Kirkeblad nr. 1 2012 - Hyllinge

hyllingeby.dk

Kirkeblad nr. 1 2012 - Hyllinge

KirKeblad

marvede · Hyllinge · vallensved

december · Januar · Februar 2011-12 1


2

Ingen jul uden Ingemann!

Salmedigteren B.S. Ingemann

(1789-1862) har skrevet nogle af

vores mest elskede salmer, og i den

autoriserede salmebog, som vi bruger

i kirken, er de 41 af dem skrevet

af ham.

Det er salmer som: ”Til himlene

rækker din miskundhed, Gud”;

”Den store mester kommer”; ”Glæd

dig, Zion, glæd dig jord”; ”I østen

stiger solen op”, ”Lysets engel går

med glans”, ”Nu titte til hinanden”;

”Lover Herren, han er nær”; ”Gud

ske tak og lov” – og en række aftensalmer

som ”Dagen går med raske

fjed”; ”Til vor lille gerning ud”

og ”Der står et slot i vesterled”.

Ikke mindst ”Lyksaglig, lyksalig”

står prentet i mange menneskers

hukommelse som en trist og smuk

– og engang meget brugt begravelsessalme,

med det kendte omkvæd:

”Dog ingen kender dagen, før solen

går ned”.

Selv om folk altid har elsket Ingemanns

salmer, har de blandt teologer

”været dømt ude”, fordi de i

nogles øjne er for letbenede og ikke

teologiske nok.

Præstens side

Man kan dog ikke

komme uden om, at

salmernes ord maler

nogle helt utrolig

smukke billeder i

hovedet på os, når vi synger dem,

og de går derfor lige ind i hjertet

på folk – godt hjulpet på vej af de

skønne melodier, som C.E.F. Weyse

har skrevet, og som simpelthen er

blevet en del af den danske kultur.

Min favorit-Ingemann er ”Der står

et slot i vesterled”, for smukkere kan

en solnedgang da ikke beskrives –

eller Guds rige, for den sags skyld.

Ingemann og hans kone, Lucie, fik

ingen børn selv, skønt de elskede

børn. Og en gang, de blev inviteret

til at holde jul hos hans gode ven

i Lynge, pastor Fenger, som havde

mange børn, skrev Ingemann den

salme, som bare er så fuld af lys og

glæde og forventning – både hos

det barn, som skal opleve julen som

det store og magiske øjeblik det er,

når juleaften er i gang, og lige så

meget for den voksne, der står og

betragter glæden i det lille barns

øjne. Det er som om, denne glæde


inger himlen ned på jorden – som

om julen har bragt velsignet bud!

Julen har bragt velsignet bud,

nu glædes gamle og unge.

Hvad englene sang i verden ud,

nu alle små børn skal sjunge.

Grenen fra livets træ står skønt

med lys som fugle på kviste;

det barn, som sig glæder

fromt og kønt,

skal aldrig den glæde miste.

Glæden er jordens gæst i dag

med Himmel-kongen, den lille.

Du fattige spurv, flyv ned fra tag

med duen til julegilde!

Dans, lille barn, på moders skød!

En dejlig dag er oprunden:

I dag blev vor kære frelser fød

og Paradis-vejen funden.

Frelseren selv var barn som vi,

i dag han lå i sin vugge.

Den have, Guds engle flyve i,

vil Jesus for os oplukke.

Himmerigs konge blandt os bor,

han juleglæden os bringer;

han favner hver barnesjæl på jord

og lover os englevinger.

Præstens side

Ingen jul er en rigtig jul uden Ingemann

– for også ”Glade jul, dejlige

jul” elsker vi og ikke mindst den

smukke ”Dejlig er jorden”. Slægt

skal følge slægters gang, synges

der – og jeg tænker altid på, at den

gamle, der holder den lille fyr på

armen, når man går rundt om juletræet

og viser ham julens dans for

første gang, selv engang har siddet

på armen af sin bedstefar og set julen

for første gang. Slægt skal følge

slægters gang. Traditioner binder

slægterne og historien sammen.

Med venlig hilsen

Anne Gitte Forslund

3


4 aKtivitetsKalender

4. december

Luciagudstjeneste

– Vallensved kirke kl. 14

I lighed med de sidste år, vil Hyllinge

skoles børn, underledelse af Lars Ebert,

medvirke ved årets traditionelle Luciagudstjeneste

– der jo altid ligger den 2.

søndag i advent, og altid i Vallensved

kirke. Efter gudstjenesten inviteres der

på kage og kaffe/ sodavand i sognegården.

Alle er naturligvis velkomne – det

plejer at være meget hyggeligt!!

8. december

Julestemning i præstegården

– marvede præstegård kl. 14

Der er julehygge med

oplæsning, kage, kaffe

og sang og andet i

præstegården i Marvede.

Kom i julestemning

med til et par hyggelige timer i

fælleskab med os andre. Brug gerne

kirkebilen om nødvendigt.

11. december

Aftengudstjeneste

– marvede kirke kl. 19

Det er dejligt at besøge kirken, når det

er mørkt udenfor og lysene er tændt

inde i kirken. Derfor holder vi denne

dag aftengudstjeneste. Det er kl. 19 i

Marvede kirke – og der vil være altergang.

14. december

børnehavegudstjeneste

med bedsteforældre

Hyllinge kirke kl. 10

I samarbejde med børnehaven holder

vi hvert år en julegudstjeneste, hvor

børnene i børnehavealderen har deres

bedsteforældre med. Alle er vel­

komne, tag et barnebarn i hånden og

kom!

15. december

de ni læsninger

Hyllinge kirke kl. 19

Igen i år holder vi De ni læsninger,

som er en festlig og meget stemningsfuld

musikgudstjenestelignende opførelse

efter engelsk forbillede.

Det hele foregår som en veksling mellem

tekstlæsning og musik. De bibelske

tekster går fra skabelsen og helt

hen til Kristi fødsel julenat, og der bliver

også rig lejlighed til selv at synge

med på nogle af vores dejlige gamle

julesalmer.

De medvirkende er: Dorte Elisabeth

Jensen, orgel; Poul Christian Nielsen,

fløjte/trompet; sopran Karen Hansen

og Charlotte Withen; alt Kirsten Kanstrup

og Agnes Bjerregaard; tenor/

baryton Uffe Withen og Claus Højslev.

Derudover mange lokale oplæsere af

de bibelske tekster.


24. december

Juleaften – i de tre kirker

(se bag på bladet hvornår).

Alle er velkomne i kirke juleaften! Juletræet

er tændt og stemningen stille og

højtidelig, når kirkeklokkerne ringer til

gudstjeneste juleaften. Kom og vær med!

1. Januar

nytårsgudstjeneste

– marvede kirke kl. 16

Efter nytårsgudstjenesten ønsker vi

hinanden et godt nyt år med et stykke

kransekage i våbenhuset.

16. Januar

Foredrag

– Vallensved sognegård kl. 19

Hør en spændende beretning om Karen

Blixens problematiske 12 år i Afrika, der

blev mere dramatiske end romantiske.

Knud Hedin, tidl. jægersoldat, direktør

i erhvervslivet, manuskriptforfatter mm.

fortæller indlevende og fængslende om

Karen Blixens overraskende liv i Afrika

fra 1912-1931. Et interessant, men på

ingen måde let liv, især angående for-

aKtivitetsKalender

holdet mellem hende, hendes mand Bror

Blixen og hendes livs kærlighed Denys

Finch-Hatton. Foredraget er lavet ud fra

grundig research og vil blive ledsaget

af fantastiske billeder fra det smukke

Ke nya. Der er som altid kage og kaffe til.

2. Februar

Kyndelmissegudstjeneste

– marvede kirke kl. 19

Ved denne særlige

gudstjeneste

fejrer vi lysets

komme igen efter

den lange vinter.

Årets konfirmander

medvirker ved

gudstjenesten, som

er en lidt anderledes

end om søndagen. Efter gudstjenesten

går vi alle over i konfirmandstuen

og spiser pandekager sammen

– som man gjorde det i de gamle dage.

19. Februar

Fastelavnsgudstjeneste

Hyllinge kirke kl. 10.30

Det er en familiegudstjeneste, hvor

man kan møde op i sit flotte fastelavnstøj

– for lige

efter gudstjenesten

er der tøndeslagning

og fastelavnsboller i

spejderhytten på Jørgen

Vindsvej. Alle er

velkomne!

5


6 Ny graver I HyllINge

Da jeg starter som ny graver ved Hyllinge

Kirke den 1. november 2011, vil

jeg hermed give en kort præsentation

af mig selv: Jeg hedder Karsten Køhler-Nielsen,

er 46 år gammel, gift med

Helle og bor i Hyllinge.

Jeg har fået en god og fyldig oplæring

i gartnerfaget og i kirkelige handlinger

af en hver art i min hidtidige stilling

som gravermedhjælper i Lynge. Jeg

ser frem til at komme i gang med arbejdet,

og håber på et godt samarbejde

i og omkring kirken. Dette gælder i høj

grad jer borgere, der måtte have behov

Årets gang på kirkegården!

Kirkegården er kirkens stolthed –

og det næstbedste, efter at se den

smukke hvidkalkede kirke, er at gå

en tur rundt på kirkegården og se på

gravsteder, gamle og nye, og opfatte

al den historie og al det liv, der gemmer

sig bag hver enkelt grav. Og på

sin tur rundt på kirkegården, springer

det altid én i øjnene, hvor smukt

stedet er vedligeholdt. Der er stort

set altid revet, luget, plantet, fjernet

og plantet igen. Og man kan tydeligt

se, at der er lagt et stort arbejde i at

passe sådan en kirkegård.

I november er det tid til at dække

gravene med gran, så at de kan stå

pæne og vinterklædte helt hen til

påske. Grannet luner lidt og beskytter

mod kulde og frost, som jo er ret

for råd og vejledning på kirkegården

og vedrørende gravsteder.

Venlig hilsen

Karsten Køhler-Nielsen

hård ved planterne. Nogle gravstedsejere

ønske selv at dække med gran,

og andre betaler graveren ved kirken

for at gøre det. Ved vore tre kirker

har graverne mellem 80 og 100 grave

at pynte med gran; og det skal

gerne gøres mellem Allehelgensdag

og første søndag i advent.


Jeg, Lene Jørgensen, er formand for

menighedsrådet i Vallensved. Jeg

er født i og bor i Saltøby. Jeg kom i

menighedsrådet i 96, fordi jeg skulle

hjælpe med kaffe og kage til sognemøderne

4-5 gange om året. Det har

udviklet sig fra hvervet som kirkeværge,

sekretær og nu som formand.

Det er et spændende og meget alsidigt

arbejde. Vi ansætter graver, sanger,

organist, vælger ny præst, lægger

budget og holder regnskab med midlerne.

De første år hørte Fodby og Vallensved

sogne sammen og delte præst, sanger

og organist. I 2002 blev Vallensved så

lagt sammen med Marvede og Hyllinge.

Det har været en stor omstilling,

men nu samarbejder alle tre sogne og

de ansatte, så at alle arrangementer er

åbne for alle i de 3 sogne.

Der er sket meget i den tid. Lys på kirken

ved juletid. Præstetavle som Poul

Andersen, Lund, har fundet alle navne

og årstal til. Erik Jensen, Øllerup, la-

leNe jørgeNseN

Hvad laver vi i menighedsrådet?

– Formanden

Indsamling ved årets høstgudstjenester

vede selve tavlen

og Arne Hulbæk

har malet den.

Senest har vi fået

flisebelægning

ved kirken, som

fremmer nemmere

adgang for

gangbesværede.

Næste projekt er

nyt tag og restaurering af kalkmalerierne

– som er særligt bevaringsværdige.

Jeg vil gerne bevare vores kirke og

sognegård til glæde for sognets beboere,

så både ”de gamle beboere” og tilflytterne

vil komme til vores arrangementer,

måske med nye ideer til brug

af sognegården og Vænget.

Husk der er valg til menighedsrådet

om 1 år, 3 menighedsråd med flere ledige

pladser i hvert råd.

Venlig hilsen

Lene Jørgensen

Ligesom sidste år blev der samlet mange penge ind ved vores auktioner

ved salg af medbragte sager fra årets høst. Vallensved indsamlede

kr. 1590, som gik til Julemærkehjemmet i Skælskør. Marvede og Hyllinge

indsamlede i alt kr. 2975: således gik kr. 1487,50 til Julemærkehjemmet

i Skælskør og kr. 1487,50 til Mødrehjælpen i Næstved.

7


8 TeeNTræF 2012

TeeNTræF 2012

Lørdag den 21 januar inviteres

konfirmanderne og andre til

TEEN TRÆF 2012 i Haslev.

Det er en hel dag for dig, der

er mellem 13 og 19 – hvor du

og dine venner kommer i fokus.

Her kan I få en total fed oplevelse

sammen med andre, som

også er værd at lære at kende.

Der vi være alt fra sport, go-

Lørdag d. 21. januar

I Haslev

Teen Træf

2012

Teen Træf 2012 er for dig som er mellem 13-

19 år. En hel dag hvor du og dine venner er i

fokus. Her kan I få en total fed oplevelse sammen

med andre unge, på en dag med masser

af aktiviteter, gudstjeneste og underholdning.

spelkor, vild med dans, band og

gudstjeneste – og undervejs vil

der selvfølgelig være spisning.

Tilmeld dig ved at ringe til præsten

– eller på www.teenlejre.dk

Det er meningen at dette års

konfirmander deltager sammen

med præsten denne dag – betaling

står kirken for.

Program:

13.45: Tjek ind

14.15: Velkomst

14.45: Workshops

17.15: Ungdomsgudstjeneste

18.00: Spisning

19.00: Underholdning

20.30: Natkasser

22.15: Farvel og tak for i aften

22.30: Teen Træf slutter

Programmet vil byde på lidt af hvert. Men her vil vi

da lige nævne underholdningen med den total super

seje gademusikant Kalle Mathiesen. Kalle er ikke blot

en af landets hurtigste trommeslagere. Han er også

manden bag 'Kalles World Tour' - et helt usædvanligt

one-man-show. Man skal stå tidligt op for at følge

ham på trommesættet, også når han giver den gas

med gummidyr, dådyrgevirer og boremaskiner!!

Yderligere

information om

workshops, pris og

tilmelding:

www.teenlejre.dk


Døbte siDen siDst

sIdeN sIdsT

MarveDe Hyllinge vallensveD

Miko thybo vestergaard Magnus seeger Funch alina susanne brogaard-

Mille Fuhrmann Møller Christensen

Oliver Feller Hvitfeld schou

begraveDe siDen siDst

MarveDe Hyllinge vallensveD

gerda Frederiksen Claus erling Peter søback Marie Kristine larsen

Igen en vittig tegning fra Mikael Nielsens hånd! Vi er så heldige, at Mikael

Nielsen fra Agerup har lyst til at krydre vores kirkeblad en gang imellem,

og sætter stor pris på hans søde tegninger og store vid. 3

9


10 legaT

l e g a T

SPAREKASSEDIREKTØR, GÅRDEJER FREDERIK LARSEN´s OG HUSTRU,

MARIE LARSEN´s, SAMT EJNER LARSEN´s LEGAT TIL UNGE LAND-

MÆNDS UDDANNELSE PÅ HØJSKOLE, LANDBRUGSSKOLE OG LAND-

BOHØJSKOLE, SAMT UNGE PIGERS UDDANNELSE I HUSHOLDNING

OG SYNING.

Legatet anvendes til unge pigers og mænds uddannelse på højskole,

landbrugsskole og landbohøjskole, samt til uddannelse i husholdning

og syning.

Endvidere kan der ydes støtte og bistand til unge pigers og mænds uddannelse

indenfor landbrug, husgerning og dermed beslægtede erhverv.

Legatportioner uddeles hvert år pr. 01.03. og 01.10. og kan søges af

unge piger og mænd, som har deres hjem i Marvede sogn:

a) Såfremt de er født og opvokset i Marvede sogn og har haft deres

bopæl i sognet eller nær tilknytning til deres forældre i sognet i

mindst 10 år før deres fyldte 18. år.

b) Eller såfremt de - uden at være født i sognet – har haft fast bopæl i

Marvede sogn i mindst 5 år før deres fyldte 18. år.

Skriftlig ansøgning med personlige oplysninger, skolepapirer med

bekræftelse, samt pris for skoleophold kan senest 15. februar og 15.

september sendes til:

Marvede Menighedsråd

v/ Vera E. Hansen

Spjellerup Bygade 21, 4700 Næstved


KIrKelIg vejvIser

Sognepræst Anne Gitte Forslund

Præstelundsvej 3, Marvede, 4700 Næstved. Træffes bedst på kontoret tirsdag

mellem kl. 10 og 11. Eller ring på 55443067 eller 40103429 for at aftale tid til

at mødes!

Email: agmf@km.dk kan også med fordel benyttes. Mandag er præstens fridag.

Kirkelige handlinger

Ved dåb, vielser og begravelser henvender man sig til sognepræsten for nærmere

aftale.

MArVEdE SoGN

Menighedsrådsformand ole Larsen, Menstrup Bygade 22, Menstrup.

Graver Gregers Hansen

Tlf. 55 44 33 23, træffes bedst tirs.-fre. 8-9.

HyLLiNGE SoGN

Menighedsrådsformand Pernille W. Volder, Jenstrupvej 20, Hyllinge.

Graver Karsten Køhler-Nielsen, Tlf. 55 44 47 37

VALLENSVEd SoGN

Menighedsrådsformand Lene Jørgensen, Hautvej 5, Saltøby

Graver Lone Nielsen

Tlf. 55 44 52 60, træffes bedst tirs.-fre. kl.12-13

FæLLES For ALLE TrE SoGNE

organist Elena Grishina iversen

Tlf. 28432180, e-mail: gella777@hotmail.com

Sanger Claus Højslev

Tlf. 28746500, e-mail: hoejslev@yahoo.dk

MENiGHEdSrådSMødEr

Marvede: 26. januar

Hyllinge: 8. februar

Vallensved: opslag ved kirken. Alle møder er kl. 19.

Glemte genstande i kirkerne kan afhentes hos de respektive gravere efter aftale!

11


12 gudsTjeNesTelIsTe

DECEMBER

4. december 2. s. i advent - 10.30*

Marvede Kirke Hyllinge Kirke Vallensved kirke

11. december 3. s. i advent 19.00 - -

14. december - 10.00

Børnehavegudstjeneste

14.00

Luciagudstjeneste

15. december -

19.00

De ni læsninger

-

18. december 4. s. i advent - -

9.00

Jakob Grandjean

24. december Juleaften 14.30 16.00 13.00

25. december Juledag 9.00 - 10.30

26. december

JANUAR

2. juledag - 10.30* -

1. januar Nytårsdag 16.00 - -

8. januar 1. s. e. H3Kg. - 9.00 10.30

15. januar 2. s. e. H3Kg. 10.30 - 9.00

22. januar 3. s. e. H3Kg. - 10.30 -

29. januar

FEBRUAR

Sidste s.e.H3kg - -

9.00

Jakob Grandjean

2. februar Kyndelmisse 19.00

5. februar Septuagesima 10.30 9.00* -

12. februar Seksagesima 9.00 - 10.30

19. februar Fastelavn -

10.30

Familiegudstjeneste

26. februar 1. s. i fasten 10.30 9.00 -

* Kirkekaffe i Hyllinge kirke. Der er altergang ved alle gudstjenester kl. 10.30.

-

9.00

læs mere om aktiviteterne i de tre kirker på www.hyllingeby.dk

KIrKeBIleN

Kirkebilen kører til alle gudstjenester og arrangementer. Ring til tlf. 55 77 72 72 så vidt

muligt inden lørdag kl. 12 for kørsel til gudstjeneste. For kørsel til sogneaftner/koncerter

senest dagen før.

deadline for næste kirkeblad: 4. november. Koordinerende redaktør er sognepræst anne gitte Forslund.

udebliver kirkebladet skal i henvende jer til marianne egelund Jensen – tlf. 55 73 57 58

310523_Stiftsbogtrykkeriet i Næstved · 55723333

More magazines by this user
Similar magazines