Download PDF - Dansk Center for Byhistorie

dendigitalebyport.byhistorie.dk

Download PDF - Dansk Center for Byhistorie

De ældste ejeroplysninger

Jf. C.J.T. Thomsen: Samling af artikler om Århus Købstads ejendomme 1683-

93:

147: Realregister til Aarhus Bys skøde- og panteprotokoller 1683-93:

Oplysninger om grundtakstnummer 146:

Taksering 1683:

Ejer: Hans Bendixen

Grundtakst: 15 skilling

Beskrivelse: ”trinde boeder och hauge, 100 rdl.- 12½ rdl. – 0 rdl. 2 Ort 12

Skl.”

Thomsens noter:

• Vinhandler Hans Bendixen Harding, gift med Mette Jensdatter Vinter,

der døde 21.5. 1681.

• Ved skiftebrev 6.11.1685, pr. 3, bl. 79 e. hende, tilfaldt ej. enkemanden

og deres 6 børn, se 9.

• Pantsat dat. 11.3. l. 26.3. 1686, bl.a. 119. Panthaver: Aarhus

Domskole. Aflæst 19.5.92

Benyttet materiale

Erhvervsarkivet

07903 Ny jydske Kjøbstad-Creditforening, 1871-1975 Lånesager

Vejvisere 1900-2000 (hvert 10. år)

Brandtaksationsprotokoller 1761-1771-1781-1791

Avisudklipssamling

Århus Kommunes arkiv:

Ligning over formue og lejligheds-skatten til Aarhus Kjøbstad-kommune

Folkeregister fra 1885-1953 Skattemandtalslister nr. 04763 1877-1923

Folketællinger 1787-1890

Benyttet fra:

www.folketimidten.dk

www.arkivalieronline.dk

http://ddd.dda.dk/

6

More magazines by this user
Similar magazines