Gymnasiet (Stx) - Risskov Gymnasium

risskov.gym.dk

Gymnasiet (Stx) - Risskov Gymnasium

Gymnasiet (Stx)

2011-2012

1


Eksempler på uddannelser som

studentereksamen giver adgang

til:

Seminarier

Universitet

9. Klasse

(10. klasse)

Tekniske

uddannelser

Handelsuddannelser

Sundhedsuddannelser

Landbohøjskole

Sociale

uddannelser

2


STX

En 3-årig studieforberedende og

almendannende uddannelse

• Studieforberedende fag og metoder, der fører

frem mod videregående uddannelser

• Almene fag, der giver indsigt i natur,

samfund og kultur

• Samspil mellem fagene

• Arbejde med kompetenceudvikling: Fra

folkeskoleelev over gymnasieelev til

studerende

• De fleste vælger efter eksamen en lang eller

mellemlang videregående uddannelse

3


Oversigt over det 3-årige forløb med

grundforløb og studieretningsforløb

STX

Efterår

Grundforløb

Forår

Studieretningsforløb

2. år

Studieretningsforløb

3.år

Studieretningsforløb

Obligatoriske

fag

Dansk A

Engelsk B

2. fremmedsprog A/B

Idræt C

Kunstnerisk fag C

Samfundsfag C

Matematik C

Fysik C

Almen

sprogforståelse

Naturvidenskabeligt

grundforløb

Dansk A

Historie A

Engelsk B

2. fremmedsprog A/B

Idræt C

Kunstnerisk fag C

Samfundsfag C

Matematik C

Fysik C

Dansk A

Historie A

Engelsk B

2. fremmedsprog A/B

Idræt C

Biologi C

Kemi C/Naturgeografi C

Dansk A

Historie A

2. fremmedsprog A

Idræt C

Oldtidskundskab C

Religion C

Studie-

ret-

nings-

fag

Valgfag

Studieretningsfag Studieretningsfag Studieretningsfag

Studieretningsprojekt

Valgfag

Naturvidenskabeligt fag B

4


Strukturen for STX

Grundforløb

(Det første halve år)

• Indsigt i

gymnasiets fag og

arbejdsmetoder

• Endelig

studieretning

vælges efter ½ år

Studieretningsforløb

(De næste 2½ år)

• 2-3 fag i en

kombination af A-,

B- og C-niveau

• En studieretning er

en ”pakke” af fag,

som giver din

uddannelse en

særlig profil

5


Studentereksamen består

af tre typer af fag

• Obligatoriske fag (fælles fag), som alle har

uanset valg af studieretning

• Studieretningsfag: 2-3 studieretningsfag,

2 naturvidenskabelige fag og et projekt

• Valgfag, som du vælger som supplement til de

andre fag

Fagene er inddelt i tre niveauer: A-niveau vil sige, at

du har faget i 3 år, B-niveau i 1-2 år og C-niveau i 1 år.

6


Nye fag og tværfag

Naturvidenskabeligt grundforløb:

• forståelse af naturvidenskabelig tankegang

• naturvidenskabelige kompetencer

• evne til at formidle naturvidenskabeligt stof.

Almen sprogforståelse:

• et samspil mellem sprogfag.

• analyse af forskellige former for tekster

• brug af de rigtige sproglige og litterære begreber til at beskrive

dine iagttagelser

Almen studieforberedelse:

• fokus på samarbejde mellem fagene

• opfattelse af natur, menneske og samfund varierer med faglig

vinkel

7


Optagelse 2011

For at have retskrav på at blive optaget i gymnasiet skal du have:

1. Afsluttet 9. klasse og aflagt de obligatoriske afgangsprøver (jf.

Folkeskolelovens regler)

2. Søgt optagelse umiddelbart i forlængelse af 9. eller 10. klasse

3. Haft 2-4 års undervisning i 2. fremmedsprog (som valgfag: aflagt

prøve)

4. Elever fra 10. klasse skal desuden have aflagt prøve i dansk,

matematik og engelsk

5. IKKE være indstillet til optagelsesprøve af hidtidig skole eller

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Du skal desuden have:

- afleveret en uddannelsesplan sammen med din ansøgning om

optagelse

- angivet ønske om studieretning, 2. fremmedsprog og et kunstnerisk

fag

http://www.ug.dk/FlereOmraader/maalgrupper/6til10_klasse/optagelse_til_de_gymn

asiale_uddannelser.aspx

8


Valg før optagelse

• Kunstnerisk fag på C-niveau

enten billedkunst, mediefag eller musik

• Fremmedsprog

Tysk fortsættersprog A/B

eller Fransk fortsættersprog A/B

eller

Fransk begyndersprog A

eller Spansk begyndersprog A

• Studieretning

9


Valg af studieretninger

Risskov Gymnasium udbyder studieretninger

inden for fire hovedområder, nemlig:

• naturvidenskabelige studieretninger

• sproglige-humanistiske studieretninger

• samfundsfaglige studieretninger

• kunstneriske studieretninger

10


Hvordan vælge?

• Brænder du for naturvidenskab og

teknologi?

eller

• er du mere til sprog og kultur?

eller

• er du mere til det kunstneriske?

eller

• er du mest interesseret i samfundsforhold

og økonomi?

- når du har afklaret det, så kan du gå mere i detaljer

11


STX

Efterår

Grundforløb

Forår

Studieretningsforløb

2. år

Studieretningsforløb

3. år

Studieretningsforløb

Obligatoriske

fag

Dansk A

Engelsk B

2. fremmedsprog A/B

Idræt C

Kunstnerisk fag C

Samfundsfag C

Matematik C

Fysik C

Kemi C

Almen

sprogforståelse

Naturvidenskabeligt

grundforløb

Dansk A

Historie A

Engelsk B

2. fremmedsprog A/B

Idræt C

Kunstnerisk fag C

Samfundsfag C

Dansk A

Historie A

Engelsk B

2. fremmedsprog A/B

Idræt C

Biologi C

Dansk A

Historie A

Engelsk B

2. fremmedsprog A

Idræt C

Oldtidskundskab C

Religion C

Studieretningsfag

Fysik A

Matematik A

Kemi B

Fysik A

Matematik A

Kemi B

Fysik A

Matematik A

Studieretningsprojekt

Valgfag

Frit valg C

12


STX

Efterår

Grundforløb

Forår

Studieretningsforløb

2. år

Studieretningsforløb

3. år

Studieretningsforløb

Obligatoriske

fag

Dansk A

Engelsk B

2. fremmedsprog A/B

Idræt C

Kunstnerisk fag C

Samfundsfag C

Matematik C

Fysik C

Almen

sprogforståelse

Naturvidenskabeligt

grundforløb

Dansk A

Historie A

Engelsk B

2. fremmedsprog A/B

Idræt C

Kunstnerisk fag C

Samfundsfag C

Fysik C

Dansk A

Historie A

Engelsk B

2. fremmedsprog A/B

Idræt C

Dansk A

Historie A

Engelsk B

2. fremmedsprog A

Idræt C

Oldtidskundskab C

Religion C

Studieretningsfag

Kemi A

Matematik A

Biologi B

Kemi A

Matematik A

Biologi B

Fysik B

Kemi A

Matematik A

Fysik B

Studieretningsprojekt

Valgfag

13


STX

Efterår

Grundforløb

Forår

Studieretningsforløb

2. år

Studieretningsforløb

3. år

Studieretningsforløb

Obligatoriske

fag

Dansk A

Engelsk B

2. fremmedsprog A/B

Idræt C

Kunstnerisk fag C

Samfundsfag C

Matematik C

Fysik C

Almen

sprogforståelse

Naturvidenskabeligt

grundforløb

Dansk A

Historie A

Engelsk B

2. fremmedsprog A/B

Idræt C

Kunstnerisk fag C

Samfundsfag C

Fysik C

Dansk A

Historie A

Engelsk B

2. fremmedsprog A/B

Idræt C

Kemi C

Dansk A

Historie A

Engelsk B

2. fremmedsprog A

Idræt C

Oldtidskundskab C

Religion C

Studieretningsfag

Biologi A

Matematik A/B

Biologi A

Matematik A/B

Psykologi B

Eller Kemi B

Biologi A

Evt. Matematik A

Psykologi B

Eller Kemi B

Studieretningsprojekt

Valgfag

Frit valg C (hvis kemi B)

Frit valg A (hvis mat B)

14


STX

Efterår

Grundforløb

Forår

Studieretningsforløb

2. år

Studieretningsforløb

3. år

Studieretningsforløb

Obligatoriske

fag

Dansk A

Engelsk B

2. fremmedsprog A/B

Idræt C

Kunstneriske fag C

Samfundsfag C

Matematik C

Fysik C

Almen

sprogforståelse

Naturvidenskabeligt

grundforløb

Dansk A

Historie A

Engelsk B

2. fremmedsprog A/B

Idræt C

Kunstneriske fag C

Samfundsfag C

Dansk A

Historie A

Engelsk B

2. fremmedsprog A/B

Idræt C

Kemi C

Biologi C

Dansk A

Historie A

Engelsk B

2. fremmedsprog A

Idræt C

Oldtidskundskab C

Religion C

Studieretningsfag

Bioteknologi A

Matematik A/B

Fysik B

Bioteknologi A

Matematik A/B

Fysik B

Bioteknologi A

Evt. Matematik A

Studieretningsprojekt

Valgfag

Frit valg C

Frit valg A (hvis mat B)

15


STX

Efterår

Grundforløb

Forår

Studieretningsforløb

2. år

Studieretningsforløb

3. år

Studieretningsforløb

Obligatoriske

fag

Dansk A

Engelsk B

2. fremmedsprog A/B

Idræt C

Kunstnerisk fag C

Samfundsfag C

Matematik C

Fysik C

Almen

sprogforståelse

Naturvidenskabeligt

grundforløb

Dansk A

Historie A

Engelsk B

2. fremmedsprog A/B

Idræt C

Kunstnerisk fag C

Samfundsfag C

Dansk A

Historie A

Engelsk B

2. fremmedsprog A/B

Idræt C

Kemi C

Naturgeografi C

Dansk A

Historie A

Engelsk B

2. fremmedsprog A

Idræt C

Oldtidskundskab C

Religion C

Studieretningsfag

Matematik A

Informationstek B

Fysik A/B

Matematik A

Informationstek B

Fysik A/B

Matematik A

Evt. Informationstek B

Fysik A

Studieretningsprojekt

Valgfag

Valg A (ved Fysik B)

16


STX

Efterår

Grundforløb

Forår

Studieretningsforløb

2. år

Studieretningsforløb

3. år

Studieretningsforløb

Obligatoriske

fag

Dansk A

Engelsk B

2. fremmedsprog A/B

Idræt C

Musik C

Samfundsfag C

Matematik C

Fysik C

Almen

sprogforståelse

Naturvidenskabeligt

grundforløb

Dansk A

Historie A

Engelsk B

2. fremmedsprog A/B

Idræt C

Samfundsfag C

Dansk A

Historie A

Engelsk B

2. fremmedsprog A/B

Idræt C

Kemi C

Biologi C

Dansk A

Historie A

Engelsk B

2. fremmedsprog A

Idræt C

Oldtidskundskab C

Religion C

Studieretningsfag

Matematik A

Fysik B

Musik B

Matematik A

Fysik B

Musik B

Matematik A

Studieretningsprojekt

Valgfag

Valg A

Valg C

17


STX

Efterår

Grundforløb

Forår

Studieretningsforløb

2. år

Studieretningsforløb

3. år

Studieretningsforløb

Obligatoriske

fag

Dansk A

Engelsk B

2. fremmedsprog A/B

Idræt C

Kunstnerisk fag C

Samfundsfag C

Matematik C

Fysik C

Almen

sprogforståelse

Naturvidenskabeligt

grundforløb

Dansk A

Historie A

2. fremmedsprog A/B

Idræt C

Kunstnerisk fag C

Fysik C

Dansk A

Historie A

2. fremmedsprog A/B

Idræt C

Naturgeografi C

Biologi C

Dansk A

Historie A

2. fremmedsprog A

Idræt C

Oldtidskundskab C

Religion C

Studieretningsfag

Samfundsfag A

Engelsk A

Matematik B

Samfundsfag A

Engelsk A

Matematik B

Samfundsfag A

Engelsk A

Studieretningsprojekt

Valgfag

Valg naturvidenskabeligt fag B

Valgfag C

18


STX

Efterår

Grundforløb

Forår

Studieretningsforløb

2. år

Studieretningsforløb

3. år

Studieretningsforløb

Obligatoriske

fag

Dansk A

Engelsk B

2. fremmedsprog A/B

Idræt C

Mediefag C

Samfundsfag C

Matematik C

Fysik C

Almen

sprogforståelse

Naturvidenskabeligt

grundforløb

Dansk A

Historie A

Engelsk B

2. fremmedsprog A/B

Idræt C

Mediefag C

Fysik C

Dansk A

Historie A

Engelsk B

2. fremmedsprog A/B

Idræt C

Biologi C

Naturgeografi C

Dansk A

Historie A

2. fremmedsprog A

Idræt C

Oldtidskundskab C

Religion C

Studieretningsfag

Samfundsfag A

Matematik B

Samfundsfag A

Matematik B

Mediefag B

Samfundsfag A

Matematik B

Mediefag B

Studieretningsprojekt

Valgfag

Frit valg A

Valg naturvidenskabeligt fag B

19


STX

Efterår

Grundforløb

Forår

Studieretningsforløb

2. år

Studieretningsforløb

3. år

Studieretningsforløb

Obligatoriske

fag

Dansk A

Engelsk B

2. fremmedsprog A/B

Idræt C

Kunstnerisk fag C

Samfundsfag C

Matematik C

Fysik C

Almen

sprogforståelse

Naturvidenskabeligt

grundforløb

Dansk A

Historie A

Engelsk B

2. fremmedsprog A/B

Idræt C

Kunstnerisk fag C

Fysik C

Dansk A

Historie A

Engelsk B

2. fremmedsprog A/B

Biologi C

Kemi C

Dansk A

Historie A

2. fremmedsprog A

Oldtidskundskab C

Religion C

Studieretningsfag

Samfundsfag A

Matematik B

Samfundsfag A

Matematik B

Idræt B

Samfundsfag A

Matematik B

Idræt B

Studieretningsprojekt

Valgfag

Frit valg A

Valg naturvidenskabeligt fag B

20


STX

Efterår

Grundforløb

Forår

Studieretningsforløb

2. år

Studieretningsforløb

3. år

Studieretningsforløb

Obligatoriske

fag

Dansk A

Engelsk B

2. fremmedsprog A/B

Idræt C

Kunstnerisk fag C

Samfundsfag C

Matematik C

Fysik C

Almen

sprogforståelse

Naturvidenskabeligt

grundforløb

Dansk A

Historie A

Engelsk B

2. fremmedsprog A/B

Idræt C

Kunstnerisk fag C

Fysik C

Dansk A

Historie A

Engelsk B

2. fremmedsprog A/B

Idræt C

Naturgeografi C

Biologi C

Dansk A

Historie A

Engelsk B

2. fremmedsprog A

Idræt C

Oldtidskundskab C

Religion C

Studieretningsfag

Samfundsfag A

Matematik A

Samfundsfag A

Matematik A

Erhvervsøkonomi C

Samfundsfag A

Matematik A

Studieretningsprojekt

Valgfag

Valg naturvidenskabeligt fag B

21


STX

Efterår

Grundforløb

Forår

Studieretningsforløb

2. år

Studieretningsforløb

3. år

Studieretningsforløb

Obligatoriske

fag

Dansk A

Engelsk B

Idræt C

Kunstneriske fag C

Samfundsfag C

Matematik C

Fysik C

Almen

sprogforståelse

Naturvidenskabeligt

grundforløb

Dansk A

Historie A

Idræt C

Kunstneriske fag C

Samfundsfag C

Matematik C

Fysik C

Dansk A

Historie A

Idræt C

Oldtidskundskab C

Religion C

Kemi C

Biologi C

Dansk A

Historie A

Idræt C

Studieretningsfag

Spansk beg. sprog A

Spansk beg. sprog A

Engelsk A

Spansk beg. sprog A

Engelsk A

Samfundsfag B

Eller Filosofi B

Spansk beg. sprog A

Engelsk A

Samfundsfag B

Eller Filosofi B

Studieretningsprojekt

Valgfag

Naturvidenskabeligt fag B

Valgfag C og B

22


STX

Efterår

Grundforløb

Forår

Studieretningsforløb

2. år

Studieretningsforløb

3. år

Studieretningsforløb

Obligatoriske

fag

Dansk A

Engelsk B

Tysk/Fransk for spr B

Idræt C

Kunstneriske fag C

Samfundsfag C

Matematik C

Fysik C

Almen

sprogforståelse

Naturvidenskabeligt

grundforløb

Dansk A

Historie A

Idræt C

Kunstneriske fag C

Samfundsfag C

Matematik C

Fysik C

Dansk A

Historie A

Idræt C

Oldtidskundskab C

Religion C

Kemi C

Biologi C

Dansk A

Historie A

Idræt C

Studieretningsfag

Spansk beg. spr A

Spansk beg spr A

Engelsk A

Tysk/Fransk f.spr. A

Spansk beg spr A

Engelsk A

Tysk/Fransk f.spr. A

Spansk beg spr A

Engelsk A

Tysk/Fransk f.spr. A

Studieretningsprojekt

Valgfag

Naturvidenskabeligt fag B

23


STX

Efterår

Grundforløb

Forår

Studieretningsforløb

2. år

Studieretningsforløb

3. år

Studieretningsforløb

Obligatoriske

fag

Dansk A

Engelsk B

Tysk forts. B

Idræt C

Kunstnerisk fag C

Samfundsfag C

Matematik C

Fysik C

Almen

sprogforståelse

Naturvidenskabeligt

grundforløb

Dansk A

Historie A

Idræt C

Kunstnerisk fag C

Samfundsfag C

Matematik C

Fysik C

Dansk A

Historie A

Idræt C

Oldtidskundskab C

Religion C

Kemi C

Biologi C

Dansk A

Historie A

Idræt C

Studieretningsfag

Tysk forts. sprog A

Engelsk A

Samfundsfag B

Tysk forts. sprog A

Engelsk A

Samfundsfag B

Tysk forts. sprog A

Engelsk A

Studieretningsprojekt

Valgfag

Frit valg C

Valg naturvidenskabeligt fag B

Frit valg B

Valgfag C

24


STX

Efterår

Grundforløb

Forår

Studieretningsforløb

2. år

Studieretningsforløb

3. år

Studieretningsforløb

Obligatoriske

fag

Dansk A

Engelsk B

2. fremmedsprog A/B

Idræt C

Kunstnerisk fag C

Samfundsfag C

Matematik C

Fysik C

Almen

sprogforståelse

Naturvidenskabeligt

grundforløb

Dansk A

Historie A

Engelsk B

2. fremmedsprog A/B

Idræt C

Kunstnerisk fag C

Samfundsfag C

Matematik C

Fysik C

Dansk A

Historie A

Engelsk B

2. fremmedsprog A/B

Idræt C

Biologi C

Kemi C

Dansk A

Historie A

2. fremmedsprog A

Idræt C

Religion C

Studieretningsfag

Latin A

Græsk A

Latin A

Græsk A

Latin A

Studieretningsprojekt

Valgfag

Frit valg A/B

25


STX

Efterår

Grundforløb

Forår

Studieretningsforløb

2. år

Studieretningsforløb

3. år

Studieretningsforløb

Obligatoriske

fag

Dansk A

Engelsk B

2. fremmedsprog A/B

Idræt C

Musik C

Samfundsfag C

Matematik C

Fysik C

Almen

sprogforståelse

Naturvidenskabeligt

grundforløb

Dansk A

Historie A

2. fremmedsprog A/B

Idræt C

Kunstnerisk fag C

Samfundsfag C

Matematik C

Fysik C

Dansk A

Historie A

2. fremmedsprog A/B

Idræt C

Kemi C

Biologi C

Dansk A

Historie A

2. fremmedsprog A

Idræt C

Oldtidskundskab C

Religion C

Studieretningsfag

Musik A

Engelsk A

Musik A

Engelsk A

Samfundsfag B

Eller Matematik B

Musik A

Engelsk A

Samfundsfag B

Eller Matematik B

Studieretningsprojekt

Valgfag

Valg naturvidenskabeligt fag B

Frit valg C

26


Studieretninger på Risskov Gymnasium

Naturvidenskabelige studieretninger

Fysik A - Mat A - Kemi B

Kemi A - Mat A - Biologi B og Fysik B

Biologi A - Mat A/B - Psykologi B eller Kemi B

Bioteknologi A - Mat A/B - Fysik B

Matematik A - Informationsteknologi B - Fysik A/B

Matematik A - Fysik B - Musik B

Samfundsvidenskabelige studieretninger

Samfundsfag A - Engelsk A - Mat B (Global Society Class)

Samfundsfag A - Mat B - Mediefag B

Samfundsfag A - Mat B - Idræt B (ESAA)

Samfundsfag A - Mat A - Erhvervsøkonomi C

Sproglige/humanistiske studieretninger

Spansk A - Engelsk A - Samfundsfag B eller Filosofi B

Spansk A - Engelsk A - Tysk/Fransk forts. A

Tysk fortsætter A - Engelsk A - Samfundsfag B

Græsk A - Latin A

Kunstnerisk studieretning

Musik A - Engelsk A - Mat B eller Samfundsfag B

27


Udbud af valgfag

Valgfag på C-niveau

Astronomi, billedkunst, drama, erhvervsøkonomi, filosofi, latin,

mediefag, musik, psykologi.

Valgfag på B-niveau

Billedkunst, biologi, fysik, idræt, kemi, matematik, mediefag, musik,

naturgeografi, religion.

Et af de fire udbudte naturvidenskabelige fag, naturgeografi, kemi,

biologi og fysik, skal vælges på B-niveau, medmindre du har Græsk A

og Latin A i studieretningen.

Valgfag på A-niveau

Engelsk, fransk og tysk fortsættersprog, fysik, kemi, matematik.

28


Hvad giver gymnasiet?

Almen viden

Samarbejde

Arbejdsmetode

Selvstændighed

Grundlag for

videre studier

29


Hvad kræver

gymnasiet?

Selvstændighed

Boglige evner

Modenhed

og interesse

30


Hvad ellers?

•Ekskursioner

og studierejser

•Frivillig sport,

musik og

billedkunst

•Fællestimer

•Musikcafé

•Skolefest

31

More magazines by this user
Similar magazines