Tagstensbrochure - ProductInformation.dk

f.building.supply.dk

Tagstensbrochure - ProductInformation.dk

Building Value

Tegltagsten

Den ideelle løsning til moderne

og sunde byggerier


se de

mange

muligheder

på de næste

sider

Wienerberger

Tegltagsten er et vigtigt element i dansk byggekultur,

og Wienerberger ønsker at inspirere byggebranchen

med spændende teglprodukter.

Det foranderlige danske klima stiller store krav til alle

former for tagbeklædning. Tegl udmærker sig, i forhold

til andre materialer, ved kun at blive smukkere med

årene samt ved ekstrem god holdbarhed mod vejrligets

påvirkninger.

Vi arbejder konstant med at udvikle og tilpasse vores

sortiment af tagsten, som alle fremstilles af skiferholdigt

ler fra Holland, Belgien og Tyskland. Vores tagsten,

som produceres på Wienerbergers udenlandske

fabrikker, brændes ved høje temperaturer for at opnå

en lav vandoptagelse og en god sammensmeltning,

som sikrer en meget stærk sten.

Vores tagsten findes i et utal af farver, former og overflader,

som på forskellig vis skaber kønne skygge- og

lyseffekter afhængig af geometrien på tagstenen. Det

er med til at tilføre det færdige byggeri karakter uanset

om du vælger røde, blådæmpede, grønne, brune, grå

eller sorte nuancer.

Tagsten fra Wienerberger betyder kvalitet og lang levetid.

Vores teglsten præsenterer sig bedst i virkeligheden. Er

du nysgerrig efter at opleve vores flotte sortiment? Så

kom og se vores udstillinger på Byggecentrum i Middelfart

og på teglværkerne i Helsinge i Nordsjælland

eller i Stenstrup på Fyn. Her kan vi hjælpe dig med råd

og vejledning.

Wienerberger producerer også mursten og belægningstegl.

Brochurer kan bestilles pr. telefon eller

downloades på vores hjemmeside.

Indhold

Sinus ........................ 4-5

Madura ....................... 6-7

Cavus ........................ 8-9

OVH ......................... 10-11

VHV ......................... 12-13

Alegra ........................ 14-15

P401 ........................ 16-17

Datura ....................... 18-19

Actua 10 ...................... 20-21

Modula ....................... 22-23

K21 ......................... 24-25

Cassius ...................... 26-27

P301 ........................ 28-29

Tilbehør ...................... 30-33

Valg af tagsten ................. 34

Farver og overflader ............. 34

Uddrag af TEGL 36 ............. 35

For yderligere informationer se www.wienerberger.dk

eller kontakt os på 70 13 13 22.

2

3


Sinus

Sinus Vingetagsten

Tagudsnit

Naturrød Rød rustik Blådæmpet Sort glaseret

(600) (872) (706) (738)

Glansværdi 1 Glansværdi 6 Glansværdi 1 Glansværdi 98

F L A

B

A

C

260 200

200

L A F H æ n g e m å l 3 6 5 m m

læ g te a fsta n d

3 4 0 - 3 5 0

60

30

D A

A

260 200

200

30

Hældning Mål FLA Mål LAF

45 grader 100 mm 35 mm

40 grader 100 mm 40 mm

35 grader 100 mm 45 mm

30 grader 115 mm 50 mm

25 grader 120 mm 50 mm

15

15

Tekniske Data

Tekniske mål

Rygsten

Fabrikat

Narvik

Model

Sinus

Minimum taghældning 25° med undertag

Forbrug/m 2

14,3 - 14,7 stk.

Vægt/stk.

2,8 kg

Vægt/m 2

39 kg

Bøjningstrækstyrke Iht. EN 538

Vandgennemtrængelighed Iht. EN 539-1

Frostfasthed

30 års garanti

Antal pr. palle

240 stk.

Vægt pr. palle

672 kg

Antal stk. pr. pakke 5 stk.

Konstruktionsmål

Øverste lægte 35 - 50 mm fra kip

Lægteafstand 340 - 350 mm

Hængemål 365 mm

Dækmål

Længde

Bredde

340 - 350 mm

200 mm

SINUS 0000

Tilladt tolerance: ± 2%

Produceret iht. EN 1304

Ydre mål

Længde

Bredde

200

70

415 mm

238 mm

A

N2100

SINUS 7080

415 125

Rygsten

370

300

184

245

206

Vindskedesten venstre

Rygsten start

Afslutningssten og tilbehør

70

55

82

67

57

15

340-350

SINUS 7090

ref.nr.

7080

ref.nr.

2100

415

N2110

370

300

Vindskedesten højre

200

70

55

184

245

206

340-350

15

210

67

57

ref.nr.

7090

ref.nr.

2110

SINUS dobbeltvinget 8050

Dobbeltvinget

415

N2120

Rygsten slut

70

370

340-350

184

245

206

ref.nr.

8050

15

82

67

57

180

SINUS topsten 8105

Topsten

385

ref.nr.

2120

200

70

N2160

Rygsten start grat

440

ref.nr.

8105

340-350

184

245

206 57 15

ref.nr.

2160

Valmklokke (3x2100)

180

18

110

230

400

280

230

ref.nr.

5520

260 13

SINUS top dobbeltvinget 8055

B C D

238 13

260 13

238 12

SINUS ventilationssten 8600

Sort

glaseret

(738)

415

365

238 12

340-350

385

Dobbeltvinget

topsten

70

340-350

ref.nr.

8055

Aftrækshætte

415

Ventilationssten

Ventilationsareal 28 cm 2

200

70

Varenr.

8600

340-350

260 13

238 13

Ventilationsareal 28 cm2.

Farverne i denne brochure gengiver ikke de naturlige farver. Tegltagsten er et naturprodukt, så der kan forekomme små nuance- og farveforskelle fra brænding til brænding. Vi anbefaler, at

der blandes tagsten fra flere paller. Wienerberger forbeholder sig ret til at ændre i sortiment og tekniske data. Alle mål og angivelser er vejledende. Faktiske data fastlægges på byggepladsen.

4 5


Madura

Madura VINGEFALSTAGSTEN

Tagudsnit

Naturrød Rød rustik engoberet Rød engoberet Skifer engoberet Sort ædelengoberet Vinrød glaseret Sort glaseret

(600) (898) (604) (703) (745) (614) (738)

Glansværdi 1 Glansværdi 6 Glansværdi 7 Glansværdi 2 Glansværdi 22 Glansværdi 98 Glansværdi 98 D C A

F L A

L A F

læ g te a fsta n d

E

3 3 5 - 3 7 0 m m .

B

C

A

A

Hældning Mål FLA Mål LAF

H æ n g e m å l 4 2 7 m m .

45 grader 125 mm 20 mm

40 grader 130 mm 20 mm

35 grader 135 mm 20 mm

30 grader 140 mm 30 mm

25 grader 145 mm 30 mm

Tekniske Data

Tekniske mål

Rygsten

Fabrikat

Narvik

Model

Madura

Minimum taghældning 10° med godkendt undertagskonstruktion

Forbrug/m 2

11,3 - 12,8 stk.

Vægt/stk.

3,8 kg

Vægt/m 2

43 kg

Bøjningstrækstyrke Iht. EN 538

Vandgennemtrængelighed Iht. EN 539-1

Frostfasthed

30 års garanti

Antal pr. palle

240 stk.

Vægt pr. palle

912 kg

Antal stk. pr. pakke 5 stk.

Konstruktionsmål

Øverste lægte 20 - 30 mm fra kip

Lægteafstand 335 - 370 mm

Hængemål 427 mm

Dækmål

Længde

Bredde

335 - 370 mm

234 - 240 mm

Tilladt tolerance: ± 2%

Produceret iht. EN 1304

Ydre mål

Længde

Bredde

457 mm

287 mm

A

180

Rygsten halvrund

(3 stk. lbm)

365

330

Rygsten

Valmklokke

18

225

260

290

400

280

(1x1200)

(2x3100)

110

130

90 13

ref.nr.

1200

ref.nr.

5520

260

225

180

Rygsten start

Valmklokke

18

225

260

250

290 120 130

400

290

110

ref.nr.

1210

90 13

(3x1200)

ref.nr.

5500

260

Rygsten slut

225

260

290

90 13

120 130

250

ref.nr.

1220

Afslutningssten og tilbehør

Vindskedesten venstre

230

205

130

70 60

70 60

130

280

265

Rygsten start grat

450

415

ref.nr.

7080

225

260

290

130

260 90 13

ref.nr.

1260

Vindskedesten højre

230

205

Rygsten kronisk

(3 stk. lbm)

370

330

70 60

130

175

220 150

260

130

200

90

ref.nr.

7090

13

ref.nr.

3100

470

Rygsten start grat

175

220

260

200

Tagsten 3/4, 8030

180

60

150

130

90

13

ref.nr.

3110

ref.nr.

8030

230

230

230

230

457

300

457

335 / 370

310

12

KMAD708

12

335 / 370

D

457

300

12

335 / 370

E

457

8030

227

12

335 / 370

C

Vinrød

glaseret

(614)

Dobbeltvinge

335 12

ref.nr.

8050

60

Pultsten

234 / 240

60

90

Varenr.

8500

Aftrækshætte

Tudsten, komplet

234 / 240

20 60

98

ref.nr.

8720

Ventilationssten

Ventilationsareal 14 cm 2

234 / 240

60

ref.nr.

8600

457

335 / 370

B

360

360

457

335 / 370

457

335 / 370

335

12

287

12

287

12

287

12

8050

Farverne i denne brochure gengiver ikke de naturlige farver. Tegltagsten er et naturprodukt, så der kan forekomme små nuance- og farveforskelle fra brænding til brænding. Vi anbefaler, at

der blandes tagsten fra flere paller. Wienerberger forbeholder sig ret til at ændre i sortiment og tekniske data. Alle mål og angivelser er vejledende. Faktiske data fastlægges på byggepladsen.

KMAD860

6 7


Cavus

cavus VINGEFALSTAGSTEN

Tagudsnit

Naturrød Rød engoberet Sort ædelengoberet Sort engoberet

(600) (602) (745) (750)

Glansværdi 1 Glansværdi 7 Glansværdi 22 Glansværdi 3

F L A

D

A

A

A

C

L A F H æ n g e m å l 3 9 5 m m

læ g te a fsta n d

272

208

208

208

206

3 2 5 - 3 4 5

70

125

125

Hældning Mål FLA Mål LAF

B

272

A

208

A

208

A

208

45 grader 110 mm 40 mm

40 grader 125 mm 30 mm

35 grader 140 mm 20 mm

30 grader 140 mm 20 mm

30

30

25 grader 140 mm 20 mm

Tekniske Data

Tekniske mål

Rygsten

Fabrikat

Görlitz

Model

Cavus

Minimum taghældning 22° med undertag

Forbrug/m 2

14 - 14,8 stk.

Vægt/stk.

3,7 kg

Vægt/m 2

44,8 kg

Bøjningstrækstyrke Iht. EN 538

Vandgennemtrængelighed Iht. EN 539-1

Frostfasthed

30 års garanti

Antal pr. palle

240 stk.

Vægt pr. palle

768 kg

Antal stk. pr. pakke 6 stk.

Konstruktionsmål

Øverste lægte max. 40 mm fra kip

Lægteafstand 325 - 345 mm

Hængemål 395 mm

Dækmål

Længde

Bredde

325 - 345 mm

209 mm

Tilladt tolerance: ± 2%

Produceret iht. EN 1304

209

Ydre mål

Længde

Bredde

427 mm

258 mm

A

Rygsten nr. 30 Rygsten start Rygsten slut

450

66

70

200

235

270

225

157

125

90 15

50

Afslutningssten og tilbehør

Vindskedesten venstre

(3 stk. lbm)

ref.nr.

7080

Vindskedesten højre

(3 stk. lbm)

112

49 94

66

70

ref.nr.

7090

Dobbeltvinget

272

ref.nr.

8050

Valmklokke

180

18

230

400

280

230

110

(3x30)

ref.nr.

5520

68

272

D C B

255

DE88OR

Rød

engoberet

(602)

427

395

325-345

Aftrækshætte

Ventilationssten

Ventilationsareal 15 cm 2 Varenr.

8600

258

10

Farverne i denne brochure gengiver ikke de naturlige farver. Tegltagsten er et naturprodukt, så der kan forekomme små nuance- og farveforskelle fra brænding til brænding. Vi anbefaler, at

der blandes tagsten fra flere paller. Wienerberger forbeholder sig ret til at ændre i sortiment og tekniske data. Alle mål og angivelser er vejledende. Faktiske data fastlægges på byggepladsen.

8 9


Ovh

ovh VINGEFALSTAGSTEN

Tagudsnit

Naturrød Blådæmpet Rustik blådæmpet Mat vinrød glaseret Vinrød glaseret Matsort glaseret Sort glaseret

(600) (706) (707) (613) (614) (744) (738)

Glansværdi 1 Glansværdi 1 Glansværdi 3 Glansværdi 35 Glansværdi 98 Glansværdi 31 Glansværdi 98

FLA

D A C E

261 Nx 204 130 174

LA F H æ ngem ål 329 m m

læ gteafstand

308 m m

61 68

61 68

10

10

Hældning Mål FLA Mål LAF

45 grader 130 mm 15 mm

40 grader 130 mm 25 mm

35 grader 140 mm 25 mm

30 grader 145 mm 25 mm

25 grader 160 mm 35 mm

B

A

293 Nx 204 130 204

20 20

C

A

Tekniske Data

Tekniske mål

Rygsten

Fabrikat

Narvik – Janssen-Dings

Model

OVH

Minimum taghældning 20° med undertag

Forbrug/m 2

15,5 stk.

Vægt/stk.

2,8 kg

Vægt/m 2

44,5 kg

Bøjningstrækstyrke Iht. EN 538

Vandgennemtrængelighed Iht. EN 539-1

Frostfasthed

30 års garanti

Antal pr. palle

378 stk.

Vægt pr. palle

1059 kg

Antal stk. pr. pakke

6 stk.

Konstruktionsmål

Øverste lægte 15 - 35 mm fra kip

Lægteafstand 308 mm

Hængemål 329 mm

Dækmål

Længde

Bredde

308 mm

204 mm

Tilladt tolerance: ± 2%

Produceret iht. EN 1304

Ydre mål

Længde

Bredde

367 mm

267 mm

A

365

180

Rygsten halvrund

(3 stk. lbm)

330

225

260

290

130

90 13

Rygsten

Valmklokke

18

400

280

ref.nr.

1200

(1x1200)

(2x3100)

110

ref.nr.

5520

260

180

Rygsten start

225

225

260

290 120

Valmklokke

18

400

290

110

250

ref.nr.

1210

130

90 13

(3x1200)

ref.nr.

5500

129

61 68

260

Rygsten slut

225

260

290

293

129

61 68

120

250

ref.nr.

1220

90 13

130

Vindskedesten venstre

(3,2 stk. lbm)

450

Rygsten start grat

415

207

225

260

290

260 90 13

68

61

129

130

ref.nr.

1260

Vindskedesten højre

(3,2 stk. lbm)

370

Rygsten kronisk

(3 stk. lbm)

330

175

220 150

Afslutningssten og tilbehør

ref.nr.

7080

ref.nr.

7090

260

200

Pultsten

204

8168

130

90

13

ref.nr.

3100

(4,9 stk. lbm)

ref.nr.

7020

470

Rygsten start grat

175

220

260

200

130

90

150

Dobbeltvinge

293

68

13

ref.nr.

3110

ref.nr.

8050

230

230

230

230

367

293 11

308

D

367

270 11

308

E

330

264

267 11

330

264

367

293 11

308

B

Rustik

blådæmpet

(707)

1/2 tagsten Hat t/tudsten Ø 100 mm Tudsten Ø 100 mm

Husk også isorør og multiovergang

PVC hætte

Husk også isorør og multiovergang

204

(98 cm 2 )

367

130

68

308

ref.nr.

8010

C

245 54

193

59

245

ref.nr.

8760

367

68

20

98

308

ref.nr.

8720

Ventilationssten

Ventilationsareal 28 cm 2

204

68

98

367

308

ref.nr.

8600

195 11

267 11

267 11

Farverne i denne brochure gengiver ikke de naturlige farver. Tegltagsten er et naturprodukt, så der kan forekomme små nuance- og farveforskelle fra brænding til brænding. Vi anbefaler, at

der blandes tagsten fra flere paller. Wienerberger forbeholder sig ret til at ændre i sortiment og tekniske data. Alle mål og angivelser er vejledende. Faktiske data fastlægges på byggepladsen.

10 11


VHV

VHV Falstaglsten

Tagudsnit

Naturrød Blådæmpet Rød engoberet Sort engoberet Rubinrød glaseret Mat vinrød glaseret Vinrød glaseret

(600) (706) (610) (746) (619) (613) (614)

Glansværdi 1 Glansværdi 1 Glansværdi 7 Glansværdi 4 Glansværdi 96 Glansværdi 35 Glansværdi 98

L A F H æ n g e m å l 3 3 7 m m

læ g te a fsta n d

F L A

D

A

C

E

2 8 5 - 3 0 5

Lysebrun glaseret Brun glaseret Mørkeblå glaseret Skifergrå glaseret Matsort glaseret Sort glaseret

(669) (670) (638) (756) (744) (738)

Glansværdi 90 Glansværdi 82 Glansværdi 85 Glansværdi 29 Glansværdi 31 Glansværdi 98

Hældning Mål FLA Mål LAF

45 grader 90 mm 40 mm

B

A

C

A

40 grader 100 mm 40 mm

35 grader 110 mm 40 mm

30 grader 120 mm 40 mm

25 grader 130 mm 40 mm

Tekniske Data

Tekniske mål

Rygsten

Fabrikat

Narvik

Model

VHV

Minimum taghældning 20° med undertag

Forbrug/m 2

15,1 - 16,1 stk.

Vægt/stk.

2,6 kg

Vægt/m 2

39,3 kg

Bøjningstrækstyrke Iht. EN 538

Vandgennemtrængelighed Iht. EN 539-1

Frostfasthed

30 års garanti

Antal pr. palle

384/432 stk.

Vægt pr. palle

998/1123 kg

Antal stk. pr. pakke 6 stk.

Konstruktionsmål

Øverste lægte max. 40 mm fra kip

Lægteafstand 285 - 305 mm

Hængemål 337 mm

Dækmål

Længde

Bredde

285-305 mm

218 mm

Tilladt tolerance: ± 2%

Produceret iht. EN 1304

Ydre mål

Længde

Bredde

371 mm

261 mm

A

Rygsten halvrund

(3 stk. lbm)

365

330

180

225

260

290

130

90 13

Rygsten

Valmklokke

18

400

280

(1x1200)

(2x3100)

110

ref.nr.

1200

ref.nr.

5520

260

225

180

Rygsten start

Valmklokke

18

225

260

250

290 120 130

400

290

110

ref.nr.

1210

90 13

(3x1200)

ref.nr.

5500

260

Rygsten slut

225

260

290

90 13

120 130

250

Vindskedesten

venstre (3,5 stk. lbm)

Rygsten start grat

Vindskedesten højre

(3,5 stk. lbm)

Rygsten kronisk

(3 stk. lbm)

370

330

175

220 150

260

130

Afslutningssten og tilbehør

115

63 52

267

ref.nr.

1220

ref.nr.

7080

450

415

225

260

290

224

63 52

115

130

260 90 13

ref.nr.

1260

ref.nr.

7090

200

90

VHV 1 /2 tagsten

109

52

13

ref.nr.

3100

ref.nr.

8010

470

Rygsten start grat

175

220

260

200

267

150

130

90

52

13

Dobbelt-vinge

ref.nr.

3110

ref.nr.

8050

230

230

230

230

371

267

285 - 305

371

285 - 305

371

D E C

B

10

265

10

148 10

267

10

285 - 305

371

285 - 305

Mørkeblå

glaseret

(638)

Pultsten (4,6 stk. lbm) Pultsten dobbeltvinget

218

52

107

ref.nr.

8500

ref.nr.

8550

Pultvindskedesten

venstre

52

130

78

Varenr.

7580

107

Pultvindskedesten

højre 224

52

78

130

107

ref.nr.

7590

Aftrækshætte

Ventilationssten

Ventilationsareal 28 cm 2

304

335

304

335

218

52

93

ref.nr.

8600

335

304

371

285 - 305

261

KVHV850

10

267

KVHV758

10

Farverne i denne brochure gengiver ikke de naturlige farver. Tegltagsten er et naturprodukt, så der kan forekomme små nuance- og farveforskelle fra brænding til brænding. Vi anbefaler, at

der blandes tagsten fra flere paller. Wienerberger forbeholder sig ret til at ændre i sortiment og tekniske data. Alle mål og angivelser er vejledende. Faktiske data fastlægges på byggepladsen.

265

KVHV759

10

258

10

12 13


Alegra

Alegra FALSTAGSTEN

Tagudsnit

Naturrød Rød ædelengoberet Skifer engoberet Sort ædelengoberet Sort glaseret

(600) (609) (703) (745) (738)

Glansværdi 1 Glansværdi 51 Glansværdi 2 Glansværdi 22 Glansværdi 98

L A F

læ g te a fsta n d

D

A

C

Tekniske Data

Tekniske mål

Rygsten

365

180

Rygsten halvrund

(3 stk. lbm)

330

225

260

290

130

90 13

Rygsten

Valmklokke

18

400

280

ref.nr.

1200

(1x1200)

(2x3100)

110

260

180

Rygsten start

225

Rygsten slut

Rygsten start grat

285

213

70 46

116

310

D

475

275

13

330 - 370

Skifer

engoberet

(703)

213

110

70

365

365

F L A

3 3 0 - 3 7 0 m m .

B

A

A

Hældning Mål FLA Mål LAF

H æ n g e m å l 4 2 4 m m .

45 grader 90 mm 40 mm

40 grader 100 mm 50 mm

35 grader 105 mm 50 mm

30 grader 110 mm 50 mm

25 grader 120 mm 50 mm

Fabrikat

Narvik

Model

Alegra

Minimum taghældning 20° med undertag

Forbrug/m 2

10,6 - 11,9 stk.

Vægt/stk.

4,2 kg

Vægt/m 2

44,94 kg

Bøjningstrækstyrke Iht. EN 538

Vandgennemtrængelighed Iht. EN 539-1

Frostfasthed

30 års garanti

Antal pr. palle

210 stk.

Vægt pr. palle

882 kg

Antal stk. pr. pakke

5 stk.

Konstruktionsmål

Øverste lægte 40 - 50 mm fra kip

Lægteafstand 330 - 370 mm

Hængemål 424 mm

Dækmål

Længde

Bredde

330 - 370 mm

254 mm

Tilladt tolerance: ± 2%

Produceret iht. EN 1304

Ydre mål

Længde

Bredde

475 mm

302 mm

A

ref.nr.

5520

225

260

290 120

Valmklokke

18

400

290

110

250

ref.nr.

1210

130

90 13

(3x1200)

ref.nr.

5500

260

225

260

290

120

Pyramideklokke

180

18

230

65

250

ref.nr.

1220

90 13

130

ref.nr.

5540

450

415

225

260

290

260 90 13

70 46

116

130

ref.nr.

1260

Vindskedesten venstre

(2,7 stk. lbm)

370

Rygsten kronisk

(3 stk. lbm)

330

175

220 150

260

200

130

90

13

ref.nr.

3100

Vindskedesten højre

(2,7 stk. lbm)

470

Rygsten start grat

Afslutningssten og tilbehør

ref.nr.

7080

ref.nr.

7090

175

220

260

200

130

90

150

13

ref.nr.

3110

Dobbeltvinget tagsten

350

46

ref.nr.

8050

230

230

230

230

230

Ø 400

230

230

475

13

330 - 370

C

475

13

330 - 370

B

Pultsten

254

(4,6 stk. lbm)

110

70

ref.nr.

8500

Pultvindskedesten

venstre

300

70 46

116

110

70

ref.nr.

7580

Pultvindskedesten

højre

70 46

116

Varenr.

7590

PVC hætte

Husk også isorør og

multiovergang

Ventilationssten

Ventilationsareal 27 cm 2

254

46

ref.nr.

8600

365

365

365

365

475

330 - 370

310

13

302

13

275

13

302

13

Farverne i denne brochure gengiver ikke de naturlige farver. Tegltagsten er et naturprodukt, så der kan forekomme små nuance- og farveforskelle fra brænding til brænding. Vi anbefaler, at

der blandes tagsten fra flere paller. Wienerberger forbeholder sig ret til at ændre i sortiment og tekniske data. Alle mål og angivelser er vejledende. Faktiske data fastlægges på byggepladsen.

14 15


P401

P401 FALSTAGSTEN

Tagudsnit

Naturrød Rustik engoberet Gl. kobber Vinrød glaseret Skifergrå glaseret Sort glaseret

(600) (872) (876) (614) (705) (738)

Glansværdi 1 Glansværdi 2 Glansværdi 1 Glansværdi 98 Glansværdi 29 Glansværdi 98

L A F

læ g te a fsta n d

F L A

C

A

D

3 0 0 m m .

H æ n g e m å l 3 3 3 m m .

Hældning Mål FLA Mål LAF

45 grader 115 mm 20 mm

B

A

A

40 grader 120 mm 20 mm

35 grader 125 mm 20 mm

30 grader 135 mm 20 mm

25 grader 145 mm 20 mm

Tekniske Data

Tekniske mål

Rygsten

Fabrikat

Pottelberg

Model 401

Minimum taghældning 22° med undertag

Forbrug/m 2

16,6 stk.

Vægt/stk.

2,9 kg

Vægt/m 2

49 kg

Bøjningstrækstyrke Iht. EN 538

Vandgennemtrængelighed Iht. EN 539-1

Frostfasthed

30 års garanti

Antal pr. palle

504/126 og 378/126 stk.

Vægt pr. palle

1462/366 kg og 1096/366 kg

Antal stk. pr. pakke

8 stk.

Konstruktionsmål

Øverste lægte 20 mm fra kip

Lægteafstand 300 mm

Hængemål 333 mm

Dækmål

Længde

Bredde

300 mm

201 mm

Tilladt tolerance: ± 2%

Produceret iht. EN 1304

201

Ydre mål

Længde

Bredde

62

368 mm

248 mm

A

170

Rygsten halvrund

(2,9 stk. lbm)

375

344

200

235

284

120

Rygsten

Valmklokke

20

400

240

110

ref.nr.

1000

15

ref.nr.

5510

62

65

Startrygsten halvrund

375

307

200

215

ref.nr.

1030

15

218

100

293 45

125

210

170

15

207

177

218 78

Afslutningssten og tilbehør

Vindskedesten venstre

(3,4 stk. lbm)

ref.nr.

7080

Rygningsplade

62

65

ref.nr.

1040

Vindskedesten højre

(3,4 stk. lbm)

ref.nr.

7090

Startrygsten t/valm

15

Dobbeltvinge

248

62

ref.nr.

1060

ref.nr.

8050

135°

368

300

368

300

368

300

240

240

248 14

C

248 14

D

248 14

B

Skifergrå

glaseret

(705)

368

20

248

333

14

300

368

½ tagsten

152

62

300

ref.nr.

8030

368

Tudsten & Hat t/tudsten

(Ø 100 mm)

197

60

153

136

300

ref.nr.

8740

8750

76

10

14

Aftrækshætte

368

Ventilationssten

Ventilationsareal 13 cm 2

201

62

ref.nr.

8640

300

200 14

248 14

248 14

Farverne i denne brochure gengiver ikke de naturlige farver. Tegltagsten er et naturprodukt, så der kan forekomme små nuance- og farveforskelle fra brænding til brænding. Vi anbefaler, at

der blandes tagsten fra flere paller. Wienerberger forbeholder sig ret til at ændre i sortiment og tekniske data. Alle mål og angivelser er vejledende. Faktiske data fastlægges på byggepladsen.

16 17


Datura

Datura FALSTAGSTEN

Tagudsnit

Naturrød Rustik engoberet Skifer engoberet Skifergrå glaseret Matsort

(600) (872) (703) (756) (744)

Glansværdi 1 Glansværdi 2 Glansværdi 2 Glansværdi 29 Glansværdi 31

F L A

B

A

C

læ g te a fsta n d

2 7 0 - 3 0 7 m m .

D

A

A

Hældning Mål FLA Mål LAF

L A F H æ n g e m å l 3 7 5 m m .

45 grader 80 mm 20 mm

40 grader 85 mm 25 mm

35 grader 90 mm 25 mm

30 grader 95 mm 30 mm

25 grader 100 mm 30 mm

Tekniske Data

Tekniske mål

Rygsten

Fabrikat

Narvik

Model

Datura

Minimum taghældning 20° med undertag

Forbug/m 2

15,4 - 17,5 stk.

Vægt/stk.

3,5 kg

Vægt/m 2

48.5 kg

Bøjningstrækstyrke Iht. EN 538

Vandgennemtrængelighed Iht. EN 539-1

Frostfasthed

30 års garanti

Antal pr. palle

288 stk.

Vægt pr. palle

1008 kg

Antal stk. pr. pakke 6 stk.

Konstruktionsmål

Øverste lægte 20 - 30 mm fra kip

Lægteafstand 270 - 307 mm

Hængemål 375 mm

Dækmål

Længde

Bredde

270 - 307 mm

211 mm

Tilladt tolerance: ± 2%

Produceret iht. EN 1304

Ydre mål

Længde

Bredde

404 mm

251 mm

A

80

Rygsten halvrund

(3 stk. lbm)

365

330

195

225

260

290

12

50 30

130

90 13

30

12

50

ref.nr.

1200

Rygsten start Rygsten slut Rygsten start grat

Valmklokke (3x1200)

260

225

195

80

225

260

250

290 120 130

90 13

ref.nr.

1210

Afslutningssten og tilbehør

Vindskedesten venstre

(3 stk. lbm)

ref.nr.

7080

Vindskedesten højre

(3 stk. lbm)

ref.nr.

7090

260

Dobbeltvinget

211

30

225

260

290

ref.nr.

8050

90 13

120 130

250

ref.nr.

1220

450

415

225

260

290

404

270 - 307

253 12

211 12

Skifergrå

glaseret

(756)

130

260 90 13

ref.nr.

1260

211

30

ref.nr.

8740

8750

404

197

153

136

270 - 307

180

18

230

400

290

230

110

ref.nr.

5500

404

210 12

270 - 307

B C D

404

270 - 307

Aftrækshætte

Lodret tud & hat

76

10

Ventilationssten

Ventilationsareal 26 cm 2

211

30

Varenr.

8600

404

14

270 - 307

251 12

251 12

NDAT864

Farverne i denne brochure gengiver ikke de naturlige farver. Tegltagsten er et naturprodukt, så der kan forekomme små nuance- og farveforskelle fra brænding til brænding. Vi anbefaler, at

der blandes tagsten fra flere paller. Wienerberger forbeholder sig ret til at ændre i sortiment og tekniske data. Alle mål og angivelser er vejledende. Faktiske data fastlægges på byggepladsen.

18 19


Actua 10

Actua Falstagsten

Tagudsnit

Naturrød Rød ædelengoberet Grå engoberet Grafit ædelengoberet Sort ædelengoberet Matsort engoberet

(600) (601) (702) (715) (745) (741)

Glansværdi 1 Glansværdi 27 Glansværdi 2 Glansværdi 46 Glansværdi 23 Glansværdi 4

F L A

L A F

læ g te a fsta n d

B

A

A

D

3 4 2 - 3 8 5 m m .

75

45

248

248

85

75

H æ n g e m å l 4 5 4 m m .

Hældning Mål FLA Mål LAF

E

A

A

F

45 grader 80 mm 20 mm

40 grader 85 mm 25 mm

35 grader 90 mm 25 mm

30 grader 95 mm 30 mm

25 grader 100 mm 30 mm

65

55

248

248

95

65

Tekniske Data

Tekniske mål

Rygsten

180

18

110

Fabrikat

Narvik

Model Actua 10

Minimum taghældning 20° med undertag

Forbrug/m 2

10,5 - 11,8 stk.

Vægt/stk.

4,3 kg

Vægt/m 2

45,2 kg

Bøjningstrækstyrke Iht. EN 538

Vandgennemtrængelighed Iht. EN 539-1

Frostfasthed

30 års garanti

Antal pr. palle

240 stk.

Vægt pr. palle

1032 kg

Antal stk. pr. pakke 5 stk.

Konstruktionsmål

Øverste lægte 20 - 30 mm fra kip

Lægteafstand 342 - 385 mm

Hængemål 454 mm

Dækmål

Længde

Bredde

342 - 385 mm

248 mm

Tilladt tolerance: ± 2%

Produceret iht. EN 1304

Ydre mål

Længde

Bredde

474 mm

285 mm

A

Rygsten vinkel Rygsten endeplade Rygsten start grat Valmklokke

374

70

340

200

228

185

110

12

Vindskedesten venstre

22,0

(3,5 stk. lbm)

3,5

6,5

ref.nr.

2800

B

Vindskedesten højre

18,3

(3,5 stk. lbm)

ref.nr.

2840

Afslutningssten og tilbehør

ref.nr.

7080

3,5

6,5

220

210

ref.nr.

7090

12

3,5

6,5

98

455

235

189

Vindskedesten

9,5

venstre ½

ref.nr.

7020

3,5

6,5

65

423

ref.nr.

2860

280

Vindskedesten

5,8

højre ½

ref.nr.

7030

400

280

280

(3 x 2800)

ref.nr.

5870

B

Pultsten

37,0

17,5

DL 3 3,0

6,5

16,0

16,0 17,5

ref.nr.

2200

Grafit

ædelengoberet

(715)

3,5

47,4

47,4

DLAUOL

28,5 1,0

DL 34,2 / 38,5

B

Dobbeltvinget ½ tagsten ½ Dobbeltvinget

DLAUBG

28,5

22,0

1,0

DL 342 / 38,5

ref.nr.

8050

F

47,4

DLAUOR

28,5 1,0

DL 34,2 / 38,5

D

ref.nr.

8010

F

47,4

3,5

47,4

16,0 1,0

DLAUOHL

16,0

9,5

DLAUBH

1,0

DL 34,2 / 38,5

DL 342 / 38,5

ref.nr.

8040

47,4

16,0 1,0

DLAUOHR

DL 34,2 / 38,5

Aftrækshætte

Farverne i denne brochure gengiver ikke de naturlige farver. Tegltagsten er et naturprodukt, så der kan forekomme små nuance- og farveforskelle fra brænding til brænding. Vi anbefaler, at

der blandes tagsten fra flere paller. Wienerberger forbeholder sig ret til at ændre i sortiment og tekniske data. Alle mål og angivelser er vejledende. Faktiske data fastlægges på byggepladsen.

20 21


Modula

Modula Falstagsten

Tagudsnit

Naturrød Rød rustik engoberet Skifer engoberet Sort ædelengoberet

(600) (875) (703) (745)

Glansværdi 1 Glansværdi 6 Glansværdi 6 Glansværdi 22

F L A

D

A

A

E

L A F H æ n g e m å l 4 1 3 m m .

læ g te a fsta n d

199

300

300

167

3 2 0 - 3 7 0 m m .

70

Hældning Mål FLA Mål LAF

45 grader 90 mm 35 mm

35

B

233

A

300

150

C

300

A

35

40 grader 105 mm 30 mm

35 grader 115 mm 20 mm

30 grader 115 mm 25 mm

25 grader 120 mm 30 mm

30

30

Tekniske Data

Tekniske mål

Rygsten

Fabrikat

Model

NATURRØD

(600)

Narvik

Modula

Minimum taghældning Lægteafstand uden undertag

25 – 30° = 320 – 345 mm

> 30° = 320 – 370 mm

Med undertag:

> 20° = 320 – 370 mm

Forbrug/m 2

9 – 10,4 stk.

Vægt/stk.

3,9 kg

Vægt/m 2

35,10 – 40,56 kg

Bøjningstrækstyrke Iht. EN 538

Vandgennemtrængelighed Iht. EN 539-1

Frostfasthed

30 års garanti

Antal pr. palle

240 stk.

Vægt pr. palle

936 kg

Antal stk. pr. pakke 5 stk.

Konstruktionsmål

Øverste lægte 20 - 35 mm fra kip

Lægteafstand 320 - 370 mm

Hængemål 413 mm

Dækmål

Længde

Bredde

446 mm

326 mm

Tilladt tolerance: ± 2%

Produceret iht. EN 1304

4 4 6

3 0 0

Ydre mål

Længde

Bredde

4 1 3 4 0

446 mm

300 mm

A

3 2 0 - 3 7 0

Rygsten halvrund

(3 stk. lbm)

365

330

180

300

225

260

290

130

130

90 13

Rygsten

Valmklokke

18

230

400

280

Pultsten

230

ref.nr.

1200

(1x1200)

(2x3100)

110

ref.nr.

5520

ref.nr.

8500

260

225

180

Rygsten start

Valmklokke

18

230

ref.nr.

1210

225

260

250

290 120 130

400

290

230

110

90 13

(3x1200)

ref.nr.

5500

Pultvindskedesten

venstre

40

70

199

130

ref.nr.

7580

260

Rygsten slut

40

70

446

225

260

290

199

199

120 130

250

320 - 370

ref.nr.

1220

90 13

Vindskedesten

venstre (3,5 stk. lbm)

Rygsten start grat

450

415

446

193

225

260

290

260 90 13

40

70

130

320 - 370

ref.nr.

1260

Vindskedesten højre

167 (3,5 stk. lbm)

Rygsten kronisk

(3 stk. lbm)

370

330

175

220 150

260

130

Afslutningssten og tilbehør

Pultvindskedesten

højre

167

40

70

130

ref.nr.

7080

D

ref.nr.

7590

Aftrækshætte

ref.nr.

7090

E

200

½ tagsten

446

150

176

300

40

40

90

320 - 370

Lodret tudsten

13

ref.nr.

3100

ref.nr.

8010

C

ref.nr.

8720

470

Rygsten start grat

175

220

260

200

300

150

130

90

Dobbeltvinge

446

233

40

13

320 - 370

Ventilationssten

Ventilationsareal 28 cm 2

ref.nr.

3110

Varenr.

8050

B

ref.nr.

8600

70

70

70

3 2 6

454

420

454

F

420

454

420

446

320 - 370

446

320 - 370

326

199

193

326

326

Farverne i denne brochure gengiver ikke de naturlige farver. Tegltagsten er et naturprodukt, så der kan forekomme små nuance- og farveforskelle fra brænding til brænding. Vi anbefaler, at

der blandes tagsten fra flere paller. Wienerberger forbeholder sig ret til at ændre i sortiment og tekniske data. Alle mål og angivelser er vejledende. Faktiske data fastlægges på byggepladsen.

22 23


K21

K21 FALSTAGSTEN

Tagudsnit

Naturrød

(600)

Glansværdi 1

Brun engoberet

(676)

Glansværdi 2

B

A

C

F L A

285

200

200

L A F H æ n g e m å l 4 0 5 m m .

læ g te a fsta n d

3 3 2 - 3 3 8 m m .

55

75

D

A

A

75

Hældning Mål FLA Mål LAF

285

200

200

45 grader 70 mm 20 mm

40 grader 80 mm 20 mm

35 grader 90 mm 20 mm

30 grader 105 mm 20 mm

25 grader 115 mm 20 mm

25

25

Tekniske Data

Tekniske mål

Rygsten

Fabrikat

Langenzenn

Model

K21

Minimum taghældning 22° med undertag

Forbrug/m 2 14,8 - 15,1

Vægt/stk.

3,2 kg

Vægt/m 2

48 kg

Bøjningstrækstyrke Iht. EN 538

Vandgennemtrængelighed Iht. EN 539-1

Frostfasthed

30 års garanti

Antal pr. palle

288 stk.

Vægt pr. palle

922 kg

Antal stk. pr. pakke 6 stk.

Konstruktionsmål

Øverste lægte max. 20 mm fra kip

Lægteafstand 332 - 338 mm

Hængemål 405 mm

Dækmål

Længde

Bredde

332 - 338 mm

200 mm

Tilladt tolerance: ± 2%

Produceret iht. EN 1304

Ydre mål

Længde

Bredde

420 mm

255 mm

A

Rygsten L25

(2,5 stk. lbm)

ref.nr.

4600

Vindskedesten venstre

(3 stk. lbm)

Rygsten start / slut Valmklokke (3xL25)

ref.nr.

4660

Afslutningssten og tilbehør

4,5

5,5

22,5

ref.nr.

7080

Vindskedesten højre

(3 stk. lbm)

4,5

5,5

14,5

ref.nr.

7090

4,5

Dobbeltvinget

ref.nr.

5330

ref.nr.

8050

42,0

B C D

DLK21OL

Aftrækshætte

Ventilationssten

Naturrød

(600)

28,5 1,2

Ventilationsareal 28 cm 2

DB 20,0

ref.nr.

8630

42,0

4,5

40,5

DL 33,2 - 33,8

DL 33,2 - 33,8

42,0

DL 33,2 - 33,8

26,0 1,2

42,0

40,5

DL 33,2 - 33,8

28,5 1,2

DLK21OR

DLK21DK

25,5 1,2

Farverne i denne brochure gengiver ikke de naturlige farver. Tegltagsten er et naturprodukt, så der kan forekomme små nuance- og farveforskelle fra brænding til brænding. Vi anbefaler, at

der blandes tagsten fra flere paller. Wienerberger forbeholder sig ret til at ændre i sortiment og tekniske data. Alle mål og angivelser er vejledende. Faktiske data fastlægges på byggepladsen.

24 25


Cassius

Cassius Falstagsten

Tagudsnit

Matsort engoberet

(741)

Glansværdi 4

F L A

D

A

A

L A F H æ n g e m å l 3 7 0 m m

læ g te a fsta n d

2 8 5 - 3 3 0

C A A B

Hældning Mål FLA Mål LAF

45 grader 70 mm 20 mm

40 grader 75 mm 25 mm

35 grader 80 mm 25 mm

30 grader 85 mm 30 mm

25 grader 90 mm 30 mm

Tekniske Data

Tekniske mål

Rygsten

Fabrikat

Sandtoft

Model

Cassius

Minimum taghældning 20° med undertag

Forbrug/m 2

10,5 - 12,1 stk.

Vægt/stk.

3,8 kg

Vægt/m 2

39,9 kg

Bøjningstrækstyrke Iht. EN 538

Vandgennemtrængelighed Iht. EN 539-1

Frostfasthed

30 års garanti

Antal pr. palle

240 stk.

Vægt pr. palle

912 kg

Antal stk. pr. pakke 5 stk.

Konstruktionsmål

Øverste lægte 20 - 30 mm fra kip

Lægteafstand 285 - 330 mm

Hængemål 370 mm

Dækmål

Længde

Bredde

285 - 330 mm

289 mm

Tilladt tolerance: ± 2%

Produceret iht. EN 1304

Ydre mål

Længde

Bredde

400 mm

330 mm

A

Rygsten vinkel Rygsten endeplade Rygsten slut

70

374

340

200

228

ref.nr.

110 2800

12

B

220

ref.nr.

2840

185 210 12

Rygsten start grat 2860

Afslutningssten og tilbehør

Dobbeltvinget ½ tagsten, start sten ½ dobbeltvinget

289

24

ref.nr.

8050

35

144

24

ref.nr.

8010

98

455

143

235

189

22

65

423

ref.nr.

2860

Valmklokke

180

18

230

400

280

230

110

Aftrækshætten

(3x2800)

ref.nr.

5870

400

D

400

372

290 < - > 330 mm

B

400

372

290 330

C

179

Matsort

engoberet

(741)

Farverne i denne brochure gengiver ikke de naturlige farver. Tegltagsten er et naturprodukt, så der kan forekomme små nuance- og farveforskelle fra brænding til brænding. Vi anbefaler, at

der blandes tagsten fra flere paller. Wienerberger forbeholder sig ret til at ændre i sortiment og tekniske data. Alle mål og angivelser er vejledende. Faktiske data fastlægges på byggepladsen.

26 27


P301

P301 Tegl skifer

Tagudsnit

Naturrød Rustik engoberet Vinrød glaseret

(600) (872) (614)

Glansværdi 1 Glansværdi 2 Glansværdi 98

L A F

D

A

A

C

F L A

læ g te a fsta n d 1 1 0 m m .

H æ n g e m å l 2 5 7 m m .

Blådæmpet Antracit Skifergrå glaseret Sort glaseret

(706) (736) (705) (738)

Glansværdi 2 Glansværdi 2 Glansværdi 2 Glansværdi 98

Hældning Mål FLA Mål LAF

B

B

45 grader 60 mm 40 mm

40 grader 70 mm 40 mm

35 grader 75 mm 40 mm

A

A A A

30 grader 80 mm 40 mm

25 grader 85 mm 40 mm

Tekniske Data

Tekniske mål

Rygsten

Fabrikat

Pottelberg

Model Pottelberg 301

Minimum taghældning 20° med undertag

Forbrug/m 2

54 stk.

Vægt/stk.

1.1 kg

Vægt/m 2

59,4 kg

Bøjningstrækstyrke Iht. EN 538

Vandgennemtrængelighed Iht. EN 539-1

Frostfasthed

30 års garanti

Antal pr. palle

832/208 stk.

Vægt pr. palle

915/229 kg

Antal stk. pr. pakke 13 stk.

Konstruktionsmål

Øverste lægte 40 mm fra kip

Lægteafstand 110 mm

Hængemål 257 mm

Dækmål

Længde

Bredde

110 mm

170 mm

Tilladt tolerance: ± 2%

Produceret iht. EN 1304

Ydre mål

Længde

Bredde

270 mm

170 mm

A

270 12

Rygsten vinkel

395

335

150

160

185

210

110

80

65

Rygsten vinkel start

Rygsten vinkel slut

Afslutningssten og tilbehør

1½ tagsten

255 25

110

ref.nr.

1800

ref.nr.

8020

B

270 60 12

410

290

150

160

185

210

110

80

65

ref.nr.

1830

Vindskedesten venstre

125

170

110

ref.nr.

7080

D

74 100 96

113

210

ref.nr.

1840

Vindskedesten højre

270 68 12

150

185

ref.nr.

7090

110

C

Blådæmpet

(706)

Arkitekt: Patrick Loete, Waarschoot

Farverne i denne brochure gengiver ikke de naturlige farver. Tegltagsten er et naturprodukt, så der kan forekomme små nuance- og farveforskelle fra brænding til brænding. Vi anbefaler, at

der blandes tagsten fra flere paller. Wienerberger forbeholder sig ret til at ændre i sortiment og tekniske data. Alle mål og angivelser er vejledende. Faktiske data fastlægges på byggepladsen.

28 29


Tilbehør

Rygstensbeslag

Tagstenstype Rygnings- Beslag Enhed

model

type

Tagstensbinder

Tagstenstype Bindertype Lægte str. Enhed

OVH, VHV, Alegra, Madura, P401,

P451, Datura, Modula

Rygsten 1000 &

1200 halvrund

470/024

50 stk. pr. ps.

inkl. søm

Alegra, Madura, Pottelberg 401

Klikbinder sidefals

435/002

38 x 56

250 stk.

Princip tegning.

OVH, VHV, Alegra, Madura, Datura,

Modula

Rygsten 3100

konisk

470/178

50 stk. pr. ps.

inkl. søm

VHV, Datura, Actua 10, K21, Modula

Klikbinder sidefals

435/104

38 x 56

250 stk.

K21

Rygsten 4600

L 25 halvrund

470/069

50 stk. pr. ps.

inkl. søm

VHV, Migion standard

Klikbinder sidefals

435/102

38 x 73

250 stk.

P301

Rygsten 1800

vinkel

470/028

50 stk. pr. ps.

inkl. søm

Datura, Actua 10, K21, Modula

Klikbinder sidefals

435/002

38 x 73

250 stk.

Cassius, Actua 10

Rygsten 2800

vinkel

470/177

50 stk. pr. ps.

inkl. søm

Cavus, Alegra, Pottelberg 401,

Innovo 12, Madura

Klikbinder sidefals

435/115

38 x 73

250 stk.

OVH, VHV, Alegra,

Madura, Datura

Pultsten 8500

470/033

50 stk. pr. ps.

inkl. søm

VHV, Madura

Klikbinder sidefals

435/120

45 x 73

250 stk.

Cavus

Rygsten nr. 30

470/063

50 stk. pr. ps.

inkl. søm


Pottelberg 301

Klikbinder sidefals

N415c/40

38 x 73

100 stk.

Sinus

Rygsten 2100

470/152

50 stk. pr. ps.

inkl. søm


Cassius

Klikbinder sidefals RFS

38 x 73

500 stk.


VHV, Datura

Slåbinder sidefals 409b H

75 x 48

Alle

500 stk.

Alegra, Madura

Slåbinder sidefals 409 b H

85 x 65

Alle

500 stk.

Pottelberg 401

Slåbinder sidefals 409b H

95 x 48

Alle

500 stk.


OVH

Slåbinder sidefals 453/001

Alle

200 stk.


Specialbinder til specialsten, skårne

tagsten og udsatte steder

Stormfix binder

Alle

250 stk.


Sinus

Klikbinder sidefals

492/001

38 x 73

250 stk.

30 31


Tilbehør

Diverse produkter

Ventilationsbånd

Diverse produkter

Anvendelse

Ventilationsbånd, fås i sort og rød

EnhedStigetrin – justerbar

Toplægteholder til 38 mm lægter.

Fleksibel 40 mm i højden.

Isoleringsindsats til

aftrækshætte Ø160.

Alle tagsten

Alle tagsten

Alle tagstenVario Vent 32-38 cm. Ventilationsbånd

Ventilationsareal 250 m 2 .

Uni ventilationsbånd 32 cm.

ventilationsareal 250 cm 2 .

Inddækningsprodukter

Inddækningsprodukter

5 meter rl.

5 meter rl.

EnhedIsoleringsindsats til aftrækshætte.

Ø200 – genvindingsanlæg.

Multi overgangsstykke til

isoleringsindsats Ø 100,

Ø 110, Ø 125, Ø 130, Ø150 mm.

Snesikringsskumkile

til tagfod. 60 x 1000 mm

Tagstensklæber

Alle tagsten

Alle tagsten

Modula

Alle tagsten

Rooftack 28 cm. Inddækningsbånd

Koraflex 32 cm. Inddækningsbånd

Skorstensinddækning Rooftack komplet sæt,

1 rl. Rooftack inddækningsbånd - 4,4 m liste

- 1 tube tagstensklæber

Skorstensinddækning Koraflex komplet sæt,

4,4 m liste - 1 tube tagstensklæber

Inddækningslister 120 cm

5 meter rl.

5 meter rl.

sæt

sæt

stk.


Fuglegitre

Undertagsprodukter DUKO godkendt MH + H

Fuglegitre

Enhed

Undertagsprodukter Størrelse Enhed


Fuglegitter ventilerede. 1 meter stk.

stk.


KoraTech®Strong undertag - bred

KoraTech®Strong undertag - smal

1,5 x 50 meter

1,1 x 50 meter

rl. 75 m 2

rl. 55 m 2


Fuglegitter ventilerede

(ved hele paller. 1 meter stk.)

Fuglegitter 1 meter

Fuglegitter

(ved hele paller. 1 meter stk.)

Fuglegitter 5 meter ruller

900 stk.

1 meter

3600 meter

stk.
KoraTech reparationstape

KoraTech dobbelttape

JH undertags strammere

Undertagsgennemføring

Undertagsventil UV2000 sæt

60 mmx 25 m

38 mm x 50 m

rl.

rl.

stk.

stk.

stk.
KoraTech multifix lim til undertag

stk.

32 33


Valg af tagsten

oplægning af tegltagsten i Danmark

Taget er den mest udsatte bygningsdel

på ethvert hus, da det

beskytter alle andre bygningsdele

og materialer. Taget skal modstå

vejr og vind, holde fugten væk og

bortventilere kondens. Derfor er

et nyt tag eller en tagrenovering

altid en god investering. Et nyt

tag gør dit hus smukkere, taget

holder i generationer og forøger

værdien af din bolig.

1. Hvilken type tagsten passer til

dit hus? Tag hensyn til husets

stil og størrelse ved valg af

tagsten.

2. Hvilken overflade? : natur, engoberet,

ædelengoberet eller

glaseret (ønskes risikoen for

mos og alger minimeret, bør

man vælge en tagsten med

lav vandoptagelse og en tæt

glat overflade)

3. Hvilken farve?

Farver og overflader

Naturrøde

Almindelige tagsten er baseret

på én og samme veldefinerede

lerblanding og brændt ved ca.

1060 grader. Tagstenene er ikke

overfladebehandlet, overfladen er

diffusionsåben og fremstår mat.

Blådæmpede tagsten

Blådæmpede tagstens særlige

farve fremkommer ved at brænde

den almindelige tagsten en ekstra

gang i en specialovn med lav

ilttilførsel. I denne særlige proces

ændrer lermaterialet farve. Røde

sten bliver blåsorte. Overfladen

er diffusionsåben og fremtræder

mat. Tagstenen har samme farve

på for- og bagside. Den er gennemfarvet.

Engoberede

tagsten generelt

Ved engobering skelnes mellem

2 typer af overflader. Fælles for

typerne er, at behandlingen påføres

den ubrændte, tørrede tagsten

(skærven), der efterfølgende

brændes ved ca. 1060 grader:

1. Natur- og almindelig

engobering

Ved naturengobering - i daglig tale

engobering - påføres overfladen af

de ubrændte tagsten et fint malet

teglmel, der er opslemmet i vand

og tilsat farve i form af mineraler.

Overfladen forbliver diffusionsåben

og fremtræder mat. Overfladen er

desuden smudsafvisende og refleksfri.

4. Tjek hos Teknisk forvaltning og

den lokale grundejerforening

for hvad der må oplægges i dit

område. Der er forskellige retningslinjer

mht. tekniske forhold,

farver, materialer, glansværdier

og udseende. Lokale

vedtægter skal overholdes.

5. Det vil være en fordel at tagsten

og tilbehør leveres fra

samme leverandør. På den

måde sikres at tagsten og tilbehør

passer sammen.

6. Ønskes der en mængdeberegning

til kontrol af egne

beregninger, hjælper vi gerne

med dette. Der skal blot fremsendes

en tegning til salgsafdelingen.

2. Ædelengobering

Ædelengobering fremstilles som

engobering, men adskiller sig ved

mængden af glaspartikler. Dvs.

overfladen er tæt på at være lige

så blank, som en glaseret overflade,

men stadig diffusionsåben,

uden nævneværdige reflekser.

Glaserede tagsten

Glasur består af kvarts og farvepigment

og brændes på tagstenen

ved ca. 1060 grader. Glasuren

danner en diffusionstæt,

blank overflade med højglans.

7. Du er velkommen til at få en

snak med en medarbejder

omkring valget af tagsten og

løsninger. Vi er også behjælpelige,

hvis prøver ønskes tilsendt.

8. Ved projektering er vi gerne

behjælpelige med rådgivning.

9. Er der behov for et godt råd

på byggepladsen, vil vi, så vidt

det er muligt, gerne opfylde

dette.

Glansværdier

Ved hver tagsten i brochuren er

der angivet en glansværdi. Denne

er beregnet af Teknologisk institut

efter gældende regler. Glansværdien

viser hvor glansfuld en overflade

er, og bruges til at udtrykke

overfladens evne til at reflektere

direkte lys.

For oplægning af tegltagsten i

Danmark gælder følgende:

Det er til enhver tid den seneste

udgave af TEGL 36, som

er gældende for oplægning

af tegltagsten. Nedenfor er

uddrag af TEGL 36, nov. 2005.

Hvis TEGL 36’s vejledning

fraviges, skal accept indhentes

ved tagstensproducenten

forinden. Wienerbergers tagstensprodukter

skal oplægges i

henhold til de tekniske beskrivelser

for hver enkelt tagsten.

Hvis kunden ønsker at fravige

dette, skal ændringen godkendes

af Wienerberger.

Afstandslister

Over spærene indlægges mindst

25 mm tykke afstandslister

mellem undertag og lægter. Afstandslister

skal være trygimprægnerede.

Afstandslisternes formål er: - at

sikre en god ventilation langs

tagstenenes underside i nøje

sammenhæng med indløbsareal

ved tagfod og udløbsareal ved

kip. - at sikre en effektiv fastholdelse

af undertaget.- at etablere

en fri spalte, således at smuds,

plantedele m.m. kan

passere under lægterne. - at give

plads til montering af bindere.

NB. Ventilation langs tagstenenes

underside er nødvendig, da

risikoen for frostskader øges med

voksende vandindhold i stenene.

Lægteafstand

Lægtningen skal udføres med

mindst 38x73 mm lægter, der

skal opfylde kravene til taglægter

af styrkeklasse T1 i henhold til

Trænormen. Lægterne skal lægges

korrekt og ensartet med en

lægtningstolerance på ± 3 mm

målt ved spærene, som foreskrevet

i TOP’s Byggeblad nr. 26,

„Lægtning af tage“. Tolerancer

må ikke ophobes. Lægteafstanden

måles fra overkant til overkant

lægte. Den opgives vejledende

af tagstensproducenten

og bestemmes for de leverede

sten ved udlægning af 2 opadgående

rækker tagsten med 12 i

hver på et plant underlag.

Dækbredde

Denne måles fra vingekant til vingekant.

Den opgives vejledende af

tagstensproducenten og bestemmes

for de leverede sten ved udlægning

af 2 tværgående rækker

tagsten med 12 i hver på et plant

underlag eller ved prøveoplægning

på taget. Det skal ved oplægningen

sikres, at dækbredden er således,

at der mellem vingetagsten kun er

små åbninger mellem stenene ved

de skrå hjørneafskæringer og således,

at falstagsten falder sammen i

falsene. Dette medvirker til stabiliteten

af tagfladen.

Undertag

Undertage til tegltage skal vælges

ud fra kravene opsat af

DUKO, Dansk undertagsklassifikation

Aps, på www.duko.dk.

Wienerbergers 5 lags undertag

Koratech Strong må bruges under

alle vores tagsten og er godkendt

af DUKO.

- anvendelsesklasse MH /

middelhøj) banevarer.

- anvendelsesklasse H

med fast underlag.

Ventilation

Tagrum

Vandamp i tagrum og andre hulrum

i taget skal fjernes. Dette

kan ske ved at oplægge diffusionsåbne

undertage eller ved

at etablere ventilationsåbninger.

Ventilationsåbningernes samlede

areal skal mindst være 1/500 af

bygningens grundareal. Arealet

skal fordeles med mindst 1/1000

ved kip og 1/1000 ved tagfod.

Ventilationsstudse i

undertage

Under vingetagsten kan der

eventuelt etableres ventilationsstudse

i undertaget, når der er

anbragt en dampspærre mod

underliggende, opvarmede rum,

såfremt det sikres, at der er

mindst 25 mm fri luftspalte under

rygningen. Er tagbelægningen

falstagsten gælder endvidere, at

der skal monteres en tudtagsten/ventilationssten

i umiddelbar

nærhed af hver ventilationsstuds

i undertaget.

Ventilation af hulrummet

mellem tagsten og

undertag

Generelt vil brug af ventileret

fuglegitter ved tagfod opfylde

kravene omkring dette punkt.

For alle tagstenstyper skal der

være ventilationsåbning ved

både tagfod, kip, skotrender og

grater svarende til en mindst 200

cm2 fri, gennemgående spalte

pr. lbm ved en husbredde på op

til 8 m. Ved større husbredder

skal ventilationsspaltens frie åbning

øges proportionalt med den

øgede husbredde. Når der anvendes

fuglegitter eller tagsten

med flad udformning, nedsættes

ventilationsarealet ved tagfoden.

Kravet om min. 200 cm2

fri spalte pr. lbm gælder dog

fortsat, hvorfor præfabrikerede

ventilationslister med fuglegitter

kan anbefales.

Rekvirer dokumentation hos

tagstensproducenten inden udformning

af detalje ved tagfoden.

Ved montering af ventileret

fuglegitter eller præfabrikeret

enhed bestående af fodblik og

ventilationsliste med fuglegitter

skal undertag/fodblik efterlades

tæt. Ved kip og grater kan ventilationsåbning

sikres via mørtelfrie

rygninger, ventilationsrygningssten

eller tudtagsten.

For tage med vingetagsten, hvor

rygningssten er lagt i mørtel,

kan ventilation af hulrum mellem

tagsten og undertag ved

kip og grater regnes for at være

overholdt uden tudtagsten. Vingetagsten

anses for at være så

åbne i samlingerne, at jævnt fordelt

ventilation forekommer over

hele tagfladen. Mindst 25 mm

fri luftspalte mellem underside

rygning og undertag skal dog

sikres i de tilfælde, hvor ventilation

af tagrum etableres via

ventilationsstudse i undertaget.

Skotrender udføres som hovedregel

forsænket, jf. BYG-ERFA

Erfaringsblad (27) 97 11 25, ’Undertage

– udførelse og detaljer’.

Oplægning af tagsten

Forberedende

arbejder

Før oplægning af tagsten skal

håndværkeren sikre:

– at tagfladerne er i vinkel – via

kontrolmål.

– at undertaget ikke er beskadiget.

– at lægteafstande svarer til den

aktuelle tagsten.

– at der er anvendt mindst 25

mm tykke afstandslister mellem

undertag og lægter.

Viser kontrollen afvigelser eller

utilsigtede forhold, skal afhjælpning

udføres inden tagarbejdet

påbegyndes.

Tagsten oplægges fra højre mod

venstre, ensartet og med rette

flugter. De lægges efter snor for

mindst hver tredje række eller

rettes ind efter et retholt inden

for en tolerance på ± 2 mm. Ved

oplægning skal det sikres, at vingetagsten

ligger så tæt som muligt

ved de skrå hjørneafskæringer.

Prøveudlægning for fastlæggelse

af endelig dækbredde skal således

sikre, at åbninger ved skrå

hjørneafskæringer bliver mindst

mulige. Falstagsten skal falde tæt

sammen i falsene. Dette medvirker

bl.a. til at sikre tagfladens tæthed

og stabilitet. Fuglegitter kan placeres

forneden ved tagrenden oven

på fodblikket. Der produceres fodblik,

der er udformet med en not til

fastholdelse af fuglegitteret.

Binding af tagsten

Mindst hver anden tagsten bindes

diagonalt. Ved at binde diagonalt

opnås, at alle tagsten fastholdes

i tagfladen.

Herudover skal alle sten bindes:

– i nederste eller næstnederste

række ved tagfod.

– i yderste række ved gavle.

– langs skotrender.

– omkring ovenlys og andre gennembrydninger

i tagfladen.

– i øverste række langs mørtelfrie

rygninger og grater.

Udsat beliggenhed

På tage med særlig udsat beliggenhed

og udsatte tagkonstruktioner

bør hver sten bindes.

Det skal af den projekterende

vurderes, om taget har en særlig

udsat beliggenhed ud fra:

– bygningens beliggenhed (terrænklasse).

– bygningens udformning - lokale

vind- og turbulensforhold.

Generelt skal man være opmærksom

på, at tagsten og bindere

følges ad.

Det vil sige, at producenten leverer

både tagsten og binder, idet

binderen er udformet og tilpasset

de enkelte tagstenstyper og lægtedimensionen

38x73 mm. Ved

andre lægtedimensioner skal der

anvendes specielle bindere.

OBS Til mange af Wienerbergers

tagsten er der mulighed for at

bruge vores patentanmeldte

Stormfix binder. Den sikrer, at

tagstenene fastholdes maximalt,

specielt ved ovennævnte knudepunkter

og ved ekstremt udsatte

steder, såsom ved kysten,

højhuse etc.

34 35


Building Value

Wienerberger A/S

Rørmosevej 85

DK - 3200 Helsinge

Tlf. +45 70 13 13 22

Fax +45 70 13 13 21

info@wienerberger.dk

www.wienerberger.dk

Marts 2012 · Layout: Lange Design · Tryk: PrintDivision A/S

More magazines by this user
Similar magazines