Restaurant Baron von Dy under konkurs Møbler ... - konkurser.dk

konkurser.dk

Restaurant Baron von Dy under konkurs Møbler ... - konkurser.dk

Restaurant Baron von Dy under konkurs

Restaurationsaktieselskabet Baronen

Frederiksborggade 5, København

Møbler, barudstyr, service, diverse

køkkenmaskiner

Besigtigelse den 14. juli 2009 kl. 14 - 15

Budfrist den 15. juli 2009 kl. 15


Konkursboets navn og CVRnr.:

VILKÅR - Konkurser.dk

Markedsføring og målrettet salg

Restaurationsaktieselskabet Baronen (Rest. Baron von Dy) u.k.

(cvr-nr. 21288888 v/kurator advokat Steen Fosvig

Kontaktperson:

Advokat Thomas Hansen v/Lonnie Christiansen

Adresse:

Holmegårdsvej 23 A, 3400 Hillerød

Tlf.:

33707070

Fax:

33707011

E-mail:

Info@konkurser.dk

Eftersyn:

14. juli 2009 Kl. 14.00 - 15.00 på adressen, Frederiksborggade

5, 1360 København K. Ønskes besigtigelse, skal dette ske ved eftersynet,

og inden der afgives bud. Bud kan dog afgives, uden at

besigtigelse har fundet sted. Budgiver erklærer ved afgivelse af

bindende bud, at han fraskriver sig retten til at forlange besigtigelse

af aktivet, eller at besigtigelse har fundet sted.

Købers frist for afgivelse af tilbud: Budfristen udløber den 15. juli 2009 Kl. 15.00

Ethvert bud er endeligt og bindende uden forbehold af nogen art.

Konkursboets acceptfrist:

Senest 2 uger efter budsfristens udløb. Kurator forbeholder sig

retten til at afvise alle bud.

Registrering og vurdering foretaget

SFT, Samarbejdende Fagkyndige Tillidsmænd

af:

Særlig information til køber:

Krav om oplysninger ved budafgivelse:

Foto og beskrivelse:

Mindste overbud:

Byd direkte på nettet ved at benytte vores budside. Log ind på

www.konkurser.dk med din email og dit password og tryk på den

aktivgruppe, du er interesseret i. Se budvejledningen i menubjælken

øverst for information. Herfra vil du også kunne følge

med i budgivningen og til enhver tid se, om du er højstbydende.

Der kan ikke bydes på boet samlet.

Bud kan kun afgives on-line fra budsiden på www.konkurser.dk.

Bud som sendes på mail, fax, brev eller på anden vis vil være

ugyldige. Dit bud er bindende, uanset om du bliver højstbydendeeller

bliver overbudt af andre. Kurator er således berettiget til

at acceptere et hvilket som helst bud blandt samtlige afgivne

bud. I øvrigt gælder aftalelovens almindelige bestemmelser.

CVR-nr., fornavn, efternavn, adresse, tlf.nr. Køber er erhvervsdrivende,

og de aktiver han byder på er til brug i hans virksomhed.

Såfremt der er uoverensstemmelse mellem beskrivelse og foto af

et aktiv, er det beskrivelsen, der er gældende for købet.

Fremgår på budsiden.

Salg af aktiver:

Betingelser for afhentning og oprydning:

Aktiverne sælges kun samlet

Aktiverne afhentes for købers regning, når købesummen er betalt.

Aktiverne skal afhentes efter nærmere aftale. I forbindelse

med afhentning er det købers pligt at rydde det pågældende lokale,

hvor de købte aktiver befinder sig, samt rydde evt. ikkeregistrerede

aktiver samt affald. Køber skal selv medbringe værktøj,

sorte sække samt kost til fejning.

Det er købers forpligtelse at sørge for transporten fra den nuværende

placering og til købers adresse, hvilket skal ske senest 8

dage efter boets accept. Aktiver, der ikke er afhentet inden førnævnte

frist, vil uden yderligere varsel blive pakket og transpor-


Fortrydelsesret:

Købesum:

Ansvarsfraskrivelse:

teret til et lager for købers regning. Udlevering kan derefter kun

ske mod betaling af påløbne transport- og lageromkostninger.

Ingen fortrydelsesret. Salg sker kun til erhvervsdrivende. Se budside

for vilkår.

Købesummen indsættes på bankkonto 4180 konto 4180494855 i

Danske Bank A/S. Købesummen tillægges moms. Der påløber ikke

køber yderligere omkostninger i forbindelse med auktionen.

Køber er bekendt med, at sælger er et konkursbo. Aktiverne sælges

derfor uden ansvar for mangler af enhver art, såvel retlige

som faktiske, dog bortset fra adkomstmangler. I tilfælde af adkomstmangel

kan køber ikke kræve erstatning, men er alene berettiget

til at hæve købet, for så vidt angår den eller de effekter,

som vanhjemmelen vedrører. Køber erklærer sig indforstået med

ikke herudover at kunne gøre misligholdelsesbeføjelser gældende

vedrørende købet, herunder retten til at hæve handlen, kræve afslag

i prisen eller erstatning. Køber erklærer, at han i sin prisfastsættelse

har taget højde for nærværende ansvarsfraskrivelse.

Såfremt det efterfølgende skulle vise sig, at effekterne tilhører

tredjemand, eller at tredjemand har rettigheder over effekterne

(for eksempel ved pant, udlæg eller lignende), forbeholder konkursboet

sig ret til at tilbagekøbe de pågældende effekter til

samme pris, som de nu er solgt, og uden at boet, skifteretten eller

kurator kan ifalde erstatningsansvar. Tilsvarende har konkursboets

ret til helt eller delvist at tilbagekøbe de solgte effekter,

hvis tredjemand hindrer boet i at foretage levering af det solgte.


Baron von Dy A/S

Stk

Vurdering

1 119 Div. spisestue stole.

Stand: Brugte

vurdering kr. 23.800

2 39 Div. Borde med metalstel.

Stand: Brugte.

vurdering kr. 15.600

3 1 Selvbetjenings disk med køl.

Stand: Ældre brugt og træt.

vurdering kr. 9.000

4 3 Div. Barnestole.

Stand: Brugte.

vurdering kr. 450

vurdering www.sft.dk Side 1


Baron von Dy A/S

Stk

Vurdering

5 1 Køleskab i rustfri stål.

Mærke: Metos.

Stand: Ældre brugt.

vurdering kr. 5.800

6 2 Mindre bakkevogne i rustfri stål.

Stand: Brugte.

vurdering kr. 1.600

7 5 Stikvogne.

Stand: Brugte.

vurdering kr. 5.000

8 1 Div. Vægophængte moduler under samt over skabe

i hvid laminat.

Stand: Brugt.

vurdering kr. 8.400

vurdering www.sft.dk Side 2


Baron von Dy A/S

Stk

Vurdering

9 2 Pos terminaler med 2 kortterminaler af mærket POINT.

Mærke: Sharp.

Model: UP 3000.

Stand: Brugt.

vurdering kr. 15.000

10 1 Mini anlæg med div. højttaler

Mærke: Sony.

Stand: Brugt.

vurdering kr. 3.000

11 19 Div. Vægudsmykning.

vurdering kr. 4.600

vurdering www.sft.dk Side 3


Baron von Dy A/S

Stk

Vurdering

12 1 Oliemaleri i ramme.

vurdering kr. 3.000

13 10 Div. lysestager samt div. udsmykning.

Stand: Brugt.

vurdering kr. 4.500

14 13 Væglamper med glasskærm.

vurdering kr. 5.200

15 6 Sektioner bænksofaer.

Type: Rumtilpasset.

Stand: Slidte.

vurdering kr. 4.800

vurdering www.sft.dk Side 4


Baron von Dy A/S

Stk

Vurdering

16 1 Skrivepult med lampe.

Stand: Træt.

vurdering kr. 1.800

17 1 Bardisk med bagvæg samt glasrack i messing

Stand: Ældre brugt.

vurdering kr. 8.000

18 1 Isterningsmaskine.

Mærke: Simag.

Model: SC 40.

Stand: Brugt og trænger.

vurdering kr. 4.500

19 1 Cafe' bar.

Mærke: Scanomat.

Model: Cafecino pro 6.

Stand: Brugt.

vurdering kr. 5.000

20 1 Basetelefon.

Mærke: Philips.

Stand: Brugt.

vurdering kr. 150

vurdering www.sft.dk Side 5


Baron von Dy A/S

Stk

Vurdering

21 1 Bonprinter.

Mærke: Star, SP 2000

Stand: Brugt og står i køkkenet.

vurdering kr. 600

22 1 Friture med 2 kurve.

Mærke: Autochef.

Nummer: 1577.

Stand: Ældre brugt

Muligvis udlånt af Flensted.

vurdering kr. 3.000

23 1 Varmeplade med lampe.

Mærke: Zanussi.

Nummer: 160692-4.

Stand: Brugt

vurdering kr. 2.000

24 1 Grill bord med 2 kogeplader samt ovn.

Mærke: Mareno.

Stand: Brugt og trænger.

vurdering kr. 6.200

25 1 Konvektions ovn.

Mærke: Zanussi.

Stand: Ældre brugt & træt.

vurdering kr. 8.000

vurdering www.sft.dk Side 6


Baron von Dy A/S

Stk

Vurdering

26 1 Mikro bølge ovn.

Mærke: Panasonic.

Model: NE 1446.

Stand: Brugt.

vurdering kr. 1.400

27 1 Kølebord i rustfri stål med 4 skuffer og 2 låger.

Mærke: Gram.

Model: K2207 CSG SL.

Stand: Rimelig.

vurdering kr. 14.000

28 1 Div. service, glas, bestik samt div. Serverings tilbehør m.m.

Stand: Brugt.

vurdering kr. 8.800

vurdering www.sft.dk Side 7


Baron von Dy A/S

Stk

Vurdering

29 9 Hylder i rustfri stål.

Stand: Brugte.

vurdering kr. 5.400

30 1 Bordi rustfri stål med vask.

Type: Rumtilpasset.

Stand: Brugt og slisset ind ved kølebord.

vurdering kr. 2.500

31 1 Emhætte med lys i rustfri stål.

Stand: Brugt og trænger.

vurdering kr. 12.000

32 1 Bord i rustfri stål med underhylde.

Mål: 50 x 70 cm.

Stand: Brugt.

vurdering kr. 2.500

33 1 Bord i rustfri stål med underhylde.

Mål: 65 x 145 cm.

Stand: Brugt.

vurdering kr. 3.000

vurdering www.sft.dk Side 8


Baron von Dy A/S

Stk

Vurdering

34 1 Hætte opvaskemaskine med filteranlæg, udsugning,

skyllestation sidebord samt div. Opvaskebakker.

Mærke: Wexio disk.

Model: VD - 7EH.

Stand: Brugt.

vurdering kr. 28.000

35 1 Køleskab i rustfri stål.

Mærke: Zanussi.

Stand: Ældre brugt.

vurdering kr. 5.500

36 1 Fryserum med svale afd.

Mærke: Porkka.

Stand: Brugt og anløben.

vurdering kr. 31.000

37 1 Røremaskine med div. tilbehør.

Mærke og model ukendt.

Stand: Ældre brugt.

vurdering kr. 4.800

38 1 Div. Køkkengrej m.m.

Stand: Brugt.

vurdering kr. 6.000

vurdering www.sft.dk Side 9


Baron von Dy A/S

Stk

Vurdering

39 3 Skildtestandere.

Stand: Brugte.

vurdering kr. 1.500

40 1 Div. udendørskrukker med div. planter.

vurdering kr. 2.800

41 1 Flytbar markise, back to back med logo ved Baron

von Dy & Carlsberg.

vurdering kr. 10.000

Vurdering i alt kr. 288.200

vurdering www.sft.dk Side 10

More magazines by this user
Similar magazines