26.07.2014 Views

Eksamen, Juni 2001

Eksamen, Juni 2001

Eksamen, Juni 2001

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)<br />

Opgave 1.<br />

Røntgenstrålernes bølgelb<br />

lgelængde:<br />

a. er kortere end bølgelb<br />

lgelængden for synligt lys<br />

b. er omvendt proportional med strålernes<br />

hastighed<br />

c. er proportional med strålernes frekvens<br />

d. afhænger af røntgenrøretsrets spænding<br />

e. udtrykkes ved enheden kV (eller keV).


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10)<br />

Opgave 1.<br />

Røntgenstrålernes bølgelb<br />

lgelængde:<br />

a. er kortere end bølgelb<br />

lgelængden for synligt lys<br />

b. er omvendt proportional med strålernes<br />

hastighed<br />

c. er proportional med strålernes frekvens<br />

d. afhænger af røntgenrøretsrets spænding<br />

e. udtrykkes ved enheden kV (eller keV).


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)<br />

Opgave 2. Bremsestråling (”Bremsstrahlung(<br />

Bremsstrahlung”) ) i et<br />

røntgenrør kan opstå når:<br />

a. en elektron rammer kernen i et af<br />

fokusmaterialets atomer<br />

b. en elektron passerer tæt t t op ad en kerne i et af<br />

fokusmaterialets atomer<br />

c. en foton rammer en elektron i et af<br />

fokusmaterialets atomer<br />

d. en elektron flytter sig til en indre skal i et af<br />

fokusmaterialets atomer<br />

e. en elektron passerer mellem atomerne i<br />

fokusmaterialet.


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10)<br />

Opgave 2. Bremsestråling (”Bremsstrahlung(<br />

Bremsstrahlung”) ) i et<br />

røntgenrør kan opstå når:<br />

a. en elektron rammer kernen i et af<br />

fokusmaterialets atomer<br />

b. en elektron passerer tæt t t op ad en kerne i et af<br />

fokusmaterialets atomer<br />

c. en foton rammer en elektron i et af<br />

fokusmaterialets atomer<br />

d. en elektron flytter sig til en indre skal i et af<br />

fokusmaterialets atomer<br />

e. en elektron passerer mellem atomerne i<br />

fokusmaterialet.


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)<br />

Opgave 3.<br />

En sekundærbl<br />

rblænde:<br />

a. består r af lameller af aluminium<br />

b. absorberer udelukkende den blødeste del af<br />

røntgenstrålespektret<br />

c. medfører<br />

øget stråledosis til patienten<br />

d. absorberer dels spredt stråling, dels direkte<br />

stråling<br />

e. bør r af strålehygiejniske hensyn placeres<br />

mellem fokus og patienten.


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10)<br />

Opgave 3.<br />

En sekundærbl<br />

rblænde:<br />

a. består r af lameller af aluminium<br />

b. absorberer udelukkende den blødeste del af<br />

røntgenstrålespektret<br />

c. medfører<br />

øget stråledosis til patienten<br />

d. absorberer dels spredt stråling, dels direkte<br />

stråling<br />

e. bør r af strålehygiejniske hensyn placeres<br />

mellem fokus og patienten.


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)<br />

Opgave 4.<br />

Forstærkningsfolier:<br />

rkningsfolier:<br />

a. udsender lysfotoner når r de udsættes for<br />

røntgenstråling<br />

b. må ikke udsættes for lys<br />

c. benyttes for at forbedre billedkvaliteten<br />

d. forstærker rker røntgenstrr<br />

ntgenstrålingens ioniserende<br />

virkning<br />

e. udsender ioniserende stråling.


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10)<br />

Opgave 4.<br />

Forstærkningsfolier:<br />

rkningsfolier:<br />

a. udsender lysfotoner når r de udsættes for<br />

røntgenstråling<br />

b. må ikke udsættes for lys<br />

c. benyttes for at forbedre billedkvaliteten<br />

d. forstærker rker røntgenstrr<br />

ntgenstrålingens ioniserende<br />

virkning<br />

e. udsender ioniserende stråling.


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)<br />

Opgave 5. For at optimere skarpheden i<br />

røntgenbilleder er følgende f<br />

forhold<br />

ønskelige:<br />

a. centralstrålen len er rettet vinkelret påp<br />

filmen<br />

b. der anvendes højest h<br />

mulig spænding<br />

c. der anvendes mindst mulig strålefeltareal<br />

d. der anvendes kortest mulig afstand mellem<br />

objekt og film<br />

e. der anvendes mindst mulig fokusareal


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10)<br />

Opgave 5. For at optimere skarpheden i<br />

røntgenbilleder er følgende f<br />

forhold<br />

ønskelige:<br />

a. centralstrålen len er rettet vinkelret påp<br />

filmen<br />

b. der anvendes højest h<br />

mulig spænding<br />

c. der anvendes mindst mulig strålefeltareal<br />

d. der anvendes kortest mulig afstand mellem<br />

objekt og film<br />

e. der anvendes mindst mulig fokusareal


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)<br />

Opgave 6. Brug af indirekte digital teknik (fosfor-<br />

plader) ved intraoral røntgenfotografe-<br />

ring betyder, at:<br />

a. røntgenbilledet vises momentant påp<br />

en<br />

monitor<br />

b. fremkaldningen skal foregå i et mørkem<br />

rke-<br />

kammer<br />

c. der skal være v<br />

en ledning fra sensor til<br />

computer<br />

d. tandlægen skal anskaffe et specielt røntgenr<br />

ntgen-<br />

apparat til digital teknik<br />

e. der kan anvendes kortere eksponeringstider<br />

end til film.


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10)<br />

Opgave 6. Brug af indirekte digital teknik (fosfor-<br />

plader) ved intraoral røntgenfotografe-<br />

ring betyder, at:<br />

a. røntgenbilledet vises momentant påp<br />

en<br />

monitor<br />

b. fremkaldningen skal foregå i et mørkem<br />

rke-<br />

kammer<br />

c. der skal være v<br />

en ledning fra sensor til<br />

computer<br />

d. tandlægen skal anskaffe et specielt røntgenr<br />

ntgen-<br />

apparat til digital teknik<br />

e. der kan anvendes kortere eksponeringstider<br />

end til film.


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)<br />

Opgave 7. Ved mistanke om fraktur af underkæ-<br />

ben gælder g<br />

følgende f<br />

for Townes<br />

projektion:<br />

a. optagelsen udføres med nakken mod filmen<br />

b. optagelsen udføres med næsen n<br />

mod filmen<br />

c. optagelsen udføres med lukket mund for at<br />

fremstille positionen af caput mandibulae i<br />

fossa mandibularis<br />

d. optagelsen udføres med åben mund for bl.a.<br />

at fremstille collum mandibulae<br />

e. ved optagelse i siddende stilling skal<br />

patienten bøje b<br />

hovedet bagover.


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10)<br />

Opgave 7. Ved mistanke om fraktur af underkæ-<br />

ben gælder g<br />

følgende f<br />

for Townes<br />

projektion:<br />

a. optagelsen udføres med nakken mod filmen<br />

b. optagelsen udføres med næsen n<br />

mod filmen<br />

c. optagelsen udføres med lukket mund for at<br />

fremstille positionen af caput mandibulae i<br />

fossa mandibularis<br />

d. optagelsen udføres med åben mund for bl.a.<br />

at fremstille collum mandibulae<br />

e. ved optagelse i siddende stilling skal<br />

patienten bøje b<br />

hovedet bagover.


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)<br />

Opgave 8. Ved en symmetrisk halvaksial<br />

optagelse af overkæben (okklusalplanet(<br />

horisontalt):<br />

a. skal man for at opnå isometri anvende en<br />

projektionsvinkel påp<br />

65-70<br />

70°<br />

b. skal projektionsvinklen være v<br />

stejlere end ved<br />

en periapikal optagelse<br />

c. skal patienten fiksere filmen med en finger<br />

d. gengives molarerne mindre forkortede end<br />

fortænderne<br />

e. får r patienten mindre stråledosis end ved en<br />

periapikal tandoptagelse.


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10)<br />

Opgave 8. Ved en symmetrisk halvaksial<br />

optagelse af overkæben (okklusalplanet(<br />

horisontalt):<br />

a. skal man for at opnå isometri anvende en<br />

projektionsvinkel påp<br />

65-70<br />

70°<br />

b. skal projektionsvinklen være v<br />

stejlere end ved<br />

en periapikal optagelse<br />

c. skal patienten fiksere filmen med en finger<br />

d. gengives molarerne mindre forkortede end<br />

fortænderne<br />

e. får r patienten mindre stråledosis end ved en<br />

periapikal tandoptagelse.


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)<br />

Opgave 9. Strålesyge:<br />

a. er en stokastisk stråleskade<br />

b. optræder ikke ved doser under 1 Gy<br />

c. er altid dødeligd<br />

delig<br />

d. er en deterministisk stråleskade<br />

e. har ingen nedre tærskeldosis.<br />

t


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10)<br />

Opgave 9. Strålesyge:<br />

a. er en stokastisk stråleskade<br />

b. optræder ikke ved doser under 1 Gy<br />

c. er altid dødeligd<br />

delig<br />

d. er en deterministisk stråleskade<br />

e. har ingen nedre tærskeldosis.<br />

t


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)<br />

Opgave 10. Radon:<br />

a. har en halveringstid påp<br />

1600 år<br />

b. findes kun indendørs i vores boliger<br />

c. kan findes i naturligt drikkevand<br />

d. udsender beta-str<br />

stråling<br />

e. bidrager med ca. 5% af den gennemsnitlige<br />

stråledosis til den danske befolkning.


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10)<br />

Opgave 10. Radon:<br />

a. har en halveringstid påp<br />

1600 år<br />

b. findes kun indendørs i vores boliger<br />

c. kan findes i naturligt drikkevand<br />

d. udsender beta-str<br />

stråling<br />

e. bidrager med ca. 5% af den gennemsnitlige<br />

stråledosis til den danske befolkning.


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL I: KORTSVARSOPGAVER (11-13)<br />

Opgave 11. Forklar, hvad der sker i<br />

filmemulsionen ud fra tegningerne A-D: A<br />

Under eksponeringen (B), under fremkaldningen<br />

(C) og under fikseringen (D).


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL I: Svar KORTSVARSOPGAVER (11-13)<br />

Opgave 11.<br />

B: Under eksponeringen rammes nogle<br />

sølvbromidkrystaller af røntgenstrr<br />

ntgenstrålingen,<br />

hvorved der skabes en ladet kemisk<br />

forbindelse, som udgør r det latente billede.<br />

C: Fremkalderen reducerer de eksponerede<br />

sølvpartikler i det latente billede til metalliske<br />

sølvkorn.<br />

D: Fikséren<br />

udvasker og opløser ueksponerede,<br />

ufremkaldte sølvbromidkrystaller.<br />

s


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL I: KORTSVARSOPGAVER (11-13)<br />

Opgave 12. Organisér følgende organer efter<br />

deres følsomhed f<br />

for at udvikle strålebetinget<br />

cancer i en højfølsom, , moderat og lavfølsom<br />

lsom<br />

gruppe:<br />

tarm<br />

bryst (kvinder)<br />

blære<br />

lunger<br />

eosophagus<br />

hjerne


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL I: Svar KORTSVARSOPGAVER (11-13)<br />

Opgave 12.<br />

Højfølsom: : tarm, lunger<br />

Moderat: bryst, esophagus<br />

Lavfølsom<br />

lsom: : blære, hjerne


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL I: KORTSVARSOPGAVER (11-13)<br />

Opgave 13.<br />

a. Angiv den maksimale lovlige størrelse af<br />

strålefeltets areal (hudfeltet(<br />

hudfeltet), når n r der<br />

anvendes rektangulær tubus til enorale<br />

optagelser.<br />

b. Beskriv, hvordan du i praksis vil kontrollere,<br />

at målet m<br />

i punkt 13.a. overholdes, når n r du til<br />

enorale optagelser anvender parallelteknik.


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL I: Svar KORTSVARSOPGAVER (11-13)<br />

Opgave 13.<br />

a. 4x5 cm.<br />

b. Placér filmholderen i munden til en<br />

traditionel paralleloptagelse. Placér en film<br />

større end strålefeltet (f.eks. okklusalfilm) ) påp<br />

huden, der hvor strålefeltet rammer. Placér<br />

tubus ud for filmholderen og eksponér.<br />

Fremkald okkusalfilmen og mål m l strålefeltets<br />

størrelse. Er strålefeltet for stort/lille<br />

korrigeres afstanden fra tubus ind til huden,<br />

og der afsættes et mærke m<br />

påp<br />

filmholderen, når n<br />

afstanden passer.


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)<br />

Billede 1.<br />

Tre enorale optagelser (fronten og venstre) side af en 18-årig<br />

kvinde.<br />

a. Angiv, den facio-palatinale<br />

lejring af +3.<br />

b. Giv diagnoser for eventuelle patologiske tilstande.


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL II: SVAR DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)<br />

Billede 1.<br />

a. +3 ligger palatinalt.<br />

b. Dens persistens +03,<br />

dens retentus +3,<br />

dens invaginatus +2,<br />

caries dentalis +1 mesialt, , +2 mesialt.


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)<br />

Billede 2.<br />

Enoral optagelse af tandløst område.<br />

a. Hvad repræsenterer den tynde radiopake linje, som pil<br />

nr. 1 peger på? p<br />

b. Hvad repræsenterer den buede radiopake linje, som pil<br />

nr. 2 peger på? p<br />

c. Hvad repræsenterer den radiopake linje, som pil nr. 3<br />

peger på? p<br />

d. Hvad repræsenterer den radiopake zone, hvis grænse<br />

pil nr. 4 peger på? p<br />

e. Angiv eventuelle patologiske tilstande.


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)<br />

Billede 2.<br />

a. Et septum i sinus maxillaris.<br />

b. Den dorsale afgrænsning af processus zygomaticus<br />

maxillae/ lat. væg sinus.<br />

c. Afgrænsningen af sinus maxillaris.<br />

d. Den nedre rand af os zygomaticum.<br />

e. Radix relicta i regio 7+.


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)<br />

Billede 3.<br />

To enorale optagelser af samme patient.<br />

a. Det første billede (ikke bite-wing) viser, at stiften i +5<br />

ikke er centralt placeret. Bestem om stiften peger i<br />

facial eller lingual retning.<br />

b. Giv diagnoser for eventuelle patologiske tilstande.<br />

c. Beskriv på hvilke(n) flade(r) der ses tandsten.


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)<br />

Billede 3.<br />

a. Stiften ligger palatinalt.<br />

b. Caries dentalis +6 distalt, parodontitis apicalis +5.<br />

c. Der ses tandsten på +3 4 , +4 2 , +6 4 , +7 2 , -7 2 .


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)<br />

Billede 4.<br />

Billederne viser regio 6,5,4-.<br />

a. Beskriv rodforholdene (antal rodkomponenter) på<br />

6,5,4-.<br />

b. Beskriv rodkanalforholdene (antal kanaler) på 6,5,4-.<br />

c. Forklar det radiolucente område mesialt “på”/”for” 6-,<br />

mærket med pil (uden nummer).<br />

d. Ses der caries svarende til pil nr. 1?<br />

e. Ses der caries svarende til pil nr. 2?


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)<br />

Billede 4.<br />

a. 6- har har én mesial og én distal rodkomponent. Desuden<br />

ses distalt en separat ekstra rodkomponent (en radix<br />

entomolaris), altså tre i alt. 5- har to separate<br />

rodstrukturer. 4- har én rodkomponent.<br />

b. 6- har fire rodkanaler (to mesiale og to distale). 5-har<br />

to rodkanaler- 4- har to rodkananler i den apikale 2/3<br />

c. Der er tale om burnout/den cervikale radiolucens.<br />

d. Ja.<br />

e. Nej.


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)<br />

Billede 5.<br />

Optagelsen er blevet kasseret<br />

(men udførte behandlinger kan ses).<br />

a. Beskriv, hvilke behandlinger der er udført hos<br />

patienten.<br />

b. Beskriv, hvilke ændringer du vil foretage i forhold til<br />

denne optagelse, når du skal tage billedet om.


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)<br />

Billede 5.<br />

a. Implantat regio 4+, plastkrone 3+, metal-keramikkrone<br />

med stiftopbygning 2+.<br />

b. Der sigtes med lidt stejlere vinkel i vertikal retning,<br />

således at stråleretningen bliver vinkelret på<br />

implantatgevindet. Filmen placeres længere apikalt,<br />

således at der ikke “spildes” så meget film.


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)<br />

Billede 6.<br />

Udsnit af en halvaksial,<br />

asymmetrisk enoral<br />

optagelse af overkæben.<br />

a. Angiv sandsynligste<br />

diagnose (med begrundelser)<br />

for det radiolucente område<br />

omkring rødderne af +2,3.<br />

b. Beskriv, hvad du<br />

yderligere vil gøre for<br />

at fastlægge diagnosen.


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)<br />

Billede 6.<br />

a. Parodontitis apicalis +2/cyste (lamina dura på +2 er<br />

brudt, dyb caries læsion på +2, mens lamina dura på<br />

+3 kan følges).<br />

b. Tænderne i området vitalitetstestes. Reagerer +2 ikke<br />

på testen er diagnosen verificeret. Reagerer alle tænder<br />

vitalt, er det en ikke-inflammatorisk cyste.


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)<br />

Billede 7. Billede 7. Helstatus-optagelse af en 30-årig mand, som er væltet<br />

på cykel 2 dage tidligere.


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)<br />

Billede 7. Fortsat<br />

a. Beskriv det radiolucente velafgrænsede område, der ses afbilledet i regio 5,4+.<br />

b. Angiv sandsynligste årsag til de to velafgrænsede (runde), mørke områder der<br />

ses projiceret over kronerne på 3+, 1+, +1. Begrund dit udsagn.<br />

c. Angiv den facio-linguale placering af det amalgam-fragment, der ses i<br />

underkæbefronten, i forhold til fronttænderne.<br />

d. Angiv diagnoser på eventuelle patologiske tilstande i tænder og kæber (-<br />

caries).


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)<br />

Billede 7.<br />

a. En “nedfaldet” reces af sinus maxillaris.<br />

b. Spildte og indtørrede vanddråber/fremkaldervæske<br />

(ses på det første billede af 1+, men ikke på<br />

frontbilledet).<br />

c. Amalgamfragmentet ligger meget lingualt for<br />

tænderne.<br />

d. Fractura corona dentis +1/1-, dentes retentes 8+ -8,<br />

agenesi 5- (-5),<br />

dens persistens 05-.


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)<br />

Billede 8.<br />

Dento-alveolært udsnit af ortopantomogram af et barn.<br />

a. Angiv, hvilke permanente tænder der ses i kæberne, og<br />

hvilke der er frembrudt.<br />

b. Angiv barnets ca. kronologiske alder.


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)<br />

Billede 8.<br />

a. Frembrudt: 6,2,1+1,2,6 6,2,1-1,2.<br />

I kæberne: 8,7,5,4,3+3,4,5,7,8 8,7,5,4,3-3,4,5,6,7,8.<br />

b. 10,5 år ± 1år.


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)<br />

Billede 9.<br />

Optagelse af kraniet med henblik på bihulerne.<br />

Fortsættes


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)<br />

Billede 9. Fortsat<br />

a. Hvad er betegnelsen for den viste projektion?<br />

b. Der er en særlig grund til at denne optagelse ikke<br />

udføres med patienten liggende, hvilken?<br />

c. Hvad repræsenterer den radiopake linie, som pil nr. 1<br />

peger på?<br />

d. Hvad repræsenterer den radiopake struktur, som pil nr.<br />

2 peger på?<br />

e. Beskriv forholdene i sinus maxillaris.


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)<br />

Billede 9.<br />

a. Water’s projektion/”sinusoptagelse”/”moonface<br />

optagelse”/occipitomental projektion (0°).<br />

b. For at afsløre eventuelt “væskespejl” er patienten altid<br />

siddende.<br />

c. “Linea innominata” (facies temporalis alae majoris<br />

ossis spheniodalis).<br />

d. Processus coronoideus.<br />

e. Der ses en udfyldning i den basale del af venstre sinus<br />

(formentlig en mukosacyste)/evt. slimhindefortykkelse<br />

i højre sinus.


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

Fortsættes<br />

DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)<br />

Billede 10.<br />

Patienten er en 18-årig mand. Han oplyser aldrig at have fået<br />

ekstraheret tænder. Hans generelle helbredstilstand er god.


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)<br />

Billede 10. Fortsat<br />

a. Angiv kort fire væsentlige radiologiske fund på<br />

billedet.<br />

b. Angiv sandsynligste diagnose, samt tre differentialdiagnoser<br />

for tilstanden i underkæben.<br />

c. Anfør for hver af disse differential-diagnoser, hvorfor<br />

den ikke er lige så sandsynlig som din første diagnose.


<strong>Juni</strong> <strong>2001</strong>,<br />

DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)<br />

Billede 10.<br />

a. Omfattende bilaterale destruktioner i underkæbeknoglen/<br />

Undertal/ Underudvikling af tænder/Multiple<br />

rodresorptioner/Evt. re-impaktation af en tand.<br />

b. Kerubisme/fibrøs dysplasi.<br />

Differential-diagnoser: ameloblastom, malign tumor,<br />

osteomyelitis (der kan evt. være andre).<br />

c. Ameloblastom: ren lytisk tumor, typisk “sæbebobleagtig”<br />

multilokulær struktur, forekommer unilateralt, opstår typisk i<br />

3.-4. decennium, forekommer ikke i forbindelse med<br />

tandanomalier. Osteosarkom: “Afgnavet” randzone,<br />

medfører løsning af tænder (”floating teeth”), ofte<br />

gennembrud af cortex, forekommer unilateralt, forekommer<br />

ikke i forbindelse med tandanomalier. Osteomyelitis:<br />

Patienten ville være febril, giver ikke tandanomalier.<br />

Keratocyster?

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!