renovering af huse - Energitjenesten

energitjenesten.dk

renovering af huse - Energitjenesten

UNDERSØGELSE FOR DANSK ENERGI 2010

(RENOVERING AF HUSE)

Dansk Energi

14055 København 2010

1. september 2010

K Ø B E N H A V N | Å R H U S | S A I G O N


INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Kort om Epinion ................................................................................................................................................................................................................... 3

2. Baggrund ............................................................................................................................................................................................................................. 4

3. Frekvenstabeller .................................................................................................................................................................................................................. 5

4. frekvenstabeller (baggrundsoplysninger) ......................................................................................................................................................................... 42

5. Valg i forbindelse med renoveringen af boligen ............................................................................................................................................................... 46

6. Overvejelser om energieffektive løsninger i forbindelse med renovering af boligen ....................................................................................................... 70

7. Kryds med q15 ................................................................................................................................................................................................................. 114

8. Kryds med q16 ............................................................................................................................................................... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 2


1. KORT OM EPINION

Epinion gennemfører specialdesignede undersøgelser af høj kvalitet,

som sikrer et solidt grundlag for optimale beslutninger.

I samarbejde med kunden udarbejder vi det analysekoncept, som bedst

belyser den aktuelle problemstilling.

Vi indsamler data, analyserer data optimalt, formidler resultater og

rådgiver omkring anvendelsen af resultaterne. Vort mål er at

præsentere analyseresultater i højeste kvalitet, som er direkte

anvendelige i beslutningsprocessen.

Læs mere på www.epinion.dk

Epinion København

Ryesgade 3F, 2. SAL

DK - 2200 København N

+45 70 23 14 23

tya@epinion.dk

Epinion Århus

Søndergade 1A

DK – 8000 Århus C

+45 87 30 95 00

tv@epinion.dk

Epinion Saigon

11 th Floor, Dinh Le Building

1 Dinh Le Street, District 4, Ho Chi Minh City,

Vietnam

+84 90 411 3289

saigon@epinion.dk

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 3


2. BAGGRUND

Denne rapportering er lavet på baggrund af i alt 941 gennemførte

interview med et udsnit af boligejere, som har foretaget renovering af

deres bolig inden for de seneste 2 år.

Epinion står naturligvis til rådighed i forbindelse med yderligere analyser

og forespørgsler, hvis Dansk Energi ønsker særlige analyser inden for

bestemte områder.

tilfælde kan tabellerne summere til mere end 100 %, hvilket skyldes

respondentens mulighed for at afgive flere svar ved det pågældende

spørgsmål.

Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse:

”Epinion for Dansk Energi”.

Hvis Epinion ønsker udtalelser mv. til videre formidling og publicering af

rapportens resultater, står Epinion naturligvis til rådighed.

Tabellerne viser resultaterne som procenttal, dvs. andele af

befolkningen eller de respektive undergrupper af befolkningen. I nogle

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 4


3. FREKVENSTABELLER

Tabel 1: Hvilken boligtype bor du i?

Procentandel

Hus, rækkehus, villa

Ejerlejlighed

Andelsbolig

Lejebolig

Andet

Total

88 %

(811)

3 %

(26)

4 %

(41)

1 %

(13)

3 %

(27)

100 %

(918)

Tabel 2: Har du foretaget renoveringer af din ejerbolig indenfor de senste 2 år?

Procentandel

Ja

100 %

(905)

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 5


Tabel 3: Hvilke typer af renoveringer har du foretaget af din ejerbolig?

Procentandel

Isolering af boligen

Investering i nyt varmeanlæg

Investering i nye vinduer

Investering i nye yderdøre

Investering i nyt køkkent

Investering i nyt badeværelse

Investering i nyt tag

Andre renoveringer, noter:

Total

29 %

(261)

20 %

(183)

46 %

(416)

21 %

(192)

17 %

(151)

16 %

(149)

18 %

(167)

35 %

(313)

202 %

(1832)

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 6


Åbne Besvarelser:

udskiftning af bjælker

renovering af klimaskal

Nye gulve

nye gulve og elIndvendig renovering af vægge

og lofter

Nye gulve, taget er repareret via

andelsboligforeningenAfslibning af gulv

Vedligeholdende maling af alle

ydre træflader. Bygget fælles

bryggers om med nyt tag.

Sandblæst og

pudset,Renseanlæg

Maling af alle vinduer og udhæng

maling

Nyt gulv

Fugning af gamle trægulve, malet

hele hytten mm.

etablering af hems

malet udvendig

"Maling - Tapetsering.

Delvis køkken"

nyt gulv

ny altan. Vinduer er planlagt

Nyt badeværelsesgulv

totalrenovering af

kælder/loftsrum , installering af

udelys

Fået altan

delvis fornyelse af badeværelse,

maling af hele lejligheden ved

overtagelse mm

altan,gulv,skydedør


Trappeopgange, ny

zinkindækning på tag. Pumpe

varmeanlæg.

Før salg renovering

lovpligtig energieftersyn

Lavet forbedringer i skur og skabt

er walkin-closet

Renovering af gang - nyt gulv og

skabsvæg.

aflibning og lakering af gulve,

nedsænkede lofter, fræsning af

el, afdampet

tapet+filtning+maling

el-anlæg

Sammenlægning af lejligheder,

nedlægge køkken, renovering af

væg og tapeter

nyt gulv

renovering af 110m2 gulv

kælder-renovering - isolering og

omfangsdræn

Renovering af væge

maling af døre og vægge.Istandsættelse af indgangsparti

og trapper samt renovering af

altanskillevægge

Nye gulve overalt. Der skal laves

tag næste år.

Renovering af gamle gulve,

slibning og maling

Gulvarbejde, maling

Flyttet en dør

Indvendige døre

Reparation af ydervægge -

fugning og pudsningMalet, nyt tæppe, afslibning af

gulve m.m.

nye gulve. Ny carort og isoleret

udhus.

Ovenlysvinduer i køkken, samt

hævet loftet til kip i køkken.

Nyt terrassegulv

Maling på værelse inkl. loft, nye

lister

tilbygning,(stue). Installeret

gulvvarme.

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 7


lavet indbygnings skabe og malet

samt slebet gulve og lakeret demnye terrasser

"Ny udestuegibslofter

Haveanlæg


nyt gulv


Nye belægnings sten"


Nyt tag på overdækket terrasse


Nedløbsrør, gulvbelægning


udskiftning af tagrende


baggang soveværelse


Nyt udhæng


Ny balkon


nyt gulv


Mindre ændringer på

tag/køkken/badeværelse


trægulve overalt, nye massive

indv. døre


effektivisering af eksisterende

varmeanlæg


maling


nyt tag på udestue og garage


ny udestue
Reperation, rensning og maling

af tag samt indvendig maling,

gipslofter, trægulve.

udskiftning af fasadebeklædning,

ny belægning, udskiftning af

furer, udskiftning af punkteret

vindue, nyt gulv på terasse over

carport, enkelte nye

køkkenskabe, ny trappe,

læmur renoveret

Renovering af 1. sal.

nye armaturer i køkken og

badeværelser.

nye trægulve

Døre, gulve mm

255 m2 flisebelægning omkring

huset

gulve, lofter, vægge

Nye træterrasser

vandrør varmerør


værelser Gulve osv

nye termostater

"nye indvendige døre, nye

paneler, nye stikkontakter i hele

huset.

walkin closet"

tilbygning

nye gavle.

Tagrender

Maling af hele boligen

redskabsrum

Nyt gulv + gulvvarme i 2 stuer

tagrenovering

Bygget udestue

maling af træærk

Udhus og carport ombygget

nye sternbrædder, samt

efterisolering

renovering af murstensgavl

gulve
nye tagrender, reparetion af tag

ombygget værelse, væltet væg,

flyttet dør.

malet udvendigt træværk,

reparation af vinduer

vedligeholdelse af træværk

indvendige døre,gulv og loft

bygget ny træ terrasse

nyt gulv i 2 værelser

Tag check (fladt tag) og nye

fliser/terrasse

tagrender og ruder

garageport bygget ny ude terasse

"Solceller til varmt vand og el

Regnvandstønder til minimering

af vandforbrug"

"Udvendige tagrender

Gavle"

Ny facade

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 8


Nye tagrender, ydermur fuget,

køkken og stue malet.

elsmåting omkring taget

Delvist nye gulve, delvist nye

varmeinstallationer


4 år, så de sidste vinduer var

enden på en række investeringer.

ny skorsten, malet taget


Renset og tætnet tag


ombygget skorsten


malet 1. salen


investering i nye vindues-ruder


"total renovering af kælder


løbende renoveringer


Nyt gæstetoilet


dræn omkring huset"


Renoveret ydermurerOpsat en væg i stue

nyt bryggers


udskiftning af

terrasseoverdækningenny isolering

"renovering af varmeanlæg


Ny eltavle, ny udestue.


brændeovn, afslibning af gulve


nyt tag på terrasso"


bryggers


Tag malet


rep af trapperep. af tag

Udskiftning af træværknyt loft i badeværelse

Nyt gulv og loft i flere rum


eny vaskemaskinenergivenligt

køleskabsmåting

Renovering af bryggers inkl nyt

fyr.Støbt nye gulve, sat nyt loft op,

etableret nyt bryggers osv

nyt fyr
ny luft vand varmepumpe

nye døre indenfor

Udestueny carport/værksted

soveværelse og dardarobe


nyt gulv , gulvvarme, isolering af

udestue


Større malerarbejde, afslibning af

gulve


Nyt loft og gulv. Nye døre 9 stk


investering i nyt gulv


dræn rundt om huset


Gulv, loft mm. i bryggers


Nyt gulv


renovering af værelser


Nyt varmvands tilgang og afvask

og maling af eternittagmalet taget, lavet terrasser

Malerarbejder og loftbeklædningTagrender

Indvendig istandsættelse


Opsætning af nyt træværk i gavle


Ny garage og udhus


renovering af kælderrum


Udestue, tilbygning.

Tilbygning

bryggers

nye lofter og gulve

Nye lofter og gulveVedligehold af bygningers ydre,

renovering af kælder træværk og

vægge

De øvrige nævnte renoveringer

er foretaget inden for de seneste

Indvendig vedligeholdelse

Omfangsdræn af kælderen

ny indgang

2 gæsteværelser og forgang

renoveret


Ny Stern


renovering af indgangstrappe

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 9


Malerarbejde


Udvendig Maling og pudsning


renoveret ydervæggerenovere væg

Renovering af fuer


nye gulve, vægbeklædning,

inderdører m.m.Facaderenovering

Nye lofte og vægge


overdækket terrrasse


Gulve


Nyt gulvomfangsdræn

fuget om


alm. vedligeholdese på et

gammelt hus fra 1923Lavet nyt værelse

udskiftet gavle
investering i nyt minirensningsanlæg.

2 nye skorstene

bryggers

solvarme, renoverer huset

"Renovering af eksisterende tag,

Sandblæsning af facade,

pudsning sam maling med Keim,

så fugt kan komme ud. Tidligere

kalk som var malet med

plastikmaling!!"

Sandblæsning og filsning af

ydermure, maling af ydermure,

udskiftning af tagrender

Ny køkkengulvbelægning

nye gulve

facaderenovering

Nyt haveanlæg

vinterhave og terrasse

Vinterhave og ny terrasse

lavet 1.sal

Omfangs dræn, sokkel isolering


ny terrassetrappe

udvidelse af 1.sal,påbegynder

køb af nyt vrmeanlæg inden for

næste halve år (jordvarme)

maling af vinduer og døre

ombygnig og etablering af et

værelse

Malet udvendige vægge og

udhæng

tilbygning i form af et orangeri

"Renovering af eksisterende

trævinduer

Nye el instalationer"

Køkkengulv, vinduer, carport,

skur

omfangsdræn,fliser, renovering

af kælder værelse

Udskiftet alt træværk udendørs,

samt lofter og gulve

Lavet værelser om, malet

renovering af udlejet del efter en

tyrker havde beboet lejligheden


Facade

udskiftning af ydervægge

ny gavl

Ny trappe og cirkulationspumpe

ny overdækning terrasse, nye

havefliser, nye sternbrædder,

zinkinddækning af kviste

ydre maling

Investering i ændring af

badeværelse

malet huset

Nyt gulv

Renovering af gammel garage.

Isolerede Yderdøre

brændeovn

Afslibning af gulve

Helt nyrenoveret da jeg flyttede

ind for 2 år siden.

Udskiftning af beklædnings

brædder

Nyt Gulv og malet

Ny gulvbelægning

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 10


maling af hus

Nyt baghus

terrasse

renovering af kælder og

vaskerum

Ny indkørsel

Forbedring af garage og nyt

køkkengulv

renovering af bryggers

skift af rør
nye indendørsdøre,

badeværelsesloft, skabsvæg

Ny udestue og maling af træværk

udvendigt

nye gulve


Malet og tapetseret


malet - ny terrase


tagrenovering


vandskade


tilbygning af 12 kvm.


køkkengulv og vvsnyt trægulv og loft

udvendig malearbejde

Bordplade + vandhaner i fl. rum

fuget om, pudset sokkel, støbt

nye nedgange til kælder

renset og malet taget

Nyt gulv, gulvvarme.

Nyt gulv

udestue renovering

nye tagrender samt 1 nyt vindue

Ny tilbygning samt terasse.

Nye gavle

nye tagrender, ny belægning på

garagetag

Nye gulve i køkken - fliser. i stue

nyt trægulv

Ny gulv og isolering heraf

nyt tag på pergola samt udhus

Ny terrasse

malet

nyt bryggers

Maling af tag

maling af træværk mm.

delvis fornyelse af køkken,

etablering af børneværelse

maling af udestue og vinduer

lave skunkvægen laver på 1 sal

Nyt gulv støbt i stuen

Nyt gulv

udestue

Maling af tag

nyt bryggers og soveværelse. El

renoveret

ombygning af udhus til beboelse

Nye fuger

Nyt indgangsparti fra stue til

terrasse samt ny terrasse af træ.

Tilbygning

nyt gulv og isolering under det

Tilbygning af fuldt isoleret

udestueUdskiftning af skillevæge. Fra

gipsvæg til murstensvæg,

renovering af tag (maling),

maling og tapetsering.

gavl renovering

ny garagebygning

nyt træpillefyr

små reparartioner, maling o.l.

Renovering af del af tag,

forbedring af badeværelser og

værelser.

bygget en ny kvist

kloak renoveret , udvendig

renovering

Udvidelse af 1.sal

nye gulve med isolering

Elartikler

Udbygning

træværk

hulmursisolering - drypkanter

under vinduer - rep af karnap

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 11


enovering af køkken

taget renset og maletTilbygning

ny brændeovn


Totalombygning af 2 etager og

omfugning af husetRenoveret baggang med nye

klinker, skabe, bordplader og

vask.

investering i nyt bryggers"Sandblæst hele huset og pudset

det op igen.

Investeret i ny 17m2 terasse i

stål.
kælder

Indre istandsættelse af diverse

værelser

Nye tagrender


terrasse og nyistandsættelse


Renovering af tag."


Facade-renovering


har fået lagt dræn rundt om hele

huset


Nye tagrender, nye altaner

Tabel 4: Hvor mange penge brugte du på din sidste investering i din bolig?

Procentandel

Mindre end 10.000kr.

10.000-49.000kr.

50.000-99.000kr.

100.000-149.000kr.

Mere end 150.000 kr.

Ved ikke

Total

11 %

(98)

34 %

(307)

20 %

(177)

11 %

(104)

23 %

(204)

2 %

(15)

100 %

(905)

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 12


“Hvilke årsager lå til grund for, at du valgte at renovere din bolig?

Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn?

Tabel 5: Vi havde behov for mere plads i boligen

Procentandel

Helt enig

Enig

Hverken enig eller uenig

Uenig

Helt uenig

Ved ikke

Total

7 %

(63)

5 %

(48)

14 %

(130)

18 %

(160)

52 %

(467)

4 %

(37)

100 %

(905)

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 13


Tabel 6: Vi ønskede en mere miljøvenligt bolig

Procentandel

Helt enig

Enig

Hverken enig eller uenig

Uenig

Helt uenig

Ved ikke

Total

22 %

(203)

34 %

(304)

17 %

(156)

8 %

(74)

16 %

(141)

3 %

(27)

100 %

(905)

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 14


Tabel 7: Vi ønskede at modernisere boligen

Procentandel

Helt enig

Enig

Hverken enig eller uenig

Uenig

Helt uenig

Ved ikke

Total

42 %

(379)

34 %

(305)

11 %

(104)

3 %

(29)

8 %

(74)

2 %

(14)

100 %

(905)

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 15


Tabel 8: Hvem inddrog I i forbindelse med renoveringen af jeres bolig?

Procentandel

Vi valgte selv at renovere boligen

Vi valgte at hyre håndværkere til at renovere boligen

Vi valgte at hyre en arkitekt til at hjælpe med renoveringen af boligen

Andre, noter:

Total

46 %

(417)

69 %

(624)

4 %

(39)

4 %

(39)

124 %

(1119)

Åbne Besvarelser:


selvbyg kombineret med

håndværkere

havde egne retningslinjer og

håndværkere tilknyttet.


jeg arbejder med

bygningskonstruktioner i hverdagen


Blev arrangeret af

andelsboligforening.


Ejerforeningen varetager fælles

renoveringsprojekter


Gjorde det selv med lidt

håndværkerhjælp.


taget blev renoveret vha.

andelsboligforeningens håndværkerehavde delvis håndværkere på

Faghjælp mundligt..vi tog selv oprydning og rengøring

elektriker blev benyttet.

Foreningens ingeniør involveret i

etablering af badevæelse.

energikonsulent

Byggefirma

andelsboligforeningen havde pligt til

at istandsætte efter tidligere ejer, oglavede selv nedbrydning og lægning

af trægulv

Arkitekthjælpen udarbejdede et

forslag som vi selv gik videre med

sammen med tømreren


hjælp fra familie

rådgivende ingeniør

Køkkenfirma

termofotograf

Tilskud fra staten til

boligforbedringer

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 16


os selv + håndværkere

Vi lavede selve dele af renoveringen


VVS-installatør, gulvfirma og eget

arbejde


Indrog familie (murer) i nogle

arbejderne.
Medbyg sammen med murer

Forsikringsselskab

fugtkonsulent

Gulvbelægningsfirma

Gartneren tog sig af dette

Familien hjalp også til

vores søn er tømrermester
Dels selv og dels v ed hjælp af

håndværkere

Håndværkere overtog noget af

opgaven, da det blev en

forsikringssag at skifte facaden pga.

råd.

med hjælp fra håndværker til det vi

ikke selv kunne/måtte

medbyg

Havde en håndværker-ven på

sidelinien

Vi lavede selv det meste og hyrede

en håndværker til specifikke ting.

arkitekten har lavet de overordnede

planer, som vi går efter

Tabel 9: Havde I overvejelser om energieffektive løsninger i forbindelse med renoveringen af boligen?

Procentandel

Ja

Nej

Ved ikke

Total

73 %

(659)

24 %

(214)

4 %

(32)

100 %

(905)

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 17


Tabel 10: Valgte I at foretage energieffektive løsninger i forbindelse med renoveringen af boligen på baggrund af jeres overvejelser?

Procentandel

Ja

Nej

Ved ikke

Total

86 %

(568)

11 %

(71)

3 %

(20)

100 %

(659)

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 18


Tabel 11: Hvilke energieffektive løsninger valgte I i forbindelse med renoveringen af jeres bolig?

Procentandel

Noter:

100 %

(568)

Åbne Besvarelser:Ekstra isolering da vi opsatte nye

trælofter i stue

ISOLERING

energi-ruder

Mere isolering under taget

Varmepumpe

Isolering af tag, varme flytnings

anlæg

jordvarmeanlæg og isolering af

huset

isolering - flisfyr

enrgi rigtige vinduer

Vinduer

solfanger

pillefyr, energi-ruder i nye

vinduer, rigligt med rockwoll

Energiruder og bedre isolering af

nyt tag

Gulvvarme i badeværelset, nyt

HPFI-anlæg, investering af

vaskemaskine og tørretumbler i

bedste energi-klasse.

isolering af loft

mht. nyt komfur og køleskab, at

de var A-mærkede

og at gulv belægningen ikke var

en miljø belastning

Ud over altanen kommer der nye

energibesparende vinduer

Gode nye vinduer i

andelsboligforeningen

Jeg fik opsat en luft-luft

varmepumpe for at spare på elvarmen.

A1 mærkede hvidevarer,

fornuftige materialer,

jordbunden indretning uden alt

for mange energikrævende

falbelader

nye lyskilde


vi fik en ny gasvarmer, med kun

en varmepumpe og en

vandbeholder, så vi ikke skulle

lade vandet løbe i længere tid.

nyt varmekilde med forbedret

forbrug - andre løsninger var ikke

interessante

Nye vinduer med energiglas

nye radiatorer, lavenergi

hvidevarer

Nyt gasfyr med bedre udnyttelse

af energien

køb af hårde hvidevarer med

meget lavt el- og vandforbrug

Lavenergi termoruder.

Enheder med lavere

strømforbrug

ISOLERING AF TAG, INDSÆTTELSE

AF NYE VINDUER, INSTALLERING

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 19


AF EL MED CENTRAL

AFBRYDNING

isoleringseffektersol energi

At det nye udhus skulle være

isoleret
Energiruder i vinduer

Lavenergiglas

vandbesparende armaturisolering af gulvet

Isolering af undergulvet og et

valg som gør at efterbehandling

og vedligeholdelse af gulvet er

yderst miljøvenligt

Vi valgte ruder hvor karmen er

smal, så der kommer masser af

lys/varme ind i lejligheden.

Tykkere isolering af loftet

nye TÆTTE vinduer

Klimastyret gaskeddel

Besparende elovn og gaskomfur

Nyt tag med dobbelt tag samt

isolering efter de nye regler.

Indvendig efterisolering med

rockwool, montering af

forsatsruder i reparerede

originale vinduer.

Lavenergivindue + isolering

vinduerne og isolering af

ydervægge

Vi udskiftede elvarme med

naturgas

vinduer

sanitetisolering og installering af

varmepumpe

varmepumper til vand, i stedet

for olie

Isolering, ny varmvandsbeholder

da vi købte ny vaskesøjle købte vi

klasse A produkter og da vi

skiftede cikulations pumben

købte vi en A pumbe og det nye

komfur er ligeledes et A klasse

komfur

isolering

plastikvinduer(mindre

vedligeholdelse)

bedre glas bedre isolering

Naturgas område - effektiv kedel

& varmeveklser

Energi ruder

Mere effektiv varmeveksler

Isoleringsreparation

Gulvvarme via

centralvarmeanlægget (gas) i

stedet for el

efter isolere

termoruder i dør

skydedør med særlig ventilation

enerhiglas

Bedre glas, mere rockwool på

loftet

Energivinduer

Energivinduer

energi tætte vinduer

nye vinduer

lavenergi vinduer og døre

Isolering af ydervægge

centralpumpe

Isolering

lavenergiruder

energirigtige vinduesruder

Ekstra isolering og næste projekt

er udskiftning af glas.

energi vinduer

nye vinduer med lavenergi glas

og nyt gulv der er blevet

ordenligt issoleret

3 lags ruder, bedre udnyttelse af

gas

ny tag

Nyt gasfyr

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 20


termoruder, miljøvenlig

opvarmning!

Energiruder og forbedring af

isoleringen under taget.

Isolering ny vindue og døre

Vi købte energiglas til de nye

vinduer.

Isolering

Energirigtige vinduer

renovering af rørføringer. nye

køkkenmaskiner. nye vasketørremaskiner

Mere isolering af loft

Skift til gulvvarme som giver en

bedre udnyttelse (afkøling) af

fjernvarmen.

Nye energirigtige døre og

vinduer


Vi købte energirigtige ruder

Efterisolering

nyt gasfyr

Energi venligt glas

energirigtige vinduer, ekstra

isolering i vægge og tag. Det

lokale varmeværk benytter

solenergi, så vi valgte

fjernevarme derfra


Isolering af loft

termostater samt vinduer

Opmuring og isolering af

vinduesparti og derefter nye

energivinduer i mindre areal

specielt termotag i plast

ekstra i solering


Energirude, isolering,

varmepumpe

Mere isolering i gulv og loft,

bedre vinduer

og ændring af varmeanlæg

mere isolering

vinduer

lavenergiglas

højeffektiv gasfyr

Bedre isolering af loft.

Udskiftning af hele

vinduesrammer og beklædning

samt nye energivinduer. Gamle

vinduer fra 1975.
energibesparende nyt

pumpesystem, har i forvejen

jordvarmeanlæg.

nye tætte vinduer.

de nye gavle blev rykket tættere

på muren så varmetab undgåes.
Bedre kondenserende oliefyr

samt energiruder

Valg af vinduer i hus og valg af

tag + vinduer i udhus.

Facade isolering og ny

beklædning


Termoruder

Energiglas, vandsparepumpe

Nye vinduer

ENERGIGLAS

vi valgte energi vinduer og at

isolere huset


Energiruder

mere isolering og nye vinduer

Vi valgte energivinduer

kondenserende gasfyr

Thermoruder af nyeste model3 lags glas

energi venlig hårde hvide varer

lav energi vinduer

Jordvarme (varmepumpe).

Gulvvarme i dele af boligen.

bedre vinduerVi skulle skifte tag og valgte så at

isolere under skråtaget. Tidligere

havde vi alene isolation i

etgaeadskillelsen.

Etablering af en buffertank til

oplagring af varmt radiatorvand.

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 21


Ny og mere effektiv elvandvarmer.

Nye energirigtige vinduerNye vinduer med bedre isolering

led lys og spare brusere samt lav

skyl lokumenergibesbarende glas i døre og

vinduer

vinduer


Nye vinduer med 3 lag glas

Luft-luft varmepumpe +

yderligere isolering i vægge og

lofttrelagsruder

der blev lagt ny rockvuld isolering

på loft ved tagudskiftning, hvad

er der ikke var mening fra startGulvvarme og forberedelse for

jordvarme samt energivinduer og

døre i hele huset

Bedre isolering


Nye vinduer og ny udestue, der

er bedre isoleretnye vinduer

solceller til vamt vand og el


Udskiftning af vinduer til

energiglas.


Nye vinduer og Nyt fyr


Regnvandstønder


Ekstra isolering af loft.


Valget af hoveddør

ny brænde kedel samt

akkumulerings tank

Bedre isolering

installation af A-mærke

hvidevarer, 12v lys m omformer

Induktionskompur og

energieffektive køkkenmaskiner

energi rigtige vinduer

mere isolering - skift til

lavenergiruder

Ekstra besparende varme pumpe

Nyt badeværelsesvindue og

isolering på loffet

enrigirigtige vinduesglas

isolering af loftet

isolering

fjernvarne


Energivinduer

Energitag garage og udhus

Energi ruder

lavenergiruder

Skift fra oliefyr til fjernvarme.

Bedre

varmestyring,energibesparelse.

Mere isolering på loftet

Valgte at opsætte et stoker

anlæg, som halverer

varmeregningen og er 100% co2

neutral :>)

vinduer med 3 lag glas

isolering

Ny gaskedel

Efterisolering af tag

Energi glas
Udskiftede 35 år gamle vindue og

yderdøre med nye. Energi glas i

vinduer og bedre isolerede døre.

ny gas fyr

lavenergivinduer

IHC, Genveks, isolering

IHC til formindskning af elforbrug

Genveks til bedre udnyttelse af

varmen

Bedre isolering

energi vinduer, istedet for gamle

termoruder

Nye ruder i hele huset med 3 lag

glas

Udskifte vinduer og døre.

Vi udskiftede oliefyr til

naturgasfyr

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 22


Nye vinduer

Nyt kondenserende gasfyr.

Nye lavenergivinduer overalt

Lavenergivinduer, sparearmaturer

og toilet

Vinduer

nyt gulvvarmeanlæg

Håde hvidevarer i klasse A.

Vinduer og døre med lavenergi.

Toilet med lavt vandforbrug.

Ny belysning med

lavenergipærer.

ekstra isolering

Termoruder super isolerend

Varmebesparende

Mere isolering, nyt tag.

bedre og ekstra isolering - gamle

termoruder blev erstattet af

energiglas - ekstra vindstop

nyt tag

Øget isolering af loft

Forbedret isolering

Super lavenergi vinduer

efterisolering

energivenlige vinduer

Energi vinduer

Energi besparende gas fyr.


Ny varmepumpe, nye

energirigtige hvidevarer og

vinduer der erenergimærket

bedre isolering

solfanger til opvarmning af

værksted

isolering af gulv før installering af

gulvvarme

vandhane styret af fotocelle

Hulmurs isolering af alle

ydervægge - Udskifte vinduer

Energirigtige vinduer,

certificerede

Nye energivinduer

nye vinduer= mindre

varmeforbrug

vi fik sat energivinduer i.


Mere isolering på taget

ordentlige ruder

Energiglas

Minde forbrug for opvarmning af

huset

vinduer,døre

isolering af left

energi rigtige ruder

superlavenergi vinduer

lavenergiglas

nyt moderne oliefyr med enkel

sommer/vinter omstilling

Jeg lagde et højisoleret tag på

min vinterhave - 6-lags

plastplader der er næsten lige så

isolerende som lavenergi-ruder.

Gode vinduer. vi har også

solvarmeanlæg.

Primo vinduer+energiruder

Loftsisolering øgedes fra 10-15

cm til 30 cm.
Isoælering af gulvet i hele huset

Typen af vinduer og vinduesglas

Fasthold stor rude, trods fladen

pga. husets arkitektur

varmeveksler

Nyt gasfyr kombineret med

solvarme. Bedre isolering i

væggene

Energirigtige vinduer

Superlavenergi vinduer og ekstra

isolering

Istedet for elradiatorer fik vi 2

luft til luft varmepumper

installeret.Og i forbindelse med det nye tag

fik vi ekstra isolering på loftet.

Energi besparende vinduer

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 23


Energivinduer, isolering af loft


energiruder


Nyt gasfyr


Udskiftning af flere vinduer.


nyt oliefyr


termoruder af god kvalitet


Efterisolering af ydervægge.


mere isolering i loftet


Energivinduer


Fjernvarme


Vi efterisolerede loftet


Bedre isolering


Energirigtige vinduer


nyt besparende gasfyr


Lav energi glas i VinduerBedre og mere isolering og nyt

pillefyr men for 3 år siden

Nye Vinduer og yderdører
ved valg af vinduer

loft isoleret, termofoto

Energirigtige glas i terrassedørBedre varme og isolering

nye vinduer med høj

isoleringsværdi


Energivinduer samt udskiftning

af gammelt varmeanlæg til nyt

og mere varmebesparende.

energi-vinduer

Glasset i vinduerne

der er nu fuldt isolereret som der

forskrives til nye boliger.

Energi vinduer

Enegivenlige produkter.

Bedre isolerende yderdøre og

vinduer.

Vi installerede fjernvarme trods

et effektivt oliefyrsanlæg med

luftvarme. Det har vi stadig altså

luftvarme.

bedre isolering

isolering glas sparepære

Bedre isolering, led-pærer

isoleringen af fx yderdør

isolering af gulv
Hulmursisolering

Energieffektive vinduer

nyt gasfyr, isolering, gulvvarme

varmestyring, isolering

Mere isolering på liftet

Nyt fyr

Ekstra isolering, nyt

varmesystem.

isolering af gulv og loft, vinduer

med lav energi glas

energiglas i vinduer

kondenserende naturgasfyr

Energiglas i vinduer. Ekstra

isolering.

Hæveskydedør med lille

varmeledningsevne

Naturgas, energirigtige

køkkenting og vakemaskine mv

Lavede oliefyr om til fjernvarme.

nye vinduer - døreVarmeveksler i stedet for i stedet

for central varmtvandsbeholder

indstallering af energirigtige

vinduer

vandsparende bruser istedet for

kar, LED-lamper, Automatiske

vandhaner, papiruldsisolering

vi fik indlagt fjernvarme

energi-ruder, isolering af

ydermur

Efter isolering af loftet

Vi har fået installeret et

luft/varme anlæg i stedet for

oliefyr, som vi har skrottet med

støtte fra Energistyrelsen.

fra kalofervarme (oliefyr) til

gasfyret radiatorvarme

gemmem isolering

Termografering og efterfølgende

hulmurs isolering

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 24


Nyt oliefyr, energivinduer,

lavtskyllende toilet, m.m.

Isolering af gulve ved etablering

af gulvvarme

Nye vinduer og yderdøre.
nye vinduer og luft/vand

varmepumpe

Vinduer

Energi ruder i udestuen, og 7 lags

tag.


vilket det ikke var inden. Hele

loftsetagen blev isoleret, både

loft, vægge og gulv

Ny type glas i vinduerne,

kernetræ i rammerne


El-besparelser på køkkenudstyr

hvor det var muligt samt

indstallation af et mere

energieffektivt fyr
Nyt fyr for lavere forbrug

hulmursisolering, ny yderdør

nyt og energisbesparende gasfyr

og nye armaturer mv

Mest mulig isolering

isolering

Skift fra oliefyr til naturgas

Isolering
isolering af vægge og nye

yderdøre

velisolerende vinduer

Udskiftning af termoruder til

miljøglas.

Vi valgte at udskifte vores gl.

oliefyr med et nyt gas/solvarme

fyr, kombineret med øget

isolering af taget til 400 mm.

energiruder

Det var gamle utætte vinduer og

døre. Vi valgte energi ruder.

nye vinduer der isolerede bedre.

energirigtige vinduer

vinduer med energiglas

nut køleskab og komfur

energirigtige terrasse-og

balkondøre. udskiftet 1 vindue til

energirigtigt, jeg husker ikke lige

nu navnet, det er de 3-lags glas

Energiglas

at genbruge så mange materialer

som muligt

Energiglas i vinduer og

terrassedøre

gas

isolering

nye vinduer

Forbedrede gulvvarmeforhold i

badeværelse med mindre

energiforbrug end hidtidige.

ekstra isolering af hulrum

isolerende ruder, loftslem

energivenligt materialevalg

Nyt fyr og en brandeovn.

Jordvarmen løb tidligere i

radiatorerne, vilket ikke er

optimalt. Den blev nu lagt som

gulv varme så gulvet blev isoleretHulmursisolering

isolering af gulve. Nye tætte

vinduer

gulvisolering

Udskiftning af gamle vinduer

med nye energibesparende.

nye vinduer.

Vi isolerede kælderen i

forbindelse med omfangsdrænet

Nye højisolerede døre

nyt varmeanlæg til fastbrændsel

og mere energirigtig oliefyr samt

isolering af badeværelsesgulv og

ganggulvet i forgangen

energi vinduer og døre

isolering a ydervægge + nye

yderdøre

lavenerigi glas i forløbig 3

vinduer

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 25


isolering

Malerarbejdet mm øgede husets

evne til at holde på varmen.

Lavenregivinduer/dør


50 forsatsvinduer fik energiglas

og vi uskiftede flere store

termoruder til

energilastermoruder


isolering, gulvvarme og udskifter

inden for få måneder jordvarme.

Har haft energirådgiver til at se

på vores ejendom.energivinduer

Vinduer som er

energibesparende.
Vi spare på varmen

isolering

energie ruderMiljøvenlig isolering af taget så

man kunne spare på varmen.

Isolering


rockwool


Nyt gasfyr


Lavenergi vinduer
Ekstra isolering

Nye Vinduer og yderdøre,

isolering af loft

der er blevet lavet gulvvarme i

køkkenet, samt mere isolering i

loft til første sal
ekstra isolering under taget og

lav-energi-ruder ( 3-lags)

enkelte vinduer skiftet,lav energi

glas. Isolering af etage adskillelse

mellem kælder og stueplan.

Lavenergi ruder med VarmkantLavenergi belysning

isolering af kælder

Jordvarme

Jordvarme

isolering, superlavenergi viduer

Fulgte håndværkers råd


efter isolere iforbindelse mwd

nyt tag


lavenergi-vinduer, samt tætne

grundigt for falsk ventilation.


nyt tag. Isolering. Indkøb af

varmepumpe
isolering & nye vinduer

energimærkede vinduer

isoleringvinduer

lavindgivinduer, efterisolering,

nyt varmeanlægUdsugning i kælder og isolering

Udskiftede dårlige vinduer med

termovinduerSkiftede vinduer

Energirigtige vinduer

Lavede gulvvarme flere steder,

samt nye mere effektive

radiatorer.

Solvarme

solceller

isoleret efter anvisninger
udskifte vinduer og

varmeapperater

jordvarme i stedet for oliefyr

energirigtige vinduer

bedre vinduer

Optimering af isolering

konvektionsfyr/olie

Vi fik vinduer med energiruder

Pillefyr

lavenergi ruder

isolering af skunk i overetagen

Ny kedel og varmtvandsbeholder

Isolering af taget

Isolering med rockwool

Fjernvarme

Tætte vinduer


brændeovne


jordvarme

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 26


extra isolering på loft og i

etageadskillelse

Glasset egenskaber.

Nyt fyr - pillefyr energirigtigt

ændring af varmestyrerigsystem

energi vinduer

Efterisolering

Pille brændeovn i stuen.

Solfanger på taget til vamt vand.

super vinduer

energiglas

Sidst fik vi nye vinduer med mere

energirigtige glas

Efterisolering af loftrum

Bedre isolering

Installation af varmepumpe til at

aflaste oliefyr.

Udskiftning af altandør

nyt gas fyr. lav energi ruder

Fra olieopvarmning til jordvarme.

Isolering

hulmurs isolering

0-energivinduer + isolering efter

strengere krav end nødvendigt +

Træpillefyr

isolering

Nye vinduer med lavenergiglas

efter isoleringVarmepumpe

Isolering af ydervægge

indvendig, nye vinduer og dør

med de mest effektive energiglas

alt efter placeringen (nord eller

syd), ny vandvarmer.

Nyt gasfyr og isolering med nye

indervægge i to rum

Energivenligt køle- og fryseskab

ekstra isolering.

Overgang fra olie til gas

Vi har ekstra isoleret, udskiftet til

energirigtige vinduer/døre og

fået pillefyr istedet for oliefyr

solfangere extra isolering af tag

og dæk til 1 salen +3 lags vinduer

energibesparende oliefyr

Efterisolering,

ydervægge med bedre

isoleringsevne

Lavenergi vinduer, samt nye

pumper på varmesystemet og

nyt brændefyr

Vi investerede i en ny

Cirkulationspumpe

I stedet for elvarme, lagde jeg

gulvvarme i hele huset og

installerede en varmepumpe

(Luft/vand)Lavenergi termoruder, isolering

Ekstra isolering i tag, vinduer og

døre med termoruder og

energiglas

Vandbesparende

foranstaltninger og gulvvarme i

baderum

Jeg har valgt energirigtige

vinduer. Der var ingen

energieffektive løsninger i

forhold til renovering af

badeværelse

varmepumpe el luft-luft varme

Solvarme, koblet paa

centralvarmeanlaegget.

Ny braendeovn, med vand koblet

paa centralvarmeanlaegget.

jordvarmeanlæg, ekstra isolering

af tagetagen.

udskiftning af oliefyr til gasfyr,

brændeovn i stueplan der

samtidig opvarmer 1. sal.

energi vinduer

Udskiftning af gammelt gasfyr -

til nyt lavenergi gasfyr
Nyt kondenserende gasfyr

Solvarme og luft/vand

varmepumpe

isolering

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 27


Overvejelse omkring tagtype

Naturgas fyr - med specielt

varmestyrring

Udskiftning af brændeovn


Udskriftning af urgammelt

varmeinstallation - samt

udskriftning af 1 lagsruder til

temo
masser af isolering og de nyeste

vinduer.

Vinduerne er innergiforstærket

plastvinduer

Glastypen til vinduerne

Træpillefyr, kraftig isolering

energiglas i døre

udskiftning af vinduer og

varmeapparater

energirigtige vinduer

mere isolering

Fyr, døre

3-lagsglas

Soldrevet opvarmning ( luft)

drter

solceller

Nye lister ved vinduer da de er

energieffektive,

Ekstra isolering, energirigtige

vinduer, solvarmeanlæg

Udskifte kælderdør

Solcelle, til varme og varmt vand.

Ekstra og mere effektivt

isolering.

isolering af rør og ydervægge.

Energiglas

isolering

Isolering af loftet.

vi gik fra oliefyr til fjernvarme

Energivinduer og dør

mere isolering

Et par energivenlige hvidevarerThermoruder

Vinduer

energirigtige vinduer

Bedre vinduer og mere isolering

af facaden.

Mere isolering på loft og under

gulv i stuen.

UDVENDIG ISOLERING AF

FACADER.

energivenlige vinduer

hulmursisolering

Isolering af tag

Energivenlige hvidevarer i

køkken


En energibesparendende

varmepumpeLavenergiruder.

LavenergivinduerIsolering af gulv

isolering, energiruder


Installation af nyt, tidssvarende

gasfyr. Isolering af gulve i

forbindelse med ny belægning.
Vinduer med stor K værdi

Ekstra isolering

energirigtige vinduerKondenserende gasfyr

luft til varme pumpesystem i

stedet for oliefyr


vi valgte at skifte oliefyret ud

med et naturgasfyr.isolering af etageadskillelse

LavenergiruderIsolering af gulve

bedre isolering, bedre vindueVinduer,døre og isolering

pilleovnIsolering af gulve

varmepumpeLoftisolering

Isolering af ydervægge ude og

inde

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 28


Halmfyr

Speciel anordning i forhold til

opvarmning af vand, når

halmfyret ikke er i brug


energiglas i ny vindue, sparede

gulvvarme væk med god

gulvisolering installerede A+ -

mærkede hårde hvidvareLavenergiglas i døre og vinduer

samt hårde hvidevarer med lavt

strømforbrug.

Nyt gasfyr


Isolering af gulv, samt gulvvarme

og nyt fyr.

fryseskab a++

ændring af rørføringen ifm.

cirkulationen af brugsvand.

3-lags termoruder i tilbygning,

samt ekstra isolering

lavenergi vinduer

isolering/vinduer

kondenserende gasfyr

efterisolering af skunk

luft til vand varmeanlæg

Gulvvarme via varmepumpe. Nyt

isolering i gulv

isolering

Mere isolering på loft og nyt tag.

Nye toiletter med 2 skyl

Mere isolering på loftet med

miljørigtig papiruld.

Skiftet fra oliefyr til naturgas

Skiftet et par gamle yderdøre ud

til moderne typer

Ekstra isolering og nye

energibesparende vinduer.
isolering af gulv. Køb af

energirigtige hvidevare mm.

isolering og energi rigtige vinduer

og døre

efterisolering af loft med

papiruld

Bedre isolering i gulvet - samt

gulvvarme

Nogle nye vinduer med bedre

isolering i glassene

Energivenlige vinduer plus døre

Vinduerne 3-lags. Ekstra isolering

i gulv, vægge og loft

mere energi venlige vinduer

Udskiftet oliefyr og brændeovn

med jordvarmeanlæg,

lavenergivinduer,

lavenergimærkede hårde

hvidevarer, vandsparer på alle

haner og brusere.

3 lags energibesparende glas

Nye vinduer og fuld isolering af

udestue

Nye vinduer med 3-lags glas

Vi installerede et mere

miljørigtigt varmeanlæg

Efterisolering af lofter

Nye lavenergi vinduer overalt.

energirigtige vinduer - isolering

isolerede dør

Vinduer der er miljø rigtige

energi rigtige vinduer og døre,

samt isolering af loft med 400

mm

De bedste lavenergiglasruder -

da vi skiftede vinduerGravede dybere ud i.f.m.

renovering af badeværelse, så

der kunne isoleres bedre

Fik naturgasfyr med en god

forbrænding

Energirigtige vinduer samt

efterisolering

energirigtige termoruder

energiglas

udbedring af beskadiget

eksisterende isoleringsmateriale,

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 29


samt stenvæg frem for gipsvæg.

(marginal forbedring)

Nyt gasanlæg

Solvarme

vinduer med højeste isolering, ny

beklædning på gavle der ikke skal

males men kun vaskes

vinduer med højere isolering end

de gamle.

extra isolering

nyt træpillefyr

Hulmursisolering af huset

Ekstra isolering af loft.

udskiftning til energiruder.

Fjernelse og efterisolering af

radiatorkasser

vandbesparende

Vi valgte specielle vinduer, som

kaster varme og kulde tilbage og

således skulle være endnu bedre

en termovinduer ved at de

holder endnu bedre på varmen,.

Ekstra isolering af 1.salen. 2)

Energiruder i eksisterende

vinduer.

isolering

tredobbelte termoruser, mere

energivenlige ovenlysvinduer,

lavenergibelysning

Nye termovinduer

God isolering, varmevenlige

vinduer osv

enrgiglas - hulmursisolering -

fugning


ekstra isolering i loft i kælder

Lavenergi vinduer

Bedre vinduer

Vinduer, isolering gulv

Solceler på loftet, varmepumper

belysningen blev hele veje tænkt

i lavenergi.

Radiator blev udskiftet med

gulvvarme, gulvet blev hugget

op, garvet ud og isoleret efter

alle kunstens regler.

at dræne og isolere så vores

kælder blev mere varm og tør

en tæt yderdør, lavenergi

vinduer, isolering af gulv, effektiv

brændeovn

etablering af forsatsruder

Solvarme

Cooker, kogende vandbeholder

Nye vinduer

jordvarmeanlæg

bedre energimæssige døre

Hulmursisolering, vinduer med

isolerende (varmetab) ruder.

Nyt jordvarmeanlæg

Hulrumsisolering af gammelt hus

vinduerne var utætte. Nye vil

gøre at vi skal bruge mindre

varme

Nye lavenergi vinduer, nye

radiatorer, høj-isolering af

udnyttet tag-etage

Jordvarmeanlæg.

Hulmursisolering

Bedre isolering og udskiftning af

termovinduer

Dobbelt isolerede vinduer og

ekstra isolering

Jordvarme

nyt kondenserende gasfyr

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 30


Tabel 12: Overvejede I på noget tidspunkt at foretage mere end én energieffektiv løsning i forbindelse med renoveringen af jeres bolig?

Procentandel

Ja

Nej

Ved ikke

Total

51 %

(288)

42 %

(238)

7 %

(42)

100 %

(568)

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 31


Tabel 13: Hvem pegede på de energieffektive løsninger i forbindelse med renoveringen af boligen?

Procentandel

Jeg ønskede selv at foretage de energieffektive løsninger

Vi blev anbefalet at foretage energieffektive løsninger af håndværkere eller lignende installatører

Vi blev anbefalet at foretage energieffektive løsninger af arkitekter

Vi blev anbefalet at foretage energieffektive løsninger af rådgivere eller et energiselsskab

Andre, noter:

Ved ikke

Total

76 %

(434)

26 %

(146)

2 %

(14)

7 %

(39)

4 %

(23)

1 %

(8)

117 %

(664)

Åbne Besvarelser:badeværelse senere

bare tankerder var nødvendige."

vores boligforening


vi vurderede selv at det ville være en

god ideVi så på el-regningen og besluttede

at foretage den fornødne renovering

(skidt udtryk)

egen vurderingVi er rådgiver for andre i vores

erhverv

Har planer om at udnytte solenergien

- kommer senere.Vi vidste, hvad vi ville, og fik

håndværkere til at gøre det

venner og bekendte som også var

igang med fornyelser.


"Det viste sig at huset var godt


Tilskud til nye vinduer


Ejerlaug


isoleret, så det var få forandringer


Der kom fjernvarme til området.

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 32


Restaurering - evt udskiftning af stort

vindue

Vi betalte energirådgiver til at give os

råd

jeg ønskede selv at tage kontakt til et

hulmurs isolerings firma


Er selv energivejleder

Jeg er udlært isolatør

venner og familie

os selv

familie.


vi kæmpede hårdt for at få

fjernvarme, det tog 2 år, før de gav

sig

Tabel 14: Hvilken rolle havde håndværkere/installatører i forbindelse med renoveringen af jeres bolig?

Procentandel

De gjorde det muligt at identificere forskellige renoveringsmuligheder ved boligen

De rådgav os om tekniske løsninger

De rådgav os om energieffektive løsninger

De formidlede en kontakt til energiselsskabet

Håndværkere/installatører havde ikke nogen rolle i forbindelse med renoveringen af vores bolig

Ved ikke

Total

20 %

(115)

39 %

(220)

34 %

(192)

2 %

(13)

32 %

(179)

7 %

(42)

134 %

(761)

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 33


Tabel 15: Blev du påvirket af rådgivningen fra håndværkere/installatører?

Procentandel

Ja

Nej

Ved ikke

Total

80 %

(280)

16 %

(58)

4 %

(14)

100 %

(352)

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 34


Tabel 16: I hvilken grad blev du påvirket af rådgivningen fra håndværkere/installatører?

Procentandel

I høj grad

I nogen grad

Hverken eller

I mindre grad

Slet ikke

Ved ikke

Total

25 %

(70)

70 %

(197)

1 %

(2)

4 %

(11)

0 %

(0)

0 %

(0)

100 %

(280)

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 35


Tabel 17: Fik du et klart billede af, hvilke gevinster der var ved energieffektiviseringen af renoveringen af boligen?

Procentandel

Ja

Nej

Ved ikke

Total

72 %

(410)

18 %

(101)

10 %

(57)

100 %

(568)

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 36


“Hvorfor valgte I den energieffektive løsningen i forbindelse med renoveringen af jeres bolig?

Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn?

Tabel 18: Vi ønskede økonomiske besparelser

Procentandel

Helt enig

Enig

Hverken enig eller uenig

Uenig

Helt uenig

Ved ikke

Total

51 %

(288)

35 %

(197)

12 %

(67)

1 %

(4)

1 %

(8)

1 %

(4)

100 %

(568)

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 37


Tabel 19: Vi ønskede at forbedre vores indeklima

Procentandel

Helt enig

Enig

Hverken enig eller uenig

Uenig

Helt uenig

Ved ikke

Total

38 %

(218)

34 %

(195)

21 %

(117)

3 %

(18)

2 %

(13)

1 %

(7)

100 %

(568)

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 38


Tabel 20: Vi ønskede at nedsætte vores CO2 forbrug

Procentandel

Helt enig

Enig

Hverken enig eller uenig

Uenig

Helt uenig

Ved ikke

Total

32 %

(179)

33 %

(188)

27 %

(155)

3 %

(18)

3 %

(17)

2 %

(11)

100 %

(568)

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 39


Tabel 21: Andre årsager, noter:

Procentandel

Noter:

100 %

(35)

Åbne Besvarelser:


vi bruger ca. 60 rummeter brænde

om året så det var for at spare tid på

at lave alt det brænde og for at gå

ned i forbrug

Huset trængte til renovering

Boligen trængte tilt renovering.

Fordi det er den bedste

langtidssikrede investering.

Fordi jeg i snart mange år er gået ind

for rimeligt energivenlige løsninger

på flest mulige problemer.

Håndværkernes indflydelse var ikke

så stor, for det meste vidste jeg i

forvejen.

lovpligtige krav

Undgå unødigt spild

slitage

"Boligen blev tidligere opvarmet med

fast brændsel (træ).
Med alderen fulgte ønsket om

mindre fysisk arbejde."

Vi ønskede også en forskønnelse.

Statstilskud til projektet

Det trængte :-)

Vinduer og døre blev udskiftet, fordi

de var for gamle.

Mulighed for tilskud fra staten

De gamle tagplader trængte alligevel

til at blive udskiftet.

nej

gl naturgasfyr døde of skulle

udskiftes

isolering og udseende

Vi byggede om/til for 2 mill. - men

det skulle også være praktiske

løsninger, som fungerer i hverdagen.

det ville være dumt ikke at gøre det

energieffektivt, når man alligevel skal

lave noget om
Den var tilskudeberettiget fra

Energistyrelsen.

Når der sskulle bygges udestue.

valgte jeg den løsning, der er billigst i

drift

Da en udskiftning var nødvendig

kunne vi lige så godt vælge den

bedste løsning.

der var fugt i boligen pga af

manglende isolering.

Hvis man spare enheder overfor

enegiselskaberne sætter de bare

prisen op pr enhed!

Vi fik tilskud fra regeringens pulje. Så

syntes vi, at vi også burde give

samfundet lidt tilbage ved at gøre,

som politikerne gerne vil have os til:

Investere i energibesparende

løsninger.

besparelse på energiregningen

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 40


i forbindelse af fornyelse af tag.var

det nemmest at efterisolere

Når man køber et gammelt hus, må

man sætte sig ind i alt omkring

renovering og de bedste

energiløsninger. Når man skal

renovere og investere mange penge i

en bolig, kan det lige så godt blive de

bedste og nyeste løsninger. Og så
tænker man mest på fornuftige og

holdbare løsninger, der også giver

energibesparelse og ikke så meget

CO2 forbruget.

gyut

oliefyret stod af.

Det ville være dumt andet! Når man

ordner sit hus skal man da gøre det
tidssvarende! At tænke på miljøet er

tidssvarende.

Staten gav tilskud, plastvinduer skal

ikke males

Vi ønskede at spare på vandet

Jeg ønskede at reducere mine

opvarmningsudgifter. CO2 hænger

mig langt ud af halsen.

Tabel 22: Hvilken effekt har den energieffektive løsning haft efter I har renoveret jeres bolig?

Procentandel

Vi har oplevet en energibesparelse

Vi har oplevet generelle økonomiske besparelser

Der har ikke været nogen effekt af den energieffektive løsning

Ved ikke

Total

63 %

(360)

35 %

(200)

7 %

(41)

24 %

(137)

130 %

(738)

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 41

More magazines by this user
Similar magazines