16.11.2014 Views

renovering af huse - Energitjenesten

renovering af huse - Energitjenesten

renovering af huse - Energitjenesten

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

UNDERSØGELSE FOR DANSK ENERGI 2010<br />

(RENOVERING AF HUSE)<br />

Dansk Energi<br />

14055 København 2010<br />

1. september 2010<br />

K Ø B E N H A V N | Å R H U S | S A I G O N


INDHOLDSFORTEGNELSE<br />

1. Kort om Epinion ................................................................................................................................................................................................................... 3<br />

2. Baggrund ............................................................................................................................................................................................................................. 4<br />

3. Frekvenstabeller .................................................................................................................................................................................................................. 5<br />

4. frekvenstabeller (baggrundsoplysninger) ......................................................................................................................................................................... 42<br />

5. Valg i forbindelse med <strong>renovering</strong>en <strong>af</strong> boligen ............................................................................................................................................................... 46<br />

6. Overvejelser om energieffektive løsninger i forbindelse med <strong>renovering</strong> <strong>af</strong> boligen ....................................................................................................... 70<br />

7. Kryds med q15 ................................................................................................................................................................................................................. 114<br />

8. Kryds med q16 ............................................................................................................................................................... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.<br />

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 2


1. KORT OM EPINION<br />

Epinion gennemfører specialdesignede undersøgelser <strong>af</strong> høj kvalitet,<br />

som sikrer et solidt grundlag for optimale beslutninger.<br />

I samarbejde med kunden udarbejder vi det analysekoncept, som bedst<br />

belyser den aktuelle problemstilling.<br />

Vi indsamler data, analyserer data optimalt, formidler resultater og<br />

rådgiver omkring anvendelsen <strong>af</strong> resultaterne. Vort mål er at<br />

præsentere analyseresultater i højeste kvalitet, som er direkte<br />

anvendelige i beslutningsprocessen.<br />

Læs mere på www.epinion.dk<br />

Epinion København<br />

Ryesgade 3F, 2. SAL<br />

DK - 2200 København N<br />

+45 70 23 14 23<br />

tya@epinion.dk<br />

Epinion Århus<br />

Søndergade 1A<br />

DK – 8000 Århus C<br />

+45 87 30 95 00<br />

tv@epinion.dk<br />

Epinion Saigon<br />

11 th Floor, Dinh Le Building<br />

1 Dinh Le Street, District 4, Ho Chi Minh City,<br />

Vietnam<br />

+84 90 411 3289<br />

saigon@epinion.dk<br />

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 3


2. BAGGRUND<br />

Denne rapportering er lavet på baggrund <strong>af</strong> i alt 941 gennemførte<br />

interview med et udsnit <strong>af</strong> boligejere, som har foretaget <strong>renovering</strong> <strong>af</strong><br />

deres bolig inden for de seneste 2 år.<br />

Epinion står naturligvis til rådighed i forbindelse med yderligere analyser<br />

og forespørgsler, hvis Dansk Energi ønsker særlige analyser inden for<br />

bestemte områder.<br />

tilfælde kan tabellerne summere til mere end 100 %, hvilket skyldes<br />

respondentens mulighed for at <strong>af</strong>give flere svar ved det pågældende<br />

spørgsmål.<br />

Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse:<br />

”Epinion for Dansk Energi”.<br />

Hvis Epinion ønsker udtalelser mv. til videre formidling og publicering <strong>af</strong><br />

rapportens resultater, står Epinion naturligvis til rådighed.<br />

Tabellerne viser resultaterne som procenttal, dvs. andele <strong>af</strong><br />

befolkningen eller de respektive undergrupper <strong>af</strong> befolkningen. I nogle<br />

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 4


3. FREKVENSTABELLER<br />

Tabel 1: Hvilken boligtype bor du i?<br />

Procentandel<br />

Hus, rækkehus, villa<br />

Ejerlejlighed<br />

Andelsbolig<br />

Lejebolig<br />

Andet<br />

Total<br />

88 %<br />

(811)<br />

3 %<br />

(26)<br />

4 %<br />

(41)<br />

1 %<br />

(13)<br />

3 %<br />

(27)<br />

100 %<br />

(918)<br />

Tabel 2: Har du foretaget <strong>renovering</strong>er <strong>af</strong> din ejerbolig indenfor de senste 2 år?<br />

Procentandel<br />

Ja<br />

100 %<br />

(905)<br />

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 5


Tabel 3: Hvilke typer <strong>af</strong> <strong>renovering</strong>er har du foretaget <strong>af</strong> din ejerbolig?<br />

Procentandel<br />

Isolering <strong>af</strong> boligen<br />

Investering i nyt varmeanlæg<br />

Investering i nye vinduer<br />

Investering i nye yderdøre<br />

Investering i nyt køkkent<br />

Investering i nyt badeværelse<br />

Investering i nyt tag<br />

Andre <strong>renovering</strong>er, noter:<br />

Total<br />

29 %<br />

(261)<br />

20 %<br />

(183)<br />

46 %<br />

(416)<br />

21 %<br />

(192)<br />

17 %<br />

(151)<br />

16 %<br />

(149)<br />

18 %<br />

(167)<br />

35 %<br />

(313)<br />

202 %<br />

(1832)<br />

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 6


Åbne Besvarelser:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

udskiftning <strong>af</strong> bjælker<br />

<strong>renovering</strong> <strong>af</strong> klimaskal<br />

Nye gulve<br />

nye gulve og el<br />

<br />

<br />

Indvendig <strong>renovering</strong> <strong>af</strong> vægge<br />

og lofter<br />

Nye gulve, taget er repareret via<br />

andelsboligforeningen<br />

<br />

<br />

Afslibning <strong>af</strong> gulv<br />

Vedligeholdende maling <strong>af</strong> alle<br />

ydre træflader. Bygget fælles<br />

bryggers om med nyt tag.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Sandblæst og<br />

pudset,Renseanlæg<br />

Maling <strong>af</strong> alle vinduer og udhæng<br />

maling<br />

Nyt gulv<br />

Fugning <strong>af</strong> gamle trægulve, malet<br />

hele hytten mm.<br />

etablering <strong>af</strong> hems<br />

malet udvendig<br />

"Maling - Tapetsering.<br />

Delvis køkken"<br />

nyt gulv<br />

ny altan. Vinduer er planlagt<br />

Nyt badeværelsesgulv<br />

total<strong>renovering</strong> <strong>af</strong><br />

kælder/loftsrum , installering <strong>af</strong><br />

udelys<br />

Fået altan<br />

delvis fornyelse <strong>af</strong> badeværelse,<br />

maling <strong>af</strong> hele lejligheden ved<br />

overtagelse mm<br />

altan,gulv,skydedør<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Trappeopgange, ny<br />

zinkindækning på tag. Pumpe<br />

varmeanlæg.<br />

Før salg <strong>renovering</strong><br />

lovpligtig energieftersyn<br />

Lavet forbedringer i skur og skabt<br />

er walkin-closet<br />

Renovering <strong>af</strong> gang - nyt gulv og<br />

skabsvæg.<br />

<strong>af</strong>libning og lakering <strong>af</strong> gulve,<br />

nedsænkede lofter, fræsning <strong>af</strong><br />

el, <strong>af</strong>dampet<br />

tapet+filtning+maling<br />

el-anlæg<br />

Sammenlægning <strong>af</strong> lejligheder,<br />

nedlægge køkken, <strong>renovering</strong> <strong>af</strong><br />

væg og tapeter<br />

nyt gulv<br />

<strong>renovering</strong> <strong>af</strong> 110m2 gulv<br />

kælder-<strong>renovering</strong> - isolering og<br />

omfangsdræn<br />

Renovering <strong>af</strong> væge<br />

maling <strong>af</strong> døre og vægge.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Istandsættelse <strong>af</strong> indgangsparti<br />

og trapper samt <strong>renovering</strong> <strong>af</strong><br />

altanskillevægge<br />

Nye gulve overalt. Der skal laves<br />

tag næste år.<br />

Renovering <strong>af</strong> gamle gulve,<br />

slibning og maling<br />

Gulvarbejde, maling<br />

Flyttet en dør<br />

Indvendige døre<br />

Reparation <strong>af</strong> ydervægge -<br />

fugning og pudsning<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Malet, nyt tæppe, <strong>af</strong>slibning <strong>af</strong><br />

gulve m.m.<br />

nye gulve. Ny carort og isoleret<br />

udhus.<br />

Ovenlysvinduer i køkken, samt<br />

hævet loftet til kip i køkken.<br />

Nyt terrassegulv<br />

Maling på værelse inkl. loft, nye<br />

lister<br />

tilbygning,(stue). Installeret<br />

gulvvarme.<br />

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 7


lavet indbygnings skabe og malet<br />

samt slebet gulve og lakeret dem<br />

<br />

<br />

nye terrasser<br />

"Ny udestue<br />

<br />

<br />

gibslofter<br />

Haveanlæg<br />

<br />

nyt gulv<br />

<br />

Nye belægnings sten"<br />

<br />

Nyt tag på overdækket terrasse<br />

<br />

Nedløbsrør, gulvbelægning<br />

<br />

udskiftning <strong>af</strong> tagrende<br />

<br />

baggang soveværelse<br />

<br />

Nyt udhæng<br />

<br />

Ny balkon<br />

<br />

nyt gulv<br />

<br />

Mindre ændringer på<br />

tag/køkken/badeværelse<br />

<br />

trægulve overalt, nye massive<br />

indv. døre<br />

<br />

effektivisering <strong>af</strong> eksisterende<br />

varmeanlæg<br />

<br />

maling<br />

<br />

nyt tag på udestue og garage<br />

<br />

ny udestue<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Reperation, rensning og maling<br />

<strong>af</strong> tag samt indvendig maling,<br />

gipslofter, trægulve.<br />

udskiftning <strong>af</strong> fasadebeklædning,<br />

ny belægning, udskiftning <strong>af</strong><br />

furer, udskiftning <strong>af</strong> punkteret<br />

vindue, nyt gulv på terasse over<br />

carport, enkelte nye<br />

køkkenskabe, ny trappe,<br />

læmur renoveret<br />

Renovering <strong>af</strong> 1. sal.<br />

nye armaturer i køkken og<br />

badeværelser.<br />

nye trægulve<br />

Døre, gulve mm<br />

255 m2 flisebelægning omkring<br />

<strong>huse</strong>t<br />

gulve, lofter, vægge<br />

Nye træterrasser<br />

vandrør varmerør<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

værelser Gulve osv<br />

nye termostater<br />

"nye indvendige døre, nye<br />

paneler, nye stikkontakter i hele<br />

<strong>huse</strong>t.<br />

walkin closet"<br />

tilbygning<br />

nye gavle.<br />

Tagrender<br />

Maling <strong>af</strong> hele boligen<br />

redskabsrum<br />

Nyt gulv + gulvvarme i 2 stuer<br />

tag<strong>renovering</strong><br />

Bygget udestue<br />

maling <strong>af</strong> træærk<br />

Udhus og carport ombygget<br />

nye sternbrædder, samt<br />

efterisolering<br />

<strong>renovering</strong> <strong>af</strong> murstensgavl<br />

gulve<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

nye tagrender, reparetion <strong>af</strong> tag<br />

ombygget værelse, væltet væg,<br />

flyttet dør.<br />

malet udvendigt træværk,<br />

reparation <strong>af</strong> vinduer<br />

vedligeholdelse <strong>af</strong> træværk<br />

indvendige døre,gulv og loft<br />

bygget ny træ terrasse<br />

nyt gulv i 2 værelser<br />

Tag check (fladt tag) og nye<br />

fliser/terrasse<br />

tagrender og ruder<br />

garageport bygget ny ude terasse<br />

"Solceller til varmt vand og el<br />

Regnvandstønder til minimering<br />

<strong>af</strong> vandforbrug"<br />

"Udvendige tagrender<br />

Gavle"<br />

Ny facade<br />

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 8


Nye tagrender, ydermur fuget,<br />

køkken og stue malet.<br />

el<br />

<br />

<br />

småting omkring taget<br />

Delvist nye gulve, delvist nye<br />

varmeinstallationer<br />

<br />

4 år, så de sidste vinduer var<br />

enden på en række investeringer.<br />

ny skorsten, malet taget<br />

<br />

Renset og tætnet tag<br />

<br />

ombygget skorsten<br />

<br />

malet 1. salen<br />

<br />

investering i nye vindues-ruder<br />

<br />

"total <strong>renovering</strong> <strong>af</strong> kælder<br />

<br />

løbende <strong>renovering</strong>er<br />

<br />

Nyt gæstetoilet<br />

<br />

dræn omkring <strong>huse</strong>t"<br />

<br />

Renoveret ydermurer<br />

<br />

<br />

Opsat en væg i stue<br />

nyt bryggers<br />

<br />

udskiftning <strong>af</strong><br />

terrasseoverdækningen<br />

<br />

<br />

ny isolering<br />

"<strong>renovering</strong> <strong>af</strong> varmeanlæg<br />

<br />

Ny eltavle, ny udestue.<br />

<br />

brændeovn, <strong>af</strong>slibning <strong>af</strong> gulve<br />

<br />

nyt tag på terrasso"<br />

<br />

bryggers<br />

<br />

Tag malet<br />

<br />

rep <strong>af</strong> trappe<br />

<br />

<br />

rep. <strong>af</strong> tag<br />

Udskiftning <strong>af</strong> træværk<br />

<br />

<br />

nyt loft i badeværelse<br />

Nyt gulv og loft i flere rum<br />

<br />

eny vaskemaskinenergivenligt<br />

køleskab<br />

<br />

<br />

småting<br />

Renovering <strong>af</strong> bryggers inkl nyt<br />

fyr.<br />

<br />

<br />

Støbt nye gulve, sat nyt loft op,<br />

etableret nyt bryggers osv<br />

nyt fyr<br />

<br />

<br />

<br />

ny luft vand varmepumpe<br />

nye døre indenfor<br />

Udestue<br />

<br />

<br />

ny carport/værksted<br />

soveværelse og dardarobe<br />

<br />

nyt gulv , gulvvarme, isolering <strong>af</strong><br />

udestue<br />

<br />

Større malerarbejde, <strong>af</strong>slibning <strong>af</strong><br />

gulve<br />

<br />

Nyt loft og gulv. Nye døre 9 stk<br />

<br />

investering i nyt gulv<br />

<br />

dræn rundt om <strong>huse</strong>t<br />

<br />

Gulv, loft mm. i bryggers<br />

<br />

Nyt gulv<br />

<br />

<strong>renovering</strong> <strong>af</strong> værelser<br />

<br />

Nyt varmvands tilgang og <strong>af</strong>vask<br />

og maling <strong>af</strong> eternittag<br />

<br />

<br />

malet taget, lavet terrasser<br />

Malerarbejder og loftbeklædning<br />

<br />

<br />

Tagrender<br />

Indvendig istandsættelse<br />

<br />

Opsætning <strong>af</strong> nyt træværk i gavle<br />

<br />

Ny garage og udhus<br />

<br />

<strong>renovering</strong> <strong>af</strong> kælderrum<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Udestue, tilbygning.<br />

Tilbygning<br />

bryggers<br />

nye lofter og gulve<br />

Nye lofter og gulve<br />

<br />

<br />

Vedligehold <strong>af</strong> bygningers ydre,<br />

<strong>renovering</strong> <strong>af</strong> kælder træværk og<br />

vægge<br />

De øvrige nævnte <strong>renovering</strong>er<br />

er foretaget inden for de seneste<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Indvendig vedligeholdelse<br />

Omfangsdræn <strong>af</strong> kælderen<br />

ny indgang<br />

2 gæsteværelser og forgang<br />

renoveret<br />

<br />

Ny Stern<br />

<br />

<strong>renovering</strong> <strong>af</strong> indgangstrappe<br />

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 9


Malerarbejde<br />

<br />

Udvendig Maling og pudsning<br />

<br />

renoveret ydervægge<br />

<br />

<br />

renovere væg<br />

Renovering <strong>af</strong> fuer<br />

<br />

nye gulve, vægbeklædning,<br />

inderdører m.m.<br />

<br />

<br />

Facade<strong>renovering</strong><br />

Nye lofte og vægge<br />

<br />

overdækket terrrasse<br />

<br />

Gulve<br />

<br />

Nyt gulv<br />

<br />

<br />

omfangsdræn<br />

fuget om<br />

<br />

alm. vedligeholdese på et<br />

gammelt hus fra 1923<br />

<br />

<br />

Lavet nyt værelse<br />

udskiftet gavle<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

investering i nyt minirensningsanlæg.<br />

2 nye skorstene<br />

bryggers<br />

solvarme, renoverer <strong>huse</strong>t<br />

"Renovering <strong>af</strong> eksisterende tag,<br />

Sandblæsning <strong>af</strong> facade,<br />

pudsning sam maling med Keim,<br />

så fugt kan komme ud. Tidligere<br />

kalk som var malet med<br />

plastikmaling!!"<br />

Sandblæsning og filsning <strong>af</strong><br />

ydermure, maling <strong>af</strong> ydermure,<br />

udskiftning <strong>af</strong> tagrender<br />

Ny køkkengulvbelægning<br />

nye gulve<br />

facade<strong>renovering</strong><br />

Nyt haveanlæg<br />

vinterhave og terrasse<br />

Vinterhave og ny terrasse<br />

lavet 1.sal<br />

Omfangs dræn, sokkel isolering<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ny terrassetrappe<br />

udvidelse <strong>af</strong> 1.sal,påbegynder<br />

køb <strong>af</strong> nyt vrmeanlæg inden for<br />

næste halve år (jordvarme)<br />

maling <strong>af</strong> vinduer og døre<br />

ombygnig og etablering <strong>af</strong> et<br />

værelse<br />

Malet udvendige vægge og<br />

udhæng<br />

tilbygning i form <strong>af</strong> et orangeri<br />

"Renovering <strong>af</strong> eksisterende<br />

trævinduer<br />

Nye el instalationer"<br />

Køkkengulv, vinduer, carport,<br />

skur<br />

omfangsdræn,fliser, <strong>renovering</strong><br />

<strong>af</strong> kælder værelse<br />

Udskiftet alt træværk udendørs,<br />

samt lofter og gulve<br />

Lavet værelser om, malet<br />

<strong>renovering</strong> <strong>af</strong> udlejet del efter en<br />

tyrker havde beboet lejligheden<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Facade<br />

udskiftning <strong>af</strong> ydervægge<br />

ny gavl<br />

Ny trappe og cirkulationspumpe<br />

ny overdækning terrasse, nye<br />

havefliser, nye sternbrædder,<br />

zinkinddækning <strong>af</strong> kviste<br />

ydre maling<br />

Investering i ændring <strong>af</strong><br />

badeværelse<br />

malet <strong>huse</strong>t<br />

Nyt gulv<br />

Renovering <strong>af</strong> gammel garage.<br />

Isolerede Yderdøre<br />

brændeovn<br />

Afslibning <strong>af</strong> gulve<br />

Helt nyrenoveret da jeg flyttede<br />

ind for 2 år siden.<br />

Udskiftning <strong>af</strong> beklædnings<br />

brædder<br />

Nyt Gulv og malet<br />

Ny gulvbelægning<br />

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 10


maling <strong>af</strong> hus<br />

Nyt baghus<br />

terrasse<br />

<strong>renovering</strong> <strong>af</strong> kælder og<br />

vaskerum<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Ny indkørsel<br />

Forbedring <strong>af</strong> garage og nyt<br />

køkkengulv<br />

<strong>renovering</strong> <strong>af</strong> bryggers<br />

skift <strong>af</strong> rør<br />

<br />

<br />

<br />

nye indendørsdøre,<br />

badeværelsesloft, skabsvæg<br />

Ny udestue og maling <strong>af</strong> træværk<br />

udvendigt<br />

nye gulve<br />

<br />

Malet og tapetseret<br />

<br />

malet - ny terrase<br />

<br />

tag<strong>renovering</strong><br />

<br />

vandskade<br />

<br />

tilbygning <strong>af</strong> 12 kvm.<br />

<br />

køkkengulv og vvs<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

nyt trægulv og loft<br />

udvendig malearbejde<br />

Bordplade + vandhaner i fl. rum<br />

fuget om, pudset sokkel, støbt<br />

nye nedgange til kælder<br />

renset og malet taget<br />

Nyt gulv, gulvvarme.<br />

Nyt gulv<br />

udestue <strong>renovering</strong><br />

nye tagrender samt 1 nyt vindue<br />

Ny tilbygning samt terasse.<br />

Nye gavle<br />

nye tagrender, ny belægning på<br />

garagetag<br />

Nye gulve i køkken - fliser. i stue<br />

nyt trægulv<br />

Ny gulv og isolering her<strong>af</strong><br />

nyt tag på pergola samt udhus<br />

Ny terrasse<br />

malet<br />

nyt bryggers<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Maling <strong>af</strong> tag<br />

maling <strong>af</strong> træværk mm.<br />

delvis fornyelse <strong>af</strong> køkken,<br />

etablering <strong>af</strong> børneværelse<br />

maling <strong>af</strong> udestue og vinduer<br />

lave skunkvægen laver på 1 sal<br />

Nyt gulv støbt i stuen<br />

Nyt gulv<br />

udestue<br />

Maling <strong>af</strong> tag<br />

nyt bryggers og soveværelse. El<br />

renoveret<br />

ombygning <strong>af</strong> udhus til beboelse<br />

Nye fuger<br />

Nyt indgangsparti fra stue til<br />

terrasse samt ny terrasse <strong>af</strong> træ.<br />

Tilbygning<br />

nyt gulv og isolering under det<br />

Tilbygning <strong>af</strong> fuldt isoleret<br />

udestue<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Udskiftning <strong>af</strong> skillevæge. Fra<br />

gipsvæg til murstensvæg,<br />

<strong>renovering</strong> <strong>af</strong> tag (maling),<br />

maling og tapetsering.<br />

gavl <strong>renovering</strong><br />

ny garagebygning<br />

nyt træpillefyr<br />

små reparartioner, maling o.l.<br />

Renovering <strong>af</strong> del <strong>af</strong> tag,<br />

forbedring <strong>af</strong> badeværelser og<br />

værelser.<br />

bygget en ny kvist<br />

kloak renoveret , udvendig<br />

<strong>renovering</strong><br />

Udvidelse <strong>af</strong> 1.sal<br />

nye gulve med isolering<br />

Elartikler<br />

Udbygning<br />

træværk<br />

hulmursisolering - drypkanter<br />

under vinduer - rep <strong>af</strong> karnap<br />

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 11


enovering <strong>af</strong> køkken<br />

taget renset og malet<br />

<br />

<br />

Tilbygning<br />

ny brændeovn<br />

<br />

Totalombygning <strong>af</strong> 2 etager og<br />

omfugning <strong>af</strong> <strong>huse</strong>t<br />

<br />

<br />

Renoveret baggang med nye<br />

klinker, skabe, bordplader og<br />

vask.<br />

investering i nyt bryggers<br />

<br />

<br />

"Sandblæst hele <strong>huse</strong>t og pudset<br />

det op igen.<br />

Investeret i ny 17m2 terasse i<br />

stål.<br />

<br />

<br />

<br />

kælder<br />

Indre istandsættelse <strong>af</strong> diverse<br />

værelser<br />

Nye tagrender<br />

<br />

terrasse og nyistandsættelse<br />

<br />

Renovering <strong>af</strong> tag."<br />

<br />

Facade-<strong>renovering</strong><br />

<br />

har fået lagt dræn rundt om hele<br />

<strong>huse</strong>t<br />

<br />

Nye tagrender, nye altaner<br />

Tabel 4: Hvor mange penge brugte du på din sidste investering i din bolig?<br />

Procentandel<br />

Mindre end 10.000kr.<br />

10.000-49.000kr.<br />

50.000-99.000kr.<br />

100.000-149.000kr.<br />

Mere end 150.000 kr.<br />

Ved ikke<br />

Total<br />

11 %<br />

(98)<br />

34 %<br />

(307)<br />

20 %<br />

(177)<br />

11 %<br />

(104)<br />

23 %<br />

(204)<br />

2 %<br />

(15)<br />

100 %<br />

(905)<br />

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 12


“Hvilke årsager lå til grund for, at du valgte at renovere din bolig?<br />

Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn?<br />

Tabel 5: Vi havde behov for mere plads i boligen<br />

Procentandel<br />

Helt enig<br />

Enig<br />

Hverken enig eller uenig<br />

Uenig<br />

Helt uenig<br />

Ved ikke<br />

Total<br />

7 %<br />

(63)<br />

5 %<br />

(48)<br />

14 %<br />

(130)<br />

18 %<br />

(160)<br />

52 %<br />

(467)<br />

4 %<br />

(37)<br />

100 %<br />

(905)<br />

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 13


Tabel 6: Vi ønskede en mere miljøvenligt bolig<br />

Procentandel<br />

Helt enig<br />

Enig<br />

Hverken enig eller uenig<br />

Uenig<br />

Helt uenig<br />

Ved ikke<br />

Total<br />

22 %<br />

(203)<br />

34 %<br />

(304)<br />

17 %<br />

(156)<br />

8 %<br />

(74)<br />

16 %<br />

(141)<br />

3 %<br />

(27)<br />

100 %<br />

(905)<br />

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 14


Tabel 7: Vi ønskede at modernisere boligen<br />

Procentandel<br />

Helt enig<br />

Enig<br />

Hverken enig eller uenig<br />

Uenig<br />

Helt uenig<br />

Ved ikke<br />

Total<br />

42 %<br />

(379)<br />

34 %<br />

(305)<br />

11 %<br />

(104)<br />

3 %<br />

(29)<br />

8 %<br />

(74)<br />

2 %<br />

(14)<br />

100 %<br />

(905)<br />

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 15


Tabel 8: Hvem inddrog I i forbindelse med <strong>renovering</strong>en <strong>af</strong> jeres bolig?<br />

Procentandel<br />

Vi valgte selv at renovere boligen<br />

Vi valgte at hyre håndværkere til at renovere boligen<br />

Vi valgte at hyre en arkitekt til at hjælpe med <strong>renovering</strong>en <strong>af</strong> boligen<br />

Andre, noter:<br />

Total<br />

46 %<br />

(417)<br />

69 %<br />

(624)<br />

4 %<br />

(39)<br />

4 %<br />

(39)<br />

124 %<br />

(1119)<br />

Åbne Besvarelser:<br />

<br />

selvbyg kombineret med<br />

håndværkere<br />

havde egne retningslinjer og<br />

håndværkere tilknyttet.<br />

<br />

jeg arbejder med<br />

bygningskonstruktioner i hverdagen<br />

<br />

Blev arrangeret <strong>af</strong><br />

andelsboligforening.<br />

<br />

Ejerforeningen varetager fælles<br />

<strong>renovering</strong>sprojekter<br />

<br />

Gjorde det selv med lidt<br />

håndværkerhjælp.<br />

<br />

taget blev renoveret vha.<br />

andelsboligforeningens håndværkere<br />

<br />

<br />

havde delvis håndværkere på<br />

Faghjælp mundligt..<br />

<br />

<br />

vi tog selv oprydning og rengøring<br />

elektriker blev benyttet.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Foreningens ingeniør involveret i<br />

etablering <strong>af</strong> badevæelse.<br />

energikonsulent<br />

Byggefirma<br />

andelsboligforeningen havde pligt til<br />

at istandsætte efter tidligere ejer, og<br />

<br />

<br />

lavede selv nedbrydning og lægning<br />

<strong>af</strong> trægulv<br />

Arkitekthjælpen udarbejdede et<br />

forslag som vi selv gik videre med<br />

sammen med tømreren<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

hjælp fra familie<br />

rådgivende ingeniør<br />

Køkkenfirma<br />

termofotogr<strong>af</strong><br />

Tilskud fra staten til<br />

boligforbedringer<br />

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 16


os selv + håndværkere<br />

Vi lavede selve dele <strong>af</strong> <strong>renovering</strong>en<br />

<br />

VVS-installatør, gulvfirma og eget<br />

arbejde<br />

<br />

Indrog familie (murer) i nogle<br />

arbejderne.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Medbyg sammen med murer<br />

Forsikringsselskab<br />

fugtkonsulent<br />

Gulvbelægningsfirma<br />

Gartneren tog sig <strong>af</strong> dette<br />

Familien hjalp også til<br />

vores søn er tømrermester<br />

<br />

<br />

<br />

Dels selv og dels v ed hjælp <strong>af</strong><br />

håndværkere<br />

Håndværkere overtog noget <strong>af</strong><br />

opgaven, da det blev en<br />

forsikringssag at skifte facaden pga.<br />

råd.<br />

med hjælp fra håndværker til det vi<br />

ikke selv kunne/måtte<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

medbyg<br />

Havde en håndværker-ven på<br />

sidelinien<br />

Vi lavede selv det meste og hyrede<br />

en håndværker til specifikke ting.<br />

arkitekten har lavet de overordnede<br />

planer, som vi går efter<br />

Tabel 9: Havde I overvejelser om energieffektive løsninger i forbindelse med <strong>renovering</strong>en <strong>af</strong> boligen?<br />

Procentandel<br />

Ja<br />

Nej<br />

Ved ikke<br />

Total<br />

73 %<br />

(659)<br />

24 %<br />

(214)<br />

4 %<br />

(32)<br />

100 %<br />

(905)<br />

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 17


Tabel 10: Valgte I at foretage energieffektive løsninger i forbindelse med <strong>renovering</strong>en <strong>af</strong> boligen på baggrund <strong>af</strong> jeres overvejelser?<br />

Procentandel<br />

Ja<br />

Nej<br />

Ved ikke<br />

Total<br />

86 %<br />

(568)<br />

11 %<br />

(71)<br />

3 %<br />

(20)<br />

100 %<br />

(659)<br />

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 18


Tabel 11: Hvilke energieffektive løsninger valgte I i forbindelse med <strong>renovering</strong>en <strong>af</strong> jeres bolig?<br />

Procentandel<br />

Noter:<br />

100 %<br />

(568)<br />

Åbne Besvarelser:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Ekstra isolering da vi opsatte nye<br />

trælofter i stue<br />

ISOLERING<br />

energi-ruder<br />

Mere isolering under taget<br />

Varmepumpe<br />

Isolering <strong>af</strong> tag, varme flytnings<br />

anlæg<br />

jordvarmeanlæg og isolering <strong>af</strong><br />

<strong>huse</strong>t<br />

isolering - flisfyr<br />

enrgi rigtige vinduer<br />

Vinduer<br />

solfanger<br />

pillefyr, energi-ruder i nye<br />

vinduer, rigligt med rockwoll<br />

Energiruder og bedre isolering <strong>af</strong><br />

nyt tag<br />

Gulvvarme i badeværelset, nyt<br />

HPFI-anlæg, investering <strong>af</strong><br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

vaskemaskine og tørretumbler i<br />

bedste energi-klasse.<br />

isolering <strong>af</strong> loft<br />

mht. nyt komfur og køleskab, at<br />

de var A-mærkede<br />

og at gulv belægningen ikke var<br />

en miljø belastning<br />

Ud over altanen kommer der nye<br />

energibesparende vinduer<br />

Gode nye vinduer i<br />

andelsboligforeningen<br />

Jeg fik opsat en luft-luft<br />

varmepumpe for at spare på elvarmen.<br />

A1 mærkede hvidevarer,<br />

fornuftige materialer,<br />

jordbunden indretning uden alt<br />

for mange energikrævende<br />

falbelader<br />

nye lyskilde<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

vi fik en ny gasvarmer, med kun<br />

en varmepumpe og en<br />

vandbeholder, så vi ikke skulle<br />

lade vandet løbe i længere tid.<br />

nyt varmekilde med forbedret<br />

forbrug - andre løsninger var ikke<br />

interessante<br />

Nye vinduer med energiglas<br />

nye radiatorer, lavenergi<br />

hvidevarer<br />

Nyt gasfyr med bedre udnyttelse<br />

<strong>af</strong> energien<br />

køb <strong>af</strong> hårde hvidevarer med<br />

meget lavt el- og vandforbrug<br />

Lavenergi termoruder.<br />

Enheder med lavere<br />

strømforbrug<br />

ISOLERING AF TAG, INDSÆTTELSE<br />

AF NYE VINDUER, INSTALLERING<br />

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 19


AF EL MED CENTRAL<br />

AFBRYDNING<br />

isoleringseffekter<br />

<br />

<br />

sol energi<br />

At det nye udhus skulle være<br />

isoleret<br />

<br />

<br />

<br />

Energiruder i vinduer<br />

Lavenergiglas<br />

vandbesparende armatur<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

isolering <strong>af</strong> gulvet<br />

Isolering <strong>af</strong> undergulvet og et<br />

valg som gør at efterbehandling<br />

og vedligeholdelse <strong>af</strong> gulvet er<br />

yderst miljøvenligt<br />

Vi valgte ruder hvor karmen er<br />

smal, så der kommer masser <strong>af</strong><br />

lys/varme ind i lejligheden.<br />

Tykkere isolering <strong>af</strong> loftet<br />

nye TÆTTE vinduer<br />

Klimastyret gaskeddel<br />

Besparende elovn og gaskomfur<br />

Nyt tag med dobbelt tag samt<br />

isolering efter de nye regler.<br />

Indvendig efterisolering med<br />

rockwool, montering <strong>af</strong><br />

forsatsruder i reparerede<br />

originale vinduer.<br />

Lavenergivindue + isolering<br />

vinduerne og isolering <strong>af</strong><br />

ydervægge<br />

Vi udskiftede elvarme med<br />

naturgas<br />

vinduer<br />

sanitet<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

isolering og installering <strong>af</strong><br />

varmepumpe<br />

varmepumper til vand, i stedet<br />

for olie<br />

Isolering, ny varmvandsbeholder<br />

da vi købte ny vaskesøjle købte vi<br />

klasse A produkter og da vi<br />

skiftede cikulations pumben<br />

købte vi en A pumbe og det nye<br />

komfur er ligeledes et A klasse<br />

komfur<br />

isolering<br />

plastikvinduer(mindre<br />

vedligeholdelse)<br />

bedre glas bedre isolering<br />

Naturgas område - effektiv kedel<br />

& varmeveklser<br />

Energi ruder<br />

Mere effektiv varmeveksler<br />

Isoleringsreparation<br />

Gulvvarme via<br />

centralvarmeanlægget (gas) i<br />

stedet for el<br />

efter isolere<br />

termoruder i dør<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

skydedør med særlig ventilation<br />

enerhiglas<br />

Bedre glas, mere rockwool på<br />

loftet<br />

Energivinduer<br />

Energivinduer<br />

energi tætte vinduer<br />

nye vinduer<br />

lavenergi vinduer og døre<br />

Isolering <strong>af</strong> ydervægge<br />

centralpumpe<br />

Isolering<br />

lavenergiruder<br />

energirigtige vinduesruder<br />

Ekstra isolering og næste projekt<br />

er udskiftning <strong>af</strong> glas.<br />

energi vinduer<br />

nye vinduer med lavenergi glas<br />

og nyt gulv der er blevet<br />

ordenligt issoleret<br />

3 lags ruder, bedre udnyttelse <strong>af</strong><br />

gas<br />

ny tag<br />

Nyt gasfyr<br />

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 20


termoruder, miljøvenlig<br />

opvarmning!<br />

Energiruder og forbedring <strong>af</strong><br />

isoleringen under taget.<br />

Isolering ny vindue og døre<br />

Vi købte energiglas til de nye<br />

vinduer.<br />

Isolering<br />

Energirigtige vinduer<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<strong>renovering</strong> <strong>af</strong> rørføringer. nye<br />

køkkenmaskiner. nye vasketørremaskiner<br />

Mere isolering <strong>af</strong> loft<br />

Skift til gulvvarme som giver en<br />

bedre udnyttelse (<strong>af</strong>køling) <strong>af</strong><br />

fjernvarmen.<br />

Nye energirigtige døre og<br />

vinduer<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Vi købte energirigtige ruder<br />

Efterisolering<br />

nyt gasfyr<br />

Energi venligt glas<br />

energirigtige vinduer, ekstra<br />

isolering i vægge og tag. Det<br />

lokale varmeværk benytter<br />

solenergi, så vi valgte<br />

fjernevarme derfra<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Isolering <strong>af</strong> loft<br />

termostater samt vinduer<br />

Opmuring og isolering <strong>af</strong><br />

vinduesparti og derefter nye<br />

energivinduer i mindre areal<br />

specielt termotag i plast<br />

ekstra i solering<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Energirude, isolering,<br />

varmepumpe<br />

Mere isolering i gulv og loft,<br />

bedre vinduer<br />

og ændring <strong>af</strong> varmeanlæg<br />

mere isolering<br />

vinduer<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

lavenergiglas<br />

højeffektiv gasfyr<br />

Bedre isolering <strong>af</strong> loft.<br />

Udskiftning <strong>af</strong> hele<br />

vinduesrammer og beklædning<br />

samt nye energivinduer. Gamle<br />

vinduer fra 1975.<br />

<br />

<br />

<br />

energibesparende nyt<br />

pumpesystem, har i forvejen<br />

jordvarmeanlæg.<br />

nye tætte vinduer.<br />

de nye gavle blev rykket tættere<br />

på muren så varmetab undgåes.<br />

<br />

<br />

<br />

Bedre kondenserende oliefyr<br />

samt energiruder<br />

Valg <strong>af</strong> vinduer i hus og valg <strong>af</strong><br />

tag + vinduer i udhus.<br />

Facade isolering og ny<br />

beklædning<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Termoruder<br />

Energiglas, vandsparepumpe<br />

Nye vinduer<br />

ENERGIGLAS<br />

vi valgte energi vinduer og at<br />

isolere <strong>huse</strong>t<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Energiruder<br />

mere isolering og nye vinduer<br />

Vi valgte energivinduer<br />

kondenserende gasfyr<br />

Thermoruder <strong>af</strong> nyeste model<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

3 lags glas<br />

energi venlig hårde hvide varer<br />

lav energi vinduer<br />

Jordvarme (varmepumpe).<br />

Gulvvarme i dele <strong>af</strong> boligen.<br />

bedre vinduer<br />

<br />

<br />

Vi skulle skifte tag og valgte så at<br />

isolere under skråtaget. Tidligere<br />

havde vi alene isolation i<br />

etgaeadskillelsen.<br />

Etablering <strong>af</strong> en buffertank til<br />

oplagring <strong>af</strong> varmt radiatorvand.<br />

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 21


Ny og mere effektiv elvandvarmer.<br />

Nye energirigtige vinduer<br />

<br />

<br />

Nye vinduer med bedre isolering<br />

led lys og spare brusere samt lav<br />

skyl lokum<br />

<br />

<br />

energibesbarende glas i døre og<br />

vinduer<br />

vinduer<br />

<br />

Nye vinduer med 3 lag glas<br />

Luft-luft varmepumpe +<br />

yderligere isolering i vægge og<br />

loft<br />

<br />

<br />

trelagsruder<br />

der blev lagt ny rockvuld isolering<br />

på loft ved tagudskiftning, hvad<br />

er der ikke var mening fra start<br />

<br />

<br />

Gulvvarme og forberedelse for<br />

jordvarme samt energivinduer og<br />

døre i hele <strong>huse</strong>t<br />

Bedre isolering<br />

<br />

Nye vinduer og ny udestue, der<br />

er bedre isoleret<br />

<br />

<br />

nye vinduer<br />

solceller til vamt vand og el<br />

<br />

Udskiftning <strong>af</strong> vinduer til<br />

energiglas.<br />

<br />

Nye vinduer og Nyt fyr<br />

<br />

Regnvandstønder<br />

<br />

Ekstra isolering <strong>af</strong> loft.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Valget <strong>af</strong> hoveddør<br />

ny brænde kedel samt<br />

akkumulerings tank<br />

Bedre isolering<br />

installation <strong>af</strong> A-mærke<br />

hvidevarer, 12v lys m omformer<br />

Induktionskompur og<br />

energieffektive køkkenmaskiner<br />

energi rigtige vinduer<br />

mere isolering - skift til<br />

lavenergiruder<br />

Ekstra besparende varme pumpe<br />

Nyt badeværelsesvindue og<br />

isolering på loffet<br />

enrigirigtige vinduesglas<br />

isolering <strong>af</strong> loftet<br />

isolering<br />

fjernvarne<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Energivinduer<br />

Energitag garage og udhus<br />

Energi ruder<br />

lavenergiruder<br />

Skift fra oliefyr til fjernvarme.<br />

Bedre<br />

varmestyring,energibesparelse.<br />

Mere isolering på loftet<br />

Valgte at opsætte et stoker<br />

anlæg, som halverer<br />

varmeregningen og er 100% co2<br />

neutral :>)<br />

vinduer med 3 lag glas<br />

isolering<br />

Ny gaskedel<br />

Efterisolering <strong>af</strong> tag<br />

Energi glas<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Udskiftede 35 år gamle vindue og<br />

yderdøre med nye. Energi glas i<br />

vinduer og bedre isolerede døre.<br />

ny gas fyr<br />

lavenergivinduer<br />

IHC, Genveks, isolering<br />

IHC til formindskning <strong>af</strong> elforbrug<br />

Genveks til bedre udnyttelse <strong>af</strong><br />

varmen<br />

Bedre isolering<br />

energi vinduer, istedet for gamle<br />

termoruder<br />

Nye ruder i hele <strong>huse</strong>t med 3 lag<br />

glas<br />

Udskifte vinduer og døre.<br />

Vi udskiftede oliefyr til<br />

naturgasfyr<br />

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 22


Nye vinduer<br />

Nyt kondenserende gasfyr.<br />

Nye lavenergivinduer overalt<br />

Lavenergivinduer, sparearmaturer<br />

og toilet<br />

Vinduer<br />

nyt gulvvarmeanlæg<br />

Håde hvidevarer i klasse A.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Vinduer og døre med lavenergi.<br />

Toilet med lavt vandforbrug.<br />

Ny belysning med<br />

lavenergipærer.<br />

ekstra isolering<br />

Termoruder super isolerend<br />

Varmebesparende<br />

Mere isolering, nyt tag.<br />

bedre og ekstra isolering - gamle<br />

termoruder blev erstattet <strong>af</strong><br />

energiglas - ekstra vindstop<br />

nyt tag<br />

Øget isolering <strong>af</strong> loft<br />

Forbedret isolering<br />

Super lavenergi vinduer<br />

efterisolering<br />

energivenlige vinduer<br />

Energi vinduer<br />

Energi besparende gas fyr.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Ny varmepumpe, nye<br />

energirigtige hvidevarer og<br />

vinduer der erenergimærket<br />

bedre isolering<br />

solfanger til opvarmning <strong>af</strong><br />

værksted<br />

isolering <strong>af</strong> gulv før installering <strong>af</strong><br />

gulvvarme<br />

vandhane styret <strong>af</strong> fotocelle<br />

Hulmurs isolering <strong>af</strong> alle<br />

ydervægge - Udskifte vinduer<br />

Energirigtige vinduer,<br />

certificerede<br />

Nye energivinduer<br />

nye vinduer= mindre<br />

varmeforbrug<br />

vi fik sat energivinduer i.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Mere isolering på taget<br />

ordentlige ruder<br />

Energiglas<br />

Minde forbrug for opvarmning <strong>af</strong><br />

<strong>huse</strong>t<br />

vinduer,døre<br />

isolering <strong>af</strong> left<br />

energi rigtige ruder<br />

superlavenergi vinduer<br />

lavenergiglas<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

nyt moderne oliefyr med enkel<br />

sommer/vinter omstilling<br />

Jeg lagde et højisoleret tag på<br />

min vinterhave - 6-lags<br />

plastplader der er næsten lige så<br />

isolerende som lavenergi-ruder.<br />

Gode vinduer. vi har også<br />

solvarmeanlæg.<br />

Primo vinduer+energiruder<br />

Loftsisolering øgedes fra 10-15<br />

cm til 30 cm.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Isoælering <strong>af</strong> gulvet i hele <strong>huse</strong>t<br />

Typen <strong>af</strong> vinduer og vinduesglas<br />

Fasthold stor rude, trods fladen<br />

pga. <strong>huse</strong>ts arkitektur<br />

varmeveksler<br />

Nyt gasfyr kombineret med<br />

solvarme. Bedre isolering i<br />

væggene<br />

Energirigtige vinduer<br />

Superlavenergi vinduer og ekstra<br />

isolering<br />

Istedet for elradiatorer fik vi 2<br />

luft til luft varmepumper<br />

installeret.<br />

<br />

<br />

Og i forbindelse med det nye tag<br />

fik vi ekstra isolering på loftet.<br />

Energi besparende vinduer<br />

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 23


Energivinduer, isolering <strong>af</strong> loft<br />

<br />

energiruder<br />

<br />

Nyt gasfyr<br />

<br />

Udskiftning <strong>af</strong> flere vinduer.<br />

<br />

nyt oliefyr<br />

<br />

termoruder <strong>af</strong> god kvalitet<br />

<br />

Efterisolering <strong>af</strong> ydervægge.<br />

<br />

mere isolering i loftet<br />

<br />

Energivinduer<br />

<br />

Fjernvarme<br />

<br />

Vi efterisolerede loftet<br />

<br />

Bedre isolering<br />

<br />

Energirigtige vinduer<br />

<br />

nyt besparende gasfyr<br />

<br />

Lav energi glas i Vinduer<br />

<br />

<br />

Bedre og mere isolering og nyt<br />

pillefyr men for 3 år siden<br />

Nye Vinduer og yderdører<br />

<br />

<br />

<br />

ved valg <strong>af</strong> vinduer<br />

loft isoleret, termofoto<br />

Energirigtige glas i terrassedør<br />

<br />

<br />

Bedre varme og isolering<br />

nye vinduer med høj<br />

isoleringsværdi<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Energivinduer samt udskiftning<br />

<strong>af</strong> gammelt varmeanlæg til nyt<br />

og mere varmebesparende.<br />

energi-vinduer<br />

Glasset i vinduerne<br />

der er nu fuldt isolereret som der<br />

forskrives til nye boliger.<br />

Energi vinduer<br />

Enegivenlige produkter.<br />

Bedre isolerende yderdøre og<br />

vinduer.<br />

Vi installerede fjernvarme trods<br />

et effektivt oliefyrsanlæg med<br />

luftvarme. Det har vi stadig altså<br />

luftvarme.<br />

bedre isolering<br />

isolering glas sparepære<br />

Bedre isolering, led-pærer<br />

isoleringen <strong>af</strong> fx yderdør<br />

isolering <strong>af</strong> gulv<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Hulmursisolering<br />

Energieffektive vinduer<br />

nyt gasfyr, isolering, gulvvarme<br />

varmestyring, isolering<br />

Mere isolering på liftet<br />

Nyt fyr<br />

Ekstra isolering, nyt<br />

varmesystem.<br />

isolering <strong>af</strong> gulv og loft, vinduer<br />

med lav energi glas<br />

energiglas i vinduer<br />

kondenserende naturgasfyr<br />

Energiglas i vinduer. Ekstra<br />

isolering.<br />

Hæveskydedør med lille<br />

varmeledningsevne<br />

Naturgas, energirigtige<br />

køkkenting og vakemaskine mv<br />

Lavede oliefyr om til fjernvarme.<br />

nye vinduer - døre<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Varmeveksler i stedet for i stedet<br />

for central varmtvandsbeholder<br />

indstallering <strong>af</strong> energirigtige<br />

vinduer<br />

vandsparende bruser istedet for<br />

kar, LED-lamper, Automatiske<br />

vandhaner, papiruldsisolering<br />

vi fik indlagt fjernvarme<br />

energi-ruder, isolering <strong>af</strong><br />

ydermur<br />

Efter isolering <strong>af</strong> loftet<br />

Vi har fået installeret et<br />

luft/varme anlæg i stedet for<br />

oliefyr, som vi har skrottet med<br />

støtte fra Energistyrelsen.<br />

fra kalofervarme (oliefyr) til<br />

gasfyret radiatorvarme<br />

gemmem isolering<br />

Termogr<strong>af</strong>ering og efterfølgende<br />

hulmurs isolering<br />

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 24


Nyt oliefyr, energivinduer,<br />

lavtskyllende toilet, m.m.<br />

Isolering <strong>af</strong> gulve ved etablering<br />

<strong>af</strong> gulvvarme<br />

Nye vinduer og yderdøre.<br />

<br />

<br />

<br />

nye vinduer og luft/vand<br />

varmepumpe<br />

Vinduer<br />

Energi ruder i udestuen, og 7 lags<br />

tag.<br />

<br />

vilket det ikke var inden. Hele<br />

loftsetagen blev isoleret, både<br />

loft, vægge og gulv<br />

Ny type glas i vinduerne,<br />

kernetræ i rammerne<br />

<br />

El-besparelser på køkkenudstyr<br />

hvor det var muligt samt<br />

indstallation <strong>af</strong> et mere<br />

energieffektivt fyr<br />

<br />

<br />

<br />

Nyt fyr for lavere forbrug<br />

hulmursisolering, ny yderdør<br />

nyt og energisbesparende gasfyr<br />

og nye armaturer mv<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Mest mulig isolering<br />

isolering<br />

Skift fra oliefyr til naturgas<br />

Isolering<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

isolering <strong>af</strong> vægge og nye<br />

yderdøre<br />

velisolerende vinduer<br />

Udskiftning <strong>af</strong> termoruder til<br />

miljøglas.<br />

Vi valgte at udskifte vores gl.<br />

oliefyr med et nyt gas/solvarme<br />

fyr, kombineret med øget<br />

isolering <strong>af</strong> taget til 400 mm.<br />

energiruder<br />

Det var gamle utætte vinduer og<br />

døre. Vi valgte energi ruder.<br />

nye vinduer der isolerede bedre.<br />

energirigtige vinduer<br />

vinduer med energiglas<br />

nut køleskab og komfur<br />

energirigtige terrasse-og<br />

balkondøre. udskiftet 1 vindue til<br />

energirigtigt, jeg husker ikke lige<br />

nu navnet, det er de 3-lags glas<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Energiglas<br />

at genbruge så mange materialer<br />

som muligt<br />

Energiglas i vinduer og<br />

terrassedøre<br />

gas<br />

isolering<br />

nye vinduer<br />

Forbedrede gulvvarmeforhold i<br />

badeværelse med mindre<br />

energiforbrug end hidtidige.<br />

ekstra isolering <strong>af</strong> hulrum<br />

isolerende ruder, loftslem<br />

energivenligt materialevalg<br />

Nyt fyr og en brandeovn.<br />

Jordvarmen løb tidligere i<br />

radiatorerne, vilket ikke er<br />

optimalt. Den blev nu lagt som<br />

gulv varme så gulvet blev isoleret<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Hulmursisolering<br />

isolering <strong>af</strong> gulve. Nye tætte<br />

vinduer<br />

gulvisolering<br />

Udskiftning <strong>af</strong> gamle vinduer<br />

med nye energibesparende.<br />

nye vinduer.<br />

Vi isolerede kælderen i<br />

forbindelse med omfangsdrænet<br />

Nye højisolerede døre<br />

nyt varmeanlæg til fastbrændsel<br />

og mere energirigtig oliefyr samt<br />

isolering <strong>af</strong> badeværelsesgulv og<br />

ganggulvet i forgangen<br />

energi vinduer og døre<br />

isolering a ydervægge + nye<br />

yderdøre<br />

lavenerigi glas i forløbig 3<br />

vinduer<br />

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 25


isolering<br />

Malerarbejdet mm øgede <strong>huse</strong>ts<br />

evne til at holde på varmen.<br />

Lavenregivinduer/dør<br />

<br />

50 forsatsvinduer fik energiglas<br />

og vi uskiftede flere store<br />

termoruder til<br />

energilastermoruder<br />

<br />

isolering, gulvvarme og udskifter<br />

inden for få måneder jordvarme.<br />

Har h<strong>af</strong>t energirådgiver til at se<br />

på vores ejendom.<br />

<br />

<br />

energivinduer<br />

Vinduer som er<br />

energibesparende.<br />

<br />

<br />

<br />

Vi spare på varmen<br />

isolering<br />

energie ruder<br />

<br />

<br />

Miljøvenlig isolering <strong>af</strong> taget så<br />

man kunne spare på varmen.<br />

Isolering<br />

<br />

rockwool<br />

<br />

Nyt gasfyr<br />

<br />

Lavenergi vinduer<br />

<br />

<br />

<br />

Ekstra isolering<br />

Nye Vinduer og yderdøre,<br />

isolering <strong>af</strong> loft<br />

der er blevet lavet gulvvarme i<br />

køkkenet, samt mere isolering i<br />

loft til første sal<br />

<br />

<br />

<br />

ekstra isolering under taget og<br />

lav-energi-ruder ( 3-lags)<br />

enkelte vinduer skiftet,lav energi<br />

glas. Isolering <strong>af</strong> etage adskillelse<br />

mellem kælder og stueplan.<br />

Lavenergi ruder med Varmkant<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Lavenergi belysning<br />

isolering <strong>af</strong> kælder<br />

Jordvarme<br />

Jordvarme<br />

isolering, superlavenergi viduer<br />

Fulgte håndværkers råd<br />

<br />

efter isolere iforbindelse mwd<br />

nyt tag<br />

<br />

lavenergi-vinduer, samt tætne<br />

grundigt for falsk ventilation.<br />

<br />

nyt tag. Isolering. Indkøb <strong>af</strong><br />

varmepumpe<br />

<br />

<br />

<br />

isolering & nye vinduer<br />

energimærkede vinduer<br />

isolering<br />

<br />

<br />

vinduer<br />

lavindgivinduer, efterisolering,<br />

nyt varmeanlæg<br />

<br />

<br />

Udsugning i kælder og isolering<br />

Udskiftede dårlige vinduer med<br />

termovinduer<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Skiftede vinduer<br />

Energirigtige vinduer<br />

Lavede gulvvarme flere steder,<br />

samt nye mere effektive<br />

radiatorer.<br />

Solvarme<br />

solceller<br />

isoleret efter anvisninger<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

udskifte vinduer og<br />

varmeapperater<br />

jordvarme i stedet for oliefyr<br />

energirigtige vinduer<br />

bedre vinduer<br />

Optimering <strong>af</strong> isolering<br />

konvektionsfyr/olie<br />

Vi fik vinduer med energiruder<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Pillefyr<br />

lavenergi ruder<br />

isolering <strong>af</strong> skunk i overetagen<br />

Ny kedel og varmtvandsbeholder<br />

Isolering <strong>af</strong> taget<br />

Isolering med rockwool<br />

Fjernvarme<br />

Tætte vinduer<br />

<br />

brændeovne<br />

<br />

jordvarme<br />

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 26


extra isolering på loft og i<br />

etageadskillelse<br />

Glasset egenskaber.<br />

Nyt fyr - pillefyr energirigtigt<br />

ændring <strong>af</strong> varmestyrerigsystem<br />

energi vinduer<br />

Efterisolering<br />

Pille brændeovn i stuen.<br />

Solfanger på taget til vamt vand.<br />

super vinduer<br />

energiglas<br />

Sidst fik vi nye vinduer med mere<br />

energirigtige glas<br />

Efterisolering <strong>af</strong> loftrum<br />

Bedre isolering<br />

Installation <strong>af</strong> varmepumpe til at<br />

<strong>af</strong>laste oliefyr.<br />

Udskiftning <strong>af</strong> altandør<br />

nyt gas fyr. lav energi ruder<br />

Fra olieopvarmning til jordvarme.<br />

Isolering<br />

hulmurs isolering<br />

0-energivinduer + isolering efter<br />

strengere krav end nødvendigt +<br />

Træpillefyr<br />

isolering<br />

Nye vinduer med lavenergiglas<br />

efter isolering<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Varmepumpe<br />

Isolering <strong>af</strong> ydervægge<br />

indvendig, nye vinduer og dør<br />

med de mest effektive energiglas<br />

alt efter placeringen (nord eller<br />

syd), ny vandvarmer.<br />

Nyt gasfyr og isolering med nye<br />

indervægge i to rum<br />

Energivenligt køle- og fryseskab<br />

ekstra isolering.<br />

Overgang fra olie til gas<br />

Vi har ekstra isoleret, udskiftet til<br />

energirigtige vinduer/døre og<br />

fået pillefyr istedet for oliefyr<br />

solfangere extra isolering <strong>af</strong> tag<br />

og dæk til 1 salen +3 lags vinduer<br />

energibesparende oliefyr<br />

Efterisolering,<br />

ydervægge med bedre<br />

isoleringsevne<br />

Lavenergi vinduer, samt nye<br />

pumper på varmesystemet og<br />

nyt brændefyr<br />

Vi investerede i en ny<br />

Cirkulationspumpe<br />

I stedet for elvarme, lagde jeg<br />

gulvvarme i hele <strong>huse</strong>t og<br />

installerede en varmepumpe<br />

(Luft/vand)<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Lavenergi termoruder, isolering<br />

Ekstra isolering i tag, vinduer og<br />

døre med termoruder og<br />

energiglas<br />

Vandbesparende<br />

foranstaltninger og gulvvarme i<br />

baderum<br />

Jeg har valgt energirigtige<br />

vinduer. Der var ingen<br />

energieffektive løsninger i<br />

forhold til <strong>renovering</strong> <strong>af</strong><br />

badeværelse<br />

varmepumpe el luft-luft varme<br />

Solvarme, koblet paa<br />

centralvarmeanlaegget.<br />

Ny braendeovn, med vand koblet<br />

paa centralvarmeanlaegget.<br />

jordvarmeanlæg, ekstra isolering<br />

<strong>af</strong> tagetagen.<br />

udskiftning <strong>af</strong> oliefyr til gasfyr,<br />

brændeovn i stueplan der<br />

samtidig opvarmer 1. sal.<br />

energi vinduer<br />

Udskiftning <strong>af</strong> gammelt gasfyr -<br />

til nyt lavenergi gasfyr<br />

<br />

<br />

<br />

Nyt kondenserende gasfyr<br />

Solvarme og luft/vand<br />

varmepumpe<br />

isolering<br />

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 27


Overvejelse omkring tagtype<br />

Naturgas fyr - med specielt<br />

varmestyrring<br />

Udskiftning <strong>af</strong> brændeovn<br />

<br />

Udskriftning <strong>af</strong> urgammelt<br />

varmeinstallation - samt<br />

udskriftning <strong>af</strong> 1 lagsruder til<br />

temo<br />

<br />

<br />

<br />

masser <strong>af</strong> isolering og de nyeste<br />

vinduer.<br />

Vinduerne er innergiforstærket<br />

plastvinduer<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Glastypen til vinduerne<br />

Træpillefyr, kr<strong>af</strong>tig isolering<br />

energiglas i døre<br />

udskiftning <strong>af</strong> vinduer og<br />

varmeapparater<br />

energirigtige vinduer<br />

mere isolering<br />

Fyr, døre<br />

3-lagsglas<br />

Soldrevet opvarmning ( luft)<br />

drter<br />

solceller<br />

Nye lister ved vinduer da de er<br />

energieffektive,<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Ekstra isolering, energirigtige<br />

vinduer, solvarmeanlæg<br />

Udskifte kælderdør<br />

Solcelle, til varme og varmt vand.<br />

Ekstra og mere effektivt<br />

isolering.<br />

isolering <strong>af</strong> rør og ydervægge.<br />

Energiglas<br />

isolering<br />

Isolering <strong>af</strong> loftet.<br />

vi gik fra oliefyr til fjernvarme<br />

Energivinduer og dør<br />

mere isolering<br />

Et par energivenlige hvidevarer<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Thermoruder<br />

Vinduer<br />

energirigtige vinduer<br />

Bedre vinduer og mere isolering<br />

<strong>af</strong> facaden.<br />

Mere isolering på loft og under<br />

gulv i stuen.<br />

UDVENDIG ISOLERING AF<br />

FACADER.<br />

energivenlige vinduer<br />

hulmursisolering<br />

Isolering <strong>af</strong> tag<br />

Energivenlige hvidevarer i<br />

køkken<br />

<br />

En energibesparendende<br />

varmepumpe<br />

<br />

<br />

Lavenergiruder.<br />

Lavenergivinduer<br />

<br />

<br />

Isolering <strong>af</strong> gulv<br />

isolering, energiruder<br />

<br />

Installation <strong>af</strong> nyt, tidssvarende<br />

gasfyr. Isolering <strong>af</strong> gulve i<br />

forbindelse med ny belægning.<br />

<br />

<br />

<br />

Vinduer med stor K værdi<br />

Ekstra isolering<br />

energirigtige vinduer<br />

<br />

<br />

Kondenserende gasfyr<br />

luft til varme pumpesystem i<br />

stedet for oliefyr<br />

<br />

vi valgte at skifte oliefyret ud<br />

med et naturgasfyr.<br />

<br />

<br />

isolering <strong>af</strong> etageadskillelse<br />

Lavenergiruder<br />

<br />

<br />

Isolering <strong>af</strong> gulve<br />

bedre isolering, bedre vindue<br />

<br />

<br />

Vinduer,døre og isolering<br />

pilleovn<br />

<br />

<br />

Isolering <strong>af</strong> gulve<br />

varmepumpe<br />

<br />

<br />

Loftisolering<br />

Isolering <strong>af</strong> ydervægge ude og<br />

inde<br />

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 28


Halmfyr<br />

Speciel anordning i forhold til<br />

opvarmning <strong>af</strong> vand, når<br />

halmfyret ikke er i brug<br />

<br />

energiglas i ny vindue, sparede<br />

gulvvarme væk med god<br />

gulvisolering installerede A+ -<br />

mærkede hårde hvidvare<br />

<br />

<br />

Lavenergiglas i døre og vinduer<br />

samt hårde hvidevarer med lavt<br />

strømforbrug.<br />

Nyt gasfyr<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Isolering <strong>af</strong> gulv, samt gulvvarme<br />

og nyt fyr.<br />

fryseskab a++<br />

ændring <strong>af</strong> rørføringen ifm.<br />

cirkulationen <strong>af</strong> brugsvand.<br />

3-lags termoruder i tilbygning,<br />

samt ekstra isolering<br />

lavenergi vinduer<br />

isolering/vinduer<br />

kondenserende gasfyr<br />

efterisolering <strong>af</strong> skunk<br />

luft til vand varmeanlæg<br />

Gulvvarme via varmepumpe. Nyt<br />

isolering i gulv<br />

isolering<br />

Mere isolering på loft og nyt tag.<br />

Nye toiletter med 2 skyl<br />

Mere isolering på loftet med<br />

miljørigtig papiruld.<br />

Skiftet fra oliefyr til naturgas<br />

Skiftet et par gamle yderdøre ud<br />

til moderne typer<br />

Ekstra isolering og nye<br />

energibesparende vinduer.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

isolering <strong>af</strong> gulv. Køb <strong>af</strong><br />

energirigtige hvidevare mm.<br />

isolering og energi rigtige vinduer<br />

og døre<br />

efterisolering <strong>af</strong> loft med<br />

papiruld<br />

Bedre isolering i gulvet - samt<br />

gulvvarme<br />

Nogle nye vinduer med bedre<br />

isolering i glassene<br />

Energivenlige vinduer plus døre<br />

Vinduerne 3-lags. Ekstra isolering<br />

i gulv, vægge og loft<br />

mere energi venlige vinduer<br />

Udskiftet oliefyr og brændeovn<br />

med jordvarmeanlæg,<br />

lavenergivinduer,<br />

lavenergimærkede hårde<br />

hvidevarer, vandsparer på alle<br />

haner og brusere.<br />

3 lags energibesparende glas<br />

Nye vinduer og fuld isolering <strong>af</strong><br />

udestue<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Nye vinduer med 3-lags glas<br />

Vi installerede et mere<br />

miljørigtigt varmeanlæg<br />

Efterisolering <strong>af</strong> lofter<br />

Nye lavenergi vinduer overalt.<br />

energirigtige vinduer - isolering<br />

isolerede dør<br />

Vinduer der er miljø rigtige<br />

energi rigtige vinduer og døre,<br />

samt isolering <strong>af</strong> loft med 400<br />

mm<br />

De bedste lavenergiglasruder -<br />

da vi skiftede vinduer<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Gravede dybere ud i.f.m.<br />

<strong>renovering</strong> <strong>af</strong> badeværelse, så<br />

der kunne isoleres bedre<br />

Fik naturgasfyr med en god<br />

forbrænding<br />

Energirigtige vinduer samt<br />

efterisolering<br />

energirigtige termoruder<br />

energiglas<br />

udbedring <strong>af</strong> beskadiget<br />

eksisterende isoleringsmateriale,<br />

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 29


samt stenvæg frem for gipsvæg.<br />

(marginal forbedring)<br />

Nyt gasanlæg<br />

Solvarme<br />

vinduer med højeste isolering, ny<br />

beklædning på gavle der ikke skal<br />

males men kun vaskes<br />

vinduer med højere isolering end<br />

de gamle.<br />

extra isolering<br />

nyt træpillefyr<br />

Hulmursisolering <strong>af</strong> <strong>huse</strong>t<br />

Ekstra isolering <strong>af</strong> loft.<br />

udskiftning til energiruder.<br />

Fjernelse og efterisolering <strong>af</strong><br />

radiatorkasser<br />

vandbesparende<br />

Vi valgte specielle vinduer, som<br />

kaster varme og kulde tilbage og<br />

således skulle være endnu bedre<br />

en termovinduer ved at de<br />

holder endnu bedre på varmen,.<br />

Ekstra isolering <strong>af</strong> 1.salen. 2)<br />

Energiruder i eksisterende<br />

vinduer.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

isolering<br />

tredobbelte termoruser, mere<br />

energivenlige ovenlysvinduer,<br />

lavenergibelysning<br />

Nye termovinduer<br />

God isolering, varmevenlige<br />

vinduer osv<br />

enrgiglas - hulmursisolering -<br />

fugning<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ekstra isolering i loft i kælder<br />

Lavenergi vinduer<br />

Bedre vinduer<br />

Vinduer, isolering gulv<br />

Solceler på loftet, varmepumper<br />

belysningen blev hele veje tænkt<br />

i lavenergi.<br />

Radiator blev udskiftet med<br />

gulvvarme, gulvet blev hugget<br />

op, garvet ud og isoleret efter<br />

alle kunstens regler.<br />

at dræne og isolere så vores<br />

kælder blev mere varm og tør<br />

en tæt yderdør, lavenergi<br />

vinduer, isolering <strong>af</strong> gulv, effektiv<br />

brændeovn<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

etablering <strong>af</strong> forsatsruder<br />

Solvarme<br />

Cooker, kogende vandbeholder<br />

Nye vinduer<br />

jordvarmeanlæg<br />

bedre energimæssige døre<br />

Hulmursisolering, vinduer med<br />

isolerende (varmetab) ruder.<br />

Nyt jordvarmeanlæg<br />

Hulrumsisolering <strong>af</strong> gammelt hus<br />

vinduerne var utætte. Nye vil<br />

gøre at vi skal bruge mindre<br />

varme<br />

Nye lavenergi vinduer, nye<br />

radiatorer, høj-isolering <strong>af</strong><br />

udnyttet tag-etage<br />

Jordvarmeanlæg.<br />

Hulmursisolering<br />

Bedre isolering og udskiftning <strong>af</strong><br />

termovinduer<br />

Dobbelt isolerede vinduer og<br />

ekstra isolering<br />

Jordvarme<br />

nyt kondenserende gasfyr<br />

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 30


Tabel 12: Overvejede I på noget tidspunkt at foretage mere end én energieffektiv løsning i forbindelse med <strong>renovering</strong>en <strong>af</strong> jeres bolig?<br />

Procentandel<br />

Ja<br />

Nej<br />

Ved ikke<br />

Total<br />

51 %<br />

(288)<br />

42 %<br />

(238)<br />

7 %<br />

(42)<br />

100 %<br />

(568)<br />

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 31


Tabel 13: Hvem pegede på de energieffektive løsninger i forbindelse med <strong>renovering</strong>en <strong>af</strong> boligen?<br />

Procentandel<br />

Jeg ønskede selv at foretage de energieffektive løsninger<br />

Vi blev anbefalet at foretage energieffektive løsninger <strong>af</strong> håndværkere eller lignende installatører<br />

Vi blev anbefalet at foretage energieffektive løsninger <strong>af</strong> arkitekter<br />

Vi blev anbefalet at foretage energieffektive løsninger <strong>af</strong> rådgivere eller et energiselsskab<br />

Andre, noter:<br />

Ved ikke<br />

Total<br />

76 %<br />

(434)<br />

26 %<br />

(146)<br />

2 %<br />

(14)<br />

7 %<br />

(39)<br />

4 %<br />

(23)<br />

1 %<br />

(8)<br />

117 %<br />

(664)<br />

Åbne Besvarelser:<br />

<br />

<br />

badeværelse senere<br />

bare tanker<br />

<br />

<br />

der var nødvendige."<br />

vores boligforening<br />

<br />

vi vurderede selv at det ville være en<br />

god ide<br />

<br />

<br />

Vi så på el-regningen og besluttede<br />

at foretage den fornødne <strong>renovering</strong><br />

(skidt udtryk)<br />

egen vurdering<br />

<br />

<br />

Vi er rådgiver for andre i vores<br />

erhverv<br />

Har planer om at udnytte solenergien<br />

- kommer senere.<br />

<br />

<br />

Vi vidste, hvad vi ville, og fik<br />

håndværkere til at gøre det<br />

venner og bekendte som også var<br />

igang med fornyelser.<br />

<br />

"Det viste sig at <strong>huse</strong>t var godt<br />

<br />

Tilskud til nye vinduer<br />

<br />

Ejerlaug<br />

<br />

isoleret, så det var få forandringer<br />

<br />

Der kom fjernvarme til området.<br />

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 32


Restaurering - evt udskiftning <strong>af</strong> stort<br />

vindue<br />

Vi betalte energirådgiver til at give os<br />

råd<br />

jeg ønskede selv at tage kontakt til et<br />

hulmurs isolerings firma<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Er selv energivejleder<br />

Jeg er udlært isolatør<br />

venner og familie<br />

os selv<br />

familie.<br />

<br />

vi kæmpede hårdt for at få<br />

fjernvarme, det tog 2 år, før de gav<br />

sig<br />

Tabel 14: Hvilken rolle havde håndværkere/installatører i forbindelse med <strong>renovering</strong>en <strong>af</strong> jeres bolig?<br />

Procentandel<br />

De gjorde det muligt at identificere forskellige <strong>renovering</strong>smuligheder ved boligen<br />

De rådgav os om tekniske løsninger<br />

De rådgav os om energieffektive løsninger<br />

De formidlede en kontakt til energiselsskabet<br />

Håndværkere/installatører havde ikke nogen rolle i forbindelse med <strong>renovering</strong>en <strong>af</strong> vores bolig<br />

Ved ikke<br />

Total<br />

20 %<br />

(115)<br />

39 %<br />

(220)<br />

34 %<br />

(192)<br />

2 %<br />

(13)<br />

32 %<br />

(179)<br />

7 %<br />

(42)<br />

134 %<br />

(761)<br />

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 33


Tabel 15: Blev du påvirket <strong>af</strong> rådgivningen fra håndværkere/installatører?<br />

Procentandel<br />

Ja<br />

Nej<br />

Ved ikke<br />

Total<br />

80 %<br />

(280)<br />

16 %<br />

(58)<br />

4 %<br />

(14)<br />

100 %<br />

(352)<br />

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 34


Tabel 16: I hvilken grad blev du påvirket <strong>af</strong> rådgivningen fra håndværkere/installatører?<br />

Procentandel<br />

I høj grad<br />

I nogen grad<br />

Hverken eller<br />

I mindre grad<br />

Slet ikke<br />

Ved ikke<br />

Total<br />

25 %<br />

(70)<br />

70 %<br />

(197)<br />

1 %<br />

(2)<br />

4 %<br />

(11)<br />

0 %<br />

(0)<br />

0 %<br />

(0)<br />

100 %<br />

(280)<br />

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 35


Tabel 17: Fik du et klart billede <strong>af</strong>, hvilke gevinster der var ved energieffektiviseringen <strong>af</strong> <strong>renovering</strong>en <strong>af</strong> boligen?<br />

Procentandel<br />

Ja<br />

Nej<br />

Ved ikke<br />

Total<br />

72 %<br />

(410)<br />

18 %<br />

(101)<br />

10 %<br />

(57)<br />

100 %<br />

(568)<br />

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 36


“Hvorfor valgte I den energieffektive løsningen i forbindelse med <strong>renovering</strong>en <strong>af</strong> jeres bolig?<br />

Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn?<br />

Tabel 18: Vi ønskede økonomiske besparelser<br />

Procentandel<br />

Helt enig<br />

Enig<br />

Hverken enig eller uenig<br />

Uenig<br />

Helt uenig<br />

Ved ikke<br />

Total<br />

51 %<br />

(288)<br />

35 %<br />

(197)<br />

12 %<br />

(67)<br />

1 %<br />

(4)<br />

1 %<br />

(8)<br />

1 %<br />

(4)<br />

100 %<br />

(568)<br />

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 37


Tabel 19: Vi ønskede at forbedre vores indeklima<br />

Procentandel<br />

Helt enig<br />

Enig<br />

Hverken enig eller uenig<br />

Uenig<br />

Helt uenig<br />

Ved ikke<br />

Total<br />

38 %<br />

(218)<br />

34 %<br />

(195)<br />

21 %<br />

(117)<br />

3 %<br />

(18)<br />

2 %<br />

(13)<br />

1 %<br />

(7)<br />

100 %<br />

(568)<br />

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 38


Tabel 20: Vi ønskede at nedsætte vores CO2 forbrug<br />

Procentandel<br />

Helt enig<br />

Enig<br />

Hverken enig eller uenig<br />

Uenig<br />

Helt uenig<br />

Ved ikke<br />

Total<br />

32 %<br />

(179)<br />

33 %<br />

(188)<br />

27 %<br />

(155)<br />

3 %<br />

(18)<br />

3 %<br />

(17)<br />

2 %<br />

(11)<br />

100 %<br />

(568)<br />

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 39


Tabel 21: Andre årsager, noter:<br />

Procentandel<br />

Noter:<br />

100 %<br />

(35)<br />

Åbne Besvarelser:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

vi bruger ca. 60 rummeter brænde<br />

om året så det var for at spare tid på<br />

at lave alt det brænde og for at gå<br />

ned i forbrug<br />

Huset trængte til <strong>renovering</strong><br />

Boligen trængte tilt <strong>renovering</strong>.<br />

Fordi det er den bedste<br />

langtidssikrede investering.<br />

Fordi jeg i snart mange år er gået ind<br />

for rimeligt energivenlige løsninger<br />

på flest mulige problemer.<br />

Håndværkernes indflydelse var ikke<br />

så stor, for det meste vidste jeg i<br />

forvejen.<br />

lovpligtige krav<br />

Undgå unødigt spild<br />

slitage<br />

"Boligen blev tidligere opvarmet med<br />

fast brændsel (træ).<br />

<br />

<br />

<br />

Med alderen fulgte ønsket om<br />

mindre fysisk arbejde."<br />

Vi ønskede også en forskønnelse.<br />

Statstilskud til projektet<br />

Det trængte :-)<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Vinduer og døre blev udskiftet, fordi<br />

de var for gamle.<br />

Mulighed for tilskud fra staten<br />

De gamle tagplader trængte alligevel<br />

til at blive udskiftet.<br />

nej<br />

gl naturgasfyr døde of skulle<br />

udskiftes<br />

isolering og udseende<br />

Vi byggede om/til for 2 mill. - men<br />

det skulle også være praktiske<br />

løsninger, som fungerer i hverdagen.<br />

det ville være dumt ikke at gøre det<br />

energieffektivt, når man alligevel skal<br />

lave noget om<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Den var tilskudeberettiget fra<br />

Energistyrelsen.<br />

Når der sskulle bygges udestue.<br />

valgte jeg den løsning, der er billigst i<br />

drift<br />

Da en udskiftning var nødvendig<br />

kunne vi lige så godt vælge den<br />

bedste løsning.<br />

der var fugt i boligen pga <strong>af</strong><br />

manglende isolering.<br />

Hvis man spare enheder overfor<br />

enegiselskaberne sætter de bare<br />

prisen op pr enhed!<br />

Vi fik tilskud fra regeringens pulje. Så<br />

syntes vi, at vi også burde give<br />

samfundet lidt tilbage ved at gøre,<br />

som politikerne gerne vil have os til:<br />

Investere i energibesparende<br />

løsninger.<br />

besparelse på energiregningen<br />

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 40


i forbindelse <strong>af</strong> fornyelse <strong>af</strong> tag.var<br />

det nemmest at efterisolere<br />

Når man køber et gammelt hus, må<br />

man sætte sig ind i alt omkring<br />

<strong>renovering</strong> og de bedste<br />

energiløsninger. Når man skal<br />

renovere og investere mange penge i<br />

en bolig, kan det lige så godt blive de<br />

bedste og nyeste løsninger. Og så<br />

<br />

<br />

<br />

tænker man mest på fornuftige og<br />

holdbare løsninger, der også giver<br />

energibesparelse og ikke så meget<br />

CO2 forbruget.<br />

gyut<br />

oliefyret stod <strong>af</strong>.<br />

Det ville være dumt andet! Når man<br />

ordner sit hus skal man da gøre det<br />

<br />

<br />

<br />

tidssvarende! At tænke på miljøet er<br />

tidssvarende.<br />

Staten gav tilskud, plastvinduer skal<br />

ikke males<br />

Vi ønskede at spare på vandet<br />

Jeg ønskede at reducere mine<br />

opvarmningsudgifter. CO2 hænger<br />

mig langt ud <strong>af</strong> halsen.<br />

Tabel 22: Hvilken effekt har den energieffektive løsning h<strong>af</strong>t efter I har renoveret jeres bolig?<br />

Procentandel<br />

Vi har oplevet en energibesparelse<br />

Vi har oplevet generelle økonomiske besparelser<br />

Der har ikke været nogen effekt <strong>af</strong> den energieffektive løsning<br />

Ved ikke<br />

Total<br />

63 %<br />

(360)<br />

35 %<br />

(200)<br />

7 %<br />

(41)<br />

24 %<br />

(137)<br />

130 %<br />

(738)<br />

14055/ Dansk Energi | 1. september 2010 41

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!