Åbn PDF-udgave - Det Faglige Hus

detfagligehus.dk

Åbn PDF-udgave - Det Faglige Hus

Sådan er du stillet under

strejke eller lockout

Eftersom Det Faglige Hus ikke er forhandlingspart under

forårets overenskomster, må vores medlemmer ikke medvirke

i eventuelle arbejdsnedlæggelser. Men du bliver ikke

ladt i stikken: Vi hjælper dig økonomisk, hvis du bliver forhindret

i at passe dit arbejde.

Fagforeninger må generelt ikke medvirke i eller

støtte en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse,

da man derved kan pådrage sig et

organisationsansvar. Hvis du deltager frivilligt

i en sådan konflikt, får du derfor ikke strejkegodtgørelse

fra os.

Hvis du derimod kan dokumentere, at du har

forsøgt at komme på arbejde, men er blevet

forhindret af enten en blokade eller en lockout,

får du udbetalt strejkegodtgørelse svarende til

højeste dagpengesats - dog maksimalt det

lidte tab. Du skal dog opfylde de almindelige

betingelser for at modtage faglig bistand ved

at have været medlem af en af fagforeningerne

i mindst to måneder. Hvis du er overflyttet fra

en anden fagforening, og medbringer mindst

to måneders anciennitet derfra, tæller disse

med.

Kommer du i denne situation, så kontakt Faglig

Hotline med det samme, så vi har mulighed

for at undersøge, hvad der rent faktisk foregår

på arbejdspladsen. Det er en fordel, hvis arbejdsgiveren

bekræfter, at du er blevet forhindret

i at passe dit arbejde.

Din allerede planlagte ferie kan blive annulleret

ved strejke. Såfremt du ønsker at afvikle din ferie

under en strejke, er det vigtigt, at du indgår

en aftale med din arbejdsgiver om, at du kan

afvikle ferie under strejke.

Er din arbejdsplads på vej i konflikt

Vi anbefaler, at du kontakter os så snart du

fornemmer, at din arbejdsplads måske vil blive

ramt af konflikt, så vi kan give dig den bedst

mulige vejledning. Kontakt Faglig Hotline på

tlf. 7610 9304.

Vidste du, at…

Vigtig frist – Barselsdagpenge fra

Udbetaling Danmark

Udbetaling af barselsdagpenge er nu overgået

til Udbetaling Danmark. For sen ansøgning indebærer,

at du først kan få barselsdagpenge

fra ansøgningstidspunktet. Ansøgningsfristen

udløber 8 uger efter fødslen. Får du løn under

en del af orloven, skal ansøgningen indgives

til Udbetaling Danmark senest 8 uger, efter at

lønudbetalingen er ophørt. Vær opmærksom

på, at selvom din arbejdsgiver lover at indsende

ansøgning om barselsdagpenge, er det dit

ansvar, at Udbetaling Danmark har oplysningerne

inden ansøgningsfristens udløb.

Opsagte offentligt ansatte kan

søge om penge til uddannelse

Er du opsagt og omfattet af overenskomst

under Offentligt Ansattes Organisationer

(OAO), har du mulighed for at søge om op

til kr. 10.000,00 hos Tryghedspuljen. Midlerne

skal anvendes til blandt andet kompetenceudvikling

og efteruddannelse. Det

er en forudsætning for at ansøge, at du er

opsagt på grund af besparelser, og at du

stadig er i opsigelsesperioden. Ordningen

ophører den 31. marts 2013. Medarbejdere,

der afskediges før den 1. april 2013,

men først fratræder senere, kan søge om

midler fra puljen. Læs mere på www.tryghedspuljen.dk

Pas på med aftaler om

lønnedsættelse

Det kan blive dyrt at indgå en aftale med din

arbejdsgiver om midlertidig lønnedgang. Hvis

du indgår en sådan aftale om midlertidig lønnedgang,

og virksomheden i mellemtiden går

konkurs, får du fra LG alene dækket den reducerede

løn og ikke den oprindelige. LG kan

nemlig ikke tage særlige hensyn, men kun

henholde sig til den indgåede aftale mellem

virksomhed og medarbejder.

3

More magazines by this user
Similar magazines