skoletilbud - Thisted Museum

arkiv.thisted.bibliotek.dk

skoletilbud - Thisted Museum

KIRSTEN KJAERS MUSEUM

Grafisk forløb på det

grafiske værksted

Et forløb på to dage.

Dag 1. besøg på skolen, introduktion

om grafik som kunstform i kunsthistorisk

perspektiv, og fremstilling af

trykplader.

Dag 2. kommer eleverne ud på

museet og arbejder med sine

trykplader.

(Alternativ et forløb på en dag med

monotypi (enkeltryk) på værkstedet.)

Målgruppe: fra 4. klasse

// skoletilbud

Kirsten Kjærs Museum er et privat kunstmuseum.

Hoveddelen af museet er portrætsamlingen af maleren Kirsten Kjær.

Derudover har museet fem gallerier / rum til separate udstillinger. 2001

blev det grafiske værksted og bronzeværkstedet taget i brug, ligesom

gæstehuset med 7 værelser gav plads til gæstende kunstnere.

Det grafiske værksted fungerer i dag for medlemmer som arbejder med

grafik, gæstegrafiker og i undervisningsforløb.

Museet ligger i naturskønne omgivelser, som appelerer til skulpturer i

landskabet/land art. Se mere på www.kkmuseum.dk

//

Landartdag

Dag 1. Eleverne introduceres for

kunst-begrebet landart på skolen,

lysbilleder, forsøg.

Dag 2. Eleverne kommer ud på museet,

der vi laver et konkret projekt

i landskabet. (Alternativ et forløb på

én dag på museet).

Målgruppe: fra 4. klasse

Portrættegning

Med udgangspunkt i den permanente

samling arbejder vi med

portrættegning.

Én dag, evt. med for-besøg på

skolen.

Målgruppe: fra 4. klasse

Andre muligheder

på respektive skole

Hvis skolen har et andet konkret

projekt som skal foregå på skolen

kan vi også arbejde der, f.eks.

udsmykning, maleri og anden billedfremstilling.

// KONTAKT

Kirsten Kjærs Museum

Kontaktperson: Underviser Pia Skogberg . Tlf. 5089 0003

skogberg@mail.dk · www.piaskogberg.dk

Undervisningssted:

Kirsten Kjærs Museum,

Langvadvej 64, 7741 Frøstrup

Pris i honorar: 350 kr pr. undervisningstime, inkl. forberedelser og evt.

møder, eksklusive materialer.

Bemærk: Jeg er tilmeldt BKF´s huskunstnerordning

(www.kunstraadet.dk), og ”Kunstner for ¼ pris”, Region Nord.

More magazines by this user
Similar magazines