Perspektivering af rapporten og fremtidig forskning - CFK ...

cfk.rm.dk

Perspektivering af rapporten og fremtidig forskning - CFK ...

Perspektiver – forskning og klinik

Jan Hartvigsen

Professor, forskningsleder, PhD


The worth of a profession:

This is what we know

This is what we don’t know

This is what we are doing to find out


Hvad fatter gør er altid det rigtige


Vi skal kunne klassificere patienterne

pålideligt i prognostiske grupper for

at kunne matche dem til behandling

Vi skal pålideligt kunne evaluere effekten

mhp at bestemme, om behandlingen har hjulpet

Vi skal pålideligt kunne valuere effekten

mhp at bestemme, om behandlingen har hjulpet

Vi skal kende effekten af de behandlinger,

vi tilbyder patienterne

Vi skal kunne klassificere patienterne

pålideligt i prognostiske grupper for

at kunne matche dem til kirurgi

“Prøv noget behandling og hvis det ikke hjælper, kan vi altid operere dig”


Nej men det er jo heller ikke det vi mener..

• There is some evidence from methodologically weak trials to indicate that some

physiotherapy interventions are effective for some specific shoulder disorders. The results

overall provide little evidence to guide treatment Green et al 2010 Cochrane Library

• Det betyder, at vi vedrørende fx træning og øvelser ikke ved

– hvilken form for træning

– hvordan den skal udføres

– i hvilke doser

– over hvor lang tid

– med hvilken intensitet

– hvilken effekt, vi kan forvente

• There is not enough evidence to say whether acupuncture works to treat shoulder pain or

whether it is harmful Green et al 2008 Cochrane Library

• Corticosteroid injections may be of limited short‐term benefit for shoulder pain Buchbinder 2009

Cochrane Library

• Uklart hvilke patienter der har nytte af kirurgi og hvor stor nytten er MTV 2011


Vi skal kunne klassificere patienterne

pålideligt i prognostiske grupper for

at kunne matche dem til behandling

Vi skal pålideligt kunne valuere effekten

mhp at bestemme, om behandlingen har hjulpet

Vi skal pålideligt kunne valuere effekten

mhp at bestemme, om behandlingen har hjulpet

Vi skal kende effekten af de behandlinger,

vi tilbyder patienterne

Vi skal kunne klassificere patienterne

pålideligt i prognostiske grupper for

at kunne matche dem til kirurgi

“Prøv noget behandling og hvis det ikke hjælper, kan vi altid operere dig”


Forskning

Databaser og kohorter

To strenget strategi

Randomiserede kliniske undersøgelser


Forskning

Databaser og kohorter

• Beskrivelse af forløb

• Prognose forskning

• Undergrupper, klassificering

• Monitorering

• Kvalitetsudvikling


Forskning

Hypotesetestning/RCT

“Hvis ikke træning har virket, er det godt at operere”

Forskningsbaserede

inklusionskriterier

Evidensbaseret

struktureret

behandlings/træningsforløb

Forskningsbaserede

inklusionskriterier +

randomisering

Kirurgi

Follow‐up

Sham

Kirurgi


Klinik

• Ikke kirurgisk tilgang ved tilstande som ikke er akut operationskrævende

• Læne os op ad fatter velvidende, at den ikke holder i længden

• Ikke basis for stigning i kirurgisk aktivitet ‐ snarere det modsatte

• Jo mere omfattende intervention jo stærkere indikation og evidens


This is what we know:

Patienter med smerter og funktionsnedsættelse i skulderen

tilbydes mange forskellige former for behandling fra enkle,

billige og sikre som fx hjemmeøvelser til komplicerede,

dyre og risikable som fx kirurgi

Vi er stort set på bar bund når vi skal rådgive patienter om

behandlingsvalg


This is what we don’t know:

• Hvilke ikke kirurgiske behandlinger der virker bedst for hvilke patienter

• Hvilken ikke kirurgisk behandling der skal udføres inden kirurgi

• Om der overhovedet skal foregå behandling inden kirurgi

• Hvordan vi selekterer patienter til kirurgi

• Hvilke kirurgiske procedurer der virker bedst på hvilke patienter

• Hvad vi skal gøre ved patienterne efter kirurgi

• ………..

• ………..

• ………..


This is what we are doing to find out:

Ambitiøse og dristige projekter savnes!!!


Tak for opmærksomheden!

More magazines by this user
Similar magazines