Checkliste til brug for APV på taxi og handicapområdet

bartransport.dk

Checkliste til brug for APV på taxi og handicapområdet

Checkliste til brug for APVtaxi og handicapområdet

Brug denne checkliste som supplement til standard APV materialet

fra Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

De konstaterede problemer overføres til skema 2 i APV skemaet hvis noget ønskes ændret

Arbejdsstedets indretning

1.1 Er der mulighed for indstilling af rattet ? Og udnyttes dette ?

1.2 Er der muligheder for indstilling af føresædet, og udnyttes dette ?

1.3 Er der kommunikationsradio/telefon i bilen ?

1.4 Har bilen automatgear ?

1.5 Findes der klimaanlæg ?

1.6 Er der kommentarer til ind- og udstigningsforhold ( hyppighed m.v. ) ?

1.7 Findes der partikelfiltre så indånding af evt. sundhedsskadelige stoffer undgås ?

1.8 Er der installeret et alarmsystem, og er brugen af dette kendt ?

Vognens indretning ( er der nogle forhold her der giver anledning til problemer ? )

2.1 Airbag

2.2 Sikkerhedszoner

2.3 Sikkerhedsseler

2.4 Antispin (ASR)

2.5 Antibloksystem (ABS)

2.6 Brakeassistant (BAS optimeres - ABS-system

2.7 Park-tronic (PTS) afstandssystem

2.8 Elektronisk stabilitetssystem (ESP)

2.9 Vibrationer - moment begrænses for at forbedre kørselsstabiliteten

Specielt for handicapbefordring

Bemærk - at Arbejdstilsynet i 2000 har en særlig indsats på dette område

3.1 Er der en god ståhøjde i bilen ?

3.2 Adgang i bilen, fx lav dørhøjde ?

3.3 Er der en lift til løft af kørestole ?

3.4 Er liften CE mærket eller opfylder den danske krav ? / er den vedligeholdt ?

3.5 Findes der fastgøringsanordninger i bilens bund, og er disse lettilgængelige ?

3.6 Skal der fjernes sæder for at få plads til kørestole ?

3.7 Findes der tekniske hjælpemidler til at reducere løft / bæring fx trappekravlere ?

3.8 Adgangsforhold ved af- og påstigning fx hjem, læge, hospital etc.

3.9 Vurder skub og træk i forb. med adgangsforholdene / Angiv hvor forholdene er uacceptable

(underlagets beskaffenhed, adgangsvejenes længde, stigninger )

3.10 Har chaufføren modtaget undervisning i løfteteknik ?

Arbejdets udførelse


4.1 Inddrages chaufførene i turplanlægningen ?

4.2 Findes der en procedure for instruktion af nye medarbejdere ?

4.3 Længden af arbejdsdagene

4.4 Førstehjælpskurser

4.5 Kursus i håndtering af bevægelseshæmmede

4.6 Køreteknisk kursus

4.7 Findes der et beredskab ved overfald, gidseltagning etc.

4.8 Chaufførkursus

4.9 Taxahåndbog

4.10 Kursus i service-minded adfærd

4.11 Geografi / bykendskab

4.12 Undervisning / træning i konflikthåndtering

4.13 Anmeldelse af arbejdsskader, uheld etc.

Vedligehold

5.1 Rengøring

5.2 Vask

5.3 Anden vedligehold

Andet der kan være relevant at medtage i APV'en

6.1 Sikkerhedsorganisation ved mere end 5 ansatte

6.2 Valg af leverandører ( værksteder, servicestationer m.v.)

6.3 Ansættelsesaftale

6.4 Overenskomstforhold

Tilføj evt. selv emner til checklisten

Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Fællessekretariatet

Sundkrogskaj 20, 2100 København Ø

Telefon : 77 33 47 11 Telefax 77 33 46 11

Dato :

Underskrift :

Leder

Medarbejder

More magazines by this user
Similar magazines