vejledning - BAR transport og engros

bartransport.dk
  • No tags were found...

vejledning - BAR transport og engros

Jeg kører last... 22/11/01 10:37 Side 12Klima i førerhuset:Det er meget vigtigt, at der er et behageligtklima i kabinen - uanset hvilken tid på åretdet er, og uanset hvor du befinder dig i verden.Klimaanlægget skal dog være afstemt efterdine arbejdsforhold, så du ikke udsætter digselv for alt for store temperaturforskelle.Dette gælder især, hvis du i dit arbejde harmange ud- og indstigninger.Førerhuse bør have et klimaanlæg, somgiver en effektiv ventilation uden træk.Kabineluften skal renses effektivt ved hjælpaf passende filtre.Man ved i dag, at der er øget risiko forlungekræft, hvis ikke luften udefra bliverordentligt renset.Der findes i princippet to forskellige klimasystemer:■ Ventilation med konventionel kølevæskevarmer.■ Aircondition med manuel temperaturkontrolog aircondition med automatisk temperaturkontrol(ATC-styret).Det sidste er nemmest at styre, og giver detbedste indeklima i kabinen.Som det ses på nedenstående illustration,er det vigtigt, at der er så mange udtag sommuligt således, at varme/kulde spredesrundt i hele kabinen, uden at det føles somtræk.Støj i førerkabinen:Det indvendige lydniveau i førerhuset bør være behageligt lavt under alle køreforholdsåledes, at samtale kan foregå uden at hæve stemmen.Udtrykt i decibel bør det ligge imellem 65 og 70 dB (A) ved normal marchhastighed.8 9


Jeg kører last... 22/11/01 10:37 Side 14Ratjustering:En individuelt tilpasset og bekvem kørestillinghar stor betydning for køresikkerhedenog chaufførens produktivitet og velbefindende.I de fleste lastbiler er det i dag enselvfølge, at der er servostyring.Enhver chauffør bør hurtigt og enkeltkunne indstille rattet til sin ideelle kørestilling.Rattets hældning og højde skal kunne justereshurtigt og let, dog ikke under kørsel.Rattets højde bør kunne justeres inden for120 mm. og hældningen inden for 20 0 .Sammen med stolens indstillingsmulighedergiver dette en perfekt kørestilling.Ind- og udstigning:Det er vigtigt at sikre en nem og sikker indogudstigning.Dette kræver, at døren til førerhuset mindstkan åbnes 90 0 .I moderne lastbiler er der mindst 2 trin oggerne 3. Trinene skal være brede, dybe ogskridsikre. Sikkerhedsmæssigt er det enstor fordel, hvis der er indbygget fodtrinsbelysningog gode faste indstigningshåndtagaf lejdertypen i begge sider.Indstigningen kan lettes ved, at rattet kanskubbes helt frem mod forruden. Dettegiver også bedre plads, når chaufførenskal sætte sig i stolen.10 11


Jeg kører last... 22/11/01 10:37 Side 16ØVELSER DU KAN LAVE I LØBET AF DIN ARBEJDSDAGSom nævnt før, hvis du har et multifunktionssæde, så stil lidt på det for hver 50 til 75 km -lidt op, lidt ned, mere lændesvaj, sædet lidt frem o.s.v. Det behøver ikke at være mere enden cm. i hver retning, men det vil gøre, at din krop som helhed arbejder mere dynamisk.Spænd begge balder, hold spændingen et øjeblik (tæl langsomt til 15), slap af og spændkun den ene balde, hold spændingen igen, gentag med den anden balde. Gentag dennespænding/afslapning af musklerne 4 – 6 gange.Har du fartpilot, så er der nogle små øvelser, du kan bruge, mens du kører:Løft højre hæl så højt du kan, hold spændingen (det skal spænde bag på underbenet ilæggen), mens du tæller langsomt til 15 - men selvfølgelig ikke så længe at du får krampe.Gentag med venstre hæl.Løft tæerne, hold hælen i gulvet, og spænd så meget du kan (det spænder på forsiden afunderbenet), hold spændingen et øjeblik. Gentag disse øvelser 4 – 6 gange på hvert ben,gerne et par gange i timen.12 13


Jeg kører last... 22/11/01 10:37 Side 18Øvelser du kan lave vedstop eller pauser:Når du stopper for at holde en pause, så ladvære med at hoppe ud af lastbilen, bruskskivernei din ryg bliver udsat for en enormbelastning, som kan medføre discusprolapser,brug trinene og gå langsomt og roligt ud aflastbilen.Pres knæene sammen, hold presset ca. 20 sek. (spændingen føles på indersiden aflårene) og slap så af, gentag også disse 4 - 6 gange.Løft begge skuldre så højt du kan op mod ørene, hold spændingen ca. 20 sek., slapherefter af og pres begge skuldre ned mod gulvet, hold også dette pres ca. 20 sek.Gentag disse to øvelser 4 – 6 gange med en lille pause mellem hver gang.Læg hovedet ned på den ene skulder, prøv at presse-skift til den anden skulder, prøv atpresse.Forsøg at presse hovedet bagud mod nakkestøtten, hold spændingen, mens du tællerlangsomt til 15 - slap af.Gentag også disse to øvelser 4 - 6 gange med lille pause mellem hver gang.14 15


Jeg kører last... 22/11/01 10:37 Side 20Ved længere stop/overnatning har du ogsåmulighed for at lave nogle øvelser :Prøv, når du vågner, i liggende stilling atspænde alle muskler på bagsiden af kroppen,så du løfter balderne fra underlaget.Tag nu 2 - 3 ture i roligt tempo rundt omlastbilen - du kan her kontrollere gods ogdæk og mange andre ting.Her er et par gode øvelser, du kan prøve,mens du går rundt om bilen:■ prøv at gå på tæer■ gå lidt ned i knæ■ sving rundt med armene■ prøv at ”skubbe” lastbilen - sæt det eneben strakt bagud, lad tæerne pege ligefrem, hænderne skal være under skulderhøjde,læn dig frem, så lægmusklen påbagerste ben udspændes, husk, hold hæleni underlaget, skift efter et par minutterben og gentag (ikke hugge). Denne sidsteer en god øvelse for lægmusklerne.Tag herefter med begge hænder om detene bøjede knæ, forsøg med hænderne attrække knæet op mod brystet, mens dusamtidig forsøger at presse benet nedadmod fodenden, styrken skal være lige storbegge veje således, at der ikke sker enbevægelse, gentag med det andet ben.Prøv også at lave denne øvelse ved, at dutrækker knæet op mod modsatte sidesskulder, igen skal ben og arme være ligestærke - her skal du mærke en spænding ibalden.Vend om på maven, spænd alle muskler påforsiden af kroppen, stød fra med armenesåledes, at kroppen løfter sig fra madrassen.16 17


Jeg kører last... 22/11/01 10:37 Side 22Sæt dig op på kanten af køjen, hul foden letuden at krumme tæer, pres storetåen ned iunderlaget og prøv at sprede de andre tæer.LITTERATURHENVISNINGLov om arbejdsmiljø, Lovbekendtgørelsenr. 784 af 11 oktober 1999Kapitel 4 Almindelige pligter, § 15 & 15a.stk 1.Læg f.eks. venstre underben over højreknæ, tag om ankelen på højre fod og lav etlille pres ind mod kroppen, gentag dettemed højre underben.Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867af 13 oktober 1994 som ændretaf Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 1017af 17 december 1997 om Arbejdets udførelse.Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 1018af 15 december 1993 om arbejderbeskyttelse ivejtransport.Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 801af 4 oktober 1993 Støjgrænser påarbejdspladsen.At-anvisning 6.1.0.4. om sikkerheds- ogsundhedsarbejde.Når du kommer ud af lastbilen, er det engod ide at strække kroppen godt igennem.Stil dig med god afstand mellem fødderne,lad som om du med højre arm vil skifte enpære i loftet, læg vægten over på det eneben, gentag med det andet ben. Denneøvelse kan godt gentages 3 - 4 gange,(dette er noget, du sikkert tit har gjort udenat tænke på det som en øvelse).Husk at, hvis du efter en længere pause kangå eller løbe en lille tur, så vil det kommedig til gode resten af dagen. Lidt motion erbåde sjovt og særdeles gavnligt, når dusom chauffør sidder ned det meste afdagen.Husk, du skal have det godt, når du er påarbejde, og du er selv den første til at gørenoget ved det !At-meddelelse 1.03.1 omVelfærdsforanstaltninger.At-meddelelse nr. 4.05.3 (marts1998)Vurdering af arbejdsstillinger ogarbejdsbevægelser.At-meddelelse nr. 4.10.3 (april 1998)Ryg-, nakke- og skulderbesvær.Cirkulære af 19/08-58 Politiet ogArbejdstilsynet.Rådets forordning nr. 2829/77af 12 december 1977(AETR-overenskomsten).Rådets forordninger nr. 3820/85 og 3821/85af 20 december 1985 om harmonisering afvisse bestemmelser på det sociale områdeinden for vejtransport og om kontrolapparatetinden for vejtransport.Her er der plads til, at du kan gøre egnenotater, f.eks. øvelser som du selv har fundetpå, og som du synes er gode.18 19


Jeg kører last... 22/11/01 10:37 Side 24Branchearbejdsmiljørådetfor transport og engrosLay-out: Søren Sørensen’s TegnestueTryk: PrintDivision1. udgave, 1. oplag år 2001ISBN nr. 87-90994-03-5Varenummer 122004Vejledningen kan købes i Arbejdsmiljørådets Service Centerwww.arbejdsmiljobutikken.dk20

More magazines by this user
Similar magazines