Plastmager - 3F

industriensuddannelser.dk

Plastmager - 3F

plast

mager

uddannelsen


Hvad er en

plastmager?

E

n plastmager er en håndværker,

som arbejder med store computerstyrede

maskiner og robotter for at

fremstille produkter i plast. Produkterne

kan være alt lige fra flydele til

tandbørster og mange andre nødvendige

ting, som vi bruger i vores

hverdag, f.eks.:

• Vindmøllevinger, vinduer

eller racerbiler

• Computere, TV og mobiltelefoner

• Drikkeflasker, legetøj, sko og

meget, meget mere

Plastprodukter er med andre ord en

uundværlig del af vores hverdag - og

det er dygtige plastmagere også!

Som plastmager arbejder man både

med hovedet og hænderne, fordi

man kontrollerer tunge maskiner

med avanceret IT. Man skal f.eks.:

• Klargøre og indstille de store computerstyrede

produktionsmaskiner

• Programmere industrirobotter

og transportbånd

• Forarbejde mange forskellige

plastmaterialer

• Opstille og udskifte støbeforme

• Sørge for at maskinerne fungerer

Niklas er snart færdig med sin uddannelse som plastmager hos

Coloplast, hvor han arbejder med fremstilling af medicinsk udstyr.

Uddannelsens

opbygning

U

ddannelsen til plastmager varer

4 år og veksler mellem skole og

praktikophold. Det meste af tiden –

næsten 3 år - arbejder du som lærling

i en praktikvirksomhed. Den

Godskrivning

Hvis du har arbejdet længe i industrien,

har gennemført forskellige

kurser, har uddannelsesbeviser eller

lignende, kan din uddannelsestid

forkortes eller du kan få undervisning

på et højere niveau. Det hedder

sidste skoleperiode afsluttes med

din svendeprøve, hvor du bliver

plastmager.

Hvis du stopper uddannelsen efter

2 år får du titlen plastmedhjælper.

Uddannelsesforløbet kan se sådan ud:

Grund- Trin 1 Trin 2

forløb Plastmedhjælper Plastmager

Skole Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole Praktik

20 uger 10 uger 10 uger 10 uger 5 uger

at få lavet en kompetencevurdering.

Det er skolen som laver vurderingen,

så tal med dem om det.

Skolen kan også hjælpe dig, hvis du

har svært ved at læse, eller synes

det er meget lang tid siden, du har

gået i skole.

Der er bestemt ikke noget ensformigt

ved mit arbejde.

Vi får hele tiden noget nyt ind, som

er med til at gøre arbejdsdagene forskellige.

Det er en fremtidssikret uddannelse.

Der er ingen tvivl om, at der bliver

brug for endnu flere plastmagere, som

kan mere og mere. Det udvikler sig hele

tiden, og der er gode jobmuligheder.

Jeg har helt sikkert valgt den rigtige

uddannelse!


uddannelsens

indhold

g

ennem uddannelsen som plastmager

lærer du at gennemføre en

plastproduktion, hvor du får mange

spændende plasttekniske og produktionsmæssige

udfordringer.

I praktikvirksomheden lærer du for

eksempel at:

• Opstille, indkøre og optimere

driften på avancerede produktionsanlæg

• Opdage fejl på produkter og støbeforme

og vurdere, hvad der er galt,

så fejlen kan rettes

• Bedømme kvaliteten af både

råvarer og færdige produkter bl.a.

ved hjælp af inspektions- og

måleudstyr

På skolen får du bygget oven på

det, du lærer på virksomheden, og

du lærer noget om teorien og baggrunden

for mange af de ting, du

oplever på virksomheden.

Du får bl.a. kendskab til:

• Forskellige plastmaterialer og

mulighederne for at anvende dem

• Opbygningen af styringssystemer

og produktionsanlæg

• Betjening af robotter

• Fremstillingen af forme til

plastproduktion

• Kvalitetskontrol og kontrolteknik

• Dokumentation og konstruktion

ved hjælp af IT

• Arbejdsorganisering og innovation

i plastindustrien

Kombinationen af praktik og skole

betyder, at du får en bred og meget

brugbar uddannelse - og der er stor

efterspørgsel på uddannede plastmagere

i dansk plastindustri!

Skolerne

Du kan uddanne dig til plastmager på to skoler - Den jydske

Haandværkerskole i Hadsten, og AMU SYD i Ribe.

Den jydske Haandværkerskole uddanner flest unge, mens AMU

SYD har specialiseret sig i de særlige uddannelsesforløb for

voksne. På begge skoler er der gode muligheder for at bo på

skolen i de perioder, skoleundervisningen varer.

På AMU SYD bor du på et skolehjem med gode enkeltværelser,

der mest af alt minder om et hotel med god forplejning.

På Den jydske Haandværkerskole bor der ca. 300 elever fra

flere forskellige uddannelser - det svarer næsten til at være

på efterskole, og der er mange forskellige ting, man kan lave

i fritiden - f.eks. tage en tur i poolen...

Udlandet

Mange danske plastvirksomheder

har afdelinger i udlandet, så der

er gode muligheder for et ophold

i udlandet, både som en del af

uddannelsen, eller når du er færdiguddannet

som plastmager.


Reglerne og

alt det praktiske

Godkendelse til praktikvirksomhed

For at en virksomhed kan bruges som

praktikvirksomhed, skal den godkendes.

På www.industriensuddannelser.dk

kan virksomheden hente et

godkendelsesskema klar til brug.

Økonomi

Du får løn under uddannelsen, og din

praktikvirksomhed får refusion fra

AER. Spørgsmål om overenskomst

kan besvares af din 3F-afdeling.

Virksomheden kan kontakte DI for

yderligere information.

Voksenlærling

Hvis du er over 25 år, har du mulighed

for at blive voksenlærling med

en højere løn. Kontakt din lokale 3Fafdeling,

som kan hjælpe dig på vej.


Mere information

om uddannelsen

Du kan finde mere information om uddannelsen,

praktikmulighederne og andre uddannelser på:

www.blivplastmager.dk

www.ug.dk www.praktikpladsen.dk www.vidar.dk

www.industriensuddannelser.dk

Du kan få mere at vide om

uddannelsen hos skolerne:

Den jyske Haandværkerskole

www.hadstents.dk

AMU SYD

www.amusyd.dk

Billederne er venligst udlånt af Lego og www.blivplastmager.dk

www.di.dk www.3f.dk www.industriensuddannelser.dk

More magazines by this user
Similar magazines