Hvem skal bestemme

knoldsparker

Om demokratiets og grundlovens historie

INDHOLD

Hvem skal bestemme?

- om grundlov og demokrati før, nu og i fremtiden

1. udgave, 1. oplag

© Forfatterne og Nationalt Videncenter for Historie- og

Kulturarvsformidling, Vejlevej 2, 7300 Jelling

Teksten er sat med Open Sans og Derivat No1

Grafisk opsætning og tryk: PrinfoVejle

Layout: Kasper Rumann Madsen

Håndtegnede illustrationer, kort og modeller: Mikkel Maltesen.

Tak til Astrid Møller Danielsen for gode råd.

ISBN: 978-87-997363-2-4

Fra www.historieogkulturarv.dk er der fra juni 2015 adgang til:

- En digital udgave af bogen

- En lærervejledning

- To grundlovsgeneratorer

- Rollespil om Grundloven 1915 m.m.

Alle tekstkilder i bogen er sprogligt bearbejdet af pædagogiske

hensyn. Nærmere oplysninger om de anvendte kilder findes i

lærervejledningen.

HVAD SKAL VI MED DEMOKRATI?

OLDTIDENS ATHEN – DEMOKRATIETS VUGGE

OPLYSNINGSTIDEN OG REVOLUTIONER

ENEVÆLDEN AFVIKLES

FORFATNINGSKAMP OG SYSTEMSKIFTE

KVINDERS KAMP FOR VALGRET

GRUNDLOVEN 1915

GRUNDLOVSÆNDRINGEN 1915 – HVORFOR?

DEMOKRATIET I KRISE?

HAR DEMOKRATIET DET GODT?

VORES DEMOKRATI I FREMTIDEN?

REGISTER

BILLEDLISTE

5

9

17

25

35

39

45

53

63

71

75

79

80

Similar magazines