Read article (pdf - 920 KB) - Jens Bursell

bursell.dk

Read article (pdf - 920 KB) - Jens Bursell

s. 20-22_Sa? snurrer det: STANDARD Hvide side 15/09/09 15:37 Side 21attraktivt under selve spinstoppet,som under indspinningen, fortællerhan. – Eller sagt på en andenmåde: Det perfekte flyderingsblinkskal kunne fiske godt meden ekstremt varieret indspinningshastighed– samt kunne fiske effektivtselv med spinstop på fx 5-8 sekunder over dybere vand.Med et blink der kan dette, bliverfiskeriet især på lidt dybere vandlangt mere effektivt, fordi manlige pludselig også fisker effektivtvertikalt. På denne måde maksimererman chancen for hug underhele indspinningsforløbet. Snurrebassener designet til at fungereperfekt under disse forhold.– En flyderingstur, til Bornholm,står særlig skarpt i erindringen,fortsætter Brian. – Med minflydering padler jeg ud til et stenrev,der løber parallelt med kysten.Pladsen er næsten lige blevetaffisket af et par spinnefiskere,der nu er et stykke længere oppeSnurrebassen funger mindst ligeså godt til torsk som til havørred.Her er det Jesper Nielsen med etknippe flotte torsk taget påSnurrebassen str. 6 iflourscerende gul/grøn.ad kysten. Da jeg er 40 meter frarevet, tager jeg et kast bagovermin skulder, og allerede inden jeghar startet indspinningen, mærkerjeg et voldsomt hug i stangen. Detviser sig hurtigt at være en rigtigpæn ørred, der trækker mig rundt iet godt stykke tid, inden jeg kanlande den 4,3 kilo tunge, sølvblankeskønhed. En fed fornemmelseefter man har gået en hel kilometermed flyderingen på nakken.“…GENNEMLØBS-BLINKET KROGEREFTER MIN MENINGMARKANT BEDRE,HVIS DEN HÆNGERLØST HÆNGSLET IEN FAST LØKKE”.Indtil videre har jeg fået i omegnenaf halvtreds havørred påSnurrrebassen her i år, og jeg erikke i tvivl om, at jeg kommer tilat fange mange flere. Udovergode kasteevner, rotationen ogden livlige gang, så er også lakeringenpå Snurrebassen helt unik.Den er nemlig – modsat de flesteandre blink, lakeret med en mat,UV-gennemtrængelig lak, der imodsætning til den traditionelleblanke autolak, som de fleste➛Brian Kristensen med en af de mange havørred, der i 2009er faldet for hans Snurrebasser.Den nye gennemløber Snurrebassen har helt sikkert etkæmpe potentiale – ikke blot til kystfiskeri, men ogsåkastefiskeri fra flydering eller småbåd. Blinket, der fås ifire forskellige udgaver og otte farvevarianter kan købeshos Sport Dres i København og Rønne.Fisk & Fri · 21


s. 20-22_Sa? snurrer det: STANDARD Hvide side 15/09/09 15:37 Side 22SNURREBASSEN➛blink er forsynet med, giver enmarkant højere UV-refleksion.Dette øger attraktionen væsentligt.Og netop fordi blinket kan fiskesså langsomt, er det helt perfekttil den kolde tid, vi går ind inu.En anden superfed detalje vedSnurrebassen er, at den rotererskråt ned igennem vandet, hvilketselvfølgelig giver mulighed for etlængere spinstop på en givendybde i forhold til, hvis blinkethavde snurret lodret ned. Ofte laverjeg et lille slag til siden medstangen inden spinstoppet, dettefår blinket til at dreje op til 90 graderog starte rotationen sidevers iforhold til en evt. følgende fisk.Dette har jeg rigtigt gode erfaringermed.– MONERINGEN AF KROGEN, er heltklart bedst, hvis du monterer den ien perfection loop, pointererBrian. – De fleste kystfiskere,som fisker gennemløber, binderkrogen med en normal styrendekunde – eksempelvis en grinnerknude. Men blinket kroger eftermin mening markant bedre, hvisden hænger løst hængslet i en fastløkke. Årsagen er dels, at krogenpå grund den løse hængsling letterefår fat på et tidligt tidspunkt,og derfor kroger dybt. Og hvisikke den får fat dybt inde i munden,så smyger den sig bedrelangs kæben og får ordentligt fatrundt om den.Den bedst mulige beskyttelse afknuden sker ved at montere en 3mm FBJ soft gummiperle med fxglow lige oven for den. Det giveren markant bedre beskyttelse enden traditionel perle af hård plast,fordi gummiet absorberer chokpåvirkningen i stedet for blot atANDRE ROTERENDE BLINKDer findes også andre gennemløbsblink,der i et mere moderatomfang kan rotere om sin egenakse, nemlig Sillingen, Henry’soriginale hvidmetals fladbuk i 15-20 gram samt P & T blinket Trutta.Men på grund af deres flade konstruktion,er de svære at kaste rigtiglangt, pointerer Brian, og hantilføjer at også pladeblinket Snapseni 20 gram har en vis rotationom sin egen akse, som dog hæmmesen del af, at blinket skaltrække krogen med rundt – i modsætningtil hvis det havde været engennemløbskonstruktion.Denne 6,4 kilos fisk puffede enenkelt gang til blinket, hvorefterjeg lavede et spinstop, og etsekund efter havde pragtfiskenher inhaleret Snurrebassen, fortællerBrian Kristensen. Og deter lige præcis det der kendetegnerblinket – hvis først du laver etspinstop for næsen af en fisk, såtager de den bare – hver gang!overføre den. Størrelsen på perlenpasser helt perfekt med, at den kilersig fast uden at glide ned overselve knuden – og er som skabt tildet 0,40 mm fluorocarbon forfangpå 70-100 cm, som jeg altid monterermine gennemløbere på.Fordelen ved fluorocarbon, udover at det er mindre synligt endnylon og fletline, er at det givermindre friktion og dermed bedrerotation af blinket. Forfangetmonterer jeg til hovedlinen meden kirurgknude, slutter Brian.“HVIS FØRST DULAVER ETSPINSTOP FORNÆSEN AF EN FISK,SÅ TAGER DE DENBARE – HVERGANG”.JOHN PETERSEN, der i midthalvfemsernevar en af de første til atknække koden med de store kystørrederpå Stevns, er en andenhardcore kystfisker, der har testetSnurrebassen her i 2009. – De førsteseks testture i foråret gav i alt19 havørred op til 3,5 kilo, hvorafen meget stor del af dem huggedepå spinstoppet, fortæller John.– Mit fiskeri foregik primært påSydsjælland, og der har især værettale om klassisk badekarsfiskerimed ture af 3-4 timers varighed.Ofte har jeg været ude for atkomme ned på pladser, hvor derhar stået 3-4 kystfiskere i flere timerog blanket, hvorefter jeg alleredeefter få kast har fået fisk,slutter John.Jo – der er ingen tvivl om, at derer mange spændende muligheder iSnurrebassen. Ikke kun for kystfiskerne,men også for å- og P & Tfolket, der ønsker et mere langtkastende alternativ til de traditionelleroterende kunstagn.Fiskerejser til hele verdenBestil vores katalog påwww.atlantik.dkAtlantik Travel A/S - en del af Limpopo Travel A/S Grupperejser 2009/2010Zihuatanejo, Mex. fra 17.595,-Los Roques fra 17.995,-Cayo Costa, Florida fra 13.995,-Jersey fra 10.500,-Alaska fra 29.995,-Canada NC, øst fra 13.995,-Canada BC, vest fra 14.495,-Olympic Pen., USA fra 14.995,-Grønland fra 13.995,-Trysil, Norge fra 5.195,-Lainio, Sverige fra 10.995,-Slovenien fra 11.495,-22 · Fisk & Fri

More magazines by this user
Similar magazines