PDF - 342KB - Krüger A/S

kruger.dk
  • No tags were found...

PDF - 342KB - Krüger A/S

Find mere information på www.kruger.dk For kontaktoplysninger klik her eller ring +45 39 69 02 22Krüger er eneforhandler iDanmark af kvalitetsudstyrfra Huber TechnologyROTAMAT®Tromlerist med kileformede lameller Ro 2Pålidelig og gennemtestet indløbsrist for kommunale renseanlæg ogbehandling af industrielt spildevand og procesvand⊲⊲med integreret ristegodspresse⊲⊲med integreret ristegodsvask⊲⊲mere end 1500 installationer på verdensplan


ROTAMAT® Tromlerist Ro 2Udfordringen – vores løsningFor at fjerne den størst mulige del af de flydende,bundfældede og suspenderede stoffer er første skridten mekanisk behandling i både kommunale renseanlægog industrielle anlæg (for proces- og spildevandsbehandling).Målet er at opnå den størst mulige udskilning afuorganisk materiale under de aktuelle hydrauliskeforhold.Driftsikkerhed, effektivitet og en hygiejnisk proces ervigtige faktorer for et mekanisk separationsanlæg.ROTAMAT® Tromlerist med kileformede lameller Ro 2fungerer efter et patenteret system, som er en kombinationaf sigtning, vask, transport, komprimering ogafvanding samlet i én enhed.Afhængig af ristelamellernes afstand (0,5 - 6 mm) ellerhulstørrelsen (2-6 mm) samt ristearealet (ristekurvmed diameter op til 3.000 mm) kan gennemløbetjusteres individuelt for specielle anlægskrav.Design og funktionROTAMAT® Tromleriste med kileformede lameller erenten placeret direkte i kanalerne eller som enhedermonteret i en tromle med en hældning på 35 o .Spildevandet løber ind gennem den skråtstilledetromles åbninger. På grund af de kileformede lamellervil ristegods enten tilbageholdes eller passere frit gennemlamellerne.Flydende og bundfældede stoffer tilbageholdes afristekurven. Blænding af tromlens overflade medristegods afføder en øget filtreringseffekt således atristestoffer, som er mindre end spalterne, også holdestilbage.Ristekurven begynder at rotere når et forvalgt niveauforan risten overskrides som følge af at risten tilstoppes.Den roterende ristetromle løfter ristegodset opi et trug, hvor de spules og transporteres videre tilkomprimeringsdelen. Efterfølgende er der afkast tilcontainer eller transport system, hvis man ønsker atflytte det yderligere.ROTAMAT® Tromlerist Ro 2 er udført i rustfrit ellersyrefast rustfrit stål. Den kan også leveres i specialstålefter kundens ønske.Risten kan installeres direkte i kanalen eller i enseparat beholder.Ro2: kileformetristekurv > 0.5 mmRPPS: Hulpladekurv≥ 2 mm(Hulpladekurv < 2 mmfås også som HUBER ROTAMAT®Membranrist RoMem)


Integreret ristegodsvaskesystem IRGATil optimering af processen kan man påbygge et integreretristegodsvaskesystem IRGA. Det sænker indholdetaf organisk materiale i ristegodset til et minimum.⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲Optimalt forhold mellem pris og præstationEnkel monteringMinimerer affaldsudgifterForbedrer drifts- og hygiejniske forholdNæsten total udvaskning af fæcesCa. 50% vægtreduktionPræsteret afvanding = op til 40% TSFlere parallelle ROTAMAT® Tromleriste Ro 2med integreret ristegodsvaskesystem IRGAAfvandingsydeevnen kan forøges til mere end 45% DRved at installere et højtryksanlæg (HP) i det integrerederistegodsvaskesystem IRGA. Denne kombinationgaranterer maksimum afvandingsydeevne og reducererbortskaffelses- og driftsomkostningerne.Fordele ved ROTAMAT® Tromlerist med kileformede lamellera) Lavt tryktab - Høj udskilningseffektDa tromlens form og placering gør ristens areal væsentlig størreend en lodret eller stejlt placeret rist, giver denne et lavt tryktab,høj udskilningseffekt og en maksimal produktion.b) Alt udført i rustfrit stålDa maskinen er udført i rustfrit eller syrefast rustfrit stål er der ingenfare for korrosion og derfor begrænset behov for vedligehold.d) Udendørs installationROTAMAT® Tromlerist Ro 2 kan suppleres med et varmelegeme ogisolering for udendørs montering.e) EftermonteringROTAMAT® Tromlerist Ro 2 er forberedt til eftermontering, såsystemet kan tilpasses skiftende krav. Varmesystem og/eller integreretristegodsvasker kan eftermonteres.c) Flere funktioner i et systemROTAMAT® Tromleriste Ro 2 fjerner ristestof, transporterer, vasker,afvander og komprimerer i én enkelt pladsbesparende enhed.Et tilhørende posesystem (ekstraudstyr) garanterer drift udenlugtgener.f) Lav vedligeholdelseIngen smøring – det er tilstrækkelig med et regelmæssig eftersynog visuel inspektion.


Et par eksempler på installationerStrukturanalyseROTAMAT® Tromlerist med kileformede lamellerRo 2 installeret i kanal med en flytbar ståloverdækning,størrelse 600 til 3.000 mm i diameter.ROTAMAT® Tromlerist Ro 2 med vindue ioverdækning.ROTAMAT® Tromleriste med kileformede lamellerinstalleret i en tank.Ristegodsafkastet kan føres sideværts væk framaskinen.RistestørrelserRistekurvens diameter:600 – 3000 mmHulstørrelse:2 – 6 mmInstallationsvinkel:35 oVarianter:Fås som HUBER ROTAMAT®Lamelafstand:0,5 – 6 mmMembranrist RoMemKONTAKT OSBenny HöökAfdelingschefMobil: 60 38 41 59E-mail: bnh@kruger.dkAsger Bülow BechProduktchef, HuberMobil: 26 30 02 52E-mail: abb@kruger.dkKrüger A/SClaus SørensenServicechef - Sjælland og FynMobil: 20 23 76 18E-mail: cas@kruger.dkTorben HorumServicechef - JyllandMobil: 52 13 04 10E-mail: teh@kruger.dkE-mail: kruger@kruger.dkwww.kruger.dkNovember 2010Gladsaxevej 363DK-2860 SøborgTlf: +45 39 69 02 22Haslegårdsvænget 18DK-8210 AarhusTlf: +45 87 46 33 00Indkildevej 6 CDK-9210 Aalborg SØTlf: +45 98 18 93 00Baldersbækvej 7DK-2635 IshøjTlf: +45 43 30 01 11

More magazines by this user
Similar magazines