Biocat - fjerner kalk som naturen gør det - Krüger A/S

kruger.dk

Biocat - fjerner kalk som naturen gør det - Krüger A/S

BiocatFjern kalk som naturen gør detWaterCryst katalysator teknologiBiocat KS kalkbeskyttelse


Plastikrør til varmt vand og rustfrit stålrørtil koldt vand. i installation efter 2 år medvand, med en hårdhed på 23 °dH.Der er hverken tilført kemikaliereller fjernet mineraler fra vandetPlastikrør i varmtvandsinstallationefter 8 år. Monteret 1 m efter varmtvandsbeholder.Biocat KS beskyttelse modkedelsten♦♦♦♦♦♦Beskytter vandanlægget mod udfældning af kalkBaseret på Watercryst katalysatorteknologi hvor i der sker en naturligtforekommende proces - biomineraliseringBevirker at kalken i vandet ikke udfældes i rørledninger,varmevekslereog varmtvandsbeholdereYder beskyttelse selv ved høje temperaturerKan bruges i lejligheder, parcelhuse, etagebygninger, kommerciellebygninger og industrianlægHar været brugt med succes i over 10 årGalvaniserede rør. Ingen korrosion, men enreducereing af tværsnit på 80% efter 12 år.Biocat KS – et anlæg af høj kvalitetKontrolsystemet:Styreenhed og automatventilRustfrit stål og rødgods:Høj kvalitets materialer underbyggerhele teknologien i BiocatanlæggetNem installation:Leveres med værktøj til skift af patron


Indbygningsskema1. Vandmåler2. Eventuelt filter3. Biocat KS anlæg4. Afløb5. Elektricitet (230V, 50Hz)6. Tilgangsledning til varmtvandsanlæg7. Varmtvandsbeholder8. Varmeveksler9. Varmtvandsregulering10. AftapningModel KS 3000 KS 6000 KS 6500 KS 7000Max. vandforbrug 750 1500 3200 5700Max. antal personer* op til 7 op til 15 op til 32 op til 57Driftsomkostninger pr. år DKK ca. 112 ca. 164 ca. 261 ca. 335Tilslutnings dimension DN 25 (1" AG) DN 32 (1 1/4" AG) DN 40 (1 ½" AG) DN 40 (1 ½" AG)Tryk min./max. 1 - 6 bar 1 - 6 bar 1 - 6 bar 1 - 6 barVægt 12,5 kg 14 kg 26 kg 30 kgIndbygningslængde 234 mm 234 mm 239 mm 239 mmHøjde / tilslutningshøjde 520 mm 620 mm 870 / 750 mm 870 / 750 mmBredde 280 mm 280 mm 320 mm 320 mmDybde 330 mm 330 mm 375 mm 375 mmStrømforbrug til desinfektion 602 W 602 W 1202 W 1202 WStrømforbrug ved normal drift 1,7 W 1,7 W 1,7 W 1,7 WEltilslutning 50 Hz /230 V 50 Hz /230 V 50 Hz /230 V 50 Hz /230 V*Uanset antallet af personer må max. daglig vandforbrug ikke overskrides hvis anlægget skal have den ønskedeeffektVedligeholdelseBiocat KS anlægget fungerer automatisk og er vedligeholdelsesfrit.Efter 5 år skal katalysator patronen udskiftes af kvalificerede fagfolk.Regelmæssig visuel inspektion anbefales..VIGTIGT:Anlægget er kun godkendt til drikkevandsinstallation i Tyskland. I Danmark må anlægget kun installeres iforbindelse med det varme brugsvand i henhold til gældende lovgivning.Krüger Aquacare A/SFabriksparken 502600 GlostrupTlf.: +45 43 45 16 76Fax: +45 43 45 35 24aquacare@kruger.dkwww.aquacare.dk

More magazines by this user
Similar magazines