Views
3 years ago

Reg. nr.: 08041.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen

Reg. nr.: 08041.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen

Reg. nr.: 08041.00 Fredningen vedrører ... -

Afgørelser – Reg. nr.: 08041.00Fredningen vedrører: Holmegaards MoseDommeTaksationskommissionen 26-11-2009Naturklagenævnet 29-04-2009Frednings nævnet 31-03-2006, 08-10-2004AftalerDiv. aftalerSenarie Senarie 3.1Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst

 • Page 3: Fredningsnævnet for Sydsjælland,
 • Page 48 and 49: FREDNINGSNÆVNET FOFt1J~STRØMS AMT
 • Page 50 and 51: dej af matr. nr. l an Holmegård, H
 • Page 52 and 53:

  •Fredningen har yderligere til fo

 • Page 54 and 55:

  Fredningen skal ikke være til hind

 • Page 56 and 57:

  {.uden tilladelse efter planlovens

 • Page 58 and 59:

  Lb.nr.:Matr.nr.:Heraf omfattet af n

 • Page 60 and 61:

  Lb.nr.:IVIatr.])r.:Heraf omfattet a

 • Page 62 and 63:

  For arealer, der er omfattet af omr

 • Page 64 and 65:

  Del af matr. nr. 7 a smst. af areal

 • Page 66 and 67:

  erstatningen herfor. Ved erstatning

 • Page 68 and 69:

  FREDNINGSNÆVNET>

 • Page 70 and 71:

  "\'For lokalkommiteen i Suså kommu

 • Page 72 and 73:

  Side 4/5_De mødende blev gjort bek

 • Page 74 and 75:

  ,X- "REGeNt 2tJ y/FREDNINGSNÆVNET

 • Page 76 and 77:

  "IIIIFormanden henledte opmærksomh

 • Page 78 and 79:

  ~Fremsendes, idet udskriftens rigti

 • Page 80:

  l.t.·FREDNINGSNÆVNETFOR STORSTRØ

 • Page 83 and 84:

  ?6/03 '03 18:19 FAX 55361710 VORDIN

 • Page 118 and 119:

  Skov- og Naturstyrelsen, Falster St

 • Page 120 and 121:

  Holmegård Mose - Naturpleje og nat

 • Page 122 and 123:

  Holmegård Mose - Naturpleje og nat

 • Page 124 and 125:

  Holmegård Mose - Naturpleje og nat

 • Page 126 and 127:

  Holmegård Mose - Naturpleje og nat

 • Page 128 and 129:

  Holmegård Mose - Naturpleje og nat

 • Page 134 and 135:

  08041. 00DISPENSATIONER>Afgørelser

 • Page 136 and 137:

  "Fremsendes, idet udskriftens rigti

 • Page 138 and 139:

  Lars Malmborg udtalte sig i overens

 • Page 140 and 141:

  Fredningsnævnet for Sydsjælland,

Muligheder for yderligere fredning og bedre ... - Naturstyrelsen
Reg. nr.: 07730.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02599.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 06140.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07546.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05799.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 00000.02 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Reg. nr.: 00282.00 Fredningen vedrører: Randbøl ... - Naturstyrelsen
Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07924.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05648.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05825.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07954.01 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07921.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05895.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07780.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02748.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 08020.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05695.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07748.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 06059.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02777.01 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
07928.00 Fredningen vedrører: Æbelø - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 00902.00 Fredningen vedrører: Galgebakke ...
Reg. nr.: 02606.00 Fredningen vedrører - Naturstyrelsen
Afgørelser – Reg. nr.: 01016.00 Fredningen ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 04586.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen