ARKITEKTFORBUNDETS LANDSMØDE 2009 - Arkitekt

arkitektforbundet.dk

ARKITEKTFORBUNDETS LANDSMØDE 2009 - Arkitekt

ARKITEKTFORBUNDETS LANDSMØDE 2009- Arkitekt- og designuddannelserne, kompetencer og selvforståelse!PROGRAM:9.30INDSKRIVNING / MORGENKAFFE10.00VELKOMST & BERETNING V/ FORMAND METTE CARSTAD10:20INTRODUKTION TIL FORMIDDAGENS TEMA V/ FORMAND METTE CARSTADArkitektens, planlæggerens og designerens selvforståelse og identitet.10:30 – 11:00OPLÆG V/ ARKITEKT OG DESIGNER KNUD HOLSCHER11:00 – 11:30OPLÆG V/ ARKITEKT OG BYGGECHEF VED UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSENANNIKEN KIRSEBOMHvad karakteriserer arkitektens, planlæggerens og designerens selvforståelse – og hvordanpåvirker uddannelsen ens selvsyn – og karrieredrømme? Er arkitekten, planlæggeren ogdesigneren specialist eller generalist – og ændrer man opfattelse af sin faglighed undervejs ikarrieren?- 2 erfarne arkitekter og designere giver et personligt tilbageblik på deres karriere.Kaffe og frugt11:30 – 12:15WORKSHOPS FOR DELTAGERNEHvad mener vi selv - matcher nyuddannede og studerendes arkitekt- og designdrømme den reellekarriere?12:15 – 13:00FROKOST13:00INTRODUKTION TIL EFTERMIDDAGENS TEMA V/ FORMAND METTE CARSTADHvad karakteriserer arkitektens kompetencer – hvilke faglige kvalifikationer vægterKulturministeriet og uddannelsesinstitutionerne – og hvorfor?13:10 – 13:30OPLÆG V/ KONTORCHEF FRANK RECHENDORFF MØLLER, KULTURMINISTERIETI hvilken retning bør arkitekt- og designuddannelserne udvikle sig og hvorfor?- Om fusioner, akkrediteringskrav og Kulturministeriets faglige ambitioner for arkitekt- ogdesignuddannelserne.13:30 – 14:30


PANELDISKUSSION MED UDDANNELSESINSTITUTIONERNEEr der forskel på at være uddannet designer i Kolding og København; arkitekt i København, Århusog Ålborg – og kan `ålborguddannelsen´ påberåbe sig titlen som en arkitekt- ogdesignuddannelse?Deltagere i Paneldiskussion:Rektor Sven Felding, Kunstakademiets ArkitektskoleRektor Staffan Henriksson, Arkitektskolen AarhusRektor Peter Bysted, Danmarks DesignskoleRektor Elsebeth Gerner Nielsen, Designskolen KoldingInstitutleder: Michael Mullins, Aalborg Universitet, Arkitektur & DesignProfessor, studieleder Ellen Braae, Københavns Universitet, Skov & Landskab14:30 – 15:00DEBAT– salen åbnes for debat og spørgsmål til paneldeltagerne15:00 – 15:30KAFFE OG KAGE15:30 – 16:15OPLÆG VED /V JOURNALIST OG FORFATTER GEORG METZJournalist og forfatter Georg Metz tegner et billede af arkitekten, planlæggeren og designeren setudefra.16:20 – 16:50UFORMEL SNAK / MED VIN, VAND OG SALT18:30Middag på Restaurant– pris pr. deltager: 150 kroner. Læs mere på www.arkitektforbundet.dkTILMELDING & PRAKTIKTILMELD DIG LANDSMØDET 2009 PÅ WWW.ARKITEKTFORBUNDET.DKSENEST DEN 4. SEPTEMBER.ØNSKER DU AT DELTAGE I EFTERFØLGENDE MIDDAG, SKAL DU INDBETALE150 KR. PÅ KONTO NR. 2191-8475 953 992. HUSK AT SKRIVE NAVN &FØDSELSDATO + LANDSMØDE PÅ DIN INDBETALING.DET ER GRATIS FOR ALLE MEDLEMMER AT DELTAGE PÅ LANDSMØDET –OG ARKITEKTFORBUNDET REFUNDERER DINE TRANSPORTUDGIFTER TILDEN BILLIGSTE OFFENTLIGE TRANSPORT.HAR DU SPØRGSMÅL ER DU ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTEARKITEKTFORBUNDETS SEKRETARIAT:TLF: 32 83 69 90 / E: SEKR@ARKITEKTFORBUNDET.DK

More magazines by this user
Similar magazines