Læs mere i Optiline 50 kataloget (pdf) - Schneider Electric

schneider.electric.dk
  • No tags were found...

Læs mere i Optiline 50 kataloget (pdf) - Schneider Electric

P117182OptiLine 50installationssystem2


100%75%nytSelv om du genkender de installationsvenlige løsninger og den høje kvalitet,så er OptiLine 50 et helt nyt installationssystem. En af nyhederne er, at helesystemet kan leveres i halogenfrit materiale, og at varemærket ikke længere erThorsman, men Schneider Electric.færre deleEt effektivt installationssystem bør være enkelt! OptiLine 50 består derfor afcirka 360 dele istedet for de mere end 3.000 komponenter, som normalt indgåri et installationssystem.50%hurtigereInstallationstiden kan halveres, da OptiLine 50 indeholder smarte løsningersom klikfunktioner, kanaler med aftageligt toplåg, forinstallerede produkter,installation uden brug af værktøj.25%mere for pengeneOptiLine 50 består af få og genanvendelige dele. Det forenkler og giver en tidseffektivog fleksibel installation, hvilket sænker totalomkostningen sammenlignetmed andre systemer.0%problemerEnkelhed kendetegner OptiLine 50 i både konstruktion og funktion. Eftersomdet er selvinstruerende og ikke kræver specialløsninger, er risikoen for problemerminimal.3


OptiLine 50 - detnye systemVi er stolte.Som Thorsman har vi udviklet Nordens mest populære installationssystemmed 25 millioner meter installerede kanalerbag os.Men stopper udviklingen her?Overhovedet ikke! Som Schneider Electric har vi fremstilletOptiLine 50 – et helt nyt installationssystem – og du undrerdig sikkert over hvorfor.Svaret er smidigheden i din hverdag. Den er og har altidværet vores fokus. Vi har derfor udviklet et nyt, enklere oghurtigere installationssystem.OptiLine 50 er resultatet.P117178P117181KanalerPå væggen, højt oppeeller langt nede? Ja,vores kanaler installererdu præcis hvordet passer dig. Vælgmellem aluminium i femstørrelser, og plast ellerPVC i fire størrelser.InstallationsstaveVed hjælp af installationsstave bliver installationenvirkelig fleksibel for slutbrugeren. Det er bare atflytte rundt på el og data efter behov!P116194P116911P116915MøbelbokseTil den nemmeste ogpæneste tilgængelighedhar du vores brede sortimentaf møbelbokseat vælge imellem, f.eks.drejelig, indbygget ellerpop-up.P117180InstallationsstandereTil størst mulig fleksibilitetkan el og datafremføres under gulvetog derfra gøres tilgængeligvia stabile ogletmonterede installationsstandere.P116912P117187GulvbokseTil faste gulvinstallationerfindes smarteløsninger i OptiLine50’s sortiment, med robusteog letmonteredegulvbokse i plast ellerrustfrit stål.P116901P116900InstallationsstikforbindelseDer findes højst sandsynligtikke en meretidsbesparende mådeat installere på endmed installationsstikforbindelser.Selvfølgeligindeholder OptiLine 50flere varianter af denneløsning.4


P1171855


P112674100% nytSelv om du måske synes, du genkender nogle af delfunktionerne,så er OptiLine 50 installationssystem faktisk helt nyt.Ved at udnytte de smarteste funktioner fra foregående systemer,komplettere med nye og tilføje vores viden om hvordaninstallatøren arbejder, er det lykkedes at lave et nyt system.Selvfølgelig indgår det også som en central del af vorestotalløsning af hele byggeriet. Det tjener du på!InnovativtTakket være mulighed for installationsstikforbindelser,monterede installations kabler, uden brugaf værktøj og forinstallerede produkter, kan duarbejde meget hurtigt med OptiLine 50.Da systemet også passer sammen med SchneiderElectrics øvrige sortiment, får du nu tilgang til etbredt udbud til hele bygningen!EffektivtDa OptiLine 50 indeholderalle de dele,som installationenkræver, slipper du for atimprovisere og kan istedetfokusere på selveopgaven.6


Installér påhalv tid!OptiLine 50 er den sidstebrik i puslespillet, som gør atSchneider Electrics udbudtil byggerier er komplet. MedOptiLine 50 tilbyder vi etkomplet sortiment af hurtigeog smarte løsninger.P113611P117183GulvflangeEn ny og elegant mådeat gøre strømmen tilgængeligmidt i rummet.Vores nye gulvflangeer lige så praktisk sompæn. Med Canalis ogbakker under gulvet erel, tele og data tilgængelig.Der skal barelaves et hul og så installeresen gulvflange oginstallationsstanderen.Ændres behovet skallåget blot lægges påigen.Låget kan klare enmeget høj belastning.P112698P117181P112711Skjulte udtagI kanalen 140 H erudtag ene skjult underet låg. Det er estetiskpænt og let at gørerent. Det reducerer detelektriske felt med optil 85%.Mini Pop-upEn perfekt løsning til detmindre eller akutte behov.Vores diskrete minipop-up passer f.eks. iskriveborde og diske, iskoler, receptioner ogbiblioteker.7


75%færre dele– enklere kandet ikke blive!Fra et normalt systems antal dele, somkan løbe op i omkring 3.000 komponenter,til cirka 360 dele.Det er den væsentligste årsag til, atOptiLine 50 kan forenkle din hverdagradikalt. Det bliver betydeligt nemmereat planlægge installationen og bestilledelene. For ikke at tale om hvor megetenklere det bliver at udføre selvearbejdet, da vi har valgt de smartesteog mest tidsbesparende løsninger tilmonteringen!Uden brug af værktøjTakket være muligheden for at vælge et stortudbud af forinstallerede produkter samt klikfunktionkan du stort set arbejde uden værktøj. Sætsammen og tilslut!Nemmere kan det vist ikke være!Rent og pæntDa hovedparten af installationens planlægninglaves inden bestillingen, undgår du at justere ogimprovisere på pladsen. Du får dele og kabler i færdigeenheder. Så undgår du også at være den, derroder på byggepladsen. Der er altid rent og pænt,efter at OptiLine 50 er installeret.P112433Den unikke gulvflange er afgørende for fleksibiliteten. Tag centrumlåget af og tilslut enforinstalleret installationsstander eller møbelboks.Flytning? Læg låget på og lav et nyt hul til gennemføring hvor det skal bruges.8


Nemmest af alt – forinstalleretAt bestille forinstallerede produkter er den absolut hurtigste og nemmestearbejdsmetode. Den kræver lidt mere planlægning inden installationen, men erhurtigt monteret. Det er bare at sætte stikket i, så er installationen klar!OptiLine 50’s princip omfleksibilitet gør det nemmere,ikke bare at udvideinstallationen. Systemeter også meget enkelt atdemontere og genanvende,den dag du skal ændre påhele installationen.P117182Næst-nemmest – Klik-klik, klart!Vores ønske om installation uden brug af værktøj har været i højsædet ved udviklingen af OptiLine 50.Vores udtag klikkes enkelt fast i kanalen. Ved hjælp af denne teknik bliver installationen hurtig og pålidelig,men ikke uigenkaldeligt perma nent, så du ikke kan ændre den. Demontering af en klik-installation er lige såsmidig.P117197P117183P117184P116915P117180P116192P116914P1171789


50%hurtigere installationFærre dele og den innovative anvendelse af tidsbe-sparendefunktioner, som f.eks. installationsstikforbindelser ogkanaler med aftageligt låg, gør at OptiLine 50 halverer denarbejdstid, som sædvanligvis kræves for en installation. Dunår altså dobbelt så meget, som du plejer. OptiLine 50 giverdig helt nye muligheder i arbejdet.En helt ny måde at arbejde på – og at tænke på!Ikke noget ondt om faglig stolthed og håndværkskunnen. Det er tværtimodfantastiske egenskaber. Men hvorfor afisolere kabler og sætte skruer i, når derfindes enklere og fremfor alt hurtigere måder at arbejde på? Med OptiLine 50arbejder du dobbelt så hurtigt.Test selv, det er fantastisk smidigt.P11718325%mere for pengene!OptiLine 50 består af færre dele, som desuden kan demonteresog genanvendes, så systemet er en økonomisk sundinvestering. Men den største gevinst er, at du som installatørkan nå mere på kortere tid.OptiLine 50 giver altså mere for pengene!10


P112341P111106P101877Mere for pengeneEftersom en stor del af OptiLine 50 består af færdigeenheder istedet for enkelte artikler, kan systemetlet genanvendes. Med OptiLine 50 udførerelektrikeren arbejder på brøkdelen af den tid, somen traditionel el-installation kræver.Er en halveret installationstidikke hurtig nok til dig?Tips: Bestil forinstalleredeOptiLine-enheder, så gårarbejdet 80% hurtigere.En sund investeringAt vælge Opti Line 50 er en økonomisk sund investeringfor en topmoderne infrastruktur, som aldrigbegrænser dine lokalers udlejningsmuligheder.At OptiLine 50 desuden er fremstillet miljørigtigtved bl.a. materialvalg, gør jo valget endnu nemmere.11


P1171840% problemerTakket være erfaringer fra tidligere installationssystem kendervi til både fordele og mangler. Så det har været nemmereat forebygge svaghederne. Resultatet er OptiLine 50,som giver 0% problemer. Skulle noget alligevel gå galt, kandu regne med god support.Der er også et beregningsprogram og support til forskelligeCAD-programmer, som gør det enkelt at gøre det rigtige frastarten!Derfor er vi helt sikre på, at du kommer til at sætte pris påOptiLine 50.Mere end 250 installatører, rådgivereog brugere har hjulpet tilUdviklingen af OptiLine 50 har stået på i flere årog er sket i tæt samarbejde med mere end 250installatører, rådgivere og brugere. Vi har kontinuerligtfået deres synpunkter og afstemt voresprototyper efter dem. I OptiLine 50 installationssystemfinder du de løsninger, som blev godkendt.Denne udviklingsmetode er måske ikke så normal,men med tanke på resultatet, så burde den væredet. For hvem andre end kunderne ved hvad, dehelst vil have?Lav fejl – hvis du kan!Med OptiLine 50 er detså godt som umuligt attilslutte forkert. Installationsstikforbindelsenholder til og med styr påfasefølgen.12


Intet er overladt til tilfældighederneOptiLine 50 er gennemtænkt i mindste detalje. På installationsstanderentil venstre ses de afrundede kanter, som for hindrerkabelskader og o-ringen som beskytter mod fugt og udlignerujævnheder. På installationsstanderen nedenunder ser du den nyegulvgennemføring til maksimal fleksibilitet.P94545P117183P112687P117185De fritståendeinstallationsstave tilsluttesi loftet via en spiral slange,som gør det muligtat flytte staven indenfor enradius på 3 meter. Tungog stabil fod, rundeller rektangulær.P112714P94466P112688Man kan gøre sådan,sådan eller sådanOptiLine 50 er forberedttil at passe sammenmed andre systemer.Fastgørelsen til Canalis,gitterbakker osv. er alleredelavet, så du slipperfor at «trylle»!Fokus på detaljerFor slutbrugere har alle de små detaljer, somafrundede kanter, aftagelige låg, klikfunktion osv.,måske ikke nogen større betydning. Men somhåndværker ved du, at alle disse detaljer giver etsmidigt, kundetilpasset og funktionelt slutresultat.Et installationssystem som aldrig giver problemer!P9446513


Udtag OptiLine 50UdtagSortimentInstallationskoblingP111176Type Farve DimensionerAntal/pk. Varenr. EAN-nr.A/B/C (mm)Installationskobling GST18/OSIInstallationskobling med Gesis ® GST 18i3, han og OSI interface, 3-polet. Materiale: PA.Han, 3-polet Hvid 16/37/55 10 INS60010 360648 512 4568P111178P111180P111177P111179P111181501t0010P111185 P111184InstallationsstikforbindelseP116899, P116900P116901, P116902OptiLine 50 afbryderP116903, P116904P116905, P116906P111170P111565P111168P111169Installationskobling Wago/OSIInstallationskobling med Wago Winsta ® , han og OSI interface, 3-polet. Materiale: PA.Han, 3-polet Lysegrå 18/37/47 10 INS60012 360648 512 4582Installationskobling Ensto/OSIInstallationskobling med Ensto-Net ® , han og OSI interface, 3-polet. Materiale: PA.Han, 3-polet Grå 14/37/48 10 INS60014 360648 512 4605Distributionsblok GST18/OSIDistributionblok med Gesis ® GST 18i3 hun/han og OSI interface, 3-polet. Med låsefunktion. Materiale: PA.Han/hun, 3-polet Hvid 32/40/55 10 INS60011 360648 512 4575Distributionsblok Wago/OSIDistributionsblok med Wago Winsta han/hun og OSI interface, 3-polet. Materiale: PA.Han/hun, 3-polet Lysegrå 36/40/50 10 INS60013 360648 512 4599Distributionsblok Ensto/OSIDistributionsblok med Ensto-Net ® han/hun og OSI interface, 3-polet. Materiale: PA.Han/hun, 3-pole Grå 30/40/48 10 INS60015 360648 512 4612Mellemstik til stikkontaktindsatsMellemstikket anvendes til sammenkobling af flere stikkontakter.Mellemstik Grå - 10 501T0010 570330 214 1215Installationskobling, 3-poletInstallationskobling GST 18i3, 3-polet, S B1 ZR1, med skruesamling og trækaflastning. Til kabler 0.75-2.5 mm², Ø 6.5-10.5 mm,250V, 16A, usamlet. Materiale: PA.Hun Hvid 13/28/70 10 INS70010 360648 007 2918Han Hvid 13/28/70 10 INS70011 360648 007 2925Stikkontaktenhed, dobbeltDobbelt stikkontaktenhed med jording, labelvindue og label. Beskyttet. Klikkes ind i fronten.Materiale: PC/ABS.Installationsstikforbindelse HvidGrå50/40/120 1 INS62600INS62601Installationsstikforbindelse,EDBHvidGråStikkontaktenhed, indsatsDobbelt stikkontaktindsats. Klikkes ind i fronten.Materiale: PC/ABS.Stikkontaktindsats 230V HvidGråStikkontaktindsats 230V,EDBAfbryderHvidGrå50/40/120 1 INS62602INS6260350/40/120 1 INS62700INS6270150/40/120 1 INS62702INS62703360648 018 5670360648 018 5687360648 018 5694360648 018 5700360648 018 5731360648 018 5748360648 018 5755360648 018 5762Afbryder inklusiv kontakt med tangent/er, installationskobling med låg, beskyttelseskasse og labelvindue/label. Kontakt/tangentdelen kan drejes 90° for øget brugervenlighed ved horisontal eller vertikal montering (se billede til venstre). Klikkes ind ifronten. 250V 16A.Materiale: PC/ABS.2-polet, 1 tangentHvidGrå100/40/50 1 INS66100INS66101360648 511 5054360648 511 5061P111166P1111671-pol med fjedertryk, 1tangentHvidGrå100/40/50 1 INS66102INS66103360648 511 5078360648 511 5085P111170P1111712x1-pol, 2 tangenterHvidGrå100/40/50 1 INS66104INS66105360648 511 5092360648 511 5108P111172P1111732x1-pol, 2-vejs medfjedertryk, 2 tangenterHvidGrå100/40/50 1 INS66106INS66107360648 511 5115360648 511 5122P111166P1111671-pol, 2-vejs, 1 tangentHvidGrå100/40/50 1 INS66108INS66109360648 511 5139360648 511 514618


OptiLineinstallationskanalerHer er stammen i det nye installationssystem OptiLine 50: De nye kanaler som erkonstrueret til at lette og effektivisere dit arbejde. De giver dig maximal fleksibilitet, ialt fra placering til montering, og kan anvendes overalt – over eller under bordhøjde,igennem væggene eller rundt om hjørner. Alle har masser af plads samt adskilterum til stærkstrøm og øvrige kabler. Vælg mellem halogenfri plast og blyfri PVC i firestørrelser eller aluminiumskanaler i fem størrelser. Samtlige kanaler er lette at håndtereog skære, hvilket formindsker den tid, du skal bruge på pladsen til monteringen.En skjult nyhed - 140HDenne kanal er lige så smart som praktisk!Smart fordi låget mindsker de elektriske feltermed op til 85% fra transformator, som tilsluttesi udtaget.Praktisk fordi det bliver lettere at komme til udtagene,lettere at gøre rent og det ser pænere ud,når et låg dækker udtagene.P11294850%Med OptiLine 50 kandu enkelt formindskeinstallationstiden med50%. Kanaler forsynedefra toppen, tillbehør medklikfunktion og udtag medinstallationsstikforbindelsergør monteringen ekstremthurtig og enkel.Halogenfri plast eller aluminium?Kanalerne i halogenfri plast eller blyfri PVC kan vælges med hvide ellerantracitgrå fronter og udtag. Aluminiumkanalerne findes i natureloxeret oghvid udførelse samt med fronter i aluminium eller halogenfri plast.21


140H – skjuler og beskytter140H er en godt skjult nyhed. Udtag, ledninger, stikpropperog transformatorer – alt bliver skjult under låget, der kanåbnes. Låget reducerer også de elektriske felter med op til85%. 140H giver en usædvanlig pæn installation.Hvad mere kan man ønske sig?Enkel montering! Opsætbasisprofilet i helerummet først. Montérderefter udtagene vedarbejdspladsen og afslutmed låget og låsen tilbasisprofilet.P112350P112349P112353Færdigt kit forenklerbestillingenLåget med tilhørendemonteringstilbehør bestillespå ét nummer. Enkelt!Sæt til tilslutning affremføringskanalSkal du tilslutte fremføringskanal,er der etsæt med alle dele, på étbestillingsnummer.Beskytter modelektriske felterLåget skjuler udtagene ogreducerer de elektriske feltermed op til 85%.22


Aluminum, halogenfriplast eller PVCDer er kanaler til de fleste behov. Alle er lette at montere og har tilbehør medklikfunktion. Fronten er kun 50 mm, men eftersom alle tilslutninger laves udenforkanalen med installationsstikforbindelser, så er det ikke noget problem at kommetil.P113591P113592Forudstansede huller tilenkel fremføringPVC og halogenfrie plastkanaler120 og 140 harudslagsblanketter, somgør det hurtigt og enkelt atføre kablerne til udtagene.Aluminiumkanalerne harforudstansede huller.Aftageligt lågKanalerne 120 og 140 haraftageligt låg, som giverdig mulighed for at trækkedatanetværket oppefra i detstore rum. Praktiskt og nemt!Enkel jording afaluminiumkanalTilslut jordingsadapteren påudtagets OSI-grænsefladeog tilslut jord på front ogkanaldel ved hjælp afklemmer.Hurtige og sikredatainstallationerDatakablerne lægges idet åbne, øverste rum.Overbøjningsbeskyttelsensørger for, at bøjningsradiussenaltid er rigtig og atkablerne ikke skades.24


P117179P113597P113598P113596Let at samle på en pænmådeSamlestykket og udjævningssættetgør det let at samlepå en pæn måde.Befæstigelsesmaterialesom gør tingene lettereVi har et sortiment afbefæstigelsesmateriale somgør dit monteringsarbejdelettere.Fronter i halogen friplast skal ikke jordesAnvend fronter i halogenfriplast i aluminiumskanalen,så slipper du for at jorde.Kabelholderen– en hjælpende hånd.Holder kablerne på pladsunder monteringen, men kanogså blive siddende til ekstrasikkerhed.BeskyttelsesfolieSamtlige kanaler leveresmed beskyttelsesfoliei transparent plast, forat undgå skader undermontering.Justerbare hjørnerDer findes justerbareindvendige- og udvendigehjørner til kanalerne 120 og140. Hjørnerne overlappermod kanalen, hvilket giverpæne samlinger.25


InstallationskanalerOptiLine 50 kanalDesign og dimensionerOversigtsbilledeP111568611382111109127431. Basisprofil2. Aftageligt låg3. Front4. Indvendigt hjørne5. Udvendigt hjørne6. Endestykke7. Gennemføringsflange8. Samlestykke9. T-stykke10. Samlestykke til låg11. Kabelhylde12. Samlestykke til front13. Samlestykke (2 eller 3, afhængigaf størrelsen på kanalen)14. Jordingskit514P112348140H8232251711. Kanaldel2. Låg3. Indvendigt hjørne med låg4. Udvendigt hjørne med låg5. Endestykke6. Samlestykke, låg7. Samlestykke, udvendigt lågkit68. Udvendigt kit (hængsletudvendigt låg, fronter, endestykker,kabelholdere)9. Fremføringskit (basis enhed,låg, skruer, jordingskit,kabelbeskyttelser)419Design og dimensionerPlastikkanalP111502AluminiumskanalP111503Aluminiumskanal 140HP111504P112315P112428P112429P112430P112425P112426P11242726


InstallationskanalerOptiLine 50 kanalKabelkapaciteto. of power cables, 3x2.5 mm² (Ø 12 mm)KabelkapacitetAnbefalet udnyttelsesfaktor: 50%80100Fill factor50%Kabler benyttet i eksemplerne:Data Ø 7 mmStrøm Ø 12 mm (3x2.5 mm 2 )Mere detaljerede kabelkapacitetsberegninger kan laves med vores specifikationsværktøj.Kanal med udtag og installationsstiksforbindelserData og strømAnbefalet kabelkapacitet* når der er både data- og strømkabler i samme kanal:Størrelse 805 10 15 20 25 Anbefalet 30 35 kabelkapacitet*:40 45 50 55 15 60 25 30 35 40No. of VDI cables, FTP (Ø 7 mm) Størrelse 100Data eller strømStørrelse 80Data: Max 14 kablerStrøm: Max 5 kablerAntal strømkabler, Ø 12 mm (3x2.5 mm 2 )P112310P112311Størrelse 100Anbefalet kabelkapacitet*:Data eller strømData: Max 26 kablerStrøm: Max 9 kabler20105Data og strømEller kombinationer, se skema.0*Med udnyttelsesfaktor 50%.Antal datakabler, Ø 7 mmKanal med udtag og installationsstiksforbindelserP1123121Størrelse 120Anbefalet kabelkapacitet*:1. Data: Max 16 kabler2. Strøm: Max 5 kabler2P1123131P112314Størrelse 140Anbefalet kabelkapacitet*:1. Data: Max 24 kabler2. Strøm: Max 6 kabler1Størrelse 140HAnbefalet kabelkapacitet*:1. Data: Max 20 kabler2. Strøm: Max 4 kabler22*Med udnyttelsesfaktor 50%.Kanal uden udtagP111217Størrelse 80Anbefalet kabelkapacitet*:Data eller strømData: Max 31 kablerStrøm: Max 10 kablerData og strømAnbefalet kabelkapacitet* når der er både data- og strømkabler i samme kanal:Størrelse 100Størrelse 80Antal af strømkabler, Ø 12 mm (3x2.5 mm 2 )20P111219Størrelse 100Anbefalet kabelkapacitet*:Data eller strømData: Max 50 kablerStrøm: Max 17 kabler1510100Data og strømEller kombinationer, se skema.580*Med udnyttelsesfaktor 50%.00 5 10 15 20 25 30 35 400 45 50 55 60 25Antal af datakabler, Ø 7 mm27


InstallationskanalerOptiLine 50 kanalValgguide plastHalogenfri plast og PVC kanal og tilbehør, størrelse 80 - 100KanalstørrelseHalogenfri80P111216Kanaldel Indvendigt hjørne, fast Udvendigt hjørne, fast Fladvinkel 90º, kit EndestykkeVarenr./EAN-nr.INS12100360648512 3080Antal/pk.Varenr./EAN-nr.10 m INS12101360648512 3097Antal/pk.Varenr./EAN-nr.1 INS12102360648512 2103Antal/pk.Varenr./EAN-nr.1 INS12103360648512 3110Antal/pk.Varenr./EAN-nr. Antal/pk.1 INS12104360648512 31272100INS1220010 m INS122011 INS122021 INS122031 INS122042P111218360648512 3172360648512 3189360648512 3196360648512 3202360648512 3219PVC80INS1215010 m INS121011 INS121021 INS121031 INS121042P111216360648512 3165360648512 3097360648512 3103360648512 3110360648512 3127100INS1225010 m INS122011 INS122021 INS122031 INS122042P111218360648512 3257360648512 3189360648512 3196360648512 3202360648512 3219TilbehørType Farve Antal/pk. Varenr. EAN-nr.P110471 P110472Udjævningsstykke til front 50mmHvidMørkegrå55INS12902INS13903360648 512 3455360648 512 3998P85787Kabelholder Grøn 5 ISM10901 360648 002 8403P103979Samlestk. Hvid 10 INS12905 360648 512 347928


Vægflange Samlesæt T-stk., vertikal 80 T-stk., vertikal 100 Front 50 KabelhyldeVarenr.Antal/pk.Varenr.Antal/pk.Varenr.Antal/pk.Varenr.Antal/pk.Varenr.Antal/pk.Varenr.Antal/pk.INS12105360648512 31341 INS12106360648512 31411 – – – – INS12900360648512 3431INS12901*3606485123448*Mørkegrå30 m30 mINS12904360648512 346224 mINS12205360648512 32261 INS12206360648512 32331 INS12107360648512 31581 INS12207360648512 32401 INS12900360648512 3431INS12901*360648512 344830 m30 mINS12904360648512 346224 m*MørkegråINS121051 INS121061 – – – – INS1295030 m ISM1090224 m360648512 3134360648512 3141360648512 3509360648002 8410INS122051 INS122061 INS121071 INS122071 INS1295030 m ISM1090224 m360648512 3226360648512 3233360648512 3158360648512 3240360648512 3509360648002 841029


InstallationskanalerOptiLine 50 kanalValgguide plastHalogenfri plast og PVC kanal og tilbehør, størrelse 120 - 140KanaldelIndvendigt hjørne,justerbarUdvendigt hjørne,justerbarEndestykkeVægflangeKanalstørrelseVarenr.Antal/pk.Varenr.Antal/pk.Varenr.Antal/pk.Varenr.Antal/pk.Varenr.Antal/pk.Halogenfri120P111220INS12300360648 512326410 m INS12301360648 51232711 INS12302360648 51232881 INS12304360648 51232952 INS12305360648 51233011140P111222INS12400360648 512336310 m INS12401360648 51233701 INS12402360648 51233871 INS12404360648 51233942 INS12405360648 51234001PVC120P111220INS12350360648 512335610 m INS12301360648 51232711 INS12302360648 51232881 INS12304360648 51232952 INS12305360648 51233011140P111222INS12450360648 512342410 m INS12401360648 51233701 INS12402360648 51233871 INS12404360648 51233942 INS12405360648 51234001P110471 P110472TilbehørType Farve Antal/pk. Varenr. EAN-nr.Udjævningssæt til front 50 Hvid5INS12902360648 512 3455mmMørkegrå5INS13903360648 512 3998P85787Kabelholder Grøn 5 ISM10901 360648 002 8403P104058Samlestykke til toplåg Hvid 1 INS12911 360648 512 3493P101500P110672Afstandstk. til toplåg Grøn 10 INS12910 360648 512 3486Afskærmningsplade til kanal – 10 INS12311 360648 512 3332P110099Afskærmningsplade tilhjørne– 1 INS12312 360648 512 3349P103979P109864Samlestykke Hvid 10 INS12905 360648 512 3479Kabelbeskytter ved bøjning Hvid 5 INS12310 360648 512 332530


Samlesæt T-stk., vertikal 80 T-stk., vertikal 100 Front 50 KabelhyldeVarenr. Antal/pk. Varenr. Antal/pk. Varenr. Antal/pk. Varenr. Antal/pk. Varenr. Antal/pk.INS12306360648 51233181 INS12107360648 51231581 INS12207360648 51232401 INS12900360648 5123431INS12901*360648 5123448*Mørkegrå30 m30 mINS12904360648 512346224 mINS12406360648 51234171 INS12107360648 51231581 INS12207360648 51232401 INS12900-INS12901*-*Mørkegrå30 m30 mINS12904360648 512346224 mINS123061 INS121071 INS122071 INS1295030 m ISM1090224 m360648 5123318360648 5123158360648 5123240360648 5123509360648 0028410INS124061 INS121071 INS122071 INS1295030 m ISM1090224 m360648 5123417360648 5123158360648 5123240360648 5123509360648 0028410Øvrigt tilbehørEksempler på konsoller og tilbehørEksempler på fastgørelserFastgørelse til hurtig og sikker installation.Konsoller og tilbehør til fastgørelse på væg. Se side 46.31


InstallationskanalerOptiLine 50 kanalValgguide aluminiumAluminiumskanal og tilbehør, størrelse 80 - 100Kanalstørrelse80P111217Kanaldel Indvendigt hjørne, fast Udvendigt hjørne, fast Fladvinkel 90º, kitVarenr. Antal/pk. Varenr. Antal/pk. Varenr. Antal/pk. Varenr. Antal/pk.INS13100 H 10 m INS12101 H 1INS12102 H 1INS12103 H 1360648 5123516360648 5123097360648 512 3103360648 512 3110INS13150 E360648 512352310 mINS13151 A360648 51235301INS13152 A360648 512 35471INS13153 A360648 512 35541100P111219INS13200 H360648 512359210 mINS12201 H360648 51231891INS12202 H360648 512 31961INS12203 H360648 512 32021INS13250 E360648 512360810 mINS13251 A360648 51236151INS13252 A360648 512 36221INS13253 A360648 512 36391H = Hvid, E = Eloxeret, A = AluminiumTilbehørType Farve Antal/pk. Varenr. EAN-nr.P106223 P106222 P103977Front 50HvidEloxeretMørkegrå25 m25 m30 mINS13900INS13950INS12901360648 512 3974360648 512 4025360648 512 3448P110471 P111198 P110472Udjævningssæt til front 50mmHvidAluminiumMørkegrå555INS12902INS13902INS13903360648 512 3455360648 512 3981360648 512 3998P85788KabelhyldeHvidEloxeret24 m24 mINS12904INS13904360648 512 3462360648 512 4001P85787Kabelholder Grøn 5 ISM10901 360648 002 8403P103979Samlestk. Hvid 10 INS12905 360648 512 347932


Endestykke Vægflange Samlesæt T-stk., vertikal 80 T-stk., vertikal 100Varenr. Antal/pk. Varenr. Antal/pk. Varenr. Antal/pk. Varenr. Antal/pk. Varenr. Antal/pk.INS12104 H360648 5123127INS13154 A360648 512356122INS12105 H360648 51231341 INS12106 H360648 51231411INS13156 A 1360648 5123578INS12107 H360648 51231581 INS12107 H360648 51231581INS12204 H360648 5123219INS13254 A360648 512364622INS12205 H360648 51232261 INS12206 H360648 51232331INS13256 A 1360648 5123653INS12107 H360648 5123158INS13157 A360648 512358511INS12207 H360648 5123240INS13257 A360648 512366011Tilbehør til aluminiumskanalType Farve Antal/pk. Varenr. EAN-nr,P106221Jordklemme 10 mm 2 _ 10 INS13951 360648 5124032P112421EMC slange Sort 1 INS13952 360648 5124049P87196Jordklemme _ 20 ISM10952 360648 0028502P85796Jordkabel, L = 200 mmGul/Grøn 10ISM10953360648 0028519Jordkabel, L = 300 mm10ISM10954360648 0028526P85794Samlestykke _ 10 ISM10955 360648 002853333


InstallationskanalerOptiLine 50 kanalValgguide aluminiumAluminiumskanal og tilbehør, størrelse 120 - 140Kanalstørrelse120P111221Kanaldel Indvendigt hjørne, justerbar Udvendigt hjørne, justerbar EndestykkeVarenr. Antal/pk. Varenr. Antal/pk. Varenr. Antal/pk. Varenr. Antal/pk.INS13300 H360648 512367710 mINS12301 H360648 51232711INS12302 H360648 51232881INS12304 H360648 51232952INS13350 E360648 512370710 mINS13351 A360648 51237141INS13352 A360648 51237211INS13354 A360648 51237382140P111223INS13400 H360648 512375210 mINS12401 H360648 51233701INS12402 H360648 51233871INS12404 H360648 51233942INS13450 E360648 512378310 mINS13451 A360648 51237901INS13452 A360648 51238061INS13454 A360648 51238132H = Hvid, E = Eloxeret, A = AluminiumTilbehørType Farve Antal/pk. Varenr. EAN-nr.P106223, P106222, P103977Front 50HvidEloxeretMørkegrå25 m25 m30 mINS13900INS13950INS12901360648 5123974360648 5124025360648 5123448P110471 P111198 P110472Udjævningssæt til front 50mmHvidAluminiumMørkegrå555INS12902INS13902INS13903360648 5123455360648 5123981360648 5123998P85788KabelhyldeHvidEloxeret24 m24 mINS12904INS13904360648 5123462360648 5124001P85787Kabelholder Grøn 5 ISM10901 360648 0028403P104058 P106221Samlestykke til toplågHvidAluminium11INS12911INS13911360648 5123493360648 5124018P101500P103979P109864Afstandstykke til toplåg Grøn 10 INS12910 360648 5123486Samlestykke Hvid 10 INS12905 360648 5123479Kabelbeskytter ved bøjning Hvid 5 INS12310 360648 512332534


Vægflange Samlesæt T-stk. T-stk., vertikal 100 FremføringVarenr. Antal/pk. Varenr. Antal/pk. Varenr. Antal/pk. Varenr. Antal/pk. Varenr. Antal/pk.INS12305 H360648 51233011 INS12306 H360648 51233181INS12107 H360648 51231581INS12207 H360648 51232401INS13320 H360648 51236841INS13356 A360648 51237451INS13157 A360648 51235851INS13257 A360648 51236601INS13321 A360648 51236911INS12405 H360648 51234001 INS12406 H360648 51234171INS12107 H360648 51231581INS12207 H360648 51232401INS13420 H360648 51237691INS13456 A360648 51238201INS13157 A360648 51235851INS13257 A360648 51236601INS13421 A360648 51237761Tilbehør til aluminiumskanalType Farve Antal/pk. Varenr. EAN-nr.P106221Jordklemme 10 mm 2 _ 10 INS13951 360648 5124032P112421EMC slange Sort 1 INS13952 360648 5124049P87196Jordklemme _ 20 ISM10952 360648 0028502P85796P85794Jordkabel, L = 200 mm Gul/Grøn 10ISM10953360648 0028519Jordkabel, L = 300 mm10ISM10954360648 0028526Samlestykke _ 10 ISM10955 360648 0028533Øvrigt tilbehørEksempler på konsoller og tilbehørEksempler på fastgørelseFastgørelse til hurtig og sikker installation.Konsoller og tilbehør til fastgørelse på væg. Se side 46.35


InstallationskanalerOptiLine 50 kanalValgguide aluminiumAluminiumskanal og tilbehør, størrelse 140HKanaldel Udvendigt frontkit Låg Indvendigt hjørne, fast Udvendigt hjørne, fastKanalstørrelse Varenr. Antal/pk.140HP111224INS13800 H 5 m360648 512 3837Varenr.INS13810 H 1360648 512 3899Antal/pk.Varenr.Antal/pk.INS13811 H 5 m360648 512 3905Varenr.INS13801 H 1360648 512 3844Antal/pk.Varenr.INS13802 H 1360648 512 3851Antal/pk.INS13850 E360648 512 39295 mINS13860 E360648 006 86211INS13861 E360648 512 39125 mINS13851 A360648 512 39361INS13852 A360648 512 39431H = Hvid, E = EloxeretTilbehørType Farve Antal/pk. Varenr.P103979P109864Samlestk. Hvid 10 INS12905 360648 5123479Kabelbeskytter ved bukning Hvid 5 INS12310 360648 5123325Tilbehør til aluminiumskanalType Farve Antal/pk. Varenr.P106221Jordklemme 10 mm 2 _ 10 INS13951 360648 5124032P87196Jordklemme _ 20 ISM10952 360648 0028502P85796P85794Jordkabel, L = 200 mm Gul/Grøn 10ISM10953360648 0028519Jordkabel, L = 300 mm10ISM10954360648 0028526Samlestykke _ 10 ISM10955 360648 002853336


Endestykke Vægflange Samlestykke, Låg Samlestykke, udvendigt låg Fremføringsenhed, kitVarenr. Antal/pk. Varenr. Antal/pk. Varenr. Antal/pk. Varenr. Antal/pk. Varenr. Antal/pk.INS13804 H360648 51238682INS13805 H360648 51238751 INS13806 H360648 51238821INS13807 H360648 00686071INS13820 H360648 00684161INS13854 E360648 51239502INS13856 E360648 51239671INS13857 E360648 00686141INS13821 E360648 00684231Øvrigt tilbehørEksempler på konsoller og tilbehørEksempler på fastgørelseFastgørelse til hurtig og sikker installation.Konsoller og tilbehør til fastgørelse på væg. Se side 46.37


InstallationskanalerOptiLine 50 kanalSortimentPlastkanalP103970Type Farve DimensionerAntal/pk. Varenr. EAN-nr.A/B/C (mm)Installationskanal, halogenfriInstallationskanal med ét rum. Kanaldelen har monteringshuller for hver 25 cm og kan forsynes med kabelhylde. 50 mm udtagmonteres direkte i fronten. Kan monteres direkte på væggen. Kanaldelen er forsynet med beskyttelsesfolie. Længde 2,5 m.Halogenfri.Materiale: PC/ABS.Kanaldel 80 HF Hvid 80/63/2500 10 m INS12100 360648 5123080P103980Kanaldel 100 HF Hvid 100/63/2500 10 m INS12200 360648 5123172P103973Installationskanal med to rum og aftageligt låg. Låget klikkes på det øverste rum og kan nemt afmonteres, til ergonomisk rigtigkabeltrækning fra oven. Kanaldelen har monteringshuller for hver 25 cm og kan forsynes med kabelhylde. Det integrerededelespor har udslagsblanketter for hver 25 cm til nemmere kabeltrækning. 50 mm udtag monteres direkte i fronten. Kan monteresdirekte på væggen eller på konsoller. Kanaldelen og toplåget leveres usamlet og er forsynet med beskyttelsesfolie. Længde 2,5m. Halogenfri.Materiale: PC/ABS.Kanaldel 120 HF Hvid 120/63/2500 10 m INS12300 360648 5123264P103975Kanaldel 140 HF Hvid 140/63/2500 10 m INS12400 360648 5123363P103970Installationskanal, PVCInstallationskanal med ét rum. Kanaldelen har monteringshuller for hver 25 cm og kan forsynes med kabelhylde. 50 mm udtagmonteres direkte i fronten. Kan monteres direkte på væggen. Kanaldelen er forsynet med beskyttelsesfolie. Længde 2,5 m.Halogenfri.Materiale: PVC.Kanaldel 80 PVC Hvid 80/63/2500 10 m INS12150 360648 5123165P103980Kanaldel 100 PVC Hvid 100/63/2500 10 m INS12250 360648 5123257P103973Installationskanal med to rum og aftageligt låg. Låget klikkes på det øverste rum og kan nemt afmonteres, til ergonomisk rigtigkabeltrækning fra oven. Kanaldelen har monteringshuller for hver 25 cm og kan forsynes med kabelhylde. Det integrerededelespor har udslagsblanketter for hver 25 cm til nemmere kabeltrækning. 50 mm udtag monteres direkte i fronten. Kan monteresdirekte på væggen eller på konsoller. Kanaldelen og toplåget leveres usamlet og er forsynet med beskyttelsesfolie. Længde 2,5m.Materiale: PVC.Kanaldel 120 PVC Hvid 120/63/2500 10 m INS12350 360648 5123356P103975Kanaldel 140 PVC Hvid 140/63/2500 10 m INS12450 360648 5123424Tilbehør til plastkanalIndvendigt hjørne 80-100, fastP104041Fast indvendigt hjørne til en 90 graders vinkel til plastkanal.Materiale: PC/ABS.Indvendigt hjørne 80 Hvid 85/115/115 1 INS12101 360648 5123097Indvendigt hjørne 100 Hvid 105/115/115 1 INS12201 360648 5123189P104060Indvendigt hjørne 120-140, justerbarJusterbart indvendigt hjørne til en 80–100 graders vinkel til plastkanal.Materiale: PC/ABS.Indvendigt hjørne 120 Hvid 129/150/150 1 INS12301 360648 5123271Indvendigt hjørne 140 Hvid 149/150/150 1 INS12401 360648 512337038


InstallationskanalerOptiLine 50 kanalSortimentTilbehør til plastkanalType Farve DimensionerA/B/C (mm)P104029Antal/pk. Varenr. EAN-nr.Udvendigt hjørne 80-100, fastFast udvendigt hjørne til 90 graders vinkel af plastkanal.Materiale: PC/ABS.Udvendigt hjørne 80 Hvid 85/105/105 1 INS12102 360648 512 3103Udvendigt hjørne 100 Hvid 105/115/115 1 INS12202 360648 5123196P104501P104033 P104031P102827P104038Udvendigt hjørne 120-140, justerbarJusterbart udvendigt hjørne til 70–140 graders vinkel af plastkanal.Materiale: PC/ABS.Udvendigt hjørne 120 Hvid 129/153/153 1 INS12302 360648 5123288Udvendigt hjørne 140 Hvid 149/153/153 1 INS12402 360648 5123387Fladvinkel, 90°, sæt90 graders vinkel sæt til at føre kanalen op eller ned ad væggen. Inklusiv vinkelstk. og fastgørelse til at skrue i væggen.Materiale: PC/ABS.Vinkel 80 Hvid 102/63/102 1 INS12103 360648 5123110Vinkel 100 Hvid 122/63/122 1 INS12203 360648 5123202T-stykkeT-stykke til at samle vertikale og horisontale plastkanaler af forskellige størrelser.Materiale: PC/ABS.Til vertikal kanal 80 og Hvid 52/63/101 1 INS12107 360648 5123158horisontal kanal 100, 120,140TIl vertikal kanal 100 og Hvid 52/63/121 1 INS12207 360648 5123240horisontal kanal 100, 120,140EndestykkeEndestykke til plastkanal. Fastgøres med skrue.Materiale: PC/ABS.Endestykke 80 Hvid 84/30/65 2 INS12104 360648 5123127Endestykke 100 Hvid 104/30/65 2 INS12204 360648 5123219P104061Endestykke 120 Hvid 124/30/65 2 INS12304 360648 5123295Endestykke 140 Hvid 144/30/65 2 INS12404 360648 5123394P111274P103978P104040P104035VægflangeVægflange til afdækning rundt om plastkanalen ved væg- eller loftgennemføring. Klikkes på, men kan også skrues på.Materiale: PC/ABS.Vægflange 80 Hvid 130/22.5/88 1 INS12105 360648 5123134Vægflange 100 Hvid 150/22.5/88 1 INS12205 360648 5123226VægflangeVægflange til afdækning rundt om plastkanalen ved væggennemføring. Det separate bagstykke benyttes, når kanalen monterespå konsoller. Klikkes på, men kan også skrues på.Materiale: PC/ABS.Vægflange 120 Hvid 170/22.5/113 1 INS12305 360648 5123301Vægflange 140 Hvid 190/22.5/113 1 INS12405 360648 5123400UdjævningssætUdjævningssæt leveres og monteres sammen med to samlestykker. Beregnet til at skjule samlingen af to plastkanaler. Nem atfjerne ved evt. ændringer af installationen.Materiale: PC/ABS.Udjævningssæt 80 Hvid 84/65/90 1 INS12106 360648 5123141Udjævningssæt 100 Hvid 104/65/90 1 INS12206 360648 5123233Udjævningssæt leveres og monteres sammen med tre samlestykker. Beregnet til at skjule samlingen af to plastkanaler og detaftagelige låg. Nem at fjerne ved evt. ændringer af installationen.Materiale: PC/ABS.Udjævningssæt 120 Hvid 124/65/90 1 INS12306 360648 5123318Udjævningssæt 140 Hvid 144/65/90 1 INS12406 360648 512341739


InstallationskanalerOptiLine 50 kanalSortimentTilbehør til plastkanalType Farve DimensionerA/B/C (mm)P103977Antal/pk. Varenr. EAN-nr.Front F50Front til at klikke på kanal med 50 mm front. Leveres med beskyttelsesfolie. Længde 2.5 m.Materiale: PVC eller PC/ABS.Front F50Hvid 50/13/2500 30 m INS12900 360648 512 3431PC/ABSP106223Front F50PC/ABSMørkegrå 50/13/2500 30 m INS12901 360648 512 3448P103977Front F50PVCHvid 50/13/2500 30 m INS12950 360648 512 3509P110672P110099P101500P109864P103979P85788P104058P110471Udjævningssæt til frontUdjævningssæt benyttes til at skjule samling af to fronterMateriale: PC/ABS.Udjævningssæt Hvid 51/20/25 5 INS12902 360648 512 3455Samlestykke til toplågSamlestykke benyttes til at skjule samling af to toplåg.Materiale: PC/ABS.Samlestykke 120/140 Hvid 27/65/54 1 INS12911 360648 512 3493KabelhyldeEnkel kabelhylde til montering i kanaldelen giver separation imellem stærkstrøm og datakabler. Leveres i længder på 1 m.Materiale: PC/ABS eller PVC.KabelhyldeHvid 17/48/1000 24 m INS12904 360648 512 3462PC/ABSKabelhyldeHvid 17/47/1000 24 m ISM10902 360648 512 8410PVCSamlestykkeInternt samlestykke benyttes til let samling af to kanaldele. Kan også benyttes til at montere samlestykke. Materiale: PC/ABS.Samlestykke Hvid 5/30/90 10 INS12905 360648 512 3479Kabelbeskytter ved bøjningKabelbeskyttelse hovedsageligt til data- og telefonkabler, i hjørner og bøjninger eller ved indføring i kanal, sikrer at kablerne ikkebukkes over den tilladte vinkel.Materiale: PC/ABS.Kabelbeskytter ved Hvid 68/20/68 5 INS12310 360648 512 3325bukning 120/140Afstandstykke til lågAfstandstykke benyttes til at sikre at låget kan fjernes fra kanalen, når den er monteret under en vindueskarm.Materiale: PC/ABS.Afstandstk. 120/140 Grøn 10/12/30 10 INS12910 360648 512 3486Afskærmningsplade til hjørneAfskærmningsplade til EMC beskyttelse af data- og telefonkabler placeret i det øverste rum på plastkanal med 2 rum og sompasserer indvendigt eller udvendigt hjørne. Leveres med skrue.Materiale: Stål.Samling 120/140 — 1/74/74 10 INS12312 360648 512 3349Afskærmningsplade til kanaldelAfskærmningsplade med udslagsblanketter til EMC beskyttelse af data- og telefonkabler placeret i det øverste rum på plastkanalmed 2 rum. Leveres med skrue.Materiale: Stål.Samling 120/140 — 7/57/1030 10 INS12311 360648 512 3332P85787KabelholderKabelholder til montering bag på kanaldelen for at holde kablerne på plads under installationen. Det er ikke nødvendigt at fjernekabelholderen, når fronten skal monteres. Pakke med fem.Materiale: PA.Kabelholder Grøn 32/42/25 5 ISM10901 360648 002840340


InstallationskanalerOptiLine 50 kanalSortimentAluminiumskanalP103962Type Farve DimensionerAntal/pk. Varenr. EAN-nr.A/B/C (mm)InstallationskanalInstallationskanal med et rum. Kanaldelen har monteringshuller for hver 25 cm og kan forsynes med kabelhylde. 50 mm udtagmonteres direkte i fronten. Kan monteres direkte på væggen. Kanaldelen er forsynet med beskyttelsesfolie. Længde 2,5 m.Materiale: Natureloxeret aluminium eller pulverlakeret hvid.Kanaldel 80 aluHvid80/63/2500 10 m INS13100 360648 5123516EloxeretINS13150360648 5123523P111541Kanaldel 100 aluHvidEloxeret100/63/2500 10 m INS13200INS13250360648 5123592360648 5123608P103966Installationskanal med to rum og aftageligt toplåg. Låget klikkes på det øverste rum og kan nemt afmonteres, til ergonomisk rigtigkabeltrækning fra oven. Kanaldelen har monteringshuller for hver 25 cm og kan forsynes med kabelhylde. Det integrerededelespor har udslagsblanketter for hver 25 cm til nemmere kabeltrækning. 50 mm udtag monteres direkte i fronten. Kan monteresdirekte på væggen eller på konsoller. Kanaldelen og toplåget leveres usamlet og er forsynet med beskyttelsesfolie. Længde 2,5m.Materiale: Natureloxeret aluminium eller pulverlakeret hvid.Kanaldel 120 alu Hvid120/63/2500 10 m INS13300 360648 5123677EloxeretINS13350360648 5123707P111540Kanaldel 140 aluHvidEloxeret140/63/2500 10 m INS13400INS13450360648 5123752360648 5123783Tilbehør til aluminiumskanalIndvendigt hjørne 80-100, fastP104041P104042P104060P101502P104029P104030P104038P104039P102827P106217Fast indvendigt hjørne til 90 graders vinkel af aluminiumskanal.Materiale: PC/ABS.Indvendigt hjørne 80 HvidAluminiumIndvendigt hjørne 100 HvidAluminiumIndvendigt hjørne 120-140, justerbarJusterbart indvendigt hjørne til 80–100 graders vinkel af aluminiumskanal.Materiale: PC/ABS.Indvendigt hjørne 120 HvidAluminiumIndvendigt hjørne 140 HvidAluminiumUdvendigt hjørne 80-100, fastFast udvendigt hjørne til 90 graders vinkel af aluminiumskanal.Materiale: PC/ABS.Udvendigt hjørne 80 HvidAluminiumUdvendigt hjørne 100 HvidAluminiumUdvendigt hjørne 120-140, justerbarJusterbart udvendigt hjørne til 70–140 graders vinkel af aluminiumskanal.Materiale: PC/ABS.Udvendigt hjørne 120Udvendigt hjørne 140HvidAluminiumHvidAluminium85/115/115 1 INS12101INS13151105/115/115 1 INS12201INS13251129/150/150 1 INS12301INS13351149/150/150 1 INS12401INS1345185/105/105 1 INS12102INS13152105/115/115 1 INS12202INS13252129/153/153 1 INS12302INS13352149/153/153 1 INS12402INS13452360648 5123097360648 5123530360648 5123189360648 5123615360648 5123271360648 5123714360648 5123370360648 5123790360648 5123103360648 5123547360648 5123196360648 5123622360648 5123288360648 5123721360648 5123387360648 5123806Fladvinkel, 90°, sæt90 graders fladvinkelsæt til vinkler op eller ned ad væggen ved aluminiumskanal. Inklusiv vinkelstk. og fastgørelse til at skruefast i væggen.Materiale: PC/ABS.Vinkel 80Hvid102/63/102 1 INS12103 360648 5123110AluminiumINS13153 360648 5123554Vinkel 100HvidAluminium122/63/122 1 INS12203INS13253360648 5123202360648 512363941


InstallationskanalerOptiLine 50 kanalSortimentTilbehør til aluminiumskanalType Farve DimensionerA/B/C (mm)P104031P104032P104501P106218P104061P106220P104035P104040P103978P106219P111274P111275P103977T-stk.T-stk. til samling af vertikale og horisontale aluminiumskanaler af forskellige størrelser.Materiale: PC/ABS.Til vertikal kanal 80 oghorisontal kanal 100, 120,140Til vertikal kanal 100 oghorisontal kanal 100, 120,140HvidAluminiumHvidAluminiumAntal/pk. Varenr. EAN-nr.52/63/101 1 INS12107INS1315752/63/121 1 INS12207INS13257EndestykkeEndestykke til aluminiumskanal. Fastgøres med skrue.Materiale: PC/ABS.Endestykke 80Hvid84/30/65 2 INS12104AluminiumINS13154Endestykke 100Endestykke 120Endestykke 140HvidAluminiumHvidAluminiumHvidAluminium104/30/65 2 INS12204INS13254124/30/65 2 INS12304INS13354144/30/65 2 INS12404INS13454360648 5123158360648 5123585360648 5123240360648 5123660360648 5123127360648 5123561360648 5123219360648 5123646360648 5123295360648 5123738360648 5123394360648 5123813VægflangeVægflange til montering rundt om en aluminiumskanal ved væg- eller loftgennemføring. Klikkes på, men kan også skrues på.Materiale: PC/ABS.Vægflange 80 Hvid 130/22.5/88 1 INS12105 360648 5123134Vægflange 100 Hvid 150/22.5/88 1 INS12205 360648 5123226VægflangeVægflange til montering rundt om en aluminiumskanal ved væggennemføring. Det separate bagstykke benyttes, når kanalen ermonteret på konsoller. Klikkes på, men kan også skrues på.Materiale: PC/ABS.Vægflange 120 Hvid 170/22.5/113 1 INS12305 360648 5123301Vægflange 140 Hvid 190/22.5/113 1 INS12405 360648 5123400UdjævningssætUdjævningssæt, leveres og monteres sammen med to samlestykker. Benyttes til at skjule samlinger mellem to aluminiumskanaler.Nem at fjerne ved evt. ændringer af installationen. Materiale: PC/ABS.Udjævningssæt 80 Hvid84/65/90 1 INS12106 360648 5123141AluminiumINS13156 360648 5123578Udjævningssæt 100HvidAluminium104/65/90 1 INS12206INS13256360648 5123233360648 5123653Udjævningssæt, leveres og monteres sammen med tre samlestykker. Benyttes til at skjule samlinger mellem to aluminiumskanalerog det aftagelige låg. Nem at fjerne ved evt. ændringer af installationen.Materiale: PC/ABS.Udjævningssæt 120Udjævningssæt 140HvidAluminiumHvidAluminium124/65/90 1 INS12306INS13356144/65/90 1 INS12406INS13456360648 5123318360648 5123745360648 5123417360648 5123820FrontFront klikkes på kanal med 50 mm front. Aluminiumslåg forsynet med jordspor. Leveres med beskyttelsesfolie.Længde 2.5 m.Materiale: Natureloxeret aluminium, pulverlakeret hvid eller PC/ABS.Front F50Hvid 50/17/2500 25 m INS13900 360648 5123974AluminiumP106222Front F50AluminiumEloxeret 50/17/2500 25 m INS13950 360648 5124025P106223Front F50PC/ABSMørkegrå 50/13/2500 30 m INS12901 360648 5123448P104058P110471P106221 P111198 P110472Udjævningssæt til frontUdjævningssæt benyttes til at skjule samling af to fronter. Materiale: PC/ABS.UdjævningssætHvid51/20/25 5 INS12902AluminiumINS13902MørkegråINS13903Samlestykke til toplågUdjævningssæt benyttes til at skjule samling af to toplåg. Materiale: PC/ABS.Udjævningssæt 120/140HvidAluminium27/65/54 1 INS12911INS13911360648 5123455360648 5123981360648 5123998360648 5123493360648 512401842


InstallationskanalerOptiLine 50 kanalSortimentTilbehør til aluminiumskanalType Farve DimensionerA/B/C (mm)P85788P103979Antal/pk. Varenr. EAN-nr.KabelhyldeEnkel kabelhylde til montering i kanaldelen, giver separation imellem strøm og datakabler. Leveres i længder på 1 m.Materiale: PC/ABS eller natureloxeret aluminium.KabelhyldeHvid 17/48/1000 24 m INS12904 360648 5123462PC/ABSKabelhyldeEloxeret 17/48/1000 24 m INS13904 360648 5124001AluminiumSamlestykkeInternt samlestykke benyttes til at gøre samlingen af to aluminiumskanaler nemmere. Kan også benyttes til at montereudjævningssættet.Materiale: PC/ABS.Samlestykke Hvid 5/30/90 10 INS12905 360648 5123479P109864P101500P85787Kabelbeskytter ved bøjningKabelbeskyttelse, hovedsageligt til data- og telefonkabler, i hjørner og bøjninger eller ved indføring i kanal, sikrer at kablerne ikkebukkes over den tilladte vinkel.Materiale: PC/ABS.Kabelbeskytter ved Hvid 68/20/68 5 INS12310 360648 5123325bukning120/140Afstandsstykke til lågAfstandsstykke benyttes til at sikre at låget kan fjernes fra kanalen, når den er monteret under en vindueskarm.Materiale: PC/ABS.Afstandsstykke 120/140 Grøn 10/12/30 10 INS12910 360648 5123486KabelholderKabelholder til montering bag på kanaldelen for at holde kablerne på plads under installationen. Det er ikke nødvendigt at fjernekabelholderen, når fronten skal monteres. Pakke med fem.Materiale: PA.Kabelholder Grøn 32/42/25 5 ISM10901 360648 0028403P110468FremføringsenhedFremføringsenhed benyttes til at føre kablerne imellem horisontal og vertikal kanal.Materiale: Natureloxeret aluminium eller pulverlakeret hvid.Fremføringsenhed 120 Hvid120/63/1000 1 INS13320EloxeretINS13321360648 5123684360648 5123691P110469Fremføringsenhed 140HvidEloxeret140/63/1000 1 INS13420INS13421360648 5123769360648 5123776P112421P85794P85796P87196P110470JordklemmeJordklemme eller potentialudjævning, egnet til jordkabel op til 10 mm 2 .Materiale: Zink.Jordklemme — 19/20/19 10 INS13951 360648 5124032JordklemmeJordklemme benyttes til at samle frontstk., kanaldel og tilbehør til jord. Til aluminiumskanal.Materiale: Stål.Jordklemme — 9/9/9 20 ISM10952 360648 0028502JordingskabelJordingskabel med jordklemme. Benyttes til at samle frontstk. til kanaldelen eller kanaldelen til en anden kanaldel. Til aluminiumskanal.Jordingskabel Gul/Grøn L = 200L = 300Samle/jordingsstykke1010ISM10953ISM10954360648 0028519360648 0028526Intern samling og jordingsstykke, benyttes til at samle og jorde to aluminiumskanaler. Inklusiv to skruer. Til aluminiumskanalMateriale: Zink.Samle/jordingsstykke Ubehandlet 4/6/26 10 ISM10955 360648 0028533EMC slangeEMC slange til forbedret skærmning af kabler.Materiale: Nylon, med kobber.EMC slange Sort L = 400 1 INS13952 360648 512404943


InstallationskanalerOptiLine 50 kanalSortimentAluminiumskanal 140HType Farve DimensionerA/B/C (mm)P111554P111415Antal/pk. Varenr. EAN-nr.KanaldelInstallationskanal med to rum og aftageligt toplåg. Låget klikkes på det øverste rum og kan nemt fjernes, til ergonomisk rigtigkabeltrækning oppefra. Begge rum har 50 mm front. Det integrerede delespor har udslagsblanketter for hver 25 cm til nemmerekabeltrækning. 50 mm udtag monteres direkte i fronten. Kan monteres direkte på væggen eller på konsoller. Kanaldelen ogfronten leveres usamlet og er forsynet med beskyttelsesfolie. Længde 2,5 m.Materiale: Natureloxeret aluminium eller pulverlakeret hvidKanaldel 140HHvid140/116/2500 5 m INS13800 360648 5123837P111560P111420EloxeretINS13850ToplågToplåg benyttes til kanaldel140H. Leveres med beskyttelsesfolie. Længde 2,5 m.Materiale: Natureloxeret aluminium eller pulverlakeret hvid.Topåg 140HHvid92/108/2500 5 m INS13811360648 5123929360648 5123905EloxeretINS13861360648 5123912P111559P111536Udvendigt frontkitUdvendigt frontkit inklusiv hængslet låg (950 mm lang), Halogenfri plastfront, venstre og højre endestykker og kabelholdere. Til atholde orden på kablerne. Sikrer maksimum EMC beskyttelse og ergonomisk adgang til udtag og kabler. Hængslerne gør detmuligt at åbne og lukke låget.Materiale: Natureloxeret aluminium eller pulverlakeret hvid.Udvendigt frontkit 140H Hvid70/125/1070 1 INS13810 360648 5123899EloxeretINS13860360648 5128621Tilbehør til aluminiumskanal 140HIndvendigt hjørne, fastP111553P111546P111552P111547P111555P111416P111419Fast indvendigt hjørne med låg til 90 graders vinkel af aluminiumskanal. Leveres med to kabelbeskyttere.Materiale: Natureloxeret aluminium eller pulverlakeret hvid.Indvendigt hjørne 140HHvidEloxeret140/300/300 1 INS13801INS13851Udvendigt hjørne, fastFast udvendigt hjørne med låg til 90 graders vinkel af aluminiumskanal. Leveres med to kabelbeskyttere.Materiale: Natureloxeret aluminium eller pulverlakeret hvid.Udvendigt hjørne 140H Hvid140/300/300 1 INS13802EloxeretINS13852EndestykkeEndestykke til aluminiumskanal. Monteres med skrue på kanaldelen.Materiale: Stål, pulverlakeret hvid eller aluminium.Endestykke 140HHvidAluminium142/118/2 2 INS13804INS13854360648 5123844360648 5123936360648 5123851360648 5123943360648 5123868360648 5123950VægflangeVægflange benyttes rundt om aluminiumskanal ved væggennemføring. Fastgøres på væggen med tape, men kan også skruesfast.Materiale: Polystyrene.Vægflange 140H Hvid 200/178/2 1 INS13805 360648 5123875P111558P111557P111556P111537P111418P111417Udjævningssæt til toplågUdjævningssæt benyttes til at skjule samlingen af to aluminiumskanaler med låg. Nem at fjerne ved evt. ændring af installationen.Materiale: Natureloxeret aluminium eller pulverlakeret hvid.Samlestykke 140H Hvid141/118/45 1 INS13806 360648 5123882EloxeretINS13856 360648 5123967Udjævningssæt til frontkitUdjævningssæt benyttes til at skjule samlingen af to aluminiumskanaler med udvendigt frontkit. Nem at fjerne ved evt. ændring afinstallationen.Materiale: Natureloxeret aluminium eller pulverlakeret hvid.Samlestykke 140HHvidEloxeret73/118/45 1 INS13807INS13857360648 0068607360648 0068614Fremføringsenhed, sætFremføringsenhed sæt benyttes til at føre kabler imellem horisontal og vertikal kanal. Inklusiv baseenhed, låg, skrue, jordingskitog kabelbeskytter. Kan kun benyttes når kanalen er monteret på konsoller.Materiale: Natureloxeret aluminium eller pulverlakeret hvid.Fremføringsenhed kit140HHvidEloxeret142/119/100 1 INS13820INS13821360648 0068416360648 006842344


InstallationskanalerOptiLine 50 kanalSortimentTilbehør til aluminiumskanal 140HType Farve DimensionerA/B/C (mm)P103979Antal/pk. Varenr. EAN-nr.SamlestykkeInternt samlestykke benyttes til nem samling af to aluminiumskanaler.Materiale: PC/ABS.Samlestykke Hvid 5/30/90 10 INS12905 360648 5123479P85794P85796P87196P110470JordklemmeJordklemme eller potentialudjævning, egnet til jordkabler op til 10 mm 2 .Materiale: Zink.Jordklemme — 19/20/19 10 INS13951 360648 5124032JordklemmeJordklemme benyttes til at samle frontstk., kanaldel og tilbehør med jord. Til aluminiumskanal.Materiale: Stål.Jordklemme — 9/9/9 20 ISM10952 360648 0028502JordingskabelJordingskabel med jordklemme. Benyttes til at samle front til kanaldelen eller kanaldelen til en anden kanaldel. Til aluminiumskanal.Jordingskabel Gul/Grøn L = 200L = 300Samle/jordingsstykke1010ISM10953ISM10954360648 0028519360648 0028526Internt samle- og jordingsstykke, benyttes til samling og jording af to aluminiumskanaler. Inklusiv to skruer. Til aluminiumskanalMateriale: Zink.Samle/jordingsstykke Ubehandlet 4/6/26 10 ISM10955 360648 002853345


InstallationskanalerOptiLine 50 kanalSortimentAndre produkterP61520P61520P61516P111360P61880P61393 P61520P61394Type Farve DimensionerAntal/pk. Varenr. EAN-nr.A/B/C (mm)Fast konsolFast vægkonsol til vægmontering af kanal.Materiale: Aluminium, ubehandlet.TTA-KV15 — 113/23/28 10 5583 010 731588 5583016TTA-KV35 — 130/43/28 10 5583 014 731588 0010241Fast konsol med integreret lamelholderFast vægkonsol med integreret lamelholder, til vægmontering af kanal. Den integrerede lamelholder er egnet til ventilationslamellerTTA-G10.Materiale: Aluminium, ubehandlet.TTA-KV35-1 — 130/43/28 10 5583 016 731588 0010258TTA-KV56-2 — 130/64/28 10 5583 018 731588 0010265TTA-KV79-3 — 130/86/28 10 5583 020 7315885583023TTA-KV101-4 — 132/109/28 10 5583 022 731588 0010272TTA-KV123-5 — 132/131/28 10 5583 024 731588 0010289TTA-KV146-6 — 130/153/28 10 5583 026 731588 0010296Fast konsol med løs lamelholderFast vægkonsol inklusiv løs plast lamelholder TTA-GH1 med stålclips, til vægmontering af kanal. Den løse lamelholder er egnet tilventilationslameller TTA-G10 og TTA-G3.Materiale: Aluminium, ubehandlet, PC/ABS.TTA-KV35 — 132/43/28 10 5583 034 731588 5583030TTA-KV56 — 132/64/28 10 5583 036 731588 0029915TTA-KV79 — 132/86/28 10 5583 038 731588 0029922TTA-KV101 — 132/109/28 10 5583 040 731588 5583047TTA-KV123 — 132/131/28 10 5583 042 731588 0029939TTA-KV146 — 132/153/28 10 5583 044 731588 0029946Justerbar vægkonsolJusterbar vægkonsol til vægmontering af kanal. Egnet til brug sammen med ventilationslamelholder TTA-GH1 eller lamelholderTTA-GH6.Materiale: Stål, ubehandlet/aluminium.TTA-TN50— 121/67/50 10 5583 570 731588 5583573Justerbar 50–70 mmTTA-TN70— 121/67/70 10 5583 572 731588 0095118Justerbar 70–110 mmTTA-TN110— 121/67/110 10 5583 574 731588 0095125Justerbar 110–170 mmTTA-TN160— 180/67/160 10 5583 576 731588 0095132Justerbar 160–260 mmJusterbar vægkonsol med løs lamelholderJusterbar vægkonsol inklusiv løs plast lamelholder TTA-GH1 med stålclips, til vægmontering af kanal. Den løse lamelholder eregnet til til ventilationslamel TTA-G10 og TTA-G3.Materiale: Stål, ubehandlet, PC/ABS.TTA-KVS60A— 77/30/28 10 5583 608 731588 5583603Justerbar 30–60 mmMellemlægMellemlæg benyttes mellem konsol og væg eller mellem kanal og væg, til ujævne vægge.Materiale: PP.TTA-KM3 Grå 114/3/38 10 5583 408 731588 5583405TTA-KM5 Grå 114/5/38 10 5583 410 731588 5583412Ventilationslamelholder, sætSæt inklusiv 10 plast lamelholdere og 10 stålclips, benyttes til at fastgøre ventilationslamel G3 og G10 på vægkonsoller. Egnet tilTTA-TN, TTA-KV og TTA-KVS.Materiale: PC/ABS (lamelholder), stål (clips).TTA-GH1 Grå 15/120/34 10 5590 456 731588 0079873VentilationslamelholderLamelholder til ventilationslameller G3 og G10 på vægkonsoller. Egnet til TTA-TN, TTA-KV og TTA-KVS.Materiale: PC/ABS.TTA-GH6 Grå 15/120/34 10 5590 453 731588 003003446


InstallationskanalerOptiLine 50 kanalSortimentAndre produkterP61940P61406Type Farve DimensionerAntal/pk. Varenr. EAN-nr.A/B/C (mm)VentilationslamellerVentilationslameller benyttes sammen med vægkonsol eller kanal og ventilationslamelholder.Materiale: Natureloxeret aluminium eller pulverlakeret.TTA-G3EloxeretHvidHvid RAL 9010ValgfriTTA-G10 Hvid RAL 9010Eloxeret20/3/2500 40 5590 4805590 4815590 4825590 48320/10/2500 16 5590 4245590 430731588 5590489731588 0028949731588 0031987731588 0032533731588 0031956731588 5590434P61938Samlestykke til ventilationslamellerSamlestykke benyttes til samling af ventilationslameller.Materiale: Aluminium, ubehandlet.TTA-GS3 — 9/6/30 10 5590 486 731588 0028956P61751TTA-GS10 — 13/10/100 8 5590 440 731588 5590441P61881P61537MonteringsbrikMonteringsbrik med skruehul til montering på væggen med en undersænket skrue. Monteringsknappen monteres på væggenlangs en afsat linie. Kanalen monteres nemt på monteringsknappen og skrues fast direkte i væggen.Materiale: PA, injection moulded.TTI-MB Sort 5/15/19 100 5590 180 731588 5590182LydtætningsstavLydtætningsstav benyttes til lydisolering op til 53 dB når en kanal går igennem en væg. Leveres i sæt af 4 til optil 4 rum.Materiale: Skumplast.TTI-T3045 Sort 30/45/350 1 5590 410 731588 5590410TTI-T5070 Sort 50/70/350 1 5590 414 731588 0011828L56710L56720L56730Justerbar konsol (vægkonsol)Justerbar konsol opsættes på væg med skruer, monteres med kanalkonsol eller clips-kanalkonsolTTA-KVS 150-200 Stål 150/30/150 1 5583 608 731588 5583856TTA-KVS 200-300 Stål 150/30/200 1 5583 852 731588 0053101TTA-KVS 300-450 Stål 150/30/275 1 5583 851 731588 0053118Kanalkonsol (sammen med vægkonsol)TTA-KVS 150-200 Stål 100/26/100 1 5583 830 731588 5583832TTA-KVS 200-300 Stål 100/26/160 1 5583 832 731588 0053088TTA-KVS 300-450 Stål 100/26/250 1 5583 834 731588 0053095Clips-kanalkonsol (sammen med vægkonsol)TTA-KVS 150-200 Stål 100/26/100 1 5583 810 731588 5583818TTA-KVS 200-300 Stål 100/26/160 1 5583 812 731588 0053064TTA-KVS 300-450 Stål 100/26/250 1 5583 814 731588 0053071T-boltT-bolt til fastgørelse af kanalkonsol på vægkonsolT-bolt 8 mm 1 9240 0201 570296 940201147


InstallationskanalerBefæstigelseSortimentFastgørelsesprodukterType Farve DimensionerAntal/pk. Varenr. EAN-nr.(mm)PlugPlug egnet til beton, sten, letbeton, tegl, hultegl og gips.Materiale: PE-HD.TP 2 Rød Ø5.5x35 100 1003 003 731588 100 3006TP 2B Brun Ø8x40 100 1005 008 731588 100 5000TP 3 Blå Ø10x45 100 1006 006 731588 100 6007SømplugSømplug inklusiv søm til gennemstiksmontage. Egnet til brug i beton, sten, letbeton, hultegl, tegl og gips.Materiale: PA.TPS-6/5x35 Natur Bor Ø6 100 1150 002 731588 115 0007TPS-6/20x50 Klar Bor Ø6 100 1150 051 731588 010 0027Gennemstiksmontage med metalbom til store belastninger.Materiale: Zink/Stål.TPP-10xM4S — Bor Ø10 25 1200 005 731588 120 0009TPP-13xM5S — Bor Ø13 25 1200 401 731588 120 0405P89050P89051P80837P89047Gennemstiksmontage til lette installationer i gips. Pladetykkelse fra 9 mm. Skruestørrelse 4.5x35.Materiale: Zink.TPD-SK — — 100 1220 106 731588 122 010648


InstallationskanalerOptiLine 50 kanalTeknisk beskrivelseP112674P117197Tekniske og materialedataPVC (selvslukkende, Densitet 1.5 g/cm 3bly og kadmiumfri,Længdeudvidelseskoefficient 60x10 –6 /°Cpolyvinyl chloride) Vandabsorption Mindre end 0.2%Volume resistivitet>10 13 Ω/cmBrandfareklasseUL 94 V0 (0.8 mm)Farve Hvid RAL 9010Aluminium Densitet 2.7 g/cm 3Længdeudvidelseskoefficient 2.4x10 –5 /°COverfladebehandling Natureloxeret ellerpulverlakeretFarve Hvid RAL 9010PC/ABS Densitet 1.14 g/cm 3(polycarbonate/acrylonitrile Længdeudvidelseskoefficient 70x10 –6 /°Cbutadiene styrene) Vandabsorption 0.6%Volume resistivitet>10 13 Ω/cmDielektrisk styrke19 kV/mmBrandfareklasseUL 94 HBFarver • Hvid RAL 9010• Mørkegrå RAL 7043• Aluminium (lakeret)PA (polyamide), Halogenfri Densitet 1.16 g/cm 3Vandabsorption 2.0%Volume resistivitet>10 12 Ω/cmDielektrisk styrke45 kV/mmBrandklasseUL 94 V0FarverGrønStålspecifikationKorrosionsbeskyttet koldpresset pladestål med et lagmed en tykkelse på min.7 µm pr. side.Densitet 7.646 g/cm 3Længdeudvidelseskoefficient 11.5x10 –6 /°COverfladebehandling VarmgalvaniseretZ100Farver (pulverlakeret) • Hvid RAL 9010• AluminiumTætningsgradIP40TemperaturområdeFra -25°C til +60°CSlagfasthed Plastikkanal 2J (IK07)PC/ABS tilbehør2J (IK07)Standarder og certifikater Produktet overholder standarderne:• EN 50085-1:2005• pr EN 50085-2-1:2006Produkterne overholder betingelserne for CE mærkningiht. lavspændingsdirektivet 73/23/EEC og93/68/EEC.Produkterne overholder RoHS direktivet 2002/95/EC(Restriction of Hazardous Substances)49


P11718950


OptiLine 50 installationsstaveUdtag i væggen har en tendens til at begrænse lokalets anvendelsesmuligheder.Den enkle idé bagved OptiLine 50 installationsstave, er at man istedet kan flyttestrømmen efter behov. Med stave bliver infrastrukturen færdig tidligt i byggefasen,da strømmen fremføres via taget med f.eks. Canalis strømskinner og gitterbakkertil data og tele og videre ned til stavene, som tilsluttes i slutningen af byggefasen.Installationstavene findes fritstående, opspændte og til vægmontage. Som standardi natureloxeret aluminium eller hvide. Ønsker du at sætte et mere personligtpræg på installationsstaven, kan du vælge en farve ud fra vores farvepalette ellervalgfri NCS farve. Installationsstavene kan også leveres forinstallerede med udtagog ledninger.100%Med OptiLine 50’sinstallationsstave sørgerdu for at el, tele og databliver 100% tilgængeligt ogfleksibelt for slutbrugeren.P1171911- og 2-sidedeInstallationsstavene findes til bestykning på eneller to sider. De er som standard ubestykkede,men kan leveres bestykkede helt iht. kundensbehov.1, 2 eller 4 udtagsbokseOpspændte eller fritstående? Med en, to ellerfire udtagsbokse? Valget er dit!Vælg ubestykket eller helt kundetilpasset.51


OptiLine 50 installationsstavegiver mange fordeleP117185Som installatør er installationsstavenes største fordel, at de sparer tid. De kan leveres forinstalleretmed el, data og tele, og strømmen føres ned i stavene via loftet.Det indebærer, at man hurtigt kan gøre installation færdig ude på byggepladsen.Med OptiLine 50 installationsstave, opspændte, fritstående eller vægmonterede, forsyneslokalet med ønsket antal udtag på ingen tid. Løsningen bliver stabil, men også fleksibel, dastavene kan flyttes, så de passer til møbleringen.Fritstående installationsstavegiver total fleksibilitetFordelen med de fritstående installationsstave er, atde har en stabil og solid fod, som gør, at installationsstaveneenkelt kan flyttes omkring efter brugernesskiftende behov.Med en rektangulær fod bliver det også muligt atsætte to stave ”ryg mod ryg” eller direkte på en væg.Opspændte installationsstavegiver en diskret løsningFor at optage mindst mulig gulvplads er en opspændtstav det bedste valg. Installationsstaven kan placereshvor som helst i rummet og spændes fast mod loftet forat stå stabilt.Takket være den kompakte fod bliver hele løsningenmeget effektiv og diskret i miljøer, hvor der krævesmange udtagsmuligheder.52


P112337Alle løsninger findesDer findes tilbehør til at klarealle typer montage.P112686FleksibilitetInstallationsstave medfleksibel slange giver digmulighed for selv at flyttestavene efter dine behov.Radius er ca 1,5 meter.P91116 P97893 P911020-400 mmSmart loftfæsteHøjdejusteringen skerenkelt og uden værktøj, heltudenfor staven og påvirkerikke bestykningen.Ingen skarpe kanterEndestykket er støbt ialuminium og har blødekanter som forhindrer, atkablerne bliver skadet.Dekoration ogfastgørelsePå begge sider af stavenefindes der et spor, hvori dukan skrue f.eks. en lampeeller lignende uden at skadestaven. Du kan også sætteen dekorationsliste i sporet.P116607MærkningDymo, Brother og Fleximarkmærkesystem fungererudmærket i etiketvinduet.Stabil konstruktionDen tunge jernfod sikrer,at staven står stabiltog lige.P116930P11692553


Opspændte installationsstaveKundespecificeretSamtlige installationsstavekan også leveresskræddersyede iht. dineønsker.P116921P116920P116925P116924P116929P116928P116933P116932P116937P116936EnkelsidetDobbeltsidet 1 udtagsboks 2 udtagsbokse 4 udtagsbokseVægmonteret stavI vores sortiment findesogså stave til vægmontering.Endestykkerne harudslagsblanketter, så deter nemt at tilpasse til DMTminikanal.P4839DiskretloftgennemføringVores loftgennemføringermonteres enkelt og udenværktøj. De er lavet til atkunne klare forskelligedimensioner på loftet oggiver en pæn installation.P11268854


Fritstående installationsstaveKundespecificeretSamtlige installationsstavekan også leveresskræddersyede iht. dineønsker.P116919P116923P116927P116931P116935P116918P116922P116926P116930P116934EnkelsidetDobbeltsidet 1 udtagsboks 2 udtagsbokse 4 udtagsbokseP112434Smart fodDen rektangulære fod gørdet muligt at sætte stavene”ryg mod ryg” eller direktemod en væg. Den har ogsåen udtrækbar ”støttefod” hvisinstallationsstaven skal værefritstående. Pænt og smart!P11717755


InstallationsstaveOptiLine 50 installationsstaveSortimentInstallationsstave, enkelt- og dobbelt-sidetType Farve DimensionerA/B/C (mm)P116921P116920P116919P116918Antal/pk. Varenr. EAN-nr.Installationsstav, opspændt, enkelt-sidetFritstående og opspændt installationsstav, enkelt-sidet, loftbeslag, loftramme, endestykke, gulvbeslag, gulvplade (zink) ogmonteringsanvisning. Justerbart loftbeslag 400 mm.Materiale: Natureloxeret aluminium eller pulverlakeret hvid RAL 9010, PC/ABS (frontstk.).OL50-T10Eloxeret 2700-3100/68/89 1 INS40406 360648 021 4950HvidINS40407 360648 021 4967Installationsstav, opspændt, dobbelt-sidetFritstående og opspændt installationsstav, dobbelt-sidet, loftbeslag, loftramme, endestykke, gulvbeslag, gulvplade (zink) ogmonteringsanvisning. Justerbart loftbeslag 400 mm.Materiale: Natureloxeret aluminium eller pulverlakeret hvid RAL 9010, PC/ABS (frontstk.).OL50-T20EloxeretHvidInstallationsstav, fritstående, enkelt-sidet2700-3100/116/90 1 INS40416INS40417360648 021 4998360648 021 5001Fritstående og flytbar installationsstav, enkelt-sidet, fleksibel slange med adapter, trækaflastning og monteringsanvisning.Længde på fleksibel slange 2.0 m, radius: 1,5m fra tilslutningspunktet i loftet. Fod bestilles separat.Materiale: Natureloxeret aluminium eller pulverlakeret hvid RAL 9010, PC/ABS (frontstk.).OL50-M10EloxeretHvid2150+2000/68/89 1 INS40402INS40403360648 021 4936360648 021 4943Installationsstav, fritstående, dobbelt-sidetFritstående og flytbar installationsstav, dobbelt-sidet, fleksibel slange med adapter, trækaflastning og monteringsanvisning.Længde på fleksibel slange 2.0 m, radius: 1,5m fra tilslutningspunktet i loftet. Fod bestilles separat.Materiale: Natureloxeret aluminium eller pulverlakeret hvid RAL 9010, PC/ABS (frontstk.).OL50-M20EloxeretHvid2150+2000/116/90 1 INS40412INS40413360648 021 4974360648 021 4981Installationsstav, kundespecificeretEnkelt- eller dobbelt-sidet installationsstav iht. kundespecifikation. Fritstående eller opspændt, forinstalleret. Kan leveres i valgfrilængde, overfladebehandling og konfiguration. Inkl. en detaljeret specifikation. Inklusiv monteringsanvisning og forbindelsesdiagrammed dimensioner. Jordet. Fod til fritstående stav bestilles separat.Materiale: Aluminium.Enkelt-sidet, iht.Valgfri Valgfri/68/89 — 9314xxx -kundespec.Dobbelt-sidet, iht.kundespec.Valgfri Valgfri/116/90 — 9315xxx -56


InstallationsstaveOptiLine 50 installationsstaveSortimentInstallationsstave med en, to og fire bokseType Farve DimensionerA/B/C (mm)P116929, P116932P116937P116926, P116931P116934Antal/pk. Varenr. EAN-nr.Installationsstav, opspændt, med en boksInstallationsstav til opspændt montage mellem gulv og loft, forsynet med en installationsboks. Inklusiv loftbeslag, loftramme,endestykke, gulvbeslag, gulvplade (zink) og monteringsanvisning. Justerbart loftbeslag 400 mm.Materiale: Natureloxeret aluminium eller pulverlakeret hvid RAL 9010.OL50-OEloxeret 2700-3100/85/73 1 INS40426 360648 021 5032HvidINS40427 360648 021 5049Installationsstav, opspændt, med to bokseInstallationsstav til opspændt montage mellem gulv og loft, forsynet med to installationsbokse. Inklusiv loftbeslag, loftramme,endestykke, gulvbeslag, gulvplade (zink) og monteringsanvisning. Justerbart loftbeslag 400 mm.Materiale: Natureloxeret aluminium eller pulverlakeret hvid RAL 9010.OL50-T2EloxeretHvid2700-3100/104/140 1 INS40436INS40437360648 021 5070360648 021 5087Installationsstav, opspændt, med fire bokseInstallationsstav til opspændt montage mellem gulv og loft, forsynet med fire installationsbokse. Inklusiv loftbeslag, loftramme,endestykke, gulvbeslag, gulvplade (zink) og monteringsanvisning. Justerbart loftbeslag 400 mm.Materiale: Natureloxeret aluminium eller pulverlakeret hvid RAL 9010.OL50-T4Eloxeret 2700-3100/149/140 1 INS40446 360648 021 5117HvidINS40447 360648 021 5124Installationsstav, fritstående, med en boksFritstående og flytbar installationsstav, forsynet med en installationsboks. Inklusiv fleksibel slange med adapter og monteringsanvisning.Længde på fleksibel slange 2.0 m, radius: 1,5m fra tilslutningspunktet i loftet. Fod bestilles separat.Materiale: Natureloxeret aluminium eller pulverlakeret hvid RAL 9010.OL50-OMEloxeretHvid2150+2000/85/73 1 INS40422INS40423360648 021 5018360648 021 5025Installationsstav, fritstående, med to bokseFritstående og flytbar installationsstav, forsynet med to installationsbokse. Inklusiv fleksibel slange med adapter og monteringsanvisning.Længde på fleksibel slange 2.0 m, radius: 1,5m fra tilslutningspunktet i loftet. Fod bestilles separat.Materiale: Natureloxeret aluminium eller pulverlakeret hvid RAL 9010.OL50-M2Eloxeret 2150+2000/104/140 1 INS40432 360648 021 5056HvidINS40433 360648 021 5063Installationsstav, fritstående, med fire bokseFritstående og flytbar installationsstav, forsynet med fire installationsbokse. Inklusiv fleksibel slange med adapter og monteringsanvisning.Længde på fleksibel slange 2.0 m, radius: 1,5m fra tilslutningspunktet i loftet. Fod bestilles separat.Materiale: Natureloxeret aluminium eller pulverlakeret hvid RAL 9010.OL50-M4EloxeretHvidInstallationsstav, kundespecificeret2150+2000/149/140 1 INS40442INS40443360648 021 5094360648 021 5100Installationsstav iht. kundespecifikation. Installationsstaven leveres med en, to eller fire installationsbokse. Fritstående elleropspændt, forinstalleret. Leveres i valgfri længde, overfladebehandling og konfiguration. Inkl. en detaljeret specifikation. Inklusivmonteringsanvisning og forbindelsesdiagram med dimensioner. Jordet. Fod til fritstående stave bestilles separat.Materiale: Aluminium.Med 1 box, iht. kundespec. Valgfri Valgfri/85/73 — 9316xxxMed 2 bokse, iht.kundespec.Med 4 bokse, iht.kundespec.Valgfri Valgfri/104/140 — 9319xxxValgfri Valgfri/149/140 — 9320xxx57


InstallationsstaveOptiLine 50 installationsstaveSortimentInstallationsstave, vægmonteretType Farve DimensionerA/B/C (mm)P111401P111400Antal/pk. Varenr. EAN-nr.Tom installationsstavTom installationsstav til vægmontering. Inklusiv plastfront, to endestykker, jordingskit og monteringsanvisning. Endestykkerne erforsynet med to udslagsblanketter til DMT minikanal hhv. 18x35 og 25x60. Udtag og kontakter kan placeres i hele stavenslængde. Leveres uden udtag og kabler. OBS! Vægstave har reduceret installationsdybde og er ikke kompatible med distributionsblokIDC, samleboks og DIN-skinne.Materiale: Natureloxeret aluminium eller pulverlakeret hvid RAL 9010, PC/ABS (frontstk.).Installationsstav,vægmonteretTilbehør til installationsstaveFrontP103977EloxeretHvid2000/90/52 1 INS40450INS40451360648 512 4254360648 512 4261Installationsstav, kundespecificeretVægmonteret installationsstav iht. kundespecifikation. Forinstalleret. Leveres i valgfri længde, overfladebehandling ogkonfiguration. OBS! Vægstave har reduceret installationsdybde og er ikke kompatible med distributionsblok IDC, samleboks ogDIN-skinne. Inkl. en detaljeret specifikation. Inklusiv monteringsanvisning og forbindelsesdiagram med dimensioner. Jordet.Materiale: Aluminium.Iht. kundespecifikation Valgfri Valgfri/90/52 — 9321xxxFront klikkes i installationsstave med 50 mm front. Aluminiumsfronter er forsynet med jordspor. Leveres med beskyttelsesfolie, ilængder på 2.5 m.Materiale: Natureloxeret aluminium eller pulverlakeret hvid RAL 9010, eller PC/ABS.Front F50Hvid 50/17/2500 25 m INS13900 360648 512 3974AluminiumP106222Front F50AluminiumEloxeret 50/17/2500 25 m INS13950 360648 512 4025P103977Front F50PC/ABSHvid 50/13/2500 30 m INS12900 360648 512 3431P106223Front F50PC/ABSMørkegrå 50/13/2500 30 m INS12901 360648 512 3448P86528Fod til fritstående, flytbar installationsstavFirkantet fod til fritstående, flytbar installationsstav, fastgøres til bunden af staven med 2 M6 skruer (inkl.).Foden er forsynet med en stålbøjle, som kan udtrækkes, hvis der ønskes ekstra støtte. Når den ikke benyttes,er bøjlen beskyttet under foden. Specielt egnet ved installation tæt på væg eller hvor staven er monteretryg-mod ryg.Materiale: Støbejern, lakeret.Fod, firkantet Grå 33/250/346 1 ISM20809 360648 003 0598P81547P86529Rund fod til fritstående, flytbar installationsstav, fastgøres til bunden af staven med 2 M6 skruer (inkl.). Egnet både til enkelt ogdobbelt-sidet stave.Materiale: Støbejern, lakeret.Fod, rund Grå 29/Ø317 1 ISM20808 360648 003 0581P86527P86532LoftflangeLoftflange beregnet til at føre den fleksible slange igennem undersænket loft. Er også egnet til Ø52 og Ø65 mm stave (opspændtestave med bokse). Monteres i et hul, Ø125 mm, ved brug af de 3 medfølgende klips. Der medfølger en plastplade med spor til atlåse den fleksible slange, som fastgøres med strips. Pladen kan også benyttes til boreskabelon til hullet Ø125 mm.Materiale: PC/ABS.Loftramme Hvid 89/Ø161 1 ISM20812 360648 003 0628LoftflangeLoftflange til enkelt-sidet eller dobbelt-sidet stav. Dækker kanten af hullet i undersænket loft. Selvklæbende.Materiale: PS (polystyrene).Loftramme til enkelt-sidet Hvid 1/108/129 1 ISM20810 360648 003 0604stavP86531Loftramme tildobbelt-sidetstavHvid 1/156/130 1 ISM20811 360648 003 0611P86524KabelbakkebeslagKabelbakkebeslag inkl. fastgørelse, beregnet til at fastgøre den fleksible slange til kabelbakke. Fastgøres på kanten afkabelbakken.Materiale: Stål, pulverlakeret Hvid RAL 9010.Kabelbakkebeslag Hvid 100/15/70 1 ISM20813 360648 003 063558


InstallationsstaveOptiLine 50 installationsstaveSortimentTilbehør til installationsstaveType Farve DimensionerA/B/C (mm)P92607P86530Antal/pk. Varenr. EAN-nr.KabelbakkebeslagKabelbakkebeslag inkl. fastgørelse, beregnet til at fastgøre installationsstav til kabelbakke eller kabelstige. Tillader en fleksibelfastgørelse af staven i flere retninger.Materiale: Stål, pulverlakeret Hvid RAL 9010.Kabelbakkebeslag til Hvid 75/56/85 1 INS40800 360648 006 8638Ø52 mm stavKabelbakkebeslag til Hvid 75/70/95 1 ISM20554 360648 003 0215Ø65 mm stavKabelbakkebeslag til at skrue fast på kanten af kabelbakke eller fremføringskanal i loftet. Inklusiv skruer. Kan monteres i helestavens længde. Maximum materialetykkelse af bakke/kanal ved fastgørelsespunkt= 10 mm.Materiale: Aluminium, pulverlakeret Hvid RAL 9010.Kabelbakkebeslag Hvid 75/50/120 1 ISM20814 360648 003 0642P86526P94503LoftbeslagLoftbeslag beregnet til at fastgøre fleksibel slange til loft eller væg. Fastgørelse er ikke inkl.Materiale: Aluminium, pulverlakeret Hvid RAL 9010.LoftbeslagHvid50/156/90 1 ISM20816 360648 003 0666RAL 9010KanalskinnebeslagKanalskinnebeslag til Ø55 mm skinner, beregnet til at fastgøre fleksibel slange til kanalskinne.Materiale: Stål, pulverlakeret Hvid RAL 9010.Kanalskinnebeslag Hvid 105/90/70 1 ISM20815 360648 003 0659P87188Gulvbeslag med spor til til gulvlisteGulvbeslag til enkelt- eller dobbelt-sidet installationsstav. Fastgøres til gulvet med skruer. Med spor til samling af gulvliste18x75mm.Materiale: Aluminium, pulverlakeret Grå RAL 9007.Til enkelt-sidet stav Grå 38/125/102 1 ISM20820 360648 003 0703P87189Til dobbelt-sidet stav Grå 38/125/156 1 ISM20821 360648 003 0710P86523GulvlisteGulvliste består af en basedel med 3 rum og et låg, leveres i længder på 2 m. Benyttes til fremføring over gulvet til en installationsstavmed gulvbeslag med gulvlistespor.Materiale: PVC.Gulvliste Grå 18/75/2000 28 m ISM20817 360648 003 0673P111399Gulvliste består af en basedel med 3 rum og et låg, leveres i længder på 2 m. Benyttes til fremføring over gulvet til en installationsstavmed gulvbeslag med gulvlistespor eller 18x75 mm gulvliste.Materiale: Aluminium, natureloxeret.Gulvliste Eloxeret 18/75/2000 8 m ISM20857 360648 002 7536P86521P86522P87191Samlestykke til gulvlisteSamlestykke til gulvliste. Til af skjule samling af to gulvlister.Materiale: PVC.Samlestykke Grå 20/50/78 10 ISM20818 360648 003 0680Hjørne til gulvlisteHjørne til gulvliste benyttes ved 90 graders hjørne mellem to gulvlister.Materiale: PVC.Hjørne til gulvliste Grå 20/120/120 10 ISM20819 360648 003 0697DekorationsbåndDekorationsbånd monteres i sidesporet på stave og installationsstandere. Leveres i længder på 5 m.Materiale: SilikonegummiDekorationsbånd Grå 5000/Ø3.5 5 m ISM20822 360648 003 0727P87192DekorationsbåndHvidRAL 90105000/Ø3.5 5 m ISM20823 360648 003 0734P87193Dekorationsbånd Orange 5000/Ø3.5 5 m ISM20824 360648 003 074159


InstallationsstaveOptiLine 50 installationsstaveSortimentTilbehør til installationsstaveType Farve DimensionerA/B/C (mm)P87196Antal/pk. Varenr. EAN-nr.JordklemmeJordklemme benyttes til at jorde kanal, front og tilbehør.Materiale: Stål.Jordklemme — 9/9/9 20 ISM10952 360648 002 8502P85796JordingskabelJordingskabel og jordklemme. Benyttes til at samle frontstykke til kanaldelen eller kanaldelen til en anden kanaldel.Til aluminiumskanal.Jordingskit Gul/Grøn L = 200L = 3001010ISM10953ISM10954360648 002 8519360648 003 8526OptiLine 50 staveTeknisk beskrivelseP112685Tekniske- og materialedataAluminium, ekstruderet Specifikation EN-AH-6063Densitet 2.7 g/cm 3Længdeudvidelseskoefficient 2.4x10 –5 /°COverfladebehandling Natureloxeret ellerpulverlakeretFarve Hvid RAL 9010Aluminium, sprøjtestøbt Densitet 2.7 g/cm 3Længdeudvidelseskoefficient 2.4x10 –5 /°COverfladebehandling PulverlakeretFarve • Hvid RAL 9010• Grå RAL 9007Støbejern Densitet 7.3 g/cmLængdeudvidelseskoefficient 1.2x10 –5 /°COverfladebehandling Overfladebehandletmed klar lakZink Densitet 7.1 g/cm 3Længdeudvidelseskoefficient 2.7x10 –5 /°COverfladebehandling UbehandletPC/ABS Densitet 1.14 g/cm 3Længdeudvidelseskoefficient 70x10 –6 /°CVolume resistivitet>10 13 Ω/cmVandabsorption 0.6%Dielektrisk styrke19 kV/mmBrandklasseUL 94 HBFarve • Hvid RAL 9010• Mørkegrå RAL 7043PS (Polystyrene) Densitet 1.04 g/cm 3Farve Hvid RAL 9010Anden infoHalogenfriPVC Densitet 1.5 g/cm 3Længdeudvidelseskoefficient 60x10 –6 /°CVolume resistivitet>10 13 Ω/cmVandabsorption


InstallationsstaveOptiLine 50 installationsstaveTeknisk beskrivelseDesign og dimensionerP112455Opspændt installationsstav,enkelt-sidet og dobbelt-sidetP112456Opspændt installationsstavmed en, to og fire bokseP112449Fritstående installationsstav,enkelt-sidet og dobbelt-sidetFritstående installationsstav med P112450en, to og fire bokseOpspændt installationsstavATotalhøjdeMin. 2700 mmMax. 3100 mmMin. 3100 mmMax. 3500 mmMin. 3500 mmMax. 3900 mmFri højde max.4500 mmBHøjde udenloftbeslag2527 mm2927 mm3327 mmFritstående installationsstavATotalhøjde af stav(Uden fod)CLængde påfleks. slange2150 mm 2000 mm2450 mm 2000 mm2900 mm 2000 mmOpspændt installationsstav medboks(e)ATotalhøjdeMin. 2700 mmMax. 3100 mmMin. 3100 mmMax. 3500 mmBokshøjde558 mm (C)BHøjde udenloftbeslag2510 mm2910 mmFritstående installationsstav medboks(e)ATotalhøjde på stav(Uden fod)2150 mmBokshøjde558 mm (C)BLgd. på fleksibelslange2000 mm2450 mm 2000 mm2900 mm 2000 mmKabelkapacitetRum Max Areal Kabelkapacitet*) mm 2Ø mm mm 2 40% 50% 60%Enkelt-sidet installationsstav1 55 4572 1828 2285 2742Enkelt-sidet installationsstav med guideprofil2 30 4012 1604 2005 2406Enkelt-sidet installationsstav med udtag3 21 2822 1129 1411 1693Dobbelt-sidet installationsstav1 47 3952 1581 1976 2371Enkelt-sidet installationsstav med guideprofil2 32 3458 1383 1729 20753 48 4014 1606 2007 2408Dobbelt-sidet installationsstav med udtag4 21 2278 911 1139 1367Installationsstav med en boks1 59 4548 1819 2274 2729Installationsstav med en boks og udtag2 36 2909 1164 1455 1745Installationsstav med to bokse1 59 8358 3343 4179 5015Installationsstav med to bokse og udtag2 54 5082 2033 2541 3049Installationsstav med fire bokse1 75 13966 5586 6983 8379Installationsstav med fire bokse og udtag2 65 7411 2964 3705 4446InstallationsstavprofilerTil installationsstav med en eller to bokse1 30 1414 566 707 848Til installationsstav med fire bokse2 43 2535 1014 1267 1521P112438P112443P112457111P1124362231441 2P112454P112461P112460P1124511 21P112458P112437P112442P112440P112448P112452322P112439P112453Væginstallationsstav1 45 3540 1416 1770 2124Væginstallationsstav med udtag2 15 2260 904 1130 1356P1128621P1128632*) Vi anbefaler en udnyttelse af kabelkapaciteten på 40%.P112447P112864P112441P112459Systembillede af gulvlisteP11246232b142b2a1. Gulvbeslag med spor tilgulvliste2. Gulvlise2a. Basisprofil2b. Låg3. Samlestykke til gulvliste4. Hjørne til gulvliste61


P11718362


OptiLine 50installationsstandereInstallationsstandere er et godt alternativ til installationsstave hvis fremføringen afkabler kommer fra gulvet. OptiLine 50 installationsstandere har et blødt og kompaktdesign som gør at de let passer ind i alle miljøer. Samtlige er som standardtomme og beregnet til fast installation, men ønsker du en fleksibel løsning, så senærmere på vores innovative gulvgennemføringer.Den dobbelsidede installationsstanderkan bestillesmed et specielt gulvbeslag sompasser i vores unikke gulvflange.Du får en meget fleksibelinstallationsløsning.P117186P116944P116939P116940GulvflangeDen unikke gulvflangegiver stor fleksibilitet.Centrumlåget fjernesog installationsstanderentilsluttes. Flytning?Sæt låget på og lavet nyt hul og gennemføringder hvor,der er brug for det.1-, 2- og 4-sidetInstallationstanderne findes i hvid eller natureloxeretaluminium i en-, to- eller firesidet version.Standardhøjden er omkring 600 mm, menkan også bestilles helt kundtilpasset i valgfrihøjde, farve og bestykning.P11718263


Fleksible installationsstanderemed gulvgennemføringSlangeadapterSæt en slangeadaper igulvflangen og du kanfremføre el og data til enmøbelboks istedet.P112433Fuld fleksibilitetVil du have en rigtig fleksibel løsning vælger du vores dobbeltsidetinstallationsstander med en speciel fastgørelse tilgulvflange.Kanalskinner Canalis og gitterbakker fremfører stærkstrøm ognetværk under gulvet og videre op til installationsstanderenvia gulvflangen. Gennemføringen, som passer i alle typer gulv,installeres hvor det passer bedst, og når behoven ændres,monterer man låget igen. Derefter skal installationsstanderenbare flyttes, og der installeres en ny gennemføring, hvor den skalbruges.Stabil og tætNår gulvflangen ikkeanvendes, er den lukket ogkan tåle både afvaskning oghøje belastninger.Faste installationsstandere1–4 arbejdspladserFaste installationsstandereInstallationsstanderne til fastinstallation er et-, to- eller firesidet,hvilket gør, at de kan servicere optil fire arbejdspladser.Fremføring undereller på gulvInstallationsstanderneforsynes under gulvet ellerpå gulvet ved hjælp af enfremføringskanal i PVC elleraluminium.P112687P111398P113611GulvtætningGulvbeslaget har afrundedekanter og en o-ring, sombeskytter mod fugt ogudligner ujævnheder i gulvet.64


InstallationsstandereOptiLine 50 installationsstandereSortimentInstallationsstandereP116938P116939P116940P116941P116944P116945Type Farve DimensionerAntal/pk. Varenr. EAN-nr.A/B/C (mm)Enkelt-sidet installationsstanderEnkelt-sidet installationsstander monteret på et gulvbeslag. Inklusiv endestykke og monteringsanvisning. O-ring til gulvbeslag erinkl. Jordet.Materiale: Aluminum, natureloxeret eller pulverlakeret Hvid RAL 9010.OL50-F10EloxeretHvidDobbelt-sidet installationsstander602/102/125 1 INS40502INS40503360648 021 5131360648 021 5148Dobbelt-sidet installationsstander monteret på et gulvbeslag. Inklusiv endestykke og monteringsanvisning. O-ring til gulvbeslager inkl. Jordet.Materiale: Aluminum, natureloxeret eller pulverlakeret Hvid RAL 9010.OL50-F20EloxeretHvidFire-sidet installationsstander602/156/125 1 INS40512INS40513360648 021 5155360648 021 5162Fire-sidet installationsstander monteret på et gulvbeslag. Inklusiv endestykke og monteringsanvisning. O-ring til gulvbeslag erinkl. Jordet.Materiale: Aluminum, natureloxeret eller pulverlakeret Hvid RAL 9010.OL50-F4EloxeretHvidStander, kundespecificeret592/200/180 1 INS40522INS40523360648 021 5179360648 021 5186Installationsstander iht. kundespecifikation. Forinstalleret. installationsstanderen leveres som enkelt-, dobbelt- eller fire-sidet.Kan fås i valgfri længde, overfladebehandling og konfiguration. Inkl. en detaljeret specifikation og monteringsanvisning,gulvbeslag med O-ring og forbindelsesdiagram med dimensioner. Jordet. Den dobbelt-sidede installationsstander kan ogsåmonteres i en gulvplade.Materiale: Aluminium.Enkelt-sidet, iht.Valgfri Valgfri/102/125 — 9342xxx -kundespec.Dobbelt-sidet, iht.kundespec.Valgfri Valgfri/156/125 — 9343xxx -fire-sidet, iht. kundespec. Valgfri Valgfri/200/180 — 9344xxx -Tilbehør til installationsstandereFront F50P103977Front til at klikke i installationsstandere med 50 mm front. Aluminiumslåg forsynet med jordspor. Leveres med beskyttelsesfolie, ilængder på 2.5 m.Materiale: Natureloxeret aluminium eller pulverlakeret hvid RAL 9010, eller PC/ABS.Front F50Hvid 50/17/2500 25 m INS13900 360648 512 3974AluminiumP106222Front F50AluminiumEloxeret 50/17/2500 25 m INS13950 360648 512 4025P103977Front F50PC/ABSHvid 50/13/2500 30 m INS12900 360648 512 3431P106223Front F50PC/ABSMørkegrå 50/13/2500 30 m INS12901 360648 512 3448P87188Gulvbeslag med spor til gulvlisteGulvbeslag til enkelt- eller dobbelt-sidet installationsstander. Fastgøres på gulvet med skruer. Med spor til samling med gulvliste18x75 mm.Materiale: Aluminium, pulverlakeret grå RAL 9007.Til enkelt-sidetGrå 38/125/102 1 ISM20820 360648 003 0703installationsstanderP87189Til dobbelt-sidetinstallationsstanderGrå 38/125/156 1 ISM20821 360648 003 071065


InstallationsstandereOptiLine 50 installationsstandereSortimentTilbehør til installationsstandereType Farve DimensionerA/B/C (mm)P86523Antal/pk. Varenr. EAN-nr.Gulvliste PVCGulvliste består af en basedel med 3 spor og et låg, leveres i længder på 2 m. Benyttes til fremføring over gulvet til en installationsstavmed gulvbeslag med gulvlistespor.Materiale: PVC.Gulvliste Grå 18/75/2000 28 m ISM20817 360648 003 0673P87191P86522P86521P111399Gulvliste, aluminiumGulvliste består af en basedel med 3 spor og et låg, leveres i længder på 2 m. Benyttes til fremføring over gulvet til en installationsstavmed gulvbeslag med gulvlistespor eller 18x75 mm gulvliste.Materiale: Aluminium, natureloxeret.Gulvliste Eloxeret 18/75/2000 10 m ISM20857 360648 002 7536Samlestykke til gulvlisteSamlestykke til gulvliste. Til at skjule samling mellem to gulvlister.Materiale: PVC.Samlestk. Grå 20/50/78 10 ISM20818 360648 003 0680Hjørne til gulvlisteHjørne til gulvliste benyttes ved 90 graders hjørne mellem to gulvlister.Materiale: PVC.Hjørne tl gulvliste Grå 20/120/120 10 ISM20819 360648 003 0697DekorationsbåndDekorationsbånd monteres i sidesporet på stave og installationsstandere. Leveres i længder på 5 m.Materiale: Silikonegummi.Dekorationsbånd Grå 5000/Ø3.5 5 m ISM20822 360648 003 0727P87192DekorationsbåndHvidRAL 90105000/Ø3.5 5 m ISM20823 360648 003 0734P87193Dekorationsbånd Orange 5000/Ø3.5 5 m ISM20824 360648 003 0741P87196P85796P103324JordklemmeJordklemme benyttes til jording af front, installationsstander og tilbehør.Materiale: Stål.Jordklemme — 9/9/9 20 ISM10952 360648 002 8502JordingskabelJordingskabel med jordklemme. Benyttes til at samle fronten med installationsstanderen.Jordingskabel Gul/Grøn L = 200L = 300Gulvflange1010ISM10953ISM10954360648 002 8519360648 003 8526Gulvflange til gulvinstallationer. Inklusiv trimramme med fastgørelser, to-delt låg og forseglingsskum til beskyttelse mod støv ogvask af gulvet. Låget er vandtæt, når der ikke er installeret en installationsstander. Når en installationsstander installeres,opbevares låget i gennemføringen, holdt på plads med en strop. Huldiameter 127 mm.Materiale: ZinkGulvgennemføring — 38/Ø147 1 INS40550 360648 016 076966


InstallationsstandereOptiLine 50 installationsstandereTeknisk beskrivelseP117180Tekniske- og materialedataAluminium, ekstruderet Specifikation EN-AH-6063Densitet 2.7 g/cm 3Længdeudvidelseskoefficient 2.4x10 –5 /°COverfladebehandling Natureloxeret ellerpulverlakeretFarve Hvid RAL 9010Aluminium, sprøjtestøbt Densitet 2.7 g/cm 3Længdeudvidelseskoefficient 2.4x10 –5 /°COverfladebehandling PulverlakeretFarve Grå RAL 9007PVC Densitet 1.5 g/cm 3Længdeudvidelseskoefficient 60x10 –6 /°CVolume resistivitet>10 13 Ω/cmVandabsorption 10 13 Ω/cmDielektrisk styrke19 kV/mmBrandklasseUL 94 HBFarve • Hvid RAL 9010• Mørkegrå RAL 7043Stål Specifikation SS 1142Densitet 7.8 g/cm 3Længdeudvidelseskoefficient 1.2x10 –5 /°CTætningsgradIP40Temperaturområdefra -25°C til +60°CStandarder og certifikater Produkterne overholder standard:• EN 50085-1 : 2005Produkterne overholder betingelserne for CE mærkningiht. lavspændingsdirektivet 73/23/EECog 93/68/EEC.67


OptiLine 50 møbelbokseOptiLine 50 møbelbokse øger fornemmelsen af moderne eksklusivitet på din arbejdsplads.Med vores nye Flip-op, Pop-op og andre møbelintegrerede løsninger får du strøm- ognetværksadgang på en elegant måde overalt.På den måde fuldendes lokalernes indtryk helt ned til udtagene!P117184P117193Alle møbelbokse leveresforinstallerede. De flesteleveres også i kundespecificeredeversioner.P117198P11234169


OptiLine 50 møbelbokseFlip-op og Pop-opP116912P117184 P117189 P116913P116914P116911P116913Flip-opIndbygget møbelboks medfjederbelastet låg som åbnesmed et let tryk. Kurv tilkabler kan enkelt monteresunder boksen.UdvendigeP116915Pop-upMøbelboks med storkapacitet, 6-sidet. Gasdrevetfjeder som langsomt skyderboksen op i arbejdshøjdemed et let tryk.Udvendige møbelbokse til alle behovUniverselle møbelbokse med smart fastgørelse. Kanmonteres på bord, væg eller på kabelbakker.Drejelige møbelbokseP116916Drejelige møbelbokseMøbelbokse med høj finish, formgivet til at passe i miljøermed høje krav til design. Kan dreje rundt om sin egen akseog dermed servicere to sider af bordet på en nem måde.Forkromede fødder giver et eksklusivt udseende.P116917Mini pop-opManuel pop-op, med ensmart membran på toppen,som gør at møbelboksen kantrykkes ned, selv om der erstik og kabler i.70


MøbelbokseOptiLine 50 møbelbokseSortimentIndbyggede møbelbokseType Farve DimensionerA/B/C (mm)Antal/pk. Varenr. EAN-nr.P117187Indbygget møbelboks forsynet med flip-op låg. Konfigureret med 2x dobbelte udtag, side-jordet, og forskellige data udtag, senedenfor. Monteres i skrivebord. Fastgørelser er vedlagt. Jordet. Strømkabel bestilles separat (Wieland konnektion). Tykkelsepå skrivebord: 10–40 mm, huldimension: 142x295 mm.Materiale: Aluminium, natureloxeret, og stål, pulverlakeret Grå RAL 9006.2xRJ45 blind Grå 105/160/305 1 INS40627 360648 021 52162xCat5E UTP data udtag Grå 105/160/305 1 INS40629 360648 021 5223med 6 m kabelIndbygget møbelboks med Flip-op låg, kundespecificeret/forinstalleretIndbygget møbelboks med Flip-op låg, iht. kundespecifikation. Kan konfigureres iht. kundespecification. Inkl. detaljeretspecifikation, monteringsanvisning, fastgørelser og forbindelsesdiagram med dimensioner. Jordet.Materiale: Aluminium, natureloxeret, og stål, pulverlakeret Grå RAL 9006.Iht. kundespecifikation Grå 105/160/305 — 9463xxx -P112321Kabelkurv til skrivebordsboks med Flip-op lågKurv til kabler, monteres under rammen på Flip-op møbelboksen, f.eks. under et skrivebord.Materiale: Stål.Kabelkurv Grå 170/150/265 1 INS40703 360648 006 8461Drejelige møbelbokseDrejelige møbelbokse, forinstalleretP116915Enkelt-sidet drejelig møbelboks. Monteret på to fødder, kan drejes rundt om sin egen akse til den ønskede position. Konfigureretmed 4x dobbelte udtag, side-jordet, med kabel, og forskellige dataudtag, se nedenfor. Total længde på el- og datakabler 6 m.Materiale: Aluminum, natureloxeret.2xRJ45 Cat6 UTP Eloxeret 92/130/658 1 INS40655 360648 021 5261dataudtag med kabelP1169166 Port Ethernet udtag medkabelEloxeret 92/130/828 1 INS40656 360648 021 5285P1169176 Port Ethernet udtag +2+1 VGA og Audio udtagmed kabelPop-up møbelbokseManuel pop-up møbelboks, forinstalleretP116913Eloxeret 92/130/857 1 INS40657 360648 021 5285Pop-up møbelboks, enkelt-sidet, manuel. Konfigureret med 1x dobbelt udtag, side-jordet, med 6 m el-kabel og forskelligedataudtag, se nedenfor. Når den ikke benyttes er boksen plan med skrivebordspladen. Med et let tryk på toppen, popper boksenop og er klar til brug. Almindelige el- og datakontakter kan blive i udtagene, også i nedsænket tilstand, da låget er forsynet meden blød gummimembran som gør, at kablerne kan komme op uden at blive beskadiget.Materiale: Aluminium, natureloxeret, og pulverlakeret zink og aluminium.2xRJ45 blænd dataudtag Eloxeret 267/Ø112 1 INS40631 360648 021 52302xCat5E UTP med 6 m Eloxeret 267/Ø112 1 INS40633 360648 021 5247datakabelManuel pop-up møbelboks, kundespecificeret/forinstalleretPop-op møbelboks, manuel, iht. kundespecifikation. Leveres i valgfri højde og konfiguration. Inkl. en detaljeret specifikation.Inklusiv monteringsanvisning og forbindelsesdiagram med dimensioner. Jordet.Materiale: Aluminium, natureloxeret.Iht. kundespecifikation Eloxeret Valgfri/Ø112 — 9464xxx -P116914Pop-op møbelboks med gasfjeder, forinstalleretPop-op møbelboks, seks-sidet, fungerer ved hjælp af en gasfjeder. Konfigureret med 3x dobbelte udtag, side-jordet, med 6 mel-kabel, og 6 Port Ethernet. Inklusiv fastgørelse og kroge til overskydende kabel. Når den ikke benyttes, er boksen plan medskrivebordspladen. Med et let tryk på toppen, popper boksen op og er klar til brug. Huldimension: Ø216 mm.Materiale: Aluminum, pulverlakeret Grå RAL 9006.6 Port Ethernet udtag Grå 325/Ø236 1 INS40645 360648 021 525472


MøbelbokseOptiLine 50 møbelbokseSortimentTilbehørP90978Type Farve DimensionerAntal/pk. Varenr. EAN-nr.A/B/C (mm)Nedføringsprofil til loftNedføringsprofil inklusiv basisprofil med skillevæg og låg. Diameter 52 mm. Til kabelføring fra loft til skrivebord.Materiale: Natureloxeret aluminium eller pulverlakeret hvid RAL 9010.Nedføringsprofil Eloxeret 3200/Ø52 1 ISM20800 360648 003 0505HvidISM20801Gennemføring til bordpladeRund gennemføring med flange og lås. Til gennemføring i skrivebordet af kabelføring til loft.Materiale: Aluminium, pulverlakeret grå RAL 9007 eller hvid RAL 9010.360648 003 0512P90980Gennemføring tilbordpladeGrå70/Ø80 1 ISM20802HvidISM20803FremføringsadapterAdapter til kabelføring til loft. Benyttes til samling med fleksibel slange Ø55 mm.Materiale: Aluminium, pulverlakeret Grå RAL 9007 eller Hvid RAL 9010.360648 003 0529360648 003 0536P90977FremføringsadapterGrå25/Ø58.5 1 ISM20804360648 003 0543P90981HvidISM20805Fleksibel slangeFleksibel slange, Ø55 mm, benyttes til at føre kabler fra loft til kabelføring.Materiale: PUR (polyurethane).Fleksibel slange Aluminium Ø55/2000 2 m ISM20806360648 003 0550360648 003 0567P87196P85796P86527P85094P85091Hvid NCSISM20807 360648 003 0574Fleksibel slange (splittet), Ø25 mm, benyttes til at føre kabler fra loft til servicebærer. Kabler trækkes ved hjælp af specieltmonteringsværktøj.Materiale: PP.Fleksibel slange Grå Ø25/2000 2 ISM50850 360648 015 0340MonteringsværktøjMonteringsværktøj til trækning af kabler i splittet fleksibel slange.Materiale: PP.Til Ø25 mm slange — Ø115/36/70 1 ISM50852 360648 015 0357LoftflangeLoftramme beregnet til at føre den fleksible slange igennem undersænket loft. Monteres i hul, Ø125 mm, ved brug af de 3medfølgende klips. Der medfølger en plastikplade med spor til at låse den fleksible slange, som fastgøres med strips. Pladenkan også benyttes til boreskabelon til hullet Ø125 mm.Materiale: PC/ABS.LoftrammeHvid89/Ø161 1 ISM20812 360648 003 0628RAL 9010JordingskabelJordingskabel med jordklemme. Benyttes til at samle fronten til basisprofilet.Jordingskabel Gul/Grøn L = 20010ISM10953 360648 002 8519L = 30010ISM10954 360648 002 8526JordklemmeJordklemme benyttes til at jorde fronten, basisprofilet og tilbehør.Materiale: Stål.Jordklemme — 9/9/9 20 ISM10952 360648 002 850273


P11234575


Et system til alle gulvtyperKabelholdereHolder kablerne på pladsså de ikke rykkes ud ellerkommer i klemme.KlikfunktionHele sortimentet af udtagog kontakter klikkes direkte imontagerammerne.InstallationsstikforbindelseInstallationsstikforbindelserne fremmerbåde monteringstiden og fremtidigfleksibilitet.,Rummelig og kapsletGodkendt til blandetinstallation af el og data. Derskal ikke bruges eksta dåsereller skillevægge. Ingenproblemer med kablersbøjningsradius.Høj kapacitetBoksen har plads til 12moduler, som kan fordelesfrit mellem el og data, heltefter dine behov.SelvlukkendeLåget er selvlukkende for atminimere risiko for ulykker.P112955P117190InstallationsgulvEt installationsgulv givermeget stor frihed, når detgælder boksens placering.Støbt betondækAnvend indstøbningsboks. Rør til kabler lægges direktepå rågulvet eller armeringen. Gulvet kan efterslibes udenproblemer, da indstøbningsboksen er planforsænket.HulrumsgulvSav eller støb et hul tilgulvboksen.I hulrummet kan kablernefremføres i alle retninger.Gulvboksens indholdtilpasses altid behovet.Trods dette er den ekstremlet og hurtig at installere,takket være værktøjsfrimontage af data oginstallationsstikforbindelsetil el.P112953KabeludgangLåget har dobbelt kabel udgang og kan roteres180 grader for valgfri retning.Tåler høj belastningDet forstærkede låg gør, at boksen tåler højebelastninger.76


OptiLine 50 gulvbokseAt fremføre el og data i rummet via gulvet giver mange fordele.Med gulvbokse bliver strømmen tilgængelig overalt i lokalet,hvor planløsningen ikke bliver låst af infrastrukturen.Tilgængeligheden bliver lige så god for brugerne, som forinstallatøren. OptiLines gulvbokse fungerer i hævede installationsgulve,i hulrumsgulv og støbte gulve.KabeludgangOmkring kabeludgangen er skumplast som forhindrer snavsi at komme ned i boksen. Låget kan vrides 180 grader, hviskabeludgangen ønskes i modsat retning. Det løftet nemt afmed et enkelt greb.SelvlåsendeGulvboksene har en selvlåsendefunktion, somfungerer i alle typer gulv:Quick Fix. Der behøves ikkeværktøj. Jo mere boksenbelastes, desto tættereslutter den til mod gulvet.P113603Kraftigt lågBoksene gør ikke gulvetsbelastningspunkt dårligere. Låget erforstærket med 3 mm stål.Monter udenværktøjUdtagene kanmonteresmed klikfunktion imontagerammen.DIN-kapslingFor øget sikkerhedkan sikring ellerjordstrømsafbryderinstalleres i boksen.P117175NiveaujusteringI indstøbningsboksener derfire niveaujusteringstårnetilnøjagtig nivellering.FarverLåget har en udskæring til monteringmed tæppe eller træ, som det øvrigegulv.I plastboksen kan monteres maks.6 mm og i den rustfri boks maks.15 mm.SmartindstøbningsboksBoksen, af galvaniseretstål, er fyldt med flamingofor at forhindre atbeton og vand kommerned i boksen underbyggeriet. Der er helleringen risiko for, atman kan komme til attræde igennem den.Fyldningen fjernes nemtefter støbning.Grove studserStudser til 50 mm rør/slange gør, at ogsåinstallationsstikforbindelserenkelt kan fremføres.Det findes reduceringer tilstudserne ned til 16 mm.P117194PlastGulvboksen i plast er beregnet til lav- og mediumtrafikerederum, hvor belastningen ikke bliver ekstrem.Den kan dog godt klare meget høje belastningertakket være lågets indbyggede 3 mm stålplade.Plasten er slidstærk, så rammen ser pæn ud, selvefter længere tids brug.RustfriEn rustfri gulvboks er at foretrække ved installationeri hårdt trafikerede rum, som entréer, gange osv.Den giver også et solidt indtryk, og rammen ældespænt ved slitage. Den rustfri boks har også et lågmed 3 mm indbygget stålplade, som kan forsynesmed gulvindlæg.77


GulvbokseOptiLine 50 gulvbokseSortimentGulvbokseP112322P111414TilbehørP113607Type Farve DimensionerAntal/pk. Varenr. EAN-nr.A/B/C (mm)Plastgulvboks, kompletKomplet firkantet gulvboks, inklusiv ramme, quick fix og to kabeludgange. Kapaciteten er maks. 12 udtag af typen 50x50 mmOptiLine 50. Det hængslede låg kan installeres i to positioner og kan nemt fjernes. Det kan monteres med gulvmateriale op til 6mm tykkelse eller med lågfyld.Materiale: PA/ABS, stål.Gulvboks plast Grå 75/222/348 1 INS50045 360648 513 5656Rustfri gulvboks, kompletKomplet firkantet gulvboks, inklusiv ramme, quick fix og to kabeludgange. Kapaciteten er maks. 12 udtag af typen 50x50 mmOptiLine 50. Det hængslede låg kan installeres i to positioner og kan nemt fjernes. Det kan monteres med gulvmateriale op til 15mm tykkelse eller med lågfyld.Materiale: Rustfri stål.Gulvboks rustfri 86/222/348 1 INS51045 360648 513 5663IndstøbningsboksMetal indstøbningsboks til indstøbning i støbte gulve med minimum 115 mm tykkelse. Med fire støtteben til højdejustering til denfærdige gulvhøjde og åbning til fremføring i alle fire sider. Leveres med adaptor til 50 mm slanger eller alternativt egnet tilgulvkanal op til 250 mm bredde.Materiale: PP, PS, pladestål.Indstøbningsboks — 115/342/500 1 ISM50340 360648 513 5687P85091P85838P112555P112335Lågfyld, linoleumLågfyld benyttes i låget på plast gulvbokse. Leveres med selvklæbende tape.Materiale: Linoleum, gummi.Til gulvboks i plast Grå 6/162/317 1 ISM50819 360648 513 5700Lågfyld, rustfri stålLågfyld benyttes i låget på plast gulvbokse. Leveres med beskyttelsesfolie på overfladen og en blød gummiplade med selvklæbendetape på undersiden.Materiale: Rustfri stål, gummi.Til gulvboks i plast — 6/162/317 1 ISM50820 360648 513 5694SkruefastgørelseSkruefastgørelse monteres på hver side af gulvboksen. Benyttes til montering i hævede gulve hvor pladetykkelsen er mellem 23mm og 53 mm.Materiale: PA6, stål.Skruefastgørelse Blå 58/12/25 2 ISM50823 360648 003 1052Fleksibel slangeFleksibel slange (splittet), Ø25 mm, benyttes til at føre kabler fra loft til servicebærer. Kabler trækkes ved hjælp af specieltmonteringsværktøj ISM50852.Materiale: PP.Fleksibel slange Grå Ø25/2000 2 ISM50850 360648 015 0340P85094P85095MonteringsværktøjMonteringsværktøj til trækning af kabler i splittet fleksibel slange.Materiale: PP.Monteringsværktøj — 115/36/70 1 ISM50852 360648 015 0357SeparationsclipsClips benyttes til at adskille to fleksible slanger, med opdeling af el og lavspændingskabler. Afstand imellem kabler = 25 mm.Monteres med 200 mm intervaller.Materiale: PP.Separationsclips Grå 34/28/70 6 ISM50851 360648 016 077678


GulvbokseOptiLine 50 gulvbokseTeknisk beskrivelseOversigtP113605P11719412Tekniske- og materialedataPA6 Densitet 1.13 g/cm 3Længdeudvidelseskoefficient 70-100x10 –6 m/m °CBrandklasseUL94 V2 (3.2 mm)Farve Blå RAL 5003PA/ABS Densitet 1.12 g/cm 3Længdeudvidelseskoefficient 70x10 –6 m/m°CVandabsorption 0.9%Volume resistivitet10 14 Ω/cmDielektrisk styrke19 kV/mmBrandklasseUL 94 HB(Halogen- fri)Farve Grå RAL 7011Pladestål Specifikation S 350 GDDensitet 7.8 g/cm 3Overfladebehandling Zink belagtRustfri stål Specifikation: X5CrNi 18-10Densitet: 7.8 g/cm 3TætningsgradIP20Standarder Produkterne overholder standard IEC 60670-23Produkterne overholder betingelserne for CE mærkningiht. lavspændingsdirektivet 73/23/EECog 93/68/EECKabelkapacitet 1720 mm 2 ,max. kabel Ø 11 mmTemperaturområdefra -25°C til +60°C351. Gulvboks2. Hængslet låg medto kabeludgange3. Indstøbningsboks4. Slangeadapter5. Justerbare støtteben4Huldimension79


OptiLine102009DK © Schneider Electric Danmark A/SSchneider Electric Danmark A/SIndustriparken 322750 Ballerupwww.schneider-electric.dkTlf.: 44 20 70 00Standarder, specificationer og design ændres fra tid til anden, så venligst spørg efter bekræftelsepå rigtigheden af informationerne i denne brochureOktober-2009

More magazines by this user
Similar magazines