Omvendt Osmose anlæg Sirion™ Midi - Maxi - Mega ... - Krüger A/S

kruger.dk

Omvendt Osmose anlæg Sirion™ Midi - Maxi - Mega ... - Krüger A/S

Omvendt OsmoseDrikkevand fra vandværker er sjældentegnet til anvendelse som procesvand,idet vandets indhold af mineralsaltegiver anledning til korrosion og afsætninger.Et omvendt osmose anlæg fra KrügerAquacare reducerer saltindholdet medop til 98%. Bakterier og pyrogener reduceresligeledes med over 99%, hvilketgiver store fordele og besparelser idriften for:⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲FødevarerindustriFarmaceutisk industriLaboratorierHospitalerFjernvarmeanlægFlaskeskyllemaskinerKøletårneKemisk industriVaskerierKøkkenerAkkumulatorvandDampproduktionSkyllemaskinerKrüger Aquacarehar i mere end 100 år leveretforskellige former for vandbehandlingsanlægog har ekspertisen indenfor såvel standardanlæg som anlægskræddersyet til den enkelte kundesbehov. Krüger Aquacare er i dag endivision af Krüger A/S, som er en delaf verdens største vandvirksomhedVeolia Water.Sirion Midi - Maxi - MegaKrüger Aquacares serie af industriellestandard omvendt osmose anlæg er unikkepå markedet. Anlæggene er kendetegnetved en PLC styring, type RO 30, som giveren unik brugerflade. Et grafisk display viserkonstant anlæggets driftsstatus. Displayetgiver adgang til programmerings- og styringsfaciliteter,som tillader brugeren atstyre hele anlægget fra en enkelt PLC.Digital udlæsning i grafisk display: Midi Maxi MegaTemperaturkompenseret ledningsevnemåler på permeat + + +Ledningsevne for tilgangsvand (+) (+) (+)Permeat temperatur + + +Permeatflow + + +Koncentratflow + + +Råvandsflow + + +Tryk før højtrykspumpe + + +Tryk efter højtrykspumpe + + +Tryk før forfilter (+) (+) +Tryk for koncentrat + + +Udlæsning for pH dosering og pH (+) (+) (+)Procesdiagram med værdier + + +Differentieret alarmudlæsning + + +Styringsfunktioner:Brugervenligt grafisk soft touch panel + + +Mulighed for at specialprogrammere RO 30 PLC + + +”Soft start” (+) +”Soft stop” (udvaskning af koncentrat når anlæg stoppes) (+) (+) (+)Udskylning af første permeat + + +Opsamling af 14 dages driftdata i PLC + + +Anlægget kan ”tvangsopstartes” ved længere tids stilstand,justerbar+ + +PLC kan styre antiscaling og pH-regulering + + +Niveaustyret eller trykstyret drift + + +Elektroniske tryktransmitterer + + +Elektroniske flowsensorer + + +Indbygget forfilter + + +Sommer/vintertid + + +Kodeordsbeskyttelse mod fejlprogramering + + +Alarmer og udgange:Interface tilslutning RC 232 + + +Profibus tilslutning (+) (+) (+)Mulighed for modemtilslutning + + +Fællesalarm + + +4-20 mA udgang på ledningsevne + + ++ = Standard, (+) = anlægget er forberedt for denne optionRO 30 PLC⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲Anlægget er opbygget af de bedste kvalitetskomponenterfor at sikre et minimumaf vedligehold og en lang holdbarhed.Blandt andet benyttes den nyeste teknologiinden for osmosemembraner, lavtryksmembraner.Disse sikrer en høj ydelseved et lavt arbejdstryk, hvilket sikrer lavbelastning af anlæggets komponenter oget lavt energi forbrug. Samtidig opnås envandudnyttelse på helt op til 80%.Lavtryksmembraner = lave driftsudgifter,mindre vedligeholdelse og langholdbarhedAnlæggene leveres færdigmonteret i kabineteller på stålramme til direkte opstillingpå plant gulv. Installationsarbejdeter dermed begrænset til vand-, afløbs- ogel-tilslutning.Se sidste side for tilbehør, forbehandling ogefterbehandling.⊲⊲⊲⊲PLC styringGrafisk overvågningTemperaturkompenseret ledningsevnemålerElektroniske tryktransmittererElektroniske flowmålereLave installationsudgifterAlle anlæg leveres med indbyggetmikron forfilterRO 30 PLCovervåger anlægget viastrategisk placerede tryktransmitterer,flowsensorer på koncentratog permeat samt temperaturkompenseretledningsevnemåler. De modtagededata bruges til at beregne om anlæggetsdrift er optimal. Modtages data, derindikerer at anlægget ikke fungereroptimalt, vil dette fremgå af detgrafiske display og anlæggetvil gå i alarm.Sirium MidiSirium MaxiSirium MegaPermeatflowl/timemegaROAnlægstyperSaltreduktion*EffektkWTilslutningBreddemmHøjdemmDybdemm10-100 110 ca. 96-98% 0,56 230V, 50Hz 600 960 62010-200 220 ca. 96-98% 0,56 230V, 50Hz 600 1240 62010-300 330 ca. 96-98% 0,56 230V, 50Hz 600 1240 62010-500 550 ca. 96-98% 1,10 230/400V, 50 Hz 600 1260 62010-750 800 ca. 96-98% 1,10 230/400V, 50Hz 600 1260 62014-500 550 ca. 96-98% 2,2 230V, 50Hz 636 1635 107014-750 800 ca. 96-98% 2,2 230/400V, 50Hz 636 1635 107014-1000 1.100 ca. 96-98% 2,2 230/400V, 50Hz 636 2355 107014-1500 1.600 ca. 96-98% 2,2 230/400V, 50Hz 636 2355 107014-2000 2.100 ca. 96-98% 3 230/400V, 50Hz 636 2355 107014-2500 2.600 ca. 96-98% 3 230/400V, 50Hz 636 2355 111014-3000 3.100 ca. 96-98% 3 230/400V, 50Hz 636 2355 107014-4000 4.000 ca. 96-98% 4 230/400V, 50Hz 800 2800 120014-5000 5.000 ca. 96-98% 5,5 230/400V, 50Hz 800 2800 1200110 x 2 5.000 ca. 96-98% 7,5 230/400V, 50Hz 4100 1750 900110 x 3 7.500 ca. 96-98% 11 230/400V, 50Hz 4100 1850 900110 x 4 10.000 ca. 96-98% 11 230/400V, 50Hz 4900 1850 900210 x 4 15.000 ca. 96-98% 15 230/400V, 50Hz 4900 1850 900211 x 4 20.000 ca. 96-98% 18,5 230/400V, 50Hz 4900 2150 900211 x 5 25.000 ca. 96-98% 22 230/400V, 50Hz 5900 2255 900320 x 5 30.000 ca. 96-98% 30 230/400V, 50Hz 5900 2280 900Større anlæg kan leveres på forespørgsel.* ved 12 o C og max. 1000 ppmDer tages forbehold for ændringer i specifikationerne.

More magazines by this user
Similar magazines