ESCO-brochure - Clorius Controls

cloriuscontrols.com
  • No tags were found...

ESCO-brochure - Clorius Controls

ESCO gruppen Tryghed og samarbejde er et nøgleord. En fast enhed af fire aktører,er din sikkerhed for et gennemprøvet koncept og en ensartet proces.Energirådgiver:Energistyring& overvågning:Ingeniør:Arkitekt:Energirådgiverne A/SClorius Controls A/SKorsbæk & Partnere KSKPF Arkitekter A/SEnergirådgiverne A/S står som totalrådgiver eller–entreprenør, hvor de øvrige aktører fungerer somunderrådgivere/leverandører til EnergirådgiverneA/S. Øvrige underleverandører inddrages efterbygherrens ønsker og behov.EnergirådgiverEnergirådgiverne A/S blev stiftet i januar 2007 påbaggrund af regeringens handlingsplan om fornyetenergispareindsats. Visionen og målsætningener at udvikle et kompetencecenter indenfor alleenergi arter, samt at realisere energibesparelsertil ENV og andre energiforsyningsselskaber.Energistyring & overvågningClorius Controls A/S blev etableret i 1902 og harsiden da udviklet deres viden inden for produktionaf udstyr til at overvåge, kontrollere og regulerevarme, køle og ventilations udstyr.IngeniørKorsbæk & Partnere KS har gennem de sidste 25år gennemført over 2000 rådgivningsopgaver forsåvel offentlige som private bygherrer.Virksomheden besidder store kompetencer ogværktøjer indenfor energiscreening og energirenoveringaf bygninger.ArkitektKPF Arkitekter har med sine 60 medarbejdereog afdelinger i Viborg, Århus og Aalborg samletstor erfaring indenfor renovering af alle formerfor byggerier; med fokus på arkitektur, miljø ogøkonomi.8

More magazines by this user
Similar magazines