Tietgen Magazine #13

tietgen

DEBAT

ER KARAKTERENS TID OVRE?

Der har de seneste måneder været en omfattende debat i medierne om, hvorvidt den klassiske karakterskala

skal fjernes fra de gymnasiale uddannelser. De Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) offentliggjorde

i januar en undersøgelse, foretaget af dem selv, der viste, at hver tredje gymnasieelev holder sig tilbage fra at

deltage aktivt i undervisningen af frygt for at sige noget forkert, som derved vil have negativ indvirkning på karakteren.

Formand for DGS, Veronika Schultz, udtrykte samtidig, at karakteren helt skulle fjernes fra de gymnasiale uddannelser,

da den efter sigende skulle skabe et utrygt læringsmiljø, hvor eleverne handler strategisk for at få de bedste karakterer,

frem for at turde at prøve sig af og fejle.

I kølvandet på undersøgelsen meldte SF og Enhedslisten

sig (overraskende nok) ind i køen af karaktermodstandere,

der mener, at karakterræset har taget overhånd. SF

kom kort efter med 14 forslag, der skal udfase karakteren

fra gymnasierne til fordel for individuelle evalueringer og

derved skabe en sundere læringskultur med bedre plads

til videbegærlighed og nysgerrighed. Præstationskulturen

skal med andre ord erstattes af en lejrbålskultur, hvor

danskernes evne til fortsat at kunne konkurrere globalt

skal erstattes af et gymnasiemiljø, hvor alle skal kunne

være med, og hvor fællessang og rundkredse vægtes højere

end viden og innovation. For det er jo det bedste.

SF ́s forslag om indførelse af individuelle elevevalueringer

er i og for sig en smuk tanke, da eleverne på de forskellige

gymnasier på ingen måder vil føle nogen form for præstationspres.

Alle unge mennesker, uanset deres faglige

niveau, vil kunne gå på gymnasiet uden at føle præstationsangst

og alt vil være godt, fordi alle er med. Der er dog

bare enkelte hager.

Først og fremmest er undersøgelsen, der er foretaget af

den førnævnte, venstreorienterede interesseorganisation,

DGS, langt fra valid, da under 7000 skoleelever har deltaget,

hvilket langt fra er statistik signifikant. Derudover ville

det klæde SF og Enhedslisten, hvis de for én gangs skyld

så på de faktiske facts og agerede ud fra disse, fremfor

at føre deres sædvanlige perlemorshjørnepolitik, hvor så

mange som muligt skal med uanset deres kompetencer.

En indførelse af individuelle evalueringer vil give enorme,

øgede omkostninger til de enkelte gymnasier, som skal

foretage adskillige samtaler med den enkelte elev med

henblik på ”fremadrettet feedback”. Men stats- og uddannelsesbudgettet

er jo som sædvanligt bundløst i den

venstreorienterede de af Folketinget.

Ifølge rektor på Tietgen Handelsgymnasium, Gitte

Bargholt, vil individuelle elevevalueringer ligeledes blive

standardiseret før eller siden, da den enkelte elev altid,

karakterer eller ej, vil kunne vurdere, hvordan han/hun

ligger. Samtidig vil angsten for at fejle altid være der,

fordi man skal evalueres uanset hvad. Det handler for

Gitte Bargholt derfor mere om at robuste den enkelte

elev til at kunne håndtere det pres, der følger med en

gymnasialuddannelse, fordi presset ophører ikke bare,

når man dimitterer. Efter gymnasiet kommer den videregående

uddannelse, hvor man, karakterer eller ej, skal

bestå. Det næste pres kommer på arbejdsmarkedet,

hvor man enten skal ud og konkurrere mod kinesere

og amerikanere eller være del af den pressede, danske

offentlige sektor.

Problematikken omkring karakteren skyldes dog i mange

tilfælde også eleverne selv, som ikke har det faglige

niveau til at kunne begå sig på de gymnasiale uddannelser.

En undersøgelse foretaget af CEPOS viser, at

arbejdsmoralen ligger helt i bund, når det drejer sig om

de danskegymnasieelevers motivation. Derudover er

gymnasieelevernes faglige kvalifikationer langt ringere

end før i tiden, hvorfor SF og Enhedslistens forslag om

individuelle evalueringer fremfor karakterer vil have

samme effekt, som hvis man smadrer termometeret

for at få sin feber til at forsvinde. Derfor kan med rette

overveje om hele karakterdebatten skyldes inkompetente

gymnasieelever, som i bund og grund ikke har

det faglige niveau til at kunne gå i gymnasiet og skyder

skylden på karakterpresset.

Den egentlige sygdom må derfor siges at være Enhedslisten

og SF, som man med fordel kunne fjerne fra det

politiske spektrum, så karakterne kan blive på gymnasierne.

Man skal uanset hvad kunne måle elevernes

præstation - og det er karaktererne, som vi kender

dem, det bedste bud på.

TEKST: MATHIAS FALKENBERG

TIETGENMAGAZINE 09

More magazines by this user
Similar magazines