Oversigt over empiri_final_191207(1).pdf

dspace.ruc.dk

Oversigt over empiri_final_191207(1).pdf

Empirioversigt Bilag A

Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tack International,

"Learn it today >

use it tomorrow"

http://www.tack.dk/

Tack International,

"Learn it today >

use it tomorrow"

Tack International,

"Learn it today >

use it tomorrow"

Tack International,

"Learn it today >

use it tomorrow"

Tack International,

"Learn it today >

use it tomorrow"

Tack International,

"Learn it today >

use it tomorrow"

Tack International,

"Learn it today >

use it tomorrow"

Tack International,

"Learn it today >

use it tomorrow"

Tack International,

"Learn it today >

use it tomorrow"

Trykt Kursussalgsmateriale

Personlig Power 1

Trykt Kursussalgsmateriale

Personlig Power 2

Trykt Kursussalgsmateriale

Trykt Kursussalgsmateriale

NLP 1 Effektiv

komunikation

NLP2 Eftektiv

kommunikation

Trykt Kursussalgsmateriale

Enneagram

Trykt Kursussalgsmateriale

Train the trainer

Trykt Kursussalgsmateriale

Trykt Kursussalgsmateriale

Trykt Kursussalgsmateriale

Assistentens /

sekretærens

værktøjer

Assistentens /

sekretærens

udvikling

Personlig effektivitet,

Bevidst, ubevidst

eller målbevidst

"Dem, der gerne vil realisere sit

personlige potentiale, genfinde sine

resurser, overvinde blokeringer og

blive bedre til at opstille og

gennemføre nye mål"

"Du lærer at tænke positivt i vanskelige

situationer. At identificere egne svagheder i

en problematisk situation og blive bedre til

at aflæse andres adfærd"

"Du vil blive i stand til at fokusere på dine

personlige ressourcer frem for på dine

begrænsninger (…) du vil få styrket din

"Alle (…) som gerne vil videreudvikle evne til at gøre positive forandringer og

deres personlige potentiale og lære nye håndtere dine skyggesider. Du lærer at

teknikker til at forandre

bruge meditationsøvelser til at begrænse

uhensigtsmæssig adfærd"

stressreaktioner"

"Kommunikation med forskellige

mennesketyper. Mægling i konflikter - skab

ro på arbejdspladsen. Fra kritikramme til

"Deltagerne skal være glade, trygge og målramme. Sådan 'omvender' du en kritisk

have lyst til at lære. Så får de noget ud person. Reframing - sådan gør du et

af at gå på kursus. (…) Vi garanterer problem til en fordel. Hensigt og adfærd -

for, at vi når målene med kurset. sådan giver og modtager du kritik. Mål der

Nogle kursister har specielle ønsker og

behov. Vi forventer, at de selv er

ansvarlige for at få dem opfyldt ved at

give træneren besked"

"Bearbejdning af indvendinger,

punktering af søforklaringer,

motiverer til handling. Sådan sætter du

tiltrækkende mål for dig selv og andre. Sæt

dig i førersædet. Sådan bliver du bedre til at

styre dine følelser"

"lær at lægge positive ankre, lær at tale til

en persons underbevidsthed, bliv

opmærksom på egne og andres

forandring af uhensigtsmæssig adfærd, begrænsende overbevisninger, motivation

forankring af personlige ressourcer" og positiv tænkning"

"Med enneagrammet og den tilhørende

test er du langt bedre rustet til at

vurdere medarbejdernes

motivationsveje, ressourcer og

placering i organisationen. Ud fra

kendskabet til persontype kan man

stimulere den personlige udvikling, "Indføring i ni grundlæggende persontyper.

blive bedre til at forudsige reaktioner Find din egen persontype og opnå

på stress og lære at tackle evt. selverkendelse. Lær om enneagrammets

samarbejdsproblemer. (...) bliv bedre betydning for forhandling og teambuilding.

til at forstå din egen og andres Sådan finder du den rigtige person til en

adfærd."

opgave"

"Målet er, at gøre dig i stand til at

undervise på en måde, så dine

kursister får forståelse for og

færdigheder i emnet. Du lærer om de "Hvordan motiverer vi deltagerne og

forskellige opfattelseskanaler - at vi fastholder interessen? Håndtering af

lærer forskelligt."

besværlige tilhørere"

"du vil på kurset blive bevidst om dine

egne styrker og indsatsområder samt

få nogle effektive værktøjer til større "Egne styrker og indsatsområder contra

daglig effektivitet og bedre overblik. opgaver og ansvar. Håndtering af stress -

Du bliver opmærksom på, hvordan du den positive lov. Sådan arbejder den

opnår at kunne have "mange bolde i effektive sekretær. Motivation i praksis -

luften" og dermed styrke dine evner til egen motivation og motivation af andre.

at kunne supportere dine chefer og Sådan undgås konflikter - og sådan løser du

kolleger"

opståede konflikter

"Du vil gennem inspiration og viden

blive trænet i at være effektiv og

målrettet i din hverdag. Der vil være

fokus på kommunikation og psykologi,

således at arbejdet med dine "Du arbejder med refleksion, dialog og

samarbejdspartnere forbedres og du individuelle øvelser samtidig med at du får

får ideer til, hvordan du tackler et klart billede af dig selv som menneske og

vanskelige situationer og mennesker." samarbejdspartner"

"Alle der i deres dagligdag føler, at de

har travlt, gerne vil nå mere, få mere

plads til udvikling af nye opgaver. Du

vil med udgangspunkt i din egen

Personlige Effektivitets Profil få nogle

gode værktøjer og metoder, som vil

give dig større personlig sikkerhed og

gøre dig bedre til at udnytte egne

ressourcer. Bruger du disse værktøjer

rigtigt, vil du kunne frigøre mange

"Hvad er tid, og hvilken betydning har dine

holdninger og vaner? Hvordan arbejder du

med personlig målsætning? Sådan

prioriterer du dine opgaver. Effektiv

tidsanalyse. Forståelse for planlægning.

timer til andre gøremål, og du vil Skemalægning. Hvordan håndterer du

samtidig blive opfattet som en god og afbrydelser? Sådan arbejder du med

effektiv samarbejdspartner, kollega og delegering. Din betydning for

arbejdskraft."

teameffektiviteten"

"Fjerne mentale

blokeringer, forankring af

ressourcer i vanskelige

situationer(…),

forhandling med sig selv,

håndtering af negative

sider"

"Dig som sekretær - og

din hverdag. Kortlægning

af de psykologiske

drivkræfter sat i relation

til din hverdag. Praktisk

og effektiv delegering.

Fokus på egen effektivitet

- Måling af styrker og

indsatsområder. Effektive

beslutninger der bliver til

noget. Egen indsatsplan."


11

12

13

14

15

16

17

18

Tack International,

"Learn it today >

use it tomorrow"

Tack International,

"Learn it today >

use it tomorrow"

Tack International,

"Learn it today >

use it tomorrow"

Sitewise foredrag

og kurser

http://www.sitewise

.dk/peptalks/peptalk

s.php Hjemmeside

Sitewise foredrag

og kurser Artikel

Sitewise foredrag

og kurser Artikel

Sitewise foredrag

og kurser Artikel

Sitewise foredrag

og kurser Artikel

Trykt Kursussalgsmateriale

Stress Management

kursusoversigt,

tilmeldingsblanket Personlig udvikling

kursusoversigt,

tilmeldingsblanket Ledelse

Oversigt over artikler

om personlig

udvikling

"Ledere og medarbejdere i offentlige

og private virksomheder som oplever

'øget arbejdspres, mere fleksibilitet,

nye opgaver, effektivitet, besparelser,

m.m. Vi bliver stresset, og hvis vi ikke

lærer at tackle denne stress, kan det i

værste fald få negative konsekvenser

for en selv og dermed for

virksomheden."

"Ved at arbejde med bevidstgørelse af

dine ressourcer bliver du som

medarbejder og menneske mere

fleksibel og opnår flere

handlemuligheder. Personlig udvikling

er starten på en proces, som varer hele

livet"

"God ledelse sikrer, at hver enkelt

medarbejder og teamet som en samlet

enhed er klædt på til at håndtere

fremtidens krav"

"Historier om Lykke, der lykkes, og

Misse der mislykkes. Dokumenterbare

resultater af det ene eller det andet

tankesæt. Det vi fokuserer på, bliver

vores virkelighed. En model for

FOKUS"

"Dette kursusforløb gør dig i stand til at

håndtere egen stress. (…) det forventes, at

du som deltager bruger dig selv som

arbejdsmateriale."

"Det sprog vi taler bliver vores virkelighed.

En model om grønne og røde ord.

Selvprogrammering. Du bliver, hvad du

tænker. Hvad kan DU selv gøre? Helt

konkret?

"Din egen stressprofil.

Copingstrategier

(værktøjskassen)

"Selvorganisering

gennem at udvikle nye

vaner. (…) Positive og

negative forstærkninger."

"Lykke der lykkes er en kvinde der "Du kender også Misse der mislykkes. Hun

arbejder 37 om ugen. Hun møder altid kommer ofte for sent eller i sidste øjeblik.

i god tid, er altid velforberedt og i godt Forvirret og uforberedt. Når hun arbejder

humør. Hun bruger mellem 12 og 14 med et område, blander hun sig konstant i,

timer om ugen på transport - uden at hvad alle andre foretager sig. (…) Hun

beklage sig. Når hun taler med kunder laver konstant om på det hun er i gang med.

og kolleger, er hun 100 %

Hun har ikke tid til at gå på kurser, da hun

opmærksom, nærværende og jo bare har SÅ travlt. Efter aftensmaden

deltagende. Hun deltager i flere kurser kaster hun sig foran fjernsynet, for hun

Historier om "Lykke om året. (..) Hun er aldrig negativ, 'trænger bare til at slappe af' (...) brokker

der lykkes" og Misse, men søger altid det positive i det, hun sig over sin mand, 'der ikke hjælper til, men

der mislykkes" har med at gøre"

roder"

"Negative mennesker lever kortere og

selv at vælge, hvad der

sker. Men vi er altid frie

til at vælge, hvordan vi

reagerer på det, der sker.

Dette betyder at både

Lykke og Misse har deres

frie valg til at vælge,

får et dårligere liv. Negative ledere

hvordan de vil reagere på

skaber vantrivsel hos medarbejderne. "Negative mennesker får stress, der senere alt det, der sker på deres

Negative mennesker har svært ved at kan give depressioner. Negative

arbejde. Derfor tror jeg

opretholde et godt netværk. Negative menneskers adfærd er selvforstærkende. De også, at jeg vil vælge

mennesker har svært ved at opretholde skaber negative spiraler. 40 % af alle Lykke som rollemodel for

et godt netværk. Negative mennesker ansatte har svære psykiske problemer. Som den måde, jeg selv ønsker

har lavt selvværd og lider af fejlangst. den der har fundet alle disse

at leve mit liv på. som

Dokumenterbare Negative mennesker er jaloux og kan dokumentationer, kan det virkelig undre, at Martin Seligman siger:

resultater af det ene ikke glæde sig over andres succes. De mange mennesker vælger at være negative "Du vælger selv det ene

og det andet tankesæt roser aldrig."

og pessimister."

eller det andet tankesæt.

Og hvilke tror du at

"Prøv at lytte til, hvad der tales om, og

Lykke bruger? Misse

læg specielt mærke til, hvordan

anvender konstant ord

negative bemærkninger forstærkes af

som: Problemer,

andre. (…) Derved får alle bekræftet,

bekymringer, umuligt at

at det hele går ad h-til. (…) Det sprog "Nu fik mine fingre et helt andet tempo. løse opgaven. Lykke

Det sprog vi taler, vi taler, bliver vores virkelighed. (…) Sveden i hænderne forsvandt. Det føles rart anvender ord som:

bliver vores Lad os prøve noget andet. Væk med at være menneske. Det er rart at være her. Udfordringer. Opgaver.

virkelighed. En alle de røde ord. Vi prøver de grønne: Det er rart at være til. Vi er på vej til Spændende at gå i gang

model om grønne og 'Glæde, trivsel, stolthed (..) FLOW. Hvilke ord tror du, at Misse med. Og sådan bliver

røde ord

muligheder, talent, overskud bruger?"

deres liv så forskellige"

Lykke (…) hjælper,

støtter og coacher, og hun

ved, at andre lærer af

deres erfaringer.

Selvopfyldende profetier

For at provokere lidt kan vi fortsætte

siger, at det, vi fokuserer

spørgerækken (…) Hvem har den

på, bliver til virkelighed.

bedste chef? Den bedste kollega? Den,

Virkeligheden for Misse

der fokuserer på det hos chefen, "Misse bruger utroligt meget energi på at er, at alle andre er

kollegaen der er ok, eller den der rette på alle andre. Hun placerer skyld og uduelige. At samfundet

fokuserer på det, der ikke er ok? (…) blander sig konstant i det, andre gør. Hun bærer skylden. (…) til

Hvis du ønsker at fokusere på det, der anerkender simpelthen ikke, at andre sidst retter hun

Det, vi fokuserer på, ikke er OK hos andre. Hvem siger så, mennesker har andre måder at gøre tingene fejlsøgningen og

bliver vores at DU har ret? Sidder du så tæt på på. (…) Misse vil aldrig blive en god leder, elendigheden mod sig

virkelighed. En Gud (...), at du er berettiget til at rette for der er kun hendes måde at gøre det på selv. Depressionen

model for FOKUS på andre(...)?

(..) "

banker på døren."


19

20

21

22

23

24

25

Sitewise foredrag

og kurser Artikel

Løndal

Management

Personlig Uvikling

http://home1.inet.tel

e.dk/londal/index.ht

m Hjemmeside

Virksomhedskonsul

enterne

http://www.virksom

hedskonsulenterne.d

k/ Hjemmeside

Virksomhedskonsul

enterne Hjemmeside

Tack International,

"Learn it today >

use it tomorrow" Hjemmeside

Niels Brock kurser

og efteruddannelse

http://www.brock.d

k/ Hjemmeside

Step After Step

http://www.stepafte

rstep.dk/ Hjemmeside om life coaching

26 Step After Step Hjemmeside Under referencer

27 Step After Step Hjemmeside Business coaching

"du kan ændre dit fokus og lære at

fokusere på alt det, der er OK. Der vil "du kan undgå stress ved at tage det

altid være 90-95 %, der er OK. Og vigtigste først. Når der ligger 3-6 "Du kan selv hver dag

ingen siger, at DU har ret, hvis du telefonbeskeder til dig, så væn dig til at tage programmere dig selv.

fokuserer på det ved dig selv og andre, den vanskeligste samtale først. Da vil du Ganske enkelt ved at

der måske ikke passer dig. Du kan hele tiden kunne glæde dig over at have løst holde tommelfinger,

lære dig selv at være opmærksom og den opgave og se frem til den næste. (…) pegefinger og langfinger

holde 100 % fokus på det, du lige nu vær opmærksom på dit sprog, taler du med samlet, mens du siger

Hvad kan DU selv har med at gøre. NYD opgaven og gå i røde eller med grønne ord? Det sprog du YES. Gør det selv 5-7

gøre? Helt konkret? dybden med den"

taler bliver din virkelighed

gange dagligt."

"Kunne du tænke dig, at: 1. Vide mere "Jeg taler med mine kunder om alt, hvad de

om, hvem du selv er og hvad dit ØNSKER at tal om lige fra problemer i

potentiale er? 2. Få mere viden om, parforholdet over traumer i barndommen til

hvordan du udnytter dit potentiale manglende gennemslagskraft på arbejde og

optimalt? 3. Få viden om, hvordan metoder/handlingsplaner i Personlig

andre ser dig? Personlig Udvikling Udvikling - altså alt hvad der har

betyder blandt andet at ændre sin indflydelse på den enkeltes succes - derfor

Under personlig tankegang fra "Sådan er det bare" til kalder vi også vort koncept for "Det Hele

udvikling

"Sådan vælger jeg, at det skal være." Menneske"

"Deltag på dette kursus og opnå en

"Deltager du i et kursus,

vil du få indsigt og

værktøjer til at ændre

dine begrænsninger. Du

vil i højere grad kunne

gennemføre de

større forståelse af dine indre

handlinger, du finder

ressourcer og hvordan du i højere grad "Vi er alle udstyret med en række fordelagtige i det aktuelle

får fuld udnyttelse af dit potentiale. personlige reaktionsmønstre, der er mere nære og i dit livs længere

Kurset er en oplagt mulighed for alle, eller mindre automatiserede.

perspektiv. Du vil forøge

der ønsker at styrke gennemslagskraft, Reaktionsmønstrene, der både styrer dine dine muligheder i alle

samspillet med andre og

følelser og din adfærd, er for en stor dels facetter af dit liv. Du vil

kommunikationsmæssige

vedkommende helt almindelige

opnå en forståelse af din

forudsætninger igennem personlig forudsætninger for at navigere i hverdagen. egen og andre

udvikling. (...) Du opnår, at dine Andre reaktionsmønstre er besværlige og menneskers personlighed,

muligheder forøges gennem forståelse virker hæmmende på vores muligheder for og du vil blive trænet i

Åbne kurser af: (...) dine indre ressourcer og at opføre os og udnytte os, som vi gerne vil -kommunikative

modeller

personlig power udviklingsområder

"Vi ved om nogen, at

kompetenceudvikling skal stå højt på

dagsordenen, såfremt du og den

virksomhed du arbejder for, ønsker at

eller nå de mål, vi sætter os,"

og andre værktøjer."

Produkter vokse og være konkurrencedygtige på

kompetenceudvikling markedet"

"Den enkelte medarbejder

"Du opnår større personlig effektivitet "Ved hjælp af de rette redskaber og øvelser kan opnå større frihed og

gennem en øget forståelse af egne og bliver du i stand til at håndtere konflikter og velvære i det daglige og

andres værdier og en større tillid til at stress. Du får servicemindede og en større fleksibilitet i

Om personlig indgå i forandringsprocesserne ved et velmotiverede medarbejdere/kolleger og en løsning af diverse

udvikling

øget kendskab til dine egne ressourcer øget service gennem målrettet betjening

"Du får indsigt i en række værktøjer til

forbedring af effektiviteten på

arbejdsopgaver"

arbejdspladsen. Desuden bliver du "Du udarbejder egen profil for at skabe

afklaret om egne indsatsområder og bevidsthed om egne styrker og svagheder i

personlig udvikling - udarbejder en konkret handlingsplan f.t. 'effektivitet'. Profilen bygger på 12

personlig effektivitet for disse.

"Mange mennesker besidder et stort

og uudnyttet potentiale, der gennem

coaching kan frigøres og effektivt

omsættes til konkrete udfordringer. Vi

retter fokus mod muligheder og

handlekraft ved at analysere, hvad der

holder os tilbage, hvorefter vi

tilrettelægger en ny plan, der skal føre

kategorier, der alle gennemgås overordnet."

kunden frem til det ønskede mål"

"Jeg har fået større indsigt i mit

potentiale og lader mig ikke længere

bremse af udfordringer på vejen. Jeg

tør nu stile efter højere mål end før.

Tak"

"Livet er for kort til at være tilskuer"

"Højkonjunktion og mangel på

kvalificeret arbejdskraft tvinger i dag

virksomheder til at sætte

medarbejdernes trivsel og udvikling

øverst på dagsordenen. For at kunne

tiltrække og fastholde en kompetent og

motiveret medarbejderstab, skal der

være fokus på et godt og inspirerende

arbejdsmiljø for at opnå de resultater

der sikrer virksomhedens succes.

Business coaching kan bruges i alle

virksomheder som et effektivt redskab

til at skabe udvikling for den enkelte

og for en afdeling. Motiverede og

glade medarbejdere producerer mere.

.. Og en investering her vil kunne ses luft i kalenderen. I

direkte på bundlinien. Coaching kan bruges teamcoaching tages

både individuelt til medarbejdere og ledere udgangspunkt i teamets

såvel som i teamcoaching. Individuel potentiale og involverer

Business Coaching kan benyttes til den enkelte medarbejder i

kompetence såvel som personlig udvikling processen med respekt

for medarbejdere/ledere for at ruste dem til for ressourcer, traditioner,

nye udfordrende opgaver eventuelt i kulturer og

forbindelse med organisationsændringer individualisme. De bedste

eller karriereudvikling. Stressede resultater i et team opnås,

medarbejdere/ledere kan lære at

hvis alle i teamet kender

systematisere og få kontrol over deres og arbejder efter samme

tidsforbrug ved simple værktøjer, så der mål og tager ejerskab for

bliver

opgaverne."


28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

DIEU learn leed

succeed Hjemmeside

DIEU learn leed

succeed

DIEU learn leed

succeed

DIEU learn leed

succeed

DIEU learn leed

succeed

DIEU learn leed

succeed

DIEU learn leed

succeed

DIEU learn leed

succeed

DIEU learn leed

succeed

DIEU learn leed

succeed

DIEU learn leed

succeed

Kursus og

uddannelseskatalog

Kursus og

uddannelseskatalog

Kursus og

uddannelseskatalog

Kursus og

uddannelseskatalog

Kursus og

uddannelseskatalog

Kursus og

uddannelseskatalog

Kursus og

uddannelseskatalog

Selvindsigt,

samarbejde og

kommunikation

Velkommen til

målrettet og livslang

læring

Din personlige

kompetencepartner

Citat fra

afdelingschefer i

DIEU

empati og udvikling

styrk din sociale

kompetencer

Assertion - personlig

styrke

Kommunikation og

samtaletræning.

Dialog og

samarbejde

Enneagrammet som

samarbejdsmodel

Kursus og

uddannelseskatalog Personlig power

Kursus og

uddannelseskatalog

Kursus og

uddannelseskatalog

Personlig vækst og

gennemslagskraft

Din personlige

karisma

"kurser og udannelse inden for

personlig power, NLP, selvudvikling,

assertion, kommunikation,

konflikthåndtering, karisma,

mediation, gennemslagskraft, empati,

selvtillid, forandringsparathed,

effektivitet, teamspirit og meget andet"

"Dynamik, energi, fremdrift. Jeg

forbinder kompetenceudvikling med et

menneske i bevægelse. Et menneske

der skaber dynamik, energi, fremdrift,

inspiration og ser nye horisonter. Til

gavn for sig selv, sine omgivelser og

sin arbejdsplads."

"Kompetenceudvikling betyder maksimal

udbytte af forretningsmæssige muligheder

kombineret med glæde og motivation i

arbejdslivet"

"Ud over det store udbud af åbne

programmer, som du kan se her i kataloget,

arbejder vi internt i virksomheder og

organisationer. Her rådgiver vi om

"Vores ambition er at give dig strategisk kompetenceudvikling, og

muligheden for at udvikle de designer udviklingsforløb, så de hænger

kompetencer, du behøver for at lykkes sammen med virksomhedens strategi og

i dit arbejdsliv."

medarbejdernes udgangspunkt"

"som leder skal du kommunikere

virksomhedens strategi og mål, så

ingen er i tvivl. Det giver engagement

og værdi hos dine medarbejdere"

"få indsigt i dine roller og din adfærd i

samspillet med andre. Håndtering af

relationer er efterhånden blevet et

konkurrenceparameter, så indsigt og

"ret søgelyset mod de menneskelige

kompetencer. Med de rigtige værktøjer og

kompetencer får du også tid og rum til at

lede."

"Du få et tydeligt billede af dig selv, og

hvorfor du reagerer, som du gør (…) Du

får konkrete værktøjer med hjem til at

forbedre dine samarbejdsevner,

forståelse af dynamikken i relationer er ledelseskompetencer og generelle

særdeles vigtig i dag."

kommunikationsfærdigheder"

"Dit udbytte: Kunsten er at sige, hvad

du mener og at gøre det på den rigtige

måde, så du opnår det, du ønsker. Med

assertion øger du din personlige

gennemslagskraft med respekt for dig

selv og andre. Lær at få balance

mellem den måde du bruger dig selv

og dine ressourcer. Lær at bruge ordet

nej og undgå omsvøb, undskyldninger

og et kropssprog, der kan modsige

dig."

"Dit udbytte. Lær, hvordan du bruger

din kommunikation og dine samtaler til

noget konstruktivt. Lær at håndtere

bestemte persontyper og situationer,

og brug din entusiasme til at møde

andre mennesker med et åbent sind.

Du lærer at sætte dig i andres situation

og bliver bedre til at spørge og lytte."

"Stil skarpt på dit eget selvbillede og

brug det i dit samvær med andre. Når

du forstår dig selv og andre, har du

bedre forudsætninger for at skabe

gode relationer med styrke, nærvær og

overskud. Du får tillid til, at det altid er

muligt at skabe gode relationer - tillid

til dig selv og til dine kolleger."

"du giver din faglighed et løft, og

bliver mere bevidst om dine egne

værdier. (…) du fordyber dig i en

række emner, der udvikler dig som

person, giver dig gennemslagskraft og

bevidsthed om, hvordan du brander

dig selv best. Du skal indstille dig på,

at personlig vækst kræver, at du tager

stilling og er villig til at forandre dig."

"Styrk dine evner til at samarbejde og

bevar overblikket og selvkontrollen i

pressede situationer (…) går ikke

tættere på end du selv ønsker det. Hele

din evne til at kommunikere får et

kvanteløft samtidig med, at du bliver

fuldt bevidst om dine mentale styrker."

"lær hvordan du skaber et positivt

første indtryk, og hvordan du trækker

de sider, som gør dig mest

karismatisk, frem i din personlighed.

At udvikle sin karisma er opskriften på

både personlig og professionel

succes."

"I dag er personlige

kompetencer en

konkurrenceparameter.

Personlig udvikling skal

derfor være en livslang

succes"

"Du lærer at: Vise større

tolerance overfor andre,

(…) øge din bevidsthed

om menneskers

psykologiske natur og

dermed øge din

fleksibilitet. Frisætte dine

ressourcer og udvide dit

handlingsspektrum"


39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

DIEU learn leed

succeed

DIEU learn leed

succeed

http://www.dieu.dk/

DIEU learn leed

succeed

Kursus og

uddannelseskatalog

DIEU learn leed

succeed Hjemmeside

Selvledelse og

arbejdsglæde

Syntax

Personaleudvikling

A/S

http://www.syntaxp

ersonale.dk/ kursussalgsmateriale Problemløsning

"Sæt fokus på din hverdag, dine

udfordringer og dine muligheder for at

øge din arbejdsglæde. Du får konkret

viden og enkle værktøjer til "… hvor du får tid og hjælp til at tage

selvledelse, som kan give dig det skub action på dine udfordringer. (…) Dig som

du har brug for. Målet er, at du har svært ved at få balance mellem

iværksætter en handlingsplan til gavn arbejdsliv og privatliv. Du ønsker at blive

for dig selv, din arbejdsplads og dine udfordret på din prioritering - og at se dig

nære relationer."

selv med andre øjne på dig selv."

"Få større overskud i både dit arbejds-

og privatliv gennem positiv håndtering

af stress. Når du undgår den negative

side af stress, vil du nemlig opleve, at

du forøger din effektivitet, din

arbejdsglæde og dit overblik i

dagligdagen. Lær grænsen mellem

positiv og negativ stress at kende, og

lær, hvordan du undgår at stresse dig

"dig som oplever, at arbejdspresset og

tidspresset er blevet en belastning i

dagligdagen - og nu gerne vil finde metoder

til at gøre dig fri af den negative stress, der

ødelægger helbredet. Om du er leder eller

medarbejder, spiller ingen rolle.

Kursus og Stress - indre styrke,

uddannelseskatalog ydre ro

selv og dine omgivelser"

Coaching kræver både indsigt, nerve

og masser af øvelse. Den job- "Den succesfulde forhandling er en positiv

relaterede coaching er et unikt værktøj oplevelse for begge parter. Med win-win

Kursus og citat fra

til udvikling af både dig og din forhandling opnår du både respekt og

uddannelseskatalog medarbejdere i DIEU virksomhed.

"Et firmakursus eller internt

udviklingsforløb gavner samarbejdet

og relationerne i virksomheden og kan

være med til at få gjort op med

uhensigtsmæssige vaner og adfærd.

Det skaber desuden et fælles udtryk,

sprog og arbejdsmåde, som I kan

arbejde videre med efter kurset og vi

resultater på bundlinjen."

Få et DIEU kursus hjælper jer selvfølgelig med at få det

hjem i din lærte effektivt implementeret og " I får altså (…) opgraderet medarbejdernes

virksomhed forankret.

"Udfordringen ligger i at kunne løse

kompetencer på samme tid"

problemer med eksisterende Hvis medarbejdere og ledere i din

ressourcer. De eksisterende resurser er organisation er i stand til at tænke

de medarbejdere der udgør konstruktivt og innovativt, er I optimalt

virksomheden eller organisationen i rustet til at klare stigende konkurrence og

dag.

forandringer"

Syntax

Personaleudvikling

Hvorfor skal vi

A/S kursussalgsmateriale udvikle os?

Syntax

Personaleudvikling

Forstå dig selv og

A/S kursussalgsmateriale andre

Syntax

Bliv bedre til at

opstille og

Personaleudvikling

gennemføre

A/S kursussalgsmateriale målsætninger

Syntax

Personaleudvikling

Evnen til at

A/S kursussalgsmateriale kommunikere

Syntax

Personaleudvikling

A/S kursussalgsmateriale Metamanagement

Syntax

Personaleudvikling

A/S kursussalgsmateriale Metamanagement

Syntax

Effektiv

Personaleudvikling

kommunikation 1 -

A/S kursussalgsmateriale med NLP

Uanset hvilken tilstand vores liv eller

For at realisere vores potentiale, hvad organisation er i, er der altid mulighed for

enten det er personligt eller forbedringer. (…) Der er ikke for få

organisatorisk, er det nødvendigt, at vi ressourcer, men måske er der for lidt

udvikler os"

genialitet"

"Giv plads til hjerte og

hjerne, når du formidler

dit budskab. Det giver

troværdighed."

"forudsætninger for at

skabe resultater: (…)Den

enkeltes evne til at forstå

sig selv og andre, den

enkeltes evne til at

opstille og gennemføre

målsætninger."

"For at kunne yde det optimale, både

(…) 9 grundlæggende

egenskaber ved

mennesket. Oversat til

nutidig sprogbrug dækker

de 9 egenskaber over

privat og i erhvervslivet, er ethvert

følgende værdier:

menneske nødt til at kende sine styrker "Den øgede forståelse for dit potentiale og Kvalitet, service,

og sine svagheder. Når du forstår dig dine grænser vil også gavne ethvert effektivitet, originalitet,

selv, bliver du både mere tolerant samarbejde du indgår i. Det er faktisk en kompetence, samarbejde,

overfor andre og bedre til at få øje på betingelse for at kunne få et samarbejde til entusiasme,

egne og andres udviklingsmuligheder." at fungere perfekt."

"Personlig power er et udtryk, Syntax

bruger om evnen til at opstille og

gennemføre målsætninger. Personlig power

levedygtighed, harmoni"

"Jeg anser den person, der kan forstås som menneskets evne til at klare sig

overvinde egne svagheder for større ved at skabe nyt. I denne sammenhæng er

end den person, der har overvundet handlingscirklen det grundlæggende

sine fjender"

element."

"Sokrates var den første, der virkeligt

"Gennem Syntax

Personaleudviklings NLP-

demonstrerede kunsten at bruge

træning lærer du at

spørgsmål til at afdække en given

gennemskue og håndtere

problematik. Sokrates talte om, at alle "Vi planlægger at fortsætte med et nyt kommunikation.

mennesker har ressourcer til at løse udviklingstema hvert år, idet livslang læring Derigennem øger du

deres problemer. Disse ressourcer ikke blot må være et 'statement' men skal forståelsen for dine

skulle blot hentes frem via de rigtige gennemføres som praktisk

medarbejdere, kolleger og

spørgsmål

Syntax arbejder med

medarbejderpolitik. "

samarbejdspartnere.

Metamanagement, som betyder Metamanagement skaber en fælles

overordnet styring, og beskriver virkelighed og forståelsesramme for,

centrale begreber ved organiseringen hvordan hverdagens jobs skal tackles. Det

af arbejde såvel på jobniveau som på er også et effektivt redskab til at styre den

organisationsniveau.

konkrete medarbejdersamtale"

"Tydeliggør virksomhedens visioner og

mål. Coaching i at få medarbejderne til at

"Udbytte: Fælles virkelighed for ledere opstille egne mål og ansvarsområder.

og medarbejdere, (…) større Afklarer hvilket produkt, den enkelte

ansvarlighed og arbejdsglæde. (…) medarbejder og arbejdsgruppe leverer i

Mål og ressourcer.

"Få plus på følelseskontoen, lær at

håndtere følelsesladede situationer.

Sådan motiverer du til handling, lær at

lave bindende aftaler. Bliv bedre til at

få dine meddelelser igennem.

virksomheden."


51

52

53

54

55

56

57

Syntax

Personaleudvikling

A/S kursussalgsmateriale Personlig Power 2

Syntax

Personaleudvikling

A/S kursussalgsmateriale Personlig power 1

Syntax

Personaleudvikling

A/S kursussalgsmateriale Enneagrammet

Psykologisk salg

giver dig det

optimale

udgangspunkt for

Syntax

personlig og

Personaleudvikling

forretningsmæssig

A/S kursussalgsmateriale succes

Syntax

Personaleudvikling

A/S kursussalgsmateriale Enneagrammet

Syntax

Personaleudvikling

A/S

DIEU learn leed

succeed

Salgsmateriale,

CD'er Personlig power

Artikler fra

hjemmeside

Konflikter - viden og

mod til at løse dem.

Forandring gennem

konflikthåndtering

"du vil blive i stand til at fokusere på

dine personlige ressourcer frem for på

dine begrænsninger. På kurset lærer

du at identificere gamle

overbevisninger, som begrænser din

nuværende kreativitet og livskraft. Du

vil få styrket din evne til at gøre

positive forandringer og håndtere dine

skyggeside"

"Du lærer at tænke positivt i

vanskelige situationer, at identificere

egne svagheder i en problematisk

situation og bedre at aflæse andres

adfærd. Du vil desuden få værktøjer til

konkret at arbejde med målsætninger

og vil stifte bekendtskab med mental

træning. Du lærer også at undgå at

havne i en offerrolle og opstille din

egen personlige grundlov for hvordan

du vil få mere power i hverdagen."

"Dette kursus giver dig en

gennemgribende indføring i de 9

grundlæggende persontyper og deres

udviklingsveje. Du lærer at forstå din

egen enneagramprofil og får et klart

bud på, i hvilken retning du bør gå for

at undgå faldgruber og udvikle dig

optimalt"

"På dette kursus får du kortlagt din

personprofil og finder hermed din

personlige sælgerstil."

Præsentationen: Ved et

salg taler og lytter såvel

bevidsthed som

underbevidsthed. På dette

modul lærer du teknikker

til at påvirke den vigtigste

"Ressourcerne: Her lærer du at

beslutningstager -

programmere din hjerne med positive underbevidstheden.

billeder så du kan håndtere negative Salget: Her lærer du at

fænomener som vrede, frygt og afvisninger. bruge NLP til at afgrænse

Du lærer at opretholde din følelse af kontrol indvendinger og skabe

og at bruge et effektivt tidsstyringsværktøj" vind-vind situationer.

"Medarbejdere i vækst skaber " De ni grundtyper i Enneagrammet:

"Du lærer at genkende og

forbedre din

kommunikationsmåde og

kunsten at gennemføre

vanskelige samtaler. På

kurset arbejdes med at

afdække et teams profil,

med udgangspunkt i de

virksomheder i vækst. Enneagrammet Idealisten, hjælperen, udretteren, typer som indgår i teamet.

betyder 9-kant og dækker over 9 individualisten, tænkeren, loyalisten, Endvidere lærer

grundlæggende værdier, som styrer generalisten, udfordreren, mægleren. "Nye deltagerne at opstille

vores adfærd, motivation og veje med enneagrammet: Dette kursus værdisæt for teams,

udfordringer. Enneagrammet kan giver en dybere forståelse for

organisationer og

anvendes til medarbejderudvikling enneagrammets rødder, og hvordan det kan virksomheder.

samt optimal kommunikation og bruges såvel til personlig udvikling som i Enneagrammet bruges til

samarbejde. Modellen er et enkelt og coaching af andre. Du får et nyt perspektiv at afdække konflikter

virkningsfuldt værktøj i arbejdet med på de 9 typers grundlæggende

imellem fællesværdier og

human ressources i enhver virksomhed forhindringer, og på hvordan du kommer den enkeltes personlige

eller organisation"

Personlig power dækker over de

dine begrænsende overbevisninger til livs." værdier."

teknikker, der i dag findes til at

Reframing handler

optimere egne personlige ressourcer.

overordnet om din måde

Disse teknikker er her overført i et

at forvalte din energi på.

format, der egner sig til selvudvikling.

Med denne cd får du en

På denne cd vil du lære at forholde dig

guided hjælp til arbejde

til såvel din fortid, din nutid som din Inner winner: På denne cd træner du din med din evne til at

fremtid. Du vil træne din

forestillingsevne. Forestillingsevnen er forandre uhensigtsmæssig

underbevidsthed i at opløse fortidige forudsætningen for resultater i hverdagen. adfærd, til smertekontrol

vanskeligheder, for derefter at bruge Jo bedre du kan visualisere et ønske eller en og til at formindske

den frigjorte energi til at opstille nye god kontakt med andre mennesker, desto allergiske og astmatiske

mål og tage nye beslutninger." større er sandsynligheden for at det lykkes reaktioner."

"Lær at forebygge konflikter - lær at

turde konflikter - lær at håndtere

konflikter - lær værktøjerne til

konfliktløsning - lær at bruge dem

rigtigt. Find ud af hvorfor du reagerer

som du gør i en konfliktsituation og få

ændret dit reaktionsmønster. (…) du

bliver i stand til at forebygge og

håndtere konflikter og til at opdage og

turde gå ind i konflikterne - både dine

egne og andres. På kurset lærer du at:

At styrke din evne til at opfange og

reagere på konfliktsignaler.

Blive bedre til at forebygge og håndtere

konflikter. Tackle følelsesmæssige

reaktioner - også dine egne! (…) Konflikt

opstår som følge af forandring - en

relation, en arbejdsgang eller en struktur.

(...) Når du håndterer konflikter

konstruktivt, frigives fastlåst energi, og der

skabes rum for forandring. Derfor giver

løsning af konflikter personlig

tilfredsstillelse, engagement og

arbejdsglæde og åbner for nye muligheder

for udvikling og samarbejde. "

"På kurset starter du en

lærings- og

udviklingsproces. Flere

og flere deltagere vælger

at fastholde det lærte ved

at følge kurset op med

personlige Coachingsessioner

med én af

underviserne, de har

mødt på kurset."


58

59

60

61

62

DIEU learn leed

succeed Hjemmeside

DIEU learn leed

succeed Hjemmeside

DIEU learn leed

succeed Hjemmeside

DIEU learn leed

succeed

DIEU learn leed

succeed Hjemmeside, artikel

Personlig vækst og

gennemslagskraft.

Styrk dit mentale

overskud

Stress - indre styrke,

ydre ro

NLP vejen til

selvcoaching

NLP vejen til

selvcoaching

Kunsten at sætte

personlige mål

"Personlig vækst og gennemslagskraft

er et kursus, der giver dig selvindsigt.

Kurset handler om, hvordan du styrker

din evne til at bevare sagligheden,

overblikket og den fulde kontrol i

situationer, hvor du udsættes for pres.

Det kan være vanskeligt at bevare

sagligheden, overblikket og den fulde

kontrol i situationen - men det er aldrig

umuligt.

"Du lærer de vigtigste stress-signaler

at kende og får klar besked om,

hvordan du undgår stress, og hvordan

du kan lære at spore begyndende

stress hos dig selv og dine kolleger.

Du lærer naturligvis også at skelne

mellem farlig og ufarlig stress.

"Deltagerne har ofte mærket

begyndende stresstegn og vil gøre en

indsats for at blive bevidste om at

forebygge stress i fremtiden. Udbytte:

Efter kurset ved du, hvordan du ved

hjælp af stress styring opnår større

overskud både i dit arbejds- og

privatliv

"kurset handler om, hvordan du rydder

op i forældede tankemønstre og

udtjente vaner. Du lærer at bane vejen

for dig selv, så du når de mål, du

sætter dig for. NLP giver dig en række

enkle og effektive teknikker til at få

struktur på dine egne tankeprocesser,

så du kan arbejde med din personlige

udvikling og målsætning - og bane

vejen for personlig forandring og

vækst.

"Større personlig

gennemslagskraft. Evnen

til at bevare roen under

pres. Styrket dit selvværd

og din selvtillid. Mental

styrketræning og øvelse i

aktiv lytning. Styrket din

tro på succes og

reduceret frygten for

fiasko. Evnen til at

håndtere personer, der

"På personlig vækst arbejder vi med din taler og afbryder

kommunikation. Din gennemslagskraft er konstant. du lærer at se,

nemlig uløseligt forbundet med din evne til hvorfor du reagerer, som

at kommunikere, både med og uden ord. du gør, hvordan du bliver

Formår du at udtrykke dig med vægt, ro og bedre til at bruge dine

nærvær, vil din udstråling hurtigt sætte sig i kræfter på rette tid og

dine omgivelser, og du vil opleve meget få sted - og hvordan du i det

eller slet ingen konflikter. På den måde er hele taget får skabt større

du med til at skabe et godt fundament for overensstemmelse

dit og dine kollegers fortsatte effektive mellem dine tanker,

samarbejde."

følelser og handlinger.

"Vi arbejder med de holdnings- og

adfærdsændringer, som er nødvendige for

at styrke dine personlige ressourcer og

fjerne stress. Alle problemstillinger, der

diskuteres på kurset, sker alene efter

kursisternes egne ønsker og behov. Der

stilles i dag store krav om effektivitet og

produktivitet på alle niveauer. Men det er

langt fra disse forhold alene, der forårsager

stress. Ofte bliver vi stressede af

udfordringer, hvor vi ikke selv kan

kontrollere hele processen.

Mange mennesker har

dog en tendens til at

stresse sig selv og sine

omgivelser unødigt.

Hvordan gør man sig så

klar til at mestre en ny

dag? Og blive ved med at

være glad for sit arbejde?

Når du undgår den

negative side af stress, vil

du nemlig opleve, at du

forøger din effektivitet,

din arbejdsglæde og dit

overblik i hverdagen."

(…) På kurset får du

metoder til at skelne

mellem alvorlige og

ufarlige stress-signaler,

og til at udforme

konstruktive og

målrettede

handlestrategier.

"Vores tanker er

bestemmende for vores

oplevelse af os selv og

vores omgivelser.

Spørgsmålet er: Hvad

"kurset er for dig, der vil have indsigt i og tænker du og er dine

redskaber til at præge din egen udvikling, tanker befordrende for

og som ønsker at gøre brug af dit fulde dig, for din karriere, for

potentiale. Uanset, hvad du tror, du er, så er din succes i livet? Eller er

du meget mere end det. Det er kun dig selv, du tilbøjelig til at tænke

der kan finde ud af, hvilke potentialer du de samme tanker igen og

har, hvordan du kan realisere dem - og igen - en slags mentalt

skabe din egen succes."

genbrug?

Vi tror helst, at vores samarbejde med

"du kan selv overtage

styringen. Du kan coache

dig selv og rette op på

dine automatiske

andre ville fungere bedre, hvis blot de

processer, så de passer

indså deres fejl og ændrede sig. Men "følelsesmodeller og tankemodeller består bedre til, hvordan du ser

det fungerer sjældent i praksis. Det er af dine værdier, holdninger, antagelser, dig selv eller, hvordan du

som regel meget mere effektivt at forventninger og overbevisninger. De ønsker at være i dag."(…)

ændre sin egen måde at forholde sig til fungerer som en slags autopilot for, Det er kvaliteten i dine

verden på. Vores egne tanker er meget hvordan din opfattelse af virkelighed bliver tankeprocesser som

afgørende og bestemmende for, afkodet og lagret i din hjerne. Ofte bestemmer, om du er i

hvordan vi oplever verden og hvilke bestemmer autopiloten også, hvordan du i balance med dig selv eller

ressourcer, vi har til vores rådighed. hverdagen forholder dig til din omverden. om du stresser, er i

Og dine tanker er et resultat af, Spørgsmålet er: Er du tilfreds med konflikt med dig selv og

hvordan du coacher dig selv. resultatet af din autopilots arbejde? andre.

Målet med personlig udvikling er, at

man vil have det godt med sig selv og

samtidig ønsker at fungere bedst

muligt sammen med andre. Disse 2

ønsker kan imidlertid meget nemt

komme i konflikt med hinanden.

Personlig udvikling indebærer, at du

tager ansvar og sætter personlige mål

for dig selv. (...) .og skriver dem ned.

(...) At sætte mål for sig selv

DIEUs hjemmeside: Mission: Mennesker

skaber organisationer. Organisationer

skaber resultater. Missionen hos DIEU er at

indebærer at man også tager ansvar for skabe forudsætningerne for, at dette lykkes

de følelser der rører sig i ens indre. med succes.


63

64

65

Vejlening om

kompetenceudviklin

g 2006 Dansk

Apotekerforening

http://www.pharma

danmark.dk/publicfi

les/vilkaar/apotek/k

ompetenceudvikling

/Vejledning_kompet

enceudvikl_2006.pd

f Vejledning

Vejlening om

kompetenceudviklin

g 2006 Dansk

Apotekerforening Vejledning Udviklingssamtalen

Syntax

Personaleudvikling

A/S Artikel NLP

66 Artikel Meditation

67

68

Syntax

Personaleudvikling

A/S Artikel NLP- ressourcerne

Syntax

Personaleudvikling

A/S Artikel

Postulater og

livsenegi

"Apoteket oplever et stigende behov

fra omverdenen om information og

rådgivning om lægemidler.

Kompetence er at kunne det, der er

nødvendigt for at varetage

arbejdsopgaverne på et højt kvalitativt

niveau. Kompetence er måden at

anvende sine kvalifikationer på, altså

evnen til at løse en opgave.

Kompetenceudvikling er udvikling af

faglige, personlige og sociale

kompetencer hos medarbejderne

"Medarbejderen skal danne sig et

overblik over egne kompetencer i

forhold til sin nuværende

arbejdssituation og stillingsbeskrivelse.

Dernæst skal medarbejderen overveje

de eventuelle ønsker, som

medarbejderen har til andre opgaver.

"Hvad er jeg god til? Hvad vil jeg

gerne blive bedre til? Har jeg haft fuldt

udbytte af min efteruddannelse hidtil?

Har jeg brug for et yderligere tiltag for

at kunne anvende min viden i praksis?

Hvilke nye opgaver eller funktioner vil

jeg gerne påtage mig på kort eller langt

sigt?

Ofte forbindes kompetenceudvikling kun

med kurser, faglig opdatering og almen

uddannelse, Men kompetenceudvikling

foregår også i arbejdssituationen på

arbejdspladsen og i fritiden. (…)

Udviklingsplanen kan indeholde en

beskrivelse af: Hvilke kompetencer

medarbejderen skal udvikle i forhold til

apotekets mål. Hvad medarbejderen gerne

vil lære/eller blive bedre til

"Hvor befinder jeg mig karrieremæssigt om

1 - 3 - 5 år? (…) I forhold til apoteket. Har

apoteket de kompetencer, der er

nødvendige? Hvilke kompetencer er

nødvendige at tilføre? Hvilke kompetencer

er nødvendige at tilføre om 1 - 3 - 5 år af

hensyn til apotekets udvikling?

"konkrete

uddannelsesaktiviteter.

Alt efter hvilke

udviklingsmål, som

lederen og medarbejderen

aftaler, vil aktiviteterne

være forskellige. Det

anbefales, at

udviklingsplanen også

beskriver, hvilke

aktiviteter, der skal

iværksættes for at opnå

målene (…) fx

personlighedsudviklende

kurser

I forhold til den enkelte

medarbejder. Har

medarbejderen de

nødvendige kompetencer

i forhold til nuværende

arbejdsopgaver? Skal

medarbejderen varetage

nye opgaver? Hvilke

kompetencer mangler?

Hvordan harmonerer

medarbejderens behov

med apotekets behov?

NLP er forkortelsen for Neuro

"Når man cleanslater

Lingvistisk Programmering, hvor

arbejder man sig frem til

Neuro er vores oplevelser, der bliver

hvad begreber og

behandlet, filtreret og bearbejdet i vort

hændelser egentlig

nervesystem (hjernen) gennem vores

betyder set ud fra en mere

sanser: Visuelt - det vi ser. Auditivt -

nøgtern synsvinkel end da

det vi hører. Kinæstetisk - det vi føler.

man oprindeligt stiftede

Olfaktorisk - det vi lugter. Gustatorisk -

bekendtskab med

det vi smager. Lingvistisk er den "Programmering er den måde vi anvender begrebet. Processen

sproglige og udtryksmæssige del af vores oplevelser - som er bearbejdet, ordnet 'cleanslating' har til formå

den måde, vi opfatter verden på. Vores og behandlet i vort nervesystem via sanser at rydde op og rense

oplevelser bliver kodet, ordnet og og sprog - til at kommunikere med os selv beskidte tavler i sindet.

behandlet via sanserne for at give og andre for at opnå de resultater, vi Man tager udgangspunkt

mening, og repræsenteres derefter i ønsker. En af de store fortjenester i den i et eller andet begreb

sindet: Billeder, lyde,

nyere psykologiske disciplin NLP er netop som er vigtigt for en. Det

kropsfornemmelser, lugte, smag, ord at bruge omprogrammering som en hurtig kan være kærlighed, død

og disses sammensmeltning vej til forandring

Selvet er det ingenting hvor alt bliver født.

eller forståelse.

Kunsten ved at meditere er, at kunne At vide at man ikke er sine tanker, og

betragte sine egne tanker og følelse, at følgelig uforanderlig, giver en kolossal

kunne betragte alt. Pointen er, at frihed. Denne viden opstår spontant efter

betragteren ikke er det betragtede. At effektiv personanalyse og meditation. Selvet

man ikke er sine tanker eller følelser er vores moderne udtryk for sjælen, dvs.

betyder, at ens selv er noget hinsides indbegrebet af 'at være mig'.

Fleksibilitet betyder bøjelighed, og i

denne sammenhæng viser det, hvor

god testpersonen (TP) er til at variere

sin adfærd for at opnå bestemte mål.

Dvs. hvor gode hans evne er til at

anvende forskellige måder at opnå det

samme resultat.

Lad os antage at en person fra fødslen

er udstyret med en million

livsenergienheder. I takt med at en

person lider forskellige nederlag i

indkapslingen af smerte medfører det

tab af tilgængelig livsenergi. I

forlængelse heraf vil det nye postulat

typisk 'råde' personen til at tage den

mere med ro. Det kan fx være et

modpostulat, der siger 'du kan ikke'.

Dette postulat fraråder altså i sig selv

personen at bruge mere energi på

projektet. Efter en troskabende

oplevelse har vi såvel bundet energi i

selve indkapslingen og forsøget på at

undgå restimuleringer, såvel som selve

postulatet maner til besindighed.

Kongruens viser om en person er "i

overensstemmelse med sig selv. Lav

kongruens tyder på at TP enten er i

modstrid med sit job, sit familieliv eller sig

selv (hvad der på mange måder er tre sider

af samme sag). Kongruens og kinæstik

følges ofte ad. Høj grad af målrettethed

hænger ofte sammen med lav kongruens.

Bliver en troskabende oplevelse

restimuleret vil såvel ladningen som det

skjulte postulat blive aktiveret. Postulatet

har 'hypnotiseret' personen på samme måde

som en stærk mand kan hypnotiseres til

ikke at kunne løfte en stol. Det skal

understreges at bindingen af energi især

gælder, når man netop er i nærheden af det

område som er smertefuldt. Således kan

Peter fx have næsten alle sine

energienheder til rådighed når han spiller

billard f.eks.

Men i det øjeblik en

kvindelig beundrer

nærmer sig træder

modpostulatet 'kærlighed

er ikke noget for mig' i

kraft. I takt med at den

bundne livsenergi bliver

befriet og de givne

modpostulater ophæves,

genvinder Peter sin energi

og dermed også sin evne

til at opstille nye

virkningsfulde postulater,

dvs. postulater som er i

overensstemmelse med

hans grundlæggende

hensigt. (...) Det

uretfærdige (...) består

deri, at de negative

oplevelser akkumuleres

og binder energi, mens de

positive blot bekræfter

den energi der i forvejen

er frigjort.


69

70

71

72

73

74

75

Syntax

Personaleudvikling

A/S Artikel Personlig power

Syntax

Personaleudvikling

A/S Artikel Forankring

Syntax

Personaleudvikling

A/S Artikel KRAV

Syntax

Personaleudvikling

A/S Artikel KRAV

Syntax

Personaleudvikling

A/S

Ledernes

Hovedorganisation

http://www.lederne.

dk/lho/Kurser+og+

uddannelser/Lederk

urser/lederkurserov

Artikel Mere Power

ersigt/lederkursusov Ledernes

ersigt.htm?campaig kompetenceudvikling

n=lkcgoogleadword Lederudvikling 2008

s

kursuskatalog

Ledernes

Nyudnævnt leder 1

Ledernes

Hovedorganisation

kompetenceudvikling

Lederudvikling 2008 Ledrskabets

kursuskatalog psykologi

Personlig power kan defineres som

evnen til at opnå det man gerne vil. I

den udtrækning dette sker, er man

aktør i sit liv. Når man føler man ikke

kan gøre noget, og det er omgivelserne

der styrer en, er man offer. Rollerne Offerrollen finder vi blandt mennesker,

aktør-offer skifter inden for forskellige som har stillet sig tilfreds med at tilpasse

områder af ens liv. Der er ikke nogle sig den foreliggende virkelighed. Denne

objektive kriterier for om man er aktør opdeling er dog glidende.(…) Men den

eller offer. Det er et spørgsmål om min

holdning til hvad der sker. Hvis jeg

siger at mit liv er blevet ødelagt af en

sygdom fx, så gør jeg mig til offer.

Den samme sygdom kan jeg dog

bruge til at omvurdere hvordan jeg vil

tilbringe mit liv, og i den udstrækning

jeg har denne holdning, vil jeg være

aktør. At være aktør betyder at man

har sat sig for at virkeliggøre en ide

eller en drøm.

"De fleste sportsfolk og spillere har et

eller andet anker, dvs. et eller andet

der restimulerer en positiv tilstand.

Dette positive anker kalder vi et

ressourceanker. Hvis man kan få

ankeret til at virke, vil det betyde, at

man i en ellers meget presset situation

kan 'overbevise' sindet om at det kan

slappe mere af.

"Reframing betyder at sætte noget i en

anden ramme eller sammenhæng.

Således kan man fx opfatte fejltagelser

som noget der forsinker ens planer,

eller man kan opfatte fejltagelser som

feedback på, at der stadig er noget at

lære"

"Ansvar er det tredje element i

overlevelseskvotienten. At skabe en

forandring kræver først og fremmest at

man beslutter sig for, om man vil 'eje'

problemet. I vores

multiservicesamfund kan det være

meget fristende at fralægge sig ansvar

for de situationer man befinder sig i.

Velfærdsstatens paradoks er netop, at

man nemt producerer flere ofre i takt

med at man bliver bedre og bedre til at

hjælpe disse. Problemet er ofte ikke

problemet, men at man ikke vil tage

ansvar for problemet.

egentlige fordel i at være offer består i, at

man frit kan kritisere eller beklage sig. Man

har jo netop ikke selv skabt eller været med

til at skabe den nuværende situation.

Årsagen til ens smerte ligger udenfor en.

Kritikken er offerets måde at give sig selv

en magtfølelse, der samtidig er

uforpligtende. Den følelse af uvilje der

ligger i kritikken af andre, vender sig også

indad til en uvilje mod selv at gå i gang

med at forandre noget.

Filosofien bag reframing er, at det er vore

tanker der skaber verden. Når en person

lider handler det derfor ikke så meget om at

finde årsagerne til denne lidelse, men om at

kunne sætte lidelsen i nyt perspektiv,

således at man ser nye handlemuligheder.

Når man forstår hvad reframing betyder

forstår man også at det ikke handler om at

få ret, men om den virkelighed man har

skabt sig med sine fortolkninger.

Thi hvis jeg selv gik i

gang, så lurer kritikken

fra andre jo lige om

hjørnet. Bag kritikken

ligger der for ofte en frygt

for selv at blive synlig og

dermed skydeskive for

andres kritik. Når det

svage menneske

begynder at kritisere er

det dog alligevel en slags

opvågnen fra det totalt

ubevidste stade og i den

forstand er det udtryk for

fremskridt. Men ve et

samfund der består af for

mange kritiske og

forurettede personer.

Kritikken fastlåser og

lammer handlekraften, og

kan i den grad blive en

trussel for konstruktivt

initiativ.

Reframing (…) gør op

med forestillingen om den

objektive forklaring. Den

(…) findes ikke af den

simple grund, at enhver

forklaring er en

beskrivelse ud fra et

bestemt synspunkt. Og

synspunkter findes der

uendelig mange af. Nogle

fortolkninger af verden

giver mere power eller

livskvalitet end andre, og

det er ud fra dette

perspektiv, at man kan

udlede, at powerfulde

personer er bedre til at

reframe positivt end

mindre powerfulde.

"Ansvar hviler på en beslutning om, at man

vil gøre noget. Ansvarets onde søster er Vilje (…) Når en person

bebrejdelsen. Bebrejdelse kan minde om ikke trives skyldes det i 9

ansvar for så vidt at man jo også gør noget ud af 10 situationer, at

når man kritiserer eller skælder ud. Men personen ikke ved hvad

kritik er netop en fralæggelse af ansvar, idet han eller hun vil. Vilje

man jo forventer at andre skal tage sig af et kan altså oversættes med

givent problem. Ansvar kan reframes 'at ville', og når denne

negativt til skyld. Der er ingen der vil have evne er invalideret har

skylden, og derfor bliver det ofte også man mistet orienteringen i

sådan, at ingen vil påtage sig ansvaret. sit liv.

Ved problemafklaring gælder det om,

at lave en liste over de personer og

fænomener som blokerer ens

gennemslagskraft. Hvert problem

kalder vi et emne. Dernæst skal disse Sociale problemer. Èn eller flere personer

emner prioriteres. (…) Med som på en eller anden måde synes at stå i

holdningsproblemer forstår vi en vejen for din lykke. Vaner. Du er

overdreven interesse for f.eks. tilsyneladende låst fast i en vane der

flygtninge, fodboldhold eller EU. Vi tydeligvis ikke er god for din overlevelse.

taler her om emner som du nærmest er (…) Vil du lære hvordan du kan ændre

besat af, og som derfor forhindrer dig i dårlige vaner, er kurset personlig power

at finde ud af hvad du selv egentlig vil. måske noget for dig.

"Er du ny i jobbet som leder? Så har

du måske brug for redskaber til at

håndtere din nye status, og det ansvar

der følger med. Få indsigt i, og

hvordan du bliver bedre til at overskue

din lederopgave, og hvordan du tackler

pressede situationer."

På kurset får du: Ideer til at bruge dig

selv og dine ressourcer, så din

lederprofil bliver tydelig"


76

77

78

79

80

81

82

83

84

Ledernes

Hovedorganisation

Ledernes

Hovedorganisation

Ledernes

Hovedorganisation

Ledernes

Hovedorganisation

Ledernes

Hovedorganisation

Ledernes

Hovedorganisation

Ledernes

Hovedorganisation

Ledernes

kompetenceudvikling

Lederudvikling 2008 min professionelle

kursuskatalog lederolle

Ledernes

kompetenceudvikling

Lederudvikling 2008

kursuskatalog

Personlig

ledereffekktivitet

Ledernes

kompetenceudvikling

Lederudvikling 2008

kursuskatalog direct leadership

Ledernes

kompetenceudvikling

Lederudvikling 2008

kursuskatalog

Ledelse af

selvledende

medarbejdere

Ledernes

kompetenceudvikling

Lederudvikling 2008

kursuskatalog skab bedre resultater

Ledernes

kompetenceudvikling

Lederudvikling 2008

kursuskatalog motiverende ledelse

Ledernes

kompetenceudvikling

Lederudvikling 2008

kursuskatalog

2Management

http://www.2manag

ement.dk/ Hjemmeside People

DIEU learn leed

succeed Hjemmeside Mission

anerkendende ledelse

som ledelsesværktøj

"Få kendskab til din personlighedstype

og få et teoretisk fundament så du kan På kurset får du: En introduktion til

anvende Enneagrammet i din daglige forskellige typers foretrukne

ledelse. Du bliver bevidst om, hvordan kommunikationsform. Øget kendskab til

du skaber udvikling og forståelse hos samarbejde og ressourcer. Indsigt i din

dine medarbejdere, og får kendskab til personlige udviklingsvej i ledelse og

dine styrker og udviklingspunkter. selvledelse.

"Få større overblik i dagligdagen og

bliv bedre til at skabe ny energi og

øget livskvalitet. Du lærer, hvordan du

kan ændre vaner, og hvordan du får

personlig motivation til at udarbejde

målsætninger og handlingsplaner.

lejlighed til at vurdere dine

stærke/svage sider i forhold til de 7

roller og 4 stile"

"Hvis du er leder af meget

selvstændige medarbejdere, er det

vigtigt at skabe udfordrende og

motiverende rammer for dem. Derfor

er det en god idé at være bevist om

ressourcerne og mulighederne hos dine

medarbejdere.

"Der er sammenhæng mellem din

lederadfærd, medarbejderpræstationer

og virksomhedsresultater. Få en

indføring i hvordan du skaber en

organisation af medarbejdere, der

træffer gode beslutninger, og som

fører dem ud i livet.

"Lær hvordan du motiverer dine

medarbejdere, så de selv tager initiativ

og handler aktivt. Som leder bliver du i

stand til at forebygge stress og øge

dine medarbejderes arbejdsglæde. "På

kurset lærer du: Metoder der motivere

dine medarbejdere, så de selv tager

initiativ og handler aktivt. Som leder

bliver du i stand til at forebygge stress

og øge dine medarbejderes

arbejdsglæde

"Anerkendende ledelse giver indblik i,

hvordan du ved at fokusere på

muligheder og styrker frem for

problemer og svagheder kan være med

til at skabe en positiv og fremadrettet

udvikling i din virksomhed.

"På kurset får du: Ny indsigt og inspiration

til at skabe struktur og overblik i dine

lederopgaver. Øget forståelse for, at den

måde vi arbejder på er, og skal være, i evig

forandring og under stadig tilpasning. En

lang række praktiske værktøjer, der afklarer

din ledereffektivitet, kortlægger din daglige

adfærd, og hjælper dig med at vælge,

hvordan du vil handle fremover"

"...som leder bliver du: I

stand til at arbejde med

selvanalyser for at skabe

overblik over din

arbejdsstil og din

effektivitet"

"som leder bliver du:

bedre til at opretholde

dynamikken og

kreativiteten i din

afdeling. Inspirerende og

skarpere på coaching og

mentorskab. Bevidst om

På kurset får du: inspiration til at skabe ressourcerne og

motiverende rammer for dine

mulighederne hos dine

medarbejdere. Bevidsthed om, hvad der medarbejdere.

karakteriserer den selvledende

Opmærksom og

medarbejder. Redskaber til afklaring af anerkendende overfor

gensidige krav og forventninger. Værktøjer dine medarbejderes

til at opstille genkendelige og målbare individuelle motiver og

succeskriterier.

arbejdsmetoder.

"Som leder bliver du: I stand til at arbejde

med sammenhængen mellem lederadfærd,

medarbejderpræstationer og

virksomhedsresultater. I stand til at

identificere dine ledelsesmæssige

muligheder og udfordringer."

Viden, der kan motivere dine medarbejdere

til at søge indflydelse og aktivt påvirke

deres arbejdssituation. Erfaringer, der kan

motivere dine medarbejdere til at navigere i

kaos og skabe kontrol over vanskelige

situationer. Input, der kan motivere dine

medarbejdere til at motivere sig selv og

finde det meningsfulde i enhver opgave.

"En stor del af kunsten ved at drive en

professionel virksomhed med succes

handler om at kunne organisere og

motivere medarbejdere.

Virksomhedens energi og stemning er "2M handler om at lære organisationen om

meget afgørende for, at ting og nye de mekanismer, som påvirker 'den positive

tiltag lykkes. Det er samtidig spiral' positivt og negativt. Således bliver

tankevækkende, at man som person den enkelte medarbejder i stand til at se sin

bruger en stor del af sit liv på rolle samt udstyret med værktøjer der

arbejdspladsen og at en dårlig bidrager positivt til energien. 2Management

stemning her ofte smitter af på den kan gennem kurser, processer i

private sfære. Således er det i alles organisationen samt personlig coaching

interesse og ansvar at få energien til at tilbyde virksomheden at være neutral

vokse. Hos 2Management kalder vi sparringspartner og katalysator af denne

området 'den positive spiral' udvikling.

Mennesker skaber organisationer.

Organisationer skaber resultater.

Missionen hos DIEU er at skabe

forudsætninger for, at dette lykkes

med succes. (…) Vores vigtigste

instrument er dialogen samt at

afdække, hvor mennesker og

organisationer er, så vi kan skabe den

refleksion og erkendelse, der bringer

dem videre på nye spor. Det er

Grundtvigs og Kierkegaards tanker, vi

bygger videre på.


85

86

DIEU learn leed

succeed Hjemmeside Værdigrundlag

DIEU learn leed

succeed Hjemmeside Artikel

Ansvarlige: Vi tager selvstændigt Innovative: Vi deler viden, tænker

ansvar for at efterleve den strategi og anderledes, er fleksible og modige. Derfor

de trufne beslutninger - med respekt vil vores kunder opleve, at vi tager

for hinanden. Derfor vil vores kunder udgangspunkt i deres behov og skaber

møde beslutningsdygtige

løsninger, der giver værdi på såvel kort som

medarbejdere, der holder hvad de lang sigt. Imødekommende: Vi tænker

lover. Ambitiøse: Vi uvikler vores tværorganisatorisk, hjælper hinanden, er

faglige og menneskelige kompetencer, engagerede og har humor. Derfor vil vores

sætter høje mål og er i konstant kunder møde medarbejdere, der skaber

bevægelse. Derfor vil vores kunder relationer og indgår målrettet og fleksibelt i

modtage ydelser af høj kvalitet på alle løsning af opgaven

"(…) På den nye ledelsesscene er

behovet for anerkendelse et væsentligt

element i ledelsesstilen. Anerkendende

ledelsesstil er en innovativ ledelse, der

indfrier den

selvstændige/engagerede/selvledende

medarbejders øgede krav til

indflydelse/ledelse, både hvad angår at

blive set og hørt og at få værdsat sine

kvalifikationer som bidragende til

virksomheden. (…) derfor er det i den

anerkendende ledelsesstil vigtigt at

have fingeren på pulsen og vide,

hvad der er vigtig information for

medarbejderne og møde behovet for

information anerkendende. (…) Det er

befordrende som medarbejder at være

oplyst, men der skal mere til. Den

selvledende medarbejder ønsker at kunne

indgå i en dialog om virksomhedens mål og

vide, at den opgave, som den enkelte

medarbejder udfører, er af særlig vigtighed

for virksomheden.

Når den enkelte

medarbejder kan se sin

plads i helheden og bliver

anerkendt i den rolle, som

medarbejderen udfører,

så øges medarbejderens

præstationer, idet

udførelsen bliver

lystbetonet. (...) Men en

medarbejder, som føler,

at han eller hun bliver set,

anerkendt og i

forlængelse heraf får den

information, der er brug

for, kan ikke lade være

med at tage ansvar

More magazines by this user
Similar magazines