Views
3 weeks ago

Docentansættelser v3

Samtaler og valg af

Samtaler og valg af kandidat Tilsagn om ansættelse Opgaver og ansvar • Ansættelsesudvalget indkalder udvalget kandidater til samtale. • Ansættelsesudvalget træffer beslutning om, hvem de vil indstille til ansættelse og orienterer dekanen via en skriftlig, begrundet indstilling. • Dekanen træffer beslutning om ansættelse. • Instituttet orienterer HR, hvilken kandidat, der er udvalgt og medsender den begrundede indstilling. • Instituttet giver besked til både den udvalgte og de fravalgte kandidater. Fakta Tilbage til forsiden

Bedømmelseskriterier for docenter Kriterier ved docentbedømmelse, jf. § 15 (fra BEK 990, bilag 1) Docentbedømmelsesudvalget skal ved bedømmelsen vurdere, om ansøgeren til en docentstilling besidder de kvalifikationer inden for undervisning og forsknings- og udviklingsaktiviteter, der er forudsat i stillingsstrukturen for at kunne varetage en stilling som docent. Ansøgeren til en docentstilling skal således dokumentere, at a) ansøgeren har et kvalifikationsniveau svarende til ph.d. Kvalifikationsniveauet kan opnås gennem en kombination af formel uddannelse og relevant praksiserfaring. I vurderingen af ansøgerens kvalifikationsniveau kan således indgå erhvervsmæssig beskæftigelse, der har givet tilsvarende forudsætninger, b) ansøgeren er i stand til selvstændigt at planlægge, styre og evaluere forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for erhvervet eller professionen, c) ansøgeren besidder dokumenteret, anvendelsesorienteret viden, herunder såvel teoretisk som praktisk indsigt på højt niveau om erhvervet eller professionen, således at ansøgeren er i stand til selvstændigt og innovativt at udvikle ny viden inden for erhvervet eller professionen og bringe ny viden i spil i forhold til udviklingen af erhvervet eller professionen, og d) ansøgeren har undervisningserfaring og erfaring med udvikling af undervisning, herunder at vedkommende er højt kvalificeret i forhold til formidling af teori og inddragelse af praksis, samt i forhold til at koble teori og praksis i relation til erhvervet eller professionen. Tilbage til Valg af kandidater til bedømmelse Tilbage til Ekstern bedømmelse Tilbage til forsiden

Citroën vender tilbage til Bondovej i Odense SV ... - businessnyt.dk
hent brochure her - Hogrefe.dk
Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar - BAR Handel
Vedtægter - Seniorbofællesskabet Kløvermarkens hjemmeside
Læs hele nyhedsbrevet som en pdf her - Boligkontoret Danmark
Dagsorden, møde i Institutforum den 14/6 2012 kl. 12.30-14.30 ...
Undervisningsbeskrivelse - Frederikshavn Handelsskole
Videnskabsretorik og skrivedidaktik.pdf - tilbage - Emu
Specialundervisning tilbage i folkeskolen - Fagligt Ansvar
Samling af oplæg fra mødet - Fagligt Ansvar
Funktionsbeskrivelse - University College Nordjylland
Bilag 9 - Oplæg arbejdende formand og konsulent - Vækst & Viden
Forside og forord - Marianne Høyens www
Handlingsplan 2011-12 - Handelsskolernes Lærerforening
Den større skriftlige opgave – toårigt hf og hf-enkeltfag
Oplæg til medarbejdermøder om arbejdsmiljø - Administrationen på ...
Dagbog fra Aabenraa Statsskole om deres deltagelse i den ...
Vejledningen til læreplanen for Musik A stx - Thomashammer
Hvilke krav stiller du til dit arbejde? - aCROnordic