Views
4 months ago

Docentansættelser v3

Samtaler og valg af

Samtaler og valg af kandidat Tilsagn om ansættelse Opgaver og ansvar • Ansættelsesudvalget indkalder udvalget kandidater til samtale. • Ansættelsesudvalget træffer beslutning om, hvem de vil indstille til ansættelse og orienterer dekanen via en skriftlig, begrundet indstilling. • Dekanen træffer beslutning om ansættelse. • Instituttet orienterer HR, hvilken kandidat, der er udvalgt og medsender den begrundede indstilling. • Instituttet giver besked til både den udvalgte og de fravalgte kandidater. Fakta Tilbage til forsiden

Bedømmelseskriterier for docenter Kriterier ved docentbedømmelse, jf. § 15 (fra BEK 990, bilag 1) Docentbedømmelsesudvalget skal ved bedømmelsen vurdere, om ansøgeren til en docentstilling besidder de kvalifikationer inden for undervisning og forsknings- og udviklingsaktiviteter, der er forudsat i stillingsstrukturen for at kunne varetage en stilling som docent. Ansøgeren til en docentstilling skal således dokumentere, at a) ansøgeren har et kvalifikationsniveau svarende til ph.d. Kvalifikationsniveauet kan opnås gennem en kombination af formel uddannelse og relevant praksiserfaring. I vurderingen af ansøgerens kvalifikationsniveau kan således indgå erhvervsmæssig beskæftigelse, der har givet tilsvarende forudsætninger, b) ansøgeren er i stand til selvstændigt at planlægge, styre og evaluere forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for erhvervet eller professionen, c) ansøgeren besidder dokumenteret, anvendelsesorienteret viden, herunder såvel teoretisk som praktisk indsigt på højt niveau om erhvervet eller professionen, således at ansøgeren er i stand til selvstændigt og innovativt at udvikle ny viden inden for erhvervet eller professionen og bringe ny viden i spil i forhold til udviklingen af erhvervet eller professionen, og d) ansøgeren har undervisningserfaring og erfaring med udvikling af undervisning, herunder at vedkommende er højt kvalificeret i forhold til formidling af teori og inddragelse af praksis, samt i forhold til at koble teori og praksis i relation til erhvervet eller professionen. Tilbage til Valg af kandidater til bedømmelse Tilbage til Ekstern bedømmelse Tilbage til forsiden

Citroën vender tilbage til Bondovej i Odense SV ... - businessnyt.dk
Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar - BAR Handel
hent brochure her - Hogrefe.dk
Vedtægter - Seniorbofællesskabet Kløvermarkens hjemmeside
Læs hele nyhedsbrevet som en pdf her - Boligkontoret Danmark
Undervisningsbeskrivelse - Frederikshavn Handelsskole
Specialundervisning tilbage i folkeskolen - Fagligt Ansvar
Funktionsbeskrivelse - University College Nordjylland
Samling af oplæg fra mødet - Fagligt Ansvar
Bilag 9 - Oplæg arbejdende formand og konsulent - Vækst & Viden
Dagsorden, møde i Institutforum den 14/6 2012 kl. 12.30-14.30 ...
Forside og forord - Marianne Høyens www
Videnskabsretorik og skrivedidaktik.pdf - tilbage - Emu
Den større skriftlige opgave – toårigt hf og hf-enkeltfag
Handlingsplan 2011-12 - Handelsskolernes Lærerforening
Dagbog fra Aabenraa Statsskole om deres deltagelse i den ...
Oplæg til medarbejdermøder om arbejdsmiljø - Administrationen på ...
Fagglidning og samarbejde på byggepladsen
Social- og sundhedsassistenter på sygehusene – en faglig ressource