17.08.2018 Views

Ejer_Bjerge_2018_v6

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Magasin<br />

TEBSTRUP, RIS, EJER, TÅNING, BJØDSTRUP, HORNDRUP, HYLKE, USTRUP, BRØRUP, BÅSTRUP<br />

2 <strong>2018</strong> 10. årgang<br />

<strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong><br />

Line –<br />

forkvinde og<br />

frivillig i RTI<br />

Side 13<br />

SPILLEMANDSMESSE<br />

med mad og dans<br />

INDVIELSE AF<br />

Præstegårdsstien<br />

ÅRETS HØSTFEST<br />

i Tåning<br />

TOTAL HIP<br />

Replacement<br />

Side 10 Side 17 Side 25


ADELGADE 100 – 8660 SKANDERBORG – 86520234<br />

www.hugomortensen.dk – Følg os på Facebook!<br />

2 <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 2 · <strong>2018</strong>


Indhold<br />

5 Sol, sommer og super klubtur<br />

6 Et flag er smukkest i modvind<br />

7 Traditioner og fællesskab på SFO-dagen<br />

8 Line – forkvinde og frivillig i RTI<br />

10 Indvielse af Præstegårdsstien<br />

11 Tak for to-og-tyve dejlige år<br />

12 Friluftsgudstjeneste og Folkemøde<br />

Præstegårdens betydning<br />

13 Spillemandsmesse, mad og dansk<br />

Terapeut eller præst?<br />

Spil dansk-aften i Stalden<br />

14 Allehelgens søndag<br />

Koncert med Den Nye Salmetrio<br />

15 Ny sæson i HOT-koret<br />

Korsang for børn<br />

Ny kirkesanger<br />

16 I fars hænder<br />

17 Årets høstfest i Tåning<br />

Foto-konkurrence<br />

Nyt fra pigeklubben<br />

19 Opgradering af Ovsted Tåning Skytteforenings<br />

klubhus fortsætter<br />

21 Oplev en skøn formiddag i selskab med dit<br />

barn!<br />

Nyt fra de store spejdere<br />

23 I 10 år har børnelatter givet genlyd i<br />

Evigglad<br />

25 Tebstrup Forsamlingshus og<br />

Borgerforening<br />

Medlemskab<br />

Leje af huset<br />

Efterårets arrangementer<br />

27 Kræfter i <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong><br />

28 Traktortræk <strong>2018</strong><br />

29 Sæson opstart i RTI<br />

30 <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> har indsendt forslag til udvikling<br />

af vores skønne område<br />

Tåning eller Tånning


Magasin<br />

<strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong><br />

UDGIVER<br />

Foreningen <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong><br />

REDAKTION<br />

Carsten Bojsen<br />

Karen Magrethe Hedelund<br />

Jens Christian Huusmann<br />

Kirsten Broch<br />

Anna-Christa Bjerg, mail@acbjerg.dk<br />

OPLAG<br />

1.300 eksemplarer<br />

TRYK<br />

Zeuner Grafisk as · zeuner.dk<br />

MILJØMÆRKNING<br />

DISTRIBUTION<br />

6. klasse i Landsbyordningen<br />

NÆSTE NUMMER<br />

November <strong>2018</strong><br />

Et nyt fællesskab er skabt!<br />

”Hos os er fællesskab nemlig helt naturligt og helt uundværligt. For i Skanderborg<br />

kan vi lide hinanden, og vi har lyst til at arbejde sammen. Ja, vi kan slet<br />

ikke lade være. Vi er fælles om at se det smukke i det særlige, det unikke eller<br />

det skæve. Hos os er ”synergi” mere end et ord i en udviklingsstrategi. For gode<br />

fællesskaber skaber synergi og gør afstanden fra idé til handling kortere”<br />

Citatet her er taget fra Skanderborg Kommunes Politikerhåndbog, Budget<br />

<strong>2018</strong> side 48. Jeg har valgt at bruge citatet, da det præcist beskriver det, jeg<br />

har oplevet i vores område. Specielt det sidste år, hvor der har kørt en proces<br />

med at formulere, hvad <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> står for og ønsker for fremtiden (se side 30).<br />

Den seneste brik blev lagt, da den forrige bestyrelse fra top.nu kontaktede<br />

kræfterne i <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> – Et aktivt landsbyliv. Bestyrelsen så klare synergier i at<br />

forene kræfterne fra top.nu og <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> i et fælles projekt.<br />

Med det nyopståede fællesskab er det vigtigt, at det gamle fællesskab, der<br />

strækker sig på begge sider af Horsensvej, fortsat er tydeligt. Den nye bestyrelse<br />

i <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> vil bestræbe sig på at fortsætte det stabile arbejde, som den<br />

tidligere bestyrelse grundlagde, med at udgive et fælles magasin for området -<br />

men også fortsætte med at understøtte og inspirere til et godt og aktivt liv for<br />

beboerne i Tåning, Hylke og Ovsted Kirkesogne.<br />

Jeg vil slutte med at takke alle for den positive opbakning til vores fælles<br />

projekt og håber, at I fortsat vil give os input og en hjælpende hånd, når<br />

behovet opstår i tiden fremover.<br />

Med venlig hilsen<br />

Morten Rose Vilholm<br />

Formand for <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong><br />

ANNONCER<br />

Bestilling af annoncer senest den 6. september<br />

Levering af annoncer senest den 19. september<br />

Annoncer tegnes hos Margit Aagaard<br />

T: 2987 8015<br />

E: mogp.aagaard@gmail.com<br />

ABONNEMENT<br />

Bor du uden for Hylke, Tåning og Ovsted sogne,<br />

kan du bede om at få magasinet tilsendt ved<br />

at rette henvendelse til: Benedikte Baggesgaard.<br />

FORSIDE<br />

Line Østergaard Eriksen, forkvinde og frivillig i RTI<br />

Foto: Karin Majland<br />

4 <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 2 · <strong>2018</strong>


KONTAKT: TLF. 2116 6276<br />

LANDSBYORDNINGEN EJER BAVNEHØJ<br />

Sol, sommer og super klubtur<br />

Af Anne Rosenmeyer<br />

Klubben tog igen i år alle tilmeldte<br />

klub-børn med på en heldagstur, hvor<br />

børnene fik fri fra skole i samme anledning.<br />

Forventningerne til turens indhold<br />

var høje, da sidste års succes med<br />

en tur til Aarhus skulle matches.<br />

Årets klubtur gik gennem det<br />

grønne landskab til Horsens, Jelling<br />

og Vejle. På turen besøgte de seksogfyrre<br />

børn fra Landsbyordningen<br />

sammen med de tre klubpædagoger<br />

Den genfundne bro ved Brædstrup i<br />

Horsens, hvorfra turen gik videre til<br />

et besøg på museet i Jelling – også<br />

kaldet Kongernes Jelling.<br />

Inden museet åbnede dørene, var<br />

der tid til at se på det omgivende og<br />

flotte kulturlandskab. Museumsbutikken<br />

blev ivrigt gennemset, og langt de<br />

fleste af børnenes medbragte lommepenge<br />

blev spenderet her, men det<br />

blev også til et lærerigt og spændende<br />

besøg på museet.<br />

Efter de kulturelle indslag gjorde<br />

alle stop ved en naturlegeplads i Vejle<br />

inden dagen blev afsluttet med et herligt<br />

besøg i en Vejlensisk svømmehal.<br />

DGI – svømmehallen i Vejle var for<br />

mange af klubbørnene dagens højdepunkt,<br />

som de havde glædet sig meget<br />

til. Der var fri leg i hele svømmehallen,<br />

og det blev udnyttet til fulde.<br />

Det dejligste sommervejr fulgte med<br />

børn, voksne og chaufføren i den lejede<br />

bus hele dagen, hvilket kun gjorde alting<br />

endnu bedre, så da alle rene, trætte<br />

og mætte efter en god og lang dags<br />

oplevelser returnerede til <strong>Ejer</strong> Bavnehøj,<br />

var det med et smil på læben.<br />

<strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 2 · <strong>2018</strong> 5


LANDSBYORDNINGEN EJER BAVNEHØJ<br />

Et flag er smukkest i modvind<br />

Af Carsten Bojsen, leder af Landsbyordningen<br />

<strong>Ejer</strong> Bavnehøj<br />

Vi mangler børn i Landsbyordningen,<br />

og det kan vi mærke på de ressourcer,<br />

som vi tildeles, naturligvis får vi færre<br />

midler til færre børn. ”Never waste a<br />

good crisis”, sagde en berømt politiker,<br />

vi forsøger ikke at spilde tiden med at<br />

fokusere på bekymringen.<br />

Selv om det er hårdt for personalet<br />

at udvikle i nedgangstider, er det alligevel<br />

det, vi har gjort. Børnehaven har<br />

udvidet med en vuggestuegruppe, der<br />

for tiden næsten har fuldt hus. Vi ser<br />

det som en gave at kunne tilbyde læring<br />

og trivsel fra 0 til 12 år og håber, det<br />

vil appellere til kommende forældre, at<br />

deres børn kan følge en rød pædagogisk<br />

tråd, de første 12 år af livet.<br />

Vores produktionskøkken er endnu<br />

et af de områder, vi har satset på for<br />

at tiltrække og fastholde kunder. Med<br />

Else Marie i spidsen leverer køkkenet<br />

hver dag lækker mad til Landsbyordningens<br />

børn og voksne. Vores brug<br />

af økologiske råvarer ligger mellem<br />

25-30%, lige under Broncemærket for<br />

økologi, måske en dag tager vi det<br />

sidste skridt.<br />

En historie kan være nok så god,<br />

hvis ingen hører den. Med hjælp af to<br />

lokale borgere har vi fået en ny hjemmeside<br />

op at stå, for det er af vital<br />

betydning, at børnefamilier der afsøger<br />

området kan se, hvad Landsbyordningen<br />

står for. Det var en fornøjelse at<br />

opdage, hvor meget godt der sker hos<br />

os. Nogle gange kan man godt glemme<br />

at se alt det gode, i forsøget på at<br />

blive endnu bedre.<br />

Klik ind på www.eb.skolen.dk og få<br />

en tur i Landsbyordningen, vi har en<br />

masse traditioner og mange nyheder.<br />

Vores bestyrelse består af en flok<br />

engagerede forældre, som har lagt<br />

sig i selen for at gøre stedet så godt,<br />

som det bliver. Flere medlemmer<br />

arbejder også i <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong>, vores<br />

lokalråd. Her arbejder en masse gode<br />

mennesker med at give egnen en<br />

fælles vision og stemme, og er endnu<br />

et bevis for at et flag ER smukkest i<br />

modvind.<br />

6 <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 2 · <strong>2018</strong>


LANDSBYORDNINGEN EJER BAVNEHØJ<br />

Traditioner og fællesskab på<br />

SFO-dagen<br />

Hvert år i maj – mødes fem skolefritidsordninger fra den gamle Skanderborg Kommune til den traditionsrige SFO-dag.<br />

Af Anne Rosenmeyer<br />

En tradition, der i over ti år er løbet<br />

af stablen med skiftende fællesnævner<br />

for hvert år. Temaerne har været alt<br />

fra middelalder, prinser og prinsesser,<br />

olympiade og i år var det fælles omdrejningspunkt<br />

et tema omkring<br />

festival.<br />

Ved middagstid den første torsdag<br />

i maj samles omkring 550 børn og 40<br />

voksne på Mallinggaard, som ligger i<br />

området ved Højvangen.<br />

De voksne havde forinden planlagt<br />

og arrangeret en masse sjove og<br />

forskellige aktiviteter, hvor børnene<br />

i år kunne besøge boder, hvor de<br />

kunne få ansigtsmaling, mulighed for<br />

at lave deres eget festivalarmbånd og<br />

deltage i et moon-car-ræs. I dagens<br />

anledning blev der i år også opstillet<br />

en selvoppustelig bord-fodboldbane,<br />

som børnene dystede mod hinanden<br />

på hele dagen. Der var også en scene,<br />

hvor de mere modige fik mulighed<br />

for at synge for publikum.<br />

Dagen bød igen i år på forskellige<br />

boder med mad, som børnene frit kunne<br />

vælge imellem – ligesom til en rigtig<br />

festival – bortset fra at alt på en SFOdag<br />

er gratis at være en del af.<br />

Det er skolefritidsordningerne fra<br />

Højvangen, Realskolen, Stilling og<br />

<strong>Ejer</strong> Bavnehøj, der i fællesskab planlægger<br />

og gennemføre denne dejlige<br />

dag sammen med Skt. Georgsgården,<br />

som er en klub for børn i Skanderborg<br />

midtby.<br />

Når SFO-dagen er blevet til en<br />

tradition og bliver ved med at kalde<br />

på en gentagelse, er det fordi, denne<br />

dag giver børnene mulighed for at<br />

være sammen omkring en masse gode<br />

og samlende aktiviteter på tværs af<br />

alder, tilhørssted og sammen med en<br />

masse voksne, der brænder for at give<br />

børnene en god, sjov og anderledes<br />

dag.<br />

Så vi er selvfølgelig med igen<br />

næste år fra Tebstrup og Landsbyordningens<br />

SFO.<br />

<strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 2 · <strong>2018</strong> 7


PORTRÆTTET<br />

Line – forkvinde<br />

og frivillig i RTI<br />

Line Østergaard Eriksen er hustru, mor til tre, fuldtidsansat i modebranchen og nu formand for RTI. Det giver mange<br />

kontakter og opgaver, men Line ryster ikke på hånden.<br />

– Det er det hele værd, at være engageret alle steder, tiden bliver naturligvis prioriteret, men sværere er det heller ikke,<br />

siger Line.<br />

Af Anna-Christa Bjerg<br />

Line er født og opvokset på et nedlagt<br />

landbrug udenfor Tebstrup. Hendes far<br />

bor der stadig, og hendes mand Martin<br />

Eriksen, som er VVS’er i Tebstrup, kommer<br />

også fra området, så begge i ægteparret<br />

Eriksen har lokale rødder. Parret har boet<br />

i Horsens i nogle år, men var enige om, at<br />

det var i <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong>, de ville bo.<br />

Det er nu 15 år siden Line og Martin<br />

flyttede tilbage til <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong>, mere<br />

8 <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 2 · <strong>2018</strong><br />

præcist i Ris og fik børnene Laurits (9<br />

år), Ida (7 år) og Agnete (2 år).<br />

Der skal ske noget<br />

Line er uddannet salgsassistent indenfor<br />

mode og tekstil på Horsens Handelsskole.<br />

Hun arbejder i BESTSELLER koncernen<br />

med mærkerne MAMALICIOUS og JUNA-<br />

ROSE, hvor hun har ansvaret for flere<br />

europæiske markeder. Det er et fuldtidsarbejde,<br />

som medfører mange møder og<br />

rejser til messer og lignende ca. hver<br />

anden måned, oftest kun med én overnatning<br />

og primært til Holland, Belgien<br />

og Frankrig. Dagen efter interviewet skal<br />

Line rejse til Antwerpen i Belgien i arbejdsmæssig<br />

sammenhæng.<br />

– Antwerpen er en flot by, der bærer<br />

præg af stor rigdom efter at have været<br />

centrum for handel med diamanter i generationer.<br />

Jeg har det godt med skiftende<br />

hverdage, der må gerne ske noget, ellers<br />

kommer jeg til at kede mig, siger Line.<br />

Denne trang til at der skal ske noget,<br />

er nok også en af grundene til, at<br />

hun har engageret sig i idrætsforeningen<br />

RTI. Det giver en masse at se til,<br />

men også glæde.<br />

– Jeg kan godt lide at snakke med<br />

folk og blande mig, smiler Line.<br />

En barndom i Hallen<br />

En stor del af sin barndom har Line tilbragt<br />

i idrætshallen. Den gang hang<br />

man ud i hallen eller klubhuset også efter<br />

kamp eller træning, og kiosken var<br />

åben hver dag.<br />

– Når man var færdige med at spille<br />

håndbold, gik man i bad og stod og<br />

knævrede der en halv time. Det gjorde<br />

alle, og nogle gange gik man bare hen til<br />

hallen for at være sammen med vennerne.<br />

I dag ryger folk afsted hjem lige efter<br />

kampen, det går der måske lidt socialt<br />

tabt ved, måske skulle man sige, at alle<br />

skal i bad efter kampene, overvejer Line.<br />

– Min ældste Laurits var ikke mange<br />

uger, da han kom med i hallen på et<br />

tæppe, og hans to søstre er fulgt efter.<br />

I vinterhalvåret tilbringer vores familie<br />

rigtig meget tid i hallen og børnene<br />

forbinder hallen med noget rigtig hyggeligt,<br />

siger Line.<br />

Fællesskabet er rigtig vigtigt i et<br />

lille samfund som vores, alting er småt,<br />

så vi er afhængig af, at en stor andel<br />

deltager, og børnene skal lære at passe<br />

på hinanden, de kan ikke bare gå hen<br />

og vælge en ny ”bedste” ven.<br />

Håndboldspiller og -træner<br />

Line har spillet håndbold siden hun var<br />

ganske ung og fungeret som håndboldtræner<br />

for børnehold, siden hun var 16 år.<br />

– Det er 15-16 år siden jeg første<br />

gang kom ind i RTI’s bestyrelse som<br />

suppleanten, der blev aktiveret ved<br />

et medlems udtræden, fortæller hun.


PORTRÆTTET<br />

Strukturen i RTI er ændret siden den<br />

gang, og i mange år har hun i stedet<br />

været aktiv i håndboldudvalget, men de<br />

sidste to år har hun igen været aktiv i<br />

bestyrelsen, nu som forkvinde for RTI.<br />

Ud over selv at spille håndbold er<br />

Line håndboldtræner for sin mellemste<br />

datter Ida´s hold, og hun ”træner” også<br />

Trille Troldeholdet, hvor det mest drejer<br />

sig om leg, hvor den mindste datter<br />

Agnete er med. De to ældste børn går<br />

begge til springgymnastik, og herudover<br />

går Laurits til fodbold, håndbold<br />

og badminton, så der bliver dyrket en<br />

del motion.<br />

Historikken inspirerer og motiverer<br />

I og med at Line og hendes mand Martin<br />

begge er født og opvokset i <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong>,<br />

at Lines far og Martins mor, bror og søster<br />

med familie bor her, så kender de<br />

områdets historik og har et stort netværk<br />

både i og udenfor familien. Eriksen<br />

børnene har fyldt godt i skolen, nogle<br />

gange har man ligefrem talt om Eriksen<br />

klanen. Familien har også gennem tiden<br />

lagt tid og ressourcer i og dyrket fællesskabet,<br />

og det inspirerer Line:<br />

– I nogle perioder har fællesskabsfølelsen<br />

i området været virkelig stærk,<br />

f.eks. da vi arbejdede for at få en hal<br />

til skolen. Alle bakkede op, og der blev<br />

lagt mange frivillige kræfter. Også folk<br />

som ikke ville få direkte gavn af hallen<br />

bakkede op, fordi det ville gavne skolen<br />

og lokalsamfundet, og det ville de gerne<br />

støtte op om. Det var et stort konkret<br />

ting, og det kan alle forholde sig til.<br />

Line tilføjer:<br />

– grundlæggende er mine børn jo<br />

en stor del af motivationen for mit<br />

engagement. Jeg har nydt godt af fællesskabet<br />

i idrætsklubben og området<br />

som barn, der blev lavet rigtig mange<br />

aktiviteter for os børn og unge. Der var<br />

en virkelig stærk fællesskabsfølelse, og<br />

det vil jeg gerne videreføre for mine<br />

børns generation. Line fortæller, at de<br />

fleste af parrets tætte venner kommer<br />

fra området, hun tror, det tætte fællesskab,<br />

det at man er afhængig af hinanden<br />

gør, at man kommer til at kende<br />

hinanden rigtig godt og får mulighed<br />

for at danne tætte venskaber.<br />

– Mange af vores barndomsvenner<br />

hænger ved. De fleste bor nu andre<br />

steder og nyder at komme på besøg og<br />

tjekke ud, hvad der sker i området. Det er<br />

priviligeret i dagens Danmark at have så<br />

lang en sammenhængende historie med<br />

området og menneskene, smiler hun.<br />

Invitation til fælleskab<br />

– Jeg har fuld forståelse for, at man<br />

ikke kan eller vil stille op som træner<br />

et par gange om ugen, men der er så<br />

meget andet, man kan hjælpe med, siger<br />

Line.<br />

Man kan f.eks. være den ekstra<br />

person til at trøste under træningen,<br />

sætte kegler op, stille op som chauffør<br />

til udekampe eller bage en kage. Folk<br />

skal ikke holde sig tilbage, selv om de<br />

kun kan yde en begrænset indsats:<br />

– Vi er glade for alt, hellere gøre lidt<br />

end slet ikke gøre noget, betoner hun<br />

og tilføjer:<br />

– Mange gange er det tanken om<br />

de mange gange, man skal komme,<br />

der skræmmer. Men når folk først har<br />

prøvet at deltage med et eller andet,<br />

så synes de som regel, at det er rigtig<br />

hyggeligt.<br />

Idrætsforeningen RTI<br />

– RTI er en breddeklub, der er ingen forventninger<br />

om at skabe den nye Mikkel<br />

Hansen, selv om han selvfølgelig også<br />

kan komme herfra, i stedet er forventningen,<br />

at børnene skal dyrke motion og<br />

få nogle gode relationer til hinanden.<br />

Længere er den ikke, siger Line.<br />

Der er sket ændringer i idrætslivet<br />

og holdsportsgrenene har oplevet en<br />

dalende interesse gennem en årrække,<br />

det har de også mærket i RTI.<br />

Men måske er der ændringer på vej,<br />

lige nu er der 30 fodboldbørn fra børnehavealderen<br />

og til og med 3. klasse.<br />

Vi har fået en ny fodboldforkvinde, der<br />

er virkelig engageret, ligesom trænerne<br />

yder en stor indsats, og nogle af<br />

forældrene har sørget for sponsoreret<br />

fodboldtøj til alle. Der er skabt en god<br />

gejst, som tiltrækker flere.<br />

Tid og afslapning?<br />

På spørgsmålet om hvornår og hvordan<br />

hun slapper af, svarer Line:<br />

– Jeg slapper af, når jeg er i hallen.<br />

Der lukker jeg alt andet ude og er bare<br />

tilstede for mine børn og deres holdkammerater.<br />

Det er meget givende at sætte<br />

1,5 time af, hvor man er sammen med<br />

dem fuldt og helt. Jeg prioriterer tirsdagene,<br />

undgår møder sidst på dagen og<br />

går en halv time tidligere fra arbejde, for<br />

at kunne være i hallen til tiden. Det kan<br />

jeg godt anbefale andre forældre at gøre.<br />

Det kan selvfølgelig også være andre<br />

aktiviteter end at træne håndbold, men<br />

det at bruge tid sammen med sine børn<br />

på noget, de går op i, og som man kan<br />

være sammen om, er en gave, synes Line.<br />

Af andre afslappende aktiviteter, nævner<br />

hun:<br />

– Jeg kan rigtig godt lide at lave<br />

mad, specielt hvis vi er til sammenskudsgilde<br />

eller laver mad til venner,<br />

hygger jeg mig med at forfine og kræse<br />

om maden. Eller når jeg er færdig på<br />

arbejde en af de dage, hvor jeg er i<br />

udlandet, så er jeg så langt væk, at jeg<br />

ikke kan komme hjem og ordne vasketøj,<br />

lave mad og putte børn i seng, så<br />

nyder jeg at have helt fri et par timer.<br />

Det kan naturligvis kun lade sig gøre,<br />

fordi min mand Martin, så tager tjansen,<br />

smiler hun.<br />

Ønsker for fremtiden<br />

– Jeg håber, at <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> initiativet giver<br />

noget af det samme stærke sammenhold<br />

og energi, som vi oplevede i forbindelse<br />

med kampen for hallen. Og så<br />

ønsker jeg vitterlig lidt flere børn til området.<br />

Lige nu er der ikke mange tilflyttere<br />

med børn, på min yngstes årgang er<br />

der kun 9 elever. <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> arbejder på<br />

at få flere udstykninger, det vil give flere<br />

børn til både skole og idrætsforening.<br />

Det vil være en godt for området, slutter<br />

Line Østergaard Eriksen.<br />

<strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 2 · <strong>2018</strong> 9


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE<br />

Indvielse af Præstegårdsstien<br />

”Sneptrup bliver landfast med Tebstrup”<br />

Lørdag den 25. august kl. 11 – 16, Sneptrup<br />

Præstegård<br />

Åbningstale: Borgmester Jørgen Gaarde<br />

Konferencier: Frank Megabody Damgaard<br />

Sigurd Barrett med band<br />

• Hoppeborge<br />

• Rodeotyr<br />

• Ponyridning<br />

• Guidede ture på den nye sti<br />

• Helstegt pattegris<br />

Alt er gratis bortset fra drikkevarer og særlig<br />

forplejning<br />

Alle er velkomne!<br />

Læs mere på: https://www.facebook.com/<br />

praestegaardsstien<br />

Arrangør: Partnerskabet Sneptrup Præstegårdssti og<br />

lokale aktører<br />

Sigurd Barret og hans kvartet<br />

indvier præstegaardsstien<br />

Det bliver en begivenhed af de helt store,<br />

når Sigurd Barrett og hans kvartet indvier<br />

Præstegårdsstien lørdag den 25. august.<br />

Sigurd har haft kæmpe succes med sin bog<br />

”Sigurd fortæller Bibelhistorier”, som er<br />

solgt i næsten 200.000 eksemplarer. Til<br />

projektet hører også 24 bibelsange, som<br />

efterhånden synges i kirker over hele landet.<br />

Den 25. august bringer Sigurd sit band<br />

med, når han med sang, musik og fortælling<br />

åbner den nye præstegårdssti. Efter<br />

koncerten bliver der autografskrivning og<br />

mulighed for et foto sammen med Sigurd.<br />

Alle er velkomne, og arrangørerne lover et<br />

brag af en koncert for både børn, voksne og<br />

bedsteforældre.<br />

10 <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 2 · <strong>2018</strong>


KONTAKT: TLF. 8653 8279<br />

OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE<br />

Tak for to-og-tyve dejlige år<br />

Sidste år blev min mand, Jacob Køhn Andersen, udnævnt til<br />

Provst over Skanderborg provsti. Det medførte, at vi skulle<br />

flytte til hans tjenestebolig i Hørning. I løbet af juli fraflyttede<br />

vi Sneptrup Præstegård, der i 22 år har dannet rammen<br />

om vores familieliv, og er mine børns eventyrlige barndomshjem.<br />

Og det sted jeg har boet længst tid i mit liv. Og jeg<br />

skulle så småt begynde at se mig om efter et andet arbejde.<br />

Det gik lidt hurtigere, end jeg havde forestillet mig: Fra<br />

1. september er jeg ansat som præst i Holme Kirke i Århus –<br />

med 25 % som præst i Cafe Parasollen. Et spise- og værested<br />

for socialt og psykisk udsatte. Det er en spændende opgave<br />

– og jeg glæder mig.<br />

Men det er med stort vemod jeg forlader vores tre skønne<br />

sogne. Jeg føler mig jo helt sammenvokset med egnen, både<br />

fysik, mentalt og menneskeligt: Det er så utroligt privilligeret<br />

at være nogens præst, at blive taget imod i så mange<br />

hjem og familier – i lyst og nød. Tak for al den venlighed,<br />

jeg har mødt, igennem de mange år; tak fordi jeg fik lov at<br />

komme Jer nær i store øjeblikke af Jeres liv. Hvad end det<br />

var i sorg eller glæde.<br />

Tak fordi I holdt ud gennem skilsmisse og sexologiuddannelse.<br />

Og fordi I tog så godt imod min demente far, da<br />

han boede her – og var med til at gøre to svære år i hans liv<br />

smukke. En særlig tak til senior-klubben og HOT-koret, som<br />

han nød at deltage i, fordi I tog Jer af ham, og fik ham til at<br />

føle sig velkommen.<br />

Tak til alle gode samarbejdspartnere og ildsjæle i diverse<br />

foreninger, skoler og institutioner: Det er samarbejdet på<br />

tværs, der er med til at give mening i sognepræstelivet. Og<br />

tusind tak til de ansatte i vores kirker – både nuværende<br />

og tidligere sangere, gravere, medhjælpere – og køkken-<br />

Kirsten. Ikke mindst tak til min næreste samarbejdspartner,<br />

organist Lene Gudnason – for utroligt inspirerende<br />

samarbejde omkring diverse gudstjenester, koncerter, babysalmesang,<br />

minikonfirmander og skole-kirke-undervisning.<br />

Gode medarbejdere er guld værd. Og jeg har følt mig<br />

båret af et stærkt team alle årene.<br />

Sidst, men ikke mindst, vil jeg gerne rette en stor og<br />

dybfølt tak til alle både tidligere og nuværende menighedsrådsmedlemmer:<br />

Ingen nævnt ingen glemt, I har været<br />

fremragende, hver og én. Både levende og døde Og<br />

vi har – og har altid haft: Danmarks bedste menighedsråd.<br />

Det har været givende og ikke mindst festligt, at arbejde<br />

sammen med Jer om Kirkens liv og vækst her, i vores<br />

sogne.<br />

Da jeg for 22 år siden skulle formulere et ønske for mit<br />

virke her, i tresognspastoratet – da skrev jeg i kirkebladet, at<br />

jeg håbede, jeg kunne være med til at åbne Sneptrup Præstegård<br />

og gøre den til sognenes sted. Med det grønne partnerskab<br />

ser det ud til at lykkes – og ringen sluttes, når vi<br />

lørdag den 25. august kan indvie Præstegårdsstien med en<br />

storstilet fest.<br />

Vi ses<br />

Kærlig hilsen<br />

Benedikte<br />

Afskedsreception for<br />

Benedikte<br />

Benedikte Baggesgaard bliver ny sognepræst i<br />

Holme Pastorat. Efter mere end 21 år som sognepræst<br />

i Ovsted, Tåning og Hylke Sogne har<br />

Benedikte ønsket at prøve andre sider af præstegerningen.<br />

Fra 1. september begynder hun<br />

derfor som sognepræst i Holme Pastorat, og<br />

som cafepræst i Parasollen i Viby, en social<br />

cafe for psykisk sårbare mennesker.<br />

Menighedsrådet inviterer til afskedsreception<br />

fredag den 31. august kl. 14-17<br />

i Stalden på Sneptrup Præstegård.<br />

<strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 2 · <strong>2018</strong> 11


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE<br />

Friluftsgudstjeneste og<br />

Folkemøde<br />

Grænseforeningen holder sit traditionsrige folkemøde<br />

på <strong>Ejer</strong> Bavnehøj søndag den 26. august.<br />

Af Anna Andersen<br />

Folkemøder kendetegnes ved, at man er fælles om noget,<br />

ligesom Folkekirken er et kirkeligt fællesskab. Derfor<br />

indledes dagen for Grænseforeningens Folkemøde på <strong>Ejer</strong><br />

Bavnehøj med en friluftsgudstjeneste klokken 11. Den<br />

forrettes af Preben Kortnum Mogensen, Flensborg, dansk<br />

præst i Sydslesvig. Under Gudstjenesten medvirker det<br />

lokale HOT-kor under ledelse af Lene Gudnason.<br />

Bavnehøjen og Genforeningstårnet minder os om<br />

vores fælles fortid og er derfor en perfekt ramme om et<br />

folkeligt fællesskab her i 100 året for afslutningen på 1.<br />

verdenskrig. Det danske mindretal i Sydslesvig er en del<br />

af det folkelige fællesskab og af vores historie, hvorfor<br />

den ene taler altid kommer fra Sydslesvig.<br />

De to hovedtalere i <strong>2018</strong> er Finansminister Kristian<br />

Jensen og Landdagsmand Lars Harms, valgt af<br />

mindretallets parti SSW. Lars Harms har ydet en stor<br />

indsats for ligestillingen af mindretallene i delstaten<br />

Slesvig-Holsten.<br />

Igen i år giver Hjemmeværnets Musikkorps<br />

frokostkoncert, medens der er mulighed for at nyde<br />

sin medbragte mad eller Tinas mad fra kiosken, inden<br />

eftermiddagen indledes klokken 13 med en velkomst<br />

ved tidligere organisationskonsulent i Grænseforeningen<br />

Johan Herold.<br />

Dagen byder yderligere på gymnastikopvisning,<br />

folkedans, fællessang og duoen Phonogram. Phonogram<br />

består af guitarist Peter Grønborg og sangerinde Nina<br />

Gram. Nina og Peter er uddannet på Musikvidenskab på<br />

henholdsvis Aarhus og Københavns Universitet og har<br />

spillet sammen i 12 år og specialiserer sig i at fortolke<br />

kendte sange. Under koncerten vil publikum få lejlighed<br />

til at lytte til kendte numre med friske øre og måske<br />

opdage andre og nye stemninger og kvaliteter ved allerede<br />

kendt repertoire.<br />

Mødet arrangeres af Grænseforeningen for Skanderborg<br />

og Omegn og støttes af Grænseforeningen, Kulturpuljen,<br />

Skanderborg Kommune og foreningen PlanDanmark.<br />

Præstegårdens betydning<br />

Foredrag af Kirsten Eriknauer<br />

Torsdag 27. september kl. 19.30<br />

Den protestantiske præstegård har haft en enestående<br />

folkelig og kirkelig betydning.<br />

Ændrede livsformer og levevilkår i samfundet har gradvist<br />

undermineret præstegårdskulturens fundament.<br />

Det er svært at gisne om folkekirkens fremtidige status<br />

i det danske samfund,<br />

men nærheden mellem<br />

folk og kirke har i hvert<br />

fald historisk en klar sammenhæng<br />

med, at præsten boede dør om dør med<br />

sognets folk.<br />

Kirsten Eriknauer er forfatter, og har blandt andet<br />

skrevet bogen Livet i præstegården, en samtalebog<br />

med ti præster om deres syn på præstegårdskulturen i<br />

dag.<br />

12 <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 2 · <strong>2018</strong>


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE<br />

SPILLEMANDSMESSE<br />

med mad og dans<br />

Søndag den 30. september kl.<br />

17.00 spilles der atter op til festlig<br />

høst-spillemandsmesse, denne<br />

gang i Ovsted kirke. Spillemandsensemblet ’Jydsk På<br />

Næsen’ står for musikken med besætningen 1. violin,<br />

2. violin, kontrabas og harmonika. De vokale indslag i<br />

gudstjenesten synges af HOT-koret, Benedikte og menigheden,<br />

der vil få en introduktion, så alle kan synge<br />

med.<br />

Spillemandsmessen, den første af sin art på dansk,<br />

er en komplet gudstjeneste med salmer, bønner, evangelielæsning,<br />

trosbekendelse, prædiken, altergang og<br />

velsignelse, iklædt ægte dansk folkemusik. Som en<br />

anmelder udtalte: ”Alle gode gaver kommer ovenfra;<br />

denne her er én, man uden at være klar over det, har<br />

savnet.”<br />

Teksten er skrevet af præst og forfatter Holger<br />

Lissner, som har fulgt den traditionelle messeform og<br />

resultatet er i alt 15 satser med titler som Introitus<br />

(schottisch), Kyrie (polsdans) og Sanctus (sektur) for<br />

blot at nævne nogle stykker. Den dejlige, medrivende<br />

musik er komponeret af Ivan Bjerre Damgaard og<br />

Michael Sommer med udgangspunkt i traditionel dansk<br />

dansemusik.<br />

Efter messen går vi ned i Stalden ved Sneptrup<br />

Præstegård til fællespisning (gratis) og dans med<br />

instruktion ved 'Jydsk På Næsen'. Tilmelding til fællesspisning<br />

nødvendig - senest den 26. september til Lene<br />

på gudnason@os.dk<br />

Terapeut eller præst?<br />

Foredrag af Birgitte Kragh Engholm<br />

Torsdag 11. oktober kl. 19.30<br />

Præster oplever en stigning i antallet af henvendelser<br />

om kærlighed, sorg og familiekriser.<br />

Til forskel fra psykologer og parterapeuter fokuserer<br />

præsterne på livserfaring, sjælesorg og kristne<br />

værdier.<br />

Hvilken betydning har samtalen for mennesker,<br />

og hvorfor kan man gå til en præst, hvis man<br />

befinder sig i en fortvivlet livssituation?<br />

SPIL DANSK-aften<br />

i Stalden<br />

Torsdag den 25. oktober kl. 19.30 synger og<br />

spiller vi igen dansk i Stalden. På programmet vil<br />

være kendte og mindre kendte danske fællessange,<br />

præsenteret og akkompagneret af Lene Gudnason,<br />

desuden en afdeling med solosange ved kirke- og<br />

operasanger Andreas Winther. Og i lighed med tidligere<br />

år skal vi høre danske korsange ved HOTkoret.<br />

Har man et ønske til en fællessang, er man velkommen<br />

til at kontakte Lene senest den<br />

24. oktober. I pausen serveres dejligt ’Kirsten<br />

Jensen-kaffebord.’ Velkommen til alle sangglade<br />

i pastoratet.<br />

Birgitte Kragh Engholm er sognepræst, udvikler,<br />

forfatter & fremtidsforsker.<br />

<strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 2 · <strong>2018</strong> 13


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE<br />

Allehelgens søndag<br />

Allehelgens søndag den 4. november afholdes mindegudstjenester<br />

i Ovsted, Hylke og Tåning kirker til minde om<br />

de mennesker fra vore sogne, der i årets løb er gået bort.<br />

Navnene på de afdøde vil blive læst op efter prædikenen,<br />

hvorefter vi synger ”Dejlig er jorden”. Vi har inviteret fløjtenist<br />

Per Fabricius fra Viborg, til at forskønne gudstjenesterne.<br />

Per har spillet tværfløjte i mange år i sin fritid inden<br />

for forskellige genrer.<br />

Fløjtenist Per Fabricius, Viborg<br />

Koncert med Den Nye Salmetrio<br />

Torsdag den 15. november giver Den Nye Salmetrio koncert i<br />

Hylke kirke kl. 19.30. Her er noget at glæde sig til, når trioen<br />

disker op med smukke Leonard Cohen sange og fortolkninger af<br />

nyere salmer. Den nu afdøde canadiske poet og sanger Leonard<br />

Cohen har aldrig været mere populær end lige nu, hvilket ikke<br />

mindst skyldes hans eftertænksomme og kloge tekster.<br />

Trioen præsenterer ikke kun Cohens sange på engelsk, men<br />

også fortolkninger fra den danske hyldestudgivelse ”På Danske<br />

Læber”, hvor en række kendte danske sangskrivere har skrevet<br />

danske tekster til Leonard Cohens fantastiske sange.<br />

Derudover præsenterer Den Nye Salmetrio en række af de nye<br />

salmer i spændende arrangementer med undertoner af både jazz<br />

og pop og med masser af solistiske indslag.<br />

Den Nye Salmetrio består Pojken Flensborg, piano og orgel,<br />

Anette Buonaventzen, vokal og Ulrik Bust, saxofon. De tre<br />

musikere er alle uddannet på Det jyske musikkonservatorium.<br />

Som pianist har Pojken spillet i en lang række jazz sammenhænge<br />

både som solist og som sideman. Vi har tidligere oplevet<br />

ham i Tåning kirke med gruppen Nordens Tone. Pojken er<br />

tillige uddannet som organist og har sit daglige virke i Skibet<br />

kirke. Anette har sunget professionelt i 20 år i både danske og<br />

internationale sammenhænge, med bigbands og symfoniorkestre<br />

såvel som små konstellationer og i mange forskellige genrer.<br />

Ulrik har primært beskæftiget sig med rock, pop, blues, soul<br />

og rock’n’roll. Han har spillet med en lang række forskellige artister<br />

som Peter Belli, Rock Nalle, Anne Linnet, Henning Stærk,<br />

Anders Blichfeldt, Ivan Pedersen, Lisa Ekdahl og Lloyd Jones.<br />

Efter koncerten bydes på et lille glas i våbenhuset.<br />

Alle er velkomne.<br />

14 <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 2 · <strong>2018</strong>


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE<br />

Ny sæson i HOT-koret<br />

HOT-koret starter sin nye sæson tirsdag den 14. august (ny<br />

ugedag) kl. 19.00 i Stalden. HOT-koret er et superhyggeligt,<br />

blandet kor for sanginteresserede m/k’er i Hylke, Ovsted og<br />

Tåning sogne. Alle er velkomne – med eller uden korerfaring.<br />

Vi kan godt bruge forstærkning i alle stemmegrupper: sopran<br />

– alt – tenor – bas. I den kommende sæson skal vi øve til<br />

deltagelse i Folkemødet på <strong>Ejer</strong> Bavnehøj, Spillemandsmesse,<br />

Spil dansk-aften og De 9 Læsninger. Vi øver om tirsdagen,<br />

ca. hver anden uge i Stalden kl. 19.00- 21.30 (inkl. kaffepause<br />

med hjemmebag). Repertoiret er blandet: viser, sange,<br />

rytmisk, salmer og klassisk. Interesserede kan møde op til<br />

korprøverne, evt. først henvende sig til korleder Lene Gudnason<br />

på 4028 2051 eller gudnason@os.dk.<br />

Korsang for børn<br />

I efteråret fortsætter Børnekoret (2. -3. klasse) Juniorkoret<br />

(4.-6. klasse) med at synge om torsdagen på <strong>Ejer</strong> Bavnehøjskolen.<br />

Begge kor vil gerne have flere medlemmer. Den nye<br />

sæson starter torsdag den 23. august. Vi skal synge iørefaldende<br />

nye og gamle sange, rytmiske børnekorsatser, salmer,<br />

ekkosange, kanons, stemmetræning m.m. og medvirke ved enkelte<br />

gudstjenester i kirkerne. Det er gratis at deltage. Kontakt<br />

Lene og hør nærmere på 4028 2051 eller skriv på gudnason@<br />

os.dk.<br />

NY KIRKESANGER<br />

Hej alle sammen!<br />

Mit navn er Andreas Winther, jeg er rigtig glad for at kunne<br />

præsentere mig som den nye kirkesanger i Ovsted, Hylke og Tåning<br />

kirker. Jeg er 38 år, og vokset op i Albertslund, hvor jeg<br />

hverken havde med sang eller kirke at gøre. Derimod var jeg<br />

fuldstændig opslugt af heavymetal, langt hår (det var dengang)<br />

og fodbold. Det tætteste jeg kom på at synge var skrig og skrål<br />

på Brøndby Stadion. I slutningen af gymnasietiden i Rødovre<br />

fik jeg en compilation CD af mine forældre med Puccinis største<br />

operahits og senere også et par Carl Nielsen CD’er af min grandonkel.<br />

På en eller anden måde gik det meget godt i spænd med<br />

en interesse for italiensk fodbold, italiensk mad, italiensk som<br />

sprog og med, at vi har fynsk familie på Sicilien. Og så var det<br />

tilstrækkeligt specielt eller sært til, at jeg måtte give den klassiske<br />

musik en chance. Sideløbende med studier til først markedsføringsøkonom<br />

siden erhvervsjurist og folkeskolelærer, havde<br />

jeg efterhånden gået så meget til kor og prøvet stemmen af<br />

i kollegiets kælder, at jeg henvendte mig på Den Fynske Opera<br />

med spørgsmålet om, hvordan man bliver operasanger. Jeg begyndte<br />

at tage timer hos Niels Taastrup og siden Lars Waage,<br />

stoppede på lærerseminariet og tog chancen.<br />

Med Bo Skovhus i rollen som Don Giovanni som forbillede<br />

søgte jeg ind på Det Fynske Musikkonservatorium, kom ind<br />

og har siden starten ikke været i tvivl om at jeg ville være<br />

operasanger. Det har givet en bachelor på musikkonservatoriet<br />

i Lübeck og hjemlige studier i Odense, mens jeg har sunget som<br />

assistent i operakorene på Theater Lübeck, Göteborgsoperan,<br />

Den Norske Opera, Det Kongelige Teater og som solist på<br />

Theater Kiel. Ved årsskiftet flyttede jeg, min kæreste Marike og<br />

vores to drenge på nu 2 og<br />

5 år til Beder, da jeg efter<br />

en foresyngning fik en<br />

fuldtidsstilling i operakoret<br />

på Den Jyske Opera. Da vi<br />

som regel har fri søndag og<br />

spredte hverdage kunne jeg<br />

ikke lade være med at søge<br />

stillingen efter tidligere<br />

at have gode erfaringer<br />

i Gammel Holte Kirke,<br />

Odense Domkirke og Lynge-<br />

Uggeløse Kirker. I Gammel<br />

Holte arbejdede jeg i min<br />

studietid som kirketjener, og alle steder har jeg følt stor glæde<br />

og mening ved at synge, arbejde og omgås folk.<br />

Jeg er rigtig taknemmelig over den gode modtagelse og<br />

hjælp jeg har fået her i starten fra alle de søde kolleger og<br />

kirkegængere, og jeg har allerede oplevet gudstjenester i de<br />

tre kirker, dåb, bryllup, begravelse, konfirmationer krydret<br />

med udendørs sommergudstjeneste i den fantastisk natur og<br />

forårskoncert med mange virkelig gode indslag. Nu glæder jeg<br />

mig til at møde jer igen om søndagen og resten af hele Ovsted-<br />

Hylke-Tåning!<br />

I er altid velkomne til at komme hen og få en snak eller at<br />

overdøve mig i kirken. Og hvis ikke jeg er der, vil det oftest<br />

være min kæreste Marike. Hun er klassisk kontrabassist fra<br />

musikkonservatorierne i Lübeck og Odense, hvor hun går på<br />

solistklassen. Hun freelancer også i de forskellige symfoniorkestre<br />

i Danmark, og vi håber på et tidspunkt at kunne optræde<br />

sammen både på Den Jyske Opera eller måske i kirken, hvis der<br />

kommer en god lejlighed Alle gode hilsner fra os!<br />

<strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 2 · <strong>2018</strong> 15


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE<br />

Døbte, viede og<br />

begravede<br />

OVSTED KIRKE<br />

Døbte:<br />

Caroline Steele Stevnhoved Pohl<br />

Merle Friis Thomsen<br />

Bisatte eller begravede:<br />

Karl Aage Møller<br />

Paula Wellner Nielsen<br />

Elisabeth ”Betsy” Geven<br />

TÅNING KIRKE<br />

Bisat:<br />

Jens Therkildsen<br />

HYLKE KIRKE<br />

Døbte:<br />

Mathias Hermann Jensen<br />

Christoffer Tobias Jensen<br />

Hugo Tofte Johannesen<br />

Manfred Høj Biltoft<br />

Viede:<br />

Anja Brix Thomsen og Peter Brix<br />

Thomsen<br />

Bisatte eller begravede:<br />

Diderik Johannes Jørgensen<br />

Inger Margrethe Olesen<br />

Aage Liboriussen<br />

Karen Kristine Mortensen<br />

Ansatte ved<br />

Ovsted, Tåning og<br />

Hylke kirker<br />

Sognepræst<br />

Benedikte Vejlby Baggesgaard<br />

Sneptrup Præstegård<br />

Sneptrupvej 4<br />

8660 Skanderborg<br />

T: 86 53 82 79 / M: bvb@km.dk<br />

Organist<br />

Lene Gudnason<br />

T: 86 99 44 16 / 40 28 20 51<br />

M: gudnason@os.dk<br />

Kirkesanger og kirketjener<br />

Andreas Winther<br />

T: 28 33 75 42<br />

Graver ved Ovsted Kirke<br />

Liss Mikkonen<br />

Ewaldsvej 24, Østbirk<br />

T: 75 78 18 97 / 30 32 84 60<br />

Graver ved Hylke og Tåning kirker<br />

Christiane Hansen<br />

T: 24 86 13 11<br />

Kirkeværge Ovsted<br />

Kirsten Friis Rasmussen<br />

Tåningvej 51, Tåning,<br />

T: 75 66 52 51<br />

Kirkeværge Tåning<br />

Elsebeth Hansen<br />

Horndrupvej 4, Tåning,<br />

T: 28 38 92 92<br />

elsebethhorndrup@gmail.com<br />

Kirkeværge Hylke<br />

Inge Benfeldt<br />

Hylkevej 33, 8600 Skanderborg<br />

T: 86 53 80 54<br />

Sogn.dk og<br />

Kirkekalenderen<br />

Oplysninger om Ovsted, Hylke og Tåning<br />

kirker, gudstjenester og<br />

andre aktiviteter kan også findes på<br />

www.sogn.dk, på Facebook<br />

(Ovsted, Tåning og Hylke kirker)<br />

samt i appen Kirkekalenderen.<br />

Baby<br />

salmesang<br />

Vi synger med de mindste, fra 0-3 år, fordi<br />

sangen har vinger – og er sundt for sjælen.<br />

Og den musiske sans kan ikke<br />

stimuleres for tidligt.<br />

Se i Gudstjenestelisten side 31<br />

hvor og hvornår.<br />

Sven Vinges dokumentarfilm I fars hænder<br />

vises torsdag d. 1. November i Stalden kl. 19.30.<br />

OG HUSK:<br />

Tilmelding senest dagen før til<br />

mail<br />

gudnason@os.dk<br />

eller telefon 40 28 20 51<br />

Filmen indledes af Benedikte Vejlby Baggesgaard.<br />

1. Juledag gik keramiker Niels Vinge sent om aftenen i sne og isnende kulde<br />

fra sin gård i Tebstrup til motorvejskiosken for at købe en flaske vodka.<br />

På hjemvejen faldt han beruset om i sneen nær Sneptrup Præstegård,<br />

hvor han blev fundet død den næste dag - frosset ihjel.<br />

Det skete for 17 år siden og rystede hele egnen.<br />

Men værst var det for de to sønner, der i en alder af kun 19 og 20 år<br />

så brutalt mistede deres far.<br />

Denne tragedie og en barndom og ungdom i alkoholens skygge har<br />

filminstruktør Sven Vinge nu lavet en personlig dokumentar om.<br />

Glæd jer til at se filmen, der giver stof til eftertanke.<br />

Vi serverer kaffe/te og snacks.<br />

16 <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 2 · <strong>2018</strong>


KONTAKT: TLF. 2035 1220<br />

TÅNING FORSAMLINGSHUS<br />

Tåning Forsamlingshus<br />

Årets Høstfest i Tåning<br />

Lørdag den 29. kl. 18.30<br />

kan du godt kridte skoene til årets<br />

høstfest!<br />

Pris: 225,- kr. pr. næse<br />

Musik: “Karsten og spaden”<br />

Tilmelding senest<br />

den 24. september til<br />

Kaj: 51 70 40 20 eller<br />

Birgitha: 60 17 40 41<br />

FOTO-KONKURRENCE<br />

Tag allerede nu flotte fotos af vores lokalområde!<br />

Det kan være Forsamlingshuset, kendetegn, naturen, mennesker,<br />

årstider, forsamlinger, symboler eller hvad din kreativitet fører til?<br />

Da vi ønsker nye billeder på nogle af væggene i forsamlingshuset, afholder vi en<br />

konkurrence, hvor vi til Revyen i foråret 2019, finder vinderen eller vinderne af konkurrencen.<br />

Vi skal bruge 2-5 fotos, og motivet er op til dig! Du må komme med en billedserie,<br />

der gælder for ét værk, og du må komme med op til 10 fotos/værker.<br />

Du skal sende til Birgitha Kure Christensen hjamabila@gmail.com eller<br />

Tåningvej 29 senest to uger før Revyen. Vinderfotos sørger forsamlingshuset<br />

for at lave om til de billeder, der kommer til at pryde huset.<br />

Du kan vinde enten to billetter til høstfest eller 2x5 bankoplader<br />

+ kaffe/sodavand og kage til banko. Der er frit valg!<br />

God fornøjelse og Forsamlingshuset ønsker alle en rigtig god sommer<br />

Tåning Forsamlingshus · Horndrupvej 35 · 8660 Skanderborg · www.taaningforsamlingshus.dk<br />

KONTAKT: TLF. 2987 8015<br />

Nyt fra pigeklubben<br />

TEBSTRUP PIGEKLUB<br />

Siden sidst har vi været på besøg hos Butik ”Hjerterum” i<br />

Skanderborg med en lokal <strong>Ejer</strong>.<br />

En sjov og hyggelig aften med et par modeller fra klubben.<br />

Grillaften<br />

med pigerne<br />

Tirsdag den 14. august<br />

kl. 18.00<br />

har vi Grillaften hos<br />

Karina, Horsensvej 162,<br />

Tebstrup<br />

Med medbragt mad og<br />

drikke.<br />

Husk tilmelding senest<br />

fredag den 10. august<br />

Julefrokost med højt humør og spøg<br />

Det sker hos Kirsten Marie, Horsensvej 74, Tebstrup.<br />

Glæd Jer til Kirstens Lækre mad. Drikkevarer medbringes.<br />

Tilmelding senest fredag den 23. november.<br />

Tilmelding til Margit<br />

mail mogp.aagaard@gmail.com<br />

eller 2987 8015<br />

Nytårskur 2019<br />

Det sker<br />

kl. 18.00 i Stalden,<br />

Sneptrupvej 4.<br />

Datoen bliver først<br />

frigivet senere.<br />

<strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 2 · <strong>2018</strong> 17


Tag home med på råd, når du skal videre<br />

... vi kender køberne og ved præcis, hvad der skal til<br />

Kontakt dit lokale home-team på: 86522811<br />

SKANDERBORG • HØRNING<br />

Ansv. indehaver Annette Rønne<br />

Ejendomsmægler SKANDERBORG • HØRNING & valuar, MDE<br />

SKANDERBORG Adelgade Ansv. indehaver 120, Annette 8660 Rønne • HØRNING<br />

Skanderborg<br />

Ansv. Ejendomsmægler indehaver & valuar, Annette MDE<br />

skanderborg@home.dk Rønne<br />

Adelgade 120, 8660 Skanderborg<br />

Ejendomsmægler<br />

facebook.com/homeSkanderborgRy<br />

& valuar, MDE<br />

skanderborg@home.dk<br />

Adelgade facebook.com/homeSkanderborgRy<br />

120, 8660 Skanderborg<br />

Tlf.<br />

skanderborg@home.dk<br />

Tlf. 86 86 52 28 521128 11<br />

facebook.com/homeSkanderborgRy<br />

home.dk<br />

Tlf. 86 52 28 11<br />

home.dk<br />

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen<br />

Ej<br />

Ejendomsmæglerkæde for<br />

18 <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 2 · <strong>2018</strong>


KONTAKT: TLF. 2021 2638<br />

HYLKE FORSAMLINGSHUS<br />

HUSK: Hylke Forsamlingshus er den<br />

perfekte ramme om din fest!<br />

- plads til 120 spisende gæster<br />

– vis dine private film eller billeder på stort lærred<br />

– velfungerende A/V-udstyr og bredbånd til dine foredrag<br />

Hylke forsamlingshus · Hylkevej 120 · 8660 Skanderborg ·hylkeforsamlingshus.dk<br />

KONTAKT: TLF. 2296 6001<br />

Opgradering af Ovsted<br />

Tåning Skytteforenings<br />

klubhus fortsætter<br />

OUSTED-TÅNING SKYTTEFORENING<br />

Af Flemming Mikkelsen, formand<br />

Efter vores suceesfulde arbejdsdag i efteråret, har vi her i<br />

foråret igen været samlet, for at give vores klubhus endnu<br />

en opgradering indvendig. Der er bl.a. købt nye møbler og<br />

malet.<br />

Klubhuset har nu ca. 35 år på bagen, så det var tiltrængt<br />

med noget nyt.<br />

Vores sommerskydning slutter i år med et klubmesterskab<br />

den 22. september.<br />

Derefter er vi i kælderen hver onsdag fra kl. 18.30, hvor<br />

nye og gamle er velkommen.<br />

Traditionen tro vil 5. klasse blive tilbudt at være med i en<br />

landsdækkende skoleturnering. Nærmere info vil tilgå<br />

5. klasse.<br />

Støt vore sponsorer Reguvent,<br />

AP service, Min Honning og<br />

Vroldvejs auto!<br />

DE STØTTER OS!<br />

<strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 2 · <strong>2018</strong> 19


S.P<br />

H<br />

• Bræ<br />

• Fod<br />

• Sto<br />

Birkh<br />

8752<br />

Tlf.<br />

www<br />

Hylke Maskinstation<br />

ved Carsten Nielsen<br />

M: 2082 8787<br />

E: hms@nielsen.mail.dk<br />

W: Hylke-maskinstation.dk<br />

Professionel reparation<br />

og service af bilen!<br />

Hylke Tømrer-<br />

og Snedkerforretning<br />

Vroldvejs Auto<br />

Vroldvej 59<br />

8660 Skanderborg<br />

Honning fra dit Nærområde.<br />

Hylkevej 92 Forhandles hos:<br />

8660 Tlf. Skanderborg 86 52 Tebstrup 15 27Dagli´brugs<br />

Tlf. 86 53 80 70 Hos Købmanden Hylke<br />

Hylke forsamlingshus · Hylkevej 120 · 8660 Skanderborg · hylkeforsamlingshus.dk<br />

www.min-honning.dk<br />

www.vroldvejsauto.dk<br />

Husk hvad blomster<br />

kan gøre...<br />

BlomsterVærkstedet<br />

20 <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 2 · <strong>2018</strong><br />

Adelgade 86 8660 Skanderborg<br />

Hylke Ridecenter<br />

KLINIK NØR<br />

v/Betina Nør-Jensen<br />

Tilbyder www.kliniknør.dk<br />

opstaldning i store lyse bokse med daglig adgang<br />

til græsfolde og 3 gange fodring med varieret foder.<br />

Horsensvej 129, Tebstrup<br />

r.<br />

8660 Skanderborg<br />

Vi tilbyder rideundervisning<br />

på alle niveauer, Avanceret ridefysioterapi<br />

og handicapridning Clairvoyance og samt Spirituel Healing<br />

hypnoterapi<br />

mulighed for part i en hest<br />

eller pony.<br />

Tlf.: 29 38 20 99 - Mail: betinanrj@gmail.com<br />

Stævner, ridelejr, kurser mm. Tlf. 23 43 66 85<br />

22 top.nu 3 · 2017


KONTAKT: TLF. 5019 2743<br />

KFUM SPEJDERNE EJER BAUNEHØJ GRUPPEN<br />

Oplev en skøn formiddag i selskab med dit barn!<br />

Af Karina Düring Jæger<br />

Kom og bliv spejder sammen med os. Familiespejder – spejderlivet<br />

begynder her.<br />

Du står med lukkede øjne. Vinden rusker let i dit hår. En solstråle<br />

går igennem de lette skyer og kan ses på indersiden af<br />

dine øjenlåg. Børnenes stemmer høres i baggrunden. De griner.<br />

Nu hører du også voksne stemmer. Igen grines der. God<br />

stemning. Folk er glade. Nogle børn klatrer i træer. Andre gynger<br />

på skrænten. Du åbner øjnene og bevæger dig over den<br />

knoldede græsmark ned til bålet. Det danser lystigt. Varmen<br />

fra flammerne mærkes i ansigtet her i foråret. De orange-rødeblå<br />

flammer slikker sig omkring træstykkerne i bålpladsen.<br />

Du sætter dig ned og bliver lynhurtigt en del af forældrene<br />

som hyggesnakker. Duften fra kaffen spreder sig.<br />

Et smil kommer på dine læber. Sidste gang legede<br />

spejderbørnene superhelte. Klippede i stof, lavede kapper<br />

og formede masker. Skar pap ud til skjolde. Og så skulle de<br />

klare forskellige udfordringer på en forhindringsbane, for at<br />

øve sig i at være superhelte. Dit barn snakker stadig om det<br />

derhjemme. Vi var sammen om at lave kostumet. Jeg gav en<br />

hånd, når forhindringerne blev svære. Det gav en helt særlig<br />

følelse i maven. Følelsen af fordybelse. Tid til at være sammen.<br />

I dag har vi ”leget spejder” og slået telt op. Gult spejdertelt.<br />

Børnene synes det er hyggeligt at sidde derinde og<br />

drikke varm kakao. Nu nyder vi bålet. Om lidt skal spejderne<br />

ud at finde spor af havregryn. Op og ned ad skrænterne<br />

i Dalskoven. Der er huler, som andre børn har bygget. På<br />

toppen af bakken tager vinden rigtig fat. Herfra kan man se<br />

kirken. Du kikker ind i bålet. Det her er livet. Børnene kommer<br />

tilbage, trætte men glade.<br />

Hvad mon vi skal lave næste gang?<br />

Spejder giver dine børn fællesskaber på tværs af alder.<br />

Senere giver det venskaber på tværs af landet. Det skaber netværk.<br />

Det skaber kæmpemæssige oplevelser. Kom og vær med<br />

til Familiespejder den sidste søndag i måneden kl. 10-11.<br />

NYT FRA DE STORE SPEJDERE<br />

Den 13. april deltog patruljen ”De sultne spejdere” i<br />

kvalifikation til DM i spejder. Syv spejdere i alderen 10-<br />

13 år kæmpede bravt ved Moselund Spejdercenter nær<br />

Aarhus. Der var alle de traditionelle spejderaktiviteter<br />

med teltplads og spisebord af rafter. Men spejderne husker<br />

mest de sjove aktiviteter. F.eks. menneskekranen.<br />

”Vi skulle finde en måde at samle en spand op, som<br />

stod inde i midten af en cirkel, ved hjælp af rafter. Vi<br />

byggede en trebuk, hvor vi så satte en rafte i toppen. –<br />

Og vi sendte Victor ud for enden af den for at samle den<br />

op” – grinede Laurits. Aftensmaden blev også en succes,<br />

med hele 110 point tog ”De Sultne Spejdere” en sikker<br />

sejr hos juniorpatruljerne. Det blev til en flot 2. plads,<br />

som de blev meget glade og stolte over. – Og det gjorde<br />

vi andre også.<br />

OBS!<br />

Kig forbi den nye hjemmeside EBspejder.dk<br />

<strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 2 · <strong>2018</strong> 21


Professionel reparation<br />

og service af bilen!<br />

Hylke Tømrer-<br />

og Snedkerforretning<br />

Vroldvejs Auto<br />

Vroldvej 59<br />

8660 Skanderborg<br />

Tlf. 86 52 15 27<br />

www.vroldvejsauto.dk<br />

Hylkevej 92<br />

8660 Skanderborg<br />

Tlf. 86 53 80 70<br />

TEBSTRUP VANDVÆRK<br />

– sikrer dit vand!<br />

Tebstrup Vandværk sætter en ære i at levere:<br />

• høj forsyningssikkerhed<br />

• rent vand<br />

• lavest mulig pris<br />

Vandværket er et andelsselskab og drives primært af<br />

frivillige og folkevalgte bestyrelsesmedlemmer, hvilket<br />

har sikret området et moderne vandværk med en god<br />

økonomi.<br />

Hylke Ridecenter<br />

Tilbyder opstaldning i store lyse bokse med daglig adgang<br />

til<br />

Tebstrup<br />

græsfolde<br />

Vandværk<br />

og 3 gange<br />

a.m.b.a.<br />

fodring<br />

Hylkevej<br />

med varieret<br />

3<br />

foder.<br />

8660 Skanderborg<br />

T: 4072 9165<br />

r.<br />

Vi tilbyder rideundervisning<br />

på alle niveauer, ridefysioterapi<br />

og handicapridning samt<br />

mulighed for part i en hest<br />

eller pony.<br />

Stævner, ridelejr, kurser mm. Tlf. 23 43 66 85<br />

S.P. FODER & ENERGI<br />

Horndrup Smedeværksted ApS<br />

udfører ordreproduktion<br />

• Brændsel af alt inden for stål.<br />

• Foder<br />

• Storsækkeservice<br />

Ekspert i altaner, trapper, stålbroer,<br />

Birkholmvej 2<br />

8752 Østbirk<br />

rækværker, siloer og m.m.<br />

Godkendt som Excl. 3<br />

Tlf. 76 69 00 10<br />

Horndrup Smedeværksted ApS<br />

www.spfoderogenergi.dk<br />

Horndrupvej 16, 8660 Skanderborg<br />

T: 8657 9411 - M: 2726 1750<br />

CVR nr. 36446390<br />

<br />

<br />

S.P<br />

• Br<br />

• Fo<br />

• Sto<br />

Birkh<br />

8752<br />

Tlf<br />

www<br />

22 <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 2 · <strong>2018</strong>


KONTAKT: TLF. 2297 3181<br />

VUGGESTUEN EVIGGLAD<br />

I 10 år har børnelatter givet genlyd i<br />

EVIGGLAD<br />

Af Wendie Larsen<br />

Den 1. juni <strong>2018</strong> havde Vuggestuen Evigglad 10 års fødselsdag.<br />

I Evigglad er udelivet en vigtig del, af det at være barn.<br />

Vi er ude hver dag, hvor der er højt til loftet og plads til de<br />

vilde bevægelser og fordybelse i naturen. Børnene elsker at<br />

komme ud, hvor der er plads omkring dem, det er her, de<br />

kan mærke efter og blive et med omgivelserne. De kan give<br />

den gas både i tilrettelagte aktiviteter og i den frie leg, hvor<br />

der altid er en voksen, som kan hjælpe og guide, når der er<br />

behov for det.<br />

Gennem de 10 år har vi i arbejdet med natur og udeliv<br />

haft fokus på de fire årstider: Forår, Sommer, Efterår og<br />

Vinter, da hver årstid har deres helt eget tempo, og hver<br />

tilbyder noget særligt, som vi kan fordybe os i.<br />

Vores perfekte beliggenhed tæt ved skov, sø, den lokale<br />

legeplads og egen bus, giver mange gode muligheder for at<br />

komme ud og mærke naturen hele året, og vi har tilbragt<br />

mange gode stunder sammen.<br />

De forskellige årstider inviterer til forskellige aktiviteter<br />

og udflugter lige fra mudderleg om efteråret til vandleg om<br />

sommeren, og vi nyder dem alle sammen.<br />

Vi er ofte taget i skoven om efteråret, hvor de mange nedfaldne<br />

blade inviterer til udforskning af sanserne, vi kaster<br />

dem op i luften og mærker, hvordan de daler ned over os.<br />

Eller vi finder store mudderpøle, som vi kan hoppe og danse<br />

rundt i. Når sneen falder om vinteren, så er vi straks i gang<br />

med at lave både snemænd og engle, vi taler om de forskellige<br />

traditioner, som knyttes til årstiden.<br />

Om sommeren giver vi den gas med gemmeleg og vandplaskeri<br />

på legepladsen og maling med is-farver, hvor vores<br />

sanser og motorik udforskes.<br />

I vuggestuen Evigglad har vi fokus på det enkelte barn,<br />

og hvad de hver især får ud af de aktiviteter og ture,<br />

vi laver. Vi arbejder ud<br />

fra, at hverdagen skal<br />

udfordre barnets sanser,<br />

motorik og sociale fællesskab.<br />

Vi er et hus der gennem<br />

10 år har givet<br />

børn, forældre og personale<br />

gode og trygge<br />

rammer for fordybelse<br />

og udvikling.<br />

. FODER & ENERGI<br />

ændsel<br />

der<br />

rsækkeservice<br />

olmvej 2<br />

Østbirk<br />

. 76 69 00 10<br />

.spfoderogenergi.dk<br />

<strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 2 · <strong>2018</strong> 23


Restaurant<br />

• Barnedåb<br />

,redøm ,renoitpeceR •<br />

• Fødselsdag<br />

• Busselskaber<br />

• Bryllup<br />

M u e • d o nilits s g<br />

s e er r<br />

•K -dlug,-vløs,-reb ob • Vinsmagninger<br />

og diamant bryllup<br />

go retrecnokmitnI •<br />

redehgilditjøhedniM underholdning<br />

•<br />

Vi er beliggende lidt uden for Gedved og kan afholde<br />

selskaber op til 150 personer.<br />

Vores nyrenoverede lokaler samt den store terrasse med<br />

udsigt over søen og parken danner de idylliske rammer<br />

omkring de forskellige arrangementer.<br />

Vi leverer naturligvis også ud af huset<br />

– med eller uden personale.<br />

Kontakt os næste gang du skal holde et arrangement<br />

og få et uforpligtende tilbud på netop dine ønsker.<br />

Læs mere og lad dig inspirere på vores hjemmeside.<br />

www.mollebaek.dk<br />

Gl. Kattrupvej 2 – 8752 Gedved – Tlf. 75 66 52 10<br />

info@mollebaek.dk<br />

find os på<br />

www.hugomortensen.dk<br />

Tømrerfirmaet<br />

Magnus Pedersen ApS<br />

Vild med vinduer, tosset med tag<br />

og vi udfører også DIN tømreropgave<br />

Tlf.: 21754991<br />

kontakt@toemrerfirmaet-magnus.dk<br />

Tømrerfirmaet Magnus Pedersen ApS<br />

24 <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 2 · <strong>2018</strong>


KONTAKT: TLF. 2163 6033<br />

TEBSTRUP FORSAMLINGSHUS OG BORGERFORENING<br />

Tebstrup Forsamlingshus og<br />

Borgerforening<br />

Horsensvej 117, Tebstrup, 8660 Skanderborg mail@tebstrupforsamlingshus.dk<br />

www.facebook.com/tebstrupforsamlingshus.dk/ www.tebstrupforsamlingshus.dk<br />

MEDLEMSKAB<br />

Medlemmerne er vores eksistensberettigelse, og du<br />

kan stadig nå at betale kontingent for <strong>2018</strong>. Det koster<br />

300,- pr. år for en husstand. Dog kun 150,- hvis I<br />

er pensionister eller husstanden kun består af en person<br />

over 18. år. Medlemskab kan købes på vores hjemmeside<br />

under fanen ”billetter” eller klares med en<br />

indbetaling på kontonr. 6191 – 0006766099 mærk<br />

overførslen ”kont18” og tilføj gerne navn/adresse.<br />

LEJE AF HUSET<br />

Vi har lyttet til medlemmerne og sænket priserne på<br />

leje af huset. Se de aktuelle priser og ledige datoer<br />

på vores hjemmeside. Husk, at har du en idé til et arrangement<br />

af almen interesse, så kan du låne huset<br />

uden beregning mod, at vi får retten til at sælge kaffe,<br />

øl, vand osv.<br />

Efterårets arrangementer, sæt kryds i kalenderen: X<br />

Lørdag den 22. september<br />

holder vi HØSTFEST. De<br />

næsten lokale RAILROAD<br />

har lovet at komme og<br />

spille op til et brag af en<br />

fest med deres blanding<br />

af blues og rock. Deres<br />

inspirationskilder er:<br />

Eric Clapton, The Blues<br />

Brothers, AC/DC, Deep<br />

Purple, Thin Lizzy, Steppenwolf,<br />

Muddy Waters,<br />

Albert King, Jimi Hendrix,<br />

Doobie Brothers, The<br />

Commitments og mange,<br />

mange flere. Detaljerne er ved redaktionens afslutning endnu<br />

ikke fastlagt, men hold øje med vores facebookside.<br />

Lørdag den 24. november<br />

kl. 20.00<br />

budskaber, der omfavner publikum. I sommeren 2017 gjorde<br />

bandet sig blandt andet bemærket ved at spille 8 showcases<br />

til Spot Festival, samt at vinde Skanderborg Festivals ”Tak<br />

Rock’s Talentpris 2017” hvor Gaffa skrev følgende: "Total Hip<br />

Replacement spillede en overvældende god og swingende<br />

koncert, fyldt op med hooks og horn. Uden tvivl årets mest<br />

gennemmusikalske show” Bandet nyfortolker og forener reggae,<br />

soul og funk med afrikansk highlife, inspireret af Bob<br />

Marley, The Black Seeds, Fat Freddy’s Drop og den moderne<br />

New Zealandske reggaescene.<br />

Spisning fra kl. 18.00. Entré inklusive spisning: 290,- kr.<br />

Adgang fra kl. 19.30 uden spisning: 150,- kr. Billetterne<br />

kommer i forsalg på vores hjemmeside og i Dagli’Brugsen ca.<br />

1. september.<br />

præsenterer vi i samarbejde med Liv I Forsamlingshusene<br />

århusianske TOTAL HIP REPLACEMENT, et ungt, energisk og<br />

sprudlende orkester med mere end 150 koncerter og flere udlandsrejser<br />

i bagagen. Når de spiller koncerter er det en fest<br />

på scenen, en smittende spilleglæde og seriøse musikalske<br />

TOTAL HIP REPLACEMENT<br />

Tebstrup Forsamlingshus · Horsensvej 117 · Tebstrup · 8660 Skanderborg · tebstrupforsamlingshus.dk<br />

<strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 2 · <strong>2018</strong> 25


Mindre opgaver udføres<br />

Udskiftning af vinduer og døre<br />

Tagarbejde www.sobresol.dk<br />

Alm. Tømrer-snedkerarbejde<br />

Adelgade 113 • 8660 Skanderborg<br />

Telefon 86 52 53 44<br />

www.butik-elle.dk<br />

TEBSTRUP VVS<br />

SERVICE ApS<br />

AP SERVICE<br />

Horsensvej 135<br />

www.ap-s.dk<br />

8660 Skanderborg<br />

72545262.flT<br />

5262 .flT<br />

info@sobresol.dk<br />

–<br />

Horsensvej 98<br />

v/Anders Poulsen Tlf: 51 80 29 42<br />

Horsensvej 72. Tebstrup 8660 Skanderborg<br />

GARANTI<br />

janik consult<br />

Hylke Tømrer-<br />

og Snedkerforretning<br />

8660 Skanderborg<br />

Adelgade 113 • 8660 Skanderborg<br />

Hylkevej 92 Telefon 86 52 53 44<br />

8660 Skanderborg<br />

Tlf. 86 53 80 70<br />

www.butik-elle.dk<br />

Udgravning, kloakering samt<br />

støbning af grunde og stalde<br />

Markarbejde af enhver art<br />

NYHED! Nedfældning af gylle<br />

i sortjord og græsmarker<br />

Salg af wraphø<br />

top.nu 3 · 2011 31<br />

janik consult<br />

HJ<br />

HJ<br />

VALEUR<br />

VALEUR<br />

PC / PLC STYRINGER • INDUSTRIAUTOMATIK<br />

EL-INSTALLATION • ALARMANLÆG • TELE / DATA<br />

PC PC / PLC<br />

Tlf. / PLC STYRINGER<br />

75 •<br />

78 13 22 • INDUSTRIAUTOMATIK<br />

• www .hj-valeur .dk<br />

EL-INSTALLATION 8660 • ALARMANLÆG Skanderborg<br />

• • TELE / / DATA<br />

Tlf. 75 756678 1013 7422 • www.nielsen-touboel.dk<br />

• .hj-valeur .dk<br />

Østbirk tlf. 75 78 13 22 -Hovedgård tlf. 75 66 10 74<br />

www.hj-valeur.dk<br />

Udgravning, kloakering samt<br />

Nørgaardbiler.dk<br />

støbning af grunde og stalde<br />

Markarbejde af enhver art<br />

NYHED! Vognmandsforretning<br />

Nedfældning af gylle<br />

i sortjord Containerudlejning<br />

og græsmarker<br />

Kran og Grab<br />

Salg af wraphø<br />

Lille Tåningvej 24, 8660 Skanderborg<br />

E-mail: info@norgaardbiler.dk<br />

Mindre opgaver udføres<br />

Hylke Ridecenter<br />

Udskiftning af vinduer og døre<br />

Tlf.: 4026 2990<br />

Nørgaardbiler.dk<br />

TEBSTRUP VVS<br />

SERVICE ApS<br />

Tilbyder opstaldning i store lyse bokse med daglig adgang<br />

til græsfolde og 3 gange Tagarbejde<br />

fodring<br />

www.sobresol.dk<br />

med varieret foder.<br />

Vognmandsforretning<br />

Containerudlejning<br />

2 Ridehaller og 2 udendørsbaner.<br />

Kran og Grab<br />

Alm. Tømrer-snedkerarbejde Horsensvej 98<br />

Vi tilbyder rideundervisning<br />

på alle niveauer, ridefysioterapi<br />

og handicapridning samt<br />

Lille Tåningvej 24, 8660 Skanderborg<br />

Horsensvej 135<br />

mulighed for part i en hest<br />

E-mail: info@norgaardbiler.dk<br />

8660 Skanderborg<br />

eller pony.<br />

72545262.flT<br />

Stævner, ridelejr, kurser mm. Tlf. 23 info@sobresol.dk<br />

43 66 85<br />

GARANTI<br />

Tlf.: 4026 2990<br />

26 <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 2 · <strong>2018</strong><br />

31


KONTAKT: TLF. 4018 9357<br />

EJER BAVNEHØJS VENNER<br />

Kræfter i <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong><br />

Af Viggo Rasmussen<br />

Hvad er nu det for noget opreklameret pjat? Vi har da ingen<br />

bjerge. Danmark er jo flad som en pandekage med en gennemsnitshøjde<br />

på 31 meter over havet, er der sikkert nogle få skeptikere,<br />

som tænker.<br />

Jow – hvis der er noget, vi har i <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> – i rigt mål – så<br />

er det bjerge. Man skal bare zoome ind på pandekagen, så er det<br />

hævet over enhver tvivl, at vi lever i Søhøjlandet. Faktisk bor vi<br />

midt i (eller nabo til) landets højeste sammenhængende område<br />

i 140 meters højde. Det blev slået fast, da et 5-6 km 2 stort område<br />

kom på listen over nationale seværdigheder i 2013. Sidste<br />

år blev <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> præmieret med brune turistoplysningstavler<br />

på E45. Men vejen dertil har været belagt med bump.<br />

Kampen om førstepladsen<br />

Historisk set har der været flere kampe om førstepladsen. Siden<br />

mennesket begyndte at interessere sig for højdepunkter,<br />

troede man i årtusinder, at Himmelbjerget var højest. Mange<br />

udlændinge er stadig af den overbevisning.<br />

Men <strong>Ejer</strong> Bavnehøj kom på banen i 1847 og slog Himmelbjerget<br />

på 147 m tilbage på en 7. plads. Det stod ved magt,<br />

lige indtil Luplau Janssen kastede sig over emnet i 1941. Han<br />

var astronom og ejede Urania-observatoriet i København. Med<br />

sin langtrækkende kikkert påstod han, at det var tydeligt, at<br />

Yding Skovhøj var få centimeter højere. Det satte sindene i kog<br />

og førte til en regulær højdestrid. Da bølgerne gik højest, mens<br />

2. verdenskrig rasede, var det på tale, om Genforeningstårnet<br />

skulle flyttes ind i Yding Skov. Så galt gik det dog ikke.<br />

Professor N. E. Nørlund fra Geodætisk Institut skar nemlig<br />

igennem og skrev i 1953: ”<strong>Ejer</strong> Bavnehøj 170,95 m – punkt vest<br />

for Yding Skovhøj 170,89 m. Spørgsmålet om, hvilket punkt, der<br />

må anses for at være Danmarks højeste, er til syvende og sidst<br />

en smagssag, men det må skønnes rimeligt at vælge den faste<br />

jordoverflade for at undgå stadige ændringer af dette begreb.”<br />

Punktum – kun sølle 6 cm udgjorde forskellen. Tårne, gravhøje<br />

og andre menneskeskabte anlæg tæller altså ikke med.<br />

Ny uro opstod i 2005, da professor Breuning-Madsen fra Geografisk<br />

Institut på København satte sig for at bore i samtlige<br />

højdepunkter i området for at efterprøve målingerne. Resultatet<br />

vakte ekstrem opsigt. Møllehøj ejet af Holger Poulsen løb<br />

overraskende med førstepladsen på 170,86 m med 9 cm ned til<br />

Yding Skovhøj og 51 cm ned til <strong>Ejer</strong> Bavnehøj målt på naturlige<br />

jordpunkter.<br />

Navnet blev <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> i 2011<br />

I kølvandet på den nyopblussede højdestrid rejste Fjeldkongen<br />

af Danmark, den norske forfatter Roger Pihl, det salomoniske<br />

forslag, at give hele højdedraget en fællesbetegnelse<br />

fx <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong>. Skanderborg Kommune tog handsken op, og<br />

det afgørende gennembrud kom i 2011, da Kulturministeriets<br />

Stednavneudvalg godkendte områdenavnet <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong>. Møgelhøj,<br />

Lindbjerg, Kvejnbjerg, Vistoftehøj, Margrethelyst SØ<br />

indgår også i bjerglandskabet.<br />

Borgmesteren, professoren og forfatteren kom til en stor<br />

bjergfest, hvor vor egen præst Benedikte Baggesgaard selvfølgelig<br />

stod for den ceremonielle navngivning. Blandt talerne sagde<br />

Roger Pihl dengang: ”<strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> kan blive en mærkevare.”<br />

Nu tilføjer han: ”Fremtiden tilhører de modige, de som tænker<br />

nyt og vover at skille sig ud. I en tid, hvor der er for meget<br />

af alle slags produkter, bliver historiefortælling vigtigere end<br />

nogensinde. <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> er et navn, som definerer både stedet<br />

og de, som bor der. Og som i kraft af sit navn giver muligheder,<br />

andre steder aldrig kan få.”<br />

Personligt er jeg rigtig glad for, at yngre kræfter kæmper for<br />

at skabe et aktivt landsbyliv i hele skoledistriktet. At der nu<br />

er sket en fredelig og fornuftig fusion mellem Top.nu og <strong>Ejer</strong><br />

<strong>Bjerge</strong> er bare fint. Hvor er det skønt, at <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> på den<br />

måde får en ny samlende kraft.<br />

DANMARKS HØJESTE PUNKT<br />

Indtil 1847: Himmelbjerget, 147 m<br />

(troede man)<br />

1847 – 1941: <strong>Ejer</strong> Bavnehøj, 170,95 m<br />

(incl. rester af en gravhøj)<br />

1941 – 1953: Yding Skovhøj 171,4 m<br />

(incl. en gravhøj)<br />

1953 – 2002: <strong>Ejer</strong> Bavnehøj, 170,95 m<br />

(incl. rester af en gravhøj)<br />

2002 – 2005: <strong>Ejer</strong> Bavnehøj, 170,89 m<br />

(justeret, da Danmark synker)<br />

2005 – ?: Møllehøj, 170,86 m (målt på<br />

naturlige jordpunkter)<br />

<strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 2 · <strong>2018</strong> 27


RIIS TEBSTRUP IDRÆTSFORENING<br />

KONTAKT: TLF. 2163 6033<br />

Traktortræk <strong>2018</strong><br />

Af Line Østergaard Eriksen<br />

Den 23. juni løb årets traktortræk af staben, igen i år var det<br />

en succes med mange besøgende.<br />

Traktortræk har stor betydning for Ris Tebstrup IF, da det<br />

er her vi tjener en stor del af de penge, der holde klubben<br />

kørende<br />

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle de frivillige<br />

og vores sponsorer, uden jer kunne dette ikke lade sig<br />

gøre.<br />

Og en tak til alle jer lokale, der kommer og tilbragte dagen<br />

sammen med os, vi håber at se jer igen til næste år.<br />

Stor tak til alle de frivillige og<br />

alle vores sponsorer<br />

Fotografier af Per Damsgaard-Hansen<br />

28 <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 2 · <strong>2018</strong>


RIIS TEBSTRUP IDRÆTSFORENING<br />

Sæson opstart i RTI<br />

Af Line Østergaard Eriksen<br />

Så er sommeren så småt ved at være ovre, og vi er ved at<br />

være klar til sæson opstart, igen i år kan vi tilbyde mange<br />

forskellige hold for alle aldersklasser.<br />

Vores gymnastikafdeling tilbyder hold helt fra 0 år og op<br />

til 99 år med bl.a. vore forældre-barn hold og vore nyopstartede<br />

senioridræt, vi har selvfølgelig også alle børneholdene<br />

og yoga, som vi plejer.<br />

Badminton fylder hallen onsdag først med vores børnehold<br />

og senere tager senior afdelingen over.<br />

Håndbold vil i år starte op igen med Trille Trolle for de<br />

helt små, der vil også i år være U6, U8 og U10 håndbold, der<br />

udover har vi også vores seniordamer og -herrer.<br />

Petanque fortsætter, som de plejer, med at træne tre<br />

gange om ugen fra deres lille klubhus.<br />

Volley er så småt ved at gøre klar til at starte op inde i hallen<br />

igen efter en god sommer i sandet ude på sportspladsen.<br />

Vores børnefodbold har i år haft en rigtig god sommersæson<br />

med masser af nye børn, de fortsætter lidt endnu på<br />

græs, og når vejeret ikke længere er til at være ude, rykker<br />

de også i hallen.<br />

Vi håber at se en masse sportsinteresserede børn og<br />

voksne i hallen den kommende sæson,<br />

For at se træningstiderne gå på vores hjemmeside www.<br />

rti-if.dk<br />

<strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 2 · <strong>2018</strong> 29


FÆLLESPROJEKT<br />

<strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> har indsendt<br />

forslag til udvikling af<br />

vores skønne område<br />

Af Johannes Flensted-Jensen, medlem af<br />

lokalrådet<br />

I det sidste års tid har en række arbejdsgrupper<br />

og en styregruppe arbejdet<br />

på at styrke og udvikle vores dejlige<br />

område.<br />

På det velbesøgte borgermøde i<br />

januar med deltagelse af fremtidsforsker<br />

Jesper Bo Jensen fik vi en masse<br />

gode ideer fra borgerne. Dem har vi<br />

arbejdet videre med, samtidig med at<br />

vi har arbejdet med et svar på kommunens<br />

høringsrunde om landsbyer og<br />

lokalcenterbyer.<br />

Det svar har <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong>s styregruppe<br />

arbejdet på i løbet af foråret og<br />

afleveret til Skanderborg Kommune den<br />

1. juni.<br />

En fremtidssikring af fællesskabet i<br />

<strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong><br />

I vores svar argumenterer vi for, at<br />

det er vigtigt for os at kunne få flere<br />

beboere til <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong>. Det skal vi af<br />

hensyn til bevarelse af Dagli' Brugsen,<br />

af hensyn til at bevare og styrke<br />

de mange foreninger og for at frem-<br />

tidssikre Landsbyordningen. Kort<br />

sagt styrke og fremtidssikre fællesskabet<br />

i <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong>.<br />

For at vi kan det, skal vi i <strong>Ejer</strong><br />

<strong>Bjerge</strong> have mere fleksible rammer<br />

for etablering af nye boligformer,<br />

herunder lejeboliger, hvilket blandt<br />

andet indgår i vores svar til kommunen.<br />

Samtidig har vi udarbejdet en<br />

visionsplan til Skanderborg Kommune,<br />

som i ord og illustrationer<br />

præsenterer mange af de forslag,<br />

som udsprang af borgermødet. Ideerne<br />

favner alle <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong>s byer og<br />

viser, hvordan vi kan gøre området<br />

endnu mere spændende. Det håber<br />

vi meget på, at kommunen vil<br />

hjælpe os med at få gennemført<br />

over de næste år.<br />

Vi venter nu spændt på reaktionen<br />

og er klar til at forsætte den<br />

gode dialog med kommunen og<br />

gøre, hvad vi kan for at virkeliggøre<br />

vores mange gode visioner i <strong>Ejer</strong><br />

<strong>Bjerge</strong>.<br />

Tåning eller Tånning<br />

Af Sune Fredslund Andersen<br />

Ved Tåning blandede Mandskors generalforsamling<br />

i november 2017 blev<br />

spørgsmålet om stavemåden af bynavnet<br />

”Tåning” rejst. Problemet er, at der<br />

ikke er overensstemmelse mellem den<br />

officielt anerkendte stavemåde i skriftsproget<br />

– Tåning (2 ”n-er”) og talesprogets<br />

Tånning (3 ”n-er”).<br />

Tåning hører til gruppen af de<br />

ældste landsbyer i Danmark grundlagt<br />

i jernalderen 500 f.Kr-800 e.Kr. Det er<br />

endelsen ”ing”, der viser det – i øvrigt<br />

sammen med landsbyer, hvor stavemåden<br />

ender på -um, -lev og -sted m.fl.<br />

Af gode grunde kan vi jo ikke sige noget<br />

om, hvordan jernalderfolket udtalte<br />

landsbynavnet Tåning, men i dag er der<br />

ingen tvivl – nu siger alle Tånning med<br />

30 <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 2 · <strong>2018</strong><br />

3 ”n-er”. Hvis der kommer en person til<br />

byen eller sognet, der udtaler navnet,<br />

som det i dag officielt staves, ved man,<br />

at her står vi over for en fremmed eller<br />

tilflytter. Ser man tilbage på skriftlige<br />

eksempler, viser det sig, at begge stavemåder<br />

findes. Det kan f.eks. nævnes,<br />

at Matrikeldirektorates kort over Tåning<br />

Sogn fra l800-tallet benytter stavemåden<br />

Taanning.<br />

Det blev på generalforsamlingen<br />

vedtaget at undersøge, hvordan man<br />

ændrer stavemåden af et stednavn,<br />

så det respekterer beboernes udtale.<br />

Dette er sket med en skriftlig forespørgsel<br />

til Stednavneudvalget, Center<br />

for navneforskning, København S., og<br />

her anfører formanden, Rikke Steenholt<br />

Olesen, at der skal indsendes en<br />

formel ansøgning til Kommunen, der<br />

videresender ansøgningen til Stednavneudvalget.<br />

Formanden for Stednavnudvalget<br />

anfører, at ”Tåning by og<br />

sogn rimeligvis har en god sag … det<br />

springende punkt er omfanget af lokal<br />

opbakning”.<br />

Den lokale opbakning vil blive<br />

undersøgt ved en underskriftsindsamling,<br />

der vil finde sted i de kommende<br />

måneder.


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE<br />

Gudstjenester og arrangementer<br />

Arrangementerne foregår i Hylke, Ousted eller Tåning kirke samt i Stalden, som er sognets<br />

menighedshus i Sneptrup præstegårds ombyggede staldbygning, Sneptrup præstegård,<br />

Sneptrupvej 4, 8660 Skanderborg.<br />

Kirkebil ved henvendelse til præsten på telefon 8653 8279 senest dagen før.<br />

AUGUST<br />

Lørdag den 25. august<br />

Indvielse af Præstegårdsstien<br />

kl. 11-16, program side 14<br />

Åbningstale kl 11.30 ved borgmester<br />

Jørgen Gaarde<br />

Sigurd Barret spiller kl. ca. 13<br />

Søndag den 26. august<br />

13. Søndag efter trinitatis<br />

<strong>Ejer</strong> Bavnehøj kl. 11.00<br />

Hotkoret medvirker<br />

SEPTEMBER<br />

Søndag den 2. september<br />

14. Søndag efter trinitatis<br />

Tåning kl. 9.30<br />

Hylke kl. 11.00<br />

Torsdag den 20. september<br />

Annea have nedenfor Ovsted<br />

kirke kl. 17.30<br />

Bålgudstjeneste og mad over bål<br />

ved spejderne<br />

Søndag den 9. september<br />

15. Søndag efter trinitatis<br />

Ovsted kl. 9.30<br />

Tirsdag den 11. september<br />

Babysalmesang<br />

Hylke kirke kl. 10.00<br />

NB: Tilmelding til<br />

gudnason@os.dk<br />

Onsdag den 12. september<br />

Babysalmesang<br />

Ovsted kirke kl. 10.00<br />

NB: Tilmelding til<br />

gudnason@os.dk<br />

Søndag den 16. september<br />

16. Søndag efter trinitatis<br />

Hylke kl. 11.00 – høst<br />

Torsdag den 27. september<br />

Stalden kl. 19.30: Foredrag:<br />

Præstegårdens betydning<br />

Kirsten Eriknauer<br />

Søndag den 30. september<br />

18. Søndag efter trinitatis<br />

Spillemandsmesse, høst og dans<br />

Ovsted kirke kl. 17.00<br />

– derefter fællesspisning og dans<br />

i Stalden<br />

OKTOBER<br />

Tirsdag den 2. oktober<br />

Babysalmesang<br />

Hylke kirke kl. 10.00<br />

NB: Tilmelding til<br />

gudnason@os.dk<br />

Onsdag den 3. oktober<br />

Babysalmesang<br />

Ovsted kirke kl. 10.00<br />

NB: Tilmelding til<br />

gudnason@os.dk<br />

Søndag den 7. oktober<br />

19. Søndag efter trinitatis<br />

Tåning kl. 9.30: Høst og jagt<br />

derefter brunch i stalden<br />

Torsdag den 11. oktober<br />

Stalden kl. 19.30: Foredrag<br />

Birgitte Kragh Engholm<br />

Terapeut eller præst?<br />

Søndag den 14. oktober<br />

20. Søndag efter trinitatis<br />

Hylke kl 9.30<br />

Ovsted kl. 11.00<br />

Torsdag den 25. oktober<br />

Stalden kl. 19.30<br />

Spil Dansk<br />

Søndag den 28. oktober<br />

22. Søndag efter trinitatis<br />

Hylke kirke kl. 11.00<br />

NOVEMBER<br />

Torsdag den 1. november<br />

Stalden kl. 19.00<br />

Film: I fars Hænder<br />

Sven Vinge<br />

Søndag den 4. november<br />

Alle Helgens dag<br />

Tåning kl. 11.00<br />

Hylke kl. 14.00<br />

Ovsted kl. 16.00<br />

Tirsdag den 13. november<br />

Babysalmesang<br />

Hylke kirke kl 10.00<br />

NB: Tilmelding til<br />

gudnason@os.dk<br />

Onsdag den 14. november<br />

Babysalmesang<br />

Ovsted kirke kl. 10.00<br />

NB: Tilmelding til<br />

gudnason@os.dk<br />

Torsdag den 15. november<br />

Koncert<br />

Hylke kl. 19.30<br />

Søndag den 18. november<br />

25. Søndag efter trinitatis<br />

Tåning kl. 9.30<br />

Hylke kl. 11.00<br />

Søndag den 25. november<br />

Sidste søndag i kirkeåret<br />

Tåning kl. 9.30<br />

Ovsted kl. 11.00<br />

DECEMBER<br />

Tirsdag den 4. december<br />

Babysalmesang<br />

Hylke kirke kl. 10.00<br />

NB: Tilmelding til<br />

gudnason@os.dk<br />

Onsdag den 5. december<br />

Babysalmesang<br />

Ovsted kirke kl. 10.00<br />

NB: Tilmelding til<br />

gudnason@os.dk<br />

<strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 2 · <strong>2018</strong> 31


Kalender<br />

<strong>2018</strong><br />

AUGUST<br />

Ny sæson i HOT-koret<br />

Tirsdag den 14. august kl. 19.00<br />

Stalden – Sneptrup Præstegård,<br />

se side 12.<br />

Grillaften med pigerne<br />

Tirsdag den 14. august kl. 18.00<br />

Hos Karina, Horsensvej 162, Tebstrup,<br />

se side 17<br />

Hylke VeterantræfPit stop på <strong>Ejer</strong><br />

Bavnehøj <br />

Lørdag den 18. august kl. 10.45<br />

Indvielse af Præstegårdsstien<br />

Sneptrup Præstegård<br />

Lørdag den 25. august kl. 11-16,<br />

se side 10<br />

Friluftsgudstjeneste og Folkemøde<br />

<strong>Ejer</strong> Bavnehøj<br />

Søndag den 26. august kl. 11.00,<br />

se side 12<br />

Afskedsreception for Benedikte<br />

Baggesgaard<br />

Fredag den 31. august kl. 14-17<br />

i Stalden på Sneptrup Præstegård<br />

se side 11<br />

SEPTEMBER<br />

Coast2Coast Jylland<br />

<strong>Ejer</strong> Bavnehøj<br />

Lørdag den 1. september –<br />

depot kl. 15.00-16.00<br />

Danmarks Højeste Bjergløb<br />

<strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong><br />

Søndag den 2. september kl. 8-15,<br />

se side 29<br />

Kulturaften Skanderborg <strong>Ejer</strong><br />

Bavnehøj<br />

Fredag den 21. september kl. 19.00<br />

Klubmesterskab Ousted-Tåning<br />

Skytteforening<br />

Lørdag den 22. september, se side 19<br />

Årets Høstfest i Tåning<br />

Tåning Forsamlingshus<br />

Lørdag den 29. september kl. 18.30,<br />

se side 17<br />

Spillemandsmesse med mad og dans<br />

Ovsted kirke og Stalden, Sneptrup<br />

Præstegård<br />

Søndag den 30. september kl. 17.00,<br />

se side 13<br />

Husk tilmelding til fællesspisning til<br />

gudnason@os.dk<br />

OKTOBER<br />

Spil dansk-aften i Stalden<br />

Torsdag den 25. oktober kl. 19.30<br />

Stalden – Sneptrup Præstegård,<br />

se side 13<br />

NOVEMBER<br />

Dokumentarfilmen I fars hænder<br />

Torsdag den 1. november kl. 19.30<br />

Stalden – Sneptrup Præstegård,<br />

se side 16<br />

Allehelgens søndag m. fløjtenist<br />

Søndag den 4. november<br />

Se gudstjenestelisten –<br />

og omtale side 14<br />

Koncert med Den Nye Salmetrio<br />

Torsdag den 15. november kl. 19.30<br />

Hylke kirke, se side 14<br />

Julefrokost med højt humør og spøg<br />

Det sker den 29. november<br />

Hos Kirsten Marie, Horsensvej 74,<br />

Tebstrup.<br />

DECEMBER<br />

Julebazar i Tåning Forsamligshus<br />

Søndag den 2. december<br />

’Der var engang i Betlehem’<br />

-koncertfortælling<br />

Tirsdag den 4. december kl. 19.00 –<br />

for voksne.<br />

Tåning kirke, omtales i næste nummer.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!