17.08.2018 Views

Ejer_Bjerge_2018_v6

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Magasin

TEBSTRUP, RIS, EJER, TÅNING, BJØDSTRUP, HORNDRUP, HYLKE, USTRUP, BRØRUP, BÅSTRUP

2 2018 10. årgang

Ejer Bjerge

Line –

forkvinde og

frivillig i RTI

Side 13

SPILLEMANDSMESSE

med mad og dans

INDVIELSE AF

Præstegårdsstien

ÅRETS HØSTFEST

i Tåning

TOTAL HIP

Replacement

Side 10 Side 17 Side 25


ADELGADE 100 – 8660 SKANDERBORG – 86520234

www.hugomortensen.dk – Følg os på Facebook!

2 Ejer Bjerge 2 · 2018


Indhold

5 Sol, sommer og super klubtur

6 Et flag er smukkest i modvind

7 Traditioner og fællesskab på SFO-dagen

8 Line – forkvinde og frivillig i RTI

10 Indvielse af Præstegårdsstien

11 Tak for to-og-tyve dejlige år

12 Friluftsgudstjeneste og Folkemøde

Præstegårdens betydning

13 Spillemandsmesse, mad og dansk

Terapeut eller præst?

Spil dansk-aften i Stalden

14 Allehelgens søndag

Koncert med Den Nye Salmetrio

15 Ny sæson i HOT-koret

Korsang for børn

Ny kirkesanger

16 I fars hænder

17 Årets høstfest i Tåning

Foto-konkurrence

Nyt fra pigeklubben

19 Opgradering af Ovsted Tåning Skytteforenings

klubhus fortsætter

21 Oplev en skøn formiddag i selskab med dit

barn!

Nyt fra de store spejdere

23 I 10 år har børnelatter givet genlyd i

Evigglad

25 Tebstrup Forsamlingshus og

Borgerforening

Medlemskab

Leje af huset

Efterårets arrangementer

27 Kræfter i Ejer Bjerge

28 Traktortræk 2018

29 Sæson opstart i RTI

30 Ejer Bjerge har indsendt forslag til udvikling

af vores skønne område

Tåning eller Tånning


Magasin

Ejer Bjerge

UDGIVER

Foreningen Ejer Bjerge

REDAKTION

Carsten Bojsen

Karen Magrethe Hedelund

Jens Christian Huusmann

Kirsten Broch

Anna-Christa Bjerg, mail@acbjerg.dk

OPLAG

1.300 eksemplarer

TRYK

Zeuner Grafisk as · zeuner.dk

MILJØMÆRKNING

DISTRIBUTION

6. klasse i Landsbyordningen

NÆSTE NUMMER

November 2018

Et nyt fællesskab er skabt!

”Hos os er fællesskab nemlig helt naturligt og helt uundværligt. For i Skanderborg

kan vi lide hinanden, og vi har lyst til at arbejde sammen. Ja, vi kan slet

ikke lade være. Vi er fælles om at se det smukke i det særlige, det unikke eller

det skæve. Hos os er ”synergi” mere end et ord i en udviklingsstrategi. For gode

fællesskaber skaber synergi og gør afstanden fra idé til handling kortere”

Citatet her er taget fra Skanderborg Kommunes Politikerhåndbog, Budget

2018 side 48. Jeg har valgt at bruge citatet, da det præcist beskriver det, jeg

har oplevet i vores område. Specielt det sidste år, hvor der har kørt en proces

med at formulere, hvad Ejer Bjerge står for og ønsker for fremtiden (se side 30).

Den seneste brik blev lagt, da den forrige bestyrelse fra top.nu kontaktede

kræfterne i Ejer Bjerge – Et aktivt landsbyliv. Bestyrelsen så klare synergier i at

forene kræfterne fra top.nu og Ejer Bjerge i et fælles projekt.

Med det nyopståede fællesskab er det vigtigt, at det gamle fællesskab, der

strækker sig på begge sider af Horsensvej, fortsat er tydeligt. Den nye bestyrelse

i Ejer Bjerge vil bestræbe sig på at fortsætte det stabile arbejde, som den

tidligere bestyrelse grundlagde, med at udgive et fælles magasin for området -

men også fortsætte med at understøtte og inspirere til et godt og aktivt liv for

beboerne i Tåning, Hylke og Ovsted Kirkesogne.

Jeg vil slutte med at takke alle for den positive opbakning til vores fælles

projekt og håber, at I fortsat vil give os input og en hjælpende hånd, når

behovet opstår i tiden fremover.

Med venlig hilsen

Morten Rose Vilholm

Formand for Ejer Bjerge

ANNONCER

Bestilling af annoncer senest den 6. september

Levering af annoncer senest den 19. september

Annoncer tegnes hos Margit Aagaard

T: 2987 8015

E: mogp.aagaard@gmail.com

ABONNEMENT

Bor du uden for Hylke, Tåning og Ovsted sogne,

kan du bede om at få magasinet tilsendt ved

at rette henvendelse til: Benedikte Baggesgaard.

FORSIDE

Line Østergaard Eriksen, forkvinde og frivillig i RTI

Foto: Karin Majland

4 Ejer Bjerge 2 · 2018


KONTAKT: TLF. 2116 6276

LANDSBYORDNINGEN EJER BAVNEHØJ

Sol, sommer og super klubtur

Af Anne Rosenmeyer

Klubben tog igen i år alle tilmeldte

klub-børn med på en heldagstur, hvor

børnene fik fri fra skole i samme anledning.

Forventningerne til turens indhold

var høje, da sidste års succes med

en tur til Aarhus skulle matches.

Årets klubtur gik gennem det

grønne landskab til Horsens, Jelling

og Vejle. På turen besøgte de seksogfyrre

børn fra Landsbyordningen

sammen med de tre klubpædagoger

Den genfundne bro ved Brædstrup i

Horsens, hvorfra turen gik videre til

et besøg på museet i Jelling – også

kaldet Kongernes Jelling.

Inden museet åbnede dørene, var

der tid til at se på det omgivende og

flotte kulturlandskab. Museumsbutikken

blev ivrigt gennemset, og langt de

fleste af børnenes medbragte lommepenge

blev spenderet her, men det

blev også til et lærerigt og spændende

besøg på museet.

Efter de kulturelle indslag gjorde

alle stop ved en naturlegeplads i Vejle

inden dagen blev afsluttet med et herligt

besøg i en Vejlensisk svømmehal.

DGI – svømmehallen i Vejle var for

mange af klubbørnene dagens højdepunkt,

som de havde glædet sig meget

til. Der var fri leg i hele svømmehallen,

og det blev udnyttet til fulde.

Det dejligste sommervejr fulgte med

børn, voksne og chaufføren i den lejede

bus hele dagen, hvilket kun gjorde alting

endnu bedre, så da alle rene, trætte

og mætte efter en god og lang dags

oplevelser returnerede til Ejer Bavnehøj,

var det med et smil på læben.

Ejer Bjerge 2 · 2018 5


LANDSBYORDNINGEN EJER BAVNEHØJ

Et flag er smukkest i modvind

Af Carsten Bojsen, leder af Landsbyordningen

Ejer Bavnehøj

Vi mangler børn i Landsbyordningen,

og det kan vi mærke på de ressourcer,

som vi tildeles, naturligvis får vi færre

midler til færre børn. ”Never waste a

good crisis”, sagde en berømt politiker,

vi forsøger ikke at spilde tiden med at

fokusere på bekymringen.

Selv om det er hårdt for personalet

at udvikle i nedgangstider, er det alligevel

det, vi har gjort. Børnehaven har

udvidet med en vuggestuegruppe, der

for tiden næsten har fuldt hus. Vi ser

det som en gave at kunne tilbyde læring

og trivsel fra 0 til 12 år og håber, det

vil appellere til kommende forældre, at

deres børn kan følge en rød pædagogisk

tråd, de første 12 år af livet.

Vores produktionskøkken er endnu

et af de områder, vi har satset på for

at tiltrække og fastholde kunder. Med

Else Marie i spidsen leverer køkkenet

hver dag lækker mad til Landsbyordningens

børn og voksne. Vores brug

af økologiske råvarer ligger mellem

25-30%, lige under Broncemærket for

økologi, måske en dag tager vi det

sidste skridt.

En historie kan være nok så god,

hvis ingen hører den. Med hjælp af to

lokale borgere har vi fået en ny hjemmeside

op at stå, for det er af vital

betydning, at børnefamilier der afsøger

området kan se, hvad Landsbyordningen

står for. Det var en fornøjelse at

opdage, hvor meget godt der sker hos

os. Nogle gange kan man godt glemme

at se alt det gode, i forsøget på at

blive endnu bedre.

Klik ind på www.eb.skolen.dk og få

en tur i Landsbyordningen, vi har en

masse traditioner og mange nyheder.

Vores bestyrelse består af en flok

engagerede forældre, som har lagt

sig i selen for at gøre stedet så godt,

som det bliver. Flere medlemmer

arbejder også i Ejer Bjerge, vores

lokalråd. Her arbejder en masse gode

mennesker med at give egnen en

fælles vision og stemme, og er endnu

et bevis for at et flag ER smukkest i

modvind.

6 Ejer Bjerge 2 · 2018


LANDSBYORDNINGEN EJER BAVNEHØJ

Traditioner og fællesskab på

SFO-dagen

Hvert år i maj – mødes fem skolefritidsordninger fra den gamle Skanderborg Kommune til den traditionsrige SFO-dag.

Af Anne Rosenmeyer

En tradition, der i over ti år er løbet

af stablen med skiftende fællesnævner

for hvert år. Temaerne har været alt

fra middelalder, prinser og prinsesser,

olympiade og i år var det fælles omdrejningspunkt

et tema omkring

festival.

Ved middagstid den første torsdag

i maj samles omkring 550 børn og 40

voksne på Mallinggaard, som ligger i

området ved Højvangen.

De voksne havde forinden planlagt

og arrangeret en masse sjove og

forskellige aktiviteter, hvor børnene

i år kunne besøge boder, hvor de

kunne få ansigtsmaling, mulighed for

at lave deres eget festivalarmbånd og

deltage i et moon-car-ræs. I dagens

anledning blev der i år også opstillet

en selvoppustelig bord-fodboldbane,

som børnene dystede mod hinanden

på hele dagen. Der var også en scene,

hvor de mere modige fik mulighed

for at synge for publikum.

Dagen bød igen i år på forskellige

boder med mad, som børnene frit kunne

vælge imellem – ligesom til en rigtig

festival – bortset fra at alt på en SFOdag

er gratis at være en del af.

Det er skolefritidsordningerne fra

Højvangen, Realskolen, Stilling og

Ejer Bavnehøj, der i fællesskab planlægger

og gennemføre denne dejlige

dag sammen med Skt. Georgsgården,

som er en klub for børn i Skanderborg

midtby.

Når SFO-dagen er blevet til en

tradition og bliver ved med at kalde

på en gentagelse, er det fordi, denne

dag giver børnene mulighed for at

være sammen omkring en masse gode

og samlende aktiviteter på tværs af

alder, tilhørssted og sammen med en

masse voksne, der brænder for at give

børnene en god, sjov og anderledes

dag.

Så vi er selvfølgelig med igen

næste år fra Tebstrup og Landsbyordningens

SFO.

Ejer Bjerge 2 · 2018 7


PORTRÆTTET

Line – forkvinde

og frivillig i RTI

Line Østergaard Eriksen er hustru, mor til tre, fuldtidsansat i modebranchen og nu formand for RTI. Det giver mange

kontakter og opgaver, men Line ryster ikke på hånden.

– Det er det hele værd, at være engageret alle steder, tiden bliver naturligvis prioriteret, men sværere er det heller ikke,

siger Line.

Af Anna-Christa Bjerg

Line er født og opvokset på et nedlagt

landbrug udenfor Tebstrup. Hendes far

bor der stadig, og hendes mand Martin

Eriksen, som er VVS’er i Tebstrup, kommer

også fra området, så begge i ægteparret

Eriksen har lokale rødder. Parret har boet

i Horsens i nogle år, men var enige om, at

det var i Ejer Bjerge, de ville bo.

Det er nu 15 år siden Line og Martin

flyttede tilbage til Ejer Bjerge, mere

8 Ejer Bjerge 2 · 2018

præcist i Ris og fik børnene Laurits (9

år), Ida (7 år) og Agnete (2 år).

Der skal ske noget

Line er uddannet salgsassistent indenfor

mode og tekstil på Horsens Handelsskole.

Hun arbejder i BESTSELLER koncernen

med mærkerne MAMALICIOUS og JUNA-

ROSE, hvor hun har ansvaret for flere

europæiske markeder. Det er et fuldtidsarbejde,

som medfører mange møder og

rejser til messer og lignende ca. hver

anden måned, oftest kun med én overnatning

og primært til Holland, Belgien

og Frankrig. Dagen efter interviewet skal

Line rejse til Antwerpen i Belgien i arbejdsmæssig

sammenhæng.

– Antwerpen er en flot by, der bærer

præg af stor rigdom efter at have været

centrum for handel med diamanter i generationer.

Jeg har det godt med skiftende

hverdage, der må gerne ske noget, ellers

kommer jeg til at kede mig, siger Line.

Denne trang til at der skal ske noget,

er nok også en af grundene til, at

hun har engageret sig i idrætsforeningen

RTI. Det giver en masse at se til,

men også glæde.

– Jeg kan godt lide at snakke med

folk og blande mig, smiler Line.

En barndom i Hallen

En stor del af sin barndom har Line tilbragt

i idrætshallen. Den gang hang

man ud i hallen eller klubhuset også efter

kamp eller træning, og kiosken var

åben hver dag.

– Når man var færdige med at spille

håndbold, gik man i bad og stod og

knævrede der en halv time. Det gjorde

alle, og nogle gange gik man bare hen til

hallen for at være sammen med vennerne.

I dag ryger folk afsted hjem lige efter

kampen, det går der måske lidt socialt

tabt ved, måske skulle man sige, at alle

skal i bad efter kampene, overvejer Line.

– Min ældste Laurits var ikke mange

uger, da han kom med i hallen på et

tæppe, og hans to søstre er fulgt efter.

I vinterhalvåret tilbringer vores familie

rigtig meget tid i hallen og børnene

forbinder hallen med noget rigtig hyggeligt,

siger Line.

Fællesskabet er rigtig vigtigt i et

lille samfund som vores, alting er småt,

så vi er afhængig af, at en stor andel

deltager, og børnene skal lære at passe

på hinanden, de kan ikke bare gå hen

og vælge en ny ”bedste” ven.

Håndboldspiller og -træner

Line har spillet håndbold siden hun var

ganske ung og fungeret som håndboldtræner

for børnehold, siden hun var 16 år.

– Det er 15-16 år siden jeg første

gang kom ind i RTI’s bestyrelse som

suppleanten, der blev aktiveret ved

et medlems udtræden, fortæller hun.


PORTRÆTTET

Strukturen i RTI er ændret siden den

gang, og i mange år har hun i stedet

været aktiv i håndboldudvalget, men de

sidste to år har hun igen været aktiv i

bestyrelsen, nu som forkvinde for RTI.

Ud over selv at spille håndbold er

Line håndboldtræner for sin mellemste

datter Ida´s hold, og hun ”træner” også

Trille Troldeholdet, hvor det mest drejer

sig om leg, hvor den mindste datter

Agnete er med. De to ældste børn går

begge til springgymnastik, og herudover

går Laurits til fodbold, håndbold

og badminton, så der bliver dyrket en

del motion.

Historikken inspirerer og motiverer

I og med at Line og hendes mand Martin

begge er født og opvokset i Ejer Bjerge,

at Lines far og Martins mor, bror og søster

med familie bor her, så kender de

områdets historik og har et stort netværk

både i og udenfor familien. Eriksen

børnene har fyldt godt i skolen, nogle

gange har man ligefrem talt om Eriksen

klanen. Familien har også gennem tiden

lagt tid og ressourcer i og dyrket fællesskabet,

og det inspirerer Line:

– I nogle perioder har fællesskabsfølelsen

i området været virkelig stærk,

f.eks. da vi arbejdede for at få en hal

til skolen. Alle bakkede op, og der blev

lagt mange frivillige kræfter. Også folk

som ikke ville få direkte gavn af hallen

bakkede op, fordi det ville gavne skolen

og lokalsamfundet, og det ville de gerne

støtte op om. Det var et stort konkret

ting, og det kan alle forholde sig til.

Line tilføjer:

– grundlæggende er mine børn jo

en stor del af motivationen for mit

engagement. Jeg har nydt godt af fællesskabet

i idrætsklubben og området

som barn, der blev lavet rigtig mange

aktiviteter for os børn og unge. Der var

en virkelig stærk fællesskabsfølelse, og

det vil jeg gerne videreføre for mine

børns generation. Line fortæller, at de

fleste af parrets tætte venner kommer

fra området, hun tror, det tætte fællesskab,

det at man er afhængig af hinanden

gør, at man kommer til at kende

hinanden rigtig godt og får mulighed

for at danne tætte venskaber.

– Mange af vores barndomsvenner

hænger ved. De fleste bor nu andre

steder og nyder at komme på besøg og

tjekke ud, hvad der sker i området. Det er

priviligeret i dagens Danmark at have så

lang en sammenhængende historie med

området og menneskene, smiler hun.

Invitation til fælleskab

– Jeg har fuld forståelse for, at man

ikke kan eller vil stille op som træner

et par gange om ugen, men der er så

meget andet, man kan hjælpe med, siger

Line.

Man kan f.eks. være den ekstra

person til at trøste under træningen,

sætte kegler op, stille op som chauffør

til udekampe eller bage en kage. Folk

skal ikke holde sig tilbage, selv om de

kun kan yde en begrænset indsats:

– Vi er glade for alt, hellere gøre lidt

end slet ikke gøre noget, betoner hun

og tilføjer:

– Mange gange er det tanken om

de mange gange, man skal komme,

der skræmmer. Men når folk først har

prøvet at deltage med et eller andet,

så synes de som regel, at det er rigtig

hyggeligt.

Idrætsforeningen RTI

– RTI er en breddeklub, der er ingen forventninger

om at skabe den nye Mikkel

Hansen, selv om han selvfølgelig også

kan komme herfra, i stedet er forventningen,

at børnene skal dyrke motion og

få nogle gode relationer til hinanden.

Længere er den ikke, siger Line.

Der er sket ændringer i idrætslivet

og holdsportsgrenene har oplevet en

dalende interesse gennem en årrække,

det har de også mærket i RTI.

Men måske er der ændringer på vej,

lige nu er der 30 fodboldbørn fra børnehavealderen

og til og med 3. klasse.

Vi har fået en ny fodboldforkvinde, der

er virkelig engageret, ligesom trænerne

yder en stor indsats, og nogle af

forældrene har sørget for sponsoreret

fodboldtøj til alle. Der er skabt en god

gejst, som tiltrækker flere.

Tid og afslapning?

På spørgsmålet om hvornår og hvordan

hun slapper af, svarer Line:

– Jeg slapper af, når jeg er i hallen.

Der lukker jeg alt andet ude og er bare

tilstede for mine børn og deres holdkammerater.

Det er meget givende at sætte

1,5 time af, hvor man er sammen med

dem fuldt og helt. Jeg prioriterer tirsdagene,

undgår møder sidst på dagen og

går en halv time tidligere fra arbejde, for

at kunne være i hallen til tiden. Det kan

jeg godt anbefale andre forældre at gøre.

Det kan selvfølgelig også være andre

aktiviteter end at træne håndbold, men

det at bruge tid sammen med sine børn

på noget, de går op i, og som man kan

være sammen om, er en gave, synes Line.

Af andre afslappende aktiviteter, nævner

hun:

– Jeg kan rigtig godt lide at lave

mad, specielt hvis vi er til sammenskudsgilde

eller laver mad til venner,

hygger jeg mig med at forfine og kræse

om maden. Eller når jeg er færdig på

arbejde en af de dage, hvor jeg er i

udlandet, så er jeg så langt væk, at jeg

ikke kan komme hjem og ordne vasketøj,

lave mad og putte børn i seng, så

nyder jeg at have helt fri et par timer.

Det kan naturligvis kun lade sig gøre,

fordi min mand Martin, så tager tjansen,

smiler hun.

Ønsker for fremtiden

– Jeg håber, at Ejer Bjerge initiativet giver

noget af det samme stærke sammenhold

og energi, som vi oplevede i forbindelse

med kampen for hallen. Og så

ønsker jeg vitterlig lidt flere børn til området.

Lige nu er der ikke mange tilflyttere

med børn, på min yngstes årgang er

der kun 9 elever. Ejer Bjerge arbejder på

at få flere udstykninger, det vil give flere

børn til både skole og idrætsforening.

Det vil være en godt for området, slutter

Line Østergaard Eriksen.

Ejer Bjerge 2 · 2018 9


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE

Indvielse af Præstegårdsstien

”Sneptrup bliver landfast med Tebstrup”

Lørdag den 25. august kl. 11 – 16, Sneptrup

Præstegård

Åbningstale: Borgmester Jørgen Gaarde

Konferencier: Frank Megabody Damgaard

Sigurd Barrett med band

• Hoppeborge

• Rodeotyr

• Ponyridning

• Guidede ture på den nye sti

• Helstegt pattegris

Alt er gratis bortset fra drikkevarer og særlig

forplejning

Alle er velkomne!

Læs mere på: https://www.facebook.com/

praestegaardsstien

Arrangør: Partnerskabet Sneptrup Præstegårdssti og

lokale aktører

Sigurd Barret og hans kvartet

indvier præstegaardsstien

Det bliver en begivenhed af de helt store,

når Sigurd Barrett og hans kvartet indvier

Præstegårdsstien lørdag den 25. august.

Sigurd har haft kæmpe succes med sin bog

”Sigurd fortæller Bibelhistorier”, som er

solgt i næsten 200.000 eksemplarer. Til

projektet hører også 24 bibelsange, som

efterhånden synges i kirker over hele landet.

Den 25. august bringer Sigurd sit band

med, når han med sang, musik og fortælling

åbner den nye præstegårdssti. Efter

koncerten bliver der autografskrivning og

mulighed for et foto sammen med Sigurd.

Alle er velkomne, og arrangørerne lover et

brag af en koncert for både børn, voksne og

bedsteforældre.

10 Ejer Bjerge 2 · 2018


KONTAKT: TLF. 8653 8279

OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE

Tak for to-og-tyve dejlige år

Sidste år blev min mand, Jacob Køhn Andersen, udnævnt til

Provst over Skanderborg provsti. Det medførte, at vi skulle

flytte til hans tjenestebolig i Hørning. I løbet af juli fraflyttede

vi Sneptrup Præstegård, der i 22 år har dannet rammen

om vores familieliv, og er mine børns eventyrlige barndomshjem.

Og det sted jeg har boet længst tid i mit liv. Og jeg

skulle så småt begynde at se mig om efter et andet arbejde.

Det gik lidt hurtigere, end jeg havde forestillet mig: Fra

1. september er jeg ansat som præst i Holme Kirke i Århus –

med 25 % som præst i Cafe Parasollen. Et spise- og værested

for socialt og psykisk udsatte. Det er en spændende opgave

– og jeg glæder mig.

Men det er med stort vemod jeg forlader vores tre skønne

sogne. Jeg føler mig jo helt sammenvokset med egnen, både

fysik, mentalt og menneskeligt: Det er så utroligt privilligeret

at være nogens præst, at blive taget imod i så mange

hjem og familier – i lyst og nød. Tak for al den venlighed,

jeg har mødt, igennem de mange år; tak fordi jeg fik lov at

komme Jer nær i store øjeblikke af Jeres liv. Hvad end det

var i sorg eller glæde.

Tak fordi I holdt ud gennem skilsmisse og sexologiuddannelse.

Og fordi I tog så godt imod min demente far, da

han boede her – og var med til at gøre to svære år i hans liv

smukke. En særlig tak til senior-klubben og HOT-koret, som

han nød at deltage i, fordi I tog Jer af ham, og fik ham til at

føle sig velkommen.

Tak til alle gode samarbejdspartnere og ildsjæle i diverse

foreninger, skoler og institutioner: Det er samarbejdet på

tværs, der er med til at give mening i sognepræstelivet. Og

tusind tak til de ansatte i vores kirker – både nuværende

og tidligere sangere, gravere, medhjælpere – og køkken-

Kirsten. Ikke mindst tak til min næreste samarbejdspartner,

organist Lene Gudnason – for utroligt inspirerende

samarbejde omkring diverse gudstjenester, koncerter, babysalmesang,

minikonfirmander og skole-kirke-undervisning.

Gode medarbejdere er guld værd. Og jeg har følt mig

båret af et stærkt team alle årene.

Sidst, men ikke mindst, vil jeg gerne rette en stor og

dybfølt tak til alle både tidligere og nuværende menighedsrådsmedlemmer:

Ingen nævnt ingen glemt, I har været

fremragende, hver og én. Både levende og døde Og

vi har – og har altid haft: Danmarks bedste menighedsråd.

Det har været givende og ikke mindst festligt, at arbejde

sammen med Jer om Kirkens liv og vækst her, i vores

sogne.

Da jeg for 22 år siden skulle formulere et ønske for mit

virke her, i tresognspastoratet – da skrev jeg i kirkebladet, at

jeg håbede, jeg kunne være med til at åbne Sneptrup Præstegård

og gøre den til sognenes sted. Med det grønne partnerskab

ser det ud til at lykkes – og ringen sluttes, når vi

lørdag den 25. august kan indvie Præstegårdsstien med en

storstilet fest.

Vi ses

Kærlig hilsen

Benedikte

Afskedsreception for

Benedikte

Benedikte Baggesgaard bliver ny sognepræst i

Holme Pastorat. Efter mere end 21 år som sognepræst

i Ovsted, Tåning og Hylke Sogne har

Benedikte ønsket at prøve andre sider af præstegerningen.

Fra 1. september begynder hun

derfor som sognepræst i Holme Pastorat, og

som cafepræst i Parasollen i Viby, en social

cafe for psykisk sårbare mennesker.

Menighedsrådet inviterer til afskedsreception

fredag den 31. august kl. 14-17

i Stalden på Sneptrup Præstegård.

Ejer Bjerge 2 · 2018 11


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE

Friluftsgudstjeneste og

Folkemøde

Grænseforeningen holder sit traditionsrige folkemøde

Ejer Bavnehøj søndag den 26. august.

Af Anna Andersen

Folkemøder kendetegnes ved, at man er fælles om noget,

ligesom Folkekirken er et kirkeligt fællesskab. Derfor

indledes dagen for Grænseforeningens Folkemøde på Ejer

Bavnehøj med en friluftsgudstjeneste klokken 11. Den

forrettes af Preben Kortnum Mogensen, Flensborg, dansk

præst i Sydslesvig. Under Gudstjenesten medvirker det

lokale HOT-kor under ledelse af Lene Gudnason.

Bavnehøjen og Genforeningstårnet minder os om

vores fælles fortid og er derfor en perfekt ramme om et

folkeligt fællesskab her i 100 året for afslutningen på 1.

verdenskrig. Det danske mindretal i Sydslesvig er en del

af det folkelige fællesskab og af vores historie, hvorfor

den ene taler altid kommer fra Sydslesvig.

De to hovedtalere i 2018 er Finansminister Kristian

Jensen og Landdagsmand Lars Harms, valgt af

mindretallets parti SSW. Lars Harms har ydet en stor

indsats for ligestillingen af mindretallene i delstaten

Slesvig-Holsten.

Igen i år giver Hjemmeværnets Musikkorps

frokostkoncert, medens der er mulighed for at nyde

sin medbragte mad eller Tinas mad fra kiosken, inden

eftermiddagen indledes klokken 13 med en velkomst

ved tidligere organisationskonsulent i Grænseforeningen

Johan Herold.

Dagen byder yderligere på gymnastikopvisning,

folkedans, fællessang og duoen Phonogram. Phonogram

består af guitarist Peter Grønborg og sangerinde Nina

Gram. Nina og Peter er uddannet på Musikvidenskab på

henholdsvis Aarhus og Københavns Universitet og har

spillet sammen i 12 år og specialiserer sig i at fortolke

kendte sange. Under koncerten vil publikum få lejlighed

til at lytte til kendte numre med friske øre og måske

opdage andre og nye stemninger og kvaliteter ved allerede

kendt repertoire.

Mødet arrangeres af Grænseforeningen for Skanderborg

og Omegn og støttes af Grænseforeningen, Kulturpuljen,

Skanderborg Kommune og foreningen PlanDanmark.

Præstegårdens betydning

Foredrag af Kirsten Eriknauer

Torsdag 27. september kl. 19.30

Den protestantiske præstegård har haft en enestående

folkelig og kirkelig betydning.

Ændrede livsformer og levevilkår i samfundet har gradvist

undermineret præstegårdskulturens fundament.

Det er svært at gisne om folkekirkens fremtidige status

i det danske samfund,

men nærheden mellem

folk og kirke har i hvert

fald historisk en klar sammenhæng

med, at præsten boede dør om dør med

sognets folk.

Kirsten Eriknauer er forfatter, og har blandt andet

skrevet bogen Livet i præstegården, en samtalebog

med ti præster om deres syn på præstegårdskulturen i

dag.

12 Ejer Bjerge 2 · 2018


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE

SPILLEMANDSMESSE

med mad og dans

Søndag den 30. september kl.

17.00 spilles der atter op til festlig

høst-spillemandsmesse, denne

gang i Ovsted kirke. Spillemandsensemblet ’Jydsk På

Næsen’ står for musikken med besætningen 1. violin,

2. violin, kontrabas og harmonika. De vokale indslag i

gudstjenesten synges af HOT-koret, Benedikte og menigheden,

der vil få en introduktion, så alle kan synge

med.

Spillemandsmessen, den første af sin art på dansk,

er en komplet gudstjeneste med salmer, bønner, evangelielæsning,

trosbekendelse, prædiken, altergang og

velsignelse, iklædt ægte dansk folkemusik. Som en

anmelder udtalte: ”Alle gode gaver kommer ovenfra;

denne her er én, man uden at være klar over det, har

savnet.”

Teksten er skrevet af præst og forfatter Holger

Lissner, som har fulgt den traditionelle messeform og

resultatet er i alt 15 satser med titler som Introitus

(schottisch), Kyrie (polsdans) og Sanctus (sektur) for

blot at nævne nogle stykker. Den dejlige, medrivende

musik er komponeret af Ivan Bjerre Damgaard og

Michael Sommer med udgangspunkt i traditionel dansk

dansemusik.

Efter messen går vi ned i Stalden ved Sneptrup

Præstegård til fællespisning (gratis) og dans med

instruktion ved 'Jydsk På Næsen'. Tilmelding til fællesspisning

nødvendig - senest den 26. september til Lene

på gudnason@os.dk

Terapeut eller præst?

Foredrag af Birgitte Kragh Engholm

Torsdag 11. oktober kl. 19.30

Præster oplever en stigning i antallet af henvendelser

om kærlighed, sorg og familiekriser.

Til forskel fra psykologer og parterapeuter fokuserer

præsterne på livserfaring, sjælesorg og kristne

værdier.

Hvilken betydning har samtalen for mennesker,

og hvorfor kan man gå til en præst, hvis man

befinder sig i en fortvivlet livssituation?

SPIL DANSK-aften

i Stalden

Torsdag den 25. oktober kl. 19.30 synger og

spiller vi igen dansk i Stalden. På programmet vil

være kendte og mindre kendte danske fællessange,

præsenteret og akkompagneret af Lene Gudnason,

desuden en afdeling med solosange ved kirke- og

operasanger Andreas Winther. Og i lighed med tidligere

år skal vi høre danske korsange ved HOTkoret.

Har man et ønske til en fællessang, er man velkommen

til at kontakte Lene senest den

24. oktober. I pausen serveres dejligt ’Kirsten

Jensen-kaffebord.’ Velkommen til alle sangglade

i pastoratet.

Birgitte Kragh Engholm er sognepræst, udvikler,

forfatter & fremtidsforsker.

Ejer Bjerge 2 · 2018 13


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE

Allehelgens søndag

Allehelgens søndag den 4. november afholdes mindegudstjenester

i Ovsted, Hylke og Tåning kirker til minde om

de mennesker fra vore sogne, der i årets løb er gået bort.

Navnene på de afdøde vil blive læst op efter prædikenen,

hvorefter vi synger ”Dejlig er jorden”. Vi har inviteret fløjtenist

Per Fabricius fra Viborg, til at forskønne gudstjenesterne.

Per har spillet tværfløjte i mange år i sin fritid inden

for forskellige genrer.

Fløjtenist Per Fabricius, Viborg

Koncert med Den Nye Salmetrio

Torsdag den 15. november giver Den Nye Salmetrio koncert i

Hylke kirke kl. 19.30. Her er noget at glæde sig til, når trioen

disker op med smukke Leonard Cohen sange og fortolkninger af

nyere salmer. Den nu afdøde canadiske poet og sanger Leonard

Cohen har aldrig været mere populær end lige nu, hvilket ikke

mindst skyldes hans eftertænksomme og kloge tekster.

Trioen præsenterer ikke kun Cohens sange på engelsk, men

også fortolkninger fra den danske hyldestudgivelse ”På Danske

Læber”, hvor en række kendte danske sangskrivere har skrevet

danske tekster til Leonard Cohens fantastiske sange.

Derudover præsenterer Den Nye Salmetrio en række af de nye

salmer i spændende arrangementer med undertoner af både jazz

og pop og med masser af solistiske indslag.

Den Nye Salmetrio består Pojken Flensborg, piano og orgel,

Anette Buonaventzen, vokal og Ulrik Bust, saxofon. De tre

musikere er alle uddannet på Det jyske musikkonservatorium.

Som pianist har Pojken spillet i en lang række jazz sammenhænge

både som solist og som sideman. Vi har tidligere oplevet

ham i Tåning kirke med gruppen Nordens Tone. Pojken er

tillige uddannet som organist og har sit daglige virke i Skibet

kirke. Anette har sunget professionelt i 20 år i både danske og

internationale sammenhænge, med bigbands og symfoniorkestre

såvel som små konstellationer og i mange forskellige genrer.

Ulrik har primært beskæftiget sig med rock, pop, blues, soul

og rock’n’roll. Han har spillet med en lang række forskellige artister

som Peter Belli, Rock Nalle, Anne Linnet, Henning Stærk,

Anders Blichfeldt, Ivan Pedersen, Lisa Ekdahl og Lloyd Jones.

Efter koncerten bydes på et lille glas i våbenhuset.

Alle er velkomne.

14 Ejer Bjerge 2 · 2018


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE

Ny sæson i HOT-koret

HOT-koret starter sin nye sæson tirsdag den 14. august (ny

ugedag) kl. 19.00 i Stalden. HOT-koret er et superhyggeligt,

blandet kor for sanginteresserede m/k’er i Hylke, Ovsted og

Tåning sogne. Alle er velkomne – med eller uden korerfaring.

Vi kan godt bruge forstærkning i alle stemmegrupper: sopran

– alt – tenor – bas. I den kommende sæson skal vi øve til

deltagelse i Folkemødet på Ejer Bavnehøj, Spillemandsmesse,

Spil dansk-aften og De 9 Læsninger. Vi øver om tirsdagen,

ca. hver anden uge i Stalden kl. 19.00- 21.30 (inkl. kaffepause

med hjemmebag). Repertoiret er blandet: viser, sange,

rytmisk, salmer og klassisk. Interesserede kan møde op til

korprøverne, evt. først henvende sig til korleder Lene Gudnason

på 4028 2051 eller gudnason@os.dk.

Korsang for børn

I efteråret fortsætter Børnekoret (2. -3. klasse) Juniorkoret

(4.-6. klasse) med at synge om torsdagen på Ejer Bavnehøjskolen.

Begge kor vil gerne have flere medlemmer. Den nye

sæson starter torsdag den 23. august. Vi skal synge iørefaldende

nye og gamle sange, rytmiske børnekorsatser, salmer,

ekkosange, kanons, stemmetræning m.m. og medvirke ved enkelte

gudstjenester i kirkerne. Det er gratis at deltage. Kontakt

Lene og hør nærmere på 4028 2051 eller skriv på gudnason@

os.dk.

NY KIRKESANGER

Hej alle sammen!

Mit navn er Andreas Winther, jeg er rigtig glad for at kunne

præsentere mig som den nye kirkesanger i Ovsted, Hylke og Tåning

kirker. Jeg er 38 år, og vokset op i Albertslund, hvor jeg

hverken havde med sang eller kirke at gøre. Derimod var jeg

fuldstændig opslugt af heavymetal, langt hår (det var dengang)

og fodbold. Det tætteste jeg kom på at synge var skrig og skrål

på Brøndby Stadion. I slutningen af gymnasietiden i Rødovre

fik jeg en compilation CD af mine forældre med Puccinis største

operahits og senere også et par Carl Nielsen CD’er af min grandonkel.

På en eller anden måde gik det meget godt i spænd med

en interesse for italiensk fodbold, italiensk mad, italiensk som

sprog og med, at vi har fynsk familie på Sicilien. Og så var det

tilstrækkeligt specielt eller sært til, at jeg måtte give den klassiske

musik en chance. Sideløbende med studier til først markedsføringsøkonom

siden erhvervsjurist og folkeskolelærer, havde

jeg efterhånden gået så meget til kor og prøvet stemmen af

i kollegiets kælder, at jeg henvendte mig på Den Fynske Opera

med spørgsmålet om, hvordan man bliver operasanger. Jeg begyndte

at tage timer hos Niels Taastrup og siden Lars Waage,

stoppede på lærerseminariet og tog chancen.

Med Bo Skovhus i rollen som Don Giovanni som forbillede

søgte jeg ind på Det Fynske Musikkonservatorium, kom ind

og har siden starten ikke været i tvivl om at jeg ville være

operasanger. Det har givet en bachelor på musikkonservatoriet

i Lübeck og hjemlige studier i Odense, mens jeg har sunget som

assistent i operakorene på Theater Lübeck, Göteborgsoperan,

Den Norske Opera, Det Kongelige Teater og som solist på

Theater Kiel. Ved årsskiftet flyttede jeg, min kæreste Marike og

vores to drenge på nu 2 og

5 år til Beder, da jeg efter

en foresyngning fik en

fuldtidsstilling i operakoret

på Den Jyske Opera. Da vi

som regel har fri søndag og

spredte hverdage kunne jeg

ikke lade være med at søge

stillingen efter tidligere

at have gode erfaringer

i Gammel Holte Kirke,

Odense Domkirke og Lynge-

Uggeløse Kirker. I Gammel

Holte arbejdede jeg i min

studietid som kirketjener, og alle steder har jeg følt stor glæde

og mening ved at synge, arbejde og omgås folk.

Jeg er rigtig taknemmelig over den gode modtagelse og

hjælp jeg har fået her i starten fra alle de søde kolleger og

kirkegængere, og jeg har allerede oplevet gudstjenester i de

tre kirker, dåb, bryllup, begravelse, konfirmationer krydret

med udendørs sommergudstjeneste i den fantastisk natur og

forårskoncert med mange virkelig gode indslag. Nu glæder jeg

mig til at møde jer igen om søndagen og resten af hele Ovsted-

Hylke-Tåning!

I er altid velkomne til at komme hen og få en snak eller at

overdøve mig i kirken. Og hvis ikke jeg er der, vil det oftest

være min kæreste Marike. Hun er klassisk kontrabassist fra

musikkonservatorierne i Lübeck og Odense, hvor hun går på

solistklassen. Hun freelancer også i de forskellige symfoniorkestre

i Danmark, og vi håber på et tidspunkt at kunne optræde

sammen både på Den Jyske Opera eller måske i kirken, hvis der

kommer en god lejlighed Alle gode hilsner fra os!

Ejer Bjerge 2 · 2018 15


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE

Døbte, viede og

begravede

OVSTED KIRKE

Døbte:

Caroline Steele Stevnhoved Pohl

Merle Friis Thomsen

Bisatte eller begravede:

Karl Aage Møller

Paula Wellner Nielsen

Elisabeth ”Betsy” Geven

TÅNING KIRKE

Bisat:

Jens Therkildsen

HYLKE KIRKE

Døbte:

Mathias Hermann Jensen

Christoffer Tobias Jensen

Hugo Tofte Johannesen

Manfred Høj Biltoft

Viede:

Anja Brix Thomsen og Peter Brix

Thomsen

Bisatte eller begravede:

Diderik Johannes Jørgensen

Inger Margrethe Olesen

Aage Liboriussen

Karen Kristine Mortensen

Ansatte ved

Ovsted, Tåning og

Hylke kirker

Sognepræst

Benedikte Vejlby Baggesgaard

Sneptrup Præstegård

Sneptrupvej 4

8660 Skanderborg

T: 86 53 82 79 / M: bvb@km.dk

Organist

Lene Gudnason

T: 86 99 44 16 / 40 28 20 51

M: gudnason@os.dk

Kirkesanger og kirketjener

Andreas Winther

T: 28 33 75 42

Graver ved Ovsted Kirke

Liss Mikkonen

Ewaldsvej 24, Østbirk

T: 75 78 18 97 / 30 32 84 60

Graver ved Hylke og Tåning kirker

Christiane Hansen

T: 24 86 13 11

Kirkeværge Ovsted

Kirsten Friis Rasmussen

Tåningvej 51, Tåning,

T: 75 66 52 51

Kirkeværge Tåning

Elsebeth Hansen

Horndrupvej 4, Tåning,

T: 28 38 92 92

elsebethhorndrup@gmail.com

Kirkeværge Hylke

Inge Benfeldt

Hylkevej 33, 8600 Skanderborg

T: 86 53 80 54

Sogn.dk og

Kirkekalenderen

Oplysninger om Ovsted, Hylke og Tåning

kirker, gudstjenester og

andre aktiviteter kan også findes på

www.sogn.dk, på Facebook

(Ovsted, Tåning og Hylke kirker)

samt i appen Kirkekalenderen.

Baby

salmesang

Vi synger med de mindste, fra 0-3 år, fordi

sangen har vinger – og er sundt for sjælen.

Og den musiske sans kan ikke

stimuleres for tidligt.

Se i Gudstjenestelisten side 31

hvor og hvornår.

Sven Vinges dokumentarfilm I fars hænder

vises torsdag d. 1. November i Stalden kl. 19.30.

OG HUSK:

Tilmelding senest dagen før til

mail

gudnason@os.dk

eller telefon 40 28 20 51

Filmen indledes af Benedikte Vejlby Baggesgaard.

1. Juledag gik keramiker Niels Vinge sent om aftenen i sne og isnende kulde

fra sin gård i Tebstrup til motorvejskiosken for at købe en flaske vodka.

På hjemvejen faldt han beruset om i sneen nær Sneptrup Præstegård,

hvor han blev fundet død den næste dag - frosset ihjel.

Det skete for 17 år siden og rystede hele egnen.

Men værst var det for de to sønner, der i en alder af kun 19 og 20 år

så brutalt mistede deres far.

Denne tragedie og en barndom og ungdom i alkoholens skygge har

filminstruktør Sven Vinge nu lavet en personlig dokumentar om.

Glæd jer til at se filmen, der giver stof til eftertanke.

Vi serverer kaffe/te og snacks.

16 Ejer Bjerge 2 · 2018


KONTAKT: TLF. 2035 1220

TÅNING FORSAMLINGSHUS

Tåning Forsamlingshus

Årets Høstfest i Tåning

Lørdag den 29. kl. 18.30

kan du godt kridte skoene til årets

høstfest!

Pris: 225,- kr. pr. næse

Musik: “Karsten og spaden”

Tilmelding senest

den 24. september til

Kaj: 51 70 40 20 eller

Birgitha: 60 17 40 41

FOTO-KONKURRENCE

Tag allerede nu flotte fotos af vores lokalområde!

Det kan være Forsamlingshuset, kendetegn, naturen, mennesker,

årstider, forsamlinger, symboler eller hvad din kreativitet fører til?

Da vi ønsker nye billeder på nogle af væggene i forsamlingshuset, afholder vi en

konkurrence, hvor vi til Revyen i foråret 2019, finder vinderen eller vinderne af konkurrencen.

Vi skal bruge 2-5 fotos, og motivet er op til dig! Du må komme med en billedserie,

der gælder for ét værk, og du må komme med op til 10 fotos/værker.

Du skal sende til Birgitha Kure Christensen hjamabila@gmail.com eller

Tåningvej 29 senest to uger før Revyen. Vinderfotos sørger forsamlingshuset

for at lave om til de billeder, der kommer til at pryde huset.

Du kan vinde enten to billetter til høstfest eller 2x5 bankoplader

+ kaffe/sodavand og kage til banko. Der er frit valg!

God fornøjelse og Forsamlingshuset ønsker alle en rigtig god sommer

Tåning Forsamlingshus · Horndrupvej 35 · 8660 Skanderborg · www.taaningforsamlingshus.dk

KONTAKT: TLF. 2987 8015

Nyt fra pigeklubben

TEBSTRUP PIGEKLUB

Siden sidst har vi været på besøg hos Butik ”Hjerterum” i

Skanderborg med en lokal Ejer.

En sjov og hyggelig aften med et par modeller fra klubben.

Grillaften

med pigerne

Tirsdag den 14. august

kl. 18.00

har vi Grillaften hos

Karina, Horsensvej 162,

Tebstrup

Med medbragt mad og

drikke.

Husk tilmelding senest

fredag den 10. august

Julefrokost med højt humør og spøg

Det sker hos Kirsten Marie, Horsensvej 74, Tebstrup.

Glæd Jer til Kirstens Lækre mad. Drikkevarer medbringes.

Tilmelding senest fredag den 23. november.

Tilmelding til Margit

mail mogp.aagaard@gmail.com

eller 2987 8015

Nytårskur 2019

Det sker

kl. 18.00 i Stalden,

Sneptrupvej 4.

Datoen bliver først

frigivet senere.

Ejer Bjerge 2 · 2018 17


Tag home med på råd, når du skal videre

... vi kender køberne og ved præcis, hvad der skal til

Kontakt dit lokale home-team på: 86522811

SKANDERBORG • HØRNING

Ansv. indehaver Annette Rønne

Ejendomsmægler SKANDERBORG • HØRNING & valuar, MDE

SKANDERBORG Adelgade Ansv. indehaver 120, Annette 8660 Rønne • HØRNING

Skanderborg

Ansv. Ejendomsmægler indehaver & valuar, Annette MDE

skanderborg@home.dk Rønne

Adelgade 120, 8660 Skanderborg

Ejendomsmægler

facebook.com/homeSkanderborgRy

& valuar, MDE

skanderborg@home.dk

Adelgade facebook.com/homeSkanderborgRy

120, 8660 Skanderborg

Tlf.

skanderborg@home.dk

Tlf. 86 86 52 28 521128 11

facebook.com/homeSkanderborgRy

home.dk

Tlf. 86 52 28 11

home.dk

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Ej

Ejendomsmæglerkæde for

18 Ejer Bjerge 2 · 2018


KONTAKT: TLF. 2021 2638

HYLKE FORSAMLINGSHUS

HUSK: Hylke Forsamlingshus er den

perfekte ramme om din fest!

- plads til 120 spisende gæster

– vis dine private film eller billeder på stort lærred

– velfungerende A/V-udstyr og bredbånd til dine foredrag

Hylke forsamlingshus · Hylkevej 120 · 8660 Skanderborg ·hylkeforsamlingshus.dk

KONTAKT: TLF. 2296 6001

Opgradering af Ovsted

Tåning Skytteforenings

klubhus fortsætter

OUSTED-TÅNING SKYTTEFORENING

Af Flemming Mikkelsen, formand

Efter vores suceesfulde arbejdsdag i efteråret, har vi her i

foråret igen været samlet, for at give vores klubhus endnu

en opgradering indvendig. Der er bl.a. købt nye møbler og

malet.

Klubhuset har nu ca. 35 år på bagen, så det var tiltrængt

med noget nyt.

Vores sommerskydning slutter i år med et klubmesterskab

den 22. september.

Derefter er vi i kælderen hver onsdag fra kl. 18.30, hvor

nye og gamle er velkommen.

Traditionen tro vil 5. klasse blive tilbudt at være med i en

landsdækkende skoleturnering. Nærmere info vil tilgå

5. klasse.

Støt vore sponsorer Reguvent,

AP service, Min Honning og

Vroldvejs auto!

DE STØTTER OS!

Ejer Bjerge 2 · 2018 19


S.P

H

• Bræ

• Fod

• Sto

Birkh

8752

Tlf.

www

Hylke Maskinstation

ved Carsten Nielsen

M: 2082 8787

E: hms@nielsen.mail.dk

W: Hylke-maskinstation.dk

Professionel reparation

og service af bilen!

Hylke Tømrer-

og Snedkerforretning

Vroldvejs Auto

Vroldvej 59

8660 Skanderborg

Honning fra dit Nærområde.

Hylkevej 92 Forhandles hos:

8660 Tlf. Skanderborg 86 52 Tebstrup 15 27Dagli´brugs

Tlf. 86 53 80 70 Hos Købmanden Hylke

Hylke forsamlingshus · Hylkevej 120 · 8660 Skanderborg · hylkeforsamlingshus.dk

www.min-honning.dk

www.vroldvejsauto.dk

Husk hvad blomster

kan gøre...

BlomsterVærkstedet

20 Ejer Bjerge 2 · 2018

Adelgade 86 8660 Skanderborg

Hylke Ridecenter

KLINIK NØR

v/Betina Nør-Jensen

Tilbyder www.kliniknør.dk

opstaldning i store lyse bokse med daglig adgang

til græsfolde og 3 gange fodring med varieret foder.

Horsensvej 129, Tebstrup

r.

8660 Skanderborg

Vi tilbyder rideundervisning

på alle niveauer, Avanceret ridefysioterapi

og handicapridning Clairvoyance og samt Spirituel Healing

hypnoterapi

mulighed for part i en hest

eller pony.

Tlf.: 29 38 20 99 - Mail: betinanrj@gmail.com

Stævner, ridelejr, kurser mm. Tlf. 23 43 66 85

22 top.nu 3 · 2017


KONTAKT: TLF. 5019 2743

KFUM SPEJDERNE EJER BAUNEHØJ GRUPPEN

Oplev en skøn formiddag i selskab med dit barn!

Af Karina Düring Jæger

Kom og bliv spejder sammen med os. Familiespejder – spejderlivet

begynder her.

Du står med lukkede øjne. Vinden rusker let i dit hår. En solstråle

går igennem de lette skyer og kan ses på indersiden af

dine øjenlåg. Børnenes stemmer høres i baggrunden. De griner.

Nu hører du også voksne stemmer. Igen grines der. God

stemning. Folk er glade. Nogle børn klatrer i træer. Andre gynger

på skrænten. Du åbner øjnene og bevæger dig over den

knoldede græsmark ned til bålet. Det danser lystigt. Varmen

fra flammerne mærkes i ansigtet her i foråret. De orange-rødeblå

flammer slikker sig omkring træstykkerne i bålpladsen.

Du sætter dig ned og bliver lynhurtigt en del af forældrene

som hyggesnakker. Duften fra kaffen spreder sig.

Et smil kommer på dine læber. Sidste gang legede

spejderbørnene superhelte. Klippede i stof, lavede kapper

og formede masker. Skar pap ud til skjolde. Og så skulle de

klare forskellige udfordringer på en forhindringsbane, for at

øve sig i at være superhelte. Dit barn snakker stadig om det

derhjemme. Vi var sammen om at lave kostumet. Jeg gav en

hånd, når forhindringerne blev svære. Det gav en helt særlig

følelse i maven. Følelsen af fordybelse. Tid til at være sammen.

I dag har vi ”leget spejder” og slået telt op. Gult spejdertelt.

Børnene synes det er hyggeligt at sidde derinde og

drikke varm kakao. Nu nyder vi bålet. Om lidt skal spejderne

ud at finde spor af havregryn. Op og ned ad skrænterne

i Dalskoven. Der er huler, som andre børn har bygget. På

toppen af bakken tager vinden rigtig fat. Herfra kan man se

kirken. Du kikker ind i bålet. Det her er livet. Børnene kommer

tilbage, trætte men glade.

Hvad mon vi skal lave næste gang?

Spejder giver dine børn fællesskaber på tværs af alder.

Senere giver det venskaber på tværs af landet. Det skaber netværk.

Det skaber kæmpemæssige oplevelser. Kom og vær med

til Familiespejder den sidste søndag i måneden kl. 10-11.

NYT FRA DE STORE SPEJDERE

Den 13. april deltog patruljen ”De sultne spejdere” i

kvalifikation til DM i spejder. Syv spejdere i alderen 10-

13 år kæmpede bravt ved Moselund Spejdercenter nær

Aarhus. Der var alle de traditionelle spejderaktiviteter

med teltplads og spisebord af rafter. Men spejderne husker

mest de sjove aktiviteter. F.eks. menneskekranen.

”Vi skulle finde en måde at samle en spand op, som

stod inde i midten af en cirkel, ved hjælp af rafter. Vi

byggede en trebuk, hvor vi så satte en rafte i toppen. –

Og vi sendte Victor ud for enden af den for at samle den

op” – grinede Laurits. Aftensmaden blev også en succes,

med hele 110 point tog ”De Sultne Spejdere” en sikker

sejr hos juniorpatruljerne. Det blev til en flot 2. plads,

som de blev meget glade og stolte over. – Og det gjorde

vi andre også.

OBS!

Kig forbi den nye hjemmeside EBspejder.dk

Ejer Bjerge 2 · 2018 21


Professionel reparation

og service af bilen!

Hylke Tømrer-

og Snedkerforretning

Vroldvejs Auto

Vroldvej 59

8660 Skanderborg

Tlf. 86 52 15 27

www.vroldvejsauto.dk

Hylkevej 92

8660 Skanderborg

Tlf. 86 53 80 70

TEBSTRUP VANDVÆRK

– sikrer dit vand!

Tebstrup Vandværk sætter en ære i at levere:

• høj forsyningssikkerhed

• rent vand

• lavest mulig pris

Vandværket er et andelsselskab og drives primært af

frivillige og folkevalgte bestyrelsesmedlemmer, hvilket

har sikret området et moderne vandværk med en god

økonomi.

Hylke Ridecenter

Tilbyder opstaldning i store lyse bokse med daglig adgang

til

Tebstrup

græsfolde

Vandværk

og 3 gange

a.m.b.a.

fodring

Hylkevej

med varieret

3

foder.

8660 Skanderborg

T: 4072 9165

r.

Vi tilbyder rideundervisning

på alle niveauer, ridefysioterapi

og handicapridning samt

mulighed for part i en hest

eller pony.

Stævner, ridelejr, kurser mm. Tlf. 23 43 66 85

S.P. FODER & ENERGI

Horndrup Smedeværksted ApS

udfører ordreproduktion

• Brændsel af alt inden for stål.

• Foder

• Storsækkeservice

Ekspert i altaner, trapper, stålbroer,

Birkholmvej 2

8752 Østbirk

rækværker, siloer og m.m.

Godkendt som Excl. 3

Tlf. 76 69 00 10

Horndrup Smedeværksted ApS

www.spfoderogenergi.dk

Horndrupvej 16, 8660 Skanderborg

T: 8657 9411 - M: 2726 1750

CVR nr. 36446390S.P

• Br

• Fo

• Sto

Birkh

8752

Tlf

www

22 Ejer Bjerge 2 · 2018


KONTAKT: TLF. 2297 3181

VUGGESTUEN EVIGGLAD

I 10 år har børnelatter givet genlyd i

EVIGGLAD

Af Wendie Larsen

Den 1. juni 2018 havde Vuggestuen Evigglad 10 års fødselsdag.

I Evigglad er udelivet en vigtig del, af det at være barn.

Vi er ude hver dag, hvor der er højt til loftet og plads til de

vilde bevægelser og fordybelse i naturen. Børnene elsker at

komme ud, hvor der er plads omkring dem, det er her, de

kan mærke efter og blive et med omgivelserne. De kan give

den gas både i tilrettelagte aktiviteter og i den frie leg, hvor

der altid er en voksen, som kan hjælpe og guide, når der er

behov for det.

Gennem de 10 år har vi i arbejdet med natur og udeliv

haft fokus på de fire årstider: Forår, Sommer, Efterår og

Vinter, da hver årstid har deres helt eget tempo, og hver

tilbyder noget særligt, som vi kan fordybe os i.

Vores perfekte beliggenhed tæt ved skov, sø, den lokale

legeplads og egen bus, giver mange gode muligheder for at

komme ud og mærke naturen hele året, og vi har tilbragt

mange gode stunder sammen.

De forskellige årstider inviterer til forskellige aktiviteter

og udflugter lige fra mudderleg om efteråret til vandleg om

sommeren, og vi nyder dem alle sammen.

Vi er ofte taget i skoven om efteråret, hvor de mange nedfaldne

blade inviterer til udforskning af sanserne, vi kaster

dem op i luften og mærker, hvordan de daler ned over os.

Eller vi finder store mudderpøle, som vi kan hoppe og danse

rundt i. Når sneen falder om vinteren, så er vi straks i gang

med at lave både snemænd og engle, vi taler om de forskellige

traditioner, som knyttes til årstiden.

Om sommeren giver vi den gas med gemmeleg og vandplaskeri

på legepladsen og maling med is-farver, hvor vores

sanser og motorik udforskes.

I vuggestuen Evigglad har vi fokus på det enkelte barn,

og hvad de hver især får ud af de aktiviteter og ture,

vi laver. Vi arbejder ud

fra, at hverdagen skal

udfordre barnets sanser,

motorik og sociale fællesskab.

Vi er et hus der gennem

10 år har givet

børn, forældre og personale

gode og trygge

rammer for fordybelse

og udvikling.

. FODER & ENERGI

ændsel

der

rsækkeservice

olmvej 2

Østbirk

. 76 69 00 10

.spfoderogenergi.dk

Ejer Bjerge 2 · 2018 23


Restaurant

• Barnedåb

,redøm ,renoitpeceR •

• Fødselsdag

• Busselskaber

• Bryllup

M u e • d o nilits s g

s e er r

•K -dlug,-vløs,-reb ob • Vinsmagninger

og diamant bryllup

go retrecnokmitnI •

redehgilditjøhedniM underholdning


Vi er beliggende lidt uden for Gedved og kan afholde

selskaber op til 150 personer.

Vores nyrenoverede lokaler samt den store terrasse med

udsigt over søen og parken danner de idylliske rammer

omkring de forskellige arrangementer.

Vi leverer naturligvis også ud af huset

– med eller uden personale.

Kontakt os næste gang du skal holde et arrangement

og få et uforpligtende tilbud på netop dine ønsker.

Læs mere og lad dig inspirere på vores hjemmeside.

www.mollebaek.dk

Gl. Kattrupvej 2 – 8752 Gedved – Tlf. 75 66 52 10

info@mollebaek.dk

find os på

www.hugomortensen.dk

Tømrerfirmaet

Magnus Pedersen ApS

Vild med vinduer, tosset med tag

og vi udfører også DIN tømreropgave

Tlf.: 21754991

kontakt@toemrerfirmaet-magnus.dk

Tømrerfirmaet Magnus Pedersen ApS

24 Ejer Bjerge 2 · 2018


KONTAKT: TLF. 2163 6033

TEBSTRUP FORSAMLINGSHUS OG BORGERFORENING

Tebstrup Forsamlingshus og

Borgerforening

Horsensvej 117, Tebstrup, 8660 Skanderborg mail@tebstrupforsamlingshus.dk

www.facebook.com/tebstrupforsamlingshus.dk/ www.tebstrupforsamlingshus.dk

MEDLEMSKAB

Medlemmerne er vores eksistensberettigelse, og du

kan stadig nå at betale kontingent for 2018. Det koster

300,- pr. år for en husstand. Dog kun 150,- hvis I

er pensionister eller husstanden kun består af en person

over 18. år. Medlemskab kan købes på vores hjemmeside

under fanen ”billetter” eller klares med en

indbetaling på kontonr. 6191 – 0006766099 mærk

overførslen ”kont18” og tilføj gerne navn/adresse.

LEJE AF HUSET

Vi har lyttet til medlemmerne og sænket priserne på

leje af huset. Se de aktuelle priser og ledige datoer

på vores hjemmeside. Husk, at har du en idé til et arrangement

af almen interesse, så kan du låne huset

uden beregning mod, at vi får retten til at sælge kaffe,

øl, vand osv.

Efterårets arrangementer, sæt kryds i kalenderen: X

Lørdag den 22. september

holder vi HØSTFEST. De

næsten lokale RAILROAD

har lovet at komme og

spille op til et brag af en

fest med deres blanding

af blues og rock. Deres

inspirationskilder er:

Eric Clapton, The Blues

Brothers, AC/DC, Deep

Purple, Thin Lizzy, Steppenwolf,

Muddy Waters,

Albert King, Jimi Hendrix,

Doobie Brothers, The

Commitments og mange,

mange flere. Detaljerne er ved redaktionens afslutning endnu

ikke fastlagt, men hold øje med vores facebookside.

Lørdag den 24. november

kl. 20.00

budskaber, der omfavner publikum. I sommeren 2017 gjorde

bandet sig blandt andet bemærket ved at spille 8 showcases

til Spot Festival, samt at vinde Skanderborg Festivals ”Tak

Rock’s Talentpris 2017” hvor Gaffa skrev følgende: "Total Hip

Replacement spillede en overvældende god og swingende

koncert, fyldt op med hooks og horn. Uden tvivl årets mest

gennemmusikalske show” Bandet nyfortolker og forener reggae,

soul og funk med afrikansk highlife, inspireret af Bob

Marley, The Black Seeds, Fat Freddy’s Drop og den moderne

New Zealandske reggaescene.

Spisning fra kl. 18.00. Entré inklusive spisning: 290,- kr.

Adgang fra kl. 19.30 uden spisning: 150,- kr. Billetterne

kommer i forsalg på vores hjemmeside og i Dagli’Brugsen ca.

1. september.

præsenterer vi i samarbejde med Liv I Forsamlingshusene

århusianske TOTAL HIP REPLACEMENT, et ungt, energisk og

sprudlende orkester med mere end 150 koncerter og flere udlandsrejser

i bagagen. Når de spiller koncerter er det en fest

på scenen, en smittende spilleglæde og seriøse musikalske

TOTAL HIP REPLACEMENT

Tebstrup Forsamlingshus · Horsensvej 117 · Tebstrup · 8660 Skanderborg · tebstrupforsamlingshus.dk

Ejer Bjerge 2 · 2018 25


Mindre opgaver udføres

Udskiftning af vinduer og døre

Tagarbejde www.sobresol.dk

Alm. Tømrer-snedkerarbejde

Adelgade 113 • 8660 Skanderborg

Telefon 86 52 53 44

www.butik-elle.dk

TEBSTRUP VVS

SERVICE ApS

AP SERVICE

Horsensvej 135

www.ap-s.dk

8660 Skanderborg

72545262.flT

5262 .flT

info@sobresol.dk


Horsensvej 98

v/Anders Poulsen Tlf: 51 80 29 42

Horsensvej 72. Tebstrup 8660 Skanderborg

GARANTI

janik consult

Hylke Tømrer-

og Snedkerforretning

8660 Skanderborg

Adelgade 113 • 8660 Skanderborg

Hylkevej 92 Telefon 86 52 53 44

8660 Skanderborg

Tlf. 86 53 80 70

www.butik-elle.dk

Udgravning, kloakering samt

støbning af grunde og stalde

Markarbejde af enhver art

NYHED! Nedfældning af gylle

i sortjord og græsmarker

Salg af wraphø

top.nu 3 · 2011 31

janik consult

HJ

HJ

VALEUR

VALEUR

PC / PLC STYRINGER • INDUSTRIAUTOMATIK

EL-INSTALLATION • ALARMANLÆG • TELE / DATA

PC PC / PLC

Tlf. / PLC STYRINGER

75 •

78 13 22 • INDUSTRIAUTOMATIK

• www .hj-valeur .dk

EL-INSTALLATION 8660 • ALARMANLÆG Skanderborg

• • TELE / / DATA

Tlf. 75 756678 1013 7422 • www.nielsen-touboel.dk

• .hj-valeur .dk

Østbirk tlf. 75 78 13 22 -Hovedgård tlf. 75 66 10 74

www.hj-valeur.dk

Udgravning, kloakering samt

Nørgaardbiler.dk

støbning af grunde og stalde

Markarbejde af enhver art

NYHED! Vognmandsforretning

Nedfældning af gylle

i sortjord Containerudlejning

og græsmarker

Kran og Grab

Salg af wraphø

Lille Tåningvej 24, 8660 Skanderborg

E-mail: info@norgaardbiler.dk

Mindre opgaver udføres

Hylke Ridecenter

Udskiftning af vinduer og døre

Tlf.: 4026 2990

Nørgaardbiler.dk

TEBSTRUP VVS

SERVICE ApS

Tilbyder opstaldning i store lyse bokse med daglig adgang

til græsfolde og 3 gange Tagarbejde

fodring

www.sobresol.dk

med varieret foder.

Vognmandsforretning

Containerudlejning

2 Ridehaller og 2 udendørsbaner.

Kran og Grab

Alm. Tømrer-snedkerarbejde Horsensvej 98

Vi tilbyder rideundervisning

på alle niveauer, ridefysioterapi

og handicapridning samt

Lille Tåningvej 24, 8660 Skanderborg

Horsensvej 135

mulighed for part i en hest

E-mail: info@norgaardbiler.dk

8660 Skanderborg

eller pony.

72545262.flT

Stævner, ridelejr, kurser mm. Tlf. 23 info@sobresol.dk

43 66 85

GARANTI

Tlf.: 4026 2990

26 Ejer Bjerge 2 · 2018

31


KONTAKT: TLF. 4018 9357

EJER BAVNEHØJS VENNER

Kræfter i Ejer Bjerge

Af Viggo Rasmussen

Hvad er nu det for noget opreklameret pjat? Vi har da ingen

bjerge. Danmark er jo flad som en pandekage med en gennemsnitshøjde

på 31 meter over havet, er der sikkert nogle få skeptikere,

som tænker.

Jow – hvis der er noget, vi har i Ejer Bjerge – i rigt mål – så

er det bjerge. Man skal bare zoome ind på pandekagen, så er det

hævet over enhver tvivl, at vi lever i Søhøjlandet. Faktisk bor vi

midt i (eller nabo til) landets højeste sammenhængende område

i 140 meters højde. Det blev slået fast, da et 5-6 km 2 stort område

kom på listen over nationale seværdigheder i 2013. Sidste

år blev Ejer Bjerge præmieret med brune turistoplysningstavler

på E45. Men vejen dertil har været belagt med bump.

Kampen om førstepladsen

Historisk set har der været flere kampe om førstepladsen. Siden

mennesket begyndte at interessere sig for højdepunkter,

troede man i årtusinder, at Himmelbjerget var højest. Mange

udlændinge er stadig af den overbevisning.

Men Ejer Bavnehøj kom på banen i 1847 og slog Himmelbjerget

på 147 m tilbage på en 7. plads. Det stod ved magt,

lige indtil Luplau Janssen kastede sig over emnet i 1941. Han

var astronom og ejede Urania-observatoriet i København. Med

sin langtrækkende kikkert påstod han, at det var tydeligt, at

Yding Skovhøj var få centimeter højere. Det satte sindene i kog

og førte til en regulær højdestrid. Da bølgerne gik højest, mens

2. verdenskrig rasede, var det på tale, om Genforeningstårnet

skulle flyttes ind i Yding Skov. Så galt gik det dog ikke.

Professor N. E. Nørlund fra Geodætisk Institut skar nemlig

igennem og skrev i 1953: ”Ejer Bavnehøj 170,95 m – punkt vest

for Yding Skovhøj 170,89 m. Spørgsmålet om, hvilket punkt, der

må anses for at være Danmarks højeste, er til syvende og sidst

en smagssag, men det må skønnes rimeligt at vælge den faste

jordoverflade for at undgå stadige ændringer af dette begreb.”

Punktum – kun sølle 6 cm udgjorde forskellen. Tårne, gravhøje

og andre menneskeskabte anlæg tæller altså ikke med.

Ny uro opstod i 2005, da professor Breuning-Madsen fra Geografisk

Institut på København satte sig for at bore i samtlige

højdepunkter i området for at efterprøve målingerne. Resultatet

vakte ekstrem opsigt. Møllehøj ejet af Holger Poulsen løb

overraskende med førstepladsen på 170,86 m med 9 cm ned til

Yding Skovhøj og 51 cm ned til Ejer Bavnehøj målt på naturlige

jordpunkter.

Navnet blev Ejer Bjerge i 2011

I kølvandet på den nyopblussede højdestrid rejste Fjeldkongen

af Danmark, den norske forfatter Roger Pihl, det salomoniske

forslag, at give hele højdedraget en fællesbetegnelse

fx Ejer Bjerge. Skanderborg Kommune tog handsken op, og

det afgørende gennembrud kom i 2011, da Kulturministeriets

Stednavneudvalg godkendte områdenavnet Ejer Bjerge. Møgelhøj,

Lindbjerg, Kvejnbjerg, Vistoftehøj, Margrethelyst SØ

indgår også i bjerglandskabet.

Borgmesteren, professoren og forfatteren kom til en stor

bjergfest, hvor vor egen præst Benedikte Baggesgaard selvfølgelig

stod for den ceremonielle navngivning. Blandt talerne sagde

Roger Pihl dengang: ”Ejer Bjerge kan blive en mærkevare.”

Nu tilføjer han: ”Fremtiden tilhører de modige, de som tænker

nyt og vover at skille sig ud. I en tid, hvor der er for meget

af alle slags produkter, bliver historiefortælling vigtigere end

nogensinde. Ejer Bjerge er et navn, som definerer både stedet

og de, som bor der. Og som i kraft af sit navn giver muligheder,

andre steder aldrig kan få.”

Personligt er jeg rigtig glad for, at yngre kræfter kæmper for

at skabe et aktivt landsbyliv i hele skoledistriktet. At der nu

er sket en fredelig og fornuftig fusion mellem Top.nu og Ejer

Bjerge er bare fint. Hvor er det skønt, at Ejer Bjerge på den

måde får en ny samlende kraft.

DANMARKS HØJESTE PUNKT

Indtil 1847: Himmelbjerget, 147 m

(troede man)

1847 – 1941: Ejer Bavnehøj, 170,95 m

(incl. rester af en gravhøj)

1941 – 1953: Yding Skovhøj 171,4 m

(incl. en gravhøj)

1953 – 2002: Ejer Bavnehøj, 170,95 m

(incl. rester af en gravhøj)

2002 – 2005: Ejer Bavnehøj, 170,89 m

(justeret, da Danmark synker)

2005 – ?: Møllehøj, 170,86 m (målt på

naturlige jordpunkter)

Ejer Bjerge 2 · 2018 27


RIIS TEBSTRUP IDRÆTSFORENING

KONTAKT: TLF. 2163 6033

Traktortræk 2018

Af Line Østergaard Eriksen

Den 23. juni løb årets traktortræk af staben, igen i år var det

en succes med mange besøgende.

Traktortræk har stor betydning for Ris Tebstrup IF, da det

er her vi tjener en stor del af de penge, der holde klubben

kørende

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle de frivillige

og vores sponsorer, uden jer kunne dette ikke lade sig

gøre.

Og en tak til alle jer lokale, der kommer og tilbragte dagen

sammen med os, vi håber at se jer igen til næste år.

Stor tak til alle de frivillige og

alle vores sponsorer

Fotografier af Per Damsgaard-Hansen

28 Ejer Bjerge 2 · 2018


RIIS TEBSTRUP IDRÆTSFORENING

Sæson opstart i RTI

Af Line Østergaard Eriksen

Så er sommeren så småt ved at være ovre, og vi er ved at

være klar til sæson opstart, igen i år kan vi tilbyde mange

forskellige hold for alle aldersklasser.

Vores gymnastikafdeling tilbyder hold helt fra 0 år og op

til 99 år med bl.a. vore forældre-barn hold og vore nyopstartede

senioridræt, vi har selvfølgelig også alle børneholdene

og yoga, som vi plejer.

Badminton fylder hallen onsdag først med vores børnehold

og senere tager senior afdelingen over.

Håndbold vil i år starte op igen med Trille Trolle for de

helt små, der vil også i år være U6, U8 og U10 håndbold, der

udover har vi også vores seniordamer og -herrer.

Petanque fortsætter, som de plejer, med at træne tre

gange om ugen fra deres lille klubhus.

Volley er så småt ved at gøre klar til at starte op inde i hallen

igen efter en god sommer i sandet ude på sportspladsen.

Vores børnefodbold har i år haft en rigtig god sommersæson

med masser af nye børn, de fortsætter lidt endnu på

græs, og når vejeret ikke længere er til at være ude, rykker

de også i hallen.

Vi håber at se en masse sportsinteresserede børn og

voksne i hallen den kommende sæson,

For at se træningstiderne gå på vores hjemmeside www.

rti-if.dk

Ejer Bjerge 2 · 2018 29


FÆLLESPROJEKT

Ejer Bjerge har indsendt

forslag til udvikling af

vores skønne område

Af Johannes Flensted-Jensen, medlem af

lokalrådet

I det sidste års tid har en række arbejdsgrupper

og en styregruppe arbejdet

på at styrke og udvikle vores dejlige

område.

På det velbesøgte borgermøde i

januar med deltagelse af fremtidsforsker

Jesper Bo Jensen fik vi en masse

gode ideer fra borgerne. Dem har vi

arbejdet videre med, samtidig med at

vi har arbejdet med et svar på kommunens

høringsrunde om landsbyer og

lokalcenterbyer.

Det svar har Ejer Bjerges styregruppe

arbejdet på i løbet af foråret og

afleveret til Skanderborg Kommune den

1. juni.

En fremtidssikring af fællesskabet i

Ejer Bjerge

I vores svar argumenterer vi for, at

det er vigtigt for os at kunne få flere

beboere til Ejer Bjerge. Det skal vi af

hensyn til bevarelse af Dagli' Brugsen,

af hensyn til at bevare og styrke

de mange foreninger og for at frem-

tidssikre Landsbyordningen. Kort

sagt styrke og fremtidssikre fællesskabet

i Ejer Bjerge.

For at vi kan det, skal vi i Ejer

Bjerge have mere fleksible rammer

for etablering af nye boligformer,

herunder lejeboliger, hvilket blandt

andet indgår i vores svar til kommunen.

Samtidig har vi udarbejdet en

visionsplan til Skanderborg Kommune,

som i ord og illustrationer

præsenterer mange af de forslag,

som udsprang af borgermødet. Ideerne

favner alle Ejer Bjerges byer og

viser, hvordan vi kan gøre området

endnu mere spændende. Det håber

vi meget på, at kommunen vil

hjælpe os med at få gennemført

over de næste år.

Vi venter nu spændt på reaktionen

og er klar til at forsætte den

gode dialog med kommunen og

gøre, hvad vi kan for at virkeliggøre

vores mange gode visioner i Ejer

Bjerge.

Tåning eller Tånning

Af Sune Fredslund Andersen

Ved Tåning blandede Mandskors generalforsamling

i november 2017 blev

spørgsmålet om stavemåden af bynavnet

”Tåning” rejst. Problemet er, at der

ikke er overensstemmelse mellem den

officielt anerkendte stavemåde i skriftsproget

– Tåning (2 ”n-er”) og talesprogets

Tånning (3 ”n-er”).

Tåning hører til gruppen af de

ældste landsbyer i Danmark grundlagt

i jernalderen 500 f.Kr-800 e.Kr. Det er

endelsen ”ing”, der viser det – i øvrigt

sammen med landsbyer, hvor stavemåden

ender på -um, -lev og -sted m.fl.

Af gode grunde kan vi jo ikke sige noget

om, hvordan jernalderfolket udtalte

landsbynavnet Tåning, men i dag er der

ingen tvivl – nu siger alle Tånning med

30 Ejer Bjerge 2 · 2018

3 ”n-er”. Hvis der kommer en person til

byen eller sognet, der udtaler navnet,

som det i dag officielt staves, ved man,

at her står vi over for en fremmed eller

tilflytter. Ser man tilbage på skriftlige

eksempler, viser det sig, at begge stavemåder

findes. Det kan f.eks. nævnes,

at Matrikeldirektorates kort over Tåning

Sogn fra l800-tallet benytter stavemåden

Taanning.

Det blev på generalforsamlingen

vedtaget at undersøge, hvordan man

ændrer stavemåden af et stednavn,

så det respekterer beboernes udtale.

Dette er sket med en skriftlig forespørgsel

til Stednavneudvalget, Center

for navneforskning, København S., og

her anfører formanden, Rikke Steenholt

Olesen, at der skal indsendes en

formel ansøgning til Kommunen, der

videresender ansøgningen til Stednavneudvalget.

Formanden for Stednavnudvalget

anfører, at ”Tåning by og

sogn rimeligvis har en god sag … det

springende punkt er omfanget af lokal

opbakning”.

Den lokale opbakning vil blive

undersøgt ved en underskriftsindsamling,

der vil finde sted i de kommende

måneder.


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE

Gudstjenester og arrangementer

Arrangementerne foregår i Hylke, Ousted eller Tåning kirke samt i Stalden, som er sognets

menighedshus i Sneptrup præstegårds ombyggede staldbygning, Sneptrup præstegård,

Sneptrupvej 4, 8660 Skanderborg.

Kirkebil ved henvendelse til præsten på telefon 8653 8279 senest dagen før.

AUGUST

Lørdag den 25. august

Indvielse af Præstegårdsstien

kl. 11-16, program side 14

Åbningstale kl 11.30 ved borgmester

Jørgen Gaarde

Sigurd Barret spiller kl. ca. 13

Søndag den 26. august

13. Søndag efter trinitatis

Ejer Bavnehøj kl. 11.00

Hotkoret medvirker

SEPTEMBER

Søndag den 2. september

14. Søndag efter trinitatis

Tåning kl. 9.30

Hylke kl. 11.00

Torsdag den 20. september

Annea have nedenfor Ovsted

kirke kl. 17.30

Bålgudstjeneste og mad over bål

ved spejderne

Søndag den 9. september

15. Søndag efter trinitatis

Ovsted kl. 9.30

Tirsdag den 11. september

Babysalmesang

Hylke kirke kl. 10.00

NB: Tilmelding til

gudnason@os.dk

Onsdag den 12. september

Babysalmesang

Ovsted kirke kl. 10.00

NB: Tilmelding til

gudnason@os.dk

Søndag den 16. september

16. Søndag efter trinitatis

Hylke kl. 11.00 – høst

Torsdag den 27. september

Stalden kl. 19.30: Foredrag:

Præstegårdens betydning

Kirsten Eriknauer

Søndag den 30. september

18. Søndag efter trinitatis

Spillemandsmesse, høst og dans

Ovsted kirke kl. 17.00

– derefter fællesspisning og dans

i Stalden

OKTOBER

Tirsdag den 2. oktober

Babysalmesang

Hylke kirke kl. 10.00

NB: Tilmelding til

gudnason@os.dk

Onsdag den 3. oktober

Babysalmesang

Ovsted kirke kl. 10.00

NB: Tilmelding til

gudnason@os.dk

Søndag den 7. oktober

19. Søndag efter trinitatis

Tåning kl. 9.30: Høst og jagt

derefter brunch i stalden

Torsdag den 11. oktober

Stalden kl. 19.30: Foredrag

Birgitte Kragh Engholm

Terapeut eller præst?

Søndag den 14. oktober

20. Søndag efter trinitatis

Hylke kl 9.30

Ovsted kl. 11.00

Torsdag den 25. oktober

Stalden kl. 19.30

Spil Dansk

Søndag den 28. oktober

22. Søndag efter trinitatis

Hylke kirke kl. 11.00

NOVEMBER

Torsdag den 1. november

Stalden kl. 19.00

Film: I fars Hænder

Sven Vinge

Søndag den 4. november

Alle Helgens dag

Tåning kl. 11.00

Hylke kl. 14.00

Ovsted kl. 16.00

Tirsdag den 13. november

Babysalmesang

Hylke kirke kl 10.00

NB: Tilmelding til

gudnason@os.dk

Onsdag den 14. november

Babysalmesang

Ovsted kirke kl. 10.00

NB: Tilmelding til

gudnason@os.dk

Torsdag den 15. november

Koncert

Hylke kl. 19.30

Søndag den 18. november

25. Søndag efter trinitatis

Tåning kl. 9.30

Hylke kl. 11.00

Søndag den 25. november

Sidste søndag i kirkeåret

Tåning kl. 9.30

Ovsted kl. 11.00

DECEMBER

Tirsdag den 4. december

Babysalmesang

Hylke kirke kl. 10.00

NB: Tilmelding til

gudnason@os.dk

Onsdag den 5. december

Babysalmesang

Ovsted kirke kl. 10.00

NB: Tilmelding til

gudnason@os.dk

Ejer Bjerge 2 · 2018 31


Kalender

2018

AUGUST

Ny sæson i HOT-koret

Tirsdag den 14. august kl. 19.00

Stalden – Sneptrup Præstegård,

se side 12.

Grillaften med pigerne

Tirsdag den 14. august kl. 18.00

Hos Karina, Horsensvej 162, Tebstrup,

se side 17

Hylke VeterantræfPit stop på Ejer

Bavnehøj

Lørdag den 18. august kl. 10.45

Indvielse af Præstegårdsstien

Sneptrup Præstegård

Lørdag den 25. august kl. 11-16,

se side 10

Friluftsgudstjeneste og Folkemøde

Ejer Bavnehøj

Søndag den 26. august kl. 11.00,

se side 12

Afskedsreception for Benedikte

Baggesgaard

Fredag den 31. august kl. 14-17

i Stalden på Sneptrup Præstegård

se side 11

SEPTEMBER

Coast2Coast Jylland

Ejer Bavnehøj

Lørdag den 1. september –

depot kl. 15.00-16.00

Danmarks Højeste Bjergløb

Ejer Bjerge

Søndag den 2. september kl. 8-15,

se side 29

Kulturaften Skanderborg Ejer

Bavnehøj

Fredag den 21. september kl. 19.00

Klubmesterskab Ousted-Tåning

Skytteforening

Lørdag den 22. september, se side 19

Årets Høstfest i Tåning

Tåning Forsamlingshus

Lørdag den 29. september kl. 18.30,

se side 17

Spillemandsmesse med mad og dans

Ovsted kirke og Stalden, Sneptrup

Præstegård

Søndag den 30. september kl. 17.00,

se side 13

Husk tilmelding til fællesspisning til

gudnason@os.dk

OKTOBER

Spil dansk-aften i Stalden

Torsdag den 25. oktober kl. 19.30

Stalden – Sneptrup Præstegård,

se side 13

NOVEMBER

Dokumentarfilmen I fars hænder

Torsdag den 1. november kl. 19.30

Stalden – Sneptrup Præstegård,

se side 16

Allehelgens søndag m. fløjtenist

Søndag den 4. november

Se gudstjenestelisten –

og omtale side 14

Koncert med Den Nye Salmetrio

Torsdag den 15. november kl. 19.30

Hylke kirke, se side 14

Julefrokost med højt humør og spøg

Det sker den 29. november

Hos Kirsten Marie, Horsensvej 74,

Tebstrup.

DECEMBER

Julebazar i Tåning Forsamligshus

Søndag den 2. december

’Der var engang i Betlehem’

-koncertfortælling

Tirsdag den 4. december kl. 19.00 –

for voksne.

Tåning kirke, omtales i næste nummer.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!