nye gn-headset erobrer rampelyset nye gn-headset ... - GN Store Nord

gn.com

nye gn-headset erobrer rampelyset nye gn-headset ... - GN Store Nord

ReSound Pixel-navnet og -kampagnen bygger på

analogien med fotos.

rigtig god oplevelse med produktet. ReSound Plus5 har

en fortræffelig lydkvalitet. Den har en enestående åben

tilpasning med en ny tynd lydslange, den forstærker

lyden uden hyletoner, og den måler brugerens lydmiljø,

så tilpasninger optimeres. Endelig kan brugeren ofte allerede

ved første besøg hos audiologen få et apparat med

hjem,” fortæller Alice Amund Nielsen og understreger,

at kampagnen for ReSound Plus5 netop slår på disse fem

grunde.

Kampagnen domineres af en intens orange farve.

Ideen er at koble én farve til ét produkt for også visuelt at

skille sig ud fra konkurrenternes produkter og markedsføring.

Dette var også tilfældet med ReSound Metrix, hvis

markedsføringsmateriale gennemgående benyttede en

grøn farve.

”ReSound Metrix var grøn – rigtigt grøn. Vi ejer praktisk

talt den grønne farve nu,” fastslår Alice Amund

Nielsen. ”Og på samme måde kommer vi til at eje den

orange farve fra ReSound Plus5,” spår hun.

ReSound Pixel-kampagnen gør brug af en mørk, blå

farve, og navnet bygger på analogien med fotos, hvor

antallet af pixel i et billede har betydning for, hvor tydeligt

man ser motivet. Ved at overføre pixel-tanken til hørelsen

og markedsføringen af et høreapparat, forstår modtageren

via billeder, at der rent faktisk er forskel på høreapparater

og disses evne til at give brugeren det optimale

resultat. Markedsføringen af ReSound Pixel benytter to

billeder af en brølende løve. Forskellen på de to billeder er

antallet af pixel, så det ene billede står uskarpt, mens det

andet med fl est pixel står skarpt og symboliserer ReSound

Pixels fantastiske lydkvalitet.

Med de to nye produkter og de tilhørende iøjnefaldende

kampagner forventer GN ReSound at komme til at

stå stærkt i mellemprissegmentet, som udgør mere end

halvdelen af høreapparatmarkedet. GN skal erobre en

større andel af dette vigtige marked, og de nye produkter

skal medvirke til at skabe organisk og profi tabel vækst for

GN på det internationale marked i 2006.

IP er blevet mainstream

For ikke særlig længe siden talte man i erhvervslivet om IP-telefoni

som et fænomen på niveau med en bemandet rumrejse til de fjerneste

stjerner i galaksen. Men på få år er IP-telefoni blevet normen.

Omkring halvdelen af erhvervslivets taletrafi k er i dag baseret på IP-teknologi, og anvendelsen

vokser på verdensplan med pæne tocifrede vækstrater hvert eneste år. Hos

amerikanske Synergy Research Group har man kigget i krystalkuglen og er kommet

frem til, at det samlede marked for IP-telefoni kan have en værdi på næsten USD 11

milliarder i 2009. Hovedparten af værdien udgøres af udstyr, fordi trafi kafgifterne er

forsvindende små. 80-90% af taletrafi kken vil på det tidspunkt være båret af IP.

Hvordan – Ikke hvorfor

Inden for IP-telefoni fokuserer GN Netcom på erhvervsmarkedet. Det vil sige løsninger

til virksomheder, der skifter til IP-telefoni. Det er jo ikke sådan noget, man bare

går i gang med som menig medarbejder ved f.eks. at downloade Skype, og så taler

man bare gratis i telefon. Det er en ændring, der skal omfatte hele virksomheden,

og der skal indkøbes både hard- og software, der kan håndtere, at en hel virksomhed

taler via IP.

I praksis vil mange virksomheder opbygge en IP-telefoniløsning med både hardphones

(en almindelig telefon, der bruger IP) og softphones (et telefoniprogram på

pc’en). Hardphones har den fordel, at de virker fuldstændig som traditionelle telefoner.

De kan bruges, uden at pc’en er tændt. Softphones er smarte, fordi de altid er

med på pc’en og kan bruges, når man arbejder hjemmefra, på kontoret eller er på

forretningsrejse. Nummeret er det samme i hele verden.

Selve systemet skal virksomheden tale med sin IT-leverandør eller teleoperatør om,

og det vil typisk være en opgave, som IT-afdelingen står i spidsen for. Ledelsen vil i

denne proces ikke længere spørge ”hvorfor IP?”, men ”hvordan IP?”.

Komplet portefølje

Hos GN har man i god tid set IP-telefonien komme. Og man har forberedt kontorheadset-produkterne

til IP, så kunderne nemt kan gå fra traditionel til IP-telefoni

med GN som leverandør. I praksis vil IP-telefoni ikke være den store omvæltning for

brugerne, hvis omstillingen bliver håndteret professionelt.

”Uanset om kunderne benytter softphone eller fastnettelefon, kan der benyttes et

GN Netcom-headset til kommunikationen. Flere af vores headsetløsninger bliver i dag

leveret med mulighed for pc-tilslutning via USB. Langt de fl este GN Netcom-produkter,

der ikke er født med USB, kan tilsluttes via en adapter som f.eks. GN 8110,” forklarer

product business manager Morten Saabye fra GN Netcom.

De seneste skud på stammen er GN 9350, der kan tilsluttes både via USB og til

fastnettelefon, og GN 4800, der kan tilsluttes et traditionelt headset med ledning og

skifte mellem fastnettelefon og softphone, så samme headset bruges til al telefoni.

Fordi GN’s omfattende portefølje rummer trådede såvel som trådløse headset, opnår

virksomhederne også alle de kendte fordele ved at bruge headset.

”Vores headset giver kunderne den samme frihed og de samme fordele såvel ved

IP-telefoni som ved traditionel telefoni. Samtidig har vi IP-produkter, der har udvidede

lydegenskaber, der gør dem velegnede til at bruge sammen med pc’en til ’lydtunge’

opgaver som f.eks. e-learning, videokonferencer og webcast,” siger Morten Saabye.

%

���

��

��

��

��

ERHVERVSTELEFONI

����������� �������� � �����������


�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� År

■ ����������� �������� ■ �����������

Kilde: Synergy Research Group, Inc.

GN Magasinet 1 l 06

IP-telefoni forventes

at udgøre næsten

90% af al telefoni i

2009.

7

More magazines by this user
Similar magazines