Læreruddannelsen Skive - Årsmagasin 2018

Liski

Kære Læser!
Velkommen til dette
årsmagasin med
tekst og billeder fra
året der gik på VIA
Læreruddannelsen
Skive.
Her vil vi fortælle
om, hvad der
aktuelt rører sig på
Læreruddannelsen
og samtidig bringe en
julehilsen.
Mængden af
aktiviteter, der
foregår i og omkring
læreruddannelsen
er kun vokset de
seneste år. Derfor
finder vi det vigtigt
at vise et lille udsnit
frem i tekst og
billeder.
Med dette ønskes alle
læsere en glædelig jul
og et godt nytår.
December 2018
Henrik L. Nielsen
Uddannelsesleder
VIA Læreruddannelsen
Skive

Find vejen frem

VIA University

College

Gør en forskel

VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Professionsbachelor

Årsmagasin

Læreruddannelsen Skive

2018


Årsmagasin VIA University College

Læreruddannelsen Skive

Årsmagasin VIA University College

INTRODUKTION

Læreruddannelsen Skive

3

Læreruddannelsen i Skive -

2018 står i forandringens tegn

Kære Læser!

Velkommen til dette

årsmagasin med

tekst og billeder fra

året der gik på VIA

Læreruddannelsen

Skive.

Her vil vi fortælle

om, hvad der

aktuelt rører sig på

Læreruddannelsen

og samtidig bringe en

julehilsen.

Mængden af

aktiviteter, der

foregår i og omkring

læreruddannelsen

er kun vokset de

seneste år. Derfor

finder vi det vigtigt

at vise et lille udsnit

frem i tekst og

billeder.

Fællesledelse – og ny pædagogisk

leder i Skive

Fra januar 2018 blev undertegnede

uddannelsesleder

for Læreruddannelsen i Nørre

Nissum og Skive. De to udbudssteder

skal fortsat være

selvstændige enheder, men

de vil fremover blive ledet af

en ’fællesledelse’, der ud over

uddannelseslederen har følgende

medlemmer: En pædagogisk-

administrativ for LU

i Nørre Nissum og Skive: leder

Majbritt B. Nielsen, pædagogisk

leder i Nørre Nissum

Martin H. Hansen, pædagogisk

leder i Skive Vivian A.

Vaio, studieadministrativ leder

i Nørre Nissum og Skive,

Henriette Falling og pæd. Administrativ

leder af HF i Nørre

Nissum, Tina K. Gade.

Med konstruktionen har direktionen

og bestyrelsen i

VIA givet et klart signal om

at tage hånd om den regional

forpligtigelse og sikre, at der

fortsat uddannes lærere i den

nordvestlige del af Danmark.

Optag 2018

Læreruddannelsen i Skive

startede i februar op med vinteroptag

for første gang. Der

startede 34 studerende. Fra

vinteroptag 2019 er det alene

Læreruddannelsen i Skive og

Silkeborg, der har vinteroptag

på læreruddannelsesområdet,

og derfor har vi en forventning

om et øget optag.

I 2018 startede Læreruddannelsen

i Nørre Nissum op

med uddannelsesstationer i

Randers og Holstebro, så det

var med en vis spænding, at

vi så frem til sommeroptaget

i Skive.

Sommer optaget endte

med 64, og set i sammenhænd

med vinteroptaget, så

det var alt i alt et meget tilfredsstillende

optag, som lover

godt for fremtiden.

Renovering af og investeringer

Læreruddannelsen

i Skive

2018 har på mange måder

stået i renoveringens tegn. Vi

har fået et helt spritnyt kemilaboratorium,

billedkunst

har fået ny belysning og opslagstavler

fra gulv til loft.

Der er blevet etableret et lokale

til makerspace. Biologilaboratoriet

er blevet opgraderet,

og en række andre lokaler

har fået nye møbler. Læreruddannelsen

i Skive kan tilbyde

nogle rammer, som i alle henseende

er både tidssvarende

og indbydende.

Læreruddannelsen i Skive

som mødested

Der er stor mødeaktivitet i

dagligdagen. Skive Kommune

og diverse uddannelsesinstitutioner

i Skive anvender

de gode rammer og den gode

kantine vi har til at forlægge

såvel store som små arrangementer

Læreruddannelsen

i Skive.

INTRO PÅ

LÆRERUDDANNELSEN

SKIVE

Studiestart på Læreruddannelsen

i Skive er altid en

stor begivenhed. Tutorkorpset

planlægger i samarbejde

med underviserne en varm

velkomst og nogle forrygende

introdage for fuld udblæsning.

Introdagene er en

blanding af studiefaglige og

sociale aktiviteter. Formålet

med dagene er dobbelt:

På den ene side at komme

i gang med studierne, men

mindst lige så vigtigt: at lære

hinanden at kende.

Studiestarten byder bl.a.

på introduktion til læreruddannelsen,

til undervisningsfag,

til stamhold og til it-platforme

i uddannelsen. Der er

”professions-mingling” og

hygge i caféen, alternativ

rundvisning med teambuilding

og samarbejdsøvelser.

Et af højdepunkterne i introdagene

er volleyturneringen

og ikke mindst opvarmning

til denne. Her er det

gerne tutorerne, der fører an

med dans, fitnessdans eller

anden form for bevægelse.

Den store kulmination i

studiestarten er introfesten

med spisning, underholdning

og dans. Her ankommer underviserne

gerne på en spektakulær

måde. Tutorer og nye

studerende laver god underholdning

med udklædning og

optræden.

Med dette ønskes alle

læsere en glædelig jul

og et godt nytår.

December 2018

Henrik L. Nielsen

Uddannelsesleder

VIA Læreruddannelsen

Skive


Årsmagasin VIA University College

Læreruddannelsen Skive

Årsmagasin VIA University College

Læreruddannelsen Skive

5

SCENER FRA ET STUDIELIV

Portræt af en

studerende

Navn:

Kasper Nygaard Nielsen

Lærerstuderende hvor

og årgang:

Læreruddannelsen

Skive 3. årgang.

Hvor bor du?:

Bor i Skive

Hvorfor Læreruddannelsen

i Skive?:

Jeg har altid arbejdet med

mennesker, både som pædagogmedhjælper

og som pædagogisk

assistent (PAU). I

starten var det hovedsageligt

med børn i børnehave alderen,

og lidt ældre børn med

autisme. Efter at have arbejdet

med nogle lidt ældre børn

som boligsocial medarbejder,

i et socialt belastet boligområde

fandt jeg ud af at

det var den her aldersgruppe

der fangede mig og mest.

Jeg opdagede, at jeg var god

til at fastholde denne aldersgruppes

koncentration i længere

tid.

Som boligsocial medarbejder

oprettede jeg en lektiecafe

for de unge i området,

og jeg kan tydeligt huske en

specifik piges kommentar til

mig da hun kom ned til mig i

lektiecafeen, ”Jeg fatter ikke,

at du gider at bruge tid på at

hjælpe mig, når jeg alligevel

ikke fatter det. Ikke engang

min lærer kan forklare mig

det”. Halvanden time senere

havde hun forstået det. Måden

hun lyste op på og den

taknemlighed hun udstrålede,

fik mig til at overveje at tage

læreruddannelsen. Jeg kontaktede

efterfølgende nogle

venner som gik læreruddannelsen

i forvejen, for at høre

om uddannelsen. Det styrkede

min interesse for lærerfaget

yderligere. Efterfølgende

søgte jeg ind, og har ikke fortrudt

det siden.

Linjefag og interesser:

Når man starter på læreruddannelsen

skal man vælge

mellem Dansk, Engelsk og

Matematik, og ingen af de fag

er lige min kop te. Jeg endte

dog med at vælge Matematik,

som jeg havde de to første år.

Her på mit tredje år, har jeg

valgt Historie og på mit fjerde

år er jeg stadig lidt usikker på

om det bliver Kristendom eller

idræt.

Hvorfor valgte du at blive

tutor?:

Godt spørgsmål. Jeg tror

det igen har noget at gøre

med at jeg godt kan lide at

være sammen med mange

forskellige mennesker, og fordi

jeg synes det er vigtigt at

man får at vide at det er okay

at lave fejl imens man går på

uddannelsen. Man skal ikke

være bange for at fejle. Man

skal kaste sig ud i alt det nye.

Dette ville jeg gerne formidle

til de nye. I intro ugen for

de nye førsteårs studerende

havde vi planlagte volleyturnering.

Under opvarmningen

til turneringen, skulle der

danses Zumba/Crossdance,

og der stod jeg oppe blandt

nogle virkelige dygtige dansere

og fejlede fuldstændigt

foran dem alle sammen. At

jeg valgte at blive tutor, hænger

også sammen med, at jeg

selv havde nogle virkelig dygtige

tutorer, da jeg selv startede

på læreruddannelsen.

Hvad har været største oplevelse?:

Her på mit tredje år tog jeg et specialiseringsmodul

der hedder friluftslærer,

dette modul slutter af med en

fuldstændig fantastisk vandretur i

det norske, det var en stor oplevelse i

sig selv. Modulet foregår på tværs af

uddannelser, og det at man bliver sat

sammen med nogle personer man aldrig

har mødt før, og bare fra dag et

begynder at opbygge nye gode relationer

og venskaber, det var for mig en

fantastisk oplevelse.

Hvad har været den største

udfordring?:

Det har nok været starten, hvor jeg

som sagt skulle vælge et fag jeg ikke

rigtigt brød mig om.

Hvad er dit råd til andre der vil

prøve det samme?:

Selv hvis man er i tvivl, så prøv

læreruddannelsen, hvis man så opdager

at det ikke er noget for en og

man ”fejler”, så er det helt okay.

Hvad bliver din fremtid?

Jeg tænker sjældent langt ud i

fremtiden, så det er ikke til at sige.

Hvor ser du dig som lærer?

I en ganske almindlig folkeskole.


Årsmagasin VIA University College

Læreruddannelsen Skive

Årsmagasin VIA University College

Læreruddannelsen Skive

7

WORKSHOP PÅ ENGELSKHOLDET

Skive Læreruddannelse havde besøg af en YFU-ambassadør (YFU =

Youth for Understanding), som afholdt en superspændende workshop

for de studerende.

På 2. års-engelskholdet arbejder vi i dette semester med fagets

kulturdimension og vigtigheden af interkulturel kompetence.

Kulturmødet er helt centralt i den forbindelse, og de studerende

havde forleden lejlighed til selv at deltage i et spændende kulturmøde,

da YFU-ambassadør Beatriz fra Mexico afholdt workshop om

interkulturel forståelse, diskrimination, fordomme og stereotyper.

DRAMAPÆDAGOGIKKEN PÅ FULD STYRKE

Studerende på 3. årgang har kastet sig over dramapædagogikken!

Der arbejdes bl.a. med dramatisering af tekster, scenografi,

tableau´er, teatersportsøvelser og sproglege.

Det foregår som en del af modulet ”Krop og læring i alle fag”.

De studerende oplevede på egen krop usikkerheden ved ikke at kende

til spillereglerne, og de blev konfronteret med deres egne fordomme

og hvordan deres kulturelle forforståelse påvirker

deres møde med andre mennesker.

Fin og tankevækkende eftermiddag

Læreruddannelsen i Skive!


Årsmagasin VIA University College

Læreruddannelsen Skive

Årsmagasin VIA University College

Læreruddannelsen Skive

9

Mogens Lykketoft besøgte VIA Læreruddannelsen

Skive

Mogens Lykketoft besøgte VIA Læreruddannelsen Skive for

at tale om FNs verdensmål for bæredygtig udvikling. Lykketoft

havde særdeles godt fat i forsamlingen og formåede at forklare

alvoren i verdens klimaproblemer og samtidig skabe kampgejst til

den fortsatte kamp for et bæredygtigt klima.

Blandt det spørgelystne publikum var der - ud over studerende

og ansatte fra Læreruddannelsen - også inviteret elever fra

Handelsgymnasiet, fra Skive Gymnasium og fra Sprogcenter

Skive. Lykketoft varetog i 2015-2016 formandsposten for FN’s

70. generalforsamling i New York.

LIVETS STORE

SPØRGSMÅL

Der blev vist en nutidig

version af »Peer Gynt« - det

dramatiske digt af Henrik

Ibsen, der blev skrevet i 1867,

i Kulturcenter Limfjord (KCL)

i Skive. Ca. 20 studerende

samt medarbejdere fra

læreruddannelsen var i

teatret i KCL.

Skive folkeblad anmelder

det som flg. : ”Der blev vist

fornemt skuespil - med den

lokalfødte Preben Kristensen

i endnu en mesterlig præstation.

Der blev af og til lettet

lidt på alvoren, og det skyldes

overvejende de gode kræfter,

der frygtløst gav sig i kast

med de mange roller.

Scenografien var spektakulær,

musikeren var i bogstaveligt

forstand højt hævet

over det jævne - og stykket

var præget af sine talrige

centrale pointer og metaforer.”

»Peer Gynt« af Henrik Ibsen

i Folketeatrets opsætning.

Instrueret af Moqi Simon

Trolin. Scenografi: Eilev Skinnarmo.

Komponister og musikere:

Jullie Hjetland og Anna

Lidell. Medvirkende: Cyron

Melville, Preben Kristensen,

Anette Støvelbæk, Mathilde

Norholt, Mads Knarreborg og

Michael Brostrup.

Det blev et enestående år, hvor Verdensmålene om bæredygtig

udvikling blev vedtaget, og klimaftalen i Paris blev indgået.


Årsmagasin

VIA University College

Læreruddannelsen Skive

VIA University College

11

HARRY POTTER OG HOGWARTS FORTRYLLEDE

6.KLASSES ELEVER

Hvordan kan en narrativ ramme bruges til at skabe et

motiverende undervisningsforløb i engelsk? Og hvordan kan

fremmedsprogslæreren stilladsere såvel elevernes forståelse som

deres mundtlige sprog?

Det var nogle af de spørgsmål, som engelskstuderende fra hold EN18-

1 havde stillet sig selv og gav et bud på, da de forleden omdannede

dele af Læreruddannelsen i Skive til Harry Potters univers Hogwarts

og underviste tre 6. klasser fra Brårup Skole.

En magisk og lærerig dag! Hogwarts var i live og Harry Potter kiggede

forbi.


Årsmagasin

VIA University College

Læreruddannelsen Skive

VIA University College

13

FREMTIDENS FRILUFTSLÆRERE PÅ NORGESTUR

I uge 37 var de studerende fra specialiseringsmodulet ’Friluftslærer –

natur og udeliv’ på en seks-dages vandretur ved Lifjell i Norge.Turen

havde foruden de lærerstuderende deltagelse af pædagogstuderende,

friluftsvejlederstuderende og vejledere. Ialt 68 personer. Turen var fra

tirsdag til mandag – så med 6 overnatninger.

På turen fik de studerende bl.a. mulighed for at afprøve deres

færdigheder i basisfriluftsliv, ligesom de fik mange andre gode

lærerige oplevelser.

Det var i forbindelse med vores specialiseringsmodul, der hedder

’Friluftslærer – natur og udeliv’. Der var så studerende med fra lærer-,

pædagog- og friluftsvejlederuddannelsen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis

nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip

ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in

hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum

VOLLEYTURNERING

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto

odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue

Introdagene på Læreruddan-

duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta

nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim

placerat facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam;

Volleyturneringen est usus legentis viser hvert in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes

demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius.

Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem

consuetudium lectorum. Mirum est notare quam littera gothica,

quam nunc putamus parum claram, anteposuerit litterarum formas

En fast tradtion med stor

humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem

modo typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes in

futurum.

nelsen i Skive. Her er der high

five til volleyturnering.

år studerende med boldøje, og

mangel på samme, men også

stor kreativitet på Læreruddannelsen

i Skive.

glæde.


Årsmagasin

VIA University College

Læreruddannelsen Skive

VIA University College

15

HVEM SIGER IDRÆT ER KEDELIG?

Så er årets idrætseksaminer startet på Læreruddannelsen Skive.

VINTEROPTAG

Det er nu muligt at søge ind på

Læreruddannelsens vinteroptag

med studiestart onsdag den 7. februar

Idrætseksamen indeholder en praktisk del og en teoretisk del. I

den praktiske del er de studerende ofte kreative og gennemfører

et program med idræt og bevægelse. På billederne er det ”et

sammenstød” mellem kampsport og ordensmagten, der udspiller sig.

Sidste frist for ansøgning er fredag

den 1. februar 2019 kl. 12.00.

Info dage: 6-7. februar


Årsmagasin VIA University College

Læreruddannelsen Skive

Årsmagasin VIA University College

Læreruddannelsen Skive

17

SCENER FRA ET STUDIELIV

Portræt af en

studentermedhjælper

Navn:

Morten Fenger Kjær

Lærerstuderende hvor

og årgang:

Skive, 2. årgang

Din baggrund:

24 år, fra Sønderborg,

flyttet til Viborg i

2014, uddannet

Webintergrator i Viborg

i 2017.

Hvorfor Skive som uddannelsessted?:

For det første fordi jeg

var interesseret i friluftvejleder

modulet. Jeg valgte også

Skive fordi stedet ikke er så

stort og der ikke er så mange

mennesker som f.eks. Århus.

Transportmulighederne mellem

Viborg hvor jeg bor, og

Skive er også gode.

Linjefag og interesser:

Jeg har valgt Matematik

og Engelsk. Jeg har interesse

for teknik og IT. På læreruddannelsen

er der netop

blevet oprettet et ’makerspace

værksted. Jeg er blevet

ansat som studentermedhjælper,

og har hjulpet

med eksempelvis indretningen

og udarbejdelse af vejledninger.

Jeg havde allerede

selv købt og samlet min egen

3d printer, inden jeg kendte

til makerSpace. Jeg uddannet

Webintergrator som er en

uddannelse i at udvikle hjemmesider

og styre databaser,

så jeg har en tidligere interesse

i at arbejde med computere

og it-systemer. Jeg har

desuden været spejderleder

i mange år og min interesse

for at arbejde med børn og

unge stammer derfra.

Studentermedhjælper –

hvad kræver det?

Det kræver at man sætter

nogle timer af, både i og uden

for skoletiden til at løse de

opgaver man får. Mit job

består i både at bruge, og

vedligeholde maskinerne i

makerSpace, men lige så meget

at svare på spørgsmål

fra studerende der ønsker

at gøre brug af maskinerne.

Desuden kræver jobbet

at du har en interesse for at

lære nye ting og være nysgerrig

i forhold til de opgaver

der bliver stillet fra uddannelsesstedet.

Jeg skal nu

i gang med at programmere

en Lego MindStorm robot,

der kan bruges til udstilling

i vores MakerSpace. Det har

jeg aldrig prøvet før. Men jeg

prøver mig frem. Det hjælper

også at se nogle videoer på

nettet.

Hvad har været den største

udfordring?:

Det har helt klart været at

lærer så mange nye teknikker

at kende. Jeg har aldrig brugt

en laserskærer før. Det har

været spændende at lære de

forskellige tegneprogrammer

at kende, men det har også

været svært.

Hvad er dit råd til andre

der vil være Studentermedhjælper?:

gør det! Det er et super

relevant job, som har direkte

relation til vores videre

job som lærer i folkeskolen.

Du lærer en masse nye mennesker

at kende samt får en

masse evner og erfaring, der

kan bruges på jobbet i fremtiden.

Og, det skader jo ikke

at blive betalt for at være på

skolen, vel?

Hvor ser du dig som lærer?

I en ganske almindlig folkeskole.

Makerspace

Et makerspace er et konkret, fysisk sted/lokale, som er indrettet til, at man kan arbejde med innovation,

kreativitet og produktion; et sted med plads til at rode og eksperimentere.

Her har studerende mulighed for at realisere og fremstille egne designs og produkter, hvad enten det er

en 3D-model, eller illustration.

Idéen med et makerspace hviler på den grundtanke, at man lærer bedst, når man selv konstruerer og

bygger fysiske genstande - og gør det i fællesskab med andre. Makerspace er således et skridt mod

fremtidens skole og bygger på principperne for læring i det 21. århundrede.

Med forskellige værktøjer og maskiner er det muligt at arbejde med entreprenørskab, design, formgivning

og projektarbejde i om ikke alle, så i al fald mange fag og tværfaglige sammenhænge.


Årsmagasin VIA University College

Læreruddannelsen Skive

Årsmagasin VIA University College

Læreruddannelsen Skive

19

NU KAN DU ROLIGT ANBEFALE SKIVE TIL EN VEN ELLER

VENINDE

Skive er en af de billigste byer at bo i som studerende, viser en ny

undersøgelse fra den netbaserede sammenligningstjenste Lånio.dk.

Undersøgelsen kigger på, hvor store udgifter, de studerende står tilbage

med, når først SU’en har dækket, hvad den kan. Lånio.dk oplyser, at der

er op til 286.280 koner at spare over en fem-årig periode, og at Skive er

283.460 kroner billigere end København og dermed en del af de tre billigste

studiebyer.

- Vi har sammenlignet huslejepriserne i 36 forskellige studiebyer og slået

det sammen med studerendes forbrug over en studieaktiv periode for at se,

hvor langt SU’en rækker i de forskellige byer

og hvor store udgifter de studerende står tilbage

med. København topper, ikke overraskende, listen

over de dyreste byer at bo i som studerende, oplyser Lånio.

FLERE VIL

STUDERE I SKIVE

Sidste år lød sommeroptaget

til læreruddannelsen i

Skive på 74 ansøgere, der

havde den som førsteprioritet.

Og torsdag formiddag

kort inden ansøgningsfristens

udløb kl. 12 kunne uddannelsesleder

Henrik Nielsen konstatere

en fremgang i år på cirka 25

procent, idet antallet af ansøgninger

ligger på mellem

90 og 100.

- Jeg er fantastisk tilfreds

med så flot en fremgang. Nu

er tvivlen, om hvorvidt læreruddannelsen

bliver liggende

i Skive, væk. Det spøgelse

er manet i jorden én gang for

alle, siger Henrik Nielsen.

Fremgang på optagelsestal

til læreruddannelsen tyder

på flere studerende, Uddannelsesleder

Henrik Lundsted

Nielsen, forventer en fremgang

på 30 procent.

Læreruddannelsen ligger

meget tilfredsstillende til at

få et optag mellem 90 og 100

alene nu her til sommeroptaget

plus mellem 45 og 50 til

vinteroptaget.

- Derudover ved vi, at meget

kan se anderledes ud, når

vi når studiestart, fordi vi erfaringsmæssigt

har et stort

efteroptag i løbet af august,

siger Henrik Lundsted Nielsen.

Netop i år har VIA for første

gang oprettet såkaldte uddannelsesstationer,

hvor dele

af læreruddannelsen kan tages

i Holstebro og Randers

også.

- Derfor er det overraskende

på den positive måde med

så stor en fremgang i Skive

også, siger Henrik Lundsted

Nielsen.


Årsmagasin VIA University College

Læreruddannelsen Skive

Årsmagasin VIA University College

Læreruddannelsen Skive

21

SKOLESPORTSDAG I

SKIVE

12.april 2018 var der

Skolesport i Skive

Kommune.

Dagen skulle bruges

på idræt og fysiske

aktiviter, så her mødtes

skolesportselever,

juniorlederne,

lærerstuderende, lærere

og foreninger i Sparnord

Arena Kl. 09 – 14.

Flere end 250 skoleelever

fra 16 skoler var med. Byrådsmedlem

Jan D. Andersen,

bød eleverne velkommen

til dagen. Repræsentanter fra

Dansk Skoleidræt var også

mødt op for at se, hvordan

Skive Kommune organiserer

skoleidrætten.

Initiativtager Michael Carstens,

der også er fritidsmentor

på Ungdomsskolen-Skive,

havde som noget nyt fået

studerende med specialisering

som idrætsledere fra Læreruddannelsen

i Skive til at

hjælpe på dagen. Dermed

kunne de køre parløb med junioridrætsledere,

der gennem

mange år har hjulpet med at

få arrangementet til at køre.

Michael Carstens fortæller:

- Jeg har indtryk af, at både

læreruddannelsens idrætsledere

og junioridrætslederne

(som er skoleelever, red.),

kunne lære noget af hinanden.

Benedikte Bech Rasmussen

fra 8.b på Højslev Skole,

som til daglig er træner i Skive

AM syntes, det var spændende

at arbejde sammen

med seminariets idrætsledere

på dagen. ”Jeg fik nogle

tips, som jeg kan bruge videre”,

fortæller hun.

Michael Carstens glædede

sig ikke mindst over den

livsglæde, som strålede ud af

deltagerne.

Dagen blev dokumenteret

på film af Kim Nyholm, pædagog

fra VSD-Rødding.. Som

I kan se, var der liv og glade

dage og meget aktive folk.


Årsmagasin VIA University College

Læreruddannelsen Skive

Årsmagasin VIA University College

Læreruddannelsen Skive

23

PERSONALE- OG

STUDIETUR I KIEL OG

FLENSBORG

Læreruddannelsen

Skive var i uge 5 på

personale- og studietur

til Kiel og Flensborg.

I Landdagen i Kiel

fortalte SSWlanddagskvinde

Jette

Waldinger-Thiering om

visioner for skolen i

Slesvig-Holsten og om

mindretallets arbejde i

Landdagen.

Musikduoen

Rødkål&Sauerkraut gav

indsigtsfuld, poetisk

musikalsk satire lige fra

hjertet. Sidste punkt

i programmet var et

besøg på Duborgskolen

i Flensborg

med fortælling og

rundvisning v. skolens

elever.

OPLEVELSER I SNEEN

- IDRÆTSHOLD PÅ TUR

I uge 11 var

idrætsholdet på

studietur i sneen, hvor

turen gik til Kvitfjell i

Norge.

På turen blev der

arbejdet med at

kunne mestre skiløb

på både alpin- og

langrendsski, med et

fokus på progression,

differentiering og en

legende tilgang til

skiløb.

Et andet fokus for

turen var at blive

klogere på hvordan

man som kommende

lærer organiserer en

god skitur med sine

elever, hvilket bl.a.

blev til en snak med

Kvitfjells personale om,

hvilke muligheder og

udfordringer, der kan

være i samarbejdet

mellem danske skoler

og skisportsstederne.

Herudover var vi på

langrendstur i høj

solskin, hvor vi fik

gode naturoplevelser,

kilometer i benene og

et indblik i værdierne

i traditionelt nordisk

friluftsliv.


Årsmagasin VIA University College

Læreruddannelsen Skive

Årsmagasin VIA University College

Læreruddannelsen Skive

25

REVY

Hvert år leverer de studerende

en ofte spiddende og humoristisk

Revy. Revyen var igen i år spækket

med godt tænkte gags, flotte

skuespillerpræstationer og så er det

enormt imponerende, hvad de kan

få til at spille på en uge.

Her ser du de kvinder som på fornemmeste

vis styrede årets revy

sikkert i havn.

IDRÆTSLÆRERNES

FORUM

Idrætslærernes Forum

er oprindeligt et kursus

for Skive Kommunes

idrætslærere, som har

været afviklet siden

1990’erne.

Oprindeligt var det arrangeret

af Fagudvalg for idræt i

Skive Kommune, hvori Idrætslærerne

fra Læreruddannelsen

i Skive deltog. I dag arrangeres

dagen af Skive

Kommunes idrætskoordinator

og fritidsmentor i samarbejde

med VIAs idrætslærer. Nu er

kurset for Skive Kommunes

idrætslærere og det aktuelle

liniefagshold i idræt på VIA,

samt Idrætslederholdet, som

dog kun deltager i det indledende

oplæg.

Årets temaer var de 2 indholdsområder

’dans og udtryk’

og ’fysisk træning’. Dagen

startede med et oplæg

fra Torben Hansen fra Dansk

Skoleidræt omhandlende

hans Ph.d. om “De 5 misforståelser

om den gode idrætsundervisning”

og fortsatte i

salene med workshops med

undervisere fra dansk Skoleidræt

og Kristoffer Andersen,

VIA Skive.

Begge workshops tog udgangspunkt

i faglige mål for

faget og havde en vinkling

mod en legebaseret tilgang

samt fokus på reflektering

over didaktikken i undervisningen

og brug af idrætsfaglige

ord og begreber. Workshoppen

er tilrettelagt, så

lærerne ikke kun præsenteres

for teori og reflektering, men

at de også får sved på panden

og prøver undervisningen

i praksis.

Idrætslærernes Forum er

vigtig for kommunens lærere

og læreruddannelsens kommende

lærere, da de bliver

klogere på praksis og elevernes

læring. Idrætsfaget har

ændret sig de senere år, ikke

mindst pga. den nye prøve i

idræt, så faglig udvikling er

vigtig for idrætslærerne. Muligheden

for faglige sparring

og netværksdannelse mellem

kommunens idrætslærere og

de lærerstuderende er ikke at

underkende.

”Vi vægter samarbejdet

med VIA læreruddannelsen i

Skive højt” siger fritidsmentor

Michael Rauert Carstens.

”Ikke mindst samspillet mellem

de lærerstuderende og

idrætslærerne. I kursussammenhæng

er det givende og

udviklende for begge parter

at deltage i samme workshop.

Vi har også et skolesports-motorikkursus

i

samarbejde mellem lærere

og lærerstuderende, hvor

også store elever i folkeskolen

deltager. De studerende

møder rutinerede lærere, og

de studerende giver workshoppen

energi og entusiasme

i de fysiske aktiviteter til fælles

glæde”.


Årsmagasin VIA University College

Læreruddannelsen Skive

Årsmagasin VIA University College

Læreruddannelsen Skive

27

STUDIETUR TIL

LYSEBU, OSLO I UGE

45 2018

En flok på 25

danskstuderende

fra 1. årgang på

Læreruddannelsen i

Skive tog i uge 45 til

Oslo på Kursus.

Kurset i norsk sprog,

kultur og samfundsliv

er arrangeret af

Fondet for dansknorsk

samarbejde og

kan søges af danske

lærerstuderende.

Opholdet er på det

fine hotel Lysebu

der ligger på fjeldet

ved Holmenkollen,

ikke langt fra den

gamle skihopsbakke

Holmenkollbakken hvor

der har været afholdt

konkurrencer siden

1892.

”Fondet for dansknorsk

samarbeid” er

oprindeligt dannet

af overskuddet fra

Norgeshjælpen, en stor

dansk madindsamling

til de sultende

nordmænd under den

tyske besættelse 1940-

45. Fondets hjemsted

blev netop Lysebu, og i

taknemmelighed over

fødevarehjælpen blev

Lysebu givet i gave

som danskehjem til os

danskere.

Fondet arrangerer

kurser for danske

lærerstuderende

med det formål at

øge forståelse og

samarbejde mellem

Danmark og Norge.

Kurset bød på en række

interessante foredrag

om Norges geografi,

historie og kultur de

første par dage fra

søndag hvor vi ankom til

mandag.

Tirsdag formiddag

skulle vi lære lidt

norsk, så vi fik et

lynkursus i norsk

fonetik og ordforråd ved

Hedvig Solbakken fra

Universitetet i Oslo.

Onsdag skulle alle

studerende nemlig

undervise norske

udskolingselever i

dansk! Efter intensiv

didaktisk planlægning

tirsdag eftermiddag og

aften gik turen næste

dag til den nye og

flotte Bjørnslettaskolen

som er Oslos første

passivhusskole, altså en

bæredygtig skole der

forbruger et minimum

af energi og således fx

ikke bruger traditionelle

varme- og kølesystemer.

Efter et to timers

intensivt sprogmøde

med den norske

ungdom gik turen til

centrum. Her fik vi

først en rundvisning

på Nationalgalleriet

hvor man ud over den

store norske maler

Christian Krohg bl.a.

kan se Edward Munchs

billeder. Herefter var

der sightseeing på

egen hånd hvor mange

slog et smut forbi

Regjeringskvartalet

og 22 juli-senteret der

formidler historien om

terrorangrebet i 2011.


Årsmagasin VIA University College

Læreruddannelsen Skive

Årsmagasin VIA University College

Læreruddannelsen Skive

29

SAMARBEJDE MED

VIBORG KOMMUNE

I samarbejde med Viborg

kommune søger LU-Skive

at kvalificere og udvikle brugen

af it i folkeskolen. Der er

tale om en fireårig aftale, hvor

studerende fra læreruddannelsen

i samarbejde med lærere

fra Viborg udvikler og tester

forskellige it-didaktikker

på skoler i Viborg kommune.

En forskningsmedarbejder fra

LU-Skive/VIA er tæt involveret

i projektet. Sigtet er, at de

erfaringer der gøres hen over

de fire år, skal udmønte sig

dels i nogle generelle og begrebslige

betragtninger om

anvendelse af it i undervisningen,

og dels noget konkret inspiration,

som kan anvendes

fremadrettet i Viborg kommune

og i læreruddannelsen.

På et overordnet plan har

dansk og international forskning

slået fast, at teknologien

ikke gør nogen forskel i sig

selv. De didaktiske potentialer

ikke givet qua teknologien,

men skal udvikles, afdækkes,

fremelskes og tematiseres.

Der er givet potentialer og

folkeskolen har gennem flere

årtier betjent sig af it. Men

det er ikke særlig klart, hvad

argumenterne for den konkrete

brug er, eller hvad man

mere konkret kan bygge sine

forventninger til it i skolen på.

Det er den udfordring projektet

skriver sig ind i.

Vi er i 2018 i gang med

tredje år, hvor de samlede erfaringer

peger i retning af, at

det kan være frugtbart at arbejde

med en dynamik mellem

henholdsvis lærerens

og elevernes brug af teknologien.

Det kan understøttes

af, at forskningen har aflivet

myten om nutidens børn

som digitalt indfødte. De kan

nok være hurtige på tasterne

i forhold til sociale medier

og diverse spil, men der

er ikke nogen transfer i relation

til skolearbejdet. Dette

med at anvende it til det svære

er noget som skal læres.

I det lys bliver det interessant,

hvordan lærerne bruger

informationsteknologien

i forhold til fagene. I 2018

arbejder vi således med flipped

classroom som lærerens

formidlingsværktøj og

den nye rammesætning genren

indebærer, men også med

et særligt blik for at fremme

elevernes produktion –

deres brug af de teknologiske

muligheder til håndtering af

det svære. Dynamikken mellem

elevernes it-produktion

og lærerens digitale håndtering

af det faglige stof vil blive

yderlige undersøgt i det

videre forløb.


Årsmagasin VIA University College

Læreruddannelsen Skive

Årsmagasin VIA University College

Læreruddannelsen Skive

31

KULTURMØDE I

ENGELSKUNDERVISNINGEN

Kulturmødet spiller

en central rolle i

fremmedsprogsundervisningen

- ja, i alle fag - og én måde at

etablere et kulturmøde på er

ved at invitere gæster ind i

klassen.

2. års-engelskholdet har i en

periode undersøgt forskellige

aspekter af Indien, og i sidste

uge havde holdet besøg af

den indiske kvinde Asha Kiran,

som fortalte om og gav sit

perspektiv på livet i Indien og

sit liv pt. som indisk kvinde

i Danmark. Det var en stor

oplevelse at lytte til Asha, og

hun efterlod os alle med nye

indsigter og flere nuancer på

vores billede af Indien.

Turen bød bl.a. på foredrag

om nationale mindretal

i Europa v. Jørgen Kühl,

rektor for A.P. Møller Skolen

i Slesvig. Desuden besøg på

det historiske mindested

Marine-Ehrenmal Laboe, hertil

historiedidaktik og klip fra den

tyske filmskat.

JULETRÆSARRAN-

GEMENT FOR BØRN

OG BARNLIGE SJÆLE

Læreruddannelsen afholdt

juletræsarrangementet d. 5.12

for børn og barnlige sjæle. Der

blev sunget, danset om juletræet

og julemanden kom på

besøg. Børns glæde er altid en

vidunderlig oplevelse.

God jul.


Årsmagasin VIA University College

Læreruddannelsen Skive

Årsmagasin VIA University College

NYANSÆTTELSER

Vivian Vaio er startet som pædagogisk leder

på læreruddannelsen i Skive d. 1.4.18. Vivian

er kandidat i pædagogisk antropologi fra

DPU i Århus og har en master i uddannelse

og læring fra RUC. Før ansættelsen ved

læreruddannelsen i Skive, har Vivian arbejdet

som leder på en kommunal institution i Ikast-

Brande kommune.

LUCIAOPTOG

Den 13 december kunne studerende

på læreruddannelsen i Skive

opleve et smukt luciaoptog.

”Danmark importerede Luciaopto¬get

i efterkrigstiden. På daværende

tidspunkt orientere¬de danskerne

sig meget mod Sverige, hvor

Læreruddannelsen Skive

Luciaoptoget stammer herfra”, forklarer

Caroline Nyvang, der er forsker

ved Det Kongelige Bibliotek.

Santa Lucias helgendag faldt i

den gamle julianske kalender sam¬men

med årets korteste dag.

Dermed blev Luciaoptogene i

Sverige også en fejring af vintersol¬hverv.

Faktisk betyder ”luce” lys på ita¬liensk,

og på latin hedder der ”lux”.

Dermed bliver Lucia forbundet

med vintersolvhervsfesten.

Kilde: Københavns Universitet

God nytår og lysere tider på vej.

33

Mads Sunke Kjær Larsen er startet på

læreruddannelsen i Skive pr. 1.8.2018. Mads

er cand. mag. i Religionsvidenskab fra Århus

universitet. Mads har undervisningserfaring

fra læreruddannelsen i Ålborg og Århus.


Årsmagasin www.via.dk

Tak VIA til University alle medvirkende College for

bidrag til tekst og foto.

Læreruddannelsen Skive

Har du en historie eller ønsker du

yderligere informationer om

nyhedsbrevet kan du kontakte:

Vivian Abreu Vaio

Pædagogisk leder på Læreruddannelsen i Skive

VIA Læreruddannelsen

Professionsbachelor

VAIO@via.dk

Bjarke Steen Rasmussen

PR, Grafiker og internetsmed

Læreruddannelsen i Skive

Tlf. : +(45) 29624964

E-mail: bsr@viauc.dk

VIA University College

Daas Alle 20

DK-7800 Skive

T: +4587553207

E: TT@VIA.DK

www.via.dk

More magazines by this user
Similar magazines