Kirkeblad Forår 2020

hnsortebro

kirkeblad

Vejstrup Valgmenighed

- en fri grundtvigsk menighed

inden for folkekirkens rammer

Forår 2020

Hjem er, hvor hjertet er...


Jesus som flygtning

Jesus begynder sit liv som flygtning. Aldrig så snart fejrede vi

for nogen tid siden jul på meddelelsen om, at Guds søn er kommet

til verden, før han så igen forlader den verden, han er kommet

til. Sådan foregriber evangeliet på en måde sin afslutning

ved den tomme grav, hvor vor Herre forlader sine banemænd

på en noget mere radikal måde.

I Johannesevangeliet hedder det, at Jesus

kom til sine egne, men at hans egne ikke tog

imod ham, før det gik op for hans egne, at han

- som den afviste - alligevel ville være med

dem alle dage, indtil verdens ende. Det var

som jordens flygtning, at vor Herre vil være

med os.

Kristus sejrede i sit nederlag, og på den

måde kunne han forsone sig med sine

egne, der ikke tog imod ham.

Han havde ikke besejret dem - de havde besejret

ham - men begyndte at synge sange til ham

som den sande verdenshersker. Dén grundfortælling, den evangeliske

kerne, ja, den har magnetisk trukket den ene fortælling til

sig efter den anden. Blandt de fortællinger er så julens fortælling

om flugten til Ægypten og Herodes barnemord i Betlehem.

”Det ondes problem er

et praktisk problem.

At forsøge at begrænse

det onde er vigtigere end

at forklare, hvordan det

kom ind i verden.

Det onde er en

udfordring til os som

handlende, ikke bare

som tænkende”

Men hvorfor i alverden tog hans egne ikke imod ham - hvorfor

tog de ikke imod Jesus? Eller endnu mere forundret kunne

man spørge, hvorfor i al verden vor Herre skulle rives rundt –

på flugt i den menneskelige manege af ondskab og uforstand?

Det var simpelthen en gåde, der i dén grad

kaldte på sin forklaring. Og det fik den ved at

blive fortalt. For evangelierne er svaret. Og

svaret er, fortalt på forskellige måder, at Gud

ønskede at give sine egne noget andet at leve

og tro på end den magt, vi styrer hinandens

liv ved hjælp af. Magten ved den usikkerhed,

som vi skaber omkring hinanden, magten ved

de stemninger, vi påtvinger hinanden, magten

gennem præsteskabets monopol på at

fortolke budskaber.

I stedet for lærte Kristus sine egne at bede

(for) hinanden og Gud, så de ikke skulle være

hinandens neurotiske fortolkere. Kristus lærte

sine egne at give sig følelserne i vold for at

glæde sig med de glade og sørge med de sørgende.

Kristus lærte sine egne, at liv ikke var noget, de skulle have helligskriftens

fortolkere til at lære sig. De vidste godt selv, hvad

det drejede sig om.

2


Kristus møder ikke magt med tilsvarende magt. Han undflyer

magtdemonstrationen. Han flygter ikke for at slippe for os –

han flygter tværtimod for at være sammen med os på en anden

måde end denne verdens mægtige.

I fortællingen om flugten til Ægypten flygter Vor herre fra en

hersker, der i sit raseri mener, at han er i sin gode ret til at foranstalte

en massakre på børn. Det er en helt uhyrlig ondskab at

lægge for dagen. Og vi kunne have henvist den til psykiatrien,

hvis det ikke var, fordi den har sine uhyggelige gentagelser, der

ikke kun skrives i historiebøgerne, men også i dagens aviser.

Det er en ondskab af uforklarlige dimensioner, som skrives ind

i menneskehedens lange historie.

Den norske filosof Lars Fr. H. Svendsen, der har skrevet et digert

værk om "Ondskabens filosofi", konkluderer måske også af

samme grund sine undersøgelser med at henvise ondskabens

problem til praktiske løsninger. ”Det ondes problem er et praktisk

problem. At forsøge at begrænse det onde er vigtigere end

at forklare, hvordan det kom ind i verden. Det onde er en udfordring

til os som handlende, ikke bare som tænkende.”

Forklaringerne på en ondskab af Herodes’ dimensioner har alle

noget for sig, men de løber sur, i det øjeblik, de prøver på at

være omfattende. De fleste forklaringer af det onde er bortforklaringer,

siger filosoffen Svendsen.

Måske kan vi alligevel sige, at evangeliernes Kristus først flygter

fra den ondskab, der er begrundet med et højere formål - og

sidenhen flygter han så fra den ondskab, der hænger sammen

med mangel på almindelig menneskelig omtanke og fornuft.

Først må vor Herre flygte fra Herodes, der ser sin magt truet.

Og når den magt kan være truet af et nyfødt barn, så er det ikke,

fordi personen Herodes er truet på liv og lemmer, men fordi den

ideologi, som Herodes bygger sin magt og sin position på, er truet.

Den ondskab begås ikke med en ond hensigt eller for at være

ond; den ondskab begås i en højere sags tjeneste.

Kongeideologiens. Gennem tiderne er de største grusomheder

begået i troen på, at de i sidste ende tjente et gode; den idealistiske

ondskab. Sidenhen må vor Herre så flygte fra den form for

ondskab, som skyldes dumhed og tankeløshed - ikke manglende

intelligens, men manglende klogskab. Det var Pilatus’ og den anden

Herodes’ ondskab under den parodi af en rettergang, som de

stablede på benene af frygt for religiøs fanatisme. Jesus blev offer

for netop dén dumhed og tankeløshed, inden han flygtede for

sidste gang – altså da han forlod sin grav og steg til himmels. Det

er den form for ondskab, der er så frygtelig, fordi den er så almindelig.

Den banale ondskab, som Hannah Arendt kaldte den

i sin rapport fra processen mod Eichmann efter 2. verdenskrig.

”Problemet med Eichmann var netop, at der fandtes

så mange som ham, og at de hverken var perverterede

eller sadistiske, at de var, og fremdeles er, frygteligt og

skræmmende normale… hvilket gør det nærmest

umuligt for dem at vide eller føle, at de gør noget galt.”

G

3


Når det bliver fortalt om Jesus, at han flygtede fra ondskab, var

det for ikke at sætte sig op mod den med samme midler, som den

blev udøvet med. Han skulle netop give verden noget andet at tro

på. Og vi kan nu samle det evangeliske alternativ i troen på, at der

aldrig er noget højere formål at slås for end almindelig medmenneskelighed.

Det er det ene. Det andet er, at vi på Jesu ord kan

stole på vores sunde fornuft - og at vi skal gøre det. Ingen religionsstifter

har som Jesus tiltroet mennesker så store muligheder,

som han har gjort det. Han tiltror os vores sunde fornuft og med

dét også evnen til at skelne mellem det gode og det onde. Vi ved

det godt – vi ved godt, hvad det er, vi skal.

Nok er Jesus en flygtning på jorden. Men besøget – uanset hvor

kort det så varede - besøget har for altid ændret den verden, der

ikke tog imod ham. Vi må stadigvæk undres over vores selvsikre

tro på, at vi er i vores gode ret til at sætte os selv igennem,

og vi må stadig undre os over, at vi ikke oftere søger gode råd

hos vores sunde fornuft. Men når vi bruger den magt, som vi

har i det andet menneskes liv, til det andet menneskes bedste

- og når vi bruger vores sunde fornuft, ja så kan vi sende denne

jordens flygtning en venlig tanke – og dét kan vi i troen på, at

vi har hans og hendes forståelse og barmhjertighed, hver gang

vi har brug for en ny begyndelse. Der er ingen grund til at flygte

fra hverken os selv eller fra hinanden. Vi kan være helt til stede

i den verden, hvor flygtningen er vor Herre.


AC

Vi synger gamle danske viser

En vise vil jeg kvæde...

På Samsø var en pige...

eller Tørresnoren.

Det kunne eventuelt være nogle af de gamle viser,

vi skal glæde os sammen med på en ny viseaften.

Torsdag den 27. februar kl. 19.30 mødes vi

i kirkehuset, så kom frit frem og lad stemmerne

klinge – man bliver så glad og dejligt opløftet, når

sangens vinger bærer os gennem aftenen. Undervejs

serverer vi en lille forfriskning.

Blandt ølhunde og månestråler

I april skal vi muntre os med en 2. udgave af

”Vi synger revyviser”

– nemlig den 23. april kl. 19.30.

Mød op til en festlig og fornøjelig sangaften, hvor vi

synger viser fra revyer gennem tiderne. Her kommer

billedet af små borde med rødternede duge

frem på nethinden – men lad os nu se!!!!

De gladeste sanghilsner André

4


At rejse er at leve

– at leve er at rejse...

På flugt

– at være flygtning

I valgmenigheden er det afgørende i det daglige liv, at vi er med

til at danne konfirmanderne i et åbent fællesskab, hvor de også

selv bidrager med aktiviteter og arrangementer. Vi betragter

konfirmandforberedelsen som en uundværlig del af de unges

dannelsesrejse i deres liv, hvor dannelsesture til både ind- og

udland spiller en væsentlig rolle.

I år drager vi endnu en gang til Berlin – i år det sidste af uge

16 og en del af uge 17. Her skal vi i løbet af vores ophold besøge

mange af byens spændende steder, og søndag tager vi en

afstikker til Wittenberg, hvor vi bl.a. skal overvære gudstjenesten

i Stadtkirche St. Marien zu Wittenberg, som var den kirke,

Martin Luther og hans familie var tilknyttet. Vi besøger selvfølgelig

også Luther-Haus (museet) og skal også se den kirkedør i

Schlosskirche Wittenberg, Luther for 500 år siden slog sine 95

teser op på.

Som et led i konfirmandernes arbejde med ”På flugt – at være

flygtning” skal vi også besøge KZ-lejren Sachsenhausen, som

ligger nær ved Berlin. Vi glæder os til turen og ser også frem til

at fortælle mere om turen.

Elsemarie og AC

Årets skønne hold af konfirmander har

”På flugt – at være flygtning” som et

gennemgående tema for aktiviteterne.

Dette tema har ført os gennem en lang række oplevelser i teater,

på ture og gennem mange af de aktiviteter, der foregår hver

tirsdag her i Vejstrup.

I januar så vi således den spændende og tankevækkende forestilling

”På flugt” på BaggårdTeatret. Den gennemgående flygtninge-fortælling

i forestillingen følger Behzad Tajik, som er

flygtning fra Afghanistan og er bosat i Nyborg.

Behzad Tajik er godt 20 år gammel, og han vil komme på besøg

mandag den 13. april, hvor han vil deltage i vores gudstjeneste

kl. 14.00, og efterfølgende vil han fortælle sin historie i Kirkehuset.

Alle er meget velkomne til dette arrangement, hvor konfirmanderne

og deres forældre vil modtage en særlig indbydelse.

AC

5


På tur med Valgmenigheden

Så er vi godt i gang med planlægningen af årets ture – her er i grove træk information.

På tur med Vejstrup Valgmenighed til Aarhus

Lørdag den 21. marts 2020

”Genforeningen i Den Gamle by i Aarhus”

Denne tur er en heldagstur, med forventet afgang kl. 8.00

og hjemkomst kl. 21.30.

På tur med Vejstrup Valgmenighed til

Gyldensten Strand og Kongsdal Åben Have

Lørdag den 23. maj 2020

Besøg i en af Danmarks smukkeste og hyggeligste haver, kåret

som årets have i 2016, ”Kongsdal Åben Have”. Turen til Bogense

med forventet afgang kl. 9,30 og hjemkomst kl. 17.30.

Efterårets 5-dages tur er i støbeskeen, og vi arbejder på en tur til

det sydlige, smukke og historiske Sverige.

En del af Sverige, som jo rummer så meget dansk historie, at man

ved at bevæge sig igennem landet hele tiden bliver mindet om de

to landes fælles historie.

Det ville være til stor hjælp, hvis man allerede nu kan give en uforpligtende

tilbagemelding, om man er interesseret i en eller flere

af disse ture.

Mange turhilsner

Anne Tingager og Lene Isager

Så snart de færdige planer/priser er på plads, bliver der lagt info + tilmeldingsblanket i Kirkehuset.

Det er også en mulighed, at I sender en mail til mig på: kirkevaerge@vejstrupvalgmenighed.dk, eller

I kan ringe på telefon 40 40 26 46, så sender jeg information samt tilmelding til jer.

Påskebilleder

Sidste års nadverfejring skærtorsdag aften blev ledsaget af kunstneriske fremstillinger af Kristus.

Igen i år vil vi fejre denne særlige aften med billeder, denne gang med kunst, hvis motiver stammer fra påskeugen.

Jeg vil fortælle om udvalgte billeder, og vi vil lytte til musik og synge salmer, der knytter sig til billederne.

6


"Krigere uden våben"

- DANMARK UNDER BESÆTTELSEN

Tyske Blegdamsvej, fly over

København - 1940 1939

Danske soldater

læser avis - 1940

Kong Kristian X rider gennem

Købenshavns gader - 1940

Mindesmærke i

Slagelse

Beskrevet af digtere, tegnere og folkevid

- Akkompagneret af fællessange fra Højskolesangbogen

Torsdag d. 2. april 2020 kl. 19 - 21.30

I år er det 80 år siden, at Danmark blev besat, og det er

75 år siden, at Danmark atter blev befriet. Det vil vi gerne

markere med et arrangement, der fremhæver dem, man

kunne kalde "krigere uden våben", dvs. de, der øvede

modstand mod besættelsesmagten ved hjælp af ord og

billeder - og gennem humor, satire og fællessang.

"Krigere uden våben" er også titlen på en digtsamling,

der udkom midt under besættelsen. Anders Carlsson

vil læse en række digte af forskellige danske forfattere/

lyrikere fra denne periode.

Digtoplæsningen vil blive suppleret med kommentarer

og illustrationer fra tidens "modstandskunst" og folkevid

ved Steen Pilgaard Toft. Undervejs i forløbet vil vi synge

(fællessang) et udvalg af de sange fra Højskolesangbogen,

der falder ind under temaet.

Andre Isager akkompagnerer på klaveret. Arrangementet

slutter med digte, sange og billeder fra den nærmeste tid

efter befrielsen.

Steen Pilgaard Toft

7


Det Fælles Årsmøde

Årsmødet 2020 i foreningen af Grundtvigske Valg –

og Frimenigheder.

Med 100-året for Genforeningen kan Årsmødet naturligvis

kun ligge i Rødding og Bovlund, der er gået sammen om et

fornemt program i weekenden den 6.-7. juni.

Glæd jer til et besøg i Skibelund Krat, to aktuelle foredrag

ved Grænseforeningens Knud Erik Therkelsen og historiker

Jørn Buch, Genforeningskoncert med Zenobia og

museumsinspektør Elsemarie Dam-Jensen, og sidst, men

ikke mindst, gudstjeneste i Bovlund kirke med Sten Kaalø.

Desuden er der en dejlig festmiddag lørdag aften med diverse

indslag og solnedgangstur på højskoleengen i Rødding.

Det er vel et årsmødeprogram, som er et passende

led i fej ringen af genforeningen!

Årsskrift, program og tilmeldingsblanket ligger i kirken

inden Påske og på foreningens hjemmeside senest den 1.

april. Lad os følges ad – det bliver en festlig weekend i

det smukke Sønderjylland.

Lone A.

Helligånden holder åbent hus…

Velkommen til 2. pinsedagsgudstjeneste i Vejstrup Valgmenighed

mandag den 1. juni kl. 11.00 i fællesskab

med nabokirkerne Oure – Vejstrup – Lundeborg, Gudme

– Gudbjerg – Brudager og Hesselager.

Er vejret til sommerkjoler og stråhat, holder vi gud stjenesten

i Lunden under åben himmel med Anders Carlsson som

prædikant og med deltagelse af personalet fra alle kirkerne.

I tilfælde af regn og/eller for megen blæst er vi i kirken.

Gudstjenesten er for hele familien, og efter gudstjenesten er

der mulighed for, at man kan nyde sin medbragte frokost i

det grønne eller indendørs – og menighedsrådene er værter

for fælles kaffe/te og kagebord. Nærmere information vil

ligge på kirkernes hjemmesider i løbet af foråret.

På menighedsrådets vegne Lone Arntzen.

8


De blå

perler…

Lørdag den 15. august,

i Svendborg Forsamlingshus

Tak for hjælpen!

Det har været december med alle de dejlige arrangementer

og gudstjenester, som hører julemåneden

til.

Det har været januar, og nu er det februar – og vi har været

uden organist i alle tre måneder!

Det kan få enhver menighed til at miste humør og fodfæste,

men ikke her – for vi har været så ualmindelig privilegerede,

at flere dejlige organister er trådt hjælpende til

og har dækket alle gudstjenester med deres fine spil. Det

har været en stor glæde at lære dem at kende og at møde

så megen hjælpsomhed.

Tak til jer alle.

Også tak til vores frivillige kirkesangere, som bare kommer,

når vi har brug for hjælp, altid med godt humør og

lyst til at synge – og de er ikke bange for at blive udfordret

med nye, for nogen, ukendte salmer næsten hver gang!

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ud

for lørdag den 15. august, for netop

den dag synger vi igen i år en lang række

af Højskolesangbogens pragtfulde

sange fra kl. 9.00 til kl. 21.00.

Maratonsangdagen er delt ind i Højskolesangbogens

temaer, og hvert

tema har igen i år sin egen sangvært,

som så forestår en times fællessang.

Mange af disse værter vil være nye

ansigter i forhold til de forrige år, men

der vil også være glædelige gensyn.

Arrangementet er gratis og

udfolder sig på Lundevej i Svendborg

ved Svendborg Forsamlingshus!

AC

Lone A.

9


Velkommen til Frey Klarskov

VORES NYE ORGANIST.

Vi glæder os til at byde velkommen til vores nye organist

Frey Klarskov – og vi har bedt ham præsentere sig selv:

Jeg er musiker med baggrund i folkemusik og rytmisk

musik og har arbejdet i mange år som udøvende musiker

og underviser.

Jeg er uddannet på musikkonservatoriets folkemusiklinje

med harmonika som hovedfag. Her dykkede jeg ned

i den traditionelle danske folkemusik, både den kendte

spillemandsmusik og de ældre nodebøger med musik

fra 1700-tallet.

Desuden har jeg beskæftiget mig med

bl.a. komposition og teatermusik og

har haft job som musikskolelærer.

Privat er jeg født i (19)83,

gift med Anna, der er

er violinist og musikpædagog,

og vi har tre

børn.

Siden jeg var studerende, har jeg arbejdet i kirken på forskellig

vis, først som korsanger i Fredens Kirke (Odense),

senere som kirkesanger i den lokale kirke og selvfølgelig

som musiker til høstgudstjenester og kirkekoncerter.

Det førte alt sammen til, at jeg besluttede at

prøve kræfter med orgelet. Nu går jeg på Kirkemusikskolen

i Løgum kloster (afd. Dalum -

heldigvis) og nyder at fordybe mig i de mange

muligheder instrumentet giver.

Jeg ser frem til at sidde ved tangenterne i

Vejstrup Valgmenighed og spille nye og

gamle salmer, klassisk orgel-repertoire

og måske lidt andet godt fra min musikalske

rygsæk.

Mange gode hilsner

Frey Klarskov

10


Farvel og goddag!

I forbindelse med omlægning af både organist- og gravertimer

blev det en nødvendighed at ændre på antallet af ansatte,

således at graverstillingen i fremtiden ikke kunne bære to

ansatte. Tidligere var både graver og gravermedhjælper ansat

1.3 til 1.12 – altså var de fyret de tre vintermåneder.

Dette strider mod loven, så også af den grund var en ændring

nødvendig. Stillingen blev slået op, og alle kunne søge

jobbet, som nu lød på 30 timer om ugen alle årets måneder.

Ved fristens udløb havde vi fået 47 ansøgninger, som nøje blev

gennemgået. Fire blev udvalgt til samtale, heriblandt Henrik

Bønløkke, der som den eneste af de to tidligere ansatte havde

valgt at søge jobbet. Efter gode snakke med dem alle, var vi

ikke i tvivl – Henrik havde langt de bedste kvalifikationer.

Det betyder, at I fra 1.3.2020 igen vil møde Henrik på kirkegården.

I forbindelse med denne omlægning får vi brug for

frivillige hænder til hjælp i spidsbelastningstider og forskellige

daglige gøremål – en del har allerede meldt sig, men flere

flittige hænder kan bruges. Er du frisk på at være med på

holdet af frivillige – er du velkommen til at kontakte Lone

Arntzen på tlf. 40 25 53 82/ formand@vejstrupvalgmenighed.dk

eller undertegnede på tlf. 40 40 26 46 / kirkevaerge@vejstrupvalgenighed.dk.

Sommermødet

I midsommerens svale luft og med de første spæde rosers

favntag med sommerlyset inviteres til det årlige sommermøde,

som i år foregår søndag den 28. juni. Vi begynder

med en friluftsgudstjeneste i Lunden kl. 14.00, hvorefter

der er sammenkomst med kaffe og kage.

Sommermødet bliver i år en musikalsk stjernestund i selskab

med vores nye organist Frey Klarskov og hans hustru

Anna Aagaard, der er uddannet fra folkemusiklinjen på

Syddansk Musikkonservatorium (violin).

I tilfælde af regn og blæst rykker

vi festlighederne indendøre.


Frey Klarskov og Anna Aagaard

Foto: Ard Jongsma

AC

Vi glæder os til at høre fra jer.

Lene Isager

11


Generalforsamling/Årsmøde

Vejstrup Valgmenighed mandag den 23. marts kl. 19.00.

Palmesøndag er i år den 5. april, men palmesøndag den 21. marts 1875 er kirkens første fødselsdag, derfor

ligger vores fødselsdagsfest/årsmøde altid i sidste halvdel af marts.

Vi fejrer de mennesker, som ville noget andet og mere med

deres skole og tro, end det var muligt at få i det samfund,

som var dengang. De satte handling og vilje bag ordene, de

troede på en oplyst fremtid for de kommende generationer.

Derfor byggede de skole og kirke, også vores kirke.

Den skulle stå så længe, der var mennesker, som ville udvikle

den i den ånd, den blev bygget, og fylde den med alt

det et menneskeliv til enhver tid er, og som en menighed

rummer af fællesskab, modsætninger, behov til at udfordre

sig selv og sin tro - alene eller sammen med andre, behov

for et sted, hvor man kan være i eftertænksomhed og hvor

ingen spørgsmål er for mærkelige. Et sted, hvor musik og

ord fylder og giver mening for os alle.

Det er i hverdagen med hinanden, vi bruger de rammer, vi

skaber på generalforsamlingen – det er på generalforsamlingen,

vi skaber de åbne rammer for fremtiden.

Vel mødt.

På menighedsrådets vegne, Lone Arntzen.

12


Dagsorden ifølge vedtægterne:

Pkt. 1: Valg af ordstyrer.

Pkt. 2: Valg af stemmetællere.

Tak til Ulrich

Den første december 2019 var en skel sættende dag

for vores Ulrich Klostergaard og dermed for os alle

i Vejstrup Valgmenighed.

Pkt. 3:

Pkt. 4:

Pkt. 4 A:

Pkt. 5:

Pkt. 6:

Pkt. 7:

Pkt. 8:

Pkt. 9:

Formandens beretning.

Regnskab og budgetforslag.

Forslag til vedtægtsændringer.

Valg til menighedsrådet,

på valg er:

Lene Isager, genopstiller.

Esben Jensen, genopstiller.

Valg af suppleanter:

på valg er:

Niels Nyholm.

Mette Quist.

Inge Feldingbjerg.

Kirsten Abildskov.

Valg af revisor,

på valg er:

Bjarne Isager.

Behandling af indkomne forslag.

Eventuelt.

En fantastisk fælles rejse, som vi begyndte i påsken 2014,

nåede en station, hvor sporet deltes, og Ulrich fortsatte ad

det ene spor mod nye opgaver og musikalske udfordringer,

og vi stod lidt rådvilde tilbage på stationen uden helt at vide,

hvordan vi skulle fortsætte rejsen uden ham.

Men vi vidste én ting, og det var, at Ulrich skulle have alle

vores gode ønsker med i sit nye virke. Ulrichs positive og

lyse væsen har haft indflydelse på mere end musikken i vores

kirke. Det har styrket troen på, at det er helt fint at gå

nye veje, og at det er vigtigt at se det lange perspektiv i det,

vi gør.

Et benspænd får os til at snuble, finde balancen igen og se

mulighed for en anden sammenhæng, end den vi kender,

og dét giver lyst og energi til fornyelse - og til at tage godt

imod Ulrichs afløser, vores nye musikalske inspirationskilde.

Tak, Ulrich, for nogle dejlige,

sjove og lærerige år i selskab med dig

og alle dine talenter – og tangenter.

På menighedens vegne Lone A.

13


Formand:

Lone Arntzen,

Albjergvej 47, 5883 Oure.

tlf. 4025 5382

formand@vejstrupvalgmenighed.dk

Næstformand:

Elsemarie Hoffmann,

Vængevej 21, 5771 Stenstrup,

tlf. 6226 1843

hoffmann@postkasse.org

Kirkeværge og

Menighedsrådsmedlem:

Lene Isager,

Landevejen 82, 5882 Vejstrup,

tlf. 4040 2646,

kirkevaerge@vejstrupvalgmenighed.dk

Menighedsrådsmedlem:

Per Steen Hansen

tlf. 2175 2162

pshvejstrup@mail.tele.dk

Menighedsrådsmedlem:

Vibeke Søndergaard,

Kilenvej 19, 5883 Oure,

tlf. 6228 2318 / 2164 5586 vich.

soendergaard@gmail.com

Menighedsrådsmedlem:

Anne Tingager,

Sognevej 19, 5884 Gudme,

tlf. 2016 6570

anne@tingager.org

Menighedsrådsmedlem:

Esben Jensen,

Kirsebærvej 10, 5700 Svendborg,

tlf. 2142 9089

esben1204@gmail.com

Regnskabsfører:

Lone Poulsen,

Edelsmindevej 11, 5700 Svendborg,

tlf. 2216 9861 – efter kl. 16.00!

lone@rosagerregnskab.dk

Tak til Jakob

Jakob Øxenhave har været vores graver

siden marts 2015.

I den tid Jakob har været hos os, har vi lært

ham at kende som et betænksomt og omsorgsfuldt

menneske, som altid var imødekommende

overfor både brugere og gæster

i kirken og på kirkegården og alle os andre,

som har vores daglige gang dér. Der var kaffe

på kanden og tid til at lytte og snakke, hvis det

var dét, der var brug for.

Med sin glæde ved naturen var det også Jakob,

som sørgede for, at vi blev en del af det

gode initiativ ”Grøn Kirke”, et tiltag som skal

bringe vores arbejdsmetoder på kirkegård og

i kirke og kirkehus så meget i pagt med naturen

som muligt. Det initiativ vil vi med glæde

arbejde videre på.

På grund af den ændrede struktur i vores

medarbejdersammensætning har Jakob valgt

at se sig om efter nye muligheder. Vi har været

glade for alt det gode, Jakob har bragt

med sig, og som vi fortsat vil sætte pris på.

Vi ønsker ham alt godt i sit nye arbejdsliv og

glæder os til fortsat samvær i kirken.

På menighedens vegne Lone A.

Resultatopgørelse pr. 31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018 31.12.2019 BUDGET 2020

Kirkepenge 1.578.222,00 1.659.305,00 1.650.000,00

Kirkegårdsindtægter 49.562,50 54.909,25 53.000,00

Nedsættelser og medvirken 7.712,50 14.800,00 10.000,00

Udløbne gravstedslegater 115.333,82 110.225,00 115.000,00

Omsætning i alt 1.750.830,82 1.839.239,25 1.828.000,00

Gudstjeneste 4.800,51 9.281,18 5.500,00

Konfirmander 14.421,60 23.483,10 20.000,00

Kirkegårdsudgifter 48.632,64 42.602,78 40.000,00

Udgifter i alt 67.854,75 75.367,06 65.500,00

Lønninger 1.043.615,75 1.097.077,96 1.150.000,00

Pensioner 58.222,39 82.594,13 100.000,00

ATP-Arbg.bidr.-lønkørsel 20.650,03 39.603,99 40.000,00

Lønninger i alt 1.122.488,17 1.219.276,08 1.290.000,00

Kirkeblad - porto - Nets 60.978,00 42.387,32 45.000,00

Arrangementer 9.544,80 3.936,05 20.000,00

Møder - annoncer - kurser 3.752,40 75.585,60 25.000,00

Markedsføringsomkostninger i alt 74.275,20 121.908,97 90.000,00

Boligleje præstegården -48.434,58 -49.133,85 -49.500,00

Lejeindtægt kirkehuset -16.020,00 -3.750,00 -5.000,00

Kontor præstegården 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Ejendomsskat / forbrugsafg. 24.179,97 25.728,99 26.000,00

Forsikring 45.945,63 46.969,54 50.000,00

Bygningsvedligeholdelse 44.597,07 69.975,88 60.000,00

Gas 35.323,30 47.687,81 45.000,00

El og vand 23.273,51 19.362,61 22.000,00

Lokaleomkostninger i alt 114.864,90 162.840,98 154.500,00

Kontorhold 83.394,14 83.950,00 84.000,00

Telefon og bredbånd 9.595,75 9.565,92 9.800,00

EDB 15.303,34 12.566,20 15.000,00

Andre udgifter 33.884,96 34.711,16 32.000,00

Gebyr 2.025,00 2.566,10 2.500,00

Administrationsomkostninger i alt 144.203,19 143.359,38 143.300,00

Andre indtægter

Gaver 10.000,00 8.500,00

Kultur Ministeriet 72.468,83 71.959,10

Momskompensation 17.527,00 39.261,00

Andre indtægter 21.462,80 20.218,45 15.000,00

Andre indtægter i alt 121.458,63 139.938,55 15.000,00

Resultat før afskrivninger 348.603,24 256.425,33 99.700,00

Afskrivninger 91.599,48 91.599,48 92.000,00

Resultat før renter 257.003,76 164.825,85 7.700,00

Aktieudbytte 12.565,10 11.050,90 12.500,00

Kursregulering

Renteindtægter i alt 12.565,10 11.050,90 12.500,00

Renter og fondsudg. 102,47 0,00

Kursregulering værdipapir 8.228,40 2.614,15

Renteudgifter i alt 8.330,87 2.614,15 0,00

Periodens resultat 261.237,99 173.262,60 20.200,00

14


Suppleanter:

Niels Nyholm

nyholm.niels@gmail.com

Mette Quist

mequ@aabyskovmail.dk

Inge Feldingbjerg

abe@hotmail.com

Kirsten Abildskov

kirstenabildskov@msn.com

Valgmenighedspræst:

Anders Carlsson

Landevejen 65, 5882 Vejstrup

tlf. 6228 1081 / 4047 5919

praest@vejstrupvalgmenighed.dk

Organist:

Frey Thyrré Klarskov

Sdr. Højrupvejen 41, 5750 Ringe

tlf. 22 35 22 31

freyklarskov@gmail.com

Sangarrangør:

André Isager, Landevejen 82,

5882 Vejstrup. tlf. 2078 6187

andreas.isager@hotmail.com

Kirkesanger og musiker:

Vakant

Graver/kirketjener:

Henrik Bønløkke

tlf. 2945 9363

graver@vejstrupvalgmenighed.dk

Henvisning i øvrigt til præsten

Status pr. 31.12.2019

AKTIVER 31.12.2018 31.12.2019

Kirkebygning 250.000,00 250.000,00

Præstegård og kirkehus 2.350.000,00 2.350.000,00

Renovering af præstegård 2012 1.447.795,72 1.384.848,16

Redskabsskur 40.651,10 37.530,62

Havetraktor 30.000,24 20.000,28

Løvsuger 12.709,58 9.659,42

Lydanlæg 87.368,59 74.887,27

Anlægsaktiver i alt 4.218.525,23 4.126.925,75

Udestående bidrag 5.873,00 11.867,00

Udestående vedr. kirkegården 46.500,00 19.187,50

Andre tilgodehavender

Forudbetalt lønninger 20.512,51 21.070,32

Tilgodehavender i alt 72.885,51 52.124,82

Fynske Bank driftskonto 203.966,89 400.914,18

Fynske Bank Pedersmindelegat 148.204,07 104.594,07

Likvide midler i alt 352.170,96 505.508,25

Andelskapital FAA 1.000,00 1.000,00

Andelsindskud EDB-brugsen 5.500,00 5.500,00

Sparinv. Mellemlange obl. 475 stk 52.321,25 52.392,50

Sparinv. Lange obl. 2173 stk. 237.943,50 237.291,60

Sparinvest Korte 2905 stk. 328.991,25 326.957,75

Værdipapirer i alt 625.756,00 623.141,85

AKTIVER I ALT 5.269.337,70 5.307.700,67

PASSIVER 31.12.2018 31.12.2019

Egenkapital primo 3.578.879,62 3.840.117,61

Overskud - underskud 261.237,99 173.262,60

Egenkapital ultimo 3.840.117,61 4.013.380,21

Bundne gravstedslegater 1.117.818,18 1.037.153,18

Langfristet gæld 1.117.818,18 1.037.153,18

Beregnede feriepenge 101.667,45 50.732,47

Feriepenge 4.277,67 36.823,75

ATP 2.187,37 2.376,67

AM-bidrag 4.666,00 4.720,00

A-Skat 17.149,00 18.604,00

Moms -3.375,20 1.400,60

Petersmindelegatet 148.204,07 104.594,07

Skyldige omkostninger 36.625,55 37.915,72

Kortfristet gæld i alt 311.401,91 257.167,28

PASSIVER I ALT 5.269.337,70 5.307.700,67

Forundersøgelser ifm. ombygning 359.253,81 43.610,00

Lone Arntzen Formand

Lone Rosager Poulsen Forretningsfører

Revisionspåtegning for Vejstrup Valgmenighed regnskab 2019.

Regnskabet gennemgået. Statusposter kontrolleret. Der er taget stikprøver af driftsregnskabet.

Regnskabet er fundet i orden. Svendborg, den 4. februar 2020.

Ole Højly

Revisor

Bjarne Isager

Revisor

15


Gudstjenester og arrangementer

Marts

Århus tur Lørdag den 21. marts kl. 8.00

”Genforeningen i Den Gamle by i Århus”

Gudstjeneste søndag den 22. marts kl. 10.00

Midfaste

Generalforsamling mandag den 23. marts kl. 19.00

Årsmøde/Generalforsamling

Gudstjeneste søndag den 29. marts kl. 14.00

Mariæ bebudelse

Kulturcafé mandag den 30. marts kl. 14.30

Kirsten Lockhart

April

Aprilsang onsdag den 1. april kl. 17-18

Besættelsen torsdag den 2. april kl. 19.00

Digt og satire under besættelsen

Gudstjeneste søndag den 5. april kl. 10.00

Palmesøndag

Gudstjeneste torsdag den 9. april kl. 19.00

Skærtorsdag og ”Disciplene i kunsten”

Gudstjeneste fredag den 10. april kl. 16.00

Langfredag

Gudstjeneste søndag den 12. april kl. 10.00

Påskedag

Gudstjeneste mandag den 13. april kl. 14.00

2. påskedag ”På flugt”

Berlintur

fredag den 17. april-torsdag den 23. april

Gudstjeneste søndag den 19. april Ingen

1. søndag efter påske

Revyviseaften torsdag den 23. april kl. 19.30

Gudstjeneste søndag den 26. april kl. 10.00

2. søndag efter påske

Maj

Gudstjeneste søndag den 3. maj kl. 10.00

3. søndag efter påske

Majsang onsdag den 6. maj kl. 17-18

Gudstjeneste fredag den 8. maj kl. 10.00

St. Bededag

Konfirmation lørdag den 9. maj kl. 10.00

Gudstjeneste søndag den 10. maj kl. 19.30

4. søndag efter påske

Gudstjeneste søndag den 17. maj kl. 10.00

5. søndag efter påske

Gudstjeneste torsdag den 21. maj kl. 10.00

Kristi Himmelfart

Bogense tur Lørdag den 23. maj kl. 9.30

Gudstjeneste søndag den 24. maj kl. 10.00

6. søndag efter påske

Gudstjeneste søndag den 31. maj kl. 10.00

Pinsedag

Juni

Gudstjeneste mandag den 1. juni kl. 11.00

Fællesgudstjeneste

i Vejstrup Valgmenighed

Junisang onsdag den 3. juni kl. 17-18

Store Årsmøde

lørdag den 6. juni – søndag den 7. juni

Bovlund og Rødding Frimenigheder

Gudstjeneste søndag den 14. juni kl. 10.00

1. søndag efter trinitatis

Gudstjeneste søndag den 21. juni kl. 10.00

2. søndag efter trinitatis

Gudstjeneste søndag den 28. juni kl. 14.00

Sommermøde

”Anna Aagaard og Frey Klarskov”

Juli

Deadline: Der er deadline for indlæg til det næste kirkeblad mandag d. 8. juni

Evt. indlæg bedes stilet til: vejstrupvalgmenighed@mail.dk

– eller sendes til præstens adresse.

Redaktion: Lone Arntzen, Anders Carlsson (ansv.h.)

Kirkens gavekonto: 0815-3531266578 Mobilpay: 74225

Navne i forbindelse med dåb, konfirmation, vielser, bisættelser og begravelser:

Se Valgmenighedens hjemmeside

Julisang onsdag den 1. juli kl. 17-18

Gudstjeneste søndag den 5. juli kl. 10.00

4. søndag efter trinitatis

Gudstjeneste søndag den 12. juli kl. 10.00

5. søndag efter trinitatis

Gudstjeneste søndag den 19. juli kl. 10.00

6. søndag efter trinitatis

Gudstjeneste søndag den 26. juli kl. 10.00

7. søndag efter trinitatis

MARK & STORM GRAFISK

www.vejstrupvalgmenighed.dk

More magazines by this user
Similar magazines