spectro p5 vedligeholdelse - Sram

cdn.sram.com

spectro p5 vedligeholdelse - Sram

forhandlerens tekniske

håndbog 2000

indvendige gearnav

dansk


© Copyright SRAM Corporation 1999

Publ. No. 8011 Dk

Informationer kan blive ændret

uden forudgående varsel.

Udgivet September 1999

SRAM Technical Documentation,

Schweinfurt/Germany

EXA-Drive er varemærke registreret at S.R.L., Italien.

Shimano, HG, IG er varemærker registreret af Shimano Inc., Japa.


INDHOLDSFORTEGNELSE

INDVENDIGE GEARNAV

Forhandlerens tekniske håndbog 2000

GEARNAV OG SKIFTERE

Spectro S7 3

Spectro P5 11

Spectro T3 19

Spectro 3x7 27

SPECTRO SYSTEM KOMPONENTER

For nav 34

Hurtigspænd 34

Kranksæt 35

Tromlebremse fornav 36

Dynamo Spectrolux V6 40

Kæder – Power Chain 42

ASSISTANCE


Netværk 44

Teknisk hjælp / SRAM 2-års garanti / Reservedele 46

1


2

Forhandlerens tekniske håndbog 2000


SPECTRO S7

TEKNISKE DATA /FORUDSÆTNINGER FOR MONTERING

• Kontant og komfortabel gearskift

• Optimeret ergonomi

• Ensartet gearspredning

• Spectro design

• Mat krom finish

• Effektfuld bremse

• Minimalt krafttab

Kan leveres i flg. versioner:

Med pedalbremse, type MH 7215

Med tromlebremse, type MH 7225

Uden bremse, type MH 7205

Bemærk:

Spectro S7 nav bør ikke anvendes på

Steltandems.

Cykelstel:

Styrken skal være beregnet således, at der

ved et maks. drejningsmoment på 250 Nm

på hjulet ikke sker nogen blivende

deformation af bagstellet.

G

E

A

R

N

A

V

T

Forhandlerens tekniske håndbog 2000

A 2 max

1/2 IBM

F 2

L

IBM

F 1

C

D E

A 1 max

Varenr.

Bremse

MH 7215


Pedalbremse

MH 7225


Tromlebr. „D“

❘ —

❘ „NL“

MH 7205


Uden bremse

Indbygningsmål, IBM 130 mm 135 mm 132 mm

Aksel

Eger

Længde, L 183,4 mm 188,5 mm 183,4 mm

Gevind, T FG 10,5 FG 10,5 FG 10,5

Ø 7,3

Version med Pedalbremse, Type MH 7215

Gaffelende tykkelse A 1 maks. = 11,5 mm / A 2 maks. = 12 mm A 1 maks. = 11,5 mm / A 2 maks. = 12,2 mm A 1 maks. = 11,5 mm / A 2 maks. = 10 mm

Egerhuller 36 36 36

Egerhuls ø, Ds 3,0 mm 2,9 mm 3,0 mm

Egerhul. cirkel ø, EC 75 mm 89 mm 75 mm

Center / flangeafstand F 1 = 33 mm / F 2 = 34 mm F 1 = 34,8 mm / F 2 = 35,7 mm F 1 = 34 mm / F 2 = 34,8 mm

Gearspredning

Kæde

Finish

Total 303 %

1. gear 57 %

2. gear 68 %

3. gear 81 %

4. gear 100 %

5. gear 124 %

6. gear 148 %

7. gear 174 %

Anvendelig kædestr. 1 /2" x 1 / 8" eller 1 / 2"x 3 / 32" 1 /2" x 1 / 8" eller 1 / 2"x 3 / 32" 1 /2" x 1 / 8" eller 1 / 2"x 3 / 32"

Kædelinie, C/D/E 54 / 51 / 48 mm 55,5 / 52,5 / 49,5 mm 54 / 51 / 48 mm

Udveksling 24", 26", 28"= 1,83 – 1,90 / 20"= 1,83 – 2,00

Skifter kompatib. Spectro Grip 7 / Spectro Bandix 7

Clickbox kompatib. Clickbox S7

Tandem kompatib. — — —

Vægt 1714 g 1737 g 1556 g

Navhylster mater. Stål Aluminium Stål

Overflade Mat krom Klar lak Mat krom

R 100

➔ ➔

EC

Ds

3


4

SPECTRO S7

TEKNISKE DATA /FORUDSÆTNINGER FOR MONTERING

S

K

I

F

T

E

R

E

SPECTRO S7

MONTERING

1

2

3

4

Materiale

Spectro Grip 7 (til voksne) Spectro Bandix 7 (til børn)

Varenr. — ❘ — ❘ — ❘ — ❘ — — ❘ — ❘ —

Type skifter

Kabel

Drejehårdtag

1400 mm ❘

Drejehårdtag

1500 mm ❘ 1600 mm ❘ 1700 mm ❘ 2100 mm 1200 mm ❘ 1300 mm 1400 mm


Gear indikation Vindue Vindue

Bespænding ø 22,2 mm 22,2 mm

Lige del af styr Min. længde 150mm Min. længde 125mm

Vægt 70 g 70 g

Hus Glass filled PBT Glass filled PBT

Drejedel POM POM

Gummi på drejedel Thermoplastic elastomer, Overmolded Thermoplastic elastomer, Overmolded

Bespændignsbøjle 6060 Aluminium 6060 Aluminium

9

10

1 2

4

3

Montageværktøj

Varenr. 0582 104 000

2

1

8

5

7

6

MONTERING AF NAV

• Navet monteres med eger som normalt.

Se tabel over egerlængder.

• Støvhætte (1, fig. 1) og tandkrans (2)

påsættes griberen.

• Tandkransringen (3, fig. 2) skydes på

værktøjshylsterets kegle (4) og påsættes

griberen med den store diameter.

• Værktøjets skydehylster (5) skydes med

fjederenden over værktøjet og skubbes

i retning (6). Ringen transporteres

derved ind i indstikket i griberen.

• Værktøj aftages og ringens korrekte

position kontrolleres.

• Støvhætten (7, fig. 3) drejes således, at

de tre næser (8) sidder mellem de tre

sikninger (9) i tandkransen (10).

• Støvhætten påsættes og trykkes mod

tandkransen, indtil låsning kan fornemmes.

Tabel over egerlængder:

• Kørehjulet monteres i bagrammen.

• Kæden pålægges.

• Når hjulet er sat i baggaflen, monteres

låseskiven (1, fig. 4) udvendigt på

gaffel-enden på bremsearmsiden.

Fortandingen skal ligge an mod

gaffelenden, låsetappen skal gribe ind i

gaffelenden.

• Montér beskyttelsesbøjlen (2, fig. 5)

direkte under fastgørelsesmøtrikken på

tandhjulssiden. Tilspændingsmoment for

hætte – resp. sekskantmøtrikker ca.

30 – 40 Nm.

• Montér bremsearmsbøjlen (2, fig. 4).

Tilspændingsmoment 2 – 3 Nm.

Vigtigt:

Bremsebøjlen skal sidde fast på stellet

uden slør.

Dækbetegnelse Egerkryds Længde MH 7215/7205 Længde MH 7225

47–406 20" x 1.75 x 2 3 x 181 mm 179 mm

37–490 22" x 1 3 / 8 3 x 225 mm 222 mm

47–507 24" x 1.75 x 2 3 x 232 mm 229 mm

37–540 24" x 1 3 / 8 3 x 251 mm 248 mm

47–559 26" x 1.75 x 2 3 x 259 mm 256 mm

37–590 26" x 1 3 / 8 3 x 275 mm 272 mm

47–622 28" x 1.75 3 x 289 mm 286 mm

37–622 28"x1 3 / 8 x 1 5 / 8 3 x 289 mm 286 mm

28–622 28"x1 1 / 8 3 x 289 mm 286 mm

32–622 28"x1 5 / 8 x 1 1 / 4 3 x 289 mm 286 mm

28–630 27"x1 1 / 4 fifty 3 x 294 mm 291 mm

32–630 27" x 1 1 / 4 3 x 294 mm 291 mm

De udregnede egerlænder er vejledende værdier. Disse skal efterprøves i praksis og

tilpasses ud fra resultatet.

Forhandlerens tekniske håndbog 2000


SPECTRO S7

MONTERING

5

6

NY

7

8

9

5

6

1

7

2

3

1

4

1

2

8

Forhandlerens tekniske håndbog 2000

6

1

4

3

4

3

5

5

4

2

7

5

2 3

6

Bemærk:

• Anvender De Deres egen beskyttelsesbøjle,

må tykkelsen på fastgørelsespladen

maks. være 3 mm.

• Anvend ikke ekstra skiver.

• Der skal kunne ses min. 1 gevindgang

(4, fig. 5) foran akselmøtrikken.

MONTERING AF SKIFTER

• Skub skiftehuset (1, fig. 6) med drejedelen

på styret.

• Sæt 2 påløbsskiver (2) på.

• Skub blindhåndtaget (3) på til anslag.

• Før skiftehuset til på styret og spænd det

fast med skruen (4), unbraconøgle 3 mm,

tilspændingsmoment 1,5 Nm.

Vigtigt:

• Blindhåndtagene (venstre og højre side)

varetager en sikkerhedsfunktion og

skal være monteret således, at de ikke

kan glide af styret.

• Der må ikke anvendes smørende eller

sæbeholdige midler ved montering af

blindhåndtagene.

• Kør aldrig uden blindhåndtag: Drejedelen

kan frigøre sig fra skiftehuset og

glide af styret. Hvis drejedelen rutcher

af, kan det medføre styrt og dermed

kvæstelser.

• Undgå for lille radius ved montering af

kablet (fig. 7).

• Sidste fikseringspunkt (1, fig. 7) er på

højre kædestiver lige bag kranksættet.

Yderkablet må ikke være klemt hårdt

fast til stellet.

MONTERING AF CLICKBOX

• Sæt skiftestangen (1, fig. 8) ind i

skifterøret (2) (smør delene let i olie) og

skub den ind i akselhullet indtil anslag.

Drej slidsen (6) på skifterøret i en

position hvor den er let at se.

• Skyd fikseringsmuffen (3) med føringstappen

(4) fremad ind på navakslen –

idet de fører den indvendigt liggende tap

(5) ind i slidsen på skifterøret (6) – indtil

den går hørbart og mærkbart i indgreb.

• Drej fikseringsmuffen på aksen, indtil

føringstappen (4) peger opad.

• Skyd Clickbox (5, fig. 5) ind på navakslen

indtil anslag. Fikseringsmuffens føringstap

(4, fig. 8) griber derved ind i noten på

gearhuset. I slutpositionen strammes

finger-møtrikkerne (3, fig. 5) med hånden.

Monteringen kan udføres uafhængigt af

gearpositionen, men det fungerer bedst i

gearposition „1“.

GEARJUSTERING

• Ved indstilling af gearskiftet skal

drejegrebet altid skiftes fra 5. til 4. gear.

• Flyt pilemarkeringerne i Clickbox ruden

(5, fig. 6), ved at dreje på stilleskruen (6),

så de står over for hinanden.

MONTERING AF

TROMLEBREMSE

Vigtigt:

Brug kun bremsearm, hvor trækwirens vej

er på mindst. 15 mm og med udveksling på

mindst. 3,8.

• Modholderen (1, fig 9) med justeringsskrue

(2) og møtrik (3) monteres og

placeres i bremsepladens slids.

• Justeringsskruen skrues ca. 2 / 3 nedad og

bremsekablet fra bremsegrebet lægges

ud.

• Wirens nedre ende skydes igennem

justeringsskruen. Yderkablets nedre

ende placeres i justeringsskruen.

• Wireenden (4) trådes i gaffelstykket (5).

• Skrue (6) tilspændes en smule.

• Gaffelstykket hænges ind i bremsearmen

(7).

• Wireenden stramtrækkes med tang så

meget, at gaffelstykket stadig kan tages

af og på (vigtigt i tilfælde af hjulskift).

• Skruen (6) tilspændes.

• Er tromlebremsenavet en NL-model med

speciel arm (8), anvendes udelukkende

original Holland-bremsewire (gaffelstykket

(5) kan ikke bruges).

JUSTERING AF

TROMLEBREMSE

• Stilleskruen (2, fig. 9) skrues så langt ud,

at bremsen påløber let, når hjulet drejes.

• Håndbremsearmen trækkes flere gange

kraftigt, hvorefter stilleskruen evt. drejes

yderligere, indtil bremsen igen påløber

let.

• Sekskantmøtrikken (3) kontrasikres.

5


6

SPECTRO S7

VEDLIGEHOLDELSE

1

2

X

1

9

2

X

3

4

16

14

13

12

11

10

17

5

18

15

6

19 20

33

7 8

24

23

22

21

34

35 36

25

26 27

AFMONTERING AF

BAGHJULET

• Løsn Clickbox-fingerskruerne.

• Træk Clickbox af.

• Tag fikseringsmuffen, skifterøret og

skiftestiften ud.

• Afmontér hjulet på normal måde.

AFMONTERING AF NAVET

se fig. 1

• Tag låsering (38), tandhjul (37) og

støvdæksel (36) af på normal vis.

• Træk fikseringsmuffen (42) af (i indgreb).

• Tag skiftestiften/-røret (40/41) ud.

• Fastspænd navet med tandhjulssiden

nedad i skruestik med alu-bakker.

• Skru de to sikringsmøtrikker (1) af.

• Tag bremsearmskonus (2), kuglering (3)

og bremsecylinder (4) af.

• Træk navhylsteret (5) af (opad).

• Drej bremsekonusen (6) af det flade gevind.

• Fjern sikringsskiven (7) og påløbssskiven (8).

• Tag planethjulsholderen (9), skiven (10)

trykfjederen (11) og de tre solhjul (12, 13, 14)

af.

• Spænd navet op i akslen.

• Skru den faste konus (35) af.

• Afmontér griberen (34), trykfjederen (32),

med fjederskiven (31), den store trykfjeder

(30), kugleringen (33), gearringen

(29) og koblingshjulet (28).

• Tryk fjederen (25) sammen og fjern

skubbeklodsen (27).

37

28

38

39

29

30

31

41 42

40

32

• Træk fjederskiven (26), fjederen (25) og

fjederskiven (24) af.

• Afmontér den halvmåneformede

låseskive (23).

• Tag påløbsskiven (22) og kunststofprofilskiven

(21) af.

• Skru gevindstiften (16) (OBS! Er under

fjedertryk) ud – samt den lange trykfjeder

(17) og føringsstiften (18).

• Afmontér skubbeklodsen (19) og den

korte trykfjeder (20).

GENMONTERING AF NAVET

se fig. 1

Rengøring og smøring af delene se

„VEDLIGEHOLDELSE/SMØRING“, side 8.

• Indsæt på akslen (på siden med indv.

gevind) i rækkefølge: den korte trykfjeder

(20), skydeklods (19) – er symmetrisk,

føringsstift (18) – er symmetrisk,

den lange trykfjeder (17).

• Tryk fjedrene sammen og montér

gevindstiften (16).

• Spænd akslen op i en skruestik med

åbningen til clickboxen opad og sæt

kunststof-profilskiven (21) på med

den store diameter opad.

• Montér påløbsskiven (22) og den

halvmåneformede låseskive (23).

• Sæt fjederskiven (24), trykfjederen (25)

med 7 vindinger, fjederskiven (26) på

(montér altid indersiden af vinklen mod

fjederen).

Forhandlerens tekniske håndbog 2000


SPECTRO S7

VEDLIGEHOLDELSE

3

1

2

NY

4

NY

5

NY

6

1

4

2

2 +1 mm 88 ±0,5 mm

Forhandlerens tekniske håndbog 2000

4

5mm

1

1

5

2

3

• Tryk fjederen sammen og sæt skubbeklodsen

(27) – er symmetrisk – midt på

akslen.

• Spænd akslen op påny (med åbningen

nedad)

• Montér det store solhjul (14), med den

skrå flade opad.

• Sæt det midterste solhjul (13) på, med

den skrå flade opad.

• Montér det lille solhjul (12) – med

udsparingerne fremad; skubbeklodsen

griber ind i noten.

• Sæt den mindste trykfjeder (11) på.

• Læg den 1 mm tykke skive (10) på.

• Montér planethjulsholderen (9).

• Dette gøres ved at sætte monteringshjælpeværktøjet

(fig. 2) på planethjulsholderen

på en sådan måde, at

markeringerne (X) på de 3 planethjul og

monterings-hjælpeværktøjet passer

sammen.

• Drej planethjulsholderen og skub den

samtidig nedad over solhjulene.

• Læg påløbsskiven (8) på og montér

låseskiven (7) i indstikket.

Først nu må monteringshjælpeværktøjet

tages af.

Bemærk:

Hvis gearet ikke monteres nøjagtigt, kan

navet gå trægt. Ved kørsel skal man regne

med, at tandhjulene bliver ødelagt.

• Spænd akslen op igen (åbningen til

clickboxen igen opad).

• Montér koblingshjulet (28) med

medbringerskiven nedad.

• Skub gearringen (29) ind over koblingshjulet.

• Sæt den store fjeder (30) på.

• Læg den største kuglering (33) på med

kuglerne nedad.

• Sæt fjederskiven (31) på (montér altid

indersiden af vinklen mod fjederen).

• Montér trykfjederen (32) med 12 vindinger.

• Sæt griberen (34) på – tryk den nedad.

• Skru den faste konus (35) på indtil

anslag, tilspændingsmoment 20 Nm.

• Spænd akslen op igen (åbningen til

clickboxen igen nedad).

• Skru bremsekonusen (6) på det flade

gevind.

• Montér navhylsteret – med en let

drejning til venstre over spærrepalerne.

• Isæt bremsekappen (4) – holdetappene

opad –, herunder skal bremsekonusens

friktionsfjeder gribe ind i bremsekappens

slids.

• Ilæg kugleringen (3) (med kuglerne nedad).

Sæt bremsekonusen (2) på, idet De

drejer til højre, indtil holdepalerne går i

indgreb.

• Skru sikringsmøtrikkerne (1) på, justér

lejet så det er slørfrit, og spænd kontra

på møtrikkerne med 15 – 20 Nm.

Bemærk:

Demontering og montering af navtyperne

MH 7205 / MH 7225 foretages analogt med

ovenstående. Forskel: I stedet for bremsekapape/-konus,

er der her på planthjulsholderen

monteret en spærrepalholder.

Fastgjort med en låsering – uden fladge

SKIFT AF GEARKABEL

Afmontering af gearkabel:

• Sæt gearvælgeren i gearstilling „1“.

• Løsn fastgørelsesskruen (1, fig. 3) på

skifter, skub skiftehuset med drejedelen

et stykke i retning af styrets midte. (Ved

pladsmangel kan bremsegrebet ligeledes

løsnes og flyttes.)

• Adskil skiftehuset (2) og drejedelen (3)

ved at trække dem fra hinanden – ud af

fortandingen – ud af fortandingen.

• Skru skruen (1, fig. 4) ud og tag dækslet

(2) af.

• Træk gearkablet og klemskruen (1, fig. 6)

op, løsn klemmen og træk klemstykket af

kablet.

• Skub wireniplen ud af føringen (4, fig. 3)

og træk inderwiren ud.

Montering af gearkabel:

• Sæt in ny inderwire i, skub den gennem

yderkablet og træk wireniplen ind i

føringen.

• Saml skiftehus og drejedel igen og pres

dem sammen så de går i indgreb (fig. 3).

• Sæt klemskruen (1, fig. 5) på i en afstand

af 88 mm, spænd den med 1,5 Nm og

afkort wireenden til 2 – 3 mm.

• Sæt klemskruen (1, fig. 6) i, så den

skruehoved ikke synlig og læg gearkablet

omkring holdecylinderen

(opviklingsretning til venstre).

• Sæt justérskruens (2) firkantmøtrik ind i

huset og skru fingerskruen helt til.

Bemærk:

Til indstilling af afstanden mellem klemskrue

og justérskrue kan der avendes et

ny indstillingsstykke.

(Varenr. 65 0324 105 001)

GEARJUSTERING

• Ved indstilling af gearskiftet skal drejegrebet

altid skiftes fra 5. til 4. gear.

• Flyt pilemarkeringerne i Clickbox ruden

(4, fig. 4), ved at dreje på stilleskruen (5),

så de står over for hinanden.

7


8

SPECTRO S7

VEDLIGEHOLDELSE

7

2

3

11

1

10 9

4

5

6

8

7

TROMLEBREMSE

Montering (resp. udskifting) af bremseholder:

• Læg påløbsskiven (8, fig. 7) over akslen

på indstillingskonusen og indsæt den

komplette bremseholder. Læg skiven (9)

og afstandsbøsningen (10) på og skru

låsemøtrikken (11)på.

• Tryk bremsearmen (7) helt ind og hold

den fast, så bremsebakkerne centreres i

bremsetromlen – spænd låsemøtrikken

med et tilspændingsmoment på 15 – 20 Nm.

JUSTERING AF

TROMLEBREMSE

• Stilleskruen (2, fig. 7) skrues så langt ud,

at bremsen påløber let, når hjulet drejes.

• Håndbremsearmen trækkes flere gange

kraftigt, hvorefter stilleskruen evt. drejes

yderligere, indtil bremsen igen påløber let.

• Sekskantmøtrikken (3) kontrasikres.

• Gentag justeringen, når bremsevirkningen

efter længere tids brug aftager,

resp. når bremsegrebet kan trækkes helt

ind til styrehåndtaget.

VEDLIGEHOLDELSE /

SMØ RING

Spectro S7 er selvsmørende og under

normale omstændigheder vedligeholdelsesfrit.

Ved særlig kraftig belastning af bremsen

kan dens virkning blive for kraftig. I så

fald skal bremsecylinderen smøres med

specialfedt (Varenr. 0368 135 101). Er bremsebelægningen

slidt (trapezmønstreret er

næsten slidt helt ned), skal den udskiftes.

Rengøring af dele efter afmontering:

• Alle dele – bortset fra planethjulsholderen

– kan affedtes i et rensebad.

• Planethjulsholderen må kun rengøres

udvendigt med en pensel for ikke at affedte

planethjulslejerne.

Smøring af delene:

• Ved smøring af lejerne på planethjulssættene

stilles planethjulsholderen på

kronen og 2 – 3 dråber olie dryppes på

lejeboltene, idet planethjulene drejes

imens, så lejerne bliver smurt overalt.

Akslen smøres gennem akselboringen

og akselslidsen, udvendigt smøres den

med et tyndt lag fedt.

• Solhjul smøres indvendigt, fortandingen

fedtsmøres udvendigt (tandhullerne fyldes).

• Den udvendige fortanding og medbringerskiven

på koblingshjulet smøres, hullet

på højre og venstre side smøres med

lidt fedt.

• Kom ikke fedt på gearringen, smør kun

spærrepallommerne.

• Smør boringen på bremsekonusen og

friktionsfjederen med fedt.

• Smør boringen på bremsekonusen og

fiktionsfjederen med fedt.

• Smør bremsecylinderen ind i fedt ind- og

udvendigt.

• Smør navhylsterkuglebanerne med fedt.

Fyld bremsearmskonusen med en

fedtreserve til bremsen.

Bemærk:

• Under rengøring må gearnavene ikke

behandles med vand under tryk (f.eks.

en hård vandstråle, højtryksrenser, osv.)

– indtrængende vand vil kunne føre til

funktionsfejl.

• Hvis cyklen ikke skal bruges i længere

tid, skal gearvælgeren sættes i 1. gear

for at aflaste systemet.

FEJLCHECKLISTE

Fejl

Skifte

problemer

Pedalerne

trækkes

med fremad

i friløb

Navet

blokerer

under

bremsning

Årsag

Defekt kabel

Forkert

justeret gear

Indlæg under

akselmøtrikken

for stor.

For stram

lejejustering

Løse låsemøtrikker

Kæden for

stram

Bremsecylinderen

Forhandlerens tekniske håndbog 2000

Afhjælpning

Udskift kabel

Gear

justeres

Der skal

kunne ses

min. 1 gevindgang

foran

akselmøtrikken

Foretag ny

justering af

lejet

Stram låsemøtrikkerne

(15 – 20 Nm)

Løsn kæden

Udvask navhylstret,

smør

bremsecylin

deren, udskift

bremsecylinderen


SPECTRO S7

VEDLIGEHOLDELSE

Forhandlerens tekniske håndbog 2000

9


10

Forhandlerens tekniske håndbog 2000


SPECTRO P5

TEKNISKE DATA /FORUDSÆTNINGER FOR MONTERING

• Kontant og komfortabel gearskift

• Optimeret ergonomi

• Ensartet gearspredning

• Spectro design

• Mat krom finish

• Effektfuld bremse

• Minimalt krafttab

Kan leveres i flg. versioner:

Med pedalbremse, type MH 5215

Med tromlebremse, type MH 5225

Uden bremse, type MH 5205

Bemærk:

Kun Spectro P5 uden bremse (type

MH 5205) kan anbefales til Tandem brug.

Cykelstel:

Styrken skal være beregnet således, at der

ved et maks. drejningsmoment på 250 Nm

på hjulet ikke sker nogen blivende

deformation af bagstellet.

G

E

A

R

N

A

V

T

Forhandlerens tekniske håndbog 2000

A 2 max.

1/2 IBM

F 2

L

IBM

F 1

C

D

E

A 1 max.

MH 5215 MH 5225 MH 5205

Varenr. — ❘ — — ❘ — ❘ — —

Bremse Pedalbremse Tromlebr. „D“ ❘ „NL“ ❘ „NL“ Uden bremse

Indbygningsmål, IBM 122 mm 126 mm 122 mm

Aksel

Eger

Længde, L

Gevind, T

175 mm

FG 10,5 ❘ FG 10,5 fortand. fastekonus

179 mm

FG 10,5

175 mm

FG 10,5

Gaffelende tykkelse A1 max. = 11,5 mm / A2 max. = 11,5 mm A1 max. = 11,5 mm / A2 max. = 12,5 mm A1 max. = 11,5 mm / A2 max. = 10,5 mm

Egerhuller 36 36 36

Egerhuls ø, Ds 3,0 mm 2,9 mm 3,0 mm

Egerhul. cirkel ø, EC 75 mm 89 mm 75 mm

Center / flangeafstand F 1 = 28,5 mm / F 2 = 29,5 mm F 1 = 30,5 mm / F 2 = 29,5 mm F 1 = 29 mm / F 2 = 29 mm

Gearspredning

Kæde

Finish

Total 251 %

1. gear 63 %

2. gear 78 %

3. gear 100 %

4. gear 128 %

5. gear 158 %

Anvendelig kædestr. 1 /2" x 1 / 8" eller 1 / 2"x 3 / 32" 1 /2" x 1 / 8" eller 1 / 2"x 3 / 32" 1 /2" x 1 / 8" eller 1 / 2"x 3 / 32"

Kædelinie, C/D/E 49 / 45,5 / 43 mm 51,5 / 48,5 / 45,5 mm 49 / 45,5 / 43 mm

Udveksling 24", 26", 28"= 1,8 – 1,9 / 20"= 1,8 – 2,0

Skifter kompatib. Spectro Grip 5 / Spectro Bandix 5

Clickbox kompatib. Clickbox P5

Tandem kompatib. — — ●

Vægt 1495 g 1536 g 1330 g

Navhylster mater. Stål Aluminium Stål

Overflade Mat krom Klar lak ❘ Klar lak ❘ Sort lak Mat krom

Ø 7,3

Version med Pedalbremse, Type MH 5215

➔ ➔

R 100

EC

Ds

11


SPECTRO P5

TEKNISKE DATA /FORUDSÆTNINGER FOR MONTERING

S

K

I

F

T

E

R

E

SPECTRO P5

MONTERING

12

1

2

3

4

Materiale

9

10

1 2

4

3

Montageværktøj

Varenr. 0582 104 000

2

1

8

5

7

Spectro Grip 5 (til voksne) Spectro Bandix 5 (til børn)

Varenr. — ❘ — ❘ — ❘ — ❘ — ❘ — ❘ — — ❘ — ❘ —

Type skifter

Kabel

Drejehårdtag

1400 mm

Drejehårdtag

❘ 1500 mm ❘ 1600 mm ❘ 1700 mm ❘ 1800 mm ❘ 2000 mm ❘ 2300 mm 1200 mm ❘ 1300 mm 1400 mm


Gear indikation Vindue Vindue

Bespænding ø 22,2 mm 22,2 mm

Lige del af styr Min. længde 150mm Min. længde 125mm

Vægt 70 g 70 g

Hus Glass filled PBT Glass filled PBT

Drejedel POM POM

Gummi på drejedel Thermoplastic elastomer, Overmolded Thermoplastic elastomer, Overmolded

Bespændignsbøjle 6060 Aluminium 6060 Aluminium

6

MONTERING AF NAV

• Navet monteres med eger som normalt.

Se tabel over egerlængder.

• Støvhætte (1, fig. 1) og tandkrans (2)

påsættes griberen.

• Tandkransringen (3, fig. 2) skydes på

værktøjshylsterets kegle (4) og påsættes

griberen med den store diameter.

• Værktøjets skydehylster (5) skydes med

fjederenden over værktøjet og skubbes

i retning (6). Ringen transporteres

derved ind i indstikket i griberen.

• Værktøj aftages og ringens korrekte

position kontrolleres.

• Støvhætten (7, fig. 3) drejes således, at

de tre næser (8) sidder mellem de tre

sikninger (9) i tandkransen (10).

• Støvhætten påsættes og trykkes mod

tandkransen, indtil låsning kan fornemmes.

Tabel over egerlængder:

• Kørehjulet monteres i bagrammen.

• Kæden pålægges.

• Når hjulet er sat i baggaflen, monteres

låseskiven (1, fig. 4) udvendigt på

gaffel-enden på bremsearmsiden.

Fortandingen skal ligge an mod

gaffelenden, låsetappen skal gribe ind i

gaffelenden.

• Montér beskyttelsesbøjlen (2, fig. 5)

direkte under fastgørelsesmøtrikken på

tandhjulssiden. Tilspændingsmoment for

hætte – resp. sekskantmøtrikker ca.

30 – 40 Nm.

• Montér bremsearmsbøjlen (2, fig. 4).

Tilspændingsmoment 2 – 3 Nm.

Vigtigt:

Bremsebøjlen skal sidde fast på stellet

uden slør.

Dækbetegnelse Egerkryds Længde MH 5215/5205 Længde MH 5225

47–406 20" x 1.75 x 2 3 x 181 mm 179 mm

37–490 22" x 1 3 / 8 3 x 225 mm 222 mm

47–507 24" x 1.75 x 2 3 x 232 mm 229 mm

37–540 24" x 1 3 / 8 3 x 251 mm 248 mm

47–559 26" x 1.75 x 2 3 x 259 mm 256 mm

37–590 26" x 1 3 / 8 3 x 275 mm 272 mm

47–622 28" x 1.75 3 x 289 mm 286 mm

37–622 28"x1 3 / 8 x 1 5 / 8 3 x 289 mm 286 mm

28–622 28"x1 1 / 8 3 x 289 mm 286 mm

32–622 28"x1 5 / 8 x 1 1 / 4 3 x 289 mm 286 mm

28–630 27"x1 1 / 4 fifty 3 x 294 mm 291 mm

32–630 27" x 1 1 / 4 3 x 294 mm 291 mm

De udregnede egerlænder er vejledende værdier. Disse skal efterprøves i praksis og

tilpasses ud fra resultatet.

Forhandlerens tekniske håndbog 2000


SPECTRO P5

MONTERING

5

6

NY

7

8

9

5

1

6

7

2

3

4 3

1

1

2

Forhandlerens tekniske håndbog 2000

8

1

4

6

3

4

5

2 3

4

5

2

6

7

5

Bemærk:

• Anvender De Deres egen beskyttelsesbøjle,

må tykkelsen på fastgørelsespladen

maks. være 3 mm.

• Anvend ikke ekstra skiver.

• Der skal kunne ses min. 1 gevindgang

(4, fig. 5) foran akselmøtrikken.

MONTERING AF SKIFTER

• Skub skiftehuset (1, fig. 6) med drejedelen

på styret.

• Sæt 2 påløbsskiver (2) på.

• Skub blindhåndtaget (3) på til anslag.

• Før skiftehuset til på styret og spænd det

fast med skruen (4), unbraconøgle 3 mm,

tilspændingsmoment 1,5 Nm.

Vigtigt:

• Blindhåndtagene (venstre og højre side)

varetager en sikkerhedsfunktion og

skal være monteret således, at de ikke

kan glide af styret.

• Der må ikke anvendes smørende eller

sæbeholdige midler ved montering af

blindhåndtagene.

• Kør aldrig uden blindhåndtag: Drejedelen

kan frigøre sig fra skiftehuset og

glide af styret. Hvis drejedelen rutcher

af, kan det medføre styrt og dermed

kvæstelser.

• Undgå for lille radius ved montering af

kablet (fig. 7).

• Sidste fikseringspunkt (1, fig. 7) er på

højre kædestiver lige bag kranksættet.

Yderkablet må ikke være klemt hårdt

fast til stellet.

MONTERING AF CLICKBOX

• Sæt skiftestangen (1, fig. 8) ind i skifterøret

(2) (smør delene let i olie) og skub

den ind i akselhullet indtil anslag. Pres

let på skiftestangen, der er forsynet med

en gevinddel, og skru den i med uret,

indtil den atter kan bevæges i aksial retning.

Drej slidsen på skifterøret i en position

hvor den er let at se.

• Skyd fikseringsmuffen (3) med føringstappen

(4) fremad ind på navakslen –

idet de fører den indvendigt liggende tap

(5) ind i slidsen på skifterøret (6) – indtil

den går hørbart og mærkbart i indgreb.

• Drej fikseringsmuffen på aksen, indtil

føringstappen (4) peger opad.

• Skyd Clickbox (5, fig. 5) ind på navakslen

indtil anslag. Fikseringsmuffens føringstap

(4, fig. 8) griber derved ind i noten på

gearhuset. I slutpositionen strammes

finger-møtrikkerne (3, fig. 5) med hånden.

Monteringen kan udføres uafhængigt af

gearpositionen, men det fungerer bedst i

gearposition „2“.

GEARJUSTERING

• Ved indstilling af gearskiftet skal

drejegrebet altid skiftes fra 4. til 3. gear.

• Flyt pilemarkeringerne i Clickbox ruden

(5, fig. 6), ved at dreje på stilleskruen (6),

så de står over for hinanden.

MONTERING AF

TROMLEBREMSE

Vigtigt:

Brug kun bremsearm, hvor trækwirens vej

er på mindst. 15 mm og med udveksling på

mindst. 3,8.

• Modholderen (1, fig 9) med justeringsskrue

(2) og møtrik (3) monteres og

placeres i bremsepladens slids.

• Justeringsskruen skrues ca. 2 / 3 nedad og

bremsekablet fra bremsegrebet lægges

ud.

• Wirens nedre ende skydes igennem

justeringsskruen. Yderkablets nedre

ende placeres i justeringsskruen.

• Wireenden (4) trådes i gaffelstykket (5).

• Skrue (6) tilspændes en smule.

• Gaffelstykket hænges ind i bremsearmen

(7).

• Wireenden stramtrækkes med tang så

meget, at gaffelstykket stadig kan tages

af og på (vigtigt i tilfælde af hjulskift).

• Skruen (6) tilspændes.

• Er tromlebremsenavet en NL-model med

speciel arm (8), anvendes udelukkende

original Holland-bremsewire (gaffelstykket

(5) kan ikke bruges).

JUSTERING AF

TROMLEBREMSE

• Stilleskruen (2, fig. 9) skrues så langt ud,

at bremsen påløber let, når hjulet drejes.

• Håndbremsearmen trækkes flere gange

kraftigt, hvorefter stilleskruen evt. drejes

yderligere, indtil bremsen igen påløber

let.

• Sekskantmøtrikken (3) kontrasikres.

13


SPECTRO P5

VEDLIGEHOLDELSE

14

1

2

X

9

10

11

X

14

1

12

15

16

2

13

17

3

18

4

19

20 21

30

5

22 23

24

31

32 33

6

25

7 8

34

26

36

35

AFMONTERING AF

BAGHJULET

• Løsn Clickbox-fingerskruerne.

• Træk Clickbox af.

• Tag skiftestangen/-røret ud. Ved afmontering

af begge dele skal skiftestangen

trækkes ud og skrues ud i retning mod

uret.

• Afmontér hjulet på normal måde.

AFMONTERING AF NAVET

se fig. 1

• Afmontér låsering (35), tandhjul (34) og

støvdæksel (33).

• Træk fikseringsmuffen (41) af (i indgreb).

• Tag skiftestangen/-røret (40/39) ud. Ved

afmontering af begge dele skal skiftestangen

trækkes ud og skrues ud i retning

mod uret.

• Spænd navet op i en skruestik på de to

flade akselsider og med tandhjulssiden

nedad.

• Skru de to låsemøtrikker (1) af.

• Afmontér bremsearmskonus (2), kuglering

(3) og bremsecylinder (4).

• Træk navhylsteret (5) af (opad)

• Drej bremsekonusen (6) af det flade gevind

• Fjern låseskiven (7) og påløbssskiven (8).

• Afmontér planethjulsholderen (9) og

påløbsskiven (10).

• Vend derefter navet i skruestikken.

• Skru den faste konus (32) af.

• Afmontér griberen (31), trykfjederen (29),

den store trykfjeder (27) og kugleringen (30).

37

27

38

28

39

29

40

41

• Træk gearringen (26) og koblingshjulet

(25) af og tag fjederskiven (23) ud af

koblingshjulet.

• Afmontér skubbeklodsen (24) – tryk

fjederen sammen. Tag fjederen (22) og

de to fjederdækslet (23/21) af.

• Afmontér låseskiven (20), skiven (19),

den kegleformede trykfjeder (18) og det

store solhjul (12).

• Vend akslen i skruestikken (skubbeklodsen

synlig).

• Skru gevindstiften (14) (OBS! Er under

fjedertryk) ud og afmontér lange trykfjeder

(15), føringsbolten (16) og skubbeklodsen

(17).

• Afmontér det lille solhjul (11).

GENMONTERING AF NAVET

se fig. 1

Rengøring og smøring af delene se

„VEDLIGEHOLDELSE/SMØRING“, side 16.

• Spænd akslen op med det indvendige

gevind opad.

• Montér det lille solhjul (11) med kronefortandingen

fremad.

• Sæt skubbeklodsen (17) i langhullet (føres i

siden ved at blive skruet ind i solhjulet).

• Montér bolten (16) og derefter fjederen

(15) på akslen og skru gevindstiften (14)

i, så den flugter med akslen.

• Vend akslen i skruestikken.

• Montér det store solhjul (12) (er symmetrisk).

Sæt den kegleformede trykfjeder

(18) på med den store diameter fremad.

Forhandlerens tekniske håndbog 2000


SPECTRO P5

VEDLIGEHOLDELSE

3

1

2

NY

4

NY

5

NY

6

2 +1 mm 82 ±0,5 mm

1

4

2

4

5mm

Forhandlerens tekniske håndbog 2000

1

1

5

2

3

• Tryk fjederen sammen, montér skiven

(19) og låseringen (20).

• Montér fjederskive (21), trykfjederen (22)

med 7 vindinger og det andet

fjederdækslet (23) (montér altid indersiden

af vinklen mod fjederen).

• Tryk fjederen sammen og sæt skubbeklodsen

(24) – er symmetrisk – midt i

langhullet.

• Montér koblingshjulet (25) med

medbringerskive nedad.

• Montér fjederskiven (28) for trykfjederen

(montér altid indersiden af vinklen mod

fjederen).

• Sæt gearringen (26) over fortandingen

på koblingshjulet.

• Montér kugleringen (30) på gearringen

med kuglerne nedad.

• Sæt den store trykfjeder (27) på gearringen.

• Montér trykfjederen med 13 vindinger

(29) på akslen (støtter på fjederskiven i

koblingshjulet).

• Sæt griberen (31) på, pres den nedad og

skru den faste konus (32) på indtil

anslag. Tilspændingsmoment 20 Nm.

• Vend navet i skruestikket.

• Sæt påløbsskiven (10) på og montér planethjulsholderen

(9).

Hertil: Sæt monterings-hjælpe-værktøjet

(fig. 2) på planetshjulsholderen på en

sådan måde, at markeringerne (X) på de

tre små planethjul og på monteringshjælpeværktøjet

flugter.

• Sæt planethjulsholderen på, sæt

påløbsskiven (8) på og montér låseskiven

(7) i indstikket.

Først nu må monteringshjælpeværktøjet

tages af.

Bemærk:

Hvis gearet ikke monteres nøjagtigt, kan

navet gå trægt. Ved kørsel skal man regne

med, at tandhjulene bliver ødelagt.

• Spænd akslen op igen (åbningen til

clickboxen igen opad).

• Montér koblingshjulet (28) med

medbringerskiven nedad.

• Skub gearringen (29) ind over koblingshjulet.

• Sæt den store fjeder (30) på.

• Læg den største kuglering (33) på med

kuglerne nedad.

• Sæt fjederskiven (31) på (montér altid indersiden

af vinklen mod fjederen).

• Montér trykfjederen (32) med 12 vindinger.

• Sæt griberen (34) på – tryk den nedad –

skru den faste konus (35) på indtil anslag,

tilspændingsmoment 20 Nm.

• Spænd akslen op igen (åbningen til

clickboxen igen nedad)

• Skru bremsekonusen (6) på det flade gevind.

• Montér navhylsteret – med en let drejning

til venstre over spærrepalerne

• Isæt bremsekappen (4) – holdetappene

opad –, herunder skal bremsekonusens

friktionsfjeder gribe ind i bremsekappens

slids.

• Ilæg kugleringen (3) (med kuglerne

nedad). Sæt bremsekonusen (2) på, idet

De drejer til højre, indtil holdepalerne

går i indgreb.

• Skru sikringsmøtrikkerne (1) på, justér

lejet så det er slørfrit, og spænd kontra

på møtrikkerne med 15 – 20 Nm.

Bemærk:

Demontering og montering af navtyperne

MH 5205 / MH 5225 foretages på samme

måde. Forskel: I stedet for bremsekapape/

-konus, er der her på planthjulsholderen

monteret en spærrepalholder. Fastgjort

med en låsering – uden fladgevind.

SKIFT AF GEARKABEL

Afmontering af gearkabel:

• Sæt gearvælgeren i gearstilling „1“.

• Løsn fastgørelsesskruen (1, fig. 3) på

skifter, skub skiftehuset med drejedelen

et stykke i retning af styrets midte.

(Ved pladsmangel kan bremsegrebet

ligeledes løsnes og flyttes.)

• Adskil skiftehuset (2) og drejedelen (3)

ved at trække dem fra hinanden – ud af

fortandingen – ud af fortandingen.

• Skru skruen (1, fig. 4) ud og tag dækslet (2) af.

• Træk gearkablet og klemskruen (1, fig. 6)

op, løsn klemmen og træk klemstykket af

kablet.

• Skub wireniplen ud af føringen (4, fig. 3)

og træk inderwiren ud.

Montering af gearkabel:

• Sæt in ny inderwire i, skub den gennem

yderkablet og træk wireniplen ind i

føringen.

• Saml skiftehus og drejedel igen og pres

dem sammen så de går i indgreb (fig. 3).

• Sæt klemskruen (1, fig. 5) på i en afstand

af 82 mm, spænd den med 1,5 Nm og afkort

wireenden til 2 – 3 mm.

• Sæt klemskruen (1, fig. 6) i, så den skruehoved

ikke synlig og læg gearkablet

omkring holdecylinderen (opviklingsretning

til venstre).

• Sæt justérskruens (2) firkantmøtrik ind i

huset og skru fingerskruen helt til.

Bemærk:

Til indstilling af afstanden mellem klemskrue

og justérskrue kan der avendes et

ny indstillingsstykke.

(Varenr. 65 0324 105 001)

GEARJUSTERING

• Ved indstilling af gearskiftet skal drejegrebet

altid skiftes fra 4. til 3. gear.

• Flyt pilemarkeringerne i Clickbox ruden

(4, fig. 4), ved at dreje på stilleskruen (5),

så de står over for hinanden.

15


SPECTRO P5

VEDLIGEHOLDELSE

16

7

2

3

11

1

10 9

4

5

6

8

7

TROMLEBREMSE

Montering (resp. udskifting) af bremseholder:

• Læg påløbsskiven (8, fig. 7) over akslen

på indstillingskonusen og indsæt den

komplette bremseholder. Læg skiven (9)

og afstandsbøsningen (10) på og skru

låsemøtrikken (11)på.

• Tryk bremsearmen (7) helt ind og hold

den fast, så bremsebakkerne centreres i

bremsetromlen – spænd låsemøtrikken

med et tilspændingsmoment på 15 – 20 Nm.

JUSTERING AF

TROMLEBREMSE

• Stilleskruen (2, fig. 7) skrues så langt ud,

at bremsen påløber let, når hjulet drejes.

• Håndbremsearmen trækkes flere gange

kraftigt, hvorefter stilleskruen evt. drejes

yderligere, indtil bremsen igen påløber

let.

• Sekskantmøtrikken (3) kontrasikres.

• Gentag justeringen, når bremsevirkningen

efter længere tids brug aftager,

resp. når bremsegrebet kan trækkes helt

ind til styrehåndtaget.

VEDLIGEHOLDELSE /

SMØ RING

Spectro P5 er selvsmørende og under

normale omstændigheder vedligeholdelsesfrit.

Ved særlig kraftig belastning af bremsen

kan dens virkning blive for kraftig. I så

fald skal bremsecylinderen smøres med

specialfedt (Varenr. 0368 135 101). Er bremsebelægningen

slidt (trapezmønstreret er

næsten slidt helt ned), skal den udskiftes.

Rengøring af dele efter afmontering:

• Alle dele – bortset fra planethjulsholderen

– kan affedtes i et rensebad.

• Planethjulsholderen må kun rengøres

udvendigt med en pensel for ikke at affedte

planethjulslejerne.

Smøring af delene:

• Ved smøring af lejerne på planethjulssættene

stilles planethjulsholderen på

kronen og 2 – 3 dråber olie dryppes på

lejeboltene, idet planethjulene drejes

imens, så lejerne bliver smurt overalt.

Akslen smøres gennem akselboringen

og akselslidsen, udvendigt smøres den

med et tyndt lag fedt.

• Solhjul smøres indvendigt, fortandingen

fedtsmøres udvendigt (tandhullerne fyldes).

• Den udvendige fortanding og medbringerskiven

på koblingshjulet smøres, hullet

på højre og venstre side smøres med

lidt fedt.

• Kom ikke fedt på gearringen, smør kun

spærrepallommerne.

• Smør boringen på bremsekonusen og

friktionsfjederen med fedt.

• Smør bremsecylinderen ind i fedt ind- og

udvendigt.

• Smør navhylsterkuglebanerne med fedt.

Fyld bremsearmskonusen med en

fedtreserve til bremsen.

Bemærk:

• Spectro P5 nav me tilhørende gearskifteanordning

er modificeret på en sådan

måde, at skiftekræfterne er væsentlig

lavere end tidligere.

Den nye gearskifteanordning (gearvælger

/ Clickbox) er vist i fig. 6, side 13.

Kendetegn for de nye nav: røde gevindstift

(14, fig. 1) i venstre akselende og ny

fjeder (15) i akslen.

For at kunne nå op på en maksimal

reduktion af skiftekræfterne ved kombinationen

ny gearskifteanordning / gammelt

nav, er det nødvendigt at montere

den nye fjeder (15) samt den røde gevindstift

(14) i navakslen (Beskrivelse,

se „MONTERING AV NAVET“, side 14).

• Under rengøring må gearnavene ikke

behandles med vand under tryk (f.eks.

en hård vandstråle, højtryksrenser, osv.)

– indtrængende vand vil kunne føre til

funktionsfejl.

• Hvis cyklen ikke skal bruges i længere

tid, skal gearvælgeren sættes i 2. gear

for at aflaste systemet.

Forhandlerens tekniske håndbog 2000


SPECTRO P5

VEDLIGEHOLDELSE

FEJLCHECKLISTE

Fejl

Skifte

problemer

Pedalerne

trækkes

med fremad

i friløb

Navet

blokerer

under

bremsning

Årsag

Defekt kabel

Forkert

justeret gear

Indlæg under

akselmøtrikken

for stor.

Ny Clickbox

ved gammelt

nav.

For stram

lejejustering

Løse låsemøtrikker

Kæden for

stram

Bremsecylinderen

Afhjælpning

Udskift kabel

Gear

justeres

Der skal

kunne ses

min. 1 gevindgang

foran

akselmøtrikken

Montere den

ny fjeder (15,

side 14).

Foretag ny

justering af

lejet

Stram låsemøtrikkerne

(15 – 20 Nm)

Løsn kæden

Udvask navhylstret,

smør

bremsecylin

deren, udskift

bremsecylinderen

Forhandlerens tekniske håndbog 2000

17


18

Forhandlerens tekniske håndbog 2000


SPECTRO T3

TEKNISKE DATA /FORUDSÆTNINGER FOR MONTERING

• Kontant og komfortabel gearskift

• Let at justere

• Enestående kvalitet

• Spectro design

• Mat krom finish

• Effektfuld bremse

• Minimalt krafttab

Kan leveres i flg. versioner:

Med pedalbremse, type MH 3115

Med tromlebremse, type MH 3125

Uden bremse, type MH 3105

Bemærk:

Spectro T3 nav bør ikke anvendes på

Steltandems.

G

E

A

R

N

A

V

S

K

I

F

T

E

R

E

T

Forhandlerens tekniske håndbog 2000

1/2 IBM

F 2

L Version med Pedalbremse,

EC

IBM

C

D

E

Type MH 3115

Ds

F 1

MH 3115 MH 3125 MH 3105

Varenr. — — ❘ — — ❘ —

Bremse Pedalbremse Tromlebr. „D“ ❘ „NL“ Uden bremse

Indbygningsmål, IBM

Længde, L

118 mm

152 mm / 164 mm

118 mm

164 mm

117 mm

152 mm ❘ 164 mm

Gevind, T

Egerhuller

FG 10,5

36 ❘ 28

FG 10,5

36

FG 10,5

36

Egerhuls ø, Ds 3,0 mm 2,8 mm 3,0 mm

Aksel

Eger

Egerhul. cirkel ø, EC 58 mm 89 mm 58 mm

Center / flangeafstand F 1 = 24,5 mm / F 2 = 25,5 mm F 1 = 25,5 mm / F 2 = 32,5 mm F 1 = 24,5 mm / F 2 = 25,5 mm

Gearspredning

Kæde

Finish

Materiale

Total 186 %

1. gear 73 %

2. gear 100 %

3. gear 136 %

Cykelstel:

Styrken skal være beregnet således, at der ved et maks. drejningsmoment på 250 Nm på

hjulet ikke sker nogen blivende deformation af bagstellet.

Kædelinie, C/D/E 44,5 / 41,5 / 38,5 mm 44,5 / 41,5 / 38,5 mm 44 / 41 / 38 mm

Udveksling 24", 26", 28"= 2,0 – 2,4 / 20"= 2,0 – 2,5

Skifter kompatib. Spectro Click 3 / Spectro Grip 3 / Spectro Bandix 3

Tandem kompatib. — — —

Vægt 1182 g 1270 g 911 g

Navhylster mater. Stål Aluminium Stål

Overflade Mat krom Sølv lak Mat krom

Ø 7,3
Varenr.

Spectro Grip 3 (til voksne)

— ❘

Spectro Click 3 (til voksne) Spectro Bandix 3 (til børn)

— — — ❘ —

Type skifter

Kabel

Drejehårdtag

ø 1,2 mm 2000 mm ❘

Tommelfingerskifter Drejehårdtag

2200 mm ø 1,2 mm 2000 mm 2200 mm ❘ ø 1,2 mm

Yderkabel Ikke komprimerbar med friktonsreducerende indlæg

Gear indikation Påtrykt Påtrykt Påtrykt

Kabel just. Indeksering Indeksering

Bespænding ø 22,2 mm 22,2 mm 22,2 mm

Lige del af styr Min. længde 145mm — Min. længde 125mm

Vægt 58 g 23 g 58 g

Hus Nylon Glass filled Resin Nylon

Drejedel Nylon Skifter: Nylon

Gummi på drejedel Thermoplastic elastomer Glass filled Resin Thermoplastic elastomer

Bespændignsbøjle 6061 T6 Aluminium 6060 Aluminium 6061 T6 Aluminium


R 100

19


SPECTRO T3

MONTERING

20

1

2

3

4

5

NY

6

6

4

2

9

10

3

4

5

1 2

4

3

Montageværktøj

Varenr. 0582 104 000

1

7

5

8 7

8

6

9

MONTERING AF NAV

• Navet monteres med eger som normalt.

Se tabel over egerlængder.

• Støvhætte (1, fig. 1) og tandkrans (2)

påsættes griberen.

• Tandkransringen (3, fig. 2) skydes på

værktøjshylsterets kegle (4) og påsættes

griberen med den store diameter.

• Værktøjets skydehylster (5) skydes med

fjederenden over værktøjet og skubbes

i retning (6). Ringen transporteres

derved ind i indstikket i griberen.

• Værktøj aftages og ringens korrekte

position kontrolleres.

• Støvhætten (7, fig. 3) drejes således, at

de tre næser (8) sidder mellem de tre

sikninger (9) i tandkransen (10).

• Støvhætten påsættes og trykkes mod

tandkransen, indtil låsning kan fornemmes.

• Skru den lille trækkæde (5, fig. 5) ind i

navakslen.

• Kørehjulet monteres i bagrammen.

• Kæden pålægges.

• Når hjulet er sat i baggaflen, monteres

låseskiven (1, fig. 4) uvendigt på

gaffel-enden på bremsearmsiden.

Fortandingen skal ligge an mod

gaffelenden, låsetappen skal gribe ind i

gaffelenden.

• Holdepladen (3, fig. 5) sættes på højre

akselende, så påskriften „FRONT“ er

synlig og pilen resp. næsen uden kærv

peger i kørselretning.

• Spænd akselmøtrikken (4). Skruenøgle

15 mm, Tilspændingsmoment 30 – 40 Nm.

• Trækkæden (5) føres gennem styrerullen

(6). Uidsparingen (7) med næsen (8, uden

kærv) bringes til at dække holdpladen og

sættes på. Styrerullen drejes, indtil den

gule flade (4, fig. 6) vender opad (bajonetlåsen

er låst).

Tabel over egerlængder:

Vigtigt:

• Med igangsætningen af en serieproduktion

af den nye styrerulle er navene

Spectro T3 blevet modificeret.

Kendetegn: Gul kontramøtrik på akslens

drevside samt ændret trykfjeder (14,

fig. 1 / side 22).

For at undgå funktionsforstyrrelser, må

disse modificerede nav ikke længere

kombineres med kædestyringsmøtrikken

(9, fig. 5).

Styrerullen kan også anvendes sammen

med den tidligere navversion (sølvfarvet

kontramøtrik på akslen). For at kunne

nå op på en maksimal reduktion af

skiftekræfterne ved denne kombination

er det nødvendigt at montere den nye

ændrede trykfjeder. (Beskrivelse, se

„GENMONTERING AV NAVET“, side 23).

• Ekstra tilbehør, der skal sættes på

bagakslen (f.eks. skråstivere) må udelukkende

monteres mellem holdepladen

og fikseringsskiverne.

• Modholder geometrien se fig. 11.

• Akselenderne skal rage min. 1 mm og

maks. 4 mm ud over møtrikken.

• Montér bremsearmsbøjlen (2, fig. 4).

Tilspændingsmoment 2 – 3 Nm.

Vigtigt:

Bremsebøjlen skal sidde fast på stellet

uden slør.

Dækbetegnelse Egerkryds Længde MH 3115/3105 Længde MH 3125

28 / 36 Eger 28 / 36 Eger 36 Eger

47–406 20" x 1.75 x 2 2 x / 3 x 182 mm / 184 mm —

37–490 22" x 1 3 / 8 — / 3 x — / 228 mm —

47–507 24" x 1.75 x 2 2 x / 3 x 234 mm / 235 mm —

37–540 24" x 1 3 / 8 — / 3 x — / 254 mm —

47–559 26" x 1.75 x 2 2 x / 3 x 258 mm / 262 mm 253 mm

37–590 26" x 1 3 / 8 — / 3 x — / 254 mm 273 mm

47–622 28" x 1.75 2 x / 3 x 289 mm / 292 mm 285 mm

28–622 28"x1 1 / 8 — / 3 x — / 292 mm 285 mm

32–622 28"x1 5 / 8 x 1 1 / 4 — / 3 x — / 292 mm 285 mm

37–622 28"x1 3 / 8 x 1 5 / 8 — / 3 x — / 292 mm 285 mm

28–630 27"x1 1 / 4 fifty — / 3 x — / 297 mm 287 mm

32–630 27" x 1 1 / 4 — / 3 x — / 297 mm 287 mm

De udregnede egerlænder er vejledende værdier. Disse skal efterprøves i praksis og

tilpasses ud fra resultatet.

Forhandlerens tekniske håndbog 2000


SPECTRO T3

MONTERING

7

8

9

10

4

NY

11

12

1

2 3 4

1

4

max. 30°

2

min. 12 mm

2

min. 90 mm

3

1

Forhandlerens tekniske håndbog 2000

8

3

4

5

3

min.

13 mm

6

7

2

1

5

MONTERING AF SKIFTER

Spectro Click 3:

• Skifteren (fig. 7) skydes på styret.

• Håndgrebet monteres på styret (yderdiameteren

af håndgrebet må ikke være

over 33 mm i skifterområdet).

• Skifteren indstilles på styret og fastgøres

med sætskruen (1, fig. 7) . Unbraconøgle

2,5 mm, tilspænding 2 Nm.

Montering af trækwire:

• Nippelen (Ø 3 mm) for trækwiren indføres

i sideåbningen (2, fig. 8). Wirenippelen

skydes igennem (3) og trykkes

in i nippelholderen. Trækwiren lægges i

førillen og wirestrømpeenden placeres i

holderen (4).

Spectro Grip 3 / Spectro Bandix 3:

• Skifteren (1, Bild 9) skydes på styret.

• 2 skiver (2) skydes på.

• Håndgrebet (3) monteres til anslag.

• Huset lægges an med kontakt til

håndgrebet. Huset indstilles på styret

og tilspændes med skruen (4), unbraconøgle

2,5 mm (Bandix: 3 mm),

tilspænding 1,7 Nm.

• Spectro Grip 3: Skifteren må ikke bruges

til tynde aluminiumsstyr, som fx Hyperlite

® styr.

Vigtigt:

• Blindhåndtagene (venstre og højre side)

varetager en sikkerhedsfunktion og

skal være monteret således, at de ikke

kan glide af styret.

• Der må ikke anvendes smørende eller

sæbeholdige midler ved montering af

blindhåndtagene.

• Kør aldrig uden blindhåndtag: Drejedelen

kan frigøre sig fra skiftehuset og

glide af styret. Hvis drejedelen rutcher

af, kan det medføre styrt og dermed

kvæstelser.

MONTERING AF KABEL

• Undgå for lille radius ved montering af

kablet.

Brug kun ikke komprimerbar yderkabel

med friktionsreducerende indlæg.

• I det tilfælde, at gennemgående wirestrømpe:

wiretræk fastgøres med ensartet

afstand på rammen, som kan sydes til

side.

• Indførces trækwiren i holdehylsteret (5,

fig. 10) og fikseres med klemskrue (1) i

passende længde. (Modholdelask se fig.

11). Unbraconøgle 2,5 mm, tilspændingsmoment

1,5 Nm. Evt. Overskydende trækwire

afkortes.

• Forbindelsen wiretræk – nav etableres:

holdehylsteret (2, fig. 10) skyes på trækstangen

(3).

GEARJUSTERING

• Gearskifteren sættes i 3. gear. Pedalarmen

bevæges, for at sikre, at gearet er

skiftet.

• Fikeringshylsteret (2, fig. 10) skydes ind

på trækstangen (3), indtil wiren sidder

stramt. Trækkæden må ikke trækkes ud af

styrerullen (4).

Kontrol:

• Skifteren sættes i 1. gear, idet pedalarmen

bevæges.

• For løs indstilling: i 1. gear kan trækstangen

trækkes ud af styrerullen med

hånden.

• For stram indstilling: skifteren kan kun

vanskeligt sættes i 1. gear.

• Ved behov gentages indjusteringen (i. 3.

gear).

MONTERING AF

TROMLEBREMSE

Vigtigt:

Brug kun bremsearm, hvor trækwirens vej

er på mindst. 15 mm og med udveksling på

mindst. 3,8.

• Modholderen (1, fig 12) med justeringsskrue

(2) og møtrik (3) monteres og

placeres i bremsepladens slids.

• Justeringsskruen skrues ca. 2 / 3 nedad og

bremsekablet fra bremsegrebet lægges

ud.

• Wirens nedre ende skydes igennem

justeringsskruen. Yderkablets nedre

ende placeres i justeringsskruen.

• Wireenden (4) trådes i gaffelstykket (5).

• Skrue (6) tilspændes en smule.

• Gaffelstykket hænges ind i bremsearmen

(7).

• Wireenden stramtrækkes med tang så

meget, at gaffelstykket stadig kan tages

af og på (vigtigt i tilfælde af hjulskift).

• Skruen (6) tilspændes.

• Er tromlebremsenavet en NL-model med

speciel arm (8), anvendes udelukkende

original Holland-bremsewire (gaffelstykket

(5) kan ikke bruges).

JUSTERING AF

TROMLEBREMSE

• Stilleskruen (2, fig. 12) skrues så langt

ud, at bremsen påløber let, når hjulet

drejes.

• Håndbremsearmen trækkes flere gange

kraftigt, hvorefter stilleskruen evt. drejes

yderligere, indtil bremsen igen påløber

let.

• Sekskantmøtrikken (3) kontrasikres.

21


SPECTRO T3

VEDLIGEHOLDELSE

22

1

2

3

MH 3115 / Pedalbremse

1

MH 3105 / Tromlebremse

MH 3125 / Uden bremse

e

1

6

2

d

3

7 8

3

D

4

9

f

5

10

16

c

17

b

c

18

b

19

11

a

20

a

12

x

13

21

x

22

14

15

23

AFMONTERING AF

BAGHJULET

• Fikseringhylsteret løsnes fra trækstangen

ved tryk på låsen

• Styrerullen drejes, indtil den kan

trækkes af.

• Begge akselmøtrikker skrues ud og holdepladen

og fikseringsskiverne tages af.

• Afmontér hjulet på normal måde.

AFMONTERING AF NAVET

se fig. 1

• Trækkæden (23) skrues ud, holdering

(21), tandkrans (20), støvhætte (19)

aftages.

• Navakselen opspændes på kædehjulssiden.

• Sekskantmøtrikkerne (1) løsnes og

skrues af.

• Bremsearmskonus (2), kugleringen (3),

Bremsecylinder (4) afmonteres og

navhylsteret (5) aftages.

• Sikringsringen (7), påløbsskiven (8)

og derefter planethjulsbæreren (9)

aftages komplet med bremsekonus (6).

Bremsekonus drejes af planethjulsbæreren

(9).

• Akselen fastspændes i spændanordning.

• Sekskantmøtrikken (22) og fastkonus (18)

løsnes og afskrues.

• Griber (17), fjederdæksel (15) samt

trykfjedre (14 og 13) samt kuglelejer (16)

aftages.

• Skubbeklodsen (12) afmonteres igennem

den store boring i gearringens (11)

koblingshjul – forinden flugtes boring og

skydeklods.

• Gearringen (11) trækkes af akselen.

Bemærk:

Demontering af navtyperne MH 3105 /

MH 3125 foretages analogt med ovenstående.

Forskel:

• Bremsecylinder (4) og bremsekegle (6)

bortfalder.

• Planethjulsbærerne (a) har cylinderformet

skaft i stedet for fladgevind. På

skaftet er der en spærrepalsbærer (b) i

stedet for bremsekegle, fastholdt af en

sikringsring.

• Andre forskelle: i stedet for armkegle (2)

ved type MH 3115, er der monteret en

konus (d) med støvhætte (e), ved type

MH 3105 og type MH 3125 en lille konus

(D) og passende kugleringen (f).

Forhandlerens tekniske håndbog 2000


SPECTRO T3

VEDLIGEHOLDELSE

4

5

6

7

4

NY

Ø 1,1 mm

Ø 1,4 mm

Forhandlerens tekniske håndbog 2000

3

2

1

5

GENMONTERING AF NAVET

se fig. 1

Rengøring og smøring af delene se

„VEDLIGEHOLDELSE/SMØRING“.

• Navakselen (10) fastspændes med de to

affladede sider (langhullet til skubbeklodsen

foroven), gearringen (11) påsættes

og den store boring i koblingshjulet

flugtes med langhullet. Skubbeklodsen

(12) indsættes med radius nedad og

koblingshjulet drejes en smule.

• Trykfjedrene (13 + 14) påsættes og

fjederdæksel (15) lægges på.

• Kuglelejer (16) læges på gearringen (11),

griberen (17) monteres, fastkonus

påsættes og kontrasikres med sekskantmøtrik

(22), tilspændingsmoment

15 – 20 Nm.

• Akselen fastspændes og planethjulsbæreren

(9) skydes på – påløbsskiven

(X) skal forinden være lagt på ved typerne

MH 3105 / MH 3125. (Ved type MH 3115

er skiven fast indbygget i planethjulsbæreren).

Påløbssskiven (8) monteres

og sikringsringen (7) sættes på akselens

indstik.

• Bremsekonus (6, type MH 3115), skrues

på det flade gevind – ved typerne

MH 3105 / MH 3125 monteres spærrepalsbæreren

(b) og fikseres med

sikringsskiven (c).

• Navhylsteret (5) påsættes – og placeres

over spærrepalene med en let drejning

til venstre, indtil hylsteret kører let på

kuglelejer.

• Ved type MH 3115 påsættes bremsebelægningen

(4) således, at friktionsfjederen

ende ved bremsekonus (6) sidder i

en af de to slidser ved bremsebelægningen.

Kugleringen lægges på og bremsearmskonusen

påsættes – bremsearmskonusen

bevæges en smule frem og

tilbage, indtil næserne på bremse-cylinderen

går i indgreb med bremsearmskonusen

udsparinger.

• Navspillet indstilles: sekskantmøtrikken

(1) skrues op, indtil navhylsteret kører

uden spil, men ikke under tryk. 2. møtrik

kontrasikres, tilspændingsmoment

15 – 20 Nm.

• Ved type MH 3105 pålægges kuglelejer

(3), konusen (d) monteres med støvhætte

(e) og sekskantmøtrikker (1).

Indstilling af navspillet som ved type

MH 3115.

• Ved type MH 3125 forbliver kugleringen

(f) med støvhætte (påtrykket) som regel

i navhylsteret. Indstilling af navspillet

med stillekegle (D) som ved type

MH 3115.

SKIFT AF GEARKABEL

Spectro Grip 3 / Spectro Bandix 3 (fig. 6):

Afmontering af gearkabel:

• Skifteren forbliver på styret.

• Andre komponenter på styret behøver

ikke blive flyttet.

• Skifteren skal ikke åbnes for at skifte

trækwiren.

• Brug udelukkende nyt trækwire og

kompressionsfri wirestrømper.

• Wiren løsnes ved navkroppen.

• Wiren afskæres 15 cm før wireindstillingen.

Den gamle wire med wirestrømpe

fjernes og bortskaffes.

• Gearskifteren sættes i 1. gear.

• Gearskiftergummiet forskydes forsigtigt

(se fig. 6) til siden. Brug en fingernegl

eller lille skruetrækker.

• Den resterende del af den gamle wire

fjernes og bortskaffes.

Montering af gearkabel:

• Den ny wire føres igennem wireindføringen

og wireindstillingen udad.

• Gearwiren føres igennem den ny wirestrømpe

og kabelstopperen.

• Gearskifteren sættes i 3. gear.

• Indførces trækwiren i holdehylsteret (5,

fig. 7) og fikseres med klemskrue (1) i

passende længde. Unbraconøgle 2,5 mm,

tilspændingsmoment 1,5 Nm. Evt. Overskydende

trækwire afkortes.

• Forbindelsen wiretræk – nav etableres:

holdehylsteret (2, fig. 7) skyes på trækstangen

(3).

GEARJUSTERING

• Gearskifteren sættes i 3. gear. Pedalarmen

bevæges, for at sikre, at gearet er

skiftet.

• Fikeringshylsteret (2, fig. 7) skydes ind

på trækstangen (3), indtil wiren sidder

stramt. Trækkæden må ikke trækkes ud af

styrerullen (4).

Kontrol:

• Skifteren sættes i 1. gear, idet pedalarmen

bevæges.

• For løs indstilling: i 1. gear kan trækstangen

trækkes ud af styrerullen med

hånden.

• For stram indstilling: skifteren kan kun

vanskeligt sættes i 1. gear.

• Ved behov gentages indjusteringen (i. 3.

gear).

23


SPECTRO T3

VEDLIGEHOLDELSE

24

8

2

3

11

1

10 9

4

5

6

8

7

TROMLEBREMSE

Montering (resp. udskifting) af bremseholder:

• Læg påløbsskiven (8, fig. 8) over akslen

på indstillingskonusen og indsæt den

komplette bremseholder. Læg skiven (9)

og afstandsbøsningen (10) på og skru låsemøtrikken

(11)på.

• Tryk bremsearmen (7) helt ind og hold

den fast, så bremsebakkerne centreres i

bremsetromlen – spænd låsemøtrikken

med et tilspændingsmoment på 15 – 20 Nm.

JUSTERING AF

TROMLEBREMSE

• Stilleskruen (2, fig. 8) skrues så langt ud,

at bremsen påløber let, når hjulet drejes.

• Håndbremsearmen trækkes flere gange

kraftigt, hvorefter stilleskruen evt. drejes

yderligere, indtil bremsen igen påløber

let.

• Sekskantmøtrikken (3) kontrasikres.

• Gentag justeringen, når bremsevirkningen

efter længere tids brug aftager,

resp. når bremsegrebet kan trækkes helt

ind til styrehåndtaget.

VEDLIGEHOLDELSE /

SMØ RING

Pedalbremse:

Forbedret bremseeffekt i 3. gear fra produktionsdato

uge 38/96

• Nav af ældre dato (fig. 4) kan ved

reparationer modificeres med reparationssæt

(fig. 5). Det er vigtigt, at de 3 dele

udskiftes under eet – ny, forstærket

trykfjeder, planethjulsbærer med 4 næser

og gearring med 4 næser på medbringerskiven.

Særlige kendetegn for nye

hhv. modificerede nav:

• Bremses der i 3. gear, bevæger

indikatorkæden sig ca. et led ud af

kædeføringsmøtrikken – afsluttes

opbremsningen, går indikatorkæden

omgående tilbage til nomalpositionen.

Spectro T3 er selvsmørende og under

normale omstændigheder vedligeholdelsesfrit.

Ved særlig kraftig belastning af bremsen

kan dens virkning blive for kraftig. I så

fald skal bremsecylinderen smøres med

specialfedt (Varenr. 0368 135 101). Er bremsebelægningen

slidt (trapezmønstreret er

næsten slidt helt ned), skal den udskiftes.

Rengøring af dele efter afmontering:

• Alle dele – bortset fra planethjulsholderen

– kan affedtes i et rensebad.

• Planethjulsholderen må kun rengøres

udvendigt med en pensel for ikke at

affedte planethjulslejerne.

Smøring af delene:

• Ved smøring af lejerne på planethjulssættene

stilles planethjulsholderen på

kronen og 2 – 3 dråber olie dryppes på

lejeboltene, idet planethjulene drejes

imens, så lejerne bliver smurt overalt.

Akslen smøres gennem akselboringen

og akselslidsen, udvendigt smøres den

med et tyndt lag fedt.

• Solhjul smøres indvendigt, fortandingen

fedtsmøres udvendigt (tandhullerne

fyldes).

• Den udvendige fortanding og medbringerskiven

på koblingshjulet smøres, hullet

på højre og venstre side smøres med lidt

fedt.

• Kom ikke fedt på gearringen, smør kun

spærrepallommerne.

• Smør boringen på bremsekonusen og

friktionsfjederen med fedt.

• Smør bremsecylinderen ind i fedt ind- og

udvendigt.

• Smør navhylsterkuglebanerne med fedt.

Fyld bremsearmskonusen med en

fedtreserve til bremsen.

Bemærk:

• Under rengøring må gearnavene ikke

behandles med vand under tryk (f.eks.

en hård vandstråle, højtryksrenser, osv.)

– indtrængende vand vil kunne føre til

funktionsfejl.

• Hvis cyklen ikke skal bruges i længere

tid, skal gearvælgeren sættes i 3. gear

for at aflaste systemet.

Forhandlerens tekniske håndbog 2000


SPECTRO T3

VEDLIGEHOLDELSE

FEJLCHECKLISTE

Fejl

Skifte problemer

Pedalerne trækkes med

fremad i friløb

Type MH 3115 (Pedalbremse):

Navet blokerer under

bremsning

Pedalerne giver langsomt

efter ved opbremsning

(ingen sikkerhedsrisiko)

Årsag

Forkert justeret gear

For stram lejejustering

Løse låsemøtrikker

Kæden for stram

Cylinderen kørt tør

Bremsekegle / bremsebelægning

Forhandlerens tekniske håndbog 2000

Afhjælpning

Gear justeres, skifter og wiretræk

gives olie. Modholder

kontrolleres mht. tilspænding.

Foretag ny justering af lejet

Stram låsemøtrikkerne

(15 – 20 Nm)

Løsn kæden

Udvask navhylstret, udskift

bremsecylinderen, smør

bremsecylinderen

Bremsekegle og bremsebelægning

udskiftes

25


26

Forhandlerens tekniske håndbog 2000


SPECTRO 3X7

TEKNISKE DATA /FORUDSÆTNINGER FOR MONTERING

• ESP 1:1 udveksling

• Ergonomisk Hex-profil gummi

• 21 gear uden forskifter

• Nyt navdesign

• Logisk højre og venstre skifte

• Gear kan skiftes i med cyklen i stillstand

• Kranksæt med kun én klinge

• Stor gearspredning

• Ringe kfrafttab

Bemærk:

Spectro 3x7 nav bør ikke anvendes på

Steltandems.

G

E

A

R

N

A

V

Aksel

Eger

Varenr. —

Spectro 3x7 nav

Bremse Uden bremse

Indbygningsmål 135 mm

Længde 173 mm

Gevind FG 10,5

Egerhuller 36

Egerhuls ø 2,6 mm

Egerhul. cirkel ø 67 mm

Center / flangeafstand 20 mm / 35 mm

Gearspredning

Total 434 %

Nav total 186 %

1. gear 73 %

2. gear 100 %

3. gear 137 %

Kædelinie 45 mm

Kranksæt kun 33 tænder

Kassette kun 7-gear, 12 / 28 tænder

Kassette komp. Power Glide / Hyperglide

Skifter komp. Spectro Grip 3x7

Forsegling Ekstra forseglet

Tandem komp. —

Vægt 900 g

Navhylster materiale Aluminium

Forhandlerens tekniske håndbog 2000

B

A

G

S

K

I

F

T

E

R

S

K

I

F

T

E

R

E

173

135

67,5

45

35 20 Kædelinie

Varenr. —

Gear 7

Spectro 3x7 bagskifter, udveksling 1:1

Skifter kompatibilitet Spectro Grip 3x7, 1:1 udveksling

Materiale

Materiale Kompatibiliteit

Fjeder påvirket ●

Kædeføringshjul Glidelejer

Direkte montering ●

Vægt 318 g

Knoer SRAM Composite

Ydre led SRAM Composite

Indre led Stål

Ydre krop Stål

Indre krop SRAM Composite

Ophængsbolt Stål

6,5

Spectro Grip 3x7

Varenr. — —

Skifter Gear nav Bagskifter

Gear 3 7

Bagskifter — Spectro 3x7

Gear nav Spectro 3x7 —

Kabel Rustfrit stål Rustfrit stål

Gear indikation Påtrykt Påtrykt

Kabel just. Indeksering Indeksering

Bespænding ø 22,2 mm 22,2 mm

Vægt 95 g 95 g

Hus Glass filled Resin

Drejedel Nylon

Ø 2,6

Gummi på drejedel Thermoplastic elastomer

Bespændignsbøjle 6061 T6 Aluminium➔


67

FG 10,5

NY

NY

27


SPECTRO 3X7

TEKNISKE DATA /FORUDSÆTNINGER FOR MONTERING

28

1

2

3

4

R2

R1

A X

T T

D

L

dA max. 220 mm

90˚

12 T X > 35 mm

13 T X > 37 mm

14 T X > 39 mm

15 T X > 41 mm

16 T X > 43 mm

12 T X > 35 mm

14 T X > 39 mm

1

T

D = 12,7 ±1 mm

Gaffelender:

Gaffelender, der er åbne nedad, er tilladt.

For at få bagskifteren til at fungere bedst

muligt bør længden L (fig. 1) være 28 – 30 mm.

Øvrige dimensioner i relation til bagskifteren

kan aflæses i nedenstående skeme.

Gaffelende dimensioner (mm):

L

28

30

X

6–10

7,5–10

A

25˚– 30˚

25˚– 30˚

R1

8,5 max

8,5 max

R2

11,5–13,5

11,5–13,5

T

7–8

7–8

Geometrien for sadelrøret og baggaflen i

sammenhæng med valget af det mindste

geartandhjul skal opfylde dimensionsforudsætningerne

i hosstående tegning,

se fig. 3.

Kædeføringsstykke (option):

Monteret indvendig i kædeskærmen forhindrer

den kæden i at hoppe af (1, fig. 4).

Forhandlerens tekniske håndbog 2000


SPECTRO 3X7

MONTERING

5

6

7

NY

8

NY

9

12

10

11

9

1

8

2

13

4 5 6 7 8 9

Forhandlerens tekniske håndbog 2000

3

14

15

5 mm

8 – 10 Nm

(70 – 85 in.lbs.)

MONTERING AF NAV

• Navet monteres med eger som normalt.

Se tabel over egerlængder.

• Sæt egerbeskyttelsesskiven (1, fig. 5) på

navhalsen og montér støvhætten (2).

Skub kassetten (3) indover griberen og

sæt afstandsskiven (4) og det mindste

geartandhjul (5) på, så det vender

brystet fremad. Skru skrueringen (6) i og

skru den fast, skru den lille trækstangen

(9) ind i navakslen. Hvis en sådan

forefindes skal konusskiven (7) skubbes

på akselenden i geartandhjulssiden.

• Kørehjulet monteres i bagrammen.

• Sæt låseskiver (8, fig. 6) på i begge sider.

Tænderne skal vende ind mod gaffelenden.

Låsetappen skal gribe ind i gaffelenden.

• Holdepladen (10, fig. 7) sættes på højre

akselende, så påskriften „FRONT“ er

synlig og pilen resp. næsen uden kærv

peger i kørselretning. (Vender åbningen

nedad, skal pilen pege opad.)

• Spænd akselmøtrikken (11). Skruenøgle

15 mm. Tilspændingsmoment 30 – 40 Nm.

• Trækkæden (9) føres gennem styrerullen

(12) . Uidsparingen (13) med næsen (14,

uden kærv) bringes til at dække holdpladen

og sættes på. Styrerullen drejes,

indtil den gule flade (4, fig. 14) vender

opad (bajonetlåsen er låst).

Vigtigt:

• Med igangsætningen af en serieproduktion

af den nye styrerulle er navene

Spectro 3x7 blevet modificeret.

Kendetegn: Gul kontramøtrik på akslens

drevside samt ændret trykfjeder (14,

fig. 1 / side 22).

For at undgå funktionsforstyrrelser, må

disse modificerede nav ikke længere

kombineres med kædestyringsmøtrikken

(15, fig. 7).

Tabel over egerlængder:

Styrerullen kan også anvendes sammen

med den tidligere navversion (sølvfarvet

kontramøtrik på akslen). For at kunne

nå op på en maksimal reduktion af

skiftekræfterne ved denne kombination

er det nødvendigt at montere den nye

ændrede trykfjeder. (Beskrivelse, se

Spectro T3 „GENMONTERING AV NA-

VET“, side 23).

• Ekstra tilbehør, der skal sættes på bagakslen

(f.eks. skråstivere) må udelukkende

monteres mellem holdepladen og

fikseringsskiverne.

• Akselenderne skal rage min. 1 mm og

maks. 4 mm ud over møtrikken.

MONTERING AF BAGSKIFTER

Bemærk: Kontroller at stellets ophængskrog

for bagskifteren ikke er bøjet, da det

vil medføre forstyrret skiftefunktion. Udefra

kommende stød som bøjer ophængskrogen,

er den hyppigste årsag til fejlfunktion.

• Fastgør bagskifteren til ophængskroven

– brug 5 mm unbrakonøgle (fig. 8).

• Hold øje med at krogen (1, fig. 9) kommer

korrekt på plads.

• Ophængsbolten tilspændes met et

moment på 8 – 10 Nm (fig. 8).

Kæde længde:

• Træk ikke kæden gennem bagskifteren,

men monter den på kranksættet og

kassettens største tandhjul (fig. 10).

Afkort kæden med et tillæg på 2 led.

• På stel med fjedrende bagstel skal

bagstellet være i længste kædelængde

position. Afkort kæden med et tillæg på

2 led.

Dækbetegnelse Egerkryds Længde

47–406 20" x 1.75 x 2 3 x 185 mm 182 mm

37–490 22" x 1 3 / 8 3 x 226 mm 224 mm

47–507 24" x 1.75 x 2 3 x 234 mm 232 mm

37–540 24" x 1 3 / 8 3 x 251 mm 249 mm

47–559 26" x 1.75 x 2 3 x 261 mm 259 mm

37–590 26" x 1 3 / 8 3 x 275 mm 273 mm

47–622 28" x 1.75 3 x 291 mm 289 mm

37–622 28"x1 3 / 8 x 1 5 / 8 3 x 291 mm 289 mm

28–622 28"x1 1 / 8 3 x 291 mm 289 mm

32–622 28"x1 5 / 8 x 1 1 / 4 3 x 291 mm 289 mm

28–630 27"x1 1 / 4 fifty 3 x 295 mm 293 mm

32–630 27" x 1 1 / 4 3 x 295 mm 293 mm

De udregnede egerlænder er vejledende værdier. Disse skal efterprøves i praksis og

tilpasses ud fra resultatet.

29


SPECTRO 3X7

MONTERING

10

11

30

NY

12

13

14

4

NY

15

4

1

+

(2 led)

3

2

3

2

1

5

MONTERING AF SKIFTER

• Skifteren (1, Bild 11) skydes på styret.

• 2 skiver (2) skydes på.

• Håndgrebet (3) monteres til anslag.

• Huset lægges an med kontakt til

håndgrebet. Huset indstilles på styret

og tilspændes med skruen (4), unbraconøgle

3 mm, tilspænding 2 Nm.

Vigtigt:

• Blindhåndtagene (venstre og højre side)

varetager en sikkerhedsfunktion og

skal være monteret således, at de ikke

kan glide af styret.

• Der må ikke anvendes smørende eller

sæbeholdige midler ved montering af

blindhåndtagene.

• Kør aldrig uden blindhåndtag: Drejedelen

kan frigøre sig fra skiftehuset og

glide af styret. Hvis drejedelen rutcher

af, kan det medføre styrt og dermed

kvæstelser.

MONTERING AF KABEL

• Før trækkablerne gennem yderkabler og

de dobbelte modhold. Sørg for, at yderkablerne

sidder helt til anslag i stilleskruer

og modhold og skru disse godt fast

på underrøret.

Fastgør dobbelt-kabelrullen lige over

krankboxen på sadelrøret og før gearkablerne

bagud via styreruller (fig. 12).

• Hvis man anvender en kabelføring under

krankboxen, skal gearkablet presses ind

i de smurte vendegreb og før det bagud

– brug ikke åbne typer, i fri tilstand kan

inderwiren hægte sig fri. Til monteringen

bores et hul i krankboxhuset og kabelføringen

skrues fast (fig. 13).

FORBINDELSEN WIRE-

TRÆ K – NAV ETABLERES

• Indførces trækwiren i holdehylsteret (5,

fig. 14) og fikseres med klemskrue (1) i

passende længde. Unbraconøgle 2,5 mm,

tilspændingsmoment 1,5 Nm. Evt. Overskydende

trækwire afkortes.

• Holdehylsteret (2) skyes på trækstangen (3).

GEARJUSTERING NAV

• Gearskifteren sættes i 3. gear. Pedalarmen

bevæges, for at sikre, at gearet er

skiftet.

• Fikeringshylsteret (2, fig. 10) skydes ind

på trækstangen (3), indtil wiren sidder

stramt. Trækkæden må ikke trækkes ud af

styrerullen (4).

Kontrol:

• Skifteren sættes i 1. gear, idet pedalarmen

bevæges.

• For løs indstilling: i 1. gear kan trækstangen

trækkes ud af styrerullen med

hånden.

• For stram indstilling: skifteren kan kun

vanskeligt sættes i 1. gear.

• Ved behov gentages indjusteringen

(i. 3. gear).

JUSTERING AF

BAGSKIFTEREN

Prejustering af bagskifteren:

• Se på bagskifteren og pulley hjulene

bagfra (fig. 15).

• Juster skruen mærket „H“ så det øverste

pulley hjul er ud for kassettens mindste

tandhjul.

• Kør rundt med kranksættet og flyt

bagskifteren til det største tandhjul på

kassetten.

• Juster skruen mærket „L“ så det øverste

pulley hjul er ud for kassettens største

tandhjul.

Justering af afstand:

Afstanden mellem det øverste pulley hjul

og kassettens tandhjul skal være så lille at

kæden skifter kvikt mellem tandhjulene og

stor nok til at kunne komme ubesværet op

på kassettens store tandhjul.

• Afstanden justeres ved hjælp af skruen

bag på bagskifteren (fig. 16).

• Der skal være ca. 6 mm luft mellem

henholdsvis kassettens største tandhjul

og det øverste pulley hjul (målt fra top af

nærmeste tand på kassettens største

tandhjul og til top af pulley hjulet

fortanding).

Vigtigt:

Afstanden mellem det øverste pulley hjul

og det største tandhjul er vigtig for bagskifterens

funktion. Afstanden påvirkes af

yderkablets længde og stivhed. Prøv

forsøgsvis at gøre afstanden lidt større

eller mindre ved hjælp af skruen bag på

bagskifteren, hvis skiftet ikke fungerer

optimalt. Pas på at yderkablet har korrekt

længde.

Brug ikke skruen bag på bagskifteren til

at regulere kædelængden med, da det kan

påvirke skiftefunktion. Kædelængden

skal være korrekt udmålt som foran

beskrevet.

Justering af kabel:

• Kæden skal stå på det mindste tandhjul

og bagskifteren være pre-justeret som

foran beskrevet.

• Drejehåndtaget skal stå i højeste gear

(største tal).

• Skrue kablets justerskrue på håndtaget

helt i bund og drej en omgang tilbage.

• Monterer gearwiren i yderkablet.

• Før wiren ind under skiven på tilspændingsbolten

på bagskifteren og træk den

stramt til (fig. 17).

• Spænd bolten som holder wiren med et

moment på 4 – 5 Nm .

Forhandlerens tekniske håndbog 2000


SPECTRO 3X7

MONTERING

16

17

6 mm

( 1 / 4“)

3 mm

5 mm

4 – 5 Nm

(34 – 44 in.lbs.)

Forhandlerens tekniske håndbog 2000

• Skift et par gange fra højeste til laveste

gear og tilbage igen. Juster herefter

wiren med kabeljusterskruen på

drejehåndtaget.

– Hvis kæden ikke flytter sig når der

skiftes ét gear på drejehåndtaget er

gearwiren for slap.

– Hvis kæden springer over det næste

tandhjul og forsøger at skifte til det

efterfølgende tandhjul når der skiftes

ét gear på drejehåndtaget er gearwiren

for stram.

• Funktionen er logisk. For stram wire

bevirker „overskift“ med heraf følgende

mislyde og for slap wire bevirker at

skiftet ikke gennemføres. Føl dig frem til

du har fundet den korrekte wirespænding.

• Pas på at bagskifterens stop position i

henholdsvis yderste og inderste stilling er

korrekt. I modsat fald se forandstående

instruktion.

Bemærk:

Efter nogen tid vil gearet gave „sat“ sig

og skal efterjusteres. Henled specielt

kundens opmærksomhed på risikoen for

at fejljustering af bagskifteren kommer i

karambolage med baghjulets eger, eller

at kæden kommer i klemme mellem

kassettens mindste tandhjul og bagstellet.

31


SPECTRO 3X7

VEDLIGEHOLDELSE

32

1

2

3

15 – 25 mm

AFMONTERING AF

BAGHJULET

• Fikseringhylsteret løsnes fra trækstangen

ved tryk på låsen

• Styrerullen drejes, indtil den kan trækkes af.

• Begge akselmøtrikker skrues ud og holdepladen

og fikseringsskiverne tages af.

• Afmontér hjulet på normal måde.

AFMONTERING OG GEN-

MONTERING AF NAVET

Adskillelse og samling af navet: se monteringshenvisning

for Spectro T3 nav uden

bremse, type MH 3105 (side 22).

Eksplosions-tegningen (fig. 1) viser den

præcise monteringsposition og monteringsretning

for enkeltdelene.

SKIFT AF GEARKABEL

Front:

Bemærk:

• Leave the shifter on the handlebar.

• Allow for 15 – 25 mm of working space

around the shifter.

• Use only new high quality cable and

compressionless cable housing with

end caps.

• Detach the cable from the derailleur.

• Cut the cable off 15 cm from shifter

barrel adjuster. Discard old cable and

cable housing.

• Use a small screwdriver to pop off the

cover (fig. 2).

• Carefully pull the grip and the housing

apart only until the cable head is exposed.

Be careful not to lose the spring.

• Remove and discard the rest of the old

cable.

• Feed the new cable through the cable

entry in the grip and then directly

through the barrel adjuster.

• Line up the “1“ mark with the indicator

mark.

• While pulling the cable snug, snap the

grip and the housing back together

(fig. 3). Make sure the cable is lying in

the cable track before snapping the

shifter closed.

• Snap the cover back into place.

• Check for proper assembly by rotating

the grip and listening for the clicks.

• Feed the cable through the new cable

housing and stops.

• Attach the cable to the hub.

See “VORBINDELSEN WIRETRÆK – NAV

ETABLERES“ (Side 30).

Rear:

Bemærk:

• Leave the shifter on the handlebar.

• No need to move other components.

The shifter does not need to be opened.

• Use only new high quality cable and

compressionless cable housing with

end caps.

• Detach the cable from the derailleur.

• Cut the cable off 15 cm from shifter

barrel adjuster. Discard old cable and

cable housing.

• Line up the “CC“ mark with the indicator

mark.

• Use a small screwdriver to pop off the

cover. Do not pull apart the shifter (fig. 2).

• Push the old cable into the shifter to

expose the cable head (fig. 4).

• Remove and discard the rest of the old

cable.

• Feed the 1 cm new cable into the cable

entry (fig. 5).

• Bending the cable away from the cable

track, continue to push the cable

completely through the shifter. This

causes a slight bowing of the cable

which aids in the installation (fig. 6).

• Feed the cable through the barrel

adjuster and pull the cable snug.

• Check that the cable is lying in the cable

track. Snap the cover back into place.

• Check for proper assembly by rotating

the grip and listening for the clicks.

• Feed the cable through the new cable

housing and stops.

• Attach the cable to the derailleur and

adjust indexing. See “JUSTERING AF

BAGSKIFTEREN / Justering af kabel“

(Side 30).

Forhandlerens tekniske håndbog 2000


SPECTRO 3X7

VEDLIGEHOLDELSE

4

5

6

7

Grip Shift Jonnisnot Grease

– very little

a spray lube with Teflon

when disassembled –

use a waterproof grease

Forhandlerens tekniske håndbog 2000

VEDLIGEHOLDELSE /

SMØ RING

Nav Spectro 3x7:

Se Spectro T3 Nav uden bremse,

Type MH 3105 „VEDLIGEHOLDELSE /

SMØRING“ (Side 24).

Bagskifter Spectro 3x7:

• Der må ikke bruges fedtopløsende eller

syreholdige midler.

• Regelmæssig smøring forlænger levetid

(fig. 7).

• Smør glidestykket under krankboxen

(føring for gearkabler).

FEJLCHECKLISTE

Fejl

Gear nav:

Skifte problemer

Pedalerne trækkes med

fremad i friløb

Bagskifter:

Kæden springer over det

mindste geartandhjul i retning

af stellets gaffelende

Kæden skifter tungt eller

slet ikke til det mindste

geartandhjul

Kæden springer over det største

geartandh. og falder ned

mellem egerne og det største

geartandhjul eller kædeføringen

strejfer egerne.

Kæden skifter dårligt opad fra

geartandhjul til geartandhjul,

men skifter let nedad til

næste mindre geartandhjul

Kæden skifter let opad fra

geartandhjul til geartandhjul,

men skifter dårligt nedad til

næste mindre geartandhjul

Årsag

Forkert justeret gear

For stram lejejustering

Løse låsemøtrikker

Justérskruen er ikke skruet

langt nok i

Justérskruen er skruet for

langt i

Gearkablet er for stramt

Gearkablet glider ikke

korrekt

Yderkablet er for kort

Justérskruen er ikke skruet

langt nok i

Bagskifter eller geardroppet

bøjet

Gearkablet er ikke stramt nok

Gearkablet er for stramt

Gearkablet glider ikke

korrekt

Yderkablet er for kort

Afhjælpning

Gear justeres

Foretag ny justering af lejet

Stram låsemøtrikkerne

(15 – 20 Nm)

Skru skruen i, indtil det øverste

kædeførerhjul flugter med

det mindste geartandhjul

Skru skruen ud, indtil det øverste

kædeførerhjul flugter med

det mindste geartandhjul

Skru justérskruen indad i

retning me uret (eller på højre

gearvælger) intil kæden let

skifter nedad.

Kontrollér gearkablet (smør

evt.)

Rengør eller udskift yder- og

inderkabel

Montér en længere yderkablet

Skru skruen i, indtil det øverste

kædeførerhjul flugter med

det største geartandhjul

Ret ud eller udskift

Skru justérskruen i retning

mod uret (eller på højre gearvælger),

indtil kæden let

skifter opad.

Skru justérskruen udad i

retning med uret (eller på

højre gearvælger), indtil

kæden let skifter nedad

Kontrollér gearkablet (smør

evt.)

Rengør eller udskift yder- og

inderkabel

Montér en længere yderkablet

33


SPECTRO FOR NAV / HURTIGSPÆND

TEKNISKE DATA

• Godt forseglet nav

• Matcher system design

• Lejer med lang levetid

SPECTRO FOR NAV / HURTIGSPÆND

MONTERING

34

V

O

R

N

A

V

1

2

Aksel

Eger

Nav – Hul aksel Nav – Massiv aksel

Varenr. — —

Indbygningsmål 100 mm 100 mm

Længde 107 mm 136 mm

Type Hul aksel / for hurtigsp. Massiv aksel

Material Stål Stål

Akselendernes ø 9mm M9x1

Egerhuller 36 36

Egerhuls ø 2,5 mm 2,5 mm

Egerhul. cirkel ø 39 mm 39 mm

Center / flangeafstand 29,6 mm 29,6 mm

2

Lejer Konus Konus

Pakning Labyrint Labyrint

Vægt 180g 210g

Finish Aluminium Aluminium

3

1

Q

R

• Set hjulet ind i gaffelenderne og ret

hjulet til.

• Fastgør hjulet /massiv aksel:

– Sæt spændeskiver på akselenderne.

– Montér akselmøtrikkerne, tilspændingsmoment

30 – 40 Nm.

• Fastgør hjulet /hurtigspænd (fig. 1):

• Brug kun hurtigspænd med rigtig længde.

• Drej spændegrebet (1) udad, indtil

grebet mindst står i en ret vinkel i

forhold til cyklen.

• Spænd justeringsmøtrikken (2) så meget,

som det er muligt med hånden.

• Drej spændegrebet (1) til lukket position

(3) (påskrift „CLOSE” kan ses udefra).

Når spændegrebet er lukket, skal det

være parallelt med gaflen eller stellet.

Går lukningen af spændergrebet relativt

let, er spændekraften ikke stor nok. I så

fald skal spændergrebet åbnes igen,

justeringsmøtrikken (2) spændes lidt

mere og spændegrebet lukkes igen.

Kræves der meget stor kraft for at lukke

spændergrebet, skal spændegrebet

åbnes igen, justeringsmøtrikken løsnes

en smule og spændegrebet lukkes igen.

Spectro Hurtigspænd

Varenr. — —

Type Hjulet

Indbygningsmål 100

Aksellængde, L 124 mm 128 mm

Gaffelende 3,5 – 6,5 mm 5,0 – 8,0 mm

Foe fjeder gaffel ● ●

Vægt 90 g

Materiale Stål➔Forhandlerens tekniske håndbog 2000

L

Vigtigt:

• Hjulet må ikke fastgøres ved at dreje

hele hurtigspændet (fig. 2).

• Brug kun almindelig håndkraft til fastgørelse

af hurtigbespændingen.

• Ved forkert montering af hjulet eller

hurtigbespændingen i gaffelenderne

eller ved forkert tilspænding af hurtigbespænding

kan hjulet falde af med

geraf følgende risiko for en alvorlig

ulykke.


SPECTRO KRANKSÆT

TEKNISKE DATA /FORUDSÆTNINGER FOR MONTERING

• Koldsmedet aluminium

• Nyt design

• Jævn og glat overflade

K

R

A

N

K

S

Æ

T

Finish

Varenr. —

Antal tænder 33

• Skub pedalarmen på krankakselns

firkant. Firkanten på ikke smøres med

fedt eller olie.

Kranksæt – Compact Drive

Anvendelig kædestr. 1 /2"x 1 / 8" eller 1 / 2"x 3 / 32"

Kædelinie 44,5 mm

Længde pedalarm 170 mm

Krankaksel længde 120 mm symmetrisk

Type firkant JIS

Kompatibilitet Spectro 3x7 / S7 / P5 / T3

Kædetallerken Uden

Lav profil ●

Vægt 710g

Materiale, krank Aluminium

Materiale, tandhjul Stål

Finish, krank Polished

Finish, tandhjul Mat krom

SPECTRO KRANKSÆT

MONTERING

Forhandlerens tekniske håndbog 2000

• Spænd bolten som forbinder pedalarmen/

krankakslen. Tilspændingsmoment 40 Nm.

35


SPECTRO VT 5000 / 3000

TEKNISKE DATA /FORUDSÆTNINGER FOR MONTERING

• Effektiv bremseevne uanset vejret

• Stort set vedligeholdelsesfri

• Doserbar forbremse

Forgaffel:

Skal kunne modstå en belastning fra hjulet

på 300 uden at denne deformeres.

Vigtigt:

• Bruges uegnet gaffel er der risiko for

uheld

• Må ikke bruges til tandemcykler.

• Hjulstørrelse: må kun bruges på

24"/26"/28" hjul.

T

R

O

M

L

E

B

R

E

M

S

E

36

Aksel

Eger

Finish

M9x1

100

136

Type VT 5000

VT 5000 VT 3000

Version D

Version NL

Varenr. — — ❘ — — — ❘ — — ❘ —

Bremsebæreplade Version D Version D Version NL Version D Version NL

Indbygningsmål

Længde

100 mm

135 mm

100 mm

135 mm 145 mm ❘

100 mm

135mm

100 mm

135 mm

100 mm

135 mm

Type Massiv aksel Massiv aksel Massiv aksel Massiv aksel Massiv aksel

Materiale Stål Stål Stål Stål Stål

Gevind M9x1 M9x1 M9x1 M9x1 M9x1

Egerhuller 36 36 36 36 36

Egerhuls ø 2,9 mm 2,9 mm 2,9 mm 3 / 3,3 mm 3 / 3,3 mm

Egerhul. cirkel ø 89 mm 89 mm 89 mm 86 mm 86 mm

Lejer Lejer Konus Konus Konus Konus

Pakning Læbe digtning Støvhætte Støvhætte Støvhætte Støvhætte

Vægt 750 g 750 g 750 g 770 g 770 g

Navhylster mater. Aluminium Aluminium / Stål

➔ ➔


➔ ➔

Overflade Klar lak Aluminium/Sølv ❘ Sølv Sølv ❘ Sort

21,5

9,5

Forhandlerens tekniske håndbog 2000

14

158


SPECTRO VT 5000 / 3000

MONTERING

1

2

4

8

1

9

7

1

11

12

Forhandlerens tekniske håndbog 2000

5

13

3

10

2

6

MONTERING AF

FORHJUL I FORGAFLEN

• Egerne monteres som normalt.

• Hjulet placeres i gaffelenden. Bremsegrebet

(1, fig. 1) moneres i styrets venstre

side (set fra bagfra cyklen). Bremsepladens

øvre ende (2) føres ind i gaflens

loddeflig, såfremt denne findes. Findes

den ikke, anvendes VT-spændebånd (3).

• Skiverne hhv. låseskiver skydes på

akselenderne.

• Akselmøtrikkerne (4) monteres.

Skruenøgle 15 mm, tilspændingsmoment

30 – 40 Nm.

• Skruesamlingerne (5/6) på VT-spændebåndet

tilspændes, moment ca. 3 Nm.

Vigtigt:

Bremsebøjlen skal sidde fast på stellet

uden slør.

MONTERING AF

TROMLEBREMSE

Vigtigt:

Brug kun bremsearm, hvor trækwirens vej

er på mindst. 15 mm og med udveksling på

mindst. 3,8.

• Modholderen (7, fig 1) med justeringsskrue

(8) og møtrik (9) monteres og

placeres i bremsepladens slids (10).

• Justeringsskruen skrues ca. 2 / 3 nedad og

bremsekablet fra bremsegrebet lægges

ud.

• Wirens nedre ende skydes igennem

justeringsskruen. Yderkablets nedre

ende placeres i justeringsskruen.

• Wireenden (11) trådes i gaffelstykket

(12).

• Skrue (13) tilspændes en smule.

• Gaffelstykket hænges ind i bremsearmen

(1).

• Wireenden stramtrækkes med tang så

meget, at gaffelstykket stadig kan tages

af og på (vigtigt i tilfælde af hjulskift).

• Skruen (13) tilspændes.

• Er tromlebremsenavet en NL-model med

speciel arm (1, fig. 2), anvendes udelukkende

original Holland-bremsewire (gaffelstykket

(12, fig. 1) kan ikke bruges).

JUSTERING AF

TROMLEBREMSE

• Stilleskruen (8, fig. 1) skrues så langt ud,

at bremsen påløber let, når hjulet drejes.

• Håndbremsearmen trækkes flere gange

kraftigt, hvorefter stilleskruen evt. drejes

yderligere, indtil bremsen igen påløber

let.

• Sekskantmøtrikken (9) kontrasikres.

37


SPECTRO VT 5000 / 3000

VEDLIGEHOLDELSE

38

1

2

VT 5000

VT 3000

2

6a 8

6b

6

2 3

6a

4

5

b

11

c

6b

a

6 3a

2a

3

4

5

11

8

c

e

b

b

c

e

a

2a

3a

c

b

FORHJULET AFMONTERES

• Kablet frigøres ved bremsearmen (evt.

skrues justeringsskruen ind).

• Begge akselmøtrikker skrues af med

sekskantnøgle 15 mm.

• Hjulet tages ud af forgaflen.

ADSKILLELSE AF NAVET

se fig. 1 + 2

• Sikringsmøtrikken (2) skrues af og den

komplette bremseplade tages af.

• Sikringsmøtrikken (2a, nøgle 15 mm)

skrues af, idet der modholdes ved

indstillingskonus (a) med 14 mm sekskantnøgle.

Skive (3a) tages af.

• Indstillingskonus (a) skrues af og aksel

(e) tages ud af navhuset.

• Delene rengøres og kontrolleres med

hensyn til slid.

SAMLING AF NAVET

se fig. 1 + 2

• Kuglelejer (c) smøres med fedt og

lægges i lejeskålene med kuglerne først,

støvhætten (b, hvis reparation) trykkes

ned i navhuset, så samlingen er tæt.

• Aksel (e) påsættes, indstillingskonus (a)

skrues på og lejespil indstilles. Lejet

skal være uden spil, dog må lejerne

ikke være trykpåvirket.

• Skive (3a) monteres, sikringsmøtrikken

(2a) skrues på, indstillingskonus (a)

holdes fast og møtrikken tilspændes med

moment 15 – 20 Nm.

• Bremsepladen monteres, bremsearmen

(4, fig. 1 + 2) aktiveres til anslag og

holdes, for at centrere bremsebelægningerne

i bremsetromlen.

• Skiven (3) lægges på og sikringsmøtrikken

(2) tilspændes med moment 15 – 20

Nm.

Forhandlerens tekniske håndbog 2000


SPECTRO VT 5000 / 3000

VEDLIGEHOLDELSE

3

4

4

8

1

9

7

1

11

12

Forhandlerens tekniske håndbog 2000

5

13

3

10

2

6

MONTERING AF

FORHJUL I FORGAFLEN

• Hjulet placeres i gaffelenden. Bremsegrebet

(1, fig. 3) moneres i styrets venstre

side (set fra bagfra cyklen). Bremsepladens

øvre ende (2) føres ind i gaflens

loddeflig, såfremt denne findes. Findes

den ikke, anvendes VT-spændebånd (3).

• Skiverne hhv. låseskiver skydes på

akselenderne.

• Akselmøtrikkerne (4) monteres.

Skruenøgle 15 mm, tilspændingsmoment

30 – 40 Nm.

• Skruesamlingerne (5/6) på VT-spændebåndet

tilspændes, moment ca. 3 Nm.

Vigtigt:

Bremsebøjlen skal sidde fast på stellet

uden slør.

MONTERING AF

TROMLEBREMSE

Vigtigt:

Brug kun bremsearm, hvor trækwirens vej

er på mindst. 15 mm og med udveksling på

mindst. 3,8.

• Modholderen (7, fig 3) med justeringsskrue

(8) og møtrik (9) monteres og

placeres i bremsepladens slids (10).

• Justeringsskruen skrues ca. 2 / 3 nedad og

bremsekablet fra bremsegrebet lægges

ud.

• Wirens nedre ende skydes igennem

justeringsskruen. Yderkablets nedre

ende placeres i justeringsskruen.

• Wireenden (11) trådes i gaffelstykket

(12).

• Skrue (13) tilspændes en smule.

• Gaffelstykket hænges ind i bremsearmen

(1).

• Wireenden stramtrækkes med tang så

meget, at gaffelstykket stadig kan tages

af og på (vigtigt i tilfælde af hjulskift).

• Skruen (13) tilspændes.

• Er tromlebremsenavet en NL-model med

speciel arm (1, fig. 4), anvendes udelukkende

original Holland-bremsewire (gaffelstykket

(12, fig. 3) kan ikke bruges).

JUSTERING AF

TROMLEBREMSE

• Stilleskruen (8, fig. 3) skrues så langt ud,

at bremsen påløber let, når hjulet drejes.

• Håndbremsearmen trækkes flere gange

kraftigt, hvorefter stilleskruen evt. drejes

yderligere, indtil bremsen igen påløber

let.

• Sekskantmøtrikken (9) kontrasikres.

VEDLIGEHOLDELSE / PLEJE

• Navets lejer er smurt tilstrækkeligt og i

det store hele vedligeholdelsesfrie.

• Når der anvendes yderkabel uden indvendigt

rør: bremsewiren smøres regelmæssigt.

Bemærk:

• Under rengøring må gearnavene ikke

behandles med vand under tryk (f.eks.

en hård vandstråle, højtryksrenser, osv.)

– indtrængende vand vil kunne føre til

funktionsfejl.

• Navet må ikke afvaskes med benzin,

petroleum o. lign., for at undgå

urenheder på bremsebelægningerne.

Vigtigt:

Bremsepladen skal udskiftes, hvis der

er kommet olie eller andre fedtholdige

stoffer på bremsebelægningerne.

Olietilsøledes bremsebelægninger

reducerer bremseeffekten, så der evt.

opstår totalt bremsesvigt, som kan

medføre alvorlige uheld.

BETJENING

• Tromlebremsens bremsekraft er nem at

dosere og yder en meget stor bremseeffekt

i forhold til de almindelige bremsesystemer

til cykler. Tromlebremsen

afgiver dog sin maksimale bremseeffekt

først efter nogen indkøringstid.

• I begyndelsen aktiveres bremsegreb

forsigtigt, for at få fornemmelsen af

bremsens virkemåde og effekt.

Vigtigt:

• Hvis cyklen har stået ubenyttet hen, kan

bremseeffekten i bremsetromlen øges

på grund af rustafsætning. Derfor bør

bremsen trækkes let nogle gange, når

turen startes, for at nedslibe rusten.

Således undgås at bremsen blokerer

uden forvarsel.

• Ved længere kørsel ned ad bakke skiftes

mellem for- og baghjulsbremserne

for at undgå overopvarmning af

bremserne.

• Navet må ikke røres umiddelbart efter

kørselen. Risiko for forbrænding!

39


SPECTROLUX V6

TEKNISKE DATA /FORUDSÆTNINGER FOR MONTERING

• Definerbar aktivering af dynamo til nav

• Monteres på bagnavet

• Effektiv dynamo og kraftoverførsel

• Nem fra- og tilkobling

• Ingen påsvejsede dele

• 1 adapter til flere nav

• Sikker kabel tilslutning

Passer til navene Spectro S7 og P5,

i versionerne med navbremse og uden.

SYSTEMDELE

• Dynamo (1) med støvdæksel

• Adapter (2)

• Kabelstik (3), 2x

• Afstandsskive (4) for nav med

navbremse

S

P

E

C

T

R

O

L

U

X

40

Kompatibilitet

Varenr. —

Spænding 6 V

Effekt 3W

Spectrolux V6

Transmission via tandhjulsadapter på baghjulsnavet

Hjuldimensioner 24" og større

Eger 36

Geeignet für Spectro P5 med pedalbremse

Vægt 230 g

Finish Grå

Spectro P5 uden bremse

Spectro S7 med pedalbremse

Spectro S7 uden bremse

1

4

2

3

Forhandlerens tekniske håndbog 2000


SPECTROLUX V6

MONTERING

1

2

3

4

5

3

2 1

2

1

1

Forhandlerens tekniske håndbog 2000

3

2

4

MONTERING AF DYNAMOEN

• Tandhjulsadapteren (1, fig. 1) klipses direkte

over egerflangen med de 3 knaster

(2) ikke over egerkrydset.

Kun for version med pedalbremse:

• Der monteres en afstandsskive – 1,5 mm

tyk (3, fig. 1) – på akselen mellem nav og

dynamo.

• Dynamoen monteres, drejekontakten skal

stå i positionen „•“ (SLUKKET) (fig. 3).

• Når hjulet er monteret, drej dynamoen

mod uret, indtil hus kanten (1, fig. 2)

ligger an mod bremsearmens (2) øverste

kant. Hold dynamoen i denne position og

spænd først akselmøtrikkerne helt fast

nu. startmoment ca. 35 Nm.

Kun for version uden bremse:

• Dynamoen monteres, drejekontakten skal

stå i positionen „•“ (SLUKKET) (fig. 3).

• Dynamoens position kan varieres. Dog

bør den ikke kollidere med stel- eller

påmonterede dele.

• Akselmøtrikkerne tilspændes med

moment på ca. 35 Nm.

Achtung:

• Akselstykket, som rager ud, skal have en

bærende gevindlængde (for akselmøtrikken)

på ca. 8 mm, uanset akselkonstruktion

og evt. holdebøjle for

skærmen.

• Adapteren skal tørmonteres, tænderne

må ikke få olie eller smørefedt.

FEJLCHECKLISTE

Fejl

Lyset brænder ikke

Skrabelyd under kørsel

Årsag

Dynamoen ikke tilkoblet

Kabeltilslutninger på for- og

baglygte eller dynamo ikke

korrekt (ingen kontakt)

Steltilslutninger ikke korrekt

(ingen kontakt)

Stel og plus byttet om

Pære mangler eller defekt

Kabel beskadiget – knækket

Støvhætten rører ved

adaptertænderne

Afstanden mellem adapter ud

dynamo er for lille, afstandsskiven

på 1,5 mm mangler

KABELMONTERING

• Et 2-polet kabel til for- hhv. baglygte

monteres på stellet og tilsluttes.

Bemærk:

Normalt fås stelforbindelsen via

skruesamlingen akselmøtrikker/

cykelstel. Vi anbefaler for sikkerheds

skyld altid at bruge stelkontakterne.

• Dobbeltkabel fra for- og baglygte

længdetilpasses (husk nogle ekstra cm

af hensyn til monteringen). Der afisoleres

ca. 10 mm.

• Stelkablet skydes ind fra for- hhv.

baglygte i dobbeltstikket grå = stel

således, at 5 mm af den afisolerede

kabelende kan ombukkes i retning mod

den lille slids på stikket (1, fig. 5).

• Plus-kablet fra for- hhv. baglygte skydes

ind i dobbeltstikket sort = plus og 5 mm

ombukkes (2, fig. 5).

• Gråt stik (1, fig. 5) skydes ind i tilslutningen

med � symbolet (3, stel) på dynamoen

og låses.

• Sort stik (2) monteres analogt i

tilslutningen med +-symbolet (3, plus)

på dynamoen.

Funktionsafprøvning:

• Drejekontakten stilles på „ “ (TÆNDT)

(fig. 4).

• Baghjulet drejes – lygterne for og bag

kontrolleres. I tilfælde af fejl se

fejlchecklisten.

Afhjælpning

Dynamoen tilkobles

Kontrol af kabler, kontakt

etableres (evt. fjernes

korrosion)

Kontrol af tilslutningerne,

kontakt etableres (evt.

fjernes korrosion)

Vælg korrekt stikposition

på for- og baglygte samt

dynamo

Pære monteres eller

funktionskontrolleres.

Kabel afprøves, evt.

udskiftes

Støvhætten monteres

korrekte

Afstandsskive (1,5 mm)

mellem nav og dynamo

monteres.

41


KÆDER – POWER CHAIN

TEKNISKE DATA /FORUDSÆTNINGER FOR MONTERING

• Slebne ydre- og indreled

• Smal

• Krom hærdede nitter

• Power Link II

• Udstansede ydreplader (kun PC89R)

KROM HÆ RDEDE NITTER

Nitterne på SRAM Power Kæder er

specialhærdede. Ved en temperatur på

1000 grader Celcius påføres stålet et lag

krom, som gør nittens overflade ekstrem

modstandsdygtig for slitage. Sammenlignet

med traditionelle nitter mangedobler

det kædens levetid.

P

O

W

E

R

C

H

A

I

N

S

P

O

W

E

R

C

H

A

I

N

S

42

Finish Nitte

Finish Nitte

PC 99 PC 89R PC 69 PC 59 PC 68

Varenr. — — — — —

Anvendes til MTB Road MTB MTB MTB

Kompatibilitet, for HG / EXA-Drive HG / EXA-Drive HG / EXA-Drive HG / EXA-Drive HG / IG / PG / EXA-Drive

Kompatibilitet, bag HG / EXA-Drive HG / EXA-Drive HG / EXA-Drive HG / EXA-Drive HG/HG-I/IG/PG/EXA-Drive

Max antal tandhjul kun 9 kun 9 kun 9 kun 9 max. 8

Størrelse 1 /2"x 11 / 128" 1 /2"x 11 / 128" 1 /2"x 11 / 128" 1 /2"x 11 / 128" 1 /2"x 3 / 32"

Længde 6,7 mm 6,7 mm 6,7 mm 6,7 mm 7,1 mm

Nitning Firkant nitning Parallel nitning Parallel nitning Parallel nitning Firkant nitning

Krom hærdede ● ● ● ● ●

Trækkraft 2000 N 1500 N 1500 N 1500 N 2000 N

Trækstyrke 9800 N 9800 N 9800 N 9800 N 9800 N

Vægt (116 led) 300 g 295 g 300 g 300 g 315 g

Ydre plade Silver / Nickel Plated Silver / Nickel Plated Silver / Nickel Plated Silver / Nickel Plated Silver / Nickel Plated

Indre plade Silver / Nickel Plated Silver / Nickel Plated Silver / Nickel Plated Grey / Polished Silver / Nickel Plated

Vægt reduceret ●

Samling af kæde Power Link 9SPD Power Link 9SPD e. Pin Power Link 9SPD e. Pin Power Link 9SPD e. Pin Power Link S eller Pin

PC 58 PC 48 PC 38 PC 10 PC 1 1

Varenr. — — — — —

Anvendes til MTB MTB MTB MTB Gear nav

Kompatibilitet, for HG / IG / PG / EXA-Drive HG / IG / PG / EXA-Drive HG / IG / EXA-Drive HG En gear

Kompatibilitet, bag HG/HG-I/IG/PG/EXA-Drive HG/HG-I/IG/PG/EXA-Drive HG/HG-I/IG/PG/EXA-Drive HG En gear

Max antal tandhjul max. 8 max. 8 max. 8 max. 7 1

Størrelse 1 /2"x 3 / 32" 1 /2"x 3 / 32" 1 /2"x 3 / 32" 1 /2"x 3 / 32" 1 /2"x 1 / 8"

Længde 7,1 mm 6,8 mm 6,9 mm 6,9 mm 7,8 mm

Nitning Parallel nitning Parallel nitning Parallel nitning Parallel nitning Parallel nitning

Krom hærdede ● ●

Trækkraft 1500 N 1500 N 1100 N 1000 N. 800 N

Trækstyrke 9800 N 9800 N 9800 N 9800 N. 8000 N

Vægt (116 led) 315 g 305 g 305 g 305 g 350 g

Ydre plade Silver / Nickel Plated Grey / Polished Grey / Polished Brown / Annealed Brown / Annealed

Indre plade Grey / Polished Black / Burnished Brown / Annealed Brown / Annealed Brown / Annealed

Samling af kæde Power Link S eller Pin Power Link S eller Pin Power Link G eller Pin Power Link G eller Pin Snap Lock eller Pin

Forhandlerens tekniske håndbog 2000


KÆDER – POWER CHAIN

MONTERING / VEDLIGEHOLDELSE

1

NY

2

NY

3

4

5

6

7

+

(2 led)

Forhandlerens tekniske håndbog 2000

PC 1 1 / 2 " x 1 / 8 "

(FRILØ BS- OG GEARNAV)

Samling af kæde med Snap Lock:

• Monter den afkortede kæde, Snap Lock

samleleddet og låsepladen (fig. 1).

• Låsepladen monteres ved at bukke

kæden så Snap Lock leddet bueren

smule (fig. 2).

Vigtigt:

• Sørg for at låsepladen er i korrekt

indgreb med udfræsningerne i Snap

Lock nitterne og at samleleddets plader

er parallelle.

• Hvis låsepladen forekommer løs, skal

Snap Lock samleleddet udskiftes.

• Brug altid et nyt Snap Lock samleled,

når en ny kæde monteres. Forkert

afkortet kæde eller fejlmonteret

samleled kan forårsage alvorlige

ulykker.

1 /2 " x 3 / 32 " UND 1 / 2 " x 11 / 128 "

(DERAILLEUR, FRILØ BS-

OG GEARNAV)

Kæde længde:

• Afkort kæden som specificeret af

derailleur leverandøren.

SRAM derailleur:

• Træk ikke kæden gennem bagskifteren,

men monter den direkte på største

forrest og bagerste tandhjul. Læg 2 led

til kædens længde eller 1 led + Power

Link når kæden afkortes (fig. 3).

• På cykler med fjedrende bagstel; udmål i

yderste position (største kædelængde)

Traditionel nitning af kæden:

• Monter kæden og træk enderne

sammen. Pres nitten igennem yderpladerne

(fig. 4) så nittens ender er lige

lange, og sørg for at leddet ikke blive

stift.

• Det anbefales at bruge SRAM kædetang

(Varenr. 00 2799 980 001) til PC68, PC58

og PC48 kæder.

Samling med Power Link:

Vigtigt:

Brug kun samleled som nedenfor

specificeret, da fejlmonteret samleled

kan være årsag til alvorlige ulykker.

Power Link G grå farve

til PC 38, PC 10

Power Link S sølv farve

til PC 68, PC 58, PC 48

Power Link 9SPD guld farve

til PC 99, PC 89R,

PC 69, PC 59

Samling:

• Monter kæden, træk enderne sammen

og monter de to halvdele af Power Link

(fig. 5).

• Før de to halvdele af Power Link i

indgreb (fig. 6) og lås samleleddet ved at

trække i kæden (fig. 7).

Åbning:

• Pres Power Link pladerne sammen

(fig. 6) og gnub leddet sammen (åbning).

Fjern de to halvdele af Power Link fra

kæden.

Vigtigt:

Brug altid et nyt Power Link i forbindelse

med montering af en ny kæde.

Forkert afkortet kæde eller fejlmonteret

samleled kan medføre alvorlige ulykker.

VEDLEGEHOLDELSE /

PFLEJE

• Regelmæssig smøring forlænger kædens

levetid.

• Kædeledene smøres med olie, som skal

trække ind.

• Beskidte kæder renses før smøring.

• Der må ikke bruges fedtopløsende eller

syreholdige midler. Rengøringsmidlet må

kun indvirke i få minutter, hvorefter kæden

afskylles med vand. Kæden må først

smøres, når den er helt tør.

Vigtigt:

Når kæden udskiftes, udskiftes som regel

også tandhjulene, for de er slidt sammen.

43


ASSISTANCE

NETVÆRK

U.S.A.

Action Bicycle USA

217 Washington Avenue -A

Carlstadt, NJ, 07072

Tlf.: +1 800.284.2453

Bicycle Tech International

3201 B Richards Lane

Sante Fe, NM, 87505

Tlf.: +1 800.558.8324

DiamondBack, Distributor

300 Camarillo Ranch Rd.

Camarillo, CA, 93012

Tlf.: +1 800.776.7641

Downeast Bicycle Specialists

Porter Road, P.O. Box 226

Fryeburg, ME, 04037

Tlf.: +1 800.242.1043

Euro-Asia Imports

3935 FootHill

La Crescenta, CA, 91214

Tlf.: +1 818.248.1814

Giant Bicycle, Inc.

737 W. Artesia Boulevard

Rancho Dominguez, CA, 90220

Tlf.: +1 800.874.4268

Great Northwest

2335 North West Savier

Portland, OR, 97210

Tlf.: +1 800.927.9242

Hans Johnsen Company

8901 Chancellor Row

Dallas, TX, 75248-5326

Tlf.: +1 800.879.1515

The Hawley Company

One Hawley Drive

Lexington, SC, 29074-7812

Tlf.: +1 800.822.1980

Island Cycle Supply

425 Washington Avenue North

Minneapolis, MN, 55401

Tlf.: +1 800.627.2453

J&B Importers, Inc.

P.O. Box 161859

Miami, FL, 33116-1859

Tlf.: +1 800.666.5000

J&B Importers West, Inc.

P.O. Box 1248

Englewood, CO, 80150

Tlf.: +1 800.999.9228

J&B Importers Pacific, Inc.

P.O. Box 88808

Seattle, WA, 98138-2808

Tlf.: +1 800.627.2453

KHS Inc., Distributor

1264 East Walnut Street

Carson, CA, 90746

Tlf.: +1 800.347.7854

44

The Merry Sales Company

1415 San Mateo Avenue

San Francisco, CA, 94080

Tlf.: +1 800.245.9959

Olympic Cycle Supply

5711 West Douglass Avenue

Milwaukee, WI, 53218

Tlf.: +1 800.236.8380

Performance Cycle Products

22 South 6th Avenue

Mount Vernon, NY, 10550

Tlf.: +1 888.269.1846

Quality Bicycle Products

6400 West 105th Street

Bloomington, MN, 55438

Tlf.: +1 800.346.0004

Quantum

400 Venture Court, Suite 101

Verona, WI, 53593-1821

Tlf.: +1 800.545.1229

Quentin

454 Scott Drive

Bloomingdale, IL, 60108

Tlf.: +1 800.323.1741

Raleigh Bicycle Co., USA

22710 72nd Avenue South

Kent, WA, 98032

Tlf.: +1 800.222.5527

Riteway Products

2001 East Dyer

Santa Ana, CA, 92705-5709

Tlf.: +1 800.869.9866

Schwinn Cycling and Fitness

1690 38th Street

Boulder, CO, 80301

Tlf.: +1 800.SCHWINN

Seattle Bike Supply

7620 South 192nd

Kent, WA, 98032

Tlf.: +1 800.955.2453

Security Bicycle

32 Intersection Street

Hempstead, NY, 11550-1332

Tlf.: +1 800.645.2990

Sinclair Imports

2755 Highway 40

Verdi, NV, 89439

Tlf.: +1 800.654.8052

Trek Bicycle Corporation

801 West Madison St.

Waterloo, WI, 53594-0183

Tlf.: +1 800.369.8735

United Bicycle Parts

691 Washington Street

Ashland, OR, 97520

Tlf.: +1 800.482.1984

Wilson Bicycle Sales

31157 Wiegman Road

Hayward, CA, 94544

Tlf.: +1 800.877.0077

World Wide Cycle Supply

100 D Executive Drive

Edgewood, NY, 11717

Tlf.: +1 800.330.2550

EUROPA

BELGIEN

Transmission S.A.

Boulevard du Centenaire 4

1325 Dion-Valmont

Tlf.: +32 10 24 46 46

Fx: +32 10 24 47 77

DANMARK

Dan Agentur

Stationsvej 77

5792 Arslev

Tlf.: +45 65 99 24 11

Fx: +45 65 99 28 42

TYKSLAND

Hartje AG

Deichstraße 120-122

27318 Hoya

Tlf.: +49 42 51 81 11 15

Fx: +49 42 51 81 12 49

Epple Zweirad GmbH

Mittereschweg 1

87700 Memmingen

Tlf.: +49 83 31 7 51 41

Fx: +49 83 31 7 51 97

Bico

E. Wiener Bike parts

GZR

Rabeneick/Schlote

Veloring

ZEG

STORBRITANINEN

Raleigh P&A

Triumph Road

NG 72 DD Nottingham

Tlf.: +44 115 9420202

Fx: +44 115 9282044

Fisher Outdoor Leisure PLC

Unit 2, Haslemore Business Centre

Lincolnway off Lincoln Road

EN 11 TE Enfield, Middx

Tlf.: +44 181 8053088

Fax: +44 181 8058821

Chickens & Sons

Bisley Works/Landpark Lane

LU 62 PP Kensworth, Beds

Tlf.: +44 1582 873329

Fax: +44 1582 873583

FINLAND

J. Syväranta Oy

Nervanderinkatu 5E 47/PL 64

F-00101 Helsinki

Tlf.: +358 9 490 137

Fax: +358 9 493 890

FRANKRIG

Savoye, S.A.

Rue de l’industrie

1470 Serrières de briord

Tlf.: +33 4 74 36 13 77

Fax: +33 4 74 36 15 14

Lapierre Cycles, S.A.

Eurostar

SUNN

GRÆ KENLAND

Gatsoulis Imports

8, Thessalonikis Street

14342 New Filadelfia-Athens

Tlf.: +30 1 25 12 779

Fax: +30 1 25 33 960

ISLAND

Oerninn Hjol LTD.

P.O. Box 8036, Skeifan 11

Reykjavik

Tlf.: +354 1 88 98 92

Fax: +354 5 88 98 96

ITALIEN

A.M.G. S.r.l.

Via Piave 10

23871 Lomagna (Como)

Tlf.: +39 039 5 30 11 67

Fax: +39 039 9 22 02 70

HOLLAND

Koch Kleeberg B.V.

Postbus 1069, Dukdalfweg 25

1300 BB Almere

Tlf.: +31 36 532 05 04

Fax: +31 36 532 25 48

Vertex Cycle Systems

NORGE

Stians Sport A.S.

Vollveien 13, Bygg D, POB 107

1324 Lysaker

Tlf.: +47 67 11 00 20

Fax: +47 67 11 00 42

Forhandlerens tekniske håndbog 2000


ASSISTANCE


NETVÆRK

Ø STRIG

KTM Fahrrad GmbH

Harlochnerstrasse 13

5230 Mattighofen

Tlf.: +43 7742 409 132

Fax: +43 7742 409 126

POLEN

Harfa-Harryson

Ul. Ks. Witolda 48

50203 wroclaw

Tlf.: +48 7 13 72 15 70

Fax: +48 7 13 27 80 92

PORTUGAL

Ciclo Coimbroes

Parca Manuel Da Silva Reis 122

4400 Vila Nova De Gaia

Tlf.: +351 23 79 4461

Fax: +351 23 06 163

RUSLAND

Sportclub Triatlon

SVERIGE

Vartex

Batterivägen 14

43232 Varberg

Tlf.: +46 340 850 80

Fax: +46 340 61 11 90

SCHWEIZ

Intercycle

Industriegebiet, Haldemattstr. 3

6210 Sursee

Tlf.: +41 41 92 66 511

Fax: +41 41 92 66 352

Amsler & CO AG

Lindenstraße 16

8245 Feuerthalen

Tlf.: +41 5 26 47 36 36

Fax: +41 5 26 47 36 37

SLOVAKIET

Excelia s.r.o.

SLOVENIEN & KROATIEN

Proloco Trade d.o.o.

Partizanska 4

64000 Kranj

Tlf.: +386 64 38 02 00

Fax: +386 64 38 02 022

SPANIEN

Casa Masferrer

Pol. Ind. Congost-Avda.

San Julian, S/N Apdo Correos 89

E-08400 Granollers

Tlf.: +34 9 38 46 60 51

Fax: +34 9 38 46 53 56

Forhandlerens tekniske håndbog 2000

TJEKKIET

Vokolek Import

Rezlerova 308

10900 Praha-petrovice

Tlf.: +420 2692 3399

Fax: +420 2692 3399

Zitny

Ceskobratske nam. 133

29301 Mlada Boleslav

Tlf.: +420 326 72 22 14

Fax: +420 326 72 22 14

UNGARN

Biker Kft.

Gyepsor u. 1

1211 Budapest

Tlf.: +36 1278 1021

Fax: +36 1278 1023

AUSTRALIEN

Groupe Sportif Pty. Ltd.

20 Harker Street

Burwood, Victoria 3125

Tlf.: +61.3.9888.9882

Velo-Vita Pty. Ltd.

Unit A, 602-612 Botany Road

NSW 2015 Alexandria

Tlf.: +61.2.9700.8177

ISRAEL

Hobby’s LTD.

POB 1231

53111 Givataim

Tlf.: +972 5 24 299 05

Fax: +972 35 75 45 29

JAPAN

Kawashima Cycle Supply Corp.

No. 4-2-4 Kushiya-Cho Higashi

Sakai, Osaka 590

Tlf.: +81-722 381 557

Nichinao Shokai Co., Ltd.

6-16-8 Sotokanda Chiyoda-ku

Tokyo 101

Tlf.: +81-3 3382 6251

CANADA

Bell Sports Canada

700 Chemin Bernard

Granby, PQ, J2G 9H7

Tlf.: +1 800.661.1662

Kempter Marketing

1271 St Louis

St Lazare, PQ, J7T 1Z9

Tlf.: +1 514.424.4600

Norco Products Limited

1465 Kebet Way

Port Coquitlam, BC, V3C 6L3

Tlf.: +1 800.663.8916

NEW ZEALAND

Cycle Supplies

PO Box 33051

Christchurch

Tlf.: +64.3.338.6803

H.S. White & Sons

7C Anwen Place, East Tamacki

PO Box 58331 Greemouni

Auckland

Tlf.: +64.9273.7690

SYD AFRIKA

Cape Cycle Systems (PTY) LTD.

10/12 Argo Road, Wetton

7780 Cape Town

Tlf.: +27.21.761.3528

45


ASSISTANCE

TEKNISK HJÆLP / SRAM 2-ÅRS GARANTI / RESERVEDELE

TEKNISK HJÆLP

Ring til vor Helpdesk Serviceline for hurtig

garantiafvikling og tekniske spørgsmål.

(For andre lande – kontakt den lokale

forhandler.)

SRAM 2-ÅRS GARANTI

Alle SRAM komponenter leveres med den

garanti, som Købeloven foreskriver. SRAM

yder derudover 2 års garanti fra købsdato,

hvis nedenstående betingelser overholdes:

1. SRAM yder 2 års garanti på alle produkter

i forbindelse med reklamationer,

der opstår som følge af materiale- eller

produktionsfejl. Den defekte del vil

enten blive repareret eller ombyttet. Er

der tale om et udgået produkt, bliver

det erstattet med et tilsvarende produkt

RESERVEDELE

Du kan finde et omfattende reservedelsprogram

i SRAM’s reservedelsliste

publ. nr. 8500.

46

NORDAMERIKA

Helpdesk-nummer:

(800)-346-2928

EUROPA

Vores Helpdesk Serviceline

gælder for følgende lande:

• Belgien • Holland

• Danmark • Norge

• Tyksland • Østrig

• Frankrig • Portugal

• Storbritannien • Sverige

• Italien • Schweiz

(00 800) 77 26 43 57

fra det aktuelle program. Ombyttede

dele tilhører SRAM.

2. Yderligere krav dækkes ikke. Det

understreges, at eventuelle reparationsog

monteringsomkostninger ikke dækkes

af SRAM.

3. Forudsætningen for garantiydelsen er,

at der forelægges en korrekt kvittering.

4. Garantien gælder ikke for sliddele som

f.eks. bremsetromler, bremseklodser,

kæder m.v. Almindeligt slid, misligholdelse

og misbrug er ikke omfattet af

SRAM garantien. Garantien gælder

S R A M H E L P

heller ikke reklamationer, der er

opstået, fordi monteringsforskrifter

ikke er overholdt.

Hvis der er benyttet uoriginalt tilbehør

eller uoriginale reservedele i kombination

med et SRAM produkt, bortfalder

garantien ligeledes.

5. I forbindelse med en garantiydelse, vil

garantiperioden ikke blive yderligere

forlænget.

6. Garantiafvikling sker ved at rette

henvendelse til den forretning, hvor

cyklen er købt.

Forhandlerens tekniske håndbog 2000


NOTES

Forhandlerens tekniske håndbog 2000

47


NOTES

48

Forhandlerens tekniske håndbog 2000


WORLD H E ADQUART ERS

CH ICAGO, I LL I NOIS U.S.A.

SRA M Corporation

361 West Chestnut Street

Chicago, Illinois 60610

phone: +1-312-664-8800

fax: +1-312-664-8826

ASI A H E ADQUART ERS

TA ICH UNG, TA I WA N

SRA M Taiwan

No. 1598-8 Chung Shan Road

Shen Kang Hsiang, Taichung County 429

Taiwan R.O.C.

phone: +886-4-561-3678

fax: +886-4-561-3686

E UROP E A N H E ADQUART ERS

A M ERS FOORT, T H E NE T H ERL A NDS

SRA M Europe Sales & Service B.V.

Basicweg 12-05

3821 BR Amersfoort

The Netherlands

phone: +31-33-450-6060

fax: +31-33-457-0200

e-mail: srameurope@sram.com

www.sram.com

H E L PD E SK S ERV IC E :

USA

+(800) - 346-2928

E UROP E

(00 800) - 77 26 43 57

More magazines by this user
Similar magazines