Prezentace

katalog.unob.cz

Prezentace

Protivzdušná obrana

v podmínkách

Single European Sky

(SES)


Aspekty koncepce vzdušného prostoru

NATO a EU

Historie vzniku projektu Single European Sky

•Polovina 90. let projekt FANS (Future Air Navigation Systems)

•Studie rozvoje technologií pro civilní letectví a nový postupů pro

využití vzdušného prostoru

•1997 – 2004 rozhodnutí a podpora Evropské Komise v oblasti vzdělávání

klíčových odborníků z oblastí uživatelů (civilní, vojenské), vývoje, výzkumu

a leteckého průmyslu

•Zaměření na problematiku jak civilního, tak i vojenského letectví

pro dosažení cílových schopností integrace civil-military

•2004 - Rozhodnutí Evropské Komise, Rady Evropy a Evropského

parlamentu o spuštění a implementaci projektu Single European Sky

•Mezníky projektu Single European Sky (SES)

•2012 – implementace módu S

•2015 – ukončení vývoje a validace klíčových technologií, počátek jejich

finální implementace

•2017-2018 – inventura stavu projektu SES (civil i military)

•2020 – kompletní dosažení cílových schopností


Aspekty koncepce vzdušného prostoru

NATO a EU

Zvýšená pozornost v průběhu implementace bude věnována

státům a oblastem:

1) Wien FIR;

2) Praha FIR;

3) Brussels FIR/UIR;

4) Bordeaux, Brest, Marseille, Paris and Reims FIRs, and the France UIR;

5) Bremen, Langen and Munchen FIRs, and Hannover and Rhein UIRs;

6) Athinai FIR and Hellas UIR;

7) Budapest FIR;

8) Brindisi FIR/UIR, Milano FIR/UIR and Roma FIR/UIR;

9) Amsterdam FIR;

10) Bucharest FIR.

Letiště Praha a ŘLP ČR – testovací platforma pro implementaci SES

Rozhodnutí evropských orgánů jsou pro ČR závazné, dokumenty a

rozhodnutí NATO, pouze pokud jsou ratifikovány.


Aspekty bezpečnostní koncepce NATO a EU

Priority budování bezpečnosti

• Základem je mírový koncept s komplexní vazbou na

krizi a válečný stav s koordinací řešení

• Optimalizace nákladů na budování bezpečnostního

konceptu použitím odpovídajících technologií (i

komerčních)

Největší problémy s implementací Single European Sky

• Přetrvávající myšlení z dob studené války

• Budování bezpečnostního systému podle koncepce

„frontové války“ včetně akvizic technologií

Dnes platí v době terorismu a kybernetické války jako

nikdy předtím výrok: „5 minut je věčnost“


Aspekty vzdušného prostoru

NATM a EUROCONTROL

Soustavný nárůst civilní přepravy od 90. let

• Požadavek: bezpečnost + propustnost + flexibilita +

výstraha + vazby na PVO + ekonomika

Řešení problémů

• Jednotný koncept vzdušného prostoru – Single Sky

• Jednotný vzdušný prostor pro civil i armádu

• Budování integrovaných systémů a koordinace aktivit

civil x armáda

• Budování integrovaných oblastních služeb ATC a

Military ve vazbě na PVO, včetně výcvikové základny


Základní koncepční filosofie vzdušného

prostoru NATM

Závazné pro všechny členské státy NATO

„Koncepce ATC a souvisejících komunikačních služeb musí

být organizována tak, aby systém byl schopen poskytovat

plnohodnotné služby bez jakýchkoliv omezení jak pro civilní

provoz, tak i pro vojenské účely bez omezení a zpoždění v

době míru, přechodu až do válečného stavu“

Vytvoření výboru NEASCOG

NATO EUROCONTROL ATM Security Coordination Group


Základní koncepční filosofie vzdušného

prostoru pro vojenské operace a činnosti v

době míru a krize

Koncepce založena na implementaci filozofie Mission

Trajectory

•Vývoj a implementace na základě Commission Regulation

(EU) N° 677/2011 Art.4

•Details available in the SESAR Operational Service and

Environment Definition (OSED) Step 1 V3 Volume 2 Edition

00.01.00 of Project 07.06.02 - Business/Mission Trajectory

Management document.

•The improved OAT flight plan concept is expected to be

prototyped and validated in Step 1 (2013-14) and to be

deployed as an initial step towards the Shared Mission

Trajectory (iSMT) in 2015/16.


Základní koncepční filosofie vzdušného

prostoru pro vojenské operace a činnosti v

době míru a krize

Koncepce založena na implementaci filozofie Mission

Trajectory

•Flight plan based on the ICAO 2012 FPL format, improved

with initial Mission Trajectory data and harmonised

military information items, managed centrally at European

level and filed by military organisations

•Flight plans for pure OAT flights are not shared

•SWIM security firewall, nebude distribuováno civilním

autoritám


Základní koncepční filosofie vzdušného

prostoru pro vojenské operace a činnosti v

době míru a krize

Koncepce založena na implementaci filozofie Mission

Trajectory

Military airspace users should be able to file and submit an

OAT FPL to the NM in different ways i.e. through:

•An EAD workstation with appropriate OAT FPL creation, filing

and management capabilities, connected to AFTN (ARO Briefing

Facility) for military organizations migrated to the EAD

•The Network Operations Portal (NOP) with OAT FPL filing and

validation functions for military organizations connected to Internet

•A military AIS/FPL filing system connected to the NM B2B flight

plan filing and management web service

•A military AIS/FPL filing system connected to and submitting

flight plans via AFTN


Realizace SES – Mission Trajectory


Realizace jednotného vzdušného prostoru

Reference Mission Trajectory

The flight plan becomes active through a clearance request

which can be a start-up clearance or another clearance if

unshared parts of the flight are foreseen. Once the flight

plan or flight object is active, only the Flight Crew can initiate

a change to the Reference Mission Trajectory (RMT).

•Přiřazování cílů a priorit působení pomocí datalinku


Realizace jednotného vzdušného prostoru

Reference Mission Trajectory revision

The RMT may be revised if:

•the aircraft or one of the aircraft in the formation is unable to

start up or is late because of some minor failure (may use a

spare aircraft which will join later);

•it is required to change the mission due to urgent operational

reasons (diversion, failed/cancellation of air-to-air refuelling,

air defence priority, unforeseen circumstances, etc.);

•it is due to a new operational constraint (runway capacity

because of incidents, airspace management issues, weather

conditions, etc.);

•it is needed to provide separation (e.g. formation take-off in

bad weather);

•it is needed to organise a queue for a constraint resource (airto-air

refuelling, air combat area, runway, shooting range etc.).


Realizace jednotného vzdušného prostoru

Reference Mission Trajectory update

RMTs are updated and revised following 2 distinct processes:

•automatic update triggered when the predicted trajectory

differs from RMT by more than the predefined thresholds

indicated in the TMR;

•Automatická podpora MMS letadla a GCI

•revision triggered at ground or air initiative when constraints

are modified by the ANSP or cannot be achieved by the

aircraft.


Realizace jednotného vzdušného prostoru

Trajectory Management Requirements (TMR)

The TMR will specify:

•the lateral, vertical or time parameters that will trigger the

update process;

•the required data content;

•the allowed tolerance of selected time, speed and altitude.


Realizace jednotného vzdušného prostoru

Military systems

•C2 systems, NATO ACCS, etc.


Realizace jednotného vzdušného prostoru

System-Wide Information Management (SWIM)

SWIM services:

•Flight Information

•Aeronautical Information

•Meteorological Information

•ATFCM Scenario, Surveillance Data

•Capacity and Demand Data


Realizace jednotného vzdušného prostoru

System-Wide Information Management (SWIM)

· Users: Sub-systems using provided service information for which they

have subscribed (e.g. Aircraft Flight guidance sub-system, Aerodrome ATC

demand and capacity sub-system, Safety Nets sub-systems of Enroute/APP

ATC, etc.)

· Publishers: Sub-systems responsible for the service of information

provision for a certain domain (e.g. Aircraft Flight Management subsystem/Military

Mission subsystem), Trajectory Management sub-system

for AOC/WOC, Flight Data Processing or Arrival Management sub-system

for En-Route/APP ATC, Departure Management sub-system for

Aerodrome ATC, etc.)

· Contributors: Sub-systems that feed a main/focal point Publisher

(e.g. Network Demand and Capacity Balancing sub-system feeding Flight

Planning Management sub-system, De-icing sub-system feeding the Turn-

Around Management sub-system, etc).


Realizace jednotného vzdušného prostoru

System-Wide Information Management (SWIM)

Local and Sub-Regional Systems

- Aircraft (through Air-Ground Data Link Ground

Management)

- En-Route/Approach ATC

- Aerodrome ATC - Autonomous ATC (e.g. for aircraft carrier)

- WOC/Base Operations Centre (as Airport Airside

Operations)

- WOC ATM (as Aircraft Operations)

- WOC for Navy Aviation Group


Realizace jednotného vzdušného prostoru

System-Wide Information Management (SWIM)

Regional Systems

· SWIM Supervision

· Aeronautical Information Management (including Military

Aeronautical Information)

· Advanced Airspace Management (civil-military process)

· Network Information Management

· External System: for the military community, an external

system such as C2 systems (Command and Control systems),

NATO/ACCS or national military systems should be linked to

SWIM through a data exchange interface, in order to share

ATM


Realizace jednotného vzdušného prostoru

Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) = UAV

•RPAS integration into the European air system from 2016 (minimal

limitations and restrictions)

•2020 – full unlimited operation

•European Commision decision 2012

•RPAS present an important potential for the development of

innovative civil applications (commercial, corporate and

governmental) in a wide variety of sectors to the benefit of

European society by creating jobs and achieving useful tasks.

•This requires the development of appropriate technologies and the

implementation of the necessary aviation regulation at EU and national

levels. Issues like privacy and data protection or insurance must also be

addressed.

•It also requires an increased coordination between all relevant actors

(EASA, national Civil Aviation Authorities, EUROCAE, Eurocontrol,

JARUS, industry etc.) and between regulatory and technological

developments.


Realizace jednotného vzdušného prostoru

Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS)

•Governmental applications

• crisis management, law enforcement, border control or

fire fighting, etc.

•Profitable commercial aerial services

•emerging in precision agriculture and fisheries,

•power/gas line monitoring, infrastructure inspection,

•communications and broadcast services, wireless

communication relay and satellite augmentation systems,

•natural resources monitoring, media/entertainment, digital

mapping, land and wildlife management,

•air quality management/control.

•Commission Staff Working Document SWD(2012) 259 final

•Vrcholový dokument - shrnutí i s odkazy na další

dokumenty včetně rozhodnutí a nařízení Evropské Komise


Realizace SES - RPAS


Aspekty koncepce vzdušného prostoru

NATO a EU

Jednání NATO, EDA a EUROCONTROL (CIMIC)

•Implementace a rozvoj konceptu Smart Air Surveillance

•Sdílení informací o vzdušném prostoru a radarových prostředků

s civilními entitami řízení letového prostoru = vzájemná výměna

informací (omezení budování dvojí infrastruktury pro období míru a

krize, včetně dvojího pořizování radarových prostředků – potřeba

civilních radarů klesne asi na ½, vojenských radarů na 1/3)

•Nutná shoda a vzájemná koordinace procesu definice a určení

provozních, operačních a bezpečnostních aspektů mezi civilními

entitami řízení letového provozu a vojenskými složkami při

harmonizaci využití a zajišťování bezpečnosti vzdušného prostoru a to

jak pro civilní letectví, tak i pro vojenské letectví počínaje výcvikem až

po operační využití v rámci Air Policing


Aspekty koncepce vzdušného prostoru

NATO a EU

Jednání NATO, EDA a EUROCONTROL (CIMIC)

•Posilování integrace a harmonizace využití vzdušného

prostoru mezi civilními a vojenskými složkami

•Projekt SESAR v rámci EU

•Projekt NextGen v rámci severní Ameriky

•Rozdíly ve specifikacích a parametrech mezi SESAR a

NextGen = problém implementace systémů z USA

•Zaměření se na strategické operace mimo území NATO

•Budování bezpečnostního a obranného systému pro boj

proti terorismu uvnitř území NATO, včetně zneužití

vzdušného prostoru pro teroristické aktivity, případně

kybernetickou válku


Aspekty koncepce vzdušného prostoru

NATO a EU

Jednání NATO, EDA a EUROCONTROL (CIMIC)

•Celá Evropa je součástí NATO minimálně na úrovni PfP,

případně členem EU s jednotnou bezpečnostní politikou

•EU preferuje spolupráci z hlediska prevence možných

bezpečnostních rizik v různých oblastech Asie, případně

některých nově vznikajících velmocí

•Současná centra globálních bezpečnostních rizik jsou mimo

teritorium Evropy, tudíž napadení Evropy vyžaduje použití

strategických prostředků nebo použití strategie terorismu

případně kybernetické války


Aspekty koncepce vzdušného prostoru

NATO a EU

Jednání NATO, EDA a EUROCONTROL (CIMIC)

•Snaha integrovat vojenské schopnosti do stávajících civilních

systémů pro řízení vzdušného prostoru i z důvodů jejich civilní

certifikovatelnosti pro koordinaci civil-military

•Pozemní taktické systémy i v případě přepravitelnosti pomocí

letecké dopravy nejsou schopny dostatečně rychle reagovat

z hlediska rozmístění a operačních použití v případě terorismu

•Nemožnost predikce času a místa rozvinutí mobilních systémů ve

většině případů z důvodu neznalosti místa provedení teroristické

akce = výstavby distribuovaného stacionárního systému na bázi

levných senzorů propojených do sítě


Aspekty koncepce vzdušného prostoru

NATO a EU

Koncept boje proti terorismu

•Bezpečnostní projekty řídí Evropská komise, 7. Rámcový program,

implementace a garant MV ČR – nutnost integrované spolupráce

mezi MO a MV – jeden z požadavků Networked Enabled

Capabilities - 2015

•Sledování a zabezpečení objektu kritické infrastruktury ze

vzduchu pomocí UAV

•Start a pohyb v prostředí civilního letového provozu,

včetně infrastruktura pro neomezený způsob činnosti UAV

•Legislativa a postupy pro tento způsob činnosti UAV


Aspekty koncepce vzdušného prostoru

NATO a EU

Bezpečnostní analýzy NATO

Bezpečnostní rizika technologií ADS-B, ACAS/TCAS, TIS-B a WAM


Aspekty koncepce vzdušného prostoru

NATO a EU

Bezpečnostní analýzy NATO

Bezpečnostní rizika technologií ADS-B, ACAS/TCAS, TIS-B a

WAM (Wide Area Multilateration)

Zneužití ADS-B pro teroristické aktivity a kybernetickou válku

SHAPE does not recommend the developing of MOR for ADS-B and WAM

technologies.The systems are neither secure nor jam resistance, and cannot

be considered as combat Identification (ID). However, it would be beneficial

for NATO aircraft to adopt such systems for future airspace management

to enhanced flight safety and efficiency as peacetime air traffic

management will be considered as a single entity (no longer divided into

civilian and military)


Aspekty koncepce vzdušného prostoru

NATO a EU

Bezpečnostní analýzy NATO

•Nedokonalost multilateračních systémů z hlediska odolnosti proti

elektromagnetickému a kybernetickému terorismu

•Nutnost finančně nákladného řešení zajištění fyzické bezpečnosti

distribuovaného multilateračního systému včetně případné

kryptografické ochrany komunikace mezi centrem a

distribuovanými přijímacími stanicemi tak, aby WAM systém mohl

být využit pro vojenské operační použití

•Odmítnutí Multilateračních systémů jako vojenského prostředku,

pouze jako doplňkový zdroj informace

•Dokumenty NATO:

•Project EUR002306 TN-1407

•1520/SHJ3/JOS/JO/MGOS-208049

•2000SC-6/TT-5136/Ser.NU0815

•IMSTAM(OPS)-0001-2010….atd.


Aspekty koncepce vzdušného prostoru

NATO a EU

Kybernetická bezpečnost vzdušného prostoru

•NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence

•Talinský manuál – použití mezinárodního práva v případě kybernetického

útoku

•Vláda ČR

•Usnesení vlády č. 564/2011- Strategie pro oblast kybernetické bezpečnosti ČR

•Návrh Zákona o kybernetické bezpečnosti – srpen 2013

•Aspekty kybernetické bezpečnosti vzdušného prostoru

•Napadení nebo vyřazení entit civilního řízení vzdušného prostoru

•Kdo převezme řízení vzdušného prostoru – Dohoda o poskytování služeb

mezi MO a MD = bezpečnostní riziko

•Ovládnutí internetového serveru na palubě civilního letadla hackery

•Postupy řešení situace – civilní letadlo je vojenským cílem dle práva

•Datalinky L-band(en-route) a C-band(airport)

•Mezinárodní konvence – palubní, navigační a komunikační technologie

pro civilní ŘLP musí být na bázi open standardů – nelze použít princip

utajení


Aspekty koncepce vzdušného prostoru

NATO a EU

Aspekty použití systémů PCL (Passive Coherent Location)

•Použití v PVO pouze jako zpravodajského systému pro

implementaci v rámci systému prvotní výstrahy bez zaručených

výkonnostních parametrů

•Aspekty bezpečnostní problematiky jsou totožné s

multilateračními systémy

•Výběr kmitočtového pásma

•Kmitočty v řádech stovek MHz – ANAPROP

•Kmitočty v řádech GHz

•Pravděpodobnost zahlcení systému vlivem meteo

clutteru


Aspekty koncepce vzdušného prostoru

NATO a EU

Aspekty použití systémů PCL (Passive Coherent Location)

Funkce systému do značné míry je závislá na strategii, jaký vysílač

bude použit

•Využití televizních a radiových vysílačů

•Vyzařují směrem k zemi

•Není nutné alokovat nové kmitočty

•Uživatel PCL nemůže ovlivnit provoz vysílačů, které

nevlastní, v případě krize a války mohou být vypnuty –

NATO Manuál pro krizový management vzdušného prostoru

•Přechod na jiný vysílač = změna detekčních parametrů

•Vlastní vysílač

•Řeší všechny nevýhody a slabiny systému využívajícího

komerční vysílače

•Nutnost alokace pracovních kmitočtů


Implementace Single European Sky

Aspekty implementace

•Jednotná multiradarová informace

•Jinak nelze zajistit funkčnost a interoperabilitu v rámci civil-military,

včetně integrity informací

•Implementace Mission Trajectory vyžaduje jednotnou

multiradarovou informaci i v neřízených prostorech

•Datové zdroje surveilance musí splňovat současně civilní i

vojenské požadavky pro implementaci v rámci SES

•NATO dokument Kritéria a standardy ACC Annex D nesplňuje

výkonnostní požadavky EUROCONTROL

•3D radary vyvinuté pouze dle tohoto dokumentu nelze

použít v SES – degradace na úroveň výškoměrů – RAT-31

•Specifikace MADR v rámci marketingové studie je z

hlediska výkonnostních parametrů nevyhovující pro SES,

navíc rozpor ICAO předpisy versus mobilita


Implementace Single European Sky

Tendr na letištní radary Brno a Ostrava

•Specifikace reprezentuje požadavky na primární radar pro SES

•Realizováno firmou ELDIS

•Na základě Dohody a poskytování služeb mezi MO a MD

specifikace vytvořena i pro současnou podporu PVO v rámci SES

•On-line monitoring detekční výkonnosti

Parametr Dříve SES (Brno, Ostrava)

Pd 80% FL 280

60 NM

2m 2 FL 460

80NM

2m 2

Pd 95%

FL360

6 0NM

1 m 2


Implementace Single European Sky


Implementace Single European Sky

Nejvyšší náročnost v rámci SES na vybavení letiště Pardubice

•Civilní provoz

•Pravidelné linky

•Charterové lety

•Jediné vojenské letiště v mezinárodních civilních databázích včetně

palubních FMS letadel

•Záložní letiště pro hotovost včetně kompletního zázemí v případě

výluky letiště Čáslav s výrazně lepšími meteorologickými

podmínkami ve srovnání s letištěm v Náměšti

•Intervenční letiště

•Přistání eskortovaného civilního letadla

•Vojenský výcvik

•Civilní výcvik

•Operační využití pro AWACS


Implementace Single European Sky

Kritické oblasti implementace SES podle dokumentů Evropské

Komise

•Komplexní jednotná multiradarová informace pro zabezpečení

funkcionality SES v době míru a naplnění civil i military požadavků

pro řízený i neřízený vzdušný prostor v oblasti krytí primárních RL

•Meziresortní komise - vzájemná spolupráce civil a military autorit

•Komplexní automatizace a technologická podpora civil-military,

včetně implementace Mission Trajectory v době míru

•Krizový management vzdušného prostoru

•Odpovědnost a funkcionalita

•Implementace technologií do vojenských dopravních a bojových

letadel pro kompatibility v rámci SES

•Vzdělávací systém a management lidských zdrojů pro rozvoj,

implementaci a provoz SES


Presentation of

ELDIS Pardubice, s.r.o.

Company


Products

• New radars

• Radar modernisation

• Radar displaying systems RMM, RDD

• Processors for radar data processing RDE, RDP, FDP

• Radar transmitter and receiver

• Microwave circuits and parts

Company

• Antennas and antenna system parts

• Recording of radar data, video signal, voice communication

• Unified time distribution system

OEM producer

(R&D, design,

production, installation,

training, servicing…)


ELDIS activities and references


Company


Company

ELDIS Pardubice antenna polygon


International Cooperation

ELDIS‘ Miscellaneous

European Defense Agency

Research and Development of

strategic RF and radar technologies

Member of group of strategic

European radar defense companies

(BAE Systems, SAAB, THALES,

SELEX, EADS, ELDIS Pardubice

etc..)


International Cooperation

ELDIS‘ Miscellaneous

EUROCONTROL

Surveillance group ERGIS

Wind Turbine Task Force

Civil-military coordination

Member of group developing the radar

and surveillance tools – SASS and

RASS

Qualified supplier of the radar and

ATM technologies


International Cooperation

ELDIS‘ Miscellaneous

ICAO

Qualified supplier of the radar and

ATM technologies


International Cooperation

ELDIS‘ Miscellaneous

North Atlantic Treaty Organization (NATO)

Qualified supplier for NAMSA

Qualified supplier of NCIA

Member of steering group for development

and implementation of Mode S and IFF

technologies


ATC Surveillance Radar System

Configuration:

- RL-2000/MSSR-1 radar – Primary and Monopulse

Secondary Surveillance Radar with Mode S

- APP site

- Technical room – RCMS, FDPS, RDPS, Recording

and Replay

- TWR control position

- APP control positions

- Data transmission system

- Power supply system

- Communication system

- UHF, VHF Radiostations

- VCCS


RL-2000/MSSR-1 Surveillance Radar


IFF technology

•MSSR/Mode S/IFF

interrogator

•Special IFF Cryptocomputer

rack integrated

•Security requirements

according to the ACP-

160C NATO document


ADS-B Systems

•Extended squitter

reception

•Multisegment

antenna receiver

•GPS time stamping

•Support for Wide

Area Multilateration


Precision Approach Radar - PAR


ERDIS - general configuration

FDPS-I

FDPS-II

DLPS-I

DLPS-II

CCMS-I

RDPS-II

CCMS-II

RDPS-I

DRPS-I

DRPS-II

GPS

MET

System

ADS

CPDLC

LAN

INTERFACE

UNIT

AFTN

STRIP

PRINTER

TWR

RDD-TWR

RDD

Supervisor

STRIP

PRINTER

APP

LAN

INTERFACE

UNIT

PSR/MSSRRADAR

- ASTERIX

- AIRCAT500

- MARTELLO

- APOI

- CD2

- .....

TDU-TWR

TDU-APPn

RDD-APPI

TDU-APPI

RDD-APPn


RDD – Radar Data Display


RDD – Radar Data Display


Data Processing

Remote radar

Input interface

Units

(RS232/LAN)

Local radar

(ADS-B)

LAN

RDP (I, II)

Radar Data

Processor

FDP (I, II)

Flight Data

Processor

APP, TMA, ADC working position


LRR/MRR/SRR 3D Radar Family

Basic features:

- Lot of components shared with existing RL2000/MSSR-1

radar

- Components used by NATO Air Forces for 3D Air

defense radar upgrade

- Complies with requirement to support Air Defense and

Air Traffic Management requirements according to the

NATO, ICAO and EUROCONTROL standards and

recommendations

- IFF capability for AD, including Electronic Warfare (EW)

support

- Capability for integration into Air Defense Systems via

LAN network based on the fiber optic technology


LRR/MRR/SRR 3D Radar Family


LRR/MRR/SRR 3D Radar Family


LRR/MRR/SRR 3D Radar Family

16 row of horizontal distribution network antenna in calibration frame


For more information please contact:

ELDIS Pardubice s.r.o.

Dělnická 469

530 03 Pardubice

CZECH REPUBLIC

tel.: +420 46 605 24 43 ÷ 45

fax: +420 46 667 04 23

marketing@eldis.cz

www.eldis.cz

More magazines by this user
Similar magazines