SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

wbp.olsztyn.pl
  • No tags were found...

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Wojewódzka ...

Przedmiot i zakres robót budowlanych.Zakres robót obejmuje:• Przebudowę instalacji centralnego ogrzewania,SPIS TREŚCI:-CZĘŚĆ SANITARNA –• 45331100-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) INSTALACJI• CENTRALNEGO OGRZEWANIA

More magazines by this user
Similar magazines