SÃ¥ er det sagt... - i Nord! - KFUM og KFUK i Danmark

kfum.kfuk.dk
  • No tags were found...

SÃ¥ er det sagt... - i Nord! - KFUM og KFUK i Danmark

Teensommerlejr

2012

Udvalget er nu intakt og klar til at

tage fat på nye udfordringer...

Pernille Knudsen

Tlf. 51327537 eller

e-mail pk87@ofir.dk

Kontaktinfo søges!

Vi søger kontaktinfo på ledere, foreningsformænd

og hvem man ellers

har brug for at få fat i, i sit daglige

kfum og kfuk arbejde.

Mailadressen på hjemmesiden bliver

med et modificeret @, så man ikke

modtager spam i sin indbakke. Det

kommer i stedet til at se sådan ud: (at)

For at lægge kontaktinfo på hjemmesiden

har vi behov for din accept. Derfor

modtager vi gerne denne på mail: farmermartin@email.dk

www.nord.kfum-kfuk.dk

Venlig hilsen Webmasterne

Alle ønskes

en rigtig

glædelig jul og

et godt og

velsignet nytår

Redaktion

Redaktør:

Karin Klitgaard Olesen

Alstrupvej 83 . Vester Hjermitslev

9700 Brønderslev

Tlf. 98 88 77 68

Mail: kolo@privat.dk

Layout:

Kirsten Holm Hansen

Mølbakvej 5 . 9750 Østervrå

Tlf. 98 95 20 50 / 22 149 150

Mail: holm-hansen@email.dk

Annoncer og distribution:

Ketty Kjær Pedersen

Svanevej 57, Voerså, 9300 Sæby

Tlf. 98 46 00 35

Mail: kettysvend@nordfiber.dk

Husk at give besked til

Ketty Kjær Pedersen, hvis du

flytter så du kan få bladet på din

nye adresse.

KFUM og KFUK i Distrikt Nord

Forretningsudvalg:

Formand:

Frank Kiel,

Vestergårdsvej 54, 9440 Aabybro

Tlf. 40 75 28 63 / 98 24 35 91

e-mail: kiel-f@mail.dk

Næstformand:

Kristian Brogaard,

Præstevangen 3, 9480 Løkken

Tlf. 24 64 89 15

e-mail: kba@km.dk

Kasserer:

Peter Thomsen,

Søndre Kirkevej 43, Lyngså,

9300 Sæby. Tlf. 98 86 71 42

e-mail: pwt@privat.dk

Sekretær:

John Berg,

Vitskølklostervej 17, 9800 Hjørring

Tlf. 98 92 93 98

e-mail: john.berg@teliamail.dk

Stor møde 2012

Fredag den 23. marts 2012

i Vrå sognegård.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen,

sendes til formanden for forretningsudvalget

senest 2 måneder før

stormødet. Der kan ikke tages beslutninger

i sager, som ikke er optaget på

dagsordenen.

er det sagt... - i Nord! udgives af

KFUM og KFUK i Distrikt Nord.

Bladet udkommer 4 gange årligt.

Næste gang er den 1. marts 2012.

Deadline for næste nummer er

1. februar 2012.

Tryk: Østvendsyssel Folkeblad

www.oestvend.dk

Oplag: 330 stk.

2 - Så er det sagt... - i Nord!


Børneweekend 2011

Børneweekend på Vesterskov 28.-29. og

30. oktober 2011.

Under temaet: ”Sørøvere” arrangerede

KFUM og KFUK i Distrikt NORD en

børneweekend.

Et par og tyve børn tog imod invitationen

og de fik oplevelser med masser af sørøveraktiviteter

gennem en hel weekend.

Vi startede fredag med et ryste-sammenprogram

og at øve på et syngespil om en

sørøverkaptajn. Aftenen sluttede med at

se filmen om Pippi Langstrømpe og sørøverne.

Lørdag formiddag var det forskellige aktiviteter,

hvor vi lavede sværd, klap, tørklæde,

perler og sørøverflag. Lørdag eftermiddag

var vi på løb i området, hvor vi

bl.a. skulle sprænge balloner, så vi kunne

være lidt i tvivl, om der var jægere i området,

gå på line og møde med en ægte

sørøver.

Som optakt til sørøvermiddagen blev der

fremstillet guldmønter og andet bordpynt.

Aftnen bød på premiere på et ægte syngespil,

hvor skuespillerne var i flot udklædning.

Derefter var der sørøver konkurrencer

for alle.

Søndag formiddag deltog i i BUSK-gudstjenesten

i Skæve kirke, som var en festlig

og børnevenlig oplevelse med masser af

sang og musik.

Weekenden sluttede kort tid efter frokost

søndag, og vi fra Aabybro synes det var

en dejlig børneweekend. Glæder os til

muligheden for at være med til Børnefestivalen

i Vejle.

Venlig hilsen

Kristine, Josefine og Marie

er det sagt... - i Nord! - 3


Konfirmandweekend 2011

I weekenden d. 18-20 nov. 2011 blev den

tredje konfirmandweekend på Horne efterskole

afholdt.

I år deltog 90 konfirmander og 3 præster

fra Hou/Hals, Hørmested/Lendum

og Vadum.I stedet for en masse ord får I

i år konfirmandlejren i billeder. Her blot

en kort gennemgang af weekendens program.

Fredag aften var ryste-sammen aktiviteten

inspireret af programmet ”Det perfekte

minut” fra TV3. Bagefter var konfirmanderne

på smuglerløb på Tornby strand.

Lørdag formiddag havde konfirmanderne

undervisning med ”Kroppen i Guds billede”

som tema.

Om eftermiddagen forberedte de søndagens

gudstjeneste inden der var festaften

med trylleshow og diskotek. Søndag formiddag

kom konfirmandernes forældre

og søskende for at se konfirmanderne udfolde

deres talenter til gudstjenesten.

Vi havde en fantastisk god weekend sammen

med de unge mennesker, præsterne

og hinanden.

Tusind tak til alle som var med til at gøre

weekenden til en realitet. Vi kan ikke sætte

stor nok pris på dem, som gerne ofrer

en fredag aften eller en hel weekend for

at hjælpe til.

På vegne af konfirmandlejrudvalget,

Pernille Knudsen.

4 - Så er det sagt... - i Nord!


er det sagt... - i Nord! - 5


Mindeord

om Ketty Rams, Åbyen, der døde den 27. oktober, 74 år

For mange mennesker var det chokerende

at erfare, at Ketty pludselig var død. Hun

var – trods et vaklende helbred - i fuld

gang med adskillige gøremål, og hun

skulle den torsdag som sædvanlig have

haft sin vagt i Kirkens Genbrug i Hjørring.

Så hun døde midt i sin vidtfavnende

gerning og havde masser af aftaler for

fremtiden, hvor hun skulle have bidraget

med foredrag eller have deltaget i forberedelser

til nye arrangementer.

Ketty har altid taget del i sine medmenneskers

ve og vel. Et af de steder, hvor

hun har lagt mange kræfter, er i KFUM-

KFUK, hvor hun både lokalt og på landsplan

har ydet en stor og betydelig indsats.

Ketty har helhjertet arbejdet for det

kristne liv og fællesskab, og det at tilhøre

KFUM-KFUK var en indgroet del af hendes

liv. Hun har med både humor og alvor

arbejdet engageret og energisk i det store

netværk, og med sin store indsigt i organisation

og arbejdsformer har hun med sit

arbejdsomme, vedholdende og pålidelige

virke formået at give rigtig mange børn,

unge og voksne del i dette fællesskab.

Lokalt i Asdal KFUM-KFUK har Ketty

været en ildsjæl, der arrangerede lejre og

udflugter, og mange vil huske Ketty fra

den tid. I søndagsskolen lå det hende meget

på sinde at formidle det kristne budskab

for børn, således også i flere år i YA

i Åbyen. Børnene flokkedes helt automatisk

om hende – hun havde børnetække og

en god fortælleevne.

Hjemmet i Graverholt sammen med Knud

var et åbent hjem med plads til alle, og

feriebørn, hvoraf nogle næsten er blevet

som en del af familien. Den gode atmosfære

der var i hjemmet, tog Ketty med

til Violvej i Åbyen, hvor hun flyttede til

efter at Knud var blevet alvorligt syg.

Her blev hun meget glad for sine nye

naboer, der snart oplevede hendes festlige

og sjove humor, men også hendes

nærvær med tid til dybe samtaler. Denne

omsorg rakte til både naboer, venner,

familie, ja alle hun var i berøring med.

Også i lokalpolitik har Ketty markeret

sig. Efter at have arbejdet som kasserer i

Hirtshals Sparekasse i en årrække – samtidig

med at hun var landmandskone i

Asdal – kom hun med i Hirtshals byråd,

valgt på borgerlisten. Her varetog hun sit

lokalområde på bedste vis, men havde

også overblikket og kunne se tingene i et

større perspektiv end bare Åbyen/Asdal.

Samtidig var hun meget praktisk og

ikke bare tingene ud fra et politisk synspunkt,

men ud fra hvad der var bedst for

borgerne. En overgang var hun formand

for teknisk udvalg, et job som normalt er

et mandejob, men det klarede hun også.

Hun havde et ærligt sind – der var ingen

musereder, og når hun sagde sin mening,

så var det med vægt, men hun respekterede

også demokratiet.

Da Ketty forlod byrådet, lagde hun sine

kræfter i menighedsrådsarbejdet. Gennem

otte år var hun en dynamisk formand for

Asdal Menighedsråd, og her var hun god

til at kæmpe for børns og unges sag. I den

periode blev det besluttet at indføre undervisning

for minikonfirmander, og ligeledes

blev der indført familieaftener med

fællesspisning for unge familier i Menighedshuset.

I efteråret 2001 var Ketty sammen med

en gruppe fra Hjørring med til de indledende

forhandlinger om at oprette en ny

genbrugsbutik i Hjørring. I april 2002

var der indvielse af Kirkens Genbrug – et

samarbejde mellem Samvirkende Menighedsplejer

og Danmission, og siden da

har Ketty været en stabil drivkraft i arbejdet

med denne butik. Ketty var til sin

død formand for butikkens bestyrelse, og

hun har bidraget med nytænkning ved fx

at invitere forskellige grupper ind i butikken

for at gøre den kendt, og hun var med

sit åbne og udadvendte væsen med til at

skabe forbindelser udadtil og havde mod

og kræfter til

at skabe nyt.

Desværre opnår

Ketty ikke

at opleve butikkens

10 års

jubilæum, som jo bliver i april 2012.

Engagementet i genbrugsbutikken udsprang

af Kettys aktive arbejde for Danmission,

hvor hun siden 2007 har været

frivillig netværkskonsulent, der indebar

en masse kontakter til sogne med tilbud

om at arrangere missionssøndage, foruden

at hun har formidlet salg af Danmission-lys

i store dele af Vendsyssel – samt

Læsø! Som netværkskonsulent havde

Ketty den store oplevelse at være med på

to rejser til nogle af Danmissions områder,

nemlig Tanzania i 2007 og Cambodja

i 2010, og adskillige steder har hun – ofte

i utraditionelle sammenhænge – med stor

entusiasme og humor fortalt om sine oplevelser,

bl.a. om dengang hun kørte på motorcykel

i Cambodja. Hver gang var formålet

at oplyse om Danmissions arbejde

og indsamle midler dertil, og det er i høj

grad lykkedes.

Mange føler at de er blevet fattigere, og

Ketty vil blive savnet af rigtig mange

mennesker, der har haft den glæde at have

kendt hende og samarbejdet med hende

i alle de forskellige sammenhænge, men

vi vil huske hendes gåpåmod og hendes

smittende engagement, så mindet om

hende vil fortsat være en stor inspiration.

Æret være Kettys minde.

Skrevet af Jette Nedergård, Kobbersholtvej

4, Mygdal, 9800 Hjørring, med hjælp

fra Gerda Mortensen, Else Riisager,

Anna Marie Søndergaard Christensen,

Solveig Christensen, Knud Størup og

Anker Berg Mikkelsen, som har bidraget

med oplysninger og minder om de

forskellige sider af Kettys virke.

6 - Så er det sagt... - i Nord!

Kontakt:

Niels Chr. Jensen

Tlf. 40 37 22 94 / 98 23 31 10

• Aut. VVS og naturgas

• Alm. smedearbejde

• Stålkonstruktioner

• Rep. af landbrugsmaskiner

Øster Brønderslev

Smede- og VVS forretning ApS

v/ aut. VVS- & naturgasinstallatør

Lars Holm Hansen

Elmevej 73 . 9700 Brønderslev

Tlf. 98 81 10 38


Lisbeth Filtenborg

Lisbeth Filtenborg er cand. theol. fra Århus Universitet. Fra

1. juli 2009 studenter- og sognepræst ved Gjellerup Kirke

ved Herning.

Født på Nørrebro i København, opvorkset i Canada.

Blev student fra Kolding Gymnasium i 1981.

Hun har arbejdet som højskolelærer på SeniorHøjskolen i

Nørre Nissum fra 1999 til 2009, hvor hun underviste i litteratur,

kunst, religion og naturvandringer.

Lisbeth Filtenborg har løbende videreuddannet sig, senest i

juni 2008 med en Mastergrad i Retorik & Kommunikation.

Lisbeth Filtenborg har igennem de sidste 10 år holdt utallige

foredrag rundt om i landet.


Det er folkelige og debatterende foredrag med humor og alvor, som tager udgangspunkt

i vores liv med hinanden og litteraturen, kunsten og teologien.

Dorthe Honore Johansen

Dorthe Honore Johansen er født i 1955 og har spillet og sunget det meste af sit liv.

Hun er uddannet på musikkonservatoriet som AM- musikpædagog

med specialefaget sang.

Ud over at synge spiller hun guitar, klaver, harmonika og keyboard.

Hun har undervist en del, men har mest levet af at optræde i

mange forskellige sammenhænge over det ganske land i foreninger,

kirker, ved fester og festivaler.

Repertoiremæssigt har hun sunget og spillet både rytmisk og

klassisk, evergreens og især viser.

TV og radio er det også blevet til ved flere lejligheder, og hun

har udgivet to CD´er, indspillet i Nashville, USA med mundharpespilleren

Charlie McCoy som medproducer.

Indenfor de sidste 10 år har hun udelukkende indspillet i eget

ministudie, og har også fungeret som studiemusiker for andre sangere og musikere med

tilhørende producer- og arrangementsopgaver.

Sammen med sin mand er Dorthe Honore Johansen bosiddende ved Langå syd for

Randers.

Kirsten Staghøj Sinding

Kirsten Staghøj Sinding, der er sognepræst i Sct. Hans og Sct. Olai sogne,

Hjørring vil holde en kort afslutningsgudstjeneste med nadver.

Velkommen til Landsdelsstævne i Hjørring,

lørdag den 10. marts 2012.

Sted: Bistrupkirken, Ringvejen 7, Hjørring.

Tema: Livskvalitet

kl. 09.00 Drop ind og morgenkaffe m/morgenbrød

kl. 09.45 Velkomst

kl. 10.00 ”Den der ikke lever nu, gør det aldrig - hvad gør du?”

v/sognepræst i Gjellerup Kirke, Lisbeth Filtenborg

Undervejs holdes en pause

kl. 12.00 Frokost

Salg af bordpynt, bortlodning m.m. Overskuddet går til KFUM og

KFUKs projekt ”IND I EN anden verden”.

kl. 13.30 ”Sangen til livet”

v/sanger, musiker, producer m.m. Dorthe Honore Johansen, Langå

kl. 14.45 Kaffe

kl. 15.45 Kort afslutningsgudstjeneste med nadver ved sognepræst Kirsten

Staghøj Sinding, Hjørring

Farvel og på gensyn næste år – den 9. marts 2013.

På stævnet sælges også bøger fra Unitas Forlag, kort fra KFUKs Sociale arbejde

og lys fra Danmission.

er det sagt... - i Nord! - 7


Tilmelding til:

Bodil Berg eller Birgitte Myrup

Vitskølklostervej 17 Limfjordsgade 41, Gjøl

9800 Hjørring 9440 Aabybro

Tlf. 98 92 93 98 / 20 20 38 71 Tlf. 98 27 74 24 / 51 27 48 25

Mail bb@bjb.dk Mail birgitte@birgittemyrup.dk

senest 1. marts 2012

Stævneafgift incl. Spisning kr. 175,00

Medlemmer af KFUM og KFUK kr. 150,00

Til kalenderen:

20.—22. jan. 2012 Landsstævne for Voksne på Hotel Nyborg Strand

10. marts 2012 Landsdelsstævne for Kvinder

7.—14. juli 2012 Voksenlejr på Finderup Efterskole

10. november 2012 Voksenstævne i Distrikt Nord

18.—20. januar 2013 Landsstævne for Voksne på Hotel Nyborg Strand

9. marts 2013 Landsdelsstævne for Kvinder

Udvalget for Distrikt Nords Kvindeligt Landsdelsstævne i Hjørring er:

Hanne Damgren Kristoffersen, Hjørring tlf. 98 92 04 58

Ingelise Kousgaard, Hjørring tlf. 98 20 20 95

Hanne Jørgensen, Hjørring tlf. 98 91 10 59

Bodil Berg, Hjørring tlf. 98 92 93 98

Ingrid Timmermann, Kirketerp tlf. 98 38 70 57

Birgitte Myrup, Aabybro tlf. 98 27 74 24

Anne Mette Horsholt Nielsen, Bindslev tlf. 98 93 70 27

LANDSDELSSTÆVNE FOR

KVINDER 2012 I HJØRRING

Sted: Bistrupkirken, Ringvejen 7, 9800 Hjørring

Tid: Lørdag den 10. marts 2012 kl. 09.00 til 16.30

Tema: Livskvalitet

8 - Så er det sagt... - i Nord!


Unge for sjov

Vi er en gruppe unge mennesker i aldersgruppen

fra 9 klasse til 25 år, som mødes

hver anden tirsdag i missionshuset

i Østervrå eller hjemme ved en af os kl.

19:30. Vi mødes for at hygge, snakke og

lave forskellige aktiviteter. Vi har blandt

andet i år haft en Google-quiz, filmaften

og engang imellem hjælper vi med,

at underholde SMS-klubben. De næste

par gange vi mødes står den på julebag

og kælketur, vi skal også have en drengeaften

i det nye år, hvor drengene bestemmer

hvad vi skal lave. Så det bliver rigtig

spændende.

Kom og vær med, jo flere ,jo bedre.

Alle er velkomne

Hvis du ønsker at vide mere kan du kontakte

Sara Wøldike på tlf. 27 83 34 57 eller

Pernille Mikkelsen tlf. 28 30 71 55.

Sara Wøldike

Ung Uge Festival i Distrikt Nord

Allerede nu er planlægningen godt

igang til ung uge i 2013. Indtil videre

er der samlet et teknisk udvalg på 12

personer fra distriktet som skal stå for

alle de praktiske ting i forbindelse med

lejren.

Planlægningen af festivalen foregår i festivalkomiteen,

som består at en flok fra

hele landet.

Følg med på hjemmesiden..

Tømrer og Legeplads Service

v/ Lars Møller Jensen

Degnbølvej 239 . Mygdal . 9800 Hjørring

Tlf. 23 43 25 96 . 98 97 53 96

Udfører også free-lance opgaver

Tømrer- & snedkermester

Vi er en stabil tømrervirksomhed og vi tilbyder vores

ekspertise indenfor ALLE FAGETS OMRÅDER.

Vi lægger stor vægt på at udføre

kvalitetsarbejde og på tilfredse kunder.

• Nybyggeri • Isolering

• Gulve

• Om- og tilbygning • Låsearbejde • Trapper

• Renovering • Badeværelser • Lofter

• Totalløsninger • Køkkener

• Forsikringsskader

• Reparationer • Garderobeskabe • Insektnet

• Tage

• Døre og vinduerog meget mere...

• Carporte

i træ, alu og pvc

• Terrasser

• Termo- og energiruder

• Udestuer

98 95 14 14

Ring og få et uforbindende tilbud...

- på veludført tømrer- og snedkerarbejde!

Vrængmosevej 12 . 9750 Østervrå . Tlf. 21 75 00 14

Martin Holm Hansen

WWW.MARTIN-HOLM.DK

Malkning – Køling – Salg – Service

Service Center Nord ApS

v/ Christian Thomsen

Danmarksgade 26 . 9870 Sindal

Tlf. 98 93 60 90

– Ungdomsskolen for unge, der vil mere...

Spændende oplevelser med godt kammeratskab

og masser af

udfordringer

BOGLIG LINIE

med afgangsprøver og udvidede afgangsprøver

MUSIK/DRAMA LINIE

med sammenspil, kor og dramatik

IDRÆTSLINIE

med boldspil, motion og styrketræning

KREATIV LINIE

med mange valgmuligheder

Forstander Mogens Vestergaard

Se billeder om livet på skolen og omtale af fag

på vores hjemmeside.

Ring, skriv eller email efter vores brochure eller

aftal tid for et besøg

TILSKUD TIL ALLE

ALT TIL HUS OG HAVE

SAMLET PÅ ÉT STED...

• Komplet vareudvalg

• Fornuftige priser

• Personlig betjening

• Effektiv service

• Gennemført kvalitet

HØRBY . 9300 SÆBY . TLF. 98 46 63 00

WWW.HU-UNGDOM.DK

Tuenvej 7C . 9900 Frederikshavn . Tlf. 98 48 14 25

Tuenvej 7B . 9900 Frederikshavn . Tlf. 98 48 11 22

er det sagt... - i Nord! - 9


Voksenstævne 2011

Lørdag den 12. november i Bistrupkirken i Hjørring

Det årlige voksenstævne indenfor KFUM

og KFUK blev i år afholdt i Bistrupkirken

i Hjørring.

Stævnet havde samlet 68 deltagere.

Ketty Kjær Pedersen bød på udvalgets

vegne velkommen til stævnet, og håbede,

at det vil blive en god og udbytterig dag.

Ketty indledte dagen ud fra bogen ”Det

vrimler med engle” og henviste til Salme

34 v. 8 Herrens engel lejrer sig omkring

dem, der frygter ham, og han udfrier dem.

Forfatter Marianne Hesselholt, Randers

holdt foredrag over emnet ”Engle – milde

eller vilde”

Engle er Guds budbringere. Man kan ikke

studere engle, men man kan opleve engle.

Både i gammel og nye testamente er der

mange beretninger om engle, der griber

ind i menneskers situationer. F.eks. de tre

mænd i den brændende ovn (Daniels bog

kap. 3), og Daniel i løvekulen (Daniels

bog kap. 6).

I nye testamente kommer englen Gabriel

og siger til Maria, at hun skal være Jesu

mor.

I Apostlenes Gerninger i kap.12 får Herrens

engel Peter ud af fængslet.

Også salmedigtere har engle med i deres

salmer bl.a. Ingemann i ”Lysets engel går

med glans”.

Efter frokosten var der mulighed for at

købe, bøger, lys, julekort og engle.

Sangtimen skulle skoleleder Morten Nebel

have stået for, men p.g.a. sygdom

måtte han melde fra. I stedet tog organist

ved Bjergby kirke, Jonatan Kagau over.

Der blev sunget salmer både fra Puls og

fra Salmebogen.

John Engelbrecht fra Vejle havde dagens

sidste foredrag over emnet ”At finde humoren,

livsglæden og visdommen i hverdagen”.

Det blev et meget spændende og

vidtfavnende foredrag med mange forskellige

citater. Bl.a. ”humoren præger

menneskesynet, livsglæden forlænger

livet” og ”uden kurs går livet konkurs”,

et andet citat ”et barn skal have lov til at

være, en ung skal have lov til at lære, den

voksne skal have lov til at bære, og den

gamle skal have lov til at få ære”.

”Fantasi er vigtigere end kundskab” citat

af Albert Einstein.

Humorens opgave er at indsmelte tilgivelsen

mellem mennesker.

Povl Thomsen afsluttede dagen med tak

til dem der var kommet, til dem der har

medvirket og til Birgit og Georg Thomassen,

der træder ud af udvalget og en

velkomst til Emmy og Willy Farsinsen,

Hørby, der træder ind i udvalget.

Næste stævne bliver 10. november 2012 i

Nørre Uttrup kirkecenter.

Referent

Georg Thomassen

10 - Så er det sagt... - i Nord!


er det sagt... - i Nord! - 11


Vesterbølle Efterskole

Sognevejen 300 . 9631 Gedsted

Telefon 98 64 53 80

– ET STED MED LIV

EFTERSKOLE – TEN SING

TEN SING PÅ EFTERSKOLE

8., 9. OG 10. SKOLEÅR

EFTERSKOLE?

www.horne.dk

FÆLLESSKAB OG FREMTID

TA’ PÅ EFTERSKOLE

– 9. og 10. klassetrin (FSA/ny 10. kl.)

– Samarbejde og ansvar

– Nye muligheder i et nyt fællesskab

– Når skole og fritid får sammenhæng

ØSTVENDSYSSEL

UNGDOMSSKOLE

Slotsgade 10

9330 Dronninglund

E-mail: kontor@oest-ung.dk

Tlf. 98 84 19 99 / Fax 98 84 44 28

Det sker... - i Nord!

– Ungdomsskolen for unge, der vil mere...

Spændende oplevelser

med godt kammeratskab

og masser af

udfordringer

Boglig linie

med afgangsprøver og

udvidede afgangsprøver

Musik/drama linie

med sammenspil, kor og dramatik

Idrætslinie

med boldspil, motion

og styrketræning

Kreativ linie

med mange valgmuligheder

Se billeder om livet på skolen og

omtale af fag på vores hjemmeside

Ring, skriv eller email efter vores

brrochure eller aftal tid for et besøg

Lørdag den 10. marts ’12: Kvindeligt voksenstævne i Bistrupkirken:

Tema:

TILSKUD TIL ALLE

”Livskvalitet”

Hørby . 9300 Sæby . Tlf. 98 46 63 00 . Fax 98 46 64 00 Forstander:

E-mail: kontor@hu-ungdom.dk . www.hu-ungdom.dk Mogens Vestergaard

Fredag den 23. marts:

23

Stormøde 2012 i Vrå Sognegård

30. juni til 4. juli: Børnesommerlejr på Rubjerglejren

Strandvej 57

9970 Strandby

Tlf. 98 48 11 99

Lørdag den 10. november: Voksenstævne i Nørre Uttrup Kirkecenter

BORREMOSE

BORREMOSE

E F T E R S K O L E

BORREMOSE

E F T E R S K O L E

E F T E R S K O L E

Er du praktisk interesseret?

Er du praktisk interesseret?

Kan Er du du praktisk li’ at skille interesseret? tingene af og

Kan du li’ at skille tingene af og

undersøge, Kan du li’ at hvordan skille tingene de virker? af og

undersøge, hvordan de virker?

Og undersøge, samle dem hvordan igen? de virker?

Og samle dem igen?

Og samle dem igen?

Borremose Efterskole tilbyder dig en lang række

praktiske Borremose fag, Efterskole hvor du kan tilbyder rode dig med en motorer, lang række svejse,

hamre, praktiske Borremose bygge, fag, Efterskole hvor renovere du kan tilbyder og rode skabe dig med et en godt motorer, lang stykke række svejse,

arbejde hamre, praktiske bygge, med fag, dine hvor renovere hænder du kan og – rode skabe men med du et lærer godt motorer, stykke også svejse, at bruge

hovedet. arbejde hamre, bygge, med Er du dine renovere til naturoplevelser hænder og – skabe men du et kan lærer godt du stykke

også udfolde at bruge

dig hovedet. arbejde og få med inspirerende Er du dine til naturoplevelser hænder oplevelse, – men der du kan lærer vil du udvikle også udfolde dig at bruge

personligt, dig hovedet. og få inspirerende Er fysisk du til naturoplevelser som oplevelse, mentalt. der kan vil du udvikle også udfolde dig

personligt, dig og få inspirerende fysisk som oplevelse, mentalt. der vil udvikle dig

Lær personligt, mere fysisk om Borremose som mentalt. Efterskole og de

mange Lær mere spændende om Borremose tilbud Efterskole – besøg os og på de

www.borremose.dk

mange Lær mere spændende om Borremose tilbud Efterskole – besøg os og på de

www.borremose.dk

mange spændende tilbud – besøg os på

www.borremose.dk

WWW.BORREMOSE.DK

LØGSTØRVEJ 170 | 9610 NØRAGER WWW.BORREMOSE.DK

| TLF: 98 65 60 44

LØGSTØRVEJ 170 | 9610 NØRAGER WWW.BORREMOSE.DK

| TLF: 98 65 60 44

LØGSTØRVEJ 170 | 9610 NØRAGER | TLF: 98 65 60 44

12 - Så er det sagt... - i Nord!

Manufaktur - gardiner apS

Vodskovvej 30 - 9310 Vodskov

98 29 30 57

FÆLLESSKAB OG FREMTID

TA’ PÅ EFTERSKOLE

– 9. og 10. klassetrin (FSA/ny 10. kl)

– Samarbejde og ansvar

– Nye muligheder i et nyt fællesskab

– Når skole og fritid får sammenhæng

DRONNINGLUND

EFTERSKOLE

Slotsgade 10 . 9330 Dronninglund

kontor@oest-ung.dk

Tlf. 98 84 19 99 . www.oest-ung.dk

www.v-e.dk

Vesterbølle Efterskole

Sognevejen 300 . 9631 Gedsted

Telefon 98 64 53 80

TØMRER – SNEDKER – MURER

Gartnervej 9 . 9200 Aalborg SV

Tlf. 96 34 32 11

More magazines by this user
Similar magazines