Cennik usług - Radio Wrocław

prw.pl

Cennik usług - Radio Wrocław

Załącznik do Zarządzenia nr 17/2012

CENNIK WYNAJMU

Podane ceny nie zawierająpodatku VAT

CENNIK OBOWIĄZUJE OD 1 WRZEŚNIA 2012

Wynajem: SALA KONCERTOWA

Wynajem cały dzień: impreza na 500 miejsc

Wynajem cały dzień: próby, nagrania

Dodatkowo: płatny Organizator*

Wynajem do 5 godzin: próby, nagrania

CENA

2 700,00 zł

1 600,00 zł

100,00 zł

500,00 zł

Wynajem: INNE SALE CENA GODZINY

DODATKOWE

Sala konferencyjna, do 5-ciu godzin, 60 miejsc 300,00 zł 50,00 zł

Sala wykładowa, do 2-ch godzin, 40 miejsc 80,00 zł 40,00 zł

Studio emisyjne, 1 godzina 50,00 zł 50,00 zł

Realizacja w studiu emisyjnym, 1 godzina 30,00 zł 30,00 zł

Wynajem: SPRZĘT, INSTRUMENTY

Fortepian /bez strojenia/

Organy /bez strojenia/

Mikrofon studyjny /bezprzewodowy/

Nagłośnienie Sali Koncertowej**

CENA

300,00 zł

150,00 zł

100,00 zł

1200,00 zł

OBSŁUGA* /przy imprezie powyżej 60 osób, do 6-ciu godzin, z

przygotowaniem/

CENA

GODZINY

DODATKOWE

Główny organizator 210,00 zł 50,00 zł

Elektryk 180,00 zł 40,00 zł

Akustyk 180,00 zł 40,00 zł

Specjalista ds. ppoż. 140,00 zł 35,00 zł

Obsługa szatni oraz sprzątanie /3 osoby/ 360,00 zł 105,00 zł

Ochrona 140,00 zł 35,00 zł

KOSZT ŁĄCZNY

1210,00 zł

* Płatne pracownikom obsługi. Podane kwoty są kwotami brutto. Kwoty netto nalicza Najemca na podstawie podpisanej umowy z każdym pracownikiem z

osobna, z wyjątkiem sytuacji, kiedy pracownik prowadzi działalność gospodarczą. Wówczas wystawia on fakturę VAT, do której zostaje doliczony podatek

VAT.

** Zgodne z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do cennika

Sekretariat Zarządu

Radio Wrocław S.A. 53-031 Wrocław ul. Karkonoska 10

tel. + 48 71 78 02 401 fax. + 48 71 339 33 58 e - mail: sekretariatzarzadu@prw.pl

Rejestracja Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna Wydział VI Gospodarczy KRS nr 0000089881

Regon 930254670 NIP 896-00-07-583 Kapitał akcyjny 1.328.900, 00 zł


Załącznik nr 1 do cennika

NAGŁOŚNIE I OŚWIETLENIE SALI

Podane ceny nie zawierająpodatku VAT

PODSTAWOWY SPRZĘT NAGŁOŚNIENIOWY

MIKSER Yamaha 01 V 96

Nagłośnienie firmy HK- Audio

- ACTOR AT112A HK AUDIO – satelita – 2 sztuki

- ACTOR ADX 115 SUB A – 2 sztuki

- HK audio IL 15.1 * 2 – dodatkowe nagłośnienie balkonu

- Mikrofony bezprzewodowe Shure BETA 58 – 2 sztuki

W cenie wynajmu

Sali Koncertowej

DODATKOWY SPRZĘT NAGŁOŚNIENIOWY I OŚWIETLENIE

MIKSER Yamaha 01 V 96

KOSZT

1200,00 zł

MIKSER Yamaha 02R 2 sztuki

Nagłośnienie firmy HK- Audio

- ACTOR ADX 115 SUB A – 4 sztuki

- ACTOR AT112A HK AUDIO – satelita – 4 sztuki

- HK audio IL 15.1 * 2 – dodatkowe nagłośnienie balkonu

- Monitor aktywny D.A.R.T. – 7 sztuk

Mikrofony i inne urządzenia

- Shure SM 58 5 sztuk

- Shure SM 57 3 sztuki

- Procesory dynamiki DBX – 160 A, 286 A, 166 XL, Drive Rack 260

- Mikrofony bezprzewodowe Shure BETA 58 – 4 sztuki

- CD Tascam CD-01U PRO – 2 sztuki

- Zestaw mikrofonów Audix – perkusja

- Okablowanie , statywy, dibox-y

- Mikrofony pojemnościowe Sennheiser MKH 50 P48 * 2 szt

- Mikrofony pojemnościowe AKG C414 * 2 sztuki

Oświetlenie

- 6 reflektorów 1 kW po 3 na stronę blisko sceny

- 2 kW po 2 na stronę na balkonie

- sterownik świateł

Obsługa: akustyk*

180,00 zł

* Płatne pracownikowi obsługi. Podana kwota jest kwotą brutto. Kwotę netto nalicza Najemca na podstawie podpisanej umowy z pracownikiem,

z wyjątkiem sytuacji, kiedy pracownik prowadzi działalność gospodarczą. Wówczas wystawia on fakturę VAT, do której zostaje doliczony podatek VAT.

KONTAKT: Krzysztof Znamirowski, tel. + 48 66 22 44 944

Sekretariat Zarządu

Radio Wrocław S.A. 53-031 Wrocław ul. Karkonoska 10

tel. + 48 71 78 02 401 fax. + 48 71 339 33 58 e - mail: sekretariatzarzadu@prw.pl

Rejestracja Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna Wydział VI Gospodarczy KRS nr 0000089881

Regon 930254670 NIP 896-00-07-583 Kapitał akcyjny 1.328.900, 00 zł

More magazines by this user
Similar magazines