18.11.2015 Views

BEVEREN

Reisenquête - Rondom - Het Nieuwsblad

Reisenquête - Rondom - Het Nieuwsblad

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

UW REGIOGIDS

Woensdag 18 november 2015

Wekelijks magazine

BEVEREN

Zorg

Nieuwziekenhuis

gaatopen in maart

Jong talent

MuZart laatweer

tientallen jongeren

schitteren in musical

OP DE COVER

De heren van Kommil Foo

maken cabaret zoals

niemand anders dat doet

Foto: if

- Gouden en zilveren munten

- Oud goud, kilo’s, gouden horloges, juwelen,

gouden tanden,...

- Discretie gewaarborgd

- Stipte afhandeling

- Correcte betaling

AJZEX00W

Openingsuren: ma - vrij: 10u00 - 13u00 en op afspraak

Het Huis ‘goud en zilver‘ - Grote Markt 53 - 9100 Sint-Niklaas

Tel. 03 766 43 34 - GSM: 0474 929 606


DRIVEVOLVO. THINKDEKEULENAER.

DEKEULENAERNV-VESTEN90 -9120BEVEREN-WAAS

03 775 77 27 -INFO@GARAGEDEKEULENAER.BE -WWW.GARAGEDEKEULENAER.BE

4,2 -8,5 L/100 KM •111 -198 gCO 2

/KM

Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be.

APDAB00A


RONDOM

ACTUALITEIT

3

MuZart laat weer tientallen jongeren

schitteren in musical voor groot publiek

BEVEREN 55 jongeren uit Beveren zijn druk

in de weer met de voorbereiding van de

musical ‘Waterkant 41’, de nieuwste

productie van MuZart. ‘Een op maat

geschreven stuk’, zegt Bert Bral, die al

jarenlang met MuZart bezig is. ‘Wij

verwachten 2400 mensen.’ Jean­Pierre De Lamper

Het is traditie geworden: al vijftien

winters lang laat MuZart

meer dan vijftig jongeren uit Beveren

en omgeving in een groots

opgezette familiemusical schitteren

op de planken van CC Ter

Vesten.

Bezieler en huisregisseur Bart Picavet

waakt in zijn aanpak nauwlettend

op de doelstelling van de

vereniging: ‘Wij willen een grote

groep jongeren podiumkansen en

­ervaring bieden, zonder concurrentie

maar in een ondersteunend

omgeving die hechte en warme

vriendschapsbanden creëert.’

Om de twee jaar organiseert Mu­

Zart gratis musicalworkshops en

wordt er een nieuwe oproep gelanceerd

om aan audities deel te

nemen. Alle jongeren die in de

scholen van Beveren in het zesde

leerjaar zitten worden hiervoor

uitgenodigd. Uit een grote groep

Wij willen een

grote groep

jongeren

podiumkansen en

ervaring bieden

MuZart geeft jongeren de kans om zich te ontplooien

geïnteresseerden worden dan een

zestigtal jongeren weerhouden.

‘Die hebben allemaal talent’, zegt

Bart Picavet. ‘En ze hebben er iets

aan. Ze zeggen stuk voor stuk dat

wat ze bij Muzart kunnen doen

hen sterker maakt, dat ze er durven

staan en meer assertief zijn.

‘Sinds het jaar 2000 kon MuZart

al honderden jongeren de kans

geven om te ervaren wat het is om

op een podium te staan. Het doet

deugd te merken dat ex­MuZarters

opgepikt worden door heel

wat amateurgezelschappen en dat

er verschillende zijn die professioneel

de richting van de musical

in slaan.’

Waterkant 41

Dit jaar brengt MuZart het speciaal

voor de gelegenheid geschreven

en gecomponeerde ‘Waterkant

41’. Het script en de liedjesteksten

zijn van Lieven De Vroey,

de muziek van Marc Verschelden,

dans van Hanne Eggermont en

geregisseerd door Bart Picavet.

Het huis aan de Waterkant 41

wordt door de mensen van het

dorp het brievenkerkhof genoemd.

Juul, de grootvader van

Line was hier jarenlang postbode

en bracht de brieven die fout verzonden

waren of waarvan de bestemmeling

niet kon gevonden

worden naar hier. Maar dat was

toen hij nog helder was. Nu is

Juul verward en vergeet hij zelfs

hoe Line heet. Dan verdwijnt hij

plots.

Hoe het afloopt kan uvan 26 tot

30 december zien in CC Tervesten.


4

RONDOM

ACTUALITEIT

Beveren halte Europese Sint­Maartenroute?

BEVEREN Als Beveren een officiële halte

wordt op de Europese Sint­Maartenroute is

dat voor een groot stuk het werk van

heemkundige Richard Willems. Jean­Pierre De Lamper

Helemaal zeker is het nog niet,

maar de kans is groot dat Beveren

een van de officiële haltes

wordt op een Europese Sint­

Maartenroute. Die is vergelijkbaar

met de pelgrimstocht naar

Santiago de Compostella.

Het initiatief om ook rond de

figuur van Sint­Maarten een

dergelijke tocht uit te bouwen

komt van de Nederlandse stad

Utrecht, die een grote Sint­

Maartentraditie heeft. Die

werd in 2013 erkend als immaterieel

cultureel erfgoed. ‘Nu is

de stad bezig met de opbouw

van een netwerk Europese

Sint­Maartenorganisaties’, zeggen

Raf Van Roeyen van het

Sint­Maartencomité in Beveren

Sint­Maarten wordt in Beveren voorgesteld als Romeinse militair

en heemkundige Richard Willems.

‘Het is de bedoeling vier

Europese culturele Sint­Maartenroutes

uit te stippelen die

allemaal eindigen in Tours, de

stad waar van Sint­Maarten de

bisschop was.’

Richard Willems heeft ondertussen

al enkele vergaderingen

met Europese partners bijgewoond

om te zien hoe Beveren

en Vlaanderen in het algemeen

in dit plaatje passen. ‘Het is de

bedoeling naast Beveren ook

nog andere steden en gemeenten

waar Sint­Maarten gevierd

wordt bij het initiatief te betrekken’,

zegt hij. ‘Ik denk bijvoorbeeld

aan Aalst, maar ook

aan kleinere gemeenten Hamme,

waar Sint­Maarten de patroonheilige

is van de deelgemeente

Moerzeke. Voorwaarde

is wel dat er in die gemeenten

een B&B is waar pelgrims kunnen

overnachten. Verder spelen

cultuur, duurzaamheid, wat

er lokaal rond Sint­Maarten

gebeurt, de natuur en het thema

oorlog en vrede een grote

rol.’

Of Beveren effectief binnen afzienbare

tijd een halte op de

Sint­Maartenroute wordt

wordt binnen afzienbare tijd

bekend gemaakt.

Kinderen waarschuwen automobilisten

MELSELE In de Kruisbessenlaan en de Molenbeekweg

maken de kinderen uit de buurt

het overduidelijk: zij spelen hier. “Willen

automobilisten alstublieft voorzichtig zijn

en niet te snel rijden?” Jean­Pierre De Lamper

Het mobiliteitsplan van Beveren

laat niets aan de verbeelding

over: het wil een zone

dertig in zo veel mogelijk wijken.

In de Molenbeekwijk

staan nu, ter aanvulling van de

zone 30­borden, ook borden

met foto's van spelende kinderen

uit de wijk. ‘Deze foto's

verwijzen naar de reden waarom

de zone 30 hier ingevoerd

werd’, zegt Bram Massar, voorzitter

van het wijkcomité. ‘Er

wonen hier veel kinderen die

graag buiten spelen en dat op

een veilige manier willen

doen.’

Er komt geen doorgaand verkeer

door de Molenbeekwijk en

de mensen die hier rijden komen

vooral uit de wijk zelf.

Volgens de buurtbewoners kan

net dit gevaarlijk zijn: ‘Deze

mensen kennen de wijk en dat

kan hen ertoe verleiden het

gaspedaal wat dieper in te

drukken.’

Daarom worden zij al meteen

met de neus op de feiten gedrukt.

De kinderen van de

buurt staan met hun foto op de

borden. ‘Iedereen gaat dan vanzelf

wat meer nadenken, want

deze kinderen zijn heus niet

anoniem.’

Het gemeentebestuur boog zich

over het voorstel om dergelijke,

bijzonder treffende, borden te

plaatsen. ‘Deze zone 30­maatregel

wordt door heel de buurt

gedragen. Iedereen kent de kinderen

op de borden. Dat maakt

dit verhaal meteen een stuk

sterker. Niemand wil het op

De kinderen van de Molenbeekwijk zijn wel heel duidelijk

zijn geweten hebben een kind

dat hij of zij elke dag ziet van

de weg te maaien.’

Schepen Raf Van Roeyen

(CD&V) is het initiatief zeer

genegen en hoopt dat het navolging

kan krijgen in heel Beveren.

‘Vergelijkbare Beverse

wijken kunnen dit voorbeeld

volgen. Het begint in Melsele,

maar moet uitdeinen over heel

Beveren.’

En waarom niet over heel

Vlaanderen? Het is maar een

vraag, maar uiteindelijk zijn

kinderen overal hetzelfde.


5

Altijd een goed idee!

ALLES MOET WEG!

GROTE SCHOONMAAK BIJ TROUBLEYN:

WIJ VERNIEUWEN OP 1JANUARI 2016

ONS VOLLEDIG ASSORTIMENT.

DE LAATSTE LOTEN

IN VOORRAAD AAN

SPOTPRIJZEN!!!

TEGELS &NATUURSTEEN

LAMINAAT &PARKET

TROUBLEYN | HOOGKAMERSTRAAT308 | 9140 TEMSE | T03711 06 06 | WWW.TROUBLEYN.EU

WWW.FACEBOOK.COM/TEGELSTROUBLEYN

MODE

FOR MEN

APBYE00A

Oude Zandstraat 47 - 9120 Beveren - 03 775 60 07

Open van 9.30u tot 12.30u en van 13.30u tot 18u - Donderdag en zondag gesloten


6

RONDOM

ACTUALITEIT

Nieuw ziekenhuis gaat in maart open

BEVEREN Op 22 en 23 maart verhuizen alle

patiënten van AZ Nikolaas in Beveren naar

het nieuwe gebouw. Dat omvat onder

meer een nieuw dagziekenhuis met drie

operatiekwartieren, een groot dakterras

en een revalidatietuin. Jean­Pierre De Lamper

De ruwbouw van het nieuwe

ziekenhuis is helemaal klaar

maar binnenin is er nog heel

wat werk. Omdat het oude gebouw

er voorlopig blijft voor

staan is het nieuwe complex

vanop straat nog niet goed te

zien en zal de ondergrondse

parking met 150 plaatsen bij de

opening nog niet bereikbaar

zijn. Het oude gebouw wordt

pas na de opening van de nieuwe

campus gesloopt. ‘Het is de

bedoeling dat tegen begin 2017

alles helemaal klaar is’, zegt directeur

Stefan Van den Brouck.

De nieuwe campus heeft twee

ondergrondse en vier bovengrondse

bouwlagen. Herman

Nys, voorzitter van de raad van

bestuur, is fier op het nieuwe

dagziekenhuis met drie operatiezalen

en 24 plaatsen. ‘Wij

willen graag ook veel diensten

verlenen die dicht bij de bevolking

staan, daarom komt hier

een polikliniek met vijftien artsen,

een dienst echografie en

scan, een revalidatiecentrum en

nierdialyse.’ Een spoedafdeling

is niet voorzien.

Heel modern

Voor revalidatie en geriatrie

zijn 96 bedden voorzien. ‘De

nieuwe kamers zullen bijzonder

modern zijn’, zegt Herman Nys,

‘helemaal iets anders dan wat

ziekenhuiskamers nu vaak zijn.

Een rookzaal zal er niet zijn, de

patiënten kunnen als ze dat

willen wel van het groot dakterras

gebruikmaken.’

Belangrijk is ook dat de omgeving

er een pak groener zal uitzien

eens de nieuwe campus

klaar is. ‘Wij werken samen

met woonzorgcentrum Grootenbosch

en zorgflats De Beuke

aan één grote campus met wandelpaden.

Onze patiënten zullen

ook in onze nieuwe tuin terecht

kunnen om te revalideren.

Asielcentrum of jachthaven

Theatermakers niet welkom

op kerkhof van Doel

Watersportvereniging De Natuurvrienden

uit Prosperpolder

wil graag een nieuwe jachthaven

aanleggen in Fort Sint­Marie in

Kallo. Maar nu daar driehonderd

asielzoekers gaan opgevangen

worden is het lang niet meer

zeker dat dat mag. ‘Waterwegen

en Zeekanaal heeft het project

in de koelkast gestopt’, zegt

schepen Katrien Claus (CD&V).

‘Officieel luidt de verklaring dat

er geen geld begroot is om de

sluis bedrijfszeker te maken.

Maar belofte maakt schuld en de

club dreigt de dupe te worden.

Men zal geen investering willen

doen zolang niet duidelijk is wat

de bestemming van het fort is.

Het asielcentrum is dan wel tijdelijk,

maar niemand weer tot

hoe lang.’

Het Antwerpse theatergezelschap

Loge 10 wou de voorstelling

van het nieuwe stuk ‘Spookverhalen’

op het kerkhof van

Doel organiseren. Maar dat was

buiten politiechef Leo Mares en

burgemeester Marc Van de Vijver

gerekend. Zij wilden geen

toelating geven. ‘Het is door dit

soort publiciteit dat er in Doel

zoveel overlast is’, zegt Leo Mares.

‘Het theatergezelschap diende

overigens geen aanvraag in

en wij vinden het ongehoord dat

een kerkhof wordt uitgekozen

om een theatervoorstelling te

promoten. Wij zullen controleren

of er niemand opduikt.’

Bruno Van Heystraeten van Loge

10 vindt dit jammer: ‘Wij

zochten een griezelige locatie en

het kerkhof van Doel leek ons

ideaal. Ons plan was op de openbare

weg te blijven en het kerkhof

als achtergrond te gebruiken.’

Juist is juist: Het gemeentebestuur van Beveren schonk 4.000 euro

aan de Stichting Tegen Kanker ter gelegenheid van de eerste Levensloop

Beveren en geen 400 euro zoals voordien in Rondom te lezen was.


Zeg het met kleur!

Maak je interieur persoonlijk en kies voor jezelf de juiste kleur.

Kleur in verf of liever een accent in behang?

Bij Cheops heb je keuze uit een ruim assortiment.

Potterstraat 179 - 9170 Sint-Pauwels - Tel. 03.777 11 69 - www.cheops-interieur.be

Openingsuren: ma - vr: 10 u - 12 u - 13.30 u - 18 u, za: 10 u - 17 u, woensdagnamiddag/zondag gesloten


8

RONDOM

ACTUALITEIT

Geen kwaadopzet voor brand in

transfor

mator Doel 1

DOEL Het was schrikken toen een transformator

van de reactor Doel 1een paar

weken geleden op een zaterdagavond

ontplofte. Het parket lijkt er gerust in: er

was geen kwaad opzet mee gemoeid. Jean­

Pierre De Lamper

Het Federaal Agentschap voor

Nucleaire Controle is formeel: de

ontploffing staat volledig los van

de nucleaire activiteiten van Doel.

De transformator in kwestie, toch

wel goed voor 190 ton, staat een

heel eind van de hoogbeveiligde

zone waarin zich de reactor met

de radioactieve splijtstof bevindt

vandaan.

Els De Clercq, woordvoerster van

Electrabel, is daar heel duidelijk

over: ‘Er ligt geen splijtstof meer

in Doel 1. De reactor werd in februari

stilgelegd omdat die de wettelijk

maximale levensduur van 40

jaar bereikt had, ook al werd beslist

die toch nog te verlengen.’

Maar ook al ligt Doel 1zelf stil, er

is nog altijd stroom nodig om een

aantal systemen te laten blijven

draaien. De getroffen transformator

haalde die stroom van het

hoogspanningsnet.

Het is nog altijd onduidelijk waarom

die plots overbelast geraakte

en explodeerde. ‘Hoe dan ook, de

brandbestrijding werkte perfect’,

klinkt het. ‘Het automatische blussysteem

schoot meteen in werking

en de bedrijfsbrandweer van Electrabel

kon de brand binnen de

twintig minuten blussen. De

brandweer van Beveren, die conform

de noodprocedure verwittigd

werd, moest niet tussenkomen.’

Had de ontploffing dan geen gevolgen?

Toch wel. Er was een korte

hapering in het stroomnet,

waardoor in de afvalverbrandingsoven

van ISVAG in Wilrijk een automatische

noodstop optrad. Van

grote storingen bij particuliere gebruikers

weet netbeheerder Eandis

niets.

‘Allemaal goed en wel’ zegt Wilfried

uit Beveren. ‘Maar het bewijst

wel dat ze Doel maar beter

heel goed in de gaten kunnen houden.’

KSA Frassativolgend jaar in

nieuw gebouw

Letsen populair in

Zwijndrecht en Beveren

Een studie van een grote internationale

bank wijst uit dat nogal

wat mensen liefst zo veel mogelijk

met elkaar willen delen en ruilen.

Dat daar niet altijd geld hoeft aan

te pas te komen bewijst het netwerk

LETS al jaren. Ondermeer

in Zwijndrecht en Beveren. ‘Wij

lenen elkaar geregeld goederen en

dienst uit en doen daarvoor ook

een beroep op LETS Beveren en

LETS Antwerpen. Deze drie groepen

tellen elk zo'n dertig leden.’

‘De diensten en goederen die uitgewisseld

worden zijn heel uiteenlopend’,

weet Jacqueline Aesseloos,

coördinator van LETS

Zwijndrecht ­Burcht. ‘Ik koop via

LETS eieren en laat mijn fiets

herstellen en geef in ruil voetmassages.’

‘Het principe van LETS is dat iedereen

elkaar helpt, maar dat niemand

mag profiteren van het systeem

door veel te nemen en weinig

te geven.’

In januari start aan de sportzone

in Vrasene de bouw van een nieuw

lokaal voor de KSA Frassati, dat

bevestige schepen van Jeugd Filip

Kegels (N­VA).

Het nieuwe gebouw wordt 450

vierkante meter groot en wordt de

nieuwe thuis voor de 150 leden

van de jeugdbeweging. De gemeente

geeft een toelage van

230.564,75 euro en een renteloze

lening van hetzelfde bedrag. Het

lokaal zal ook dienst doen als polyvalente

zaal en door de KSA verhuurd

worden voor feesten en

kampen van jeugdbewegingen. Op

die manier hopen de jongeren aan

geld te komen om de lening af te

betalen. KSA Frassati hoopt in

september 2016 het werkjaar in de

nieuwe gebouwen te kunnen beginnen,

al zullen de omgevingswerken

wel nog langer duren. Op

het terrein komen ook een geboortebos,

een speelbos en een speeltuin.


RONDOM

FAMILIENIEUWS

Overlijdensberichten

Dankbetuigingen

Herdenkingsberichten

• Sectionaal en kantelpoorten

• Slagbomen en toegangscontrole

• Schuif- en draaihekken

• Automatisatie FAAC PROFESSIONALS

EIGEN PRODUCTIE ALUWALT

geschroefde aluminium

hekken met inox beslag

9

WASE BEGRAFENISSEN.

BE

Wase Begrafenissen wil zich met passie

en professionaliteit onderscheiden

door zorg te dragen voor een laatste

persoonlijke begeleiding van mensen.

Pascal en Andrée Du Tré-Robbers

✆ 03 771 42 32

TOONZAAL

KRIJGSBAAN 247-A1 - 9140 TEMSE

✉ info@waltens.be

www.waltens.be

ROUWCENTRUM DE BLAUWE POORT

Stationsstraat 32, 9120 Beveren

uitvaart@wasebegrafenissen.be

24/7 03 775 71 50

AKOKG00C

Lipstickplant met sierpot

Antraciet, 40 cm potmaat 15 cm,

inclusief pot.

Nergens zo goed als thuis

U BENT NIET DE ENIGE

DIE ZO LANG MOGELIJK

THUIS WIL WONEN

19. 95

12. 95

Actie geldig t/m

zondag 22 november.

OP=OP!

Intratuin Zwijndrecht

Hoefijzersingel 1

Dinsdag gesloten

Meer aanbiedingen op www.intratuin.be

Makkelijk en veilig de trap op

Kies zoals zovelen voor een traplift

van ThyssenKrupp Encasa:

• Duitse degelijkheid en kwaliteit

• Maatwerk rechtstreeks van de producent

• Service 24/24 en 7/7, altijd in uw buurt

ONTVANG UW GRATIS INFORMATIEPAKKET

Bel gratis

0800 94 365

www.tk-traplift.be

ThyssenKrupp Encasa

ALNED00E


10

RONDOM

AGENDAvanaf 19 november 2015

THEATER

BEVEREN

De Nachten van

Cortewalle

Meerdere historische

scènes,gebaseerd op historische

bronnenuit het

ArchiefdeBergeyck,

loodsenhet publiekdoor

de turbulente oorlogsgeschiedenis

vandefamilie

de Bergeyck.

Vrijdag20, zaterdag 21

en vrijdag27novemberom20uur

KasteelCortewalle,

Zwarte Dreef

www.beveren.be/tervesten

KIELDRECHT

Fawlty Towers

Toneelvoorstelling gebaseerdopdealombekende

televisiecomedyuit de

jaren70. BasilenSybill

Fawlty runnen eenwel

zeer slecht hotel.

Zaterdag 21 november

om 20 uur

OC Ermenrike, Tuinwijkstraat

66

www.kunstveredeltkieldrecht.be

BOEK

KIELDRECHT

Dit is mijn hof

ChrisDeStoop steltzijn

nieuwboekvoor. Hij

bliktterug op hetboerenlevendat

op duizendjaar

hetlandmaaktetot wat

hetisenzietmet verbijstering

wathet geworden

is.

Woensdag 2december

om 20 uur

OC Ermenrike, Molenstraat

32A

wase.polders.davidsfonds.be

CONCERT

THEATER

KET brengt De

Zevende Zonde

TIP

Het nieuwe toneelstuk van KET is een ondeugende

komedie die geregisseerd wordt door Nele

Goossens. Jos komt aan de hemelpoort nadat hij

tijdens het plegen van overspel op een nogal

domme manier om het leven kwam. In de gerechtszaal

passeert zijn losbandig leven de revue.

Zijn schoonmoeder blijkt openbare aanklager te

zijn. Mag hij naar de hemel, of moet hij naar de

hel? Hij wordt badend in het zweet wakker.

Vrijdag 20 en zaterdag 21 november om 20

uur, zondag 22 november om 15 uur

CC Ter Vesten, Gravenplein 2, 9120

Beveren

MELSELE

Lies Colman

HetPiano­atelier ontvangtconcertpianiste

Lies Colman. Lode Chaerle

leidt je rond in zijn

atelier en schetst hoe de

warme klanken tot stand

komen en hoe een piano

wordt gestemd.

Zondag 22 november

om 14 uur

Piano­atelier Lode

Chaerle, Gaverlandstraat

171

waas­en­dender@vormingplus.be

BEVEREN

Bart Peeters

Ooknazijn sabbatperiode

blijft Bart Peeters het

kunnen: een nieuwe

plaat uitbrengen en concert

na concert uitverkopen.

Vrijdag 27 en zaterdag

28 november om 20

uur

CC Ter Vesten, Gravenplein

2

www.beveren.be

Alstartronic batterijshop

Voor alles een batterij !

Alkaline- en herlaadbare batterijen

Auto- en vrachtwagenbatterijen

Scooter- en motobatterijen

Halftractie- en tractiebatterijen

Batterijpacks, fietsbatterijen en laders

Stationaire batterijen

Laders en boosters

CONCESSIE

SPORTCOMPLEX EN

BIJHORENDE CAFETARIA

GLAZENLEEUWSTRAAT 134

BEVEREN

APJOW00A

AOJUX00A

BIEDINGEN

BIJ AANGETEKENDE ZENDING TEGEN UITERLIJK

30 NOVEMBER 2015 (datum poststempel) OVER

TE MAKEN AAN: HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER

EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE BEVEREN

STATIONSSTRAAT 2 - 9120 BEVEREN

www.ALSTARTRONIC.be

Ronny Van Brussel

Boerenkrijglaan 16 - 9120 Haasdonk

03/755 48 27 - 0475/68 68 93

INLICHTINGEN

JURIDISCHE DIENST

Stationsstraat 2 - 9120 Beveren - tel. 03 750 15 43

INSCHRIJVINGEN

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

VAN DE GEMEENTE BEVEREN

Stationsstraat 2 - 9120 Beveren - tel. 03 750 15 43

Uiteraard kan je bij Alstartronic ook nog steeds terecht voor

startmotoren, alternatoren, compressoren, commonrail injectoren,

verlichting, ... voor alle wagentypes.

Ook voor controle en aircovullingen bent u bij ons aan het goede adres !

de secretaris

Jan Noppe

Namens het college van burgemeester en schepenen

de burgemeester

Marc Van de Vijver


RONDOM

AGENDAvanaf 19 november 2015

11

WORKSHOP

MELSELE

Repair Café

Iedereen is welkom om

in hetRepairCafékapotte

kleding, meubelen,

computers, fietsenen

noem maar op vakkundig

te latenherstellenofmet

wathulpzelfterepareren.

Zaterdag 21 november

om 13 uur

Ibogem,Schaarbeekstraat

27

MELSELE

Palettenhout

Metenkel eenhamer,

eenzaagenwat spijkers

maak je vaneen pallet

eengloednieuwmeubelstuk:een

bank volledig

uitrecuperatiemateriaal.

Brengzelfeen zaag en

eenhamer mee. Pallethout

en spijkers liggen

klaar.

Zaterdag 21 november

om 13 uur

Ibogem,Schaarbeekstraat

27

waas­en­dender@vormingplus.be

MELSELE

Boekenweggeefkast

Eenboekenweggeefkast

is eenkastopeen openbare

plaats waar mensen

boeken,CD's, Dvd'sof

gezelschapsspellen in deponeren.

Iemand anders

magdie meenemen.

Zaterdag 21 november

om 15 uur

Ibogem,Schaarbeekstraat

27

waas­en­dender@vormingplus.be

LEZING

CABARET

Kommil Foo probeert

Schoft uit

De heren van Kommil Foo maken cabaret zoals

niemand anders dat doet. Met ontroering, hilariteit,

virtuoze muzikaliteit en pakken beelden. Alles

vecht om voorrang. Het is maar de vraag of je

moet lachen of

huilen. De twee

voorstellingen in

mei verkochten

razendsnel uit.

Grijp nu uw kans

om Mich en Raf

Walschaerts alsnog

aan het werk

te zien in CC Ter

Vesten. Dit is wereldniveau

in het

Nederlands, zeggen

mensen die

het kunnen weten.

Woensdag 9december om 20 uur

CC Ter Vesten, Gravenplein 2

www.beveren.be/tervesten

TIP

HAASDONK

Tuinkunst... Kunst

in de tuin

Hetinpassenvan kunstwerken

in tuinen en parkenisvan

alle tijden. In

deze voordracht komen

alle voorbeelden daarvan

mooi aan bod. Inschrijven

is verplicht.

Dinsdag 24 november

om 20 uur

Hof ter Saksen, Haasdonkbaan

101

SPORT

BEVEREN

Zwemmarathon

De opbrengstvan de

zwemmarathon gaat dit

jaar integraalnaar de

vzw Tanderuis en wordt

tijdens de Warmste

Week afgegeven bij Music

for Life. Je kan individueel

of in groep deelnemen.

Zaterdag 21 november

om 8uur

Zwembad S.R. DMeerminnen,

Pastoor

Steenssensstraat 108a

www.sr­demeerminnen.be

Zelf een zoekertje plaatsen?

Bel 0800/99.510 of surf naar www.rondom.be

JOBS AUTO VARIA RELATIE IMMO

Wij nodigen u uit op onze

KERST

OPENDEUR

Vrijdag

20 november

van 19 tot 22 uur

NOCTURNE

Zaterdag

21 november

van 9 tot 18 uur

Zondag

22 november

van 10 tot 17 uur

met demonstratie

bloemschikken en

proeven van jenever en cava

Dijkstraat 25 - Melsele - 03/755 25 14

APMOY00A


12

RONDOM

PUZZEL EN WIN

SMS het gevonden sleutelwoord naar 6022 (1€/SMS verzonden/ontvangen)

of BEL met uw vast telefoontoestel naar 0905 23 001 (2€/oproep)

6022

1€/SMS

verzonden/ontvangen

Sleutelwoord

Win een nieuwe

iPhone 6s

(16gb)

• 4,7-inch (diagonaal) Retina

• HD-display met resolutie 1334 x 750 pix

• 4G LTE1 en 802.11ac wifi

• *NIEUW*

3D Touch display: deze technologie voelt

precies hoe hard je op het display drukt, waardoor

alles nog sneller en handiger gaat.

• *NIEUW* Live Photo: je foto’s komen helemaal

tot leven. Het moment voor en na je 12 megapixel foto

wordt vastgelegd, compleet met beweging en geluid.

Ontdek alle nieuwigheden op: www.apple.com/be

Wedstrijd t/m 6-12-2015 23u59 - €1/sms verzonden/ontvangen, max. €4 per deelname. Deelname per

vaste telefoon: €2. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd en op www.rondom.be/inhoud/wedstrijd.

Technische helpdesk: tel. 02/422 78 78 - mediahuis@ringring.be. De verwerking van deze gegevens is

onderworpen aan de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van

8 december 1992. Deelname verboden voor minderjarigen. Reglement op aanvraag of ter inzage op:

www.rondom.be/inhoud/wedstrijd. Mediahuis ter attentie van Mobile Interactivity, Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen

WINNAAR WEEK 43

Winnaar: Marina Van Dam - Nossegem - Prijs: een nieuwe iPhone 6s (16gb)

Oplossing: Lavendel

De woorden uit de lijst zijn in alle richtingen verborgen.

Sommige letters worden meer dan één keer gebruikt. De

overgebleven letters vormen het sleutelwoord.

BAAI

BEEK

BEKKEN

DALEN

DORPEN

ECONOMIE

GEBRUIK

GLETSJERS

HOOGTEKAART

HOOGVLAKTEN

KAAP

KLEUREN

KORAALRIF

LANDIJS

LANDKAARTEN

MERCATOR

SMOG

STAATSGRENS

STEENKOOL

TALEN

TOERISME

TROGGEN

VALLEI

ZEEEN

V O H N E P R O D F L G

S M O G G E B R U I K O

H O O G T E K A A R T E

R T G L D N V A L L E I

L R V E A E B O T A N M

A O L T L K O A K A E O

N G A S E K L E U R E N

D G K J N E E D C O E O

IJ E T E N B P A A K Z C

S N E R G S T A A T S E

E T N S T O E R I S M E

S N E T R A A K D N A L

week 47

DIENST

MILIEUBESCHERMING

RONDOM

NUTTIGE INFO

BEVEREN

BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING

OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KL. 1

Het College van Burgemeester en Schepenen maakt aan het publiek bekend,

dat de beslissing van de Bestendige Deputatie dd. 22 oktober 2015 over de

milieuvergunningsaanvraag van:

- WIND AAN DE STROOM 2014

Sint-Paulusplein 27 , 9120 Kallo

- tot het exploiteren van een windmolenpark met 2 windturbines

Vergunde rubrieknummers: 12.2.2 // 20.1.6.1.c

- Ligging: Sint-Antoniusweg(KIE) ZN , 9130 Kieldrecht (Beveren),

kadastraal bekend als BEVEREN 6 AFD/KIELDRECHT/, sectie B, nr(s)

0295F, 0635C

ter inzage ligt op de dienst milieubescherming, Gravendreef 5A

te 9120 Beveren van 6 november 2015 tot en met 5 december 2015.

Beroep tegen deze beslissing kan worden ingediend bij de Vlaamse Minister

bevoegd voor Leefmilieu uiterlijk tot 5 december 2015.

Namens het Schepencollege

De secretaris

Jan Noppe

De burgemeester

Marc Van de Vijver

APNLW00A

Wachtdienst dokter 090 01 05 12

Wachtdienst apotheek 0903 99 000

Wachtdienst tandarts 0903 399 69

Wachtdienst verpleegkundigen 070 222 678

Ambulance en brandweer 112

Politie 101

Europees noodnummer 112

Rode Kruis Vlaanderen 105

Antigifcentrum 070 24 52 45

Child Focus 116 000

Tele-Onthaal 106

Zelfmoordlijn 1813

Gasreuk 0800 65 065

Bankstop 070 34 43 44

Brandwonden-centrum 09 332 34 90


NIEUWE MAZDA MX-5

Ontdek hem in onze showroom

Waasland Automotive

Europark-zuid 4, 9100 SINT-NIKLAAS

www.waaslandautomotive.be

sintniklaas@waaslandautomotive.be

APLPC00A


14

51 jaar tevreden klanten bij

CARROSSERIE BROCKEN

Deze zaak ging over van vader op zoon en dat waarderen de klanten.

Ze hebben immers rechtstreeks contact met de zaakvoerder die hen

optimaal adviseert en vooral ook luistert naar hun persoonlijke wensen.

Carrosserie Brocken geniet veel naambekendheid en heeft een

uitstekende mond-aan-mondreclame. Ook via de opgefriste website

vinden klanten hun weg naar de zaak. Ook voor degelijke tweedehandswagens

bent u zeer welkom.

APCZQ0A

Sinds kort doet de zaak ook industriële werken zoals bv. schilderen

van meubelen, panelen, steunbalken en MDFplaten.

ERKEND HERSTELLER

VOOR ALLE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN!

Carrosserieherstelling alle merken personenwagens, bestelwagens, oldtimers en motoren.

Kan je wagen niet meer rijden door schade? Gratis takeling bij herstelling.

AUTOSCHADE BROCKEN B BVBA

Gentseweg 315 (naast viaduct) 9120 Beveren - T. 03 775 94 70 - GSM: 0476 74 63 62

info@brocken.be - www.brocken.be

RONDOM

BABY’S

Kijk eens naar

het vogeltje

Julie

24/03/2015 – Beveren

Trotse ouders: Astrid Lambers

en Bart De Bolle

Delano

2/10/2015 – Temse

Trotse ouders: Mitch De Cleen

en Rebecca Verhoeven

Caithlynn

05/10/2015 – Zwijndrecht

Trotse ouders: Kelly Pertijs

en Kevin Houben

Stuur ook een foto van uw baby naar rondom@rondom.be, met vermelding van naam, geboortedatum, gemeente en ouders.


15

OPRUIMING MEUBELEN

Toonzaalmodellen aan sterk verminderde prijzen

WANNEER: 14 - 29 november

LOCATIE: MEUBELEN DE SMEDT

WAAR: Kluizendijkstraat 9 - 9170 Sint-Gillis-Waas

WEBSITE: www.meubelen-desmedt.be

AOLCL00B

APPIO00A


16

rondom

wedstrijd

Zoek het verschil

en win 100

win for Life DeLuxe

Minderjarigen mogen niet deelnemen aan de spelen

vandeNationale Loterij

Win 100 Win for Life DeLuxe biljetten van de Nationale Loterij!

100 kansen om levenslang 3.000€ per maand te winnen.

Deze twee foto’s lijken op elkaar maar zijn toch verschillend. Vind het verschil in het rooster.

1

2

3

4

5

Heeft uhet verschil gevonden in het rooster ?

A B C

SMS DE JUISTE CODE (vb.: B5)naar 6022 (1 euro verzonden/ontvangen sms)

of bel met uw vast telefoontoestel naar 0905 23 523 (2 euro/oproep)

DIT IS GEEN SPEL GEORGANISEERD OF GESPONSORD DOOR DE NATIONALE LOTERIJ

6022

1€/SMS

verzonden/ontvangen

Wedstrijd t/m 20/12/2015 23u59 -Deelname per sms: €1/sms verzonden/ontvangen, 4sms’en per correcte deelname,€4per volledige deelname.Deelname per vaste telefoon: €2. De winnaar wordt persoonlijk

verwittigd en op www.rondom.be/inhoud/wedstrijd. Technische helpdesk: tel. 02/422 78 78 -mediahuis@ringring.be.Deverwerking van deze gegevens is onderworpen aan de bepalingen van dewet op de bescherming

van depersoonlijke levenssfeer van 8december 1992. Deelname verboden voor minderjarigen. Reglement op aanvraag of ter inzage op: www.rondom.be/inhoud/wedstrijd. Mediahuis NV,ter attentie

vanMobile Interactivity,Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen


APEGZ00A

17

Huizen met een verhaal

RESIDENTIE ZUID-OOST

18 appartementen

NOG 4 BESCHIKBAAR

PRIJZEN VANAF €265.000 excl. kosten

Dorp West 4 - 2070 Zwijndrecht

03/775.78.79

info@immoselekt.be - www.immoselekt.be

Een nieuwe innovatieve wijk

in het centrum van Beveren!

www.viergemeet.be

Opp. 100-140m² + zeer ruime terrassen,

2-3 slpks, E-pijl 54,

Volledig afgewerkt naar eigen keuze!

RESIDENTIE ZUID-WEST

27 APPARTEMENTEN - REEDS 5 VERKOCHT

PRIJZEN VANAF €271.000 excl. kosten

APEGR00A

Contacteer ons vrijblijvend voor meer info of een afspraak op kantoor op het nummer 03/775.78.79


18

RONDOM

SHOPS IN DE KIJKER

Unieke chocoladeproducten

chocotheek - de klinge

Schrijnwerkerij, dakwerken

en isolatie

tifre – Beveren

Wat zit er allemaal in het assortiment

van Chocotheek?

“In onze zaak vindt u unieke

chocoladeproducten die nergens

anders te verkrijgen zijn.

Alles wordt artisanaal gemaakt

en is van hoge kwaliteit. Ons assortiment

bestaat uit allerlei

lekkers waarin chocolade uiteraard

de hoofdrol speelt: pralines,

holgoedfiguren, koekjes, koffie

(Vascobelo), thee, chocolade

geschenkmandjes, macarons,

snoepgoed… We maken ook graag

op bestelling uw eigen chocolade

geschenkje of praline! Onze winkel

is sinds 14 november officieel

open. Het interieur en de huisstijl

werd ontworpen door IDB

interieurarchitecten. Kom zeker

eens een kijkje nemen en vooral

proeven!”

Hoe is het idee ontstaan om te

starten met Chocotheek?

“Het is altijd al een passie en een

droom van mij geweest. De tijd

was nu gekomen om die waar te

maken. Ik heb zelf ook een bakkersopleiding

genoten in avondschool.

In Chocotheek werk ik samen

met een ervaren chocolatier

en een bakker. Samen bekijken

we wat lekker is en wat we gaan

maken.”

Wanneer is de winkel open?

“Op dinsdag, donderdag en vrijdag

bent u welkom van 9 tot 12

uur en van 13.30 tot 18 uur. Zaterdag

ontvangen we u graag van

8.30 tot 17 uur. Op zondag is dat

van 8.30 tot 13 uur. Maandag en

woensdag zijn onze sluitingsdagen.”

Annica Baart

Gestart in: 2015

Heidestraat 95

9170 De Klinge

GSM: 0499/31.31.45

info@chocotheek.be

www.chocotheek.be

Chocotheek via facebook

Waarvoor kan men allemaal

terecht bij Tifre?

“Wij zijn de specialist in schrijnwerkerij,

dakwerken en isolatie.

Ook voor zolderinrichting, trappen,

ramen, deuren en ander

maatwerk bent u bij ons aan het

juiste adres. Onze firma levert

kwaliteit en voert ook totaalrenovaties

uit. Zo hoeft u bij uw verbouwing

geen beroep te doen op

verschillende aannemers. Wilt u

bijvoorbeeld een nieuwe verdieping

bouwen op uw huis en een

ander dak laten plaatsen? Wij

combineren al deze werken voor

u en zijn het centrale aanspreekpunt.

Alles wordt voor u geregeld

waardoor u zorgeloos kan verbouwen.”

Hoe gaan jullie te werk?

“We werken met een team van

achttien ervaren vakmensen. We

komen eerst vrijblijvend langs

bij u thuis om de werken te bekijken

en alles op te meten. Daarna

krijgt u een gratis offerte van ons.

We maken een dossier op en bekijken

hoe we u het beste kunnen

helpen. Ons bedrijf is ondertussen

al vier jaar gevestigd in Beveren.

We voeren vooral opdrachten

uit in Oost-Vlaanderen en

Antwerpen maar ook in de rest

van het land.”

Waar kan men Tifre vinden?

“Na nieuwjaar openen we een

nieuwe toonzaal in groot-Beveren.

Kom in januari ook een keer

langs op onze stand op de bouwen

renovatiebeurs in de expo van

Antwerpen. Uiteraard bent u ook

meer dan welkom in ons bedrijf

in het Beverpark. U herkent ons

aan ons opvallend blauwe logo.”

Kelly Van Landeghem

Gestart in: 2001

KMO-zone Beverpark,

Gentseweg 309 unit B 2.1,

9120 Beveren - 03/755.51.08

info@tifre.be - www.tifre.be

Tifre via facebook


Een nieuw plafond in1dag! Geschikt voor elke ruimte.

19

terwijl demeubels

blijven staan

Open plafond-dagen!

Zaterdag 21, Zondag 22enMaandag 23NOVEMBER

van 10.00u tot 17.00u doorlopend.

Tijdens deze speciale dagen kunt uzich uitvoerig laten voorlichten over de vele

mogelijkheden van dit unieke enbeproefde plafondsysteem. Dekoffie staat klaar!

Geniet ook van uitzonderlijke voorwaarden tijdens deze dagen!

GRATIS hotelovernachting

TWV 300€*

*voorwaarden intoonzaal

AKVMZ00D

voor elke ruimte

•Montage in ééndag.

•Zonderkappenenbreken.

•Demeubels kunnen blijvenstaan.

•Voorelkeinterieurstijl.

Plafonds •Sierlijsten •Verlichting

www.plameco.be

•Verlichting naar wens.

•Uit ééngeheelopmaatgemaakt.

•Isolerend.

•Onderhoudsvriendelijk.

Buerman bvba

Antwersesteenweg 112, 9100 St Niklaas

Bezoek onze showroom of bel: 03/766.30.62

UITVAARTZORG VAN RAEMDONCK

BEGRAFENISSEN - CREMATIES - ROUWCENTRA - AULA

03 755 12 92

begrafenissen@uitvaartzorg-vanraemdonck.be

www.uitvaartzorg-vanraemdonck.be

ONZE LIEVE VROUWPLEIN 26/2 I 9150 KRUIBEKE

WINKEL

BERGSTRAAT 23/1 I 9120 HAASDONK

ROUWCENTRUM

ALBERT PANNISSTRAAT 79 I 9120 BEVEREN

HOOFDKANTOOR I WINKEL I ROUWCENTRUM MET AULA

Een woord, een gebaar of een kaart,

het doet je goed wanneer je iemand

die je lief hebt missen moet.

Marcel Verbraeken

°11april 1943 - † 3november 2015

echtgenoot van Christiane Van de Velde

Uwas bij ons met een woord,

een gebaar. Onze dank daarvoor.

De families Verbraeken, Van de Velde,

Verwilligen en Van Osselaer.

Rouwadressen:

Lindenlaan 178, 9120 Beveren

Fortlaan 33, 2070 Zwijndrecht

Uitvaartzorg Van Raemdonck 03755 12 92

APOUA00A


20

RONDOM

COLUMN door STIJN DELABIE

Kuisheid op het kerkhof

Met een chrysant in de

hand trek ik naar het kerkhof.

In het ouderlijke huis

hebben we eerst konijn

met trappist gegeten. Ik

lust helemaal geen huppelende

knaagdieren, maar

familietradities zijn heilig.

Ik zwijg deemoedig en eet

mijn bord kroketten op.

De verplaatsing naar het

kerkhof is te voet. Met

buggy’s en paraplu’s in

aanslag. Onderweg kruisen

kennissen en vrienden

ons pad. Een verre

groet, een klein gesprek,

zo lang het ongeduld van de kinderen

het toestaat. Het graf van

onze overleden grootouders ligt er

netjes opgepoetst bij. Onze familie

heeft voor de eeuwigheid een

cyclisch poetsbeurtsysteem uitgedacht.

Niet iedereen is zo vooruitziend.

Hier en daar zie je mensen

nog ijverig een grafsteen oppoetsen.

Ze harken de grond

rondom in parallelle lijnen. Het

zweet op hun voorhoofd glinstert

in een late, onverwachte krachtinspanning

van de herfstzon. Ik

denk onvrijwillig aan zaterdagmorgen,

wanneer mensen voor

hun huis hun auto’s wassen. Ook

op kerkhoven kunnen ze het niet

laten eens links en rechts te

kijken, over de haag bij de buren.

Geamuseerd probeer ik

automerken op

de graven te

kleven. Dit

moet een verroeste

oldtimer

Bentley zijn,

denk ik, bij een

imposante grafkapel.

Geen

bloemen, noch

kransen, een

vergeten bouwsel.

De fraaie smeedijzeren toegangspoort

hangt schuin in haar

hengsels. Wat verder een Audi,

waarschijnlijk een SUV­model.

De steen lijkt net van de carwash

te komen. De onnodig grote motorkap

blinkt fier. In grote koperen

letters staat de naam van de

familie te lezen. Er zijn minstens

zeven plaatsen in deze kelder,

maar de huidige bewoner lijkt

Ook op

kerkhoven

kunnen mensen het

niet laten eens links

en rechts te kijken,

over de haag bij de

buren

niet van de baten van carpoolen

overtuigd. Dan zijn er nog de bakfietsen.

Ze staan in kleine urnen

zij aan zij in het

columbarium.

Sommige hebben

vrolijke kleuren,

maar de meeste

houden het bedeesd

terracotta.

In gedachten zie

ik een dame met

plumeau neuriend

het aardewerk

afstoffen.

Wanneer ik doodga, moet mijn as

in een weerballon gegoten worden.

Die gaan heel hoog, ver boven

de wolken, tot in de stratosfeer.

Zo hoog dat je de ronding van de

Aarde kan zien. Op zijn hoogste

punt wordt de druk in de ballon zo

groot, dat hij en de resten van

mijn bestaan eindigen in een grote,

luide knal. Daar zal niets meer

aan te poetsen zijn.

COLOFON

EDITIE

RONDOM BEVEREN

31.065 exemplaren

Redactiecoördinator Rondom

Geert Desmytere

Verantwoordelijke uitgever

Bernard De Riemacker

Ons adres

Abeelstraat 29a - 9600 Ronse

redactie@rondom.be - 055 23 55 52

editie.beveren@rondom.be

Rondom is een publicatie van nv Corelio Connect Noord

BTW BE 0444.716.591

Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden

Rondom niet ontvangen? 0800 16 644

UW ADVERTENTIE IN RONDOM?

Regio sales manager Bernard De Riemacker

Media-adviseur Rondom Beveren

Kristien Mertens: 03 775 80 38

Abeelstraat 29a, 9600 Ronse, Tel. 055 23 55 00

Fax 055 21 04 43, Email: sales.ronse@corelio.be

Zoekertje plaatsen zoekertje@corelio.be

0800 99 510


the

big

5dagen,

5ultieme hitlijsten!

BELPOP SLOWS NEW WAVE

NEDERLANDSTALIG

ROCK

apfmb00a

The Big Five: 5dagen, 5genres in5ultieme hitlijsten

Vanaf maandag 16 november hoor je elke dag een nieuwe Top100.

Maandag Belpop, dinsdag Slows, woensdag New Wave,

Maandag donderdagBelpop, Nederlandstalig dinsdag Slows, envrijdag woensdag Rock! New Wave,

donderdag Nederlandstalig envrijdag Rock!


22

RONDOM

ZOEK&VIND

Zelf een zoekertje plaatsen?

Bel 0800 99 510 of surf naar www.rondom.be

APIYP00A

JOBS AUTO VARIA RELATIE IMMO

Tel. 03/775 19 90 - Fax 03/775 97 28

www.rouwcentrummelis.be - info@rouwcentrummelis.be

APNLU00A

Rouwcentrum Beveren

Yzerhand 49

Funerarium

aula

koffiezaal

parking

Rouwcentrum

Melsele

Grote Baan 234

aula

koffieruimte

parking

bureel

Voor ons team te versterken in de Bouwsector:

ERVAREN KRAANMACHINIST

voor hydraulische bandenkraan

LOSSE ARBEIDER

voor uitvoeren van grond- afbraakwerken

Voor onderhoud machinepark:

MECHANIEKER

voor diverse onderhoudswerken

LASSER

voor herstellen en maken van nieuwe containers

Gelieve uw cv te sturen naar Ingrid@vanmoerh.be

Telefonisch: 03/254.01.01

Vragen naar Mevr. Smet Ingrid

Tel. 03/254 01 01

VAN MOER HECTOR & ZN BVBA

Nieuwlandstraat 14 - 9120 Melsele - Beveren

jobs

WERKAANBIEDING

BOUW EN CONSTRUCTIE

GEZOCHT: Gepensioneerde

polyvalente vakman A2-diploma

hout/metaal desmet@telenet.

be 0495/78.08.44

BW045532

auto

PERSONENWAGEN

AANKOOP

AANK BESTE PRIJS TOYOTA

&alle voert &4x4 va '85-'12 zelf

pech/ongev +oldtimer snel afh

Cash ≥0487/270.027

AF134262

AANK BESTE PRIJS TOYOTA

&alle voert &4x4 va '85-'12 zelf

pech/ongev +oldtimer snel afh

Cash ≥0487/270.027

AF134263

AANKOOP ALLE WAGENS

zelfs beschadigd en zdr keuring

≥0472/67.52.36

AA137603

AANKOOP ALLE WAGENS

zelf beschadigd en zdr keuring

≥0489/08.88.85

AA137671

AANKOOP ALLE WAGENS

ook mt schade & veel kms. Wij

komen aan huis en betalen de

beste prijs ≥0495/56.14.33

AA137761

AANKOOP TOYOTA

MERCEDES + ALLE MERKEN

camionette 4x4...Hoogste

prijs! *≥0475/72.28.93 -

≥0489/22.77.38*

BW040547

AANKOOP

AUTO’S

van alle merken,

jaren & staat

met of zonder

keuring

of schade.

Cash betalen

aan huis.

24/24u. & 7/7 d.

AORMJ00B

Tel.

0471 70 78 76

AANKOOP ALLE AUTO'S

jong-oud-veel km's wij kopen

alle merken wagens Auto's 4x4

Bestelwagens pick up's. Aan

hoogste prijs gegarandeerd

≥0489/65.58.48

BW045412

AUTO GEZOCHT

≥0472/272.552

BW045547

DRINGEND ALLE WAGENS

GEVRAAGD alle merken jong

en oud ≥0476/85.65.90

BW045589

AUTOMOBIEL / MOTO’S &

2-WIELER

AANKOOP

AANKOOP MOTO'S

AAN HUIS, cash 7d/7d

≥0485/533.449 www.

aankoopmoto.be

AA132847

MOTO JONG EN OUD te koop

gevraagd (Dirk) ≥0496/533.827

BW05438

VaRia

KOOPJES

AANKOOP

JUWELEN MUNTEN OUD

GOUD... Hoogste prijs

direct cash ≥0473/26.36.85

sloopgoud.be

BW040771

MEUBELEN

AANKOOP INBOEDELS,

salons, eetkamers en lusters.

Vlugge ophaling, contante

betaling ≥0495/52.05.74

AA137678

BVBA TSCHUURKE UIT

ST-NIKLAAS Opruiming van

kelder tot zolder ≥0477/302.348

AF129247

WELZIJN

ELECTR

MINDERVALIDENSCOOTER,

topmodel in perf staat mt gte,

mandje+lader, weg v ≤1500

(nwpr ≤4500), lev a huis

≥0472/70.20.88

AA137728

BROCANTE / ANTIEK

OPKOOP INBOEDELS

uit nalatenschap of vertrek

rusthuis, ook varia brocant

antiek zoals schouwgarnituren

zilver bronzen beelden boeken

meubels schilderijen chinese

vazen etc boter bij de vis

vrijblijvend info 0497/75.99.07

AA136216

BOEKEN / STRIPS

AANKOOP STRIPVERHALEN,

LP's & singles ≥0477/53.91.90

AA137598

VERWARMING

BRANDHOUT DROOG

HARD reg St-Gillis-Waas

≥0475/629.090

AF134606

VERZAMELING

MUNTEN EN POSTZEGELS

contante bet. ≥03/773.34.27

- 0474/929.606 info@filabo.be

BW043052

PLATEN/CD’S

INKOOP LP'S 45t CD DVD

Jazz rock etc strip boek pick-up

Cash ≥0475/376.496

AA137661

STEENSCHOTTEN: ideaal

voor terras, paardenstallen,

wandelpaden, tafels, banken,

etc pure vintage. St-Gillis-Waas

≥0475/629.090

AF134607

INFORMATICA/

MULTIMEDIA

COMPUTERPROBLEMEN

AAN HUIS OPGELOST

≥0484/78.81.42

BW042657

SPELEN/SPEELGOED

DE SINT bij uw kids op

bezoek? Het kan! Surf naar

www.sinterklaasnet.be of bel

052/47.00.54 voor meer info

AA137517

GEZONDHEID

DAME geeft massages. Heerlijk

ontspannen en genieten

≥0470/69.53.70

BW045477

DAME gft massage v a tot z

enkel op afspr ≥0489/420.073

BW045487

GEZELLIGE DAME geeft

massage aan huis. 60+welkom

0497/35.97.35

BW045555

LIEVE DAME geeft massages

aan huis. ≥0475/68.08.41

AF129244

PROF MASSAGE 2-4

handen ook koppels bel

≥0479/66.76.25

AF13476

WIJN

IK KOOP ALLE WIJNEN (oude

of jonge) ≥0497/53.16.03

BW040623

DIVERSEN

AANKOOP TINNEN

VOORWERPEN,

zakuurwerken, koper enz

≥09/386.49.40

AA137659

AANKOOP-VERKOOP Oude

2de handsmeubelen. Opkopen

inboedels en opruimingen

diverse. Groenstraat 4,

Wachtebeke ≥0475/41.48.46

AA132814

ZAAKJES/BLOCNOTE

AVONDJE-UIT/SPEKT./

ZAAL/VRIJET

ELKE NACHT OPEN

NIGHTCLUB VERONI, wij

zoeken nog enkele dame's om

ons team te versterken, zie

www.clubveroni.be 0478 02

05 59

BW045378

Relatie

ONTMOETINGEN

DAMES

AANTREKKELIJKE KNAPPE

stijlvolle brunette zoekt contact

≥0472/400.963

AF133195

BLONDE JONGE KLASSE

charmante D zkt contact

0497/190693

BW045004

HEREN

DYLAN knappe jongen

zkt contact met man

≥0473/59.93.73

AA137760

ONTMOETINGSBUREAU

ACTIEVE, ONDERNEMENDE

SINGLES vinden hier

nieuwe liefde. GROOTSTE

RelatieBureau van BE (30-75)

met HOLEBI afdeling. 83%

succes-rate EN afspraak in uw

buurt 0474/263751 of www.bloved.be

BW045214

TELECONTACT

DAMES ZOEKEN ....

BEL NU en maak meteen een

afspraakje voor een hete date

met een vrouw uit jouw regio:

0907-56332 (≤1,75/min)

BW045328

DIRECT LIVE bellen en

afspreken met dames die net

als jouw zoeken naar spanning

en avontuur. Bel 0907-45374

(≤1,50/min)

BW043884

IK BEN JOKE, een getrouwde

vrouw die nood heeft aan een

man die het echt kan. Help mij

aub! Sms JOKE naar 7909 (≤2/

verz sms)

BW045332

IN 2 MINUTEN KOMEN EN

KLAAR bij de beste sekslijn

van het land. Bel nu 0907-

45043 (≤1,50/min)

BW043883

immo

VASTGOED / VERHUUR /

AANVRAAG

APPARTEMENT

HULST NEDERLAND

postadressen en kamers te

huur ≥0031/114312320 -

≥0031/630037372

AA132929

SINT-NIKLAAS vernieuwde

studio met gezellig binnenkoer.

Wegvoeringstr 195, studio 2.

Glvl liv met open kkn, 1slpk,

ap badk ≤420 EPC523

≥0474/717.429 na 18u

AF134610

HUIS

ST PAUWELS huis: hall 2slpks

bdk+ligb, liv, kk+toest, berg gar

cv tuintje, bij scholen ≤675

≥0486/930.390

AA137463

VAKANTIE / VERHUUR

APPARTEMENT

DE PANNE 4-6p overd. zwemb.

vanaf ≤200/w ≥ 058/41.31.21

AF134675

HOTEL / GITES

HOUYET landelijke vak.won.

'La Halte d'Ardenne' 22 pers aan

de Lesse. www.haltedardenne.

be ≥0477/35.36.42

AA136966

IMMO ONTDEK JE BIJ ZIMMO


PROMO ZOEKERTJES NOVEMBER

RUBRIEK

VARIA

23

BEL GRATIS

0800 99 510

www.rondom.be/inhoud/plaats-een-zoekertje

ON

LIKE

Blijf als eerste

op de hoogte

over het reilen

en zeilen

van uw

gemeente!

FACEBOOK

RONDOM

TOT UW DIENST

VAKLUI

GEBIT GEBROKEN?

TANDTECHNISCH

LABO

vakman nodig?

Check zeker eens

onze rubriek Vaklui,

tot uw dienst

maandag t.e.m. zaterdag

BOSBESSENLAAN 3 - MELSELE

ZELFDE DAG HERSTELD

GSM 0475/44 95 93

AKRLY00A

vAsTGoeD / DiensTen

opbouw/bouwen

ALLE RENOVATIES en

KARWEIEN IN HUIS en TUIN

.Geregistreerd aannemer

.Zelfwerkend patroon . GSM :

0479 / 67.62.46

AF129350

INBOEDELS - opruimen en

opkuisen van huis en tuin tot

zelfs kleine afbraakwerken.

≥0479/42.80.21

AF129351

Diverse onDerhouD

D&G Karweidienst VOF,

algemene renovatie:

Vloer-en tegelwerken, isolatie,

Gyproc, sanitair en CV

Schilderwerken, ook kleine

herstellingswerken

GSM: ≥0486/706.599

www.dgkarweidienst.com

AF129406

Tuin

SNOEIEN EN VELLEN van

bomen, hagen & struiken

≥0477/232.595

AA135443

DAKwerKer

ALLE HERSTELLINGEN van

gevel tot dak. Spec platte daken

dakgoten in rubber levensduur

+50jr ≥03/889.65.78

AA137582

DAK VERNIEUWEN afdaken

achterbouwdak met platen en

isolatie, natte gevels bekleden,

herstellen van schouwen

Berlare ≥0476/90.48.87

AF134519

SCHOUWEN uitslijpen &

hervoegen, bezetten van

gevels cementlaag, plaatsen

van duivenpinnen, plaatsen

van overzetdak over de oude

platform, kelderdichtingen

≥0476/904.887 Berlare

AF134520

VOOR ALLE KARWEIEN

van dak tot kelder moet je bij

Johan zijn roofing pvc dakgoten

≥0497/85.19.08 gratis bestek

BW040552

Diversen

KARWEITJES EN

RENOVATIES van woningen

en badkamers. Voor info bel

of mail ≥0475/27.42.58 - www.

peterpanda.be

AF129576

BEZOEK

www.vurEncEntEr.be

Kortingen tot 50%

500 nieuwe kachels

In toonzaal (falingen

beslagnames, loten)

plaatsing/onderhoud

0475/67 09 14

WETTEREN

AOXQK00A

drukkerij kristien mertens bvba

Grote Markt 30 | 9120 Beveren

t03775 80 38 | F03755 31 88

www.drukkerijmertens.be

Alle familie- en handelsdrukwerk

Marijn Vercauteren

VERWARMING • SANITAIR • DAKWERKEN

Installatie - Herstellingen -

Onderhoud met attest - Verwarmingsaudit -

Energiebesparende technieken

Zonnepanelen en boilers -

Condensatieketels -

Gehabiliteerd aardgasinstallateur

KEIZER KARELSTRAAT 85 • 9120 MELSELE

GSM 0475 80 47 61

ALBJV00A

AKRLG00A

De Munck

elektro, koken &tafelen

Yzerhand 28 - Beveren

03/775.88.07 - www.demunck.be

Open van 9u tot 12.30u

en van 13.30u tot 18.00u

VAKMAN INBEGREPEN

www.dgr.be • info@dgr.be

Grote Baan 314 • 9120 Melsele

Tel. 03 775 39 44

Loodgieter Gsm 0472 52 26 75

Verwarming 0475 46 78 27

Herstellingen, onderhoud

en aanpassingen

AKZFE00A

Eigen hersteldienst

Klantenparking

AKRKZ00A

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!