02.08.2017 Views

AGRITECHNICA 2015

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Herzlich willkommen auf der <strong>AGRITECHNICA</strong> – Die weltweit größte Landtechnik-Messe<br />

Mariusz Ciołeszyński, Editor in Chief, tel. +48 696 007 321, e-mail: redakcja@fodo.pl<br />

www.agritechnica.com<br />

<strong>AGRITECHNICA</strong> Neuheiten <strong>2015</strong><br />

– Wegweiser der Agrarbranche!<br />

5 Goldmedaillen • 44 Silbermedaillen<br />

Seite 4, 5, 6, 7<br />

<strong>AGRITECHNICA</strong><br />

HANOVER, 10-14 November <strong>2015</strong><br />

Dr. Reinhard Grandke<br />

Hauptgeschäftsführer<br />

der DLG<br />

The World’s No. 1<br />

Freya von Czettritz<br />

Projektleiterin<br />

<strong>AGRITECHNICA</strong><br />

Languages:<br />

Peter Grothues<br />

Geschäftsführer des Fachbereichs<br />

Ausstellungen der DLG<br />

und der DLG Service GmbH<br />

Herzlich willkommen auf<br />

der <strong>AGRITECHNICA</strong><br />

– Die weltweit größte Landtechnik-Messe<br />

Aussteller aus Polen Polish exhibitors Seite 8 - 9<br />

Wyłączny importer w Polsce:<br />

ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork<br />

Tel: (77) 418 24 71<br />

mail: biuro@agro-kombi.pl<br />

www.agro-kombi.pl<br />

Herzlich willkommen auf HALLE: 8, STAND: 07


Page 2<br />

Herzlich willkommen auf der <strong>AGRITECHNICA</strong><br />

<strong>AGRITECHNICA</strong>:<br />

Die ganze Welt der Landtechnik<br />

Die <strong>AGRITECHNICA</strong> ist<br />

für international agierende Unternehmen<br />

die ideale Plattform,<br />

innovative Produkte und Konzepte<br />

für die Zukunft der Pflanzenproduktion<br />

zu präsentieren.<br />

Die Zahlen sprechen für sich:<br />

• 2.897 Aussteller aus 47 Ländern,<br />

1.513 internationale Aussteller<br />

• 448.912 Besucher aus 88 Ländern,<br />

106.725 internationale Besucher<br />

• 424.000 m² Ausstellungsfläche in<br />

24 Hallen<br />

• 180 Foren-Veranstaltungen und<br />

Fachtagungen<br />

• 1.421 akkreditierte Journalisten<br />

aus 49 Ländern<br />

Wir laden Sie ein, <strong>2015</strong> dabei zu<br />

sein!<br />

<strong>AGRITECHNICA</strong> is the ideal<br />

platform for internationally operating<br />

enterprises to present innovative<br />

products and concepts for the<br />

future of crop production.<br />

The figures speak for themselves:<br />

• 2,897 exhibitors from 47 countries,<br />

1,513 international exhibitors<br />

• 448,912 visitors from 88 countries,<br />

106,725 international visitors<br />

• 424,000 m² exhibition floor space<br />

in 24 halls<br />

• 180 forum events and conferences<br />

• 1,421 accredited journalists from<br />

49 countries<br />

We invite you to join us there in<br />

<strong>2015</strong>!<br />

Hannoverskie targi Agritechnika<br />

to definicja przyszłości światowego<br />

rolnictwa. Od pierwszej imprezy,<br />

która odbyła się w 1985 roku organizator<br />

targów, DLG (Niemieckie<br />

Towarzystwo Rolnicze), odnotowuje<br />

rosnące ilości wystawców i gości.<br />

Wyraźną cechą charakterystyczną<br />

targów Agritechnica jest ich przejrzysta<br />

struktura tematyczna. W ten<br />

sposób goście z całego świata zastają<br />

tu optymalne warunki, aby w sposób<br />

efektywny i prosty porównywać<br />

interesujące ich produkty i innowacje.<br />

W tym roku targi zgromadzą ponad<br />

2900 wystawców, którzy zaprezentują<br />

swoje najnowsze produkty i technologie.<br />

Udział firm spoza Niemiec<br />

znacząco wzrósł i jest w roku <strong>2015</strong><br />

na poziomie 56%. Wśród 1 563 firm<br />

dominują te z Włoch – 391, Holandii<br />

– 126, Turcji – 109, Francji – 103,<br />

Chin- 100, Austrii – 70, Polski – 68,<br />

Kanady – 60, USA -54, Wielkiej<br />

Brytanii (46), Danii – 46, Hiszpanii-<br />

43 i Finlandii- 39.<br />

DLG oczekuje w tym roku ponad<br />

400 000 zwiedzających, z czego 100<br />

000 z zagranicy.<br />

Wśród bogatego programu fachowego<br />

nie zabraknie najaktualniejszych<br />

tematów: „Smart Farming”,<br />

„Najważniejsze Światowe<br />

Uprawy”, „Systemy i Części”, nowość<br />

„Międzynarodowe Centrum Handlu<br />

i Usług”, „Warsztat LIVE”, etc.<br />

Centralnym miejscem spotkań dla<br />

przybyłych z całego świata gości<br />

będzie „International Visitor’s<br />

Lounge”w Pawilonie Plaza. To tutaj<br />

goście będą mogli spotkać się ze<br />

swoimi partnerami handlowymi,<br />

nawiązywać nowe kontakty biznesowe.<br />

W każdej edycji przyznawane są<br />

złote i srebrne medale w zakresie<br />

innowacyjnych technologii.<br />

W 2013 roku przyznano cztery<br />

złote i 33 srebrne nagrody spośród<br />

393 zgłoszonych produktów<br />

i rozwiązań. Wśród nagrodzonych<br />

znalazły się międzyinnymi takie<br />

firmy jak: Rauch, Grimme, New<br />

Holland CNH, Fliegl.<br />

Organizator<br />

www.DLG.org<br />

Messezeitung<br />

310429_309872_DLG_Plakate_AT<strong>2015</strong>_A1_PL_RZ2.indd 1 27.01.15 14:30<br />

W tym roku także ogłoszono laureatów<br />

konkursu. Niezależna komisja<br />

przyznała 5 złotych medali i 44<br />

srebrne, wybranych spośród 311<br />

zgłoszonych innowacji. Te szczególne<br />

wyróżnienia przypadły<br />

między innymi markom: Fendt,<br />

John Deere, Krone, Zuidberg,<br />

Horsh, Kuhn, Agrotop, Class,<br />

Rasspe, Lemken, Bosch. Każda<br />

z tych firm przedstawiła niezwykle<br />

zaawansowane technologicznie<br />

produkty, dzięki którym praca rolnika<br />

stanie się bardziej efektywna,<br />

bezpieczniejsza, bardziej dochodowa<br />

i przyjazna środowisku.


– Die weltweit größte Landtechnik-Messe<br />

STROH R.+P<br />

Innowacyjny<br />

KARNER Düngerproduktion GmbH<br />

AUSTRIA<br />

Page 3<br />

Herzlich willkommen auf<br />

HALLE:8, STAND:07<br />

austriacki preparat<br />

AKRA STROH R.+P z bakterią MEGATERIUM<br />

PHOSPHORICUM(P) - mineralizacja bez AZOTU!<br />

W dobie drastycznej podwyżki cen nawozów mineralnych<br />

trzeba zadbać o maksymalne wykorzystanie składników pokarmowych<br />

wytwarzanych w gospodarstwie. Przede wszystkim<br />

mamy na myśli wykorzystanie składników pokarmowych<br />

jakie znajdują się w resztkach pożniwnych i słomie.<br />

Poniższa tabela przedstawia ilości składników pokarmowych<br />

jakie znajdują się w różnych rodzajach słomy.<br />

RODZAJ SŁOMY N K2O P2O5<br />

i wzrost roślin. Dlatego też tak bardzo ważne jest zastosowanie<br />

środków, które pozwolą na szybki rozkład słomy i resztek<br />

pożniwnych.<br />

Proponujemy Państwu nowy austriacki preparat o nazwie<br />

AKRA STROH R.+P z bakterią MEGATERIUM PHOSPHORI-<br />

CUM(P) - mineralizacja bez AZOTU!<br />

Sposób działania środka opiera się na mechanizmie ANDOCK.<br />

Proces ten prowadzi do powstania ujemnego ładunku, który<br />

umożliwia bardzo dobrą przyczepność do resztek pożniwnych.<br />

Słoma zbożowa<br />

( średnio na każdą<br />

1 tonę plonu )<br />

Słoma rzepaczana<br />

( średnio na każdą<br />

1 tonę plonu )<br />

Słoma kukurydziana<br />

( średnio na każdą<br />

1 tonę plonu )<br />

Liście buraczane cukrowe<br />

( średnio na każde<br />

10 ton plonu )<br />

7 kg 30 kg 3 kg<br />

16 kg 40 kg 6 kg<br />

16 kg 30 kg 7 kg<br />

33 kg 50 kg 9 kg<br />

Środek nie wymaga zbyt dużej ilości wody, jest odporny<br />

na temperaturę. W 10 minut po zastosowaniu można już<br />

przystąpić do uprawy gleby bez utraty skuteczności. Zawarte<br />

w preparacie AKRA STROH R.+P miedź, mangan i cynk<br />

powodują rozkład lignin w resztkach pożniwnych. Żelazo<br />

i molibden reagują z celulozą. Dodatkowo molibden odżywia<br />

bakterie azotowe.<br />

Bakteria MEGATERIUM PHOSPHORICUM (P) może reagować<br />

z każdym rodzajem nawozów organicznych w glebie - rozszczepia<br />

organicznie związany fosforan i tym samym czyni go<br />

dostępnym dla roślin. Według naszych dotychczasowych<br />

badań, bakteria ta, w zależności od dostępnej substancji organicznej,<br />

mobilizuje do 30kg fosforu elementarnego (P) na<br />

hektar.<br />

Łęty ziemniaczane<br />

( średnio na każde<br />

10 ton plonu )<br />

20 kg 32 kg 4 kg<br />

Wprowadzając do gleby słomę oraz resztki pożniwne w postaci<br />

ścierni i korzeni poprawiamy właściwości fizyczne i chemiczne<br />

gleby. Resztki pożniwne oraz słoma tworzą próchnicę co jest<br />

bardzo istotne zwłaszcza na glebach lekkich, które są ubogie<br />

w próchnicę. Jeżeli zadbamy o prawidłowy rozkład słomy<br />

i resztek pożniwnych wartość ich będzie tylko nieco mniejsza<br />

niż obornika.<br />

W celu prawidłowego rozkładu słomy w glebie oraz maksymalnego<br />

wykorzystania jej składników należy przestrzegać<br />

następujących zasad :<br />

• odpowiednio rozdrobnić – im krótsze fragmenty tym lepszy<br />

rozkład<br />

• odpowiednio wymieszać resztki pożniwne z glebą<br />

Przy wprowadzaniu słomy do gleby należy pamiętać, że stosowanie<br />

fungicydów w roślinie uprawnej powoduje, że rozkład<br />

trwa dłużej. Podobnie na glebach lekkich, które z reguły są<br />

bardziej kwaśne czas rozkładu wydłuża się. Nierozłożona słoma<br />

absorbuje wodę co z kolei ma wpływ na słabsze wschody<br />

Zastosowanie AKRA Stroh R.+P pozwala rozbić cząsteczki<br />

organiczne resztek pożniwnych tj celuloza i lignina, dlatego<br />

proces mineralizacji nie wymaga dodatkowego nawożenie<br />

N-azotem, w celu wyrównania stosunku C:N.<br />

Zalety preparatu to:<br />

• bakteria MEGATERIUM PHOSPHORICUM (P) uaktywnia do<br />

30kg/ha fosforu elementarnego<br />

• bakteria MEGATERIUM PHOSPHORICUM (P) jest odporna na<br />

promieniowanie UV<br />

• bardzo szybki rozkład słomy i resztek pożniwnych (mineralizacja)<br />

• odżywianie bakterii glebowych a zwłaszcza azotowych<br />

• pomaga w tworzeniu gruzełkowatej struktury gleby<br />

• duża skuteczność również w okresach suszy<br />

• nie wymaga uzupełniającego nawożenia azotem!<br />

• właściwe zagospodarowanie słomy i resztek pożniwnych<br />

poprawia właściwości gleby, obniża koszty nawożenia<br />

a tym samym poprawia opłacalność produkcji<br />

• szybki wzrost próchnicy w kompleksie sorpcyjnym<br />

• pozytywny wpływ na mikrobiologię gleby<br />

• w połączeniu z siarką (S) redukuje infekcje grzybowe<br />

ZASTOSOWANIE:<br />

UPRAWA<br />

Słoma zbożowa<br />

Słoma kukurydziana<br />

DOZOWANIE NA ha<br />

1L AKRA Stroh R.+P<br />

100-300L wody<br />

(w zależności od ilości słomy)<br />

2L AKRA Stroh R.+P<br />

100-300L wody<br />

(w zależności od ilości słomy)<br />

Nie przekraczać zalecanych dawek!<br />

Wyłączny importer w Polsce:<br />

www.agro-kombi.pl<br />

ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork tel./fax: +48 77 418 24 71 e-mail:biuro@agro-kombi.pl<br />

Messezeitung


Page 4<br />

Herzlich willkommen auf der <strong>AGRITECHNICA</strong><br />

<strong>AGRITECHNICA</strong><br />

– Wegweiser der<br />

<strong>AGRITECHNICA</strong> Innovations <strong>2015</strong> – Pointing<br />

the Way Ahead in the Agricultural Sector!<br />

5 Gold<br />

Medals<br />

<strong>AGRITECHNICA</strong> is the innovations forum for the entire agricultural sector. The leading technologies and new developments<br />

shown make the exhibition a unique information platform helping to solve all problems encountered in farming and<br />

questions related to agricultural equipment and machinery.<br />

Pięć złotych i 44 srebrne medale za innowacje – <strong>AGRITECHNICA</strong> <strong>2015</strong> powiększyła pulę medalowych produktów<br />

z najwyższej półki o kolejne innowacyjne rozwiązania z dziedziny techniki rolniczej, spośród zgłoszonych 311 produktów<br />

i rozwiązań.<br />

Goldmedaillen / Gold medals / Złote medale<br />

Die <strong>AGRITECHNICA</strong> ist die Neuheitenbörse für die gesamte Agrarbranche. Mit ihrem Angebot an führender Technik<br />

und neuen Entwicklungen stellt sie ein einzigartiges Informationsforum für alle Problemlösungen der Landwirtschaft und<br />

Agrartechnik dar. Wegweisend und international anerkannt sind die Prämierungen der <strong>AGRITECHNICA</strong> Neuheiten.<br />

Exhibitor<br />

Hall Stand Exhibitor<br />

John Deere GmbH & Co. KG , Mannheim , Deutschland 13 E30<br />

BASF SE, Ludwigshafen, Deutschland<br />

15 G33A<br />

ISIP e.V., Bad Kreuznach, Deutschland<br />

15 G31H ISIP e.V., Bad Kreuznach, Deutschland<br />

ZEPP, Bad Kreuznach, Deutschland<br />

15 G31H ZEPP, Bad Kreuznach, Deutschland<br />

KTBL, Darmstadt, Deutschland 15 H20<br />

JKI, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, Quedlinburg, Deutschland<br />

15 G31H<br />

Connected Crop Protection mit Pflanzenschutz-<br />

Anwendungs-Manager<br />

Entscheidungen beim Pflanzenschutz<br />

bedeuten für den Landwirt derzeit noch:<br />

viele Einzelinformationen selbst zusammenzufassen.<br />

Durch die steigende<br />

Komplexität der zu berücksichtigenden<br />

Informationen und Auflagen kann es<br />

ungewollt zu Fehlanwendungen mit<br />

der Gefahr des Eintrags von Pflanzenschutzmitteln<br />

auf sogenannten Nicht-<br />

-Zielflächen kommen. Connected Crop<br />

Protection mit Pflanzenschutz-Anwendungs-Manager<br />

ist ein intuitives Entscheidungsunterstützungssystem<br />

zur<br />

zielorientierten, termingerechten und<br />

präzisen Applikation von Pflanzenschutzmitteln.<br />

Bei diesem System werden<br />

Schlüsseltechnologien für die Pflanzenschutzempfehlungen, Fahrerunterstützung bei der Befüllung<br />

der Spritze und Ausbringung im Feld unter automatisierter Berücksichtigung von Abstandsauflagen<br />

sowie deren lückenloser Dokumentation integriert. So wird der von BASF und John Deere gemeinsam<br />

mit den öffentlichen Partnern ISIP, ZEPP, JKI und KTBL entwickelte Service Pflanzenschutz-Anwendungs-Manager<br />

nahtlos in die Gesamtlösung integriert. Die Datenübergabe erfolgt im herstellerunabhängigen<br />

ISO-XML Format, welches die Offenheit für weitere Implementierungen des Pflanzenschutzanwendungs-Managers<br />

sichert. Auf Basis dieses Industriestandards können zukünftig auch<br />

Beiträge anderer Partner oder Entscheidungsunterstützungssysteme eingebunden oder die Planung<br />

mit der Pflanzenschutztechnologie anderer Hersteller umgesetzt werden. So werden alle notwendigen<br />

Informationen wie Daten, Wissen und Werkzeuge erstmalig zu einem Ganzen miteinander<br />

verknüpft, um dem Anwender eine agronomisch optimierte sowie rechtskonforme, teilflächenspezifische<br />

Pflanzenschutzapplikation zu ermöglichen. Der Anwender steuert den Kreislauf, plant und editiert<br />

teilschlagspezifische Anwendungen, dokumentiert erledigte Arbeiten und erteilt den Partnern<br />

Zugang zur Beratung. Der anschließenden Ausführung der definierten und rechtskonformen Anwendung,<br />

inklusive der berührungslosen Einfüllunterstützung durch Gesten- oder Sprachkontrolle sowie<br />

der integrierten TankFillCalculator Funktionalität steht nun nichts mehr im Wege. Zur Sicherheit kann<br />

der jeweilige Produktcode zur Vorbereitung und weiteren Automatisierung der Dokumentation gescannt<br />

werden. Zusammenfassend stellt dieses System erstmalig eine Option für den Praktiker dar,<br />

um den Pflanzenschutz von der Befallsdiagnose über die Mittelempfehlung und rechtskonforme Anwendung<br />

bis hin zur Dokumentation zeitnah und effizient zu erledigen.<br />

Hall Stand<br />

John Deere GmbH & Co. KG , Mannheim , Deutschland 13 E30<br />

BASF SE, Ludwigshafen, Deutschland<br />

15 G33A<br />

15 G31H<br />

15 G31H<br />

KTBL, Darmstadt, Deutschland 15 H20<br />

JKI, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, Quedlinburg, Deutschland<br />

15 G31H<br />

Connected Crop Protection and Chemical<br />

Application Manager<br />

Crop treatment requires farmers<br />

to look at a range of different information<br />

in order to decide on a<br />

specific treatment. The growing<br />

complexity of the information and<br />

statutory requirements they have<br />

to consider can lead to mis-application<br />

and the risk of spraying<br />

non-target areas.<br />

The combination of Connected<br />

Crop Protection and the Chemical<br />

Application Manager is an intuitive<br />

system that helps users make<br />

a sound decision for a targeted,<br />

well-timed, and precise application.<br />

This integrated system relies<br />

on a range of key technologies that offer recommendations and operator assistance for filling<br />

and spraying and automatically take buffer zones into account and comes with full documentation.<br />

It also integrates the Chemical Application Manager, a joint development by BASF and<br />

John Deere in conjunction with public-sector partners ISIP, ZEPP, JKI and KTBL.<br />

The data is transmitted in the universal ISO-XML format, an open format that allows the integration<br />

of further applications in the Manager. This industry standard will offer the possibility<br />

of integrating solutions from other partners and decision making assistance systems or the use<br />

of third-party spraying technology in the future. For the first time, this holistic system integrates<br />

all data, knowledge and tools that users need to come up with a treatment decision that implements<br />

application at variable rates and complies with national laws.<br />

The user controls the cycle, plans and edits precision farming applications, documents the individual<br />

jobs and provides his partners with access to the consultation feature. So there is nothing<br />

stopping this defined, legally compliant application with non-contact operation through<br />

voice or gesture control and integral TankFillCalculator from being implemented. For added<br />

safety, the system scans product codes for further automation of the documentation.<br />

In summary, this is the first system to provide farmers with a fast, efficient and integral method<br />

of crop treatment: from problem identification to treatment recommendation, an application<br />

that complies with the law and provides prompt and time-efficient documentation.<br />

Exhibitor<br />

Hall Stand<br />

Bernard Krone GmbH, Spelle, Deutschland 27 G20<br />

Messezeitung<br />

PREMOS 5000<br />

Pellets von Halmgütern haben als Brennstoff,<br />

Einstreu, Futter und Beschäftigungsmaterial<br />

einen breitgesteckten Markt.<br />

Der PREMOS 5000 ist der erste mobile<br />

Pelletvollernter im Markt, der ohne Vorzerkleinerung<br />

Pellets mit 16 mm Durchmesser<br />

mit zwei ineinandergreifenden<br />

Matrizenwalzen erzeugt. Neben dem<br />

Einsatz direkt auf dem Feld ist auch ein<br />

stationärer Einsatz möglich. Hervorzuheben<br />

ist die hohe Schlagkraft des Gerätes<br />

bei gleichzeitig relativ günstigem spezifischem<br />

Energieverbrauch.<br />

Exhibitor<br />

Hall Stand<br />

Bernard Krone GmbH, Spelle, Deutschland 27 G20<br />

PREMOS 5000<br />

Pellets made from agricultural feed crops<br />

can be used as fuel, bedding, feed and<br />

animal toys.<br />

Premos 5000 is the first mobile pellet<br />

harvester that produces 16mm-diameter<br />

pellets without pre-crushing and<br />

by using two interlocking die rollers.<br />

The machine is designed for on-site<br />

use where it picks the material directly<br />

from the straw swath. The system is<br />

extremely efficient and has a low specific<br />

energy input per tonne of pellets<br />

produced.


– Die weltweit größte Landtechnik-Messe<br />

Page 5<br />

Neuheiten <strong>2015</strong><br />

Agrarbranche!<br />

Pięć złotych i 44 srebrne medale<br />

za innowacje – <strong>AGRITECHNICA</strong> <strong>2015</strong><br />

Goldmedaillen / Gold medals / Złote medale<br />

Exhibitor<br />

Hall Stand<br />

John Deere GmbH & Co. KG , Mannheim , Deutschland 13 E30<br />

LAND-DATA Eurosoft, a BayWa Company, Pfarrkirchen, Deutschland 15 G30<br />

Vista Geowissenschaftliche Fernerkundung GmbH, München, Deutschland 15 G31j<br />

RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH, Sinzheim, Deutschland 9 A63<br />

SULKY BUREL, CHATEAUBOURG, Frankreich 11 C23<br />

Connected Nutrient Management<br />

Die Nährstoffbilanz von Ernte zu Ernte<br />

bedeutet zurzeit für den Landwirt noch<br />

einen großen händischen Rechen- und<br />

Planungsaufwand. Connected Nutrient<br />

Management ist ein benutzerfreundliches,<br />

optimiertes Nährstoffmanagementsystem<br />

zur bedarfsgerechten<br />

und präzisen N und P Applikation mit<br />

organischen sowie mineralischen Düngern.<br />

Das System erlaubt die Planung<br />

und Optimierung als gesamtheitliche<br />

Betrachtung von Ernte zu Ernte und bindet<br />

Technologien zur zielgenauen Düngerapplikation<br />

ein. Daten, Wissen und<br />

Schlüsseltechnologien der Innovationspartner John Deere, Land Data Eurosoft, Vista, Rauch und<br />

Sulky werden intelligent miteinander verknüpft und ermöglichen dem Anwender eine agronomisch<br />

optimierte sowie düngeverordnungskonforme, teilschlagspezifische Nährstoffapplikation.<br />

So werden eine höhere Präzision in der organischen und mineralischen Düngeplanung und -anwendung,<br />

eine Kostenreduktion, eine Ertragsoptimierung in Quantität und Qualität sowie die<br />

gleichzeitige Einhaltung der Düngeregularien bei feldspezifischer Dokumentation erreicht. Es<br />

wird erstmals möglich, Nährstoffe wie Stickstoff und Phosphat im Teilschlag exakt zu bestimmen,<br />

zu applizieren und zu dokumentieren, unabhängig davon, ob organische und/oder mineralische<br />

Düngemittel eingesetzt werden. Die optimale Nährstoffverteilung pro Teilschlag und Vegetationszeitpunkt<br />

ermöglicht eine höhere Nährstoffeffizienz und gleichzeitig optimierte Nährstoffbilanzen.<br />

Eine vergleichbare integrierte Lösung hat es bisher nicht gegeben.<br />

Exhibitor<br />

Hall Stand<br />

John Deere GmbH & Co. KG , Mannheim , Deutschland 13 E30<br />

John Deere ProCut<br />

Auch unter Zeitdruck gilt es im Häckslereinsatz,<br />

die Messer an der Häckseltrommel<br />

scharf zu halten und eine korrekte<br />

Einstellung der Gegenschneide<br />

vorzunehmen. Das John Deere „ProCut“<br />

nimmt die direkte Abstandsmessung der<br />

Gegenschneide zu den Messern nicht<br />

über Klopfsensoren, sondern über ein<br />

induktives Messverfahren mit zwei speziellen<br />

Sensoren vor. Außerdem ist eine<br />

automatische Schärfenmessung aller Messer einzeln möglich. Der Kundennutzen ist sehr hoch,<br />

da immer der optimale Betriebspunkt zum Einstellen der Gegenschneide und zum Schärfen der<br />

Messer mit den empfohlenen Schleifzyklen angegeben wird. Durch den optimalen Betriebszustand<br />

der betroffenen Aggregate lassen sich nicht nur Energiekosten einsparen, sondern auch<br />

Betriebsmittel wie Messer, Gegenschneide und Schleifstein.<br />

Exhibitor<br />

Hall Stand<br />

AGCO GmbH – Fendt, Marktoberdorf, Deutschland<br />

20 B08f<br />

MITAS a. s., Prag, Tschechien 3 E29<br />

Fendt VarioGrip Pro<br />

Trotz unbestritten vieler Vorteile, haben Reifendruckregelanlagen<br />

den Nachteil, dass die Wiederbefüllung<br />

der Reifen vor einer Straßenfahrt teilweise<br />

lange Zeit in Anspruch nimmt. Für eine hohe Kompressorleistung<br />

muss in dieser Standzeit auch teilweise<br />

noch eine erhöhte Motordrehzahl gehalten<br />

werden. Beim Fendt „VarioGrip Pro“ befindet sich<br />

im Innern des neu entwickelten Reifens des Traktors<br />

ein zweiter Hochdruckreifen, der als Druckspeicher<br />

für die schnelle Reifendruckanpassung dient. Zur<br />

Druckluftversorgung genügt eine einfache Drehdurchführung,<br />

über die der Innenreifen kontinuierlich<br />

gefüllt gehalten wird. Sowohl die Schaltenergie<br />

der Ventile als auch die Energie für die Drucksensoren<br />

und die Steuerimpulse werden innerhalb der<br />

Achse induktiv übertragen. Auf zusätzliche Luftpresser,<br />

Druckbehälter und Druckluftsteuerleitungen kann verzichtet werden. So kann der Reifeninnendruck<br />

durch den direkten Druckaustausch innerhalb von 30 Sekunden von 0,8 auf 1,8 bar<br />

erhöht werden, ohne die Motordrehzahl zu ändern. Durch die schnelle Luftdruckanpassung reduziert<br />

sich die Fahrzeit und die Befahrung des Feldes mit bodenschonendem niedrigem Luftdruck<br />

wird möglich.<br />

Exhibitor<br />

Hall Stand<br />

John Deere GmbH & Co. KG , Mannheim GmbH , Deutschland 13 E30<br />

LAND-DATA Eurosoft, a BayWa Company, Pfarrkirchen, Deutschland 15 G30<br />

Vista Geowissenschaftliche Fernerkundung GmbH, München, Deutschland 15 G31j<br />

RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH, Sinzheim, Deutschland 9 A63<br />

SULKY BUREL, CHATEAUBOURG, Frankreich 11 C23<br />

Connected Nutrient Management<br />

Maintaining the nutrient balance of the<br />

field from harvest to harvest currently involves<br />

extensive calculation and planning<br />

efforts for the farmer. Connected Nutrient<br />

Management is a user-friendly, optimized<br />

nutrient management system enabling<br />

the demand-oriented, precise application<br />

of organic and chemical N and P fertilizers.<br />

The system supports planning and optimization<br />

with a holistic, overall observation<br />

of the harvest history and includes<br />

technologies for highly precise fertilizer<br />

application. The data, knowledge and key<br />

technologies owned by innovation partners<br />

John Deere, Land Data Eurosoft, VISTA, Rauch and Sulky have been tied up in a smart, complete<br />

bundle to offer the user an agronomically optimized, site-specific nutrient application system<br />

complying with fertilizer application regulations. This ensures higher precision when planning and<br />

applying organic or artificial fertilizers. At the same time, the system is a cost-cutter, optimizing yields<br />

in terms of quality and quantity while complying with the strict fertilizer regulations and offering site-<br />

-specific documentation. For the first time ever, farmers will be able to precisely determine, apply and<br />

document nutrient demands (nitrogen, phosphates etc.) for specific sub-areas, regardless of the type<br />

of organic or artificial fertilizer used. Since nutrient distribution is optimized according to sub-area<br />

demands and vegetation times, it provides a higher level of nutrient efficiency and also optimizes<br />

nutrient balances. There has never before been a similar integrated solution offering maximum customer<br />

value while proactively considering the prevailing environmental and legislative constraints.<br />

Exhibitor<br />

Hall Stand<br />

John Deere GmbH & Co. KG , Mannheim , Deutschland 13 E30<br />

John Deere ProCut<br />

Especially in the heat of harvest, it is essential<br />

to keep the knives on the forager<br />

chopping drum sharp and to adjust the<br />

counterblade as appropriate.<br />

John Deere’s ‚ProCut’ controls the gap<br />

between the knives and the counterblade.<br />

The system does not measure the<br />

gap with the help of vibration sensors<br />

but with an inductive method and two<br />

special sensors. In addition, it is also possible<br />

to measure automatically the sharpness of all knives. The system offers great benefits for<br />

the customer, because it always indicates the best time to adjust the counterblade and sharpen<br />

the knives and also recommends the num-ber of grinds to be applied. With all elements always<br />

in their best condition, fuel consumption drops and so do the costs for knives, counterblade and<br />

grinder.<br />

Exhibitor<br />

Hall Stand<br />

AGCO GmbH – Fendt, Marktoberdorf, Deutschland<br />

20 B08f<br />

MITAS a. s., Prag, Tschechien 3 E29<br />

Fendt VarioGrip Pro<br />

Tyre pressure control systems offer many uncontested<br />

advantages, but also one drawback: they<br />

are very slow in inflating the tyres for road travel.<br />

Besides, they require the engine to be revving at<br />

high speeds to provide the necessary drive power<br />

for the compressor while the tractor is stationary.<br />

The Fend ‚VarioGrip Pro’ uses an additional high-<br />

-pressure tyre inside a bespoke and newly developed<br />

tyre. This internal tyre serves as an accumulator<br />

which allows the inflation pressure to be<br />

altered very quickly. The air is pumped into the<br />

internal tyre through a simple rotary union which<br />

also ensures it cannot escape. The valves involved<br />

and the pressure sensors are powered through<br />

inductive transmission inside the axle. The same<br />

applies to the control signals. Dispensing with extra compressors, pressure tanks and control<br />

lines, this technology is able to increase the inflation pressure from 0.8 bar to 1.8 within 30<br />

seconds by exchanging the pressure directly and without having recourse to engine speed.<br />

This quick tyre pressure control system reduces the time spent in road travel and allows field<br />

work at low and soil-friendly pressures.<br />

Messezeitung


Page 6<br />

Herzlich willkommen auf der <strong>AGRITECHNICA</strong><br />

<strong>AGRITECHNICA</strong><br />

– Wegweiser der<br />

<strong>AGRITECHNICA</strong> Innovations <strong>2015</strong> – Pointing<br />

the Way Ahead in the Agricultural Sector!<br />

Silbermedaillen / Silver medals / Srebrne medale<br />

Die <strong>AGRITECHNICA</strong> ist die Neuheitenbörse für die gesamte Agrarbranche. Mit ihrem Angebot an führender Technik<br />

und neuen Entwicklungen stellt sie ein einzigartiges Informationsforum für alle Problemlösungen der Landwirtschaft und<br />

Agrartechnik dar. Wegweisend und international anerkannt sind die Prämierungen der <strong>AGRITECHNICA</strong> Neuheiten.<br />

44Silver<br />

Medals<br />

<strong>AGRITECHNICA</strong> is the innovations forum for the entire agricultural sector. The leading technologies and new developments<br />

shown make the exhibition a unique information platform helping to solve all problems encountered in farming and<br />

questions related to agricultural equipment and machinery.<br />

Pięć złotych i 44 srebrne medale za innowacje – <strong>AGRITECHNICA</strong> <strong>2015</strong> powiększyła pulę medalowych produktów<br />

z najwyższej półki o kolejne innowacyjne rozwiązania z dziedziny techniki rolniczej, spośród zgłoszonych 311 produktów<br />

i rozwiązań.<br />

Driver Extended Eyes<br />

SAME DEUTZ-FAHR, Lauingen, Germany<br />

Hall 4, Stand C36<br />

Deepfield Connect - Asparagus<br />

Monitoring<br />

Bosch Deepfield Robotics, Ludwigsburg,<br />

Deutschland<br />

Hall 9, Stand F02<br />

ULTRA-LIGHT slurry tanker<br />

ZUNHAMMER GmbH, Traunreut, Germany<br />

Hall 22, Stand A12<br />

Integral drive on Fendt Former<br />

12555X<br />

AGCO GmbH – Fendt, Marktoberdorf, Germany<br />

Hall 20, Stand B08f<br />

CLAAS 4D cleaning for<br />

LEXION-Hybrid combine models -<br />

uncompromised cleaning on the slope<br />

by fan and rotor segment control<br />

CLAAS-Vertriebsgesellschaft, Harsewinkel,<br />

Germany<br />

Hall 13, Stand C05<br />

CVT front pto<br />

ZUIDBERG Frontline Systems B.V., Ens, The<br />

Netherlands<br />

Hall 3, Stand C25<br />

Zürn i-flow<br />

Zürn Harvesting GmbH & Co. KG, Schöntal-<br />

Westernhausen, Germany<br />

Hall 13, Stand C24<br />

Pfanzelt Pm Trac 2380 4f<br />

Pfanzelt Maschinenbau GmbH, Rettenbach/<br />

Allg., Germany<br />

Open-air area,Stand A08<br />

EasyCheck<br />

AMAZONEN-WERKE, Hasbergen-Gaste, Germany<br />

Hall 9, Stand G14<br />

RS 9000 double loop knotter<br />

Rasspe Systemtechnik, Wermelskirchen,<br />

Germany<br />

Hall 13, Stand D26B<br />

Beacon based machine tracking by<br />

Fliegl Tracker<br />

Fliegl Agrartechnik GmbH, Mühldorf, Germany<br />

Hall 4, Stand A33<br />

easyFlow QF<br />

agrotop GmbH, Obertraubling, Germany<br />

Hall 8, Stand D20<br />

Linde HMV105D<br />

Linde Hydraulics GmbH & Co. KG, Aschaffenburg,<br />

Germany<br />

Hall 16, Stand D19<br />

R-Soil Protect - Hydraulic chassis<br />

control with new tyre technology and<br />

only 1.4 bar inflation pressure for soilfriendly<br />

root crop harvesting<br />

ROPA, Herrngiersdorf, Germany<br />

Hall 25, Stand G12<br />

ICA-WIRELESS – Intelligent irrigation<br />

controller<br />

PESSL INSTRUMENTS GmbH, Weiz, Austria<br />

Hall 15, Stand K07<br />

John Deere Active Yield<br />

John Deere GmbH & Co. KG, Mannheim,<br />

Germany<br />

Hall 13, Stand E30<br />

Väderstad´s automatic machine<br />

setting system<br />

VÄDERSTAD GmbH, Werder, Germany<br />

Hall 12, Stand B24<br />

Fendt Grip Assistant<br />

AGCO GmbH – Fendt, Marktoberdorf, Germany<br />

Hall 20, Stand B08f<br />

DIS – PSM direct injection without<br />

delay; multiple-compartment tank for<br />

easier cleaning<br />

Herbert Dammann GmbH, Buxtehude-Hedendorf,<br />

Germany<br />

Hall 9, Stand B31<br />

Automatic seed type calibration for<br />

air seeders<br />

LEMKEN GmbH & Co.KG, Alpen, Germany<br />

Hall 11, Stand B42<br />

John Deere EZ Ballast<br />

John Deere GmbH & Co. KG, Mannheim,<br />

Germany<br />

Hall 13, Stand E30<br />

Automatic crop flow control for<br />

CLAAS LEXION combines boost machine<br />

performance and reduce operator stress<br />

CLAAS-Vertriebsgesellschaft, Harsewinkel,<br />

Germany<br />

Hall 13, Stand C05<br />

Non-stop bale wrapping Self-levelling system for tracked models Stepless pto Electrification for optimum header settings<br />

in all conditions<br />

Messezeitung


– Die weltweit größte Landtechnik-Messe<br />

Page 7<br />

Neuheiten <strong>2015</strong><br />

Agrarbranche!<br />

Pięć złotych i 44 srebrne medale<br />

za innowacje – <strong>AGRITECHNICA</strong> <strong>2015</strong><br />

Silbermedaillen / Silver medals / Srebrne medale<br />

Source: www.agritechnica.com<br />

Higher specific power and efficiency driveline Light-pulling slurry tanker Soil protection is key Electric rotor drive<br />

John Deere TruSet implement<br />

control<br />

John Deere GmbH & Co. KG, Mannheim, Germany<br />

Hall 13, Stand E30<br />

Quality assurance system providing<br />

in-field automation for John Deere<br />

ExactEmerge<br />

John Deere GmbH & Co. KG, Mannheim, Germany<br />

Hall 13, Stand E30<br />

IDTA Air Injector twin flat spray<br />

nozzle<br />

Lechler GmbH, Metzingen, Germany<br />

Hall 8, Stand B15<br />

iTEC AutoLearn - the world’s first<br />

auto-teaching tractor<br />

John Deere GmbH & Co. KG, Mannheim, Germany<br />

Hall 13, Stand E30<br />

Every-Air<br />

Mooij Agro BV, Hegelsom, The Netherlands<br />

Hall 24, Stand C10<br />

AmaSpot<br />

AMAZONEN-WERKE, Hasbergen-Gaste, Germany<br />

Hall 9, Stand G14<br />

GoHarvest Premium combine<br />

simulator<br />

John Deere GmbH & Co. KG, Mannheim, Germany<br />

Hall 13, Stand E30<br />

Integrated Combine Adjustment 2<br />

(ICA2)<br />

John Deere GmbH & Co. KG, Mannheim, Germany<br />

Hall 13, Stand E30<br />

John Deere Intelligent Four-wheel<br />

drive<br />

John Deere GmbH & Co. KG, Mannheim, Germany<br />

Hall 13, Stand E30<br />

Combined knotter monitoring<br />

system and automatic baling pressure<br />

control on CLAAS square balers<br />

CLAAS-Vertriebsgesellschaft, Harsewinkel,<br />

Germany<br />

Hall 13, Stand C05<br />

Fendt 360° camera for X/P series<br />

combines<br />

AGCO GmbH – Fendt, Marktoberdorf, Germany<br />

Hall 20, Stand B08f<br />

Horsch Boom control<br />

HORSCH Maschinen GmbH, Schwandorf,<br />

Germany<br />

Hall 12, Stand C41<br />

Setting the point of draft on semimounted<br />

ploughs<br />

LEMKEN GmbH & Co.KG, Alpen, Germany<br />

Hall 11, Stand B42<br />

GPS Switch and AutoPoint<br />

AMAZONEN-WERKE, Hasbergen-Gaste, Germany<br />

Hall 9, Stand G14<br />

John Deere Active Fill Control Sync<br />

John Deere GmbH & Co. KG, Mannheim,<br />

Germany;<br />

Hall 13, Stand E30<br />

Topsoil Mapper<br />

Geoprospectors KG, Mödling, Austria<br />

Hall 15, Stand F44<br />

Fendt VarioDrive driveline<br />

AGCO GmbH – Fendt, Marktoberdorf, Germany,<br />

Hall 20, Stand B08f<br />

John Deere 360 deg 3D camera<br />

system<br />

John Deere GmbH & Co. KG, Mannheim, Germany<br />

Hall 13, Stand E30<br />

KUHN SW 4014 AutoLoad on square<br />

and round balers<br />

KUHN Maschinen-Vertrieb GmbH, Genthin-<br />

-Schopsdorf, Germany<br />

Hall 12, Stand C04<br />

CLAAS Field route optimizer with<br />

precise wheelmark computation and job<br />

time forecast<br />

CLAAS-Vertriebsgesellschaft, Harsewinkel,<br />

Germany<br />

Hall 13, Stand C05<br />

Peecon Gull Wing double tyre system<br />

PEECON, Etten-Leur, The Netherlands<br />

Hall 25, Stand D05<br />

CLAAS Multi Crop Cracker MCC MAX<br />

with cutting and friction rings improves<br />

energy levels and fibrous structure in<br />

maize silage<br />

CLAAS-Vertriebsgesellschaft, Harsewinkel,<br />

Germany<br />

Hall 13, Stand C05<br />

Forestry systems tractor<br />

Temperature control in asparagus fields It’s about the knot Easier documentation with Bluetooth technology<br />

Messezeitung


Page 8<br />

Herzlich willkommen auf der <strong>AGRITECHNICA</strong><br />

Polish exhibitors<br />

Aussteller aus Polen<br />

ABC ROL Sp. z o.o.<br />

Terra Tungsten<br />

Halls/Stands:<br />

12<br />

C69<br />

AGROTOP<br />

KACZMAREK Sp. z o.o.<br />

Halls/Stands:<br />

24 D05<br />

24 C05*<br />

FEERUM S.A.<br />

Halls/Stands:<br />

07<br />

C39<br />

AERO AB<br />

Halls/Stands:<br />

27<br />

D01<br />

BAGRAMET Sp. z o.o.<br />

Halls/Stands:<br />

11<br />

D02<br />

J.A. GASKA<br />

Jacek Gaska i Aleksander Gaska<br />

Spolka Jawna<br />

Halls/Stands:<br />

15<br />

E12<br />

AgrAlex<br />

Halls/Stands:<br />

06<br />

F52<br />

BEZALIN S.A.<br />

Halls/Stands:<br />

13<br />

B17<br />

Gerdins<br />

Cable Systems Sp. z o.o.<br />

Halls/Stands:<br />

16<br />

F16<br />

AGREMO Sp. z o.o.<br />

Halls/Stands:<br />

06<br />

D18<br />

ZAKLAD MECHANIKI<br />

MASZYN I URZADZEN ROLNICZYCH<br />

Slawomir Biardzki<br />

Halls/Stands:<br />

11<br />

E22a<br />

Hodowla Soi Agroyoumis<br />

Polska Sp. z o.o.<br />

Halls/Stands:<br />

21<br />

L20<br />

AGRIPOL Adam Brzakala<br />

Halls/Stands:<br />

11<br />

E14<br />

Bomet Sp. z o.o. Sp. K.<br />

Halls/Stands:<br />

11<br />

E26<br />

PPHU “HYDRAMET” Sp. z o.o.<br />

Halls/Stands:<br />

06<br />

A25<br />

P. P. H. AGRO-FACTORY<br />

Halls/Stands:<br />

11<br />

D19<br />

BURY<br />

MASZYNY ROLNICZE<br />

Halls/Stands:<br />

09<br />

F30<br />

HYDROMETAL<br />

Halls/Stands:<br />

06<br />

A32<br />

Agro-Jan S.C.<br />

Halls/Stands:<br />

15<br />

D16<br />

DLG<br />

AgroFood Sp. z o.o.<br />

Halls/Stands:<br />

P32<br />

B01a<br />

PPHU INTER AGRA SC<br />

Halls/Stands:<br />

25<br />

J29<br />

AGRO-MASZ<br />

Pawel Nowak<br />

Halls/Stands:<br />

11<br />

B40<br />

EKOFOL<br />

Halls/Stands:<br />

27<br />

E62<br />

IOW TRADE Sp. z o.o.<br />

Halls/Stands:<br />

16<br />

B09<br />

AGRODOCTOR-PL Sp. z o.o.<br />

Halls/Stands:<br />

15<br />

D32<br />

ENFORMATIC Sp.z o.o.<br />

Halls/Stands:<br />

15<br />

F37<br />

JAR-MET Sp. j.<br />

D. Sinczuj, T. Sternicki<br />

Halls/Stands:<br />

08<br />

C07<br />

Agroland<br />

Halls/Stands:<br />

11<br />

E02<br />

Euro-Masz<br />

Halls/Stands:<br />

11<br />

E36<br />

JFC Polska Sp. z o.o.<br />

Halls/Stands:<br />

27<br />

C12<br />

AGROPLAST<br />

Marcin Lopag<br />

Halls/Stands:<br />

08<br />

C19<br />

EXPOM Sp. z o.o.<br />

Halls/Stands:<br />

12<br />

E56a<br />

JS<br />

Fabryka Przekladni Sp. z o.o.<br />

Sp. K.<br />

Halls/Stands:<br />

17<br />

C46<br />

Messezeitung


– Die weltweit größte Landtechnik-Messe<br />

Page 9<br />

Source: www.agritechnica.com<br />

<strong>AGRITECHNICA</strong> <strong>2015</strong><br />

Wystawcy z Polski<br />

Kaber Grzegorz Schienke<br />

Halls/Stands:<br />

11<br />

E31a<br />

MICHAL<br />

Zaklad Produkcyjno Uslugowo<br />

Handlowy<br />

Halls/Stands:<br />

06<br />

B03<br />

UNIA Sp. z o.o.<br />

Halls/Stands:<br />

12<br />

D61<br />

Klim’Top Controls<br />

Polska Sp. z o.o.<br />

Halls/Stands:<br />

24<br />

D22<br />

POM Ltd. Sp. z o.o.<br />

Halls/Stands:<br />

11<br />

B31<br />

UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp. k.<br />

Halls/Stands:<br />

11<br />

D27<br />

KMK<br />

Halls/Stands:<br />

24<br />

A35<br />

Premium Ltd. Sp. z o.o.<br />

Halls/Stands:<br />

11<br />

E22<br />

URSUS S.A.<br />

Halls/Stands:<br />

17 A08<br />

05 D22*<br />

Firma Kolaszewski<br />

Halls/Stands:<br />

27<br />

G13<br />

Pronar Sp. z o.o.<br />

Halls/Stands:<br />

17 B56<br />

04 E12*<br />

P.P.H.U. VOLANT SC<br />

Halls/Stands:<br />

06<br />

C11<br />

KOWALSCY Sp. J.<br />

Produkcja Maszyn Rolniczych<br />

i Czesci Zamiennych<br />

Halls/Stands:<br />

27<br />

H56<br />

Remprodex Sp. z o.o.<br />

Halls/Stands:<br />

25<br />

H31<br />

WALD-GOLD Sp. z o.o.<br />

Halls/Stands:<br />

27<br />

D16<br />

K.F.M.R. Sp. z o.o.<br />

“KRUKOWIAK”<br />

Halls/Stands:<br />

09<br />

B14<br />

SAMASZ Sp. z o.o.<br />

Halls/Stands:<br />

27<br />

C50<br />

Weremczuk FMR Sp. z o.o.<br />

Halls/Stands:<br />

21<br />

H17<br />

P.P.H. MANDAM Sp. z o.o.<br />

Halls/Stands:<br />

11<br />

E10<br />

Staltech<br />

Grzegorz Dobrzanski<br />

Halls/Stands:<br />

11<br />

D39<br />

WESEM D.M.T Hajduk<br />

Spolka Jawna<br />

Halls/Stands:<br />

16<br />

G15<br />

MASTER CLIMATE SOLUTIONS<br />

Halls/Stands:<br />

02<br />

A26<br />

STOMIL SANOK S.A.<br />

Sanockie Zaklady Przemyslu<br />

Gumowego<br />

Halls/Stands:<br />

15<br />

D06<br />

WIELTON S.A.<br />

Halls/Stands:<br />

04<br />

B28<br />

Metal-Fach Sp. z o.o.<br />

Halls/Stands:<br />

27<br />

B10<br />

SVD Group<br />

Halls/Stands:<br />

11<br />

E31<br />

ZAGRODA Sp. z o.o. Sp. k.<br />

Halls/Stands:<br />

27<br />

A09<br />

METALPOL<br />

Wegierska Gorka Sp. z o.o.<br />

Halls/Stands:<br />

17<br />

C10<br />

TECHMOT Sp. z o.o.<br />

Halls/Stands:<br />

15<br />

D42<br />

ZLOTECKI Sp. z o.o.<br />

Halls/Stands:<br />

17<br />

E48<br />

Zaklad Mechaniczny<br />

“METALTECH” Sp. z o.o.<br />

Halls/Stands:<br />

04<br />

B21<br />

Tru-Flex Sp. z o.o.<br />

Halls/Stands:<br />

17<br />

E49<br />

DLG AgroFood Sp. z o.o.<br />

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań, Poland<br />

tel. +48 (0) 61 639 09 25, +48 (0) 61 639 01 18<br />

faks +48 (0) 61 858 48 48<br />

agrofood(at)dlg-pl.pl<br />

http://www.dlg-agrofood.pl<br />

Messezeitung


Page 10<br />

Herzlich willkommen auf der <strong>AGRITECHNICA</strong><br />

Sie finden uns in:<br />

You can find us at:<br />

FARM MACHNERY<br />

CREATED WITH PASSION<br />

Profesjonalny osprzęt do ładowaczy czołowych, miniładowarek i ładowarek teleskopowych<br />

Professionelles Zubehör für Frontlader, Kompaktlader und Teleskoplader<br />

Professional equipment for front loaders, mini-loaders and telescopic loaders<br />

Halle/Stand:<br />

Halls/Stands:<br />

27 / G13<br />

PRZECINAK BALOTÓW<br />

• waga:460 kg<br />

• opcjonalnie z hakiem<br />

przytrzymującym folię z balota<br />

• średnica cylindra hydraulicznego<br />

Ø 1150 mm<br />

BALLENGREIFER<br />

• Gewicht: 460 kg<br />

• Optional mit Ballenfolie-<br />

Haltehaken<br />

• Hydraulikzylinder Durchmesser<br />

Ø 1150 mm<br />

BALE CUTTER<br />

• weight: 460 kg<br />

• optionally with a hook that<br />

holds the plastic film of the bale<br />

• hydraulic cylinder diameter<br />

Ø 1150 mm<br />

BUCKET WITH GRAB<br />

• width: 1,5 m – 2,4 m<br />

• wear-resistant steel share<br />

• 2 cylinders<br />

GREIFSCHAUFEL<br />

• Breiten: 1,5 m – 2,4 m<br />

• Schar aus verschleißfestem Stahl<br />

• 2 Antriebe<br />

SZUFLA Z DOCISKIEM<br />

• szerokość: 1,5 m - 2,4 m<br />

• lemiesz ze stali trudnościeralnej<br />

• 2 siłowniki<br />

WYCINAK KISZONKI<br />

• szerokość: 0,9 m – 20 m<br />

• do szerokości 1,6 m - 2 siłowniki<br />

• od szerokości 1,8 m - 3 siłowniki<br />

SILAGESCHNEIDZANGE<br />

• Breiten: 0,9 m – 20 m<br />

• Bis 1,6 m Breite – 2 Antriebe<br />

• Bis 1,8 m – 3 Antriebe<br />

ENSILAGE CUTTER<br />

• width: 0,9 m – 20 m<br />

• width up to 1,6 m – 2 cylinders<br />

• width from 1,8 m – 3 cylinders<br />

BALE GRIPPER<br />

WITH ONE CYLINDER<br />

• bale width: 0,9 - 1,8 m<br />

• weight: 195 kg<br />

• lifting capacity: 1000 kg<br />

RUNDBALLENZANGE<br />

• Für Ballen der Breiten: 0,9 - 1,8 m<br />

• Gewicht: 195 kg<br />

• Hubkraft: 1000 kg<br />

CHWYTAK DO BEL<br />

Z JEDNYM SIŁOWNIKIEM<br />

• do bel o szerokości: 0,9 - 1,8 m<br />

• waga: 195 kg<br />

• udźwig: 1000 kg<br />

WIDŁO-KROKODYL<br />

• zęby z blachy<br />

(810 mm & 680 mm)<br />

• szerokości: 0,9 m - 2,5 m<br />

• 2 siłowniki<br />

KROKODILGABEL<br />

• Blechzinken<br />

(810 mm & 680 mm)<br />

• Breiten: 0,9 m - 2,5 m<br />

• 2 Antriebe<br />

FORK WITH GRIPPER<br />

• metal plate forks<br />

(810 mm & 680 mm)<br />

• width: 0,9 m - 2,5 m<br />

• 2 cylinders<br />

BEDDING BUCKET<br />

• supported lengths: 0.95 m –<br />

1,55 m<br />

• capacity 0,65 m³ – 2,10 m³<br />

• weight: 410 kg – 525 kg<br />

EINSTREUGERAET<br />

• Ausfahrlänge: 0,95 m –<br />

1,55 m<br />

• Volumen 0,65 m³ – 2,10 m³<br />

• Gewicht: 410 kg – 525 kg<br />

SZUFLA DO ŚCIELENIA<br />

• obsługiwane długości: 0,95 m -<br />

1,55 m<br />

• pojemność 0,65 m³ – 2,10 m³<br />

• waga: 410 kg - 525 kg<br />

Lęborska 22, 77-100<br />

Messezeitung<br />

Bytów<br />

www.kolaszewski.com<br />

Phone/fax: +48 59 822 34 88 / 59 822 24 75<br />

Mobile: +48 660 485 364<br />

MASCHINEN AUS<br />

DER KASCHUBEI<br />

MACHINES FROM<br />

KASHUBIA REGION


– Die weltweit größte Landtechnik-Messe<br />

Page 11<br />

Halle/Stand:<br />

Halls/Stands:<br />

17 / C10<br />

The current offer of „ METALPOL “- Węgierska Górka” includes a wide<br />

array of products made of a different type of spheroidal and grey cast iron.<br />

We produce the following:<br />

• castings for the automotive and machine-making industries, agriculture, construction engineering,<br />

public roads and mining-made of grey cast iron EN-GJL-200,250,300 and spheroidal<br />

cast iron EN-GJS-400-15,400-18, 400-18LT, 500-7, 600-3, 700-2<br />

• goods for railway engineering<br />

• flanged gate-valves of spheroidal cast iron, threaded ends valves, under/above ground<br />

hydrants, accessories for gate-valves and hydrants<br />

• flanged pipe fittings of spheroidal cast iron, fittings ductile iron<br />

Metalpol Węgierska Górka jest producentem:<br />

• Odlewów z żeliwa szarego EN GJL-200,250,300, EN-GJL-HB175, EN-<br />

GJL-HB195 oraz żeliwa sferoidalnego EN GJS 400-15, 400-18, 400- 18L,<br />

500-7, 600-3, 700-2 z przeznaczeniem do przemysłu samochodowego<br />

i maszynowego, sektora rolniczego, budownictwa, robót publicznych<br />

i górnictwa.<br />

• Wyrobów dla kolejnictwa: tj. kotwa z żeliwa sferoidalnego EN GJS-500-7<br />

• Armatury do sieci wodociągowych i gazowych tj. zasuwy klinowe kołnierzowe<br />

z miękkim uszczelnieniem oraz zasuwy gwintowane z żeliwa<br />

sferoidalnego, hydranty nadziemne, podziemne, akcesoria do zasuw<br />

i hydrantów, Kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego<br />

Metalpol Węgierska Górka ist Hersteller von:<br />

• Gußteilen aus Grauguss EN GJL-200, 250, 300, EN-GJL-HB175,<br />

EN-GJL-HB195 und Sphäroguss EN GJS 400-15, 400-18, 400-18L,<br />

500-7, 600-3, 700-2 für Automobilindustrie und Maschinenbau,<br />

Landwirtschaft, Bauwesen, öffentliche Arbeiten und Bergbau.<br />

• Produkten für Bahnbedarf z.B. Anker aus Sphäroguss EN GJS-500-7<br />

• Armatur für Wasser- und Gasleitungen z.B. Keilschieber mit<br />

Weichdichtung und Gewindeschieber aus Sphäroguss, Über- und<br />

Unterfluthydranten, Zubehör zu den Schiebern und Hydranten,<br />

Formstücke mit Flansch aus Sphäroguss.<br />

tel. +48 33 8641801 wew. 328, fax +48 338641805, tel. 515 100 993<br />

Metalpol<br />

ul. Kolejowa 6, 34-350 Węgierska Górka<br />

Zapraszamy na nasze stoisko 17C10<br />

Visit our stand 17C10<br />

GERÄTE FÜR GETREIDELAGER<br />

• Silos mit Schütttrichter,<br />

Volumen bis zu 1.000 Tonnen<br />

• Flachbodensilos mit einem Volumen von 5.000 Tonnen<br />

• Getreidetrockner, Leistung bis zu 30 t / h<br />

• Futtermühlen, Leistung bis zu 20 t / h<br />

• Schüttbunker, Kippanlagen, Unterstände<br />

• Aufzüge und Fördereinrichtungen<br />

• Getreidereiniger und -lüfter<br />

Professionelle Lösungen seit 1988<br />

49-318 Skarbimierz Osiedle, ul. Parkowa 7<br />

tel./fax 77 402 94 60, 402 94 80<br />

e-mail: agremo@agremo.pl<br />

www.agremo.pl<br />

GRAIN ELEVATOR EQUIPMENT<br />

• silos with a loading hopper with the capacity<br />

of up to 1000 tonnes<br />

• flat-bottomed silos with the capacity of 5,000 tonnes<br />

• grain drier with the capacity of up to 30 t/h<br />

• feed mixers with the capacity of up to 20 t/h<br />

• Hoppers, tipplers, shelters<br />

• lifts and conveyors<br />

• cleaners and winnowers<br />

Professional solutions since 1988<br />

URZĄDZENIA MAGAZYNÓW ZBOŻOWYCH<br />

• silosy z lejem zsypowym o poj. do 1000 ton<br />

• silosy płaskodenne o poj. 5000 ton<br />

• suszarnie zbożowe o wyd. do 30 t/h<br />

• mieszalnie pasz o wyd. do 20 t/h<br />

• kosze zasypowe, wywrotnice, wiaty<br />

• podnośniki i przenośniki<br />

• czyszczalnie i wialnie<br />

Profesjonalne rozwiązania od 1988 r.<br />

Halle/Stand:<br />

Halls/Stands: 06 / D18<br />

www.agremo.pl<br />

Messezeitung


Page 12<br />

Herzlich willkommen auf der <strong>AGRITECHNICA</strong><br />

GÜTERTRANSPORT<br />

NATIONALE UND INTERNATIONALE TRANSPORTE<br />

STANDARDLADUNGEN UND ÜBERGROSSE LADUNGEN<br />

TRANSPORTHAFTPFLICHTVERSICHERUNG NACH CMR-VERTRAG,<br />

HAFTPFLICHT- UND VOLLKASKOVERSICHERUNG<br />

In Krisenzeiten ist keine Zeit für Experimente. Wenn Sie auf einen soliden und zuverlässigen Partner setzen – dann ist<br />

es auch „Ihr Erfolg“. Das ist das Motto der von Waldemar Kurspiot geführten Firma Waldemar Kurspiot Gütertransporte,<br />

die auf den Transport von übergroßen Gütern im nationalen und internationalen Verkehr. Das 1992 gegründete<br />

Unternehmen spezialisierte sich von Anfang an auf den Transport von sperrigen Gütern – sowohl im nationalen als<br />

auch internationalen Verkehr.<br />

Umfassendes Angebot<br />

Im Angebot der Firma TTWK finden Sie<br />

eine Reihe von umfassenden „door to door“<br />

Logistikleistungen. Das Unternehmen<br />

verfügt über Einzel- und Dauergenehmigungen<br />

sowohl im Inland als auch in anderen<br />

Staaten der Europäischen Union. Wir sorgen<br />

auch für professionelle Sicherung der Fahrzeuge<br />

und Straßen während des Transports.<br />

Moderne Flotte<br />

Sie setzt sich aus fast 70 Spezialfahrzeugen<br />

zusammen. Die<br />

transportierte Ladung ist natürlich<br />

auf einen Wert von 0,5 Mio.<br />

Euro je Ereignis Transporthaftpflichtversichert<br />

(nach CMR-Vertrag,<br />

Haftpflicht, Vollkasko).<br />

Erfahrung und Vertrauen<br />

Die jahrzehntelange Erfahrung mit Dienstleistungen<br />

im In- und Ausland, ermöglicht eine<br />

schnelle Ausführung von Aufgaben unter Beibehaltung<br />

einer hohen Qualität der erbrachten<br />

Leistungen. Das haben wir bei der Umsetzung<br />

der unterschiedlichsten transportlogistischen<br />

Projekte in Europa und auf anderen Kontinenten<br />

immer wieder bewiesen.<br />

Messezeitung


– Die weltweit größte Landtechnik-Messe<br />

Page 13<br />

Messezeitung


Page 14<br />

Herzlich willkommen auf der <strong>AGRITECHNICA</strong><br />

Original-Ersatzteile für Antriebsachsen und Getriebe von Land- und Baumaschinen<br />

Halle/Stand:<br />

Halls/Stands:<br />

16 / B09<br />

Servicezentrum für Antriebsysteme<br />

Wir bieten einen Service für Antriebe der Maschinen von Herstellern wie:<br />

www.dav-vogel.pl<br />

sklep.dav-vogel.pl<br />

...und viele andere<br />

Messezeitung


– Die weltweit größte Landtechnik-Messe<br />

Sie finden uns in:<br />

You can find us at:<br />

Halle/Stand:<br />

Page 15<br />

Halls/Stands:<br />

11 / D19<br />

AGRO<br />

LANDMASCHINENFABRIK<br />

AGRO-FACTORY<br />

O-FACTORY<br />

• Saatbettkombination<br />

• Drillmaschinen<br />

• Kurzscheibeneggen<br />

• Flugelschargrubber<br />

• Ackerwalzen<br />

• Kurzscheibenegge<br />

• Tiefenlockerer<br />

• Wendepflüge<br />

• Betonmischer<br />

• Grünlandtechnik<br />

• Transportmulde<br />

• Abwickeln der Strohballen<br />

• Zubehör für Frontlader<br />

• Schneepflüge<br />

• Metal container für Mül<br />

• Agregaty uprawowe<br />

• Agregaty uprawowo siewne<br />

• Agregaty talerzowe<br />

• Agregaty podorywkowe<br />

• Field cultivator<br />

• Wały uprawowe<br />

• Tilling and seeding set • Brony talerzowe<br />

• Disc cultivators<br />

• Głębosze<br />

• Stubble cultivator<br />

• Cultivation rollers<br />

• Disc harrows<br />

• Subsoiler<br />

• Reversible Plows<br />

• Concrete mixers<br />

• Vegetable washer<br />

• Transport box<br />

• Unwinding the straw bales<br />

• Machines for meadows<br />

• Attachments loader and telescopic<br />

• Snow plows<br />

• Metal container for rubbish<br />

AGRO-FACTORY<br />

Phone: +48 24 721 75 71<br />

Phone/fax: +48 24 721 26 95<br />

Mobile: 601 27 90 71 , 603 55 54 46<br />

• Betoniarki ciągnikowe<br />

• Myjki do warzyw<br />

• Skrzynie ładunkowe<br />

• Rozwijarki do bel słomy<br />

• Maszyny do pielęgnacji łąk<br />

• Osprzęt do ładowaczy czołowych<br />

• Pługi do śniegu<br />

• Kontenery metalowe<br />

• Ładowarki teleskopowe<br />

P.P.H. AGRO-FACTORY, 99-100 Łęczyca, Lubień 35c, e-mail: biuro@agro-factory.pl<br />

www.agro-factory.pl<br />

Messezeitung


Page 16<br />

Herzlich willkommen auf der <strong>AGRITECHNICA</strong><br />

Sie finden uns in:<br />

You can find us at:<br />

Halle/Stand:<br />

Halls/Stands:<br />

27 / D16<br />

PRODUZENT VON VERPACKUN G<br />

PRODUCER OF PACKAGING<br />

FOR AGRICULTURE<br />

NETZE FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT<br />

BALE NET WRAP<br />

SIATKA ROLNICZA<br />

Die Netze mit den Bezeichnungen STRONGER XL STRONGER<br />

XXL und STRONGER MAX werden in einer Produktionslinie<br />

nach deutscher Lizenz in unserem modernen, mit elektronischen<br />

Systemen zur Parameterüberwachung ausgerüsteten<br />

Maschinenpark hergestellt. Für die Produktion werden Rohstoffe<br />

verwendet, die qualitätsverbessernde Komponenten<br />

enthalten, wie z. B. UV-Stabilisatoren. Die STRONGER Netze<br />

eigenen sich für alle Arten von Ballenpressen. Die Netze<br />

schützen die Ballen optimal bei Transport und Lagerung.<br />

Jede Rolle verfügt 50m vor dem Ende über eine Anzeige des<br />

Rollenendes. Die STRONGER Netze werden auf Hülsen mit einem<br />

Durchmesser von 76 mm gewickelt.<br />

The STRONGERXL, STRONGER XXL and STRONGER MAX bale<br />

net wraps are manufactured on a German manufacturing<br />

line and licensed in a modern machinery park equipped with<br />

electronic parameter control systems. The nets are produced<br />

with the use of a raw material consisting of components<br />

which improve the product quality, including a UV-ray stabilizer.<br />

The STRONGER net is intended for every type of machines<br />

for baling straw and hay. It is the best protection for<br />

crops when in transport and storage. Each roll is equipped<br />

with an indicator which displays the end of the net, to the last<br />

50 m. The STRONGER net is wound on the Ø76 sleeve.<br />

Siatka rolnicza o nazwie STRONGER XL, STRONGER XXL<br />

i STRONGER MAX jest wytwarzana na linii i licencji niemieckiej<br />

na nowoczesnym parku maszynowym wyposażonym<br />

w elektroniczne systemy kontroli parametrów. Do produkcji siatki<br />

wykorzystywany jest surowiec, w skład którego wchodzą<br />

komponenty poprawiające jakość wyrobu, m.in. stabilizator<br />

promieni UV. Siatka STRONGER przeznaczona jest do każdego<br />

typu maszyn belujących słomę i siano. To najlpesza ochrona<br />

zbiorów przed następstwami transportu i magazynowania.<br />

Każda rolka posiada wskaźnik informujący o końcu siatki, ostatnie<br />

50m. Siatka STRONGER nawijana jest na tulei Ø76.<br />

Technische Daten Technical Data Dane Techniczne<br />

Material<br />

100% HDPE mit UV-Schutz und Antistatik-Zusätzen<br />

Hülse<br />

Pappe Ø76x1250 mm<br />

Struktur<br />

50 Augen<br />

STRONG-<br />

ERXL<br />

STRONGER<br />

XXL<br />

STRONGER<br />

MAX<br />

COBALT<br />

XXIV<br />

SIATKA<br />

DO PALET<br />

Wicklungslänge 2000 m 3000 m 3600 m 2000 m 500/3000 m<br />

Wicklungsbreite 1230 mm 1230 mm 1230 mm 1250 mm 500 mm<br />

Arbeitsbreite 1250 mm 1250 mm 1250 mm 1270 mm 510 mm<br />

Stück pro Palette 40/45/50 Stck. 28/32 Stck. 28/32 Stck. 40/45 Stck. 256/80 Stck<br />

Rollengewicht 21,7 kg 31,5 kg 37,5 kg 24 kg 1,77/10,6 kg<br />

Festigkeit > 275 kg > 275 kg > 275 kg > 275 kg > 110 kg<br />

Längung


– Die weltweit größte Landtechnik-Messe<br />

Sie finden uns in:<br />

You can find us at:<br />

Halle/Stand:<br />

Halls/Stands:<br />

Page 17<br />

27 / D16<br />

GEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT<br />

PRODUCENT OPAKOWAŃ<br />

DLA ROLNICTWA<br />

SCHNÜRE FÜR DIE LANDWIRT-SCHAFT<br />

Die hohe Qualität der von uns hergestellten<br />

Schnüre ist das Ergebnis unserer langjährigen<br />

Erfahrung und des Einsatzes moderner<br />

Produktionstechniken. Die fortlaufend von<br />

unserem Labor durchgeführten Untersuchungen<br />

zeigen, dass sich unser Produkt<br />

durch hohe Reißfestigkeit, sein niedriges<br />

Gewicht, präzise, computergestützt gemessene<br />

Länge, knotenfreie Wicklungen und<br />

die Abwicklung der Schnur bis zur letzten<br />

Wicklung auszeichnet.<br />

AGRICULTURAL TWINE<br />

SZNUREK ROLNICZY<br />

The high quality of the agricultural twine<br />

manufactured by us is the result of many<br />

years of experience and application of<br />

modern production solutions. Ongoing<br />

research conducted by our laboratory indicates<br />

that our product is distinguished by:<br />

resistance to tearing, computer- measured<br />

weight and length, warp without loops and<br />

twine unrolled to the last coil.<br />

Wysoka jakość produkowanego przez nas<br />

sznurka rolniczego jest wynikiem wieloletniego<br />

doświadczenia i stosowania nowoczesnych<br />

rozwiązań produkcyjnych. Ciągłe<br />

badania prowadzone przez nasze laboratorium<br />

wskazuj, e wyrób nasz wyróżnia:<br />

wytrzymałość na zrywanie, waga i długość<br />

mierzona komputerowo, nawój bez węzłów,<br />

odwijanie sznurka do ostatniego zwoju.<br />

Technische Daten Technical Data Dane Techniczne<br />

Schnur m/kg Länge Gewicht Festigkeit Stück pro Palette<br />

1000 tex 1000 2000 m 2kg 39 kg 504 Stück<br />

1350 tex 750 3000m 4 kg 55 kg 240 Stück<br />

2000 tex 500 2000 m 4kg 78 kg 240 Stück<br />

2500 tex 400 1600m 4 kg 98 kg 240 Stück<br />

WALD-GOLD sp. z o.o.<br />

17-120 Brańsk, ul. M. Konopnickiej 20<br />

Tel. +48 85 73 75 901, tel. +48 85 73 76 262<br />

www.waldgold.pl • waldgold@pro.onet.pl<br />

Messezeitung


Page 18<br />

Herzlich willkommen auf der <strong>AGRITECHNICA</strong><br />

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe<br />

TAD-LEN Tadeusz Świtała<br />

63-900 Rawicz, Zielona Wieś 55<br />

Tel./Fax 65 545 12 21, tel. 65 546 95 66, 65 545 12 03<br />

Abends: 65 545 34 76. E-Mail: info@tad-len.pl<br />

Feld-Spritzgeräte<br />

Field sprayers<br />

Anhängefeldspritze mit MILLER Computer • Trailed field sprayer with a MILLER computer<br />

Sonderauszeichnung<br />

AGRO-TECH<br />

Minikowo<br />

AGRO-TECH<br />

Minikowo<br />

Special<br />

Award<br />

od 200 - 5000 l<br />

INNOVATIVES PRODUKT<br />

VON EUROPÄISCHEM STANDARD<br />

AN INNOVATIVE PRODUCT<br />

MEETING EUROPEAN STANDARDS<br />

od 200 - 1200 l<br />

Anbaufeldspritze • Tractor-mounted field sprayers<br />

ANBAUFELDSPRITZE TL1015<br />

mit hydraulisch klappbarem Balken<br />

TL1015 TRACTOR-MOUNTED FIELD SPRAYER<br />

with a hydraulically extended beam<br />

Obstbauspritze • Orchard sprayers<br />

FELD-SPRITZGERÄTE ZUM AUFHÄNGEN TL412<br />

(Ausführung 02 und 04) mit einem von hinten manuell<br />

ausziehbaren Balken (Balkenstabilisierung)<br />

TL412 MOUNTED FIELD SPRAYER (version 02 and 04)<br />

with the beam manually extended at the back<br />

(stabilisation of the beam)<br />

od 200 - 3000 l<br />

GARTEN-SPRITZGERÄT ZUM ANHÄNGEN TL1000S<br />

TL1000S TRAILED FIELD SPRAYER<br />

ANBAU-OBSTBAUSPRITZE TL600S, TL800S<br />

TL600S AND TL800S TRACTOR-MOUNTED ORCHARD SPRAYER<br />

www.tad-len.pl<br />

Messezeitung


– Die weltweit größte Landtechnik-Messe<br />

Page 19<br />

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe<br />

TAD-LEN Tadeusz Świtała<br />

63-900 Rawicz, Zielona Wieś 55<br />

Telephone/fax No.: 65 545 12 21 Telephone No.: 65 546 95 66, 65 545 12 03<br />

In the evening: 65 545 34 76 E-mail: info@tad-len.pl<br />

Landmaschinen<br />

Agricultural machines<br />

ROTATIONSMÄHWERK • ROTARY MOWER<br />

Firma TAD-LEN<br />

Preisträger auf<br />

der Messe in Kielce<br />

TAD-LEN<br />

is a Kielce<br />

Trade Fairs<br />

prizewinner<br />

Aggregate, Häcksler, Driller • Units, shredders, augers<br />

ANBAUAGGREGAT AU 2.7<br />

AU 2.7 CULTIVATION GENERATOR<br />

Pumpen<br />

HÄCKSLER<br />

SHREDDER<br />

Pumps<br />

BODEN-DRILLER SZ-1<br />

SZ-1 EARTH AUGER<br />

MEMBRANPUMPE PP60<br />

PP60 DIAPHRAGM PUMP<br />

MEMBRANPUMPE ZEFIREK PPZ100<br />

PPZ100 ZEFIREK DIAPHRAGM PUMP<br />

MEMBRANPUMPE TORNADO PPT140<br />

PPT140 TORNADO DIAPHRAGM PUMP<br />

MEMBRANPUMPE TORNADO PPT200<br />

PPT200 TORNADO DIAPHRAGM PUMP<br />

Membranpumpen für Spritzgeräte mit einer Leistungsfähigkeit von 60, 100, 140, 200 l/Min. Ersatzteile für Pumpen und Spritzgeräte.<br />

Diaphragm pumps for 60, 100, 140 and 200 l/min. sprayers. Spare parts for pumps and sprayers.<br />

www.tad-len.pl<br />

Messezeitung


Page 20<br />

Herzlich willkommen auf der <strong>AGRITECHNICA</strong><br />

HORT-TECHNIKA<br />

Messe für Obst - und Gemüsebau<br />

27-28 November <strong>2015</strong><br />

Darstellung neuer<br />

Märkte<br />

Bienenzucht: Ausstellung,<br />

Shows, Verkostung<br />

neue<br />

Anbautechnologien<br />

stark vertretene<br />

Produzentengruppen<br />

umfangreiches Angebot<br />

von Konferenzen, Workshops<br />

und Schulungen<br />

weltanerkannte Marken<br />

unter Maschinen und<br />

Geräten für den Obstbau<br />

Erstausgabe<br />

www.hort-technika.pl<br />

Die Messe wird durch<br />

Binnenfischereiausstellung begleitet<br />

Messezeitung


– Die weltweit größte Landtechnik-Messe<br />

Page 21<br />

DIE REGIONALE MOLKEREIGENOSSENSCHAFT IN OLESNO<br />

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA<br />

MLECZARSKA W OLEŚNIE<br />

100 Jahre Tradition 1907-<strong>2015</strong>!<br />

100 lat tradycji 1907-<strong>2015</strong>!<br />

Die regionale Molkereigenossenschaft in Olesno hat sich den aktuellen Anforderungen<br />

des Marktes angepasst. Derzeit wird die Molkereigenossenschaft von etwa 100 Genossenschaftsmitgliedern<br />

beliefert. Nachdem das HACCP Management System für Lebensmittelsicherheit am<br />

15. April 2004 bestätigt wurde, erhielt der Betrieb mit 1. Mai 2004 die Freigabe für den Verkauf auf<br />

den Märkten der EU. Nach dem Beitritt Polens zur EU, wurde aus der regionalen Molkereigenossenschaft<br />

in Olesno ein Exporteur. Derzeit werden 60% der Produktion in die westlichen Märkte der<br />

Europäischen Union geliefert. Derzeit befasst sich die Genossenschaft mit dem Ankauf und der<br />

Verarbeitung von Milch, sowie mit dem Groß- und Einzelhandel von Milchprodukten und Lebensmitteln.<br />

Ihre Geschäftstätigkeit umfasst das Gebiet der Europäischen Union. Führ ihre Tätigkeit<br />

erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen: Den Preis des Ministers für Landwirtschaft und ländliche<br />

Entwicklung, die Goldenen Lorbeeren für Fähigkeiten und Kompetenzen, und das Euro-Zertifikat<br />

2007, 2009, 2010, 2011, 2013 in der Kategorie: Vertrauenswürdigkeit des Unternehmens.<br />

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Oleśnie jest na rynku już od 107 lat.<br />

Obecnie do Spółdzielni mleko dostarcza około 100 dostawców – członków Spółdzielni.<br />

15 kwietnia 2004 roku został zatwierdzony system Zarządzania Bezpieczeństwem<br />

Żywności Przedsiębiorstwa HACCP, a z dniem 1 maja 2004 roku zakład otrzymał zezwolenie<br />

do prowadzenia sprzedaży na rynkach UE. Po przystąpieniu Polski do UE<br />

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Oleśnie stała się eksporterem. W chwili obecnej<br />

60% produkcji jest wysyłane na rynki zach. Unii Europejskiej. Obecnie Spółdzielnia<br />

zajmuje się skupem i przetwórstwem mleka, handlem hurtowym oraz detalicznym<br />

artykułami nabiałowymi i spożywczymi. Swoją działalnością obejmuje teren Unii Europejskiej.<br />

Za swoją działalność otrzymała wiele nagród: Nagrodę Ministra Rolnictwa<br />

i Rozwoju Wsi, Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji oraz EuroCertyfikat 2007, 2009,<br />

2010, 2011, 2013 w kategorii: Wiarygodność firmy.<br />

Messezeitung


Page 22<br />

Herzlich willkommen auf der <strong>AGRITECHNICA</strong><br />

Ludwik<br />

Apolinarski<br />

Veranstalter der Ausstellung.<br />

Vorstand der DLG AgroFood<br />

Sp. z o.o.<br />

Halle/Stand:<br />

Halls/Stands:<br />

Die führende Landwirtschaftsausstellung Süd-Polens<br />

Wiodąca wystawa rolnicza południowej Polski<br />

P32 / B01a<br />

XIII. Ausgabe<br />

XIII edycja<br />

Die nächste Opolagra<br />

wird vom<br />

10.-12. Juni 2016<br />

in Kamień Śląski stattfinden<br />

Kolejna Opolagra<br />

odbędzie się<br />

10-12 czerwca 2016 r.<br />

w Kamieniu Śląskim<br />

www.opolagra.pl • www.facebook.com/opolagra<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

49.000 Besucher im Jahr 2014 •<br />

mehr als 470 Aussteller •<br />

45 ha Ausstellungsfläche •<br />

ein umfassendes Landtechnik-Programm •<br />

eine professionelle Präsentation von Maschinen •<br />

Tierschau mit Auktion •<br />

Neuheit: Gebrauchtmaschinenhandel •<br />

<br />

49.000 zwiedzających w 2014 •<br />

ponad 470 wystawców •<br />

<br />

45 ha powierzchni wystawienniczej •<br />

kompleksowy program techniki rolniczej •<br />

profesjonalna prezentacja maszyn •<br />

wystawa zwierząt wraz z aukcją •<br />

nowość komis maszyn używanych •<br />

Messezeitung


Ochrona roślin<br />

– Die weltweit größte Landtechnik-Messe<br />

Page 23<br />

A Ty jak<br />

zaczynasz<br />

dzień?<br />

Nr 09/<strong>2015</strong> (122) • bezpłatny miesięcznik ogólnopolski • www.wrp.pl • ISSN: 1733-4446<br />

Do ogłoszenia suszy brakuje procentów<br />

www.wrp.pl<br />

Siatka do pras<br />

rolujących<br />

Orka<br />

tel: (43) 822 04 52<br />

www.tama-polska.pl<br />

Mimo, że na polach stoi już w większości sucha kukurydza,<br />

to w ocenie Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa<br />

nie mamy do czynienia z suszą. Z tego powodu nie<br />

można powoływać komisji, które szacują straty i pozwalają<br />

rolnikom walczyć o odszkodowania. - W obowiązującym<br />

Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w<br />

sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego (KBW),<br />

oznaczającego wystąpienie suszy dla wybranych grup i gatunków<br />

roślin uprawnych, a także gleb oraz o wyznaczone<br />

wartości krytyczne KBW takim progiem określającym<br />

gminy w danym roku w stosunku do plonów uzyskanych<br />

wystąpienie suszy jest obniżenie plonów o 20% w skali<br />

w średnich wieloletnich warunkach pogodowych - mówi<br />

Wysiew<br />

Przygotowanie zasiewu<br />

Uprawa ścierniska<br />

tel. +48 91 563 76 46<br />

REKLAMA<br />

Ciągniki Claas na cztery gary<br />

Firma Claas ciągniki produkuje od 12 lat. W ostatnich<br />

latach duży nacisk położono na ciągniki o dużej<br />

mocy. Obecnie najważniejszym zadaniem firmy jest<br />

wprowadzenie na rynek ciągników do 140 KM. To<br />

właśnie ciągniki o średniej mocy (od 70 KM do 140<br />

KM) cieszą się w Polsce największym zainteresowaniem.<br />

W środę 28 lipca, w centrum szkoleniowym<br />

Claas znajdującym się w Sierosławiu (woj. wielkopolskie)<br />

odbyła się konferencja podczas, której zaprezentowano<br />

ciągniki czterocylindrowe. Czytaj. s. 16.<br />

- mówi<br />

prof. Andrzej Doroszewski, pracownik IUNG PIB w ławach. Czytaj. s.<br />

Pu-<br />

3.<br />

Jesienne nawożenie zbóż<br />

Plon ziarna zbóż programowany jest już w począt-<br />

kowych fazach wzrostu. Dlatego bardzo ważne jest<br />

dostarczenie roślinom na polach produkcyjnych<br />

składników pokarmowych w nawozach mineralnych<br />

i stworzenie warunków do prawidłowego ich pobie-<br />

rania, w celu zapewnienia im prawidłowego wzrostu<br />

i rozwoju. Przełoży się to na wysokość i jakość uzyskiwanych<br />

plonów. Czytaj s 10<br />

Profesjonalna gazeta<br />

każdego rolnika<br />

Bankowe kredyty<br />

dla rolników<br />

na<br />

• rozwój gospodarstwa<br />

• spłatę kredytów<br />

• spłatę KRUS i UG<br />

Sfinansujemy każdą potrzebę<br />

naszych klientów, również<br />

rolników z opóźnieniami w BIK’u<br />

DOJEŻDŻAMY DO WAS<br />

creditor@creditor.pl<br />

696-152-279 / 514-268-232<br />

Professional newspaper<br />

for each farmer<br />

Professionelle Zeitung<br />

für jeder Landwirt<br />

Wiadomości Rolnicze Polska Sp. z o. o.<br />

ul. Maszewska 3<br />

72-100 Goleniów<br />

telefon: +48 91 418 27 22 • fax: +48 91 418 27 22<br />

e-mail: wrp@wrp.pl<br />

WWW.WRP.PL<br />

Messezeitung


Welcome to AGRTECHNICA – the most significant agricultural event in the world<br />

Mariusz Ciołeszyński, Editor in Chief, Mobile phone: +48 696 007 321, e-mail: redakcja@fodo.pl<br />

www.agritechnica.com<br />

HANOVER, 15-19 November 2011<br />

Key<br />

WEST 1<br />

WEST 2<br />

SÜD / SOUTH 1<br />

PAVI LON /<br />

PAVILION 1<br />

NORD /<br />

NORTH 1<br />

NORD / NORTH 2<br />

Events and conferences<br />

Two gold at the Convention<br />

innovations<br />

Center (CC) Key information<br />

page 10 for your visit it to <strong>AGRITECHNICA</strong><br />

pages 8, 9<br />

awards and<br />

39 silver<br />

Minister Marek Sawicki i Gazeta Targowa<br />

innovations<br />

witają rolników i wystawwców z Polski<br />

awards for<br />

Marek Sawicki<br />

Minister rolnictwa<br />

Agritechnica<br />

i rozwoju wsi<br />

– strona 13<br />

2011<br />

Polscy wystawcy<br />

na wystawie <strong>AGRITECHNICA</strong><br />

Languages:<br />

pages 4, 5<br />

– strony 6, 7<br />

OST /<br />

EAST 3<br />

OST /<br />

EAST 2<br />

Carl-Albrecht Bartmer Dr. Reinhard Grandke Freya von Rhade Dr. Jochen Köckler<br />

President of the DLG, Chief Executive Manager Project Manager<br />

Managing Director<br />

Farmer in Löbnitz<br />

of the Deutsche<br />

<strong>AGRITECHNICA</strong><br />

Exhibition Department<br />

an der Bode<br />

Landwirtschafts-<br />

-Gesellschaft<br />

Seite 6<br />

Source: www.agritechnica.com<br />

Seite 4, 5<br />

Stanisław<br />

Kalemba<br />

Ministers für<br />

Landwirtschaft<br />

und ländliche<br />

Entwicklung<br />

Carl-Albrecht Bartmer Dr. Reinhard Grandke Freya von Rhade<br />

President of the DLG,<br />

Farmer in Löbnitz<br />

an der Bode<br />

Chief Executive Manager<br />

of the Deutsche<br />

Landwirtschafts-<br />

-Gese lschaft<br />

Seite 8, 9<br />

Project Manager<br />

<strong>AGRITECHNICA</strong><br />

Source: w.agritechnica.com<br />

Languages:<br />

Peter Grothues<br />

Managing director of<br />

exhibition department DLG<br />

and of DLG Service GmbH<br />

19-21 lutego 2016<br />

Nowa Hala EXPO/MOSiR, Łódź<br />

Fachmesse für Zucht- und Bruttechnologie<br />

Diskussionen und Vorträge im Rahmen des Forums<br />

Maschinenausstellung<br />

nowość<br />

komis maszyn używanych<br />

wystawa rolnicza pokazy maszyn wystawa zwierząt<br />

Herzlich willkommen auf HALLE: 8, STAND: 07<br />

Wyłączny importer w Polsce:<br />

Fot. Dawid Kołpak<br />

<strong>AGRITECHNICA</strong><br />

Welcome to AGRTECHNICA – the most significant agricultural event in the world<br />

HANOVER, 10-14 November 2009<br />

The World’s No. 1<br />

Mariusz Ciołeszyński, Editor in Chief, Mobile phone: +48 696 007 321, e-mail: redakcja@fodo.pl<br />

Welcome to <strong>AGRITECHNICA</strong><br />

the global meeting point<br />

for agricultural machinery<br />

ME SE BAHNHOF / EXHIBITION STATION<br />

<strong>AGRITECHNICA</strong><br />

Five – International<br />

Gold Conferences<br />

Medals<br />

information<br />

and<br />

for your visit<br />

28 Silver<br />

to <strong>AGRITECHNICA</strong><br />

Medals<br />

for<br />

Innovations<br />

Polish<br />

exhibitors at<br />

<strong>AGRITECHNICA</strong><br />

Opening hours • Admi sion Prices • Shu tle bu ses • Information Stands<br />

DLG Stand and I novations Stand • Visitor Service<br />

International Visitors’ Lounge • Exhibition catalogue • Route pla ner<br />

<strong>AGRITECHNICA</strong><br />

The World’s No. 1<br />

Welcome to <strong>AGRITECHNICA</strong><br />

the global meeting point<br />

for agricultural machinery<br />

Events,<br />

Tagungen,<br />

Kongresse<br />

und mehr<br />

Herzlich wi lkommen auf der <strong>AGRITECHNICA</strong> – Die weltweit größte Landtechnik-Messe<br />

Mariusz Ciołeszyński, Editor in Chief, tel. +48 696 007 321, e-mail: redakcja@fodo.pl<br />

www.agritechnica.com<br />

Herzlich willkommen auf<br />

der <strong>AGRITECHNICA</strong><br />

– Die weltweit größte Landtechnik-Messe<br />

<strong>AGRITECHNICA</strong> Neuheiten 2013<br />

– Wegweiser der Agrarbranche!<br />

4 Goldmedai len • 33 Silbermedai len<br />

Minister Stanisław Kalemba und die Me sezeitung<br />

begrüßen die Landwirte und Au ste ler aus Polen<br />

<strong>AGRITECHNICA</strong><br />

HANOVER, 12-16 November 2013<br />

Au ste ler aus Polen<br />

<strong>AGRITECHNICA</strong> 2013<br />

The World’s No. 1<br />

Targom w Hanowerze towarzyszy<br />

czwarte już wydanie Gazety Targowej,<br />

przygotowane w języku niemieckim,<br />

polskim i angielskim. Planujemy obecnie<br />

piątą edycję na rok 2017.<br />

Biuro reklamy: tel. 696 007 321,<br />

redakcja@fodo.pl<br />

ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork<br />

Tel: (77) 418 24 71<br />

mail: biuro@agro-kombi.pl<br />

www.agro-kombi.pl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!