Views
7 months ago

ilovepdf_merged

COMPANYPROFILE TechnotronixGroupCorporationditubuhkanpadatahun2014.Sebelum ini,kami terlibatdalam PerniagaanUndang-UndangdanUndang-undangSyarikat,Kemudian kamiterlibatdalam PerkhidmatanIT,SepertiBangunanLamanWeb,Penciptaan Logo,BangunanPerisianberasaskanWeb,makaselepassetahundansetengah dari2016kamimemikirkanpengeluaranperniagaan.Olehitu,daritahun2016,kami menyertakanTourdanperjalanandankeatasLaut.Penempatandanpendidikan, sepertiyangkitamahumengembangkanperniagaankamiSeluruhdunia.Olehitu, kamimenciptasayappertamakamidiMalaysia,ke-2diBangladeshdanke-3di Warsaw,Poland.Dankitajugamenjadipemacupengembangan;tidaklamalagikita akanmembukabeberapacawangandiEropah. Kamisudahmemulakanaktivitikamidarinov-2017diseluruhdunia. Untuksatutahunlepas,kamicubamewujudkaninfrastrukturprofesionaluntukmajikankecilkami. IniadalahimpiansebenarpasukanTechnotronixyangseluruhnyamemberikansumbangantanpatunjanganpelangganmereka. Director