Logo

fisnik.bekteshi

BRAND


H O M E


Too Comfy

to Refuse

H O M E


+ +

H O M E

C është iniciali

i parë dhe icona

përzg jedhëse e

logos së brandit

Carpet Home

Katrori në

rrotullim është

forma dhe ilustrimi

i carpeteve së

këtij brandi

Typografia e përzg jedhur

është e rikonstruktur në

skaje që të jetë në

modernitet, minimaliste

dhe tërheqëse në

pikëpamje të parë


Produkti nr.3

Produkti nr.4

Produkti nr.2

Produkti nr.1


H O M E


C:0 M:93 Y:99 K:0

R:239 G:69 B:55

C:0 M:0 Y:0 K:90

R:75 G:75 B:77

C:0 M:0 Y:0 K:0

R:254 G:254 B:254

ATRAKCION

LUMTURI

RINORE

SHËNDETSHËM

FUQI

MISTER

ELEGANCË

PASURI

KOMUNIKIM

NEUTRALITET

QETËSI

KOMBINIM


1 km

100 cm

100 px

H O M E

H O M E

H O M E

H O M E

H O M E

H O M E

H O M E
Similar magazines