04.03.2022 Views

CREATIVA BY CEZAR KATALOG LISTWY PRZYPODŁOGOWE

polska sztukateria Creativa katalog listwy przypodłogowe

polska sztukateria Creativa katalog listwy przypodłogowe

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

LISTWY PRZYPODŁOGOWE

SKIRTING BOARDS


www.creativa.pl

... CREATIVA

Osobowość jest tym, co nas wyróżnia. Osobowość definiuje nasze życie i nasze otoczenie. Przestrzeń

w której przebywamy definiuje kim jesteśmy. Doskonale to rozumiemny, dlatego przygotowaliśmy kolekcję

sztukaterii, pozwalającą tworzyć niecodzienne wnętrza - wnętrza z charakterem. Przedstawiamy całą gamę

produków dzięki którym można zaprojektować praktycznie każde wnętrze - klasyczne lub nowoczesne.

Niniejszy katalog pozwoli wybrać odpowiednie produkty i dostarczy wszystkich niezbędnych informacji.

Personality is what makes us different. Personality defines our lives and our surroundings. The space we

occupy defines who we are. Since we perfectly understand this, we prepared a line of moldings that enable

the creation of extraordinary interiors – interiors with a unique character. We present a whole range of

products that may be used to design virtually any interior, both classical and modern. This catalogue will

give you the opportunity to choose the right products and provide you with all necessary information.

2 3www.creativa.pl

LISTWA DOPASOWANA DO WYMAGAŃ

SKIRTING BOARDS ADJUSTED TO YOUR WISHES

Malowanie na dowolny kolor

Painting in any colour

Proste cięcie

Simple cutting

Niewidoczne połączenia

Invisible joints

Produkt odporny na wilgoć

Product resistant to humidity

L=2440 mm

L=2440 mm

L=2000 mm L=2000 mm

POLISTYREN / POLYSTYRENE

Listwa z polistyrenu pokryta powłoką o zwiększonej

przyczepności dla farb ogólnodostępnych.

Polystyrene skirting boards with a coating providing

enhanced adhesion of common paints.

RAL

9003

MALOWANE / PAINTED

Listwy pomalowane dwukrotnie na biało wysokiej jakości

zmywalną farbą, odporną na szorowanie. Opcjonalnie

pomalowane farbą z palety RAL lub NCS za dopłatą.

Skirting boards double painted white with washable high

quality scrubresistant paint. Optionally painted with

paint from the palette RAL or NCS at an additional cost.

Listwy PRO wykonane ze spienionego polistyrenu

o bardzo dużej gęstości, odporne na urazy mechaniczne,

pokryte białą farbą podkładową. Opcjonalnie

pomalowane farbą z palety RAL lub NCS.

PRO skirting boards made of foamed polystyrene with a

4 very large resistant to mechanical damage, covered with

5

white paint backing. Optionally painted with paint from

the RAL or NCS palette.

PRO

NOWOŚĆ!

FLEX

Listwa do montażu na łukach ścian, kolumnach, itd.

Skirting boards for wall arcs, columns etc.

L=2440 mm

L=2440 mm

L=2400 mm L=2500 mm

Al

INOX

ALUMINIUM

INOX

MDF

METAL / METAL

Listwa w kolorze aluminium fabrycznie wykończona.

Aluminium-coloured skirting boards with finishing.

Listwa w kolorze INOX fabrycznie wykończona.

INOX-coloured skirting boards with finishing.

Listwa przypodłogowa MDF. Zewnętrzna powierzchnia

pokryta izolantem, lakierem podkładowym oraz lakierem

wierzchnim. Listwy mogą być malowane farbami np.

akrylowymi.

MDF skirting board. Outside surface is covered with an

insulator, base and surface lacquer. You can paint Cezar

MDF skirting boards with acrylic paints.

Listwa metalowa

Metal skirting boardswww.creativa.pl

LPC-01

LPC-07

13 mm

21 mm

Opcje / Options

Opcje / Options

21 mm

LPC-07M MALOWANA

PAINTED

80 mm

LPC-01M MALOWANA

PAINTED

LPC-07F

FLEX

LPC-04

LPC-08

6 7

14 mm

12 mm

Opcje / Options

50 mm

Opcje / Options

94 mm

LPC-04M MALOWANA

PAINTED

LPC-08M MALOWANA

PAINTED

LPC-06

LPC-09

Opcje / Options

14 mm

15 mm

Al

LPC-06M

LPC-06A

MALOWANA

PAINTED

ALUMINIUM

ALUMINIUM

69 mm

Opcje / Options

119 mm

INOX

LPC-06I

INOX

LPC-09M MALOWANA

PAINTEDwww.creativa.pl

LPC-10

LPC-15

15 mm

13 mm

Opcje / Options

110 mm

Opcje / Options

81 mm

LPC-10M MALOWANA

PAINTED

LPC-15M

MALOWANA

PAINTED

LPC-11

LPC-16

LPC-17

Mocowanie listwy / Fixing element

8 9

Opcje / Options

13 mm

Konieczny klips montażowy!

An installation clip

is necessary!

19 mm

LPC-11M

MALOWANA

PAINTED

Al

LPC-11A

ALUMINIUM

ALUMINIUM

80 mm

Opcje / Options

83 mm

INOX

LPC-11M

INOX

LPC-16M

MALOWANA

PAINTED

LPC-12

LPC-18

12 mm

Opcje / Options

19 mm

Opcje / Options

107 mm

LPC-12M

MALOWANA

PAINTED

19 mm

LPC-18M

MALOWANA

PAINTEDwww.creativa.pl

LPC-19

LPC-22

18 mm

15 mm

Opcje / Options

Opcje / Options

LPC-19M

MALOWANA

PAINTED

100 mm

LPC-22M

MALOWANA

PAINTED

120 mm

LPC-19F

FLEX

LPC-22F

FLEX

LPC-19LE

LPC-23

10 11

Opcje / Options

18 mm

LPC-23M

MALOWANA

PAINTED

16 mm

Opcje / Options

100 mm

Al

INOX

LPC-23A

LPC-23I

ALUMINIUM

ALUMINIUM

INOX

70 mm

LPC-19M-LE

MALOWANA

PAINTED

LPC-23F

FLEX

LPC-20

LPC-24

Opcje / Options

LPC-20M

MALOWANA

PAINTED

16 mm

16 mm

Al

INOX

LPC-20A

LPC-20I

ALUMINIUM

ALUMINIUM

INOX

110 mm

Opcje / Options

LPC-24M

MALOWANA

PAINTED

138 mm

LPC-20F

FLEX

LPC-24F

FLEXwww.creativa.pl

LPC-25

LPC-28

13 mm

16 mm

Opcje / Options

144 mm

Opcje / Options

80 mm

LPC-25M MALOWANA

PAINTED

LPC-28M MALOWANA

PAINTED

LPC-26

LPC-29

12 13

22 mm

16 mm

Opcje / Options

103 mm

Opcje / Options

100 mm

LPC-26M MALOWANA

PAINTED

LPC-29M MALOWANA

PAINTED

LPC-27

LPC-29LE

16 mm

16 mm

Opcje / Options

58 mm

Opcje / Options

100 mm

LPC-27M MALOWANA

PAINTED

LPC-29M-LE MALOWANA

PAINTEDwww.creativa.pl

LPC-30

LPC-33

16 mm

16 mm

Opcje / Options

138 mm

Opcje / Options

175 mm

LPC-30M MALOWANA

PAINTED

LPC-33M MALOWANA

PAINTED

LPC-31

LPC-34

14 15

16 mm

26 mm

Opcje / Options

Opcje / Options

119 mm

LPC-34M

MALOWANA

PAINTED

120 mm

LPC-31M

MALOWANA

PAINTED

LPC-34F

FLEX

LPC-32

LPC-35

12 mm

25 mm

Opcje / Options

58 mm

Opcje / Options

LPC-35M

MALOWANA

PAINTED

160 mm

LPC-32M MALOWANA

PAINTED

LPC-35F

FLEXwww.creativa.pl

LPC-36

LPC-39

10 mm

17 mm

Opcje / Options

40 mm

Opcje / Options

195 mm

LPC-36M MALOWANA

PAINTED

LPC-39M MALOWANA

PAINTED

LPC-37

LPC-40

12 mm

LISTWA DEDYKOWANA DO OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

PRODUCT INTENDED TO BE USED IN PUBLIC FACILITIES

16 17

Opcje / Options

L=2440 mm

LPC-40M MALOWANA

PAINTED

Opcje / Options

70 mm

LPC-37M MALOWANA

PAINTED

LPC-38

12 mm

Opcje / Options

95 mm

LPC-38M MALOWANA

PAINTEDwww.creativa.pl

LISTWA PRZYPODŁOGOWA PRO

PRO SKIRTING BOARD

LPC-02

18 19

LP59 / LP80 / LP100

10 mm

10 mm

10 mm

100 mm

80 mm

59 mm

LP59-C0-250

LP80-C0-250

LP100-C0-250

COKOŁOWA LISTWA ALUMINIOWA 2500 mm

ALUMINUM SOCKLE PLINTH 2500 mm

AKCESORIA PVC / PVC ACCESSORIES

ZLP59-MAL

ZLP80-MAL

ZLP100-MAL

NW59-MAL

NW80-MAL

NW100-MAL

NZ59-MAL

NZ80-MAL

NZ100-MAL

LL59-MAL

LL80-MAL

LL100-MAL

PRO-102www.creativa.pl

PRO-101

PRO-104

26 mm

25 mm

Opcje / Options

110 mm

Opcje / Options

120 mm

PRO-101F FLEX

PRO-104F FLEX

PRO-102

PRO-105

20 21

22 mm

24 mm

Opcje / Options

150 mm

Opcje / Options

160 mm

PRO-102F FLEX

PRO-105F FLEX

PRO-103

PRO-106

15 mm

17 mm

Opcje / Options

110 mm

Opcje / Options

70 mm

PRO-103F FLEX

PRO-106F FLEXwww.creativa.pl

PRO-107

PRO-112

22 mm

13 mm

Opcje / Options

80 mm

Opcje / Options

80 mm

PRO-107F FLEX

PRO-112F FLEX

PRO-108

22 23

14 mm

Opcje / Options

121 mm

PRO-108F FLEX

PRO-109

16 mm

Opcje / Options

98 mm

PRO-109F FLEXwww.creativa.pl

LISTWA PRZYPODŁOGOWA MDF

MDF SKIRTING BOARD

LMDF-01

15 mm

50 mm

MONTAŻ NA KLEJ LUB UCHWYT

MOUNTING ON GLUE OR CARRIER

LMDF-02

24 25

15 mm

LNZ-01

58 mm

MONTAŻ NA KLEJ LUB UCHWYT

MOUNTING ON GLUE OR CARRIER

LMDF-03

LMDF-07

15 mm

58 mm

MONTAŻ NA KLEJ LUB UCHWYT

MOUNTING ON GLUE OR CARRIERwww.creativa.pl

LMDF-04

LMDF-07

15 mm

15 mm

115 mm

80 mm

MONTAŻ NA KLEJ LUB UCHWYT

MOUNTING ON GLUE OR CARRIER

MONTAŻ NA KLEJ LUB UCHWYT

MOUNTING ON GLUE OR CARRIER

LMDF-05

LMDF-08

26 27

13 mm

19 mm

120 mm

82 mm

MONTAŻ NA KLEJ LUB UCHWYT

MOUNTING ON GLUE OR CARRIER

MONTAŻ NA KLEJ LUB UCHWYT

MOUNTING ON GLUE OR CARRIER

LMDF-06

19 mm

MONTAŻ NA KLEJ LUB UCHWYT

MOUNTING ON GLUE OR CARRIER

80 mm

Zamieszczone w katalogu rysunki i ilustracje chronione są prawami autorskimi. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez pisemnej zgody firmy

Creativa jest zabronione. Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Prezentowane kolory mogą nieznacznie

odbiegać od rzeczywistości. Creativa zastrzega sobie prawo do zmian technicznych. Wydanie listopad 2021.

The drawings and illustrations contained in the catalog are protected by copyright. Any use of them without the written consent of

Creativa is prohibited. This catalog does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code. The presented colors may slightly

differ from reality. Creativa reserves the right to make technical changes. November 2021 edition.GWARANCJA MONTAŻU NA LATA

INSTALLATION WARRANTY FOR YEARS

Atesty i charakterystyka klejów do pobrania na www.creativa.pl

Certificates and glue characteristics available for download at www.creativa.pl

C300

Szybkoschnący klej montażowy,

do sztukaterii Creativa.

Fast-drying installation glue for

Creativa skirting boards.

C310

Klej przeznaczony do

wykonywania połączeń między

listwami.

Glue for joints between

skirting boards.

EXPERT

Super mocny, biały klej

montażowy na bazie polimeru

hybrydowego.

C200

Gotowa masa do sztukaterii.

Surfacer for moldings.

A super strong, white, hybrid

polymer-based mounting

adhesive.

ul. M. Curie-Skłodowskiej 3 lok 63

15-094 Białystok

Oddział Ełk

ul. Krzemowa 10, 19-300 Ełk

tel: (87) 520 15 13, (87) 520 15 14

fax: (87) 610 30 02

email: zamowienia@creativa.pl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!