12.03.2022 Views

Brožura D. Gary Young

Zjistěte vše o životě a odkazu našeho zakladatele, výjimečného D. Garyho Younga, díky této praktické brožuře.

Zjistěte vše o životě a odkazu našeho zakladatele, výjimečného D. Garyho Younga, díky této praktické brožuře.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

D. GARY YOUNG<br />

Odkaz<br />

1


“The man is a success, who leaves the world<br />

„Pokud nevystupujete ze své<br />

better than he found it; who never lacked<br />

komfortní zóny, jen přežíváte.“<br />

appreciation of earth’s beauty; who looked for<br />

the best in others and gave the best he had.”<br />

D. GARY YOUNG


3


GARYHO ŽIVOT<br />

A YOUNG LIVING<br />

Od Mary <strong>Young</strong>, spoluzakladatelky<br />

a výkonné ředitelky společnosti <strong>Young</strong> Living<br />

Vyložit <strong>Gary</strong>ho úspěchy se zdá nekonečné.<br />

Strávil 35 let studiem prospěchu<br />

a zdokonalováním extrakce esenciálních olejů,<br />

zatímco budoval miliardovou celosvětovou<br />

společnost určenou k tomu, aby s miliony lidí<br />

sdílela to, co považoval za „dar“ esenciálních<br />

olejů.<br />

<strong>Gary</strong>, popisován jako novodobý průkopník,<br />

byl z části vynálezce a z části historik.<br />

Byl odhodlaný objevit starověké postupy<br />

a prospěch bylinek, rostlin a stromů, které<br />

byly v moderním světě ztraceny. Jeho výzkum<br />

ho zavedl do odlehlých koutů světa a často<br />

do minulosti, aby se dozvěděl o síle, kterou<br />

matka příroda nabízí.<br />

<strong>Gary</strong> se narodil 11. července 1949 v Idaho Falls<br />

v Idahu a vyrostl v horách Challis v Idahu, kde<br />

se svými rodiči a pěti sourozenci žil v chatce<br />

o velikosti 9x9 metrů, která neměla tekoucí<br />

vodu ani elektřinu. V roce 1967 naložil své<br />

věci do nákladního auta a přestěhoval<br />

se do Britské Kolumbie. V roce 1968 mu bylo<br />

uděleno 130 hektarů v regionu Cariboo, kde<br />

začal s těžbou dřeva.<br />

Po pěti letech těžby dřeva a farmaření utrpěl<br />

<strong>Gary</strong> vysilující zranění způsobená vážnou<br />

nehodou při těžbě dřeva, byl upoután<br />

na invalidní vozík a neměl žádnou naději<br />

na to, že bude znovu chodit. Aby usměrnil<br />

kovbojského ducha „nevzdávat se“, začal<br />

zkoumat různé cesty přírodního léčitelství.<br />

Na této cestě se <strong>Gary</strong> seznámil s esenciálními<br />

oleji.<br />

V roce 1983 se <strong>Gary</strong> přestěhoval do Jižní<br />

Kalifornie, začal navštěvovat fakultu<br />

přírodního léčitelství a vybudoval výzkumné<br />

středisko v Rosarito Beach v Baja California<br />

v Mexiku. Třináct let po nehodě stále trpěl<br />

neustálou bolestí dokonce i při chůzi.<br />

S esenciálními oleji se <strong>Gary</strong> poprvé opravdu<br />

seznámil, když se zúčastnil lékařské<br />

konference v Ženevě ve Švýcarsku, kde lékaři<br />

představili svůj výzkum o esenciálních olejích.<br />

Do Spojených států se vrátil se 13 různými<br />

esenciálními oleji, aby započal svůj vlastní<br />

výzkum.<br />

Jejich prospěch ho ohromil a jeho odhodlání<br />

dosáhnout fyzického a emocionálního zdraví<br />

spojené s jeho celoživotní láskou k přírodě<br />

ho pohánělo k tomu, aby o esenciálních<br />

olejích zjistil vše.<br />

Protože vyrostl na farmě, bylo pro něj<br />

přirozené, že se chtěl učit o pěstování rostlin<br />

a výrobě olejů, což ho zavedlo do Francie,<br />

kde se učil umění destilace pod vedením<br />

pana Henriho Viauda, francouzského „otce<br />

destilace“ v Provence ve Francii, a Marcela<br />

Espieua, generálního ředitele Asociace<br />

pěstitelů levandule.<br />

5


V roce 1988 prodal <strong>Gary</strong> své výzkumné<br />

středisko v Baja California a přestěhoval<br />

se do Rena v Nevadě, kde založil svou<br />

společnost s esenciálními oleji. O rok<br />

později svou společnost přestěhoval<br />

do Spokane ve Washingtonu a začal<br />

budovat marketingovou společnost, aby<br />

rozšířil své učení k co nejvíce lidem. To byl<br />

počátek nynější společnosti <strong>Young</strong> Living<br />

Essential Oils.<br />

V jádru byl farmář a svou první farmu<br />

o rozloze 65 hektarů koupil v květnu 1992<br />

v horách St. Maries v Idahu. Na této<br />

farmě byla zaseta první levandule, šalvěj<br />

muškátová, tymián a máta peprná a tato<br />

farma se stala zkušebním zařízením pro nové<br />

destilační postupy.<br />

V roce 1993 se <strong>Gary</strong>ho společnost<br />

v Rivertonu v Utahu stala společností <strong>Young</strong><br />

Living Essential Oils a v roce 1994 byla<br />

zaregistrována. V roce 1995 potom koupil<br />

dalších 65 hektarů v Moně v Utahu a založil<br />

novou farmu.<br />

<strong>Gary</strong> se začal rozhlížet po dalších zemích,<br />

kde by mohl najít nové rostliny, které by<br />

se daly destilovat a přinést do <strong>Young</strong><br />

Living. <strong>Young</strong> Living se stala celosvětovou<br />

společností, když se v roce 2006 rozšířila<br />

do Ekvádoru, kde byla založena farma<br />

na 930 hektarech panenské, nepoužitelné<br />

džungle. <strong>Gary</strong> také nalezl příležitost pomoci<br />

dětem z vesnické komunity Chongonu<br />

a založil <strong>Young</strong> Living Academy. Byla<br />

dokončena v březnu 2008 a v roce 2018<br />

do ní chodilo 350 studentů. V březnu 2016<br />

slavilo svou promoci 100 procent studentů<br />

z prvního ročníku absolventů.<br />

<strong>Gary</strong> chtěl zdokumentovat různé druhy<br />

kadidlovníku a myrhy, které v Jemenu ještě<br />

stále rostly, a proto v roce 2009 cestoval<br />

do „nepřístupné zóny“ Jemenu, aby<br />

si prohlédl pozůstatky antické civilizace.<br />

Ta byla kdysi centrem obchodování karavan,<br />

jež obchodovaly také s drahocennými<br />

pryskyřicemi z kadidlovníku a myrhy.<br />

Cestoval také do Ománu, aby se svým<br />

výzkumem pokračoval. Když se procházel<br />

po tržištích, viděl tisíce pytlů s pryskyřicí<br />

z kadidlovníku, kterou tam prodávali.<br />

To <strong>Gary</strong>ho inspirovalo a toužil po postavení<br />

destilerie v Salalahu. V lednu 2010 společnost<br />

<strong>Young</strong> Living otevřela první velkou komerční<br />

destilerii pro extrakci esenciálního oleje<br />

z kadidlovníku pravého (Boswellia sacra).<br />

<strong>Gary</strong>ho vášní bylo poskytovat pouze oleje<br />

té nejvyšší kvality získané z vlastních farem,<br />

partnerských farem a od dodavatelů,<br />

kteří splnili naše normy, což byl začátek<br />

patentovaného programu Seed to Seal®<br />

společnosti <strong>Young</strong> Living. Pravé, čisté<br />

esenciální oleje zaručujeme díky ověřenému<br />

testování a důkladné kontrole (semínko)<br />

od sklízení a destilace po konečné stáčení<br />

do lahviček (uzávěr), což poukazuje na náš<br />

závazek kvality.<br />

Společnost <strong>Young</strong> Living je dobře známá<br />

pro svá nádherná pole s levandulí, ale<br />

<strong>Gary</strong> věděl, že budeme časem potřebovat<br />

více. Takže s pomocí Jeana-Noëla Landela,<br />

jeho přítele a 20letého partnera pěstujícího<br />

levanduli, Benoîta Cassana, prezidenta<br />

Asociace pěstitelů levandule, a Jeana-<br />

Marieho Blanca, manažera farmy, který<br />

dohlížel na setí, pěstování, sklizeň a destilaci<br />

na farmě <strong>Young</strong> Living ve Francii, spojil jejich<br />

farmy v jižní Francii dohromady a vytvořil<br />

farmu Simiane-la-Rotonde společnosti<br />

<strong>Young</strong> Living, která je jednou z největších<br />

farem na světě, kde se pěstuje pravá<br />

levandule.<br />

V raných dnech, kdy <strong>Gary</strong> studoval<br />

ve Francii, si sehnal semínka pravé<br />

levandule, přivezl je domů a zasil je na své<br />

první farmě v Idahu. Asi o 20 let později<br />

začali mít francouzští zemědělci potíže


se zachováním svých plodin kvůli virům<br />

a plísním. V této kritické době přivezl <strong>Gary</strong><br />

zpět do Francie semínka z pravé levandule,<br />

kterou v Idahu namnožil o mnoho let dříve.<br />

Z těchto semínek vyrostla jediná levandule,<br />

které se v Provence ve Francii daří.<br />

Přestože společnost <strong>Young</strong> Living sídlí<br />

ve Spojených státech, má mezinárodní<br />

kanceláře v Kanadě, Austrálii, Jihoafrické<br />

republice, Singapuru, Japonsku, Malajsii,<br />

Spojeném království, Ekvádoru, Mexiku,<br />

Hongkongu, Indonésii a Tchaj-wanu. Máme<br />

24 vlastních a partnerských farem a více než<br />

3 000 zaměstnanců a přes 6 milionů členů.<br />

Společnost <strong>Young</strong> Living Essential Oils dále<br />

poroste a bude sdílet <strong>Gary</strong>ho vizi po celém<br />

světě.<br />

společností a odvětvím je křehká rovnováha,<br />

kterou naprosto miluji.<br />

Věřím, že jsme se k sobě s <strong>Gary</strong>m perfektně<br />

hodili. On byl vizionář, já jsem realista.<br />

Společně s Jaredem Turnerem, prezidentem<br />

a provozním ředitelem, naším úžasným<br />

výkonným týmem, oddanými zaměstnanci<br />

a miliony našich členů poneseme<br />

<strong>Gary</strong>ho pochodeň kupředu a naši zprávu<br />

přineseme těm, kteří čekají na novou<br />

zprávu v podobě zdravého životního stylu<br />

a hojnosti. <strong>Gary</strong> měl v Jareda a výkonný tým<br />

maximální důvěru a byl klidný při vědomí,<br />

že je společnost dobře připravena jít<br />

po cestě, kterou si představoval před 25 lety,<br />

kdy jsme <strong>Young</strong> Living založili.<br />

Jak <strong>Gary</strong> cestoval po světě, všude viděl lidi<br />

v nouzi. <strong>Gary</strong> jim chtěl pomoci, a tak založil<br />

nadaci, která se neustále rozrůstá a pomáhá<br />

tisícům lidí.<br />

<strong>Gary</strong>ho výzkumy ho zavedly do odlehlých<br />

koutů světa, kde učinil úžasné objevy,<br />

které vedly k pokročilejším znalostem<br />

esenciálních olejů pro blaho lidstva. Ale asi<br />

tou nejdůležitější rolí, kterou esenciální oleje<br />

v jeho životě sehrály, bylo to, že nás dva<br />

svedly dohromady v našem manželství, které<br />

trvalo 25 let. Poznali jsme se na veletrhu<br />

v Salt Palace, který je v centru Salt Lake<br />

City, a vzali jsme se v roce 1994. Máme dva<br />

syny, Jacoba a Josefa.<br />

Jako výkonná ředitelka <strong>Young</strong> Living<br />

Essential Oils, společnosti, kterou jsme<br />

s <strong>Gary</strong>m společně založili, mám za úkol<br />

pokračovat v šíření <strong>Gary</strong>ho vize do světa.<br />

Vážím si toho, že jsem před <strong>Young</strong> Living<br />

pracovala 10 let v odvětví přímého prodeje<br />

jako distributorka, díky čemuž mám<br />

obrovskou výhodu, co se týče porozumění<br />

naší společnosti z pohledu členů. Mezi<br />

7


BUDOVÁNÍ<br />

jeho odkazu<br />

Abychom uctili <strong>Gary</strong>ho památku a odkaz, oddělení pro výzkum a vývoj společnosti <strong>Young</strong><br />

Living, které má vedoucí pozici v odvětví, bylo přejmenováno na institut D. <strong>Gary</strong> <strong>Young</strong> Research<br />

Institute. Toto jméno slouží jako nepřetržitá připomínka toho, že <strong>Gary</strong>ho vize, znalosti a závazek<br />

kvality jsou navždy a zcela vštípeny do našeho výzkumu produktů a úsilí o rozvoj. Mnozí z našich<br />

vysoce kvalifikovaných vědců v institutu D. <strong>Gary</strong> <strong>Young</strong> Research Institute pracovali v laboratoři<br />

po <strong>Gary</strong>ho boku a osvojili si jeho přístup, moudrost a záměr, co se týče vývoje nových produktů<br />

pro <strong>Young</strong> Living.<br />

Jsme nadšeni, že ctíme <strong>Gary</strong>ho památku díky institutu D. <strong>Gary</strong> <strong>Young</strong> Research Institute, jak dále<br />

pokračujeme v jeho tradici kvality a inovace pro příští generace.<br />

4 860 hektarů. 50 kilometrů čtverečních. Tolik půdy společnost <strong>Young</strong> Living darovala státu<br />

Utah na vytvoření přírodní rezervace D. <strong>Gary</strong> <strong>Young</strong> Wildlife Sanctuary, aby se zajistilo, že bude<br />

místní flóra a fauna obnovena a bude vzkvétat. Společnost <strong>Young</strong> Living, Nature Conservancy<br />

a ministerstvo dopravy v Utahu navázaly partnerství, aby pomohly chránit křehký ekosystém<br />

řeky Duchesne River a zachovaly její přirozené koryto. Jako součást ochrany přírody společnost<br />

<strong>Young</strong> Living také pěstuje původní místní rostliny v nejvíce poškozených cestách přechodu,<br />

migračních trasách a důležitých zimovištích, aby napomohla k obnově populací místních zvířat.<br />

Tento pozemek je jedním z největších darů půdy, který stát Utah kdy obdržel, a my jsme hrdí<br />

na to, že zastupujeme závazek 5×5 společnosti <strong>Young</strong> Living takovým dramatickým způsobem.


Happi Magazine<br />

Good Things Utah<br />

Better Homes & Gardens<br />

Fox 13 Good Day Utah<br />

Woman’s Day<br />

Women’s Health<br />

NADACE People Magazine D. featuring GARY Savvy Minerals YOUNG,<br />

®<br />

YOUNG LIVING FOUNDATION<br />

Nejen že <strong>Gary</strong> založil nadaci D. <strong>Gary</strong> <strong>Young</strong>, <strong>Young</strong> Living Foundation, spřátelil se také s těmi,<br />

kterým na své cestě pomáhal. Tady je, čeho nadace D. <strong>Gary</strong> <strong>Young</strong>, <strong>Young</strong> Living Foundation<br />

POD POŘ dosáhla I T 5X minulý V rok: ÍCE LID Í<br />

Pomohli jsme 45 765 lidem prostřednictvím<br />

5 542 dobrovolnických hodin a 437 661 $<br />

v podobě darovaných produktů<br />

Spustili jsme nadační fond D. <strong>Gary</strong> <strong>Young</strong> Leadership<br />

Endowment, který poskytuje stipendium absolventům<br />

<strong>Young</strong> Living Academy<br />

Byli jsme<br />

svědkem<br />

dokončení<br />

rozšíření školy<br />

Hope for<br />

Justice Shine<br />

School<br />

Poskytli jsme prostředky<br />

organizaci Healing Faith<br />

Uganda na novou mobilní<br />

jednotku na léčbu malárie,<br />

aby pomohla snížit malárii<br />

v oblastech, kde je na ni<br />

pozitivně testováno<br />

60–90 % lidí<br />

P Ř IPR A V ILI J S ME<br />

P ŮDU P R O DRUHÉ<br />

M A L ARI A CENTRE<br />

Znovu jsme vybudovali a obnovili šest<br />

škol v Nepálu a jednu školu na Filipínách,<br />

čímž pomáháme poskytovat vzdělání<br />

DAL Š ÍM 1 500 STUDE NTŮM<br />

DARO V A LI J S ME 100 000 $<br />

organizaci All Hands and Hearts,<br />

aby urychlila úsilí o obnovu Baham<br />

a povodněmi zasažených oblastí<br />

v Texasu<br />

Dokončili jsme dva nové<br />

ženské spolky v Nepálu,<br />

které poskytují mikroúvěry<br />

a školení o podnikání<br />

2 500 ŽENÁM<br />

Otevřeli jsme nové<br />

centrum Lighthouse<br />

v Ugandě, aby pomáhalo<br />

osobám, které byly oběťmi<br />

obchodování s lidmi<br />

Oslavili jsme čtvrtý<br />

ročník absolventů<br />

Y L A C ADEMY<br />

Podpořili jsme místní komunity<br />

díky našemu prvnímu každoročnímu<br />

DNI , K DY Z A MĚSTNANCI<br />

POS K YTUJÍ POMOC<br />

DARO V A LI J S ME 70 000 $<br />

na podporu úsilí požárníků a na opětovné<br />

zalesnění v důsledku požárů v Amazonu<br />

Spolupracovali jsme<br />

s partnery, jako je Hope<br />

for Justice, Healing<br />

Faith Uganda, Sole<br />

Hope a All Hands<br />

and Hearts<br />

9


11


CS #33902<br />

Říkáme mu<br />

SEED SEAL®<br />

TO<br />

Není to jen slogan – je to naše poslání.<br />

D. <strong>Gary</strong> <strong>Young</strong> obklopen<br />

levandulí, květen 1999.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!