Roce

v roce 2009
v roce 2008
v roce 2011
5HD410 Dějiny mezinárodních vztahů po roce 1ř45
EKONOMICKÉ VÝSLEDKY NADAČNÍCH SUBJEKTŮ V ROCE 2002
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. v roce 2007
5HD410 Dějiny mezinárodních vztahů po roce 1ř45