01.05.2022 Views

DOWNLOAD Free PDF Slaap! BY Susanne Willekes

█████████████████████████████████████████████████ ▶️▶️ COPY LINK TO DOWNLOAD ▶️▶️ http://tinybit.cc/fb64aa30 █████████████████████████████████████████████████ Meer dan 10.000 exemplaren verkocht!<br><br>Leer je baby doorslapen zonder huilen. <br><br>Slaapgebrek, iets waar iedere jonge ouder mee te maken krijgt, in meer of mindere mate. Het hoort erbij, maar wat als jouw baby niet slaapt en je zo langzamerhand radeloos bent, omdat je alles hebt geprobeerd en niets werkt?<br><br>Susanne Willekes, Nederlands eerste gecertificeerde kinderslaapcoach, laat in je in dé slaapgids voor baby’s van 0-12 maanden zien dat je je baby kunt leren slapen. In tegenstelling tot de meeste boeken over slaap en baby's legt Susanne uit dat ieder kind en iedere situatie uniek is en dan ook vraagt om een eigen aanpak. Het kan zijn dat je baby moeite heeft met zelfstandig in slaap vallen, of doorslapen, of huilt bij het naar bed gaan. Susanne schept realistische verwachtingen over het slapen van je baby, hoe om te gaan met je eigen slaapgebrek, ze stelt ouders gerust en laat zien hoe je baby het veiligst slaapt. Wat kun je verwachten in het eerste jaar en

█████████████████████████████████████████████████

▶️▶️ COPY LINK TO DOWNLOAD ▶️▶️
http://tinybit.cc/fb64aa30

█████████████████████████████████████████████████

Meer dan 10.000 exemplaren verkocht!<br><br>Leer je baby doorslapen zonder huilen. <br><br>Slaapgebrek, iets waar iedere jonge ouder mee te maken krijgt, in meer of mindere mate. Het hoort erbij, maar wat als jouw baby niet slaapt en je zo langzamerhand radeloos bent, omdat je alles hebt geprobeerd en niets werkt?<br><br>Susanne Willekes, Nederlands eerste gecertificeerde kinderslaapcoach, laat in je in dé slaapgids voor baby’s van 0-12 maanden zien dat je je baby kunt leren slapen. In tegenstelling tot de meeste boeken over slaap en baby's legt Susanne uit dat ieder kind en iedere situatie uniek is en dan ook vraagt om een eigen aanpak. Het kan zijn dat je baby moeite heeft met zelfstandig in slaap vallen, of doorslapen, of huilt bij het naar bed gaan. Susanne schept realistische verwachtingen over het slapen van je baby, hoe om te gaan met je eigen slaapgebrek, ze stelt ouders gerust en laat zien hoe je baby het veiligst slaapt. Wat kun je verwachten in het eerste jaar en

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.DOWNLOAD EBOOK

YOU FIND THE DOWNLOAD LINK IN THE FILE DESCRIPTION

PDF DOWNLOAD

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!