08.09.2018 Views

Hotel Les Illes l'Estartit Estartit

Description about the authority fron l'Estartit also propeety of Hotel Les Illes Diving Estartit

Description about the authority fron l'Estartit also propeety of Hotel Les Illes Diving Estartit

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

La Placeta de l'Hotel les Illes

l'Estartit

Hotel Les Illes l'Estartit

Illes Medes - Costa Brava - Torroella

de Montgrí - Girona Habitaciones

Habitacions Rooms Chambres Dormir

Hotel Hotels Hoteles Les Illes l'Estartit

Diving Submarinisme Estartit

Castellano

English


Français

Deutsch

Nederlands

Euskera

Italiano

Portuguesa

Russian

Chinese

Arabic

Hindi

Hotel les Illes - Estartit, Hoteles Costa Brava

Hotels, placeta.


humiliació ocasionada a una pobra turista minusvàlida

Aquest "humor", sobre la placeta de l'Hotel les Illes de

l'Estartit i els carrers nous, és la resposta al mactracte i

per la decisió d'ocupar les voreres dels vianants fent

abús d'autoritat i contravenint les lleis (Cliqueu aquí

per veure la denúncia).


No així, en la gestió dels seus propis negocis, de

les autoritats, com pot apreciar-se a la plaça de

l'hotel les Illes - L'Estartit

Foto de la plaça "vallada" (o "fortificada") davant

de l'Hotel les Illes l'Estartit (Costa Brava).


demà POSAR-HI ELS CONTENIDORS DE DEIXALLES (I

Illes, sí que s'hi posen senyalitzacions de prohibit (o

NO hi trobareu CONTENIDORS DE DEIXALLES (com si

fos "la terra promesa") a la seva placeta, la del Hotel

les Illes Estartit, aquí "estan a cobert", i mira que n'és

d'ample (ell és el motiu que expressa per okupar les

voreres dels vianants del carrer del Port...) pel dia

DE TOTS ELS TIPUS DE RECICLATGE), AQUÍ, en

aquesta placeta, Hotel les Illes Estartit - Costa Brava,

SÍ QUE HI ESTARIEN UBICATS LEGALMENT (no estem

donant idees), i aquí en aquesta placeta de l'Hotel les

restringit) aparcar i descarregar.


Això abans era un carrer amb entrada i sortida de

vehicles abans de "privatitzar-ho", fins i tot s'hi

aparcaven els vehicles davant l'Hotel les Illes

(l'Estartit).


Carrers abans. Ara, una placeta, la de l'Hotel les Illes

l'Estartit (Costa Brava).


Clar, es busca que els camions no arribin al carrer

Santa Anna a través del carrer de les Illes (els

molestaria a "ells" el rebombori, el soroll, a les

habitacions de l'Hotel les Illes, aquí aquests turistes

són sensibles, "son así habitaciones silenciosas"), i així

vagin els transportistes a donar el tomb i a fer

rebombori al carrer del Port i aparcar-se-hi al cim de

les voreres públiques (il·legalment), dels vianants.


dret" ni mai més ben dit. Clar, som a l'Hotel

A la placeta seva, els vianants no se'ls

desviarà del seu itinerari viari ni se'ls farà

creuar sota cap pretext a la calçada on

circulen els vehicles. Aquí "van pel camí

les Illes l'Estartit, al cantó de la Platja (playa,

beach) i a la Costa Brava.

Nota: la vorera té alça!!! (en color groc)

Les pilones aquí, a la plaça de l'Hotel les Illes, es

posen a més de que la vorera té "vora" o alça


("bordillo"). Al carrer del Port i de la Platja les voreres

pilones. Abús d'autoritat que demostra la

no tenen "vora" o alça i a més a més es treuen les

DESIGUALTAT de tracte i condició. Ells a tenir-ho tot a

"mamella de monja" pel seu negoci, Hotel les Illes. El

mateix passa amb l'altre que pertany també al partit

polític de l'Est (cliqueu aquí).


Estartit. Bon profit li faci. Abaix l'aparcament de cotxes

A dalt la prohibició i restricció a favor de la gent

superior o manaires, i els seus negocis, Hotel les Illes

al carrer del Port sobre la vorera dels vianants (il·legal),

carrer de súbdits i "manats" (estartidencs de 2ª).


Per veure OPINIONS de BOOKING (NO de TRIPADVISOR) sobre l'Hotel les

Illes Estartit cliqueu aquí.


Per veure OPINIONS de TRIPADVISOR

(NO de BOOKING) sobre l'Hotel les Illes

Estartit cliqueu aquí.

Exemples de Gestió. Semblant a la Municipal.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!