19.09.2018 Views

genis dalmau burgues estartit

Genís Dalmau Burgués l'Estartit polític de LEST l'Estartit Som Tots

Genís Dalmau Burgués l'Estartit polític de LEST l'Estartit Som Tots

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Genís Dalmau Burgués Estartit LEST l'Estartit EMD Dimissió L'Est Torroella de Montg…<br />

GENÍS DALMAU ESTARTIT L'ESTARTIT LEST SOM TOTS DIMISSIÓ EMD<br />

Genís Dalmau Burgués Estartit l'Estartit EMD Hotel les Illes LEST L'Est<br />

<br />

Genís Dalmau Burgués Dimissió<br />

(l'Estartit)<br />

Genís Dalmau Burgués Dimisión<br />

(Estartit)<br />

L'Estartit<br />

Genís Dalmau Burgués Dimission<br />

(Estartit)<br />

Genís Dalmau Burgués Démission<br />

(l'Estartit)<br />

E<br />

Estartit-Torroella de Montgrí


Click aquí<br />

Des del col.lectiu de Qual'Est<br />

demanem la<br />

DIMISSIÓ PLENA<br />

(sense que torni a reaparèixer en<br />

properes convocatòries i així poder donar<br />

oportunitat<br />

als nous talents)<br />

de GENÍS DALMAU BURGUÉS<br />

i el mateix pensem d'altres polítics que<br />

porten anys i panys encastats o arrapats.<br />

Què deixin pas a nous talents!!!


◇◇◇◇◇◇◇◇<br />

ENS PREGUNTEM:<br />

1) Ja que l'autoritat (Genís Dalmau Burgués,<br />

de l'Estartit) té un negoci turístic i el poble<br />

de l'Estartit viu majoritàriament del turisme<br />

... Té alguna relació d'interès o benefici amb<br />

alguns transportistes per donar-los les<br />

voreres dels vianants als camioners? Cap<br />

tracte de favor o a canvi de ... o de rebaixa<br />

de productes per al seu negoci? (cliqueu<br />

aquí)


2) Hi ha algun interès en NO deixar que el<br />

carrer del Port s'estableixin comerços,<br />

botigues o serveis en el futur?<br />

3) Utilitza de forma encoberta, aquesta<br />

mateixa autoritat, l'ocupació de les voreres<br />

per complicar els negocis d'altres que


puguin fer la competència al seu? Sospitem<br />

en aquest sentit d'una antiga ubicació<br />

il·legal (sobre la vorera dels vianants) dels<br />

contenidors d'escombraries i ara<br />

reconvertida en il.legal càrrega i descàrrega<br />

prop de l'Hotel Coral (que igual que<br />

nosaltres, ens van expressar el seu disgust<br />

per molestar de dia als banyistes de la<br />

piscina i de nit als turistes que dormen, ja<br />

que al costat segueix augmentant l'ocupació<br />

de les voreres per contenidors<br />

d'escombraries).


4) ¿Pot aquest "modus operandi" ser el que<br />

regeix la conducta de l'autoritat (anar a<br />

favor del seu negoci) que arriba en ocasions<br />

a la il·legalitat per tal d'ocupar les voreres<br />

dels vianants? Pot així, tenir tracte de favor<br />

per a uns i setge i desconsideració per<br />

altres?


5) Després ... quina motivació es podria<br />

amagar sota seguir en el poder polític (en<br />

diferents càrrecs al llarg d'aquest temps -30<br />

anys aprox.- fins a culminar en el càrrec<br />

actual) ... una motivació de "desig de<br />

notorietat" (de manar) o una de benefici<br />

"indirecte o encobert"? O totes alhora?


humor<br />

6) Per a quin motiu han de passar els<br />

turistes i vianants únicament per la vorera<br />

que toca més el sol i la calor, quan el que la<br />

majoria busquen és l'ombra per la forta<br />

calor? Que no posen lones al carrer<br />

comercial perquè a les hores de fort sol i<br />

calor permeti que els turistes el freqüentin


més !?<br />

Què no és important que els turistes es<br />

dirigeixin, cap a la zona comercial del carrer<br />

Santa Anna, per "voreres de vianants",<br />

tranquils, còmodes i segurs???<br />

Què això no pot influir més positivament a<br />

l'hora de comprar???


7) Així doncs, per a quin motiu segueixen<br />

aplicant el model de "molt soroll per no res"<br />

(veure aquí) al carrer del Port, de la Platja i<br />

Víctor Concas, tot i el risc de posar en perill<br />

la seguretat i la qualitat de vida dels<br />

vianants? (Cliqueu aquí, web denúncia<br />

minusvàlida, entre d'altres).


Només per reflexionar llegiu la següent<br />

informació pública:<br />

https://elpais.com/ccaa/2016/03/21/catalun<br />

ya/1458581819_590813.html<br />

www.lavanguardia.com/vida/20160321/40<br />

599796843/confirman-la-sancion-al-<br />

presidente-de-centros-de-inmersion-por-<br />

5-infracciones.html<br />

www.elmundo.es/cataluna/2016/04/11/570<br />

b505dca4741635b8b45fb.html


http://sguirao.blogspot.com.es/2010/01/sal<br />

vem-l<strong>estartit</strong>-ii-salvemos-<strong>estartit</strong>.html?m=1<br />

www.junts.cat/la-situacio.del-president-delemd/<br />

https://www.elperiodico.com/es/entretodos/participacion/l<strong>estartit</strong>-quien-vistoquien-139184<br />

www.elpuntavui.cat/article/-/304689-<br />

hotels-fantasmes-davant-les-medes.html<br />

www.elpuntavui.cat/article/7-vista/23-<br />

lectorescriu/218460-marxar-del<strong>estartit</strong>.html<br />

http://torroella.cup.cat/noticia/el-gruppromotor-de-la-cup-torroella-demanaexplicacions-al-regidor-de-turisme-pelcas-d


www.diaridegirona.cat/baixemporda/2016/09/29/lemd-l<strong>estartit</strong>aprova-escut-canviat/806685.html<br />

https://tvcostabrava.xiptv.cat/municipi/torr<br />

oella-de-montgri/l-informatiu-costabrava/capitol/torna-l-oci-nocturn-a-laplaca-del-timo-de-l-<strong>estartit</strong><br />

https://www.elpuntavui.cat/territori/article/1<br />

0-administracions/911196-lemd-del<strong>estartit</strong>-apuja-parades-i-terrasses-en-elprimer-canvi-fiscal.html<br />

https://www.diaridegirona.cat/baixemporda/2015/07/11/president-lemdl<strong>estartit</strong>-cobrara-1829/733955.html


Compte el següent article!!! No és de l'any<br />

de la picor.<br />

És de finals de l'estiu passat!!!!!!!!!


JJosep Fortea publica la següent informació ( https://www.yumpu.com/es/document/view/13811746/<strong>genis</strong>-<strong>dalmau</strong>-i-<strong>burgues</strong>-fortea<strong>estartit</strong>/2<br />

)


humor<br />

Aquest "humor", sobre la placeta de l'Hotel<br />

les Illes de l'Estartit i els carrers nous, és la<br />

resposta al mactracte i humiliació<br />

ocasionada a una pobra turista minusvàlida<br />

per la decisió d'ocupar les voreres dels


vianants fent abús d'autoritat i contravenint<br />

les lleis (Cliqueu aquí per veure la<br />

denúncia)..<br />

No així, en la gestió dels seus propis<br />

negocis, de les autoritats, com pot apreciar-


se a la plaça de l'Hotel les Illes - L'Estartit<br />

Foto de la plaça "vallada" (o "fortificada") davant de l'Hotel les Illes l'Estartit<br />

(Costa Brava).<br />

Cliqueu aquí.<br />


Haurien de canviar l'eslògan<br />

per un altre de més realista:<br />

"Som Tots els que No Som".<br />

O un altre de més humorístic<br />

(però no menys realista ja que<br />

denota la manipulació de les lleis):<br />

"L'Est de l'Oest"


humor<br />

Parlant de l'Oest, mireu la foto inferior, Bar<br />

Cantonada l'Estartit, Aquí una altra llicència<br />

sense seguir les lleis ni la seguretat. Importa<br />

més el negoci que no pas les persones i els<br />

turistes (veure text clicant aquí).


Renoi, la que han liat al denunciar això,..<br />

ara treuen la xemeneia industrial de la<br />

fatxada que perjudica als turistes ...i<br />

ens l'encaixen a nosaltres... xemeneia<br />

industrial al cantó dels aires condicionats i<br />

obertures.


És un PERJUDICAR<br />

CONSTANT i<br />

CRÒNIC...<br />

(cliqueu aquí)<br />

AIXÒ SÍ, COBRANT!!!!<br />

DIMISSIONS JA!!!


Com potser que cobrin per donar permisos<br />

fora de la llei? (cliqueu aquí).<br />

Què les autoritats ni potser saben gestionar<br />

la contractació de tècnics o responsables i el<br />

seu acomiadament?<br />

Dimissions JA!!!<br />

Que pleguin!! Que no concedeixin més<br />

permisos!!! Que no donin més<br />

autoritzacions!!! Que no facin res... de


veritat, molt millor!! Que cobrin SÍ, bueno,<br />

però que NO facin res més!! Que ens deixin<br />

"VIURE EN PAU" almenys!!<br />

Tècnics o responsables??! Si us plau, que<br />

se'n vagin tot el dia a esmorzar millor!<br />

Què voleu intoxicar-nos!!??<br />

Un altre judici!!!...


Mentre s'amaguen en la "ufana i superba"<br />

retòrica del bla, bla, bla...


Aquesta gent sembla que facin actuacions<br />

sota la màxima : "Expropiar drets ...i<br />

Explotar obligacions".<br />

Cliqueu aquí<br />

i compte!!! Quan veuen que la caguen (i<br />

s'acosten eleccions), aleshores demanen el<br />

parer de la gent... de QUI SIGUI... mentre<br />

puguin asegurar-se i arreplegar VOTS!!!


Tambė podrien estar incubant "alguna" de<br />

les seves. La saben llarga... bla, bla, bla... Si<br />

fós així però, l'acabarem pagant entre tots.


Aquí ho tenim clar, ja han tingut anys per<br />

fer-ho rebé... doncs ara toca..


QUE PLEGUIN!!<br />

DIMISSIONS JA!!<br />

Estartidencs independentistes... no us<br />

deixeu ENTABANAR!!! (no siguem més<br />

masoquistes, i diguem d'una vegada PROU).<br />

Tot el seu model de base està equivocat, és<br />

insostenible, ineficaç, ineficient i portarà<br />

pèrdues a la llarga... "molta fressa i poca<br />

endreça". No prioritzen les persones ni la<br />

qualitat. No saben el que és la "Qualitat de<br />

Vida" (i si ho saben fins ara no n'han parlat).<br />

La gestió mateixa del personal que treballa<br />

a l'Ajuntament caldria revisar-la, els<br />

contractes vitalicis haurien de deixar pas a<br />

un sistema de economia de fitxes, etc...


La impunitat existent a l'Estartit fa que<br />

qualsevol conflicte o abús duri més que no<br />

pas "el ball dels cent mil diumenges"<br />

(Cliqueu aquí).


Us recomanem llegir les nostres pàgines<br />

webs:<br />

*Sobre les voreres dels vianants ocupades


il.legalment,<br />

llicencies-permisos-<strong>estartit</strong>-torroella.emiweb.es<br />

dejadez-municipal.emiweb.es<br />

https://denuncia-<strong>estartit</strong>.webnode.cat/ocupacioil-legal<br />

denuncia-<strong>estartit</strong>.webnode.cat/lleis<br />

qualest.webnode.cat<br />

creaib.blogspot.com.es/2008/09/carta-europea-dels-drets-delsvianant.html<br />

qualest.webnode.cat/deixalles<br />

vianants.webnode.cat<br />

mobilitat.webnode.cat<br />

seguretat.webnode.cat<br />

aceraspeatones.emiweb.es<br />

pedestrians-sidewalks.emiweb.es<br />

pietons-trottoirs-<strong>estartit</strong>.emiweb.es<br />

nadal-<strong>estartit</strong>.webnode.cat<br />

nadal<strong>estartit</strong>.emiweb.es


eis-<strong>estartit</strong>.webnode.cat<br />

elsreisdel<strong>estartit</strong>.jimdo.com<br />

<strong>estartit</strong>.emiweb.es<br />

<strong>estartit</strong>.webnode.cat<br />

torroella<strong>estartit</strong>.wordpress.com<br />

l<strong>estartit</strong>.webnode.cat<br />

tots-som-vianants.webnode.cat<br />

voreres-lliures.webnode.cat<br />

beatles-weekend-<strong>estartit</strong>.emiweb.es<br />

sant-joan-<strong>estartit</strong>-revetlla-verbena.emiweb.es<br />

*Sobre els trets narcisistes i de sadisme, i les<br />

relacions de superioritat i abús,<br />

pirates-<strong>estartit</strong>.webnode.cat<br />

denuncia-<strong>estartit</strong>.webnode.cat/saberuts-prepotents<br />

denuncia-<strong>estartit</strong>.webnode.cat/despotisme<br />

denuncia-<strong>estartit</strong>.webnode.cat/ennomde


assetjament-municipal-<strong>estartit</strong>-torroella.emiweb.es/paginas/poder-imalaltia.html<br />

qualest.webnode.cat/civisme<br />

www.salvadorcardus.cat/?p=5660<br />

lesilleshotel<strong>estartit</strong>.emiweb.es<br />

hotel-<strong>estartit</strong>.emiweb.es<br />

democracia-defectuosa.emiweb.es<br />

*Sobre el maltractament a turistes i<br />

discapacitats,<br />

denuncia-<strong>estartit</strong>.webnode.cat/denuncia-minusvalida<br />

https://bar-cantonada-minusvalida-denuncia.emiweb.es/<br />

<strong>estartit</strong>-turisme.webnode.cat<br />

bar-<strong>estartit</strong>.emiweb.es<br />

hotel-les-illes.webnode.cat<br />

discapacitatsdenuncia.wordpress.com<br />

discapacidaddenuncia.wordpress.com


*Sobre les idees errònies i el suposat control<br />

del turisme,<br />

denuncia-<strong>estartit</strong>.webnode.cat/fressaipocaendreca<br />

https://molta-fressa-i-poca-endreca.emiweb.es/<br />

denuncia-<strong>estartit</strong>.webnode.cat/musica-imposada<br />

qualest.webnode.cat/pipica<br />

denuncia-<strong>estartit</strong>.webnode.cat/bellpaisatge<br />

*Sobre gent que practica l'abús amb<br />

impunitat,<br />

barcantonada<strong>estartit</strong>.emiweb.es<br />

bar-<strong>estartit</strong>.emiweb.es<br />

barcantonada<strong>estartit</strong>.simplesite.com<br />

bar-cantonada-<strong>estartit</strong>-restaurant-05.webself.net<br />

bars-l<strong>estartit</strong>.emiweb.es<br />

hotel-les-illes.webnode.cat<br />

illes-hotel-<strong>estartit</strong>.emiweb.es


hotel-illes-<strong>estartit</strong>.emiweb.es<br />

hotel-illes-<strong>estartit</strong>-english.emiweb.es/<br />

hotel-les-illes-<strong>estartit</strong>-francais.emiweb.es/<br />

hotel-<strong>estartit</strong>.emiweb.es<br />

hotel-les-illes-<strong>estartit</strong>.emiweb.es<br />

booking-opiniones-hotel-les-illes-<strong>estartit</strong>.emiweb.es<br />

tripadvisorhotellesilles<strong>estartit</strong>opiniones.emiweb.es<br />

hotel-diving-les-illes-<strong>estartit</strong>.emiweb.es/paginas/hotel-diving-les-illes-l<strong>estartit</strong>-catala.html<br />

diving-les-illes-<strong>estartit</strong>.emiweb.es/paginas/diving-les-illes-l-<strong>estartit</strong>.html<br />

lesilleshotel<strong>estartit</strong>.emiweb.es<br />

lesilleshotel<strong>estartit</strong>.wordpress.com<br />

hotellesilles<strong>estartit</strong>.blogspot.com.es/?m=1<br />

hotellesilles.blogspot.com.es/?m=1<br />

hotel-<strong>estartit</strong>-english.emiweb.es<br />

hotel-<strong>estartit</strong>-français.emiweb.es<br />

hotel-les-illes.webnode.cat/francais


<strong>dalmau</strong>-dimissio.emiweb.es<br />

<strong>genis</strong>-<strong>dalmau</strong>-<strong>burgues</strong>-<strong>estartit</strong>.jimdo.com<br />

<strong>genis</strong>-<strong>dalmau</strong>-<strong>burgues</strong>-<strong>estartit</strong>.site123.me<br />

pizzeria-paradis.webnode.cat<br />

pizzeria-paradis.webnode.cat/english<br />

pizzeria-paradis.webnode.cat/francais<br />

pizzeria-paradis-<strong>estartit</strong>-opiniones.emiweb.es/<br />

pizzeria-paradis-restaurant-<strong>estartit</strong>.emiweb.es/<br />

pizzeria-paradis-<strong>estartit</strong>-restaurant-english.emiweb.es<br />

opiniones-pizzeria-eden-<strong>estartit</strong>-restaurante.emiweb.es/<br />

hostal-santa-clara-<strong>estartit</strong>.emiweb.es<br />

hostal-santa-clara-opiniones-tripadvisor-booking.emiweb.es/<br />

pizzeria-eden-restaurant-<strong>estartit</strong>.emiweb.es/paginas/pizzeria-eden<strong>estartit</strong>-catala.html<br />

hostal-santa-clara-<strong>estartit</strong>.emiweb.es/paginas/francais-hostal-santa-clara<strong>estartit</strong>-restaurant-hoteles.html<br />

restaurante-santa-clara-hostal-<strong>estartit</strong>.emiweb.es<br />

qualest.webnode.cat/obres


lest.emiweb.es<br />

lest-<strong>estartit</strong>.emiweb.es<br />

lestsomtots.webnode.cat<br />

assetjament-municipal-<strong>estartit</strong>-torroella.emiweb.es<br />

emd-<strong>estartit</strong>.emiweb.es/<br />

llicencies-permisos-<strong>estartit</strong>-torroella.emiweb.es/<br />

torroella-de-montgri-ajuntament-ayuntamiento.emiweb.es/<br />

queixa-queixes-queja-quejas-torroella-<strong>estartit</strong>.emiweb.es<br />

<strong>estartit</strong>-qualest-manifest-cat.emiweb.es<br />

<strong>estartit</strong>-manifest-qualest.emiweb.es<br />

sant-jordi-pregaria.webnode.cat<br />

denuncia-<strong>estartit</strong>.webnode.cat/sant-jordi-pregaria/


Contacte: denuncia-<strong>estartit</strong>@hotmail.com


Tiempo<br />

Els Griells<br />

26 °C<br />

Nubes dispersas<br />

Crear una página web gratis con emiweb.es - Reporte de abuso

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!