19.09.2018 Views

LEST ESTARTIT L'ESTARTIT SOM TOTS

Partit polític de l'ESTARTIT TORROELLA DE MONTGRÍ ILLES MEDES COSTA BRAVA GIRONA

Partit polític de l'ESTARTIT TORROELLA DE MONTGRÍ ILLES MEDES COSTA BRAVA GIRONA

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

LEST - lest - l'Estartit Som Tots - l'Est - Estartit - EMD - partit polític

Lest Estartit som tots partit politic l'Estartit Torroella

L'Est

L'Estartit Som Tots? Tots???

Cliqueu aquí.

Castellano


English

Français

Deutsch

Nederlands

Euskera

Italiano

Portuguesa

Russian

Chinese

Arabic

Hindi


Una autoritat i un Govern de promoció del

soroll i l'incivisme. També del model turístic

de "Molta fressa i poca endreça" (cliqueu

aquí). Model caracteritzat per la


InSostenibilitat (amics de la "massificació"),

manca d'EFICIÈNCIA (cliqueu aquí),

inespecificitat i grolleria.

Si L'Est (L'Estartit Som Tots) fan tot això que

veiem i no respecten les voreres dels

vianants o persones o les altres ordenances,


normatives i lleis (lleis que qualsevol amb

sentit comú pot dir que són justes, i tant són

de l'Estat com de la Generalitat i també de la

CE) ... Què no faran amb els diners públics?

Què faran amb els contractes amb diners pel

mig? Què no és una forma de "beneficiar-se"

(altres ho anomenarien a això "corrupció")

arreglar-se les voreres del seu negoci i posarse

senyalitzacions i pilones elevables i de

tot? (en unes voreres menys transitades pels

vianants que el carrer del Port i el carrer

Víctor Concas).

Veure foto inferior de la plaça "vallada" (o

"fortificada") de l'Hotel les Illes a l'Estartit.


Mentre proclamen el seu lema: "L'Estartit

Som Tots" (què fraternal, d'igualtat

-commovedor!), quan n'hi ha "uns" amb

privilegis i sense respecte a les Ordenances,

les Lleis, el sentit comú... i els "altres" súbdits

(clicar aquí).


Haurien de canviar l'eslògan

per un altre de més realista:

"Som Tots els que No Som".

O un altre de més humorístic

(però no menys realista ja que

denota la manipulació de les lleis):

"L'Est de l'Oest"

Parlant de l'Oest, mireu la foto inferior, Bar

Cantonada l'Estartit, Aquí una altra llicència

sense seguir les lleis ni la seguretat. Importa

més el negoci que no pas les persones i els

turistes (veure text clicant aquí).


Renoi, la que han liat al denunciar això amb la

foto superior,..

ara treuen la xemeneia industrial de la

fatxada que perjudica als turistes i

ens l'encaixen a nosaltres... xemeneia

industrial al cantó dels aires condicionats i


obertures.

És un PERJUDICAR

CONSTANT i

CRÒNIC...

(cliqueu aquí)

AIXÒ SÍ, COBRANT!!!!

DIMISSIONS JA!!!


Com potser que cobrin per donar permisos

fora de la llei? (cliqueu aquí).


Què les autoritats ni potser saben gestionar

la contractació de tècnics o responsables i el

seu acomiadament?

Dimissions JA!!!

Que pleguin!! Que no concedeixin més

permisos!!! Que no donin més

autoritzacions!!!

Que no facin res... de veritat, molt millor!!

Que cobrin sí, però que NO facin res!!

Que ens deixin "VIURE EN PAU" almenys!!


Tècnics o responsables??! Si us plau, que se'n

vagin tot el dia a esmorzar millor! Què voleu

intoxicar-nos!!??

Un altre judici!!!...


Mentre s'amaguen en la "ufana i superba"

retòrica del bla, bla, bla...


Aquesta gent sembla que facin actuacións

sota la màxima : "Expropiar drets ...

i Explotar obligacions".

i compte!!! Quan veuen que la caguen (i

s'acosten eleccions), aleshores et demanen el

parer... de QUI SIGUI... mentre puguin

asegurar-se VOTS!!!


Tambė podrien estar incubant "alguna" de

les seves.

La saben llarga... bla, bla, bla...

L'acabarem pagant però entre tots si és així.


Aquí ho tenim clar, ja han tingut anys per ferho

rebé... ara toca..

QUE PLEGUIN!!

DIMISSIONS JA!!


Estartidencs independentistes...

no us deixeu


ENTABANAR!!!

(no siguem més masoquistes, i diguem d'una

vegada PROU).

Tot el seu model de base està equivocat, és

insostenible, ineficaç, ineficient i portarà

pèrdues a la llarga... "molta fressa i poca

endreça".

No prioritzen les persones ni la qualitat.

No saben el que és la "Qualitat de Vida" (i si

ho saben fins ara no n'han parlat gens o poc o

ni han demostrat la seva aplicació, ans al

contrari, veure aquí la web denuncia estartit).

La gestió mateixa del personal que treballa a

l'Ajuntament caldria revisar-la, els contractes

vitalicis haurien de deixar pas a un sistema de

economia de fitxes, recursos humans,

analitzar l'organització (entitat total) com a


sistema, etc...

Coherència? Futur? El seu? Gent? Quina? La

seva?

Pregunten? Com volem el poble? Com si

fessin cas de ningú que no siguin ells

mateixos.

Ells: Els responsables últims de l'ocupació

il·legal de les voreres dels vianants dels

carrers nous.


Cal preguntar-se quin contingut, significat o

quines atribucions tenen per ells els

conceptes i les paraules que utilitzen


(persones, gent, medi ambient i urbanisme,

promoció econòmica, turisme...).

Quina CONGRUÈNCIA mostren entre les

"seves" PARAULES i els "seus" FETS.


Arribats a aquest punt ...

i observant les fotos de la imatge superior....

ENS PREGUNTEM:

1) Ja que l'autoritat té un negoci turístic i el


poble viu majoritàriament del turisme ...

Té alguna relació d'interès o benefici amb

alguns transportistes per donar-los les

voreres dels vianants als camioners?

Cap tracte de favor o a canvi de ... o de

rebaixa de productes per al seu negoci?


2) Hi ha algun interès en NO deixar que el

carrer del Port s'estableixin comerços,

botigues o serveis en el futur?

3) Utilitza de forma encoberta, aquesta

mateixa autoritat, l'ocupació de les voreres

per complicar els negocis d'altres que puguin

fer la competència al seu? Sospitem en aquest

sentit d'una antiga ubicació il·legal (sobre la

vorera dels vianants) dels contenidors

d'escombraries i ara reconvertida en il.legal

càrrega i descàrrega prop de l'Hotel Coral

(que igual que nosaltres, ens van expressar el


seu disgust per molestar de dia als banyistes

de la piscina i de nit als turistes que dormen,

ja que al costat segueix augmentant

l'ocupació de les voreres per contenidors

d'escombraries).


4) ¿Pot aquest "modus operandi" ser el que

regeix la conducta de l'autoritat (anar a favor

del seu negoci) que arriba en ocasions a la

il·legalitat per tal d'ocupar les voreres dels

vianants?

Pot així, tenir tracte de favor per a uns i setge

i desconsideració per altres?


5) Després ... quina motivació es podria

amagar sota seguir en el poder polític (en

diferents càrrecs al llarg d'aquest temps -30

anys aprox.- fins a culminar en el càrrec

actual) ... una motivació de "desig de

notorietat" (de manar) o una de benefici

"indirecte o encobert"? O totes alhora?


6) Per a quin motiu han de passar els turistes i

vianants únicament per la vorera que toca

més el sol i la calor, quan el que la majoria

busquen és l'ombra per la forta calor?

Què no posen lones al carrer comercial

perquè a les hores de fort sol i calor permeti

que els turistes el freqüentin més !?

Què no és important que els turistes es


dirigeixin, cap a la zona comercial del carrer

Santa Anna, per "voreres de

vianants", tranquils, còmodes i segurs???

Què això no pot influir més positivament a

l'hora de comprar???


7) Així doncs, per a quin motiu segueixen

aplicant el model matusser de "molt soroll

per no res" (cliqueu aquí) al carrer del Port, de

la Platja i Víctor Concas, tot i el risc de posar

en perill la seguretat i la qualitat de vida dels

vianants? (Cliqueu aquí, web denúncia

minusvàlida, entre d'altres).


◇♡◇♡◇♡◇♡◇

No sabeu la història d'un comandament que

aixecava unes pilones?

I la història d'una barca plena a vessar??

No sabeu quines mancances hi ha a l'Hotel de


caire estructural que no segueixen la

normativa??

No sabeu que quan uns veïns els molesten a

ells pel soroll aquells acaben al jutjat (tot això

uns coneguts ens ho han anat explicant)??

Quan si ho fan a uns altres apliquen la

"deixadesa municipal".

No sabeu en que es volen gastar els calés dels

contribuents aquest any???

No sabeu d'una activitat que s'ha realitzat

incompatible amb el seu càrrec???

... un altre dia.

Només per reflexionar llegiu

la següent informació pública


(clicar en els enllaços):

https://elpais.com/ccaa/2016/03/21/catalun

ya/1458581819_590813.html

www.lavanguardia.com/vida/20160321/405

99796843/confirman-la-sancion-al-

presidente-de-centros-de-inmersion-por-5-

infracciones.html

www.elmundo.es/cataluna/2016/04/11/570

b505dca4741635b8b45fb.html

www.junts.cat/la-situacio.del-president-delemd/

https://www.yumpu.com/es/document/view

/13811746/genis-dalmau-i-burgues-forteaestartit/2


https://sguirao.blogspot.com.es/2010/01/sal

vem-lestartit-ii-salvemos-estartit.html?m=1

https://www.elperiodico.com/es/entretodos/participacion/lestartit-quien-vistoquien-139184

https://tvcostabrava.xiptv.cat/municipi/torr

oella-de-montgri/l-informatiu-costabrava/capitol/torna-l-oci-nocturn-a-la-placadel-timo-de-l-estartit

https://www.elpuntavui.cat/article/-

/304689-hotels-fantasmes-davant-lesmedes.html

https://www.elpuntavui.cat/article/7-

vista/23-lectorescriu/218460-marxar-delestartit.html


https://torroella.cup.cat/noticia/el-gruppromotor-de-la-cup-torroella-demanaexplicacions-al-regidor-de-turisme-pel-cas-d

www.diaridegirona.cat/baixemporda/2016/09/29/lemd-lestartitaprova-escut-canviat/806685.html

https://www.elpuntavui.cat/territori/article/

10-administracions/911196-lemd-delestartit-apuja-parades-i-terrasses-en-elprimer-canvi-fiscal.html

https://www.diaridegirona.cat/baixemporda/2015/07/11/president-lemdlestartit-cobrara-1829/733955.html


humor


Compte el següent article!!!

No és de l'any de la picor.

És de finals de l'estiu passat!!!!!!!!!


Gràcies Guillermo!!! (en l'enllaç

anterior: https://www.elperiodico.com/es/en

tre-todos/participacion/lestartit-quienvisto-quien-139184)

Aquí hem agafat la conversa extreta

d'internet entre Josep Fortea i l'alcalde

actual de Torroella que van tenir a la ràdio.


Josep Fortea també publica la següent

informació ( es pot veure completa a l'enllaç

que abans hem donat, el

repetim: https://www.yumpu.com/es/docum

ent/view/13811746/genis-dalmau-iburgues-fortea-estartit/2

)


Del blog Salvem l'Estartit podeu llegir:


humor


Cliqueu aquí per anar a la web de protesta.


Us recomanem llegir les nostres pàgines

webs:

*Sobre les voreres dels vianants ocupades

il.legalment,

llicencies-permisos-estartit-torroella.emiweb.es

dejadez-municipal.emiweb.es

https://denuncia-estartit.webnode.cat/ocupacioil-legal

denuncia-estartit.webnode.cat/lleis


qualest.webnode.cat

creaib.blogspot.com.es/2008/09/carta-europea-dels-drets-dels-vianant.html

qualest.webnode.cat/deixalles

vianants.webnode.cat

mobilitat.webnode.cat

seguretat.webnode.cat

aceraspeatones.emiweb.es

pedestrians-sidewalks.emiweb.es

pietons-trottoirs-estartit.emiweb.es

nadal-estartit.webnode.cat

nadalestartit.emiweb.es

reis-estartit.webnode.cat

elsreisdelestartit.jimdo.com

estartit.emiweb.es

estartit.webnode.cat

torroellaestartit.wordpress.com

lestartit.webnode.cat

tots-som-vianants.webnode.cat


voreres-lliures.webnode.cat

beatles-weekend-estartit.emiweb.es

sant-joan-estartit-revetlla-verbena.emiweb.es

*Sobre els trets narcisistes i de sadisme, i les

relacions de superioritat i abús,

pirates-estartit.webnode.cat

denuncia-estartit.webnode.cat/saberuts-prepotents

denuncia-estartit.webnode.cat/despotisme

denuncia-estartit.webnode.cat/ennomde

assetjament-municipal-estartit-torroella.emiweb.es/paginas/poder-imalaltia.html

qualest.webnode.cat/civisme

www.salvadorcardus.cat/?p=5660

lesilleshotelestartit.emiweb.es

hotel-estartit.emiweb.es

democracia-defectuosa.emiweb.es

*Sobre el maltractament a turistes i

discapacitats,


denuncia-estartit.webnode.cat/denuncia-minusvalida

https://bar-cantonada-minusvalida-denuncia.emiweb.es/

estartit-turisme.webnode.cat

bar-estartit.emiweb.es

hotel-les-illes.webnode.cat

discapacitatsdenuncia.wordpress.com

discapacidaddenuncia.wordpress.com

*Sobre les idees errònies i el suposat control

del turisme,

denuncia-estartit.webnode.cat/fressaipocaendreca

https://molta-fressa-i-poca-endreca.emiweb.es/

denuncia-estartit.webnode.cat/musica-imposada

qualest.webnode.cat/pipica

denuncia-estartit.webnode.cat/bellpaisatge

*Sobre gent que practica l'abús amb

impunitat,


arcantonadaestartit.emiweb.es

bar-estartit.emiweb.es

barcantonadaestartit.simplesite.com

bar-cantonada-estartit-restaurant-05.webself.net

bars-lestartit.emiweb.es

hotel-les-illes.webnode.cat

illes-hotel-estartit.emiweb.es

hotel-illes-estartit.emiweb.es

hotel-illes-estartit-english.emiweb.es/

hotel-les-illes-estartit-francais.emiweb.es/

hotel-estartit.emiweb.es

hotel-les-illes-estartit.emiweb.es

booking-opiniones-hotel-les-illes-estartit.emiweb.es

tripadvisorhotellesillesestartitopiniones.emiweb.es

hotel-diving-les-illes-estartit.emiweb.es/paginas/hotel-diving-les-illes-lestartit-catala.html

diving-les-illes-estartit.emiweb.es/paginas/diving-les-illes-l-estartit.html

lesilleshotelestartit.emiweb.es

lesilleshotelestartit.wordpress.com


hotellesillesestartit.blogspot.com.es/?m=1

hotellesilles.blogspot.com.es/?m=1

hotel-estartit-english.emiweb.es

hotel-estartit-français.emiweb.es

hotel-les-illes.webnode.cat/francais

dalmau-dimissio.emiweb.es

genis-dalmau-burgues-estartit.jimdo.com

genis-dalmau-burgues-estartit.site123.me

pizzeria-paradis.webnode.cat

pizzeria-paradis.webnode.cat/english

pizzeria-paradis.webnode.cat/francais

pizzeria-paradis-estartit-opiniones.emiweb.es/

pizzeria-paradis-restaurant-estartit.emiweb.es/

pizzeria-paradis-estartit-restaurant-english.emiweb.es

pizzeria-eden-restaurant-estartit.emiweb.es/paginas/pizzeria-eden-estartitcatala.html

opiniones-pizzeria-eden-estartit-restaurante.emiweb.es/

hostal-santa-clara-estartit.emiweb.es


hostal-santa-clara-opiniones-tripadvisor-booking.emiweb.es/

hostal-santa-clara-estartit.emiweb.es/paginas/francais-hostal-santa-claraestartit-restaurant-hoteles.html

restaurante-santa-clara-hostal-estartit.emiweb.es

qualest.webnode.cat/obres

lest.emiweb.es

lest-estartit.emiweb.es

lestsomtots.webnode.cat

assetjament-municipal-estartit-torroella.emiweb.es

emd-estartit.emiweb.es/

llicencies-permisos-estartit-torroella.emiweb.es/

torroella-de-montgri-ajuntament-ayuntamiento.emiweb.es/

queixa-queixes-queja-quejas-torroella-estartit.emiweb.es

estartit-qualest-manifest-cat.emiweb.es

estartit-manifest-qualest.emiweb.es

sant-jordi-pregaria.webnode.cat

denuncia-estartit.webnode.cat/sant-jordi-pregaria/


La impunitat existent a

l'Estartit

fa que qualsevol conflicte

o abús duri més que no pas

"el ball dels cent mil

diumenges"(Cliqueu aquí).


Cliqueu aquí per anar a la web de protesta.


Contacte: denuncia-estartit@hotmail.com

SÍGUENOS EN FACEBOOK


TIEMPO

Els Griells

°C

26 Nubes dispersas

Mín: 26 °C | Máx: 26 °C | Viento: 15 kmh 50°


Newsletter

Crear una página web gratis con emiweb.es - Reporte de abuso

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!