19.09.2018 Views

LEST ESTARTIT L'ESTARTIT SOM TOTS

Partit polític de l'ESTARTIT TORROELLA DE MONTGRÍ ILLES MEDES COSTA BRAVA GIRONA

Partit polític de l'ESTARTIT TORROELLA DE MONTGRÍ ILLES MEDES COSTA BRAVA GIRONA

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>LEST</strong> - lest - l'Estartit Som Tots - l'Est - Estartit - EMD - partit polític<br />

Lest Estartit som tots partit politic l'Estartit Torroella<br />

L'Est<br />

L'Estartit Som Tots? Tots???<br />

Cliqueu aquí.<br />

Castellano


English<br />

Français<br />

Deutsch<br />

Nederlands<br />

Euskera<br />

Italiano<br />

Portuguesa<br />

Russian<br />

Chinese<br />

Arabic<br />

Hindi


Una autoritat i un Govern de promoció del<br />

soroll i l'incivisme. També del model turístic<br />

de "Molta fressa i poca endreça" (cliqueu<br />

aquí). Model caracteritzat per la


InSostenibilitat (amics de la "massificació"),<br />

manca d'EFICIÈNCIA (cliqueu aquí),<br />

inespecificitat i grolleria.<br />

Si L'Est (L'Estartit Som Tots) fan tot això que<br />

veiem i no respecten les voreres dels<br />

vianants o persones o les altres ordenances,


normatives i lleis (lleis que qualsevol amb<br />

sentit comú pot dir que són justes, i tant són<br />

de l'Estat com de la Generalitat i també de la<br />

CE) ... Què no faran amb els diners públics?<br />

Què faran amb els contractes amb diners pel<br />

mig? Què no és una forma de "beneficiar-se"<br />

(altres ho anomenarien a això "corrupció")<br />

arreglar-se les voreres del seu negoci i posarse<br />

senyalitzacions i pilones elevables i de<br />

tot? (en unes voreres menys transitades pels<br />

vianants que el carrer del Port i el carrer<br />

Víctor Concas).<br />

Veure foto inferior de la plaça "vallada" (o<br />

"fortificada") de l'Hotel les Illes a l'Estartit.


Mentre proclamen el seu lema: "L'Estartit<br />

Som Tots" (què fraternal, d'igualtat<br />

-commovedor!), quan n'hi ha "uns" amb<br />

privilegis i sense respecte a les Ordenances,<br />

les Lleis, el sentit comú... i els "altres" súbdits<br />

(clicar aquí).


Haurien de canviar l'eslògan<br />

per un altre de més realista:<br />

"Som Tots els que No Som".<br />

O un altre de més humorístic<br />

(però no menys realista ja que<br />

denota la manipulació de les lleis):<br />

"L'Est de l'Oest"<br />

Parlant de l'Oest, mireu la foto inferior, Bar<br />

Cantonada l'Estartit, Aquí una altra llicència<br />

sense seguir les lleis ni la seguretat. Importa<br />

més el negoci que no pas les persones i els<br />

turistes (veure text clicant aquí).


Renoi, la que han liat al denunciar això amb la<br />

foto superior,..<br />

ara treuen la xemeneia industrial de la<br />

fatxada que perjudica als turistes i<br />

ens l'encaixen a nosaltres... xemeneia<br />

industrial al cantó dels aires condicionats i


obertures.<br />

És un PERJUDICAR<br />

CONSTANT i<br />

CRÒNIC...<br />

(cliqueu aquí)<br />

AIXÒ SÍ, COBRANT!!!!<br />

DIMISSIONS JA!!!


Com potser que cobrin per donar permisos<br />

fora de la llei? (cliqueu aquí).


Què les autoritats ni potser saben gestionar<br />

la contractació de tècnics o responsables i el<br />

seu acomiadament?<br />

Dimissions JA!!!<br />

Que pleguin!! Que no concedeixin més<br />

permisos!!! Que no donin més<br />

autoritzacions!!!<br />

Que no facin res... de veritat, molt millor!!<br />

Que cobrin sí, però que NO facin res!!<br />

Que ens deixin "VIURE EN PAU" almenys!!


Tècnics o responsables??! Si us plau, que se'n<br />

vagin tot el dia a esmorzar millor! Què voleu<br />

intoxicar-nos!!??<br />

Un altre judici!!!...


Mentre s'amaguen en la "ufana i superba"<br />

retòrica del bla, bla, bla...


Aquesta gent sembla que facin actuacións<br />

sota la màxima : "Expropiar drets ...<br />

i Explotar obligacions".<br />

i compte!!! Quan veuen que la caguen (i<br />

s'acosten eleccions), aleshores et demanen el<br />

parer... de QUI SIGUI... mentre puguin<br />

asegurar-se VOTS!!!


Tambė podrien estar incubant "alguna" de<br />

les seves.<br />

La saben llarga... bla, bla, bla...<br />

L'acabarem pagant però entre tots si és així.


Aquí ho tenim clar, ja han tingut anys per ferho<br />

rebé... ara toca..<br />

QUE PLEGUIN!!<br />

DIMISSIONS JA!!


Estartidencs independentistes...<br />

no us deixeu


ENTABANAR!!!<br />

(no siguem més masoquistes, i diguem d'una<br />

vegada PROU).<br />

Tot el seu model de base està equivocat, és<br />

insostenible, ineficaç, ineficient i portarà<br />

pèrdues a la llarga... "molta fressa i poca<br />

endreça".<br />

No prioritzen les persones ni la qualitat.<br />

No saben el que és la "Qualitat de Vida" (i si<br />

ho saben fins ara no n'han parlat gens o poc o<br />

ni han demostrat la seva aplicació, ans al<br />

contrari, veure aquí la web denuncia estartit).<br />

La gestió mateixa del personal que treballa a<br />

l'Ajuntament caldria revisar-la, els contractes<br />

vitalicis haurien de deixar pas a un sistema de<br />

economia de fitxes, recursos humans,<br />

analitzar l'organització (entitat total) com a


sistema, etc...<br />

Coherència? Futur? El seu? Gent? Quina? La<br />

seva?<br />

Pregunten? Com volem el poble? Com si<br />

fessin cas de ningú que no siguin ells<br />

mateixos.<br />

Ells: Els responsables últims de l'ocupació<br />

il·legal de les voreres dels vianants dels<br />

carrers nous.


Cal preguntar-se quin contingut, significat o<br />

quines atribucions tenen per ells els<br />

conceptes i les paraules que utilitzen


(persones, gent, medi ambient i urbanisme,<br />

promoció econòmica, turisme...).<br />

Quina CONGRUÈNCIA mostren entre les<br />

"seves" PARAULES i els "seus" FETS.


Arribats a aquest punt ...<br />

i observant les fotos de la imatge superior....<br />

ENS PREGUNTEM:<br />

1) Ja que l'autoritat té un negoci turístic i el


poble viu majoritàriament del turisme ...<br />

Té alguna relació d'interès o benefici amb<br />

alguns transportistes per donar-los les<br />

voreres dels vianants als camioners?<br />

Cap tracte de favor o a canvi de ... o de<br />

rebaixa de productes per al seu negoci?


2) Hi ha algun interès en NO deixar que el<br />

carrer del Port s'estableixin comerços,<br />

botigues o serveis en el futur?<br />

3) Utilitza de forma encoberta, aquesta<br />

mateixa autoritat, l'ocupació de les voreres<br />

per complicar els negocis d'altres que puguin<br />

fer la competència al seu? Sospitem en aquest<br />

sentit d'una antiga ubicació il·legal (sobre la<br />

vorera dels vianants) dels contenidors<br />

d'escombraries i ara reconvertida en il.legal<br />

càrrega i descàrrega prop de l'Hotel Coral<br />

(que igual que nosaltres, ens van expressar el


seu disgust per molestar de dia als banyistes<br />

de la piscina i de nit als turistes que dormen,<br />

ja que al costat segueix augmentant<br />

l'ocupació de les voreres per contenidors<br />

d'escombraries).


4) ¿Pot aquest "modus operandi" ser el que<br />

regeix la conducta de l'autoritat (anar a favor<br />

del seu negoci) que arriba en ocasions a la<br />

il·legalitat per tal d'ocupar les voreres dels<br />

vianants?<br />

Pot així, tenir tracte de favor per a uns i setge<br />

i desconsideració per altres?


5) Després ... quina motivació es podria<br />

amagar sota seguir en el poder polític (en<br />

diferents càrrecs al llarg d'aquest temps -30<br />

anys aprox.- fins a culminar en el càrrec<br />

actual) ... una motivació de "desig de<br />

notorietat" (de manar) o una de benefici<br />

"indirecte o encobert"? O totes alhora?


6) Per a quin motiu han de passar els turistes i<br />

vianants únicament per la vorera que toca<br />

més el sol i la calor, quan el que la majoria<br />

busquen és l'ombra per la forta calor?<br />

Què no posen lones al carrer comercial<br />

perquè a les hores de fort sol i calor permeti<br />

que els turistes el freqüentin més !?<br />

Què no és important que els turistes es


dirigeixin, cap a la zona comercial del carrer<br />

Santa Anna, per "voreres de<br />

vianants", tranquils, còmodes i segurs???<br />

Què això no pot influir més positivament a<br />

l'hora de comprar???


7) Així doncs, per a quin motiu segueixen<br />

aplicant el model matusser de "molt soroll<br />

per no res" (cliqueu aquí) al carrer del Port, de<br />

la Platja i Víctor Concas, tot i el risc de posar<br />

en perill la seguretat i la qualitat de vida dels<br />

vianants? (Cliqueu aquí, web denúncia<br />

minusvàlida, entre d'altres).


◇♡◇♡◇♡◇♡◇<br />

No sabeu la història d'un comandament que<br />

aixecava unes pilones?<br />

I la història d'una barca plena a vessar??<br />

No sabeu quines mancances hi ha a l'Hotel de


caire estructural que no segueixen la<br />

normativa??<br />

No sabeu que quan uns veïns els molesten a<br />

ells pel soroll aquells acaben al jutjat (tot això<br />

uns coneguts ens ho han anat explicant)??<br />

Quan si ho fan a uns altres apliquen la<br />

"deixadesa municipal".<br />

No sabeu en que es volen gastar els calés dels<br />

contribuents aquest any???<br />

No sabeu d'una activitat que s'ha realitzat<br />

incompatible amb el seu càrrec???<br />

... un altre dia.<br />

Només per reflexionar llegiu<br />

la següent informació pública


(clicar en els enllaços):<br />

https://elpais.com/ccaa/2016/03/21/catalun<br />

ya/1458581819_590813.html<br />

www.lavanguardia.com/vida/20160321/405<br />

99796843/confirman-la-sancion-al-<br />

presidente-de-centros-de-inmersion-por-5-<br />

infracciones.html<br />

www.elmundo.es/cataluna/2016/04/11/570<br />

b505dca4741635b8b45fb.html<br />

www.junts.cat/la-situacio.del-president-delemd/<br />

https://www.yumpu.com/es/document/view<br />

/13811746/genis-dalmau-i-burgues-forteaestartit/2


https://sguirao.blogspot.com.es/2010/01/sal<br />

vem-lestartit-ii-salvemos-estartit.html?m=1<br />

https://www.elperiodico.com/es/entretodos/participacion/lestartit-quien-vistoquien-139184<br />

https://tvcostabrava.xiptv.cat/municipi/torr<br />

oella-de-montgri/l-informatiu-costabrava/capitol/torna-l-oci-nocturn-a-la-placadel-timo-de-l-estartit<br />

https://www.elpuntavui.cat/article/-<br />

/304689-hotels-fantasmes-davant-lesmedes.html<br />

https://www.elpuntavui.cat/article/7-<br />

vista/23-lectorescriu/218460-marxar-delestartit.html


https://torroella.cup.cat/noticia/el-gruppromotor-de-la-cup-torroella-demanaexplicacions-al-regidor-de-turisme-pel-cas-d<br />

www.diaridegirona.cat/baixemporda/2016/09/29/lemd-lestartitaprova-escut-canviat/806685.html<br />

https://www.elpuntavui.cat/territori/article/<br />

10-administracions/911196-lemd-delestartit-apuja-parades-i-terrasses-en-elprimer-canvi-fiscal.html<br />

https://www.diaridegirona.cat/baixemporda/2015/07/11/president-lemdlestartit-cobrara-1829/733955.html


humor


Compte el següent article!!!<br />

No és de l'any de la picor.<br />

És de finals de l'estiu passat!!!!!!!!!


Gràcies Guillermo!!! (en l'enllaç<br />

anterior: https://www.elperiodico.com/es/en<br />

tre-todos/participacion/lestartit-quienvisto-quien-139184)<br />

Aquí hem agafat la conversa extreta<br />

d'internet entre Josep Fortea i l'alcalde<br />

actual de Torroella que van tenir a la ràdio.


Josep Fortea també publica la següent<br />

informació ( es pot veure completa a l'enllaç<br />

que abans hem donat, el<br />

repetim: https://www.yumpu.com/es/docum<br />

ent/view/13811746/genis-dalmau-iburgues-fortea-estartit/2<br />

)


Del blog Salvem l'Estartit podeu llegir:


humor


Cliqueu aquí per anar a la web de protesta.


Us recomanem llegir les nostres pàgines<br />

webs:<br />

*Sobre les voreres dels vianants ocupades<br />

il.legalment,<br />

llicencies-permisos-estartit-torroella.emiweb.es<br />

dejadez-municipal.emiweb.es<br />

https://denuncia-estartit.webnode.cat/ocupacioil-legal<br />

denuncia-estartit.webnode.cat/lleis


qualest.webnode.cat<br />

creaib.blogspot.com.es/2008/09/carta-europea-dels-drets-dels-vianant.html<br />

qualest.webnode.cat/deixalles<br />

vianants.webnode.cat<br />

mobilitat.webnode.cat<br />

seguretat.webnode.cat<br />

aceraspeatones.emiweb.es<br />

pedestrians-sidewalks.emiweb.es<br />

pietons-trottoirs-estartit.emiweb.es<br />

nadal-estartit.webnode.cat<br />

nadalestartit.emiweb.es<br />

reis-estartit.webnode.cat<br />

elsreisdelestartit.jimdo.com<br />

estartit.emiweb.es<br />

estartit.webnode.cat<br />

torroellaestartit.wordpress.com<br />

lestartit.webnode.cat<br />

tots-som-vianants.webnode.cat


voreres-lliures.webnode.cat<br />

beatles-weekend-estartit.emiweb.es<br />

sant-joan-estartit-revetlla-verbena.emiweb.es<br />

*Sobre els trets narcisistes i de sadisme, i les<br />

relacions de superioritat i abús,<br />

pirates-estartit.webnode.cat<br />

denuncia-estartit.webnode.cat/saberuts-prepotents<br />

denuncia-estartit.webnode.cat/despotisme<br />

denuncia-estartit.webnode.cat/ennomde<br />

assetjament-municipal-estartit-torroella.emiweb.es/paginas/poder-imalaltia.html<br />

qualest.webnode.cat/civisme<br />

www.salvadorcardus.cat/?p=5660<br />

lesilleshotelestartit.emiweb.es<br />

hotel-estartit.emiweb.es<br />

democracia-defectuosa.emiweb.es<br />

*Sobre el maltractament a turistes i<br />

discapacitats,


denuncia-estartit.webnode.cat/denuncia-minusvalida<br />

https://bar-cantonada-minusvalida-denuncia.emiweb.es/<br />

estartit-turisme.webnode.cat<br />

bar-estartit.emiweb.es<br />

hotel-les-illes.webnode.cat<br />

discapacitatsdenuncia.wordpress.com<br />

discapacidaddenuncia.wordpress.com<br />

*Sobre les idees errònies i el suposat control<br />

del turisme,<br />

denuncia-estartit.webnode.cat/fressaipocaendreca<br />

https://molta-fressa-i-poca-endreca.emiweb.es/<br />

denuncia-estartit.webnode.cat/musica-imposada<br />

qualest.webnode.cat/pipica<br />

denuncia-estartit.webnode.cat/bellpaisatge<br />

*Sobre gent que practica l'abús amb<br />

impunitat,


arcantonadaestartit.emiweb.es<br />

bar-estartit.emiweb.es<br />

barcantonadaestartit.simplesite.com<br />

bar-cantonada-estartit-restaurant-05.webself.net<br />

bars-lestartit.emiweb.es<br />

hotel-les-illes.webnode.cat<br />

illes-hotel-estartit.emiweb.es<br />

hotel-illes-estartit.emiweb.es<br />

hotel-illes-estartit-english.emiweb.es/<br />

hotel-les-illes-estartit-francais.emiweb.es/<br />

hotel-estartit.emiweb.es<br />

hotel-les-illes-estartit.emiweb.es<br />

booking-opiniones-hotel-les-illes-estartit.emiweb.es<br />

tripadvisorhotellesillesestartitopiniones.emiweb.es<br />

hotel-diving-les-illes-estartit.emiweb.es/paginas/hotel-diving-les-illes-lestartit-catala.html<br />

diving-les-illes-estartit.emiweb.es/paginas/diving-les-illes-l-estartit.html<br />

lesilleshotelestartit.emiweb.es<br />

lesilleshotelestartit.wordpress.com


hotellesillesestartit.blogspot.com.es/?m=1<br />

hotellesilles.blogspot.com.es/?m=1<br />

hotel-estartit-english.emiweb.es<br />

hotel-estartit-français.emiweb.es<br />

hotel-les-illes.webnode.cat/francais<br />

dalmau-dimissio.emiweb.es<br />

genis-dalmau-burgues-estartit.jimdo.com<br />

genis-dalmau-burgues-estartit.site123.me<br />

pizzeria-paradis.webnode.cat<br />

pizzeria-paradis.webnode.cat/english<br />

pizzeria-paradis.webnode.cat/francais<br />

pizzeria-paradis-estartit-opiniones.emiweb.es/<br />

pizzeria-paradis-restaurant-estartit.emiweb.es/<br />

pizzeria-paradis-estartit-restaurant-english.emiweb.es<br />

pizzeria-eden-restaurant-estartit.emiweb.es/paginas/pizzeria-eden-estartitcatala.html<br />

opiniones-pizzeria-eden-estartit-restaurante.emiweb.es/<br />

hostal-santa-clara-estartit.emiweb.es


hostal-santa-clara-opiniones-tripadvisor-booking.emiweb.es/<br />

hostal-santa-clara-estartit.emiweb.es/paginas/francais-hostal-santa-claraestartit-restaurant-hoteles.html<br />

restaurante-santa-clara-hostal-estartit.emiweb.es<br />

qualest.webnode.cat/obres<br />

lest.emiweb.es<br />

lest-estartit.emiweb.es<br />

lestsomtots.webnode.cat<br />

assetjament-municipal-estartit-torroella.emiweb.es<br />

emd-estartit.emiweb.es/<br />

llicencies-permisos-estartit-torroella.emiweb.es/<br />

torroella-de-montgri-ajuntament-ayuntamiento.emiweb.es/<br />

queixa-queixes-queja-quejas-torroella-estartit.emiweb.es<br />

estartit-qualest-manifest-cat.emiweb.es<br />

estartit-manifest-qualest.emiweb.es<br />

sant-jordi-pregaria.webnode.cat<br />

denuncia-estartit.webnode.cat/sant-jordi-pregaria/


La impunitat existent a<br />

l'Estartit<br />

fa que qualsevol conflicte<br />

o abús duri més que no pas<br />

"el ball dels cent mil<br />

diumenges"(Cliqueu aquí).


Cliqueu aquí per anar a la web de protesta.


Contacte: denuncia-estartit@hotmail.com<br />

SÍGUENOS EN FACEBOOK


TIEMPO<br />

Els Griells<br />

°C<br />

26 Nubes dispersas<br />

Mín: 26 °C | Máx: 26 °C | Viento: 15 kmh 50°<br />

<br />

Newsletter<br />

Crear una página web gratis con emiweb.es - Reporte de abuso

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!