Untitled - Movax

movax.com

Untitled - Movax

PAALUTUSTA ARENASTADENISSA,

RUOTSIN SOLNASSA

Arenastaden tulee olemaan Pohjoismaiden johtava paikka

tapahtumille, ostoksille, liiketoiminnalle ja elämyksille.

Se tulee olemaan kokonaan uusi kaupunginosa, jonne

tulevat muun muassa Ruotsin kansallisjalkapalloareena

ja Tukholman korkein hotelli.

Hotelli, Areena ja suurin osa infrastruktuurista tulevat

valmistumaan vuoden 2012 aikana. Yksi Ruotsin

suurimmista rakennusalan yrityksistä, Peab, osallistuu

Arenastaden-projektin suunnitteluun ja toteuttamiseen.

90 metriä korkean hotellin ja muiden Arenastadenin alueelle

tulevien rakennusten perustustöiden ajaksi pohja

lujitettiin käyttäen suihkuinjektiolla tuettuja teräspontteja.

Peab vibrasi 6 ja 8 metriä pitkät Larssen-profiili paalut

maahan Movax SP-60F pontiniskijällä, joka oli asennettu

28 tonnin kaivinkoneeseen. Nämä paalut oli varustettu

koko paalun pituudelle hitsatuilla putkilla. Paalutustöiden

jälkeen putket täytettiin betonimassalla käyttäen

erityisesti tällaiseen työhön suunniteltua konetta.

Peab kuljettaja kehuu Movaxin tehokkuutta ja tarkkaa

käsittelykykyä; Käytettäessä Auto C automaattiohjausjärjestelmää

Movax voi nostaa paalun maasta, sijoittaa

sen ponttilukkoon ja lopuksi lyödä paalun maahan suorassa

kulmassa.

RAUTATIESILTA RAKENNETTIIN PUO-

LASSA LÄHELLE PRABUTYN KAUPUNKIA

Tien numero 521 uuden layoutin mukaisesti Pohjois-

Puolaan, Prabutyn kaupungin lähelle rakennettiin silta,

joka kulkee junaradan ylitse.

Työt suoritti maanrakennusyritys INTOP, joka on erikoistunut

rautatiesiltojen rakennustöihin. INTOP käytti

töihin Movax paalutuslaitetta, koska sen avulla voitiin

pitää työntekijöiden määrä vähäisenä, tinkimättä paalutustöiden

tuottavuudesta. Automaattiohjausjärjestelmän

ansiosta kaivinkoneen kuljettaja voi tehdä kaikki työvaiheet

yksin ja asettaa sekä lyödä pontit pystysuoraan

kulmaan. INTOP piti tärkeänä lisäksi sitä, että kaivutyöt

pystyttiin tekemään samalla kaivinkoneella, kun

ponttiseinä oli saatu valmiiksi. Tämä onnistui Movaxin

pikakiinnitteisyyden ansiosta.

Työmaalla käytettiin 12 metriä pitkiä Larssen-profiili

pontteja. Paalutustyöt tehtiin 33 tonnin kaivinkoneeseen

asennetulla Movax SPH-80 pontiniskijällä Auto-C

automaattiohjausjärjestelmää apuna käyttäen.


RADON KAIVOJEN RAKENTAMINEN

TAMPEREELLA (etusivu)

Asuntojen korkeat radonpitoisuudet näyttäisivät kasvattavan

keuhkosyöpäriskiä. Radonpitoisuus nousee

korkeaksi, kun talvella jäätynyt maa estää radonin

vapaan nousemisen maaperästä, jolloin nousureitiksi

valikoituvat lämmitettyjen asuntojen perustukset.

Soraharjunkadulla Tampereella radonille tehtiin uusi

kulkureitti sijoittamalla rivitalon piha-alueelle alipaineistetut

kaivot. Näiden teräputkikaivojen halkaisijaksi

tuli 630 mm ja syvyyksiksi 3 ja 4 metriä. Kaivojen rakennustyöt

tehtiin Movax TAD-30 maaporalla ja Movax

SG-60 putkeniskijällä.

Kaivettavat maamassat haluttiin pitää mahdollisimman

pieninä piha-alueen suojelemiseksi. Koska maa oli kivinen

(100-200 mm), porattiin siihen ensin reikä Movax

maaporalla. Tämän jälkeen putki asetettiin reikään Movax

putkeniskijällä. Lopuksi putkien sisään asennettiin

kanavapuhaltimet alipaineen muodostamiseksi.

VIEMÄRILINJAN RAKENTAMINEN

SOCHI-ADLERIIN

Olympialaiset järjestetään Sochissa 2014. Niitä varten

rakennetaan uusi hotelli. Hotellin viemärilinjan tulee alittaa

tulva-/sadevesikanava. Jotta betonista valettu kanava

ei rikkoudu, kun putket viedään sen alitse, rakennettiin

kanavan molemmin puolin ponttiseinät.

Ponttiseinien rakentamiseen käytettiin Movax SP70F4

pontiniskijää, joka oli asennettu Hitachi ZX330-3 kaivinkoneeseen.

Lisäksi kaivinkoneeseen oli asennettu Auto

C automaattiohjausjärjestelmä. Käytetyt pontit olivat

12 metriä pitkiä, Venäläistä L5-profiilia ja S255 laatua.


WALDSCHLÖSSCHENIN SILLAN RAKEN-

NUSTYÖT DRESDENISSÄ

Kiistanalaisen Waldslösschenin sillan rakennustyöt alkoivat

Dresdenissä, Elben kylässä vuonna 2007. Töiden

on määrä valmistua vuoden 2012 loppuun mennessä.

Sillan ulkoasu suunniteltiin siten, että se sopii mahdollisimman

hyvin historiallisen kaupungin siluettiin

ja palatseihin Elben varrella. Rakennustöihin lukeutuu

sisään- ja ulostulokäyntien toteuttaminen useisiin sillan

tunneleihin ja ramppeihin, jotka kulkevat Elbe-joen poikki.

Ponteista tehtiin työpato sillan pilarien perustusten ympärille.

Kun pilarit oli saatu valmiiksi, purettiin työpadot.

Saksalainen, Bad Dübenissä sijaitseva, maanrakennusyritys

Autopartner otti vastuulleen 12 metriä pitkien tuplaponttien

purkutyöt. Työ tehtiin Movax SPH-80 pontiniskijällä, joka

oli asennettu 32 tonnin kaivinkoneeseen. Autopartnerin

mukaan yksi Movaxin suurimmista eduista oli se, että

sillä pystyttiin työskentelemään paikassa, jossa korkeus

oli rajoitettu. Lisäksi turvallisuutta parantaa se, että

kaivinkoneen kuljettaja pystyi työskentelemään yksin.

UUSI MODULAARINEN SP30-3

SP-30 mallia on uudistettu. SP30-3 on kokonaan uusi

tuote. Tuotanto alkoi vuonna 2011. Ensimmäinen SP 30-

3 toimitettiin Bakuun, Azerbaijaniin yhdessä Aquamec

Oy:n valmistaman Watermaster-ruoppauskaivinkoneen

kanssa lokakuussa 2011.

JOITAKIN UUSIA OMINAISUUKSIA OVAT:

- Helppo vaihdettavuus ponttien ja pyöreiden paalujen

välillä, koska leuat voidaan vaihtaa Sivu-otto leukojen

liitäntäpinnalle. Pyöreän paalun suurin mahdollinen halkaisija

on nyt 457 mm, mikä avaa uusia mahdollisuuksia

rautatietyömaiden osalta. Paaluun tuotettu vibravoima

on nyt suurempi kuin ennen, sillä paalua pidetään lähempänä

vibrakoteloa.

- Päätyoteleuan sylinteri on nyt vaihdettava, mikä mahdollistaa

päätyoteleuan erilaiset kokoonpanot.

- Helppo asennettavuus, sillä pääpaineraja voidaan

säätää 270-350 bar:iin. Voidaan asentaa 10-20 tonnin

kaivinkoneisiin, sillä vibravoima voidaan alentaa 200 kN

(SP20) tai kasvattaa 400 kN (SP-40).

- Venttiililohko on uudistettu ja siirretty pyörivän liikkeen

läpiviennin päälle. Venttiilit ovat nyt turvallisemmassa

paikassa ja letkujen määrää on vähennetty. Tämä mahdollisti

myös vahvemman kallistus- / pyöritysjärjestelmän

suunnittelun.

SP-30 uutuusmalli

Uusi versio korvaa nykyisen SP-30 mallin. Siitä huolimatta varaosia tullaan

toimittamaan kaikkiin SP-30 versioihin kuten ennenkin.

Unisto Oy/Movax

Productivity through innovation

Tölkkimäentie 10, FI-13130 Hämeenlinna, Finland

tel. +358-(0)3-628 070, fax +358-(0)3-616 1641

www.movax.com, email: marketing(a)movax.fi

Yhteystiedot:

Myynti ja markkinointi:

Matti Mustonen, Toimitusjohtaja, 0400 734 999

Mikko Lindeman, Tekninen johtaja, 0400 778 111

Mikko Vinkki, Myynti- ja huoltoinsinööri, 050 336 2477

Varaosat:

Jani Sipilä, 03 628 0716

ISO 9001

CERTIFIED

ORGANISATION

More magazines by this user
Similar magazines