03.01.2015 Views

url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CBUQFjAD&url=http://www.tampere.fi/tiedostot/50iihoyvD/arvokkaatlk

url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CBUQFjAD&url=http://www.tampere.fi/tiedostot/50iihoyvD/arvokkaatlk

url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CBUQFjAD&url=http://www.tampere.fi/tiedostot/50iihoyvD/arvokkaatlk

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Tampereen<br />

arvokkaat luontokohteet<br />

2003<br />

Kari Korte<br />

Lasse Kosonen<br />

YMPÄRISTÖVALVONNAN JULKAISUJA 4/2003


Tampereen<br />

arvokkaat luontokohteet<br />

Kari Korte<br />

Lasse Kosonen<br />

YMPÄRISTÖVALVONNAN JULKAISUJA 4/2003


Sisällysluettelo<br />

Aluksi.........................................................................................................................................................................7<br />

Harrastustoiminta ................................................................................................................................................... 8<br />

1. Luonnonsuojelulain nojalla suojellut kohteet ....................................................................... 9<br />

Luonnonsuojelulaista ............................................................................................................................................. 9<br />

Metsälaista .............................................................................................................................................................10<br />

1.1. Luonnonsuojelualueet ..................................................................................................................................11<br />

1.1.1. Ikuri-Kalkun Myllypuro ........................................................................................................................11<br />

1.1.2. Viikinsaari...............................................................................................................................................12<br />

1.1.3. Vaakkolammin ja Likokallion alue .....................................................................................................14<br />

1.1.4. Pyynikki ..................................................................................................................................................15<br />

1.1.5. Peltolammi-Pärrinkoski........................................................................................................................17<br />

1.1.6. Halimasjärvi ...........................................................................................................................................19<br />

1.1.7. Sorilanlammen katajaketo...................................................................................................................21<br />

1.1.8. Vattula ....................................................................................................................................................21<br />

1.1.9. Palvajärvi-Koirajärvi .............................................................................................................................22<br />

1.1.10. Järvenpää-Majaketo ............................................................................................................................23<br />

1.1.11. Paarlahden Isosaari ............................................................................................................................23<br />

1.1.12. Iso-Kuhmo ............................................................................................................................................23<br />

1.1.13. Valkeekivenlahden purolehto ...........................................................................................................26<br />

1.1.14 Tummaverkkoperhosniityt ..................................................................................................................26<br />

1.2. Luonnonmuistomerkit ..................................................................................................................................27<br />

1.2.1. Ylöjärvi, Siivikkala, Siivikkalantie .......................................................................................................27<br />

1.2.2. Lamminpää, Kuusikorvenpuisto .........................................................................................................27<br />

1.2.3. Rahola, Jättikatajankatu ......................................................................................................................27<br />

1.2.4. Rahola,Piikahaka ..................................................................................................................................28<br />

1.2.5. Rahola, Pyhäjärvi, Raholan uimaranta..............................................................................................28<br />

1.2.6. Tahmela, Lorisevanpuisto ....................................................................................................................28<br />

1.2.7. Viikinsaaren laivaranta ........................................................................................................................28<br />

1.2.8. Peltolammi, Herrainsuonkatu .............................................................................................................28<br />

1.2.9. Taatala, Perähaanpuisto ......................................................................................................................28<br />

1.2.10. Takahuhti, Kokkolankatu 8:n piha ...................................................................................................30<br />

1.2.11. Pappila., Pappilankadun itäpää, Tanhuankadun reuna ............................................................... 30<br />

1.2.12. Ristinarkku, Veijanmäenkatu 15.......................................................................................................30<br />

1.2.13. Hirviniemi, Alasenlahti (Myllyniemi)................................................................................................30<br />

1.2.14. Hirviniemi, Hirviniementieltä (Lampun jälkeen n. 300 m) pohjoiseen ...................................... 30<br />

1.2.15. Teisko, Kortejärvestä n. 1 km luoteeseen .......................................................................................30<br />

1.2.16. Teisko, Kämmenniemi, Viitapohjantietä noin 1,24 km .................................................................31<br />

1.2.17. Teisko, Kuorannantie, Kutterinlahdesta n. 1 km pohjoiseen ....................................................... 31<br />

1.2.18. Terälahti, Kapeentien ja Tikkamännyntien risteys ........................................................................31<br />

1.2.19. Teisko, Lauttametsä, Asuntila ............................................................................................................31<br />

2. Kaavassa v. 1998 luonnonsuojelualueiksi merkityt muut suojelualueet ................................ 34<br />

2.1. Ikurin Juhansuolta Myllypuroon laskeva eteläisin puro ..........................................................................34<br />

2.2. Vaakkolammin ja Likokallion alue .............................................................................................................34<br />

2.3. Peltolammi- Pärrinkoski ...............................................................................................................................34<br />

2.4. Lukonmäki, Vihiojan rotkon etelärinne Hervannan valtaväylän itäpuolella 32<br />

2.5. Pehkusuo ........................................................................................................................................................34<br />

2.6. Iidesjärvi .........................................................................................................................................................34<br />

2.7. Halimasjärvi ...................................................................................................................................................38<br />

3. Natura-alueet ...................................................................................................................... 39<br />

3.1. Ikuri-Kalkun Myllypuro .................................................................................................................................39<br />

3.2. Nuorajärvi .......................................................................................................................................................39<br />

3.3. Mustalaisvuori-Majaketo-Peräjoki-Peräjärven alue..................................................................................40<br />

3.4. Iso - Murron haat ...........................................................................................................................................41<br />

3.5. Niemi-Kapeen rantalaidun...........................................................................................................................40<br />

4.1. Kasvistoltaan arvokkaat alueet ......................................................................................... 45<br />

4.1.1. Tampereen kaupungin omistama Nokian hevoshaka .....................................................................45<br />

4.1.2. Ikuri, Leppioja .......................................................................................................................................46


4.1.3. Ikuri, Juhansuolta laskevan eteläisemmän puron varret .....................................................................46<br />

4.1.4. Ikuri-Kalkun Myllypuro..............................................................................................................................46<br />

4.1.5. Kalkunvuori .................................................................................................................................................46<br />

4.1.6. Villilänsaari .................................................................................................................................................47<br />

4.1.7. Teeri-Villilän haka ......................................................................................................................................47<br />

4.1.8. Pyhäjärven rantaosuus: Villilänniemi-Raholan puhdistamo ............................................................... 47<br />

4.1.9. Raholan Pyhäjärven ranta ........................................................................................................................47<br />

4.1.10. Tohlopinjärven eteläranta ns.Rasonhaka .............................................................................................47<br />

4.1.11. Vaakkolammin ja Likokallion alue .......................................................................................................48<br />

4.1.12. Pohtola, Lintulampi .................................................................................................................................48<br />

4.1.13. Lentävänniemen Niemen sahan vanha kaatopaikka ja sen ympäristö............................................ 49<br />

4.1.14. Epilänharju ................................................................................................................................................49<br />

4.1.15. Hyhky, Pättiniemenpuisto .......................................................................................................................52<br />

4.1.16. Viikinsaari..................................................................................................................................................52<br />

4.1.17. Tahmela, Tahmelan lähde ja Lorisevanpuisto .....................................................................................52<br />

4.1.18. Pispalan keto.............................................................................................................................................53<br />

4.1.19. Pyynikki......................................................................................................................................................53<br />

4.1.20. Onkiniemen rantavyöhyke ......................................................................................................................53<br />

4.1.21. Tammerkoski .............................................................................................................................................53<br />

4.1.22. Tampellan tehdasalue .............................................................................................................................53<br />

4.1.23. Viinikanoja ................................................................................................................................................56<br />

4.1.24. Järvensivun radan varret .........................................................................................................................57<br />

4.1.25. Viinikka, Pahalampi .................................................................................................................................57<br />

4.1.26. Rantaperkiö, ns. Härmälän puisto .........................................................................................................58<br />

4.1.27. Härmälä, Vähäjärvi ..................................................................................................................................58<br />

4.1.28. Peltolammin-Pärrinkosken luonnonsuojelualue.................................................................................58<br />

4.1.29. Sarankulma, Saukonoja ...........................................................................................................................58<br />

4.1.30. Multisillan Multipuron avolouhikko ......................................................................................................58<br />

4.1.31. Multisilta, Rajamäki .................................................................................................................................58<br />

4.1.32. Multisilta, Särkijärvi, Lahdenperän ja Kuljun moottoritien välinen alue ....................................... 58<br />

4.1.33. Särkijärvi, Leppänen ................................................................................................................................60<br />

4.1.34. Vuores, Rimminsuon-Koukkujärven alue .............................................................................................60<br />

4.1.35. Vuores, Vormiston Pilkkakuusenharju ja Virolaiset ............................................................................60<br />

4.1.36. Hervanta, Sonninottanlahden purolehto ja Mäyrämäki ....................................................................60<br />

4.1.37. Hervantajärvi, Riipinkorpi ......................................................................................................................61<br />

4.1.38. Hervantajärvi, Viitastenperä...................................................................................................................61<br />

4.1.39. Hallila, Särkijärven pohjoispuolinen metsäalue .................................................................................61<br />

4.1.40. Veisu, Pehkusuo........................................................................................................................................61<br />

4.1.41. Hervanta, Lukonojanmäen luoteispuolen lehtorinne ........................................................................61<br />

4.1.42. Hervanta, Lukonojanmäen koillispuolen puronvarsirinnelehto, “Pitkäahde” ................................ 61<br />

4.1.43. Lukonmäki, Vihiojan rotkon etelärinne Hervannan valtaväylän itäpuolella .................................. 61<br />

4.1.44. Messukylä, Aakkulanharju ......................................................................................................................63<br />

4.1.45. Haihara, Kaukajärven lounaisranta ......................................................................................................63<br />

4.1.46. Kaukajärvi, Levonmäki ............................................................................................................................63<br />

4.1.47. Kaukajärvi, Kaukaniemi ..........................................................................................................................63<br />

4.1.48. Kaukajärvi .................................................................................................................................................64<br />

4.1.49. Pappila, Sikosuo .......................................................................................................................................64<br />

4.1.50. Linnainmaa, haavikkolehto ....................................................................................................................65<br />

4.1.51. Kauppi, Tuomikallion eteläosa ..............................................................................................................65<br />

4.1.52. Niihama, Soukonvuoren lehto ...............................................................................................................65<br />

4.1.53. Niihama, Lahnakallion-Huhtainniemen lehto- ja ketoalue ..............................................................68<br />

4.1.54. Niihama, Kuokkamaa ..............................................................................................................................68<br />

4.1.55. Atala, Orimuskadun ja Atanväylän risteyksessä...................................................................................68<br />

4.1.56. Kumpula, Halimasjärvi ............................................................................................................................68<br />

4.1.57. Kumpula, Olkahistenlahden perukan kalliojyrkännelehto................................................................ 68<br />

4.1.58. Kumpula, Aitovuoren eteläpuolen louhikkorotko ...............................................................................70<br />

4.1.59. Aitolahti, Juoponlahden eteläinen niemeke ........................................................................................70<br />

4.1.60. Aitolahti , Laalahden laitumet ...............................................................................................................70<br />

4.1.61. Aitolahti, kirkon ja järven välinen puronnotko ...................................................................................70<br />

4.1.62. Aitolahti, Hirviniemi, Keso ......................................................................................................................70<br />

4.1.63. Aitolahti, Kivitokeenlahti ........................................................................................................................70<br />

4.1.64. Aitolahti, Sorilanlammi-Utukanlammi..................................................................................................72<br />

4.1.65. Aitolahti, Sorila, Myllypuron varsi Viitapohjan-Palon tienristeyksestä 250 m Paloon................... 72<br />

4.1.66. Aitolahti, Iso-Lumoja ...............................................................................................................................72<br />

4.1.67. Aitolahti, Aitoniemi, puronvarsi Keskisen talon länsipuolella ..........................................................72


4.1.68. Aitolahti, Vääräjärvi, Korvenvuori..... ........................................................................................... ....72<br />

4.1.69. Tarastenjärven kaatopaikan Tiikonojan keto ................................................................................. 72<br />

4.1.70. Teisko, Pitkäjärvi, Pitkäjärvenojan suu............................................................................................ 72<br />

4.1.71. Teisko, Kolunkylä, Säynävänlahti ...................................................................................................... 73<br />

4.1.72. Teisko, Kaulamoinen .......................................................................................................................... 73<br />

4.1.73. Teisko, Nuorajärvi ............................................................................................................................... 73<br />

4.1.74. Teisko, Kukonjärven länsiranta ......................................................................................................... 73<br />

4.1.75. Teisko, Kolunkylä, Hulkkionvuoren-Lautakatomäen väliset lehtoalueet.................................... 73<br />

4.1.76. Teisko, Pulesjärvi, Pirunnotko ........................................................................................................... 73<br />

4.1.77. Teisko, Palvajärvi-Koirajärvi .............................................................................................................. 73<br />

4.1.78. Teisko, Vaavunsuo ............................................................................................................................... 73<br />

4.1.79. Teisko, Viitapohja, Ison - Murron haat............................................................................................. 73<br />

4.1.80. Teisko, Peräjoki, eteläpuolen valuvesiletto ja keto Viitalan talon itäpuolella........................... 73<br />

4.1.81. Teisko, Mustalaisvuoren-Majakedon, Peräjoen-Peräjärven tienoot ............................................ 73<br />

4.1.82. Teisko, Viitapohja, Piittalanmäki-Posti, entisen seuraintalon paikka ......................................... 73<br />

4.1.83. Teisko, Viitapohjan Männistön kallioketo ....................................................................................... 73<br />

4.1.84. Teisko, Hankajärvi, järven länsipään lounaisranta ........................................................................ 74<br />

4.1.85. Teisko, Ahvenlammen laskuoja ......................................................................................................... 74<br />

4.1.86. Teisko, Hankajärven länsipuolinen mäki ja Myllykorpi ................................................................ 74<br />

4.1.87. Teisko, Savonkylä, Iso-Viljamoinen, Myllyojan varret .................................................................... 74<br />

4.1.88. Teisko, Sikolammesta Paarlahteen laskevan puron varsi.............................................................. 74<br />

4.1.89. Teisko, Kulkkilan Hirvijärvi ja Pikkuhaka ........................................................................................ 75<br />

4.1.90. Teisko, Kulkkilan Isosaari ................................................................................................................... 75<br />

4.1.91. Teisko, Paarlahden Isosaari ............................................................................................................... 75<br />

4.1.92. Teisko, Kuusniemen talon lähiympäristö ........................................................................................ 75<br />

4.1.93. Teisko, Kuusniemi, Kaitaveteen laskevat rantarinteet................................................................... 75<br />

4.1.94. Teisko, Paavola, Liiri ........................................................................................................................... 75<br />

4.1.95. Teisko, Paavola, Uskalin länsipuoleiset korpi ja lehtokorpi ......................................................... 75<br />

4.1.96. Pikku-Ripojärven länsipään mesotro<strong>fi</strong>nen suo............................................................................... 76<br />

4.1.97. Teisko, Taulakylä, Lammasniemi ...................................................................................................... 76<br />

4.1.98.Teisko,Taulakylä,Haikan talon rantametsälaidun ........................................................................... 76<br />

4.1.99. Pahalammen-Mustalahden-Neinvuoren (Neevuoren) alue .......................................................... 76<br />

4.1.100. Teisko, Kirkkojärvi, Haavisto ........................................................................................................... 76<br />

4.1.101. Teisko, Toijakylä, Teerimäki............................................................................................................. 77<br />

4.1.102. Teisko, Koljonniemi .......................................................................................................................... 77<br />

4.1.103. Teisko, Teiskola, Isomoisio............................................................................................................... 77<br />

4.1.104. Teisko, Teiskola, Hämäräkolu .......................................................................................................... 77<br />

4.1.105. Teisko, Asuntila, Purnulampi .......................................................................................................... 77<br />

4.1.106. Teisko, Asuntila, Eskonlammi .......................................................................................................... 77<br />

4.1.107. Teisko, Asuntila, Asuntilanjoki-Lauttajärvi .................................................................................... 77<br />

4.1.108. Teisko, Asuntila, Sahronoja.............................................................................................................. 77<br />

4.1.109. Teisko, Niemenkylä, Rökäsoja ......................................................................................................... 77<br />

4.1.110. Teisko, Terälahti, Rökäslammi-Myllylammi .................................................................................. 75<br />

4.1.111. Teisko, Terälahti, Ympyriäinen........................................................................................................ 75<br />

4.1.112. Teisko, Terälahti, Petääjärvi ............................................................................................................ 75<br />

4.1.113. Teisko, Terälahti, Ruutanalammi .................................................................................................... 75<br />

4.1.114. Teisko, Terälahti-Kapee, Iso-Kuhmo ............................................................................................... 75<br />

4.1.115. Teisko, Löytänänjärvi, Koivuvuoren lehtoalue.............................................................................. 75<br />

4.1.116. Teisko, Ukaanjärvi, järven ja Koivupohjan talon pohjoispuolen puronvarsi- ja rinnelehto . 75<br />

4.1.117. Teisko, Kapee, Niemi- ja Ala-Kapeen niityt ................................................................................... 75<br />

4.1.118. Teisko, Jylhänperän Koivula ............................................................................................................ 75<br />

4.1.119. Teisko, Kaanaa, Tuohikotanen-lammi ........................................................................................... 82<br />

4.1.120. Teisko, Velaatta, Ala-Pirttijärven eteläkärjen suoreunus ............................................................ 82<br />

4.2. Arvokkaat lintualueet ........................................................................................................................................... 82<br />

4.2.1. Lintujärvet .............................................................................................................................................. 82<br />

4.2.1.1. Iidesjärvi.............................................................................................................................................. 82<br />

4.2.1.2. Nuorajärvi ........................................................................................................................................... 82<br />

4.2.1.3. Nuutilanlahti ...................................................................................................................................... 82<br />

4.2.2. Lintulehdot............................................................................................................................................. 83<br />

4.2.3. Näsijärven lintuluodot ......................................................................................................................... 83<br />

4.3. Arvokkaat hyönteisalueet ..................................................................................................................................... 84<br />

4.3.1. Mustavuori ............................................................................................................................................. 84<br />

4.3.2. Pitkäniemen hevoshaan alue-Villilänsaari........................................................................................ 85<br />

4.3.3. Lamminpään laskettelurinne .............................................................................................................. 85


4.3.4. Tahmelan lähde..................................................................................................................................... 85<br />

4.3.5. Peltolammi ja Pärrinkoski ................................................................................................................... 85<br />

4.3.6. Särkijärven kaakkoisranta.................................................................................................................... 85<br />

4.3.7. Pehkusuo ................................................................................................................................................ 85<br />

4.3.8. Suolijärven eteläpuoli .......................................................................................................................... 85<br />

4.3.9. Koukkujärvi ............................................................................................................................................ 85<br />

4.3.10. Hupakankorpi ..................................................................................................................................... 86<br />

4.3.11. Hervanta, Hervantajärven pohjoispuoleinen kuusimetsä ............................................................ 86<br />

4.3.12. Vormiston Myllypuro .......................................................................................................................... 86<br />

4.3.13. Hervanta, Lukonmäki ......................................................................................................................... 88<br />

4.3.14. Vihiojan varren puronvarsilehto Turtolassa.................................................................................... 88<br />

4.3.15. Kaukajärvi ja Kaukaniemen kartanopuisto .................................................................................... 88<br />

4.3.16. Iidesjärvi ............................................................................................................................................... 88<br />

4.3.17. Järvensivun alue .................................................................................................................................. 88<br />

4.3.18. Viinikanoja ........................................................................................................................................... 89<br />

4.3.19. Kauppi .................................................................................................................................................. 89<br />

4.3.20. Alasjärven pohjoispuoli ..................................................................................................................... 89<br />

4.3.21. Messukylän Aakkulanharju ................................................................................................................ 89<br />

4.3.22. Hankkion kedot ................................................................................................................................... 89<br />

4.3.23. Sikosuo.................................................................................................................................................. 89<br />

4.3.24. Petäjässuo ............................................................................................................................................ 89<br />

4.3.25. Halimasjärven luonnonsuojelualue ................................................................................................. 90<br />

4.3.26. Pihkalan niityt ..................................................................................................................................... 90<br />

4.3.27. Palon Myllyjoki .................................................................................................................................... 90<br />

4.3.28. Sorilan-Peurantajärven alue ja Sorilan laitumet............................................................................ 90<br />

4.3.29. Aitolahden Teerineva.......................................................................................................................... 90<br />

4.3.30. Teisko, Viitapohja, Peräjoki ............................................................................................................... 90<br />

4.3.31. Teisko, Viitapohja-Vattula, Sisaruspohja ......................................................................................... 90<br />

4.3.32. Teisko, Asuntilanjoki ........................................................................................................................... 90<br />

4.3.33. Teisko, Kaanaan lentokentän laitamat ............................................................................................ 90<br />

4.3.34. Teisko, Jakamaneva ............................................................................................................................ 91<br />

4.4. Arvokkaat järvet, lammet, lähteet ja purot ....................................................................................................... 91<br />

4.4.1. Ikurin Myllypuron lähde ...................................................................................................................... 91<br />

4.4.2. Kaupin lähde ......................................................................................................................................... 91<br />

4.4.3. Aitolahden Hirvenniemen lähde......................................................................................................... 91<br />

4.4.4. Pitkäjärvenoja........................................................................................................................................ 91<br />

4.4.5. Iso ja Pieni Koiralammi ........................................................................................................................ 91<br />

4.4.6. Kaukaloinen ........................................................................................................................................... 91<br />

4.4.7. Rukolammi ............................................................................................................................................. 94<br />

4.4.8. Palvajärvi ja Koirajärvi ......................................................................................................................... 94<br />

4.4.9. Pikku Ripojärvi ...................................................................................................................................... 94<br />

4.4.10. Aittolammi ........................................................................................................................................... 94<br />

4.4.11. Koiranoja .............................................................................................................................................. 94<br />

4.4.12. Sydänmaanlammi ............................................................................................................................... 94<br />

4.4.13. Rökäsoja ............................................................................................................................................... 95<br />

4.4.14. Keskinen Pirttijärvi ............................................................................................................................. 95<br />

4.5. Arvokkaat perinnebiotoopit ................................................................................................................................. 95<br />

5. Tampereen uhanalaiset eliöt ...................................................................................................... 96<br />

5.1. Putkilokasvit ........................................................................................................................................................... 96<br />

5.2. Jäkälät ................................................................................................................................................................... 100<br />

5.3. Sammalet .............................................................................................................................................................. 101<br />

5.4. Sienet ..................................................................................................................................................................... 101<br />

5.5. Tampereen linnustosta ....................................................................................................................................... 103<br />

5.6. Nisäkkäät .............................................................................................................................................................. 112<br />

5.7. Hyönteiset ............................................................................................................................................................. 112<br />

Liitteet ......................................................................................................................................... 117


Tiivistelmä<br />

Tampereen arvokkaat luontokohteet 2003<br />

Raportissa esitellään Tampereella sijaitsevat luontokohteet:<br />

luonnonsuojelualueet, luonnonmuistomerkit,<br />

Natura-alueet, kasvistollisesti arvokkaat kohteet,<br />

lintukohteet ja hyönteistöltään arvokkaat kohteet.<br />

Lisäksi on käsitelty Tampereella esiintyviä uhanalaisia<br />

lajeja.<br />

Luonnonsuojelualueita on yhteensä 229 hehtaaria,<br />

joista 13 kappaletta on luonnonsuojelulailla rauhoitettuja<br />

ja 11 pientä tummaverkkoperhosniittyä ympäristökeskuksen<br />

rajauspäätöksellä. Suurin luonnonsuojelualue<br />

on Vattula, joka laajennuksen jälkeen on 61<br />

hehtaaria. Useimmat luonnonsuojelualueet ovat lehtokohteita<br />

ja vanhan metsän kohteita, mutta mukana on<br />

myös harjukohde, Pyynikki sekä yksittäisiä kasvinsuojelualueita.<br />

Lisäksi mukana on kaavassa luonnonsuojelualueiksi<br />

merkittyjä alueita. Luonnonmuistomerkkejä<br />

on kaikkiaan 19, joista 17 on isoja puita ja<br />

kaksi geologista kohdetta.<br />

Natura-alueita on yhteensä viisi. Kasvikohteita on<br />

yhteensä 120, jotka on jaettu erittäin arvokkaisiin<br />

kohteisiin, arvokkaisiin ja säästämisen arvoisiin kohteisiin.<br />

Putkilokasvit tunnetaan yleensä hyvin, mutta<br />

sammalet, jäkälät ja sienet puutteellisesti.<br />

Linnustollisesti arvokkaista kohteista on esitelty lintulehdot,<br />

lintujärvet ja Näsijärven lintuluodot. Hyönteistöltään<br />

arvokkaita kohteita on 33, joista erityisesti<br />

mainittakoon tummaverkkoperhosniityt ja tieteelle<br />

uutena löydetty vesiperhonen Oxyethira <strong>tampere</strong>nsis.<br />

Lisäksi on esitetty karttana ja Pirkanmaan<br />

ympäristökeskuksen inventoimat arvokkaat perinnebiotoopit<br />

sekä arvokkaat järvet, lammet, lähteet ja<br />

purot.<br />

Lopuksi on esitelty Tampereen uhanalaiset eliölajit<br />

valtakunnalliseen ja paikalliseen arviointiin perustuen.<br />

Eräiden erityistä mielenkiintoa herättävien lajien<br />

esiintymistä on käsitelty vinjettikirjoituksin ja kartoin<br />

(mm. mm. eräät kasvilajit, kynäjalava, lepakot, liitoorava).<br />

Lopuksi on esitetty taulukkona Tampereen<br />

eliölajit luokiteltuna uhanalaisuusluokittain ja vastuulajeittain.<br />

6 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Aluksi<br />

Aluksi<br />

T<br />

ampereen alueella on huomattava määrä säilyttämisen<br />

arvoisia luontokohteita, joiden kasvisto,<br />

eläimistö tai muut luonnon piirteet ovat harvinaislaatuisia.<br />

Alueet ovat usein pienehköjä tai yksittäisiä<br />

luonnonmuodostumia ja moniin liittyy kulttuurihistoriallista<br />

arvoa.<br />

Osa kohteista on suojeltu luonnonsuojelulailla, jolloin<br />

ne on merkitty luontoon asianmukaisilla rauhoituskylteillä.<br />

Tällaisia kohteita ovat luonnonsuojelualueet<br />

ja luonnonmuistomerkit. Valtaosa arvokkaista<br />

kohteista on kuitenkin pääasiallisesti luontoharrastajien<br />

tiedossa, jolloin ne saattavat tuhoutua mm. tietämättömyyden<br />

takia. Kohteista tiedottaminen eri virastoille,<br />

yhteisöille ja kuntalaisille onkin ensiarvoisen<br />

tärkeää.<br />

Luonnontieteellisen tiedekunnan puuttuminen<br />

yliopistosta nostaa kaupungissa toimivien harrastajayhdistysten<br />

merkitystä arvokkaiden luonnonkohteiden<br />

inventoinnissa ja seurannassa. Näiden yhdistysten<br />

raportit sekä yksittäisten harrastajien tiedot ja havaintoaineisto<br />

ovat olleet keskeistä aineistoa tätä julkaisua<br />

tehtäessä. Raporttien lisäksi tietoja Tampereen putkilokasvilajistosta<br />

ovat antaneet Matti Kääntönen, Ta-<br />

pio Lahtonen, Olavi Lehto, jäkälä- ja sammallajistosta<br />

Harri Arkkio, Matti Kääntönen, Ari Parnela, Juha<br />

Pykälä ja Kimmo Syrjänen, sienilajistosta Juho Kytömäki<br />

ja Unto Söderholm, hyönteislajistosta Juha Salokannel<br />

ja Tero Piirainen sekä linnustosta Seppo Aro,<br />

Ari Jokinen, Martti Lagerström, Lauri Mustalahti,<br />

Rainer Mäkelä, Vesa Nieminen, Hannu Nyström,<br />

Jaakko Syrjänen ja Jouni Väliaho.<br />

Matti Kääntönen ja Tapio Lahtonen ovat myös<br />

lukeneet käsikirjoituksen läpi kasviston sekä Tero Piirainen<br />

ja Juha Salokannel hyönteisten osalta.<br />

Tampereen arvokkaat luontokohteet on esitelty aihepiireittäin.<br />

Jokaisesta kohteesta on lyhyt selostus ja<br />

ne on paikannettu liitteinä oleville kartoille. Geologisia<br />

kohteita ja luontopolkuja ei ole esitelty ja ne on<br />

löydettävissä vuonna 1994 ilmestyneestä “Tampereen<br />

arvokkaat luontokohteet” -julkaisusta (Mikola ym.<br />

1994).<br />

Lisätietoja:<br />

Mikola, J., Nieminen, P. & Kosonen, L. 1994: Tampereen arvokkaat<br />

luontokohteet. – Tampereen kaupungin ympäristövirasto,<br />

ympäristövalvonnan julkaisu 3/1994, 77 ss.<br />

Tekstissä esiintyvien lajien perässä suluissa oleva viittaus tarkoittaa seuraavaa:<br />

CR (critically endangered) = äärimmäisen uhanalainen (valtakunnallisesti)<br />

EN (endangered) = erittäin uhanalainen (valtakunnallisesti)<br />

VU (vulnerable) = uhanalainen vaarantunut (valtakunnallisesti)<br />

NT (near threatened) = silmälläpidettävä (valtakunnallisesti)<br />

UH-AL = koko Tampereella alueellisesti uhanalainen<br />

UH-AL-E = esiintyy koko Tampereella, mutta muualla kuin Pohjois-Teiskossa alueellisesti uhanalainen<br />

UH-AL-P = esiintyy koko Tampereella, mutta vain Pohjois-Teiskossa alueellisesti uhanalainen<br />

Dir II = luontodirektiivin suojelualueita edellyttämä laji<br />

DirIV = luontodirektiivin tiukan suojelun lajit (tunnetaan myös elinympäristödirektiivinä)<br />

DirV = luontodirektiivin laji, jonka kannan kehitystä seurattava<br />

Ldir = lintudirektiivin II suojelualueita edellyttämä laji<br />

R = luonnonsuojelulain mukaan rauhoitettu laji<br />

eR = luonnonsuojelulailla rauhoitettu erityisesti suojeltu laji<br />

mR = kasvilajit, joiden kerääminen myyntiä varten on kielletty<br />

V = Suomen kansainvälinen vastuulaji<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 7


Aluksi<br />

Luonto- ja lintudirektiivin suojelualueiden perustamista<br />

edellyttämät lajit ovat lajeja, jotka tulee EU:n<br />

mukaan sisällyttää Natura-alueisiin (ks. sivu 39). Tiukan<br />

suojelun lajit ovat lajeja, jotka on otettu suoraan<br />

myös Suomen lainsäädäntöön. Lain mukaan näiden<br />

lajien elinolosuhteita ei saa heikentää eli suojelu koskee<br />

myös kyseisen lajin elinympäristöä. Kuitenkin tulkinta<br />

tiukan suojelun kasvilajeista ei ole yhtä tiukka<br />

kuin eläimien kohdalla. Kasvien osalta kuuluminen<br />

luontodirektiivin liitteen IV tiukan suojelun lajeihin<br />

tarkoittaa käytännössä samanlaista kohtelua kuin rauhoitettujen<br />

lajien kohdalla täydennettynä hallussapitoa<br />

koskevilla poikkeuslupasäännöksillä.<br />

Harrastustoiminta<br />

Suurimpia luonnonharrastusjärjestöjä ovat Tampereen<br />

kasvitieteellinen yhdistys r.y., Pirkanmaan lintutieteellinen<br />

yhdistys (ennen v. 1994 Tampereen lintutieteellinen<br />

yhdistys r.y. ), Tampereen hyönteistutkijain Seura r.y. ja<br />

Tampereen sieniseura, luonnonsuojeluyhdistyksistä on<br />

mainittava Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry.<br />

Tampereen kasvitieteellinen yhdistys ry täytti vuonna<br />

2003 30 vuotta. Sinä aikana yhdistys on kasvanut noin<br />

140 jäsenen suuruiseksi. Yhdistyksen tarkoituksena on<br />

edistää ja ylläpitää kasveihin kohdistuvaa harrastusta,<br />

tutkimusta ja suojelua. Se kokoontuu muulloin paitsi<br />

kesä-elokuussa pääsääntöisesti kerran kuukaudessa ja<br />

julkaisee Talvikki-nimistä jäsenlehteä. Kokouksien ja<br />

julkaisutoiminnan lisäksi yhdistys ylläpitää kasvikokoelmaa,<br />

järjestää kasviretkiä, toimii yhteistyössä muiden<br />

alan tahojen kanssa, antaa lausuntoja mm. kaavahankkeista<br />

sekä tekee omien tutkimusten lisäksi kasvillisuusselvityksiä<br />

eri tahoille (mm. Atlas-kartoitus). Yhdistyksen<br />

puheenjohtajana toimii Matti Kääntönen,<br />

Haiharankatu 22 B 8, 33710 Tampere. Yhdistyksen<br />

kotisivujen osoite on<br />

http://<strong>www</strong>.<strong>tampere</strong>enkasvitieteellinenry.net.<br />

Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry. (PiLy) on<br />

perustettu vuonna 1970 alun perin nimelläTampereen<br />

lintutieteellinen yhdistys. Toiminnan laajentumisen<br />

myötä nimen vaihdos toteutettiin vuonna 1993. Vuonna<br />

2003 yhdistyksen jäsenmäärä oli noin 550. Yhdistyksen<br />

tarkoituksena on edistää ja ylläpitää lintuihin<br />

kohdistuvaa harrastusta, tutkimusta ja suojelua. Yhdistys<br />

kokoontuu kahdeksan kertaa vuodessa, julkaisee<br />

kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Lintuviesti-nimistä<br />

lehteä, järjestää retkiä ja kursseja, tekee eri tahoille linnustoselvityksiä<br />

ja myös omaa tutkimusta, osallistuu<br />

valtakunnallisiin linnustoseurantatutkimuksiin, ylläpitää<br />

lintuasemaa Kangasalan Kirkkojärvellä, pitää yhteyttä<br />

muihin toiminnan kannalta olellisiin tahoihin<br />

sekä pyrkii vaikuttamaan linnustolle ja muulle luonnolle<br />

haitallisiin hankkeisiin. Yhdistyksen puheenjohtajana<br />

toimii Petri Seppälä, PL 482, 33101 Tampere,<br />

petri.seppala@kopteri.net. Yhdistyksen kotisivut<br />

löytyvät internetosoitteesta <strong>www</strong>.birdlife.<strong>fi</strong>/pily/<br />

Vuoteen 1984 asti Tampereen perhostutkijain seura-nimellä<br />

toiminut Tampereen hyönteistutkijain seura<br />

(THS) perustettiin vuonna 1967. Nykyään seuraan<br />

kuuluu yli sata hyönteisharrastajaa ja -tutkijaa. Suurin<br />

osa jäsenistä on harrastajia, mutta joukossa on myös<br />

useita ammattitutkijoitakin. Seura kokoontuu kerran<br />

kuussa ja kokouksissa pidetään esitelmiä, esitetään<br />

näytteitä, katsotaan kuvia ja vaihdetaan kuulumisia.<br />

Kokouksien sijaan kesäkuukausina järjestetään retkiä<br />

hyönteistöllisesti mielenkiintoisille kohteille, tehdään<br />

tutkimusta ja selvityksiä ulkoisille tahoille. Seura toimii<br />

aktiivisesti pirkanmaalaisen hyönteislajistotiedon kartuttamiseksi<br />

sekä lajiston levinneisyyden ja elintapojen<br />

selvittämiseksi. Seuran puheenjohtajana toimii Tero<br />

Piirainen, Kaarilahdenkuja 11, 33700 Tampere. Seuran<br />

internetosoite on <strong>www</strong>.tam.pp.<strong>fi</strong>/ths/.<br />

Tampereen sieniseura perustettiin vuonna 1970. Seura<br />

toimii sieniharrastajien yhdyssiteenä. Seura rekisteröityi<br />

vasta v. 2002. Yhdistys toimii pitämällä kokouksia,<br />

näyttelyitä, opintopiiriä ja retkiä. Puheenjohtaja<br />

on Unto Söderholm, p. 03-2655156.<br />

Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry toimii ympäristöstä<br />

ja luonnosta huolta pitävien yhdyssiteenä.<br />

Yhdistys antaa lausuntoja ja esittää kannanottoja<br />

maankäytöstä Tampereella, järjestää retkiä ja talkoita<br />

ja julkaisee Tampereen seudun luonto-lehteä. Puheenjohtajana<br />

toimii Inka Paananen, p. 045-6338779 ja<br />

yhdistyksen nettiosoite on <strong>www</strong>.sll.<strong>fi</strong>/pirkanmaa/yhdistykset/<strong>tampere</strong>/.<br />

Yhdistys on jäsenjärjestönä Pirkanmaan<br />

luonnonsuojelupiirissä ja sitä kautta Suomen<br />

luonnonsuojeluliitossa.<br />

Tampereen kaupungin ympäristövalvontayksikön<br />

internet-osoite on <strong>www</strong>.<strong>tampere</strong>.<strong>fi</strong>/ytoteto/yva/<br />

index.htm.<br />

8 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Luonnonsuojelualueet<br />

1. Luonnonsuojelulain nojalla suojellut kohteet<br />

Luonnonsuojelulaista<br />

Luonnonsuojelu on ympäristönsuojelun keskeinen<br />

osa-alue. Sen tarkoituksena on säästää, suojella ja vaalia<br />

luontoa eli turvata luonnon uhanalaisimpien osien<br />

säilyvyys ihmisen toiminnasta huolimatta. 1997 annetun<br />

luonnonsuojelulain 1§:n päätavoitteita ovat:<br />

1) luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen<br />

2) luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaaliminen<br />

3) luonnonvarojen ja luonnonympäristön kestävän<br />

käytön tukeminen<br />

4) luonnontuntemuksen ja yleisen luonnonharrastuksen<br />

lisääminen<br />

5) luonnontutkimuksen edistäminen.<br />

rektiivin lajit liitteessä I. Sienet ja jäkälät eivät todennäköisesti<br />

tule olemaan mukana EU:n luontodirektiiveissä.<br />

Luonnonsuojelulailla (29§) suojellut luontotyypit ovat :<br />

1) luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osin jaloista<br />

lehtipuista koostuvat metsiköt<br />

2) pähkinäpensaslehdot<br />

3) tervaleppäkorvet<br />

4) luonnontilaiset hiekkarannat<br />

5) merenrantaniityt<br />

6) puuttomat tai vähäpuustoiset hiekkadyynit<br />

7) katajakedot<br />

8) lehdesniityt<br />

9) avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset puut<br />

ja puuryhmät<br />

Perinteinen luonnonsuojelu kuuluu yhdessä luonnonja<br />

kulttuurimaiseman suojelun kanssa kulttuurilliseen<br />

ympäristönsuojeluun. Sen tarkoituksena on luoda<br />

luonnon ja rakennetusta ympäristöstä viihtyisä ja tasapainoinen<br />

elinympäristö. Samalla pyritään myös takaamaan<br />

elinmahdollisuudet mahdollisimman monipuoliselle<br />

luonnoneliöstölle. Perinteinen luonnonsuojelu<br />

käsittää suojelualueiden perustamisen, luonnonmuistomerkkien<br />

vaalimisen sekä luonnonvaraisten<br />

kasvien ja eläinten suojelun.<br />

Viimeaikainen kehitys on tuonut luonnonsuojeluun<br />

uusia käsitteitä kuten luonnon monimuotoisuus<br />

(= biodiversiteetti), kestävä kehitys, kestävä käyttö ja<br />

suotuisa suojelutaso. Biologista monimuotoisuutta<br />

koskevan yleissopimuksen (Rio de Janeiro 1992) mukaan<br />

kestävä käyttö tarkoittaa biologisen monimuotoisuuden<br />

osien käyttöä siten, ettei käyttö johda pitkällä<br />

aikavälillä monimuotoisuuden vähenemiseen.<br />

Kestävään kehitykseen on liitetty kolme ulottuvuutta:<br />

ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen. Kestävä<br />

käyttö ilmaisee selkeämmin luonnonvarojen käytön<br />

rajallisuuden kuin kestävä kehitys-ilmaisu. Kestävän<br />

kehityksen sijaan tavoitteena on luonnonvarojen ja<br />

luonnonympäristön kestävän käytön tukeminen.<br />

Suomen liittyminen Euroopan yhteisöön vuonna<br />

1995 toi mukanaan luonnonsuojelulakiin luontotyyppien<br />

(29-31§) ja erityisesti suojeltavien lajien<br />

elinympäristön suojelun (47-48§) Natura-alueineen<br />

(64§). Euroopan yhteisön luonto- ja lintudirektiivi<br />

edellyttävät uhanalaisten lajien elinympäristöjen ja<br />

luontotyyppien suojelua suojelualueita muodostamalla<br />

suotuisan suojelutason varmistamiseksi. Suotuisa<br />

suojelutaso onkin uuden luonnonsuojelulain<br />

toinen yleistavoite (5§). Suojellut luontotyypit ja lajit<br />

ovat luontodirektiivin liitteissä I ja II sekä lintudi-<br />

Edellisistä kohteista Tampereen seudulla tulevat kyseeseen<br />

lähinnä tervaleppäkorvet, katajakedot ja<br />

avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset puut ja<br />

puuryhmät.<br />

Luonnonsuojelualueiden perustamisesta säädellään<br />

luonnonsuojelulaissa valtion mailla (10 §), yksityismailla<br />

(24§) ja luonnonmuistomerkkien rauhoittamisesta<br />

(23§). Lisäksi tietyistä erityissuojelutarpeista<br />

ja suojelualueiden järjestelmällisestä hankinnasta säädetään<br />

luonnonsuojelulaissa luonnonsuojeluohjelmilla<br />

(7§) ja maisema-alueilla (32§). 7§:n mukaan valtakunnallisesti<br />

merkittävien luonnonarvojen turvaamiseksi<br />

voidaan laatia luonnonsuojeluohjelmia, joilla<br />

alueita varataan luonnonsuojelutarkoituksiin tulevia<br />

aluehankintoja varten.<br />

Lajisuojelun perustana ovat aiemminkin olleet<br />

pyynnin ja häirinnän kiellot; suojeltua eläinlajia ei saa<br />

pyytää, häiritä, eikä kasvilajia kerätä tai muuten tarkoituksellisesti<br />

turmella. Suojeltujen lajien kauppa,<br />

hallussapito ja maastavienti ovat myös kiellettyjä.<br />

Luontodirektiivin liitteessä IV (ns. tiukan suojelun lajit)<br />

mainittujen eläinlajien kohdalla on myöskin<br />

maankäyttörajoituksia; niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen<br />

heikentäminen on kielletty (luonnonsuojelulaki<br />

49§); usein puhutaan myös elinympäristödirektiivistä.<br />

Luontodirektiivin liitteessä V ovat lajit,<br />

jotka vaativat hyödyntämisen sääntelyä.<br />

Luonnonsuojelulailla (46§) voidaan määritellä<br />

uhanalaiseksi sellainen luonnonvarainen eliölaji, jonka<br />

luontainen säilyminen Suomessa on vaarantunut. Tarvittaessa<br />

laji voidaan siirtää erityisesti suojeltavien lajien<br />

kategoriaan (47§), jos sen häviämisuhka on ilmeinen.<br />

Erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän<br />

esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 9


Luonnonsuojelualueet<br />

kielletty. Perinteisten suojelukeinojen lisäksi erityisesti<br />

suojellun lajin suojelu edellyttää lajin elinympäristön<br />

suojelua tai muita toimenpiteitä varsinaisten luonnonsuojelualueiden<br />

ulkopuolellakin.<br />

Luonnonsuojelulain 42§ kieltää rauhoitetun kasvin<br />

tai sen osan poimimisen, keräämisen, irtileikkaamisen,<br />

juurineen ottamisen tai hävittämisen ja tämä<br />

koskee myös rauhoitetun kasvin siemeniä. Eläinlajien<br />

rauhoittamista koskevan luonnonsuojelulain 38§:n<br />

mukaan nisäkkäät ja linnut ovat rauhoitettuja suoraan<br />

lain nojalla. Sen mukaan kaikki Suomessa luonnonvaraisesti<br />

esiintyvät nisäkäs- ja lintulajit, joita ei ole mainittu<br />

metsästyslain 5§:ssä, ovat rauhoitettuja. Lisäksi<br />

vuonna 1999 voimaan tulleen EU:n lintudirektiivin<br />

artikla 7:n mukaan kaikki linnut ovat rauhoitettuja<br />

pesimäaikana vähintään 1.4-31.7 välisenä aikana.<br />

Rauhoitettujen eläinlajien osalta kiellettyä on:<br />

1) tahallinen tappaminen tai pyydystäminen<br />

2) pesien sekä munien ja yksilöiden<br />

muiden kehitysasteiden ottaminen haltuun, siirtäminen<br />

tai muu tahallinen vahingoittaminen<br />

3) tahallinen häiritseminen, erityisesti eläinten lisääntymisaikana,<br />

tärkeillä muuton aikaisilla levähdysalueilla<br />

tai muutoin niiden elämänkierron kannalta<br />

tärkeillä paikoilla.<br />

28.6. 1993 annettu metsästyslaki käsittelee metsästystä<br />

– rauhoittamattoman eläimen pyydystämistä ja tappamista<br />

sekä riistanhoitoa – riistaeläimen aiheuttamien<br />

vahinkojen korvaamista ja koiran pitämistä. Lakia<br />

sovelletaan tietyiltä osin myös luonnonsuojelulain (71/<br />

23) nojalla rauhoitettujen nisäkkäiden ja lintujen pyydystämiseen<br />

tai tappamiseen. Metsästyslain 5 §:n<br />

määrittelemät riistaeläimet ja rauhoittamattomat eläimet<br />

on lueteltu raportin lopussa. Tampereella esiintyvien<br />

erityisesti suojeltavien, uhanalaisten, silmälläpidettävien<br />

ja EU-direktiivilajien sekä Suomen vastuulajien<br />

luettelo on liitteenä alkaen sivulta 128.<br />

Suomen aiempaa kattavammasta kansainvälisestä<br />

erityisvastuusta on puhuttu ensimmäisen kerran Suomen<br />

ympäristökeskuksen ja BirdLife -Suomen yhteistyönä<br />

toteuttamassa Suomen tärkeät lintualueet (FI-<br />

NIBA) -hankkeessa. Sen mukaan Suomen olisi otettava<br />

vastuu niistä pohjoisen vyöhykkeen lintulajeista,<br />

joiden kanta meillä muodostaa merkittävän osuuden<br />

Euroopan kannasta. Tällöin erityisvastuulajeina pidetään<br />

lajeja, joiden alle 100 000 yksilön eurooppalaisesta<br />

kannasta Suomessa pesii vähintään 10%. Tällaisia<br />

Suomeen ja sen lähialueille keskittyviä lajeja ovat soiden<br />

ja havumetsien lajit, mutta myös vesilinnut, kahlaajat<br />

ja pöllöt. FINIBA-asiantuntijaryhmä on valikoinut<br />

erityisvastuulajeiksi harvalukuiset suojelun<br />

kannalta tärkeimmät lajit. Voimakkaimmin Suomipainotteisia<br />

lajeja ovat esim. jänkäsirriäinen, jonka<br />

eurooppalaisesta kannasta Suomessa on n. 75%, taviokuurna<br />

n. 68%, mustaviklo n. 65% ja telkkä n.<br />

63%. Tämän jälkeen Suomen erityisvastuuta on pohtinut<br />

myös Uhanalaisten eliöiden toinen seurantatyöryhmä.<br />

Metsälaista<br />

Vuoden 1997 aikana astui voimaan uusi metsälaki<br />

(1093/1996) ja metsäasetus (1200/1996). Lain 1§:n<br />

mukaan tavoitteena on edistää metsien taloudellista,<br />

ekologista ja sosiaalista kestävää hoitoa ja käyttöä siten,<br />

että metsät antavat kestävästi hyvän tuoton samalla,<br />

kun niiden biologinen monimuotoisuus säilytetään.<br />

Monimuotoisuuden säilyttämiseen voidaan pyrkiä<br />

metsätaloudellisella tavoiteohjelmalla (metsäkeskus),<br />

hakkuutapojen sääntelyllä ja erityisen tärkeiden<br />

elinympäristöjen suojelulla. On huomattava, että metsälaissa,<br />

toisin kuin luonnonsuojelulaissa, säädetään<br />

vain metsätalouteen liittyvistä hankkeista. Metsälain<br />

10§:ssä säädetään metsäluonnon monimuotoisuuden<br />

säilyttämisestä yleisesti, mutta mikä toteutuu asetuksen<br />

kautta. Lain 5§:ssä puututaan sallittuihin hakkuutapoihin<br />

ja 6§:ssä metsäluonnon erityiskohteisiin, joilla<br />

on merkitystä metsän monimuotoisuuden säilyttämisen,<br />

maiseman tai monikäytön kannalta. Erityisen<br />

tärkeiden elinympäristöjen suojelusta on säädetty<br />

metsälain 10§:ssä, josta voidaan poiketa poikkeusluvalla<br />

(11§).<br />

Metsälain 10§ erityisen tärkeät elinympäristöt ovat:<br />

1) lähteiden, purojen ja pysyvän veden juoksu-uoman<br />

muodostavien norojen sekä pienten lampien välittömät<br />

lähiympäristöt<br />

2) ruoho- ja heinäkorvet, saniaiskorvet sekä lehtokorvet<br />

ja Lapin läänin eteläpuolella sijaitsevat letot<br />

3) rehevät lehtolaikut<br />

4) pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla<br />

5) rotkot ja kurut<br />

6) jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät<br />

7) karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat<br />

hietikot, kalliot, kivikot, louhikot, vähäpuustoiset<br />

suot ja rantaluhdat<br />

Seuraavassa esitellään ympäristökeskuksen (ennen<br />

vuotta 1998 lääninhallituksen) päätöksellä rauhoitetut<br />

luonnonsuojelualueet ja ympäristölautakunnan päätöksellä<br />

(aikaisemmin lääninhallituksen) rauhoitetut<br />

luonnonmuistomerkit.<br />

10 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Luonnonsuojelualueet<br />

1.1. Luonnonsuojelualueet<br />

Luonnonsuojelualueella tarkoitetaan rauhoitettua tai<br />

luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettavaksi ehdotettua<br />

aluetta, jolla on merkitystä tietyn luonnontyypin<br />

tai luonnonkauneuden säilyttämisessä. Syitä suojelulle<br />

voivat olla alkuperäisen luonnon, eläin-ja kasvimaailman<br />

tai maiseman säilyttäminen.<br />

Luonnonsuojelualueen käyttöä säätelevät hoito- ja<br />

käyttösuunnitelma sekä rauhoitusmääräykset. Määräysten<br />

mukaan toiminnot, jotka mahdollisesti muuttaisivat<br />

alueen alkuperäistä maisemakuvaa tai vaikuttaisivat<br />

epäedullisesti alkuperäisen kasvillisuuden ja eläimistön<br />

säilymiseen, ovat kiellettyjä. Suojelualueen<br />

hoitoa ja käyttöä valvovat kaupungin ympäristövalvonta<br />

ja ympäristökeskus. Jokaiselle alueelle laaditaan<br />

hoito- ja käyttösuunnitelma, jonka alueellinen sympäristökeskus<br />

vahvistaa.<br />

Seuraavassa esitellään Tampereen alueella sijaitsevat<br />

11 luonnonsuojelualuetta: Ikuri-Kalkun Myllypuro,<br />

Viikinsaari, Pyynikki, Peltolammi-Pärrinkoski,<br />

Halimasjärvi, Sorilanlammi, Vattula, Palvajärvi-Koirajärvi,<br />

Järvenpää-Majaketo, Paarlahden Isosaari sekä<br />

uusimpina Iso-Kuhmo ja Tampereen kaupungin<br />

omistama Ylöjärven Valkeekiven lahden purolehto.<br />

Vattulan luonnonsuojelualueeseen saatiin v. 2003 huomattava<br />

laajennusosa. Vuonna 1997 voimaan astunut<br />

luonnonsuojelulaki antaa myös mahdollisuuden rauhoittaa<br />

alue ympäristökeskuksen rajauspäätöksellä.<br />

Tälla menetelmällä on viime vuosina rauhoitettu yksitoista<br />

tummaverkkoperhosniittyä. Lisäksi uudeksi<br />

luonnonsuojelualueeksi on suunnitteilla Epilän Vaakkolammin<br />

alue.<br />

Vuoden 2003 loppuun mennessä Tampereella oli<br />

luonnonsuojelualueita 229 hehtaaria, joka on 0.4 %<br />

maapinta-alasta.<br />

Alue kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan<br />

ja Natura-ohjelmaan. Se rauhoitettiin luonnonsuojelulain<br />

nojalla 26.10.1999 35,1 ha suuruisena<br />

päätösnumerolla 1998L0220/251. Myllypuron puronvarsilehdot,<br />

rinteet ja putoukset ovat esteettisesti ja<br />

kasvistollisesti Tampereen kantakaupungin arvokkaimpia<br />

luonnonalueita. Uoma on tosin ollut pahasti<br />

roskaantunut ja alueella on järjestetty keväisin siivoustalkoita.<br />

Puronvarsilehdolla on pituutta kolme kilometriä<br />

ja sen tyypillisiä lajeja ovat kotkansiipi (Matteuccia<br />

struthiopteris), (sorea)hiirenporras (Athyrium <strong>fi</strong>lix-femina),<br />

mesiangervo (Filipendula ulmaria), käenkaali<br />

(Oxalis acetosella), lehtovirmajuuri (Valeriana<br />

sambucifolia), lehtotähtimö (Stellaria nemorum), kevätlinnunsilmä<br />

(Chrysosplenium alterniflorum) ja lehtopalsami<br />

(Impatiens noli-tangere). Lisäksi alueella kasvaa<br />

niukalti lehtopähkämöä (Stachys sylvatica), sini-<br />

(Hepatica nobilis, mR) ja valkovuokkoa (Anemone nemorosa)<br />

sekä haisukurjenpolvea (Geranium robertianum).<br />

Merkittävin ja samalla huomiotaherättävin kasvi<br />

on runsaana esiintyvä lehtoleinikki (Ranunculus cassubicus),<br />

jonka esiintymät ovat Pirkanmaan suurimmat.<br />

Kämmekkäkasveista alueella kasvaa soikkokaksikkoa<br />

(Listera ovata, R).<br />

Linnusto<br />

Puronvarsi on linnustollisesti merkittävä alue. Linnusto<br />

on laskettu kahdesti, vuosina 1988 ja 1994. Alueella<br />

laskettiin vuonna 1988 pesivän 30 lintulajia, yhteensä<br />

145 reviiriä ja 1994 26 lajia/138 reviiriä. Linnuston<br />

kokonaistiheydeksi saatiin yhdellä linjalaskennalla<br />

952 paria/km2 (1988) ja 906 paria/km2 (1994). Suuri<br />

lintutiheys johtuu sekä purolaakson rehevästä lehtokasvillisuudesta<br />

että ns. reunavaikutuksesta (=erilaisten<br />

habitaattien vaihtuma-alueella lintutiheydet ovat<br />

useimmiten suurempia kuin habitaattien keskiosissa).<br />

Purolaakso rajoittuukin molemmin puolin lähes koko<br />

pituudeltaan pihamaihin, teollisuusalueisiin, joutomaihin,<br />

hakkuuaukkoihin ja pensaikkoihin. Pajulintu<br />

(Phylloscopus trochilus), räkättirastas (Turdus pilaris),<br />

peippo (Fringilla coelebs), punakylkirastas (Turdus iliacus),<br />

lehtokerttu (Sylvia borin), talitiainen (Parus ma-<br />

1.1.1. Ikuri-Kalkun Myllypuro<br />

Kasvillisuus<br />

Lasse Kosonen<br />

Myllypuron lehtoleinikkikasvustot ovat Pirkanmaan<br />

laajimmat.<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 11


Luonnonsuojelualueet<br />

jor), mustapääkerttu (Sylvia atricapilla) ja hippiäinen<br />

(Regulus regulus) ovat alueen runsaimmat lajit. Lehtoja<br />

mustapääkertun suuret populaatiotiheydet ovat<br />

osoitus lehdon rehevyydestä. Kummankaan kesän laskennoissa<br />

ei havaittu harvinaisia lajeja. Yhdellä laskentakerralla<br />

harvinaisempien lajien yksittäiset parit<br />

saattavat kuitenkin jäädä huomaamatta.<br />

Hyönteistö<br />

Myllypurossa elää roskaantumisesta huolimatta eräitä<br />

mielenkiintoisia metsäpurojen vesiperhoslajeja. Näistä<br />

merkittävimpiä ovat valtakunnallisesti silmällä pidettävä<br />

purosiilanen (Lype reducta, NT) ja purovainokas<br />

(Rhyacophila fasciata, NT). Toinen alueellisesti<br />

merkittävä vesiperhoslaji on koukkusirvikäs (Sericostoma<br />

personatum).<br />

Lisätietoja:<br />

Kääntönen, M. 1984: Merkittäviä lehtoja kantakaupungissa:<br />

Kalkun Myllypuro. - Tammerkoski 7/84: 4-6.<br />

Lagerström, M. & Tast, N. 1988: Tampereen Ikuri-Kalkun<br />

Myllypuron pesimälinnusto 1988. - Käsikirjoitus<br />

ympäristövalvonnassa.<br />

Peruskarttalehti 2123 06 D<br />

1.1.2. Viikinsaari<br />

Hämeen lääninhallituksen päätöksellä (päätösnumero<br />

125/A231) 9.12.1994 perustettu Viikinsaaren luonnonsuojelualue<br />

sijaitsee Pyhäjärven Viikinsaaressa,<br />

noin 3,5 km päässä Tampereen keskusta-alueelta. Saaren<br />

kokonaispinta-ala on 14,9 hehtaaria, josta luonnonsuojelualueen<br />

osuus on 10,53 hehtaaria. Viikinsaari<br />

on toiminut virkistysalueena jo viime vuosisadan<br />

puolivälistä lähtien. Rakentaminen ja virkistystoiminta<br />

ovat keskittyneet saaren itäosaan ja luonnonsuojelualue<br />

sijaitsee saaren länsiosassa. Alueen sisäosaa<br />

kiertää hiekoitettu kävelytie. Luontopolku seurailee<br />

kävelytietä poiketen välillä saaren rehevään sisäosaan<br />

ja rannan tuntumaan. Suojelualueen itäpää rajoittuu<br />

jalkapallokenttään ja niittyyn.<br />

Kasvillisuus<br />

Viikinsaaren luonnonsuojelualue kuuluu eteläboreaaliseen<br />

lehtovyöhykkeeseen, ns. vuokkovyöhykkeeseen,<br />

jonka rehevintä ydinaluetta kutsutaan Etelä-Hämeen<br />

lehtokeskukseksi. Viikinsaaren rehevyys perustuu Kokemäenjoen<br />

vesistön eteläisten reittien savimaiden<br />

viljavuuteen sekä kallioperän fylliittiin ja kiilleliuskeeseen,<br />

joiden ns. kalkkivaikutus mahdollistaa kasvillisuuden<br />

rehevät piirteet.<br />

Alueella on laidunnettu karjaa ja korjattu heinää<br />

siinä määrin, että aluetta määriteltiin jo 1880-luvulla<br />

termillä “hoidettua puistoa”. Suojelualueella on ennen<br />

rauhoitusta maisema- ja virkistystarkoituksessa harvennettu<br />

pensaskerrosta sekä hakattu metsää. Toiminta<br />

on kuitenkin ollut pienimuotoista ja se on kohdistunut<br />

pääasiassa alueen reunaosiin. Kokonaisuutena<br />

alueen kasvillisuus ja eläimistö ovat monipuolisia, eikä<br />

ihmisen toiminta ole toistaiseksi köyhdyttänyt alueen<br />

Lasse Kosonen<br />

Viikinsaaren kotkansiipikasvustot ovat lähes miehenmittaisia.<br />

12 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Luonnonsuojelualueet<br />

monimuotoisuutta ja asemaa tärkeänä lehtona.<br />

Kokonaisuutena Viikinsaaren luonnonsuojelualueen<br />

puusto, varsinkin lehdoissa, on selvästi kaksijakoinen.<br />

Ylimmässä latvuskerroksessa kasvaa 70-90<br />

-vuotiaita, yli 20 metriä korkeita kuusia ja koivuja.<br />

Kerros on melko tasaikäinen ja selvästi erottuva. Tämän<br />

kerroksen alla ja paikoitellen ylimmän latvuskerroksen<br />

puuttuessa omina kuvioinaan kasvaa 10-<br />

30-vuotias, pääosin kuusivaltainen kerros. Lahopuuta<br />

alueella on niukasti, sillä tuulen kaatamia ja lahoavia<br />

puita on korjattu polttopuuksi. Valtapuuston<br />

muodostavat kuusi (Picea abies), rauduskoivu (Betula<br />

pendula) ja hieskoivu (Betula pubescens). Mäntyjä (Pinus<br />

sylvestris) kasvaa eniten lounaisrannan tuoreella<br />

kankaalla. Saarella kasvaa myös kookkaita visakoivuja,<br />

katajia (Juniperus communis) ja pihlajia (Sorbus<br />

aucuparia) sekä haapoja (Populus tremula), jotka vanhoilla<br />

niittyalueilla muodostavat yhtenäisiä haavikoita.<br />

Pääasiassa rantojen tuntumassa kasvaa harmaa-<br />

(Alnus incana) ja tervaleppää (Alnus glutinosa) sekä<br />

tuomea (Prunus padus), jota löytyy myös saaren sisäosista.<br />

Kosteilla kasvupaikoilla viihtyvät lukuisat pajulajit:<br />

halava (Salix pentandra), raita (Salix caprea),<br />

kiiltopaju (Salix phylicifolia), tuhkapaju (Salix cinerea)<br />

ja mustuvapaju (Salix myrsinifolia). Sisäosien<br />

rehevissä lehdoissa kasvaa muutamia metsälehmuksia<br />

(Tilia cordata) ja lisäksi saarelta löydettiin kynäjalavan<br />

(Ulmus laevis, R, VU) taimi vuonna 1989.<br />

Puustoa on hakattu alueen lounaisosassa ja luoteiskärjessä.<br />

Kumpikin hakkuuala on noin 0,1 ha:n suuruinen<br />

ja tällä hetkellä niissä kasvaa lehtipuuvaltaisia,<br />

noin 2 m korkeita taimikoita. Pensaskerroksen muodostavat<br />

paatsama (Rhamnus frangula), terttuselja<br />

(Sambucus racemosa) ja koiranheisi (Viburnum opulus),<br />

joita kasvaa tasaisesti alueen lehto-osissa. Alueella<br />

esiintyy myös lehtokuusamaa (Lonicera xylosteum),<br />

mutta niukemmin kuin muita pensaskerroksen<br />

kasveja.<br />

Viikinsaaren luonnonsuojelualue voidaan jakaa<br />

kuuteen kasvillisuusvyöhykkeeseen alkaen alueen sisäosista<br />

ja päätyen rantaosiin: (1) rehevä kuusivaltainen<br />

lehto, jota luonnehtivat lehtoimikkä (Pulmonaria<br />

obscura, mR) ja lehto-orvokki (Viola mirabilis), (2)<br />

vaihteleva, osin kultturilajistonkin sävyttämä tuore<br />

lehto, jossa kasvaa vaateliaita lehtokasveja, (3) saniaislehto,<br />

(4) koivuvaltainen kuiva lehto, jota luonnehtivat<br />

nuokkuhelmikkä (Melica nutans) ja kevätlinnunherne<br />

(Lathyrus vernus, mR), (5) haapa- ja<br />

harmaaleppävaltainen viljely- ja laidunkäytössä ollut<br />

alue, jossa kasvaa lehto- ja kulttuurikasveja sekä (6)<br />

tuore ja lehtomainen kangas.<br />

Viikinsaaresta on kaikkiaan löytynyt 253 putkilokasvilajia.<br />

Näistä arviolta 150 on saaressa alkuperäisiä<br />

ja loput sata lajia ovat kulkeutuneet saareen ihmisen<br />

mukana. Osa saaren alkuperäislajeista on saanut ihmisen<br />

toiminnan lisääntyessä runsaammin kasvupaikkoja,<br />

osa lajeista on taas kärsinyt toiminnasta. Vain yhden<br />

alkuperäiskasvin tiedetään varmasti hävinneen<br />

saarelta - kaiheorvokin (Viola selkirkii).<br />

Viikinsaaren suojelualueen runsaslajisimpia alueita<br />

ovat sisäosan lehdot. Vaateliaimmista lehtokasveista<br />

alueella kasvavat mm. lehto-orvokki, lehtoimikkä<br />

(mR), soikkokaksikko (R), keltavuokko (Anemone ranunculoides,<br />

UH-AL-P), lehtopähkämö ja mustakonnanmarja<br />

(Actaea spicata). V. 1990 Tampereella harvinaista<br />

nurmikaunokkia (Centaurea phrygia) todettiin<br />

kasvavan muutamassa paikassa saarta ja v. 2000 löydettiin<br />

saaresta näsiäntaimi (Daphne mezereum, mR).<br />

Rehevimmän lehtoalueen kosteista ja varjoisista kasvupaikoista<br />

on löydettävissä mm. velholehteä (Circaea<br />

alpina). Saniaislehtoa hallitsee laaja kotkansiipikasvusto,<br />

jonka joukossa kasvaa kevätlinnunsilmää ja mesiangervoa.<br />

Paikoitellen tiheiköt muuttavat kasvillisuuskuvaa,<br />

jolloin varsinkin käenkaalin osuus kenttäkerroksen<br />

kasvillisuudesta nousee.<br />

Rehevää sisäosaa reunustaa viljely- ja laidunkäytössä<br />

ollut alue, jossa kasvaa sekaisin lehto-, kangas- ja<br />

kulttuurikasveja. Paikan rehevyydestä ja kosteudesta<br />

kertovat mm. hiirenporras ja kevätlehtoleinikki (Ranunculus<br />

fallax).<br />

Lehtoaluetta kiertää yhtenäinen tuoreen ja lehtomaisen<br />

kankaan rantavyöhyke, jossa esiintyy tyypillisiä<br />

kangasmaiden kasveja. Rannan kivikkoisessa ja<br />

niukkalajisessa elinympäristössä kasvaa 28 kasvilajia,<br />

joista yleisimpiä ovat rantakukka (Lythrum salicaria),<br />

myrkkykeiso (Cicuta virosa), helpi (Phalaris arundinacea),<br />

luhtavuohennokka (Scutellaria galericulata), viiltosara<br />

(Carex acuta) ja terttualpi (Lysimachia thyrsiflora).<br />

Pienenä erikoisuutena lähellä uimarantaa kasvaa<br />

pieni keltanokitkeröesiintymä (Picris hieracioides).<br />

Sienistö<br />

Viikinsaaren sienistöstä tunnataan vain hajahavaintoja.<br />

Eri puulajien kanssa sienijuurta muodostavia mykorritsasieniä,<br />

esim. rouskuja, haperoja (mm. Pirkanmaalla<br />

melko harvinainen nokihapero (Russula albonigra),<br />

tatteja ja vahveroita kasvaa saaressa runsaasti.<br />

Lahoavan puuaineksen vähyyden vuoksi merkittävää<br />

lahottajasienilajistoa on löydetty varsin niukasti. Vanhojen<br />

metsien lajina pidettyä ruostekääpää (Phellinus<br />

ferrugineofuscus, NT) löytyi saaren sisäosista kaatuneesta<br />

kuusesta 1970-luvun puolivälissä. Muusta<br />

puulla kasvavasta lajistosta mainittakoon tuoksuhelokka<br />

(Pholiota heteroclita).<br />

Saaresta on löydetty muutamia Pirkanmaalle uusia<br />

sienilajeja, joita voidaan pitää harvinaisina koko Suomessa.<br />

Uutena suomalaisena lajina löydettiin kävelytien<br />

reunasta ruohikosta saravinokas (Melanotus phillipsii).<br />

Saaren länsipään sekametsästä, luontopolun<br />

vierestä on kahtena vuonna löydetty savukärpässienen<br />

(Amanita spissa) esiintymä, joka on Suomen pohjoisin<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 13


Luonnonsuojelualueet<br />

ja toinen Pirkanmaan kahdesta kasvupaikasta. Syksyllä<br />

1993 luonnonsuojelualueeseen rajautuvalta niityltä<br />

löytyivät Pirkanmaan ensimmäiset nurmituhkelot<br />

(Vascellum pratense, NT). Pirkanmaalle uusi laji oli<br />

myös syksyllä 1993 saaren länsipäästä löytynyt harvinainen<br />

kirjomaltoseitikki (Cortinarius cyanites) ja 1998<br />

löydetty valkosahaheltta (Lentinellus auricula, NT).<br />

Linnusto<br />

Viikinsaaren pesimälinnusto koostuu pirkanmaalaisesta<br />

peruslajistosta. Harvinaisuuksia edustaa pikkusieppo<br />

(Ficedula parva, Ldir, NT), josta on pesimäkautena<br />

havainto poikueesta 1996 ja varoittelevasta<br />

parista vuodelta 1999. 2000-luvulla lajia ei ole enää<br />

paikalla havaittu. Ns. vaateliaita lajeja saarella edustaa<br />

mustapääkerttu. Vuoden 1991 takseeraus tapahtui<br />

melko varhain - touko-kesäkuun vaihteessa - mikä ei<br />

anna todellista kuvaa myöhäisten muuttolajien kuten<br />

mustapääkertun, lehtokertun ja punavarpusen (Carpodacus<br />

erythrinus) todellisista parimääristä. Näiden lintujen<br />

parimäärien selville saamiseksi linnut olisi takseerattava<br />

kesäkuun puolessa välissä.<br />

Saarella havaittiin vuonna 1991 kaikkiaan 30 lintulajin<br />

muodostaneen 121 reviiriä. Peippo, pajulintu,<br />

räkättirastas, talitiainen, sinitiainen (Parus caeruleus) ja<br />

sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix) olivat alueen runsaimpia<br />

lajeja. Peippo ja pajulintu kattoivat yhdessä yli 40<br />

% reviireistä. Kolopesijät, joita lajeista oli 9, muodostivat<br />

24 reviiriä. Vuoden 1996 kesällä pesivien lintulajien<br />

määrä oli pudonnut 25 lajiin, jotka muodostivat<br />

86 reviiriä. Valtalajeilla (pajulintu, peippo, lehtokerttu,<br />

sinitiainen ja viherpeippo) oli 57 % saaren pesimälinnuston<br />

kokonaisparimäärästä. Vuoden 1996 takseerauksen<br />

mukaan saaren kolopesijöiden kuten talitiaisen<br />

kanta romahti lähes olemattomaksi vuoden 1991 takaisesta<br />

tilanteesta. Suojelualueella ei ole linnunpönttöjä,<br />

joten kolopesijät keskittyvät saaren itäpäässä sijaitseviin<br />

pönttöihin, joita on saattanut olla vuonna<br />

1996 vähemmän.<br />

Viikinsaaren linnusto oli monipuolista ja sen kokonaisparitiheys<br />

vuonna 1991 811 paria/km2 ja vuonna<br />

1996 576 paria/km2. Kesällä 1996 Viikinsaaren<br />

itäosan virkistysalueen pesimälinnuston kokonaisparitiheys<br />

oli 431 paria/km2. Saaren pesimälinnusto on<br />

saaren pinta-alan huomioon ottaen varsin monipuolinen,<br />

mistä kielii melko korkea diversiteetti-indeksi<br />

(2.76 vuonna 1996). Paritiheys on suurempi kuin millään<br />

muulla viime vuosina takseeratulla Tampereen<br />

suojelualueella tai suunnitellulla suojelualueella, lukuun<br />

ottamatta Myllypuron paritiheysarviota, ja se<br />

vastaa Etelä-Suomen parhaiden lintulehtojen paritiheyksiä.<br />

Mainittakoon vielä, että kesällä 1996 saarella<br />

pesi nuolihaukka (Falco subbuteo), joka vanhan<br />

uhanalaisuusluokituksen (ennen vuonna 2001 uusittua)<br />

mukaan kuului uhanalaisiin lajeihin. Nuolihaukan<br />

on havaittu esiintyvän alueella säännöllisesti, vaikkakin<br />

se pesinee toisinaan viereisessä Lehtisaaressa.<br />

Myös lehtopöllö on 1990-luvulla pesinyt saaressa ja<br />

1950-luvulla jopa varpuspöllö.<br />

Lisätietoja:<br />

Kääntönen, M. & Kääntönen, L. 1989: Luontopolkuopas,<br />

Viikinsaari. - Moniste Ympäristövirastossa.<br />

Kääntönen, M. & Kääntönen, L. 1990: Tampereen Viikinsaaren<br />

kasvisto ja kasvillisuus. - Tampereen kaupungin<br />

ympäristönsuojelutoimiston julkaisu 3/90. 16 s.<br />

Lagerström, M. 1996: Tampereen Viikinsaaren pesimälinnusto<br />

1991 ja 1996. - Käsikirjoitus ympäristövalvonnassa.<br />

Lagerström, M., Jokinen, A., Kosonen, L. & Tast N. 1991:<br />

Tampereen Multipuron, Villilänsaaren, Viikinsaaren ja<br />

Soukonvuoren pesimälinnustot 1991. - Käsikirjoitus<br />

ympäristövalvonnassa.<br />

Kosonen, L. 1992: Eteläisiä sienilajeja Pirkanmaalla. - Sienilehti<br />

44: 135-137.<br />

1.1.3. Vaakkolammin ja Likokallion alue<br />

Kaarilan kartanon historia Vaakkolammi-Likokallion<br />

alueella ulottuu satojen vuosien päähän. Alueen alkuperäiseen<br />

kasvillisuuteen onkin vuosisatojen kuluessa<br />

sekoittunut runsaasti kulttuuriperäistä lajistoa. Vanhaa<br />

kulttuurimaisemaa on alueella lyhytnäköisesti ja ratkaisevasti<br />

turmeltu rakentamalla taloja heti järven<br />

etelärantaan ja kartanomiljööseen. Kulttuurilajistoa<br />

ovat mm. keltamo (Chelidonium majus), jalokiurunkannus<br />

(Corydalis nobilis), punakoiso (Solanum dulcamara),<br />

nokkosvieras (Cuscuta europaea, UH-AL-P),<br />

jättipalsami (Impatiens grandulifera) ja törrösara (Carex<br />

muricata). Harvinaisuuksista Likokallion itäpuolella<br />

kasvaa jänönsalaattia (Mycelis muralis). Rannoilla<br />

kasvaa runsaasti nevaimarretta (Thelypteris palustris).<br />

Muuta luonnonvaraista lajistoa ovat valko- ja keltavuokko<br />

(UH-AL-P), kevätlinnunsilmä, lehtopalsami,<br />

lehtokorte, lehto-orvokki ja mustakonnanmarja. Kaarilan<br />

kartanon alueella ovat Tampereen suurimmat<br />

lehmus- ja vaahterayksilöt. Erikoisuutena kohteella<br />

kasvaa harmaa- ja tervalepän risteymää (Alnus glutinosa<br />

x incana). Itse järvestä on kerätty 1900-luvun alussa<br />

piilovesiherne (Utricularia stygia), laji jota tuolloin<br />

vielä ei tunnettu tieteelle ja on määritetty vasta lähes<br />

sata vuotta myöhemmin. Paikka on ainoa Pirkanmaalta<br />

tunnettu. Samaan kokonaisuuteen kuuluu myös<br />

Likokallio, lehtomaisen kasvillisuuden peittämä jylhä<br />

muodostelma järven itäpuolella. Likokalliota on sanottu<br />

myös Liittokallioksi, mikä viittaa sen käyttöön<br />

jo esihistoriallisena aikana käräjöintipaikkana. Likokallion<br />

sammallajistoa tutkittiin kesällä 2002 tutkimuskohteena<br />

kallion seinämät ja lohkareet. Merkittävimmät<br />

löydökset olivat taljaruostesammal (Anomodon<br />

attenuatus), kivikutrisammal (Homalothecium sericeum)<br />

ja vuoririippusammal (Neckera oligocarpa). Taljaruos-<br />

14 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Luonnonsuojelualueet<br />

reää koivuakin. Elinympäristö saattaisi jopa sopia valkoselkätikan<br />

pesintään. Alue kuuluu myös pikkutikan<br />

(Dendrocopos minor, VU) elinpiiriin ja itse lammella on<br />

viime vuosina pesinyt liejukana (Gallinula chloropus).<br />

Iidesjärven ohella Vaakkolammi on Pirkanmaan ainoita<br />

liejukanan pesimispaikkoja. Aluetta on esitetty<br />

rauhoitettavaksi luonnonsuojelulain nojalla. Rauhoituspäätös<br />

tultaneen antamaan vuoden 2004 aikana.<br />

Lisätietoja:<br />

Kääntönen, M. 1974: Järvi Tampereen maisemassa - Vaakkolammi.<br />

- Tammerkoski 36(9): 12-13.<br />

Kääntönen, M. 1990: Tampereen Gaddin lehmus (Tilia cordata) -<br />

Suomen suurimpia - Talvikki 14: 64-67.<br />

Kääntönen, M. 2001: Tampereen Kaarilan Vaakkolammen<br />

eteläpuolen ja lounaisrinteen kasvisto ja kasvillisuus. - Talvikki<br />

25:54-67.<br />

Peruskarttalehti 2123 09<br />

1.1.4. Pyynikki<br />

Hannu Kettunen<br />

Kuvan valkoselkätikkanaaras viihtyi<br />

tovin Vaakkolammin eteläpuolen lahopuumetsässä.<br />

tesammalta esiintyy vain paikoin Etelä-Suomen lehtokallioilla.<br />

Kivikutri- ja vuoririippusammal ovat kohtalaisen<br />

harvinaisesti esiintyviä lehtokallioiden lajeja,<br />

joista jälkimmäinen yleistyy pohjoista kohti. Muuta<br />

alueen huomionarvoista lehtoisuutta ilmentävää lajistoa<br />

ovat ketohavusammal (Abietinella abietina), koukkusuikerosammal<br />

(Brachythecium reflexum), rihmahiirensammal<br />

(Bryum flaccidum), kujanneviuhkasammal<br />

(Homalia trichomanoides), vemmelvaskisammal (Pseudoleskeella<br />

nervosa) ja sirohavusammal (Thuidium assimile).<br />

Vaakkolammin eteläpuolella Likokallion viereisessä<br />

lehtimetsässä vieraili Suomessa uhanalainen valkoselkätikka<br />

(Dendrocopos leucotos, Ldir, eR, CR) tammi-maaliskuussa<br />

v. 2000. Laji viihtyy vanhoissa lehtimetsissä,<br />

lahoa lehtipuuta sisältävissä metsissä ja erityisesti<br />

koivikoissa. Vaakkolammin metsä on harmaaleppävaltaista,<br />

vaikkakin seassa on runsaasti lahoa jä-<br />

Pyynikin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on<br />

49,62 hehtaaria, on perustettu 6.5.1993 lääninhallituksen<br />

päätöksellä 94/A231.<br />

Pyynikin harju Tampereen keskustan länsipuolella<br />

kuuluu osana yli 200 km pitkään harjujaksoon, joka<br />

alkaa Salpausselältä Kosken ja Lammin pitäjien kohdalta<br />

ja jatkuu kaakkois-luoteissuunnassa Kankaanpäähän<br />

saakka. Tampereella samaan harjujaksoon<br />

kuuluvat Epilänharju, Vilusenharju, Kalevankangas ja<br />

Pispalan harju. Korkeimmillaan Pyynikinharjun lakiosa<br />

on 80 metriä Pyhäjärven pinnan yläpuolella ja 160<br />

metriä merenpinnan yläpuolella; sitä pidetään maailman<br />

korkeimpana soraharjuna. Harju on Pyhäjärven<br />

ja Näsijärven välinen vedenjakaja, joten se toimii myös<br />

merkittävänä maiseman jäsentäjänä. Vuonna 1993<br />

Pyynikin harju valittiin valtakunnallisesti arvokkaaksi<br />

maisemanähtävyydeksi.<br />

Pyynikki on <strong>tampere</strong>laisille ja etenkin keskustassa<br />

asuville tärkeä lähivirkistysalue, joten alueen ulkoiluun<br />

ja virkistyskäyttöön kuuluva varustus on monipuolinen:<br />

ulkoilureittejä, merkitty luontopolku, näkötorni<br />

kahviloineen, penkkejä, roska-astioita ja kuntoilukatos.<br />

Alueelle on v. 2003 hyväksytty metsänhoitosuunnitelma.<br />

Kasvillisuus<br />

Pyynikin metsätyypit vaihtuvat ylhäältä alas siirryttäessä<br />

lakialueen kuivista kanervatyypin kangasmetsistä<br />

mustikkatyypin tai käenkaali-mustikkatyypin kangasmetsiin.<br />

Pyynikin erityispiirteitä lisäävät harju-, kallio-<br />

ja lehtokasvillisuusalueet. Putkilokasvilajiston<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 15


Luonnonsuojelualueet<br />

runsaus (325 lajia vuonna 1973) kertoo kulttuurilajien<br />

huomattavasta osuudesta. Vähälukuista harjukasvillisuutta<br />

edustavat kahden metrin kasvustona kasvava<br />

sarjatalvikki (Chimaphila umbellata), kanervisara<br />

(Carex ericetorum), hietaorvokki (Viola rupestris), mäkivirvilä<br />

(Vicia tetrasperma, UH-AL-P) ja<br />

(harju)häränsilmä (Hypochoeris maculata). Kesäteatterin<br />

läheltä on löydetty myös lähteikkö- ja lehtokasvillisuutta<br />

kuten hetekaali (Montia fontana) ja lehtoleinikki.<br />

Huomion arvoisia ovat Varalaan päin olevilla<br />

kallioilla kasvava kalliohatikka (Spergula morisonii) ja<br />

tummaraunioinen (Asplenium trichomanes), joka syksyllä<br />

2003 kasvoi niukkana mättäänä. Erityisesti kannattaa<br />

mainita Pyynikin erikoisuutena harvinainen ja<br />

yhä harvinaistuva kesämaitiainen (Leontodon hispidus,<br />

UH-AL-E), joka vielä vuonna 2003 sinnitteli paikallaan<br />

muutaman kukkimattoman yksilön voimin. Vuoden<br />

2002 kesällä uusina lajeina löydettiin mäntykukka<br />

(Monotropa hypopitys) ja harajuuri (Corallorhiza tri<strong>fi</strong>da).<br />

Varalan mutkan kalliolla kasvaa harvinaista pahtanurmikkaa<br />

(Poa glauca, UH-AL) ja harvinaisimmista<br />

sammalista mainittakoon taljaruostesammal ja<br />

vuoririippusammal.<br />

Pyynikillä kasvaa 130-200-vuotias järeä mäntymetsä,<br />

jonka seassa on muutama pienialainen 40- ja<br />

60-70-vuotias metsikkö sekä nuorempia taimikoita.<br />

Kuusta kasvaa vain kallioalueen länsipuolella. Eteläpuoleisilla<br />

alarinteillä kasvaa lehtipuita: vaahteroita<br />

(Acer platanoides), pihlajia ja harmaaleppiä. Koivua<br />

kasvaa harjualueella hyvin vähän. Puiden pituus vaihtelee<br />

sijaintipaikan korkeuden mukaan. Pyynikin alarinteillä<br />

puut ovat 26-28 m pitkiä, mutta ylärinteillä<br />

hieman lyhyempiä, 16-18 m pitkiä. Vanhoissa männyissä<br />

kasvaa kohtalaisesti melko harvinaista männynkääpää<br />

(Phellinus pini). Kova kulutus on syönyt harjun<br />

pintamaata ja heikentänyt vanhan männikön elinvoimaa.<br />

Lisäksi eroosio valuttaa maata harjun rinteiltä.<br />

Linnusto<br />

Luonnonsuojelualueella pesi vuonna 1993 kaikkiaan<br />

23 lintulajia. Valtalajeja olivat pajulintu, peippo, räkättirastas,<br />

leppälintu (Phoenicurus phoenicurus, V),<br />

talitiainen ja kirjosieppo (Ficedula hypoleuca). Leppälintu<br />

(V) esiintyy Pyynikillä melko runsaana, koska<br />

alue on pääosiltaan kuivaa kangasta. Aluskasvillisuutena<br />

on kuitenkin useimmiten lehtipuupensaikkoa,<br />

mikä selittää pajulinnun ja sitä harvinaisemman sirittäjän<br />

runsauden. Ainoa alueella tavattu vaateliaampi<br />

lehtolaji, mustapääkerttu, pesi ns. Thermopyleen<br />

solan lehdossa.<br />

Lisätietoja:<br />

Seppälä, J. 1993: Pyynikin hoito- ja käyttösuunnitelma. -<br />

Tammerkoski 5/93: 4-5.<br />

Lagerström, M. 1993: Tampereen Pyynikin luonnonsuojelualueen<br />

pesimälinnusto 1993. - Käsikirjoitus Ympäristövalvonnassa.<br />

Lahtonen, T. 2003: Lisätietoja Tampereen Pyynikin kasvistosta. -<br />

Talvikki 27: 56-69.<br />

Kääntönen, M. 1974: Tampereen Pyynikin kasvillisuus ja kasvisto.<br />

- Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 50: 45-65.<br />

Peruskarttalehti 2123 09 D<br />

Lasse Kosonen<br />

Pyynikillä kulkijaa pyritään ohjaamaan opastein.<br />

16 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Luonnonsuojelualueet<br />

1.1.5. Peltolammi-Pärrinkoski<br />

Peltolammin-Pärrinkosken luonnonsuojelualue, jonka<br />

pinta-ala on 31,39 ha, sijaitsee Tampereen eteläisissä<br />

Sarankulman ja Peltolammin kaupunginosissa. Alue<br />

on perustettu 26.8.1992 läänin päätöksellä 174/A231.<br />

Rauhoituksen tarkoituksena on ollut säilyttää<br />

maakunnallisesti arvokkaan lehdon kasvillisuus ja<br />

eläimistö sekä Myllyojan ja Pärrinkosken rauhallinen<br />

ja viihtyisä maisema. Peltolammin alue kuuluu ns.<br />

Etelä-Hämeen lehtokeskukseen, jollaisia lehtoalueita<br />

on Tampereella jäljellä enää muutamia. 1960-luvulla<br />

alkaneet ulkoilu- ja virkistyskäyttö näkyvät alueen lievänä<br />

kulumisena ja roskaantumisena.<br />

Peltolammiin laskee Sääksjärvestä lähtevä Multipuro<br />

ja Peltolammista lähtee Pyhäjärveen Myllyoja,<br />

joka myöhemmin muuttuu Härmälänojaksi. Myllyojan<br />

putous, Pärrinkoski, sijaitsee rautatien länsipuoleisella<br />

alueella. Suojelualueella on lisäksi kaksi lähdettä.<br />

Peltolammin seutu on melko tasaista; Pärrinkosken<br />

kohdalla pudotusta tulee yläputouksen osalle 12 m ja<br />

alaputouksen osalle 7 m, jos rajana pidetään puron suvantokohtaa.<br />

Kasvillisuus<br />

Alueen metsiköt ovat pääasiassa lehtoja, mutta osittain<br />

myös kuivahkoja ja tuoreita kankaita. Alueella<br />

kasvaa metsälehmusta ja vaahteraa, jotka ovat keskeisiä<br />

lehtometsän puulajeja, haapaa, raitaa, pihlajaa, tuomea,<br />

koivua, harmaa-ja tervaleppää sekä kuusta. Ihmisen<br />

mukanaan tuomia lajeja ovat siperianlehtikuusi<br />

(Larix sibirica) ja siperianpihta (Abies sibirica).<br />

Pensaskerroksen vaateliaista lehtolajeista Peltolammilla<br />

kasvavat pähkinäpensas (Corylus avellana, UH-<br />

AL-P), näsiä (mR), lehtokuusama, taikinamarja (Ribes<br />

alpinum) ja koiranheisi. Alueelta on tavattu yli 300 putkilokasvilajia.<br />

Suojelun kannalta arvokkaita kenttäkerroksen<br />

kasveja ovat mm. jalkasara (Carex pediformis,<br />

UH-AL-P), keltasara (Carex flava), lehtoimikkä (mR),<br />

lehtomatara (Galium triflorum), lehtoleinikki, soikkokaksikko<br />

(R), humala (Humulus lupulus) ja kaiheorvokki<br />

(V). Vankkasaraa (Carex riparia, NT) kasvoi aiemmin<br />

Helsinki-Tampere -radan varressa, jossa sen kasvupaikka<br />

on tuhoutunut rataa oikaistaessa. Tästä syystä<br />

kasvustoa siirrettiin luonnonsuojelualueen puolelle Arranmaan<br />

alueelle, jossa se näyttää menestyvän. Myllyojan<br />

luusuassa kasvaa ryhmä todennäköisesti vankkasaran<br />

ja pullosaran välistä harvinaista risteymää. Alueen<br />

pohjoisrajalla kasvaa pieni esiintymä mäntykukkaa<br />

(Monotropa hypopitys). Vuonna 1991 mäntykukkien<br />

joukosta löytyi kaksi kokopunaista versoa - kenties ensimmäistä<br />

kertaa Suomessa Alueen luoteisosan ns.<br />

Kala-Pirkan lammikoilta on löydetty myös isovesirikkoa<br />

(Elatine alsinastrum, VU), jonka suojelemiseksi<br />

suojelualueen rajaustakin muutettiin.<br />

Lasse Kosonen Lasse Kosonen<br />

Sienistö<br />

Alueen sienistöä tunnetaan puutteellisesti, mutta joitakin<br />

yleispiirteitä voidaan havaita. Pärrinkoskella<br />

kasvaa vaateliaita lehtosieniä kuten punamaljakasta<br />

(Sarcoscypha austriaca), täplärisakasta (Inocybe maculata),<br />

kultahaperoa (Russula aurea), aprikoosihaperoa<br />

(Russula risigallina), lehtorouskua (Lactarius bertillonii),<br />

jauheukonsientä (Cystolepiota sistrata), jalohelokkaa<br />

(Pholiota elegans) ja anishaprakasta (Psathyrella<br />

mucrocystis, NT, löydetty vain muutamasta paikasta<br />

Vankkasaraa siirrettiin radanoikaisun tieltä luonnonsuojelualueelle,<br />

missä se kukkii menestyksellisesti (yläkuva).<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 17


Luonnonsuojelualueet<br />

Suomesta) sekä tyypillisiä syksyn lehtosieniä - suppilohaperoa<br />

(Russula delica) ja retikkavalmuskaa (Tricholoma<br />

album) - joiden esiintymät ovat runsaita. Lepikoissa<br />

kasvaa harvinainen lepäntatti (Gyrodon lividus).<br />

Kääpälajistosta mainittakoon alueen haavoilla kasvava<br />

eteläinen lehtolaji, risukarakääpä (Junghuhnia nitida).<br />

Alueelta on löydetty myös tieteelle tuntemattomia ja<br />

huonosti tunnettuja kotelosieniä. Pärrinkoskesta on<br />

löydetty lahopuulla kasvava Phomatospora moravica ja<br />

lahoavilta taulakääviltä hiljattain tieteelle kuvattu Wegelina<br />

polypori. Tieteelle tuntemattomia lajeja edustavat<br />

pajunoksilla kasvava Habrostictis sp. ja talvikin lehdillä<br />

kasvanut kotelomaljainen.<br />

Linnusto<br />

Pesiviä ja pesimäaikaisia lajeja on tavattu Peltolammin-Pärrinkosken<br />

luonnonsuojelualueella 31. Alueen<br />

valtalajeja ovat peippo, pajulintu, räkättirastas, sirittäjä<br />

ja lehtokerttu, jotka ovat tyypillisiä lehtolajeja. Harvalukuisempia<br />

lehtolaulajia edustavat mustapääkerttu<br />

ja harvinainen mutta alueella silloin tällöin esiintyvä<br />

kultarinta (Hippolais icterina). Pikkusieppo (Ldir, NT)<br />

on pesinyt alueella 1950-luvulla ja 1980-90-luvuilta<br />

sieltä on tehty lukuisia havaintoja. Viimeksi se on tavattu<br />

alueelta vuonna 1999 ja 2002, joten säännöllinen<br />

pesintä voi olla mahdollista. Kololintujen määrä on<br />

pieni, mikä johtuu siitä, että ennen suojelupäätöstä<br />

puustoa kehitettiin kuusivaltaiseksi eikä kolopuita ole<br />

vielä ehtinyt syntyä alueelle kovinkaan paljon. Alueella<br />

on pesimäaikaan tavattu harvinainen nokkavarpunen<br />

(Coccothraustes coccothraustes, NT). Edellä mainittujen<br />

lajien lisäksi alueella pesivät mm. punarinta<br />

(Erithacus rubecula), harmaasieppo (Muscicapa striata),<br />

rautiainen (Prunella modularis), laulurastas (Turdus<br />

philomelos), pensas- (Sylvia communis) ja hernekerttu<br />

(Sylvia curruca), tiltaltti (Phylloscopus collybita, VU) ja<br />

punavarpunen. Kesällä 2003 lammella viihtyi laulujoutsenpariskunta<br />

(Cygnus cygnus, Ldir, V).<br />

Hyönteistö<br />

Rehevä elinympäristö on tarjonnut edellytykset monipuolisen<br />

perhoslajiston synnylle. Alue jakaantuu<br />

useaan erilaiseen biotooppiin, joista tärkeimmät ovat<br />

Myllyojan ja Pärrinkosken purolehdot, Peltolammin<br />

eteläpään luhta-ja rantaneva, Jalanteenmäen lehtikuusilehto,<br />

Sarankulman kosteat niityt ja koko alueen<br />

runsaat lehtipuulehdot. Purolehdoissa kasvaa<br />

muutamien harvinaisten perhoslajien ravintokasveja,<br />

kuten mustakonnanmarjaa ja lehtopalsamia. Kosteikoilla<br />

elävien perhosten kannalta merkittävin ja runsain<br />

kasvi on leveäosmankäämi (Typha latifolia).<br />

Alueen virkistys- ja ulkoilukäyttö ovat heikentäneet<br />

useiden arvokkaiden lajien elinmahdollisuuksia. Peltolammilta<br />

löytyy kuitenkin vielä joukko erikoisuuksia,<br />

joita esiintyy vain paikoitellen Tampereella tai<br />

ympäristökunnissa. Tällaisia ovat esimerkiksi palsamikenttämittari<br />

(Xanthorrhoe biriviata), verkkomittari<br />

(Eustromata reticulata), ohutsiipi (Nudaria mundana),<br />

kuusamaliuskamittari (Trichopteryx polycommata)<br />

ja ruskolampiyökkönen (Archanara algae).<br />

Eräät uhanalaiset perhoslajit ovat kadonneet alueelta<br />

ilmeisesti niittyjen umpeenkasvun seurauksena,<br />

mutta myös lehtolajeja on hävinnyt. Alueen hoito- ja<br />

käyttösuunnitelmassa onkin ehdotettu joidenkin<br />

niittyjen entistämistä. Puronvarsilehdot ovat säilyneet<br />

hyvin ja niiden säilyminen olisi jatkossakin turvattava.<br />

Alueella on tavattu vuosien kuluessa yli 350 suurperhoslajia,<br />

joista 20-30 arvellaan tällä hetkellä jo<br />

kadonneen. Tummaverkkoperhosen (Melitaea diamina,<br />

eR, EN) aikaisemmin asuttamat puronvarsiniityt<br />

ovat valitettavasti häviämässä tai jo hävinneet ja lajia<br />

ei enää tavata alueella. Nunnamittaria (Baptria tibiale,<br />

NT, V) tavattiin aikaisemmin Peltolammilla,<br />

mutta laji on taantunut koko Hämeessä eikä esiinny<br />

enää Peltolammillakaan. Laji elää kuusikkoisissa lehtokorvissa,<br />

joista toukka löytää ravinnokseen mustakonnanmarjaa.<br />

Muita mainittavia alueelta löydettyjä<br />

lehtojen suurperhoslajeja ovat mm. tuominopsasiipi<br />

(Fixsenia pruni), lehmuskiitäjä (Mimas tiliae), kiilakärsäyökkönen<br />

(Herminia grisealis) ja idänritariyökkönen<br />

(Catocala adultera).<br />

Pikkuperhosia Peltolammin alueelta on löydetty<br />

kaikkiaan noin 300 lajia. Harvinaisemmista pikkuperhosista<br />

kannattaa mainita lillukalla toukkana elävä<br />

Stigmella splendidissimella, pajulla elävät Phyllonorycter<br />

salicicolellus ja P. connexellus, suoputkella elävä<br />

Agonopteryx ciliella, mäkilehtolusteella (Brachypodium<br />

pinnatum) elävä Elachista subocellea, lehtikuusella<br />

elävä Zeiraphera griseana, lehmuksella elävä<br />

Stigmella tiliae, käävillä elävät Nemapogon nigralbellus,<br />

N. cloacellus ja N. variatellus, apilalla elävä Phyllonorycter<br />

insignitellus sekä lehtokuusamalla ja paatsamalla<br />

elävä Coleophora ahenella. Vesiperhosista<br />

mainittakoon silmällä pidettäväksi luokiteltu purosiilanen<br />

(NT), jota on tavattu Peltolammin purolta. Vesiperhosista<br />

on havaittu Peltolammin ja Pärrinkosken<br />

alueella yhteensä 64 Pirkanmaalle tyypillistä lajia.<br />

Peltolammin sudenkorennot ovat etupäässä Pirkanmaalle<br />

tyypillistä lajistoa. Liitokorento (Epitheca<br />

bimaculata) on kuitenkin Etelä-Suomessa harvinainen<br />

laji, jota on tavattu Pirkanmaallakin vain muutamista<br />

paikoista. Kimalaisista ja loiskimalaisista alueella<br />

elävät lähes kaikki Tampereen seudun lajit, sillä<br />

elinympäristöt ovat monipuoliset ja kimalaisten suosimat<br />

ravintokasvit yleisiä.<br />

Peltolammin-Pärrinkosken alue on erinomainen<br />

kohde luonnon opetus-, tutkimus- ja harrastuskäyttöön.<br />

Alueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa määri-<br />

18 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Luonnonsuojelualueet<br />

Lasse Kosonen<br />

Halimasjärvelle ohjataan polkujen ja siltojen kautta.<br />

tellyt hoitotoimenpiteet suorittaa ympäristövalvonta<br />

yhteistyössä kiinteistötoimen kanssa. Alueella sijaitseva<br />

pieneläinten hautausmaa on poistettu käytöstä.<br />

Lisätietoja:<br />

Hilden, J. 1960: Pieni Pärrinkoski, luonnontilassa oleva koski<br />

Rukkamäessä. - Tammerkoski 22: 180-182.<br />

Lagerström, M. & Parviainen, H. 1988: Tampereen Peltolammin-<br />

Pärrinkosken suojelualueen pesimälinnusto 1989. - Käsikirjoitus<br />

Ympäristövalvonnassa.<br />

Lahtonen, T. 1989: Peltolammin alueen kasvillisuus. - Tampereen<br />

kaupungin ympäristönsuojeluviraston julkaisu 5/90. 61 s.<br />

Jokinen, A.& Kosonen, L. 1990: Vankkasara (Carex riparia)<br />

Tampereen Peltolammilla. - Talvikki 14: 51-52.<br />

Lahtonen, T. 1990: Tampereen Peltolammin lehtoalueen<br />

kasviluonnosta. - Talvikki 14(1): 41-50.<br />

Seuranen, I., Piirainen, T. & Salokannel, J. 1996: Sarankulman<br />

suurperhoshavainnot vuonna 1996. - Raportti<br />

hyönteistutkimuksista ja seurannasta Tampereella 1996<br />

Tampereen kaupungin ympäristövalvontayksikössä.<br />

Söderholm, U. 1991: Punainen mäntykukka (Monotropa hypopitys<br />

f. purpurascens) Tampereen Peltolammilla. - Talvikki 15(2): 79-81.<br />

Söderholm, U. 1992: Kuvaamattomia mikrosieniä. - Talvikki 16(1):<br />

37-39.<br />

Turunen, H. 1997: Peltolammi-Pärrinkosken suurperhoset 1997. -<br />

Raportti Tampereen kaupungin ympäristövalvontayksikössä.<br />

Peruskarttalehti 2123 08 C ja D<br />

1.1.6. Halimasjärvi<br />

Luonnonsuojelualue sijaitsee noin 10 km Tampereen<br />

keskustasta Atalan ja Kumpulan kaupunginosien välimaastossa<br />

Halimasjärven pohjois- ja itäpuolella. Alueen<br />

pinta-ala on 14,5 hehtaaria ja luonnonsuojelualueeksi<br />

se on perustettu läänin päätöksellä nro 146/<br />

A231 1.6.1988.<br />

Alue on luonteeltaan monipuolinen, sillä rajaukseen<br />

kuuluu suuri osa Halimasjärven rantavyöhykkeestä,<br />

kaksi pientä luonnontilaista suota, kallioalueita<br />

jyrkänteineen, puroja, lähde, siirtolohkareita, pitkään<br />

lähes koskemattomana ollut lehtomainen kuusimetsikkö<br />

sekä maakunnallisesti arvokas monilajinen<br />

ja rehevä lehto.<br />

Kasvillisuus<br />

Suojelualue on kokonaan metsän peitossa, tosin vajaa<br />

neljännes metsästä on taimikkoa. Järven pohjoispuolella<br />

sijaitsevan lehdon rehevämmässä osassa kasvaa koivujen,<br />

haapojen ja leppien alla pensastona lehtokuusamaa,<br />

taikinamarjaa ja vadelmaa (Rubus idaeus). Lajistoon<br />

kuuluu erikoisuutena ruohokanukka (Cornus suecica).<br />

Lehdon kuusten varjostamassa osassa kasvaa runsas<br />

mustakonnanmarjakasvusto. Pohjoispuolen kallioilla<br />

esiintyy kalliokasvillisuutta, jonka joukossa on jalkasaraa,<br />

hietaorvokkia, tummaraunioista ja mäkivirvilää<br />

(UH-AL-P). Järven itäpuoli on mustikkatyypin kuusikkoa.<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 19


Luonnonsuojelualueet<br />

Kaikkiaan alueelta on löydetty 220 putkilokasvilajia.<br />

Monilajisuutta selittävät parhaiten kivilajit (gabro<br />

ja dioriitti), jotka ovat kasveille suotuisia kasvualustoja.<br />

Kasviston suojeluarvon kannalta merkittävintä on<br />

lehtokasvien suuri lajimäärä. Kalliokasvien esiintyminen<br />

lisää alueen suojeluarvoa ja merkitystä, samoin<br />

pohjoista kasvistoainesta edustavan ruohokanukan<br />

esiintyminen. Alueella kasvavat myös juolukkapaju<br />

(Salix myrtilloides), lehtoimikkä (mR), lehto-orvokki,<br />

kaiheorvokki (V), lehtokorte (Equisetum pratense) ja<br />

lehtokuusama.<br />

Sienistö<br />

Alueen sienistöstä löytyy sekä ruokasieniä että erikoisuuksia.<br />

Sienistön monipuolisuuteen vaikuttavat puuston<br />

monipuolisuus ja melko runsas lahoava puuaines.<br />

Harvinaisista lajeista voidaan mainita mm. nokirousku<br />

(Lactarius lignyotus), tummajalkalapakka (Spathularia<br />

rufa), tuoksusahaheltta (Lentinellus cochleatus), mustapahkajuurekas<br />

(Collybia racemosa, NT), purorisakas<br />

(Inocybe rivularis), sinityvirisakas (Inocybe calamistrata)<br />

ja kimppuseitikki (Cortinarius turmalis).<br />

Linnusto<br />

Vuonna 1988 Tampereen lintutieteellisen yhdistyksen<br />

tekemän selvityksen mukaan Halimasjärven luonnonsuojelualueella<br />

tavattiin 27 eri lintulajia, joista valtalajeja<br />

olivat peippo, pajulintu, punakylkirastas, punarinta,<br />

lehtokerttu ja metsäkirvinen (Anthus trivialis).<br />

Harvalukuisemmista lajeista mainittakoon rautiainen,<br />

peukaloinen (Troglodytes troglodytes), mustapääkerttu<br />

ja pyy (Bonasa bonasia, Ldir). Suojelualueen arvokkaimmat<br />

lintulajit kesällä 1988 olivat metsäviklo<br />

(Tringa ochropus) ja varpushaukka (Accipiter nisus).<br />

Kesällä 1989 idänuunilinnulla (Phylloscopus trochiloides)<br />

oli pysyvä reviiri järven itäpäässä. Tosin havaintoja<br />

idänuunilinnusta on tehty alueella tämänkin jälkeen.<br />

Alueella on havaittu myös parhaina vuosina<br />

(esim. v 1999) kolme laulavaa pikkusieppoa (Ldir,<br />

NT). Itse järvi ei kuulu luonnonsuojelualueeseen,<br />

mutta vuosina 2002-03 järvellä pesi kaakkuri. Kokonaisuutena<br />

luonnonsuojelualueen linnusto oli varsin<br />

monipuolinen ja runsas. Halimasjärven luonnonsuojelualue<br />

on myös soveliasta liito-oravan (Dir IV, VU, V)<br />

elinpiiriä, joka onkin säännöllisesti pesinyt alueella.<br />

Hyönteistö<br />

Tampereen hyönteistutkijain seura ry teki alueella<br />

vuosien 1991-1993 aikana selvityksen, jossa löydettiin<br />

204 suurperhoslajia ja 156 pikkuperhoslajia.<br />

Joukossa oli myös harvinaisia lajeja, jotka ansaitsevat<br />

maininnan. Varsinaisen suojelualueen ulkopuolelta,<br />

sähkölinjalta löytyi yksi tummaverkkoperhonen<br />

(eR, EN), jonka esiintyminen ei liity luonnonsuojelualueeseen.<br />

Harvinaisista lajeista alueella havaittiin<br />

varjotupsukoi (Mompha terminella, NT),<br />

Coleophora ahenella-pussikoi ja kuultomittari (Malacodea<br />

regelaria). Velholehdellä toukkana elävä varjotupsukoi<br />

sekä korpipaatsamalla tai lehtokuusamalla<br />

elävä Coleophora ahenella ovat keskittyneet levinneisyydessään<br />

lähinnä eteläisen Suomen lehtoalueille.<br />

Lehtomaisesta kuusikosta havaituista pikkuperhosista<br />

voidaan mainita myös Stigmella splendidissimella-kääpiökoi,<br />

jota pidetään melko harvinaisena.<br />

Halimasjärven varjoisissa ja kosteissa lillukkakasvustoissa<br />

se kuitenkin esiintyi runsaana.<br />

Mustakonnanmarjaa ravinnokseen käyttävistä perhoslajeista<br />

alueelta on löytynyt konnanmarjamittari<br />

(Eupithecia acteata).<br />

Etelä-Hämeestä vain kerran aikaisemmin löytynyt<br />

Olethreutes dissolutanus havaittiin rahkasammaleisessa<br />

järven rannassa. Laji on levinneisyydeltään painottunut<br />

Pohjois-Suomeen ja elää toukkavaiheessa sammalilla.<br />

Vesiperhosista kannattanee mainita Pirkanmaalla vain<br />

paikoittain esiintyvä purovainokas ja Oxyethira sagittifera,<br />

joista ensimmäinen löytyi purosta ja toinen rahkaisesta<br />

järvenrannasta.<br />

Halimasjärven luonnonsuojelualueella elää myös<br />

lahopuita ja kääpiä ravinnokseen käyttäviä pikkuperhoslajeja,<br />

mm. Montescardia tessulatella, Nemapogon<br />

cloacellus, Archinemapogon yildizae, Schiffermuelleria<br />

stipella ja Nemaxera betulinella. Jotta tämänkaltainen<br />

lajisto lisääntyisi alueella, tulisi lahopuuston antaa<br />

kehittyä vapaasti. Muissakin hyönteisryhmissä ja erityisesti<br />

kovakuoriaisissa on lahopuilla eläviä lajeja,<br />

joiden elinmahdollisuudet ovat heikkenemässä metsänhoidon<br />

myötä. Siksi Halimasjärven luonnonsuojelualueella<br />

tulisikin turvata lahopuuta sisältävien<br />

metsälaikkujen säilyminen ja syntyminen.<br />

Halimasjärven alue on ensisijaisesti luonnonsuojelualue,<br />

mutta soveltuu myös opetuskohteeksi, luonnon<br />

tutkimiseen ja ulkoiluun. Alueelle on helppo päästä<br />

kaupungin busseilla ja vaikka virallisia ulkoilureittejä<br />

ei alueella olekaan, useat polut helpottavat liikkumista.<br />

Vuonna 2000 uusittiin alueen pitkospuut. Ilkivalta<br />

on vaikeuttanut alueen rakenteiden ylläpitoa.<br />

Lisätietoja:<br />

Kääntönen, M. 1983: Halimasjärven lehto - tärkeä suojelukohde. -<br />

Tammerkoski 46:8-9.<br />

Kääntönen, M. 1990: Tampereen Halimasjärven<br />

luonnonsuojelualueen kasvisto ja kasvillisuus. - Talvikki 14(2): 97-<br />

117.<br />

Lagerström, M., Kosonen, L. & Lähdeaho, P. 1988: Tampereen<br />

Halimasjärven luonnonsuojelualueen pesimälinnusto 1988. -<br />

Käsikirjoitus Ympäristövalvonnassa.<br />

Peruskarttalehti 2123 12 C<br />

20 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Luonnonsuojelualueet<br />

1.1.7. Sorilanlammen katajaketo<br />

Aitolahden Sorilanlammen etelärannalla sijaitseva katajaketo<br />

on pinta-alaltaan 0,7 hehtaaria. Luonnonsuojelualueeksi<br />

se on perustettu 7.5.1990 lääninhallituksen<br />

päätöksellä 87/A231.<br />

Rauhoituksen tarkoituksena on ollut suojella ketoa,<br />

jonka rantarinteessä kasvaa kymmeniä isoja katajia.<br />

Alue on lisäksi maisemallisesti edustava. Luonnonsuojelupiiri<br />

raivasi alueelta lehtipuuvesaikkoa ja<br />

kuolleita katajia elokuussa 1990.<br />

Peruskarttalehti 2123 12 D<br />

1.1.8. Vattula<br />

Vattulan luonnonsuojelualue sijaitsee Tampereella entisen<br />

Aitolahden kunnan alueella noin 20 km Tampereen<br />

keskustasta koilliseen. Se kuuluu Tampereen kaupungin<br />

omistamaan tilaan (Vattulanmaa RN:o 24)<br />

Vattulan kylässä. Tila, joka on pinta-alaltaan peräti 4,5<br />

km 2 , muodostaa ns. Kintulammen retkeilyalueen. Itse<br />

suojelualue on tilan laidalla ja on Tampereen kaupungin<br />

hakemuksesta rauhoitettu 30.9.1959 säästömetsäksi<br />

lääninhallituksen päätöksellä nro 1453/VI ja se<br />

on Tampereen ensimmäinen luonnonsuojelualue.<br />

Suojelualueen pinta-ala on 15,7 hehtaaria ja sen hoidosta<br />

vastaa Tampereen kaupungin ympäristövalvonta.<br />

Vuonna 2002 Tampereen kaupungin ympäristövalvontayksikkö<br />

teki aloitteen luonnonsuojelualueen laajentamisesta<br />

idän ja koillisen suuntaan 45.3 ha:lla,<br />

minkä ympäristölautakunta hyväksyi joulukuussa<br />

2002 ja ympäristökeskus teki siitä päätöksen 2003<br />

päätösnumerolla 2000-L-190-251.<br />

Vattulan luonnonsuojelualueen puustoon kuuluvat<br />

merkittävänä osana elävän puun ohella lahot ja kuolleet<br />

puut. Noin 800 m pitkä ja 200 m leveä aarnimetsä<br />

muodostuu jyhkeistä kuusista, männyistä ja osin<br />

myös hieskoivuista. Pisimmät kuuset lähentelevät 40<br />

metriä, tosin suurimman kuusen ympärysmitta on<br />

vain 206 senttiä. Alueella on lisäksi kilpikaarnaisia<br />

mäntyjä, joista paksuimman ympärykseksi on mitattu<br />

225 senttiä.<br />

Kasvillisuus<br />

Kasvistoltaan alue on verraten niukkaa johtuen happamista<br />

kivilajeista, kvartsi-ja granodioriitista, jotka<br />

kattavat ko. ylänköalueen lähes kauttaaltaan. Vuonna<br />

1992 tehdyssä kartoituksessa alueelta löytyi vain 66<br />

putkilokasvilajia. Lajistoon ei sisälly uhanalaisia tai<br />

harvinaisia lajeja. Lajiston niukkuutta selittää myös<br />

ihmistoiminnan vähäisyys, minkä johdosta alueella ei<br />

kasva kulttuuriperäisiä kasveja. Vanhojen metsien jäkälä,<br />

korpiluppo (Alectoria sarmentosa) on alueella runsas.<br />

Vaikuttaa siltä, että aluetta ei ole laidunnettu ollenkaan,<br />

vaikka paimenten tiedetään muinoin kokoontuneen<br />

ennen kirkonmenoja itäpäässä sijaitsevalla<br />

ns. Kirkkokivellä. Mainittakoon vielä, että Vattula<br />

on sienistöltään hieno alue, josta löytää paljon mm.<br />

Lasse Kosonen<br />

Vattulan luonnonsuojelualueella kasvaa runsaasti erilaisia ruokasieniä.<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 21


Luonnonsuojelualueet<br />

ruokasieniä. Elokuussa 2002 alueelta löydettiin yövilkan<br />

lehdiltä yövilkanruostetta (Uredo goodyerea), jota<br />

Suomesta on löydetty vain parikymmentä kertaa aiemmin.<br />

Vuonna 2003 löytyi lajin toinenkin kasvupaikka.<br />

V. 2003 alueelta löydettiin Suomen viides<br />

rahkahaprakas (Psathyrella sphagnicola). Alueelta on<br />

löydetty joitakin vanhan metsän kääpälajeja, kuten<br />

aarnikääpä (Phellinus nigrolimitatus), ruostekääpä,<br />

NT , kuusenkääpä (Phellinus chrysoloma), männynkääpä<br />

ja riukukääpä (Phellinus viticola).<br />

Linnusto<br />

Kesällä1992 alueella tavattiin 16 lintulajia. Valtalajeja<br />

olivat peippo, tiltaltti (VU), hippiäinen, puukiipijä,<br />

pajulintu ja pikkukäpylintu (Loxia curvirostra). Alueella<br />

on lahopökkelöitä vähän, joten pienten kololintujen,<br />

kuten tiaisten ja kirjosiepon, määrät olivat pieniä.<br />

Alueen linnustollista arvoa nostavat kolopesijät:<br />

varpuspöllö (Glaucidium passerinum, Ldir, V), viirupöllö<br />

(Strix uralensis, Ldir) ja palokärki (Dryocopus<br />

martius, Ldir). Aikaisempina vuosina alueella on havaittu<br />

myös metsoja (Tetrao urogallus, Ldir, NT, V),<br />

jonka soidinpaikkoja on lähistöllä runsaasti. Linnuston<br />

kokonaisparimäärä oli 248 paria/km 2 , joka on<br />

muihin pirkanmaalaisiin biotooppeihin verrattuna alhainen<br />

(esim. Viikinsaaressa 1210 paria/km 2 ja Ikurin<br />

Myllypurolla 952 paria/km 2 ). Alueen lähistöllä pesii<br />

myös mehiläishaukka.<br />

Hyönteistö<br />

Tampereen hyönteistutkijain seura teki vuoden 1997<br />

kesällä selvityksen alueen kovakuoriaislajistosta, joille<br />

tärkeitä lahoavia maapuita ja kääpiä on alueella jonkin<br />

verran. Tutkimuksessa löytyi 150 kovakuoriaislajia,<br />

mikä ottaen huomioon alueen karuuden ja pienuuden<br />

on kohtalainen. Jatkotutkimus saattaisi kuitenkin jopa<br />

kaksinkertaistaa lajimäärän, ja monia merkittäviäkin<br />

lajeja voi vielä löytyä, koska ne ovat usein vähälukuisia<br />

ja satunnaisesti tavoitettavia. Tutkimus ei paljastanut<br />

ikimetsien suuria harvinaisuuksia vaan tavanomaisempaa<br />

vanhojen metsien indikaattorilajistoa. Toki<br />

löytyi joitakin harvinaisuuksiakin. Havaittuja vanhojen<br />

metsien indikaattorilajeja ovat mm. liekokurekiitäjäinen<br />

(Platynus mannerheimii), Agathidium confusum<br />

ja A. arcticum, helyhaaskavaajakas, Ampedus erythrogonus,<br />

ruskopehkiäinen (Ostoma ferruginea), liekohärö<br />

(Dendrophagus crenatus), Hallomenus binotatus ja Xylita<br />

laevigata. Useimmat näistä elävät toukkavaiheessa<br />

kuolleessa tai kuolevassa puuaineksessa. Edellisten lisäksi<br />

mainittavia kovakuoriaislajeja alueelta ovat Agapus<br />

wasastjernae, Leiodes inordinata, Mycetoporus laevicollis,<br />

Bolitobius cingulatus ja Bibloporus bicolor, joista<br />

osa suosii vanhoja metsiä. Näistä Mycetoporus laevicollista<br />

ei ole löytynyt valtakunnallisestikaan kuin muutamia<br />

kertoja eli se on yksi Vattulan vanhan metsän<br />

helmiä.<br />

Muusta hyönteisfaunasta saatiin myös vuoden<br />

1997 tutkimuksessa tietoa, mm. kaksi latikkalajia Aradus<br />

depressus ja A. betulinus. Lisäksi alueelta havaittiin<br />

melko harvinainen Vespula austriaca -ampiainen ja<br />

perhosista pohjankuutäplä (Cosmotriche lobulina).<br />

Lisätietoja:<br />

Kääntönen, M. 1987: Vattulan metsä - arvokas<br />

luonnonsuojelualue. - Tammerkoski 8/87: 7-8.<br />

Lahtonen, T. 1993: Tampereen Vattulan luonnonsuojelualueen<br />

kasvisto. - Talvikki 17(1): 40-47.<br />

Lagerström, M., Lievonen, T. & Mäkelä, R. 1992: Tampereen<br />

Vattulan luonnonsuojelualueen ja Nokian Pitkäniemen<br />

“Hevoshaan” pesimälinnustot 1992. - Käsikirjoitus<br />

ympäristövalvonnassa.<br />

Seuranen, I. 1995: Peltolammin suurperhoset. - Raportti<br />

hyönteistutkimuksista ja seurannasta Tampereella 1995<br />

Tampereen kaupungin ympäristövalvonnassa.<br />

Valtonen, P. & Salokannel, J. 1997: Vattulan ls. alueen<br />

kovakuoriaistutkimus. - Raportti hyönteisseurannasta<br />

Tampereella 1997 Tampereen kaupungin ympäristövalvonnassa.<br />

Peruskarttalehti 2124 10 C<br />

1.1.9. Palvajärvi-Koirajärvi<br />

Teiskon Savonkylässä Palva- ja Koirajärven välissä sijaitseva<br />

luonnonsuojelualue on perustettu 7.2.1992<br />

läänin päätöksellä 25/A231. Alueen pinta-ala on 2,5<br />

hehtaaria.<br />

Järvien välisellä metsä- ja suoalueella kasvaa harvinaisia<br />

kasveja. Palvajärven koillispäässä kasvavat Pirkanmaalla<br />

uhanalainen lettovilla (Eriophorum latifolium,<br />

neljä yksilöä v. 1999, UH-AL), harvinainen röyhysara<br />

(Carex appropinquata, VU), soikkokaksikko (R),<br />

suovalkku (Hammarbya paludosa,R), vilukko (Parnassia<br />

palustris), hernesara (Carex viridula), villapääluikka<br />

(Trichophorum alpinum) sekä itse järvessä isolumme<br />

(Nymphaea alba). Lisäksi Koirajärven pohjoisrannalla<br />

on kasvanut sykeröpiippoa (Luzula sudetica, UH-AL-<br />

E), mutta se lienee kadonnut. Koirajärven koillisrannalta<br />

löytyi v. 1999 valkolehdokkia (R). Alueen halki<br />

kulkee metsäautotie ja luonnonsuojelualueen ympäriltä<br />

on kaadettu metsää vuonna 1998 ulottuen Palvajärven<br />

koilliskulmalla ja Koirajärven lounaiskulmalla luonnonsuojelualueen<br />

puolelle 20-30 metriä. Hakkuilta on säästynyt<br />

kolme kolohaapaa luonnonsuojelualueen luoteiskulmalla.<br />

Viime vuosina suojelualuetta on uhannut kosteikkoalueen<br />

kuivuminen.<br />

Lisätietoja:<br />

Kosonen, L. 1992: Tärkeä kasvistonsuojelualue rauhoitettu<br />

Tampereen Teiskossa. - Talvikki 16(1): 26-27.<br />

Peruskarttalehti 2142 01 B<br />

22 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Luonnonsuojelualueet<br />

1.1.10. Järvenpää-Majaketo<br />

Luonnonsuojelualue koostuu kahdesta osa-alueesta,<br />

jotka sijaitsevat rinnakkain Teiskossa lähellä Viitapohjaa.<br />

Järvenpään alueen koko on 0,13 hehtaaria ja se<br />

on perustettu 31.1.1991 läänin päätöksellä nro 23/<br />

A231. Majakedon pinta-ala on 0,3 hehtaaria ja se on<br />

perustettu 28.2.1991 läänin päätöksellä nro 31/A231.<br />

Alueet on perustettu eri päätöksillä, koska maa-alueilla<br />

on eri omistajat.<br />

Luonnonsuojelualueet perustettiin tikankontin<br />

suojelua varten, sillä alueet ovat lajin ainoa kasvupaikka<br />

Pirkanmaalla. Tikankontin (Cypripedium calceolus,<br />

Dir II, DirIV, R, VU) esiintymien lisäksi alueista kannattaa<br />

mainita Järvenpään matala kalliojyrkänne ja sen<br />

alapuolinen lehto sekä Majakedon kallionaluslehto.<br />

Alueilla kasvaa myös mm. kirkiruohoa (Gymnadenia<br />

conopsea, R, VU), soikkokaksikkoa (R) ja valkolehdokkia<br />

(R).<br />

Tikankontti on kämmekkäkasveihin kuuluva monivuotinen<br />

kasvi, joka kuuluu uhanalaisiin lajeihin ja<br />

on ollut rauhoitettu Ahvenanmaalla vuodesta 1925 ja<br />

muualla Suomessa vuodesta 1952. Kehitys siemenestä<br />

kukkivaksi kasviksi on hidas: tikankontin ensimmäinen<br />

vihreä lehti ilmestyy noin nelivuotiaana ja<br />

kookkaat, yli 10 cm korkeat, kukat yleensä vasta 16.<br />

kesänä. Tikankontti on koko maassa voimakkaasti<br />

taantunut lehtoniittyjen kuusettumisen, peltojen raivauksen<br />

ja lettojen ojituksen vuoksi. Jäljellä olevia kasvupaikkoja<br />

uhkaa lisäksi tallaus, kukkien poiminta ja<br />

siirtäminen puutarhoihin. Vuonna 1999 paikalta laskettiin<br />

kahdeksan, vuonna 2000 7 kukkivaa ja vuonna<br />

2001 6 kukkivaa tikankonttia, v. 2003 8 kukkivaa. Tikankontit<br />

eivät ole muodostaneet siemenkotia. Lisäksi<br />

tikankonttipaikan edessä olevalta pellolta löytyi kirkiruohoa<br />

viisi yksilöä.<br />

Koska tallaantuminen on ollut vaaraksi tikankonttiesiintymälle,<br />

alueelle rakennettiin vuonna 1992 pitkospuut<br />

ohjaamaan ihmisten kulkua. Vuoden 2002 aikana<br />

tikankontin kasvupaikka aidattiin maanomistajan<br />

aloitteesta. Lisäksi lajin vaatimaa valoisuutta on<br />

kohteella lisätty.<br />

Peruskarttalehti 2124 01 B<br />

1.1.11. Paarlahden Isosaari<br />

Kuusniemen kylässä Teiskossa sijaitseva Paarlahden<br />

Isosaari on perustettu luonnonsuojelualueeksi läänin<br />

päätöksellä nro 351/A231 21.12.1987. Alueen pintaala<br />

on 1,6 hehtaaria.<br />

Luonnonsuojelualueen tunnusomaisena piirteenä<br />

on lehto, joka suurimmaksi osaksi koostuu metsälehmuksista<br />

ja haavoista. Lehtoneidonvaippaa (Epipactis<br />

helleborine, R) kasvaa alueella satoja yksilöitä.<br />

Peruskarttalehti 2124 10 D<br />

Lasse Kosonen<br />

Tikankontti on komeimpia orkideoitamme.<br />

1.1.12. Iso-Kuhmo<br />

Alue kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan<br />

ja rauhoitettiin 10,2 ha:n suuruisena Pirkanmaan<br />

ympäristökeskuksen päätöksellä 31.10.2001<br />

(1900L0681-251). Tosin sen arvoa vähentää se, että<br />

maanomistaja on kaatanut suurimman osan niemen<br />

sisäosien metsistä mukaan lukien myös siellä kasvaneet<br />

puumaiset lehmukset. Sisäosat ovatkin tämän<br />

seurauksena päässeet heinittymään. Lisäksi niemen<br />

pohjoisrantaan on tehty tie ja länsirantaan aivan piurun<br />

(Scholochloa festucacea) kasvupaikan vierelle on<br />

kaavoitettu kesämökkitontteja.<br />

Niemen sisäosassa kasvaa rehevää kostean lehdon<br />

lajistoa, pohjoispuolella mm. soikkokaksikkoa (R).<br />

Muista lehtolajeista mainittakoon lehmus, koiranheisi,<br />

valkovuokko, lehtokuusama, lehto-orvokki, mustakonnanmarja,<br />

valkolehdokki (R), näsiä (mR) ja lehtoimikkä<br />

(mR). Pohjoisrinteellä kasvaa mm. lehtoarhoa<br />

(Moehringia trinervia) ja syyläjuurta (Schrophularia<br />

nodosa). Kalliojyrkänteellä kasvaa kalliokohokkia (Silene<br />

rupestris) ja sen lounaispuolella rantavedessä harvinaista<br />

piurua.<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 23


Kartta 1. Tampereen luonnonsuojelualueet; kantakaupunki


Kartta 2. Luonnonsuojelualueet: Aitolahti-Teisko


Luonnonsuojelualueet<br />

Alueen itäosa Ison- ja Pikku-Kuhmon välinen<br />

saareke sisältää myös runsaasti lehtomaisia piirteitä.<br />

Sen lajistoon kuuluu tavallista lehtolajistoa; näsiää<br />

(mR), lehtokuusamaa, kieloa, sini- (mR) ja valkovuokkoa,<br />

mustakonnanmarjaa, hiirenporrasta, taikinamarjaa<br />

ja metsäruusua. Myös saarekkeen lounaiskulmalle<br />

on kaavailtu muutamaa kesämökkiä.<br />

(Tämän aluerajauksen ulkopuolella Iso-Kuhmon<br />

tien varrella, 300 metriä Saarlahden talosta länteen pellon<br />

reunassa olevassa lehtomaisessa kulmassa kasvaa<br />

noin kolmisenkymmentä vuorijalavaa (Ulmus glabra R,<br />

VU) taimista puumaisiin yksilöihin. Lisäksi lajisto sisältää<br />

mm. humalaa, mustakonnanmarjaa ja metsäruusua<br />

Rosa majalis).<br />

Peruskarttalehti 2124 11 B<br />

1.1.13. Valkeekivenlahden purolehto<br />

Kohde on Ylöjärven kunnan alueella, mutta Tampereen<br />

kaupungin omistama. Alue rauhoitettiin 1,3<br />

hehtarin suuruisena 2.3.2003 (päätösnumero 1999<br />

L0748-251)<br />

Valkeekivenlahden purolehto on kuulunut valtakunnalliseen<br />

lehtojensuojeluohjelmaan ja on yksi<br />

Natura-alueista. Noin 1,3 hehtaarin suuruinen lehto<br />

sijaitsee kahden puron yhtymäkohdassa Paskosuolta<br />

virtaavan puron varrella rajautuen Valkeekivenlahteen.<br />

Osa kohteen metsästä on kaadettu jo<br />

1980-luvulla. Lehto vaihettuu kasvupaikkatyypiltään<br />

saniaistyypistä käenkaali-oravanmarja- tyyppiin,<br />

joka on lehdon valtatyyppi, mutta paikoitellen<br />

jopa sinivuokko-käenkaali-tyyppiin. Puuston valtalajina<br />

on kuusi, mutta joukossa kasvaa myös metsälehmusta,<br />

harmaa- ja tervaleppää, hieskoivua, pihlajaa<br />

ja tuomea. Pensaista alueella kasvavat kaikki<br />

tavallisimmat lehtojen lajit: näsiä, lehtokuusama ja<br />

mustaherukka (Ribes nigrum). Valtapensaana alueella<br />

on kuitenkin taikinamarja. Lehdon kenttäkasvilajisto<br />

on Tampereen seudun mittapuun mukaan<br />

varsin edustava. Alueella kasvaa mm. lehtotähtimö,<br />

lehtopähkämö, lehtopalsami, lehtoleinikki, lehtomatara,<br />

korpinurmikka (Poa remota), lehtoimikkä,<br />

kotkansiipi ja lehtokorte. 1980-luvulla alueelta väitetään<br />

löytyneen keltavuokkoa ja korpisorsimoa<br />

(Glyceria lithuanica), mutta näitä ei vuonna 2000<br />

tehdyssä inventoinnissa havaittu. Tosin korpisorsimoa<br />

kasvoi alueelle lännestä virtaavan puron yläjuoksulla.<br />

Alueen arvoa rasittavat kulutus ja se että<br />

kaakkoispuolelle ei ole jätetty minkäänlaista suojavyöhykettä.<br />

Aivan suojelualueen rajalle kaadetun<br />

metsän vuoksi suojelualueelta kaatuu puita tämän<br />

tästä. Kulutusta aiheuttavat ilmeisesti ratsastus ja<br />

suunnistus, joista alueelle on jo syntynyt polkuverkosto.<br />

Lisäksi alueen läpi on tehty tie, joka on lohkaissut<br />

ison osan lehdosta. Alue liittyy laajempaan,<br />

yhteensä noin kymmenen hehtaarin suuruiseen rauhoitettuun<br />

lehtokokonaisuuteen.<br />

Peruskarttalehti 2123 09 B<br />

Kääntönen, M. 2000: Ylöjärven Valkeekiven purolehdon<br />

kasvistosta ja kasvillisuudesta (EH). - Talvikki 24:56-60.<br />

1.1.14 Tummaverkkoperhosniityt<br />

Vuoden 1997 alussa tuli voimaan uusi luonnonsuojelulaki,<br />

jonka mukaan ympäristökeskuksen rajauspäätöksellä<br />

voidaan rauhoittaa myös pieniä alueita esim. jonkin<br />

kasviesiintymän tai perhosniityn turvaamiseksi.<br />

Tätä onkin käytetty uhanalaisen tummaverkkoperhosen<br />

esiintymispaikkojen suojeluun Aitolahdella ja Teiskossa.<br />

Yhteensä on rauhoitettu 11 niittyä, yhteispintaalaltaan<br />

9.9 hehtaaria. Valtaosa niityistä on yksityisomistuksessa.<br />

Suojellut niityt ovat seuraavat:<br />

1. Aitolahti, Orikorpi, 1.0 ha, 29.5. 2000<br />

2. Aitolahti, Myllypuro, 0.1 ha, 29.5. 2000<br />

3. Aitolahti, Mutianniitty, 4.7 ha, 27.12. 2002<br />

4. Aitolahti, Mutianniitty, etelä, 0.4 ha, 27.12. 2002<br />

5. Nurmi, Tiikonoja, 0.2 ha, 27.12.2002<br />

6. Aitolahti, Pihlajisto, 1.6 ha, 12.6.2003<br />

7. Aitolahti, Männistö, 0.1 ha, 12.6.2003<br />

8. Teisko, Pohtola, Hepokatti, 0.3 ha, 7.10.2003<br />

9. Aitolahti, Palo, Tuomisto, 0.1 ha, 7.10.2003<br />

10. Teisko, Pohtola, Heinäsenjärvi, 1.2 ha, 7.10.2003<br />

11. Teisko, Pohtola, Ruohosuo, 0.2 ha, 6.11.2003<br />

Peruskarttalehdet 2123 12, 2124 10<br />

26 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Luonnonsuojelualueet<br />

1.2. Luonnonmuistomerkit<br />

Luonnonmuistomerkki on kiinteä luonnonesine, joka<br />

edustaa koko maassa tai ainakin kyseisellä seudulla<br />

harvinaista lajia tai tyyppiä. Luonnonmuistomerkki<br />

saattaa myös olla ikänsä, mittasuhteensa, rakenteensa,<br />

kauneutensa tai maisemallisen arvonsa takia säilyttämisen<br />

arvoinen. Kohteeseen liittyvät historialliset<br />

muistot lisäävät suojeluarvoa. Vaikka luonnonmuistomerkit<br />

tavallisesti ovat pieniä yksittäisiä kohteita, niillä<br />

on oma merkityksensä elinympäristömme rikastuttamisessa<br />

ja kulttuuriperinteen vaalimisessa.<br />

Aikaisemmin luonnonmuistomerkkien perustamisesta<br />

päätti lääninhallitus, nykyään perustamispäätökset<br />

tehdään ympäristölautakunnassa. Valtaosa luonnonmuistomerkeistä<br />

on luonnonvaraisia puuryhmiä<br />

(16 kpl) tai puita, mutta joukossa on myös siirtolohkareita<br />

ja kallioita (2 kpl).<br />

Seuraavassa on esitelty Tampereen alueella sijaitsevat<br />

luonnonmuistomerkit, niiden päätösnumerot, rauhoituspäivämäärät<br />

ja sijainti.<br />

1.2.1. Ylöjärvi, Siivikkala, Siivikkalantie<br />

Tampereen kaupungin omistamalla maalla kasvava<br />

komeakasvuinen mänty on rauhoitettu juuristoineen.<br />

1.2.2. Lamminpää, Kuusikorvenpuisto<br />

Puiston pohjoisreunalla kasvavat viisi kuusta on rauhoitettu<br />

juuristoineen.<br />

Lamminpään puistot 225P<br />

Peruskarttalehti 2123 09 A<br />

Lääninhallituksen päätösnro 139/VI, 30.1.1968<br />

1.2.3. Rahola, Jättikatajankatu<br />

Raholan suuri puumainen kataja (mukaan lukien sitä<br />

ympäröivä maa 1,5 metrin säteellä) rauhoitettiin jo<br />

vuonna 1941. Suomen suurimman katajan kaatoi Panun<br />

päivän myrsky 11.11.2001, mutta rauhoitus on<br />

toistaiseksi voimassa, sillä siitä jäi kuitenkin muistoksi<br />

jyhkeä kanto. Katajavanhusta olivat riepotelleet pahoin<br />

jo muutamat aiemmatkin lähivuosien myrskyt.<br />

Se menetti yhden neljästä päähaarastaan tammikuun<br />

1997 myrskyssä. Puu oli aikoinaan Suomen suurin;<br />

11,75 m korkea, rungon ympärys 2,62 m ja oksiston<br />

ympärysmitta yli 18 m. Toisen Maire-myrskyssä<br />

vuonna 1963 kaatuneen katajan rauhoitus on lakkautettu<br />

3.3.1980 päätöksellä nro 15/A331.<br />

Lielahden kylä, Myllyniitty RN:o 1:223<br />

Peruskarttalehti 2123 09 B<br />

Ympäristöviraston päätösnro 93/270/yvi349, 11.5.1993<br />

Villilän kylä, Tappuramäki RN:o 1:196<br />

Peruskarttalehti 2123 09 A<br />

Lääninhallituksen päätösnro 115/VI, 15.2.1941<br />

Lasse Kosonen<br />

Raholan jättikatajasta on jäljellä vain kanto ja kadunnimi, Jättikatajankatu.<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 27


Luonnonsuojelualueet<br />

1.2.6. Tahmela, Lorisevanpuisto<br />

Pispalassa Harjunpispan ja Rantapispan tilojen välisellä<br />

rajalla, Tahmelan viljelypalstojen rannassa kasvaa<br />

erityisen komea, leveälatvuksinen kynäjalava, joka on<br />

rauhoitettu juuristoineen.<br />

Pispalan kylä, Harjunpispa RN:o 2:324<br />

Peruskarttalehti 2123 09 A<br />

Lääninhallituksen päätösnro 6/A231, 26.1.1983<br />

1.2.7. Viikinsaaren laivaranta<br />

Viikinsaaressa lähellä laivarantaa kasvavat kaksi kookasta<br />

metsälehmusta ovat rauhoitettuja juuristoineen.<br />

Viikinsaari 1:1<br />

Peruskarttalehti 2123 08 B<br />

Ympäristölautakunnan päätösnro Dno 95/321/yvi 343<br />

Tahmelan rannan kynäjalava talviasuisena.<br />

Lasse Kosonen<br />

1.2.8. Peltolammi, Herrainsuonkatu<br />

Lempääläntien varressa Herrainsuonkadun päässä,<br />

omakotitalon pihamaan reunassa kasvava mänty on<br />

rauhoitettu juuristoineen.<br />

1.2.4. Rahola,Piikahaka<br />

Raholan Piikahaan länsiosassa sijaitseva mänty on<br />

rauhoitettu juuristoineen. Alkuperäisen rauhoituspäätökseen<br />

kuului myös Piikahaassa kasvaneet kuusi<br />

ja toinen mänty, mutta niiden osalta rauhoitus on<br />

lakkautettu 3.3.1980 päätöksellä nro 15/A331.<br />

Raholan puistot 233P<br />

Peruskarttalehti 2123 09 A<br />

Lääninhallituksen päätösnro 614/VI, 11.5.1960<br />

Järvensivun kylä, Väinölä RN:o 1:8<br />

Peruskarttalehti 2123 08 D<br />

Lääninhallituksen päätösnro 614/VI, 11.5.1960<br />

1.2.9. Taatala, Perähaanpuisto<br />

Perähaanpuiston poikkeuksellisen järeärunkoinen lehtikuusi<br />

on rauhoitettu juuristoineen.<br />

Taatalan puistot 309P<br />

Peruskarttalehti 2123 08 D<br />

Lääninhallituksen päätösnro 614/VI, 11.5.1960<br />

1.2.5. Rahola, Pyhäjärvi, Raholan<br />

uimaranta<br />

Pyhäjärven rannalla Raholan uimarannalla kasvava<br />

komea kynäjalavayksilö on rauhoitettu juuristoineen.<br />

Tosin kynäjalava kuuluu muutoinkin luonnonsuojelulailla<br />

rauhoitettuihin lajeihin.<br />

Raholan kylä, Rahola RN:o 1:31<br />

Peruskarttalehti 2123 09 A<br />

Lääninhallituksen päätösnro 185/A231, 1.9.1989<br />

28 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Luonnonsuojelualueet<br />

Suurimmat puut<br />

S<br />

euraava katsaus perustuu yksinomaan Niilo<br />

Karhun teokseen ”Vihreät jättiläiset, Suomen<br />

paksuimmat puut” (1995). Teoksesta on koottu<br />

Tamperetta koskevat tiedot, kun ne koskevat luonnonvaraisia<br />

puita. Pois on siten jätetty puistopuut paria<br />

istutettua lukuun ottamatta. Paksuus on mitattu rinnan<br />

korkeudelta ellei toisin mainita. rym = rungon<br />

ympärysmitta.<br />

• Harmaaleppä (Alnus incana)<br />

165 cm/18 m, hyväkuntoinen puu, Tampere, Tahmela,<br />

Pyhäjärven Hyhkynlahden itärannalla kosteassa paikassa<br />

pienen niemennypykän vieressä (682567:32500)<br />

• Rauduskoivu (Betula pendula)<br />

463 cm/32 m. Kolmehaarainen 200-250 cm:ssä,<br />

alimman rym. 237 cm, haarat tuettu. Tampere Murole,<br />

Kapeenkylä, Mäensivu (685755:34055).<br />

• Pirkkalankoivu (Betula pendula f. birkalensis)<br />

185 cm/24 m, Tampere, Kaarila, Kaarilan kartanon<br />

vanhan tenniskentän kulmalla (682611:32273)<br />

• Kotikataja (Juniperus communis)<br />

264 cm (60 cm:ssä)/11.75 m. Kaksihaarainen, rym.<br />

158 ja 196 cm, Tampere, Villilä, Teeri-Villilä<br />

(682584:32036), puu kaatunut marraskuussa 2001.<br />

• Kynttelikkökuusi (Picea abies forma)<br />

301 cm/21 m Symmetrisesti neljähaarainen 140-150<br />

cm:ssä, Tampere, Teisko, Velaatta, maantien varressa<br />

(685340:33797).<br />

Kari Korte<br />

Muroleen Kapeenkylän kookas rauduskoivu.<br />

• Riippamänty (Pinus sylvestris f pendula)<br />

182 cm/17 m, Tampere, Pyynikki, kesäteatterin paikoitusalueen<br />

kaakkoispuolella lähellä polkujen risteystä<br />

(682490:32628).<br />

• Visahaapa (Populus tremula forma)<br />

97 cm/15 m. Paksuimmillaan 2 metrissä 126 cm.<br />

Teisko, Terälahti, Järvenpää (685515:33280)<br />

• Metsälehmus (Tilia cordata)<br />

550 cm/(10-50 cm:ssä) /28 m. Kaarilan kartano<br />

(682610:32276). Ns. Gaddin lehmus, istutusvuotena<br />

pidetään n. 1760.<br />

• Vuorijalava (Ulmus glabra)<br />

441 cm/24.5. cm, Haihara, Haiharan kartano<br />

(682195:33445)<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 29


Luonnonsuojelualueet<br />

1.2.10. Takahuhti, Kokkolankatu 8:n piha<br />

Omakotitalon pihalla sijaitsevaan rauhoitettuun siirtolohkareeseen<br />

liittyy 1400-luvulta periytyvä tarina,<br />

jonka mukaan jättiläinen olisi hurjistunut pyhäpäivänä<br />

pellolla töitä paiskineelle väelle ja yrittänyt heittää<br />

sitä kivellä.Toisen tarinan mukaan jättiläinen olisi<br />

yrittänyt syystä tai toisesta heittää tällä kivellä Messukylän<br />

kirkkoa, mutta epäonnistunut.<br />

Takahuhdin ko., kortteli 4953, tontti 4<br />

Peruskarttalehti 2123 12 A<br />

Lääninhallituksen päätösnro 614/VI, 11.5.1960<br />

Hirviniemessä sijaitsevassa rantakalliossa esiintyy<br />

1900 miljoonaa vuotta vanhoja hiilipussifossiileja (Corycium<br />

enigmaticum). Hiilipussit ovat syntyneet savipalloista,<br />

joiden pintaan on muinoin tarttunut eliöpitoista<br />

liejua. Savipallojen ympärille kertynyt orgaaninen<br />

aines näkyy kiven pinnassa hiilikerroksena. Kohde<br />

on kärsinyt ilkivallasta.<br />

Myllyniemi-muodostuman metaturbidiiteissa tavataan<br />

ellipsoidimaisia tai pallomaisia pienirakeisia kappaleita.<br />

Niitä ympärön hiilestä rikkaan aineksen iskostama<br />

reunus, joka rapautuu ympäristöään herkemmin. Sederholm<br />

kutsui kappaleita nimellä Corycium enigmaticum ja<br />

arveli niiden olevan pussimaisten levien jäänteitä ja<br />

muodoiltaan aitoja fossiileja. - Coryciumin hiiliaines on<br />

hiilen isotooppikoostumuksen perusteella eloperäistä. Se<br />

syntyi alkeellisen mikrobitoiminnan tuloksena, mutta Coryciumin<br />

muoto ei ole fossiilin muoto. Corycium-fragmentteja<br />

ilmeisesti muodostui, kun turbidiittivyöry tempasi<br />

mukaansa aiemmin kerrostuneista pienirakeisista sedimenteistä<br />

palasia, joiden pintaan tarttui eloperäistä aineista<br />

kappaleiden pyöriessä vyöryssä (Lehtinen ym<br />

1998).<br />

Hirviniemen kylä, Metsä-Kiikkinen RN:o 14<br />

1.2.11. Pappila., Pappilankadun itäpää,<br />

Tanhuankadun reuna<br />

Omakotitalon pihalla kasvavat neljä lehmusta on<br />

rauhoitettu juuristoineen. Aiemmin paikalla kasvoi<br />

viisi isokokoista lehmusta, jotka olivat rauhoitettuja.<br />

Eteläisimmän lehmuksen rauhoitus lakkautettiin ja<br />

puu kaadettiin 29.10.1999 liian lahovikaisena ja vaarallisena.<br />

Pappilan kadut 028K<br />

Peruskarttalehti 2123 12 A<br />

Lääninhallituksen päätösnro 360/VII, 2.8.1973<br />

1.2.12. Ristinarkku, Veijanmäenkatu 15<br />

Koivu on rauhoitettu juuristoineen.<br />

Takahuhdin kylä, Grönlund RN:o 10:4<br />

Peruskarttalehti 2123 12 A<br />

Ympäristöviraston päätösnro 747/92/yvi3433, 17.11.1992<br />

Peruskarttalehti 2123 12 B<br />

Lääninhallituksen päätösnro 102/VI, 15.2.1962<br />

Lisätietoja:<br />

Lehtinen, M., Nurmi, P. & Rämö, T. 1998: Suomen kallioperä.<br />

Suomen Geologinen Seura, 375 ss.<br />

1.2.14. Hirviniemi, Hirviniementieltä<br />

(Lampun jälkeen n. 300 m) pohjoiseen<br />

lähtevää metsäautotietä n. 700 m<br />

“Kurusen männyksi” kutsuttu mänty on rauhoitettu<br />

juuristoineen. Aikaisemmin rauhoituspäätökseen<br />

kuului myös pienikokoinen (4 m pitkä) käärmekuusi,<br />

joka kuitenkin on kuollut ja tahallisesti hävitetty paikalta.<br />

Täten käärmekuusen osalta rauhoitus on lakkautettu.<br />

Hirviniemen kylä, Junkkari RN:o 5:31<br />

Peruskarttalehti 2123 12 B<br />

Lääninhallituksen päätösnro 769/VI, 9.4.1969<br />

1.2.13. Hirviniemi, Alasenlahti (Myllyniemi)<br />

1.2.15. Teisko, Kortejärvestä n. 1 km<br />

luoteeseen<br />

Vanha ja korkea mänty, joka nykyisin on jo keloutunut,<br />

on rauhoitettu juuristoineen.<br />

Vattulan kylä, Kortejärvi RN:o 4<br />

Peruskarttalehti 2124 10 C<br />

Lääninhallituksen päätösnro 94/VI, 27.1.1959<br />

30 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Luonnonsuojelualueet<br />

1.2.16. Teisko, Kämmenniemi,<br />

Viitapohjantietä noin 1,24 km<br />

Viitapohjaan päin<br />

Tien törmällä oleva suurikokoinen säännöllisen nelihaarainen<br />

kuusi ns. “Ylä-Pirilän nelihaarainen” on<br />

rauhoitettu juuristoineen. Mäellä kasvaa lisääkin<br />

monihaaraisia kuusia ja perimätiedon mukaan joskus<br />

alueella kasvoi jopa kuusihaarainen kuusi.<br />

Värmälän kylä, Uusi-Pirilä Rn:o 2:321<br />

Peruskarttalehti 2124 10C<br />

Ympäristölautakunnan diaarinro 829/641/97 4.2.1997<br />

1.2.17. Teisko, Kuorannantie,<br />

Kutterinlahdesta n. 1 km pohjoiseen<br />

“Ryssän männyksi” kutsuttu mänty on rauhoitettu<br />

juuristoineen.<br />

Kuorannan kylä, Heinäsuo RN:o 1:78<br />

Peruskarttalehti 2124 11 B<br />

Lääninhallituksen päätösnro 16/VII, 17.1.1972<br />

1.2.18. Terälahti, Kapeentien ja<br />

Tikkamännyntien risteys<br />

Neljän lakkapäämännyn ryhmä on rauhoitettu juuristoineen.<br />

Yksi puista on kuollut ja sen rauhoituspäätös<br />

on lakkautettu.<br />

Kiimajoen kylä, Mattila RN:o 3:204<br />

Peruskarttalehti 2124 11 B<br />

Lääninhallituksen päätösnro 415/VI, 20.5.1964<br />

Kari Korte<br />

Luonnonmuistomerkiksi rauhoitettu mänty, joka nykyisin on<br />

keloutunut (1.2.15).<br />

1.2.19. Teisko, Lauttametsä, Asuntila<br />

Asuntilan kylässä oleva, osaksi käärmekuusimainen<br />

kuusen muoto (Picea abies f. virgata) on rauhoitettu<br />

31.7.2001 juuristoineen maanomistajan aloitteesta.<br />

Asuntilan kylä, Lauttametsä Rn:o 3:7<br />

Peruskarttalehti 2124 11 C<br />

Pirkanmaan ympäristökeskuksen päätösnro 1900L0681-251,<br />

31.10.2001<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 31


Luonnonsuojelualueet<br />

Kartta 3. Luonnonmuistomerkit<br />

32 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Luonnonsuojelualueet<br />

Kari Korte<br />

Likokalliota on kutsuttu myös Liittokallioksi sen historian vuoksi. Ehkäpä tätä<br />

siirtolohkaretta on käytetty käräjäpaikkana<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 33


Muut suojelualueet<br />

2. Kaavassa v. 1998 luonnonsuojelualueiksi merkityt<br />

muut suojelualueet<br />

2.1. Ikurin Juhansuolta Myllypuroon<br />

laskeva eteläisin puro<br />

Itse Myllypuro on esitelty luonnonsuojelualueiden<br />

yhteydessä kappaleessa 1.1.1. Ikuri-Kalkun Myllypuro.<br />

Juhansuolta laskevan puronvarren runsaslajisessa<br />

kasvillisuudessa on lehtomaisia ja korpimaisia piirteitä<br />

- alueella kasvaa mm. tesmaa (Milium effusum), purolitukkaa<br />

(Cardamine amara) ja lähdetähtimöä (Stellaria<br />

alsine) sekä runsaasti kaislasaraa (Carex rhynchophysa).<br />

Erityisen merkittävä on Tamrockin tehtaan<br />

pohjoispuoleinen avolouhikko, jossa kasvoi vuonna<br />

1999 parikymmentä tupasta harvinaista hajuheinää<br />

(Cinna latifolia, Dir II, R, NT, V). Puro täyttää Tamrockin<br />

tehtaan pohjoispuolella metsälain kriteerit<br />

luonnontilaisesta purosta. ***<br />

Lisätietoja:<br />

Lahtonen, T. 1982: Hajuheinä, Cinna latifolia, Tampereen seudulla.<br />

- Talvikki 6(1): 10-21.<br />

2.2. Vaakkolammin ja Likokallion<br />

alue<br />

Vaakkolammin ja Likokallion alue on esitelty luonnonsuojelualueiden<br />

yhteydessä kappaleessa 1.1.3.<br />

2.3. Peltolammi- Pärrinkoski<br />

Kohde on esitelty luonnonsuojelualueiden yhteydessä<br />

kappaleessa 1.1.4<br />

2.4. Lukonmäki, Vihiojan rotkon<br />

etelärinne Hervannan valtaväylän<br />

itäpuolella<br />

Alue on kasvistonsa puolesta tärkeä rauhoituskohde.<br />

Uuden moottoritien rakentamisen yhteydessä paikka<br />

menetti merkitystään, vaikka se alkuperäislinjauksen<br />

mukaan ei kokonaan jäänytkään tien alle. Viimeaikaiset<br />

raivaukset lienevät jo tuhonneet osan alueen monilajisesta<br />

kokonaisuudesta. Pensaston raivaus on kohtalokasta<br />

varsinkin tesmayrtille (Adoxa moschatellina,<br />

UH-AL), joka Tampereella on erittäin uhanalainen<br />

laji. Vuoden 1999 kevätkesällä tesmayrttiä löytyi alueen<br />

eteläpuolen mäeltä kymmeniä yksilöitä, mutta<br />

paikka on kovan kulutuksen kohteena. **<br />

Lisätietoja:<br />

Kääntönen, M. 1986: Luontokohteita kantakaupungissa: Vihiojan<br />

puronvarsilehto. - Tammerkoski 4/86: 4-6.<br />

2.5. Pehkusuo<br />

Veisun kaupunginosan eteläpuolella sijaitseva suo on<br />

edustava vaikkakin pieni. Hallilan asuntoalueen rakentamisen<br />

jälkeen Pehkusuo on joutunut lähelle asutusta.<br />

Sen merkitys luonnontilaisena suona on entisestään<br />

korostunut, kun muut lähistön suot on rakentamisella<br />

tuhottu. Suo on osittain rämettä ja osittain<br />

nevaa ja sillä kasvaa kaikkia tavanomaisia soilla elävien<br />

perhosten ravintokasveja. Kasvisto on tyypillistä<br />

suokasvillisuutta, mutta mainitsemisen arvoinen lienee<br />

kuitenkin juurtosara (Carex chordorrhiza). Hyönteislajistoon<br />

kuuluvat mm. keltahopeayökkönen (Syngrapha<br />

microgamma), herttakangasyökkönen (Anarta<br />

cordigera), hentopussikas (Sterrhopterix standfussi),<br />

seittipussikas (Phalacropterix graslinella), harmopussikas<br />

(Acanthopsyche atra) ja rämehopeatäplä (Proclossiana<br />

eunomia). Harvinaisempaa lajistoa edustaa koisaperhosiin<br />

kuuluva laji Pediasia truncatella ja vesiperhosista<br />

valtakunnallisesti silmällä pidettäväksi luokiteltu<br />

rimpiputkisirvikäs (Limnephilus diphyes, NT), joita ei<br />

tunneta muista Tampereen luontokohteista. Vähäpuustoisena<br />

tai avoimena luonnontilaisena suona Pehkusuo<br />

on metsälain mukainen kohde. Lähistöllä on<br />

muutaman vuonna 1990- ja 2000-luvuilla (viimeksi<br />

2002) kuultu kehrääjän (Caprimulgus europaeus) surinaa.<br />

**<br />

2.6. Iidesjärvi<br />

Kasvillisuus<br />

Runsasravinteisen järven rannat ovat luhtien ja ruovikoiden<br />

täyttämiä, mutta pohjoisrannat ovat osittain<br />

kovarantaisia ja lähteisiä. Yleisesti rannat ovat vallanneet<br />

joko järviruoko (Phragmites australis) ja leveäosmankäämi<br />

tai viiltosara ja viitakastikka (Calamagrostis<br />

canescens). Järvellä kasvaa myös kapeaosmankäämiä<br />

(Typha angustifolia). Kosteat rantametsät koostuvat<br />

lähes kokonaan harmaalepästä, jotka ovat osin lehtoisia<br />

tai korpimaisia. Lehtomaisia piirteitä löytyy lähinnä<br />

Vuohenojan liepeiltä ja Puhoonlahden seuduilla.<br />

34 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Muut suojelualueet<br />

Lasse Kosonen<br />

Linneläinen “erehdys” kukkii Kaarilassa<br />

T<br />

ouko-kesäkuun vaihteessa, tuomien puhjettua kukkaan, kukkii Tampereella myös muuan<br />

komean keltakukkainen ja liuskalehtinen kasvi. Monet sitä ihmettelevät ja monet siirtäneet<br />

puutarhaankin, jossa se osoittautuu hyvin kiitolliseksi ja leviäväksi koristekasviksi. Kesäksi se<br />

yleensä kuihtuu varsin näkymättömiin. Huomiota kiinnittää myös sen sijoittuminen Tampereen länsipuolelle,<br />

itäpuolella sitä näkee enintään vain istutettuna omakotitalojen pihojen kukkapenkeissä.<br />

Länsipuolella, Raholan-KaariIan alueella se on levinnyt osaksi muurahaisten levittämänä pensasaitojen<br />

alle, pensaikkoihin ja pihoihin, Näsinkalliolla (josta se tunnetaan ainakin 1958 lähtien) se on<br />

kiivennyt kallionlaelle. Tampereella sen lähtökohta lieneekin Kaarilan kartanon ympäristö, mutta<br />

tunteaksemme sen levinneisyyshistoriaa, on palattava 1700-luvulle, aikaan, jolloin vuosisataisnero,<br />

ruotsalainen Carl von Linne laati systemaattista järjestelmäänsä kasvien luokittelemiseksi.<br />

Linne oli ylenpalttisen ihastunut “Fumaria spectabilikseen” (nyk. Dicentra spectabilis) eli särkyneeseen<br />

sydämeen, jota hän ylisti koristekasvina. V. 1764 hän kirjoitti suomalaiselle Eric Laxmannille ,<br />

joka oli ilmoittanut lähtevänsä papiksi Obin yläjuoksulle Siperiaan ja tarjoutunut keräämään sieltä<br />

kasvien siemeniä.Linne luetteli kasveja, joiden siemeniä toivoi Laxmannin keräävän, joukossa mm.<br />

särkynytsydän: “Jos meillä olisi niitä puita ja ruohoja, joita Siperiassa kasvaa, saisivat puutarhamme<br />

uuden loiston ja maailman. Herra Maisteri voisi tehdä isänmaastamme kauniin ja ihanan jos Herra<br />

Maisteri tahtoisi lähettää minulle Siperiassa villeinä kasvavien kasvien siemeniä ja voisi siten saada<br />

koko jälkimaailman ylistämään itseään”, kirjoitti Linne kaunopuheisesti.<br />

Laxmann toimitti siemeniä ja Linne riemuitsi: “Sain tänään Fumaria spectabiliksen siemeniä perimmäisestä<br />

Siperiasta”. V. 1765 hän kuitenkin totesi pettymyksekseen, että siemenistä olikin noussut<br />

aivan toinen Fumaria-laji, joka sekin kyllä kauneutensa ansiosta ilmeisesti pian tulisi yhdeksi Euroopan<br />

puutarhojen yleisimmistä kasveista. Tämän Corydalis nobiliksen, eli jalokiurunkannuksen, Linne<br />

kuvasi “Systema Naturaen II osan 12. painoksessa v. 1767.<br />

Ilman Laxmannin erehdystä jalokiurunkannusta siis olisi tuskin tullut Eurooppaan - ainakaan<br />

näin varhain. Ei ole pelkkä sattuma sekään, että Tampereen Kaarila, P.A. Gaddin (1727-97) kotitila oli<br />

jo varhain jalokiurunkannuksen, viljelypaikkana. olihan Gadd Linnen aikalainen ja tunsi Linnen henkilökohtaisesti.<br />

Gadd perusti Kaarilaan kasvitieteellisen puutarhankin ja on epäilemättä saanut Linnen<br />

kautta siemeniä. Laji lienee saapunut Suomeen siis 1700-luvun lopulla, ehkä ensinnä Turkuun,<br />

mutta samalta ajalta lienee alkuisin myös sen kasvaminen Tampereella. Joka tapauksessa ollaan varmoja,<br />

että suomalaiset esiintymät ovat peräisin myös siitä kukkapenkistä Uppsalan lähellä Hammarbyssä,<br />

missä sitä Linnen kasvattamana alunperin kasvoi ja Laxmannin erehdys toi tämän kevätkesän<br />

keltakukkaisen komistuksen <strong>tampere</strong>laistenkin silmäniloksi.<br />

Lasse Kosonen<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 35


Muut suojelualueet<br />

Alueen kokonaislajimääräksi saatiin vuoden 1994 inventoinnissa<br />

peräti 271, josta 36 lajia oli villiintyneitä<br />

koriste- ja hyötykasveja, kuten mm. lännenkonnanmarja<br />

ja tomaatti.<br />

Lehtomaisissa osissa kasvaa mustakonnanmarjaa,<br />

koiranvehnää (Elymus caninus), lehtokortetta, lehtopalsamia<br />

ja lehtotähtimöä sekä kosteimmilla paikoilla<br />

rönsyrölliä (Agrostis stolonifera). Pohjoisrannan lehtomaisella<br />

osalla kasvaa mitä ilmeisimmin luonnonvaraisena<br />

humalaa sekä kevätlehtoleinikkiä. Lähteisissä<br />

rantakorvissa kasvaa mm. kevätlinnunsilmä ja isoalvejuuri<br />

(Dryopteris expansa). Saroista harvinaisempina<br />

esiintyvät itärannalla vesisara (Carex aquatilis) runsaana<br />

noin 100 metrin matkalla sekä idänpiukka- (Carex<br />

elata ssp. omskiana) ja mätässaraa (Carex cespitosa).<br />

Tampereella pohjoisrajallaan kasvaa Iidesjärvessä vesinenättiä<br />

(Rorippa amphibia) luhdan ja avoveden rajoilla.<br />

Vesinenätti on ilmeisesti laajentanut aluetta ja on<br />

yksi Iidesjärven tunnuslajeista. Kaakkoisosan rantaluhdissa<br />

ja Vuohenojan laskuojan varsilla kasvaa kantakaupungissa<br />

harvinaista vesihierakkaa (Rumex aquaticus).<br />

Alueella kasvavat lisäksi poimu- (Rumex crispus)<br />

ja suomenhierakka (Rumex pseudonatronatus). Itäpään<br />

laitumen edustalla ojan varressa kasvaa jokileinikkiä<br />

(Ranuculus lingua). Toinen Iidesjärven tunnuskasveista<br />

on piuru, jota kasvaa erittäin runsaana entisen kaatopaikan<br />

rannassa. Etelärannan erikoisuuksiin kuuluu<br />

myös kapealehtipaju (Salix rosmarinifolia) ja hevoshaan<br />

polkujen varrella kasvava punasänkiö (Odontites<br />

vulgaris), joka esiintymä lienee Tampereen elinvoimaisin.<br />

Harvinaisiin Iidesjärven lajeihin kuuluu hevoshaan<br />

avoluhdassa kasvava nevaimarre (Thelypteris<br />

palustris). Vuoden 1999 kesällä järven kaakkoisrannan<br />

lampareesta ja entisen kaatopaikan länsipuolelta löytyi<br />

harvinaista poimuvitaa (Potamogeton crispus) ja litteävitaa<br />

(Potamogeton compressus) sekä Tampereella uhanalaista<br />

lapinvesitähteä (Callitriche hamulata, UH-AL,<br />

Metsätähti Oy:n ilmoituksen mukaan), joka on kirkkaiden<br />

vesien laji ja ilmentää siis lampareisiin tulevan<br />

veden laatua. Lintutornille johtavan polun alussa kasvaa<br />

runsas kasvusto isokäenrieskaa (Gagea lutea).<br />

Linnusto<br />

Tampereen seudun tunnetuin lintujärvi, Iidesjärvi, sijaitsee<br />

lähellä keskustaa. Monipuolisen pesimälinnuston<br />

lisäksi järvellä lepäili aikaisemmin muuttoaikoina<br />

paljon lintuja. Hervannan valtaväylän rakentaminen<br />

on kuitenkin vähentänyt järven merkitystä muuttolintujen<br />

levähdyspaikkana, sillä tien alle jääneet järven<br />

itäpään tulvaniityt ja peltorinteet olivat muuttoparvien<br />

erityisessä suosiossa. Vielä jäljellä olevat linnuston<br />

Lasse Kosonen<br />

36 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Muut suojelualueet<br />

ja kasviston kannalta merkittävät osat Iidesjärven ympäriltä<br />

tulisikin suojella.<br />

Iidesjärven pesimälinnusto on köyhtynyt huomattavasti<br />

1970-luvulta lähtien. Syynä tähän on järven<br />

jääminen vilkkaan ihmistoiminnan keskelle. Vesilintujen<br />

lajimäärä ei ole olennaisesti laskenut 20 vuoden<br />

aikana, mutta parimäärät ovat laskeneet puoleen ja samalla<br />

linnusto on yksipuolistunut kolmeen valtalajiin:<br />

naurulokkiin (Larus ridibundus, VU), sinisorsaan<br />

(Anas platyrhynchos) ja silkkiuikkuun (Podiceps cristatus).<br />

Naurulokkien parimäärä on pysynyt järvellä melko<br />

lailla samana. Vuosittaiset vaihtelut voivat kuitenkin<br />

olla melkoisia. Määrät 1990-luvulla ovat vaihdelleet<br />

280 parista 730 pariin ja v. 2001 pesi järvellä 370<br />

naurulokkiparia. Silkkiuikkujen määrä on pysähtynyt<br />

järvellä noin kymmeneen pariin ja sinisorsien 25-30<br />

pariin. Nokikanoja pesii järvellä nykyisin joitakin pareja.<br />

Yksittäisinä pareina esiintyvät heinätavi (Anas<br />

querquedula, V), haapana (Anas penelope, V), lapasorsa<br />

(Anas clypeata), tukkasotka (Aythya fuligula, V), punasotka<br />

(Aythya ferina), telkkä (Bucephala clangula, V) ja<br />

kalalokki (Larus canus). Kun vertailukohdaksi otetaan<br />

1970-luku, jolloin sotkia pesi järvellä vielä kymmeniä<br />

ja nokikanojakin (Fulica atra) kymmenkunta, on selvää,<br />

että järven linnustollinen arvo on alentunut pysyvästi.<br />

Vesilintujen lisäksi järven ruovikoissa elävät satakieli<br />

(Luscinia luscinia), ruoko- (Acrocephalus<br />

schoenobaenus) ja rytikerttunen (Acrocephalus scirpaceus)<br />

sekä pajusirkku (Emberiza schoeniclus). Liejukana on<br />

pesinyt järvellä viimeksi 1999, mutta on senkin jälkeen<br />

tavattu vuosittain. Vuoden 2000 huhtikuussa Iidesjärven<br />

vanhan kaatopaikan kohdille rantaryteikköön<br />

ilmaantui Suomessa hyvin harvinainen pussitiainen<br />

(Remiz pendulinus). Tämä koirasyksilö aloitteli<br />

pesintää tekemällä koivun oksaan lajille tyypillisen<br />

pussimaisen pesän; naarasta ei kuitenkaan ilmaantunut.<br />

Talvella 2000-2001 havaittiin järvellä ainakin<br />

kaksi jänkäkurppaa (Lymnocryptes minimus V) ja<br />

muuallakin Pirkanmaalla 10 yksilöä. Jänkäkurppa ei<br />

yleensä talvehdi Suomessa näin runsaana vaan on lähinnä<br />

satunaisesti talvella havaittu laji. Iidesjärvenkin<br />

pesivää lintukantaa verottavat Suomen alkuperäisluontoon<br />

kuulumattomat, mutta sinne hyvin sopeutuneet<br />

supikoira ja minkki. Iidesjärven itäpäässä on<br />

vuonna 1992 valmistunut lintutorni ja nyt ollaan<br />

suunnittelemassa toista lintutornia. Vuonna 2002 itäpäässä<br />

aloitettiin laidunnusprojekti, jolloin itäpään<br />

peltoalueelle tuotiin viisi hiehoa kesäksi. Laidunnusta<br />

jatkettiin myös v. 2003. Lisäksi Pirkanmaan lintutieteellinen<br />

yhdistys on talkoovoimin raivannut alueen<br />

pensaikkoja vuosina 2002-03.<br />

Lasse Kosonen<br />

Iidesjärven itäpäässä aloitettiin laidunnus vuonna 2002.<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 37


Muut suojelualueet<br />

Hyönteistö<br />

Lajistosta tehtiin perusteellinen selvitys v. 2001. Järveltä<br />

tunnettujen hyönteisten lajimäärä on selvityksen<br />

mukaan 1263, joista suurimmat ryhmät ovat perhoset<br />

(571 lajia), kaksisiipiset (205 lajia) ja kovakuoriaiset<br />

(265 lajia). Iidesjärveltä tavattiin varsin niukasti<br />

uhanalaisia tai silmälläpidettäviä lajeja, joilla olisi elinympäristö<br />

varsinaisella kosteikkoalueella. Tällaisia lajeja<br />

ovat Agapus striolatus-sukeltajakuoriainen (NT) ja<br />

pitkäkämmenmalluainen (Sigara longipalpis, NT). Silmälläpidettävä<br />

(NT) purovainokas voi elää jossain<br />

ympäristön virtavesiuomassa. Vaarantuneeksi (VU)<br />

luokiteltu vajayökkönen (Standfussiana simulans) löydettiin<br />

aineistosta, mutta laji ei elä kosteikkoalueella.<br />

Samoin lienee laita aaltoritariyökkösen (Catocala sponsa,<br />

NT) ja niinijäärän (Stenostola dubia, NT). Viinikanojan<br />

varresta tunnettu silmälläpidettävä (NT) mäkihiilikoi<br />

(Anacampsis fuscella) saattaa löytyä muualtakin<br />

Iidesjärven tuntumasta. Vähän tunnettujen ryhmien<br />

kohdalla tyypillisesti korostuu uuden esiintymistiedon<br />

voimakas kasvu. Näin asia on esim. perhossääskillä,<br />

joita löydettiin neljä Suomelle uutta lajia Näin<br />

tutkimus kasvatti suuresti faunistista tuntemusta. Iidesjärven<br />

rantaruovikko ja luhtaniityt tarjoavat elinympäristön<br />

monelle kosteikkobiotooppia vaativalle<br />

perhoselle. Tärkeitä ravintokasveja ovat järviruoko ja<br />

leveäosmankäämi. Maininnan arvoisia lajeja ovat ruoko-olkiyökkönen<br />

(Mythimna straminea), hentoruokoyökkönen<br />

(Archanara dissoluta), ruskolampiyökkönen,<br />

osmankäämiyökkönen (Nonargia typhae), rytiyökkönen<br />

(Chilodes maritima), luhtakärsäyökkönen<br />

(Macrochilo cribrumalis) ja luhtaolkiyökkönen (Leucania<br />

obsoleta).<br />

Lisätietoja:<br />

Lagerström, M. 1997: Tampereen lintujärvien pesimälinnustot ja<br />

niiden muutokset 1971-1997. - Lintuviesti 22: 62-69.<br />

Lahtonen, T. 1994: Tampereen Iidesjärven ranta-alueiden kasvisto.<br />

-Talvikki 18: 85-89.<br />

Lahtonen, T. 2003: Tampereen Iidesjärven itäpuolen kasvisto.<br />

Metsätähti Oy 1999: Tampereen kaupunkiekologinen tutkimus,<br />

vuosiraportti 1999. - Raportti Tampereen kaupungin<br />

ympäristövalvontayksikössä.<br />

Tampereen Hyönteistutkijain seura ry. 2001: Iidesjärven<br />

hyönteisselvitys 2001.- Raportti ympäristönvalvontayksikössä.<br />

18 ss. + liitteet.<br />

2.7. Halimasjärvi<br />

Halimasjärvi on esitelty luonnonsuojelualueiden yhteydessä<br />

kappaleessa 1.1.5.<br />

38 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Natura-alueet<br />

3. Natura-alueet<br />

Suomen liityttyä Euroopan unionin jäseneksi vuonna<br />

1995 se sitoutui noudattamaan unionin luonnonsuojeludirektiivejä<br />

Natura 2000 nimeä kantavasta<br />

suojelualueiden ja luonnonhoitoalueiden verkoston<br />

laatimisesta. Kyseiset direktiivit ovat Euroopan yhteisön<br />

luontotyyppien sekä luonnonvaraisten eläimistön<br />

ja kasviston suojelusta annettu ns. luontodirektiivi<br />

(92/43/ETY) ja luonnonvaraisten lintujen<br />

suojelusta annettu ns. lintudirektiivi (79/409/ETY).<br />

Natura 2000 verkoston tavoitteena on turvata luontodirektiivin<br />

luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen<br />

sekä lintudirektiivin linnustonsuojelualueiden<br />

suojelu. Natura-alueisiin on sisällytetty alueita, jotka<br />

EU:n komissio hyväksyy luontodirektiivin mukaisiksi<br />

tärkeiksi alueiksi sekä alueet, jotka Suomi on ilmoittanut<br />

lintudirektiivin mukaisiksi linnustonsuojelualueiksi.<br />

Joitakin linnustonsuojelualueita lukuun<br />

ottamatta Natura 2000:een ei esitetä alueita, joiden<br />

suojeluperusteena olisi vain lajin elinympäristön suojelu<br />

vaan luontotyypille luonteenomaisten lajien<br />

elinympäristöjen suojelu tapahtuu luontotyypin suojelun<br />

yhteydessä.<br />

Luontodirektiivin mukaisilla toimenpiteillä on tavoitteena<br />

luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja<br />

yhteisön tärkeinä pitämien luontotyyppien ja luonnonvaraisten<br />

kasvi- ja eläinlajien suotuisan suojelutason<br />

varmistaminen. Luonto- ja lintudirektiivi edellyttävät<br />

uhanalaisten lajien elinympäristöjen ja luontotyyppien<br />

suojelua suojelualueita muodostamalla. Suojellut luontotyypit<br />

ja lajit on mainittu luontodirektiivin liitteissä I<br />

ja II. Lintudirektiivin kolmannen artiklan mukaan jäsenvaltion<br />

on toteutettava tarvittavat toimenpiteet<br />

kaikkien luonnonvaraisten lintujen elinympäristöjen<br />

riittävän moninaisuuden ja laajuuden säilyttämiseksi,<br />

ylläpitämiseksi tai ennallistamiseksi. Jotta tavoite saavutettaisiin<br />

on sekä muodostettava suojelualueita että aktiivisesti<br />

hoidettava ja kunnostettava elinympäristöjä.<br />

Jäsenvaltioiden on osoitettava lukumäärältään ja kooltaan<br />

sopivimmat alueet erityissuojelualueiksi liitteessä I<br />

mainittujen lajien suojelemiseksi.<br />

Natura 2000 ohjelman toteuttamisesta säädetään<br />

luonnonsuojelulain 68 §:ssä ja ohjelmaan kuuluvilla<br />

alueilla luonnonarvojen suojelu tapahtuu yleensä<br />

luonnonsuojelulain keinoin. Luonnonsuojelulain<br />

(1096/1996) 10 § Natura-verkostoa koskevien säännösten<br />

mukaan hankkeilla ja suunnitelmilla ei saa heikentää<br />

niitä luontoarvoja, joiden vuoksi alue on sisällytetty<br />

Naturaan. Toisaalta Natura 2000 ohjelmaan<br />

kuuluminen ei suoranaisesti vaikuta alueiden tämänhetkiseen<br />

käyttöön, alueilla ei tule voimaan luonnonsuojelulain<br />

9§:n toimenpiderajoitusta, joka koskee<br />

uusia luonnonsuojeluohjelmia eikä se vaikuta näille<br />

alueille oleviin voimassaoleviin lupiin. Luonnonsuojelulailla<br />

voidaan kuitenkin tarvittaessa antaa toimenpidekielto<br />

alueille, jotka kuuluvat luonnonsuojeluohjelmiin<br />

tai joilla on luonnonsuojelulaissa tarkoitettuja<br />

luontoarvoja. Valtaosa Naturaan tulevista alueista on<br />

jo entuudestaan luonnonsuojelulailla suojeltuja tai<br />

valtioneuvoston suojeluohjelmiin kuuluvia alueita.<br />

Vuoden 2000 kuluessa tulivat ehdolle kaksi uutta<br />

Natura-aluetta Tampereelle, jotka molemmat liittyvät<br />

voimakkaasti perinnemaisemaan.<br />

3.1. Ikuri-Kalkun Myllypuro<br />

Myllypuron purolehtoa on esitelty luonnonsuojelualueiden<br />

yhteydessä kappaleessa 1.1.1.<br />

3.2. Nuorajärvi<br />

Nuorajärvi on - erityisesti ollut - merkittävä lintujärvi,<br />

joka kasvistoltaan on monipuolinen vaikkakin vailla<br />

merkittäviä lajeja. Tarkemmat tutkimukset järven<br />

lajistosta kuitenkin puuttuvat. Vesi- ja luhta-alueen<br />

kasvilajeja ovat isolimaska (Spirodela polyrrhiza), tylppälehtivita<br />

(Potamogeton obtusifolius), nuokku- (Bidens<br />

cernua) ja säderusokki (Bidens radiata) sekä vesisara,<br />

jotka kaikki ovat Teiskossa harvinaisia. Teiskossa sijaitsevan<br />

peltojen ympäröimän Nuorajärven pintaalasta<br />

(41 ha) on nykyisellään noin neljännes avovettä.<br />

Muut järven vesialueet ovat lähes luoksepääsemättömiä<br />

saraniittyjen, korte- ja leveäosmankäämikasvustojen<br />

ympäröimiä pieniä vesilaikkuja. Nuorajärven<br />

runsas kasvillisuus tarjoaa pesimäpaikkoja useille vesilintu-,<br />

kahlaaja- ja varpuslintulajeille. Järvellä on tavattu<br />

viime vuosikymmeninä useita Pirkanmaalla<br />

harvalukuisia lajeja kuten kaulushaikara (Botaurus stellaris,<br />

NT), heinätavi (V), mustakurkku-uikku (Podiceps<br />

auritus, Ldir), jouhisorsa (Anas acuta), lapasorsa,<br />

luhtahuitti (Porzana porzana, Ldir), luhtakana (Rallus<br />

aquaticus) ja rytikerttunen. Järven vesilintujen pesimälajisto,<br />

joka vuonna 1997 käsitti 9 lajia, on pysynyt<br />

melko samanlaisena 1970-luvun puolivälistä lähtien.<br />

Jouhisorsa lienee tosin hävinnyt lajistosta ja mustakurkku-uikku<br />

on todennäköisesti kadonnut. Runsain<br />

laji naurulokki on taantunut 1980-luvun huippuvuosista<br />

(1700 paria) 110 pariin (1997) ja v. 2003 laji oli<br />

kadonnut kokonaan. Punajalkaviklosta (Tringa totanus)<br />

saattaa puolestaan tulla uusi pesimälaji, sillä sitä<br />

on tavattu järvellä useampana vuotena. Myös laulu-<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 39


Natura-alueet<br />

joutsen (Ldir, V) on uusi pesivä laji järvellä. Vesilintukannat<br />

ovat selvästi taantuneet viimeisen viidentoista<br />

vuoden aikana, mihin pääsyynä pidetään järven voimakasta<br />

umpeenkasvamista ja toisaalta järven runsastunutta<br />

pienpetokantaa. Merkityksellinen järvi on vielä<br />

mm. rantakanojen (luhtahuitti ja -kana) kannalta.<br />

Järvellä saalistavat säännöllisesti nuolihaukka (Falco<br />

subbuteo) ja kalasääski (Pandion haliaetus, Ldir, NT).<br />

Uudistulokkaana järvellä pesivän rytikerttusen paritiheys<br />

on kasvanut, joskin se on vielä alhainen. Nuorajärven<br />

harvinaisista kesävieraista mainittakoon kiljukotka<br />

(Aquila clanga, Ldir,eR), haarahaukka (Milvus<br />

migrans, Ldir, EN) ja rastaskerttunen (Acrocephalus<br />

arundinaceus VU), joka oleskeli paikalla kesällä 2000.<br />

Nuorajärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan.<br />

Lisätietoja:<br />

Lahtonen, T. 1984: Nuorajärven, Tampereen Teiskon lintujärven,<br />

kasvillisuudesta. - Talvikki 8(1): 18-21.<br />

3.3. Mustalaisvuori-Majaketo-<br />

Peräjoki-Peräjärven alue<br />

Peräjoen valuvesiletto Viitalan talon<br />

itäpuolella<br />

Kasvillisuus<br />

Peräjoen etelärannan lettomaisessa lehtokorvessa kasvaa<br />

ainoalla Tampereen kasvupaikallaan metsänemä<br />

(Epipogium aphyllum, R, VU), joka on valtakunnallisesti<br />

luokiteltu uhanalaiseksi ja Hämeessä vaarantuneeksi<br />

kasvilajiksi. Tosin viimeisin havainto on vuodelta<br />

1999, jolloin paikalla kasvoi yksi kymmensenttinen<br />

verso. Vuonna 2003 lajia etsittiin, tuloksetta. Metsänemä<br />

viihtyy lehto- ja kuusimetsissä, jotka ovat tarpeeksi<br />

vanhoja, varjoisia, multavia ja kosteita.<br />

Samassa lehtokorvessa metsänemän kanssa kasvavat<br />

myös kahdeksan muuta kämmekkälajia: soikkokaksikko<br />

(R), herttakaksikko (Listera cordata), pussikämmekkä<br />

(Coeloglossum viride, UH-AL), kirkiruoho<br />

( R, VU), maariankämmekkä (Dactylorhiza maculata),<br />

harajuuri, yövilkka (Goodyera repens) ja valkolehdokki<br />

(R). Muuta alueen lajistoa ovat mm. hetesara (Carex<br />

acutiformis, UH-AL-P), keltasara, vilukko ja lehto-orvokki.<br />

Muutenkin kohteen lajisto sisältää runsaasti<br />

lehtomaisia piirteitä. Esimerkiksi alueen keskivaiheilla<br />

kasvaa erittäin runsaasti lehtotähtimöä. Lettovilla<br />

(UH-AL) ja ketokatkero (Gentianella campestris, EN)<br />

ovat todennäköisesti kadonneet alueelta, sillä niistä ei<br />

ole tehty havaintoja moneen vuoteen. Viitapohjan kallioilla<br />

kasvaa runsas ja edustava joukko sammalia, joista<br />

osa on vaateliaita kalkki- ja liuskekallioiden lajeja.<br />

Alueen harvinaisempia lajeja ovat Anomodon longifolius,<br />

A. viticulosus, lehtosuikerosammal (Brachythecium<br />

rutabulum), Campyliadelphus chrysophyllum, Encalypta<br />

brevicolla (Pirkanmaalle uusi laji v. 2001, Ari Parnela),<br />

Homomallium incurvatum, Hypnum imponens, Myurella<br />

julacea, Plagiomnium rostratum, Taxiphyllum wissgrillii,<br />

Timmia austriaca. Vaateliaita kalkki- ja liuskekallioiden<br />

lajeja alueelta ovat mm. Taljaruostesammal,<br />

Bartramia halleriana, Cnestrum schisti, Distichium capillaceum,<br />

Ditrichum flexicaule, Encalypta ciliata, E.<br />

streptocarpa, Grimmia elatior, viuhkasammal (Homalia<br />

trichomanoides), kutrisammal (Homalothecium sericeum),<br />

Kiaeria blyttii, Leucodon sciuroides, Mnium stellare,<br />

Neckera crispa, Plagiopus oederianus, Platydictya<br />

jungermannioides, Saelania glaucescens ja kalkkikierusammal<br />

(Tortella tortuosa). Etelänpuoleinen jyrkänne<br />

Peräjärvelle asti ja sen alainen rehevä korpi täyttänevät<br />

metsälain tunnusmerkit luonnontilaisesta jyrkänteestä<br />

ja rehevästä korvesta.***<br />

Hyönteistö<br />

Peräjoen notkosta on tavattu silmällä pidettäväksi luokiteltu<br />

vesiperhonen, puroriippasirvikäs (NT). Laji on<br />

hyvin paikoittainen ja melko harvinainen ja joidenkin<br />

tutkimusten mukaan laji on yksi vähiten happamuutta<br />

sietävistä vesiperhosistamme. Happamuuden alarajaksi<br />

on saatu pH 6.4. Muuta harvinaista vesiperhoslajistoa<br />

ovat Sericostoma personatum ja Oecetis testacea.<br />

Peräjoen tienoon ketomaiset etelään viettävät rinteet<br />

ovat vanhastaan tunnettua palosirkan (Psophus stridulus,<br />

VU, eR) esiintymisaluetta. Jo 1980-luvulla<br />

löysi Pertti Nupponen palosirkan kyseisiltä rinteiltä.<br />

Sittemmin rinteet ovat metsitetty ja palosirkalle suotuisana<br />

elinympäristönä tuhoutuneet. Lajin arveltiinkin<br />

kadonneen alueelta, kunnes yllättäen vuonna 1999<br />

Nupponen havaitsi palosirkan rinteiden alapuolisella<br />

ketomaisella tienpenkalla, mutta uusintatarkastuksissa<br />

lajia ei ole enää havaittu. Mahdollisesti laji on hävinnyt<br />

Tampereen lajistosta. **<br />

Lisätietoja:<br />

Raunio, A. 1993: Metsänemä (Epipogium aphyllum) Tampereella ja<br />

Orivedellä. - Talvikki 17(2): 97-99.<br />

Mustalaisvuori-Majaketo-Järvenpää-Peräjärvi<br />

Alueella kasvaa erittäin arvokasta kallio-, lehto- ja ketolajistoa<br />

sekä vaateliasta lettolajistoa. Tunturikiviyrtin<br />

(Woodsia alpina, UH-AL-E) ja tikankontin (Dir II,<br />

Dir IV, R, VU) ainoat kasvupaikat Pirkanmaalla ovat<br />

näillä alueilla. Vuonna 1999 paikalta laskettiin kahdeksan,<br />

vuonna 2000 7 , vuonna 2001 6 ja 2003 8 kukkivaa<br />

tikankonttia. Tikankonttipaikan länsipuolella<br />

olevan pellon reunamilta havaittiin viisi kirkiruohoa<br />

(R, VU) kesällä 2001. Muista kasvilajeista kannattaa<br />

40 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Natura-alueet<br />

mainita liuskaraunioinen (Asplenium septentrionale),<br />

häränsilmä, hirvenkello (Campanula cervicaria, VU),<br />

hietaorvokki, kirkiruoho (R, VU), pussikämmekkä<br />

(UH-AL), valkolehdokki (R), yövilkka, kotkansiipi,<br />

lehtoimikkä (mR), pahtanurmikka (UH-AL), ahosilmäruoho<br />

(Euphrasia rostkoviana ssp. fennica, VU, V) ja<br />

tummaraunioinen. Laiduntaminen, joka piti aikaisemmin<br />

alueiden ketolajistoa yllä, on nykyään loppunut.<br />

Mustalaisvuoren tienoiden hakkuut ovat myös<br />

osittain muuttaneet kasvistoa. Alueilla kasvaa rikkaan<br />

putkilokasviston lisäksi arvokasta sammal- ja jäkälälajistoa,<br />

kuten Cratoneuron <strong>fi</strong>licinum ja silmälläpidettäväksi<br />

katsottu sirppihuurresammal (Palustriella falcata,<br />

NT), vaarantuneeksi (VU) katsottu röyhelökarve<br />

(Cetrelia olivetorum) ja kalliokeuhkojäkälä (Lobaria<br />

scrobiculata, NT). Tikankontin kasvupaikan kalliolla<br />

kasvaa harvinainen jäkälä, Caloplaca chrysodeta. Osa<br />

alueesta ( Järvenpää-Majaketo) on perustettu luonnonsuojelualueeksi<br />

vuonna 1991 (ks. 1.1.9.). Peräjärven<br />

lännenpuoleiset alueet kuuluvat lisäksi valtakunnalliseen<br />

soidensuojeluohjelmaan. ***<br />

Lisätietoja:<br />

Kääntönen, M. & Lahtonen, T. 1980: Tampereen pohjoispuoleisen<br />

liuskealueen kasvistollisia erikoisuuksia Teiskon Viitapohjassa.<br />

- Luonnon Tutkija 84: 188-189.<br />

Piittalanmäki-Posti, entisen seuraintalon<br />

paikka, etelään viettävät rinteet<br />

Itse mäellä kasvaa rehevää lehtolajistoa, Piittalan talon<br />

laidunrinteellä on kasvanut harvinaista toukotaskuruohoa<br />

(Thlaspi caerulescens ssp. brachypetalum) ja muita<br />

ketolajeja, mutta alue on metsitetty ja lajisto lienee<br />

paljolti kadonnut. Seuraintalon valuvesiletolla kasvaa<br />

hetesaraa (UH-AL-P), kelta- ja äimäsaraa, soikkokaksikkoa<br />

(R), röyhysaraa (VU) ja muita tavanomaisempia<br />

lajeja. Alue on arvokas kokonaisuus, jossa syvennetyt<br />

tieojat ja pelikenttä ovat jo kuitenkin muuttaneet<br />

vesien valumasuuntia ja uhkaavat kosteikon säilymistä.<br />

Myös Piittalanmäen lehtoaluetta on muokattu<br />

voimakkaasti. Noin puolet rinteen metsästä on aukkokaadettu<br />

ja alue on voimakkaasti ruohottunut, mikä<br />

heikentää lehtolajiston elinmahdollisuuksia. Alueen<br />

eteläosat kuuluvat valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan.<br />

**<br />

Lasse Kosonen<br />

Ketokatkero on suuresti taantunut laidunnuksen<br />

loputtua. Sillä on Teiskossa kaksi kasvupaikkaa.<br />

3.4. Iso - Murron haat<br />

Maakunnallisesti arvokkaalla Viitapohjan maisemaalueella<br />

sijaitsevien Iso-Murron hakojen arvo on lähinnä<br />

harvinaisessa kasvillisuudessa. Näillä kallioisilla<br />

hakasaarekkeilla laidunnettiin jopa 50 vuoden ajan,<br />

kunnes se loppui 1980-luvun aikana. Nyttemmin hakoja<br />

ympäröiville pelloille on istutettu kuusta ja koi-<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 41


Natura-alueet<br />

vua, mutta itse hakoja on hoitanut Tampereen ympäristösuojeluyhdistys.<br />

Alueelta harvennettiin puustoa ja<br />

pensastoa vuosina 1994, 1995 ja 2000-luvulla vuosittain.<br />

Hakojen avoimilla paikoilla ja laidoilla on niittymäistä<br />

kasvillisuutta pienruohoniityn ja heinäniityn<br />

mosaiikissa.<br />

Iso-Murron läntisellä ketolaikulla huomiotaherättäviä<br />

kasveja ovat valtakunnallisesti vaarantunut<br />

kirkiruoho (R, VU) ja valtakunnallisesti erittäin uhanalainen<br />

ketokatkero (EN) sekä vaarantuneisiin kuuluva<br />

ahosilmäruoho (Euphrasia rostkoviana ssp. fennica,<br />

VU, V). Ketokatkeroa on tavattu kohteelta kaksi yksilöä<br />

vuosina 1998 ja 1999 ja 5 yksilöä 2003. Laikun<br />

kasvilajistoon kuuluu myös soikkokaksikko (R), mäkilehtoluste<br />

(Brachypodium pinnatum), keltasara, harmaapoimulehti<br />

(Alchemilla glaucescens), hernesara ja<br />

ketonoidanlukko (Bothrychium lunaria, NT).<br />

Iso-Murron ja Järvenpään välisellä ketoalueen<br />

pohjoisosassa kasvaa kuusikkoa, keskiosassa männikköä<br />

ja eteläosissa koivikkoa, jossa on mukana myös<br />

pökkelöitä. Alueella on myös laaja katajaketo, jolla<br />

kasvavat kelta- ja kesämaksaruoho (Sedum annuum).<br />

Muuta lajistoa ovat nurmitatar (Bistorta vivipara), kevättädyke,<br />

vilukko. Vielä vuonna 2003 alueella kasvoi<br />

runsaasti vaarantuneeksi luokiteltua ahosilmäruohoa<br />

(V). Iso-Murron haat ovat mukana Pirkanmaan perinnebiotooppilistassa,<br />

jossa ne on luokiteltu maakunnallisesti<br />

arvokkaiksi. Kedon itäisellä osalla kasvoi yksi<br />

hirvenkello (Campanula cervicaria, VU) v. 2000 sekä<br />

kirkiruohoa ja soikkokaksikkoa.***<br />

Lisätietoja:<br />

Liedenpohja-Ruuhijärvi, M., Kääntönen, L., Schultz, T., Krogerus, K.<br />

ja Palokoski, M. 1999: Pirkanmaan perinnemaisemat. -<br />

Pirkanmaan ympäristökeskuksen ympäristöjulkaisu 125<br />

(Alueelliset ympäristöjulkaisut).<br />

3.5. Niemi-Kapeen rantalaidun<br />

Kapeenlahden pohjukassa sijaitsee pienialainen vielä<br />

laidunnuksen alla oleva rantalaidun, jolla kasvaa EU:n<br />

luontodirektiivin mainitsemaa lietetatarta (Persicaria<br />

foliosa, Dir II, NT, UH-AL-P, V). Lietetatarta esiintyy<br />

varsinaisen Natura-alueen ulkopuolellakin Kukkosaaren<br />

ja Kapeenniemen välissä. Itse asiassa koko Kapeenlahden<br />

rantavyöhyke on potentiaalista lajin esiintymäaluetta.<br />

**<br />

Lasse Kosonen<br />

Lasse Kosonen<br />

Ketoneidonlukko<br />

Nurmitatar<br />

42 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Natura-alueet<br />

Kartta 4. Natura-alueet<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 43


Natura-alueet<br />

Kartta 5. Lehtoneidonvaipan kasvupaikat<br />

44 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Arvokkaat luonnonalueet<br />

4. Arvokkaat luonnonalueet<br />

4.1. Kasvistoltaan arvokkaat alueet<br />

Kasvilajien suojelussa pienet yksittäiset suojelualueet<br />

ovat merkityksellisiä, sillä niillä voidaan turvata monen<br />

äärialueellaan elävän harvinaisen lajin säilyminen.<br />

Kasvistollisesti arvokkaiden kohteiden kartoitus on<br />

tärkeää ennen maankäytön suunnittelua, jotta ne säilyisivät<br />

rakentamattomina. Tietämättömyyden vuoksi<br />

useita arvokkaita kasvikohteita on Tampereenkin alueella<br />

tuhoutunut. Esimerkkinä tästä on mm. luhtaorvokin<br />

(Viola uliginosa) katoaminen Tampereen lajistosta.<br />

Tampereen kasvitieteellinen yhdistys on tehnyt<br />

merkittävää ja ajantasaista selvitystä arvokkaista kasvillisuus-<br />

ja kasvistokohteista. Esiteltävät kohteet perustuvatkin<br />

valtaosaksi kasvitieteellisen yhdistyksen<br />

vuosilta 1984 ja 1990 peräisin oleviin raportteihin,<br />

mutta myös osaksi erillisiin julkaisuihin, jotka on<br />

mainittu kunkin kuvauksen lopussa. Lukuisat kohteet<br />

on tarkistettu myös 2000-luvulla. Valtaosa kohteista<br />

on pienialaisia ja lehtomaisia ja osasta kohteita<br />

on löydetty vain yhtä arvokasta kasvilajia. Esittelyyn<br />

on otettu mukaan myös kasvistollisesti monipuolisia<br />

luonnonsuojelualueita, jotka on kuitenkin tarkemmin<br />

esitelty kohdassa 1.1. Kohteiden lopussa olevat<br />

tähdet merkitsevät seuraavaa:<br />

*** = erittäin arvokas kohde, jossa esiintyy uhanalaisia<br />

lajeja<br />

** = arvokas suojelukohde, jossa on monipuolista<br />

kasvillisuutta ja eläimistöä<br />

* = säästämisen arvoinen kohde<br />

4.1.1. Tampereen kaupungin omistama<br />

Nokian hevoshaka<br />

Alueella on pitkä historia viljely- ja laidunalueena.<br />

Maaveräjänlahden lounaispuoli on ollut viljeltynä jo<br />

1700-luvun alusta lähtien. Hevoshakaa lienee myös<br />

kaskettu. Kaskeaminen ja puuston hakkaaminen kotitarvekäyttöön<br />

on muokannut alueesta lehtipuuvaltaisen,<br />

ja sitä on muokattu myös puistometsiköksi. Paikan<br />

historiasta johtuen alueen kasvillisuudessa on selvä<br />

kulttuurillinen leima. Luonnontilaisimpana ovat<br />

säilyneet suot, joiden väliset kannakset ovat korpea ja<br />

lehtokorpea. Alueen kasvilajisto oli vuoden 1993 inventoinnissa<br />

308, mikä jo sinänsä kielii luonnon monipuolisuudesta.<br />

Alueen vanhoissa rudanottokuopissa kasvaa kilpukkaa<br />

(Hydrocharis morsus-ranae), tylppälehtivitaa<br />

(Potamogeton obtusifolius) ja isolimaskaa (Spirodela polyrhiza),<br />

jotka kaikki ovat kohtalaisen harvinaisia,<br />

mutta vesien rehevöitymisen myötä yleistyneet. Lisäksi<br />

kuopilla kasvaa runsaasti isokarpaloa (Vaccinium<br />

oxycoccos). Rantaosuuksilla kasvaa suhteellisen harvinaista<br />

piukkasaraa. Alueen itäisimmän niemen tyvellä<br />

olevan korven kasvillisuutta luonnehtivat suo-, lehto-,<br />

kulttuuri- ja metsäperäiset lajit. Niemen tyvellä kasvavat<br />

sellaiset lajit kuin pikkutalvikki (Pyrola minor),<br />

korpialvejuuri (Dryopteris cristata), koiranheisi, maahumala,<br />

keltavuokko (UH-AL-P) ja sudenmarja (Paris<br />

quadrifolia). Kallioisella niemellä kasvaa mm. kissankäpälä<br />

(Antennaria dioica), pihatähtimö (Stellaria<br />

media), lehtoarho ja sormisara (Carex digitata).<br />

Alueen rehevin ja lehtomaisin kasvillisuusvyöhyke<br />

on pellon pohjois- ja koillispuolella, josta löytyvät<br />

kaikki yleisimmät lajit. Koillispuolen kasvilajistoon<br />

kuuluvat mustakonnanmarja, valkovuokko, syyläjuuri ,<br />

lehtopalsami, keltakurjenmiekka (Iris pseudacorus) ja<br />

lehtonurmikka (Poa nemoralis). Pohjoispuolisen alueen<br />

merkittävimpänä lajina kasvaa pohjoisilla äärirajoillaan<br />

(30 yksilöä vuonna 1993, 23 yksilöä vuonna<br />

2002) lehtokieloa (Polygonatum multiflorum), joka lienee<br />

luonnontilainen esiintymä. Lehtomaisuus jatkuu<br />

myös kohti moottoritietä, mm. lehmusta ja sinivuokkoa<br />

(mR). Moottoritien ja Maaveräjänlahden välissä<br />

alueen itäosissa esiintyy myös ketokasvillisuutta kuten<br />

mäkitervakkoa (Lychnis viscaria).<br />

Merkittävintä kulttuuriperäistä lajistoa Pirkkalaan<br />

vievän tien varrella olevalla entisellä pellolla edustavat<br />

mm. ukontulikukka (Verbascum thapsus), peltovirvilä<br />

(Vicia hirsuta) ja ahojäkkärä (Gnaphalium sylvaticum),<br />

isotuomipihlaja (Amelanchier spicata), ruostehappomarja<br />

(Berberis vulgaris), karhunköynnös (Calystegium sepium)<br />

ja ruotsinraunioyrtti (Symphytum x upplandicum).<br />

Vesirajalla olevia lajeja ovat rantayrtti, keltaängelmä<br />

(Thalictrum flavum), isohierakka (Rumex hydrolapathum)<br />

sekä hirssi- ja mätässara. Varsinaista vesikasvillisuutta<br />

edustavat isosorsimo (Glyceria maxima), jokileinikki<br />

ja karvalehti (Ceratophyllum demersum) sekä<br />

huomionarvoisena lajina myös litteävita (Potamogeton<br />

compressus). Lisäksi purovitaa (Potamogeton alpinus)<br />

kasvaa suppealla alalla.<br />

Alueen rannat ovat paikoin luonnontilaisen kaltaista<br />

tai lähes luonnontilaista ajoittain veden vallassa<br />

olevaa metsä- tai pensaikkorantaluhtaa. Luhdat ovat<br />

metsälain mukaisia, vaikka puusto luhdilla ei olekaan<br />

kovin vanhaa. Muiden muassa niemelle johtava kannas<br />

on osin luhtavaikutteinen. Tuleva Rajasalmen sillan<br />

levennys saattaa tuhota osan tästä monipuolisesta<br />

ja arvokkaasta saarekkeesta kaupunkiympäristössä.<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 45


Arvokkaat luonnonalueet<br />

Lasse Kosonen<br />

Lehtokielo kasvaa Pitkäniemen hevoshaassa levinneisyysalueensa pohjoisrajoilla.<br />

Talven 2000-2001 aikana alueen läpi vedettiin uusi<br />

maakaasulinja niin, että se väistää lehtokieloesiintymän.<br />

Sienistössä saatta piillä harvinaisia ja mielenkiintoisia<br />

lajeja. Alueella on runsaahkosti lahopuuta, ja<br />

mm. v. 2003 alueelta löytyi harvinainen risumattalakki<br />

(Ramicola haustellaris).***<br />

Lisätietoja:<br />

Karhe, H. & Portin, P. 1993: Lehtokielo Nokialla ja Pirkkalassa. -<br />

Lutukka 1/1993, s. 24.<br />

Kääntönen, M. 1993: Nokian Pitkäniemen Hevoshaan kasvillisuus<br />

ja kasvisto.- Raportti Tampereen kaupungin<br />

ympäristövalvontayksikössä.<br />

Puronvarren runsaslajisessa kasvillisuudessa on lehtomaisia<br />

ja korpimaisia piirteitä - alueella kasvaa<br />

mm. tesmaa, purolitukkaa ja lähdetähtimöä sekä<br />

runsaasti kaislasaraa. Erityisen merkittäviä ovat puronvarren<br />

hajuheinäkasvustot (Dir II, R, NT, V).<br />

Kappaleessa 2.1. esitetyn Tamrockin tehtaan pohjoispuoleisen<br />

avolouhikon 20 tuppaan lisäksi hajuheinää<br />

havaittiin v. 1999 Vaasa-Pori-yhdystien länsipuolen<br />

puronvarren louhikoilla 18 tupasta. V. 2003<br />

paikalta laskettiin peräti 70 versoa. Tien länsipuolella<br />

puron varrella kasvaa lisäksi lehmuksia. Tamrockin<br />

pohjoispuolella ja yhdystien länsipuolella kyseinen<br />

puron varsi on metsälain mukaisessa tilassa. Puron<br />

pienilmaston säilymiseksi purolle olisi jätettävä suojavyöhyke.<br />

***<br />

Lisätietoja:<br />

Lahtonen, T. 1982: Hajuheinä, Cinna latifolia, Tampereen seudulla.<br />

- Talvikki 6(1): 10-21.<br />

4.1.2. Ikuri, Leppioja<br />

Haukijärvestä laskevan puronvarren avolouhikolla havaittiin<br />

vuonna 1999 seitsemän hajuheinätupasta (Dir<br />

II, R, NT, V) ja v. 2003 kolme kituliasta versoa. Alueen<br />

metsät on kaadettu laajalta alueelta puron molemmin<br />

puolin, vaikkakaan ei aivan puron varteen ulottuen.<br />

Puro on tältä osin metsälain mukainen. Hajuheinän<br />

ja puroluonnon säilyminen nykyisellään edellyttää<br />

suojavyöhykkeen jättämistä puron reunamille. **<br />

4.1.3. Ikuri, Juhansuolta laskevan<br />

eteläisemmän puron varret<br />

4.1.4. Ikuri-Kalkun Myllypuro<br />

Puronvarsilehto on esitelty luonnonsuojelualueiden<br />

yhteydessä kappaleessa 1.1.1.<br />

4.1.5. Kalkunvuori<br />

Mustalammin pohjoispuolella sijaitsevan vuoren etelärinne<br />

on vanhastaan tunnettu liusketta suosivan<br />

tummaraunioisen kasvupaikkana. Mereistä kalliohatikkaa<br />

on myös jäljellä alueen tallaantumisesta huolimatta.<br />

Tosin v. 1999 lajia ei havaittu johtuen ilmeisesti<br />

kuivasta kesästä. Jyrkän, maisemallisesti merkittävän<br />

rinteen juurella esiintyy lehtokasvillisuutta kuten mm.<br />

lehmusta, tuomea, lehto-orvokkia, sinivuokkoa (mR),<br />

mäki-(Arenaria serpyllifolia) ja lehtoarhoa sekä haisukurjenpolvea.<br />

Uhkana kallion kasvillisuudelle on kuluminen.<br />

Vuonna 2003 tehdyn sammalselvityksen mukaan<br />

jyrkänteeltä löytyi myös huomionarvoisia sammalia,<br />

kuten Homalothecium sericeum, Mnium stellare,<br />

46 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Arvokkaat luonnonalueet<br />

Taxiphyllum wissgrillii, Asterella gracilis, Ortotrichum<br />

rupestre ja Lejeunea cavifolia.**<br />

4.1.6. Villilänsaari<br />

Ilmeisesti suurta osaa saaresta on vanhastaan sekä<br />

viljelty että laidunnettu, minkä loputtua alueelle on<br />

kasvanut edustava - kaupungin alueella jopa poikkeuksellinen<br />

lehtipuumetsä. Alueella kasvaa runsaasti<br />

koivua, pihlajaa, leppää ja raitaa, joiden joukossa<br />

on myös lahopuuta ja pökkelöitä. Lisäksi rantavyöhykkeellä<br />

kasvaa edustavia mäntyjä. Saaren vanha<br />

metsä tarjoaa otolliset olot runsaalle linnustolle.<br />

Aluskasvillisuus on saarella rehevän lehtomaista ja<br />

sisältää mm. mustakonnanmarjan, koiranheisin, metsäruusun<br />

ja sinivuokon (mR). Rantalajisto on melko<br />

edustavaa, mm. siniheinä (Molinia coerulea), hanhenpaju<br />

(Salix repens) ja rantayrtti (Lycopus europaeus).<br />

Vuonna 1999 löydettiin saaren uimarannalle vievän<br />

tien varrelta melko harvinaista kylä- ja ojakellukan<br />

(Geum urbanum x rivale) risteymää, jonka harvinaisempaa<br />

lajiosapuolta - kyläkellukkaa kasvaa Villilänsaaressa<br />

ja Nokiantien varrella. Sittemmin risteymää<br />

löydettiin muualtakin saaresta. Alueelta on löydetty<br />

myös harvinaisia sammalia, kuten lehtonokkasammal<br />

(Eurhynchium angustirete) ja kalvashiippasammal<br />

(Orthotrichum pallens). Perhosista mainittakoon v.<br />

1994 saaresta saatu pilliyökkönen (Arenostola phragmiditis),<br />

joka oli Pirkanmaalle uusi laji.<br />

Villilänsaari on tärkeä virkistysalue ja keskeinen<br />

arvokas luonnonalue, joka olisi jätettävä rakentamatta.<br />

Rakentaminen onkin kohteen suurin uhka. Vaikka<br />

saarta on aikoinaan käsitelty, niin sen keskiosien korven<br />

voi katsoa olevan järeine laho- ja maapuineen<br />

luonnontilaisen kaltaisessa tilassa ja siltä osin täyttävän<br />

metsälain kriteerit rehevästä korvesta sekä ehkä<br />

myös vanhana metsänä. ***<br />

Lisätietoja:<br />

Kääntönen, M.2003: Tampereen Villilänsaaren kasvisto ja<br />

kasvillisuus (EH). - Talvikki 27: 101-114.<br />

4.1.7. Teeri-Villilän haka<br />

Alue on läntisen kaupungin keskeisimpiä. Alueen länsiosan<br />

kasvistossa esiintyy harjukankaalle ominaista<br />

lajistoa; Mustavuoren sorakuoppien liepeillä kasvavat<br />

sianpuolukka (Arctostaphylos uva-ursi), sarjakeltano<br />

(Hieracium umbellatum), häränsilmä ja kissankäpälä.<br />

Rauhoitetun, nyt kaatuneen katajan (ks. 1.2.3.) ja Nokian<br />

tien välillä on paitsi lehtomaista lajistoa myös<br />

jäänteitä ketomaisesta kasvillisuudesta, jota hevosten<br />

laidunnus osaltaan ylläpitää. Harvinaiset ketokäenminttu<br />

(Satureja acinos) ja soikkoratamo (Plantago media)<br />

ovat ilmeisesti kadonneet alueelta. Alueen itäpäässä<br />

kasvoi viljelyjäänteenä aaprottimarunaa (Artemisia<br />

abrotanum) , mutta se on nykyisin kadonnut.<br />

Myös kedon umpeenkasvu uhkaa sen kasvillisuutta.<br />

Alue on mainittu Pirkanmaan perinnebiotooppijulkaisussa.<br />

Läheisellä Teerivuorella kasvaa tummaraunioista.*<br />

Lisätietoja:<br />

Liedenpohja-Ruuhijärvi, M., Kääntönen, L., Schultz, T., Krogerus, K.<br />

ja Palokoski, M. 1999: Pirkanmaan perinnemaisemat.<br />

- Pirkanmaan ympäristökeskuksen ympäristöjulkaisu 125.<br />

4.1.8. Pyhäjärven rantaosuus:<br />

Villilänniemi-Raholan puhdistamo<br />

Vyöhyke on lähes ainoa kantakaupungin vielä perkaamaton<br />

ranta. Rantapalteen ja -rinteen kookas ja<br />

edustava puusto ja tiheä pensasto tekevät vyöhykkeestä<br />

linnustoltaan ja kasvistoltaan monilajisen kokonaisuuden.<br />

Puustosta näyttävimpiä ovat isot harmaalepät<br />

ja männyt. Uimarannan lähellä on luonnonmuistomerkkinä<br />

rauhoitettu kynäjalava (R, VU),<br />

(ks. 1.2.5.), jonka vieressä kasvaa harvinaisen suuri<br />

tuomi. Rantavyöhykkeen kallioilla kasvaa eteläistä ja<br />

vaateliastakin kalliokasvillisuutta. Varjoisan rantarinteen<br />

ylenpalttisen rehevästä kasvistosta löytyy sekä<br />

lehto- että kulttuurikasveja (mustakonnanmarja, koiranheisi,<br />

punaherukka (Ribes rubrum), lehtopalsami,<br />

lähdetähtimö, koiranheinä, lehtoarho). Eteläistä jäkälälajistoa<br />

edustavat rantakivillä ja -kallioilla vainiolaakajäkälä<br />

(Physcia subalbinea) ja siloruskokarve<br />

(Neofuscelia pulla). Sienistöstä mainittakoon harvinainen<br />

runkohytyvinokas (Hohenbuehelia atrocoerulea,<br />

toinen tunnettu kasvupaikka Pirkanmaalla).<br />

Rantaosuuden ongelmana on kuluminen. Ongelmana<br />

on myös kynäjalavien tallaantuminen ja toisaalta<br />

tukehtuminen muun kasvillisuuden joukkoon. ***<br />

4.1.9. Raholan Pyhäjärven ranta<br />

Simolankatu 71:n kohdalla Pyhäjärven rantarinteeltä<br />

kirjattiin vuonna 1999 uutena lajina Tampereelle hentokiurunkannus<br />

(Corydalis intermedia). Tosin laji on<br />

havaittu paikalla jo 1950-luvulla. Esiintymä on tämän<br />

hetkisen tiedon mukaan Tampereen ainoa. Sinänsä<br />

hentokiurunkannuksen esiintymistä Tampereella voi<br />

odottaakin, sillä lajia kasvaa Nokialla, Pirkkalassa ja<br />

Lempäälässä. **<br />

4.1.10. Tohlopinjärven eteläranta<br />

ns.Rasonhaka<br />

Alueella on hyvin säästynyttä kosteaa kangasmetsää,<br />

kallionaluskasvillisuutta ja rinnelehtoa. Alue on rehevän<br />

lehtomaista, mikä johtunee osittain ainakin kal-<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 47


Arvokkaat luonnonalueet<br />

lioperän vulkaniitista ja konglomeraatista. Osaa alueesta<br />

on laidunnettu pitkään, mistä juontuu nimi Rasonhaka.<br />

Lounaisrannalla kasvavat ukonputki (Herachleum<br />

sphondylium), karhunköynnös, hiirenporras, valkovuokko,<br />

viitaorvokki (Viola x ruprechtiana) ja rantaminttu<br />

(Mentha arvensis). Tohlopille ominaista rentovihvilää<br />

(Juncus bulbosus) on vesirajassa siellä täällä ja<br />

runsaana sitä on uposmuotoisena. Rantavyöhykkeeltä<br />

löytyy lisäksi niukalti harajuurta ja lähdetähtimöä ja<br />

alueen itäosasta niukasti isokäenrieskaa.<br />

Rantapolun yläpuolinen rinne on saniaisten valtaamaa<br />

aluetta lajeina hiirenporras ja kivikkoalvejuuri<br />

(Dryopteris <strong>fi</strong>lix-mas). Saniaisten lomassa kasvaa myös<br />

valko- ja sinivuokko (mR), tesma, koiranheisi, mustakonnanmarja,<br />

lehtonurmikka, lehtokorte, lehtoarho ja<br />

kielo (Convallaria majalis). Tuomi kasvaa alueella tiheinä<br />

ryteikköinä. Kalliolla kasvaa yllättäen pohjoispainotteinen<br />

laji himmeänahkajäkälä (Peltigera scabrosa).<br />

Rinnelehdon puilla kasvaa myös piirtojäkälää<br />

(Graphis scripta). Lännempänä lähellä Tesoman koulua<br />

tulevat vastaan kevätlinnunsilmä, kevätlinnunherne<br />

(mR), lehtomatara, lehtokorte ja tesma.<br />

Huolimatta Rasonhaan metsissä 1990-luvulla suoritetusta<br />

harventamisesta, on alueella vielä jonkin verran<br />

vanhaa, lahoavaa lehtipuustoa ja kolopuita järeän<br />

kuusipuuston katveessa. Huhtikuussa 2002 alueelta<br />

löytyi runsaasti liito-oravan jätöksiä Tesoman koulun<br />

paikkeilta TV 2:lle saakka. Metsikkö onkin juuri tyypillistä<br />

liito-oravan elinympäristöksi ja alueen vanha lehtipuusto<br />

sekä Tohlopinjärven rannat tulisikin säilyttää<br />

koskemattomina. Myös alueen virkistyskäyttö puoltaa<br />

sen tulevaa säilyttämistä, vaikkakin alue on paikoin jonkin<br />

verran kulunutta ja roskaantunutta. Tohlopinjärven<br />

alue lienee kuitenkin asuntorakentamisuhan alla ja Ristimäen<br />

päälle onkin vuonna 2001 voimassa olevan asemakaavan<br />

mukaan kaavoitettu asuntoalue. *<br />

Lisätietoja:<br />

Kääntönen, M. & Lahtonen, T. 1999: Tampereen Rasonhaan-<br />

Ristimäen kasvillisuus ja kasvisto Tohlopin alueella. - Raportti<br />

Tampereen kaupungin ympäristövalvontayksikössä.<br />

4.1.11. Vaakkolammin ja Likokallion alue<br />

Vaakkolammi ja Likokallion alue on esitelty luonnonsuojelualueiden<br />

yhteydessä kappaleessa 1.1.3.<br />

4.1.12. Pohtola, Lintulampi<br />

Lintulampi edustaa katoavaa ja harvinaista kosteikkoekosysteemiä,<br />

joita on aiemmin tuhottu tuntematta<br />

niiden arvoa. Ne ovat kuitenkin suomalaista luontoa<br />

parhaimmillaan. Tuntemattomiksi ne ovat usein jääneet<br />

siksi, että ne sijaitsevat kaukana asutuksista. Lintulammen<br />

luonto käsittää useita toisistaan suuresti<br />

poikkeavia biotooppeja, jotka vaihettuvat jyrkästi reuna-alueiden<br />

kuivasta metsätyypistä rehevään rantanevaan.<br />

Näiden välillä on erityyppistä ruohokorpea.<br />

Ihmisen vaikutus Lintulammen luontoon näkyy<br />

lammen ympärillä. Länsipuolelle on rakennettu leikkipuisto<br />

ja paikalle tuotu täytemaata. Koillis- ja itäpuoliset<br />

alueet ovat aikoinaan olleet viljelykäytössä,<br />

josta valuneet ravinteet ovat varmasti rehevöittäneet<br />

lammen luontoa. Leikkikentän alueella kasvillisuus on<br />

kulttuurivaikutteista, tavanomaista pihakasvillisuutta.<br />

Itäpuolisilla entisillä viljelyalueilla kasvaa sekaisin<br />

kulttuuri-, metsä- ja lehtokasveja mm. valkovuokko ja<br />

vuohenputki (Aegopodium podagraria). Alueen rehevyydestä<br />

kielii hiirenporras, jota kasvaa myös ympäri<br />

lammen olevalla reunavyöhykkeellä. Reunavyöhykkeen<br />

rehevyyttä osoittavat myös monet muut lehtomaisten<br />

maiden kasvit kuten metsätähti (Trientalis europaea),<br />

metsäkurjenpolvi (Geranium sylvestris) ja oravanmarja<br />

(Maianthemum bifolium).<br />

Lammelle päin mentäessä maapohja muuttuu jyrkästi<br />

kosteammaksi ja rahkasammaleisemmaksi.<br />

Vuonna 1994 lammen länsipuolella lammelle johtavan<br />

polun varrelta löydettiin suovalkkua (R) yksi yksilö ja<br />

vuoden 1999 tarkastelussa jälleen yksi yksilö sekä lammen<br />

eteläpuoliselta laskuojien väliseltä alueelta yksi<br />

yksilö. Muista kämmekkäkasveista tällä vyöhykkeellä<br />

kasvaa kohtalaisesti harajuurta. Muista vyöhykkeen<br />

kasveista mainittakoon leveäosmankäämi, pohjanpaju<br />

(Salix lapponum), riippasara (Carex magellanica) ja<br />

tähtisara (C. echinata) ja aivan lammen rannalla suokukka<br />

(Andromeda polifolia), isokarpalo, mutasara (C.<br />

limosa) ja jouhivihvilä (Juncus <strong>fi</strong>liformis).<br />

Itse lampi on hapan ja keskiravinteinen, jossa kasvaa<br />

mm. uistinvitaa (Potamogeton natans), isovesihernettä<br />

(Utricularia vulgaris), ulpukkaa (Nuphar lutea),<br />

harvinaisempana lajina pikkuvita (Potamogeton berchtoldii)<br />

ja isolimaska.<br />

Alueen ympäristöä on voimakkaasti rakennettu<br />

viime vuosina ja kasvillisuus on muuttumassa kulttuuriperäiseksi<br />

etenkin reunaosiltaan. Viheralueen kosteammassa<br />

osassa kasvillisuus on kuitenkin säilynyt tyypillisenä<br />

ja monipuolisena suolajistona. Ihmisen vaikutusta<br />

ei täällä ole paljon havaittavissa ilmeisesti alueen<br />

vaikeakulkuisuuden takia. Esimerkkinä lajiston<br />

muuttumisesta on, että leveäosmankäämiä ei alueen<br />

vanhojen asukkaiden mukaan esiintynyt vielä ennen<br />

1950-1960-lukujen vaihdetta, jolloin se tuotiin lammen<br />

rannalle.<br />

Lintulammen alue tarjoaakin kasvillisuuden puolesta<br />

hyvät mahdollisuudet pienimuotoiseen kosteikko-<br />

ja suoekotyyppiin tutustumiseen.**<br />

Lisätietoja:<br />

Sannamo, A. & Turunen, R. 1995: Kosteikko virkistysalueena.<br />

Lintulammen inventointi ja kehityssuunnitelma. - Opinnäytetyö,<br />

Hämeen ammattikorkeakoulu, 52 ss.<br />

48 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Arvokkaat luonnonalueet<br />

Lasse Kosonen<br />

4.1.13. Lentävänniemen Niemen sahan<br />

vanha kaatopaikka ja sen ympäristö<br />

Yksi Niemen kaatopaikan jymylöytöjä oli punakatko, jota kasvaa<br />

alkuperäisenä vain Ahvenanmaalla.<br />

Lielahdenkadun itäpuolelle sijaitseva entinen kaatopaikka<br />

on muodostunut rehevän lehtomaiseksi. Alueen<br />

puusto on lehtipuuvaltaista, mutta paikoittain tapaa<br />

myös lehtikuusta ja pihtaa. Kohteella esiintyy runsaasti<br />

kulttuuriperäistä lajistoa, josta kannattaa mainita<br />

Pirkanmaalla harvinainen litulaukka (Alliaria petiolata).<br />

Muita alueen kummallisuuksia ovat Tampereelle<br />

uutena lajina harvinainen imeläkurjenherne<br />

(Astragalus glycyphyllos), vain Ahvenanmaalla luonnonvaraisena<br />

esiintyvä ja sielläkin rauhoitettu punakatko<br />

(Torilis japonica), ilmeisesti Suomen ainoalla<br />

kasvupaikallaan kultakirveli (Chaerophyllum aureum),<br />

Pirkanmaalle uutena lajina myrkkykirveli (Chaerophyllum<br />

temulum) ja isohukanputki (Aethusa cynapium<br />

subsp. cynapioides), Pirkanmaalla erittäin harvinainen<br />

kierumatara (Galium aparine), Suomessa harvinainen<br />

vata (Myosoton aquaticum) ja Tampereen seudulla<br />

harvinaisena kasvava jänönsalaatti (UH-AL-P).<br />

Lähinnä lajia kasvaa Lentävänniemessä. Alueella kasvaa<br />

lisäksi voimakkaasti harvinaistunutta ja harvinaista<br />

muinaistulokasta ketoraunikkia (Gypsophila muralis)<br />

sekä myös Manner-Suomessa harvinaista uustulokasta<br />

karvasaraa (Carex hirta), satunnaislajina Suomessa<br />

tavattua karvapillikettä (Galeopsis pubescens),<br />

rikkapalsamia (Impatiens parviflora), karvahorsmaa<br />

(Epilobium hirsutum), mäkikuismaa (Hypericum perforatum),<br />

isotakiaista (Arctium lappa), nurmikaunokkia,<br />

jänönapilaa (Trifolium arvense, UH-AL-P), nurmimailasta<br />

(Medicago lupulina), pihakurjenpolvea (Geranium<br />

pusillum) sekä vielä epäselvä karhunvatukkalaji<br />

tai -muoto (Rubus fruticosus-ryhmä). Alueella olisikin<br />

syytä tehdä lisätutkimuksia. Ks. lisää alueesta s.<br />

46-47.***<br />

Lisätietoja:<br />

Kääntönen, M. 2000: Punakatkolla vanha esiintymä Tampereella<br />

(EH).- Lutukka 3/2000, s. 93-94.<br />

4.1.14. Epilänharju<br />

Kantakaupungin kautta kulkevasta harjujaksosta on<br />

Pyynikin ohella laajimpana säilynyt osa Epilänharjua.<br />

Harjun itäisin osa on 20 vuoden kuluessa kaivettu olemattomiin,<br />

kuten myös pohjoisin osa, johon on tosin<br />

sijoitettu runsaasti täytemaata. Epilänkadun ja Soraharjunkadun<br />

koillispuolella on rakennustoimilla hävitetty<br />

kasvistoltaan kaikkein keskeisintä harjun etelärinnettä.<br />

Etelärinteen vanhoihin kaivantoihin - joita kulutus-<br />

ja vesieroosio ovat laajentaneet - on levittäytynyt<br />

runsaasti sianpuolukkaa, joka sitoo maata. Sarjakeltanon<br />

harjurotu esiintyy alueella runsaana ja myös muu<br />

harju- ja kuivien kankaiden lajisto on edustettuna.<br />

Merkittävimpiä lajeja ovat häränsilmä ja itäpäähän<br />

keskittyneet kissankello (Campanula rotundifolia), keltatalvikki<br />

(Pyrola chlorantha) ja mäkitervakko. Länsiosan<br />

merkittävin laji on sarjatalvikki. Arvokkain osa<br />

ns. puolilehdon kasvistosta keskittyy harjun itäpäähän<br />

ja on ilmeistä, että mm. Parkanon radan rakentaminen<br />

ja maakaasuvoimalan toiminnot tuhosivat parhaimman<br />

osan Epilänharjua.<br />

Jäljelläolevasta kasvistosta mainittakoon vielä kissankäpälä,<br />

kielo, aho-orvokki (Viola canina), kalliokielo<br />

(Polygonatum odoratum), ketokeltto (Crepis tectorum),<br />

metsäruusu, ahokeltano (Hieracium vulgata -<br />

ryhmä), sinivuokko, nuokkuhelmikkä, lehtoarho, kevätlinnunherne<br />

ja mäkilehtoluste. Harjun laella viihtyy<br />

ketomaista lajistoa, josta mainittakoon keltasauramo<br />

(Anthemis tinctoria), ketonoidanlukko, (NT, UH-<br />

AL), hopeahanhikki (Potentilla argentea), karvaskallioinen<br />

(Erigeron acer) ja metsäapila (Trifolium medium).<br />

Epilänharjulta ensimmäisenä Suomesta löydetty<br />

lahotuppisieni (Volvariella caesiotincta, CR) lienee<br />

hävinnyt. Sitten lajia on löydetty muutamasta muustakin<br />

paikasta Suomesta. Kulumisesta huolimatta Epilänharjun<br />

suojeleminen on hyvin perusteltua myös<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 49


Arvokkaat luonnonalueet<br />

Niemen sahan mysteeri<br />

K<br />

asviharrastajan kohokohtia ovat hetket, joina hän löytää itsensä aiemmin tuntemattoman,<br />

jopa valtakunnallisesti harvinaisen lajiston tyyssijoilta. Tällaiseen kokemukseen voi<br />

yltää vielä jopa kantakaupungin alueella. Näin tapahtui vuoden 2000 aikana, kun Lielahden<br />

vanha Niemen sahan alue paljastui kaukaa vierailta mailta olevan lajiston puutarhaksi.<br />

Tapahtumat saivat alkunsa erään alueella liikkuneen paikallisen kulkijan havainnoista, joiden<br />

mukaan alueella kasvaa litulaukkaa ja jänönsalaattia - harvinaisia lajeja siis. Kuten asiaan<br />

kuuluu, niin tietoon suhtauduttiin aluksi terveen epäilevästi, mutta paikalle lähdettiin kuitenkin<br />

käymään. Onhan asia niinkin, että eihän tavallinen mattimeikäläinen lotkauttaisi silmiään moisien<br />

rehujen takia, ja havainnoista oli sentään saatu tarkka karttapiirroskin.<br />

Ei muuta kuin painuttiin kohteelle eräänä kauniina kevätkesän päivänä. Ilman täytti ylitsevuotava<br />

kasvun ja lisääntymisen riemu, josta äänekkäimmän vastuun kantoivat mustapääkerttu,<br />

peippo ja rastaat. Kososen Lasse olikin aivan perustellusti koristautunut normaaliin tapaansa<br />

lintukiikarein.. Tarkan kartan avulla löysimmekin ilmoitetut lajit. Päivä jäi kuitenkin mieleen<br />

siitä, kun Lasse havaitsi seisovansa keskellä runsasta kierumatarakasvustoa.<br />

Näiden havaintojen innoittamina myös alueen kasvitieteilijäpopulaatio kasvoi kesän mittaan.<br />

Kerta toisensa perään paljastui lisää kasvimaailman helmiä askarruttaen mieliä lajiston alkuperästä.<br />

Alueelta löytyi nimittäin koko joukko Suomessa lähinnä uustulokkaina ja painolastikasveina<br />

tunnettuja lajeja. Huomionarvoisimpia lajeja alueelta ovat punakatko, litulaukka, karhunvatukka,<br />

kierumatara, karvapillike, imeläkurjenherne, kultakirveli, myrkkykirveli, isohukanputki ja<br />

isotakiainen. Alueen erinomaisuudesta kertoo paljon se, että monet näistä lajeista ovat jopa Pirkanmaalla<br />

ennestään tuntemattomia. Punakatkoa tavataan vain Ahvenanmaalla, kierumataraa<br />

on aiemmin löydetty Pirkanmaalta vain Tampereen Kaukaniemestä, imeläkurjenhernettä on tavattu<br />

painolastikasvina sekä mahdollisesti riistanrehukasvina, kultakirveli on Etelä-Suomessa satunnaisesti<br />

tavattu laji, myrkkykirveliä ja isohukanputkea ei ole aiemmin tavattu Pirkanmaalla. Muuta<br />

alueella tavattua harvinaista lajistoa ovat mm. ketoraunikki, karvasara, vata, rikkapaisami,<br />

kanadankoiransilmä, nurmimailanen ja karvahorsma, joista kolme viimeksi mainittua ovat myös<br />

painolastikasveina tunnettuja.<br />

Monta kynänpäätä on pureksittu arvuuteltaessa lajiston alkuperää; ovatko kaukaiset lajit<br />

kulkeutuneet alueelle siemeninä jonkun kasviharrastajan pussihousujen nuhruisissa taskuissa vai<br />

kuinka Valaistusta asiaan tuonee alueen historiikki. Niemen saha rakennettiin jo vuonna 1889.<br />

Vuosien vaihtuessa vaihtui myös sahan omistaja, kunnes hyvästä rengistä tuli isäntä ja se paloi<br />

1970-luvun lopulla. Niemen sahan toisena omistajana vuodesta 1916 ollut Enqvist Oy aloitti tehdasjätteen<br />

sijoittamisen Niemen sahan alueelle. Kaatopaikalle vietiin vuoden 1975 luvan perusteella<br />

mm. kalkkikivi- ja rakennusjätettä sekä ylijäämämassoja. Samaa jätettä oli itse asiassa viety<br />

sinne jo ennen lupaa. Kerrankin jätteistä on iloa - nimittäin kalkkikivi ja sen jätemassa saattaa<br />

olla se keino, jolla erikoinen kasvilajisto on salamatkustanut Niemen sahan kaatopaikalle. Suomessahan<br />

kalkkikiveä esiintyy varsin niukasti, joten sitä on täytynyt tuoda maahan. Todennäköisin<br />

alkuperämaa on Viro, jossa kasvavat myös monet edellä mainituista lajeista.<br />

Kari Korte<br />

50 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Arvokkaat luonnonalueet<br />

Kari Korte<br />

Lasse Kosonen<br />

Kari Korte<br />

Niemen sahan kaatopaikan harvinaisuuksia:<br />

karvasara ylhäällä, karhunvatukka ylhäällä oikealla,<br />

imeläkurjenherne keskellä oikealla ja ketoraunikki<br />

alhaalla oikealla.<br />

Lasse Kosonen<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 51


Arvokkaat luonnonalueet<br />

maisemallisista syistä. Epilänharjun niitty on mainittu<br />

Pirkanmaan perinnebiotooppijulkaisussa. **<br />

Lisätietoja:<br />

Liedenpohja-Ruuhijärvi, M., Kääntönen, L., Schultz, T., Krogerus, K.<br />

ja Palokoski, M. 1999: Pirkanmaan perinnemaisemat. -<br />

Pirkanmaan ympäristökeskuksen ympäristöjulkaisu 125<br />

4.1.15. Hyhky, Pättiniemenpuisto<br />

Kyseessä on Pyhäjärven rantalehto suurine tervaleppineen,<br />

vaahteroineen ja tuomineen. Muusta kasvilajistosta<br />

mainittakoon Pirkanmaalla harvinainen vata,<br />

jota vuonna 1999 havaittiin kymmenittäin sekä kukkivina<br />

että ei-kukkivina, kotkansiipi, punakoiso, mustakonnanmarja,<br />

suokeltto, kyläkellukka (Geum urbanum,<br />

UH-AL-P), purolitukka, lähdetähtimö, lehtopalsami,<br />

keltamo, kevätlinnunsilmä, lehmus ja kynäjalava (R,<br />

VU). Rantakasvina kasvaa piuru ja ketokasveina hietalemmikki,<br />

kevätkynsimö ja pölkkyruoho. Lehto on<br />

myös erittäin uhanalaisen nuijasarvisienen (Xylaria<br />

hypoxylon, EN) yksi harvoista kasvupaikoista Suomessa<br />

(ks. myös 5.4.). Muita alueella kasvavia harvinaisia<br />

sieniä ovat kääpiölahorusokas (Pluteus podospileus),<br />

keltakääpä (Scutiger syringae) ja kuoriaisloisikka (Cordyceps<br />

entomorrhiza). Linnustosta voidaan mainita<br />

uhanalainen pikkutikka (VU). Rannansuuntaisesti<br />

kulkee paljon käytetty polku. Alue on vaarassa roskaantua<br />

läheisen asutuksen vuoksi ja keväällä 1993<br />

alueen puustoa raivattiin luvatta. Kohde tulisi kuitenkin<br />

säilyttää luonnontilaisena. ***<br />

4.1.16. Viikinsaari<br />

Viikinsaaren kasvi- ja sienilajistoa on esitelty kappaleessa<br />

1.1.2.<br />

4.1.17. Tahmela, Tahmelan lähde ja<br />

Lorisevanpuisto<br />

Tahmelan lähde on Tampereen suurin lähde. Sen ympäristöstä<br />

on kasvitietoja 1800-luvulta lähtien. Lähteen<br />

läheisyydessä kasvaa tyypillistä lehtokasvillisuutta,<br />

kuten lehtotähtimöä, lähdetähtimöä, lehtopalsamia<br />

ja koiranvehnää. Tahmelan lähteen laskupurosta etelään<br />

sijaitseva Pyhäjärveen pistävä niemeke (Lorise-<br />

Lasse Kosonen<br />

Hyhkyn nuijasarvisienikasvusto<br />

kasvaa lepänkannon tyvellä.<br />

52 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Arvokkaat luonnonalueet<br />

vanpuisto) on rantapuustoltaan edustava kohde. Myös<br />

kaakkoon jatkuvalla rantaosuudella kasvaa näyttävää<br />

puustoa, jossa merkittäviä ovat suuret terva- ja harmaalepät.<br />

Suurimman harmaalepän ympärys on 166<br />

cm. Niemekkeessä kasvaa pensasmaisia kynäjalavia<br />

(R, VU), joiden lisäksi rannassa on luonnonmuistomerkiksi<br />

rauhoitettu yksilö (ks. 1.2.6.). Kasvistosta<br />

löytyy rantalehtojen ja kulttuuripaikkojen lajeja kuten<br />

tuomea, terttuseljaa ja istutusperäistä idänkanukkaa<br />

(Cornus alba) sekä kyläkellukkaa (UH-AL-P), maahumalaa,<br />

sudenmarjaa, mesiangervoa, ranta-alpia (Lysimachia<br />

vulgaris), lehtonurmikkaa ja harvinaista vataa.<br />

Alue on myös rantamaisemansa kannalta merkittävä<br />

kohde, jota haittaa kuitenkin roskaantuminen.<br />

Lähteen pohjoispuolelle rakennettiin vuonna 1993<br />

pyörätie ja rakentaminen lienee kohteen suurimpia<br />

uhkia. **<br />

4.1.18. Pispalan keto<br />

Pispala on kaupungin keskeisin yhtenäinen kulttuurikasviston<br />

esiintymäalue. Pihoilla ja teiden varsilla kasvaa<br />

runsaasti ns. vanhan kulttuurin seuralaiskasveja,<br />

kuten litutilliä (Descurainia sophia), rohtopernaruohoa<br />

(Sisymbrium of<strong>fi</strong>cinale), kolmisädetyräkkiä (Euphorbia<br />

peplus), pikkuhukanputkea (Aethusa cynapium ssp. cynapium),<br />

pikkutakiaista (Arctium minus) ja hentosavikkaa<br />

(Chenopodium polyspermum). Joukossa on myös<br />

ns. venäläiskauden kasveja - mm. idänukonpalko (Bunias<br />

orientalis) ja harmio (Berteroa incana). Alueella on<br />

vanhojen kauppapuutarhojen jäljiltä vanhakantaista<br />

koristepuu- ja pensaslajistoa ja villiintyneitä vanhoja<br />

koristekasveja.<br />

Erityisesti huomio kiinnittyy ns. Pispalan ketoon,<br />

jossa kasvaa runsas joukko ketojen, kulttuuriperäisiä<br />

sekä venäläiskauden kasvillisuutta. Kedolta löytyy idänukonpalkoa,<br />

ketoneilikkaa (Dianthus deltoides, NT),<br />

harmiota, pukinpartaa (Tragopogon pratensis), keltasauramoa,<br />

etelänaitovirnaa (Vicia sepium ssp sepium), ukontulikukkaa,<br />

(aho)pukinjuurta (Pimpinella saxifraga), istutusperäistä<br />

etelänmunkkia (Jasione laevis), humalanvierasta<br />

(UH-AL-P), kyläkellukkaa (UH-AL-P), kissankelloa,<br />

peltokiertoa (Convolvulus arvensis) sekä kelta-<br />

(Galium verum, VU) ja peltomataraa (Galium spurium).<br />

Aiempien havaintojen mukaan kedolla kasvaisi<br />

myös kelta-apilaa (Trifolium aureum, NT), mutta ilmeisesti<br />

vuoden 1999 kesän kuivuudesta johtuen lajia ei<br />

havaittu. Kedon uhkana on umpeutuminen ja sitä tulisikin<br />

niittää. Pispalan kulttuurikasvisto on ylimalkaan<br />

vähentynyt suuresti ja monet lajit ovat katoamassa. **<br />

Lisätietoja:<br />

Kääntönen, L. 1992: Tampereen Pispalan pihojen kasviston<br />

muutokset 24 vuoden (1967-1991) aikana. - Kasvitieteen pro<br />

gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston kasvitieteen laitos, Helsinki.<br />

94 s.<br />

4.1.19. Pyynikki<br />

Pyynikki on merkittävä harjukasvillisuuden esiintymisalue<br />

(ks. tarkemmin 1.1.3.).<br />

4.1.20. Onkiniemen rantavyöhyke<br />

Kallio- ja rantapalle sekä rantalehto, joka alkaa Sara<br />

Hildenin museolta ja jatkuu varsinaiseen Onkiniemeen,<br />

ovat maisemiltaan ja kasvistoiltaan erikoisia.<br />

Alueella on säilynyt Onkiniemen huvilasta ja Hakulinin<br />

puutarhasta peräisin olevia koristekasveja ja vanhoja<br />

kulttuuriseuralaisia, jotka kasvavat yhdessä lehtoja<br />

kalliolajiston kanssa. Alueella kasvaa kyläkarhiaista<br />

(Carduus crispus), valkopeippiä, harmiota, humalaa,<br />

kyläkellukkaa (UH-AL-P), ukonpalkoa, lehtoakileijaa<br />

(Aquilegia vulgaris), varjoliljaa (Lilium martagon),<br />

ukonhattua (Aconitum variegatum), puistolemmikkiä<br />

(Myosotis sylvatica), koiranheisiä, rantakanankaalia<br />

(Barbarea stricta), amerikanhorsmaa (Epilobium<br />

adenocaulon), koiranvehnää ja lehtoarhoa sekä jaloista<br />

lehtipuista vuorijalavaa (R, VU). **<br />

4.1.21. Tammerkoski<br />

Tampereen Tammerkoski oli pitkään lapinvesitähden<br />

(UH-AL) ainoa napapiirin eteläpuolelta tunnettu<br />

kasvupaikka, kunnes laji 1980- ja 1990-luvuilla löytyi<br />

myös Näsijärvestä ja Särkijärvestä sekä 1999 myös<br />

Suolijärvestä. Koskessa kasvavat myös harvinaiset<br />

sammalet; alueellisesti uhanalainen vellamonsammal<br />

(Fissidens fontanus, UH-AL) ja valtakunnallisesti<br />

uhanalainen koskisiipisammal (Fissidens pusillus, NT).<br />

**<br />

4.1.22. Tampellan tehdasalue<br />

Tampellan alueen kasvisto on ollut monipuolinen ja<br />

mielenkiintoinen. Koristepuita ja -pensaita sekä perennoja<br />

on laskettu alueella 70, muita kasveja lähes<br />

200. Suurin osa arvokkaista kasveista on jo hävinnyt<br />

tai vakavan häviämisuhan alaisina.<br />

Vanhalla asuinalueella - ns. Herrainmäellä - on<br />

vielä jäljellä entistä miljöötä, jonka olennaisena osana<br />

oli suuri puisto. Tällä alueella kasvavat sekaisin alkuperäinen<br />

ja kulttuurin seuralaiskasvillisuus. Menneestä<br />

kallionaluslehdosta muistuttavat mm. kielo,<br />

sinivuokko (mR), keltavuokko (UH-AL-P) ja mustakonnanmarja.<br />

Kallioketokasveista mainittakoon<br />

ruotsinpitkäpalko (Arabidopsis suecica), lituruoho<br />

(Arabidopsis thaliana), mäkiarho, hiirenhäntä (Myosurus<br />

minimus), kissankello, mäkitervakko, kevätkynsimö<br />

(Erophila verna), ketotädyke (Veronica arvensis),<br />

kevättädyke (Veronica verna), keto-orvokki, mäkivirvilä<br />

(UH-AL-P), haurasloikko (Cystopteris fragilis) ja<br />

keltamaksaruoho (Sedum acre). Vanhan kulttuurin<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 53


Arvokkaat luonnonalueet<br />

Kaupungin kulttuurikasviston muutoksia<br />

Muillakin kulttuurikasveilla koriste- ja hyötykasvien lisäksi on Tampereen kantakaupungissa<br />

ollut “historiallinen taustansa”. Niiden ilmestyminen on usein liittynyt johonkin<br />

historialliseen tapahtumaan tai vaiheeseen. Menestyminen ja jatkuvuus on taas ollut<br />

kiinni sellaisista ihmistoiminnan muodosta, jotka nykyaikana ovat muuttuneet. 1900-luvun alussa<br />

venäläinen viljantuonti ja 1 maailmansodan aikaiset rautatiekuljetukset yhdistyneenä venäläisen<br />

sotaväen oleskeluun ja linnoitustöihin Tampereella runsastuttivat useiden kasvien kantoja. Sellaisia<br />

olivat mm. harmio, idänkattara, ukonpalko ja unkarinpernaruoho. Ukonpalon kasvaminen Pispalassa<br />

muistuttaa sodanaikaisista linnoitustöistä siinä missä Kalevankankaalla edelleen esiintyvä<br />

idänkattara venäläisten kasarmien sijainnista. Puutalo-Tampereen pihoilla, katuvarsilla ja tunkioilla<br />

kasvoi ennen typekkäitä erityisolosuhteita vaatineita kasveja, kuten esim. hukanputki, myrkkykatko,<br />

kolmisädetyräkki, rohtopernaruoho ja litutilli. Saneeraus on muuttanut kasvuolosuhteet<br />

sellaisiksi, että vain sattuma on joitakin kasveja säilyttänyt mm. Pispalassa. Kolmisädetyräkkiä on<br />

seurattu kohta 40 vuotta eräässä pihassa. Monet näistä kasveista ovat samalla olleet puutarharikkoja,<br />

jotka ovat häviämässä uudisrakentamisen ulottuessa mm. entisten kauppapuutarhojen alueelle<br />

Pispalan-Epilän- Hyhkyn alueelle. Jäljellä olevat kasvitarhamaat, esim. Ala-Pispalan kiistaa<br />

herättäneet palstaviljelmät sekä mm. Muotialan puutarhat, ovat vanhakantaisten rikkojen tukialueita.<br />

Näitä kasveja ovat mm. peltotädyke, rautanokkonen ja hanhentatar. Rautanokkonen ja peltotädyke<br />

ovat olleet Finlaysonin Ajurikorttelin paikalle jo 1860-luvulla perustetun marja- ja omenatarhan<br />

vakituisia rikkoja, sillä niitä iti paljastetuista vanhoista maakerroksista. Monipuolinen<br />

vanha rikkakasvikanta ehti vakiintua myös 1916 perustetun Hatanpään siirtolapuutarhan alueelle,<br />

mistä jäänteitä oli vielä 10 vuotta sitten nähtävissä. Englantilaistyylisissä puistoissa, kuten Haiharassa<br />

ja Nottbeckin puistossa, on 1800-luvulta säilynyt saksalaisperäisestä heinänsiemenestä kylväytyneenä<br />

mm. valkopiippo, Haiharassa myös puistonurmikka sekä sen ja korpinurmikan risteymä,<br />

joka muutoin tunnetaan vain Tsekinmaan alueelta. Toinen ainutlaatuinen vanha heinäsiementulokas<br />

on amerikkalainen sammakonkello Leinolassa toisella Euroopasta tunnetulla kasvupaikallaan.<br />

Vanhaan kulttuurikasvistoon toivat täydennystä varsinkin 11 maailmansodan jälkeiset rautatiekuljetukset.<br />

Etenkin venäläiset tavaravaunut toimivat tehokkaina siementen levittäjinä. Jotkut<br />

kasvit säilyivät pitkäänkin kylväytymispaikoillaan radanvarsissa ja varsinkin lastauslaiturien liepeillä.<br />

Tonavanmaruna säilyi Nekalassa 24 vuotta, volganpernaruoho 30 vuotta, ja ketokaunokki<br />

on Pinnin sillan kupeessa kasvanut vieläkin kauemmin. Tampereen teollisuusalueille kulkeutui<br />

myös vierasta lajistoa mm. venäläisen ja puolalaisen kivihiilen mukana. Tampellan tehdasalueelle<br />

erityisesti vakiintui monenkirjava kasvisto, jonka osakkaina olivat esim. isomesikkä, tannervihvilä,<br />

ketotyräruoho, kissankita, kanadankoiransilmä ja piikkisalaatti. Sisämaassa hyvin harvinainen<br />

sirppimailanen kasvoi 40 vuoden ajan (vuoteen 2000 asti) yliopistonmäen eteläpuolella mahdollisesti<br />

vanhana hiilitulokkaana.<br />

Eräät muutkin kulttuurikasvit ovat Tampereella muinaistulokkaita tai ainakin vanhoja vilja- ja<br />

heinäsiementulokkaita. Edellämainittujen kasvien tavoin näidenkin (kelta-apila, jänönapila, ketokäenminttu)<br />

lajien kasvuedellistykset supistuvat jatkuvasti. Rautatiekuljetukset ovat paitsi vähentyneet,<br />

myös “siistiytyneet”. Vanhat purkauslaiturit on hävitetty, ympäristö betonoitu ja asfaltoitu.<br />

Radanvarret ovat sepelöityjä. Puutalokaupunginosat on saneerattu ja täydennysrakentaminen on<br />

etenkin viime vuosina supistanut entisiä ns. joutomaita. Tampellan alueen uudisrakentaminen on<br />

hävittänyt monipuolista lajistoa. Silloinkin kun rakentamisella tai katujärjestelyillä ei paikkaa<br />

tuhotakaan, kasvit häviävät maan pintakerroksen kuorimisella, nurmetuksilla tai asfaltoinnilla.<br />

Vanhan kulttuurilajiston erikoisuudet siis häviävät triviaalin lajiston saadessa usein seurakseen<br />

uusia koristekasvivalloittajia, kuten esim. lupiinin, jättipalsamin ja jättiputket. Uusia tulokkaita<br />

ilmaantuu enää vain nurmikoille, taimitarhoille ja esim. persianapilaviljelmille vieraan siemenseoksen<br />

mukana. Mutta ne eivät jää pysyvästi rikastuttamaan kaupungin kulttuurikasvistoa.<br />

Matti Kääntönen<br />

54 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Arvokkaat luonnonalueet<br />

seuralaiskasveja edustavat asuinalueella kylämaltsa<br />

(Atriplex patula), kyläkellukka (UH-AL-P), seittitakiainen<br />

(Arctium tomentosum), kyläkarhiainen, keltamo<br />

ja hentosavikka. Ilmeisesti mullan mukana ovat<br />

alueelle kulkeutuneet pelto- (Veronica agrestis), persian-(Veronica<br />

persica) ja kaukasiantädyke (Veronica <strong>fi</strong>liformis).<br />

Mäellä kasvaa myös valkokukkaista niittyhumalaa.<br />

Pellavantehtaanmäen kiinnostavin kasvi on ollut ehdottomasti<br />

tannervihvilä (Juncus compressus), joka<br />

on Pirkanmaalla erittäin harvinainen. Samalla alueella<br />

kasvaa kujasorsimo (Puccinellia distans), joka<br />

kuuluu myös nopeasti harvinaistuneisiin vanhan<br />

kulttuurin seuralaisiin, vaikkakin laji toisaalta on<br />

yleistynyt teiden varsilla. Kulttuurilajeista mäellä<br />

kasvaa myös rohtopernaruohoa sekä harvinaisena<br />

koristekasvina ja viljelykarkulaisena tuoksuorvokki<br />

(Viola odorata). Kalliopainanteiden ranta- ja vesikasvisto<br />

on jo kadonnut: järvikaisla (Schoenoplectus<br />

lacustris), järviruoko, kurjenjalka (Potentilla<br />

palustris), rantakukka, pikkulimaska (Lemna minor),<br />

rantavihvilä (Juncus alpinoarticulatus), järvikorte<br />

(Equisetum fluviatile), rantaluikka (Eleocharis<br />

palustris), tupassara (Carex nigra ssp. juncella), tuhkapaju<br />

ja leveäosmankäämi. Mäen louhitun kallion<br />

seinämillä kasvaa runsaasti isomaksaruohoa (Sedum<br />

telephium) ja aiemmin myös mäkihorsmaa (Epilobium<br />

collinum). Mäellä oleva runsas tannervihviläkasvusto<br />

on todennäköisesti tuhoutunut vuonna 2001<br />

alueen rakentamisen ja kallion siivoamisen yhteydessä.<br />

Vuonna 2001 löytyi kuitenkin kaksi uutta tannervihvilän<br />

kasvupaikkaa: Lielahden Pohjanmaankadun<br />

luoteispäästä ja Messukylän kirkon kohdalla olevalta<br />

Messukylänkadun liikenteenjakajalta.<br />

Kasvitieteellisessä mielessä kiintoisimman lajiston<br />

muodostavat Tampellan alueella kulttuuri- ja<br />

tulokaskasvit. Harvinaisin ja erikoisin tulokaskasveista<br />

on isomesikkä (Melilotus altissimus), joka purjelaivakaudella<br />

levisi Suomeen painolastikasvina ja<br />

joka nykyään on koko maassa erittäin harvinainen.<br />

Vielä vuonna 1999 isomesikkää kasvoi Tampellan<br />

alueella, mutta voimakkaan rakentamisen vuoksi<br />

isomesikkä on todennäköisesti kuitenkin kadonnut<br />

alueelta. Rautatien varteen on ilmeisesti hiilen mukana<br />

kulkeutunut ketotyräruoho (Herniaria glabra),<br />

joka on myös Pirkanmaalla erittäin harvinainen.<br />

Vuoden 1999 kesän inventonnissa tehdasalueelta<br />

löytyi 27 ketotyräruohoyksilöä, jotka olivat jäämässä<br />

Tampellan uudisrakentamisen jalkoihin. Vuoden<br />

2000 kesällä löytyi enää 7 yksilöä, mutta kesällä<br />

Tampellan alueen katoavia harvinaisuuksia:<br />

ylhäällä piikkisalaatti, alhaalla tannervihvilä.<br />

Lasse Kosonen Lasse Kosonen<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 55


Arvokkaat luonnonalueet<br />

2001 rakennetun parkkipaikan reunamilta peräti<br />

110 yksilöä. Muita rautatien vaikutuspiirissä kasvavia<br />

kulttuuriseuralaisia ovat kissankita (Chaenorhinum<br />

minus), partaohra (Hordeum jubatum), kanadankoiransilmä<br />

(Conyza canadensis), tannervihvilä<br />

ja piikkisalaatti (Lactuca serriola), joka on Hämeessä<br />

suurharvinaisuus (niukkana vielä 2003). Eri puolilta<br />

Tampellan aluetta löytyy myös rautanokkosta<br />

(Urtica urens), punasolmukkia (Spergularia rubra),<br />

peltokiertoa ja peltoukonnaurista (Erysimum cheiranthoides)<br />

ja aiemmin myös peltorastia (Anchusa<br />

arvensis). Koristepuina on alueella käytetty vaahteraa,<br />

puistolehmusta (Tilia vulgaris), lehmusta, hevoskastanjaa,<br />

siperianlehtikuusta, euroopanlehtikuusta,<br />

vuorijalavaa (R, VU), omenapuuta, tuomea<br />

ja visakoivua. Pensastoista löytyvät amerikanorapihlaja,<br />

korallikanukka, piha -ja puistosyreeni,<br />

idänvirpiangervo, hopeapaju (Salix alba), hansaruusu,<br />

villaheisi, piha -ja hovijasmike sekä tarhahappomarja.<br />

Tampellan alueen monipuolisen kasviston turvaamiseksi<br />

olisi jäljellä olevat kasvikohteet säilytettävä.<br />

Tällöin voitaisiin turvata kulttuurikasvien ja maakunnan<br />

uhanalaisten lajien - ensisijaisesti isomesikän,<br />

tannervihvilän ja ketotyräruohon - jatkuvuus.<br />

Vuonna 1999 ketotyräruohon ja tannervihvilän säilyttämiseksi<br />

alueella siirrettiin kymmenkunta ketotyräruohon<br />

ja neljä tannervihvilän yksilöä Tampellan<br />

vanhan tehdasalueen rakentamisen alta radan varteen.<br />

Vielä kesällä 2003 radan varrella kasvoikin<br />

muutamia tannervihviläyksilöitä. ***<br />

Tampella, Aspinniemi<br />

Lasse Kosonen<br />

Isomesikkä on säilyttänyt asemansa Aspinniemessä.<br />

Keinotekoisella Näsijärveen tehdyllä niemellä kasvaa<br />

harvinaista kissankitaa ja partaohraa, valtakunnallista<br />

harvinaisuutta isomesikkää, Pirkanmaalla erityisen<br />

harvinaista ketotyräruohoa sekä Länsi-Suomen merenrannoille<br />

tyypillistä tyrniä (Hippophae rhamnoides).<br />

Tyrni lienee joutunut paikalla ihmisen toimesta. Niemeä<br />

on osin käytetty maan ja kiven kaatopaikkana,<br />

mutta kyseinen toiminta ja rakentaminen saattaisivat<br />

tuhota nämä arvokkaiden lajien kannat Tampereen<br />

kasvilajistosta. Niemelle kasattua kivilouhetta alettiinkin<br />

murskata paikan päällä keväällä 2000 jättäen alleen<br />

näiden harvinaisten lajien esiintymispaikat. Ketotyräruohoa<br />

ei havaittukaan vuonna 2000, mutta sinnikkäänä<br />

lajina se ilmestyi jälleen kentälle vuoden<br />

2001 kesällä, jolloin laskettiin niemeltä peräti 115<br />

yksilöä. Saattaa olla jopa niinkin, että maapohjan rouhiminen<br />

avasi uutta elintilaa ketotyräruoholle. Isomesikkä<br />

oli v. 2003 varsin niukka. ***<br />

Ketotyräruohon muita Tampereen kasvupaikkoja<br />

ovat Santalahti, Tarastenjärven kaatopaikka, Ikurin<br />

maankaatopaikka sekä Epilän voimalaitoksen alue.<br />

Viimeisin havainto Santalahdelta on kuitenkin jo vuodelta<br />

1985 ja Tarastenjärveltä vuodelta 1995. Tampereen<br />

vankimmat ketotyräruohoesiintymät lienevät tätä<br />

nykyä Tampellan-Aspinniemellä sekä Epilän voimalaitosalueen<br />

reunamilta. Todennäköisesti Tampereen<br />

esiintymät liittyvät tavalla tai toisella toisiinsa; mm.<br />

Tarastenjärven esiintymä lienee saanut alkunsa Aspinniemeltä<br />

kuljetettujen maamassojen mukana kulkeutuneesta<br />

aineksesta.**<br />

Lisätietoja:<br />

Kosonen, L. 2001: Ketotyräruoho (Herniaria glabra) veitsenterällä<br />

Tampereella - Talvikki 25(2): 75-78.<br />

Kääntönen, M. & Kääntönen, L. 1993: Alustava raportti Tampellan<br />

tehdasalueen kasvistosta. - Käsikirjoitus Ympäristövalvonnassa.<br />

4.1.23. Viinikanoja<br />

Viinikanojan uomaa on jatkuvasti muokattu. Se on<br />

kuitenkin merkittävä ja maailman pohjoisin kalmojuuren<br />

(Acorus calamus) kasvupaikka. Kasvi lienee istutettu<br />

alueelle 1700-luvulla. Suurkasvuston rippeiden<br />

hävittäminen talvella 1989-1990 on tehnyt lajin säilymisen<br />

kyseenalaiseksi. Ruoppaus ja viemärityöt saattavat<br />

uhata lajia samoin kuin tarkoitukseton raivaaminen<br />

ja uoman täyttäminen. Mitkään työt eivät kuitenkaan<br />

edellytä kalmojuurta kasvavaan rantaviivaan kajoamista.<br />

Vuonna 1999 havaittiin Viinikanojan rannassa<br />

vielä kymmeniä kalmojuuriyksilöitä. Lajin seurana<br />

on monipuolinen kosteikko- ja kulttuurilajisto.<br />

Muusta lajistosta mainittakoon harvinaisena uustulokkaana<br />

pensastyräkki (Euphorbia virgata), vuorijala-<br />

56 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Arvokkaat luonnonalueet<br />

va (R, VU), jota kasvaa koko Viinikanojan matkalla<br />

sekä saarni (UH-AL-E), joka on istutusperäinen ja<br />

vallannut ojan pohjoispuoleisen rannan. Pensastyräkin<br />

esiintymä joutui vuoden 2000-2001 talvella maanrakennustyömaan<br />

alle, mutta sitkeästi laji näyttää selviytyvän.<br />

**<br />

Lisätietoja:<br />

Kääntönen, M. 1990: Tampereen Viinikanojan kalmojuuri (Acorus<br />

calamus) 1938-90. - Lutukka 6(4): 116-118.<br />

marjaa ja laajalti kangaskortetta (Equisetum hyemale)<br />

itäpäässä. Koiruohoa ja ketomarunaa esiintyy Tampereella<br />

enää vain muutamassa paikassa. Radan pohjoispuolisella<br />

alueella on esiintynyt myös harvinaista pohjankevätmaljakas-sientä<br />

(Urnula hiemalis). Radan eteläpuolen<br />

kalliokedolla kasvaa mäkivirvilää, pölkkyruohoa<br />

ja peltokiertoa. Tämä kohde on mainittu Pirkanmaan<br />

perinnebiotooppijulkaisussa. Alueen uhkana on<br />

umpeutuminen ja sen puustoa olisikin harvennettava<br />

ja ketoja niitettävä. **<br />

4.1.24. Järvensivun radan varret<br />

Rautatien pohjoispuoliset rinteet ja hautausmaan aidan<br />

eteläpuoli ovat harjukasvien runsaimpia esiintymisalueita.<br />

Metsien aukkopaikoissa kasvavat mm. kissankello,<br />

kissankäpälä, nuokkukohokki (Silene nutans),<br />

häränsilmä, metsänätkelmä (Lathyrus sylvestris)<br />

ja harjusormisara (Carex pallens); rinteiden alaosissa<br />

kasvaa rautatien liepeiden tapaista ketolajistoa, mm.<br />

mäkivirvilää (UH-AL-P), kelta-apilaa (NT) ja isohkoja<br />

jänönapilakasvustoja (UH-AL-P) sekä myös<br />

mm. pölkkyruohoa (Arabis glabra). Tosin vuoden 1999<br />

tarkastelussa ei rinteillä havaittu kelta- ja jänönapilaa,<br />

mikä saattaa osittain johtua kuumasta ja kuivasta kesästä.<br />

Hautausmaan muurin kyljessä kasvaa punakoisoa<br />

ja vuorijalavaa (R, VU). Rinteellä kasvaa uustulokkaista<br />

harvinaista neidonkieltä (Echium vulgare) runsaasti.<br />

Rautatien eteläpuoleisessa penkereessä ollut<br />

vanha myrkkykatkon (Conium maculatum) kasvupaikka<br />

on tuhoutunut vuonna 1996 uusien tie- ja rakennusjärjestelyjen<br />

vuoksi. Itse asiassa suurin osa rautatien<br />

eteläpuolisesta alueesta on tuhoutunut Järvensivun<br />

kerrostalojen ja Tehdaskadun jatkamisen yhteydessä<br />

1990-luvun puolivälin jälkeen.<br />

Idemmäksi mentäessä Tikantien ja Tilhentien välisellä<br />

harju-ketoalueella kasvaa kissankäpälää, kissankelloa,<br />

kuminaa (Carum carvi), nuokkukohokkia ja yllättäen<br />

myös näsiää (mR). Myös radan kummallakin<br />

puolen edellisestä idempänä Puhontaipaleen ja Tikantien<br />

välissä esiintyy merkittävää keto- ja harjukasvillisuutta.<br />

Radan pohjoispuolella olevalla rinteellä<br />

esiintyy jänönapilaa, vaikkakin kuivan vuoden 1999<br />

kesän takia niukalti. Paikallisten asukkaiden mukaan<br />

lajia on rinteellä normaalivuosina runsaastikin. Lisäksi<br />

radan pohjoispuolella kasvaa Tampereen seudulla harvinaista<br />

ketomarunaa (Artemisia campestris), ketokaunokkia<br />

ja myös peltokiertoa. Rautatien pohjoispuolella<br />

aivan radan tuntumassa kasvaa kelta-apilaa, keltamaitetta<br />

(Lotus corniculatus), ketomarunaa ja koiruohoa<br />

eli malia. Tosin malia on istutettu alueelle, vaikkakin<br />

aiemmin sitä on esiintynyt kohteella luontaisestikin.<br />

Malia kasvaa niukasti myös radan varressa Lokintaipaleen<br />

päässä. Alueella kasvaa lisäksi kanervisaraa,<br />

nuokkukohokkia, mäkitervakkoa, mustakonnan-<br />

Lasse Kosonen<br />

Lisätietoja:<br />

Liedenpohja-Ruuhijärvi, M., Kääntönen, L., Schultz, T., Krogerus, K.<br />

ja Palokoski, M. 1999: Pirkanmaan perinnemaisemat. -<br />

Pirkanmaan ympäristökeskuksen ympäristöjulkaisu 125<br />

4.1.25. Viinikka, Pahalampi<br />

Nykyisellään lampi ympäristöineen on lähialueen asukkaille<br />

erinomainen virkistyskohde. Kasvistollisesti lammen<br />

ranta-alueet ovat monipuolisia. Pohjois- ja Länsi-<br />

Suomelle tyypillinen vesisara on yllättäen rannan valtalaji.<br />

Lammen rantavyöhykkeen kasvistossa on rinnakkain<br />

kirkkaiden ja puhtaiden vesien ja runsasravinteisten<br />

vesien lajistoa. Merkittävimpiä Pahalammen kasveja<br />

ovat leveäosmankäämi, säderusokki, keltaängelmä,<br />

rönsyrölli, rantayrtti, hapsiluikka (Eleocharis acicularis),<br />

suomenhierakka, konnanleinikki (Ranunculus sceleratus),<br />

luhtasara (Carex vesicaria), rantanurmikka (Poa<br />

palustris), ojasorsimo (Glyceria fluitans) ja vesitatar (Polygonum<br />

amphibium). Kohde on kasvistollisesti kiintoisa<br />

eikä rantavyöhykkeen ja vesirajan raivausta pitäisi<br />

missään tapauksessa laajentaa. **<br />

Ketotyräruohon esiintymispaikat ovat nykyisin<br />

hyvin uhattuja.<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 57


Arvokkaat luonnonalueet<br />

4.1.26. Rantaperkiö, ns. Härmälän puisto<br />

Vihilahden etelärannassa sijaitseva, Hatanpään valtatieltä<br />

lähelle Härmälän leirintäaluetta ulottuva ns.<br />

Härmälän puisto on kasvistoltaan monipuolista<br />

aluetta, jossa lehto-, kulttuuri- ja kosteikkokasvit ovat<br />

hyvin edustettuina. Alueen kasvistossa esiintyy myös<br />

kuivempien ympäristöjen ketokasveja ja vanhoja viljelyjäänteitä<br />

(mm. kevätesikkoa, Primula veris mR).<br />

Alueen kasvilajistosta mainittakoon sini- (mR), valko-<br />

ja keltavuokko (UH-AL-P) ja kevätlinnunsilmä.<br />

Kulttuuriperäistä lajistoa edustavat istutusperäiset<br />

sembramänty, varjolilja, akileija, hopeapaju ja salava.<br />

Liiallinen siistiminen ja yleinen kuluminen ovat kuitenkin<br />

vähitellen köyhdyttäneet lajistoa. Kohteen uhkana<br />

on myös rakentaminen. Alueella on luontopolku<br />

**<br />

Lisätietoja:<br />

Tast, E., Hautala, S. & Haavisto, S. (Luontokerho Vuokko):<br />

Luontopolkuopas Härmälä. - Moniste Ympäristövalvonnassa.<br />

4.1.27. Härmälä, Vähäjärvi<br />

Rehevöityneen järvi- ja ranta-alueen osin ryteikkömäinen<br />

pensasto ja muu kasvillisuus luovat monipuoliset<br />

elinmahdollisuudet eläimille. Vähäjärven kasvillisuudesta<br />

tehtiin vuonna 1995 selvitys. Sen mukaan<br />

itse järven vähälajinen lajisto kertoo veden korkeasta<br />

ravinnepitoisuudesta. Järvessä kasvaa rehevän veden<br />

lajeja kuten isovesihernettä sekä iso- ja pikkulimaskaa<br />

ja sammalista sorsansammalta. Aiempien havaintojen<br />

mukaan järven alueella kasvaa myös hetekaalta , mutta<br />

vuonna 1995 lajia ei tavattu. Ranta-alueen avoimella<br />

luhdalla kasvaa järviruokoa, viitakastikkaa, rantakukkaa,<br />

suo-orvokkia (Viola palustris), korpiorvokkia<br />

(Viola epipsila) ja pohjoisrannalla harvinaista nevaimarretta.<br />

Täällä kasvaa myös suohorsman valkokukkaista<br />

muotoa (Epilobium palustre f. albiflorum). Varsinaisten<br />

lehtojen puuttuessa, alueella kasvaa vain vähän<br />

lehtojen lajeja. Niitä löytyy lähinnä järven lounaispuolen<br />

reunakorpialueilta, mm. lehtopalsami, mustakonnanmarja,<br />

kevätlinnunsilmä ja korpialvejuuri (Dryopteris<br />

cristata). Muita harvinaisempia lajeja alueella ovat<br />

järvikaisla, liereäsara (Carex diandra), isosorsimo, keltaängelmä.<br />

Järvessä on 1980-luvulla pesinyt ja viimeksi<br />

vuonna 1999 tavattu mustakurkku-uikku (Ldir), rantaluhdat<br />

ja ympäröivät pensaikot ovat puolestaan olleet<br />

hyviä yölaulajien esiintymispaikkoja. Roskaantuminen<br />

on alueen suurin haitta ja uhkana rantojen pusikoiden<br />

raivaus. **<br />

Lisätietoja:<br />

Lahtonen, T. 1996: Härmälän Vähäjärven kosteikon kasvit.- Talvikki<br />

20(1):29-38.<br />

4.1.28. Peltolammin-Pärrinkosken<br />

luonnonsuojelualue<br />

Alueen kasvillisuutta esiteltiin kappaleessa 1.1.3. ***<br />

4.1.29. Sarankulma, Saukonoja<br />

Saukonojan Tampereen puoleisella osalla ennen peltoa<br />

ja Valmetin rataa kasvaa kaislasaraa ja hetekaalta.<br />

Kasvillisuuden säilyttämiseksi puron rannat olisi jätettävä<br />

raivaamatta. *<br />

4.1.30. Multisillan Multipuron avolouhikko<br />

Purosta erillään olevalla laajalla avolouhikolla kasvaa<br />

melko runsaasti hajuheinää (tarkistettu vuonna 2003,<br />

Dir II , R, NT, V). Louhikko on lähes luonnontilaisena<br />

luettavissa metsälain mukaisiin kohteisiin. **<br />

4.1.31. Multisilta, Rajamäki<br />

Mäellä ja sen rinteillä sekä eteläpuolen kosteikossa<br />

kasvaa eteläistä lehtolajistoa: keltavuokkoa (UH-AL-<br />

P), lehtoimikkää (mR), kevätesikkoa (mR) ja lehtoleinikkiä.<br />

Tosin kevätesikko saattaa olla istutusperäinenkin.<br />

Muista lehtojen lajeista alueella kasvaa taikinamarjaa,<br />

sinivuokkoa (mR), lehtokuusamaa, metsämaarianheinää<br />

(Hierocloë australis), kevätlinnunhernettä<br />

(mR) ja näsiää (mR). Itse mäellä kallioiden välissä<br />

kasvaa tummaraunioista ja alueen eteläosissa runsaasti<br />

istutettuja tammia (Quercus robus). Alue on arvokas<br />

pienimuotoinen kokonaisuus. **<br />

4.1.32. Multisilta, Särkijärvi, Lahdenperän<br />

ja Kuljun moottoritien välinen alue<br />

Lehtoalue muuttui ratkaisevasti 1980-luvun paljaaksihakkuussa,<br />

jolloin varjoa vaativat kasvit alkoivat osin<br />

hävitä. Eteläisempi kosteikkoalue, jossa mm. korpinurmikalla<br />

(UH-AL-P) ja korpisorsimolla (Glyceria<br />

lithuanica, V) on kasvupaikkansa, säilyi kuitenkin koskemattomana.<br />

Avohakkuun jälkeen alueelle on noussut<br />

lehtipuustoa, joka on monin paikoin alkanut sulkeutua<br />

ja lehtokasvillisuus on alkanut elpyä. Metsälehmus<br />

kasvaa edelleen alueella runsaana. Alueesta<br />

kannattaisi perustaa lehtojensuojelualue, jossa puusto<br />

saisi kehittyä luonnontilaisena ja metsänhoidollisissa<br />

toimenpiteissä otettaisin huomioon alueen ominaispiirteet.<br />

Tällaisia nuorta sukkessiovaihetta edustavia<br />

suojelualueita on maassamme riittämättömästi. **<br />

Lisätietoja<br />

Lahtonen, T. 2000: Hakkuun vaikutus lehtolajistoon Tampereen<br />

Valkaman norolehdossa. -Talvikki 24: 29-40.<br />

58 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Arvokkaat luonnonalueet<br />

Lasse Kosonen<br />

Louhikon arvokas nuokkuja<br />

Multisillassa, Arranmaan alueella on muuan louhikko. Sekaisin isoja, erikokoisia, osaksi<br />

sammaloituneita tai jäkälöityneitä lohkareita, ikään kuin joku olisi ammoin kipannut<br />

paikalle kuormallisen kiviä. Näiden lohkareiden välistä tai päältä nousee puolitoistametrisiä,<br />

leveälehtisiä korsia, joiden latvassa on on pienitähkyläinen röyhy, kuin häveliäästi nuokkuen.<br />

Ikään kuin se ei jaksaisi nostaa päätään pystyyn näin karulla paikalla. Se on hajuheinä, Cinna latifolia.<br />

Voi vain ihmetellä, miten sellaiseen paikkaan on yleensä jokin voinut juurtua. Hajuheinä on<br />

karun paikkansa kuningatar, ylhäinen yksinäisyys. Kuin tietoisena harvinaisuudestaan. Jotenkin sen<br />

kasvupaikat tuovat mieleen reliktin, kuin jäännöksen jostain jääkaudelta. Varmaan se on aina kasvanut<br />

tuossa. Ja jos louhikko häviää, häviää heinäkin. Herkkä se on myös ilmaston muutoksille.<br />

Toisina kesinä se saattaa kukoistaa komeasti, toisina taas olla kituvan näköinen ja heikkoröyhyinen.<br />

Ihmisen toimenpiteitä se karttaa, vaikka voikin tilapäisesti hyötyä esimerkiksi hakkuun lisäämästä<br />

valon määrästä.<br />

Jo peruskartan avulla voi etsiä hajuheinää. Karttaan mustin kolmioin merkitty louhikko tai<br />

kivirakka voi merkitä suuria odotuksia hajuheinän löytymiselle. Näin on useita hajuheinäpaikkoja<br />

löydettykin. Jossakin louhikon välissä saattaa kulkea puro tai vesiuoma henkien kylmänkosteaa kellari-ilmaa<br />

hajuheinän hengittää. Nimensä mukaista tuoksua hajuheinä ei liiemmälti eritä ympäristöönsä.<br />

Vasta kuivattuna tuntuu sen omalaatuinen, kumariinin tuoksu. Sama, joka luonnehtii kesäistä<br />

tuoksusimake- tai maarianheinäniittyä. Myöhään se kukkii, vasta elokuussa.<br />

Tampereellakin on näitä louhikoita, jossa hajuheinää kasvaa. Multisillassa on siis tämä yksi,<br />

kaupungin länsipuolella Tamrockin alueella Myllypurossa pari paikkaa. Viime mainitut ovat olleet<br />

myös kaavoituksen kohteena teollisuusaluetta kaavoitettaessa, mutta näillä näkymin hajuheinälouhikot<br />

saavat jäädä rauhaan. Aitovuoren kupeessa Ojalan alueelta löytyy yksi esiintymä ja Vuoreksen<br />

alueella - tosin Lempäälän alueella - on pari esiintymiskohdetta. Teiskosta sitä ei ole vielä löydetty.<br />

Koko Suomessa hajuheinä on peräti harvinainen. Pirkanmaalla on sentään kymmenkunta kasvupaikkaa.<br />

Runsain esiintymiskeskus on Pohjois-Savossa, mutta esimerkiksi laajalti länsirannikolta,<br />

etelä-Suomesta ja Pohjanmaalta se puuttuu kokonaan. Mantereisuus luonnehtiikin sen yleistä levinneisyyttä.<br />

Pohjoisinna se sentään on löydetty Hyrynsalmelta ja Lapin kolmion alueelta.<br />

Lasse Kosonen<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 59


Arvokkaat luonnonalueet<br />

4.1.33. Särkijärvi, Leppänen<br />

Särkijärven länsipuolella sijaitsee tervaleppäkorpi,<br />

jonka puuston ja pensaiston muodostavat kiiltopaju,<br />

tuhkapaju ja tervaleppä. Pohjoisesta ja lännestä laskevien<br />

purojen yhtymäkohdassa kasvaa korven rehevyyttä<br />

ilmentävää kotkansiipeä. Muita rehevää kasvupaikkaa<br />

vaativia lajeja alueella ovat mm. tesma, mesiangervo,<br />

korpikaisla, isoalvejuuri, rentukka (Caltha<br />

palustris), hiirenporras, huopaohdake (Cirsium helenioides),<br />

lehtovirmajuuri, korpiorvokki, lehtokorte, suovehka<br />

(Calla palustris), kevätlehtoleinikki, korpi-imarre,<br />

metsälehmus, lehtokuusama ja kevätlinnunsilmä.<br />

Järveä lähestyttäessä korpi muuttuu kapeaksi puronvarsikorveksi,<br />

jossa huomioitavaa on laaja lehtopalsamikasvusto.<br />

Puron alajuoksun lähistön rantametsissä<br />

kasvaa monia vaateliaita lehtokasveja - mm. lehtoimikkää<br />

(mR), mäkilehtolustetta, keltavuokkoa (UH-<br />

AL-P) ja lehtotähtimöä. Puronotkon etelänpuoleiselta<br />

mäeltä on kaadettu puusto lähes puron varteen asti<br />

joitakin vuosia sitten.Itse puronotkelma eritoten lähempänä<br />

rantaa on metsälakiin sisällytettävä rehevä<br />

korpi, joka tulisi säilyttää luonnontilaisena. Alueen<br />

metsänhoidollisissa toimenpiteissä tulisi huomiota<br />

kiinnittää sen erityisluonteeseen. **<br />

Lisätietoja<br />

Korte, K. 2003: Tampereen Särkijärven ja sen luoteispuolisen<br />

alueen kasvillisuudesta. - Talvikki 27: 43-55.<br />

4.1.34. Vuores, Rimminsuon-Koukkujärven<br />

alue<br />

Pääosin mäntyvaltaista rämettä edustava suo on merkityksellinen<br />

kasvikohde, jota uudet ojitukset kuitenkin<br />

vähitellen muuttavat. Eri rämetyypit vaihtelevat ja<br />

suon eteläosassa sijaitsee pieni nevalaikku. Neva on<br />

metsälain mukainen. Suon kasvistoon kuuluvat mm.<br />

tupasvilla (Eriophorum vaginatum), suomuurain (Rubus<br />

chamaemorus), karpalo, suopursu (Ledum palustre),<br />

juolukka (Vaccinium uliginosum), variksenmarja (Empetrum<br />

nigrum), suokukka, pyöreälehtikihokki (Drosera<br />

rotundifolia) sekä harmaa- (Carex canescens), pallo-<br />

(Carex globularis), tuppi- (Carex vaginata) ja pullosara<br />

(Carex rostrata). Suon reunaosat ovat rehevämpää korpea.<br />

Suon ojien tukkiminen olisi perusteltua, kuivattamisesta<br />

saatu hyöty puolestaan kyseenalaista. Suon<br />

eteläpuolella olevat Koukkujärven rantavyöhykkeet<br />

sekä entisten peltosarkojen ryteiköt ovat kasvistollisesti<br />

melko köyhiä, mutta tarjoavat esim. linnuille hyvät<br />

elinmahdollisuudet. Koukkujärven länsipäässä on<br />

huomiotaherättävä tervaleppäkorpi, jonka paksuimmat<br />

tervalepät ovat noin 180 cm ympärysmitaltaan .<br />

Kyseisiä leppiä tällä noin 90 metriä pitkällä ja parikymmentä<br />

metriä leveällä alueella on noin 30. Korven<br />

muuta kasvillisuutta olisi syytä vielä inventoida, sillä<br />

korpi täyttää ainakin metsälain kriteerit rehevästä korvesta<br />

ja on ehdolla luonnonsuojelulain mukaiseksi tervaleppäkorveksi.<br />

Tervaleppäkorven ulkopuolelta ja<br />

Rimminsuolle päin alueen puustoa on voimakkaasti<br />

kaadettu viime vuosina. Aluetta uhkaa lisäksi rakentaminen.<br />

**<br />

4.1.35. Vuores, Vormiston<br />

Pilkkakuusenharju ja Virolaiset<br />

Alue on monilajinen lehtoharjanne, jossa kasvaa mm.<br />

lehto-orvokkia, sinivuokkoa (mR), kevätlinnunhernettä<br />

(mR), metsävirnaa (Vicia sylvatica), hiirenporrasta,<br />

kevätlinnunsilmää, taikinamarjaa, lehtokuusamaa,<br />

lehtoimikkää (mR), lehtoleinikkiä, tesmaa, mäkilehtolustetta,<br />

metsämaarianheinää, tuppisaraa, näsiää<br />

(mR), mustakonnanmarjaa ja runsaasti lehmusta.<br />

Joitakin vuosia sitten Pieni-Virolainen-järven eteläpäästä<br />

harjun laelta on kaadettu metsää lähes avohakkuuna<br />

ja lisäksi alueen kaakkoispäässä harvennettu<br />

voimakkaasti. Toisaalta harventaminen saattaa edistää<br />

lehtokasvillisuutta lisääntyneen valon myötä. Pilkkakuusenharju<br />

on merkittävää liito-oravan elinpiiriä.<br />

Sitä on havaittu alueella harjun päällä ja vuoden 2000<br />

keväällä jälkiä lajin olemassaolosta löytyi myös harjun<br />

kaakkoispäästä vanhan kolohaavan tyveltä. Harjun<br />

luontoa uhkaa Vuoreksen rakentaminen ja kulumisen<br />

lisääntyminen. V. 2002 lähellä olevan tienristeyksen<br />

tienoilta löytyi yksi kukkiva hirvenkello (VU) ja kaksi<br />

lehtiruusuketta. Virolaisten järvien välisellä kannaksella<br />

on suurehko hirvenkelloesiintymä (v. 2002 31<br />

kukkavartta 20 x10 metrin alalla). **<br />

4.1.36. Hervanta, Sonninottanlahden<br />

purolehto ja Mäyrämäki<br />

Koko laajahko alue Lempäälään saakka on paikoitellen<br />

rehevän lehtomaista. Suolijärven Sonninottanlahden<br />

perukan puronvarsi on tyypillinen kuusivaltainen<br />

puronvarsilehto, jossa kasvaa mustakonnanmarjaa, sinivuokkoa<br />

(mR), tesmaa, lehtokortetta, kotkansiipeä,<br />

kevätlinnunsilmää, kevätlinnunhernettä (mR), syyläjuurta,<br />

keltavuokkoa (UH-AL-P), hiirenporrasta, taikinamarjaa,<br />

lehtoleinikkiä, lehtovirmajuurta, lehtokuusamaa,<br />

näsiää (mR) ja lehtotähtimöä.<br />

Metsälehmus on koko järven lounaisrannan alueella<br />

tavallinen ja esiintyy jopa kookkaina puumaisina<br />

yksilöinä. Viettävän Mäyrämäen rinteen painanteissa<br />

kasvaa mustakonnanmarjaa, näsiää (mR), lehtoimikkää<br />

(mR), vaahteraa, lehtokuusamaa, lehto-orvokkia,<br />

lehtoleinikkiä, soikkokaksikkoa (R), lähde- ja lehtotähtimöä,<br />

suokelttoa, keräpää- ja lähteikköpoimulehteä<br />

(Alchemilla glomerulans ja A. glabra), mäkilehtolustetta,<br />

kevätlinnunhernettä (mR), korpinurmikkaa<br />

(UH-AL-P), lehtomataraa, kevätlehtoleinikkiä, kelta-<br />

60 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Arvokkaat luonnonalueet<br />

vuokkoa (UH-AL-P), kotkansiipeä, valkolehdokkia<br />

(R), syyläjuurta ja isoalvejuurta. Koko Mäyrämäen<br />

alue esimerkkinä varjoisista lehdoista ja tuoreesta kankaasta<br />

on säilyttämisen arvoinen, varsinkin kun lähialueella<br />

on ollut suuria hakkuita. Harjun lehtolaikut<br />

ovat paikoin lähes luonnontilaisia ja siten metsälain<br />

mukaisia kohteita. Itse järvessä kasvaa etelässä harvinaista<br />

lapinvesitähteä (UH-AL). Harjun luonto on<br />

paikoin kärsinyt metsänhoidollisista toimenpiteistä,<br />

joita suunniteltaessa alueen erityinen luonne tulisikin<br />

ottaa paremmin huomioon. **<br />

Lisätietoja:<br />

Kääntönen, M. 1984: Merkittäviä lehtoja kantakaupungissa. -<br />

Tammerkoski 6/84: 38-41.<br />

Metsätähti Oy. 1999: Tampereen kaupunkiekologinen tutkimus.<br />

Vuosiraportti 1999. - Raportti Tampereen kaupungin<br />

ympäristövalvontayksikössä.<br />

4.1.37. Hervantajärvi, Riipinkorpi<br />

Alue muodostuu Myllyojan puronvarren kulttuurilehdosta<br />

ja koivukorvesta, joka on kantakaupungin alueella<br />

harvinainen biotooppiyhdistelmä ja lajistollisestikin<br />

arvokas. Kasveista voidaan mainita kevätlinnunherne<br />

(mR), lehtoimikkä (mR), näsiä (mR), suokeltto,<br />

korpiorvokki, jalkasara (UH-AL-P) ja harajuuri. Alueen<br />

uhkana on metsänhoidolliset toimenpiteet.*<br />

4.1.38. Hervantajärvi, Viitastenperä<br />

Viitastenperä on maisemallisesti arvokas rantakallioja<br />

jyrkännealue, jota on ehdotettu luonnonsuojelualueeksi.<br />

Alueen monipuolisesta jäkälälajistosta mainittakoon<br />

melko harvinaiset pikkuokajäkälä (Cetraria muricata)<br />

sekä lahden eteläpuoleisella kalliolla Cladonia<br />

caespiticia. Alueen sammallajistosta mainittakoon<br />

nuppihuopasammal (Aulacomnium androgynum), tihkutierasammal<br />

(Racomitrium aguaticum) ja kalliokärpänsammal<br />

(Rhabdoweisia fugax). Lahdekkeen tyvessä<br />

metsä on lehtomaista. Kalliokko puustoltaan vähätuottoisena<br />

alueena täyttää metsälain kriteerit kitukasvuisesta<br />

kallioalueesta. Nykyisin alue on voimakkaasti<br />

kulunut. **<br />

Lisätietoja:<br />

Kääntönen, M. 1966: Hervannan Ruskonperä - kaunis mutta<br />

vähän tunnettu luonnonnähtävyys. - Tammerkoski 26(7): 186-188.<br />

4.1.39. Hallila, Särkijärven pohjoispuolinen<br />

metsäalue<br />

vokkia (V) ja sarjatalvikkia. Metsässä kasvaa runsaasti<br />

lehtipuita (alueeseen kuuluu mm. suuri haavikko) ja<br />

sen linnusto (mm. pohjantikka) ja pieneliöstö on monipuolista.<br />

Liito-orava (Pteromys volans, DirIV, VU,<br />

V) on havaittu alueella ainakin vuonna 1999. Alueen<br />

ainoana uhkana on metsänhoidolliset toimenpiteet. **<br />

4.1.40. Veisu, Pehkusuo<br />

Alue on esitelty kaavalla suojeltujen alueiden yhteydessä<br />

kappaleessa 2.4.<br />

4.1.41. Hervanta, Lukonojanmäen<br />

luoteispuolen lehtorinne<br />

Alue on entisestään supistunut laskettelurinteen takia<br />

ja on osin muutenkin raivattu. Olisi tärkeää säästää<br />

vielä kaatamatta olevat jalot lehtipuut; vaahterat, lehmukset<br />

ja haavat. Samalla säästyisivät lehtolajiston<br />

rippeet, kuten keltavuokko (UH-AL-P) ja lehtotähtimö.<br />

**<br />

4.1.42. Hervanta, Lukonojanmäen<br />

koillispuolen puronvarsirinnelehto,<br />

“Pitkäahde”<br />

Alueella on rehevää lehto- ja puronvarsilajistoa: korpinurmikkaa<br />

(UH-AL-P), lehtotähtimöä, lähdetähtimöä,<br />

hetekaalta, keräpääpoimulehteä, tesmaa, lehtokuusamaa,<br />

koiranvehnää, haisukurjenpolvea, keltavuokkoa<br />

(UH-AL-P), sinivuokkoa (mR), mustakonnanmarjaa,<br />

lehtopalsamia, näsiää (mR), tesmayrttiä<br />

(UH-AL), velholehteä, lehtopähkämöä, kaiheorvokkia<br />

(V) ja lehto-orvokkia. Alueella on myös liitooravan<br />

kolohaapoja (DirIV, VU, V). Pensastoa on<br />

raivattu, mutta paikoin rinteen puusto on iäkästä ja<br />

osa puronvarresta ja rinteestä vaatisikin suojelua saadakseen<br />

kehittyä luonnontilaisena. Yläpuolella on<br />

käytöstä poistettu kaatopaikka. Alueen ainoana uhkana<br />

ovat metsänhoidolliset toimenpiteet.***<br />

Lisätietoja:<br />

Kääntönen, M. 1986: Tampereen kantakaupungin luontokohteita:<br />

Lukonojanmäki. - Tammerkoski 6/86: 4-7.<br />

4.1.43. Lukonmäki, Vihiojan rotkon<br />

etelärinne Hervannan valtaväylän<br />

itäpuolella<br />

Alue on esitelty kaavalla suojeltujen kohteiden yhteydessä<br />

kappaleessa 2.4.<br />

Kyseessä on monilajinen vanha metsäalue, jossa kasvaa<br />

tuoreen kankaan ja lehdon kasveja, kuten kaiheor-<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 61


Arvokkaat luonnonalueet<br />

Lasse Kosonen<br />

Sarjatalvikki on säilynyt vielä Aakkulanharjun alueella.<br />

62 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Arvokkaat luonnonalueet<br />

4.1.44. Messukylä, Aakkulanharju<br />

Alueella on vielä jäljellä niukasti ja harjujen etelärinteille<br />

ominaista kasvilajistoa, jonka edustajia ovat mm.<br />

jalkasara (UH-AL-P) ja hietaorvokki. Eteläisen rinteen<br />

säilyttäminen on perusteltua, sillä alueella kasvaa<br />

muutakin kiintoisaa harjulajistoa: sarjatalvikkia, harjusormisaraa,<br />

kanervisaraa, nuokkukohokkia ja tavallisemmasta<br />

lajistosta kissankelloa. **<br />

4.1.45. Haihara, Kaukajärven lounaisranta<br />

Rehevässä rantalehdossa kasvaa mm. kotkansiipeä,<br />

korpinurmikkaa, kelta- (UH-AL-P) ja valkovuokkoa,<br />

mustakonnanmarjaa, lehtoimikkää (mR) sekä keltanokitkeröä.<br />

Keltanokitkerö kuuluu lajeihin, jota pidetään<br />

valtakunnallisesti taantuneena, vaikkakin Tampereella<br />

se on paikoin yleistynyt. Haiharan puistoalueella<br />

kasvaa suuria puuyksilöitä ja koko alueella esiintyy<br />

vanhoja kartanokulttuurin lajeja: tylppälehtihierakkaa,<br />

saksankirveliä (Myrrhis odorata), keltanokitkeröä ja<br />

valkopiippoa (Luzula luzuloides). Kohteella kasvaa<br />

myös korpinurmikkaa (UH-AL-P) ja puistonurmikkaa<br />

(P. chaixii) sekä näiden risteymää P. x pawlowskii,<br />

jonka Suomen ainoa kasvupaikka on Haiharassa.<br />

Kaukajärven asuntoalueen ja Solkimäen rakentamisen<br />

jälkeen alue on osittain pahoin kulunut ja roskaantunut.<br />

Hikivuoren pohjoinen pystysuora seinämä on<br />

metsälain mukainen kohde, joka todettiin v. 2002 tehdyn<br />

tutkimuksen perusteella myös sammaliltaan arvokkaaksi<br />

kohteeksi. Sammallajisto sisältää jopa<br />

uhanalaista lajistoa. Jyrkänteen länsipäästä löytyi mm.<br />

erittäin uhanalainen kolokärpänsammal (Rhabdoweisia<br />

crispata, EN). Muuta huomionarvoista harvinaista<br />

lajistoa ovat mm. Hypnum imponens, Mnium hornum,<br />

Schistostega pennata, Diplophyllum albicans. ***<br />

Lisätietoja:<br />

Kääntönen, M. 1964: Haiharan Hikivuori, erikoislaatuinen, mutta<br />

vähän tunnettu luonnonnähtävyys. - Tammerkoski 26(7): 186-188.<br />

Kääntönen, M. 1985: Tampereen seudun järviluontoa: Kaukajärvi.<br />

- Tammerkoski 7/85: 4-8.<br />

Kääntönen, M. 1996: Keltanokitkerön (Picris hieracioides)<br />

massaesiintymä Kaukajärven ympäristössä (Tampere, Kangasala).<br />

- Talvikki 20: 101-104.<br />

Kääntönen, M. 1998: Harvinainen puisto- ja korpinurmikan<br />

risteymä (Poa x pawlowskii) Tampereella. -Lutukka 14:29-30.<br />

4.1.46. Kaukajärvi, Levonmäki<br />

Levonmäki on Kaukajärven etelärannan monilajinen<br />

jyrkännelehto, jossa kasvaa mm. metsälehmusta, vaahteraa,<br />

tesmaa, kaiheorvokkia (V), lehtokuusamaa,<br />

mustakonnanmarjaa, kotkansiipeä, näsiää (mR), koiranheisiä<br />

ja keltavuokkoa (UH-AL-P). Alueen haapojen<br />

rungoilla kasvaa raidankeuhkojäkälää (Lobaria<br />

Lasse Kosonen<br />

Haiharan puiston valkopiippokasvustoa.<br />

pulmonaria) ja lähistöllä harvinainen lepänkärpässieni<br />

(Amanita friabilis) tyypillisellä kasvupaikallaan leppää<br />

kasvavassa metsikössä. Toinen sieniharvinaisuus alueelta<br />

on piikkituhkelo (Lycoperdon echinatum, NT),<br />

jonka esiintymä on Suomen pohjoisin. Alueen uhkana<br />

ovat metsänhoidolliset toimenpiteet. Olisi suotavaa,<br />

että alueelle jätettäisiin tarkoituksellakin järeää<br />

lahoavaa puustoa. **<br />

4.1.47. Kaukajärvi, Kaukaniemi<br />

Alue muodostaa maisemallisesti, lajistollisesti ja historiallisesti<br />

suojelemisen arvoisen luonnonkauniin kokonaisuuden.<br />

Niemellä toimi 1900-luvun alussa Bertel<br />

Grahnin isännöimä Kaukajärven kartano ja myöhemmin<br />

myös Saarioisten taimisto, jonka seurauksena<br />

niemellä on rikas kulttuuriperäinen kasvillisuus.<br />

Aluetta käyttävät vielä puutarhaviljelijät, joille kaupunki<br />

on vuokrannut palstoja vuodesta 1982. Alueelta<br />

löytyy muiden muassa erikoisia viljelyperäisiä puulajeja,<br />

joista jotkut yksilöt ovat jopa valtakunnallisesti<br />

suurimpia: banksinmänty (Pinus banksiana), kontortamänty<br />

(Pinus contorta), palsamipihta (Pinus balsamea),<br />

saarni (Fraxinus exelcior), hopeakuusi (Picea pungens)<br />

ja siperiansembra.. Alueen muita puuharvinaisuuksia<br />

ovat istutusperäiset punasaarni, tuoksupoppeli ja kynäjalava<br />

(R). Rantarinteillä kasvaa runsaasti tuomia ja<br />

tervaleppiä jopa läpitunkemattomaksi ryteiköksi asti.<br />

Kaupungin viheralueselvityksessä todetaan, että<br />

ranta-alueet ovat kasvillisuudeltaan reheviä ja suuresta<br />

korkeuserosta johtuen hikeviä, vaikka varsinaiset<br />

lähteet puuttuvatkin. Rantatörmien hikevyys näkyy<br />

siten, että kotkansiipeä kasvaa paikoitellen melko yl-<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 63


Arvokkaat luonnonalueet<br />

häällekin rinteeseen. Kotkansiiven lisäksi samoilla<br />

paikoilla kasvaa mustakonnanmarjaa, hiirenporrasta,<br />

lehtopalsamia, lehtonurmikkaa ja isoja rohtoraunioyrttikasvustoja.<br />

Harvinaisempana lajina alueella kasvaa<br />

lehtoarhoa, valkovuokkoa, kevätlinnunsilmää, harajuurta,<br />

lehtopähkämöä, lähdetähtimöä ja rönsyrölliä.<br />

Erikoisuutena rantalehdon tihkupinnalta löydettiin<br />

myös kierumataraa. Se voidaan katsoa kuuluvaksi Pirkanmaan<br />

uhanalaisiin lajeihin, sillä laji on Suomen<br />

eteläistä rannikkoseutua lukuun ottamatta erittäin<br />

harvinainen. Lajilla on Tampereella kaksi löytöpaikkaa.<br />

Kesällä 1996 niemen lounaiskulman rantaniityltä<br />

löytyi yllättäen myös erittäin harvinaista kalmojuurta,<br />

jonka maailman pohjoisin kasvupaikka on Viinikanoja<br />

(ks. kappale 4.1.23.). Lajia oli rantaniityn lisäksi aivan<br />

vesirajassa ja kartanon entisen vajarakennuksen<br />

pohjoisnurkalla. Muusta vesikasvillisuudesta mainittakoon<br />

Suomessakin kohtalaisen harvinainen karvalehti,<br />

ristilimaska (Lemna trisulca) ja heinävita (Potamogeton<br />

gramineus). Rantakasvillisuuskin on tavanomaista<br />

ehkä lukuun ottamatta kalmojuurta ja kantakaupungin<br />

alueella harvinaista pohjannurmikkaa (Poa alpigena).<br />

Lisäksi rantavyöhykkeen lajeista voisi mainita<br />

mm. pitkäpääsaran (Carex elongata), keltakurjenmiekan,<br />

luhtavuohennokan ja punakoison.<br />

Kuivemman kallioalueen lajisto poikkeaa selvästi<br />

rantarinteiden lajistosta. Kalliopaljastuman laidoilla<br />

kasvaa katajaa ja vuorimäntyä. Kenttäkerroksen lajeihin<br />

kuuluvat mm. valkovuokko, kissankello, kivikkoalvejuuri,<br />

mäkitervakko, aholeinikki (Ranunculus polyanthemos)<br />

ja karvakiviyrtti (Woodsia ilvensis). Ylätasanteella<br />

ei juuri tapaa alkuperäisen metsäluonnon lajeja,<br />

vaan peltorikka- ja koristekasveja sekä ihmisen<br />

tahattomasti levittämiä lajeja. Poikkeuksena kuitenkin<br />

harjusormisara. Peltorikkalajeista tasanteella sinnittelee<br />

mm. isorölli (Agrostis gigantea), rikkanenätti (Rorippa<br />

sylvestris) ja rikkasinappi (Sinapis arvensis).<br />

Kulttuurilajistoa edustavat mm. pikkutakiainen, peltokierto,<br />

keltanokitkerö, sepiväpeippi (Lamium amplexicaule),<br />

litteänurmikka ja pukinparta. Kohteella<br />

kasvaa myös kynäjalavaa (R, VU). Koristekasveista<br />

voisi mainita lehtosinilatvan, illakon (Hesperis matronalis),<br />

tarha-alpin (Lysimachia punctata), isopiiskun<br />

(Solidago gigantea) ja jalokiurunkannuksen. **<br />

Lisätietoja :<br />

Kääntönen, M. 1996: Keltanokitkerön (Picris hieracioides)<br />

massaesiintymä Kaukajärven ympäristössä (Tampere, Kangasala).<br />

- Talvikki 22(2): 101-104.<br />

Lahtonen, T. 1993: Kierumatara (Galium aparine) Tampereella. -<br />

Talvikki 17: 66.<br />

Lahtonen, T. 1998: Tampereen Kaukaniemen paksut puut. -<br />

Talvikki 22(1): 49-53.<br />

Lahtonen, T. 1996: Tampereen Kaukaniemen ruoho- ja<br />

puuvartiskasvisto. Raportti ympäristövalvonnassa.<br />

4.1.48. Kaukajärvi<br />

Kaukajärveä ympäröivät eteläpuolella metsät ja<br />

pohjoispuolella asutus ja teollisuus. Rannat vaihtelevat<br />

äkkisyvistä kivikkorannoista laakeisiin hiesusavirantoihin.<br />

Vesi on kirkasta ja näkösyvyys suuri.<br />

Vaikka järvi rehevöityi selvästi 1960-luvulla, veden<br />

laatu on edelleen hyvä. Päällisin puolin Kaukajärven<br />

vesikasvillisuus näyttää niukalta, sillä rannoilta<br />

havaittavaa kasvillisuutta on vähän. Koska rannat<br />

ovat jyrkkiä ja järvellä liikutaan paljon, ilmaversoiskasvillisuus<br />

pysyy niukkana. Esim. ruovikoita järvellä<br />

ei ole enää ollenkaan. Kelluslehtiset vesikasvit<br />

ovat myös niukkoja. Ulpukkaa kasvaa lähinnä järven<br />

itä- ja länsipään suojaisissa lahdissa. Upoksissa<br />

kasvavia vesikasveja on sen sijaan runsaasti ja monin<br />

paikoin lajisto on monipuolista. Uposlehtisistä<br />

kannattaa mainita sisävesistöissä harvinainen ja<br />

Hämeen läänissä vaarantuneeksi luokiteltu uposvesitähti<br />

(Callitriche hermaphroditica) ja pitkälehtivita.<br />

Nuottaruoho (Lobelia dortmanna, V), joka 1940- ja<br />

1950-luvuilla oli Kaukajärven valtalajeja, on kärsinyt<br />

rehevöitymisestä ja lähes kadonnut järven kasvillisuudesta.<br />

Kaukajärvessä kasvaa niukasti vesisammalia, enimmäkseen<br />

Riihiniemen ja Sirkanniemen edustalla. Lajistoon<br />

kuuluvat ainakin järvinäkinsammal, upossirppisammal<br />

(V), uhanalaiset ja harvinaiset vellamonsammal<br />

ja ahdinsammal (Rhynchostegium riparioides)<br />

sekä järvinäkinparta ja järvitähtiparta. Putkilokasviston<br />

perusteella Kaukajärveä voidaan pitää melko ravinteisena<br />

järvenä. Huomattava osa vaateliaasta lajistosta<br />

on ilmaantunut järvelle vasta viime vuosikymmeninä,<br />

kun järvi on rehevöitynyt. Rehevöityminen ei<br />

ole kuitenkaan vielä johtanut karujen vesien kasvillisuuden<br />

häviämiseen, nuottaruohoa lukuun ottamatta,<br />

joten järven vesikasvillisuus on monipuolista ja suojelun<br />

arvoista. **<br />

Lisätietoja:<br />

Bäck, S., Raithalme, T. & Toivonen, H. 1988: Tampereen<br />

Kaukajärven vesikasvisto. - Lutukka 4/88: 13-19.<br />

4.1.49. Pappila, Sikosuo<br />

Sikosuo on yksi viidestä jänönsalaatin (UH-AL-P)<br />

kasvupaikasta Tampereella. Tosin havaintoja lajista<br />

ei ole lähivuosiin tehty. Alueella kasvaa myös soikkokaksikkoa<br />

(R), harvinaista isovesirikkoa ja isolimaskaa.<br />

Isovesirikko on löytynyt kohteelta kymmenisen<br />

vuotta sitten eikä viimevuotisia havaintoja siitä<br />

ole. Laji ilmestyy tyypillisesti siemenpankista esimerkiksi<br />

maaperän kaivuun yhteydessä. Isovesirikko<br />

(Elatine alsinastrum) kuuluu valtakunnallisesti<br />

uhanalaisiin ja vaarantuneisiin kasveihin. Sienilajeista<br />

alueella kasvaa myös harvinaista Entoloma al-<br />

64 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Arvokkaat luonnonalueet<br />

botomentosum-rusokasta ja pajuilla suomukääpää<br />

(Polyporus squamosus). Kohde olisi suojelemisen arvoinen.<br />

***<br />

Lisätietoja:<br />

Lahtonen, T. 1992: Tekolammikoiden vesi- ja rantakasvillisuus<br />

Tampereella. - Talvikki 16:64-71.<br />

4.1.50. Linnainmaa, haavikkolehto<br />

Rehevässä koilliseen viettävässä haavikkolehdossa<br />

kasvaa vaateliaita putkilokasveja: lehmusta, runsaasti<br />

soikkokaksikkoa (R) ja mäkilehtolustetta, lehtokuusamaa,<br />

näsiää (mR), lehto-orvokkia ja taikinamarjaa.<br />

Alueella kasvaa myös jalkasaraa (UH-AL-P), aholeinikkiä,<br />

mustakonnanmarjaa, koiranvehnää, mätässaraa,<br />

suokelttoa, kevätlinnunhernettä (mR), tesmaa,<br />

valko- ja keltavuokkoa (UH-AL- P) sekä sinivuokkoa<br />

(mR). Erikoisuutena koilliseen viettävällä rinteellä<br />

kasvaa noin kolmisenkymmentä ns. mukurahaapaa,<br />

joiden runko on muotoutunut oudon muhkuraiseksi.<br />

Kohteelta löytyi liito-oravan papanoita<br />

syksyllä 2001. Alueen puustoa harvennettiin vuoden<br />

1999 keväällä. **<br />

Lisätietoja:<br />

Lahtonen, T. 1993: Tampereen tunnetut jalkasaraesiintymät (Carex<br />

pediformis subsp. rhizodes). - Talvikki 17(2): 128-139.<br />

Lasse Kosonen<br />

Linnainmaan mukurahaavat ovat huomiotaherättäviä.<br />

4.1.51. Kauppi, Tuomikallion eteläosa<br />

Alueella on upea kallio, jossa kasvaa mm. kalliohatikkaa,<br />

ketoneilikkaa (NT), kissankäpälää, runsaasti kalliokieloa,<br />

kesämaksaruohoa ja suppujäsenruohoa (Scleranthus<br />

annuus ssp. polycarpos), sekä kalliojyrkänne ja<br />

sen alainen lehtoalue, jossa esiintyy mm. lehmusta,<br />

haisukurjenpolvea, lehtoarhoa, lehtopalsamia ja kaiheorvokkia<br />

(V). Jäkälistä mainitsemisen arvoinen on<br />

harvinainen pallopäätinajäkälä (Stereocaulon pileatum).<br />

Alueen suojeluarvoa lisää vanha jyhkeä kuusikko. Ulkoilijoiden<br />

aiheuttama maaston kuluminen on kuitenkin<br />

jo selvästi havaittavissa. Jyrkänteellä ja sen alaisella<br />

metsiköllä olisi aineksia metsälain mukaiseksi kohteeksi,<br />

mutta kuluneisuuden vuoksi se ei täytä metsälain<br />

luonnontilaisuuden vaatimuksia. Kohteen metsiä<br />

olisi hoidettava vanhoina metsinä ja kallioita varjeltava<br />

liialta kulumiselta.**<br />

4.1.52. Niihama, Soukonvuoren lehto<br />

Kokonaisuudessaan alue on arvokasta, pääosin kuusivaltaista<br />

vanhaa metsää, joka paikoin lähentelee metsälain<br />

mukaista vanhaa metsää laho- ja maapuineen.<br />

Soukonvuoren rinteen alla koivujen ja vanhojen haapojen<br />

osuus kuitenkin lisääntyy. Kasviston puolesta<br />

alue on suurimmaksi osaksi hyvin rehevää lehtoa mutta<br />

myös osin lehtokorpea ja tuoretta kangasta. Alueella<br />

ovat edustettuina kaikki merkittävät lehtokasvit,<br />

kuten kotkansiipi, lehto-orvokki, valko- ja keltavuokko<br />

(UH-AL-P), näsiä (mR), kevätlinnunherne (mR),<br />

mustakonnanmarja, salokeltano, tesma, mustaherukka,<br />

kevätlehtoleinikki, lehtokuusama, pussikämmekkä<br />

(UH-AL), kevätlinnunsilmä, metsävirna, lehtoimikkä<br />

(mR) ja vaahtera, joiden lisäksi alueella kasvaa suuri<br />

määrä lehtokorven kosteutta vaativia lajeja, kuten velholehti.<br />

Tähtitalvikki kasvaa alueella poikkeuksellisen<br />

yleisenä. Lähes luonnontilaisten lehtolaikkujen, rehevien<br />

korpien sekä Niihamanjärveen laskevan puron<br />

osalta kohteet ovat metsälain mukaisia. Lisäksi pyörätien<br />

eteläpuolella on kaksi metsälain mukaista lähdettä/<br />

tihkupintaa.<br />

Lehtokokonaisuuteen sisältyy polun eteläpuolella<br />

oleva pieni haapaa ja näsiää (mR) kasvava mäki.<br />

Eläinlajistosta mainittakoon mäyrä, joka on pesinyt<br />

alueella vuosikausia. Vuoden 1999 kesällä karhun kerrottiin<br />

liikuskelevan alueella. Alue on otettu huomioon<br />

vanhojen metsien kartoituksessa ja se kannattaisi<br />

rauhoittaa ja jättää kehittymään luonnonvaraisena.<br />

Osa alueesta voisi olla hoidettua lehtoa. Marraskuussa<br />

2001 kaatui alueelta melko paljon puita, joista osa<br />

jätettiin alueelle lahoamaan.**<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 65


Kartta 6. Arvokkaat kasvialueet: kantakaupunki


Kartta 7. Arvokkaat kasvialueet: Aitolahti-Teisko


Arvokkaat luonnonalueet<br />

Tämän alueen ulkopuolelta Pikku-Niihama-järven<br />

ulkoilumajan länsipuolella rantavedessä kasvaa<br />

harvinaista nevaimarretta ja pohjoisrannalla Tampereella<br />

melko harvinaista korpialvejuurta.<br />

4.1.53. Niihama, Lahnakallion-<br />

Huhtainniemen lehto- ja ketoalue<br />

Lahnakalliolla Alasjärven rantalehdossa kasvaa muun<br />

lehtokasvillisuuden ohessa runsaasti luonnonvaraista<br />

humalaa ja 28 yksilöä (v. 1999) lehtoneidonvaippaa<br />

(R). Ketoalueella kasvaa ruotsinpitkäpalkoa, keväthanhikkia<br />

(Potentilla crantzii), ketotädykettä ja ja kapealehtipajua.<br />

Alasjärven koillisnurkassa on harajuuren<br />

kasvupaikka. Aluetta on pilattu hakkuilla, mutta<br />

toisaalta hakkuista on ollut myös hyötyä lehtoneidonvaipalle<br />

valoisuuden lisääntymisenä. **<br />

ränsilmä. Kieloa kasvaa alueella erityisen runsaasti.<br />

Mäen pohjoispuolella on pieni edustava räme, jossa<br />

kasvaa tyypillisten varpujen ohella mm. suomuurainta,<br />

herttakaksikkoa, harajuurta ja suokelttoa. Suon<br />

keskiosat ovat nevaa, jolta osin kohde onkin metsälain<br />

tarkoittama vähäpuustoinen avosuo. Aluekokonaisuuteen<br />

kuuluu myös rämeestä koilliseen olevan mäen takana<br />

oleva “Rantamaan” notko. Notko on erittäin rehevää<br />

kuusilehtoa, jonka kuuset olivat näyttävän kokoisia<br />

ja lehtokasvillisuutta on runsaasti. Notkelman<br />

puusto kaadettiin lähes viimeiseen kuuseen joitakin<br />

vuosia sitten. Lajistoon kuuluvat mm. sinivuokko<br />

(mR), tesma, kaihe- ja korpiorvokki, hiirenporras, kevätlinnunherne<br />

(mR), lehtokuusama, koiranheisi, näsiä<br />

(mR), lehto-orvokki, velholehti ja hetekaali. Alueen<br />

linnustoon kuuluu mm. helmipöllö (Aegolius funereus,<br />

Ldir, V) ja peukaloinen.<br />

Vuoden 1999 aikana alueen puustoa harvennettiin,<br />

mutta alueen kokonaisuus olisi tärkeä säästää<br />

sellaisenaan ilman hakkuita. Kuitenkin pakolliset<br />

sähkölinjan alustan raivaukset eivät välttämättä ole<br />

haitaksi vaan saattavat auttaa joidenkin kasvilajien<br />

säilymistä. **<br />

4.1.55. Atala, Orimuskadun ja Atanväylän<br />

risteyksessä<br />

Alue on Pälkäneen ohella amerikkalaista alkuperää<br />

olevan sammakonkellon (Campanula aparinoides) toinen<br />

kasvupaikka Euroopassa. Vuonna 1999 puron<br />

varrelta laskettiin noin 25 yksilöä sammakonkelloa.<br />

Lajin säilymisen turvaamiseksi osa puron varren pajukosta<br />

olisi poistettava. Umpeenkasvun lisäksi uhkana<br />

on ojan luonnontilan muutokset. ***<br />

Lisätietoja:<br />

Alasjärven lehtoneidonvaippaesiintymä on<br />

kantakaupungin ainoa.<br />

4.1.54. Niihama, Kuokkamaa<br />

Lasse Kosonen<br />

Alueen lounaispäässä metsäisen ja kallioisen mäen<br />

juurella ja osin rinteessäkin on rehevää kasvillisuutta.<br />

Lehtolajiston osalta rehevin paikka on mäen koillis- ja<br />

itälaita, jossa kasvaa lehtoimikkää (mR), lehto-orvokkia,<br />

mäkilehtolustetta, sinivuokkoa (mR), tesmaa, sormisaraa,<br />

kevätlinnunhernettä (mR), mustakonnanmarjaa,<br />

näsiää (mR) ja metsävirnaa. Muita lajeja ovat<br />

valkolehdokki (R) ja pussikämmekkä (UH-AL), jota<br />

esiintyy runsaasti, taikinamarja, metsämaarianheinä,<br />

kivikkoalvejuuri, tuppisara, valkolehdokki (R) ja hä-<br />

Lahtonen, T. 1987: Sammakonkello, Campanula aparinoides,<br />

Tampereella (EH). - Talvikki 11(1): 13-19.<br />

4.1.56. Kumpula, Halimasjärvi<br />

Alue on perustettu luonnonsuojelualueeksi vuonna<br />

1988 ja sitä on esitelty kappaleessa ks. 1.1.5.<br />

4.1.57. Kumpula, Olkahistenlahden<br />

perukan kalliojyrkännelehto<br />

Pohjoiseen laskevan korkean kalliojyrkänteen alla olevassa<br />

varjoisassa puronotkolehdossa kasvaa useita lehtokasveja,<br />

kuten kevätlinnunsilmää ja keltavuokkoa<br />

(UH-AL-P). Alueen itä-koillispuolella olevalla mäeltä<br />

löydettiin vuonna 1999 valkolehdokkia (R) noin 20<br />

yksilöä. Kalliojyrkänne on metsälain mukainen kohde.<br />

Alueen uhkatekijänä on rakentaminen. Alueen ympäristössä<br />

on tiheä liito-oravakanta. **<br />

68 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Arvokkaat luonnonalueet<br />

Lasse Kosonen<br />

Sammakonkello kasvaa Atalassa toisella kasvupaikallaan Suomessa ja Euroopassa.<br />

Sen kasvupaikka kärsii pensoittumisesta ja olisi kiireellisesti raivattava.<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 69


Arvokkaat luonnonalueet<br />

4.1.58. Kumpula, Aitovuoren eteläpuolen<br />

louhikkorotko<br />

Sekametsää kasvava rotko on maisemallisesti vaikuttava<br />

ja lajistollisesti merkittävä. Alueella kasvavat mm.<br />

hajuheinä (Dir II, R, NT, V), lehmus ja ketunlieko<br />

(Huperzia selago). V. 2003 hajuheinää ei löydetty paikalta.<br />

Alue on liitetty Kangasalasta Tampereen kaupunkiin<br />

vuoden 1988 alussa. Rotko kalliojyrkänteineen<br />

ja louhikkoineen on lähes luonnontilaisena metsälain<br />

mukainen kohde. **<br />

Lisätietoja:<br />

Lahtonen, T. 1982: Hajuheinä, Cinna latifolia, Tampereen seudulla.<br />

- Talvikki 6(1): 10-21.<br />

4.1.59. Aitolahti, Juoponlahden eteläinen<br />

niemeke<br />

Niemenkärjessä ja pohjoisrannassa kasvaa arvokkaita<br />

rantalajeja, joista monet ovat pohjoisilla äärirajoillaan:<br />

rohtovirmajuuri (Valeriana of<strong>fi</strong>cinalis), vesi- ja suomenhierakka<br />

sekä hirssisara (Carex panicea). Lisäksi<br />

Juoponlahden perukassa kasvaa punakoisoa. Niemenkärjessä<br />

on lisäksi pari edustavaa katajaa. Uhkana alueen<br />

luonnontilalle on rakentaminen. *<br />

4.1.60. Aitolahti , Laalahden laitumet<br />

Alueella sijaitsee jo vuosisadan alusta asti laidunnettu<br />

monipuolinen hevoslaidun. Laidun oli 20 vuotta pois<br />

käytöstä, kunnes hevoslaidunnus aloitettiin uudelleen<br />

1990-luvun alussa. Läntisin laidun on kolmen hehtaarin<br />

suuruinen, kaunis kallioinen mäki, jolla komeita<br />

katajikkoja lukuun ottamatta kasvaa vain vähän muuta<br />

puustoa. Noin puolet laitumesta on tuoretta ja kosteata<br />

heinäniittyä ja toinen puoli tuoretta pienruohoniittyä<br />

sekä kallioketoa. Alueen kasvilajistosta voisi<br />

mainita paimenmataran (Galium album), niittynätkelmän<br />

(Lathyrus pratensis), ahomansikan (Fragaria vesca)<br />

ja niittyleinikin (Ranunculus acris). Hyönteislajistosta<br />

kohteelta on havaittu harvinaista isonaamiokukkakärpänen<br />

(Doros profuges, eR, VU). Laitumien arvot<br />

ovat myös maisemassa ja kulttuurihistoriassa. Kohteen<br />

säilyminen vaatisi laitumien hoitoa joko laiduntamalla<br />

tai niittämällä. Kohde on mainittu Pirkanmaan perinnebiotooppijulkaisussa.<br />

*<br />

Lisätietoja:<br />

Liedenpohja-Ruuhijärvi, M., Kääntönen, L., Schultz, T., Krogerus, K.<br />

ja Palokoski, M. 1999: Pirkanmaan perinnemaisemat. -<br />

Pirkanmaan ympäristökeskuksen ympäristöjulkaisu 125.<br />

4.1.61. Aitolahti, kirkon ja järven välinen<br />

puronnotko<br />

Puronnotko on 1950-luvulta lähtien ollut mukana<br />

Tampereen merkittävien luontokohteiden kartoituksissa.<br />

Lisäksi alue on paikallisesti merkittävänä lehtokohteena<br />

mukana valtakunnallisen lehtojensuojelutyöryhmän<br />

mietinnössä. Purolehto on vain vähän yli<br />

hehtaarin suuruinen ja kokonaisuudessaan notkelmassa,<br />

jonka laiteet ovat multavia rinteitä. Notkossa on<br />

rikas puronvarsilajisto, josta mainittakoon lehtokuusama,<br />

taikinamarja, keltavuokko (UH-AL-P), mäkilehtoluste,<br />

humala, lehtopalsami, kotkansiipi, mustakonnanmarja,<br />

koiranheinä, kevätlehtoleinikki, lehtoleinikki<br />

ja lehto-orvokki sekä kookkaat tuomet, lehmukset<br />

ja tervalepät. Tuomet ja vadelmapensaat tekevät<br />

lehdosta ryteikköisen ja hankalakulkuisen. Puronvarsilehdon<br />

merkittävimpänä kasvilajina voidaan pitää<br />

humalaa, jonka runsas esiintymä lienee luonnonvarainen.<br />

Purokivien sammalista kannattaa mainita koskikoukkusammal<br />

(Dichelyma falcatum).<br />

Alue kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan<br />

ja on metsälain kriteerit täyttävä kohde. ***<br />

Lisätietoja:<br />

Kääntönen, M. 1992: Tampereen Aitolahden kirkon humalalehdon<br />

kasvisto. - Talvikki 16(1): 13-21.<br />

4.1.62. Aitolahti, Hirviniemi, Keso<br />

Keson talon luona sijaitsee suppea-alainen lehtotäplä,<br />

jossa valtalajeina ovat lehtoleinikki ja keltavuokko<br />

(UH-AL-P). Muita alueen lajistoon kuuluvia lajeja<br />

ovat kevätlehtoleinikki, mustakonnanmarja ja taikinamarja.<br />

Keltavuokon esiintymät ovat pohjoisilla äärialueillaan<br />

ja siksi säilyttämisen arvoisia. Aitolahtea<br />

pohjoisempia keltavuokkokasvustoja on vain Ylöjärven<br />

Valkeekivenlahden lehdossa. *<br />

4.1.63. Aitolahti, Kivitokeenlahti<br />

Lahdelta noin 300 m koilliseen kasvaa soikkokaksikkoa<br />

(R), häränsilmää, aholeinikkiä, kapealehtipajua ja<br />

niukasti lehtoneidonvaippaa (R). Tosin v. 1999 ei tehty<br />

havaintoa soikkokaksikosta eikä lehtoneidonvaipasta<br />

johtuen ilmeisesti kuivasta kesästä. Lisäksi alueen<br />

alapuolisella kosteikolla kasvaa rantaminttua ja mutakuopissa<br />

isolimaskaa. Alueelta noin 350 metriä eteläkaakkoon<br />

kasvavat Aitolahti-Teiskon ainoat jänönsalaatit.<br />

Kohde sijaitsee Kiikkisensolantien päässä noin<br />

50 metriä Näsijärven rannasta. Jänönsalaattia kasvoi<br />

paikalla vuonna 2002 kymmenkunta yksilöä. *<br />

70 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Arvokkaat luonnonalueet<br />

Lasse Kosonen<br />

Aitolahden kirkon notkossa ryöppyää kevätpuro vallattomana.<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 71


Arvokkaat luonnonalueet<br />

4.1.64. Aitolahti, Sorilanlammi-<br />

Utukanlammi<br />

Alue on merkittävä vaateliaiden vesi- ja rantakasvien<br />

kasvupaikka ja myös linnuston ja maiseman kannalta<br />

suojelun arvoinen. Lajistosta voidaan mainita vesihierakka,<br />

korpialvejuuri, nuokkurusokki, litteä-, tylppälehti-<br />

ja pikkuvita. Litteävita kuuluu harvinaisiin kasveihin<br />

koko Pirkanmaalla. Sorilanlammen eteläpuolella<br />

sijaitsee luonnonsuojelualueeksi perustettu katajaketo<br />

(ks. 1.1.6.). **<br />

4.1.65. Aitolahti, Sorila, Myllypuron varsi<br />

Viitapohjan-Palon tienristeyksestä 250 m<br />

Paloon<br />

Edustavaa puronvartta ja koskea ympäröivässä lehdossa<br />

kasvavat mm. lehtoleinikki, jalkasara (UH-AL-P),<br />

mäkilehtoluste ja punaherukka. Alue on uhanalaisen<br />

tummaverkkoperhosen (Melitaea diamina, eR, EN)<br />

yksi valtakunnallisesti vähälukuisista esiintymisalueista<br />

(s. 92). *<br />

4.1.66. Aitolahti, Iso-Lumoja<br />

Järven kaakkoisrannalla Myllypuron alkupäässä on<br />

yksi harvoista Pirkanmaan nuijasaran (Carex buxbaumii,<br />

UH-AL-E) esiintymistä. Vuoden 1999 tarkastelussa<br />

lajia kasvoi nevareunuksella melko runsaasti.<br />

Kasvupaikka on erittäin helppo säilyttää, joten rauhoitus<br />

olisi järkevä ratkaisu. Laji on Etelä-Suomen<br />

järvialueella harvinainen ja kohde mukana soidensuojelun<br />

perusohjelman inventoinnissa. Puron alun nevarannoilla<br />

kasvaa lisäksi juurtosaraa, leväkköä<br />

(Scheuchzeria palustris), luhtakuusiota, valkopiirtoheinää<br />

(Rhynchospora alba), villapääluikkaa ja hanhenpajua<br />

(Salix repens).**<br />

(Iso-Lumojalle menevän tien varrelta vanhojen<br />

peltojen väliseltä haavikolta löytyi v. 1999 pussikämmekkää<br />

neljä yksilöä (UH-AL), yövilkkaa, sinivuokkoa<br />

(mR), viitaorvokkia (Viola x ruprechtiana) ja runsaasti<br />

mäkilehtolustetta sekä koiranvehnää, tarkistettu<br />

vuonna 1999).<br />

4.1.67. Aitolahti, Aitoniemi, puronvarsi<br />

Keskisen talon länsipuolella<br />

Asutuksen tuntumassa sijaitseva alue on kivikkoista<br />

tiivismuotoista purolehtoa, jossa kasvaa musta- ja punaherukkaa,<br />

lehtopalsamia, kotkansiipeä, taikinamarjaa,<br />

purolitukkaa ja sinivuokkoa (mR). Puron rannalla<br />

kasvaa pitkärunkoisia puita, mm. kolme komeata 25<br />

m korkeata tervaleppää. *<br />

4.1.68. Aitolahti, Vääräjärvi, Korvenvuori<br />

Korvenvuoren etelärinne ja louhikko ovat maisemallisesti<br />

edustavia. Etelänpuoleisessa notkelmassa kasvaa<br />

korpi- ja lehtokasvillisuutta, mm. korpisorsimoa (V)<br />

ja puumaisia lehmuksia. Kalliolla kasvaa runsas jäkälälajisto,<br />

josta kannattaa mainita Pertusaria corallina,<br />

pikkuokajäkälä ja koskikarvajäkälä (Ephebe hispidula).<br />

Alueen Kaitavedentien puoleiset rinteet ovat nykyisin<br />

lähes aukkokaadettu. Korvenvuoren länsipää<br />

tayttää metsälain vaatimukset luonnontilaisesta jyrkänteestä.<br />

***<br />

4.1.69. Tarastenjärven kaatopaikan<br />

Tiikonojan keto<br />

Tarastenjärven kaatopaikan luoteispuolella, lähellä<br />

Tiikonojaa sijaitsee ketomainen laikku. V. 2002 paikalla<br />

kasvoi ahonoidanlukkoa (Bothrychium multi<strong>fi</strong>dum,<br />

NT), 45 yksilöä viidessä eri ryhmässä. Seuralaisena<br />

kasvoi kelta-apila (NT). Aluetta on käytetty varastoalueena,<br />

johon liittyen ketolaikkukin on joskus<br />

tasoitettu sepelillä. Talvella 2002-03 kaupunki perusti<br />

alueelle katukivien varastoalueen, jonka seurauksena<br />

ketolaikkukin kärsi vaurioita. Syyskesällä 2003 kohde<br />

rajattiin köydellä. Samassa yhteydessä paikalta laskettiin<br />

18 yksilöä ahonoidanlukkoa, monet kitukasvuisia<br />

ja itiöpesäkkeettömiä. **<br />

Ahonoidanlukolla on Tampereella vain kaksi kasvupaikkaa.<br />

Lasse Kosonen<br />

4.1.70. Teisko, Pitkäjärvi,<br />

Pitkäjärvenojan suu<br />

Alue on rehevää kallionalus- ja puronvarsilehtoa, jossa<br />

kasvaa mm. isoja lehmuksia. Konnanliekoa (Lycopodiella<br />

inundata) kasvoi ainakin 1980-luvulla Pitkäjärvestä<br />

pohjoiseen lähellä Levonsalmea. *<br />

72 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Arvokkaat luonnonalueet<br />

4.1.71. Teisko, Kolunkylä, Säynävänlahti<br />

Kyseessä on kallionaluslehto, jossa on jyrkät ja jylhät<br />

kallioseinämät. Kasvillisuudesta mainittakoon sinivuokko<br />

(mR), sudenmarja, mustakonnanmarja, kevätlinnunherne<br />

(mR), metsävirna, punaherukka, kivikkoalvejuuri,<br />

haisukurjenpolvi ja isokokoiset raidat. *<br />

4.1.72. Teisko, Kaulamoinen<br />

Kaulamoisen eteläpuolella sijaitsee ojittamaton räme<br />

reunakorpineen, joka luonnontilaisena ja vähäpuustoisena<br />

lienee metsälain mukainen kohde. Suon kasvistossa<br />

on runsaasti reheviä piirteitä: suovalkku (R), liereäsara,<br />

tupassara, juolukkapaju sekä pyöreä-ja pitkälehtikihokin<br />

(Drosera rotundifolia x anglica) risteymä.<br />

Suovalkkua laskettiin v. 1999 13 yksilöä. Kaulamoisesta<br />

300-400 metriä etelään sijaitsee kalliomännikkö<br />

avokalliorinteineen. Alueella sijaitsee Teiskon runsain<br />

kalliohatikkaesiintymä (tarkistettu kesällä 2001). *<br />

4.1.73. Teisko, Nuorajärvi<br />

Alue on esitelty Natura-alueiden yhteydessä kappaleessa<br />

3.1.<br />

4.1.74. Teisko, Kukonjärven länsiranta<br />

Päiväjärventien ja Kukonsaarentien risteyksen pohjoispuolella<br />

istutuskoivikossa kasvaa runsaasti lehtoneidonvaippaa<br />

( yli 100 yksilöä) (R).*<br />

4.1.75. Teisko, Kolunkylä, Hulkkionvuoren-<br />

Lautakatomäen väliset lehtoalueet<br />

Alueen metsät ovat tasaisen lehtomaisia, tosin paikoin<br />

perusteellisesti hakattuja. Alueella on arvokasta lehtokasvillisuutta<br />

mm. lehmusta, lehtopähkämöä, kevätlinnunhernettä<br />

(mR) ja sinivuokkoa (mR). Lehtolajisto<br />

uhkaa kuitenkin tukehtua kohteen heinittyessä ja<br />

pensoittuessa metsänkaadon seurauksena. *<br />

4.1.76. Teisko, Pulesjärvi, Pirunnotko<br />

Pirunnotko on rehevä puronvarsi, jossa kasvaa lehtoja<br />

kosteikkokasvillisuutta, mm. kotkansiipeä. *<br />

4.1.77. Teisko, Palvajärvi-Koirajärvi<br />

Aluetta on esitelty luonnosuojelualueiden yhteydessä<br />

kappaleessa 1.1.8.<br />

runsaasti. Vaaleasaran (Carex livida, UH-AL, V)<br />

ohella alueella kasvaa riippa-, harmaa-, tähti- ja jouhisaraa<br />

(Carex lasiocarpa). Vaaleasaraesiintymää uhkaa<br />

kohteen metsittyminen. **<br />

4.1.79. Teisko, Viitapohja, Ison - Murron<br />

haat<br />

Alue on esitelty Natura-alueiden yhteydessä kappaleessa<br />

3.3.<br />

4.1.80. Teisko, Peräjoki, eteläpuolen<br />

valuvesiletto ja keto Viitalan talon<br />

itäpuolella<br />

Alue on esitelty Natura-alueiden yhteydessä kappaleessa<br />

3.3.<br />

4.1.81. Teisko, Mustalaisvuoren-<br />

Majakedon, Peräjoen-Peräjärven tienoot<br />

Alue on esitelty Natura-alueiden yhteydessä kappaleessa<br />

3.3.<br />

4.1.82. Teisko, Viitapohja, Piittalanmäki-<br />

Posti, entisen seuraintalon paikka<br />

Alue on esitelty Natura-alueiden yhteydessä kappaleessa<br />

3.3.<br />

4.1.83. Teisko, Viitapohjan Männistön<br />

kallioketo<br />

Männistön talon länsipuolella ja länsirinteellä sijaitseva<br />

keto on yksi Tampereen yhä harvinaisemmiksi käyviä<br />

laidunalueita. Kohde kuuluu maakunnallisesti arvokkaisiin<br />

maisema-alueisiin. Alue on vieläkin laitumena,<br />

joten ainakin sen lähitulevaisuus lienee turvattu.<br />

Kedolla kasvaa pari isoa mäntyä, katajaa ja kenttäkasvilajistoon<br />

kuuluvat mm. karvakiviyrtti, ruotsinpitkäpalko,<br />

keto- ja kevättädyke, viherjäsenruoho, mäkivirvilä<br />

(UH-AL-P), mäkiarho, hiirenhäntä, haurasloikko,<br />

ketoneilikka (NT) ja nykyisin vähälukuinen<br />

peltosauramo (Anthemis arvensis ). Kohde on mainittu<br />

Pirkanmaan perinnebiotooppijulkaisussa ja tarkistettu<br />

vuonna 2000 . **<br />

Lisätietoja:<br />

Liedenpohja-Ruuhijärvi, M., Kääntönen, L., Schultz, T., Krogerus, K.<br />

ja Palokoski, M. 1999: Pirkanmaan perinnemaisemat. -<br />

Pirkanmaan ympäristökeskuksen ympäristöjulkaisu 125<br />

4.1.78. Teisko, Vaavunsuo<br />

Vaavunsuolla on Tampereen ainoa vaaleasaraesiintymä,<br />

jossa sitä kasvaa noin aarin kokoisella alueella<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 73


Arvokkaat luonnonalueet<br />

Kari Korte<br />

Teiskossa on vielä muutamia lettovillan kasvupaikkoja.<br />

4.1.84. Teisko, Hankajärvi, järven<br />

länsipään lounaisranta<br />

Karulla rannalla kasvaa Pohjois-Suomelle ja merenrannoille<br />

tyypillinen, mutta sisämaassa harvinainen<br />

ruohokanukka, jota vuonna 1999 havaittiin muutama<br />

kymmenen yksilöä. Uhkana ruohokanukalle ovat lähes<br />

rantaan ulottuva paljaaksihakkuu ja huvila-asutus.<br />

*<br />

4.1.85. Teisko, Ahvenlammen laskuoja<br />

Ahvenlammen laskupuro on arvokas hetesaran kasvupaikka.<br />

**.<br />

4.1.86. Teisko, Hankajärven länsipuolinen<br />

mäki ja Myllykorpi<br />

Mäen länsipuoliset rinteet ovat suhteellisen vanhaa<br />

kuusimetsää ja rehevää korpea ja lehto, joiden lajistoa<br />

ovat mm. hiirenporras, lehtokorte, mustakonnanmarja,<br />

lehto-orvokki, lehtoleinikki, kevätlinnunherne<br />

(mR), lehtokuusama, koiranheisi, näsiä (mR) ja kevätlinnunsilmä.<br />

Länsirinteen korpipainanteet ovat paikoin<br />

reheviä saniaislehtoja, joissa kasvaa viittä kämmekkälajia:<br />

hertta- ja soikkokaksikkoa (R), valkolehdokkia<br />

(R), harajuurta, maariankämmekkää sekä<br />

muusta lajistosta myös lettovillaa (UH-AL). Lisäksi<br />

mäelle vievältä metsätieltä löytyi Tampereen seudulle<br />

kohtalaisen harvinaista jäkkiä.<br />

Alempana rinteellä ja Myllykorvessa olevat pienet<br />

ojitetut suolaikut ovat lettomaisia, joiden lajistoa ovat<br />

ainakin olleet mm. äimäsara ja lettovilla (UH-AL).<br />

Molempien lajien arvellaan kuitenkin jo hävinneen.<br />

Erityisesti kannattaa mainita rinteen alaosilla ja pellon<br />

reunalla kasvava kullero. Sitä on kasvanut mäelle vievän<br />

metsätien alkupään kummallakin puolella, joista<br />

kuitenkin eteläisempi esiintymä on tuhoutunut jäätyään<br />

maamassojen alle. Pohjoisempana kasvoi vuonna<br />

1998 kulleroa kolmessa laikussa. Sen sijaan vuonna<br />

1999 lajia ei havaittu tunnetulla Myllykorven etelälaidan<br />

kasvupaikallaan. Myllykorven muuta huomionarvoista<br />

lajistoa on mm. korpiorvokki.<br />

Suuri osa Myllykorven ja rinteiden alaosan metsistä<br />

on avokaadettu ja ainakin v. 1999 kuivana kesänä<br />

korpipainanteet olivat kuivuneet ja ruohottuneet eikä<br />

lehtolajistoa ollut havaittavissa. Kohteen uhkana onkin<br />

kuivuminen. Harvinaisen kasvilajiston säilyttämiseksi<br />

alue olisi hyvä jättää luonnontilaiseksi tai jos<br />

metsiä käsitellään, niin erittäin varovasti. Joidenkin<br />

rehevien ruoho- ja heinäkorpien (mm. lettovillaa kasvava<br />

korpi) osalta kohteet ovat lähes luonnontilaisina<br />

metsälakikohteita. ***<br />

4.1.87. Teisko, Savonkylä, Iso-Viljamoinen,<br />

Myllyojan varret<br />

Leveän ojan varrella on merkittäviä rantasoita, joiden<br />

lajeista mainittakoon rentovihvilä, rimpivihvilä (Juncus<br />

stygius) ja hernesara. Nämä alueet ovat myös Tampereen<br />

harvoja hentosuolakkeen (Triglochin palustris)<br />

kasvupaikkoja. Lisäksi ojanvarrella kasvaa äimäsaraa ja<br />

äimä- ja harmaasaran harvinaista risteymää. ***<br />

4.1.88. Teisko, Sikolammesta Paarlahteen<br />

laskevan puron varsi<br />

Alue on rehevää lehtoa, jossa Sikolammin puolella<br />

kasvaa mm. korpinurmikkaa (UH-AL-P), runsaasti<br />

kotkansiipeä, lehtoarhoa, velholehteä ja lehtoleinikkiä.<br />

Puronvartta alemmaksi siirryttäessä tulevat vastaan<br />

lehmus, humala, rantaminttu ja lehto-orvokki. Muuta<br />

alueen lehtolajistoa ovat lehtokorte, kevätlinnunherne<br />

(mR), tesma, sinivuokko (mR), lehtokuusama, metsäruusu,<br />

koiranvehnä, mustakonnanmarja, näsiä (mR) ja<br />

kevätlinnunsilmä. Lajiston monipuolisuuden suojelemiseksi<br />

alueen rauhoitus olisi perusteltua. Karja on<br />

74 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Arvokkaat luonnonalueet<br />

osittain sotkenut alueen eteläosaa. Puronotko on paikoin<br />

pitkälläkin matkalla luonnontilaisen kaltaisena<br />

metsälain mukainen. **<br />

4.1.89. Teisko, Kulkkilan Hirvijärvi ja<br />

Pikkuhaka<br />

Järvestä laskevan puron varressa sijaitsee putouksen<br />

kohdalla suojelun arvoinen lehto, jossa kasvaa humalaa,<br />

lehmusta, lehtopalsamia, lehto-orvokkia, aholeinikkiä,<br />

korpinurmikkaa (UH-AL-P), näsiää (mR),<br />

koiranheisiä, lehtopähkämöä, kevätlinnunhernettä<br />

(mR) ja viitaorvokkia. Hirvijärven suorannalla puron<br />

alkupäässä kasvaa juurto-, riippa- ja mutasaraa sekä<br />

leväkköä. Pellonreunan savisilla rinteillä lähellä Soukontietä<br />

kasvaa lehtoneidonvaippaa (R). Suuria humalakasvustoja<br />

on puronvarressa myös Koskuen-Iso-<br />

Kulkkilan välissä.<br />

Alueen arvoa nostaa Hirvijärven kaakkoispuolella<br />

oleva vanha, järeärunkoinen kuusimetsä - Pikkuhaka,<br />

jossa kasvaa mm. alueellisesti uhanalaista pussikämmekkää<br />

(UH-AL) sekä metsän eteläpuolella olevan<br />

entisen pellon reunalla lehtoneidonvaippaa (R; 10 yksilöä<br />

vuonna 2001). Kohteella tiedetään pesineen<br />

myös liito-oravan. Myös kohteen linnusto on arvokas<br />

(mehiläis- ja hiirihaukka, viiru-, lehto-, helmi- ja varpuspöllö<br />

sekä teeri). Kuusimetsässä on jonkin verran<br />

myös maapuuta. Harvinaisesta sienilajistosta mainittakoon<br />

käpäläkääpä (Anomoporia bombycina, NT). **<br />

4.1.90. Teisko, Kulkkilan Isosaari<br />

Saari toimii seurakuntien rippileiri- ja muuna koulutuspaikkana,<br />

joten kasvillisuuden kulutus on voimakasta.<br />

Saarelta löytyikin v. 1999 lehtoneidonvaippaa<br />

(R) vain 65 yksilöä saaren luoteisosasta ja lähes kaikki<br />

aivan saaren länsipään rinteeltä. Saaren kasvillisuutta<br />

uhkaa kuluminen. *<br />

4.1.91. Teisko, Paarlahden Isosaari<br />

Saarella on kaksi runsasta lehtoneidonvaipan (R) kasvupaikkaa,<br />

joista länsipään alue on esitelty luonnonsuojelualueiden<br />

yhteydessä kappaleessa 1.1.11.<br />

Toinen kasvupaikka sijaitsee saaren keskivaiheilla.<br />

Entisten, nyt koivulle istutettujen peltojen keskeltä<br />

laskevassa savirinteisessä puronotkossa kasvoi v. 1999<br />

noin 250-300 yksilöä lehtoneidonvaippaa. Alueen<br />

puustoa on harvennettu, mutta mikä ilmeisesti kuitenkin<br />

antaa paremmat elinmahdollisuudet valoa vaativalle<br />

lehtoneidonvaipalle. Muuta lajistoa ovat syyläjuuri,<br />

metsäruusu, mustakonnanmarja. Ainoana lehtoneidonvaippaa<br />

uhkaavana tekijänä voi pitää umpeenkasvua.<br />

**<br />

4.1.92. Teisko, Kuusniemen talon<br />

lähiympäristö<br />

Koko Kuusniemen kärjen alue Karilahdesta Kuusniementielle<br />

ja edelleen Piimärantaan on lehtoneidonvaipan<br />

(R) kasvualuetta. Sitä kasvaa alueella arviolta 600-<br />

700 yksilöä. Runsaimmin sitä on aivan niemen kärjessä<br />

olevalla entisellä pellolla, johon on istutettu koivua<br />

ja haapaa. Muuta lajistoa ovat rannassa lehmus, lehtoarho,<br />

koiranheisi, metsäruusu, mustakonnanmarja ja<br />

taikinamarja. Alue on suojelemisen arvoinen paikka.<br />

Uhkana alueen arvokkaalle kasvillisuudelle on umpeenkasvu.<br />

***<br />

4.1.93. Teisko, Kuusniemi, Kaitaveteen<br />

laskevat rantarinteet<br />

Rinteillä kasvavat lähes kaikki eteläiset lehtolajit: hiirenporras,<br />

lehtopalsami, lehtokuusama, mustakonnanmarja,<br />

näsiä (mR), koiranheisi, sinivuokko (mR), lehto-orvokki,<br />

metsäruusu, lehtoleinikki ja korpinurmikka<br />

(UH-AL-P). Edellisten lisäksi Kuusniementien<br />

pohjoispuolella olevalla soistumalta ja tihkupintaisilta<br />

rinteiltä löytyvät soikko- (R) ja herttakaksikko sekä<br />

tien eteläpuolelta lehtoneidonvaippa (R) ja valkolehdokki<br />

(R). Alueella on kaadettu metsää metsälain vastaisesti<br />

juuri tien pohjoispuolisilta tihkupinnoilta, joilla<br />

kasvavat hertta- ja soikkokaksikko. Hakkuu on ulotettu<br />

paikoin jopa puron yli. **<br />

4.1.94. Teisko, Paavola, Liiri<br />

Kallionalusnotkelmassa sijaitsee rehevä lehto, jossa kasvaa<br />

puumaisia lehmuksia, lehtomataraa, kotkansiipeä,<br />

hiirenporrasta, kivikkoalvejuurta, korpialvejuurta, velholehteä,<br />

lehto-orvokkia, haisukurjenpolvea, kevätlinnunhernettä<br />

(mR), näsiää (mR), lehtoimikkää (mR),<br />

mustakonnanmarjaa, lehtoarhoa, tesmaa, lehtokuusamaa,<br />

lehtokortetta, lehtoleinikkiä, syyläjuurta, lehtopähkämöä,<br />

valko- ja sinivuokkoa (mR). Hieman rajauksen<br />

koillispuolelta olevasta ojasta löytyi myös ojaleinikkiä<br />

(Ranunculus flammula). Alue on osittain kuusettumassa<br />

umpeen ja lehtipuuvaltaista lehtoa on vain pieniä<br />

kaistaleita. Kohteen läpi noruu metsälain mukainen<br />

puro, mutta alueen luoteispuolelta on kaadettu metsää<br />

kaistalehakkuuna ja ajoura ulottuu paikoin puron yli. **<br />

4.1.95. Teisko, Paavola, Uskalin<br />

länsipuoleiset korpi ja lehtokorpi<br />

Alueen rehevissä saniaisnotkelmissa kasvaa lehtokasveja,<br />

kuten lehmusta, lehtoleinikkiä, lehtomataraa, kevätlinnunhernettä<br />

(mR) ja soikkokaksikkoa (R). Alueella<br />

on vanhaa ja soistuvaa metsää, josta osa on kaadettu<br />

ja käsitelty vuonna 1999. Hakkuissa on hävinnyt<br />

alueen luoteisosista metsää 2-3 hehtaarin verran. **<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 75


Arvokkaat luonnonalueet<br />

4.1.96. Pikku-Ripojärven länsipään<br />

mesotro<strong>fi</strong>nen suo<br />

Suo on suovalkun (R) vanhastaan tunnettu kasvupaikka,<br />

jota löytyi v. 1999 yksi yksilö. Muusta lajistosta<br />

mainittakoon villapääluikka, äimäsara, ja pitkälehtikihokki.<br />

Viime vuosina järven rannoilla sen länsi-, lounais-<br />

ja itäpuolelta on kaadettu metsää avohakkuina. **<br />

4.1.97. Teisko, Taulakylä, Lammasniemi<br />

Männikköinen niemi on maisemallisesti arvokas. Niemen<br />

tyvellä kasvaa lehtolajeja, mm. lehmusta ja lehtoneidonvaippaa<br />

(R). Lehtoneidonvaippaa kasvaa myös<br />

pitkin niemeä ja niitä laskettiin v. 1999 104 yksilöä.<br />

Lehtoneidonvaipan lisäksi niemellä kasvaa myös valkolehdokkia<br />

(R). Mainittakoon, että Taulajärven<br />

Kouvonperästä hieman pohjoiseen kasvaa rantavesissä<br />

harvinaista poimuvitaa. Esiintymä lienee tätä nykyä<br />

Suomen pohjoisin. Laji on kuitenkin rehevöitymisen<br />

myötä leviämässä. **<br />

Lisätietoja:<br />

Kosonen, L. 1998: Lisiä Tampereen Teiskon kasvistoon: nevaimarre<br />

(Thelypteris palustris) ja poimuvita (Potamogeton crispus).-<br />

Talvikki 22(1): 26-28.<br />

4.1.98.Teisko,Taulakylä,Haikan talon<br />

rantametsälaidun<br />

Entisellä rantalaidunalueella kasvaa lehtoneidonvaippaa<br />

(R). Lajia tavattiin v. 1999 kuivana kesänä rantaniityn<br />

itäpäästä suppealta alalta 69 yksilöä. Kohde on<br />

mainittu Pirkanmaan perinnebiotooppijulkaisussa. **<br />

Lisätietoja:<br />

Liedenpohja-Ruuhijärvi, M., Kääntönen, L., Schultz, T., Krogerus, K.<br />

ja Palokoski, M. 1999: Pirkanmaan perinnemaisemat. -<br />

Pirkanmaan ympäristökeskuksen ympäristöjulkaisu .<br />

4.1.99. Pahalammen-Mustalahden-<br />

Neinvuoren (Neevuoren) alue<br />

Alue on maastoltaan moni-ilmeinen ja maisemiltaan<br />

ensiluokkainen. Pahalammen rannassa kasvaa mm. kilpukkaa<br />

(ainoa löydetty kasvupaikka Teiskossa), vesihierakkaa,<br />

villapääluikkaa, maariankämmekkää, pitkälehtikihokkia<br />

ja suovalkkua (R) sekä rantakalliolla kalliokohokkia<br />

sekä Pahalammin jyrkänteillä valkolehdokkia<br />

(R). Pahalammin eteläpuolisen kallion tyveltä löytyi v.<br />

1999 isoalvejuurta (Dryopteris expansa). Neinvuoren<br />

jyrkänteessä kasvaa pohjoissuomalaista pahtanurmikkaa<br />

(UH-AL), jonka seurana ovat kissankäpälä ja kalliokielo.<br />

Pahalampiin idästä laskevan puron varsi on rehevää<br />

lehtoa. Pahalammin ja Mustalahden välissä kasvaa<br />

mm. vesihierakkaa, lehtopalsamia, kotkansiipeä,<br />

syyläjuurta, mustakonnanmarjaa ja valkolehdokkia. Puron<br />

ja Neinvuoren välisestä “satulanotkosta” löytyi v.<br />

1999 alueelle uutena lajina soikkokaksikkoa (R) 4 yksilöä.<br />

Lisäksi satulanotkon alueelta löytyi lehto-orvokkia,<br />

kevätlinnunhernettä (mR), sinivuokkoa (mR), hiirenporrasta<br />

ja mustakonnanmarjaa. Tosin satulanotkon<br />

metsä oli kaadettu ilmeisesti samana vuonna ja soikkokaksikkopaikka<br />

oli joutunut osittain hakkuun alle.<br />

Hakkuun uhriksi on joutunut myös kaistale puron eteläpuolista<br />

rinnettä. Vaarana arvokkaalle kasvilajistolle<br />

on kaadetun metsän heinittyminen umpeen. Kallioseinämien<br />

liepeillä kasvaa merkittävää jäkälälajistoa, josta<br />

mainittakoon raidankeuhkojäkälä, kanadanluppo ja<br />

korpiluppo sekä Neinvuorella kasvava pikkuokajäkälä.<br />

Pahalammi ja sen eteläpuolinen luonnontilainen jyrkänne<br />

ovat metsälain mukaisia kohteita. ***<br />

4.1.100. Teisko, Kirkkojärvi, Haavisto<br />

Lasse Kosonen<br />

Lehtotähtimöä suuresti muistuttavalla vadalla on vain<br />

pari teiskolaista kasvupaikkaa.<br />

Savosentien kummallakin puolen entisillä pelloilla,<br />

niiden istutuskoivikoilla, hakamailla ja peltojen reunamilla<br />

kasvaa todella runsaasti lehtoneidonvaippaa (R).<br />

V. 1999 tältä pieneltä alueelta laskettiin noin 700 yksilöä<br />

kyseistä lajia, mikä tekee kohteesta Tampereen<br />

runsaimman lehtoneidonvaippaesiintymän. Lisäksi<br />

muista kämmekkäkasveista lehtoneidonvaipalle seuraa<br />

tekee valkolehdokki (R).**<br />

76 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Arvokkaat luonnonalueet<br />

4.1.101. Teisko, Toijakylä, Teerimäki<br />

Teerimäen talon luota Toijalanjärveen laskeva puronotkelma<br />

on lehto- ja kosteikkolajien kasvupaikka.<br />

Alueella kasvaa mm. lehto-orvokkia. Pohjoisella kalliorinteellä<br />

on lisäksi yksi Suomen pohjoisimmista<br />

metsämaarianheinän kasvupaikoista. *<br />

4.1.102. Teisko, Koljonniemi<br />

Niemi on maisemallisesti ja jäkälistöltään arvokas;<br />

niemellä kasvaa mm. harvinaista limi-isokarvetta<br />

(Parmelia omphalodes). Alueella on mahtavia rantakallioita<br />

ja -rinteitä ja se on eteläisin Teiskon rakentamattomista<br />

kallioniemistä. Veden äärellä olevalta<br />

jyrkänteeltä on löydetty mm. silmällä pidettävä sammal<br />

Grimmia montana (NT). Niemenkärjen kalliorinteessä<br />

kasvaa kalliokohokkia ja liuskaraunioista.<br />

Muusta lajistosta mainittakoon mm. kissankäpälä,<br />

mäkitervakko, karvakiviyrtti. Niemen pohjoispuolen<br />

puronotkelmassa kasvaa lehtomaista lajistoa: velholehteä,<br />

taikinamarjaa, hiirenporrasta, lehtokuusamaa,<br />

sinivuokkoa (mR), lehto-orvokkia, tesmaa ja valkovuokkoa.<br />

Niemen kalliot puustoltaan vähätuottoisina<br />

kitumaina ovat metsälain mukaisia kohteita. Olisi<br />

tärkeää säilyttää kohde rakentamattomana. **<br />

4.1.103. Teisko, Teiskola, Isomoisio<br />

Kosteassa painanteessa ja puronvarressa kasvaa lehtokasvillisuutta;<br />

lehtokuusamaa, kotkansiipeä, mustakonnanmarjaa<br />

ja syyläjuurta sekä mm. vataa. Viime<br />

aikoina alueella on tehty hakkuita ja pohjoiset osat<br />

ovatkin ruohottuneet voimakkaasti, mikä on uhkana<br />

arvokkaalle kasvilajistolle. Alueen lounaisosan lehtomaisella<br />

rinteellä kasvaa isokokoisia haapoja, vaahteraa<br />

ja tuomea. Tämän lehtipuustoisen lehdon kenttäkerroksen<br />

kasvillisuudesta mainittakoon mm. mustakonnanmarja<br />

ja lehto-orvokki. Alueen itäpuolisilla<br />

rinteellä on tiheää istutuskuusikkoa. *<br />

4.1.104. Teisko, Teiskola, Hämäräkolu<br />

Kosteassa painanteessa sijaitsee erittäin rehevä yläjuoksultaan<br />

perattu puronvarsi, jossa monien lehtolajien<br />

lisäksi kasvaa runsaasti vataa. V. 1999 vataa tavattiin<br />

puronvarresta vain 6 yksilöä. Lisäksi vataa löytyi<br />

metsätyökoneen ajourasta neljä yksilöä, joiden kukittua<br />

siemenet siirrettiin puronvarteen. Alueen metsät<br />

on kaadettu lähes täysin ulottuen puron rantaan asti ja<br />

paikoin metsätyökoneilla on ajettu puron ylikin. Puron<br />

varren pienilmasto on täten muuttunut ja puron<br />

reunamat ruohottuneet voimakkaasti, mikä on heikentänyt<br />

lajiston mahdollisuuksia selviytyä. *<br />

4.1.105. Teisko, Asuntila, Purnulampi<br />

Varjoisa itään viettävä lehtorinne sijaitsee Purnulammen<br />

pohjoispuolella 400 metriä Pajamäen talosta länteen.<br />

Alueella kasvaa runsaasti mustakonnanmarjaa,<br />

syyläjuurta, lehtokuusamaa, lehto-orvokkia, ja sini-<br />

(mR) ja valkovuokkoa. Purnulammen ja tien välissä on<br />

kallionaluslehtoa, jossa kasvaa mm. mäkilehtolustetta<br />

ja mustakonnanmarjaa. *<br />

4.1.106. Teisko, Asuntila, Eskonlammi<br />

Rantareunuksessa kasvaa harvinaista suovalkkua (R).<br />

Lisäksi lammen suoreunuksella kasvaa äimäsaraa ja<br />

pitkälehtikihokkia. Lammen länsipuolella on kosteaa<br />

korpea ja lehtoa. Luonnontilaisena metsälampena<br />

kohde on metsälain suojelema. *<br />

4.1.107. Teisko, Asuntila, Asuntilanjoki-<br />

Lauttajärvi<br />

Jokimaisema Asuntilanjoen alkuosassa muodostaa<br />

runsaine kasvistoineen kauniin kulttuurimaiseman.<br />

Kasveista mainittakoon runsaina esiintyvät jokileinikki<br />

ja keltakurjenmiekka. *<br />

4.1.108. Teisko, Asuntila, Sahronoja<br />

Kaakosta ojaan laskevan puron varrella kasvaa rehevänä<br />

kasvustona kotkansiipeä, jonka lisäksi alueella tavataan<br />

mm. mustaherukkaa, suokelttoa, velholehteä, tesmaa<br />

ja purolitukkaa. Puronotkelman koillispuolisilta<br />

mäiltä on metsät avokaadettu noin vuosina 1998-99.<br />

Myös Sahronojan pohjoispuoliselta rinteeltä on metsää<br />

kaadettu aukoksi. Itse puron varsi jyhkeän kuusikon<br />

varjossa ja lähes luonnontilaisena on metsälain<br />

mukainen kohde. *<br />

4.1.109. Teisko, Niemenkylä, Rökäsoja<br />

Ojanvarsisuot ovat pääosin karuja, mutta ojanvarressa<br />

kasvaa rehevän veden lajeja, kuten rantayrttiä. Suon<br />

rehevämmässä kohdassa kasvaa villapääluikkaa, äimäsaraa<br />

ja Tampereen ainoana niukkana esiintymänä<br />

uhanalaista punakämmekkää (Dactylorhiza incarnata,<br />

R, UH-AL). Viimeisin havainto on vuodelta 2002 ja<br />

sitä edellinen vuodelta 1990. Suon rehevimmän paikan<br />

kohdalla alueen itäpuolelta on kaadettu metsää<br />

aukkohakkuuna. Lähes luonnontilaisena vähäpuustoisena<br />

suona kohde on metsälain mukainen ja arvokas<br />

kokonaisuus. **<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 77


Arvokkaat luonnonalueet<br />

Lasse Kosonen<br />

Lietetatar - Suomen vastuulla<br />

L<br />

ietetatar (Persicaria foliosa) kasvaa tyypillisesti matalilla tulvarannoilla verraten harvinaisena.<br />

Nykyisin se luetaan EU:n Suomen ns. vastuulajeihin. Vaikka laji ei ole aivan uhanalainen, se on<br />

kuitenkin ihmistoiminnan seurauksena laajalti hävinnyt tai vähentynyt. Vastuulajiksi se on luokiteltu,<br />

koska sitä tavataan koko maapallolla vain rajallisella alueella Fennoskandiassa.<br />

Lietetattaren kuvasi tieteelle uutena vasta vuonna 1901 suomalainen professori Harald Lindberg Porvoosta<br />

kerättyjen näytteiden perusteella, jolloin se opittiin erottamaan lähilajista mietotattaresta. Myöhemmin<br />

ilmeni, että sitä esiintyy Suomessa etenkin rannikolla ja isojen vesistöjen, kuten Näsijärven ja Päijänteen<br />

rannoilla. Sen puuttuminen pienialaisista vesistä johtuu siitä, että niissä vedenkorkeuden vaihtelu ei<br />

ole tarpeeksi suurta kilpailuttomien kasvupaikkojen muodostumiseksi. Lietetatar kasvaa siis mieluusti ajoittain<br />

vedestä paljastuvilla alavilla tulvarannoilla ja maatuvilla rannoilla. Pohjan maaperä voi olla monenlaista,<br />

hiekkaa, hietaa yms, mutta upottavat saviset ja liejuiset paikat soveltuvat sille parhaiten. Laji on<br />

karjanpidon myötä etenkin varhemmin hyötynyt laidunnuksesta sellaisilla alavilla rannoilla, joissa sitä<br />

luontaisesti on ja joissa se huonona kilpailijana voi lisääntyä kasvittomiksi jääneissä laikuissa. Tällaisissa<br />

paikoissa se voi muodostaa laajoja, mattomaisia, punertavia kasvustoja. Myös venevalkamat voivat suosia<br />

lajia. Rantalaidunnuksen lähes täydellinen loppuminen on eniten vaikuttanut lajin häviämiseen, sillä umpeenkasvaneesta<br />

rantaluhdasta sitä ei juuri tapaa. Toinen merkittävä seikka lajin romahdusmaiseen vähenemiseen<br />

on vesistöjen nykyisen säännöstelyn aiheuttama vedenkorkeuden vaihtelun pienentyminen. Laji<br />

tarvitsee menestyäkseen vedenkorkeuden voimakkaita vaihteluja. Varhemmin tunnetut esiintymisrannat<br />

ovat umpeenkasvaneet luhtamaisiksi ja tällaisilta rannoilta lietetatarta ei enää tapaa tai enintään hyvin<br />

niukkana ja vedenalaisena luhdan laitaosista ja luhtatuppaiden välistä puhtaalta liejulta. Seuralaisina<br />

sillä voivat olla mm. paunikko (Crassula aquatica), mutayrtti (Limosella aquatica) ja vesirikkolajit (Elatine<br />

triandra, E. hydropiper ja E. orthosperma). Näistä juuri paunikko on kokenut lietetattaren kohtalon eli<br />

vähentynyt suuresti -ehkä vieläkin pahemmin kuin lietetatar. Lietetattaren Tampereen esiintymät ovat<br />

rajoittuneet Näsijärven ja siihen liittyvien vesien rannoille. Vuonna 1980 vallinneen satunnaisen matalan<br />

veden aikana sen kasvupaikkoja kyettiin hyvin kartoittamaan (Lahtonen 1980). Sen jälkeen vastaavaa otollista<br />

tilannetta ei ole tullut. Ympäristökeskuksen tilaamissa vuoden 2000 kartoituksissa useimpien esiintymien<br />

voitiin todeta hävinneen. Ainoastaan kolmella edelleen laidunnetulla rannalla sen voitiin todeta<br />

olevan runsas - nimittäin Sorilanjoen Kulkkaan laidunrannalla sekä Teiskon Pohjankapeessa Näsijärven<br />

Haapalahden ja Kapeenlahden laidunrannoilla. Muissa enemmän tai vähemmän umpeenkasvaneissa lahdissa<br />

sitä löytyi niukasti alle 10 kohteesta. Yllättävänä uutena paikkana tuli tietoon kantakaupungista<br />

löytynyt Suomensaaren esiintymä. Uimarannalle tuodulla hiekalla kasvoi tatarta pienehkö esiintymä.<br />

Kirjallisuutta:<br />

Lahtonen, T. 1983: Havaintoja tulvarantojen kasveista mykerösarasta ja lietetattaresta. - Talvikki 7: 79-90.<br />

Tapio Lahtonen<br />

78 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Arvokkaat luonnonalueet<br />

4.1.110. Teisko, Terälahti,<br />

Rökäslammi-Myllylammi<br />

Alue on yhtenäinen ja myös maisemallisesti merkittävä<br />

kosteikko, joka Myllylammen ja myllyn osalta on<br />

samalla tasapainoinen kulttuurimaisema. Kasvisto on<br />

Pohjois-Teiskon oloihin varsin rehevää ja sisältää mm.<br />

sykeröpiipon (UH-AL-E), haarapalpakon (Sparganium<br />

erectum), rantayrtin ja jokileinikin. Vanhoista kulttuurikasveista<br />

alueella kasvaa liperiä (Levisticum of<strong>fi</strong>cinale).<br />

**<br />

4.1.111. Teisko, Terälahti, Ympyriäinen<br />

Pienen lammen pohjoisrannan niemennokassa parin<br />

aarin alalla on kasvanut harvinaista konnanliekoa<br />

1980-luvulla. Kasvupaikka olisi syytä tarkistaa. *<br />

4.1.112. Teisko, Terälahti, Petääjärvi<br />

Järvestä Kiimajokeen laskevan puron sekä siihen ennen<br />

Kiimajokea yhtyvän puron lajisto on monipuolista<br />

ja Pohjois-Teiskossa poikkeuksellista sisältäen mm.<br />

punakoisoa, korpinurmikkaa (UH-AL-P), koiranvehnää,<br />

lehtoleinikkiä ja lehto-orvokkia. *<br />

4.1.113. Teisko, Terälahti, Ruutanalammi<br />

Umpeenkasvavan pikku lammen rannoilla kasvaa runsaasti<br />

nevaimarretta. Lajia kasvaa Teiskossa tämän lisäksi<br />

myös Nuutilanlahdella.*<br />

Lisätietoja:<br />

Kosonen, L. 1998: Lisiä Tampereen Teiskon kasvistoon: nevaimarre<br />

(Thelypteris palustris) ja poimuvita (Potamogeton crispus).<br />

- Talvikki 22(1): 26-28.<br />

4.1.114. Teisko, Terälahti-Kapee,<br />

Iso-Kuhmo<br />

Aluetta on käsitelty luonnonsuojelualueiden yhteydessä<br />

kappaleessa 1.1.11.<br />

4.1.115. Teisko, Löytänänjärvi,<br />

Koivuvuoren lehtoalue<br />

Kallionalus- ja rinnelehdon lajisto on pohjoista sijaintia<br />

ajatellen huomattavaa: kaiheorvokkia (V), lehtomataraa,<br />

lehtoimikkää (mR), haisukurjenpolvea ja<br />

metsämaarianheinää, jonka esiintymä on yksi Suomen<br />

pohjoisimmista. Alueen kaakkoisosa, Koivuvuoren<br />

itäpuolinen rinne on lähes avokaadettu. Luonnontilaisinta<br />

metsää löytyy vain aivan alueen luoteisimmasta<br />

osasta noin 50 metrin matkalta, jossa kohde täyttää<br />

metsälain kriteerit luonnontilaisesta jyrkänteestä ja<br />

sen alaisesta metsästä. *<br />

4.1.116. Teisko, Ukaanjärvi, järven ja<br />

Koivupohjan talon pohjoispuolen<br />

puronvarsi- ja rinnelehto<br />

Rehevällä alueella kasvaa useita eteläisiä lehtokasveja,<br />

kuten mustakonnanmarjaa, lehtokortetta, sinivuokkoa<br />

(mR), kevätlinnunhernettä (mR), kotkansiipeä, tesmaa,<br />

mustaherukkaa ja lehto-orvokkia. *<br />

4.1.117. Teisko, Kapee, Niemi- ja Ala-<br />

Kapeen niityt<br />

Alueen niityt kuuluvat arvokkaisiin perinnebiotooppeihin,<br />

joiden lajisto on häviämässä laidunnuksen ja<br />

karjanpidon lopettamisen myötä. Laidunnuksen loputtua<br />

tällaiset alueet eivät pysty ylläpitämään keto- ja<br />

niittykasvillisuutta ilman alueiden jatkuvaa hoitoa.<br />

Kyseinen alue on myös maisemallisesti merkittävä<br />

kohde. Ala- ja Niemi-Kapeen ja Kapeenlahden välisillä<br />

niityillä on Tampereen seudulla harvinaisen hentosuolakkeen<br />

kasvualue. Hentosuolakkeen seurana<br />

alueella kasvaa aholeinikkiä, luhtalemmikkiä (Myosotis<br />

scorpioides), kuminaa, lehtoarhoa, jäkkiä, hirssisaraa ja<br />

luhtatädykettä (Veronica scutellata). Alueen merkittävimpänä<br />

lajina sen rantamilla kasvaa harvinaista lietetatarta<br />

(Persicaria foliosa, Dir II, NT, UH-AL-P, V).<br />

Niemi-Kapeen niityillä jatkui laidunnus vielä v. 1999,<br />

mikä onkin edellytyksenä harvinaisen kasvilajiston<br />

selviytymiselle alueella. **<br />

Lisätietoja:<br />

Liedenpohja-Ruuhijärvi, M., Kääntönen, L., Schultz, T., Krogerus, K.<br />

ja Palokoski, M. 1999: Pirkanmaan perinnemaisemat. -<br />

Pirkanmaan ympäristökeskuksen ympäristöjulkaisu 125.<br />

4.1.118. Teisko, Jylhänperän Koivula<br />

Niittyalue on tätä nykyä Tampereen toinen ketokatkeron<br />

kasvupaikka. Vuonna 1999 ketokatkeroa (EN)<br />

laskettiin avonaiselta paikalta pellon reunalta 20-25<br />

yksilöä eli laji on elpymässä muutaman vuoden takaisesta<br />

aallonpohjasta -90 luvun alkupuolella, jolloin sitä<br />

havaittiin vain muutamia yksilöitä. Niinpä vuonna<br />

2003 siellä tavattiinkin jo 220 yksilöä. Muuta alueen<br />

lajistoa ovat jäkki, aho- (NT) ja ketonoidanlukko<br />

(NT), pussikämmekkä, nurmitatar ja vilukko. Ketonoidanlukkoja<br />

tavattiin 2003 24 ja ahonoidanlukkoja<br />

9 yksilöä. Alue on mukana Pirkanmaan perinnebiotooppi-julkaisussa.<br />

Uhkana alueen harvinaiselle kasvillisuudelle<br />

on laidunnuksen loputtua umpeutuminen.<br />

Kohdetta onkin viime vuosina pyritty hoitamaan<br />

niitoin ja puuston harvennuksin Pirkanmaan ympäristökeskuksen<br />

toimesta. ***<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 79


Kartta 8. Arvokkaat lintualueet: kantakaupunki


Kartta 9. Arvokkaat lintualueet: Aitolahti-Teisko


Arvokkaat luonnonalueet<br />

Lisätietoja:<br />

Helle, K. 2003: Rautaharavaa ketokatkeroille - perinnebiotooppien<br />

hoitotalkoissa. - Talvikki 27: 126-127.<br />

Kääntönen, M. 1998: Tietoja Pirkanmaan uhanalaisista kasveista<br />

vuosilta 1996-1997. - Talvikki 22(1):19-25.<br />

Liedenpohja-Ruuhijärvi, M., Kääntönen, L., Schultz, T., Krogerus, K.<br />

ja Palokoski, M. 1999: Pirkanmaan perinnemaisemat. -<br />

Pirkanmaan ympäristökeskuksen ympäristöjulkaisu 125.<br />

4.1.119. Teisko, Kaanaa,<br />

Tuohikotanen-lammi<br />

Lammen rannalla kasvaa etelässä harvinaistunutta<br />

hoikkavillaa (Eriophorum gracile, UH-AL) joitakin<br />

yksilöitä. Muuta lajistoa ovat rahka- (Carex pauciflora),<br />

jouhi-, muta-, riippa- ja tähtisara. Lammen pohjoisja<br />

itäreunalta on kaadettu metsää lähes rantaan asti.<br />

Lisäksi lammen rantaan on tullut lisää mökkiasutusta.**<br />

4.1.120. Teisko, Velaatta, Ala-Pirttijärven<br />

eteläkärjen suoreunus<br />

Järven eteläisimmän kärjen länsipuolen suoreunuksella<br />

on runsaasti harvinaistunutta hoikkavillaa (UH-<br />

AL).**<br />

Lisätietoja:<br />

Kääntönen, M. 1998: Tietoja Pirkanmaan uhanalaisista kasveista<br />

vuosilta 1996-1997. - Talvikki 22(1): 19-25.<br />

4.2. Arvokkaat lintualueet<br />

Vuoden 1997 alussa annetun luonnonsuojelulain 38 § :n<br />

mukaan Suomen kaikki luonnonvaraisesti esiintyvät<br />

nisäkäs- ja lintulajit, joita ei ole erikseen mainittu<br />

metsästyslain 5 §:ssä, ovat rauhoitettuja. Tähän lukeutuvat<br />

myös lajit, jotka esimerkiksi muuttomatkallaan<br />

saapuvat Suomeen.<br />

Täten kiellettyä on rauhoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien<br />

yksilöiden:<br />

1) tahallinen tappaminen tai pyydystäminen<br />

2) pesien sekä munien ja yksilöiden muiden kehitysasteiden<br />

ottaminen haltuun, siirtäminen toiseen<br />

paikkaan tai tahallinen vahingoittaminen<br />

3) tahallinen häiritseminen, erityisesti eläinten lisääntymisaikana,<br />

tärkeillä muuton aikaisilla levähdyspaikoilla<br />

tai muutoin niiden elämänkierron kannalta<br />

tärkeillä paikoilla.<br />

Sellainen rauhoitetun linnun pesäpuu, joka on asianmukaisesti<br />

merkitty, tai suuren petolinnun pesäpuu,<br />

jossa oleva pesä on säännöllisesti käytössä ja selvästi<br />

nähtävissä on rauhoitettu. Vuonna 1999 voimaan tulleen<br />

EU:n lintudirektiivin artikla 7:n mukaan kaikki<br />

linnut ovat rauhoitettuja pesimäaikana 1.4-31.7 välisenä<br />

aikana. ja 19.7.2001 tuli voimaan asetus, jonka<br />

mukaan varis, harmaalokki, merilokki ja kesykyyhky<br />

ovat rauhoitettuja 10.3.-31.7. välisenä aikana ja harakka<br />

1.4.-31.7. välisenä aikana.<br />

Metsästyslain 5§ mukaan seuraavat linnut kuuluvat<br />

riistaeläimiin ja niihin sovelletaan metsästyslakia:<br />

kanadanhanhi, merihanhi, metsähanhi, heinäsorsa,<br />

tavi, haapana, jouhisorsa, heinätavi, lapasorsa, punasotka,<br />

tukkasotka, telkkä, nokikana, lehtokurppa,<br />

haahka, tukkakoskelo, isokoskelo, riekko, kiiruna, teeri,<br />

pyy, metso, peltopyy, fasaani, sepelkyyhky.<br />

4.2.1. Lintujärvet<br />

Lintujärvet ovat yleensä sekä linnustonsa että muun<br />

eliöstönsä puolesta omaleimaisia eliöyhteisöjä. Järven<br />

tai kosteikon kuivuminen merkitsee usein koko<br />

eliöyhteisön muuttumista ja lintujärven luonteenomaisen<br />

linnuston katoamista.<br />

Tampereen alueella on kolme lintujärveä: Iidesjärvi,<br />

Nuorajärvi ja Nuutilanlahti. Iidesjärvi ja Nuorajärvi<br />

ovat mukana valtakunnallisessa lintuvesien suojeluohjelmassa<br />

ja ne on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaiksi<br />

suojelukohteiksi. Suojeluohjelma vahvistettiin<br />

valtioneuvoston periaatepäätöksellä vuonna 1982.<br />

4.2.1.1. Iidesjärvi<br />

Järven linnusto on esitelty kaavalla suojeltujen alueiden<br />

yhteydessä kappaleessa 2.5.<br />

4.2.1.2. Nuorajärvi<br />

Nuorajärven alue on esitelty Natura-alueiden yhteydessä<br />

kappaleessa<br />

4.2.1.3. Nuutilanlahti<br />

Vuoden 1990 selvityksen mukaan Nuutilanlahti on<br />

ylivoimaisesti paras Tampereen lintujärvistä. Lahdella<br />

pesivien vesilintujen paritiheys oli 2,2 -kertainen verrattuna<br />

Iidesjärveen ja 1,7 -kertainen verrattuna Nuorajärveen.<br />

Vesilinnuista valtalajeja ovat (suluissa vuoden<br />

1990 tulokset) naurulokki (VU) (20 paria), tavi<br />

(V) (20 paria), sinisorsa (8 paria), punasotka (7 paria)<br />

ja nokikana (7 paria).<br />

Vesilintukanta on pysynyt vakaana koko 1980-luvun<br />

ja lajikohtaiset vaihtelut ovat eri vuosina olleet<br />

melko vähäisiä. Mustakurkku-uikku (Ldir) ja härkä-<br />

82 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Arvokkaat luonnonalueet<br />

lintu (Podiceps griseigena) ovat kadonneet järven linnustosta<br />

ja tukkasotka- (V) ja nokikanakannat pienentyneet.<br />

Tosin vuonna 1999 lahdella nähtiin mustakurkku-uikku.<br />

Jouhisorsan ja etenkin ruskosuohaukan<br />

(Circus aeruginosus, Ldir, NT) pesinnät lahdella<br />

nostavat sen arvoa suojeltavana alueena. Lahdella pesii<br />

myös laulujoutsenen (Ldir, V) lisäksi monipuolinen<br />

kahlaajalajisto: useampia pareja töyhtöhyyppiä<br />

(Vanellus vanellus) ja taivaanvuohia (Gallinago gallinago)<br />

sekä yksittäisinä pareina isokuovi (Numenius arquata,<br />

V), rantasipi (Actitis hypoleucos, V), liro (Tringa<br />

glareola, Ldir, V) ja punajalkaviklo.<br />

Vesilintujen lisäksi lahdella pesivät yksittäisinä pareina<br />

keltavästäräkki (Motacilla flava) ja rytikerttunen<br />

sekä runsaampina ruokokerttunen ja pajusirkku.<br />

Nuutilanlahdelle valmistui vuoden 1994 aikana<br />

lintutorni.<br />

Lisätietoja:<br />

Aro, S. & Lähteenmäki, R. 1997: Tampereen Iidesjärven,<br />

Särkijärven, Vaakkolammen ja Vähäjärven pesimälinnusto 1997. -<br />

Lintuviesti 22: 70-71.<br />

Lagerström, M. 1997: Tampereen lintujärvien pesimälinnustot ja<br />

niiden muutokset 1971-1997. - Lintuviesti 22: 62-69.<br />

4.2.2. Lintulehdot<br />

Ikuri-Kalkun Myllypuro<br />

Alue on esitelty luonnonsuojelualueiden yhteydessä<br />

kappaleessa 1.1.1.<br />

Villilänsaari<br />

Saaren puusto on pääosin koivikkoa ja seassa kasvaa<br />

vain joitakin kuusia ja mäntyjä. Vuoden 2002 laskennassa<br />

saarella havaittiin 21 lintulajia ja 56 niiden<br />

muodostamaa reviiriä. Runsaimmat lajit olivat räkättirastas,<br />

pajulintu ja peippo, jotka yhdessä kattoivat<br />

reviireistä lähes puolet. Myös mustapääkerttu ja lehtokerttu<br />

olivat runsaimpien lajien joukossa. Linnusto<br />

oli melko monipuolista ja kokonaisparitiheys oli<br />

666.4 paria/km2. Alueen arvokkain laji oli ehdottomasti<br />

pikkutikka (VU), jonka pesintää ei kuitenkaan<br />

pystytty varmistamaan. Alue kuuluu myös kultarinnan<br />

vakioreviireihin. Pikkusieppo on tavattu saaressa<br />

vuosina 2002-03. Vuonna 2000 siellä pesi myös pyrstötiainen.<br />

Käenpiika on tavattu saaressa 2000 ja 2001.<br />

Kuhankeittäjähavainto vuodelta 1999 koski varmaankin<br />

muuttovierasta. Varpuspöllö pesi mahdollisesti<br />

alueella v. 2001. Alueelta on myös säännöllisesti liito-oravan<br />

papanahavaintoja.<br />

Lisätietoja:<br />

Lagerström, M. 2002: Tampereen Villilänsaaren pesimälinnusto v.<br />

2002. Raportti ympäristövalvonnassa.<br />

Lagerström, M., Jokinen, A., Kosonen, L. & Tast N. 1991:<br />

Tampereen Multipuron, Villilänsaaren, Viikinsaaren ja<br />

Soukonvuoren pesimälinnustot 1991. - Käsikirjoitus<br />

ympäristövalvonnassa.<br />

Viikinsaari<br />

Alue on esitelty luonnonsuojelualueiden yhteydessä<br />

kappaleessa 1.1.2.<br />

Peltolammi-Pärrinkoski<br />

Alue on esitelty luonnonsuojelualueiden yhteydessä<br />

kappaleessa 1.1.4.<br />

Soukonvuori<br />

Pohjoisosa lintulaskennassa mukana olleesta alueesta<br />

on mäntymetsää, muu osa etupäässä rehevää kuusilehtoa.<br />

Kuusilehdossa kasvaa runsaasti haapoja ja koivuja,<br />

ja koko alueella on melko runsaasti lahopuita. Alueella<br />

havaittiin kaikkiaan 33 lajia ja 172 niiden muodostamaa<br />

reviiriä. Valtalajeja olivat peippo, pajulintu,<br />

hippiäinen, punakylkirastas ja punarinta. Linnusto oli<br />

monipuolista ja kokonaisparitiheys 637 paria/km2.<br />

Linnuston määrää ja monipuolisuutta kasvattavat erityyppiset<br />

laskenta-alueelle sijoittuvat biotoopit. Alueen<br />

arvokkaimpana lajina voidaan pitää alueella pesivää<br />

kanahaukkaa (Accipiter gentilis). Maininnan arvoista<br />

on myös vaateliaan peukaloisen pesintä alueella<br />

ja kuhankeittäjän (Oriolus oriolus) havaitseminen,<br />

vaikka se ei todennäköisesti pesinytkään alueella.<br />

Muita maininnan arvoisia lajeja ovat tiltaltti (VU),<br />

pyy, puukiipijä, pähkinähakki ja idänuunilintu.<br />

Lisätietoja:<br />

Lagerström, M., Jokinen, A., Kosonen, L. & Tast N. 1991:<br />

Tampereen Multipuron, Villilänsaaren, Viikinsaaren ja<br />

Soukonvuoren pesimälinnustot 1991. - Raportti<br />

ympäristövalvonnassa.<br />

Halimasjärvi<br />

Halimasjärven luonnonsuojelualueen linnustoa on<br />

esitelty kappaleessa 1.1.4.<br />

4.2.3. Näsijärven lintuluodot<br />

Tiedot Näsijärven lintuluodoista ovat peräisin Hannu<br />

Nyströmin useina vuosina tekemistä laskennoista.<br />

Harmaalokkikoloniat on jätetty pois esittelyistä.<br />

4.2.3.1. Ristiniemi<br />

Ristiniemen pienellä luodolla pesii 10-15 kalatiiraparia<br />

(Sterna hirundo, Ldir, V), 5 paria kalalokkeja sekä<br />

yksi harmaalokkipari (Larus argentatus).<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 83


Arvokkaat luonnonalueet<br />

4.2.3.2. Tirkkosensaari<br />

Saaressa pesii vuosittain 1-4 selkälokkiparia (Larus<br />

fuscus, VU, V), joiden pesinnät epäonnistuvat usein.<br />

Vuonna 2003 pesintöjä aloitettiin neljä, joista yhteensä<br />

selvisi lentokykyiseksi kolme poikasta. Syynä pesinnän<br />

epäonnistumiseen ovat lisääntynyt veneily ja<br />

muu retkeily.<br />

4.2.3.3. Uskalinlahti, Heikinsaari<br />

Saaressa pesii 1 selkälokkipari (VU, V), jolla on epätavallinen<br />

pesimäpaikka mutta pesinnät ovat onnistuneet<br />

hyvin. Vuonna 2003 ei pesinyt.<br />

4.2.3.4. Viraansaaret<br />

Saarilla pesii 2-3 paria kalatiiroja (Ldir, V).<br />

4.2.3.11. Taipaleenniemen saaret<br />

Saarilla pesii 3-5 selkälokkiparia (VU, V), jotka vuonna<br />

1992 eivät saaneet lentoon yhtään poikasta mutta<br />

vuonna 1993 jo 4 poikasta. Vuosina 2000-2002 selkälokit<br />

saivat lentoon 21 poikasta.<br />

4.2.3.12. Hevosniemi<br />

Niemellä pesii kalatiiroja (Ldir, V) noin 10 paria.<br />

Naurulokkeja pesi vuonna 1993 vuosikymmenen tauon<br />

jälkeen 30 paria. V. 2003 saaressa pesi selkälokkipari,<br />

joka sai yhden poikasen.<br />

4.2.3.13. Sakarinkarit<br />

Selkälokkeja (VU) pesinyt kareilla 2-3 paria, mutta v.<br />

2002 ei pesintää.<br />

4.2.3.5. Pikku-Riposaari<br />

Saaressa pesii 1 selkälokkipari (VU, V), myös v. 2000,<br />

jonka varis tuhosi. Vuonna 2003 ei pesintää.<br />

4.2.3.6. Haapasaarenluoto<br />

Luodolla pesii 2 kalatiiraparia (Ldir, V).<br />

4.2.3.7. Lapinsaaret<br />

Saarilla pesii usein 1 selkälokkipari (VU, V). Vuonna<br />

2003 ei pesintää.<br />

4.2.3.8. Vääräsaari<br />

Saarella pesii 2 selkälokkiparia (VU, V), joiden epäonnistuneisiin<br />

pesintöihin saattavat olla syynä sekä häirintä<br />

että pikkupedot. Vuonna 2003 ei pesintää.<br />

4.2.3.9. Narveenniemi<br />

Niemessä pesii 2 selkälokkiparia (VU, V), jotka eivät<br />

kahtena viime vuotena ole saaneet kasvatettua ainuttakaan<br />

poikasta. Vuonna 2003 pesi yksi pari.<br />

4.2.3.10. Lintusaaret<br />

Saarilla on aikaisemmin pesinyt vuosittain 5-10 paria<br />

kalatiiroja (Ldir). Joinakin vuosina laji ei pesinyt saarilla<br />

ollenkaan, mutta viime vuosina taas muutamia<br />

pareja. Lisäksi saarilla on pesinyt pieni naurulokkiyhdyskunta.<br />

4.3. Arvokkaat hyönteisalueet<br />

Tampereen hyönteislajisto on parhaiten tunnettuja<br />

Suomessa. Perhoslajistosta on tietoja jo yli 100 vuoden<br />

ajalta, erityisesti 1950-luvun jälkeen havaintotietoja<br />

on kertynyt huomattavia määriä. Muusta hyönteislajistosta<br />

tiedetään suhteellisesti vähemmän, hajanaisia<br />

havaintoja lukuun ottamatta tiedot ovat peräisin kahdenkymmenen<br />

viime vuoden ajalta. Erityisesti viimeisen<br />

kymmenen vuoden aikana arvokkaimpien luontokohteiden<br />

hyönteiskartoitus on ollut aktiivista, niinpä<br />

useiden esiteltävien kohteiden tiedot ovat tältä ajalta.<br />

Koska hyönteisalueiden kartoitus on hidasta, on Tampereen<br />

alueella varmasti esiteltävien, jo tutkittujen<br />

kohteiden lisäksi vielä muitakin arvokkaita kohteita.<br />

Kohteiden lopussa olevat tähdet merkitsevät seuraavaa:<br />

*** = erittäin arvokas kohde, jossa esiintyy<br />

uhanalaisia lajeja<br />

** = arvokas suojelukohde, jossa on monipuolista<br />

kasvillisuutta ja eläimistöä<br />

* = säästämisen arvoinen kohde<br />

4.3.1. Mustavuori<br />

Mustavuori on pikkuperhosiin kuuluvan Chionodes<br />

distinctellan ainoa löytöpaikka Tampereella. Pirkanmaalla<br />

lajia on tavattu myös Kangasalan Lentolasta.<br />

Laji elää laskettelurinteen kupeessa kuivilla, hiekkapohjaisilla<br />

heinikoilla. Mustavuoren rinnettä on tutkittu<br />

toistaiseksi melko vähän ja alueelta todennäköisesti<br />

löytyy useita merkittäviä lajeja. *<br />

84 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Arvokkaat luonnonalueet<br />

4.3.2. Pitkäniemen hevoshaan alue-<br />

Villilänsaari<br />

Kesällä 1994 löydettiin Villilänsaaresta Pirkanmaalle<br />

uutena suurperhoslajina pilliyökkönen (Arenostola phragmitidis).<br />

Alueella on tavattu myös keltaängelmällä<br />

toukkana elävä nuolimittari (Perizoma sagittata), joka<br />

on eteläinen laji ja Tampereella esiintymisensä pohjoisrajalla.<br />

Muita harvinaisempia lajeja ovat ruskolampiyökkönen,<br />

verkkomittari ja Elatobia fuliginosella -<br />

koi. Ruskolampiyökkönen elää toukkana osmankäämin<br />

varressa ja verkkomittari lehtopalsamilla, joten<br />

verkkomittarin esiintyminen on melko paikoittaista.<br />

Alueen lahopuuhyönteistöä on tutkittu alustavasti.<br />

Paikalta tunnetaan mm. lahoissa haavoissa elävä Hammerschmidtia<br />

ferruginea-kukkakärpänen ja lahopuukuoriaisia,<br />

kuten silmälläpidettävä lehmuksenoksajäärä<br />

(Exocentrus lusitanus, NT). **<br />

Lisätietoja:<br />

Turunen, H. 1995: Pilliyökkönen Arenostola phragmitidis (HB.),<br />

uusi suurperhoslaji Pirkanmaalle. - Diamina 4: 19-20.<br />

4.3.3. Lamminpään laskettelurinne<br />

Laskettelurinteellä on havaittu valtakunnallisesti silmälläpidettävä<br />

ajuruohosulkanen (Merri<strong>fi</strong>eldia leucodactyla,<br />

NT) ja yleisempi laji Scrobipalpa artemisiella,<br />

joiden molempien toukkavaiheet elävät ajuruoholla<br />

ja siten laskettelurinne lienee ainoa paikka näille lajeille<br />

Tampereella. Myös harvinainen Elachista compsa-<br />

heinäkoi on löydetty kohteelta. Alueen suurperhoslajistoon<br />

kuuluvat mm. idänniittyperhonen<br />

(Coenonympha glycerion) ja pikkukorsiyökkönen (Mesoligia<br />

furuncula).*<br />

muuta lehtojen lajistoa. Kohteen hyönteislajisto on<br />

varsin edustavaa lehtojen lajistoa: kuusamaliuskamittari,<br />

soukkomittari (Plagodis dolabraria), lehmuskiitäjä<br />

ja lehmuskeltayökkönen (Xanthia citrago). Mainittavia<br />

kehrääjiä paikalta ovat koivuhangokas (Furcula<br />

bicuspis), haapanirkko (Notodonta tritophus), käärönirkko<br />

(Gluphisia crenata) ja kuusikarvajalka (Calliteara<br />

abietis). Vesiperhosista kohteella on havaittu Pirkanmaalla<br />

varsin paikoittainen purovainokas.*<br />

Lisätietoja:<br />

Salokannel, J., Antikainen, T., Turunen, H. & Seuranen, I. 1999:<br />

Vuoreksen hyönteisselvitys. - Raportti Tampereen kaupungin<br />

ympäristövalvontayksikössä.<br />

4.3.7. Pehkusuo<br />

Alue on esitelty kaavalla suojeltujen kohteiden yhteydessä<br />

kappaleessa 2.4.<br />

4.3.8. Suolijärven eteläpuoli<br />

Alueella elää suurperhosiin kuuluva lehmuskeltayökkönen,<br />

joka on paikoittainen lounaisen Suomen laji.<br />

Laji käyttää ravinnokseen lehmusta. Muita mainittavia<br />

lajeja ovat kuusamaliuskamittari ja kuultomittari. *<br />

4.3.9. Koukkujärvi<br />

Koukkujärventien ja Rimminkorventien risteyksestä<br />

havaittiin vuoden 1994 kesällä valtakunnallisesti lähes<br />

uhanalaiseksi luokiteltu nunnamittari ( NT, V).<br />

Lajin toukka käyttää ravinnokseen mustakonnanmarjaa,<br />

jonka lisäksi Koukkujärven ympäristöstä löytyy<br />

muutakin lehtojen kasvilajistoa runsaasti. Muuta<br />

4.3.4. Tahmelan lähde<br />

Osittaisesta pilaantumisestaan huolimatta Tahmelan<br />

lähteen laskupurossa on säilynyt valtakunnallisesti<br />

uhanalainen vesikuoriaisiin kuuluva pyörörutavesiäinen<br />

(Anacaena globulus, VU). Se löydettiin paikalta<br />

vuonna 2000 ja laji tunnetaan Suomessa noin kymmenestä<br />

isommasta lähteestä tai lähdepurosta. **<br />

4.3.5. Peltolammi ja Pärrinkoski<br />

Alue on esitelty luonnonsuojelualueiden yhteydessä<br />

kappaleessa 1.1.4.<br />

Liekokurekiitäjäinen on<br />

saanut tieteellisen nimensä<br />

Mannerheimin<br />

isoisän mukaan, joka<br />

oli arvostettu hyönteistieteilijä.<br />

Lasse Kosonen<br />

4.3.6. Särkijärven kaakkoisranta<br />

Kohde muodostuu niittymäisestä pihapiiristä ja sitä<br />

ympäröivästä kuusi- sekametsäisestä lehdosta, jolla<br />

kasvaa runsaasti metsälehmusta, lehtokuusamaa ja<br />

Lasse Kosonen<br />

Nunnamittari käyttää ravinnokseen konnanmarjaa.<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 85


Arvokkaat luonnonalueet<br />

Koukkujärven perhoslajistoa ovat melko harvinaisena<br />

esiintyvä kuultomittari, pohjoispainotteinen sahamittari<br />

(Thera serraria), eteläinen ja melko harvinaisena<br />

pidetty lehmuskeltayökkönen sekä sysijuuriyökkönen<br />

(Apamea rubrinena). Koukkujärvellä tavattiin<br />

vuoden 1999 selvityksessä myös harvinainen Ylodes<br />

detruncatus-vesiperhonen ja EU:n luontodirektiivin<br />

mainitsema lummelampikorento (Leucorrhinia caudalis,<br />

DirII). **<br />

Lisätietoja:<br />

Turunen, H. 1994: Koukkujärven seutu. - Raportti Tampereen<br />

kaupungin ympäristövalvontayksikössä.<br />

Piirainen, T. 1994: Havainto nunnamittarista Tampereella -<br />

Raportti Tampereen kaupungin ympäristövalvontayksikössä.<br />

Salokannel, J, Antikainen, T. ym. 1999: Raportti Tampereen<br />

kaupungin ympäristövalvontayksikössä.<br />

4.3.10. Hupakankorpi<br />

Aikaisemmin pieni räme tarjosi elinympäristön monille<br />

soilla eläville päiväperhoslajeille. Nykyään suo on<br />

kasvanut pahoin umpeen ja moni perhoslaji on hävinnyt<br />

suolta. Lisäksi Sääksjärventien rakentaminen tuhosi<br />

osan suon eteläreunasta. Suon läpi virtaava puro<br />

on pienen vesiperhosen, pirkanpalkosen (Oxyethira<br />

<strong>tampere</strong>nsis), ainoa tunnettu elinpaikka maailmassa.<br />

Laji löydettiin vuonna 1998 (Harri Turunen) ja sen<br />

kuvasi tieteelle uutena lajina itävaltalainen tutkija<br />

Hans Malicky (ks. tekstiä s. 87). Lisäksi voidaan mainita<br />

mm. keltahopeayökkönen (Syngrapha microgramma),<br />

punatytönkorento (Pyrrhosoma nymphula), ukkopussikas<br />

(Pachetelia villosella), seittipussikas (Phalacropteryx<br />

graslinella), Phalacropterix graslinella, harmopussikas,<br />

rämehopeatäplä, suomaayökkönen<br />

(Coenophila subrosea), suoiltayökkönen (Acronicta menyanthidis),<br />

rämekylmänperhonen (Oeneis jutta, V),<br />

suokeltaperhonen (Colias palaeno). Alueen kadonneita<br />

lajeja ovat muurainhopeatäplä (Clossiana freija),<br />

suonokiperhonen (Erebia embla, V) ja rahkahopeatäplä<br />

(Clossiana frigga). ***<br />

Lisätietoja:<br />

Salokannel, J, Antikainen, T. ym. 1999: Raportti<br />

hyönteistutkimuksista Tampereen kunnan alueella vuonna 1999<br />

Tampereen kaupungin ympäristövalvontayksikössä.<br />

Turunen, H. 2000: Oxyethira <strong>tampere</strong>nsis Malicky - tieteelle uusi<br />

vesiperhonen. - Diamina 9: 3-4.<br />

4.3.11. Hervanta, Hervantajärven<br />

pohjoispuoleinen kuusimetsä<br />

Hervantajärven pohjoispuolella kasvaa paikoitellen<br />

vanhaa ja järeää kuusimetsää. Lehtipuita, lähinnä pihlajaa<br />

ja haapaa, kasvaa seassa harvakseltaan. Alueen<br />

perhoslajeihin lukeutuvat pohjankuutäplä, korpivarjomittari,<br />

pihlajamittari (Venusia cambrica), kuultomittari,<br />

vaaleaharmoyökkönen (Xestia sincera) sekä kultapiiskulla<br />

elävät suomenpikkumittari (Eupithecia groenblomi),<br />

hallavapikkumittari (Eupithecia expallidata)<br />

ja Suomessa huonosti, vain muutamasta paikasta tunnettu<br />

aaltopikkumittari (Eupithecia cauchiata). Hervantajärven<br />

kuusikosta on tavattu myös erittäin uhanalaiseksi<br />

luokiteltu synkkälatikka (Aradus erosus, EN,<br />

V), jonka ainoa tunnettu elinympäristövaatimus on<br />

aniskäävän esiintyminen. Synkkälatikka on löydetty<br />

kerran Viitastenperältä kuusen kannosta. Lajin esiintymän<br />

tarkempi selvittäminen on osoittautunut toistaiseksi<br />

hyvin vaikeaksi. Hervantajärven metsän paksusammaleisessa<br />

kuusikossa elää myös mm. liekokurekiitäjäinen<br />

ja monia lahopuiden kovakuoriaislajeja,<br />

kuten Corticeus suturalis-kaarnahukka. ***<br />

Salokannel, J, Antikainen, T. ym. 1999: Raportti<br />

hyönteistutkimuksista Tampereen kunnan alueella vuonna 1999<br />

Tampereen kaupungin ympäristövalvontayksikössä.<br />

Tampereen hyönteistutkijain seura ry. 2002: Hervantajärven<br />

metsäalueen hyönteisistä. - Raportti Tampereen kaupungin<br />

ympäristövalvontayksikössä.<br />

4.3.12. Vormiston Myllypuro<br />

Lasse Kosonen<br />

Hervannan alueen harvinaisia perhosia: ylhäällä suonokiperhonen,<br />

alhaalla rämekylmänperhonen.<br />

Myllypuro on kantakaupunkialueen harvoja koskimaisia<br />

metsäpuroja. Sen vesiperhosista tunnetaan<br />

mm. valtakunnallisesti silmälläpidettävä sysiharjakas<br />

(Wormaldia subnigra, NT). **<br />

Salokannel, J, Antikainen, T. ym. 1999: Raportti<br />

hyönteistutkimuksista Tampereen kunnan alueella vuonna 1999<br />

Tampereen kaupungin ympäristövalvontayksikössä.<br />

86 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Arvokkaat luonnonalueet<br />

Lasse Kosonen<br />

Hupakankorven pikku perhonen<br />

Seison lokakuisena iltapäivänä Hervannan Hupakankorvessa Myllyojan varrella<br />

hyönteistutkija Harri Turusen kanssa. Ilmassa tuntuu vielä suopursun lemu ja männyissä<br />

kieppuu touhukas parvi pyrstätiaisia. Sieviä lintuja.<br />

Myllyoja virtaa tässä kohdin laiskasti. Toisella puolen tiheä varttunut kuusikko, toisella<br />

matala rämemännikkö. Myllyojan reunat ovat saraikon ja kapea järviruokovyön reunustamat.<br />

“Tuosta mää sitä sain”, sanoo Harri ja osoittaa järviruokojen ja sarojen muodostamaa<br />

vyöhykettä. Lyöntihaavilla iskin siinä edestakaisin ja pistin ne aavistamatta purkkiin.<br />

Ja siinä meni vielä loppusyksyyn, kun niitä alettiin määrittää. Vesiperhosten paras pirkanmaalainen<br />

asiantuntija Esko Saarela löysi siitä sitten muuatta pikkuista vesiperhoslajia,<br />

jolle ei löytynyt nimeä suomalaisesta eikä eurooppalaisesta kirjallisuudesta. Lähetettiin<br />

niitä sitten itävaltalaiselle vesiperhosten huippuasiantuntijalle Hans Malickylle, kertaa<br />

Harri. Hän ilmoitti riemukkaasti sen tieteelle varhemmin tuntemattomaksi lajiksi ja kuuluvan<br />

sukuun Oxyethira. Suomenkielisen nimensä palkoset se on saanut tavasta tehdä hauskan<br />

säkkimäisiä toukkapusseja. “Silloin oli hymy herkässä”, sanoo Harri.<br />

Myöhemmin talvella Malicky kuvasi sen tieteelle uutena nimellä Oxyethira <strong>tampere</strong>nsis.<br />

Näin sai Tampere oman nimikkovesiperhosensa! Suomalaiseksi nimeksi on ehdotettu<br />

nimeä ”pirkanpalkonen”.<br />

Käyn vielä Harrin luona katsomassa lajia hänen kokoelmissaan. Vesiperhonen on<br />

vähäpätöisen näköinen parin millin pituinen siivekäs. Neljä kappaletta huolella liimattuna<br />

ja etiköitynä. Kahdeksan yksilöä sitä jäi, kaikki koiraita, osa on Malickylla, osa Saarelan<br />

Eskolla. ”Harmittaa, kun mukana oli muutamia naaraita, mutta ne tuli heitettyä menemään,<br />

kun silloin ei vielä tiedetty, miten ainutlaatuisesta asiasta on kyse”, sanoo Harri.<br />

Lajit kun usein määritetään koiraiden genitaalien perusteella. “Kukaan ei tiedä, millainen<br />

sen toukka ja millaisen toukkapussin se rakentaa. Siinä on työsarkaa tuleville kesille”,<br />

huomauttaa Harri.<br />

Mietin edessä lipuvaa, hitaasti virtaavaa Hupakankorven puroa. Ei se poikkea juuri<br />

muista sadoista eteläsuomalaisista puroista. Kuinkahan monessa purossa sitäkin vesiperhosta<br />

on Mutta vain yhdestä, tästä purosta se on löydetty.<br />

Lasse Kosonen<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 87


Arvokkaat luonnonalueet<br />

4.3.13. Hervanta, Lukonmäki<br />

Lukonmäen rinnelehto oli aikoinaan luonnontilaisena<br />

rehevä ja kasvistoltaan rikas lehto, mutta on nykyään<br />

raivattu laskettelurinteeksi ja lehtoalueena menettänyt<br />

merkitystään. Hyönteisille merkittävistä ravintokasveista<br />

alueella kasvaa kuitenkin edelleen isokokoista<br />

lehmusta, mustakonnanmarjaa, lehtopalsamia, lehtokuusamaa<br />

ja paatsamaa. Perhoslajeista voidaan mainita<br />

purolehdossa elävä palsamikenttämittari ja laskettelurinteessä<br />

elävät soukkomittari ja lehmuskeltayökkönen.<br />

Kovakuoriaisista paikalta tunnetaan lehmuksenoksajäärä.<br />

*<br />

4.3.14. Vihiojan varren puronvarsilehto<br />

Turtolassa<br />

Hervannan valtaväylän itäpuolella sijaitsevassa rehevässä<br />

puronvarsilehdossa elää kolme elinympäristövaatimuksiltaan<br />

vaateliasta mittariperhosta. Niiden<br />

toukat käyttävät ravinnokseen vain yhtä kasvia: palsamikenttämittari<br />

ja verkkomittari lehtopalsamia, konnanmarjanpikkumittari<br />

mustakonnanmarjaa. Kaikki<br />

kolme perhoslajia ovat ravintokasviensa takia paikoittaisia.<br />

Edellisten lisäksi lehdossa elää myös tuomella<br />

elävä harvinainen tuominopsasiipi. Useat näiden lajien<br />

asuttamat alueet ovat varsinkin Tampereen kantakaupungin<br />

alueella häviämässä. **<br />

4.3.15. Kaukajärvi ja Kaukaniemen<br />

kartanopuisto<br />

Kaukajärven alueella on tutkittu järven vesiperhoslajistoa<br />

sekä Kaukaniemen kartanopuiston hyönteislajistoa.<br />

Kaukajärveltä löydetty vesiperhoslajisto on kirkas-<br />

ja puhdasvetisille järville tyypillistä. Kartanopuisto<br />

tarjoaa elinympäristön monille lahopuusta riippuvaisille<br />

hyönteislajeille, mutta myös niittyjen lajeille.<br />

Kovakuoriaisista tunnetaan mm. lehmuksen oksistossa<br />

elävät niinijäärä (Stenostola dubia, NT) ja lehmuksenoksajäärä.<br />

Muita mainittavia kovakuoriaisia ovat<br />

koivupökkelöissä elävä Gynocharis oblonga- pehkiäinen<br />

ja Margarinotus merdarius- tylppö. Alueella elää myös<br />

tuominopsasiipi ja lehmuskeltayökkönen. **<br />

4.3.16. Iidesjärvi<br />

Iidesjärvi on esitelty kaavalla suojeltujen alueiden yhteydessä<br />

kappaleessa 2.5.<br />

4.3.17. Järvensivun alue<br />

Alueella on paljon kuivia, aurinkoisia ja lämpimiä ketoja<br />

ja harjunrinteitä. Kalevanharju suojaa pohjoisilta<br />

tuulilta ja luo etelärinteille edullisen pienilmaston,<br />

jonka lisäksi alueella on monipuolinen kasvillisuus.<br />

Elinympäristöt ovat kuitenkin muuttumassa perhosten<br />

kannalta huonompaan suuntaan: rakentaminen<br />

tuhoaa ympäristöjä ja kedot ovat häviämässä. Harjun<br />

rinteessä elää edelleen joukko Pirkanmaalla varsin paikoittaisina<br />

ja vähälukuisina esiintyviä hyönteislajeja.<br />

Alueen merkittävin hyönteislaji on valtakunnallisesti<br />

vaarantunut ahdeyökkönen (Athetis gluteosa, VU), jonka<br />

ainoa esiintymä Pirkanmaalla on Järvensivun ratapenkereellä.<br />

Toinen merkittävä laji on valtakunnallisesti<br />

silmälläpidettävä oliivineilikkayökkönen (Hadena<br />

albimacula, NT), jonka säilyttämiseksi olisi turvattava<br />

sen ravintokasvina käyttämän nuokkukohokin kasvupaikat.<br />

Järvensivun-Vuohenojan alue on oliivineilikkayökkösen<br />

pohjoisin vakituinen esiintymisalue Suo-<br />

Lasse Kosonen<br />

Oliivineilikkayökkönen ja sen ravintokasvi,<br />

nuokkukohokki.<br />

Lasse Kosonen<br />

Lasse Kosonen<br />

Ahdeyökkönen on Järvensivun perhosharvinaisuuksia.<br />

88 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Arvokkaat luonnonalueet<br />

messa. Muita alueella esiintyviä merkittäviä yökkösiä<br />

ovat pikkutarhayökkönen (Mamestra bicolorata), vyöneilikkayökkönen<br />

(Hadena compta, NT) ja kirjoneilikkayökkönen<br />

(Hadena confusa). Kovakuoriaisista voisi<br />

mainita valtakunnallisesti silmälläpidettävän siniharmiokärsäkkään<br />

(Ceutorhynchus ignitus, NT). ***<br />

4.3.18. Viinikanoja<br />

Viinikanojalla elää vakituisena pikkuperhosiin kuuluva<br />

Gelechia cuneatella. Laji käyttää ravinnokseen hopeapajua<br />

ja on Suomessa paikoittainen ja harvinainen.<br />

Vuodesta 1985 ojalta on säännöllisesti löydetty myös<br />

pikkuperhosiin kuuluva valtakunnallisesti silmälläpidettävä<br />

mäkihiilikoi (NT), joka käyttää ravinnokseen<br />

metsäapilaa. *<br />

4.3.19. Kauppi<br />

Kauppi lienee suurperhosiin kuuluvan kuultomittarin<br />

tunnetuin elinpaikka Suomessa, vaikka laji onkin hajanaisesti<br />

levinnyt lähes koko maahan. Kuultomittari<br />

elää etelärinteillä kasvavissa kuusikoissa, jotka keväisin<br />

lämpiävät nopeasti. Kuultomittarinaaras on siivetön ja<br />

siksi laji leviää ja palautuu heikosti esimerkiksi teiden<br />

eristämille alueille. Kaupista tunnetaan myös mm.<br />

harvinainen hallavapikkumittari ja alueelta todennäköisesti<br />

löytyisi lisätutkimuksissa mm. monia samoja<br />

lajeja kuin Hervantajärven metsäalueelta. **<br />

4.3.20. Alasjärven pohjoispuoli<br />

Alue on kahden pikkuperhosiin kuuluvan lajin -<br />

Cauchas ru<strong>fi</strong>mitrella ja Coleophora taeniipennella - ainoa<br />

löytöpaikka Pirkanmaalla. Muita alueen pikkuperhosia<br />

ovat Nemapogon wolf<strong>fi</strong>ellus ja Coleophora ahenella.<br />

Nemapogon wolf<strong>fi</strong>ellus on valtakunnallisesti harvinainen:<br />

Pirkanmaaltakin tunnetaan vain kaksi löytöpaikkaa.<br />

Sen toukan oletetaan elävän risukasoissa ja<br />

lehtipuupinoissa, joita olisikin tärkeä jättää alueelle lajin<br />

säilymiseksi. **<br />

Lisätietoja:<br />

Saarela, E. 1996: Lisäyksiä Alasenjärven pikkuperhoslajistoon. -<br />

Raportti hyönteistutkimuksista ja seurannasta Tampereella 1996<br />

Tampereen kaupungin ympäristövalvontayksikössä.<br />

4.3.21. Messukylän Aakkulanharju<br />

Aakkulanharjulta tunnetaan mm. valtakunnallisesti<br />

vaarantunut viheryökkönen (Calamia tridens, VU).<br />

Muusta lajistosta mainittakoon Depressaria silesiacakoi.<br />

Alueelta lienee löydettävissä monia muitakin mielenkiintoisuuksia.<br />

*<br />

4.3.22. Hankkion kedot<br />

Vuoden 2000 tutkimuksissa löydettiin Hankkion alueelta<br />

kaksi ketoa, joiden lajisto alustavan tutkimuksen<br />

mukaan on varsin edustavaa. Kohteilta kannattaa<br />

mainita mm. ketokultasiipi (Palaeochrysophanus hippothoe),<br />

idänniittyperhonen, punemittari (Lythria cruentaria)<br />

ja mansikkakirjosiipi (Pyrgus malvae).<br />

Piirainen, T. 2000: Raportti Tampereen uhanalaisista<br />

hyönteislajeista sekä muista hyönteislajistoselvityksistä<br />

Tampereen kaupungin alueella v. 2000.- Raportti Tampereen<br />

kaupungin ympäristövalvontayksikössä.<br />

4.3.23. Sikosuo<br />

Suon sisäosien haapaa kasvavalla kumpareella elävät<br />

haavanhankokehrääjä (Furcula bi<strong>fi</strong>da), harmohammaskehrääjä<br />

(Notodonta torva) ja haavanhammaskehrääjä<br />

(Tritophia tritophus), joista viimeksi mainittu on<br />

melko harvinainen. Harvinaisista mittareista voidaan<br />

mainita tuomivähämittari (Chloroclystis chloerata), kirjoruusumittari<br />

ja hallavapikkumittari. Pikkuperhosista<br />

haavikossa esiintyy mm. Acleris obtusana. *<br />

4.3.24. Petäjässuo<br />

Holvastista pohjoiseen sijaitsee pienialainen, mutta<br />

ojittamaton ja suotyypeiltään monipuolinen Petäjässuo.<br />

Suon pohjoisosan isovarpuinen räme on suurperhosten<br />

kannalta tärkein osa alueesta. Lajisto on Pirkanmaan<br />

soille tunnusomaista, mutta ansaitsee maininnan,<br />

sillä suoperhosten esiintymistä uhkaa Tampereen<br />

alueellakin elinympäristöjen häviäminen. Pikkuperhosista<br />

alueelta on löydettävissä mm. suopursun<br />

lehtiä toukkana syövät Stigmella lediella (kääpiökoit)<br />

ja Coleophora obscuripalpella (pussikoit). Molemmista<br />

on Tampereella vain muutamia löytöpaikkoja. Petäjässuolla<br />

esiintyviä suurperhoslajeja ovat mm. suokeltaperhonen,<br />

juolukkasinisiipi (Vacciniina optilete),<br />

suohopeatäplä (Boloria aquilonaris), suomittari<br />

(Arichanna melanaria) sekä keltahopea- ja herttakangasyökkönen<br />

(Anarta cordigera). Alueen kosteapohjaisessa<br />

koivikossa esiintyy mm. nastakehrääjä (Aglia<br />

tau) ja vasamamittari (Rheumaptera subhastata). Vasamamittari<br />

on pohjoispainotteinen laji, josta ainoa havainto<br />

1990-luvulla Tampereella on Petäjässuolta.<br />

Alueelta on havaittu myös melko harvinainen sukeltajakovakuoriainen<br />

Hydroporus neglectus. Sen elinympäristönä<br />

ovat pienet vesilampareet. **<br />

Lisätietoja :<br />

Salokannel, J. 1996: Petäjässuon hyönteisistä. - Raportti<br />

hyönteistutkimuksista ja seurannasta Tampereella 1996<br />

Tampereen kaupungin ympäristövalvontayksikössä.<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 89


Arvokkaat luonnonalueet<br />

4.3.25. Halimasjärven luonnonsuojelualue<br />

Alue on esitelty luonnonsuojelualueiden yhteydessä<br />

kappaleessa 1.1.5.<br />

4.3.26. Pihkalan niityt<br />

Hyönteislajistoltaan monimuotoisen kohteen merkittävin<br />

laji on uhanalainen isonaamiokukkakärpänen<br />

(Doros profuges, eR, VU). Laji on pääasiassa lauhkean<br />

vyöhykkeen ja eteläisen Euroopan hyönteinen ja pohjoisilla<br />

leveysasteilla se on harvinainen. Suomessa sitä<br />

on tavattu kaiken kaikkiaan noin 20 kertaa aiemmin.<br />

Isonaamiokukkakärpäsen elinympäristöä ovat metsien<br />

reunat ja pensaikot. Laji elää toukkana ilmeisesti<br />

muurahaispesissä. Muita uhanalaisuusluokitettuja lajeja<br />

paikalta ovat keisarilyhytsiipi (Staphylinus caesareus,<br />

VU), laiduntadelaakanen (Acrolocha pliginskii, VU),<br />

Philonthus parvicornis (VU) ja metsäkurokärpänen<br />

Sphegina clunipes (NT). Tampereen runsaimmat tummaverkkoperhosesiintymät<br />

(EN, eR) sijaitsevat näillä<br />

niityillä. Lantakuoriaisia on tutkittu alustavasti alueen<br />

laitumilta ja tunnettujen lajien joukossa on mm. isosittiäinen<br />

(Geotrupes stercorarius).***<br />

Lisätietoja:<br />

Tampereen hyönteistutkijain seura ry. 2000: Raportti Tampereen<br />

uhanalaisista hyönteislajeista sekä muista hyönteislajistoselvityksistä<br />

Tampereen kaupungin alueella v. 2000. - Raportti<br />

Tampereen kaupungin ympäristövalvontayksikössä.<br />

4.3.27. Palon Myllyjoki<br />

Myllyojasta on havaintoja melko harvinaisista vesiperhoslajeista<br />

puroriippasirvikäs (NT) ja Agapetus ochripes.<br />

Joidenkin tutkimusten mukaan puroriippasirvikäs<br />

on yksi happamuudelle kaikkein herkimpiä lajeja, jolle<br />

happamuuden alarajaksi on saatu jopa 6.4. Myös A.<br />

ochripes on hyvän veden laadun osoittaja jasellaisena<br />

tutkimuksissakin käytetty. Se elää kirkasvetisissä hiekka-<br />

ja kivipohjaisissa virtavesissä. A. ochripes on Etelä-Suomessa<br />

melko paikoittaisesti esiintyvä laji, mutta<br />

Pohjois-Suomessa hieman yleisempi. **<br />

4.3.28. Sorilan-Peurantajärven alue ja<br />

Sorilan laitumet<br />

Alueella on jäljellä kohtalaisen runsaasti niittyjä ja<br />

peltoja, joissa asustaa harvinaisen monilajinen ja tiheä<br />

päiväperhosyhteisö. Yleisesti ottaen päiväperhoset<br />

ovat vähentyneet Etelä-Suomessa niittyjen ja ketojen<br />

kadotessa. Maassamme uhanalainen tummaverkkoperhonen<br />

(eR, EN) asustaa myös näillä alueilla. Perhonen<br />

esiintyy puronotkoissa ja niiden tuntumassa<br />

alueilla, joissa kasvaa toukan ravintokasvia rohtovirmajuurta.<br />

Lajin säilymistä uhkaa rakentaminen, purojen<br />

kuivuminen ja niittyjen umpeenkasvu. Sorilan<br />

maisemallisestikin näyttävillä laidunalueilla elää yhdessä<br />

Pihkalan niittyjen ohella valtakunnallisestikin<br />

merkittävä hyönteislajisto. Sorilan laidunlajistoon<br />

kuuluvat mm. pörrölyhytsiipi (Dinothenarus pubescens,<br />

VU), sittaukkotylppö (Hister funestus, NT), tylppölaji<br />

Atholus bimaculatus, NT ja kirjomaayökkönen (Opigena<br />

polygona, NT).***<br />

Lisätietoja:<br />

Salokannel, J. 1994: Tummaverkkoperhosen esiintymisestä<br />

Pirkanmaalla. - Diamina 3: 5-10.<br />

4.3.29. Aitolahden Teerineva<br />

Teerineva on säilynyt poikkeuksellisen luonnontilaisen<br />

kaltaisena osittaisesta ojituksesta huolimatta. Alueen<br />

lajistoa on vielä tutkittu vähän, mutta mainitsemisen<br />

arvoinen on vesiperhonen Agrypnia picta. **<br />

4.3.30. Teisko, Viitapohja, Peräjoki<br />

Alue on esitelty Natura-alueiden yhteydessä kappaleessa<br />

3.3.<br />

4.3.31. Teisko, Viitapohja<br />

Vaarantuneen palosirkan (Psophus stridulus, VU) esiintymä<br />

voi olla niukin naukin hengissä. Viimeisin havainto<br />

on vuodelta 1999 ja edellinen 1986. Palosirkan<br />

elinympäristöä ovat avoimet paahdeympäristöt, joista<br />

alueella on jäljellä vain lämpimiä tienpenkereitä.<br />

4.3.32. Teisko, Asuntilanjoki<br />

Asuntilanjoesta on löydetty mm. harvinainen, silmällä<br />

pidettäväksi luokiteltu virtavesimittari (Aquarius<br />

najas, NT). Se elää kirkasvetisissä hiekka-kivipohjaisissa<br />

virtavesissä. *<br />

4.3.33. Teisko, Kaanaan lentokentän<br />

laitamat<br />

Alue on kahden pikkuperhosiin kuuluvan lajin -<br />

Scythris potentillella ja Ancylis tineana - ainoa tunnettu<br />

esiintymisalue Pirkanmaalla. Lajeista edellinen käyttää<br />

ravinnokseen ahosuolaheinää, jota alueella kasvaa<br />

runsaasti, jälkimmäinen vaivaiskoivua. Lisäksi alueen<br />

lajistoon kuuluu mm. kiilamaayökkönen (Agrostis vestigialis),<br />

jonka elinympäristönä ovat hiekkaperäiset<br />

alueet. *<br />

90 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Arvokkaat luonnonalueet<br />

4.3.34. Teisko, Jakamaneva<br />

Jakamaneva on arvokas suobiotooppia vaativien hyönteisten<br />

elinalue, sillä suurin osa Tampereen seudun<br />

soista on ojitettu, jolloin suolla elävien hyönteisten<br />

elinympäristöt ovat tuhoutuneet. Jakamanevalta on<br />

löydetty yli 80 Pirkanmaan soille tyypillistä suurperhoslajia.<br />

Perhosista mainittavimpia ovat alueella elävät<br />

muurainhopeatäplä (V) ja ukkopussikas.**<br />

Lisätietoja kaikkiin hyönteisalueisiin:<br />

Tampereen Hyönteistutkijain Seura ry 1991: Selvitys eräistä<br />

hyönteistieteellisesti arvokkaista kohteista Tampereella. -<br />

Käsikirjoitus Ympäristövalvonnassa.<br />

Tampereen Hyönteistutkijain Seura ry 1992: Raportti eräistä<br />

Tampereen hyönteistieteellisesti arvokkaista luontokohteista ja<br />

katsaus Tampereen kulttuuriympäristöjen suurperhosiin. -<br />

Käsikirjoitus Ympäristövalvonnassa.<br />

Tampereen Hyönteistutkijain Seura ry 1993: Raportti<br />

hyönteistieteellisistä tutkimuksista Tampereen alueella 1993. -<br />

Käsikirjoitus Ympäristövalvonnassa.<br />

4.4. Arvokkaat järvet, lammet,<br />

lähteet ja purot<br />

Seuraavat kuvaukset ovat lyhennelmiä Tampereen vesija<br />

ympäristöpiirin vuonna 1993 julkaisemasta raportista<br />

“Luonnonsuojelullisesti arvokkaat pienvedet Tampereen<br />

vesi- ja ympäristöpiirin alueella.”<br />

Lisätietoja:<br />

Miettinen, v. 2003: Kantakaupungin pienvesien suojelutarve.<br />

- Ympäristövalvonnan julkaisuja 1/2003, 25 ss.<br />

4.4.1. Ikurin Myllypuron lähde<br />

Lehtomaisessa metsässä 20 m etäisyydellä Tesomankadusta<br />

sijaitseva lähde on 2 m x 2 m suuruinen ja siitä virtaa<br />

laskupuro. Lähde on suojattu, mutta se on silti lievästi<br />

roskaantunut. Lähellä virtaava Myllypuro kuuluu valtakunnalliseen<br />

lehtojensuojeluohjelmaan. Lähteen ympäristössä<br />

kasvavat mm. ojakellukka, vuohenputki, kevätlinnunsilmä<br />

ja lehtopalsami. Myllypuron alue lähteineen<br />

suojeltiin luonnonsuojelulailla vuonna 1999.<br />

4.4.2. Kaupin lähde<br />

Kuusimetsässä sijaitseva lähde on noin 15 cm syvyinen<br />

ja 2,5 m x 1,5 m suuruinen. Sen ympäristössä kasvaa<br />

mm. hiirenporrasta ja metsäimarretta. Lähde on säilynyt<br />

luonnontilaisena lukuun ottamatta vanhaa sammaloitunutta<br />

puukatetta.<br />

4.4.3. Aitolahden Hirvenniemen lähde<br />

Loivassa kuusivaltaisessa sekametsässä sijaitseva lähde<br />

on metrin syvyinen, 4 m x 3 m suuruinen ja siitä laskee<br />

puro. Sen välittömässä ympäristössä kasvillisuus<br />

on melko niukkaa, mutta etäämpänä puron varrella<br />

kasvaa mm. tuomea, taikinamarjaa, mesiangervoa, kevätlinnunsilmää,<br />

vuohenputkea ja nokkosta. Lähteen<br />

reunalla on vedennostoa varten puusilta ja lähteessä<br />

on vedenottopumppu. Puronvarren ympäristö on<br />

edustavaa ja luonnontilaista.<br />

4.4.4. Pitkäjärvenoja<br />

Yli kilometrin mittainen kirkasvetinen puro laskee<br />

Pitkäjärvestä Vähä-Lumojaan. Uoma on 2 m leveä,<br />

sen pohja on valtaosin savea, mutta yläjuoksulla myös<br />

louhikkoa. Puro kulkee suurimmaksi osaksi avosuon<br />

keskellä, jossa kasvaa saroja, järviruokoa ja jokunen<br />

koivu ja pajupensas. Yläjuoksulla puroa reunustaa rehevä<br />

kangasmetsä, jota kasvaa myös muualla valumaalueella.<br />

Avohakatut metsät reunustavat paikoin puronvartta,<br />

ja alajuoksulla puroon laskee myös joitakin<br />

metsäojia. Puron suulla on rehevää kallionalus- ja puronvarsilehtoa,<br />

jossa kasvaa mm. lehmuksia. Uoma on<br />

säilynyt perkaamattomana, vaikka yläjuoksulla tie<br />

ylittää purouoman ja sen varrella onkin avohakkuita.<br />

4.4.5. Iso ja Pieni Koiralammi<br />

Molemmat lammet ovat alle hehtaarin suuruisia ja<br />

suorantaisia. Iso Koiralammen ranta on vetistä ja<br />

upottavaa saravaltaista nevaa, jonka laiteilla on paljon<br />

pystyynkuolleita ja keloutuneita mäntyjä. Nevan takana<br />

suo muuttuu harvapuustoiseksi rämeeksi.<br />

Pieni Koiralammi ei ole yhtä erämainen, sillä sen<br />

rantavyöhykkeestä puuttuvat kuolleet ja keloutuneet<br />

puut. Lammen nevareunuksen takana suo muuttuu<br />

rämeeksi ja korveksi. Männyn lisäksi rantapuustossa<br />

on runsaasti kuusta ja koivua.<br />

Lampien valuma-alueet ovat havupuuvaltaista kangasmetsää,<br />

jonka keskellä on pieniä suolaikkuja. Iso Koiralammin<br />

ympäristössä ei ole tehty hakkuita ja se onkin<br />

erämainen ja maisemallisesti komea suolampi. Pienen<br />

Koiralammin maisemaa häiritsee eteläisen rantapuuston<br />

takaa siintävä taimikko. Lammet ovat kuitenkin säästyneet<br />

metsäojituksilta ja ovat arvokkaita pienvesiä.<br />

4.4.6. Kaukaloinen<br />

Rämeen ympäröimän umpilammen pinta-ala on alle<br />

0,5 ha. Lammen valuma-alue on pieni ja kasvaa etupäässä<br />

karua mäntymetsää. Kaakkoispuolella lampea<br />

rajoittaa pitkä pystysuora kallioseinämä. Kaukaloinen<br />

on säilynyt luonnontilaisena ja vaikka metsää on hakattu<br />

valuma-alueella, rannan kelopuut ja mutkarunkoiset<br />

männyt luovat lammelle erämaisen tunnelman.<br />

Lampi on hyvin rauhallisella alueella ja sinne on melko<br />

vaikea päästä.<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 91


Kartta 10. Arvokkaat hyönteisalueet. Tummaverkkoperhosen<br />

esiintymiskohteet on merkitty renkaalla.


Kartta 11. Arvokkaat perinnebiotoopit


Arvokkaat luonnonalueet<br />

4.4.7. Rukolammi<br />

Oriveden rajan tuntumassa sijaitsevaa 1 ha suuruista<br />

Rukolammia ympäröi kauttaaltaan suo. Suurimmalta<br />

osalta suo on kituliasta mäntyrämettä mutta myös paikoitellen<br />

nevaa ja koivuvaltaista korpea. Suoalueet on<br />

jätetty ojittamatta ja rantametsissä on runsaasti kuollutta<br />

puuainesta ja ainakin yksi kelopuu, jotka luovat<br />

lammelle erämaisen tunnelman. Kenttäkerroksen vallitsevia<br />

kasvilajeja ovat vehka, raate, järviruoko ja sarat.<br />

Kauempana lammen valuma-alueella metsiä on jonkin<br />

verran hakattu ja ne ovat melko nuoria.<br />

4.4.8. Palvajärvi ja Koirajärvi<br />

Koirajärvi (3 ha) ja Palvajärvi (4 ha) ovat yhteydessä<br />

toisiinsa Koirajärvestä laskevaa 100 m pitkää puroa<br />

pitkin. Koirajärveä ympäröivät miltei kauttaaltaan rämeet<br />

ja korvet, kun taas Palvajärven rannat ovat kalliolla<br />

ja moreenilla kasvavaa vesirajaan asti ulottuvaa<br />

kangasmetsää. Suon läpi kulkeva metsätie on kuitenkin<br />

vaikuttanut suon vesitalouteen. Suolla kasvavat<br />

mm. uhanalaiset lettovilla, röyhysara (VU) ja suovalkku<br />

(R) sekä harvinaiset soikkokaksikko (R) ja vilukko.<br />

Koirajärven rantavesissä kasvaa harvinaista isolummetta<br />

(Nymphaea alba). Pohjoisrannan sykeröpiippo<br />

lienee hävinnyt. Järvien välinen arvokas suoalue on<br />

luonnonsuojelualuetta.<br />

Järvien lähimaisema on säilynyt eheänä, vaikka valuma-alueiden<br />

metsiä on hakattu ja harvennettu. Maisemallisesti<br />

metsänkäsittelyistä erottuvat selvimmin<br />

Koirajärvestä laskevan puronvarren ja Palvajärven länsipuoleisen<br />

kalliometsän hakkuut. Molempien järvien<br />

rantavedessä on runsaasti veteen kaatuneita runkoja ja<br />

rantametsissä paikoin lahoavia maassa makaavia runkoja.<br />

Järvien ympäristöt ovat suosittuja virkistysalueita<br />

ja niiden ympäri kiertää polkuja.<br />

4.4.9. Pikku Ripojärvi<br />

Kirkasvetisessä 6 ha suuruisessa järvessä ei ole tulouomaa<br />

ja sen laskupuro on luonnontilainen. Rannat ovat<br />

suurelta osin moreenia ja kalliota, suota on vain laskupuron<br />

suulla. Järven rantavyöhyke on rehevää ja siinä<br />

kasvaa runsaasti lehtipuita - koivua, tervaleppää ja<br />

tuomea - joista osa kaartuu kauniisti veden päälle.<br />

Suo-osa on vetistä nevaa, jolla kasvavat mm. pyöreäja<br />

pitkälehtikihokki, suokukka, isokarpalo, mutasara,<br />

villapääluikka ja Hämeessä uhanalainen suovalkku<br />

(R). Kauempana järvestä suo muuttuu koivuvaltaiseksi<br />

korveksi. Rantavedessä kasvaa runsaana kirkasta<br />

vettä vaativa ruskoärviä (Myriophyllum alterniflorum)<br />

ja koillispuolen kosteassa kalliorinteessä Hämeen<br />

pohjoispuolella harvinaistuva kevätlinnunsilmä.<br />

Valuma-alueella kasvaa havupuuvaltaista metsää,<br />

joka järven pohjoispuolella on harvennettu, lounaisrannalla<br />

puolestaan hakattu paljaaksi ja istutettu taimikoksi.<br />

Järvi on poikkeuksellisen kirkasvetinen ja sen<br />

rantasuolla kasvaa merkittäviä suokasveja, mutta paljaaksihakkuut<br />

heikentävät sen maisemallista arvoa.<br />

Järvellä on virkistyskäyttöä, sillä polut kiertävät sitä.<br />

4.4.10. Aittolammi<br />

Lampi on 5 ha suuruinen, siinä ei ole tulouomaa ja<br />

laskupurokin on hyvin vähävetinen. Lammen rannat<br />

ovat moreenia ja kalliota sekä osittain suota, joka rannassa<br />

on nevaa ja kauemmaksi mentäessä muuttuu rämeeksi<br />

ja korpirämeeksi. Rannan puusto on järeää<br />

männikköä, jossa kasvaa myös koivua, kuusta ja pajupensaita.<br />

Ympäröivät metsät ovat valtaosin mustikkatyypin<br />

kuusivaltaista kangasmetsää. Suota valumaalueella<br />

on niukasti. Lammen ympäristö on maisemallisesti<br />

eheää. Lounaisrannalla erottuu kuitenkin nuorehko<br />

metsikkö, jonka takana kohoaa radiomasto.<br />

Rantapuustokaan ei ole erityisen vanhaa, mutta ainakin<br />

yksi kelopuu on säästynyt ja maassa on joitakin lahoavia<br />

runkoja. Polut kiertävät lampea ja sitä käytetään<br />

paljon virkistäytymiseen, mikä näkyy alueen lievänä<br />

roskaantumisena.<br />

4.4.11. Koiranoja<br />

Koiranoja saa alkunsa suolta ja laskee Sahronojaan.<br />

Puro on perattu sekä ylä- että alajuoksultaan ja virtaa<br />

osan matkaa näkymättömissä kivien alla. Puronvarsi<br />

on säilyneeltä osaltaan kuusimetsää, jonka kenttäkerroksessa<br />

kasvavat hiirenporras, kotkansiipi, mesiangervo,<br />

rönsyleinikki, metsäkorte (Equisetum sylvaticum),<br />

metsäimarre (Gymnocarpium dryopteris) ja korpiimarre.<br />

Alajuoksun putouskohdassa vesi virtaa kivien<br />

alla ja kasvillisuus on lehtomaista sisältäen kevätlinnunherneen<br />

(mR), sinivuokon (mR), tesman, mustakonnanmarjan,<br />

lehto-orvokin ja sudenmarjan. Puroa<br />

ympäröivät metsät ovat kuusivaltaisia ja suurelta osin<br />

harvennettuja. Alajuoksulla metsässä on kuitenkin<br />

säästyneenä suuria haapoja ja maahan kaatuneita sammaloituneita<br />

puita. Räikeästi erottuvia hakkuita puron<br />

lähiympäristössä ei ole, mutta metsät ovat kauttaaltaan<br />

harvennettuja.<br />

4.4.12. Sydänmaanlammi<br />

Alle hehtaarin suuruisen suolammen vesirajaa kiertää<br />

5-10 m leveä saravaltainen nevareunus, jonka takaa<br />

alkaa räme. Rämepuusto on matalaa männikköä mutta<br />

sisältää myös runsaasti koivua. Männyt ovat kituliaita<br />

ja niissä on paljon pystyyn kuolleita yksilöitä. Rämeen<br />

kenttäkerroksessa kasvaa kookkaita varpuja ja<br />

tupasvillaa. Rämeen jälkeen metsä jatkuu kuusivaltaisena<br />

korpena.<br />

Lampi sijaitsee korkeiden kallioiden välisessä pai-<br />

94 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Arvokkaat luonnonalueet<br />

nanteessa, mistä johtuen valuma-alueella ei ole muuta<br />

suota kuin lampea ympäröivä suo. Itäpuoleisella kalliolla<br />

on paljaaksi hakattua ja harvennettua metsää.<br />

Lampi on umpilampi, ympäröivän suon muutamat<br />

metsäojat ovat vanhoja ja etenkin länsirannan puusto<br />

on erämaista pystyynkuolleine ja keloutuneine puineen.<br />

4.4.13. Rökäsoja<br />

Rökäsoja saa alkunsa Sahronnevalta ja laskee Kiimajokeen.<br />

Kokonaispituutta purolla on noin 1.5 km, josta<br />

suojelullisesti arvokasta on 0.9 km mittainen osuus<br />

alajuoksulla. Puron uoma on 0.5-1.5 m leveä, savipohjainen<br />

ja sen vesi on samean ruskeaa. Uoma on paikoitellen<br />

erittäin vähävetinen. Puronvartta reunustaa<br />

noin 100 m levyinen koivuvaltainen suo. Rantakoivut<br />

ovat monirunkoisia, pensasmaisia, osittain kuolleita ja<br />

kaatuneita. Koivujen lisäksi puronvarrella kasvaa useita<br />

pajulajeja ja vaivaiskoivua sekä kenttäkerroksessa<br />

mesiangervoa, kastikoita, suursaroja ja rehevää kasvupaikkaa<br />

vaativaa rantayrttiä. Purossa kasvaa paikoitellen<br />

runsaasti pikkulimaskaa ja osittain uoma on kasvanut<br />

umpeen suursaroista.<br />

Puron yläjuoksu on ojitettua rämettä ja alajuoksulla<br />

uoman tuntumassa on viljeltäviä peltoja. Rökäsoja<br />

on kuitenkin maisemallisesti ja kasvistollisesti arvokas<br />

kohde. Puron varrella kasvaa harvinaista villapääluikkaa<br />

sekä uhanalaista punakämmekkää (R), jota on viimeksi<br />

havaittu vuonna 2002 erittäin niukkana. Alueella<br />

ei ole merkitystä virkistyskäytön kannalta, sillä<br />

pensaikkoinen puronvarsi on erittäin vaikeakulkuista.<br />

4.4.14. Keskinen Pirttijärvi<br />

Keskinen Pirttijärvi (21 ha) on kolmen järven muodostaman<br />

ketjun keskimmäinen järviallas, jonka rannat<br />

ovat muista järvistä poiketen rakentamattomia ja<br />

ojittamattomia. Järvi on karu ja kirkasvetinen ja sen<br />

rannat ovat suurelta osin hiekkapohjaisia. Rantaviiva<br />

on monimuotoinen - siinä vaihtelevat kalliomänniköt,<br />

kangasmetsät ja pienet korpipainanteet. Mäntyvaltaiset<br />

rantakalliot ovat maisemallisesti hienoja eivätkä<br />

hakkuut haittaa maisemakuvaa. Puusto on rannassa<br />

muutenkin eheää mutta ei erityisen vanhaa.<br />

Valuma-alueen metsät ovat etupäässä kuusivaltaisia<br />

kangasmetsiä, mutta varsinkin järven länsipuolella<br />

kasvaa myös mäntyä. Metsät ovat osittain hoitamattomia<br />

ja niissä on joitakin lahoavia maahan kaatuneita<br />

puita. Järvi on suosittu virkistysalue ja sen rantoja<br />

kiertävät kuluneet polut.<br />

4.5. Arvokkaat perinnebiotoopit<br />

Viime vuosina vain kiihtynyt maatalouden muutos;<br />

tehomaatalous, laidunnuksen voimakas väheneminen<br />

ja peltojen pusikoituminen ja metsittyminen, on herättänyt<br />

monet tahot vaatimaan suojelutoimia jäljelläoleville<br />

moni-ilmeisille ja rikkaille maaseutuympäristöille.<br />

Laidunnuksen väheneminen suoranaisesti uhkaa<br />

monia kasvi- ja eläinlajeja. Peltoviljelyn tehollistaminen<br />

on vähentänyt monien ennen niin runsaina<br />

esiintyneitä lintulajeja; mm. kottaraisen, peltosirkun,<br />

kivitaskun ja peltopyyn määrät ovat romahtaneet.<br />

Laidunnuksen väheneminen on uhanalaistanut monia<br />

ketojen ja niittyjen kasveja kuten kirkiruoho (R) ja ketokatkero<br />

sekä myös hyönteislajeja kuten tummaverkkoperhonen<br />

(eR, EN). Uhanalaisista lajeistamme 18<br />

% on luonnonlaitumien ja ketojen lajistoa. Koska<br />

luonnonlaiduntaminen on loppunut, joudutaan perinnemaisemia<br />

usein hoitamaan niitoin ja raivauksin.<br />

Monesti nämä hoitotoimenpiteet ovat riittämättömiä,<br />

sillä monia luonnonlaitumia uhkaa rehevöityminen.<br />

Pirkanmaan ympäristökeskus on vuosina 1992-1996<br />

inventoinut Pirkanmaan perinnebiotoopit, jonka mukaan<br />

Tampereelta arvokkaita perinnebiotooppeja löytyi<br />

25 kpl, joiden yhteispinta-ala oli 43.4 ha. Tästä<br />

alasta kovan maan niittyjä oli 13.1 ha, rantaniittyjä<br />

4.3 ha sekä hakoja ja metsälaitumia 18.7 ha. Kartassa<br />

esitellään Pirkanmaan ympäristökeskuksen inventoimat<br />

Tampereen perinnebiotoopit (ks. sivu 93).<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 95


Uhanalaiset eliöt<br />

5. Tampereen uhanalaiset eliöt<br />

Uhanalaisten lajien suojelu on tärkeä osa luonnonsuojelua,<br />

jolla pyritään torjumaan lajien<br />

häviäminen. Ympäristöministeriön asettaman<br />

toimikunnan tehtävänä on antaa ehdotuksia uhanalaisten<br />

lajien seurantaan, suojeluun ja elinympäristöjen<br />

hoitoon osoitettujen varojen käytöstä. Toimikunta<br />

laatii lisäksi uhanalaisten lajien luettelon. Mitä pikemmin<br />

suojelutoimet aloitetaan, sitä enemmän voidaan<br />

uhanalaisesta lajistosta pelastaa. Uhanalaisten lajien<br />

tutkimus ja seuranta on keskitetty vesi- ja ympäristöhallitukselle,<br />

jossa erittäin uhanalaisille ja vaarantuneille<br />

lajeille laaditaan lajikohtaiset suojelu- ja hoitosuunnitelmat.<br />

Suunnitelmissa määritellään mm.<br />

esiintymispaikkojen hoitotarve.<br />

Lisätietoja:<br />

Komiteanmietintö 1991: Uhanalaisten eläinten ja kasvien<br />

seurantatoimikunnan mietintö. Valtion painatuskeskus. Helsinki.<br />

328 s.<br />

5.1. Putkilokasvit<br />

Tampereen uhanalaisten kasvien lista perustuu Matti<br />

Kääntösen tekemään alustavaan tarkasteluun. Useimpien<br />

lajien esiintymisalueet on mainittu raportin kasvikohteissa,<br />

minkä vuoksi esiintymisalueita ei ole mainittu<br />

tässä yhteydessä. Kuitenkin kesällä 2003 Rauta-<br />

Otran teollisuusalueelta Viinikasta löytynyttä pienehköä<br />

masmaloesiintymää ei ole mainittu muualla raportissa.<br />

Esiintymä käsitti n. 20 kukkivaa yksilöä sorakentällä.<br />

1990-luvulla laji kasvoi Myllypuron Sileesuonkadun<br />

päässä, josta se katosi rakentamisen vuoksi.<br />

Lisäksi sitä kasvaa Koivistonkylässä. Myöskään<br />

Sorsapuiston pohjoispuolella Lähteenkadun varrella<br />

kerrostalon seinänvierusmulloksella kasvavaa sinimataraa<br />

(Sherardia arvensis) ei ole muualla mainittu, eikä<br />

Tohlopissa kasvavaa vanukehirvenjuuri (Inula britannica)<br />

-esiintymää.<br />

Hävinneitä lajeja: Erittäin uhanalaisia: Vaarantuneita:<br />

saunionoidanlukko VU konnanlieko vata<br />

hoikkaängelmä NT ahonoidanlukko ketotyräruoho<br />

aurankukka tunturikiviyrtti pensaikkotatar<br />

luhtaorvokki EN kullero kylähierakka<br />

keltakynsimö VU pähkinäpensas mäkikuisma<br />

pellavatankio isovesirikko VU pensastyräkki<br />

liinatankio kolmisädetyräkki rohtoluppio<br />

ketonukki EN laskospoimulehti mäkivirvilä<br />

pystyhanhikki tylppähammaspoimulehti ojakaali<br />

partapoimulehti isomesikkä ruohokanukka<br />

sirppimailanen masmalo tesmayrtti<br />

ojakurjenpolvi NT ketokatkero EN hietalemmikki<br />

tuoksumatara NT peltorasti ketokäenminttu<br />

horkkakatkero VU pehmytpillike uposvesitähti<br />

pellavanvieras hullukaali tummatulikukka<br />

peltorusojuuri VU ahosilmäruoho VU sammakonkello<br />

terhi hirvenkello VU peltosauramo<br />

koirankieli vanukehirvenjuuri metsänemä VU<br />

ketoampiaisyrtti kesämaitiainen kirkiruoho VU<br />

mäkiminttu tikankontti VU suovalkku<br />

peltosänkiö punakämmekkä litteävita<br />

kaarlenvaltikka tannervihvilä röyhysara VU<br />

soikkoratamo hentosuolake äimäsara<br />

piilovesiherne rimpivihvilä kaislasara<br />

nurmilaukka sykeröpiippo hajuheinä NT<br />

sääskenvalkku VU keltasara korpisorsimo<br />

nurmivihvilä hoikkavilla jänönsalaatti<br />

idänsara vankkasara isokäenrieska<br />

pellavaraiheinä vaaleasara paunikko<br />

ruiskattara nuijasara piikkisalaatti<br />

puistonurmikka<br />

volgan pernaruoho<br />

96 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Uhanalaiset eliöt<br />

Tamperelaisia<br />

kasviharvinaisuuksia:<br />

Isovesirikolla lienee Tampereella<br />

tällä hetkellä vain siemenpankkeja<br />

esim. Sikosuolla ja Peltolammilla<br />

Masmalon kasvupaikat ovat usein<br />

ihmistoiminnan voimakkaasti<br />

muokkaamia.<br />

Viinikassa kasvava pensastyräkki<br />

pärjää sitkeästi lukuisista paikalla<br />

tapahtuneista maanmuokkauksista<br />

huolimatta.<br />

Lasse Kosonen Lasse Kosonen Lasse Kosonen<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 97


Uhanalaiset eliöt<br />

Lasse Kosonen<br />

Metsänemä tulee esiin vain harvoin, Tampereella on vain yksi kasvupaikka.<br />

98 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Uhanalaiset eliöt<br />

Silmälläpidettävät taantuneet:<br />

isolumme<br />

kynäjalava<br />

rautanokkonen<br />

nuokkukohokki<br />

lietetatar<br />

hietaorvokki<br />

rohtopernaruoho<br />

litutilli<br />

pihakrassi<br />

kelta-apila NT<br />

jänönapila<br />

ruusuruoho<br />

peltokierto<br />

humalanvieras<br />

valkopeippi<br />

sepiväpeippi<br />

kangasajuruoho<br />

mutayrtti<br />

keltasauramo<br />

mali eli koiruoho<br />

ketokaunokki<br />

soikkokaksikko<br />

sarjarimpi<br />

hetesara<br />

hernesara<br />

kanervisara<br />

Silmälläpidettävä harvinaiset:<br />

nevaimarre<br />

liuskaraunioinen<br />

pikkuaho-orvokki<br />

litulaukka<br />

vesinenätti<br />

toukotaskuruoho<br />

sinimatara<br />

sarjatalvikki<br />

vilukko<br />

etelänaitovirna<br />

metsänätkelmä<br />

kiehkuraärviä<br />

lapinvesitähti<br />

ristilimaska<br />

heinävita<br />

pitkälehtivita<br />

haarapalpakko<br />

kapeaosmankäämi<br />

valkopiippo<br />

harjusormisara<br />

pahtanurmikka<br />

kevätesikko<br />

lehtoneidonvaippa<br />

Lasse Kosonen<br />

Lasse Kosonen<br />

Lasse Kosonen<br />

Tampereella harvinaisia kasvilajeja; ylhäällä harjusormisara, vasemmalla rautanokkonen ja oikealla sinimatara.<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 99


Uhanalaiset eliöt<br />

5.2. Jäkälät<br />

Jäkälien kuntakohtaisissa tarkasteluissa voidaan käsitellä<br />

lähinnä vain suurjäkälälajistoa. Seuraava jäkälien<br />

luokittelu perustuu M. Kääntöseltä saatuun käsikirjoitukseen.<br />

Lajien uhanalaisuutta on tarkasteltu Tampereen<br />

näkökulmasta eikä mukana ole kaikkia Uhanalaisten<br />

eläinten ja kasvien seurantatoimikunnan mietinnössä<br />

mainittuja alueellisesti tai valtakunnallisesti<br />

uhanalaisia lajeja. Uhanalaisuusluokittelu ei siis ole<br />

täysin verrattavissa lintujen ja perhosten uhanalaisuutta<br />

käsitteleviin kappaleisiin.<br />

Tampereelta ovat kokonaan hävinneet ainakin ravinteikasta<br />

kalliopintaa vaativat varjonahkajäkälä (Peltigera<br />

collina) ja sammaljäkälä (Massalongia carnosa),<br />

jotka molemmat kasvoivat 1930-luvulla Pyynikillä.<br />

Seuraavaa neljä vaateliasta lajia, joiden ainoat kasvupaikat<br />

ovat uhattuina, voidaan pitää Tampereella erittäin<br />

uhanalaisina. Risakesijäkälä (Leptogium lichenoides),<br />

kalliohyytelöjäkälä (Collema flaccidum), ryynihyytelöjäkälä<br />

(Collema fuscovirens) ja nappihyytelöjäkälä<br />

(Collema polycarpon) vaativat emäksistä kalliopintaa ja<br />

niiden ainoat <strong>tampere</strong>laiset esiintymät sijaitsevat pohjoisen<br />

liuskealueen jyrkänteessä Teiskon Mustalaisvuorella.<br />

Näistä lajeista nappihyytelöjäkälä on koko<br />

Hämeen alueella harvinainen. Valtakunnallisesti silmälläpidettävän<br />

kalliokeuhkojäkälän (Lobaria scrobiculata)<br />

on tiedetty kasvavan samalla liuskealueella<br />

vuodesta 1967. Vanhoilta kasvupaikoiltaan Tuomikalliolta<br />

ja Varalasta se on kadonnut. Aitolahden Laalahdelta<br />

vanhan haavan rungolta on löydetty vanhojen<br />

metsien laji kätköhyytelöjäkälä (Collema occultatum).<br />

Hervannasta on puolestaan kerran löydetty Hämeessä<br />

taantunut ja esiintymisalueiltaan eteläinen suonirustojäkälä<br />

(Ramalina sinensis). Hervannan Viitastenperänlahden<br />

eteläpuolen kalliolta on löydetty Suomen<br />

kolmas murutorvijäkälän (Cladonia caespiticia) kasvupaikka.<br />

Vaarantuneisiin suurjäkäliin Tampereen alueella<br />

kuuluvat isorustojäkälä (Ramalina fraxinea), suohirvenjäkälä<br />

(Cetrariella delisei), härmäkilpijäkälä (Dermatocarpon<br />

deminuens), kalkkinahkajäkälä (Peltigera<br />

lepidophora), limi-isokarve (Parmelia omphalodes) ja<br />

paasitorvijäkälä (Cladonia diversa). Kulttuuriseutuja<br />

suosiva mutta ilmansaasteista kärsivä isorustojäkälä<br />

kasvaa niukkoina esiintyminä Teiskon Viitapohjassa,<br />

Velaatassa ja Kulkkilassa. Levinneisyysalueiltaan pohjoinen<br />

suohirvenjäkälä löytyi vuonna 1984 suolta Teiskon<br />

Jylhänperältä ja vuonna 1998 Kulhanvuorelta.<br />

Ahvenanmaalle ja Varsinais-Suomeen keskittyvä härmäkilpijäkälä<br />

kasvaa niukkana esiintymänä Teiskon<br />

Kuuslahden kalliossa sekä Kiimajoen rantakivellä.<br />

Kaiken kaikkiaan härmäkilpijäkälästä on vain vähän<br />

löytöpaikkoja Suomesta. Kalkkinahkajäkälää kasvaa<br />

Viitapohjan liuskealueella ja mereistä ilmastoa suosivaa<br />

limi-isokarvetta Teiskon Koljonniemessä. Paasitorvijäkälää<br />

kasvaa muutamassa paikassa Tampereella.<br />

Valtakunnallisesti vaarantunut laji on röyhelökarve<br />

Teiskon Mustalaisvuorella. Laji löytyi sieltä 1996.<br />

Silmälläpidettäviin ja taantuneisiin jäkäliin kuuluvat<br />

ainakin Viitapohjan tienvarsilla kasvava, kalkkia<br />

sisältävää kasvualustaa vaativa suipputorvijäkälä (Cladonia<br />

acuminata) sekä raidankeuhkojäkälä, joka monilla<br />

kasvupaikoillaan on niukentunut ja osittain jopa<br />

hävinnyt. Korpiluppoa, joka aikaisemmin oli yleinen<br />

kuusikoissa ja rinnemäntyjen oksilla, kasvaa enää<br />

niukkana etupäässä Aitolahden ja Teiskon alueella.<br />

Silmälläpidettäviin ja harvinaisiin jäkäliin kuuluu<br />

seitsemän lajia. Pikkuokajäkälä (Cetraria muricata) ja<br />

mätästorvijäkälä (Cladonia cervicornis ssp. cervicornis)<br />

ovat mereisiä lajeja, jotka kasvavat yleensä korkeiden<br />

kallioiden lailla (esim. Neinvuori ja Viitastenperä) tai<br />

suurten vesistöjen rantakallioilla. Samanlainen on<br />

Suomessa erittäin lounainen nummitorvijäkälä (Cladonia<br />

strepsilis), joka tunnetaan Teiskon Rappuvuorelta.<br />

Pallotinajäkälä (Stereocaulon pileatum) kasvaa kivillä<br />

Teiskon Rappuvuorella ja Kaupin Tuomiokalliolla.<br />

Eteläistä jäkälälajistoa edustavat Tampereella pohjoisella<br />

äärialueellaan kasvava paasitorvijäkälä (Cladonia<br />

diversa), Tohlopin länsipuolella Rasonhaassa kasvava<br />

piirtojäkälä sekä Raholan ja Villilän rantakallioilla<br />

kasvava vainiolaakajäkälä. Pohjoisia jäkälälajeja edustavat<br />

Kaupissa, Viitapohjassa ja Papinvuorella kasvava<br />

himmeänahkajäkälä ja Mustalaisvuorella kasvava<br />

loistokeltajäkälä (Xanthoria elegans).<br />

Tampereen ylivoimaisesti arvokkaimmat jäkäläalueet<br />

ovat Viitapohjan jyrkänteillä, joissa em. jäkälälajien<br />

lisäksi kasvavat mm. limilaakajäkälä (Physconia<br />

perisidiosa) ja kiekkolaikkajäkälä (Pertusaria albescens).<br />

Kumpikin laji kasvaa kalliopinnalla, mikä on tyypillistä<br />

yleensä vain Pohjois-Suomen emäksisillä kallioilla.<br />

Mustalaisvuorella kasvaa myös mereistä mätästorvijäkälää<br />

(Cladonia cervicornis ssp. cervicornis) ja Pirkanmaalla<br />

ainoalla kasvupaikallaan Thermutis velutina.<br />

Lähistön liuskekalliolta löytyi v. 2000 kalkinsuosija<br />

ruskokesijäkälä (Leptogium gelatinosum). Mustalaisvuoren<br />

jäkälälajiston säilymistä uhkaavat kuitenkin<br />

nykyään kalliokiipeilijät. Aitoniemen-Vääräjärven<br />

maisemista Korvenvuorella kasvaa tammivyöhykkeelle<br />

tyypillinen korallilaikkajäkälä (Pertusaria corallina).<br />

Silmälläpidettäviin harvinaisiin kokkarejäkälä Lecidoma<br />

demissum Teiskosta.<br />

Lisätietoja:<br />

Kääntönen, M. & Mikkola, R. 1985: Havaintoja eräiden jäkälien<br />

viimeaikaisesta esiintymisestä Pirkanmaalla, erityisesti<br />

Tampereen-Oriveden seudulla. - Talvikki 9: 13-22.<br />

Kääntönen, M. 1988: Viimeaikaisia jäkälälöytöjä Pirkanmaalla. -<br />

Lutukka 4: 41-44.<br />

100 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Uhanalaiset eliöt<br />

5.3. Sammalet<br />

Uhanalaisten sammalten kasvupaikkatiedot perustuvat<br />

osittain 1960-luvun alussa tehtyihin havaintoihin,<br />

joita ei ole myöhemmin varmistettu. Myös tuoreita<br />

havaintoja uhanalaisista lajeista on toki olemassa ja<br />

sammaltutkimus on saanut viime aikoina hieman uutta<br />

puhtia. Sammalkatsaus perustuu kuitenkin hajatietoihin<br />

ja on puutteellinen, minkä vuoksi kaikkia<br />

Uhanalaisten eläinten ja kasvien seurantatoimikunnan<br />

mietinnössä mainittuja uhanalaisia sammalia ei<br />

ole listattu. Ainoastaan lajit, joista on havaintoja, on<br />

otettu mukaan katsaukseen.<br />

Valtakunnallisesti uhanalaisista maksasammalista<br />

erittäin uhanalainen kantokinnassammal (Scapania<br />

apiculata) kasvoi ainakin vielä 1960-luvulla Teiskossa<br />

Paali- ja Vaavunjärven välisen puron varressa. Laji<br />

elää lahopuulla. Vaarantunut kalliosuomusammal<br />

(Radula linderbergiana) kasvoi vuonna 1962 Peltolammista<br />

laskevan puron varrella. Vuonna 2002 löydettiin<br />

vaarantunutta pohjanpussisammalta (Marsupella<br />

sphacelata) Teiskon Syvälahdenvuorilta. Silmälläpidettävä<br />

pikkulovisammal (Lophozia ascendens) kasvoi<br />

1960-luvulla Teiskon Paali- ja Vaavunjärven välisessä<br />

metsässä.<br />

Valtakunnallisesti uhanalaisista lehtisammalista<br />

Tampereella tavataan erittäin uhanalaista kolokärpänsammalta<br />

(Rhabdoweisia crispata), joka kasvaa Kaukajärven<br />

Hikivuoren seinämällä. Silmälläpidettäviä lajeja<br />

edustavat vuonna 1993 Tammerkoskesta löydetyt<br />

koskisiipisammal (Fissidens pusillus) ja vellamonsammal<br />

(Octodiceras fontanum). Silmälläpidettäviin lajeihin<br />

kuuluvat lisäksi Tohlopissa ja Kaukajärvessä<br />

1990-luvulla havaittu ahdinsammal (Rhychostegium<br />

riparioides) sekä vuonna 2003 Teiskosta löydetyt kaksi<br />

lajia: vuorikivisammal (Grimmia montana) Koljonniemessä<br />

ja sirppihuurresammal (Palustriella falcata)<br />

Peräjärvellä. Teiskon Hulkkionvuorella vuonna 2002<br />

havaittu kalkkisammal (Brachytecium glareosa) oli Etelä-Hämeen<br />

eliömaakunnalle uusi laji.<br />

5.4. Sienet<br />

Sienten uhanalaisuus on huomattavasti vaikeampi<br />

määritellä kuin putkilokasvien, mikä johtuu sienten<br />

sesonkiluonteisuudesta, vaikeasta tunnettavuudesta,<br />

systematiikkaan liittyvistä sekaannuksista ja tutkijoiden<br />

puutteesta. Seuraava Tampereen uhanalaisten<br />

sienten luettelo noudattelee kuitenkin valtakunnallisesti<br />

ja alueellisesti uhanalaisten sienten luetteloa.<br />

Yleisesti ottaen uhanalaisia sieniä löytää sieltä mistä<br />

uhanalaisia kasvejakin; kalkkialueilta, lehdoista ja alueilta,<br />

joissa on lahoavaa puuainesta. Niinpä keskeisimmät<br />

luonnonsuojelualueet, Halimasjärvi ja Peltolammi-Pärrinkoski,<br />

ovat myös tärkeitä sienialueita.<br />

Tampereen seudun sienilajistossa on erilaisia elementtejä.<br />

Osa lajistosta viittaa pohjoiseen levinneisyyskuvaan,<br />

toiset taas eteläiseen. Eteläisiä lajeja ovat<br />

esim. osterivinokas (Pleurotus ostreatus), silkkivalmuska<br />

(Tricholoma columbetta), kevätkaunolakki (Calocybe<br />

gambosa), Suomen pohjoisin löytö Epilästä, v. 2001-<br />

2003, savukärpässieni (Amanita spissa, Suomen pohjoisin<br />

löytö Viikinsaaresta), karvasmaitohiippo<br />

(Mycena erubescens, Suomen pohjoisimmat löydöt,<br />

Hatanpäänniemestä ja Koskipuistosta), valkohiippo,<br />

(Mycena alba, Suomen pohjoisin löytö Hatanpäänniemestä),<br />

piikkituhkelo (Lycoperdon echinatum), rikkikääpä<br />

(Laetiporus sulphureus) ja kartanokääpä (Spongipellis<br />

spumeus). Pohjoispainotteisesta lajeista mainittakoon<br />

mm. männynrousku (Lactarius musteus) ja<br />

männyntuoksuvalmuska (Tricholoma nauseosum) .<br />

Sienilajisto tunnetaan yleensä puutteellisesti.<br />

Säännöllistä, perusteellista inventointia ei ole tehty<br />

missään. Havainnot koostuvat paljolti hajatiedoista ja<br />

satunnaisista keräyksistä. Uhanalaisuuden arviointi on<br />

vaikeaa, ja tehostunut tutkimus voi paljastaa harvinaisena<br />

pidetyn lajin odotettua yleisemmäksi.<br />

Helttasienet<br />

Heterusokas (Entoloma rubrobasis) CR<br />

Lokakuussa 2001 löytyi iso ryhmä Aitolahden Hirviniemestä,<br />

koivua kasvavalta entiseltä pellolta. Laji on<br />

kuvattu tieteelle vasta 1980-luvulla suomalaisen näytteen<br />

perusteella ja tunnetaan koko maailmassa vain<br />

Suomesta, Ruotsista ja Eestistä. Suomesta tunnetaan<br />

kolme kasvupaikkaa.<br />

Lahotuppisieni (Volvariella caesiotincta) CR<br />

Suomen ensimmäinen löytö tehtiin Epilästä v. 1969,<br />

Ei havaittu myöhemmin ja kasvupaikkakin lienee tuhoutunut.<br />

Setrivahakas (Camarophyllus russocoriaceus) EN<br />

Löydetty Pyynikiltä, nurmikolta, 1980-luvun lopulla.<br />

Ei löydetty myöhemmin.<br />

Kyyhkyvahakas (Camarophyllus lacmus) NT<br />

Löydetty Peltolammilta, kerrostaloalueen pihanurmelta<br />

1985. Ei myöhemmin.<br />

Mustapahkajuurekas (Collybia racemosa) NT<br />

Löydetty Halimasjärven luonnonsuojelualueelta<br />

1986. Ei myöhemmin.<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 101


Uhanalaiset eliöt<br />

Valkosahaheltta (Lentinellus auricula) NT<br />

Löydetty lahopuulta Hatanpäänniemestä ja Viikinsaaren<br />

luonnonsuojelualueelta 1990-luvun lopussa. Ei<br />

havaintoja myöhemmin.<br />

Kystikkä (Macrocystidia cucumis) NT<br />

Keräykset Kalevankankaalta ja Pyynikiltä on tehty<br />

1980-luvulla. Lienee arvioitua yleisempi, vaikka näillä<br />

kahdella paikalla ei ole nähty sen koommin.<br />

Anishaprakas (Psathyrella mucrocystis) NT<br />

Löydettiin Suomelle uutena Peltolammi-Pärrinkosken<br />

luonnonsuojelualueelta v. 1985. Löytövuoden jälkeen<br />

tavattiin myös muutamana vuonna samalta paikalta.<br />

Ei havaittu myöhemmin. Sittemmin löydetty<br />

myös Härmälästä v. 1994.<br />

Isomyyränlakki (Rhodocybe gemina) NT<br />

Löydetty Koukkuniemestä isona ryhmänä v. 1992, ei<br />

havaittu myöhemmin. Sittemmin, v. 2001, löytyi<br />

myös Epilästä.<br />

Jauhoruostejuurekas (Phaeocollybia cidaris) NT<br />

Löydetty Peltolammilta, luonnonsuojelualueelta v.<br />

1985. Ei myöhemmin.<br />

Kupusienet<br />

Piikkituhkelo (Lycoperdon echinatum) NT<br />

Löydetty Kaukajärven itäosan eteläpuolen lehtorinteestä<br />

v. 1998. Suomen pohjoisimpia löytöjä.<br />

Nurmituhkelo (Vascellum pratense) NT<br />

Löydetty useita kertoja nurmikkopaikoilta (Viikinsaari,<br />

Viinikka, Lielahti). Luultavasti kuviteltua yleisempi,<br />

nimenomaan uudispaikoilla.<br />

Kääväkkäät<br />

Pähkinäorvakka (Granulocystis flabelliradiata) VU<br />

Kasvaa vanhoilla ruskovuotikoilla (Hymenochaete tabacina).<br />

Löydetty Teiskon Velaatan pellonojapajukoista<br />

v. 2002.<br />

Kartanokääpä (Spongipellis spumeus) VU<br />

Suomen pohjoisimmat löydöt ovat Tampereelta, vuodelta<br />

1992. Kääpä löydettiin vaahterasta sekä Hatanpäänniemestä<br />

että Hämeenpuistosta. Hämeenpuiston<br />

puu on kaadettu, mutta Hatanpäänniemen puu on<br />

edelleen pystyssä, vaikka sientä ei ole havaittu enää.<br />

Laji on löydetty Tampereelta jo v. 1939.<br />

Käpäläkääpä (Anomoporia bombycina) NT<br />

Löydetty Teiskon Kulkkilan Pikkuhaasta, vanhasta<br />

metsästä v. 2000.<br />

Huopakääpä (Onnia tomentosa) NT<br />

Löydetty Pyynikiltä v. 1977, Rosendahlin ja näkötornin<br />

välisestä rinteestä mäntyjen alta.<br />

Ruostekääpä (Phellinus ferrugineofuscus) NT<br />

Tämä aarnimetsien ilmentäjälaji on tavattu vanhoilta<br />

kaatuneilta kuusilta kolmesta paikasta, Viikinsaaresta<br />

v. 1975, Peltolammilta v. 1987 ja Vattulasta v. 2002.<br />

Viikinsaaren ja Vattulan esiintymät ovat luonnonsuojelualueilla.<br />

Sinappityllikkä (Megalocystidium luridum) NT<br />

Löydetty Kaupista pajulta v. 1990.<br />

Kotelosienet<br />

Sysikieli (Geoglossum atropurpureum) EN<br />

Löydetty v. 1988 Epilänharjun kedolta. Ei myöhemmin.<br />

Nuijasarvisieni (Xylaria polymorpha) EN<br />

Löydetty Hyhkyn Pättiniemenpuistosta v. 1995<br />

(Kääntönen 1996). Kasvaa edelleen vanhan lepänkannon<br />

tyvellä. Suomesta on vain muutamia löytöjä.<br />

Lasse Kosonen<br />

Nurmituhkelo Lielahden nurmikolla. Laji on levinnyt myös<br />

kulttuuripaikoille.<br />

Karvakieli (Trichoglossum hirsutum) VU<br />

Löydetty Epilänharjun kedolta v. 1988. Keto on sama,<br />

josta löytyi myös sysikieltä. Paikkaa ei tarkistettu<br />

myöhemmin.<br />

Ruohikkokieli (Geoglossum fallax) NT<br />

Löydetty Peltolammilta, kerrostaloalueen nurmelta, v.<br />

1979. Ei myöhemmin<br />

Talvimaljakas (Urnula hiemalis) NT<br />

Löydetty Alasjärven itäpuolelta, kuusimetsän reunasta<br />

v. 1978 ja Järvensivun Variksenpuiston läheltä lepikosta<br />

parina keväänä 1980-luvulla.<br />

102 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Uhanalaiset eliöt<br />

Uhanalaiseksi luokiteltujen sienien lisäksi Tampereelta<br />

on tavattu koko joukko Suomelle tai jopa tieteelle<br />

uusia sienilajeja. Tällaisten sienten uhanalaisuuden arviointi<br />

on kuitenkin visaista. Suomelle uusina on ilmoitettu<br />

mm. Marasmiellus tricolor (Mältinranta) ja<br />

sinijalkarusokas (Entoloma tjallingiorum) (Kauppi).<br />

Muita poikkeavan harvinaisia sieniesiintymiä ovat<br />

mm. suruhiippo (Mycena tristis) (Hatanpäänniemi,<br />

paikka tuhoutunut), meriherkkusieni (Agaricus bernardii),<br />

jota kasvaa runsas esiintymä Epilässä, Nokian<br />

moottoritien alun viherkaistalla, rusokaslaji Entoloma<br />

albotomentosum Sikosuolla, ripsimaatähti (Geastrum<br />

sessile) Epilässä (esiintymä tallella 2003), Lyophyllum<br />

incarnatobrunneum Kalevankankaalla, runkohytyvinokas<br />

(Hohenbuehelia atrocoerulea) Kaarilasta Pyhäjärven<br />

rantapalteelta ja kääväkkäistä Ramariopsis tenuiramosa<br />

Kaupista ja Aitolahdelta. Kupusienistä mainittakoon<br />

jättikuukunen (Langermannia gigantea), jota oli lyhytikäinen,<br />

niukka esiintymä Sarankulmassa ja Teiskon<br />

Kukonjärvellä isohko esiintymä, sekä kuorikamarainen<br />

(Hysterangium coriaceum) Peltolammilta ja Kaupista.<br />

Tampereelta on löydetty myös useita tieteelle<br />

uusia tai hyvin vähän kerättyjä kotelosieniä.<br />

5.5. Tampereen linnustosta<br />

• Lasse Kosonen, Rainer Mäkelä ja Seppo Aro<br />

Tampereen lintutieteellinen yhdistys ry on julkaissut<br />

vuodesta 1983 tietoja Pirkanmaalla pesimäaikaan tavatuista<br />

ja pesivistä lintulajeista. Valtakunnallisesti<br />

erittäin uhanalaisia lajeja Tampereella ei pesi. Valkoselkätikkakin<br />

on vain talvi- tai syysvieras, jota kylläkin<br />

tavataan lähes vuosittain ja joitakin havaintoja rummuttavasta<br />

linnusta sopivassa pesimäympäristössä on<br />

tehty. Tässä yhteydessä ei käsitellä ilmeisiä satunnaispesijöitä,<br />

kuten pähkinänakkelia ja mustaleppälintua.<br />

Valkoposkihanhi on mukana, koska on epäiltävissä<br />

pesinnän yleistyminen lähivuosina. Petolintureviirit<br />

perustuvat Järvisen (1999), Saurolan (1991) ja Väliahon<br />

(2001 ja kirj.) tietoihin.<br />

Kaakkuri (Gavia stellata), NT<br />

Pesi ensimmäistä kertaa Halimasjärven luonnonsuojelualueen<br />

kupeessa sijaitsevassa Halimasjärvessä v.<br />

2002, jolloin sai lentoon yhden poikasen. Samoin<br />

vuonna 2003 pari tuotti yhden poikasen. Jo v. 2001<br />

yritti selvästi pesintää järven kaakkoiskulmassa sijaitsevassa<br />

saarekkeessa, mutta pesinnän aloittanut kalalokkipari<br />

puolusti raivokkaasti pesimäreviiriään ja pesintä<br />

jäi yritykseksi. Lisäksi pesintään viittaavia havaintoja<br />

on tehty myös Teiskon Jylhänperän Vääräjärvestä,<br />

jossa pesintäyritys v. 2001.<br />

Kuikka (Gavia arctica), NT<br />

Kantakaupungin alueella laji pesii Särkijärvessä, Hervantajärvessä<br />

ja toisinaan myös Suolijärvessä. Särkijärvessä<br />

on pesinyt parhaimmillaan kolme paria. Lisäksi<br />

yksi pari on vuosittain oleskellut Tohlopinjärvellä, ja<br />

pesintäyritys todettiin v. 2003. Teiskon alueella on ainakin<br />

12 kuikkajärveä, joissa laji pesii säännöllisesti,<br />

joillakin kaksikin paria (esim. Pulesjärvi, mahdollisesti<br />

jopa kolme). Myös Näsijärvessä on useita kuikkapareja.<br />

Laji vaatisi tarkemman kartoituksen.<br />

Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus)<br />

Aiemmin pesinyt Härmälän Vähäjärvessä, josta myös<br />

melko tuoreita oleskeluhavaintoja. Aitolahden Hur-<br />

Olavi Kalkko<br />

Mustakurkku-uikku kuuluu voimakkaimmin taantuneisiin lajeihin.<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 103


Kartta 12. Kynäjalavan esiintymispaikat Tampereella


Kartta 13. Liito-oravan esiintymispaikat Tampereella.


Uhanalaiset eliöt<br />

majärvessä on v. 1985 havaittu pariskunta. Muita havaintoja:<br />

Teiskon Kuorejärvessä (pesintä viimeksi<br />

1993, 2 paria), Matalajärvestä , jossa v. 1993 poikue ja<br />

viimeksi havaittu 1996 (1 yksilö) ja Nuorajärvestä, jossa<br />

pesintä todettu viimeksi 1996. Myös v. 2002 paikalla<br />

todettiin vielä 2 lintua ja 2003 vain yksi. Teiskon<br />

Nuutilanlahdessa tavattu ainakin vielä 1997, mutta<br />

pesintä epävarmaa.<br />

Härkälintu (Podiceps griseigena)<br />

Kantakaupungissa on yksi pesimäjärvi, Tohloppi, jossa<br />

on viime vuosina pesinyt kaksi paria. Teiskossa pesii<br />

useita pareja, kuten Nuutilanlahdessa (2 paria), Terälahdessa,<br />

Pulesjärvessä, Velaatanjärvessä (mm. v.<br />

2003 hautova lintu näkyi Teisko-Ruovesi-tielle) ja<br />

Kirkkojärvessä, samoin Näsijärven muutamissa lahdissa,<br />

kuten Kuterinlahdessa, Vetämäkannanniemessä.<br />

Iidesjärvelläkin havaittiin v. 1997 soidintava lintu,<br />

mutta ilman pesintää. Tarkempi kartoitus on tarpeen.<br />

Kaulushaikara (Botaurus stellaris), NT<br />

Voinee pesiä Teiskossa, josta tuoreita havaintoja mm.<br />

Nuorajärveltä (ensimmäinen v. 1983 ja seuraavan kerran<br />

1992). Vuonna 1998 havaittiin huuteleva lintu<br />

Tervalahdessa ja Kääniemessä. Vuonna 2003 kuultiin<br />

kolme lintua, Nuorajärvellä, Nuutilanlahdella ja Käälahdessa.<br />

Voivat myös olla levähtäviä, parittomia lintuja.<br />

Laulujoutsen (Cygnus cygnus)<br />

Teiskon alueella pesii kaksi paria: Nuorajärvellä ja<br />

Velaatan Nuutilanlahdessa jo vuodesta 1994 lähtien.<br />

Myös muualta on pesimäaikaisia havaintoja (ns. kihlapareja),<br />

esim. Peltolammilta 2003! Näsijärven Koljonselän<br />

karilla pesi joutsen myös v. 2003. Tampereelta<br />

ei tunneta erityisiä levähdyspaikkoja, jonne kerääntyisi<br />

satoja joutsenia.<br />

Valkoposkihanhi (Branta leucopsis)<br />

Uudistulokas. Pesinyt ensimmäistä kertaa Näsijärvellä,<br />

Aitolahdella v. 2003, jolloin emojen seurassa havaittiin<br />

yksi poikanen.<br />

Jouhisorsa (Anas acuta)<br />

Pesinyt Iidesjärvellä ainakin vuosina 1967 ja 1968, jolloin<br />

havaittu poikue. Myös Nuorajärveltä on pesimäaikaisia<br />

havaintoja 1980-luvulta ja viimeksi 1990-luvun<br />

lopussa nähtiin poikue. Nuutilanlahdella laji on<br />

tavattu pesimäaikaan viimeksi 1990, ja laji saattaa<br />

edelleen pesiä siellä.<br />

Heinätavi (Anas querquedula)<br />

Harvalukuinen pesimälintu rehevillä lintujärvillä. Pesintään<br />

viittaavia havaintoja on Iidesjärveltä mm.<br />

1993-94 sekä 1999, 2000 ja 2001. Myös Teiskon Nuutilanlahdella<br />

(1990-luvulla monena vuonna, viimeksi<br />

-97), Nuorajärvellä (viimeksi 1997) ja Hurmajärvellä<br />

(1997) laji on tavattu pesintäaikaan.<br />

Kalasääski (Pandion haliaetus), NT<br />

Vuosina 1971-1990 Tampereella on havaittu 0-2 reviiriä.<br />

Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus), NT<br />

Pesintöjen määrät vuosittain:<br />

1997: 1, 1998: 3, 1999: 2, 2000: 1, 2001-2003 2<br />

Hiirihaukka (Buteo buteo)<br />

1997: 1, 1998 1, 1999: 1, 2000: 0, 2001-02: 1, ja 2003: 0<br />

Mehiläishaukka (Pernis apivorus), NT<br />

1997: 4, 1998: 1, 1999: 1, 2000: 1, 2001: 1 , lisäksi 1<br />

reviiri, 2002 2 reviiriä ja 2003 1 reviiri.<br />

Kanahaukka (Accipiter gentilis)<br />

1997: 5, 1998: 5, 1999: 4, 2000: 5, 2001: 7, 2002: 6 ja<br />

2003: 9 pesintää.<br />

Varpushaukka (Accipiter nisus)<br />

1997: 10, 1998: 14, 1999: 21, 2000: 5, 2001 19, 2002:<br />

9 ja 2003: 14 pesintää<br />

Tuulihaukka (Falco tinnunculus), NT<br />

1997: 11, 1998: 23, 1999: 13, 2000: 16, 2001: 22,<br />

2002: 20 ja 2003: 12 pesintää<br />

Ampuhaukka (Falco columbarius), VU<br />

Aiemmin pesinyt mm. Kaupissa ja Lentäväniemessä.<br />

Viime vuosien ainoa pesintäaikainen havainto on<br />

23.7.1997 Kalevankankaalta<br />

Nuolihaukka (Falco subbuteo)<br />

1997: 6, 1998: 2, 1999: 4, 2000: 4, 2001 4, 2002 1,<br />

2003 2 pesintää.<br />

Metso (Tetrao urogallus), NT<br />

Pesi vielä 1940-luvulla ja 1950-luvun alkupuolella<br />

Tesoman-Lamminpään-Haukiluoman alueella, mutta<br />

joutui väistymään asutuksen ja muun rakentamisen<br />

tieltä. Kaupissa laji esiintyi vielä 1960-lvulla ja Hervannan<br />

takamailla saattaa elää edelleen - kukaties ei<br />

kuitenkaan Tampereen puolella. Teiskossa on edelleen<br />

kohtalainen kanta.<br />

Peltopyy (Perdix perdix), NT<br />

Ei säännöllisiä pesimähavaintoja enää 1980-luvulta.<br />

Näyttää hiipuneen jo 1970-luvun loppuvuosina, jolloin<br />

havaintoja on vielä Hankkion ja Kaukajärven pelloilta,<br />

Lielahdesta ja Härmälästä. Hankkiosta on vielä<br />

havainto talviparvesta vuodelta 1999, joka voinee koskea<br />

vaellusryhmää.<br />

106 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Uhanalaiset eliöt<br />

Viiriäinen (Coturnix coturnix)<br />

Tampereelta on neljä havaintoa ääntelevästä koiraasta,<br />

joista kolme 2000-luvulta: 2000 Aitolahti, Nurmi,<br />

2002 Aitolahti, Sorila, 2003 Teisko, Velaatta.<br />

Ruisrääkkä (Crex crex) NT,V<br />

Verrattuna 1970-lukuun laji on nykyisin selvästi yleisempi.<br />

Erityisen selvästi määrät kasvoivat 1990-luvulla<br />

(mm. 1993 9 ääntelevää). Vuosittaiset vaihtelut<br />

suuria, esim. v. 1999 2 ja huippuvuonna 2000 36 ääntelevää.<br />

Luhtakana (Rallus aquaticus)<br />

Havaittu ainakin Iidesjärvellä (mm. 2003 2 ääntelevää),<br />

Nuutilanlahdella (mm. 1989-1990), Kurjenjärvellä<br />

v. 2000, Nuorajärvellä (1990-91 ja 2000), Aitolahden<br />

Sorilanlammella (1995 ja 2002), Kuolemaisella<br />

(1990 ja 1995). Pesintää ei ole varmistettu.<br />

Luhtahuitti (Porzana porzana)<br />

Oli 1980-luvulla ja 1990-luvun alkupuolella huomattavasti<br />

tavanomaisempi kuin viime vuosina. Parhaimmillaan<br />

sitä on kuultu v. 1989 (7 äänt.), 1990 (10<br />

äänt.) ja 1993 (7 äänt.). Vuosittainen se on Nuorajärvellä,<br />

parhaimmillaan jopa 3 äänt (mm. 1983, 1986,<br />

1987, 1990, 1995).<br />

Liejukana (Gallinula chloropus), VU<br />

Satunnainen pesimälintu, joka pesinyt Teiskossa,<br />

Vaakkolammella (1990-luvulla reviirejä, v. 1997 1 yksi<br />

nuori lintu ja mm. v. 2000 varoitteleva yksilö) ja Iidesjärvellä<br />

(jo v. 1969 reviiri ja kuollut, muninut naaras).<br />

Pesintä tapahtui 1999, jolloin heinäkuussa nähtiin<br />

emolinnun lisäksi 4 poikasta. Havaintoja on myös<br />

vuosilta 2001-2003.<br />

Kurki (Grus grus)<br />

Kurkikanta on runsastunut varsinkin 1990-luvun<br />

puolella. 1990-luvulta on tiedossa ainakin kymmenkunta<br />

pesimäpaikkaa Teiskosta ja Aitolahdelta. Lajin<br />

pesimäkannan kehitystä ei ole erityisesti seurattu.<br />

Olavi Kalkko<br />

Olavi Kalkko<br />

Teiskon viiriäinen tuli toisinaan myös valokuvaajan näköpiiriin.<br />

Meriharakat vierailevat usein santalahden nurmikolla.<br />

Meriharakka (Haematopus ostralegus)<br />

Uudislaji. Meriharakka on pesinyt Lielahdessa säännöllisesti<br />

vuodesta 1986 alkaen vuoteen 2003 asti. Pesintä<br />

ei ole läheskään aina onnistunut. Pesinyt tai yrittänyt<br />

pesiä myös Raholan jäteveden puhdistamolla<br />

ainakin 1997-2000, jonka jälkeen tavattiin Ylä-Villilän<br />

multakasoilla varoittelevat linnut v. 2002. Lisäksi<br />

varoittelevia pareja on esiintynyt Aakkulan multakasoilla<br />

v. 1997, 2001-2002 ja kihlapari on tavattu säännöllisesti<br />

vuosina 1997-2003 Pyynikinsaarissa (lienee<br />

pesinyt Pirkkalan Pereensaaressa). V. 2003 laji pesi<br />

myös Santalahden uudella aallonmurtajalla.<br />

Pikkutylli (Charadrius dubius)<br />

Vuoden 1994 kartoituksessa löytyi n. 50 reviiriä, mutta<br />

vuonna 2003 enää 8 paria. On vähentynyt viime<br />

vuosina sopivien pesimäpaikkojen tuhouduttua. Pesinyt<br />

viime vuosina ainakin Lahdesjärvellä, Lielahdessa,<br />

Hankkiolla, Ryydynpohjassa, Tarastenjärven<br />

kaatopaikalla ja Nekalan maankaatopaikalla ja ilmeisesti<br />

myös entisen Lokomon-Hatanpään alueella, josta<br />

myös Suomen ensimmäinen kattopesintä.<br />

Punajalkaviklo (Tringa totanus)<br />

Lielahden lietteillä pesi 1-2 paria vuosina 1990-2001,<br />

mutta ei nykyisin. Kesäaikaisia havaintoja myös Nuorajärveltä<br />

1996-98. Varoittelevat linnut kesäkuussa<br />

1999 Valkeejärvellä (2 paria) ja Uskalissa (1 pari).<br />

1970-luvun lopulla oleskeli pari pesimäaikaan myös<br />

Härmälän Vähäjärvellä.<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 107


Uhanalaiset eliöt<br />

Selkälokki (Larus fuscus), Ldir, VU<br />

Pesii Näsijärven luodoilla säännöllisesti (ks. 4.2.3.).<br />

Lisäksi Teiskossa lienee muita järviä, joissa se voi pesiä.<br />

Tarastenjärven kaatopaikka on huomattava selkälokkien<br />

ruokailupaikka. On jopa arvioitu , että 10 %<br />

selkälokin maailmankannasta poikkeaa vuosittain Tarastenjärvellä.<br />

Uuttukyyhky (Columba oenas)<br />

Suuresti vähentynyt koko Pirkanmaalla..Tampereelta<br />

viimeinen varma pesintähavainto on kesältä 1973<br />

Ikurin Haukiluomasta (lintu lähti haavankolosta).<br />

Myöhemmin on vain satunnaishavaintoja, mutta pesintään<br />

viittaavia havaintoja on esim. Lielahdesta<br />

1998 (2 yks touko-kesäkuun vaihteessa) ja Teiskon<br />

Nuutilanlahdesta (22.5.1998 1 yks) sekä Aitolahdesta<br />

v. 1999 soidintava pari.<br />

Huuhkaja (Bubo bubo)<br />

2000-luvun alussa 15 tunnettua reviiriä. Kantakaupungin<br />

alueella ei lainkaan, Aitolahdessa 2 ja loput<br />

Teiskossa.<br />

Lehtopöllö (Strix aluco)<br />

2000-luvulla reviirien lukumäärä on vaihdellut rajoissa<br />

20-25. Suurin osa keskittyy Teiskon alueelle.<br />

Viirupöllö (Strix uralensis)<br />

Kanta lienee lehtopöllön pesimäkantaa pienempi,<br />

ehkä n. 20 paria.<br />

Lapinpöllö (Strix nebulosa)<br />

Satunnaislaji, joka voi hyvinä vuosina pesiäkin. Esim.<br />

pöllöjen pesintöjen huippuvuonna 1991 todettiin<br />

Teiskon Ukaassa 2 pesintää 3.1 kilometrin päässä toisistaan.<br />

Sarvipöllö (Asio otus)<br />

Vuosittaiset vaihtelut hyvin suuria. Esim. v. 1991<br />

Tampereen alueella todettiin 41 pesintää. Todellinen<br />

määrä lienee ollut selkeästi suurempi, koska valtaosa<br />

havainnoista koski poikueita.<br />

Varpuspöllö (Glaucidium passerinum)<br />

Karkea arvio Tampereen alueelta, n. 35-40 paria. Esimerkiksi<br />

v. 2003 20 pesintää.<br />

Helmipöllö (Aegolius funereus)<br />

Voimakkaasti taantunut laji. Huikeina myyrävuosina<br />

Tampereellakin voi pesiä satakin paria, mutta 2000-<br />

luvulla tällaisia vuosia ei ole ollut. Huonoina myyrävuosina<br />

laji voi puuttua lähes kokonaan.<br />

Kehrääjä (Caprimulgus europaeus) Ldir,NT<br />

Tampereen kehrääjät alkavat hiipua olemattomiin.<br />

Vuodelta 1998 on vielä ääntelyhavainto Teiskon Ahvenvuorelta<br />

(sekä koiras että naaras) ja vuodelta 2002<br />

ääntelytieto Teiskon Taulaniemen Huhdinkorvenkankaalta,<br />

Rääkkykankaalta (naaras), v. 2003 Nuutilanlahdella<br />

(Kurjenvuoren suunnasta) ääntelevä ja<br />

Toijakylästä ääntelevä. Kantakaupungistakin on tuoreita<br />

havaintoja: Hallilan Pehkusuolla on koiras kuultu<br />

1992-93 ja 1995 sekä 2000 ja 2002. Vuonna 2003<br />

kaikki vanhat havaintopaikat tarkistettiin.<br />

Harmaapäätikka (Picus canus) Ldir,NT<br />

Kevättalvella 2003 reviiri Hervantajärven pohjoispuolella,<br />

Salmenkalliontien varrella metsäalueella,<br />

jossa havaittiin ainakin koiras. Lähistöllä havaittiin<br />

myös naaras koko talven, joten on mahdollista, että<br />

laji pesii jossakin Hervantajärven ympäristössä. Toinen<br />

koiras piti reviiriä Kauppi-Niihaman alueella keväällä<br />

2003.<br />

Pikkutikka (Dendrocopos minor) VU<br />

Tampereen pesimäkanta keskittyy Pyhäjärven reunametsiin<br />

ja kantakaupungin reunamille lehtevään ympäristöön,<br />

jossa on lahopuita. Laji pesii säännöllisesti Villilänsaaressa,<br />

Raholan-Hyhkyn-Tahmelan rantamilla<br />

(1-2 paria), Pyynikillä, Viikinsaaressa - Hatanpäällä<br />

-Härmälässä - Rantaperkiössä (1-2 paria), Vaakkolammilla,<br />

Tohlopissa, Lielahdessa, Iidesjärvellä, Vehmaisissa<br />

ja Haiharassa. Vuosittain pesinee n. 10 paria.<br />

Pirstaleisessa ja pienialaisessa ympäristössä linnut<br />

liikkuvat laajalti ja pesäpaikat voivat vaihdella suuresti,<br />

joka vaikeuttaa arvioita. Esimerkiksi Pyynikin-Viikinsaaren-Hatanpään<br />

ja Härmälän alueella havaitut<br />

linnut eivät välttämättä aina koske eri reviirejä. Pesimäaikaisia<br />

havaintoja on vielä Teiskon Nuorajärveltä<br />

1989-1992, Kämmennniemestä1995,1997, Kotkanniemestä<br />

1997 ja ilmeisesti Nuutilanlahden ympäristöstä.<br />

Koko kunnan kanta lienee n. 20 paria.<br />

Pohjantikka (Picoides tridactylus) Ldir,NT,V<br />

Huonosti tunnettu laji. Kuitenkin luonnontilaisen<br />

metsän ilmentäjä, joka ansaitsisi tarkemman seurannan.<br />

Hervannan alueella pesii ainakin yksi pari (säännöllisiä<br />

havaintoja Hervantajärven - Suolijärven ympäristöstä)<br />

, samoin Teiskossa. Pesintään viittaava havainto<br />

tehtiin v. 1997 myös Halimasjärven luonnonsuojelualueelta.<br />

Käenpiika (Jynx torquilla), VU<br />

Suuresti vähentynyt laji. Viime vuosilta vain kaksi reviiriä:<br />

Lielahdessa säännöllisesti vielä 2000-luvulla¸ja<br />

Villilänsaari, jonka lähistöllä myös pesinyt (viimeksi<br />

havainto 2003). Vuodelta 2000 on myös havainnot<br />

Teiskon Kapeesta ja Rypynperästä.<br />

Kangaskiuru (Lullula arborea), NT<br />

Kangaskiurusta ei ole varmoja pesimähavaintoja<br />

Tampereelta. Sopivassa pesimäympäristössä tavattiin<br />

kuitenkin laulava lintu v. 2000 Teiskon Rääkkykankaalla.<br />

Myöhempiä havaintoja ei ole.<br />

108 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Uhanalaiset eliöt<br />

Olavi Kalkko<br />

Harmaapäätikan viimeaikaiset havainnot keskittyvät Hervantajärven pohjoispuolelle.<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 109


Uhanalaiset eliöt<br />

Törmäpääsky (Riparia riparia)<br />

Tampereella 1970-80-luvulla seuraavat pesimäpaikat<br />

1978-82: Villilä 200 koloa, 1970-luvun loppu 16 koloa<br />

ja 1980-luvun alku 5 koloa Hankkion törmässä ja<br />

Epilänharju 1970-luvun lopulla 30 koloa. 1990-luvulla<br />

vain kolme pesäpaikkaa, joista yksi kantakaupungissa<br />

(Hankkion multakasat 1994-95 8 koloa), yksi<br />

Tarastenjärven kaatopaikalla (5 koloa) ja kaksi Teiskossa.<br />

Nykytilanteesta ei ole käsitystä.<br />

Niittykirvinen (Anthus pratensis)<br />

Lajista on ollut hyvin vähän tietoa Tampereen alueelta.<br />

Myös kantakaupungissa on ollut useita laulureviireitä,<br />

kuten Santalahdessa, Lielahdessa, Sarankulmassa<br />

(2-4 reviiriä), Hankkiossa, Kaukajärvellä, Hatanpäällä<br />

ja Lahdesjärvellä ja 2000-luvulla ainakin vielä<br />

Lielahdessa, Sarankulmassa ja ilmeisesti Lahdesjärvellä.<br />

Tampereen itäisen ohikulkutien reunoille syntyi<br />

1990-luvulla niittykirviselle sopiva niittymäinen,<br />

matala ja ruohoinen pesimäbiotooppi, joka sai Sarankulman-Atalan<br />

välille syntymään reviirejä 1994<br />

4, 1996 4, 1999 12, 2000 21, 2202 10 ja 2003 4. Kun<br />

kasvillisuus alkoi rehevöityä ja pensastua, vähenivät<br />

niittykirviset. Koko Tampereen kanta lienee nyt vain<br />

n. 10 paria.<br />

Koskikara (Cinclus cinclus), NT<br />

Pesinyt Tampereella vuodesta 1990 lähtien. Pesintä<br />

todettiin tuolloin Teiskon Pohtolassa Kalliojärven laskupurolla.<br />

Kalliojärveltä on pesintöjä myös vuosilta<br />

1992, 1993, ja 1995. Hankajärven laskupurolla laji on<br />

pesinyt1992, 1995 ja 1997. Lisäksi tunnetaan pesintä<br />

Velaatanjärveltä 1999. 2000-luvulla pesintöjä ei ole<br />

todettu.<br />

Kuhankeittäjä (Oriolus oriolus)<br />

Aiemmin säännöllinen vierailija (pesimälintu), sittemmin<br />

kadonnut. 1990-luvulta viisi havaintoa laulavista<br />

linnuista, joista kolme Teiskosta (Tervalahti,<br />

Matehinen, Nuorajärvi) ja yksi Villilänsaaresta ja yksi<br />

Kaupista. Kantakaupungin alueella laji on laulellut<br />

Linnainmaalla useasti 2000-luvulla.<br />

Satakieli (Luscinia luscinia)<br />

Satakielen kanta oli varsin vakaa 1990-luvun puoliväliin<br />

asti (20-45 reviiriä), jonka jälkeen taantui. V. 2001<br />

määrät kohosivat taas uusiin ennätyslukemiin, esim. v.<br />

2001 50 reviiriä.<br />

Rytikerttunen (Acrocephalus scirpaceus)<br />

Nykyinen kanta koostuu alle 10 parista, v. 2003 havaittiin<br />

Nuutilanlahdella 1, Nuorajärvellä 1, Ryydynpohjassa<br />

1 ja Iidesjärvellä 3 reviiriä. Iidesjärveltä laji<br />

tunnetaan jo 1960-luvun puolivälistä alkaen.<br />

Viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum)<br />

Viitakerttunen saavutti huippunsa 1990-lvuun puolivälissä<br />

(1995 30 laulajaa), mutta viime vuosina on ollut<br />

vähälukuisempi. v. 2000 11 laulajaa, v. 2001 6.<br />

Luhtakerttunen (Acrocephalus palustris)<br />

Kanta pysynyt kohtuullisen vakaana. 1990-luvulla<br />

vaihdellut rajoissa 1-11 laulavaa ja v. 2000 12, 2001 2<br />

laulajaa.<br />

Pensassirkkalintu (Locustella naevia)<br />

Nykyään yleisempi kuin 1980-luvulla. Reviirimäärät<br />

vaihtelivat 1990-luvulla 3-7. Viime aikojen reviirimäärät:<br />

2000 16 ja 2001 0.<br />

Viitasirkkalintu (Locustella fluviatilis)<br />

1980-luvulla varsin vähälukuinen, mutta runsastui<br />

1990-luvulla. Vuonna 2000 6 reviiriä ja v. 2001 1,<br />

2003 pelkästään Aitolahden-Teiskon alueella 7 laulajaa.<br />

Näyttää runsastuneen 1990-luvulla.<br />

Kultarinta (Hippolais icterina)<br />

Vähälukuinen pesimälaji, jonka kannassa ei liene tapahtunut<br />

suuria muutoksia. Vuosittaiset reviirit Tampereella<br />

vaihtelevat 5-14 välillä. Vakituisimpia laulupaikkoja<br />

ovat Villilänsaari 1-2 reviiriä, Piikahaka,<br />

Peltolammi-Pärrinkoski 1 reviiri, Hatanpäänniemi 1<br />

reviiri (2003), Vaakkolammi 1, sekä satunnaisemmin<br />

Teiskosta.<br />

Idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides)<br />

Vuosittainen seuranta paljastaa muutamia idänuunilintureviirejä<br />

myös Tampereelta, esim. Halimasjärven<br />

luonnonsuojelualueelta, Hervannan alueelta ja Kaupista<br />

(mm. v. 2002 3 laulavaa), Kaukajärvi (1997 ja<br />

2003 1) sekä Teiskosta. Havainnot keskittyvät yleensä<br />

luonnontilaisen oloisiin kuusivaltaisiin metsiin.<br />

Pikkusieppo (Ficedula parva) (Ldir, NT)<br />

Niukka pesivä kanta rajoittunee parhaisiin aarniovaiheen<br />

metsiin ja luonnonsuojelualueisiin. Iso-Kuhmon<br />

luonnonsuojelualueella nuori koiras lauloi v. 1989,<br />

Viikinsaaren luonnonsuojelualueelta on useita havaintoja<br />

1990-luvulta (mm. poikue 1996) ja Halimasjärven<br />

luonnonsuojelualueella kolme laulavaa v. 1999<br />

(ei sen jälkeen) Teiskon Paavola v.1988 pesälöytö.<br />

Villilänsaaressa tehtiin ilmeisesti muuttovaiheen havainnot<br />

v. 2002 ja v. 2003, vaikka ympäristön puolesta<br />

se voisi siellä esiintyä vakituisemminkin. Peltolammi-<br />

Pärrinkosken alueella se on esiintynyt jo 1950-luvulta<br />

alkaen, jolloin löydettiin mm. pesä. Viimeksi laulava<br />

lintu on tavattu alueella v. 2002. Kesä 1999 oli ilmeisen<br />

hyvä pikkusieppokesä, jolloin Halimasjärven<br />

lisäksi havaittiin Niihamassa (2), Lahdesjärvellä (2) ja<br />

Viikinsaaressa (1). 2000-luvulta Viikinsaaresta ei ole<br />

havaintoja.<br />

110 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Uhanalaiset eliöt<br />

Pyrstötiainen (Aegithalos caudatus)<br />

Ilmeisesti pieni, harva kanta pesii Tampereella, vaikka<br />

suoria havaintoja ei juuri ole. Kesällä 2000 pariskunta<br />

pesi Villilänsaaressa, mutta pesä ilmeisesti rikkoutui.<br />

Pesälöytö myös Atalasta 2003.<br />

Isolepinkäinen (Lanius excubitor), NT<br />

Teiskon Jylhäperässä v. 1992 tavatun poikueen jälkeen<br />

ei ole varmoja pesimähavaintoja tiedossa. satunnaisia<br />

kesähavaintoja (joilla voi olla yhteyttä pesintään) on<br />

Teiskosta lisäksi vuosilta 1990, 1991 ja 1994.<br />

Kuukkeli (Perisoreus infaustus), NT<br />

Aikoinaan kuukkeli on ollut vakituinen pesimälintu<br />

laajoilla metsäalueilla Tampereellakin. Laji ei enää<br />

Tampereella pesine, mutta Oriveden ja Tampereen rajalta,<br />

Vehokylästä tunnetaan ruokintapaikalla käyneitä<br />

kuukkeleita niukasti myös Tampereen puolelta.<br />

Alueella kävi kaksi kuukkelia vuodesta 1997 lähtien ja<br />

1999 2 yksilö joista toinen eri lintu kuin 1997 havaitun<br />

linnun pari. Loppuvuodesta 2000 nähtiin vielä<br />

yksi lintu, mutta ei enää sen jälkeen. Lisäksi Tampereen-Ruoveden<br />

rajalla ( Jakamakankaan eteläpuoli,<br />

Hehkosneva) tavattiin 9.4.2001 2 kuukkelia korpikuusikossa,<br />

joka hakattiin. Kuukkeli on ilmeisesti kadonnut<br />

alueelta.<br />

Pähkinähakki (Nucifraga caryocatactes)<br />

Laji levisi 1970-luvulla Pirkanmaan pesimälinnuksi.<br />

Kyse oli kapeanokkaisesta siperialaisesta rodusta<br />

macrorhynchos. Tampereelta tunnetaan tuolloin vakituinen<br />

reviiri. Vuodelta 1972 on reviirihavainto Särkijärveltä<br />

(pari sopivassa biotoopissa). Tampereella hakki<br />

pesii nykyisinkin säännöllisesti Hervannan takamaastoissa<br />

(2-3 paria). Rimminjärven - Koukkujärven<br />

alueella ja Makkarajärven - Houkanvuoren välimaastoissa.<br />

Mahdollisesti pesinyt myös Teiskossa, sekä<br />

Kangasalan ja Nokian vastaisilla metsäalueilla.<br />

Pikkuvarpunen (Passer montanus)<br />

Pesii nykyisin vuosittain Tampereella, mutta alkanut<br />

vakiintua vasta 1980-luvun lopussa, jolloin todettiin<br />

pesintä Pispalassa. Varhaisempiakin pesimähavaintoja<br />

lajista on. Esim. Pohjolan linnut värikuvin mainitsee<br />

Teiskosta 1884 ja Tampereelta 1893. Viimeaikaisia<br />

pesintöjä ei ole juuri seurattu, mutta lukuisat pesimäaikaiset<br />

havainnot kertovat lajin vakituisesta asutuksesta<br />

Tampereellakin. Vuonna 1999 tavattiin<br />

Hankkion pelloilla 2 poikuetta, mutta kahdelta viime<br />

vuodelta pesälöydöt ovat 4 parista ja 8 parista. Kiintoisin<br />

esiintymä on Muotialan siirtolapuutarhan alueella,<br />

sillä alueella on pesäpönttöjä ja juuri tämäntapaisilla<br />

alueilla laji esiintyy pieninä yhdyskuntina Uusimaalla.<br />

Nokkavarpunen (Coccothraustes<br />

coccothraustes), NT<br />

Satunnaislaji, joka pesinyt Turtolan Vihiojalla v. 2002,<br />

jolloin tavattiin poikue. Aikaisemmin tavattu muutamia<br />

kesähavaintoja, jotka saattavat viitata pesintään,<br />

mm. 1989 3 yks kesäkuussa Hatanpäänniemessä<br />

(mahd. poikue) ja 1 laulava lintu Peltolammin luonnonsuojelualueella.<br />

Pohjansirkku (Emberiza rustica)<br />

Vähentynyt suuresti. Tuoreimmat <strong>tampere</strong>laishavainnot<br />

pohjansirkusta sijoittuvat vuodelle1998, jolloin<br />

kaksi laulavaa lintua havaittiin Teiskon Kaanaassa ja<br />

yksi Halimasjärven luonnonsuojelualueella.<br />

Peltosirkku (Emberiza hortulana)<br />

Voimakkaasti harvinaistunut laji, jota ei esimerkiksi<br />

BirdLifen peltosirkkuseurannassa v. 2001 tavattu<br />

Tampereelta lainkaan. Vuonna 2000 oli yksi reviiri<br />

Aitolahden Sorilassa. Vielä vuosina 1998-99 tavattiin<br />

laulavat linnut Nurmi-Sorilan alueella 3, Hankkion<br />

pelloilla 1 ja Lielahden pelloilla 1.<br />

Lisätietoja<br />

Aro, S. 1990: Meriharakan pesinnästä Tampereella. - Lintuviesti 15 :<br />

108-109.<br />

Järvinen, H. 1999: Pirkanmaan haukat 1997-1998. - Lintuviesti 24:<br />

4-12.<br />

Korkeila, J. 1992: Kolme paria kuikkia Tampereen Särkijärvellä<br />

1992. - Lintuviesti 17: 106.<br />

Kosonen, L. & Nyström, H. 1992: Pikkutyllin pesintä Lokomon<br />

katolla. - Lintuviesti 17: 27-28.<br />

Laamanen, K. 2002: Pirkanmaan kuukkelikartoitus 2000-2001. -<br />

Lintuviesti 27: 8-20.<br />

Lagerström, M. , Nieminen, R., Nieminen, V. & Nyström, H. 1990:<br />

Koskikaran pesintä Tampereella. - Lintuviesti 15: 156-158.<br />

Mäkelä, R. 1998: Uuttukyyhky seurantaan Pirkanmaalla. -<br />

Lintuviesti 23:58-64.<br />

Mäkelä, R. 2000: Uhanalainen kuukkeli Pirkanmaalla ja rajaalueilla<br />

- havaintoaineisto vuosilta 1995-2000. Käsikirjoitus.<br />

Mäkelä, R. 2002: Kehrääjä taantuu huomaamatta Pirkanmaalla -<br />

arvioita ja faktoja kehrääjän pesimäkannasta ja sen muutoksista.<br />

- Lintuviesti 27: 39-51.<br />

Nieminen, R. 1992: Liejukanan pesintä Tampereen Teiskon<br />

Tervalahdessa 1992. - Lintuviesti 17: 103-105.<br />

Saurola, P.1991: Pirkanmaan sääkset 1971 - 1990. - Lintuviesti<br />

16: 4-11.<br />

Väliaho, J. 2000: Pirkanmaan haukat - kaksi vuosikymmentä<br />

tehostettua seurantaa. - Lintuviesti 25: 6-14.<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 111


Uhanalaiset eliöt<br />

5.6 Nisäkkäät<br />

Seuraavassa on luettelo Tampereella tavattavista,<br />

uhanalaisluokituksessa olevista nisäkkäistä.<br />

• Susi (Canis lupus) EN. Vain satunnaishavaintoja.<br />

• Liito-orava (Pteromys volans) VU. Vahva kanta.<br />

Ks. erillistä artikkelia s 116.<br />

• Saukko (Lutra lutra) NT. Teiskossa ja paikoin<br />

kanta-kaupungissa, mm.Tammerkoskessa.<br />

• Ilves (Lynx lynx) NT. Ainakin Teiskon alueella.<br />

• Hilleri (Mustela putorius) NT. Kannan tila epäselvä.<br />

• Karhu (Ursus arctos) NT. Teiskon alueella. Tuoreita<br />

satunnaishavaintoja myös kantakaupungin metsistä.<br />

Tampereella esiintyvät luontodirektiivin<br />

liitteessä IV(a) mainitut nisäkkäät.<br />

• Susi<br />

• Karhu<br />

• Ilves<br />

• Saukko<br />

• Pohjanlepakko (Eptesicus nilssoni). Yleisin lepakkolajimme.<br />

Kanta elinvoimainen.<br />

• Isoviiksisiippa (Myotis brandti) Kannan tila epäselvä.<br />

• Viiksisiippa (Myotis mystacinus) Kannan tila epäselvä.<br />

• Vesisiippa (Myotis daubentoni) Elinvoimainen kanta.<br />

• Korvayökkö (Plecotus auritus) Kannan tila epäselvä.<br />

• Liito-orava<br />

• Koivuhiiri (Sicista betulina) Kannan tila epäselvä.<br />

Lienee elinvoimainen.<br />

Suomen kansainväliset, Tampereella esiintyvät<br />

vastuulajit ovat:<br />

Kääpiöpäästäinen (Sorex minutissimus) Kannan tila<br />

epäselvä ja esiintyminen epävarmaa.<br />

Liito-orava<br />

5.7. Hyönteiset<br />

Uhanalaisista hyönteisistä tunnetaan Tampereen alueelta<br />

parhaiten suurperhoset, mutta viimeaikaisia tietoja<br />

on käytettävissä myös pikkuperhosista, vesiperhosista,<br />

kovakuoriaisista, luteista, suorasiipisistä sekä<br />

kukkakärpäsistä. Tampereelta tunnetaan vanhastaan<br />

lukuisia hyönteislajeja, jotka ovat joko hävinneet koko<br />

Suomesta tai Pirkanmaalta. Tähän julkaisuun on nostettu<br />

ne lajit, joiden voidaan todeta tai olettaa vielä<br />

elävän alueella (pääosin lajeja, joista havaintoja viimeisen<br />

kymmenen vuoden ajalta).<br />

Valtakunnallisesti uhanalaiseksi tai silmällä pidettäväksi<br />

luokitelluista hyönteisistä seuraavat esiintyvät<br />

(tai oletetaan esiintyvän edelleen) Tampereen alueella:<br />

Lasse Kosonen<br />

Palosirkalla lienee Tampereella vain yksi esiintymispaikka.<br />

Erittäin uhanalaiset (EN):<br />

Perhoset:<br />

• tummaverkkoperhonen (Melitaea diamina)<br />

Luteet:<br />

• synkkälatikka (Aradus erosus)<br />

Vaarantuneet (VU):<br />

Perhoset:<br />

• virnasinisiipi (Glaucopsyche alexis)<br />

• viheryökkönen (Calamia tridens)<br />

• ahdeyökkönen (Athetis gluteosa)<br />

• vajayökkönen (Standfussiana simulans)<br />

Suorasiipiset:<br />

• palosirkka (Psophus stridulus)<br />

Kovakuoriaiset:<br />

• keisarilyhytsiipi (Staphylinus caesareus)<br />

Kaksisiipiset:<br />

• isonaamiokukkakärpänen (Doros profuges)<br />

112 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Uhanalaiset eliöt<br />

Silmällä pidettävät (NT):<br />

Perhoset:<br />

• varjotupsukoi (Mompha terminella)<br />

• mäkihiilikoi (Anacampsis fuscella)<br />

• ajuruohosulkanen (Merri<strong>fi</strong>eldia leucodactyla)<br />

• nunnamittari (Baptria tibiale)<br />

• kirjojuuriyökkönen (Pabulatrix pabulatricula)<br />

• oliivineilikkayökkönen (Hadena albimacula)<br />

• vyöneilikkayökkönen (Hadena compta)<br />

Vesiperhoset:<br />

• rimpiputkisirvikäs (Limnephilus diphyes)<br />

• purosiilanen (Lype reducta)<br />

• purovainokas (Rhyacophila fasciata)<br />

Kovakuoriaiset:<br />

• niinijäärä (Stenostola dubia)<br />

• siniharmiokärsäkäs (Ceutorhynchus ignitus)<br />

Luteet:<br />

• virtavesimittari (Aquarius najas)<br />

Kaksisiipiset:<br />

• pistiäislahokukkakärpänen (Temnostoma vespiforme)<br />

• metsäkurokärpänen (Sphegina clunipes)<br />

Lisätietoja:<br />

Salokannel, J. 1994: Tummaverkkoperhosen esiintymisestä<br />

Pirkanmaalla. - Diamina 1994: 5-10.<br />

Tampereen Hyönteistutkijain Seura ry 2000: Raportti Tampereen<br />

uhanalaisista hyönteislajeista sekä muista<br />

hyönteislajistoselvityksistä Tampereen kaupungin alueella v.<br />

2000.- Käsikirjoitus Ympäristövalvonnassa ja Yleiskaavayksikössä.<br />

Tampereen Hyönteistutkijain Seura ry 1991: Selvitys eräistä<br />

hyönteistieteellisesti arvokkaista kohteista Tampereella. -<br />

Käsikirjoitus Ympäristövalvonnassa.<br />

Tampereen Hyönteistutkijain Seura ry 1992: Raportti eräistä<br />

Tampereen hyönteistieteellisesti arvokkaista luontokohteista ja<br />

katsaus Tampereen kulttuuriympäristöjen suurperhosiin. -<br />

Käsikirjoitus Ympäristövalvonnassa.<br />

Tampereen Hyönteistutkijain Seura ry 1993: Raportti<br />

hyönteistieteellisistä tutkimuksista Tampereen alueella 1993. -<br />

Käsikirjoitus Ympäristövalvonnassa.<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 113


Uhanalaiset eliöt<br />

Eila Smolander<br />

Tampereen kantakaupungin lepakot<br />

S<br />

uomalaisen lepakkotutkimuksen voi tavallaan katsoa alkaneen Tampereelta, koska<br />

10.11.1851 Carl Lundahl piti esitelmän Tiedeseurassa aiheenaan “Lisiä keski-Suomen mikromammalogiaan<br />

eli pikkunisäkäseläimistöön”. Esitelmässä hän ilmoitti Suomelle uutena mm.<br />

”hiirenkarvaisen yölepakon”, nykyiseltä nimeltään kimolepakko. ”Tätä lajia pyydystin minä elokuussa<br />

vuonna 1834, eräässä puutarhassa Tampereella 6 kappaletta, joista minä vielä voin näyttää<br />

yhden nahkan ja pääkallon.” Kimolepakkoa ei edelleenkään ole tavattu Suomessa kuin muutamia<br />

kertoja.<br />

Vuoden 2002 kevään ja kesän aikana teetettiin Tampereen kantakaupungin alueelta lepakkokartoitus<br />

Bat Group Finland ry:llä (/Yrjö Siivonen). Selvityksessä pyrittiin saamaan selville lepakkojen<br />

tärkeimmät esiintymisalueet käyttämällä detektoria lepakoiden päästämien ultraäänien ilmaisemiseen.<br />

Selvityksen mukaan lepakkojen absoluuttista määrää on erittäin vaikea millään menetelmällä<br />

laskea, ja tarkoituksena olikin selvittää merkittävimmät lepakkoesiintymät sekä lajisuhteet ja<br />

levinneisyys pääpiirteittäin. Raportti vuoden 2002 kantakaupungin lepakkokartoituksesta on kaupungin<br />

ympäristövalvontayksikössä sekä kaavoitusyksikössä.<br />

Selvitys oli laatuaan ensimmäinen Tampereella, ja valtakunnallisestikin lepakkotutkimus on<br />

vasta lapsenkengissään. Pääosa lepakoista elää Etelä-Suomessa, mutta niitä tapaa myös Lapissa.<br />

Kolmasosa lepakoista on muuttavia ja Suomeen talveksi jäävät horrostavat yleensä lokakuusta<br />

huhtikuulle talojen ullakoilla, kellareissa, tunneleissa, louhikoissa tai kallion halkeamissa. Suomessa<br />

esiintyy säännöllisesti 11 lepakkolajia, joista ripsisiippa on erittäin uhanalainen. Kaikki lepakot<br />

ovat EU:n luontodirektiivin liitteiden II ja IV lajeja.<br />

Tampereella kesällä 2002 havaitut lepakkolajit ovat pohjanlepakko (Eptesicus nilssoni), vesisiippa<br />

(Myotis daubentoni), sekä viiksisiippa (Myotis mystacinus) ja/ tai isoviiksisiippa (Myotis<br />

brandti). Selvityksessä viiksisiippa ja isoviiksisiippa käsiteltiin yhtenä ryhmänä, sillä lajit ovat erittäin<br />

vaikea erottaa toisistaan äänenkään perusteella. Pohjanlepakko on näistä selkeimmin ihmisasumuksissa<br />

levähtävä ja rakennetuilla alueilla viihtyvä laji; sen määrät ovat myös muissa tutkimuksissa<br />

vähentyneet selvästi kaupunkien reuna-alueita kohti.<br />

Vesisiipoille mieleisintä ympäristöä ovat nimensä mukaisesti vesistöjen rantamat ja erityisesti<br />

lievästi rehevöityneiden vesistöjen pohjoisrannat; ne karttavat runsaasti vesikasvillisuutta kasvavia<br />

alueita. Vesisiippojen elinolosuhteita rajoittavat sopivien vesistöjen ja piilopaikkojen puute. Se levähtää<br />

siltojen, laitureiden ja ranta- asumusten tarjoamissa piilopaikoissa. Laji talvehtii lämpimissä<br />

ja kosteissa paikoissa kellareissa, tunneleissa ja kalliohalkeamissa.<br />

114 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Uhanalaiset eliöt<br />

Molemmat viiksisiippalajit elelevät mieluiten vanhoissa kuusivaltaisissa metsissä, jotka tarjoavat<br />

niille riittävästi puiden koloja ja kaarnanalusia levähdyspaikoiksi. Myös mökkien ja rantarakennelmien<br />

tarjoama suoja on niille mieleen. Vanhojen metsien puutteen lisäksi liiallinen valaistus rajoittaa<br />

viiksisiippojen elinolosuhteita.<br />

Noin 60 % Tampereen kantakaupungin lepakoista on pohjanlepakkoa, 20 % vesisiippaa ja kahta<br />

viiksisiippalajia yhteensä 20 %. Pohjanlepakkoja tavattiin joka puolella kaupunkia (kartta). Parhaita<br />

pohjanlepakkoalueita ovat Villilä, Tohloppijärven ympäristö, Lentävänniemi, Tallipiha, Pyynikki,<br />

Hatanpää, Haihara ja Tasanne. Muita kohtalaisen hyviä pohjanlepakkopaikkoja ovat Pohtola, Naistenlahti-Rauhaniemi,<br />

Viinikanoja, Peltolammi, Veisu ja Atala-Holvasti. Vesisiippojen kannalta parhaimpia<br />

kohteita ovat Villilä, Tohloppi, Hatanpää, Alasjärvi ja Särkijärvi. Tutkimusalueen parhaimpia<br />

viiksisiippa-alueita ovat Tohloppi-järven etelärannan kuusikot, Metsä-Serlan tehdasalueen pohjoisosat,<br />

Kaupinojan saunan itäpuoliset kuusikot sekä Särkijärven ympäristö. Tutkimuksen mukaan<br />

Tampereen arvokkaimpia lepakkoalueita ovat Villilä, Tohloppi, Lentävänniemi, Pyynikki, Tallipiha,<br />

Hatanpää, Särkijärvi-Suolijärvi, Haihara ja Tasanne, joista kolmen kärki on Tohloppi, Villilä ja Särkijärvi-Suolijärvi.<br />

Suurin uhka lepakoille on ihmistoiminta. Uhkatekijöitä ovat mm. yleinen häirintä horros- ja<br />

piilopaikoissa, ympäristön kemikalisoituminen sekä ruokailualueiden tuhoutuminen. Lepakot tarvitsevat<br />

kiinnekohtia/ maamerkkejä liikkumisensa turvaksi ja ne karttavat laajoja aukeita, joissa ne<br />

lisäksi saattavat joutua helpommin saaliiksi. Tässä mielessä puuston häviäminen saattaa sekoittaa<br />

lepakon ”suunnistuskartan”, kun tuttuja ”rasteja” ei löydykään. Myös mm. teiden ja sähkölinjojen<br />

rakentaminen eli yleensä metsiköiden ja maiseman pirstoutuminen on yksi lepakoiden elinolosuhteita<br />

rajoittava tekijä. Lepakoilla on useita levähdys- ja saalistuspaikkoja ja olisi tärkeää pyrkiä säilyttämään<br />

näitä yhteyksiä. Ihmistoiminnan vilskeessä pohjalepakot ovat erinomaisia ja vesisiipat keskinkertaisia<br />

selviytyjiä, mutta Tampereella viiksisiipat ovat suurimman uhan alla. Viiksisiipan kannalta<br />

olisi suotavaa säilyttää vanhoja, pimeitä metsiä sekä niiden välisiä yhteyksiä. Kaupunkimetsien hoidossa<br />

voisi suosia kolo- ja kaarnanaluspuiden jättämistä hyvillä lepakkopaikoilla. Myös vanhojen<br />

kulttuurimaisemien säästäminen on lepakoiden mieleen.<br />

Lasse Kosonen<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 115


Uhanalaiset eliöt<br />

Lasse Kosonen<br />

Liito-orava, ”lentävä rukkanen”<br />

Maaliskuun loppupuolen pikkupakkasen kirpeyttämänä iltana metsässä kulkijan yläpuolella vilahtaa<br />

vaaleata taivasta vasten rukkasen kokoinen, litteän ja leveän oloinen eliö, joka rapsahtaa lähipuun<br />

rungolle ja lähtee kipuamaan kohti latvusta. Lyhyen ajan kuluessa näky toistuu useita kertoja. Mitä<br />

metsässä tapahtuu Vastaus ihmettelyyn on helppo: liito-oravathan siellä soidintaan esittävät.<br />

Liito-orava on tavallista oravaa vähän pienempi, väriltään harmaa, litteähköhäntäinen, suhteellisen isopäinen<br />

ja hyvin suuri- ja tummasilmäinen eläin, jonka etu- ja takaraajoja yhdistää liitopoimu. “Liituri” tai “lorkku”,<br />

joiksi lajia usein tuttavallisesti kutsutaan, on pääasiassa hämärä- ja yökulkija, mutta keväällä soidinaikaan<br />

ja alkukesällä, jolloin naaraat imettävät poikasiaan ja tarvitsevat runsaasti ravintoa, saattaa ihmissilmä tavoittaa<br />

tämän harmaan karvakerän myös päiväsaikaan. Nimensä mukaisesti liito-orava liikkuu puusta toiseen liitämällä<br />

raajojensa välissä olevien poimujen avulla: se kiipeää ensin puun latvaosaan, hypähtää ilmaan, levittää<br />

raajansa ja liitää “rukkasena” muutaman kymmenen metrin päähän toisen puun rungon alaosaan, mistä nousee<br />

jälleen ylös. Vain pakkotilanteissa se joutuu etenemään maassa kömpelösti hyppien.<br />

Liito-oravan ihanteellista elinympäristöä ovat vanhat sekametsät, joissa on kolopuita pesäpaikoiksi, lehtipuita<br />

ravintolähteiksi ja isoja, tiheäoksaisia kuusia suojapaikoiksi. Vanhojen metsien pinta-ala on hakkuiden<br />

vuoksi vähentynyt räjähdysmäisesti viime vuosikymmenten aikana, minkä vuoksi laji on taantunut suuresti koko<br />

maassa, myös Pirkanmaalla. Jäljellä olevat vanhat metsät ovat nykyisin yleensä saarekkeina avohakkuiden ja<br />

monenikäisten taimikkojen keskellä. “Liiturille” kelvollista elinympäristöä on vielä usein peltojen laiteilla, järvien<br />

rannoilla ja purokorvissa, missä lehtipuita kasvaa usein runsaanpuoleisesti. Lajin menestymisen edellytyksenä<br />

on myös sopivia asuinbiotooppeja yhdistävät metsä- eli ekokäytävät, joita pitkin eläimet voivat siirtyä paikasta<br />

toiseen.<br />

Tavallisin liito-oravan pesäpaikka on vanha tikankolo, useimmiten käpytikan kovertama. Myös vanhat oravan<br />

risupesät kelpaavat, jos puunkoloja ei ole tarjolla. Poikaset, määrältään tavallisesti 2-3 kappaletta, syntyvät<br />

yleensä toukokuun alussa ja varttuvat pesässään noin kuukauden ajan. Kömpelöinä ne lähtevät maailmalle ja<br />

välistä putoilevat maahan, missä ne ovat pedoille helppoa riistaa. Asutuksen piirissä vapaasti kulkevat kissat<br />

kantavat silloin tällöin keskenkasvuisen ”liiturin” pihaportaille merkiksi saalistustaidoistaan.<br />

Liito-oravan pääasiallisena ravintona ovat lepän ja koivun norkot sekä lehtipuiden silmut ja lehdet, mutta<br />

myös männyn silmut ja havupuiden kukinnot kelpaavat. Ravinnon koostumus vaihtelee vuodenaikojen ja osin<br />

myös asuinbiotooppien mukaan.<br />

Pääosin yöllistä elämää viettävän liito-oravan näkeminen on melko sattumanvaraista. Lajin olemassaolon<br />

jollakin paikalla voi parhaiten varmistaa sen maastoon jättämistä jätöksistä. Useimmiten isojen haapojen ja<br />

kuusten tyville kertyy lajille tyypillisiä ulosteita, joita voi olla enimmillään jopa kasapäin riisin muotoisia ja<br />

kokoisia, kellahtavan ruskeita papanoita. Talvella nämä papanat sekä keltainen virtsa erottuvat hangelta jo<br />

etäälle. Kesäaikana myös ruotiin asti kaluttujen lehtien tähteitä löytyy ruokailupuiden alta.<br />

Liito-orava on levinneisyydeltään itäinen laji, jonka läntisimmät esiintymät ovat Suomessa ja Baltian maissa.<br />

Euroopan Unionin maista Suomi on ainoa, joka voi ylpeillä tämän herttaisen eläimen “isännyydestä”. Laji on<br />

luokiteltu uhanalaiseksi, ja EU:n luontodirektiivi edellyttää, että lajin suojelun tason on säilyttävä suotuisana.<br />

Tämä merkitsee mm. sitä, että liito-oravan pesimäpaikkoja ei saa hävittää eikä reviirien elinympäristöä muullakaan<br />

tavoin heikentää. Liito-oravan erityisasema tuleekin ottaa huomioon kaikessa maankäytössä, etenkin kaavoituksessa<br />

ja metsien talouskäytössä.<br />

Martti Lagerström<br />

116 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Liitteet<br />

RAPORTISSA ESIINTYVÄT KASVILAJIT<br />

Aaprottimaruna ( Artemisia abrotanum ) 4.1.7.<br />

Aarnikääpä ( Phellinus nigrolimitatus ) 1.1.8.<br />

Ahdinsammal (Rhychostegium riparioides) 4.1.47, 5.3.<br />

Ahojäkkärä ( Gnaphalium sylvaticum ) 4.1.1.<br />

Ahokeltano ( Hieracium vulgatum ) 4.1.14.<br />

Aholeinikki (Ranunculus polyanthemos) 4.1.47.,<br />

4.1.50., 4.1.63., 4.1.89., 4.1.117.<br />

Ahomansikka ( Fragaria vesca ) 4.1.61.<br />

Ahonoidanlukko (Bothrychium multi<strong>fi</strong>dum) 4.1.69.,<br />

4.1.118., 5.1.<br />

Aho-orvokki ( Viola montana ) 4.1.14.<br />

Ahopukinjuuri (Pimpinella saxifraga) 4.1.18<br />

Ahosilmäruoho ( Euphrasia rostkoviana ssp fennica )<br />

3.3., 3.4., 5.1.<br />

Amerikanhorsma ( Epilobium adenocaulon ) 4.1.20.<br />

Amerikanorapihlaja ( Crataegus grayana ) 4.1.22.<br />

Anishaprakas ( Psathyrella mucrocystis ) 1.1.5., 5.4.<br />

Aprikoosihapero ( Russula risigallina ) 1.1.5.<br />

Aurankukka (Agrostemma githago) 5.1.<br />

Banksinmänty (Pinus banksiana ) 4.1.47.<br />

Etelänaitovirna (Vicia sepium. ssp. sepium) 4.1.18.,<br />

5.1.<br />

Etelänmunkki ( Jasione laevis ) 4.1.18.<br />

Euroopanlehtikuusi ( Larix europaea ) 4.1.22.<br />

Haarapalpakko (Sparganium erectum) 4.1.110, 5.1.<br />

Hieskoivu ( Betula pubescens ) 1.1.2.<br />

Haapa ( Populus tremula ) 1.1.2., 4.1.50.<br />

Haisukurjenpolvi ( Geranium robertianum ) 1.1.1.,<br />

4.1.5., 4.1.42., 4.1.51., 4.1.71., 4.1.94., 4.1.115.<br />

Hajuheinä ( Cinna latifolia ) 2.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.30.,<br />

4.1.58., 5.1.<br />

Halava ( Salix pentandra ) 1.1.2.<br />

Hanhenpaju ( Salix repens ) 4.1.6.<br />

Hansaruusu ( Rosa rugosa hybr. ) 4.1.22.<br />

Haprakiertosammal (Tortella fragilis) 5.3.<br />

Hapsiluikka ( Eleocharis acicularis ) 4.1.25.<br />

Harajuuri ( Corallorhiza tri<strong>fi</strong>da ) 1.1.4., 3.3, 4.1.10.,<br />

4.1.12., 4.1.37., 4.1.47., 4.1.53., 4.1.54., 4.1.86.<br />

Harjusormisara ( Carex pallens ) 4.1.24., 4.1.44. 4.1.47.,<br />

5.1.<br />

Harmaaleppä ( Alnus viridis ) 1.1.2., 4.1.17.<br />

Harmaapoimulehti ( Alchemilla glaucescens ) 3.4.<br />

Harmaasara ( Carex canescens ) 4.1.34., 4.1.78.<br />

Harmio ( Barteroa incana ) 4.1.18., 4.1.20.<br />

Haurasloikko ( Cystopteris fragilis ) 4.1.22., 4.1.83.<br />

Heinävita ( Potamogeton praelongus ) 4.1.47., 5.1.<br />

Helpi ( Phalaris arundinaceus ) 1.1.2.<br />

Hentokiurunkannus ( Corydalis intermedia ) 4.1.9., 5.1.<br />

Hentosavikka ( Chenopodium polyspermum ) 4.1.18.,<br />

4.1.22.<br />

Hentosuolake (Triglochin palustris) 4.1.87. , 4.1.118.,<br />

5.1.<br />

Hernesara ( Carex viridula ) 1.1.9., 3.4., 4.1.87., 5.1.<br />

Herttakaksikko ( Listera cordata ) 3.3., 4.1.53., 4.1.86.,<br />

4.1.93.<br />

Hetekaali ( Montia fontana ) 1.1.4., 4.1.27., 4.1.29.,<br />

4.1.42., 4.1.54 .<br />

Heterusokas (Entoloma rubrobasis) 5.4.<br />

Hetesara ( Carex acutiformis ) 3.3., 4.1.85., 5.1.<br />

Hevoskastanja ( Aesculus hippocastaneum ) 4.1.22.<br />

Hieskoivu ( Betula pubescens ) 1.1.2.<br />

Hietalemmikki (Myosotis stricta) 5.1.<br />

Hietaorvokki ( Viola rupestris ) 1.1.4., 1.1.6., 3.3.,<br />

4.1.44., 5.1.<br />

Hiirenhäntä ( Myosurus minimus ) 4.1.22., 4.1.83.<br />

Hiirenporras ( Athyrium <strong>fi</strong>lix-femina ) 1.1.1.,<br />

1.1.2.,1.1.12., 4.1.10., 4.1.12., 4.1.33., 4.1.35., 4.1.47.,<br />

4.1.54., 4.1.86., 4.1.93., 4.1.94. , 4.1.99., 4.1.102.,<br />

4.4.11.<br />

Hiirenvirna ( Vicia cracca ) 4.1.12.<br />

Himmeänahkajäkälä ( Peltigera scabrosa ) 4.1.10., 5.2.<br />

Hirssisara ( Carex panicea ) 4.1.10., 4.1.59., 4.1.117.<br />

Hirvenkello ( Campanula cervicaria ) 3.3., 3.4., 4.1.35.,<br />

5.1.<br />

Hoikkavilla (Eriophorum gracile) 4.1.119.,4.1.120., 5.1.<br />

Hoikkaängelmä (Thalictrum simplex) 5.1.<br />

Hopeahanhikki ( Potentilla argentea ) 4.1.14.<br />

Hopeakuusi (Picea pungens ) 4.1.47.<br />

Hopeapaju ( Salix alba ) 4.1.22.<br />

Horkkakatkero (Gentiana amarella) 5.1.<br />

Hovijasmike ( Philadelphus pubescens ) 4.1.22.<br />

Hukanputki ( Aethusa cynapium ) 4.1.18., 5.1.<br />

Hullukaali (Hyoscyamus niger) 5.1.<br />

Humala ( Humulus lupulus ) 1.1.5., 1.1.12., 2.6.,<br />

4.1.20., 4.1.53., 4.1.61., 4.1.88., 4.1.89.<br />

Humalanvieras ( Cuscuta europaea ) 4.1.18., 5.1.<br />

Huopakääpä (Onnia tomentosa) 5.4.<br />

Huopaohdake ( Cirsium helenioides ) 4.1.33.<br />

Härmäkilpijäkälä (Dermatocarpon deminuens), 5.2.<br />

Häränsilmä ( Hypochoeris maculata ) 1.1.4., 3.3., 4.1.7.,<br />

4.1.14., 4.1.24., 4.1.54., 4.1.61.<br />

Idänkanukka ( Cornus alba ) 4.1.17.<br />

Idänpiukkasara ( Carex elata ssp. omskiana ) 2.6.<br />

Idänsara (Carex praecox) 5.1.<br />

Idänukonpalko ( Bunias orientalis ) 4.1.18.<br />

Idänvirpiangervo ( Spiraea chamaedryfolia ) 4.1.22.<br />

Illakko ( Hesperis matronalis ) 4.1.47.<br />

Imeläkurjenherne ( Astragalus glycophyllos ) 4.1.13.<br />

Isoalvejuuri ( Dryopteris expansa ) 2.6., 4.1.33., 4.1.99<br />

Isohierakka ( Rumex hydrolapathum ) 4.1.1.<br />

Isohukanputki ( Aethusa cynapium subsp.cynapioides<br />

) 4.1.13.<br />

Isokarpalo ( Vaccinium oxycoccus ) 4.1.1., 4.1.12.,<br />

4.1.34., 4.4.9.<br />

Isokäenrieska (Gagea lutea) 2.6., 4.1.10., 5.1.<br />

Isolimaska ( Spirodela polyrrhiza) 3.2., 4.1.1., 4.1.12.,<br />

4.1.27., 4.1.49., 4.1.63.<br />

Isolumme ( Nymphaea alba ) 1.1.9., 5.1.<br />

Isomaksaruoho ( Sedum telephium ) 4.1.22.<br />

Isomesikkä ( Melilotus altissima ) 4.1.22., 5.1.<br />

Isomyyränlakki (Rhodocybe gemina) 5.4.<br />

Isopiisku ( Solidago gigantea ) 4.1.47.<br />

Isorustojäkälä (Ramalina fraxinea) 5.2.<br />

Isorölli ( Agrostis gigantea ) 4.1.47.<br />

Isosorsimo (Glyceria maxima ) 4.1.1., 4.1.27.<br />

Isotakiainen ( Arctium lappa ) 4.1.13.<br />

Isotuomipihlaja ( Amelanchier spicata ) 4.1.1.<br />

Isovesiherne ( Utricularia vulgaris ) 4.1.12., 4.1.27.<br />

Isovesirikko ( Elatine alsinastrum ) 1.1.5., 4.1.49., 5.1.<br />

Jalkasara ( Carex pediformis ) 1.1.5., 1.1.6., 4.1.38.,<br />

4.1.44., 4.1.50., 4.1.65.<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 117


Liitteet<br />

Jalohelokka ( Pholiota elegans ) 1.1.5.<br />

Jalokiurunkannus (Corydalis nobilis) 1.1.3., 4.1.47.<br />

Jauheukonsieni ( Cystolepiota sistrata ) 1.1.5.<br />

Jauhoruostejuurekas (Phaeocollybia cidaris) 5.4.<br />

Jokileinikki ( Ranunculus lingua ) 2.6., 4.1.1., 4.1.107.,<br />

4.1.110.<br />

Jouhisara (Carex lasiocarpa) 4.1.78., 4.1.119.<br />

Jouhivihvilä ( Juncus <strong>fi</strong>liformis ) 4.1.12.<br />

Juolukka ( Vaccinium uliginosum ) 4.1.34.<br />

Juolukkapaju ( Salix myrtilloides ) 1.1.6., 4.1.72.<br />

Juurtosara ( Carex chordorrhiza ) 2.5., 4.1.66., 4.1.89.<br />

Jäkki ( Nardus stricta ) 1.1.4., 4.1.86. , 4.1.117., 4.1.118.<br />

Jänönapila (Trifolium arvense) 4.1.13., 4.1.24., 5.1.<br />

Jänönsalaatti ( Mycelis muralis ) 1.1.3., 4.1.13., 4.1.49.,<br />

4.1.63., 5.1.<br />

Järvikaisla ( Scoenoplectus lacustris ) 4.1.22., 4.1.27.<br />

Järvikorte ( Equisetum fluviatile ) 4.1.22.<br />

Järviruoko ( Phragmites australis ) 2.6., 4.1.22., 4.1.27.<br />

Jättikuukunen (Langermannia gigantea) 5.4.<br />

Jättipalsami ( Impatiens grandulifera ) 1.1.3.<br />

Kaarlenvaltikka (Pedicularis sceptrum-carolinum) 5.1<br />

Kaiheorvokki ( Viola selkirkii ) 1.1.2., 1.1.5., 1.1.6.,<br />

4.1.39., 4.1.42., 4.1.46., 4.1.51., 4.1.54., 4.1.115.<br />

Kaislasara ( Carex rhynchophysa ) 2.1., 4.1.3., 4.1.29.,<br />

5.1.<br />

Kalkkinahkajäkälä (Peltigera lepidophora) 5.2.<br />

Kalkkikierusammal (Tortella tortuosa ) 3.3.<br />

Kalliohatikka ( Spergula morisonii ) 1.1.4., 4.1.5.<br />

,4.1.51., 4.1.72<br />

Kalliohyytelöjäkälä (Collema flaccidum) 5.2.<br />

Kalliokeuhkojäkälä (Lobaria scrobiculata) 3.3., 5.2.<br />

Kalliokielo ( Polygonatum odoratum ) 4.1.14., 4.1.51.,<br />

4.1.99.<br />

Kalliokohokki ( Silene rupestris ) 1.1.12., 4.1.99.,<br />

4.1.102.<br />

Kalliokärpänsammal (Rhabdoweisia fugax) 4.1.38.<br />

Kalliosuomusammal (Radula lindbergiana) 5.3.<br />

Kalmojuuri ( Acorus calamus ) 4.1.23., 4.1.47., 5.1.<br />

Kalvashiippasammal (Orthotrichum pallens) 4.1.6.,<br />

5.3.<br />

Kanadankoiransilmä ( Conyza canadensis ) 4.1.22.<br />

Kanadanluppo (Alectoria fremontii) 4.1.99.<br />

Kanervisara ( Carex ericetorum ) 1.1.4., 4.1.24.,<br />

4.1.44.,5.1.<br />

Kangasajuruoho (Thymus serpyllum) 5.1.<br />

Kantokinnassammal (Scapania apiculata) 5.3.<br />

Kapealehtipaju ( Salix rosmarinifolia ) 2.6., 4.1.53.,<br />

4.1.63.<br />

Kapeaosmankäämi (Typha angustifolia) 2.6., 5.1.<br />

Karhunköynnös ( Calystegia sepium ) 4.1.1., 4.1.10.,<br />

4.1.12.<br />

Karpalo ( Vaccinium oxycoccus ) 4.1.1., 4.1.34.<br />

Kartanokääpä (Spongipellis spumeus) 5.4.<br />

Karvahorsma ( Epilobium hirsutum ) 4.1.13.<br />

Karvakieli (Trichoglossum hirsutum) 5.4.<br />

Karvakiviyrtti (Woodsia ilvensis) 4.1.47.,4.1.83. 4.1.102<br />

Karvalehti ( Ceratophyllum demersum ) 4.1.1., 4.1.47.<br />

Karvapillike ( Galeopsis pubescens) 4.1.13.<br />

Karvasara ( Carex hirta ) 4.1.13.<br />

Karvaskallioinen ( Erigeron acer ) 4.1.14.<br />

Karvasmaitohiippo (Mycena erubescens) 5.4.<br />

Kataja ( Juniperus communis ) 1.1.2., 1.1.13., 4.1.47.,<br />

4.1.64.<br />

Kaukasiantädyke ( Veronica <strong>fi</strong>liformis ) 4.1.22.<br />

Kelta-apila ( Trifolium aureum ) 4.1.18., 4.1.24., 5.1.<br />

Keltakurjenmiekka ( Iris pseudacorus ) 4.1.1., 4.1.47.,<br />

4.1.107.<br />

Keltakynsimö (Draba nemorosa) 5.1.<br />

Keltakääpä ( Scutiger syringae ) 4.1.15.<br />

Keltamaite ( Lotus corniculatus ) 4.1.24.<br />

Keltamaksaruoho ( Sedum acre ) 3.4., 4.1.22.<br />

Keltamatara ( Galium verum ) 4.1.18.<br />

Keltamo ( Chelidonium majus ) 1.1.3., 4.1.15., 4.1.22.<br />

Keltanokitkerö ( Picris hieracioides ) 1.1.2., 4.1.45.,<br />

4.1.46., 4.1.47.<br />

Keltasara ( Carex flava ) 1.1.5., 3.3., 3.4., 5.1.<br />

Keltasauramo ( Anthemis tinctoria ) 4.1.14., 4.1.18.,<br />

5.1.<br />

Keltatalvikki ( Pyrola clorantha ) 4.1.14.<br />

Keltavuokko ( Anemone ranunculoides ) 1.1.2., 1.1.3.,<br />

1.1.13., 4.1.1., 4.1.22., 4.1.31., 4.1.33., 4.1.57., 4.1.62.<br />

Keltaängelmä ( Thalictrum flavum ) 4.1.1., 4.1.25.,<br />

4.1.27.<br />

Keräpääpoimulehti ( Alchemilla glomerulans ) 4.1.36.,<br />

4.1.42.<br />

Kesämaitiainen ( Leontodon hispidus ) 1.1.4., 5.1.<br />

Kesämaksaruoho ( Sedum annuum ) 3.4., 4.1.51.<br />

Ketoampiaisyrtti (Dracocephalum thymiflorum) 5.1.<br />

Ketohavusammal ( Abietinella abietina ) 1.1.3.<br />

Ketokatkero ( Gentianella campestris ) 3.3., 3.4., 4.118.,<br />

5,1,<br />

Ketokaunokki ( Centaurea scabiosa ) 4.1.24.<br />

Ketokeltto ( Crepis tectorum ) 4.1.14.<br />

Ketokäenminttu ( Satureja acinos ) 4.1.7., 5.1.<br />

Ketomaruna ( Artemisia campestris ) 4.1.24.<br />

Ketoneilikka ( Dianthus deltoides ) 4.1.18., 4.1.51.,<br />

4.1.83.<br />

Ketonoidanlukko ( Bothrychium lunaria ) 3.4., 4.1.14.,<br />

4.1.118.<br />

Ketonukki (Androsace septentrionalis) 5.1.<br />

Keto-orvokki ( Viola tricolor ) 4.1.22.<br />

Ketoraunikki ( Gypsophila muralis ) 4.1.13.<br />

Ketotyräruoho ( Herniaria glabra ) 4.1.22., 5.1.<br />

Ketotädyke ( Veronica arvensis ) 4.1.22., 4.1.53., 4.1.83.<br />

Ketunlieko (Huperzia selago) 4.1.58.<br />

Kevätesikko ( Primula vulgaris ) 4.1.26., 4.1.31., 5.1.<br />

Keväthanhikki (Potentilla crantzii) 4.1.53.<br />

Kevätkaunolakki (calocybe gambosa) 5.4.<br />

Kevätkynsimö ( Erophila verna ) 4.1.22.<br />

Kevätlehtoleinikki ( Ranunculus fallax ) 1.1.12., 2.6.,<br />

4.1.33., 4.1.36., 4.1.52., 4.1.61., 4.1.62.<br />

Kevätlinnunherne ( Lathyrus vernus ) 1.1.2., 4.1.10.,<br />

4.1.14., 4.1.31., 4.1.35., 4.1.36., 4.1.49., 4.1.52., 4.1.54.,<br />

4.1.75., 4.1.88., 4.1.89., 4.1.94., 4.1.95., 4.1.99.,<br />

4.1.116., 4.4.11.<br />

Kevätlinnunsilmä ( Crysosplenium alternifolium<br />

)1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 2.6., 4.1.10., 4.1.15., 4.1.26.,<br />

4.1.27., 4.1.33., 4.1.35., 4.1.36., 4.1.47.,<br />

4.1.51., 4.1.57., 4.1.71., 4.1.86., 4.1.88., 4.4.9.<br />

Kevättädyke ( Veronica verna ) 3.4., 4.1.22., 4.1.83.<br />

Kiehkuraärviä (Myriophyllum verticillatum) 5.1.<br />

Kiekkolaikkajäkälä (Pertusaria albescens) 5.2.<br />

Kielo ( Convallaria majalis ) 1.1.12., 4.1.10., 4.1.14.,<br />

4.1.22., 4.1.53.<br />

Kierumatara ( Galium aparine ) 4.1.13., 4.1.47.<br />

Kiiltopaju ( Carex phylicifolia ) 1.1.2., 4.1.33.<br />

Kilpukka ( Hydrocharis morsus-ranae ) 4.1.1., 4.1.99.<br />

Kimppuseitikki ( Cortinarius turmalis ) 1.1.6.<br />

Kirjomaltoseitikki (Cortinarius cyanites ) 1.1.2.<br />

Kirkiruoho ( Gymnadenia conopsea ) 1.1.10., 3.3., 3.4.,<br />

5.1.<br />

118 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Liitteet<br />

Kissankello ( Campanula rotundifolia ) 4.1.14., 4.1.18.,<br />

4.1.22., 4.1.24.,<br />

Kissankita ( Chaenorhinum minus ) 4.1.22.<br />

Kissankäpälä ( Antennaria dioica ) 4.1.1., 4.1.7., 4.1.14.,<br />

4.1.24.,4.1.51., 4.1.99., 4.1.102.<br />

Kivikkoalvejuuri ( Dryopteris <strong>fi</strong>lix-mas ) 4.1.10., 4.1.47.,<br />

4.1.54., 4.1.71., 4.1.94.<br />

Kivikutrisammal ( Homalothecium sericeum ) 1.1.3.<br />

Koiranheinä ( Dactylis glomerata ) 4.1.8., 4.1.61.<br />

Koiranheisi ( Viburnum opulus ) 1.1.2., 1.1.5., 4.1.1.,<br />

4.1.6., 4.1.8., 4.1.10., 4.1.20., 4.1.46., 4.1.54., 4.1.86.,<br />

4.1.89., 4.1.92. , 4.1.93.<br />

Koirankieli (Cynoglossum of<strong>fi</strong>cinale) 5.1.<br />

Koiranvehnä( Elymus caninus ) 2.6., 4.1.17., 4.1.20.,<br />

4.1.42., 4.1.50., 4.1.66., 4.1.88., 4.1.112.<br />

Koiruoho ( Artemisia absinthium ) 4.1.24., 5.1.<br />

Kokkarejäkälä (Lecidoma demissum) 5.2.<br />

Kolmisädetyräkki ( Euphorbia peplus ) 4.1.18., 5.1.<br />

Kolokärpänsammal ( Rhabdoweisia crispata ) 4.1.45..<br />

5.3.<br />

Komeakiurunkannus ( Corydalis nobilis ) 1.1.3., 4.1.47.<br />

Konnanleinikki ( Ranunculus sceleratus ) 4.1.25.<br />

Konnanlieko (Lycopodiella inundatum) 4.1.71.,<br />

4.1.111., 5.1.<br />

Kontortamänty ( Pinus contorta ) 4.1.47.<br />

Korallikanukka ( Cornus alba ) 4.1.22.<br />

Korallilaikkajäkälä (Pertusaria corallina) 5.2.<br />

Korpialvejuuri ( Dryopteris cristata ) 4.1.1., 4.1.27.,<br />

4.1.52., 4.1.64., 4.1.86., 4.1.94.<br />

Korpi-imarre ( Thelypteris phegopteris ) 4.1.33., 4.4.11.<br />

Korpikaisla ( Scirpus sylvaticus ) 4.1.33.<br />

Korpiluppo ( Alectoria sarmentosa ) 1.1.8., 4.1.99., 5.2.<br />

Korpinurmikka ( Poa remota ) 1.1.3., 1.1.13., 4.1.32.,<br />

4.1.36., 4.1.42., 4.1.45., 4.1.88., 4.1.89., 4.1.93., 4.1.112.<br />

Korpiorvokki ( Viola epipsila ) 4.1.27., 4.1.33., 4.1.36.,<br />

4.1.54., 4.1.85.<br />

Korpisara ( Carex loliacea ) 3.3.<br />

.<br />

Korpisorsimo ( Glyceria lithuanica ) 1.1.13.,<br />

4.1.32.,4.1.69., 5.1.<br />

Koskikarvajäkälä (Ephebe hispidula) 4.1.69<br />

Koskikoukkusammal (Dichelyma falcatum) 4.1.62.<br />

Koskisiipisammal ( Fissidens pusillus ) 4.1.21., 5.3.<br />

Kotkansiipi ( Matteuccia struthiopteris ) 1.1.1., 1.1.2.,<br />

1.1.13., 3.3., 4.1.33., 4.1.36., 4.1.44., 4.1.47., 4.1.52.,<br />

4.1.61., 4.1.67., 4.1.76., 4.1.88., 4.1.94., 4.1.99.,<br />

4.1.103., 4.1.108.,<br />

4.1.116., 4.4.11.<br />

Koukkusuikerosammal ( Brachythecium reflexum )<br />

1.1.3.<br />

Kujanneviuhkasammal ( Homalia trichomanoides )<br />

1.1.3.<br />

Kujasorsimo ( Puccinellia distans ) 4.1.22.<br />

Kultahapero ( Russula aurea ) 1.1.5.<br />

Kultakirveli ( Chaerophyllum aureum ) 4.1.13.<br />

Kullero (Trollius europaeus) 4.1.85., 4.1.86., 5.1.<br />

Kumina ( Carum carvi ) 4.1.24., 4.1.117.<br />

Kuoriaisloisikka ( Cordyceps entomorrhiza ) 4.1.15.<br />

Kuorikamarainen (Hysterangium coriaceum) 5.4.<br />

Kurjenjalka ( Potentilla palustris ) 4.1.22.<br />

Kutrisammal ( Homalothecium sericeum ) 3.3.<br />

Kuusenkääpä ( Phellinus chrysoloma ) 1.1.8.<br />

Kuusi (Picea abies) 1.1.2.<br />

Kylähierakka (Rumex obtusifolius ssp. transiens 5.1.<br />

Kyläkarhiainen ( Carduus crispus ) 4.1.20., 4.1.22.<br />

Kyläkellukka ( Geum urbanum ) 4.1.6., 4.1.15., 4.1.17.,<br />

4.1.18., 4.1.20., 4.1.22.<br />

Kylämaltsa ( Atriplex patula ) 4.1.22.<br />

Kynäjalava ( Ulmus laevis ) 1.1.2., 1.2.5., 1.2.6., 4.1.8.,<br />

4.1.15., 4.1.17., 4.1.47., 5.1.<br />

Kystikkä (Macrocystidia cucumis) 5.4.<br />

Kyyhkyvahakas (Camarophyllus lacmus) 5.4.<br />

Käenkaali ( Oxalis acetosella ) 1.1.1., 1.1.2.<br />

Käpäläkääpä ( Anomoporia bombycina) 4.1.89., 5.4.<br />

Kätköhyytelöjäkälä (Collema occultatum) 5.2.<br />

Kääpiölahorusokas ( Pluteus podospileus ) 4.1.15.<br />

Lahotuppisieni (Volvariella caesiotincta) 4.1.14., 5.4.<br />

Lampaannata ( Festuca ovina ) 3.4.<br />

Lapinvesitähti ( Callitriche hamulata ) 2.6., 4.1.21.,<br />

4.1.36., 5.1.<br />

Laskospoimulehti (Alchemilla plicata) 5.1.<br />

Lehtoakileija ( Aguilegia vulgaris ) 4.1.20.<br />

Lehtoarho ( Moehringia trinervia ) 1.1.12., 4.1.1., 4.1.5.,<br />

4.1.8., 4.1.10., 4.1.14., 4.1.20., 4.1.47.,4.1.51., 4.1.88.,<br />

4.1.92., 4.1.94., 4.1.117.<br />

Lehtoimikkä ( Pulmonaria obscura ) 1.1.2., 1.1.5.,<br />

1.1.6., 1.1.12.,1.1.13., 3.3., 4.1.31., 4.1.33.,<br />

4.1.35.,4.1.52., 4.1.54., 4.1.94., 4.1.115.<br />

Lehtokielo ( Polygonatum multiflorum ) 4.1.1.<br />

Lehtokorte ( Eguisetum pratense ) 1.1.3., 1.1.6., 1.1.13.,<br />

2.6., 4.1.10., 4.1.33., 4.1.36., 4.1.86. , 4.1.88., 4.1.94.,<br />

4.1.116.<br />

Lehtokuusama ( Lonicera xylosteum ) 1.1.2., 1.1.5.,<br />

1.1.6., 1.1.12., 1.1.13., 4.1.31., 4.1.33., 4.1.43., 4.1.35.,<br />

4.1.36., 4.1.46., 4.1.50., 4.1.86., 4.1.88.,<br />

4.1.93., 4.1.94., 4.1.102., 4.1.103., 4.1.105.<br />

Lehtoleinikki ( Ranunculus cassubicus ) 1.1.1., 1.1.4.,<br />

1.1.5., 1.1.13., 4.1.31., 4.1.35., 4.1.36., 4.1.85., 4.1.86.,<br />

4.1.88., 4.1.93.,4.1.94., 4.1.95., 4.1.112.<br />

Lehtomatara ( Galium trifolium ) 1.1.3., 4.1.10., 4.1.36.,<br />

4.1.94., 4.1.95., 4.1.115.<br />

Lehtoneidonvaippa ( Epipactis helleborine ) 1.1.11.,<br />

4.1.53. ,4.1.74., 4.1.89.,4.1.90.,4.1.91.,4.1.92.,4.1.93.,<br />

4.1.97.,4.1.98. 4.1.100., 5.1.<br />

Lehtonokkasammal (Eurhynchium angustirete) 4.1.6.<br />

Lehtonurmikka ( Poa nemoralis ) 4.1.1., 4.1.10., 4.1.17.,<br />

4.1.47.<br />

Lehto-orvokki ( Viola mirabilis ) 1.1.2., 1.1.3., 1.1.6.,<br />

1.1.12., 3.3., 4.1.5., 4.1.34., 4.1.35., 4.1.41., 4.1.50.,<br />

4.1.86., 4.1.88., 4.1.89., 4.1.93., 4.1.94., 4.1.99.,<br />

4.1.101.,4.1.102., 4.1.103., 4.1.105., 4.1.113., 4.1.117.,<br />

4.4.11.<br />

Lehtopalsami ( Impatiens nolitangere ) 1.1.1., 1.1.3.,<br />

1.1.5., 1.1.13., 4.1.1., 4.1.8., 4.1.15., 4.1.17., 4.1.27.,<br />

4.1.33., 4.1.42., 4.1.47. ,4.1.67., 4.1.89., 4.1.93., 4.1.99<br />

Lehtopähkämö ( Stachys sylvatica ) 1.1.1., 1.1.2.,<br />

1.1.13., 4.1.42., 4.1.47., 4.1.75., 4.1.89., 4.1.94.<br />

Lehtorousku (Lactarius bertillonii ) 1.1.5.<br />

Lehtosaarni (Fraxinus exelcior ) 4.1.47.<br />

Lehtosuikerosammal (Brachythecium rutabulum ) 3.3.<br />

Lehtotähtimö ( Stellaria nemorum ) 1.1.1., 1.1.13., 2.6.,<br />

3.3., 4.1.17., 4.1.33., 4.1.36., 4.1.41., 4.1.42.<br />

Lehtovirmajuuri ( Valeriana sambucifolia ) 1.1.1.,<br />

4.1.33., 4.1.36.<br />

Lepänkärpässieni ( Amanita friabilis ) 4.1.46.<br />

Lepänkärpässieni ( Amanita friabilis ) 4.1.46.<br />

Lepäntatti ( Gyrodon lividus ) 1.1.5.<br />

Leskenlehti ( Tussilago farfara ) 4.1.12.<br />

Lettovilla ( Eriophorum latifolium ) 1.1.9., 3.3., 4.1.85.,<br />

4.1.86., 5.1.<br />

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET • 119


Liitteet<br />

Leveäosmankäämi ( Typha latifolia ) 1.1.5., 2.6.,<br />

4.1.12., 4.1.22., 4.1.25.<br />

Leväkkö ( Scheuchzeria palustris ) 4.1.66., 4.1.89.<br />

Liereäsara ( Carex diandra ) 4.1.27., 4.1.72.<br />

Lietetatar ( Polygonum foliosum ) 3.5., 4.1.117., 5.1.<br />

Liinatankio (Camelina alyssum ssp. integerrium) 5.1.<br />

Limi-isokarve (Parmelia omphalodes) 4.1.102., 5.2.<br />

Limilaakajäkälä (Physconia peridisiosa) 5.2.<br />

Limisiimasammal (Myurella julacea) 5.3.<br />

Liperi (Levisticum of<strong>fi</strong>cinale) 4.1.110<br />

Litteävita ( Potamogeton compressus ) 2.6., 4.1.1.,<br />

4.1.64., 5.1.<br />

Litulaukka ( Alliaria petiolata ) 4.1.13., 5.1.<br />

Lituruoho ( Arabidopsis thaliana ) 4.1.22.<br />

Litutilli ( Descurainia sophia ) 4.1.18., 5.1.<br />

Liuskaraunioinen ( Asplenium septentrionale ) 3.3.,<br />

4.1.102., 5.1.<br />

Loistokeltajäkälä (Xanthoria elegans) 5.2.<br />

Luhtalemmikki (Myopsotis scorpioides) 4.1.117.<br />

Luhtalitukka (Cardamine pratensis) 4.1.86<br />

Luhtaorvokki ( Viola uliginosa ) 4.1., 5.1.<br />

Luhtasara ( Carex vesicaria ) 4.1.25.<br />

Luhtatädyke (Veronica scutellata) 4.1.117.<br />

Luhtavuohennokka ( Scutellaria galericulata ) 1.1.2.,<br />

4.1.47.<br />

Lähdetähtimö ( Stellaria uliginosa ) 2.1., 4.1.3., 4.1.8.,<br />

4.1.10., 4.1.15., 4.1.17. , 4.1.36., 4.1.42., 4.1.47.<br />

Lähteikköpoimulehti ( Alchemilla glabra ) 4.1.36.<br />

Lännenkonnanmarja (Actaea rubra) 2.6.<br />

Maahumala ( Glechoma hederacea ) 4.1.1., 4.1.12.,<br />

4.1.17.<br />

Maariankämmekkä ( Dactylorhiza maculata ) 3.3.,<br />

4.1.86., 4.1.99.<br />

Maitohorsma ( Epilobium angustifolium ) 4.1.12.<br />

Masmalo (Anthyllis vulneraria) 5.1.<br />

Meriherkkusieni (Agaricus bernardii) 5.4.<br />

Mesiangervo ( Filipendula ulmaria ) 1.1.1., 1.1.2.,<br />

4.1.17., 4.1.33., 4.4.11., 4.4.13.<br />

Metsäapila ( Trifolium medium ) 4.1.14.<br />

Metsäimarre (Gymniocarpium dryopteris) 4.4.11.<br />

Metsäkorte (Equisetum sylvaticum) 4.4.11.<br />

Metsäkurjenpolvi ( Geranium sylvestris ) 4.1.12.<br />

Metsälehmus ( Tilia cordata ) 1.1.2., 1.2.7., 4.1.33.,<br />

4.1.68., 4.1.70., 4.1.75., 4.1.88., 4.1.89., 4.1.92., 4.1.94.,<br />

4.1.95., 4.1.97.<br />

Metsämaarianheinä ( Hierochloe australis ) 4.1.31.,<br />

4.1.35., 4.1.54.. 4.1.101., 4.1.115.<br />

Metsänemä ( Epipogium aphyllum ) 3.3., 5.1.<br />

Metsänätkelmä ( Lathyrus sylvaticus ) 4.1.24., 5.1.<br />

Metsäruusu ( Rosa majalis ) 1.1. 12., 4.1.6., 4.1.14.,<br />

4.1.88., 4.1.91., 4.1.92., 4.1.93.<br />

Metsätähti ( Trientalis europaea ) 4.1.12.<br />

Metsävirna ( Vicia sylvatica ) 4.1.35.,4.1.52., 4.1.54.,<br />

4.1.71.<br />

Murutorvijäkälä (Cladonia caespiticia) 5.2.<br />

Mustaherukka (Ribes nigrum) 1.1.13. , 4.1.52., 4.1.67.,<br />

4.1.108., 4.1.116.<br />

Mustakonnanmarja ( Actaea spicata ) 1.1.2., 1.1.3.,<br />

1.1.5., 1.1.6., 1.1.12., 2.6.,4.1.1., 4.1.6., 4.1.22., 4.1.27.,<br />

4.1.35., 4.1.36., 4.1.42., 4.1.45., 4.1.50.,<br />

4.1.52., 4.1.54., 4.1.61., 4.1.62., 4.1.71., 4.1.86., 4.1.88.,<br />

4.1.91., 4.1.92., 4.1.93, 4.1.94., 4.1.99., 4.1.103.,<br />

4.1.105., 4.1.116., 4.4.111.<br />

Mustapahkajuurekas ( Collybia racemosa ) 1.1.6., 5.4.<br />

Mustuvapaju ( Salix nigricans ) 1.1.2.<br />

Mutasara ( Carex limosa ) 4.1.12., 4.1.89., 4.1.119.,<br />

4.4.9.<br />

Mutayrtti (Limosella aquatica) 5.1.<br />

Myrkkykatko ( Conium maculatum ) 4.1.24., 5.1.<br />

Myrkkykeiso ( Cicuta virosa ) 1.1.2.<br />

Myrkkykirveli ( Chaerophyllum temulum ) 4.1.13.<br />

Mäkiarho ( Arenaria serpyllifolia ) 4.1.5., 4.1.22.,<br />

4.1.83.<br />

Mäkihorsma ( Epilobium collinum ) 4.1.13., 4.1.22.<br />

Mäkikuisma (Hypericum perforatum) 4.1.13.,5.1.<br />

Mäkilehtoluste ( Brachypodium pinnatum ) 1.1.5., 3.4.,<br />

4.1.14., 4.1.33., 4.1.35., 4.1.36., 4.1.50., 4.1.54., 4.1.61.,<br />

4.1.65., 4.1.66., 4.1.105<br />

Mäkiminttu (Satureja vulgaris) 5.1.<br />

Mäkitervakko ( Lychnis viscaria ) 4.1.1., 4.1.14., 4.1.22.,<br />

4.1.47., 4.1.102.<br />

Mäkivirvilä ( Vicia tetrasperma ) 1.1.4., 1.1.6., 4.1.22.,<br />

4.1.24., 4.1.83., 5.1.<br />

Männynkääpä ( Phellinus pini ) 1.1.4., 1.1.8.<br />

Männynrousku (Lactarius musteus) 5.4.<br />

Männyntuoksuvalmuska (Tricholoma nauseosum) 5.4.<br />

Mänty ( Pinus sylvestris ) 1.1.2., 1.2.8.<br />

Mäntykukka ( Monotropa hypopitys) 1.1.4., 1.1.5.<br />

Mätässara ( Carex cespitosa ) 2.6., 4.1.1., 4.1.50.<br />

Mätästorvijäkälä (Caldonia cervicornis ssp cervicornis)<br />

5.2.<br />

Nappihyytelöjäkälä (Collema polycarpon) 5.2.<br />

Nevaimarre ( Thelypteris palustris ) 1.1.3., 2.6., 4.1.27.,<br />

4.1.52., 4.1.113., 5.1.<br />

Niittyhumala ( Prunella vulgaris ) 4.1.22.<br />

Niittyleinikki ( Ranunculus acris ) 4.1.60.<br />

Niittynätkelmä ( Lathyrus pratensis ) 4.1.60.<br />

Nokihapero ( Russula albonigra ) 1.1.2.<br />

Nokirousku ( Lactarius lignyotus ) 1.1.6.<br />

Nokkonen ( Utrica dioica ) 1.1.2.<br />

Nokkosvieras ( Cuscuta europaea ) 1.1.3.<br />

Nuijasara (Carex buxbaumii) 4.1.66, 5.1.<br />

Nuijasarvisieni ( Xylaria hypoxylon ) 4.1.15., 5.4.<br />

Nummitorvijäkälä (Cladonia strepsilis) 5.2.<br />

Nuokkuhelmikkä ( Melica nutans ) 1.1.2., 4.1.14.<br />

Nuokkukohokki ( Silene nutans ) 4.1.24., 4.1.44., 5.1.<br />

Nuokkurusokki ( Bidens cernua ) 3.2., 4.1.64.<br />

Nuottaruoho (Lobelia dortmanna) 4.1.48.<br />

Nuppihuopasammal (Aulaconium androgynum)<br />

4.1.38.<br />

Nurmikaunokki ( Centaurea phrygia ) 1.1.2., 4.1.13.<br />

Nurmilaukka (Allium oleraceum) 5.1.<br />

Nurmimailanen ( Medicago lupulina ) 4.1.13.<br />

Nurmitatar ( Bistorta vivipara ) 3.4., 4.1.119.<br />

Nurmituhkelo ( Vascellum pratense ) 1.1.2., 5.4.<br />

Nurmivihvilä (Juncus stygius) 5.1.<br />

Näsiä ( Daphne mezereum ) 1.1.2., 1.1.5., 1.1.12.,<br />

1.1.13., 4.1.24., 4.1.31., 4.1.35., 4.1.36., 4.1.46.,4.1.50.,<br />

4.1.52., 4.1.54., 4.1.86., 4.1.88., 4.1.89., 4.1.93., 4.1.94.<br />

Ojakaali (Peplis portula) 5.1.<br />

Ojakellukka ( Geum rivale ) 4.1.6.<br />

Ojakurjenpolvi (Geranium palustre) 5.1.<br />

Ojaleinikki (Ranunculus flammula) 4.1.94.<br />

Ojasorsimo ( Glyceria fluitans ) 4.1.25.<br />

Omenapuu ( Malus domestica ) 4.1.22.<br />

Oravanmarja ( Maianthemum bifolium ) 4.1.12.<br />

Osterivinokas (Pleurotus ostreatus) 5.4.<br />

120 • ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET


Liitteet<br />

Paasitorvijäkälä (Cladonia diversa) 5.2.<br />

Paatsama ( Rhamnus frangula ) 1.1.2.<br />

Pahtanurmikka ( Poa glauca ) 1.1.4., 3.3., 4.1.99., 5.1.<br />

Paimenmatara ( Galium album ) 4.1.60.<br />

Pallosara ( Carex globularis ) 4.1.34.<br />

Pallopäätinajäkälä (Stereocaulon pileatum) 4.1.51.,<br />

5.2.<br />

Palsamipihta (Pinus balsamea ) 4.1.47.<br />

Partaohra ( Hordeum jubatum ) 4.1.22.<br />

Partapoimulehti (Alchemilla <strong>fi</s