ohjelman palvelut yrityksille - Tekes

tapahtumat.tekes.fi

ohjelman palvelut yrityksille - Tekes

Tekesin Green Growth –

ohjelman palvelut yrityksille

Tiina Rajamäki

24.4.2013


Green Growth

– Tie kestävään talouteen

- Resurssitehokkuudeltaan harppauksellisia innovaatioita

- toimintatapa- ja liiketoimintainnovaatiot, verkostoinnovaatiot

- tuote- ja palveluinnovaatiot, teknologiainnovaatiot

- Uusia vihreän kasvun arvoverkostoja ja kehitysalustoja

- Kestävän kehityksen liiketoimintamalleja

Ohjelman kesto: 2011–2015

www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

DM 4/25/2013

Copyright © Tekes


On uskallettava rikkoa rajoja

ja ajatella uudella tavalla


Uudet

ajattelumallit

yhdyskuntaratkaisut

yhteisluonti

kestävät arvoverkot

liiketoimintamalli

palvelu

harppaukselliset

innovaatiot

resurssitehokkuus

teollinen symbioosi

sosiaalinen innovaatio

innovaatio

kierrätys

kestävä strategia

elinkaariajattelu

yhteisluonti

toimintamalli

uudet materiaalit

Copyright © Tekes


Green Growth –palvelut

pähkinänkuoressa

• innovaatiorahoitusta t&k-projekteille

• verkostoitumista, ideointia ja tietoa

ohjelman teemassa

• seminaareja, työpajoja, tapahtumia,

signaalisessioita

• koulutusta, opintomatkoja

• markkina- ja ennakointitietoa

• tietoa kotimaisista ja kansainvälisistä

verkostoista ja yhteistyöpuitteista

• liiketoimintamallin ja kansainvälisen

kasvun sparrausta pk-yrityksille

Tavoitteena yritysten strateginen

uudistuminen kohti kestävää liiketoimintaa ja

kansainvälistä kasvua.


Liiketoimintamallin ja kansainvälisen

kasvun sparraus 1/2

Yrityskohtaiset, räätälöidyt tapaamiset, joissa Green Growth –

ohjelman sparraaja auttaa pk-yrityksen johtoa:

1. Hahmottamaan yrityksen vihreän liiketoimintamallin strategisia

kehitystarpeita ja –mahdollisuuksia ja/tai

2. Tunnistamaan vihreää kasvua ja kansainvälistymistä

tavoittelevan yrityksen kannalta oleellisia asioita, kuten

yritysstrategia, tiimi, kumppanit, kohdemarkkinan erityispiirteet

sekä toimintamallit markkinoille etabloitumiseksi


Liiketoimintamallin ja kansainvälisen

kasvun sparraus 2/2

Green Growth –ohjelman sparraajina toimivat: Marko Torkkeli, Jussi

Savukoski ja Jari Vepsäläinen

Sparraus on yrityksille maksutonta. Yrityksen kuluja Tekes ei korvaa.

Sparrauksen enimmäismäärä on 15 h/yritys.

Sparraukseen hakeudutaan tunnustelukeskustelun kautta.

Sparrauksen myöntäminen on harkinnanvaraista ja Tekes tekee

valinnat hakemusten perusteella.


I Tunnusteluvaihe

II Varsinainen sparrausvaihe

Sparrauspalvelun prosessin pääpiirteet

YRITYS

Tunnistettu tarve uudistumiseen

YHTEYDENOTTO TEKESIIN

TUNNUSTELUKESKUSTELU

- Tekesin ja yrityksen edustajat

OHJAUS MUUHUN PALVELUUN

- Tekesin rahoituspalvelut

- ELY-keskuksen palvelut

YRITYKSEN HAKEMUS SPARRAUKSEEN

- Hakemuslomakkeella

VALINTA SPARRAUKSEEN

- Tekes tekee päätöksen; enintään 15 h/yritys

SPARRAUKSEN ALOITUSKESKUSTELU

- Sparraajat ja yrityksen edustaja

SPARRAUS

- Liiketoimintamallin strateginen uudistaminen

- Kansainvälisen kasvun erityishaasteet

JOHTOPÄÄTÖSTEN RAPORTOINTI

- Yritykselle ja Tekesille

JATKOTOIMET

-Esim. ostopalveluna

-Tekesistä riippumattomasti


Kiinnostuitko

Seuraava Green Growth -tunnustelukeskustelupäivä

yrityksille järjestetään 17.5.2013 Tekesissä.

Varaa tunnustelukeskusteluaikasi Sari Laitiselta!

- Ohjelman koordinaattori: Sari Laitinen, Spinverse

Puh. 044 355 4319, sari.laitinen@spinverse.fi

- Ohjelman päällikkö: Kari Herlevi, Tekes

Puh. 029 50 55656, kari.herlevi@tekes.fi

- Ohjelman palvelut yrityksille: Tiina Rajamäki, Tekes

Puh. 029 50 27613, tiina.rajamaki@tekes.fi

Lisätietoja:

www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Pysy ajan tasalla ja liity ohjelman postituslistalle

osoitteessa: http://tekes.pvmailer.net/

DM

4/25/201

Copyright © Tekes


Tekes kannustaa kasvuun ja

uudistumiseen

Copyright © Tekes

More magazines by this user
Similar magazines