toimintakatsaus 2010 - S-kanava

s.kanava.fi

toimintakatsaus 2010 - S-kanava

Sisältö4 Toimitusjohtajan katsaus6 Toiminta-ajatus, visio ja arvotToimitusjohtajankatsausEepeen vuosi 2010 lukuina8 Marketkauppa10 Maatalous-rautakauppaKaupan toimintaympäristöSuomen vähittäiskaupan kasvu voimistui loppuvuotta 2010kohti, ja kuluttajien luottamus taloudelliseen kasvuun olihyvällä tasolla. Yksityisen kulutuksen kasvua siivitti useampitekijä. Ruuan arvonlisäveron lasku loppuvuonna 2009 kasvattikotitalouksien reaalista ostovoimaa. Pääosa positiivisestavaikutuksesta kohdistui vuodelle 2010. Lisäksi palkat nousivatkuluttajahintoja nopeammin ja tukivat osaltaan ostovoimankasvua. Työllisyys kehittyi positiivisesti vuoden aikana ja korkotasosäilyi alhaisena.Eepeen menestyminen 2010Eepeelle alkuvuosi oli haasteellinen niin myynnin kehityksenkuin tuloksenkin osalta. Kesäkuukausien jälkeen myynti kasvoiselkeästi ja tulos kohosi sen myötä. Kaikki toimialat kasvattivatmyyntiään ja tekivät positiivisen tuloksen. Vuoden 2010 kokonaismyyntioli 509,2 miljoonaa euroa, mikä on 27 miljoonaaeuroa eli 5,6 prosenttia edellisvuotta suurempi. Eepeen kaikkientoimialojen markkina-asemat vahvistuivat. Yksityiskohtainenliikevaihto-/tulostaulukko löytyy sivulta 7.Liiketoiminnan tulos ennen satunnaiseriä oli 10,7 miljoonaaeuroa eli kasvua on edellisvuoteen miljoona euroa. Kehitystävoidaan pitää vaativissa olosuhteissa hyvänä.Asiakasomistajatalouksia kohta 65 000Osuuskauppaamme liittyi vuoden 2010 aikana 2837 uutta jäsentalouttaja vuoden lopussa jäsentalouksia oli 64 614. Asiakasomistajatalouksienpeitto nousi toimialueemme talouksista 67prosenttiin. Bonusmyynti asiakasomistajille kasvoi 4 prosenttiaedellisvuodesta ja oli 303,6 miljoonaa euroa. Eepeen asiakasomistajatkerryttivät itselleen Bonusta 11,8 miljoonaa euroa vuodenostoksistaan. Asiakasomistajille maksettiin osuuspääomankorkoa 1,1 miljoonaa euroa. Eepee palkitsi asiakasomistajansakeskimäärin 206 eurolla/asiakasomistajatalous.Palveluverkoston kehittäminen jatkuuEepee investoi palveluverkoston parantamiseen vuoden 2010aikana 20 miljoonaa euroa. Suurimmat kohteet olivat Alavudellauuden S-marketin ja ABC-liikennemyymälän yhteinenkiinteistö, uusi Härmän Ässän liikekeskus, Soinin Salenlaajennus sekä Prisman laajennuksen aloitus, mikä on Eepeenhistorian suurin yksittäinen investointi. S-ryhmän omistusyhteysyrityksenS-ryhmän Logistiikkakeskukset Oy:n rakennustyötjatkuivat vuonna 2010. Lisäksi Eepee on sijoittanutvaroja energian hankintaan sekä tuulivoiman rakentamiseenomistusosuuttaan vastaavalla summalla. Nämä osakesijoituksetolivat yhteensä 1,5 miljoonaa euroa.Menestystä kovalla työlläAlkaneen vuoden kehityksen suunnasta on olemassa positiivinenperusodotus, mutta talouden vahvistuminen onmaltillista. Kaupan liitto ennustaa vähittäiskaupan määränkasvavan tänä vuonna kaksi prosenttia. Kaupan ja palveluidennäkökulmasta seuraavien vuosien keskeisin kysymys on,millaisen hallitusohjelman Suomi saa huhtikuun eduskuntavaalienjälkeen. Kulutusverojen mahdollinen korotus tuleevähentämään kaupan ja palveluiden kysyntää, mikä taasheikentää alojen työllisyyttä. Lisäksi kustannustason nousu,kasvava inflaatio ja lisääntyvä kilpailu huolehtivat siitä, ettämenestyminen on yhä kovemman työn takana.Kiitosten aikaEepeen viime vuoden tulos osoittaa, että olemme onnistuneetasiakasomistajiemme palvelemisessa. Suuri kiitos tästä kuuluutyöntekijöillemme, jotka ovat erinomaisesti sitoutuneet yrityksemmearvoihin. Haluan kiittää myös Etelä-PohjanmaanOsuuskaupan hallinnon edustajia yhteisestä tahdosta kehittäätoimintaamme. Tästä on hyvä jatkaa kauppaa asiakasomistajiemmeeduksi.12 Liikennemyymäläkauppa14 Matkailu- ja ravitsemiskauppa16 Autokauppa18 Henkilöstö20 Investoinnit21 Tulos22 Toimialue ja palveluverkosto24 Asiakasomistajuus25 Sidosryhmäyhteistyö ja sponsorointi26 Eepeen ympäristönhoidon periaatteetVastuullisuusraportointi28 Hallinto36 Organisaatio4 5


Eepeen vuosi 2010Myynti 2005–2010 (milj. euroa)Kokonaismyyntimme vuonna 2010 nousi 509,2 miljoonaaneuroon. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 27miljoonaa euroa eli 5,6 prosenttia.Toimialamme ovat marketkauppa, maatalous- ja rautakauppa,liikennemyymälä- ja polttonestekauppa, matkailu-ja ravitsemiskauppa sekä auto- ja autotarvikekauppa.600500400300200356,9388,5425,2496,1483,1509,2100Toiminta-ajatusvisio ja arvot0050607080910Toiminnan tarkoitusTuotamme kilpailukykyisesti ja kannattavasti monipuolisiapalveluja ja etuja asiakasomistajillemme.Myynnit toimialoittain 2010Milj.euroa€Muutos ed.v.Milj. euroa Muutos %Marketkauppa 275,7 +6,8 +2,5Maatalous- ja rautakauppa 131,2 +13,5 +11,5Liikennemyymäläkauppa 73,9 +5,8 +8,5VisioOlemme toimialueemme johtava kaupanalan palveluyritys– asiakasomistajiemme ykkösvalinta.ArvotAsiakaslähtöisyysOlemme asiakasta varten ja kehitämme palvelutarjontaammeEepeen asiakasomistajien tarpeidenmukaisesti.TuloksellisuusToimimme tuloksellisesti ja käytämme tuloksenalueemme asiakasomistajien parhaaksi.KehittyminenKehitämme ja uudistamme toimintaamme toimintaympäristönmuutoksia ennakoiden.VastuullisuusToimimme vastuullisesti ihmistä ja ympäristöäkunnioittaen.AlueellisuusToimimme alueellisesti ja teemme päätöksettoiminta-alueemme lähtökohdista.Matkailu- ja ravitsemiskauppa 18,4 +0,6 +3,6Autokauppa 9,9 +0,1 +1Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa-konserni numeroin 20102010 2009 2008 2007 2006Myynti milj.€ 509,2 483,1 496,1 425,2 388,5Bonusmyynti 303,6 292,2 276,0 238,0 209,8Bonusmyynnin osuus % 60,0 60,6 55,6 56,0 54,0Liikevaihto milj.€ 423,6 396,4 405,3 349,2 320,5Suunnitelmapoistot milj.€ 8,8 8,3 7,3 5,7 5,3Toiminnan tulos milj.€ 10,7 9,7 10,1 12,2 12,3Välittömät verot milj.€ 2,7 2,3 2,5 3,1 2,9Tilikauden tulos milj.€ 7,9 7,4 7,6 9,1 9,4Sijoitetun pääoman tuotto % 8,8 9,0 10,5 12,9 13,5Investoinnit milj.€ 21,6 21,4 26,8 14,5 15,8Taseen loppusumma milj.€ 200,6 187,5 170,7 153,4 139,8Omavaraisuusaste -% 46 % 45,4 % 46,4 % 47,4 % 44,7 %Asiakasomistajien määrä 64 614 61 777 58 882 54 782 50 519Ao-talouspeitto % 67,0 65,0 63,0 58,0 54,0Bonus milj. € 11,8 11,2 10,9 8,5 7,0Osuusmaksun korko milj. € 1,1 1,1 1,0 0,5 0,3Henkilöstön lukumäärä 31.12. 1 244 1 231 1 194 1 039 10216 7


Maatalous-rautakaupassamyynti kasvoi vahvasti150120906030Maatalous-rautakaupan myynnin kehitys2005–2010 (milj. euroa)089,00598,9Maatalouskaupassa vuosi 2010 jakautui selvästi kahteen erikehitysvaiheeseen. Alkuvuoden kehitys näytti edellisenvuoden alhaisen viljan hinnan vuoksi vaikealta vilja- ja tarvikekaupassa.Kevään kylvöissä vilja-ala supistui merkittävästi. Syksylläsaatiin alueellamme kuitenkin kohtuullinen sato ja viljanhinta nousi merkittävästi piristäen viljakaupan lisäksi maataloudenkone- ja tarvikekauppaa. Rautakaupassa kokonaiskysyntäSuomessa kasvoi 8 prosenttia. Syksyn kuukaudet korjasivatalkuvuoden heikkojen kuukausien kehitystä. Maatalouskaupankokonaismarkkinoiden arvioidaan Suomessa olleen lähelläedellisen vuoden tasoa.Eepeen maatalous-rautakaupan myynti oli noin 131 miljoonaaeuroa, 12 prosenttia edellistä vuotta suurempi. Toimialankaikki osa-alueet eli maatalous-,vilja-, rauta- ja puutarhakauppakasvoivat edellisestä vuodesta. Alalta saadut kehitysluvut osoittavat,että Eepeen maatalous-rautatoimialan asema vahvistui jaasiakasmäärämme kasvoi edelleen vuoden aikana.Henkilöstöä toimialalla oli vuoden 2010 lopussa 89. Vähennystävuoden aikana on 4 henkilöä, kun toimintaa sopeutettiinvastaamaan alkuvuoden alhaista kysyntää. Henkilöstö osallistuivuoden aikana moniin eri koulutuksiin ja valmennuksiin.Eepeen maatalous-rautakauppaan on investoitu viime vuosinamerkittävästi. Vuonna 2010 avattiin Seinäjoen Agrimarketinyhteydessä uusi Multasormi-myymälä, jonka investoinnit olivatnoin 0,3 miljoonaa euroa.Toimialan liiketulos oli 0,5 miljoonaa euroa. Muutostaedelliseen vuoteen on +0,1 miljoonaa euroa. Toimialan kilpailustrategianmukaan olemme toimialueemme johtava maatalouskauppaja kasvava rauta-puutarhakaupan toimija. Toimipaikkaverkostommeon hyvässä kunnossa, asiakkaille maksammeAgribonusta maatalouden tarvike- ja viljakaupasta ja Bonustakuluttajakaupasta.Vuosi 2011 tulee toimialalla olemaan edelleen haasteellinen.Rakennemuutos tiloilla jatkuu, oleellista on maatilojenkannattavuuden kehitys. Rakentamisen osalta viime kuukaudetovat osoittaneet piristymistä. Vastaamme kilpailuun ammattitaitoisellahenkilöstöllä, hyvällä verkostolla ja kattavalla palveluvalikoimalla.Suunnitelmissa on aloittaa Jalasjärven Agrimarketininvestointi, joka valmistuu vuonna 2012.Esa Nuottivaara, toimialajohtaja06111,307141,408118,009131,21010 11


MaRa yllätti positiivisestiHotelli-, ravintola- ja matkailupalveluiden kysyntä kääntyinousuun vuoden 2010 kolmannella vuosineljänneksellä.Kasvun vetureita ovat ruokamyynti ja hotellien majoitusmyynti.Alkoholin kulutus sen sijaan laskee ravintoloissa edelleen. Alanpalveluiden kokonaiskysynnän kasvun ennakoidaan jatkuvanmyös vuonna 2011. Alan kokonaismyynnin arvo kasvoi tammisyyskuussa0,5 prosenttia vuotta aiemmasta. Myyntikehityspiristyi selvästi kolmannella vuosineljänneksellä, jolloin kasvuamyynnin arvossa oli noin 2,5 prosenttia viime vuoden vastaavastaajasta. Myynnin määrässä nousua oli vieläkin enemmän,lähes 4 prosenttia ruokatarjoilun alv:n alentamisen painettuamyyntihintakehityksen negatiiviseksi. (MaRa suhdanne 4/2010)Eepeen matkailu- ja ravitsemistoimialalla veroton myyntivuonna 2010 oli 15,4 miljoonaa euroa, joka oli budjettiasekä edellistä vuotta 5 prosenttia parempi. Majoituksen osaltakasvu edelliseen vuoteen oli 3 prosenttia ja ravintolakaupassa6 prosenttia. Erityisesti ravintolakaupan osalta kasvua tuli ruokamyynnistä,joka kasvoi lähes 7 prosenttia edelliseen vuoteenverrattuna. Heinäkuun ruuan veronalennus toi selkeää piristystäruokaravintoloiden myyntiin. Vastaavasti juomamyynnin vajaan2 prosentin kasvuun vaikutti erityisesti onnistunut kesäkauppa.Vuoden 2010 aikana markkinaosuutemme arvioidaan edelleenkasvaneen.Uusi ravintola AlahärmäänHenkilökunnan määrä vuoden lopussa oli 173, jossa on edellisvuoteenlisäystä 6 henkilöä. Henkilökunnan lisäys tulee yksinomaanAlahärmän ravintolamaailma-yksiköstä, joka avautuikesällä 2010. Kokoaikaisten osuus kaikista työntekijöistä pysyisuurin piirtein edellisen vuoden tasolla, ollen noin 34 prosenttiakokonaistyöntekijöiden määrästä. Henkilökunnan valmennuksienpainopisteinä olivat erilaiset liikeideavalmennukset sekäAlahärmän avausvalmennuksen toteutus. Lisäksi vuoden 2010aikana toteutettiin Sokos Hotelleissa ”Meitä Kiinnostaa” -palveluvalmennuskokonaisuus,johon osallistuivat kaikki hotellienMatkailu- ja ravitsemuskaupan myynnin kehitys2005–2010 (milj. euroa)2015105014,0 14,305työntekijät. Turvallisuuden osalta merkittävin koulutuspanostusoli lokakuussa Sokos Hotel Lakeudessa toteutettu evakuointiharjoitus,jonka toteutukseen osallistui molempien hotellienhenkilökunta. Lisäksi pidettiin erillinen CMT-valmennushotellin esimiehille.MaRa-toimialan merkittävin investointi vuonna 2010oli Alahärmän Härmän Ässä -kauppakeskukseen rakennetturavintolamaailma sekä lisäksi pieniä korjaus- ja laiteinvestointeja.Investointien yhteenlaskettu arvo oli 523 tuhatta euroa.Vuoden 2011 tärkein investointi on Prisman ravintolamaailmanrakentaminen.Odotukset vuoteen 2010 olivat lähtökohdiltaan hyvinhaasteellisia. Tämän vuoksi voidaankin todeta, että vuodestatuli ennakoitua positiivisempi. Vuosi 2011 alkaa selvästipositiivisemmassa taloudellisessa ympäristössä. Lisäksi kasvunmahdollistajana voimme kiittää ravintolaruoan alv:n laskua,jonka vaikutuksen näemme kokonaisuudessaan kuluvan vuodenaikana.Juhamatti Aronen, toimialajohtaja0615,00717,40817,80918,41014 15


HenkilöstöVuoden vaihtuessa eepeeläisten lukumäärä oli 1244henkilöä, missä on 13 henkilöä lisäystä edellisvuoteen.Henkilöstöstä oli naisia 78,9 prosenttia (982) ja miehiä 21,1prosenttia (262). Kokonaismäärästä vakituisessa työsuhteessa oli908 henkilöä (73 %). Vakituisista työsuhteista kokoaikaisia oli41,4 prosenttia.Työn ja työkavereiden arvostustaEepeessä teetettiin lokakuussa 2010 vuosittainen työyhteisötutkimus.Tutkimuksen tulokset kertovat, että omaa työtä arvostetaanja se koetaan tärkeänä. Työhön ja toimenkuviin ollaantyytyväisiä ja voimavarat riittävät työstä selviytymiseen.Työ on monipuolista ja siitä koetaan työniloa. Työkavereitaja esimiehiä autetaan aktiivisesti onnistumaan työssään.Esimiesten toiminta koetaan oikeudenmukaiseksi. Henkilöstöluottaa esimiehiin ja kokee, että esimies arvostaa tehtyä työtä.Eepee luo puitteet henkilöstön hyvinvoinnille ja ammattitaidonylläpitoon ja kehittämiseen. Vastaajat kertovat, ettätasa-arvo toteutuu hyvin työpaikoilla. Eepeen tavoitteita jatoimintaperiaatteita pidetään oikeina ja työnantajaan ollaanerittäin tyytyväisiä.Työyhteisötutkimuksessa esiin nousseita kehittämiskohteitaon sisällytetty muun muassa vuoden 2011 henkilöstön koulutuksiensisältöön.Ammattitaitoa ja osaamistaVuosittain toimialakohtaisesti laadittavien koulutussuunnitelmienmukaiset palveluhenkilöstön koulutukset, esimiesvalmennukset,tehtäväkohtaiset koulutukset, ammattitutkintokoulutukset,uusien ja uudistettujen yksiköiden avausvalmennuksetsekä työryhmäkohtaiset tiimivalmennukset toteutuivat suunnitellusti.Eepeessä valmistui kolme myynnin ammattitutkintoryhmääjoulukuussa. Market-, Liikennemyymälä- jaMaatalous-rautakaupan oppisopimusryhmät saivat todistuksetlähes kahden vuoden opintojen saavutuksena. Myynnin ammattitutkinnottoteutettiin yhteistyössä Jollas Instituutin ja SeduAikuiskoulutus Oppisopimuspalvelujen kanssa.Henkilöstön osaamistarpeiden tunnistamiseksi ja ammattitaidonkehittämiseksi suunnattu osaamisen johtamisen mallinkäyttöönotto osana työryhmien valmennuksia eteni ja jatkuutulevina vuosina. Koko henkilöstöä koskevista koulutuksistamuun muassa S-Pankki-, Turvapassi- ja muut turvallisuuskoulutuksetovat muotoutuneet vuosittain säännöllisesti pidettäviksikoulutuskokonaisuuksiksi. Tietojärjestelmäkoulutuksia järjestettiinriittävän osaamisen ylläpitämiseksi.Oppilaitosyhteistyö jatkui tiiviinäMaakunnan oppilaitosten ja Eepeen välinen yhteistyö jatkuimuun muassa opiskelijoitten työssäoppimisen ja työharjoittelujen,oppisopimuskoulutusten ja useiden yhteisten kehittämishankkeidenmuodossa.Eepee jakoi vuonna 2010 kaksi Praxis-stipendiä ammattikorkeakouluopiskelijoille.Stipendit tukevat ammattikorkeakoulututkintojentyöelämävastaavuuden kehittämistä jaopiskelijoiden ammatillisen kasvun tukemista. Eepee jakoistipendejä myös ammatillisen perustutkinnon suorittaneilleopiskelijoille.Vuonna 2010 kesä- ja sesonkikausina Eepee työllisti yli 300kausityöntekijää, lähinnä opiskelijoita ja 100 kesäharjoitteluohjelmassaollutta peruskoululaista ja lukiolaista.Eepee-konserninhenkilöstö 31.12.2010yht. 1244, josta toimialojenosuudet prosentteinaMuut yhteensä 332,6 % (-4)Matkailu- ja ravitsemiskauppa 17313,9 % (+6)Autokauppa 231,8 % (+2)Maatalous- ja rautakauppa 897,2 % (-4)Liikennemyymäläkauppa 23719,1 % (+5)Marketkauppa 68955,4 % (+8)Henkilöstö 31.12.2010Lukumäärä% kaikista Muutos kplMarketkauppa 689 55,4 +8Maatalous- ja rautakauppa 89 7,2 -4Matkailu- ja ravitsemiskauppa 173 13,9 +6Liikennemyymälä- japolttonestekauppa237 19,1 +5Auto- ja autotarvikekauppa 23 1,8 +2Muut yhteensä 33 2,6 -4Kaikki yhteensä 1244 100 +13Ikäjakauma ikäryhmittäin 31.12.2010(Aktiiviset työsuhteet)30025020015010050711922852431596455Henkilöstön palvelusvuodet 31.12.2010(Aktiiviset työsuhteet)500400300200100224458154105128060 v0


15Ylijäämä ennen satunnaisiaeriä ja veroja 2005–2010(milj. euroa)1210,812,3 12,210,19,710,79630%/lv053,7063,8073,5082,5092,4102,5Omavaraisuusaste 2005–2010 %(milj. euroa)5044,747,446,445,4 464039,43020Investoinnit 2010Tulos100050607080910Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat tilikaudella21,6 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 21,4 M€).Investoinnit Eepee on strategiansa mukaan rahoittanut pääosinomin varoin.Suurimmat kohteet olivat Alavudella uuden S-marketinja ABC-liikennemyymälän yhteinen kiinteistö; Alahärmässäuuden liikekeskuksen kiinteistö, johon sijoittuvat S-market,ravintolamaailma ja liiketiloja vuokralaisille. Alahärmään rakennettinmyös ABC-automaattiasema. Soinissa uudistettiin jalaajennettiin marketyksikkö Sale-ketjuun. Tilinpäätöksessä keskeneräisenäoli Seinäjoen Hyllykallion Prisma-kauppakeskuksenlaajennus- ja uudistushanke, joka valmistuu vaiheittain marraskuun2011 loppuun mennessä. Lisäksi tehtiin lukuisia uudistuksiapalveluverkostossa ja kalustouudistuksia. Kiinteistöihin jakalustoihin investoitiin yhteensä 19,8 miljoonaa euroa.S-ryhmän omistusyhteysyrityksen S-ryhmän LogistiikkakeskuksetOy:n rakennustyöt jatkuivat vuonna 2010. Eepeesijoitti omistusosuuttaan vastaavan summan yhtiön pääomitukseen.S-ryhmän perustama S-Voima Oy:n pääomitukseenEepee on sijoittanut varoja energian hankintaan sekä tuulivoimanrakentamiseen omistusosuuttaan vastaavalla summalla.Nämä osakesijoitukset olivat yhteensä 1,5 miljoonaa euroa.SOK:n osuuspääoman lisäyksenä maksettiin 0,3 miljoonaaeuroa.Eepee-konsernin liikevaihto oli 423,6 miljoonaa euroa, mikäon 27,2 milj. euroa edellistä vuotta suurempi. Liiketoiminnanmuut tuotot olivat 0,34 milj. euroa, joka sisältää käyttöomaisuudenmyyntivoittoja 0,29 milj. euroa.Liiketoiminnan tulos kehittyi positiivisesti. Liiketoiminnankiinteät kulut (60,8 milj. euroa) olivat liikevaihdosta laskettuna14,3 prosenttia (edellisvuonna 15,1 %) ja toteutuivat 0,8 milj.euroa budjetoitua pienempänä. Suunnitelmapoistot ja nettorahoituskulutkasvoivat edellisvuodesta 0,8 milj. euroa. Liiketoiminnantulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 10,7 milj. euroa (2,5 %liikevaihdosta) sen oltua edellisvuonna 9,7 milj. euroa (2,4 %).Välittömät verot 2,7 milj. euroa on laskettu suoriteperusteisestiemo-osuuskaupan sekä tytäryhtiöiden tilikauden tuloksista sisältäenlaskennallisen verovelan 0,2 milj. euroa lisäyksen. Konsernituloslakelmassatilikauden ylijäämä verojen jälkeen oli 7,9 milj. euroa.Tarkasteltaessa tunnuslukujen avulla tilinpäätöstä, jossa liiketoiminnantulos oli 2,5 prosenttia liikevaihdosta, oman pääomantuotto 9,1 prosenttia (ed.v. 9,2 %) ja sijoitetun pääoman tuotto 8,6prosenttia (9,0 %), tulosta voidaan pitää hyvin tyydyttävänä.302520151050% lvBruttoinvestoinnit 2005–2010(milj. euroa)16,515,814,526,805 06 07 085,6 4,9 4,2 6,621,4 21,609 105,4 5,120 21


Toimialue ja palveluverkostoAlahärmäYlihärmäKortesjärviKauhavaLappajärviVimpeliAlajärviYlistaroLapuaEepeen toimialueen palveluverkostoon kuuluu yhteensä1 Prisma, 28 S-markettia, 8 Salea, 1 Emotion kauneudenerikoisliike, 1 Parturi-Kampaamo, 4 S-Rautamarkettia, 12 Agrimarkettia,10 ABC-liikennemyymälää, 21 ABC-automaattiasemaa,3 ABC Car Wash -pesuyksikköä, 2 hotellia, 10 ravintolaa,1 Ess Autotalo ja 2 S-Etuhuoltoa.KaskinenNärpiöTeuvaKarijokiJurvaKurikkaKauhajokiIlmajokiSeinäjokiNurmoPeräseinäjokiJalasjärviKuortaneAlavusLehtimäkiTöysäSoiniÄhtäriPaikkakunnittain nämä toimipisteet sijaitsevat seuraavasti:KristiinankaupunkiIsojokiLapväärttiAlahärmäS-marketRavintolamaailma AlahärmäABC-automaattiasemaAlajärviS-marketS-RautamarketABC-automaattiasemaAlavusS-marketAgrimarketABC-liikennemyymäläABC-automaattiasemaIlmajoki2 S-markettiaAgrimarketABC-liikennemyymäläABC-automaattiasemaIsojokiS-marketABC-automaattiasemaJalasjärviS-marketAgrimarketABC-liikennemyymäläJurvaS-marketABC-automaattiasemaKarijokiSaleABC-automaattiasemaKaskinenSaleABC-automaattiasemaKauhajokiS-marketS-RautamarketS-EtuhuoltoABC-liikennemyymäläABC Car WashKauhavaS-marketABC-automaattiasemaKortesjärviS-marketAgrimarketABC-automaattiasemaKristiinankaupunkiS-marketAgrimarketABC-liikennemyymäläKuortaneS-marketABC-automaattiasemaKurikkaS-marketAgrimarketABC-automaattiasemaLapuaS-marketS-RautamarketSaleABC-liikennemyymäläLapväärttiSaleLehtimäkiS-marketABC-automaattiasemaNurmoPrismaPressoABC Car WashABC-automaattiEss AutotaloS-EtuhuoltoAgrimarketNärpiöS-marketS-RautamarketABC-automaattiasemaPeräseinäjokiS-marketArgimarketABC-automaattiasemaSeinäjoki4 S-markettia2 SaleaEmotion kauneuden erikoisliikeABC-liikennemyymäläABC-automaattiasema(S-market Kivistö)Sokos Hotel VaakunaFransmanniAmarilloKarmaSokos Hotel LakeusMatadorWilson PubRossoCoffee HouseHospoda KorbelSoiniSaleABC-automaattiasemaTeuvaS-marketAgrimarketABC-liikennemyymäläABC CarWashTöysäSaleABC-automaattiasemaVIMPELIS-marketAgrimarketABC-automaattiasemaYlihärmäS-marketAgrimarketABC-automaattiasemaYlistaroS-marketAgrimarketABC-liikennemyymäläÄhtäriS-marketABC-liikennemyymälä22 23


Asiakasomistajuus12108642080000700006000050000400003000020000100000Eepeen asiakasomistajillemaksetut Bonukset 2005–2010(milj. euroa)5,90546600057,0068,50710,90811,209Eepeen asiakasomistajienmäärä 2005–2010505190654782075888208617770911,8106461410Eepeen koko myynnistä Bonusmyynnin osuus oli 60 prosenttia(edellisvuonna 60,6 %) eli 303,6 miljoonaa euroaja se kasvoi 4,0 prosenttia vuodesta 2009. Asiakasomistajat saivatBonusta 11,8 milj. euroa ja maksutapaetua 0,14 milj. euroavuoden 2010 ostoistaan. Asiakasomistajille maksetut Bonuksetkasvoivat 0,6 milj. euroa edellisvuodesta (+5 %). Lisäksi Eepeemaksoi asiakasomistajille osuuspääoman korkoa 1,1 milj. euroa.Eepee palkitsi asiakasomistajansa keskimäärin 206 euroa/talous.(edellisvuonna 206 euroa/talous).Bonusmyynnin ja maksettujen Bonusten kehitys saatiin aikaanEepeen toimipaikkauudistusten myötä sekä ennen muutahyvällä yhteistyöllä sitoutuneiden asiakasomistajiemme kanssa.Eepeen asiakasomistajien määrä oli vuoden lopussa 64 614.Tässä on lisäystä edellisvuodesta 2 837 taloutta. Kaikki keskeisetvuoden 2010 asiakasomistajatavoitteet saavutettiin.Eepeen hallitus on päättänyt ehdottaa edustajiston kevätkokoukselle,että osuuskunnan tilikauden 2010 ylijäämästä maksetaanasiakasomistajille, täyteen maksetuille osuusmaksuille,vuodelta 2010 korkoa 20 euroa osuudelta (20 %) eli yhteensä1,2 milj. euroa.Pankkitoiminta vuonna 2010S-ryhmän oma pankki, S-Pankki, tarjoaa osuuskaupan asiakasomistajillemaksuttomat palvelut päivittäisten raha-asioidenhoitamiseen. Lisäksi tuotevalikoimaan kuuluu hyväkorkoisiatilejä säästämiseen ja edullisia luottoja hankintojen rahoittamiseen.S-Pankin pankkipalvelut ovat siellä missä S-ryhmänosuuskauppojen asiakasomistajat hoitavat päivittäiset asiansa.Asiakaspalvelupiste löytyy kaikista Prismoista sekä isoimmistaSokoksista ja S-marketeista. Eepeen S-Pankki-palvelupiste onHyllykallion Prismassa. Yhteensä palvelupisteitä on noin 200eri puolilla Suomea. Osan pankkiasioista voi hoitaa myös noin800 muussa S-ryhmän toimipaikassa. S-Pankin varsinainenpääkonttori on verkkopankki. Asiakkaita palvelee arkipäivisinmyös puhelinpalvelu.S-Pankin kasvu jatkui vuoden 2010 aikana. Kuukausittainpankkiin tuli keskimäärin noin 12 000 uutta asiakasta. Asiakasmääräoli vuoden lopussa 2 319 000. S-Pankki myönsi uusiaVisa-ominaisuudella varustettuja S-Etukortteja keskimäärin noin24 000 kappaletta kuukausittain. S-Etukortti Visa -kortteja olivuoden lopussa myönnetty 664 178 kappaletta. S-Etukortti Visankäyttäjämäärä kasvoi vuoden kuluessa yli 70 prosenttia. Talletustenmäärä pysyi lähes samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin.Yksityisasiakkaiden talletukset lisääntyivät 33,5 miljoonaa euroa.Vuoden lopussa yksityisasiakkaiden talletusten osuus koko talletuskannastaoli 93,3 prosenttia eli 2 290,0 milj. euroa. Yritystalletustenosuus oli vuoden lopussa 162,1 milj. euroa. S-Pankintalletuskanta kokonaisuudessaan oli vuoden lopussa 2 452 milj.euroa.S-Pankin myöntämien luottojen määrä lähes kaksinkertaistui.S-Pankin luottokanta oli vuoden lopussa kokonaisuudessaan 299milj. euroa, josta 211 milj. euroa oli myönnetty yksityisasiakkaille.Luottokannan kasvua nopeutti maaliskuussa CitibankistaS-Pankkiin siirtyneet luottoasiakkuudet. S-Pankki teki vuodenaikana kaksi uudistusta tuotevalikoimaansa. Uusi luottotuote,S-Joustoluotto, täydensi S-Pankin luottotuotevalikoimanSidosryhmäyhteistyö ja sponsorointiEepee käytti vuonna 2010 kaikkiaan 774 517 euroa sponsorointiinja taloudelliseen tukeen.Eepee tuki kulttuuria, urheilua ja yhteiskunnallista toimintaa380 737 eurolla. Korkeakouluyhteistyöhön, hyväntekeväisyyteenja jäsenmaksuihin Eepee käytti 157 184 euroa.Muuhun hyväntekeväisyyteen (esim tavaralahjoitukset jatuki-ilmoitukset) käytettiin 236 596 euroa.Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiöEepee antoi 50 000 euron lahjoituksen Etelä-Pohjanmaankorkeakoulusäätiölle. Tarkoituksena on lahjoittaa yhtä suurisumma myös vuosina 2011 ja 2012.Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa haluaa lahjoituksella ollamukana kehittämässä ja vahvistamassa alueen korkeakoulutusta.Monet Eepeen esimiehistä ovat saaneet koulutuksenSeinäjoen ammattikorkeakoulussa.Epanet-verkostoEepee osallistuu aktiivisesti alueensa elinvoimaisuuden kehittämiseen.Maakunnan osaamista ja kilpailukykyä vahvistetaanEtelä-Pohjanmaan korkeakouluverkosto Epanetissa, jossa kuudensuomalaisen yliopiston ja korkeakoulun muodostamassayhteistyöverkostossa kehitetään korkeakoulujen, tutkimuslaitostenja yritysten välistä uudenlaista tutkimusyhteistyötä.Verkoston ytimenä on 17 uutta määräaikaista tutkimusprofessoria,jotka kokoavat ympärilleen tutkijaryhmän. Vuoden2009 loppuun mennessä verkostoon rakentui yhteensä noin50-henkinen tutkijayhteisö Seinäjoella jo olemassa olevaavastaamaan kilpailijoiden tarjontaa. Vuoden lopussa tilivalikoimaanlisätty S-Sijoitustili puolestaan laajensi S-Pankin tarjontaavastaamaan suomalaisten säästäjien toiveita.S-Pankki teki vuoden aikana noin 137 000 uutta pankkitunnussopimustasähköisten palveluiden käyttöön. S-Pankin sähköisilläpalveluilla oli vuoden päättyessä noin 933 000 käyttäjää.Lähes 40 000 S-Pankin asiakasta oli ottanut S-Pankki NetPosti-palvelun käyttöön vuoden loppuun mennessä.S-Pankin omistavat Suomen Osuuskauppojen Keskuskuntaeli SOK (50 %) sekä S-ryhmän osuuskaupat (yhteensä 50 %).S-Pankki on täysin kotimaisessa omistuksessa. Kotimaisuudestakertoo S-Pankille myönnetty Avainlippu-tunnus.tutkija- ja kehittäjäjoukkoa täydentämään. Samalla edistetäänverkostomaista maisteri- ja jatkotutkinto-opetusta alueella.Epanet-hankkeeseen voi tutustua tarkemmin nettiosoitteessawww.epky.fi.Epanet-verkostossa Eepee tukee tällä hetkellä kuluttajakäyttäytymisenja elintarviketurvallisuuden professuureja.Eepee on ollut mukana myös aiemmin toteutetussa Sähköisenliiketoiminnan tutkimusprofessuurihankkeessa.Urheiluseurojen ja kulttuurin tukeminenEepee tekee yhteistyötä paikallisten tahojen kanssa, jotkajärjestävät lasten ja nuorten liikunta- ja vapaa-ajan harrastustoimintaa.Vahva panostus hotellitoimintaan on luonut pohjaaseudun kulttuuritapahtumien kehittymiselle. Yhteistyötätehdään mm. Seinäjoen kaupunginteatterin, Vauhtiajojen,Tangomarkkinoiden ja Ilmajoen Musiikkijuhlien kanssa.SPR- ja MLL-yhteistyö jatkuuS-ryhmän osuuskaupat jatkavat Suomen Punaisen Ristin(SPR) pääyhteistyökumppaneina. Osuuskaupat tukevat SPR:ntoimintaa vuosittain. Eepee ja Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiri jatkavat hyvin alkanutta yhteistyötään eri muodoissavuoden 2011 aikana. Yhteistyö on osa valtakunnallistaS-ryhmän ja Suomen Punaisen Ristin sopimusta.Eepee on vuosittain mukana myös MLL:n Hyvä alkukoulutielle -kampanjassa, jossa jokaisella Eepeen toimialueenekaluokkalaisella on mahdollisuus saada koulun alkuun liittyväämateriaalia ja harrastereppu.24 25


EepeenympäristönhoidonperiaatteetEepee ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon ympäristönsuojelun ja ympäristöriskien näkökulmat.Ympäristövastuullinen toiminta parantaa Eepeen asiakkaidenpalvelua ja liiketoiminnan kustannustehokkuutta.Toimialojen ympäristöohjeistuksessa lähtökohtana on,että ympäristöasiat ovat osa liiketoimintaorganisaationjokapäiväistä toimintaa ja kehitystyötä. Uusien yksiköideninvestointisuunnittelussa ympäristöasiat otetaan kattavastihuomioon. Osana toimipaikkaverkoston kehittämistäEepee on investoinut merkittävästi viime vuosina erityisestiomistamiensa liikekiinteistöjen energian säästöön jasäätötekniikkaan. Jätteiden käsittelyssä ja lajittelussa käytetäänkehittynyttä tekniikkaa. Hyvästä ympäristöasioidenhoidosta syntyy myös näkyvää taloudellista hyötyä.Polttonestemittarikentillä ennaltaehkäistyympäristöriskitKaikki Eepeen mittarikentät ovat KTM-määräykset täyttäviä.Mittarikenttien tekniikka on rakennettu ennaltaehkäisemäänympäristöriskien syntyminen. Täyttöpaikka jamittarikenttä ovat kauttaaltaan suojattuja polttonesteitäläpäisemättömällä HDPE-muovikalvolla. Tankkaustilanteessabensiinihöyryt otetaan talteen (Stage 2) ja tankkauskahvoissaon letkurikkoventtiilit, jolloin polttoainettaei pääse valumaan maahan vahinkotilanteessa. Polttoainesäiliötovat kaksivaippaisia ja ne on varustettu polttonesteenmaaperään vuotamisen estävällä välitilan hälytyksellä.Eepeen ympäristötunnusluvutKiinteistöt ja toimitilatEepeellä on käytössä 147 295 neliömetriä,määrä on kasvanut noin 6 446 neliötä.Veden, sähkön ja lämmönkulutusEepeen toimipaikkojen lisääntymisen myötäveden, sähkön ja lämmön kulutukset ovatkasvaneet.Vesi 63 298m³Sähkö43 875 741 kWhKaukolämpö17 791 939 kWhÖljy 33 m³JätteetYhteensä 3 797 tonniapahvijäte 23 %energiajäte 17 %kaatopaikkajäte 10 %biojäte 48 %muut jätteet 2%Näistä kierrätykseen menevät kokonaanpahvi- ja energiajäte.Ympäristövaikutteistenkustannusten jakautuminenYhteensä 5,1 miljoonaa euroaSähkö 70 %Lämpö 17 %Jäte 9 %Vesi 4 %VastuullisuusraportointiEepeen vastuullisuustiedot vuodelta 2010 sisältyvätS-ryhmän toukokuussa 2011 julkaistavaan vastuullisuuskatsaukseen(www.s-kanava.fi - S-ryhmä - Vastuullisuus).Katsauksessa käsitellään S-ryhmän sosiaalista, taloudellistaja ympäristövastuuta vuonna 2010.26 27


EDUSTAJISTON VARSINAISET JÄSENET JÄSENALUEITTAIN vv. 2009–2012Edustajisto.Osuuskunnan hallintoEepeen hallintoEepeen hallinto- eli toimielimiä ovat edustajisto, tilintarkastajat,hallintoneuvosto ja hallitus sekä toimitusjohtaja. Jokaisellahallintoelimellä on omat tarkat lainsäädäntöön perustuvattehtävänsä. Nämä tehtävät on lueteltu Eepeen säännöissä.EdustajistoEepeen edustajistoon kuuluu 50 jäsentä. Edustajisto käyttääEepeessä omistajille kuuluvaa ylintä päätäntävaltaa lain ja sääntöjenmääräämissä asioissa. Edustajisto valitaan vaalilla Eepeenjäsenistä eli asiakasomistajista joka neljäs vuosi. Vuosi 2009 oliEepeessä vaalivuosi.Edustajisto 2009-2012Vuonna 2010 Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan edustajistoon pitänyt kaksi kokousta. Varsinainen kevätkokous pidettiinkeskiviikkona 21. päivänä huhtikuuta 2010 Sokos Hotel LakeudessaSeinäjoella. Läsnä oli 40 edustajiston varsinaista jäsentä jayksi varsinaisen edustajiston jäsenen tilalle kutsuttu varajäsen.Kevätkokouksessa käsiteltiin osuuskunnan sääntöjen 12 §:nkevätkokoukselle määräämät asiat, kuultiin hallituksen selontekoalkaneen vuoden 2010 toiminnasta sekä valittiin nimeämisvaliokuntavalmistelemaan hallintoneuvoston erovuoroistenjäsenten ja tilintarkastajien valintaa. Kokouksen päätteeksi kuultiinasiakkuuspäällikkö Tuula Rajalan asiakasomistajuuskatsaus.Edustajiston varsinainen syyskokous pidettiin torstaina 18.päivänä marraskuuta 2010 myös Sokos Hotel Lakeudessa Seinäjoella.Läsnä oli 38 edustajiston varsinaista jäsentä ja kolmevarajäsentä. Varsinaisessa syyskokouksessa käsiteltiin sääntöjen12 §:n mukaiset syyskokouksessa käsiteltävät asiat.Hallintoneuvoston jäsenten erovuoroisten jäsenten tilalleedustajisto valitsi kaikki muut erovuorossa olleet jäsenetuudelleen, paitsi Elina Kantolan tilalle valittiin uutena jäsenenähallintoneuvostoon toimikaudeksi 2011–2013 edustajistonjäsen Taavi Kivipelto Alajärveltä. Näin ollen Taavi Kivipellonvalinnan jälkeen edustajiston varsinaiseksi jäseneksi nousi varaedustajaKirsti Hautanen Alajärveltä Kivipellon jäljelle jääneeksitoimikaudeksi 2011–2012.Eepeen hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 15.12.2010hallituksen uudeksi jäseneksi edustajiston varsinaisen jäsenenUnto Kankaan. Hänen tilalleen nousi edustajiston varsinaiseksijäseneksi varaedustaja Liisa Talvitie Seinäjoelta Unto Kankaanjäljelle jääneeksi toimikaudeksi 2011–2012.Kokouksessa päätettiin lisäksi hallintoneuvoston esityksestäEtelä-Pohjanmaan Osuuskaupan sääntöjen 2 §:n tarkistamisestasiten, että toimialapykälään lisättiin uusi kohta 5: vakuutusasiamiestoiminta,ja voimassa olevien sääntöjen 5. kohta muuttuikohdaksi 6.Vuoden vaihteessa edustajiston varsinainen jäsen MarkkuTuppurainen Seinäjoelta ilmoitti, että hän on muuttanut poisEepeen toimialueelta, joten hänen tilalleen voi pyytää varaedustajanhänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen 2011–2012. Näinollen edustajiston varajäsen Jaakko Talvitie Ilmajoelta nousiTuppuraisen tilalle edustajiston varsinaiseksi jäseneksi.Jäsenalue n:o 1Alajärvi, Alavus, Kauhava, Kuortane,Lappajärvi, Lapua, Soini, Töysä, Vimpeli,Vöyri (Petterinmäki) ÄhtäriElisa Ala-Honkola myyjä KuortaneKalevi Hauta-aho eläkeläinen AlavusKirsti Hautanen myyjä, eläkeläinen AlajärviKatriina Hyvölä matkailuyrittäjä ÄhtäriMarkku Koskiahde maanviljelijä LapuaTuija Kotala agrologi LapuaMarkus KurikkaAlavusPaavo Lakaniemi opettaja LapuaSinikka Mäkikari sairaanhoitaja KauhavaRiitta Panula luokanopettaja LapuaKatja Pasto myyjä AlavusJaakko Renko opistoupseeri, evp KauhavaTapio Rintaniemi kapteeni, evp LapuaMarjatta Seppä-Lassila erik.sairaanhoitaja KauhavaSinikka Syrjälä yrittäjä KauhavaTuomo Tallbacka yrittäjä AlajärviKatri Vakkuri pankkivirkailija KauhavaJäsenalue n:o 2Ilmajoki, Nurmo, SeinäjokiPirjo-Liisa Aittoniemi terveyskeskuslääkäri SeinäjokiMikko Ala-Lahti apteekkari SeinäjokiChristel Björk KM IlmajokiMikko Hautala diakoni SeinäjokiAntero Hautamaa maanviljelijä, eläkeläinen SeinäjokiEsa Hirvilammi liikkeenharjoittaja SeinäjokiJarmo Lintala erityisopettaja SeinäjokiMikael Luotola marketpäällikkö SeinäjokiPäivi Metsomäki päivähoitaja IlmajokiMervi Mäenpää agrologi AMK SeinäjokiAnna Mäki-Paavola matkailuyrittäjä SeinäjokiSeppo Perkiö taksiautoilija SeinäjokiEsa Perttu talouspäällikkö SeinäjokiSirpa Syrjälä osastonhoitaja SeinäjokiJaakko Talvitie rikosylikonstaapeli IlmajokiLiisa Talvitie hallintoylituomari SeinäjokiHarry Wallin veturinkuljettaja SeinäjokiIlmari Ylä-Autio varatuomari SeinäjokiJäsenalue n:o 3Isojoki, Jalasjärvi, Karijoki, Kaskinen,Kauhajoki, Kristiinankaupunki, Kurikka,Närpiö, TeuvaRalf Becker kontorschef, pensionär NärpesTaija Hakola kotitalousteknikko KauhajokiVeli Hautaniemi maanviljelijä KarijokiKirsti Hirvelä yrittäjä KurikkaVäinö Kreko myyjä KauhajokiSaila Lehtimäki emäntä TeuvaHenry Långskog jordbrukare NärpesAnna-Maija Mäntykoski opettaja JalasjärviPäivi Nummijoki pankkitoimihenkilö KauhajokiKari Piirto maatalousyrittäjä KurikkaAira Rantanen marketpäällikkö JalasjärviPäivi Rita-Luopa työterveyshoitaja KurikkaTarja Saari yrittäjä KristiinankaupunkiBo-Göran Södergårdföretagare KristinestadKirsi Tuominen työterveyslääkäri Kauhajoki28 29


Hallintoneuvoston varsinaisina jäseninäovat olleet vuonna 2010 seuraavat henkilöt:Hallintoneuvosto.HallintoneuvostoEepeen hallintoneuvostoon kuuluu 21 jäsentä, joista 19 valitseeedustajisto. Muut kaksi ovat Eepeen palveluksessa olevia henkilöstönedustajia. Hallintoneuvostoon valitaan sellaisia Eepeenjäseniä, joilla on riittävä hallinnollisten ja liiketaloudellistenasioiden tuntemus. Lisäksi valinnassa tulee ottaa huomioon,että hallintoneuvostossa tulevat Eepeen toimialue ja jäsenistömahdollisimman tasapuolisesti edustetuiksi.Hallintoneuvoston tehtävät jakautuvat kolmeen aihealueeseen:- liiketoiminnan valvonta,- Eepeen toiminnan huomattavasta supistamisesta tailaajentamisesta päättäminen ja strategian vahvistaminensekä- hallituksen ja toimitusjohtajan valinta.Hallintohenkilöiden valitseminenOsuuskaupassa hallintohenkilö ei ole vain omistajien etujavalvova päättäjä, vaan myös yrityksensä palveluja käyttäväasiakas. Parhaimmillaan tämä näkyy siinä, että hallintohenkilöon muodollisten kokousten ulkopuolellakin vuorovaikutus- jayhteistyösuhteessa yrityksen johdon kanssa. Roolin monipuolisuuttakuvaa myös se, että monesti hallintohenkilöt osallistuvatmonipuolisesti sidosryhmätyöhön, ovat mukana alueellisissakehittämishankkeissa ja toimivat suorina linkkeinä asiakasomistajienpalautteen välittämisessä osuuskaupalle.Hallintohenkilöiden valintoja ohjaavat laki, säännöt, sovitutmenettelytavat sekä hallintoneuvoston työjärjestys ja hallituksenohjesääntö.Hallintoneuvostosta vuosittain erovuorossa on yksi kolmasosajäsenistä.Hanna Valtari, pj.kotitalousneuvos,koulutuspäällikkö,kotitalousopettajaKyösti Yli-Karjanmaa, varapj. maatalousyrittäjä,agrologiArja AromaaterveydenhoitajaJonny Ehrsyrittäjä, merkonomiAnne Haapa-aholastentarhanopettajaSirkku Harjuetuuskäsittelijä, yo-merkonomiLasse Hautalakansanedustaja, agrologiAaro Honkolarahoitusjohtaja,kauppatieteiden maisteriElina Kantola lehtori, kauppatieteiden maisteriSisko Kitinojamaanviljelijä, yo-merkonomiAnssi KivistöoptikkoHeikki LehtinenmaanviljelijäHeikki Olkkonenmaanviljelijä, agrologiSirkka PakkalaAsko PeltolaHeikki PeräläRiittaliisa SikkiläMerja SinkkonenMarkku VanhanenHenkilöstön edustajat:Tapani PollariTeea Vasalampimaanviljelijämaakuntajohtaja,maanviljelijä,maatalous- ja metsätieteiden tohtorimaanviljelijä, diplomi-insinööriperushoitajaemäntätalousjohtaja, filosofian maisterikenttämyyjämarketpäällikköHallintoneuvosto on pitänyt vuonna 2010 viisi kokousta,joissa on kirjattu yhteensä 49 pöytäkirjan pykälää.Hallintoneuvoston sihteerinä on toiminut talousjohtaja KajMäkelä.Hallintoneuvostosta olivat erovuorossavuonna 2010 seuraavat hallintoneuvostonjäsenet:Jäsenalueelta 1:Anne Haapa-aho, lastentarhanopettajaElina Kantola, lehtori, kauppatieteidenmaisteriAsko Peltola, maakuntajohtaja,maanviljelijä, maatalous- jametsätieteiden tohtoriJäsenalueelta 2:Jäsenalueelta 3:Sisko Kitinoja, maanviljelijä,yo-merkonomiAnssi Kivistö, optikkoHanna Valtari, kotitalousneuvos,koulutuspäällikkö, kotitalousopettajaArja Aromaa, terveydenhoitajaEdustajiston syyskokous päätti kokouksessaan 18.11.2010nimeämisvaliokunnan esityksen pohjalta, että erovuorossaolevista hallintoneuvoston jäsenistä valitaan uudelleentoimikaudeksi 2011–2013 Anne Haapa-aho, Asko Peltola,Sisko Kitinoja, Anssi Kivistö, Hanna Valtari ja ArjaAromaa. Erovuorossa olleen Elina Kantolan tilalle valittiinedustajiston varsinainen jäsen Taavi Kivipelto Alajärveltä.Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 15.12.2010nimeämistyöryhmänsä esityksen mukaisesti hallituksenjäseniksi vuodeksi 2011 uudelleen Elina Varamäen, JariPalon ja Markku Saksan. Unto Kangas valittiin uutena eroapyytäneen Pauliina Talvitien tilalle. Toimitusjohtaja KimmoSimberg toimii sääntöjen mukaisesti hallituksen jäsenenä japuheenjohtajana.Hallintoneuvosto valitsi myös 15.12.2010 pitämässäänjärjestäytymiskokouksessa hallintoneuvostonpuheenjohtajaksi vuodeksi 2011 kotitalousneuvosHanna Valtarin Seinäjoelta ja varapuheenjohtajaksimaatalousyrittäjä Kyösti Yli-Karjanmaan Ilmajoelta.Hallintoneuvoston sihteeriksi vuodeksi 2011 otettiintalousjohtaja Kaj Mäkelä.Hallintoneuvostosta ovat erovuorossavuonna 2011 seuraavat henkilöt :Jäsenalueelta 1:Jäsenalueelta 2:Jäsenalueelta 3:Henkilökunnanedustaja:Heikki Lehtinen, maanviljelijäHeikki Olkkonen, maanviljelijä, agrologiKyösti Yli-Karjanmaa, maatalousyrittäjä,agrologiAaro Honkola, rahoitusjohtaja,kauppatiet.maisteriRiittaliisa Sikkilä, perushoitajaMarkku Vanhanen, hallintojohtaja,filosofian maisteriTapani Pollari, kenttämyyjä30 31


HallitusHallitus vastaa Eepeen liiketoiminnan menestyksellisyydestä.Hallituksen puheenjohtajana toimii Eepeen toimitusjohtaja jasen jäsenten enemmistö koostuu asiakasomistajien edustajista.Hallituksen tärkeimmät tehtävät ovat:- päättää Eepeen keskeiset strategiat ja tavoitteet,- päättää vuosittain Eepeen taloudelliset kokonaistavoitteetja tarvittavat kokonaissuunnitelmat,- päättää investoinnit sekä- johtaa ja valvoa liiketoimintaa.Kaikkien Eepeen toimielinten jäsenten tulee noudattaa lain jasääntöjen määräyksiä käyttäessään heille uskottua päätösvaltaa.TilintarkastusTilintarkastajat tarkastavat lakisääteisesti yrityksen tilinpäätöksen,kirjanpidon ja hallinnon. Heidän tulee tarkastustasuorittaessaan noudattaa hyvää tilintarkastustapaa sekäosuuskaupan sääntöjä, joiden mukaan osuuskaupan tilintarkastajiksivalitaan SOK:n nimeämä hyväksytty tilintarkastajaja yksi tai useampi muu hyväksytty tilintarkastaja. Tilintarkastajantulee olla luonnollinen henkilö tai hyväksyttytilintarkastusyhteisö.Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan tilivuoden 2010 tilintarkastajanaon toiminut KHT-yhteisö Tilintarkastusotava Oy, jonkapäävastuullisena tilintarkastajana on toiminut kauppatiet.maisteri Matti Hartikainen KHT.Lisäksi edustajiston kokouksessa valittiin 25.11.2009pidetyssä syyskokouksessa nimeämisvaliokunnan esityksenmukaisesti tilintarkastajiksi vuodelle 2010 tal. tiet. maisteri,KHT Tapani Rotola-Pukkila Kauhajoelta ja kauppatiet.maisteri, KHT Pentti Pääjärvi Seinäjoelta sekä varatilintarkastajiksiekonomi, KHT Turo Jaakkola Kauhajoelta jatilintarkastaja, HTM Sirkka-Liisa Karvinen Seinäjoelta.Edustajiston varsinaisessa syyskokouksessa 18.11.2010päätettiin valita Eepeen tilivuoden 2011 tilintarkastajaksiKHT-yhteisö Tilintarkastusotava Oy. Tilintarkastusotava Oypuolestaan on tilintarkastuslain 8 §:n perusteella ilmoittanut,että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana tuleetoimimaan kauppat. maisteri Matti Hartikainen KHT.Lisäksi nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti valittiintilintarkastajiksi vuodelle 2011 tal. tiet. maisteri, KHTTapani Rotola-Pukkila, Kauhajoki ja kauppat. maisteri,KHT Pentti Pääjärvi, Seinäjoki sekä varatilintarkastajiksiekonomi, KHT Turo Jaakkola, Kauhajoki sekä tilintarkastaja,HTM Sirkka-Liisa Karvinen, Seinäjoki.Kuvassa Eepeen vuoden 2011 hallitus.Ylärivi (vas.) Markku Saksa, Kaj Mäkelä, Jari Palo, Hanna Valtari ja Kyösti Yli-Karjanmaa. Alarivi (vas.) Unto Kangas, Elina Varamäki ja Kimmo Simberg.Vuonna 2010 Eepeen hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt:Kimmo Simberg, pj. toimitusjohtaja, restonomi, MBAPauliina Talvitie, vpj. tutkimus- ja kehityspäällikkö, DIJari Palo kaupallinen johtaja,kauppatiet. maisteriMarkku SaksayrittäjäElina Varamäkidosentti, tutkijayliopettaja,kauppatiet. tohtoriHallituksen kokouksiin ovat osallistuneet myöshallintoneuvoston puheenjohtaja Hanna Valtari javarapuheenjohtaja Kyösti Yli-Karjanmaa sekä johtajistonjäsenet Juhamatti Aronen, Seppo Kuusisaari, Kaj Mäkelä,Esa Nuottivaara ja Raija Kalliokoski (1.10.2010 lukien).Hallitus on pitänyt vuoden 2010 aikana 14 kokousta, joissaon kirjattu yhteensä 160 pöytäkirjan pykälää.Hallintoneuvosto on valinnut hallituksen jäseniksi vuodeksi2011 uudelleen seuraavat henkilöt: Jari Palo ja ElinaVaramäki Seinäjoelta sekä Markku Saksa Teuvalta. Eroapyytäneen Pauliina Talvitien tilalle hallintoneuvosto valitsiagrologi Unto Kankaan Seinäjoelta.Hallituksen puheenjohtajana on toiminut toimitusjohtajaKimmo Simberg ja varapuheenjohtajana Pauliina Talvitie.Sihteerinä on toiminut talousjohtaja Kaj Mäkelä.32 33


AsiakastoimikuntaMaataloustoimikuntaAsiakastoimikunta on pitänyt vuoden 2010 aikana kaksikokousta. Kevätkokous pidettiin maanantaina 15. päivänämaaliskuuta 2010 ABC-liikennemyymälässä Seinäjoella. Läsnäoli 21 asiakastoimikunnan jäsentä. Kokouksessa käsiteltiinnormaalit kevätkokousasiat sekä valittiin asiakastoimikunnanpuheenjohtajaksi vuodeksi 2010 edelleen perushoitaja LiisaKivimäki Ylistarosta.Asiakastoimikunnan seminaarimatka suuntautui Jyväskylään21.–22.5.2010. Matkalla pidettiin asiakastoimikunnan kokoussekä tutustuttiin Jyväskylän uudistettuun Sokokseen, missäpukeutumisneuvojat olivat järjestäneet asiakastoimikunnannaisille trendi-katsauksen kevään muotiin. Illalla oli vuorossaJyväskylän kaupunginteatteri, missä katsoimme Ulvovan myllärin.Lauantain paluumatkalla olivat tutustumiskohteina vieläPalokan Kodin Terra ja Palokan Prisma.Syyskokous pidettiin tiistaina 23. päivänä marraskuuta 2010Eepeen konttorilla Prisma-kauppakeskuksessa. Läsnä oli 19asiakastoimikunnan jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin normaalitsyyskokousasiat, tehtiin esitys Eepeen hallintoneuvostolle erovuoroisistaja heidän valinnoista toimikaudelle 2011–2013 sekävahvistettiin vuoden 2011 toimintasuunnitelma.Asiakastoimikunnan kaupunki-/kuntakohtaisten työryhmientoiminta on painottunut erilaisten marketeissa järjestettyjenmarkkinointitoimien järjestelyyn ja avustamiseen. S-markettienja Sale-kauppojen asiakasomistajapäivillä työryhmän jäsenetovat toimineet asiakasomistajaneuvojina.Eepeen maataloustoimikunta piti vuonna 2010 kaksi kokousta.26.3.2010 pidetyssä kokouksessa toimialajohtaja Esa Nuottivaarapiti katsauksen Eepeen ja maatalous-rautakaupan toiminnastavuodelta 2010. Husqvarnan myyntipäällikkö Sammy Oleniuspiti katsauksen aiheesta: Jonsered-tuotteet metsään ja puutarhaan.Maataloustoimikunnan toinen kokous pidettiin 14.10.2010Hotelli Ilveksessä Tampereella. Asialistalla olivat normaalit syyskokouksellekuuluvat asiat. Yhteistyökumppanin puheenvuoronkäytti myyntijohtaja Antti Korpiniemi Berner Oy:stä, toimitusjohtajaKimmo Simberg kertoi ajankohtaiset asiat Eepeestä jatoimialajohtaja Esa Nuottivaara toimialalta. Seuraavana päivänä15.10.2010 maataloustoimikunnan jäsenet tutustuivat KoneForum -näyttelyyn Tampereen Messukeskuksessa.Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut Kari Piirto jasihteerinä Jan-Erik Sand.ASIAKASTOIMIKUNTA 2010MAATALOUSTOIMIKUNTA 2010Asiakastoimikuntaan ovat kuuluneet vuonna 2010 seuraavat henkilöt:Maataloustoimikuntaan ovat kuuluneet vuonna 2010 seuraavat henkilöt:Liisa Kivimäki, pj. perushoitaja SeinäjokiAnita Ammesmäki myyntikoordinaattori VimpeliAili Finnilä myyjä KauhajokiHillevi Hautamäki emäntä AlajärviKirsti Hirvelä maanviljelijä KurikkaIrma Huhtala myyjä KuortaneTaija Kahelin lähihoitaja KaskinenEija Knuuttila emäntä SeinäjokiSinikka Koskenaho myyjä, eläkeläinen TöysäRiitta Liimatainen konttoristi/sihteeri NärpiöMarika Lyyluoma ravintolakokki KurikkaTarja Metsäranta sairaanhoitaja KristiinankaupunkiHelena Mäki emäntä KauhavaAnna Mäki-Paavola yrittäjä SeinäjokiRiitta Nevala myyjä SeinäjokiSirkka Pakkala maanviljelijä JalasjärviRiitta Panula luokanopettaja LapuaIiris Pekonniemi emäntä AlajärviRitva Pyylampi emäntä AlavusMarketta Ruha emäntä ÄhtäriEija Röyskö yrittäjä IlmajokiRitva Uusitalo emäntä, eläkeläinen TeuvaHilkka Vainionpää toistotyöntekijä IsojokiPäivi Vesakoski emäntä KauhavaElisa Vesiluoma emäntä KauhavaEliisa Yli-Hannula emäntä KarijokiPirkko Ylä-Pöntinen emäntä SoiniRoger BjörknäsBengt EklundEsa-Matti HeikkiläVisa HippiJaakko IsomäkiJohanna KankaanpääTimo Keski-KarhuPerttu Keski-MattilaKeijo KetolaOlavi KetolaPentti KujalaKari KälliMarja-Leena LaaksoJussi LauttamusEija LehtimäkiKristiinankaupunkiNärpesSeinäjokiSeinäjokiKauhavaÄhtäriTeuvaKauhajokiKarijokiIsojokiSeinäjokiSoiniVimpeliKurikkaKauhavaMarkku LuotoHenry LångskogYrjö PaavolaSirkka PakkalaMauri PenninkangasTapio PeräläKari PiirtoAntti RantaJukka ReinikkaVeli SipiläJouko TalvitieJari TiensuuHannu TuuriPasi VälisaariSami Yli-KuhaJalasjärviNärpesTöysäJalasjärviAlajärviIlmajokiKurikkaKauhajokiAlavusLapuaKauhavaKauhavaSeinäjokiAlajärviKuortaneAsiakastoimikunnasta ovat olleet erovuorossavuonna 2010 seuraavat henkilöt:Anita Ammesmäki, Hillevi Hautamäki, Kirsti Hirvelä, Eija Knuuttila,Riitta Liimatainen, Marika Lyyluoma, Helena Mäki, Riitta Panula, RitvaPyylampi, Marketta Ruha, Eija Röyskö, Hilkka Vainionpää ja Eliisa Yli-Hannula.Eepeen hallintoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 15.12.2010asiakastoimikunnan esityksen, että erovuoroiset jäsenet valitaan kaikkimuut uudelleen toimikaudelle 2011–2013 paitsi Marika Lyyluoma, jokaoli ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä uudelle toimikaudelle.S-marketit Jurva ja Kauhava sekä Sale Kaskinen ovat toistaiseksiilman varsinaista asiakastoimikunnan jäsentä.34 35


Eepeen organisaatioYLIN ORGANISAATIO 1.1.2011ToimitusjohtajaKIMMO SIMBERGSisäinen tarkastusTuomo LångnabbaJOHTAJISTOMARKETKAUPPAMAATALOUS- JARAUTAKAUPPALIIKENNEMYYMÄLÄ JAPOLTTONESTEKAUPPAMATKAILU- JARAVITSEMISKAUPPAAUTO- JATARVIKEKAUPPATALOUSHALLINTOEEPEE-KIINTEISTÖT OYKaupallinen johtajaJARI PALOToimialajohtajaESA NUOTTIVAARAToimialajohtajaSEPPO KUUSISAARIToimialajohtajaJUHAMATTI ARONENToimialajohtajaESA NUOTTIVAARATalousjohtajaKAJ MÄKELÄJohtajaRAIJA KALLIOKOSKIToimialojen johtoryhmät, joiden puheenjohtajana toimii toimialajohtaja1 Prisma28 S-markettia8 Salea1 Parturi-kampaamo1 EmotionAsiakasomistajatoim.MarketprosessiLiikepaikkahankinta12 Agrimarkettia4 S-Rautamarkettia10 ABC-liikennemyymälää21 ABC-automaattiasemaa3 ABC-pesukatua2 Hotellia10 Ravintolaa1 Ess Autotalo2 S-EtuhuoltoaKirjanpito ja rahoitusHenkilöstöhallintoTietojärjestelmätukiRakennuttaminenIsännöintiKiinteistölaskentaJohtajiston kokouksiin osallistuvat johtajiston jäsenet sekä sisäinen tarkastajasihteerinä ja kutsuttuina asiakkuuspäällikkö ja henkilöstöpäällikkö.36 37


MARKETKAUPAN ORGANISAATIO 1.1.2011MAATALOUS- JA RAUTAKAUPAN ORGANISAATIO 1.1.2011Kaupallinen johtajaJARI PALOToimialajohtajaEsa NuottivaaraMarkkinointipäällikköMARTTI MARTTALASale-ryhmäAlakyläKarijokiKaskinenLapuaLapväärttiSoiniTanelinrantaTörnäväTöysäValikoimapäällikköKimmo MylläriProjektien ohjausValikoimatMarkkinointiHankintaOmavalvontaTulosryhmäjohtajaKARI LEHTIVUORIS-marketitAlavus PT ja KTIlmajokiIsojokiJalasjärviJurvaKauhajoki PT ja KTKoskenkorvaKristiinankaupunkiKurikkaNärpiöPeräseinäjokiTeuvaJouppiKK LehtinenPrismajohtajaMIKKO SIHTOPRISMA• Päivittäistavara• Pukeutuminen jakoti sisällä• Viihde ja sport• Rakentaminen jaremontointi• Info ja kassaos.• Parturi-kampaamoTulosryhmäjohtajaARI MATIKAINENS-marketitAlahärmäAlajärviKauhavaKivistöKortesjärviKuortaneLapuaLehtimäkiTörnäväVimpeliYlihärmäYlistaroÄhtäriMaatilarakentaminenTARMO SavelaVILJAKAUPPAMyyntipäällikköAri Laaksonen14 Viljavarastoyksikköä18 Sopimusvastaanottoa• Viljatoimisto• Viljalaboratoriotoimet• Viljakaupan kuljetukset• SopimustoimintaLaatujärjestelmäasiat• LaatupäällikköTuoteryhmäasiat• Siemenet• Kasviravinteet• MaatalouskemikaalitPOHJOINEN ALUEAluepäällikköHeikki Huhtamäki• Lapua• Alajärvi• Alavus• Härmänmaa• Kortesjärvi• Vimpeli• YlistaroToimialan tuoteryhmäasiat• Rehut• Öljy• KuljetuksetRauta- ja puutarhakauppaMyyntipäällikköJUKKA HAAPASALMIEteläinen ALUEAluepäällikköTerho Perälä• Seinäjoki• llmajoki• Jalasjärvi• Kauhajoki• Kurikka• Peräseinäjoki• TeuvaAgrimarketpäällikköJan-Erik Sand• Närpiö S-Rautamarket• KristiinaToimialan tuoteryhmäasiatTerho Perälä• Varaosat/tarvikkeet• KoneetMARKETKAUPANJOHTORYHMÄJari Palo, pj.Ann-Christina Hevonkoski, sihtMarkus BergmanKari LehtivuoriMartti MarttalaAri MatikainenKimmo MylläriMikko SihtoTommi SuvisalmiEmotionMAATALOUS- JA RAUTA-KAUPAN JOHTORYHMÄ:Esa Nuottivaara, puh.joht.Jukka HaapasalmiHeikki HuhtamäkiAri LaaksonenTerho PeräläJan-Erik SandJukka Vuorenmaa38 39


LIIKENNEMYYMÄLÄ- JA POLTTONESTEKAUPAN ORGANISAATIO 1.1.2011TALOUSHALLINNON ORGANISAATIO 1.1.2011ToimialajohtajaSEPPO KUUSISAARIEepee-konsernin taloushallinto ja rahoitusTalousjohtajaKAJ MÄKELÄEepee-Kiinteistöt OyRAIJA KALLIOKOSKIjohtajaProjektipäällikköHELI BACKLIIKENNEMYYMÄLÄ- JAPOLTTONESTEKAUPANJohtoryhmäSeppo Kuusisaari, pj.Heli BackManu Latva-PukkilaMartti MarttalaTimo MärsyläA-C HevonkoskiPiia MäenpääABC SeinäjokiTimo MärsyläABC YlistaroTina VainionpääVt. Soile SaikkonenABC AlavusTimo PiirtoABC IlmajokiJussi NiukkalaABC TeuvaLauri VainiorantaABC Prisma / PesukatuRauno RantaABC KristiinankaupunkiHenna KellerABC LapuaPetri ValteeABC JalasjärviPiia Mäenpää /Vt. Anne KiviluomaABC KauhajokiManu Latva-PukkilaABC ÄhtäriTaru SalliProjektitehtävätPiia MäenpääSisäinen tarkastajaTuomo Långnabbaraportoi suoraantoimitusjohtajallealoittaa 14.2.2011AsiakkuuspäällikköTuula Rajalaraportoi suoraankaupalliselle johtajalle• Asiakasomistaja-asiat• Asiakkuustilastot• S-Pankki,asiamiestoiminta• BOA-hallinta• ViestintäasiatKonttoripäällikköAila Rinta-KoskiKirjanpito ja reskontratPääkirjanpito• Tilinpäätös• Raportointi• VeroasiatSihteeripalvelutRahoitusasiatReskontrat• Myyntilaskutus• Ostolaskut• Laskun tarkastus• Sisäinen laskenta• Luotonvalvonta• PostitusTilastointiArkistointiHenkilöstöpäällikköTommi Suvisalmi• TES-asiat• Hertta-Henkilörekisteriasiat• Palkkalaskenta-Palveluässä• Henkilöstöpalvelut• Koulutusasiat• Rekrytointiasiat• Henkilöstöraportointi• TyöterveyshuoltoICT-asiantuntijatTommi VeistolaJani Marjamäki• Järjestelmäasiat• PC-Doc arkistointi• Sähköpostituki• Palvelintuki• Koulutus ja perehdytys• ProjektitKiinteistöpäällikköPekka Hakamäki• Uudisrakentaminen• Investointisuunnittelu• Viranomaisasiat• Rakennuslupa-asiat• Kehitystyö• Sopimusvalvonta• RakennusvalvontaIsännöitsijäTimo SaloKiinteistösihteeriSatu Yli-Hukkala• Kiinteistölaskenta• Kirjanpito• Konsernivuokrat• Energiaseuranta• Vuokrausasiat• Talohuoltosopimukset• ArkistointiTALOUSHALLINNONJOHTORYHMÄKaj Mäkelä, pjAila RintakoskiTommi SuvisalmiRaija KalliokoskiPekka Hakamäki42 43

More magazines by this user
Similar magazines