Opas yläkouluun siirtyvälle - Salon kaupunki

salo.fi

Opas yläkouluun siirtyvälle - Salon kaupunki

Datum2013-06-19Ärendebeteckning450-7135-2011Arkivbeteckning1(2)Händelse (vilken typav störning/avbrott)DrabbadinfrastrukturFasttelefoniMobilanät (vilka?)Var?(geografisk omfattning,antaldrabbade)Tidpunkt Varaktighet Påverkan/följder för den enskildessäkerhet och trygghet, serviceoch företagande etc.Länsstyrelsen Västerbotten Krisberedskap Tel vx. 010-225 40 00 www.lansstyrelsen.se901 86 UMEÅ Storgatan 71 B Direkttel. 010-225 43 28 Direktfax 090-13 15 77 christer.papmehl@lansstyrelsen.se


SisältöLaurin koulun lakkauttaminen ja oppilaidensijoittuminen muihin yläkouluihin 2YHTEYSTIEDOT 2Erikoisluokkien pääsykoeajat ja -paikat 3Yläkoulut 4Armfeltin koulu 4Hermannin koulu 5Moision koulu 6Perniön yhteiskoulu 7Erikoisluokat 8LUMA-luokka Armfeltin koululla 8Hermannin koulun kielipainotteinen luokka (englanti) 8Moision koulun viestintä- ja tietotekniikkapainotteinen luokka 9Moision koulun musiikkiluokkatoiminta 10Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 12Oppilashuolto 12Koulupsykologi 13Koulukuraattori 14Kouluterveydenhuolto 15Kouluruokailu 16erityisruokavalio yläkoulussa 17Koulumatkoista 17


Yläkouluun siirtyminenSeitsemännelle luokalle siirtyminen tuo mukanaan moniamuutoksia: uusia oppiaineita, aineenopettajia, valinnaisaineitaja uusia kavereita. Pieni koulurakennus saattaa muuttuaisoksi yläkouluksi ja yksi luokkatila moneksi erilaiseksiluokaksi päivän aikana. Itsenäisyyttä ja oma-aloitteisuuttatarvitaan aikaisempaa enemmän.Peruskoulun viimeiset vuodet antavat monia mahdollisuuksiakehittää opiskelutaitoja ja opetella ottamaan vastuuta omastatoiminnastaan sekä ympäristöstään. Yksi tärkeimmistä asioistaon yhteistyö kaikkien koulukavereiden sekä koulun henkilökunnankanssa. Yhteinen vastuu kouluyhteisön hyvinvoinnistakuuluu jokaiselle jokaisena koulupäivänä.Useimmat kokevat yläkouluun siirtymisen mukavana. Uudetasiat ja ympäristö kiinnostavat ja itsenäinen opiskeluote motivoiyrittämään ja saavuttamaan hyviä tuloksia koulutyössä.Yläkoulussa luodaan perusta jatko-opinnoille. Jokainen koulupäivärakentaa omaa tulevaisuuttasi eteenpäin – ota se omiinkäsiisi ja saavuta asettamasi tavoitteet työtä tekemällä!Mari HaapanenOpetuspäällikkö


Laurin koulun lakkauttaminen ja oppilaidensijoittuminen muihin yläkouluihinSalon kaupunginvaltuusto on päättänyt 20.5.2013 § 91 lakkauttaa Laurin yläkoulunelokuusta 2014 lukien.Opetuslautakunta päätti kokouksessaan 11.6.2013 § 80 hyväksyä noudatettavaksiseuraavat oppilaaksiottoalueet neljään yläkouluun seuraavasti:• Armfelt: Pajula, Maria, Mustamäki, Hajala, Meri-Halikko, Märy, Vaskio,Kuusjoki, osa Ollikkalaa• Hermanni: Alhainen, Hähkänä, Inkere, Kaivola, Hiisi, Muurla, ja Toija• Moisio: Tupuri, Komisuo, Rekijoki, Keskusta, Karjaskylä, Suomusjärvi, osaOllikkalaa• Perniön yhteiskoulu: Särkisalo, Perniö, Sirkkula ja AijalaYHTEYSTIEDOTArmfeltin kouluKuruntie 7, 24800 HalikkoRehtori Hannu Pölönenpuh. (02) 778 4588 tai 044 778 4588sähköposti: hannu.polonen@salo.fiwww.salo.fi/armfeltinkouluHermannin kouluTorikatu 5-7, 24100 SaloRehtori Liisa Ääriläpuh. (02) 778 4335 tai 044 778 4335sähköposti: liisa.aarila@salo.fiwww.salo.fi/hermanninkouluPerniön yhteiskouluErveläntie 1, 25500 PerniöRehtori Maija Syrjäläinenpuh. (02) 778 4649 tai 044 778 4649sähköposti: maija.syrjalainen@salo.fiwww.salo.fi/pernionyhteiskouluLisäksi yhtenäiskouluina toimivaterityiskoulut, joissa mahdollisuusopiskella 7.-9. lk.Hakastaron kouluMeritalon kouluMoision kouluUskelankatu 13, 24100 SaloRehtori Tommi Eränpalopuh. (02) 778 4474 tai 044 778 4474sähköposti: tommi.eranpalo@salo.fiwww.salo.fi/moisionkoulu2


Erikoisluokkien pääsykoeajat ja -paikat(luokkien esittelyt s. 8 - 11)Musiikkiluokka Moision koulussa keskiviikkona 22.1.2014(aika ilmoitetaan suoraan hakijoille).Vies-Ti-luokka Moision koulussa tiistaina 21.1.2014 klo 12.15 alkaen.Kielipainotteinen luokka (englanti) Hermannin koulussa torstaina 23.1.2014klo 12.00-14.00 (kokoontuminen juhlasalin aulassa, toinen kerros).LUMA-ryhmä Armfeltin koulussa tiistaina 28.1.2014 klo 9.00 alkaen.Ilmoittautuminen erikoisluokkien pääsykokeisiin 30.11.2013 mennessä osoitteessahttps://digiumenterprise.com/answer/?sid=1089801&chk=FRYF95RNäh6t72m8kj4A1RC5 LdVOfWZÖUyieåNPX9SgB3qo3


A4YläkoulutArmfeltin kouluMaineikkaan sotilaan ja valtiomiehenGustaf Mauritz Armfeltin mukaannimetty runsaan 500 oppilaan yläkoulusijaitsee Halikon taajamassa lähellä historiallistaRikalanmäkeä. Käytössämmeon vastikään remontoidut ja ajanmukaisestivarustetut opetustilat sekä avaraja viihtyisä ruokasali. Koulukeskuksenyhteydessä sijaitseva liikuntahalli monipuolisinemahdollisuuksineen on myöskoulumme käytössä.Koulumme tavoitteena on kasvattaatiedonhaluisia, vastuuntuntoisia ja hyväkäytöksisiäoppilaita, joilla on terveitsetunto ja riittävät perustiedot ja -taidot.Päivittäisenä ohjenuoranamme on”Hyvä arki”. Hyvä arki näkyy koulummetoiminnan suunnittelussa, yhteistyössäkotien kanssa sekä oppilashuollossa.Myös oppilaskunnan hallituksella ja tukioppilaillaon tärkeä rooli koulumme viihtyvyydenja yhteishengen luojina sekäerilaisten projektien ja tapahtumien järjestäjinä.Tätä oppilaiden osallistumistaja innovatiivisuutta on edelleen tarkoituslisätä ja kehittää.Koulumme tavoitteena on puuttua koulussailmeneviin ongelmiin mahdollisimmanvarhain. Mikäli oppilaalla on vaikeuksiaopinnoissa, paljon poissaoloja taihäntä kiusataan, ongelmiin tartutaanripeästi. Koulussamme on vastaanottoniin terveydenhoitajalla ja koululääkärilläkuin kuraattorilla ja psykologillakin.Uutena oppilashuollon jäsenenä on käytössämmeLinkki-työntekijä, joka tarjo-aa tukea koko perheelle kasvatukseenliittyvissä pulmissa.Koulussamme toimii JOPO-luokka, jossajoustavin menetelmin ja työpaikkaopiskelunavulla pyrimme tukemaan nuoriasaamaan päättötodistuksen. Lievästi kehitysvammaistenLIEKE-luokan oppilaatopiskelevat taito- ja taideaineita ryhmissämme.Monipuolinen valinnaisainetarjontammemahdollistaa oppilaidenomat painotukset ja keskittymisenomiin kiinnostuksen kohteisiin. Vieraidenkielien ja erilaisten taito- ja taideaineidenopiskelun lisäksi oppilasvoi esimerkiksi suorittaa tietokoneenkäyttäjän A-ajokortin, hygieniapassinja EA1-kortin.Musiikinopetuksemme tavoitteena on,että jokainen oppilas oppii soittamaanperusbändisoittimia. Saavutettujen taitojenavulla hän pystyy osallistumaanbänditoimintaan ja halutessaan esiintymäänkoulumme yhteisissä juhlissa jatapahtumissa.Osallistumme aktiivisesti koulun ulkopuolisiintapahtumiin ja kilpailuihinkuten Taitaja-, Nou hätä- ja Matematiikkakilpailut.Koulumme kotisivut jatiedotteet kertovat lisää koulumme toiminnasta.Armfeltin koulussa nuori opiskeleeturvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä.


LisätietojaRehtori Hannu PölönenPuh. (02) 778 4588 tai 044 778 4588Sähköposti: hannu.polonen@salo.fiwww.salo.fi/armfeltinkouluHermannin kouluHermannin koulu on perinteikäs yläkoulukeskellä Salon kaupunkia.Koulussamme on noin 450 oppilasta,jotka tulevat pääasiassa Alhaisten, Perttelin,Muurlan ja Kiskon alueilta. Hermanninkoulussa on kuusi kieliluokkaa,joiden opetus on osin englanninkielistä.mHermannin koulussa oli laaja perusparannusvuosina 2009-2011. Pihalle onnoussut uusi teknisen työn rakennus.Koulun opetustilat on varustettu viimeisimmälläopetusteknologialla (dokumenttikamerat,dataprojektorit, interak-t 8tiiviset taulut ym.). Tilat ovat viihtyisätja valoisat.HäKoulumme tarjoaa lukuisia valinnaisaineita,mm. ilmaisutaitoa, muotoilua,mediakasvatusta sekä useita vieraitakieliä perinteisten valinnaisaineiden lisäksi.h kKoulussamme opettaa kolme erityisopettajaa,mikä mahdollistaa7joustavat opetusjärjestelytsekä erilaiset integroinnit 4kaikille luokka-asteille. Toimintaperiaatteisiimmekuuluu huolen puheeksi ottaminenja varhainen puuttuminen oppilaanmahdollisiin ongelmiin.jP dyrimme koulussamme ratkaisemaanarjen konfliktitilanteita oppilaskeskeisestikasvatuskeskustelujen (KAKE)avulla. Kasvatuskeskusteluja hoitaatehtävään sitoutunut, opettajista koostuvaKAKE-tiimi.Hermannin koulu on aktiivisesti mukanaKiVa Koulu -ohjelmassa. Tämä on näkynytkoulun arjessa mm. KiVa-teemaviikkona,aamunavauksina ja teematunteina.KiVa Koulussa pyritään ennaltaehkäisemäänja vähentämään koulukiusaamistakorostamalla jokaisen oppilaan vastuutayhteisestä hyvinvoinnista.CLisätietojaRehtori Liisa ÄäriläPuh. (02) 778 4335 tai 044 778 4335Sähköposti: liisa.aarila@salo.fiwww.salo.fi/hermanninkoulufWUAÖ5 LyieåNPgB5


M6Moision kouluMoision Moision koulu on kurssimuotoinenyläkoulu. Lähes kaikkienaineiden kurssit on jaksotettu siten,että niitä opiskellaan keskitetysti. Tämäjaksotus on koettu hyväksi niin lahjakkaidenkuin heikompienkin oppijoidenkohdalla.Kurssien opetus toteutetaan opetussuunnitelmansisältöjen pohjalta jatunneilla käytetään monipuolisesti erilaisiaopetusmenetelmiä. Näin opetuksestamuodostuu hyvin organisoitu jasuunniteltu kokonaisuus, jossa oppilasvoi keskittyä intensiivisesti kunkin jaksonaineisiin. Oppilaiden edistymistäseurataan kurssin aikana eri tavoin, jatuloksista tiedotetaan koteja. Oppilaatsaavat neljä kertaa vuodessa jaksotodistuksen.Tarvittaessa oppilaat saavat opintojensatueksi tukiopetusta. Oppimisvaikeuksiatuemme erityisopetuksenkolmiportaisen tuen keinoin.Myös lahjakkaiden oppilaiden tarpeetpyritään Moisiossa huomioimaan mm.Lukiopassi-kursseilla.Moisiossa panostetaan hyvään perusopetukseenja kasvatukseen. Oppilailtavaaditaan sääntöjen noudattamista jaahkeruutta koulutyössä. Vastapainoksiluotamme oppilaiden omaan harkintaan.Luottamus näkyy oppilaskunnanja tukioppilaiden aktiivisena toimintanaja oppilaiden mahdollisuuksina vaikuttaakoulun arjen ratkaisuihin. Mahdollisuuksienmukaan oppilaille pyritäänluomaan yksilöllisiä koulupolkuja. Tästäasetelmasta muodostuu Moision henki.Moisiossa on kaksi erikoisluokkaa:musiikkiluokka ja mediapainotteinenVies-Ti -luokka. Molemmat luokat opiskelevatpainotusaineitaan neljä tuntiaviikossa. Painotus on toteutettu omallatuntijaolla. Erikoisluokat rikastuttavatomalta osaltaan koko koulun arkeamm. musiikkiesityksillä ja koulun omallaMoikka-lehdellä.Moision koulu on aktiivinen koulu. Erilaisethankkeet ja projektit elävöittävätkoulutyötä. Innokkaalla ja motivoituneellaoppilaalla on mahdollisuus ollamukana• tuottamassa sisältöä koulun mediaan;Moikka-lehteen, Koura-radioonja oppilaskunnan nettisivuille• Comenius-projekteissa yhteistyössämuiden eurooppalaistenkoulujen kanssa• Nuorten Parlamentti -ohjelmassaosallistumassa ja vaikuttamassa• Kiva Koulu -ohjelmassa ennaltaehkäisemässäkoulukiusaamista.Kodin ja koulun yhteistyötä pidetääntärkeänä. Tätä vahvistamme vanhempainiltojenja tapaamisten lisäksivuosittaisella avointen ovien päivällä,jolloin vanhemmat kutsutaan osallistumaankoulun arkeen.LisätietojaRehtori Tommi EränpaloPuh. (02) 778 4474 tai 044 778 4474Sähköposti: tommi.eranpalo@salo.fiwww.salo.fi/moisionkoulu


Perniön yhteiskouluPerniön yhteiskoulu on Salon kaupunginpienin KiVa yläkoulu, jossa oppilaistapidetään huolta. Maaseutumaiseenkylämiljööseen sijoittuva, vuonna2007 peruskorjattu koulurakennuksemme,on tilava ja viihtyisä. Koulummetarjoaa oppilaille monipuolista mopetustajoustavasti ja yksilöllisesti, mistä yhtenäosoituksena mainittakoon JOPOryhmämme.Joka vuosi järjestetäänperheillat 7.- ja 8. -luokkien huoltajienja oppilaident 8kesken. Huoltajia tavataanmyös vanhempaintapaamistenmerkeissä.äTavoitteenamme on myönteistenkoulukokemusten tuottaminenja jatko-opintokelpoisuuden saavuttaminenajanmukaisesti ja turvallisesti.Valinnaisina aineina voi taito- ja tai-lisäksi opiskella saksaa, hdeaineidenranskaa, englantia, multimediaa,kkonejasähkötekniikkaa sekä elektroniikkaa.Suuntana yritteliäisyys -kurssi on7 4osa Salon yrittäjyyskasvatuksen polku-opintokokonaisuutta. Opinnoissa oppilassaa mahdollisuuden oman miniyrityksenperustamiseen ja oppijalähtöistenprojektien toteuttamiseen.PjOppilaskunta- dja tukioppilastoimintaon vilkasta. Erilaiset tapahtumat, juhlatja teemapäivät tarjoavat Voppilaillemonenlaisia yhteisöllisyyden ja osallisuudenkokemuksia myös ulkopuolistenyh-teistyökumppaneiden kanssa.Koulupäivän päätteeksi oppilaat voivatosallistua6erilaisiin harrastekerhoihin(valokuvaus, bändi, keramiikka, peliohjelmointi,telinevoimistelu, toimintatori,pesis, sähly, kotitalous).2Tutustu kouluumme yhteiskoulun blogissa!CLisätietojaRehtori Maija SyrjäläinenPuh. (02) 778 4649sähköposti: maija.syrjalainen@salo.fiwww.salo.fi/pernionyhteiskouluWUAÖ5 LOfZyXieåNPSgB7


8Erikoisluokat(Pääsykoeajat s. 3)LUMA-luokka ArmfeltinkoulullaHyvä kuudesluokkalainen,kiinnostaako sinua luonnonilmiöt,matematiikka ja tietotekniikka? Haluatkokehittää itseäsi matemaattisesti taionko sinussa kykyä ongelmanratkaisijana?Jos vastasit johonkin näistä kysymyksistämyöntävästi, sinun on mahdollistajatkaa peruskoulua tehokkaastija mielenkiintoisesti Armfeltin koulunLUMA-luokalla. Näitä LUMA-ryhmiä onkoulussamme toiminut vuodesta 2002.LUMA-luokassa tavoitteena on kehittäänuorten luonnontieteellistä ja matemaattistaajattelua, lisätä ongelmanratkaisutaitoa sekä luoda oppiva ja innostunutympäristö tukemaan yläkoulussaopiskelua.LUMA-luokan opetukseen sisältyy perusopetuksenlisäksi vuosittain tehtäviäretkiä ja projektitöitä. Niissä pyritääntekemään yhteistyötä paikallisten yritystenja oppilaitosten sekä asiantuntijoidenkanssa. Halikon vesitornin päälläolevalla tähtitornilla on mahdollisuuskäydä. Teknologiateollisuus ry:n kanssatehtävä yhteistyö antaa mahdollisuuksiamonien projektien ja opintokäyntientoteuttamiseen.Valinnaisaineita LUMA-luokan oppilaatvoivat valita seuraavasti:• 8. luokalla 6 tuntia viikossa (kutenkaikki muutkin oppilaat)• 9. luokalla 5 tuntia viikossa (LUMAvalinnaisaineenlisäksi)LUMA-luokalle valituilla on voimassaolevanopetussuunnitelman mukaanyhdeksännellä luokalla erillinen LUMAvalinnaisaine(2 vuosiviikkotuntia), jonkasisällöissä on mukana eri luonnontieteidenosa-alueita. Muut valinnaisaineetovat vapaasti valittavissa.Armfeltin koulun LUMA-ryhmään valitaanoppilaat 28.1.2014 klo 9.00alkaen suoritettavan kokeen perusteella.Kokeessa mitataan matemaattista jaluonnontieteellistä osaamista.Nyt sinulla on mahdollisuus käydä yläkoulukiinnostavassa porukassa asiantuntevienja innostuneiden opettajienjohdolla.LisätietojaRehtori Hannu PölönenPuh. (02) 778 4588 tai 044 778 4588Sähköposti: hannu.polonen@salo.fiwww.salo.fi/armfeltinkouluHermannin koulun kielipainotteinenluokka (englanti)Hermannin koulun kielipainotteisellaluokalla suurin osa oppiaineistaopiskellaan osittain englanniksi.Osittain englannin kielellä opiskeltaviaaineita ovat• 7. luokalla: uskonto, historia,matematiikka, fysiikka ja kemia,biologia ja maantieto, musiikki,kuvataide, kotitalous, käsityö• 8. luokalla: uskonto, historia,


10vuosiviikkotuntia.Viestiluokkalainen pääsee tutustumaankoulun kurssien lisäksi eri viestintävälineidentoimintaan mm. vierailukäyntienja vierailijoiden välityksellä. Näkyväesimerkki toiminnasta on ollut mm.koulun oma julkaisu Moikka-lehti.ValintakoeHalukkaille kuudensien luokkien oppilaillejärjestetään kevätlukukaudellavalintakoe, jossa on äidinkielen,matematiikan ja kuvataiteen tehtäviä.Äidinkielen osio sisältää kirjoitelman,luetun ymmärtämistä mittaavan testintai kielioppi- ja oikeinkirjoitustehtäviä.Kuvataiteen osio mittaa kuvan lukutaitoaja kuvataiteellista lahjakkuutta.Matematiikan osioon kuuluvat tehtävätmittaavat mm. avaruudellista hahmottamista,ongelmanratkaisukykyä japeruslaskutoimitusten ratkaisukykyä.Valinta viestiluokalle perustuu jokaisessaosiossa menestymiseen. Valintakoepidetään Moision koulun luentosalissavuoden alussa.LisätietojaRehtori Tommi EränpaloPuh. (02) 778 4474 tai 044 778 4474Sähköposti: tommi.eranpalo@salo.fiwww.salo.fi/moisionkouluMoision koulun musiikkiluokkatoimintaSalossa koululaisella on mahdollisuusopiskella musiikkiluokallaalakoulussa Keskustan koulussa jayläkoulun puolella Moision koulussa.Musiikkiluokan tavoitteena on, että oppilasylläpitää ja kehittää osaamistaanmusiikillisen ilmaisun eri alueilla sekärakentaa luovaa suhdettaan musiikkiinja sen ilmaisumahdollisuuksiin yhteismusisoinninavulla. Musiikkiluokkaakäyneellä oppilaalla on mahdollisuusjatkaa Salon lukion musiikkilinjalla.Opiskelu musiikkiluokallaMusiikkiluokkalainen opiskelee painotusaineenaanmusiikkia 7. ja 8. luokalla4 kurssia eli vuosiviikkotuntia ja 8.-9.luokalla 2 - 4 kurssia. Painotettu opetuson järjestetty 7. luokalla siten, ettäluokalla on yksi kuvataiteen tunti vähemmänkuin tavallisesti ja kokonaistuntimääräyhtä tuntia tavallista korkeampi(eli 31). Painotus toteutetaanerikoiskursseina, joita ovat muun muassapannusoitto, musiikkitieto, kuoro,bändisoitto ja tietokonemusiikki. Kurssitsisältyvät 8. ja 9. luokalla valinnaisaineisiin,jolloin muista valinnaisaineistaoppilas voi valita 2 - 5 tuntia.Näkyviä esimerkkejä musiikkiluokkatoiminnastaovat mm. Moisio Steel Band,joka konsertoi ja levyttää omaa musiikkiaan,sekä musiikkiluokkalaistenpanos koulumme juhlatilaisuuksissa jatapahtumissa.Musiikkiluokan päättötodistuksensaaminen edellyttää, että oppilason opiskellut musiikkia neljä kurssiaseitsemännellä, neljä kurssia kahdeksannellaja vähintään kaksi kurssia yhdeksännelläluokalla.


Oppimisen jakoulunkäynnin tukiAlakoulusta yläkouluun siirryttäessäpyritään oppimisen ja koulunkäynninsaumattomaan jatkumiseen. Opetustaantavat omaan oppiaineeseensaerikoistuneet aineenopettajat, joita siisjokaisella oppilaalla on useita. Koulussatyöskentelevät myös erityisopettajat jakoulunkäyntiavustajat sekä terveydenhoitaja,koulukuraattori ja koulupsykologi,jotka kaikki omalta osaltaan tukevatoppilaan koulunkäyntiä ja oppimista.Kouluun luodaan erilaisin tukitoiminmahdollisuudet jokaisen nuoren oppimiseenja hyvään koulupäivään. Tukimuodotjaetaan kolmeen vaiheeseensiten, että tuki on asteittain vahvistuvaa,tilapäisestä jatkuvampaan tukeen.Olennaista on varhainen tuki: tukea onannettava heti tuen tarpeen ilmaannuttua.Kun vanhemmilla herää huoli lapsensaoppimisesta tai koulunkäynnistä,ensimmäiseksi kannattaa ottaa yhteyttäoppilaan omaan luokanvalvojaan. Oikeantukitoimen löytäminen vaatii sekävanhemmilta että koululta hyvää keskusteluyhteyttäja suunnitelmallisuutta.Oheinen kaavio selventää perusopetuksenkolmiportaista tukea.Kolmiportainen tuki perusopetuksessaHyvä koulupäivä: laadukas perusopetus, kasvua ja kehitystä tukeva toimintakulttuuri,kodin ja koulun yhteistyö, turvallisuusYleinen tukiTehostettu tukiErityinen tukiTukimuodot: eriyttäminen, joustavat ryhmittelyt, oppilaan ohjaus, tukiopetus,erityisopetus, kerhotoiminta, avustajapalvelut, oppimissuunnitelma,oppilashuollon tuki, kerhotoiminta, joustava perusopetus, apuvälineet jne.Tuki kasvaa vasemmalta oikealle: enemmän tukimuotoja, useammin jasuunnitelmallisemmin12OppilashuoltoOppilashuolto on oppilaan hyvänoppimisen, hyvän psyykkisen jafyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinninedistämistä ja ylläpitämistä.Oppilashuoltoon sisältyvät opetussuunnitelmanmukainen oppilashuolto sekäoppilashuollon palvelut, johon kuuluumm. kouluterveydenhuolto.Keväällä kokoontuu 6-luokkalaisten nivelvaiheenoppilashuoltoryhmä (OHR),jossa on edustus myös yläkoulusta.


KoulupsykologiKoulupsykologitoiminnan tavoitteenaon lasten koulunkäynnin, oppimisenja hyvinvoinnin edistäminentarjoamalla oppilaille, vanhemmille jakoulun henkilökunnalle psykologisia arviointi-,konsultaatio- ja tukipalveluja.Koulupsykologin työn tarkoitus on ollamukana mahdollisimman varhaisessavaiheessa ehkäisemässä oppilaiden syrjäytymiskehitystä.Yksittäisen koulupsykologin työkenttäänSalossa kuuluu toimialueesta riippuen8-9 koulua, joissa on n. 1300-1500oppilasta. Lisäksi toimenkuvaan kuuluuolla mukana arvioimassa esikouluikäistenlasten kouluvalmiutta. Psykologiottaa vastaan oppilaita ja heidän vanhempiaansekä kouluilla että keskustassasijaitsevassa toimistossaan. Koulupsykologiinvoi olla yhteydessä, mikälioppilaalla epäillään oppimisvaikeuksia,oppilaan psyykkinen oireilu huolestuttaatai elämäntilanteessa on tapahtunutsellaisia muutoksia, joihin psykologintuki saattaisi olla tarpeen. Yhteyttä voivatottaa opettajat, vanhemmat, oppilasitse tai muut viranomaiset.Koulupsykologin keskeisimpiä työtehtäviäovat:• Psykologiset tutkimukset jaarvioinnit oppilaan avuntarpeenkartoittamiseksi ja tukitoimiensuunnittelemiseksi13


• Oppilashuoltoryhmän jäsenenätoimiminen• Lyhytkestoisen terapeuttisen keskustelutuentarjoaminen oppilaille,joilla on lievää psyykkistä oireilua(esim. masennus, ahdistus, elämäntilanteeseenliittyvät kriisit)• Koulun henkilöstön ja vanhempienkonsultaatio/neuvonta oppilaankehitykseen, kasvatukseen, mielenterveyteenja opetusjärjestelyihinliittyvissä asioissa• Moniammatillinen yhteistyö eriviranomaistahojen kanssa (esim.lastensuojelu, kasvatus- ja perheneuvola,erikoissairaanhoito)• Kirjalliset työt14KoulukuraattoriKoulukuraattori on sosiaalityönasiantuntija kouluyhteisössä. Sosiaalistenongelmien tunnistaminen janiihin puuttuminen on olennainen osakoulun sosiaalityötä. Koulukuraattorintehtävänä on tarjota resurssien mukaisetriittävät kuraattoripalvelut. Salossayksittäisen työntekijän alueella on n.1200 - 1500 oppilasta ja 7 - 10 kouluyhteisöä.


Koulukuraattori tarkastelee sosiaalisiailmiöitä kokonaisvaltaisesti yksilön,perheen, ryhmän ja kouluyhteisön tasolla.Koulukuraattorityössä edistetäänoppilaiden sosiaalista kasvua ja arjensujumista, toimintakykyä ja vuorovaikutusta.Koulukuraattori pyrkii yhdessä koulunhenkilökunnan kanssa edistämään jakehittämään kouluyhteisön hyvinvointia,päämääränä koulunkäynnin sujuminen.Kuraattori osallistuu oppilashuoltoryhmiinsekä moniammatillisiinyhteistyöverkostoihin.Kuraattorin tehtävänä on perehtyäoman alueensa kouluihin, alueen elinoloihin,alueella palveluja tarjoaviinyhteistyökumppaneihin sekä luoda toimivatyhteistyöverkostot. Koulukuraattoriohjaa oppilaan tarvittaessa koulunulkopuolisten tukipalvelujen piiriin jatoimii moniammatillisessa yhteistyössäalueen muiden tukiverkostojen kanssa.Kuraattori kartoittaa ja koordinoi lapsenja nuoren tilannetta, jotta eri toimijoidenpäällekkäistä työtä ei syntyisi.Koulukuraattorin yhteydenotto on kutsuyhteistyöhön, tilanteen selvittelyynja tarvittavien muutosten ja tukitoimienyhteiseen pohdintaan. Kuraattori toimiiyhteistyössä opettajien, vanhempiensekä koulun muun henkilökunnankanssa ja antaa heille asiantuntija-apuasekä konsultaatiota.KouluterveydenhuoltoKouluterveydenhuolto on terveyskeskuksenjärjestämää, pääasiassakoulun tiloissa ja kouluaikana tapahtuvaaterveydenhoitotyötä. Kouluterveydenhuoltokuuluu koulun toimintaan jaon osa oppilashuoltoa. Kouluterveydenhuollontavoitteena on koko kouluyhteisönhyvinvoinnin ja oppilaiden terveydenedistäminen sekä terveen kasvunja kehityksen tukeminen. Kouluterveydenhuoltoedistää, seuraa ja valvoomyös koulun työolojen ja koulutyön turvallisuuttayhdessä koulun edustajien jaterveystarkastajan kanssa.Terveydenhoitajat tekevät määrävuosinoppilaille terveystarkastuksia sekä huolehtivatrokotuksista. Terveystarkastukseensisältyy fyysisen kehityksen lisäksiaina myös psykososiaalisen kehityksen,turvallisuuden, ihmissuhteiden ja mielenterveydenselvittäminen.Kuraattori huolehtii omalta osaltaan oppilaidenoikeusturvasta ja sen toteutumisestakouluyhteisössä siten, että oppilassaa tarvitsemansa tuen ja palveluohjauksensekä tukee oppilaiden sosiaalistakasvua ja toimintakykyä yksilö- ryhmäjaluokkatyöskentelyn keinoin.8. luokalla tehtävässä laajassa terveystarkastuksessaarvioidaan koko perheenhyvinvointia ja elämäntilannettasekä ammatinvalintaan vaikuttavatterveydelliset seikat. Lääkärintarkastustehdään 8. luokan oppilaille. 15 vuottatäyttäneille kirjoitetaan nuorison terveystodistus,joka on pääsääntöisestivoimassa viisi vuotta. Todistukset ovatmaksuttomia ja niitä annetaan neljäkappaletta. Todistuksia voi käyttääammatilliseen koulutukseen, ajokortinsuorittamiseen ja työelämää varten tar-15


16vittavan terveydentilan todistamiseksi.Tarpeen mukaan oppilas ohjataan jatkotutkimuksiin.Kouluterveydenhoitajaja lääkäri arvioivat pitkäaikaissairauksienvaikutusta koulunkäyntiin yhdessäopettajien ja vanhempien kanssaja suunnittelevat tarvittavia tukitoimenpiteitäkoulutyön onnistumiseksi.Kouluterveydenhoitaja osallistuu muunoppilashuoltoryhmän kanssa oppilaantunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmienselvittämiseen ja varhaiseenpuuttumiseen. Terveydenedistämistyötätehdään sekä yksilöllisesti ettäryhmille, mm. pitämällä oppituntejasovituista aiheista. Sairauksien hoitoei kuulu kouluterveydenhuollon velvoitteisiinensiaputilanteita ja äkillisestisairastuneita lukuun ottamatta.Suun terveydenhuolto on osa kouluterveydenhuoltoa.Oppilaille järjestetäänsuun terveystarkastus yksilöllisinhoitovälein. Koululaiset kutsutaan hammashoitolaansuun terveystarkastuksiinja huoltajien toivotaan osallistuvankäynteihin. Suun terveydenhuollon keskitettyajanvaraus ma-pe klo 8-16, puh.(02) 772 3852. Särky- ja päivystysvastaanottoma-pe klo 8-16 Läntinen terveysasema,Vilhonkatu 25, 24240 Salo.Kouluterveydenhuolto sekä suunterveydenhuoltoovat oppilaalle maksutonta.Silmä- ja korvalääkärin käynneistä ensimmäisetkäynnit kouluterveydenhuollonlähettämänä ovat maksuttomia. Lisätietojakouluterveydenhuollosta saaoman koulun terveydenhoitajalta. Myöshuoltajien toivotaan ottavan yhteyttälapsen terveydentilaan tai koulunkäyntiinliittyvissä asioissa.KouluruokailuKoulussa on tarjolla jokaisena normaalinakoulupäivänä lämminateria. Kouluateria kattaa kolmasosanpäivän ravinto- ja energiantarpeesta.Ateria koostuu pääruoasta, lämpimästälisäkkeestä, tuoresalaatista, leivästä,margariinista ja ruokajuomasta.Keskimäärin kerran viikossa on tarjollahedelmiä tai jälkiruokaa. Kaikissa yläkouluissaon tarjolla kasvisruokavaihtoehtositä haluaville. Ateria on tarjollabuffet-linjastoissa koulun ruokasalissa.Erityisruokavaliota tarvitseva oppilason yhteydessä koulun terveydenhoitajaan,joka huolehtii erityisruokavaliotiedonsiirtymisestä ruokapalvelulle.Tarvittavat erityisruokavalioruoat ovatnimettyinä tarjolla linjastossa, mikälinormaali ruoka ei sovi. Ruokailua valvovaopettaja tai ruokapalvelutyöntekijäneuvoo oikean ruoan valinnassa.Kouluaterian lisäksi oppilaalla on mahdollisuusostaa välipalaa, jota myydäänruokasalissa iltapäivän välitunnilla.Ruokalista on kiertävä kahdeksanviikon lista, jossa vuodenaikojenvaihtelut otetaan huomioon. Ruokalistajulkaistaan lauantaisin Salon SeudunSanomissa ja on luettavissa Salon kaupungininternet-sivuilta.Lisätietoja kouluruokailuun liittyvissäasioissa saa ruokapalvelupäällikkö SariMännistöltä.


Erityisruokavalio yläkoulussaKansallisen Allergiaohjelman (2008-2018) mukaisesti lieviä oireita (ohimeneväsuun kutina tai kirvely tai ihonpunoitus) aiheuttavia ruoka-aineita eitule enää hoitaa välttämisellä vaan altistamallaja vähitellen siedättämällä.Allergiaohjelman pääviestejä ovat: Tueterveyttä, älä allergiaa. Vahvista sietokykyä.Asennoidu allergiaan uudelleen.Älä vältä allergeeneja turhaan. Tunnistaja hoida vakavat allergiat ajoissa (www.allergiaterveys.fi). Lievät allergiaoireetovat yleisiä ja ne katoavat usein itsestään.Lievään allergiaan riittää yleensäjärkevä itsehoito ja seuranta.Kun koululaisella on todettu ruokaaineallergiaja hänellä on voimakkaitaoireita, tarvitaan erityisruokavalio. Erityisruokavaliotatarvitaan myös esim.keliakian ja laktoosi-intoleranssin hoitoon.Erityisruokavaliota tarvitseva ottaayhteyttä kouluterveydenhoitajaanerityisruokavaliolomakkeen täyttöävarten. Joka lukuvuoden alussa kotoatoimitetaan ajan tasalla oleva lomaketerveydenhoitajalle. Mikäli lukuvuodenaikana tulee muutoksia, tulee ottaa yhteyttäterveydenhoitajaan. Ennakkoontiedetty poissaolo pyydetään ilmoittamaankoulun keittiöön.KoulumatkoistaYläkouluja koskevat samat koulukuljetusperiaatteetkuin alakouluakin.Kunta järjestää oppilaalle kuljetuksen,mikäli oppilaan koulumatka kunnanosoittamaan lähikouluun on vähintäänviisi kilometriä. Koulumatka mitataanlyhintä, kävelykelpoista ja yleisessäkäytössä olevaan tietä pitkin. Kunnanvelvollisuus ei ole järjestää koulukuljetustakoko matkalle, vaan 5 km on pisinmahdollinen omavastuumatka, jokaoppilaan tulee varautua kulkemaanomin neuvoin esimerkiksi kotoa taksinnoutopaikkaan. Mikäli oppilas hakeekuljetusta poiketen edellä mainituistaperiaatteista, on hakemus toimitettavakoulukuljetuksista vastaavalle henkilölle17.3.2014 mennessä.Oppilaan käydessä huoltajan anomuksestakoulua vieraassa kunnassatai muussa kuin kunnan oppilaalleosoittamassa lähikoulussa,koulukuljetuksia ei järjestetä eikä korvata.Kuitenkin, jos erikoisluokan oppilaallaon oikeus koulukuljetukseenomaan lähikouluunsa, saa hän enintäänsamansuuruisen kuljetusoikeudenomassa kunnassa sijaitsevaan toissijaiseenkouluun sillä edellytyksellä, ettäkuljetus ei aiheuta kaupungille lähikoulukuljetustasuurempia kustannuksiaja että kuljetuksessa voidaan käyttääolemassa olevia linjaliikenteen reittejä.2 356517

More magazines by this user
Similar magazines